T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) DERS PLANI 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) DERS PLANI 1."

Transkript

1 T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS KPP İleri Psikopatoloji Advanced Psychopathology Z 8 KPP İleri Araştırma Uygulamaları Advanced Statistics Z 8 Seçmeli Elective Seçmeli Elective TOPLAM YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS KPP İleri İstatistik Advanced ResearchApplications Z 8 KPP Klinik Görüşme ve Değerlendirme Clinic Interview and Assessment Z 8 Seçmeli Elective Seçmeli Elective TOPLAM YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS KPP Süpervizyon I Supervision I Z 7 KPP Süpervizyon II Supervision II Z 7 KPP Dönem Projesi Term Project Z 16 Staj Intership Z 0 TOPLAM GENEL TOPLAM

2 SEÇMELİLER Kod Ders Course T U K Z / S AKTS KPP Çocuk Psikopatolojisi Child Psychopathology S 7 KPP Grup Psikoterapisi Group Psychotherapy S 7 KPP Psikodinamik Psikoterapi Psychodynamic Psychotherapy S 7 KPP Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi Cognitive-Bahvioral Psychotherapy S 7 KPP Yeme Bozuklukları Eating Disorders S 7 KPP Klinik Psikoloji Cyclinical Pyscology S 7 Davranış Biyokimyası ve Biochemistry of Behavior and KPP S 7 Psikopatolojide İlaç Kullanımı Medication in Psychopathology KPP Duygular ve Psikopatoloji Emotions and Psychopathology S 7 KPP Aile ve Evlilik Psikoterapisi Family and Marriage Psychotherapy S 7 KPP Şema Terapisi Schema Therapy S 7 KPP Alkol Bağımlığı ve Tedavisi Alcohol Dependence and Treatment S 7 KPP Projektif Testler Projective Tests S 7 ZORUNLU DERSLER KPP İleri Psikopatoloji (3+0) 3, 8 AKTS Psikopatolojilerin sınıflandırılması: DSM-IV 1. Eksen bozukların içerikleri, davranım bozuklularının içerikleri; Psikopatolojilerin etiyolojisi: Biyolojik kuram, Davranışçı kuram, Bilişsel kuram, Psikodinamik kuram; Vaka çalışmaları. KPP İleri Araştırma Uygulamaları (3+0)3, 8 AKTS Deneysel araştırma yöntemleri / Geçerlik ve güvenilirlik kavramları / Araştırma problemi / Hipotez kurma/ Değişkenlerin tanımlanması/ Operasyonel tanım/ Literatür taraması / örneklem seçme yöntemleri / farklı araştırma desenleri / Bilimsel makale yazma kuralları. KPP İleri İstatistik (3+0) 3, 8 AKTS Çok etkenli ANOVA modelleri / ANCOVA / Çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) / MANCOVA / faktör analizi / Güvenilirlik analizleri / Basit doğrusal regresyon / Çok değişkenli regresyon analizi / Lojistik regresyon 2

3 KPP Klinik Görüşme ve Değerlendirme (3+0) 3, 8 AKTS Klinik görüşmenin amacı Klinik görüşme yöntemleri Klinik değerlendirmenin amacı MMPI testinin uygulaması MMPI testinin raporlanması TAT testinin uygulaması TAT testinin raporlanması KPP Süpervizyon I (3+0) 3, 7 AKTS Bu dersin amacı, öğrencilere klinik uygulama yaptırarak, bu süreçteki eksikliklerini gidermelerini sağlamaktır. Öğrenciler danışanlarıyla yaptıkları görüşmeleri dersin hocasıyla paylaşarak geri bildirim almaları sağlanır. KPP Süpervizyon II (3+0) 3, 7 AKTS Bu dersin amacı, öğrencilere klinik uygulama yaptırarak, bu süreçteki eksikliklerini gidermelerini sağlamaktır. Öğrenciler danışanlarıyla yaptıkları görüşmeleri dersin hocasıyla paylaşarak geri bildirim almaları sağlanır. SEÇMELİ DERSLER KPP Çocuk Psikopatolojisi (3+0) 3, 7 AKTS Yaygın Gelişimsel Bozukluklar / Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu/ Öğrenme Bozuklukları /Zeka Bozuklukları / Çocuklarda Anksiyete Bozuklukları/ Çocuklarda Duygudurum Bozuklukları / Çocuklarda Yeme Bozuklukları / Çocuklarda Davranım Bozuklukları / Seçici Konuşmamazlık / Kekemelik KPP Klinik Psikoloji (3+0) 3, 7 AKTS Bilim ve uygulama alanı olarak psikoloji ayırımı/ Klinik psikolojinin uluslararası ve Türkiye deki gelişiminin tarihçesi/ Klinik psikolojinin klinik ekip içindeki görevleri, Klinik psikolojide yeni tekniklerin kullanımı / Psikoterapi yöntemlerindeki, güncel gelişimler ve problematik, tartışmalı konular KPP Grup Psikoterapisi (3+0) 3, 7 AKTS Öğrencilere grup terapisine yönelik temel becerileri ve metotları kazanır, ayrıca grup terapisine has terapötik faktörler ile grup terapisi uygulamalarında karşılaşılan problemlere yönelik bilgi verilir KPP Psikodinamik Psikoterapi (3+0) 3, 7 AKTS Psikodinamik psikoterapinin tarihi ve gelişimi / İd, ego, süper ego kavramları / Savunma mekanizmaları / Frued a göre kişilik evreleri / Nesne ilişkileri kuramı / Psikodinamik kuramda terapi yaklaşımı / Aktarım / Karşı aktarım 3

4 KPP Bilişsel Davranışçı Psikoterapi (3+0) 3, 7 AKTS Kognitif Davranışçı Terapi tekniklerinin dayandığı model tanıtılır, temel kavram ve yöntemler öğretilir. KPP Yeme Bozuklukları (3+0) 3, 7 AKTS Anoreksiya Nervosa/ Bulimia Nervosa / Yeme Bağımlılığı / Farkına varmadan yeme / İyi hissetmek için yeme / Zevk için yeme/ Stresi gidermek için yeme / Canlanmak için yemek /Kompulsif Yeme Problemleri / Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu/ Gece Yeme Sendromu / Kısıtlama Sürecinin Ardından Fazla Yeme Atakları / Fazla Kiloları Korumak İçin Yemek / Yeme Bozukluklarının Tedavisi KPP Davranışın Biyokimyası ve Psikopatolojide İlaç Kullanımı (3+0) 3, 7 AKTS Psikolojik sorunlarda kullanılan ilaçların etki mekanizmalarına ilişkin kuramsal bilgilerin aktarılması ve hastalarda ilaç kullanımına bağlı olarak görülen etkilerin üzerinde durulur. KPP Duygular ve Psikopatoloji (3+0) 3, 7 AKTS Temel duygular kuramsal olarak incelenir ve psikopatoloji ile duygular arasında nasıl bir ilişki olduğu ilgili literatürokunur. KPP Aile ve Evlilik Terapisi (3+0) 3, 7 AKTS Aile içindeki terapötik değişimi sağlayacak ve kolaylaştıracak olan aile terapisi becerilerinin öğrenilmesine odaklanılır. Çift ve ailelerin sorunlarını anlamaya, sorunlarına yönelik formülasyon yapmaya ve müdahaleye yönelik becerilerin gelişmesini üzerinde durulur. KPP Şema Terapisi (3+0) 3, 7 AKTS Bilişsel-Davranışçı Yaklaşımlar içerisinde yer alan, fakat ayrı bir okul olan Şema Terapi yaklaşımı tanıtılır ve bu yaklaşımın psikopatolojileri açıklama şekli ve tedavi için uyguladığı teknikler öğretilir KPP Alkol Bağımlılığı ve Tedavisi (3+0) 3, 7 AKTS Alkolün etki mekanizması, tolerans gelişiminin biyolojik açıklaması, alkol kullanımı ile ilişkili bozukluklar, alkol kullanımı önleme ve tedavi programlarında temel prensipler dersin içeriğinin oluşturması KPP Projektif Testler (3+0) 3, 7 AKTS Ders önde gelen projektif kişilik testlerini (Rorschach ve TAT) kapsamaktadır. Bu derste öğrencilerin değerlendirme yöntemlerinin seçimi, testlerin uygulanması ve raporlanmasını içermektedir. 4

5 Bologna Süreci ölçütlerine göre hazırlanan Klinik Psikoloji yüksek lisans programına ait bilgiler. Genel Bilgi Klinik psikoloji yüsek lisans programı, lisans derecesini almış adaylara yöneliktir. Bu lisansüstü programının amacı, klinik psikoloji alanında evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak bilimsel araştırmalar yapabilme yetisine sahip uzman klinik psikologlar yetiştirmektir. Ayrıca program, insan davranışını ve problemlerini açıklayan bilimsel öğretilere odaklanarak, bu öğretileri ve literatürdeki araştırma raporlarını eleştirel bir biçimde değerlendirebilmek ve çeşitli kuruluşlarda psikolojik tedavi, eğitim ve danışmanlık hizmeti verebilmek için gerekli becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler 2 yarıyıl boyunca teorik bilgileri kavrayarak, analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olurlar. Sonraki dönemde ise öğrendikleri teorik bilgileri staj ve süpervizyon sürecinde pratiğe dökerler. Programın eğitim dili Türkçe dir. Graduate program in Clinical Psychology is for the candidates having received the license degree. The purpose of the graduate program in clinical psychology is to contribute to the universal knowledge of clinical psychologists and to train experts capable of conducting scientific research. The program also focus on the problems of human behavior and the teachings and critically evaluate research reports in the literature. The program aims to provide necessary skills for training and consultancy services. Students get the theoretical knowledge during first two semester, with analyzing and synthesizing ability. In the next semester they will have opportunity to apply their theorethical knowledge to practice by supervisions and internship. Language of the education program is Turkish. Amaç Klinik Psikoloji Programı, araştırabilen, bilimsel veya uygulamalı konumlarda çalışabilen uzman bilim adamı-uygulayıcısı geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Program kliniksel bir araştırma yapmak için öğrencilere fırsatlar sunar. Ayrıca, Klinik Psikoloji Eğitim Programı, staj, ampirik tabanlı değerlendirme, müdahale ve önleme becerilerini öğrencilere kazandırmak için çaba göstermektedir. The program in Clinical Psychology, is designed to develop competent scientist-practitioners who can function in research, academic, or applied positions. The program provides opportunities for the student to conduct research which is clinically relevant. In addition, the Clinical Psychology Training Program strives to prepare the student in empirically-based assessment, intervention and prevention skills through course work, practicum, and internship. Hedefler 1) Yenilikçi, araştırmacı, girişimci yetkinlik kazandırmak. 1) To help students gain perfection of innovation, research, venture 2) Sosyal ve etik sorumluluk kazandırmak. 5

6 2) To enable the students obtain social and ethical responsibility 3) Çevresiyle etkili iletişim kurma yetkinliği kazandırmak. 3) To enable the students gain the ability of communicating effectively with the environment. 4) Sürekli öğrenmeyi ilke edindirmek. 4) To enable the students acquire the principle of life-long learning. 5) Klinik psikoloji alanında evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak bilimsel araştırmalar yapabilme yetisine sahip uzman klinik psikologlar yetiştirmek. 5) To train the specialist clinical phychologists who contribute to universal knowledge in the field of clinical psychology capable of carrying out scientific research. Program Öğrenme Çıktıları Bilgi 1)Psikolojinin temelleri ile ilgili kavramları açıklar. 1)Explain the concepts of psychology with the basics 2)Psikolojinin diğer disiplinlerle entegre çalışmasını açıklar 2)Explains psychology's Integrated with other disciplines Beceri 3)Standart değerlendirme araçlarını kullanır. 3)Uses standard assessment tools. 4)Kanıta dayalı müdahale stratejileri geliştirir. 4)Develop evidence-based intervention strategies. 5)Farklı sosyokültürel sınıflardan gelen danışanlarla etkin çalışır. 5)Works effectively with clients from different socio-cultural classes.. 6)Detaylı not tutar/raporlama yapar. 6)Writes detailed notes/reports. 7)Vakaları formüle eder. 7)Formulizes cases. 6

7 Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 8) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 8) Take responsibility as a team member or an individual in the unforeseen complex activities related to the field of applications. 9) Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 9) Independently conduct the advanced studies in the field of Business Administration. 10) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. 10) Plan and manage the activities to the development of the staff being in his/her charge within the scope of the project. 11) Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır. 11) Take risk and responsibility for the actualization of knowledge, ideas, practices or technologies that bring innovation to the field of Business Administration. 12) Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirir; bilgi ve becerilerini sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye / yaklaşıma / teknolojiye / ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir. 12) Evaluate the risks and opportunities related to personal, professional and / or the field of study; takes responsibility to convert his/her knowledge and skills to social / cultural / economic value-added idea / approach / technology / product; develops entrepreneurial competence as an individual or as a team member. Öğrenme Yetkinliği 13) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 13) Evaluate the advanced knowledge and skills s/he has acquired in the field of Business Administration with a critical approach. 14) Öğrenme gereksinimlerini belirler; öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir. 14) Determine learning needs of him/herself and his/her subordinates; Plan and manage activities to improve the work performance of him/herself and his/her subordinates in line with the learning objectives. 7

8 İletişim ve Sosyal Yetkinlik 15) Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 15) Inform people and institutions on issues related to the field of Business Administration, expresses their ideas and solution proposals for problems in writing and verbally. 16) Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 16) Share their ideas and solution proposals for problems related to the issues in the field of Business Administration with professionals and non-professionals with the support of qualitative and quantitative data. 17) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular. 17) Regulate and implements projects and activities for the social environment with a sense of social responsibility. Alana Özgü Yetkinlik 18) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 18) Act and supervise in accordance with social, scientific, cultural and ethical values at the stages of gathering, interpreting, implementing, and declaring data in the field of Business Administration. 19)Etik konularda yeterli bilince sahiptir. 19)Have enough awareness about ethical issues. Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri - Ders - Ödev - Uygulama - Staj - Süpervizyon Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri - Ara Sınav - Final Sınavı - Vaka Sunma - Bilgisayar Destekli Sunum - Rapor Sunma 8

9 17.5. Program Öğrenme Çıktısı Hedef Matrisi 9

10 Ders Planları İleri Psikopatoloji Amaç Bu ders davranış bozukluklarının klinik psikoloji çerçevesinde incelenmesi amaçlanmıştır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin davranış bozukluklarında temel tanıları koyabilmeleri ve koydukları tanının etiyolojisini değişik psikoloji kuramlarına göre formüle edebilmeleri amaçlanmaktadır. This course aims to investigate behavior disorders from clinical psychology perspective. Student who successfully complete the course would diagnose behavioral disorders and can formulate etiology from different teorethical perspectives. İçerik Ders piskopatolojinin tanı ve tedavisine odaklanır. DSM-V kitabındaki konulara odaklanılır. Ayaktan hasta takip eden klinikerde en sık rastlanılan patolojilere odaklanılır. Bu davranış problemlerine tanı koymaya ve etiyolojilerine odaklanılır. Yapacağı görüşmelerde gerekli bilgiyi toplması için gerekli becerilere odaklanılır. Haftalık Ders Akış This course will focus on diagnosis and treatment of the major psychopathologies. Focus will be given to the DSM V. Emphasis will be on the diagnosis, classification and etiology of major mental disorders most likely to be encountered in out-patient counseling profession. The student will develop skills in identifying relevant information from interview and/or other sources in order to think like an effective counselor when considering diagnosis and treatment of mental/emotional disorders on the basis of DSM-IV criteria. 1) Giriş ve Dersle ilgili bilgilendirme 1) Introduction to course, review of syllabus 2) Normal davranış ve Psikopatoloji 2) Normal human experience and psychopathology in context 3) DSM-V ve tanı sistemine giriş 3) Introduction to DSM-IV and diagnostic classification 4) Psikopatolojinin nedenleri ve teorik yaklaşımlar 4) Theoretical approaches to causes and treatment of psychopathology 5) Psikopatolojinin değerlendirilmesi 5) Assessment of psychopathology 6) Anksiyete Bozuklukları 6) Anxiety Disorders 7) Somatoform Bozuklukar 7) Somatoform Disorders 8) Duygudurum Bozuklukları 8) Mood Disorders 9) Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar 9) Schizophrenia and other Psychotic Disorders 10) Kişilik Bozuklukları 10) Perdonality Disorders 11) Kişilik Bozuklukları (Devam) 11) Personality Disorders (Continues) 12) Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Bozuklukları 13) Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Bozuklukları (Devam) 12) Child and Adolescent Disorders 13) Child and Adolescent Disorders(Continues) 14) Dersin özeti 14) Summary of the course 10

11 Dersin Öğrenme Çıktıları Bilgi 1) Çalışma alanı ile ilgili kavramsal ve uygulamalı bilgi sahibi olur. 2) Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir. Beceri 3) Alana ilişkin bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. Alana Özgü Yetkinlik 4)Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir. 5) Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir. 1) Get the conceptual and experimantal knowledge about the field of study. 2) Comprehend multi disiplinary interaction approach with related fieldns. 3) Get the skill of analytical and systematic analysis, interpretation and evolution of the knowledge related to the field. 4) Use strategical approaches and solutions for unexpected and complicated problems. 5) Can lead a scientific experiment independently. 11

12 Program Öğrenme Çıktısı Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi 12

13 İleri Araştırma Uygulamaları Amaç Bu dersin amacı bilimsel yöntemin temel kavram ve teknikleri ile bilimsel araştırma etiği konularının tanıtılmasıdır. Dersin içeriğinde bir araştırma tasarlama, planlama, veri toplama ve analiz etme ve araştırma raporunun hazırlanması kapsanacaktır. Öğrencilerin sınıf içi tartışmalarla öğrencilerin eleştirel düşünmeye teşvik edilmesi hedeflenmektedir. Buna ek olarak psikoloji alanında kullanılan özellikle nicel ve niteliksel araştırma yöntemleri hakkında uygulama düzeyinde bilgi ve yetkinliğin arttırılması amaçlanmıştır. İçerik Bu dersin içerigini bir arastırma probleminin belirlenmesi, hipotez olusturma, bağımlı ve bağımsız değiskenlerin belirlenmesi ile bu degiskenlerin ve ilgili değiskenlerin kontrol edilmesi, arastırma deseninin tanımlanması, veri toplama araçlarının seçilmesi ve verilerin çözümlenmesi olusturur. Daha sonra analiz sonuçlarının teknik ve bilimsel yazım biçimine uygun olarak yazılması üzerinde durulur. The aim of the course is to teach students basic concepts and techniques of scientific research. The course includes reseach design, data gathering and analyzing and reseach report. Student will be encouraged to discuss the topics in class. Both qualitative and quantitative research methods will be inluded in the course. Student will be resonsible from conducting reseach question, hypothesis, dependent and independent variables, control variablesi reseach design, gathering and analysing data. Finally data analysis will be converted to a final report. Haftalık Ders Akışı 1) Korelasyon analizi 1) Correlation analysis 2) T-Test analizi 2) T-test analysis 3) Anova Analizi 3) Anova anlysis 4) Deseniçi Anova analizi 4) Within Design Anova analysis 5) Gruplar arası Anova analizi 5) Between Desin Anova analysis 6) Karışık Desen Anova analizi 6) Mix Design Anova analysis 7) Arasınav 7) Midterm 8) Regresyon analizi 8) Regression Analysis 9) Çoklu Regresyon analizi 9) Multiple regression Analysis 10) Geçerlilik Analizi 10) Validity analysis 11) Güvenilirlik Analizi 11) Realiability analysis 12) Araştırma yöntemlerinin uygulaması 12) Appliation of research methods 13) Araştırma yöntemlerinin uygulaması (Devam) 13) Appliation of research methods (continues) 14) Araştırma yöntemlerinin uygulaması (Devam) 14) Appliation of research methods (continues) Dersin Öğrenme Çıktıları Bilgi 1)Ders bilimsel araştırma yapılması için gerekli bilgilerin öğrencilere öğretilmesini amaçlar. Beceri 2)Klinik psikolojide araştırma alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm 1)The course aims to teach students all the information needed to conduct scientific research. 2)Assume a problem, develop a problem solving method, solve the problem, 13

14 yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek. Alana Özgü Yetkinlik 3) Araştırma sürecini kullanarak klinik psikoloji konularına bilimsel bir gözle bakar. 4) Klinik Psikoloji çevresindeki gelişmelerin etkilerini irdelemek için en uygun sözel ve sayısal tekniklere başvurur. 5) Araştırma yaparken klinik psikoloji bilimine özgü terimleri kullanır. assess the outcomes and apply this method when needed. 3) Consider clinical psychology subjects scientifically by using research process. 4) Facilitate the most appropriate qualitative and quantitative techniques to analyze the effects of the events in clinical psychology environment. 5) Use clinical psychology-specific terms while conducting a research. 14

15 Program Öğrenme Çıktısı Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi 15

16 İleri İstatistik Amaç Bu dersin amacı öğrencilere değişik araştırma modellerinin analiz edilmesi, değiştirilmesi ve test edilmesinde beceri sahibi yapmak ve analizlerinin sonuçlarını hakemli dergilerce kabul edilebilecek şekilde raporlaştırmayı öğretmektir. The goal of this course is to have students able to construct, analyze, modify, and test the adequacy of variety of reseach models and report the results of their analyses in a manner acceptable in refereed journals. İçerik Veri analizi için kullanılan istatistiksel veri analizi yöntemlerinin öğretilmesi. To teach students statistical data analysis methods to analyze data. Haftalık Ders Akışı 1) Derse giriş 1) Introduction to the course 2) Tanımsal istatistik 2) decriptive statistics 3) Nominal, Ordianal, Ratio, Scale veriler 3) Nominal, ordinal, interval and ratio measures 4) Ortalama, mean, medyan, hesaplama 4) Mean, medyan, mode 5) Normal dağılım 5) Normal distribution 6) İstatistiksel hipotezin biçimi 6) Statistical hypothesis 7) Tip I (alfa) ve Tip II (beta) hataları 7) Type 1 and Type 2 errors 8) Arasınav 8) Midterm 9) Olasılık 9) Probility 10) Parametrik testler 10) Parametric tests 11) T-testi 11) T-test 12) Varyans analizi 12) Varience anlysis 13) Varyans analizi (Devam) 13) Varience anlysis (Continues) 14) Post-hoc analizler 14) Post-hoc analysis Dersin Öğrenme Çıktıları Bilgi 1)Çalışma alanı ile ilgili kavramsal ve uygulamalı bilgi sahibi olur. 2)Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar. Beceri 3)Alana ilişkin bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. Alana Özgü Yetkinlik 4) Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir. 5)Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir. 1) Get the conceptual and experimantal knowledge about the field of study. 2)Comprehend multi disiplinary interactions. 3)Get the skill of analytical and systematic analysis, interpretation and evolution of the knowledge related to the field. 4)Conduct a scientific experiment independentley. 5)Develop a strategical approaches and solutions for unexpected and complicated problems. 16

17 Program Öğrenme Çıktısı Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi 17

18 Klinik Görüşme ve Değerlendirme Amaç Dersin amacı gözlem ve görüşmede kullanılacak temel becerileri kazanmaktır. İçerik Bu derste teorik olarak kazanılan bilgilerin görüşmede kullanılmasını sağlar. The objective of this course is to provide some of the basic skills interviewing techniques. This course is designed to provide theoretical background for psychological interviewing. Haftalık Ders Akışı 1) Etkili iletişim paternleri 1) Effective communication patterns 2) Etkili görüşme prensipleri 2) Principles of effective interviewing 3) Soru sorma stratejileri 3) Questioning strategies 4) Farklı vakalarda klinik görüşme stratejileri 4) Clinical interview strategies in different cases. 5) Görüşme becerileri; empati 5) Interviewing skills: empathy 6) Görüşme becerileri; derinleşme, yansıtma, yorumlama 6) Interviewing skills: deeping & projection & interpretation 7) Yüzleştirme 7) Interviewing skills: confrontation 8) Bilişsel yapıda cevap verme 8) Responding to cognitive content 9) Afektif yapıda cevap verme 9) Responding to affective content 10) 11) Çocuklar ve ergenler için görüşme stratejileri Agresif, psikotik ve krizdeki kişiler için görüşme teknikleri 12) Sunumlar 12) Presentations 13) Sunumlar 13) Presentations 14) Sunumlar 14) Presentations 10) 11) Interview strategies for special populations: children and adolescents Interview strategies for special populations: aggressive or psychotic clients, person in crisis Dersin Öğrenme Çıktıları Bilgi 1)Hasta ile görüşmenin fonksiyonlarını kavrar. 2)Hasta ile ilişki kurmada gerekli becerileri kazanır. Beceri 3)Klinik görüşmenin bilişsel kısmını analiz eder. 4)Klinik görüşmenin affektif kımını analiz eder. 5)Görüşme stratejilerini, çocuklar, ergenler ve kriz anındaki popülasyon üzerinde uygulanmasını kavrar. Alana Özgü Yetkinlik 1)Comprehend the functions of the patient interview. 2)Comprehend the skills required to establish a relationship with a patient. 3)Analyze cognitive content in an clinical interview. 4)Analyze affective content in an clinical interview. 5)Comprehend interview strategies for special populations such as children, adolescent or person in crisis. 18

19 6)Klinik görüşme teknikleri ilk görüşme, sonlandırma ve uzatma vakalarına göre incelenir. 7)Etkili görüşme tekniklerini ve etklini iletişim patternlerini tanımlar. 6)Use clinical interview strategies in different cases such as first interview, termination or expedition. 7)Define the principles of effective interviewing and effective communication patterns. 19

20 Program Öğrenme Çıktısı Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi 20

21 Klinik Süpervizyon-1 Amaç Bu dersin amacı, öğrenciyi aldığı teorik bilgilerin pratikteki uygulaması hakkında bilgilendirmek, yol göstermektir. The aim of this course is to provide opportunity to apply their theorethical knowledge to practice. İçerik İlgili öğretim üyesinin süpervizörlüğü eşliğinde en az 1 en fazla 2 vakaya yönelik psikoterapi seanslarının yürütülmesi. With the süpervision of academic support of lecturer supervision of one or two psychotherapy sessions discussed. Haftalık Ders Akışı 1) Klinik Görüşme ve Süpervizyon 1) Clinical Interview and Supervision 2) Klinik Görüşme ve Süpervizyon 2) Clinical Interview and Supervision 3) Klinik Görüşme ve Süpervizyon 3) Clinical Interview and Supervision 4) Klinik Görüşme ve Süpervizyon 4) Clinical Interview and Supervision 5) Klinik Görüşme ve Süpervizyon 5) Clinical Interview and Supervision 6) Klinik Görüşme ve Süpervizyon 6) Clinical Interview and Supervision 7) Klinik Görüşme ve Süpervizyon 7) Clinical Interview and Supervision 8) Klinik Görüşme ve Süpervizyon 8) Clinical Interview and Supervision 9) Klinik Görüşme ve Süpervizyon 9) Clinical Interview and Supervision 10) Klinik Görüşme ve Süpervizyon 10) Clinical Interview and Supervision 11) Klinik Görüşme ve Süpervizyon 11) Clinical Interview and Supervision 12) Klinik Görüşme ve Süpervizyon 12) Clinical Interview and Supervision 13) Klinik Görüşme ve Süpervizyon 13) Clinical Interview and Supervision 14) Klinik Görüşme ve Süpervizyon 14) Clinical Interview and Supervision Dersin Öğrenme Çıktıları Bilgi 1)Uzmanlaştığı alan ile ilgili farklı teorik bakış açılarını ve uygulamalarını derinlemesine bilen ve karşılaştırabilir. 2)Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar. Beceri 3)Uzmanlaştığı alanda, insanlarla ilgili sorunlara çözüm yolları üretebilir. 4)Klinik psikoloji alanındaki yeni uygulamalarda karşılaşılan olası problemleri öngörüp, önleyici stratejiler geliştirir. 1)Knows various theorethical approches specialized area and can apply this knowledge. 2) Comprehend multi disiplinary interactions. 3)Can find solutions to problems in the area of specialization. 4)Develop preventive strategies anticipating the potential problems encountered in newclinical psychology applications. Alana Özgü Yetkinlik 5)Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır. 5)Take risk and responsibility for the actualization of knowledge, ideas, practices 21

22 6)Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. or technologies that bring innovation to the field of clinical psychology. 6)Evaluate the advanced knowledge and skills s/he has acquired in the field of Business Administration with a critical approach. 22

23 Program Öğrenme Çıktısı Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi 23

24 Klinik Süpervizyon-2 Amaç Bu dersin amacı, öğrenciyi aldığı teorik bilgilerin pratikteki uygulaması hakkında bilgilendirmek, yol göstermektir. The aim of this course is to provide opportunity to apply their theorethical knowledge to practice. İçerik İlgili öğretim üyesinin süpervizörlüğü eşliğinde en az 1 en fazla 2 vakaya yönelik psikoterapi seanslarının yürütülmesi. With the süpervision of academic support of lecturer supervision of one or two psychotherapy sessions discussed. Haftalık Ders Akışı 1) Klinik Görüşme ve Süpervizyon 1) Clinical Interview and Supervision 2) Klinik Görüşme ve Süpervizyon 2) Clinical Interview and Supervision 3) Klinik Görüşme ve Süpervizyon 3) Clinical Interview and Supervision 4) Klinik Görüşme ve Süpervizyon 4) Clinical Interview and Supervision 5) Klinik Görüşme ve Süpervizyon 5) Clinical Interview and Supervision 6) Klinik Görüşme ve Süpervizyon 6) Clinical Interview and Supervision 7) Klinik Görüşme ve Süpervizyon 7) Clinical Interview and Supervision 8) Klinik Görüşme ve Süpervizyon 8) Clinical Interview and Supervision 9) Klinik Görüşme ve Süpervizyon 9) Clinical Interview and Supervision 10) Klinik Görüşme ve Süpervizyon 10) Clinical Interview and Supervision 11) Klinik Görüşme ve Süpervizyon 11) Clinical Interview and Supervision 12) Klinik Görüşme ve Süpervizyon 12) Clinical Interview and Supervision 13) Klinik Görüşme ve Süpervizyon 13) Clinical Interview and Supervision 14) Klinik Görüşme ve Süpervizyon 14) Clinical Interview and Supervision Dersin Öğrenme Çıktıları Bilgi 1)Uzmanlaştığı alan ile ilgili farklı teorik bakış açılarını ve uygulamalarını derinlemesine bilen ve karşılaştırabilir. 2)Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar. Beceri 3)Uzmanlaştığı alanda, insanlarla ilgili sorunlara çözüm yolları üretebilir. 4)Klinik psikoloji alanındaki yeni uygulamalarda karşılaşılan olası problemleri öngörüp, önleyici stratejiler geliştirir. Alana Özgü Yetkinlik 5)Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin 1)Knows various theorethical approches specialized area and can apply this knowledge. 2) Comprehend multi disiplinary interactions. 3)Can find solutions to problems in the area of specialization. 4)Develop preventive strategies anticipating the potential problems encountered in newclinical psychology applications. 5)Take risk and responsibility for the actualization of knowledge, ideas, practices or 24

25 hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır. 6)Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. technologies that bring innovation to the field of clinical psychology. 6)Evaluate the advanced knowledge and skills s/he has acquired in the field of Clinical Psychology with a critical approach. 25

26 Program Öğrenme Çıktısı Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi 26

27 Çocuk Psikopatolojisi Amaç Bu dersin amacı çocuk ve ergen psikopatolojileri üzerine geliştirilen temel teori ve yaklaşımları sunmaktır. Öğrencilerin, çocukluk ve ergenlik süreçlerinde sık karşılaşılan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, davranım bozukluğu, öğrenme güçlüğü, otizm, kaygı bozukluğu gibi problemler hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. İçerik Çocuk ergen psikopatolojilerinin etiyolojileri ve tedavileri farklı bakış açıları temel alınarak incelenir. The purpose of this course is to develop basic theories and approaches to child and adolescent psychopathology to offer. Students are frequently encountered in childhood and adolescence processes, attention deficit and hyperactivity disorder, conduct disorder, learning disabilities, autism, such as anxiety disorders and aims to provide students basic knowledge about the problems. Aetiology and treatment of child and adolescent psychopathology are examined on the basis of different perspectives Haftalık Ders Akışı 1) Anormal Çocuk ve Ergen Psikolojisine Giriş 2) Teorik Perspektifler ve Araştırma Yöntemleri 1) Chapter 1. Introduction to Abnormal Child and Adolescent Psychology 2) Chapter 2. Theoretical Perspectives and Research Methods 3) Zeka Geriliği 3) Chapter 3. Mental Retardation 4) Otizm ve Diğer Yaygın Gelişimsel Bozukluklar 4) Chapter 4. Autism and Other Pervasive Developmental Disorders 5) Çocukluk Başlangıçlı Şizofreni 5) Chapter 5. Childhood Onset Schizophrenia 6) Özel Öğrenme Güçlüğü 6) Chapter 6. Learning Disorders 7) Dikkat eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu 7) Chapter 7. ADHD 8) Karşı Çıkma ve Davranış Bozuklukları 8) Chapter 8. Oppositional Defiant Disorder and Conduct Disorder 9) Duygu Durum Bozuklukları 9) Chapter 9. Mood Disorders 10) Kaygı Bozuklukları 10) Chapter 10. Anxiety Disorders 11) Yeme Bozuklukları 11) Chapter 11. Eating Disorders 12) Çocuk İstismarı ve İhmal 12) Chapter 12. Child Abuse and Neglect 13) Fiziksel Sağlıkla İlişkili Bozukluklar 13) Chapter 13. Health Related Disorders 14) Vaka sunumları 14) Case presentations Dersin Öğrenme Çıktıları Bilgi 1)Çocuk ve ergen tanımlarının tarihsel gelişim süreçlerini ve dönüm noktalarını açıklar. Beceri 2)Psikopatolojileri açıklamak için farklı bakış açılarını (biyolojik, aile, sosyal, bireysel) karşılaştırır. 1)Explain milestone definitions and the processes of historical development. 2)Comprehend different perspectives (biological, family, social, individual) to compare. 27

28 Alana Özgü Yetkinlik 3)Çocuk ve ergen psikopatolojilerinin farklı bakış açılarından (biyolojik tedaviler, aile ve bireysel terapiler, sosyal değişim ve koruma programları, özel eğitim programları)ve nasıl tedavi edildiğini açıklar. 4)Psikolojik bozuklukların semptomlarını hatırlar. 5)Sosyal kültürel perspektiflerin ve önleme stratejilerinin önemini açıklar. 3)Define child and adolescent psychopathology from different perspectives (biological therapies, family and individual therapies, social change and conservation programs, special education programs. 4)Remember the symptoms of psychological disorders. 5)Explain social and cultural perspectives and the importance of prevention strategies. 28

29 Program Öğrenme Çıktısı Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi 29

30 Grup Psikoterapisi Amaç Dersin genel amacı, grup terapisindeki önemli yaklaşımları çeşitli okumalarla, tartışmalarla, yazılar ile ve video aracılığı ile tanımak. İçerik Dersin içeriği grupta öğrenilen bilgileri egzersizler, tartışmalar ve role-playingler ile pekiştirmek. The primary purpose of this course is to familiarize you with the major theories and approaches to group therapy and counseling through reading, discussing, writing, and viewing videos. In this course the purpose is to help you apply your knowledge of group theories and dynamics through the use of self-exploration exercises, discussion, and role-plays. Haftalık Ders Akışı 1) Giriş, grup psikoterapisinin tarihi 1) Introduction to the course, history and overview of group psychotherapy 2) Grup psikoterapisi için etik yönergeler. 2) Ethical guidelines for group practice and research. 3) Terapötik faktörler 3) Therapeutic factors 4) Grup dinamikleri 4) Group dynamics 5) Grup öncesi toplantıları, gruplara başlangıç. 5) Pre-group meetings, beginning groups 6) Grupta liderlik 6) Group Leadership Issues 7) Grup gelişim basamakları 7) Stages of Group Development 8) Psikodinamik ve Adlerian temelli grup müdahaleleri 9) Gestalt- danışan merkezli grup müdahaleleri 10) Davranışsal-bilişsel ve gerçeklik temelli müdahaleler 11) Grupta cinsiyet ve kültürlerarası meseleler 8) Psychodynamic- and Adlerian-based Group Therapy Interventions 9) Gestalt- and Person-Centered-based Group Therapy Interventions 10) Behavioral-, Cognitive-, and Reality-based Group Therapy Interventions 11) Gender and Multicultural Issues in Group Therapy 12) Grupta yaş meselesi 12) Age Issues in Group Therapy 13) Grupta zorlayıcı danışan durumlarının ele alınması 14) Tekrar 14) Review 13) Handling Challenging Clients and Situations in Group Therapy Dersin Öğrenme Çıktıları Bilgi 1)Grup terapisindeki önemli teorileri kavrar. 2)Yasal meseleleri kavrar. 3)Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir. Beceri 1)Familiarize major theories in group setting. 2)Comprehend legal issues. 3)Define strategical approaches and solutions for unexpected and complicated problems. 30

31 4)Alandaki bilgi ve rolleri kavrar ve gösterir. 5)Bilimsel olarak kanıtlanmış müdahaleleri değerlendirir. 6)Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 4)Demonstrate knowledge of current professional issues and roles in the field. 5)Evaluate empirically supportable interventions as needed. 6)Inform the persons and the institutions about his/her major, to be able to present his/her ideas both written and oral. 31

32 Program Öğrenme Çıktısı Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi 32

33 Psikodinamik Psikoterapi Amaç Psikodinamik kuramlar ve klinik çalışmalara entegrasyonu, etkin tedavide psikopatolojinin psikodinamik kuramsalaştırılması ve vaka formülasyonu incelenir. This course will explore several complementary psychodynamic theories that emphasize the clinical relationship as central to the work. Understanding and sensitively handling the vicissitudes of the therapeutic relationship are hallmarks of effective treatment. İçerik Bu derste ego-psikolojisi, nesne-ilişkileri, ilişkisel psikoloji ve kendilik psikolojisi gibi değişik psikodinamik perspektiflerin tedavi yaklaşımları incelenir. Terapötik süreçteki perspektifler aktarım, savunma mekanizmalarının işleyişi, bilinçdışının rolü, direncin anlamı, erken çocukluk deneyimlerinin önemi ve terapötik karşılaşmanın ilişkiselliği gibi konular temelinde farklı bakış açılarından incelenir. In this course ego-psychology, object-relations, self psychology, relational psychology and psychodynamic perspectives of different treatment approaches, such as will be examined. Therapeutic perspectives transfer process, the operation of defense mechanisms, the role of the unconscious, resistance means, the importance of early childhood experiences and from different perspectives, will be examined on the basis of the therapeutic encounter issues such as relationality. Haftalık Ders Akışı 1) Giriş ve genel bakış 1) Inroduction and overview 2) Vaka formulasyonu ve terapi 2) Case formulatıon and therapy definition 3) Görüşme ilkeleri 3) Interviewing principles 4) Kuram 4) Theory 5) Teori ve modelleme 5) Theory and model 6) Değerlendirme ve terapi süreci 6) Assessment and therapy process 7) Terapiye direnç 7) Resistance to therapy 8) Danışana hazırlık çalışmaları 8) The beginning client preparation 9) Bireysel psikoterapi 9) Individual psychotherapy 10) Çerçeve oluşturulması 10) Framing 11) Orta faz 11) Middle phase 12) Sunumlar 12) Presentations 13) Sunumlar 13) Presentations 14) Genel bakış, dönemin değerlendirilmesi 14) Overview Dersin Öğrenme Çıktıları Bilgi 1)Danışanlara kaliteli klinik hizmetleri sağlar. Beceri 2)Güncel psikoanalitik perspektifleri keşfeder. 3)Psikodinamik psikoterapi kuramlarının tarihsel gelişimini açıklar. 1)Provide high quality clinical services for the clients. 2)Investigate the perspective of current psychoanalytic theories. 3)Explain the historical development of theories of psychodynamic psychotherapy. 33

34 Program Öğrenme Çıktısı Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi 34

35 Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Amaç Kognitif davranışçı terapi tekniklerinin dayandığı modeli tanır. Temel kavram ve yöntemleri kavrar. İçerik Bu ders bilişsel davranış teorilerinin temel kavramları ve uygulamaları sunan bir temel teori ve müdahale derstir. Derste klinik durumlarda kognitif davranışçı terapinin uygulanmasını kavrarken klinik vakaların tedavisiyle ilgili müdahalelere de odaklanır. The model that explains the idea of cognitive behavirol therapy will be explained. Students will be informed about the basic concepts and methods of the cognitive behavirol therapy. This course is a basic theory and intervention course that presents the major concepts and applications of cognitive behavior theories. The course will focus on mastering behavioral and cognitive theory, learning to apply the theory to clinical cases, and introduce interventions. Haftalık Ders Akışı 1) BDT ye giriş, değerlendirme, değişim evreleri, görüşme teknikleri 1) Introduction to CBT, assessment, stages of change, interviewing 2) İşlevsel analiz, terapötik ilişki, koşullama 2) Functional analysis, therapeutic relationship, conditioning 3) Koşullama ve davranışsal işbirliği 3) Conditioning and behavioral contracts 4) Kognitif teori, vaka formülasyonu 4) Cognitive theory, case conceptualization 5) Kognitif teori, vaka formülasyonu II 5) Cognitive theory 6) Beck ve Ellis Okulları 6) Beck s CBT & Ellis Schools 7) Kognitif Müdahale, davranışsal müdahaleler 8) Gevşeme teknikleri, BDT nin kaygı bozukluklarında uygulanması 7) Cognitive interventions, behavioral interventions 8) Relaxation training, CBT with anxiety disorders 9) Kaygı-Fobiler, sistematik duyarsızlaştırma 9) Anxiety phobias, systematic desensitization. 10) Depresyon teorisi 10) Depression Theory 11) BDT'nin depresyonda uygulanması 11) Appliying CBT for Depression 12) Tedavide verilen ödevler ve zorluklar 12) Homework and obstacles to treatment, 13) BDT'nin yeme bozukluklarında uygulanması 14) Tedavinin planlanması ve nüksetmenin önlenmesi 13) CBT for eating disorders 14) Treatment planning, relapse prevention Dersin Öğrenme Çıktıları Bilgi 1)Davranışçı teorinin terapötik ilişkiye uygulanmasını bilir. 2)Depresyon ve Kaygıda gözlemlenen düşünce şemalarını bilir. 3)Davranışsal değerlendirme becerisi kazanır. Beceri 1)Comprehend how to apply the behavioral approach to the therapeutic relationship. 2)Understand the concept of depressogenic and anxiogenic thoughts. 3)Gain the ability to conduct a behavioral assessment interview. 35

36 4)Hedef davranış ve hedef davranışa ulaştırabilecek etkili adımları uygular. Öğrenme Yetkinliği 5) Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yerel ve küresel düzeyde kullanabilmek. İletişim ve Sosyal Yetkinlik 6)Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. Alana Özgü Yetkinlik 7)Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 8)BDT alanında problem çözmeyi öğrenerek, analitik ve bütünsel bir bakış açısı geliştirir ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirir. 4)Apply appropriate target behaviors and effective steps to achieve the target behavior. 5) Ability to make use of theoretical and applied knowledge in local and global levels. 6)Inform the persons and the institutions about his/her major, to be able to present his/her ideas both written and oral. 7)Act in accordance with ethical, social, cultural, scientific values during the process of the creation of knowledge and experiences in the field (collection, interpretation, presenting the results, publishing). 8) Solve problems of CBT, develop analytical and strategic thinking in a holistic perspective. 36

37 Program Öğrenme Çıktısı Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi 37

38 Yeme Bozuklukları Amaç Bu dersin amacı öğrencilere yeme bozuklukları hakkında genel bir bakış açısı kazandırarak, tedavilere ve tedavilerin sonuçlarına yönelik tartışmalar yürütmektir. İçerik Vücut imajını etkileyen kültür ve medya etkisini tartışıp, normal yeme davranışının ne anlama geldiğini kavramak. The aim of this course will introduce students to the complexities of eating disorders. It will provide a general overview, a discussion of treatment and treatment outcomes. It will provide a review of cultural and media influences on body image, a discussion of "normal" eating. Haftalık Ders Akışı 1) Yeme bozukluklarının psikolojik özellikleri 1) Psychological Features of Eating Disorders. 2) Yeme bozuklularının ölçme değerlendirmesi 2) Assesment of eating disorder 3) Tanı koyma 3) Diagnosis 4) Vaka formulasyonu 4) Case formulation 5) Hastalık komorbiteleri 5) Co-morbities 6) Tedavi kriterleri 6) Criteria for recovery 7) Tedavi planı oluşturmak 7) Building treatment plans 8) Açlık düzenlemesi 8) Hunger regulation 9) İştah ve davranışsal etkileri 9) Apetite and behavioral influences 10) Yemek ve duygu durum 10) Food and mood 11) Çikolota bağımlılığı 11) Chocolate addiction 12) Anoreksiya nervosa, bulimia nervosa, tıkanırcasına yeme 12) Anorexia nervosa and bulimia nervosa 13) Tıkanırcasına yeme ve gece yeme davranışı 13) Binge and night eating behavior. 14) Yeme bozukluklarının değerlendirilmesi 14) The evaluation of eating disorders Dersin Öğrenme Çıktıları Bilgi 1)Farklı yeme bozuklukları arasındaki farkları ayırd eder. 2)Hastalıkla ilgili tedavi çeşitlerini tanır. 1)Differantiate different type of eating disorders. 2)Comprehend variety types of treatments. 3)Uygun tedaviye ve zamanına karar verir. 3)Make decisions about when to use varying levels of treatment. Beceri 4)Yeme bozukluklarının bulgularını ve tıbbi sonuçlarıı tanır. 4)Recognize the signs and medical consequences of various eating disorders. Alana Özgü Yetkinlik 5)Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular. 6)Kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 5)Regulate and implement projects and activities for the social environment with a sense of social responsibility. 6)Act in accordance with cultural and ethical values. 38

39 Program Öğrenme Çıktısı Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi 39

40 Davranışın Biyokimyası ve Psikopatolojide İlaç Kullanımı Amaç Davranış nörobiyolojisi ile ilgili temel bilgilerin ve davranışın psifarmakolojiyle etkileşiminin öğretilmesi. To teach the basic knowledge about the neurobiology of behavior and its interaction with psychopharmachology. İçerik Farmakolojik etki mekanizmasında yer alan reseptör ve nörotransmitterler hakkında bilgi verilecektir. Psikofarmakolojik ilaçların santral sinir sistemini nasıl etkilediği açıklanacaktır. Receptors and neurotransmitters in the pharmacological mechanism of action is discussed. Psychopharmacological drugs affect the central nervous system will be explained. Haftalık Ders Akış 1) Giriş ve temel kavramlar 1) Introduction and basic concepts 2) Nöron ve özellikleri, sinaps çeşitleri ve fonksiyonları 3) Nörofarmakoloji: ilerlemeler ve zorluklar 4) Sinaptik plastisite 4) Synaptic plasticity 5) Hücre biyolojisi 5) Cellular biology 6) Nörokimya 6) Neurochemistry 7) Nörotransmitterler 7) Neurotransmitters 2) Neuron, its structure and function, kinds of synaps and their functions 3) Neuropharmacology: Directions and caveats 8) Merkezi Sinir Sistemi (MSS) 8) Central Nervous System (CNS) 9) Sinapslar ve glutamat reseptörleri 9) Synapses and Glutamate Receptors 10) Nöroanatomi 10) Neuroanatomy 11) Hayvan Modelleri 11) Animal models 12) İlaçlar ve davranış 12) Drugs and behavior 13) Farmakoterapi: Tedavinin biyolojisi 13) Pharmacotherapeutics: The biology of treatment 14) Madde kullanımı: Bağımlılığın biyolojisi 14) Drug abuse: The biology of addiction Bilgi 1)Temel psikiyatrik hastalıklarda önemi olan sistemleri ve bu sistemlere etkili ilaçların etkileri hakkında yeterli bilgi kazandırılır. 1)Comprehend the important major systems that effect the psychiatric disorders and the effects of drugs acting. Dersin Öğrenme Çıktıları Beceri 2)Değişik nörotransmitter mekanizmaları etkilerini ayırt eder. Alana Özgü Yetkinlikler 3)Davranış ve psychopharmakoloji arasındaki etkileşimin ileri seviyede bilir. 4) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 40 2) Discriminate between the effects of differnt neurotransmitter mechanisms. 3) Comprehend advanced level of the interaction between the behavior and psychopharmacology. 4) Evaluate the cause and effect relationship for the information obtained about humanistic-existentialist psychology.

41 5) Alanda bilgi edinirken ve deney yaparken, etik, sosyal, kültürel ve bilimsel değerlere göre davranır. 5) Act in accordance with ethical, social, cultural, scientific values during the process of the creation of knowledge and experiences in the field 41

42 Program Öğrenme Çıktısı Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi 42

43 Duygular ve Psikopatoloji Amaç Dersin amacı duyguların anksiyete ve depresyon gibi hastalıklar üzerindeki rolünü araştırmak. İçerik Bu derste duygularda ve psikopatolojide rol oynayan etkenler incelenir ve öğrencilerin duygu araştırmalarında kullanacağı bilgilere temel oluşturur. The aim of this course aims at inquiring the central role of emotions in psychopathological disorders like anxiety and depression This course provides essential background information about the interface of emotion research and psychopathology, and orient the graduate students into the emotion research. Haftalık Ders Akışı 1) Durumsal anksiyete, kognitif eğilimler ve baskılayıcılar. 2) Duygusal regülasyon ve psikopatoloji. 1) Trait anxiety, repressor and cognitive biases. 2) Emotion regulation and psychopathology. 3) Emosyonel regülasyonun gelişimi. 3) Development of emotional regulation. 4) Emosyonel regülasyon problemleri. 4) Problems of emotional regulation. 5) Bastırma. 5) Supression. 6) Affektif bozukluklar. 6) Affective disorders. 7) Affektif bozukluklar. 7) Affective disorders. 8) Sosyal anksiyete mekanizmaları. 8) Mechanisms in social anxiety. 9) Mental imgelem ve sosyal fobi. 9) Mental imagery and social phobia. 10) Positif emosyonları maksimize etme. 11) Emosyonel düzenlemede uykunun rolü. 12) Emosyonel regülasyon problemlerinin tedavisi. 10) Maximazing pozitive emotions. 11) Role of sleep in emotional regulation. 12) Treatment problem of emotional regulation. 13) İnsomni tedavileri. 13) Insomnia treatments. 14) Gözden geçirme. 14) Overview. Dersin Öğrenme Çıktıları Bilgi 1)Hastalıklarda rol oynayan duyguları kavramak. 2)Hastalık etiyolojisinde duyguların önemini kavramak. Beceri 3)Duygusal tepkilerin cinsiyet ve kültüre göre farklılığını analiz eder. 1)Comprehend the emotions that effects disorders. 2)Comprehend roles of emotions in etiology. 3)Analyze how social and cultural context and gender shape emotional responding. Öğrenme Yetkiniği 4)Duygular alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 4)Evaluate, with a critical approach, the advanced knowledge and the skills in the field of the Emotions. 43

44 İletişim ve Sosyal Yetkinlik 5)Duygular ve psikopatoloji ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşır. 5)Inform individuals and institutions about the subjects related to emotions and psychopathology; shares own idas and solution proposals to problems in writing and orally. 44

45 Program Öğrenme Çıktısı Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi 45

46 Aile ve Evlilik Terapisi Amaç Bu dersin amacı, mevcut teorileri, süreçleri ve aile terapisi uygulamaları keşfetmek olacaktır. Aile sistemi ailelerle çalışırken farklı sistemler teorisi ve farklı yaklaşımlar bakarak incelemek. İçerik Alanında en büyük dayanakları kapsayan aile terapisi mevcut teori, süreç ve uygulamalarına kapsamlı bir bakış kazandırmak. Ailelerle çalışırken kullanılabilecek sistemik aile teorisi ve farklı yaklaşımların incelemek. The purpose of this course is to explore current theories, processes and practices in family therapy. The family system will be explored by looking at different systems theory and different approaches in working with families. A comprehensive overview of current theory, process and practice in family therapy, covering the field s major underpinnings. An examination of family systems theory and different approaches to working with families. Haftalık Ders Akışı 1) Aile terapisi perspektif 1) Perspective of family therapy 2) Aile gelişimi: süreklilik ve değişim 2) Family development: continuity and change 3) Aile işleyişinde cinsiyet ve kültürel faktörler 3) Gender, cultural factors in family functioning 4) Psikososyal sistem olarak aile 4) The family as a psychosocial system 5) Aile terapisinin evrimi 5) The evolution of family therapy 6) Aile terapisinde temel modeller 6) The basic models of family therapy 7) Nesiller arası modeller 7) Transgenerational models 8) Yapısal model 8) The structural model 9) Stratejik Model 9) Strategic models 10) Milan sistemik modeli 10) The Milan systemic model 11) Davranışçı / Bilişsel modeller 11) Behavioral/Cognitive models 12) Aile terapisi gelişen modelleri 12) Evolving models of family therapy 13) Bir aile terapisti olmak: Eğitim ve supervizyon 13) Becoming a family therapist: training and supervision 14) Profesyonel sorunlar ve etik uygulamaları 14) Professional issues and ethical practices Dersin Öğrenme Çıktıları Bilgi 1)Güncel literatürü ve gelişmeleri takip eder. 2)Güncel aile terapisi yaklaşımlarını benimser. Beceri 3)Aile terapisi bakış açısını kavrar ve bir aile ilişkisi çerçevesini benimser. 1) Follow current literature and developments. 2)Comprhend current family therapy perspectives. 3)Grasp the perspective of family therapy and adopt a family relationship framework. 46

47 Program Öğrenme Çıktısı Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi 47

48 Şema Terapisi Amaç Dersin amacı şema terapisine genel bir bakış açısı kazanmak ve kişinin hem kendisine hem de farklı klinik popülasyonlara uygulamasını sağlamak. İçerik Bu ders tecrübeye dayalı egzersizler ile yeni ve gelişmekte olan teknikleri birleştrir. The aim of this course is to provide an overview of schema therapy and its application to self, different clinical populations and settings. This course incorporates experiential exercises to provide a greater understanding of the new and developing techniques involved. Haftalık Ders Akışı 1) Şema Terapisine Giriş 1) Introduction to Schema Therapy 2) Adaptif Olmayan Şemalar 2) Maladaptive Schemas 3) Şemalarla Başa Çıkma 3) Schema Coping 4) Şema Terapisinin Değerlendirilmesi 4) Assessment of Schema Therapy 5) Kişilik Bozuklukları ile Çalışmak 5) Working with Personality Disorders 6) İlişkilerle Çalışmak 6) Working with Relationship 7) Bilişsel Teknikler I 7) Cognitive Techniques I 8) Bilişsel Teknikler II 8) Cognitive Techniques II 9) İmgesel Çalışma 9) Imagery Work 10) Davranışsal Teknikler 10) Behavioral Techniques 11) Yeme Bozuklukları ile Çalışma 11) Working With Eating Disorders 12) Borderline Kişilik Bozuklukları ile Çalışma 12) Workind with Borderline Personality Disorders 13) Grup Terapisi için Şema Terapisi 13) Schema for Group Thrapy 14) Bağımlılarla Çalışma 14) Working with Addictions Dersin Öğrenme Çıktıları Bilgi 1)Şemalara ve şema modlarına farkındalık kazanır. 2)Kendi şemalarına içgörü kazanır. 3)Anahtar teknikleri deneyimler. Beceri 4)Güncel teknikleri uygular. 5)Farklı klinik popülasyonlara bakış açısı kazanır. İletişim ve Sosyal Yetkinlik 6) Teropatik ilişki kurma becerileri geliştir. 7)Etkli bir terapi için gerekli becerileri geliştirir. 1)Develop awareness of schemas and schema modes. 2)Gain insight into own schemas. 3)Experience key techniques. 4)Assess new techniques. 5)Provide an overview of clinical applications to different populations. 6)Develop building rapport skills with the client. 7) Develop necessary skills for effective therapy. 48

49 Alana Özgü Yetkinlik 8)Şema terapisindeki güncel bakış açılarını takip eder. 8)Follow the new scopes of the schema therapy. 49

50 Program Öğrenme Çıktısı Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi 50

51 Alkol Bağımlılığı ve Tedavisi Amaç Dersin amacı, alkol bağımlılarının tedavisinde kullanılan özel yöntem ve uygulamaları bu hastalarda uygulama becerisi kazanmak. The aim of the course is special skills and techniques in the application of counseling skills for the Alcohol dependence clients. İçerik Dersin içeriği gelişmiş tedavi planlarının kullanımı ve yönetimi. Haftalık Ders Akışı Development and utilization of advanced treatment planning and management. 1) Dersin gözden geçirilmesi 1) Course overview 2) Tedavi modelleri, seçenekleri ve etik hususlar. 2) Treatment modalities/ options and ethical considerations 3) Motivasyonel müdahale 3) Motivational Interviewing 4) Motivasyonel müdahale 4) Motivational Interviewing 5) Rölaps önleme girişimleri 5) Introduction to Relapse prevention component 6) Rölaps uyarı işaretlerini tanıma 6) Relapse Warning Signs 7) Vaka yönetimi 7) Case Management 8) Sunumlar 8) Presentations 9) Bakım ve tedavi devamının planlanması 9) Continuum of care plans 10) Bağımlılığın sosyal sonuçları 10) Potential Social Consequences of Substance Abuse 11) Evdeki önlemler 11) Prevention in the Home 12) Okulda alınabilecek önlemler 12) Prevention in the school 13) Akran desteği 13) Peer support 14) Kursun gözden geçirilmesi 14) Course overview Dersin Öğrenme Çıktıları Bilgi 1)Kazanılan bilgileri danışmanlık alanında gösterir. 2)Bağımlı danışanların gizliliği ve etik meseleleri tartışır. 3)Alkol ve diğer bağımlılık kavramlarını birey, grup ve aileler düzeyinde ele alır. Beceri 4)Motivasyonel müdahale yöntemlerini kavrar. 5)Öz yardım gruplarının prensiplerini kavrar. Alana Özgü Yetkinlik 1)Demonstrate competence in their ability to apply counseling. 2)Discuss the issues of confidentiality and ethics as they apply to the alcohol dependent clients. 3)Describe the central concepts of Alcohol and Other Drug (AOD) counseling with individual, groups, and families. 4)Demonstrate use of principles of motivational interviewing. 5)Identify the principles behind self help groups. 6) Take role in alcohol prevention group 51

52 6)Alkol kullanımını önlemeye yönelik çalışmalarda ekip içerisinde rol alabilir. Program Öğrenme Çıktısı Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi 52

53 Projektif Testler Amaç Öğrencilerin klinik psikoloji alanında güncel olarak uygulanan projektif yöntemlerle tanıştırılması, projektif test uygulamalarına dair onlara pratik bir temel kazandırılması. Gain of a practical background about clinical test assesment and projective methods. İçerik Klinik psikoloji alanında uygulama araçlarından biri olarak projektif yöntemlerin tanıtılması, uygulanan test materyallerinin öğrenciye tanıtılması, kodlama ve yorumlama çalışmaları, vaka sunumlarını içerir. Learnabouttheprojectivemethod in clinicalpracticewithpresentation of test materiel. The less on contain salsocodification and interpretation of the test protocoles through case studies. Haftalık Ders Akış 1) Projektif Yöntemlere giriş: Projeksiyon tanımı, yöntemlerin temel özellikleri 2) Psikodinamik kişilik kuramlarına genel bakış 3) Rorschach da yetişkin psikopatolojisinin ve test materyalinin tanıtılması 4) Rorschach Kartların açıklanması, yanıt içeriklerinin işlenmesi, kodlama - I 5) Rorschach Kartların açıklanması, yanıt içeriklerinin işlenmesi, kodlama - II 6) Psikogram, rapor hazırlama. Vaka incelemeleri ışığında Rorschach 7) Tematik Algı Testi tanımı, uygulama amacı, materyalin tanıtılması 8) TAT kartların tanıtılması, yanıt içeriklerinin incelenmesi, kodlama I 9) TAT kartların tanıtılması, yanıt içeriklerinin incelenmesi, kodlama II 1) Introduction to Projective Methods: Definition of the mecanism, basic caractherictics of methods 2) General view of psychodynamic personailty theory 3) Rorschach: Presentation of test material and adult psychopathology 4) Explanation of Rorschach cards and answer contents Codification -I 5) Explanation of Rorschach cards and answer contents Codification -II 10) TAT rapor yazımı 10) TAT Writing report 11) Rorschach ve TAT nin birlikte kullanımı ve vaka incelemeleri 12) CAT testinin tanıtılması. Uygulama amaçları. Yanıt içeriklerinin analizi 6) Psychogramme, Writing report. Rorschach case studies 7) TAT, practice objectives, presentation of the test materials 8) Analysis of answer contents, Codification - I 9) Analysis of answer contents, Codification - II 11) Clinical Assesment of Rorschach and TAT Case studies 12) Presentation of CAT test. Practiceobjectives. Analysis of 13) CAT yorumlama ve rapor yazma 13) CAT writing report and interpretation 14) Projektif Yöntemlerin sınırları 14) Limits of Projective Methods Dersin Öğrenme Çıktıları Bilgi 1) Projektif yöntem, uygulama malzemeleri ve değerlendirme sürecini yorumlama temeli kazanır. Beceri 1) Comprehend the projective methods, test materials and clinical assesment. 53

54 2) Klinik psikoloğun projektif uygulama malzemelerine ve uygulama tekniklerine yönelik temel bilgi ve bakış açısı kazanır. Alana Özel Yetkinlikler 3) Projektif testlerin hangi klinik alan ve durumlarda kullanılabileceği kararını verir. 4) Projektif malzemeler aracılığıyla kişilik yapılanmalarını, düşünce süreçlerini tanımlama ve terapötik amaç belirleme yetisi geliştirir. 5) Alanda bilgi edinirken ve deney yaparken, etik, sosyal, kültürel ve bilimsel değerlere göre davranır. 2) Develop a general knowledge of projective methods practice, test materiel and writing report. 3) Comprehend to make decision about the application of projective tests and their usage in different clinical situations. 4) Improve the ability of identify thought processes, personnality structures and develop therapeutic goal setting. 5) Act in accordance withethical, social, cultural, scientific values during the process of thecreation of knowledge and experiences in the field 54

55 Program Öğrenme Çıktısı Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi 55

56 Bitirme Projesi Amaç Bu dersin amacı, dönem projesi olarak seçilen konuda bilimsel kurallara göre araştırma yapmak, rapor yazmak ve hazırlanan projenin jüri önünde savunulmasıdır. İçerik Bu derste, her öğrenci Klinik Psikoloji alanına ait konularda dönem çalışması yapıp rapor halinde sunduğu çalışmayı jüri önünde savunacaktır. The aim of this lesson is to conduct research according to scientific rules on the subject, selected as the semester project, write a report and defend the formed project in front of the jury. İn this course each student will make a semester study on the subjects that belong to the clinic psychology context and will defend the study he / she presents as a report. Haftalık Ders Akışı 1) Konunun araştırılması 1) Searching the subject. 2) Konunun araştırılması 2) Searching the subject. 3) Konunun seçilmesi 3) Selecting the subject. 4) İlgili alan taraması 4) Relevant field monitoring. 5) İlgili alan taraması 5) Relevant field monitoring. 6) İlgili alan taraması 6) Relevant field monitoring. 7) İlgili alan taraması 7) Relevant field monitoring. 8) Çalışmanın yazımı. 8) Writing the study. 9) Çalışmanın yazımı. 9) Writing the study. 10) Çalışmanın yazımı. 10) Writing the study. 11) Çalışmanın yazımı. 11) Writing the study. 12) Çalışmanın yazımı. 12) Writing the study. 13) Değerlendirme. 13) Evaluation. 14) Değerlendirme ve Notlandırma. 14) Evaluation and grading. Dersin Öğrenme Çıktıları Bilgi 1) Seçeceği bir konuda derinlemesine bilgi sahibi olur. Beceri 2) Araştırma, planlama, uygulama, problem çözme, değerlendirme ve yorum yapma becerisi kazanır. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1) Gain in-depth information on the subject he / she selects. 2) Gain search, planning, application, problem-solving, evaluation and commenting skill. 3) Bireysel çalışma özellikleri kazanır. 3) Gain individual work habit. İletişim ve Sosyal Yetkinlik 4) Çalışmasını raporlayarak uzman kişilerle paylaşır. 4) Report own study and share with experts people. 56

57 Program Öğrenme Çıktısı Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi 57

58 Klinik Psikoloji Amaç Bu derste klinik psikoloji dalının psikoloji anabilim dalı çerçevesinde incelenmesi amaçlanmıştır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin klinik psikoloji dalında yer alan teori ve kullanılan uygulamaları kavramaları amaçlanmaktadır. This course aims to provide students with Clinical Psychology in the context of the department of psychology. Studends who succesfully complete the course should have an understanding of Clinical Psychology fundementals. İçerik Ders klinik psikolojinin tarihsel gelişimi ve psikoloji anabilimdalı içerindeki yerini tartışmaktadır. Haftalık Ders Akış 1) Oryantasyon 1) Orientation 2) Giriş ve Dersle ilgili bilgilendirme 2) Overview The course dissusses role of the cylinical pyscology in pyscology department. 3) Klinik psikolojiye giriş 3) Introduction to Clinical Psychology 4) Bilim ve uygulama alanı olarak psikoloji ayırımı 5) Klinik psikolojinin uluslararası gelişiminin tarihçesi 6) Klinik psikolojinin Türkiye deki gelişiminin tarihçesi 7) Klinik psikoloğun klinik ekip içi görevleri 8) Klinik psikolojide yeni tekniklerin kullanımı 4) Distinction between theory and practice of psychology 5) History of Clinical Psychology in the world 6) History of Clinical Psychology in Turkey 7) Duties of clinical psychologues in mediacal team 8) Use of new technics in Clinical Psychology 9) Psikoterapi yöntemleri 9) Psychotherapy methods 10) Psikoterapi yöntemlerindeki güncel gelişimler 11) Psikoterapi yöntemlerindeki tartışmalı konular 10) New developments in Psychotherapy methods 11) Debates on Psychotherapy methods 12) Türkiye de psikoterapi 12) Psychotherapy in Turkey 13) Dersin Özeti 13) Summary of the course 14) Genel Tekrar 14) Summary of the course 58

59 Dersin Öğrenme Çıktıları Bilgi 1) Çalışma alanı ile ilgili kavramsal ve uygulamalı bilgi sahibi olur. 2) Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir. Beceri 3) Alana ilişkin bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. Alana Özgü Yetkinlik 4)Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir. 5) Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir. 1) Get the conceptual and experimantal knowledge about the field of study. 2) Comprehend multi disiplinary interaction approach with related fieldns. 3) Get the skill of analytical and systematic analysis, interpretation and evolution of the knowledge related to the field. 4) Use strategical approaches and solutions for unexpected and complicated problems. 5) Can lead a scientific experiment independently. 59

60 Program Öğrenme Çıktısı Ders Öğrenme Çıktısı Matrisi 60

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ (saat) SHB101 Sosyal e Giriş Introduction to Social Work Z 3/0 5 SHB103

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı UZMANLIK ALAN DERSİ Kodu (Code) İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Course Name SPECIALIZATION FIELD Yarıyıl (Semester) COURSE Kredisi (Local Credits) AKTS Kredisi

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na 15/05/2016 İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na İnşaat Mühendisliği Bölümü İngilizce ve Türkçe Lisans Programlarının Program Çıktıları hakkında 04-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında sadece mezun durumunda

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004352007 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere, teknik ve idari kapsamdaki sorunlara yönelik işlevsel çözüm önerileri geliştirmeyi,

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI EK1 DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK PROJE YÖNETİMİ Ön Koşul Dersleri Ders Sorumluları Ders Sorumlu Yardımcıları Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları DERS BİLGİLERİ

Detaylı

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.Sınıf/1.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** 1 YDİ101 YDF101 YDA101 2 ATA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce)

Detaylı

DERS PLANI VE AKTS FORMU

DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Saat (T-U) Kredi AKTS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI 3+0 3 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Doktora Seçmeli

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Course Name SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Hemşirelikte temel kavram ve ilkeler Basic concepts and principles in nursing Kodu (Code) Yarıyılı (Semester)

Detaylı

Dersin Grubu. Dersin Kodu. Yarıyıl. Dersin Adı. Bölüm Zorunlu. 1 1 PSY101 Psikolojiye Giriş-I. Bölüm Zorunlu. 2 2 PSY102 Psikolojiye Giriş-II

Dersin Grubu. Dersin Kodu. Yarıyıl. Dersin Adı. Bölüm Zorunlu. 1 1 PSY101 Psikolojiye Giriş-I. Bölüm Zorunlu. 2 2 PSY102 Psikolojiye Giriş-II Adı 1 1 PSY101 ye Giriş-I Açıklaması 6 3 ki temel konulara giriş niteliğinde bir derstir. İşlenecek konulara araştırma teknikleri, davranışın biyolojik kökenleri, algı, hafıza, dil, insan gelişimi, vb.

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli. Recognize manufacturing automation and tools. DERS PLANI

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli. Recognize manufacturing automation and tools. DERS PLANI EK-1 DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS İmalatta Otomasyon MAK710 Türkçe Zorunlu - 3 3 7,5 Ön Koşul

Detaylı

Klinik Psikoloji Ders İçerikleri

Klinik Psikoloji Ders İçerikleri Klinik Psikoloji Ders İçerikleri ZORUNLU DERSLER PSİ 503 - Psikofarmakolojik Yaklaşımlar Biyolojik modellere dayalı olarak yapılan psikiyatrik müdahaleler kapsamında psikofarmakolojik ilaçlar ve merkezi

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI. Hafta Ön Hazırlık Konular/Uygulamalar Metot 1 Döküm ve yöntemleri 2

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI. Hafta Ön Hazırlık Konular/Uygulamalar Metot 1 Döküm ve yöntemleri 2 EK- DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Hassas Döküm ve Uygulamaları MAK Türkçe Zorunlu -, Ön Koşul

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI EK-1 DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS BİTİRME PROJESİ MM410 Türkçe Zorunlu 8 0+2 1 4 Ön Koşul Dersleri

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SAHA ARAŞTIRMA METOD VE TEKNİKLERİ Ders No : 0020090021 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Special Topics Course Name Çevre Bilimleri ve Mühendisliği nde Özel Konular Kodu (Code) CBM 5XX Lisansüstü Program (Graduate

Detaylı

Psikoterapide güncel yaklaşımlar (PSY 405) Ders Detayları

Psikoterapide güncel yaklaşımlar (PSY 405) Ders Detayları Psikoterapide güncel yaklaşımlar (PSY 405) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Psikoterapide güncel yaklaşımlar PSY 405 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal) 1-Lisans düzeyi yeterliliklerine

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-14 Işletme Becerileri Grup Çalışması IYP13212 Bahar 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

Bebeklikten Ergenliğe Gelişimsel Psikopatoloji (PSY 319) Ders Detayları

Bebeklikten Ergenliğe Gelişimsel Psikopatoloji (PSY 319) Ders Detayları Bebeklikten Ergenliğe Gelişimsel Psikopatoloji (PSY 319) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Bebeklikten Ergenliğe Gelişimsel Psikopatoloji PSY

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A-Çocukla İletişim Ön Koşul

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A-Çocukla İletişim Ön Koşul DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A-Çocukla İletişim 275 3 3 3 5 Ön Koşul Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Seçmeli Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik Öğrenme Yetkinliği Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ İLE PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ TÜRKİYE

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Uzmanlık Alan Dersi İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Specialization Field Course Kodu (Code) KMM5 Lisansüstü Program (Graduate Program) Dersin Türü

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: Fen Bilimleri/ Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği DERS BİLGİLERİ

DERS BİLGİ FORMU. ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: Fen Bilimleri/ Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği DERS BİLGİLERİ EK-1 DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: Fen Bilimleri/ Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS

Detaylı

Eleştirel Okuma (İngilizce) (KAM 332) Ders Detayları

Eleştirel Okuma (İngilizce) (KAM 332) Ders Detayları Eleştirel Okuma (İngilizce) (KAM 332) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Eleştirel Okuma (İngilizce) KAM 332 Güz 4 0 0 4 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Viroloji Course Name Virology AKTS Ders Uygulaması, Saat/Hafta Kredisi Kredisi (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı (Local (ECTS Ders

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı İşletme Mühendisliği Tasarım Projesi Kodu (Code) Yarıyılı (Semester) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Kredisi (Local Credits) Course Name Management Engineering Design Project

Detaylı

Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/Meslek/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Hidrolik ve Pnömatik MM448 Türkçe Seçmeli +0 4 Ön Koşul

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DERS BİLGİLERİ

DERS BİLGİ FORMU. ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DERS BİLGİLERİ DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Sensörler

Detaylı

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal)

Detaylı

Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları

Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) KAM 432 Güz 4 0 0 4 5 Ön

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS UNV13107 Güz 1+1 1,5 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sektörlere Giriş II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir.

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir. Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004962014 ENDÜSTRİYEL FANLAR Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Elektronik Ticaret DTP13253 Güz 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Temel Bilgisayar Bilimleri

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli. İMALAT YÖNETİMİ MM437 Türkçe Seçmeli DERS PLANI

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli. İMALAT YÖNETİMİ MM437 Türkçe Seçmeli DERS PLANI EK-1 DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS İMALAT YÖNETİMİ MM47 Türkçe Seçmeli 4 Ön Koşul Dersleri Ders

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS (PROGRAM KODU: 82104)

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS (PROGRAM KODU: 82104) EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS (PROGRAM KODU: 82104) DERS İÇERİKLERİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ EPO 705 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 Program geliştirme ile

Detaylı

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal) 1-Sağlık

Detaylı

Isıtma hesapları Soğutma Hesapları Isıl yük hesabı Dağıtım sistemi hesabı Boyutlandırma Tasarım ilkeleri Standartlar

Isıtma hesapları Soğutma Hesapları Isıl yük hesabı Dağıtım sistemi hesabı Boyutlandırma Tasarım ilkeleri Standartlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 507004602007 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı BİLGİSAYAR DESTEKLİ TESİSAT Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Dersin amacı, öğrenciye Isıtma hesaplarını,

Detaylı

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Hemşirelik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Hemşirelik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Hemşirelik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal) 1-Sağlık

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇMELİ V: KISA SÜRELİ PSİKOLOJİK DANIŞMA Ders No : 0310360193 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Course Name MİMARLIK TEKNOLOJİLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ RESEARCH METHODS IN ARCHITECTURAL TECHNOLOGY Kredisi AKTS (Local

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) DERSİN ADI COURSE NAME GELENEKSEL TAKI VE AKSESUARLAR TRADITIONAL ORNAMENTS AND ACCESSORIES AKTS Ders Uygulaması, Saat/Hafta Kredisi Kredisi (Course Implementation,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : UYGULAMALI SAHA ARAŞTIRMALARI Ders No : 0020090028 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 4 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

TYYÇ-MD (TIP EĞİTİMİ) PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

TYYÇ-MD (TIP EĞİTİMİ) PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ BİLGİ -Kuramsal -Olgusal Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme. YÖK TYYÇ YÜKSEK LİSANS EQF-LLL : 7.

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / MAKİNE MÜH. ABD DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI

DERS BİLGİ FORMU. ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / MAKİNE MÜH. ABD DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI EK-1 DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / MAKİNE MÜH. ABD DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Bahar Toplam Kalite

Detaylı

Dersin Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ]

Dersin Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ] Programın Adı (Program Name) Kodu (Course Code) CS 102 Molecüler Biyoloji ve Genetik (Molecular Biology and Genetics) Adı (Course Name) Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ]

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Mali Tablolar Analizi MYO13256 Bahar 4+0 4 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin

Detaylı

Dersin Adı. Bilimsel Araştırma Yaklaşımı ve Etik Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Dersin Seviyesi

Dersin Adı. Bilimsel Araştırma Yaklaşımı ve Etik Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Dersin Seviyesi Dersin Adı Bilimsel Araştırma Yaklaşımı ve Etik Dersin Kodu 9105035992016 Dersin Türü Seçmeli Dersin Seviyesi Yüksek Lisans Dersin AKTS Kredisi 6 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul -

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi 478 8 2 2 4 Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Seçmeli Dersi Veren Öğretim

Detaylı

ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES & APPLICATIONS-I

ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES & APPLICATIONS-I ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES & APPLICATIONS-I Program/Department: Chemical Engineering Type: Selective Level: Undergraduate Semester: 7 Credits: 3 ECTS credits (workload based): 5 Theoretical Credits:

Detaylı

Olasılık ve İstatistiğe Giriş-II (STAT 202) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistiğe Giriş-II (STAT 202) Ders Detayları Olasılık ve İstatistiğe Giriş-II (STAT 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistiğe Giriş-II STAT 202 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Kendini Tanıma ve İletişim Yönetimi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X)

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: 2015-2016 Güz Dönemi 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar 0% 0% 0% 20% 80% arasındaki ilişkileri anladım Kuramsal ve

Detaylı

Zorunlu Dersler 20501D1KPJ601 Klinik Psikolojinin Temelleri 20501D1KPJ602 Psikoterapi Yaklaşımları 20501D1KPJ603 Psikopatoloji

Zorunlu Dersler 20501D1KPJ601 Klinik Psikolojinin Temelleri 20501D1KPJ602 Psikoterapi Yaklaşımları 20501D1KPJ603 Psikopatoloji Zorunlu Dersler 20501D1KPJ601 Klinik Psikolojinin Temelleri Klinik psikolojinin ve psikoloğun tanımı, rolü, diğer disiplinlerle ilişkileri, psikolojinin diğer alt alanları ile etkileşimi; klinik psikolojide

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA Ders No : 0310360047 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İş Araştırma Metodolojisi BBA 381 Güz

DERS BİLGİLERİ. İş Araştırma Metodolojisi BBA 381 Güz DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İş Araştırma Metodolojisi BBA 381 Güz 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri BBA 282 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Bilimde Önemli Anlar Great Moments in Science Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi

Detaylı

Ders Adı : BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4. Ders Bilgileri.

Ders Adı : BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ders No : 0310500118 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAM

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAM DERS TANITIM BİLGİLERİ BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAM Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

Psikopatolojiye Giriş (PSY 301) Ders Detayları

Psikopatolojiye Giriş (PSY 301) Ders Detayları Psikopatolojiye Giriş (PSY 301) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Psikopatolojiye Giriş PSY 301 Güz 3 0 0 3 8 Ön Koşul Ders(ler)i yok Dersin

Detaylı

Öğrencilere bilgisayar destekli titreşim analizi yeteğinin kazandırılması

Öğrencilere bilgisayar destekli titreşim analizi yeteğinin kazandırılması Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 50700 4222007 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı BİLGİSAYAR DESTEKLİ TİTREŞİM SİMÜLASYONU Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere bilgisayar destekli

Detaylı

Klasik optimizasyon, maksimum, minimum, eğer noktaları, kısıtlamalı ve kısıtlamasız problemler. Geleneksel olmayan optimizasyon metotları:

Klasik optimizasyon, maksimum, minimum, eğer noktaları, kısıtlamalı ve kısıtlamasız problemler. Geleneksel olmayan optimizasyon metotları: DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/ PROGRAM: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili ÇOK-DİSİPLİNLİ TASARIM OPTİMİZASYONU Türü Zorunlu/ Seçmeli MAK 741 Türkçe Seçmeli Yarıyılı

Detaylı

Ders Adı : ZİHİN ENGELLİLER VE EĞİTİMİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri

Ders Adı : ZİHİN ENGELLİLER VE EĞİTİMİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ZİHİN ENGELLİLER VE EĞİTİMİ Ders No : 0310500015 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı: Su Hukuku ve Politikası Course Name: Water Law and Policy Ders Seviyesi Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS Kredisi (Code) (Semester)

Detaylı

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 2015-2016 Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 1 2 Orta 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM DANIŞMANLIĞIN TANIMI VE TARİHÇESİ 2. BÖLÜM DANIŞMANLARIN İŞLEVLERİ VE ÇALIŞMA ALANLARI

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM DANIŞMANLIĞIN TANIMI VE TARİHÇESİ 2. BÖLÜM DANIŞMANLARIN İŞLEVLERİ VE ÇALIŞMA ALANLARI İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM DANIŞMANLIĞIN TANIMI VE TARİHÇESİ I. DANIŞMANLIĞIN TANIMI VE TARİHÇESİNE GİRİŞ... 3 A. Danışmanlığın Tanımı... 4 B. Rehberliğin Tanımı... 4 C. Psikoterapinin Tanımı... 5 D. Danışmanlık...

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili PSİKOLOJİYE GİRİŞ-II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim

Detaylı

Introduction to Public Administration (KAM 104) Course Details

Introduction to Public Administration (KAM 104) Course Details Introduction to Public Administration (KAM 104) Course Details Course Name Course Code Term Lecture Hours Application Hours Lab Credit ECTS Hours Introduction to Public Administration KAM 104 Spring 3

Detaylı

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS Course Information Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS Reading And Speaking In English BIL221 3 4+0 4 4 Prerequisite Courses None Language Level Type English First Cycle Required / Face

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title HUMAN RIGHTS LAW Course Unit Code 1303393 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third Cycle)

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ Ders No : 0310360155 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Modelleme Felsefesi İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Modeling Philosophy Kodu (Code) END605 Lisansüstü Program (Graduate Program) Dersin Türü (Course

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Course Name BİNA TEKNOLOJİSİ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BUILDING TECHNOLOGY: SUSTAINABILITY Kredisi (Local Credits) Kodu (Code) Yarıyıl

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sağlığın Geliştirilmesi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

TYYÇ-ENDODONTİ DOKTORA PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

TYYÇ-ENDODONTİ DOKTORA PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ TYYÇ- 8 DOKTORA EQF-LLL: 8. Düzey QF-EHEA: 3. Düzey - Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Havayolu İşletmeciliği İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Airline Management Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS

Detaylı

temel yasalar ve kurallar Manyetik malzemeler ve manyetik devreler ve frenlem

temel yasalar ve kurallar Manyetik malzemeler ve manyetik devreler ve frenlem EK- DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Elektrik Elektronik Bilgisi MM205 Türkçe Zorunlu 5 Ön Koşul

Detaylı

Bilişsel Psikolojide Seçme Konular (PSY 323) Ders Detayları

Bilişsel Psikolojide Seçme Konular (PSY 323) Ders Detayları Bilişsel Psikolojide Seçme Konular (PSY 323) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilişsel Psikolojide Seçme Konular PSY 323 Seçmeli 3 0 0 3 5

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği ABD DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli

DERS BİLGİ FORMU. ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği ABD DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli EK-1 DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği ABD DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Polimer Kimyası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Zeynep Çatay Çalışkan 2. Doğum Tarihi: 18 Şubat 1975 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans

Detaylı

Sosyolojiye Giriş (SOC 101) Ders Detayları

Sosyolojiye Giriş (SOC 101) Ders Detayları Sosyolojiye Giriş (SOC 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyolojiye Giriş SOC 101 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri MMR 501 Her

Detaylı

Güz Dönemi Fizik Bölümü Titreşim ve Dalgalar Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi

Güz Dönemi Fizik Bölümü Titreşim ve Dalgalar Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 2014-2015 Güz Dönemi Fizik Bölümü Titreşim ve Dalgalar Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki %8 %0 %8 %67 %17 ilişkileri

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Diyabet Hemşireliği Uygulama Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili ÇOCUK PSİKOPATOLOJİSİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim

Detaylı

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri Ders Kodu: FIZ 438 Ders Adı: Yarıiletken Fiziği Dersin Dönemi: 2014-2015 Bahar Dersi Veren Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Sadık Bağcı Ders Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Anketi Sonuçları 1 (%) 2 (%) 3 (%)

Detaylı

1. SINIF / 1. YEAR BİRİNCİ YARIYIL / FIRST SEMESTER

1. SINIF / 1. YEAR BİRİNCİ YARIYIL / FIRST SEMESTER ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ODYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI / AUDIOLOGY UNDERGRADUATE CURRICULUM 1. SINIF / 1. YEAR BİRİNCİ YARIYIL / FIRST SEMESTER Dersin Kodu Dersin

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı BİNA ELEMANLARINDA ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ Course Name ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY ASSESMENT IN BUILDING

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004472007 BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin buhar kazanları ile ilgili

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Ders No : 0310360157 Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı