ÇOCUKLARDA AYRIŞMA VE BİREYSELLEŞME SÜRECİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOCUKLARDA AYRIŞMA VE BİREYSELLEŞME SÜRECİ"

Transkript

1 ÇOCUKLARDA AYRIŞMA VE BİREYSELLEŞME SÜRECİ Anne - çocuk arasındaki bağlılık hamilelikte başlar. Bebek, annesine dokuz ay boyunca onu hayatta tutacak kordon bağı ile bağlıdır. Fiziksel olarak doğumla birlikte kesilen bu bağ, ruhsal olarak devam eder. Doğumdan sonraki ilk üç ayda bebek; anne ve kendisini bir bütün olarak algılar, kendisini onun bir uzantısı, annenin bedenini kendi bedeninin bir parçası gibi görür. Ancak üçüncü aydan sonra çocuk, dış dünyanın farkına varır ve anneyi de farklı birisi olarak algılar. Dördüncü aydan sonra bebek, anneye bağlanmaya başlar. Bu bağlanma aslında anne ve bebeğin ayrışmasının da birinci aşamasıdır. Bebek, annesi yanından uzaklaşınca ağlar. Bu aylardan itibaren annenin, çocuğun ihtiyacı olmadığı zamanlarda da onun sürekli olarak yanında olması, ondan başka hiçbir şey ile ilgilenmemesi, onu sürekli gözetimi altında tutması, yalnız oynayabilecekken bile onu yalnız bırakmaması, ona sürekli müdahale etmesi, anne çocuk arasında bağlılıktan ziyade bir bağımlılığın oluşmasına zemin hazırlar. Emzirme süreci, anne ile bebek arasındaki bağlılığı pekiştiren bir süreçtir. Ancak emzirmenin süresi, bebeğin daha sonraki yaşantısı için etkili belirleyicilerdendir. Emzirme aşamasında annenin bebeğe verdiği kısa engelleme ve bekleme anları bebeğe kendi dışındaki birinin varlığını fark ettirir. Mahrum etme deneyimi, düzenli olarak tekrarlanırsa on iki ayın sonunda bebek, anneden bağımsızlaşır ve yürüme ile birlikte anneden uzaklaşır, dış dünyaya yönelir ve keşif süreci başlar. Bu da ikinci ayrışma dönemine giriştir. Bu dönemde bebek, emmeye devam ediyorsa ne anne bedeninden ne de onun yarattığı hazlardan uzaklaşamaz ve dış dünyaya yeterince yüzünü dönüp yönelemez. Bir başka ayrışma ve bireyselleşme süreci, çocuğun anaokuluna başlamasıdır. Anaokuluna alışma sürecinde zorlanan çocukların ve annelerinin ortak bir kaygıyı paylaştıkları görülür. Anne, görünürde çocuğu bırakmak istemekle birlikte aslında henüz onunla bağını koparmaya hazır değildir. Çocuğu ile hiçbir ayrılık sürecine izin vermeyen anneler, aslında çocuklarının ayrılıklara İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Dr. Natuk Birkan İlkokulu ve Ortaokulu 1

2 karşı toleranslarının gelişmesini engellerler. Böyle yetişen çocuklar, annesiz kaldıkları ortamlarda zorlanırlar. Bu nedenle annenin, çocuğa ayrılık toleranslarının geliştiğini hissedebileceği bir alan yaratması gerekir. Benim varlığım çocuğum için daha güvenli. diye düşünen anneler, aslında çocuk için hiçbir ayrılık süresine izin vermeyerek bilinç dışında çocuklarını ayrılıklara hassas kılmaktadırlar. Anne, her durumda çocuk için karar verip onun adına adımlar atarak çocuğun kendi başına karar verebilme yetisinin gelişmesine engel olur ve bu çocuklar annesiz yaşamakta zorlanır. Bir çocuk Ben bir başkası olmadan da yapabilirim, bir şeyler becerebilirim ve ben de bir bireyim. düşüncesinin temelini ilk olarak annesinin kendisine tanıdığı alan içerisinde atabilir. Ayrışma sürecinin beklenen zamanda gerçekleşmemesi, bağımlılığın devam etmesi durumunun anne baba tutumlarından kaynaklandığı söylenebilir. Bağımlılık geliştiren çocukların annelerinin aşırı koruyucu, babalarının ise daha uzak davrandıkları ya da her iki ebeveynin de aşırı korumacı tutum sergiledikleri bilinmektedir. İki yaşından itibaren çocuklar, bazı işleri kendi başlarına yapmak isterler ve bu konuda ısrarcı davranırlar. Yaşına uygun olarak çocuğun bazı işleri kendi başına yapması için fırsat tanımak ve çocuğu desteklemek gerekir. Üç yaşa kadar normal kabul edilen bağımlılığın bu yaştan itibaren azalması beklenir. Bu yaştan sonra devam eden bağımlılık durumlarında anne babaların her şeyden önce çocuklarının artık bakıma muhtaç bir bebek değil de büyümekte olan bir birey olduğunu kabul etmeleri gerekir. Kendi başına yapabileceği işler konusunda çocuğu desteklemek, ona yol göstermek, yapabileceği konusunda güven vermek, isteklerini dile getirmesi konusunda fırsat vermek gerekir. Üç - dört yaş çocukları kendi başlarına ya da az destekle yemek yemek, giyinmek, oyuncaklarını toplamak, el yüz yıkamak, tuvalet ihtiyacını uygun şekilde gidermek gibi işleri yapabilirler. Bu becerilere sahip olan bir çocuğa işini kendi başına yapması konusunda izin vermemek, onun yerine her şeyi yapmak çocuğun anneye olan bağımlılığını arttırdığı gibi özgüvenini de olumsuz yönde etkiler. Bağımlı çocuk; annesinin eteğinden ayrılmaz, annenin tuvalete gitmesine bile dayanamaz, kısa süreli de olsa yalnız kalamaz, güvensiz ve ürkek davranır, yaşıtlarıyla ilişki kurmakta zorlanır; sürekli ağlayan, mızıldanan bir çocuk haline gelir. İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Dr. Natuk Birkan İlkokulu ve Ortaokulu 2

3 Altı on bir yaş çocuklar, okul yaşantısıyla bilişsel becerilerinin ön planda olduğu, sosyal başarı ve başarısızlıklarla karşılaştığı, aileden farklı diğer yetişkinler ve öğretmenleri tarafından da değerlendirildiği bir dönemdedir. Çocuk, toplumun doğruları ve beklentileri olduğunu, bunlara göre hareket eden bir birey olduğunu fark eder. Eğitilmeye ve öğrenmeye açıktır. Bilmediğini kabul eder. Bu sayede çocuk, yeni bilgileri almaya açıktır ve beceriye odaklanır. Öğrenmek ve kaliteli ürün ortaya koymak, çocuğun birincil önceliğidir. Çocukluk arkadaşları, birlikte kurulan oyun ortamları çocuğun yaşamayı öğreneceği, insan ilişkilerini ve kendi sınırlarını test edeceği bir yaşam alanı haline gelir. Çocuk, bütün bu yaşam alanlarında bağımsızlaşmayı öğrenir. Ayrışmada Zorluk Çeken Çocukların Okul ve Sosyal Yaşam İçindeki Görüntüleri Özbakım becerilerini yetişkin desteği olmadan gerçekleştirememe Sosyal ilişki kurmada zorluk yaşama Yetersiz sosyal beceriye sahip olma Özgüven eksikliği (Kişinin kendi tercihlerine ve düşüncelerine güvenememesi) Düşünce, duygu ve davranışlarının sorumluluğunu alamama İsteklerini ve düşüncelerini doğrudan ifade edememe Benlik saygısının düşük olması Öğrenmeye dair içsel motivasyonun düşük olması Onay beklentisinin fazla olması ( okulda öğretmeninden sürekli onay isteği, derste ayağa kalkıp yanına giderek olmuş mu sorusunu defalarca sormak vb.) Kendi eylemlerini başlatamama ve düzenleyememe ( örneğin; istenilen kitabı açıp ders düzenine geçmekte zorlanma) Evde ödevlerini tek başına yapmakta zorlanma İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Dr. Natuk Birkan İlkokulu ve Ortaokulu 3

4 ERGENLİK ÇAĞINDA AYRIŞMA VE BİREYSELLEŞME SÜRECİ Ergenlik çağı, çocukların; aileleri dışında kalan dünya ile ilk gerçek karşılaşmalarını yaşadıkları dönemdir. Farklı toplumsal gruplarda tek başlarına var olmak görevi bu dönemin temel özelliğidir. Bu dönemde bilişsel alanda bireyin kendi kararlarını alabilme potansiyeli artmakta, benlik ve kimlik gelişimi hızlanmakta, duygu ve davranışlar daha çok, ergenin kendisi tarafından düzenlenmeye başlanmaktadır. Başkalarından bağımsız bir kimliği yaşamaya başlamanın çocuklarda verdiği tipik belirtiler şöyledir: 1- Ergenlik çağındaki çocukların duygularında genel olarak istikrarsızlık olduğu görülür. Bir gün önce çok mutlu ve enerjik olan ergen, ertesi gün kabuğuna çekilmiş ve bitkin olabilir. Duygular, anlık olarak bile değişkenlik arz edebilir. 2- Ergen, zaman zaman yalnız kalma isteği içinde olabilir. Odasına çekilen ve yalnız kalmak istediğini söyleyen bir ergenin ciddi bir sorunu olduğu düşünülüp kaygılanılmamalıdır. Ergen, kendisi ile baş başa kalıp yaşadıklarının muhasebesini yapma ihtiyacı hissedebilir. 3- Ergen, yaşadığı bedensel değişimlere bağlı olarak çekingenleşebilir, kendini saklama ve bu değişimlerden çevreyi haberdar etmeme isteği içinde olabilir. 4- Otorite figürlerinin önerileri ve yönlendirmelerine karşı direnç yaygınlaşır. Davranışlara yansımasa bile, ergen, dışarıdan gelen yönlendirmeleri içselleştirmeme eğilimindedir. Toplumda kendine özgü yerini aramakta olan ergen, yaşantısını ve duygularını keşfetme sürecine girer. Dışarıdan bakınca bazen bencilce görünen fakat aslında ergene benliğini var etme fırsatı veren kendine dönük bir algılama biçimi yerleşir. Ergenlik çağındaki çocuklar özellikle kendi benliklerine dair olumsuz, küçültücü yargılara kapılmaya yatkın yapıdadırlar. Böylece bir çelişki durumu oluşur. Kendini yaşamak isteyen ergen, aynı zamanda kendi değerine inanmakta güçlük İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Dr. Natuk Birkan İlkokulu ve Ortaokulu 4

5 çekmektedir ve bu çelişki ayrışmanın, bireyselleşmenin önünü tıkayabilir. Burada rol modelleri konusu devreye girer. Ergenlik çağındaki bir kız çocuğun, annesinin; bir erkek çocuğun da babasının etki alanına girmesi sağlıklı olan durumdur. Etki alanına girmek şöyle açıklanabilir: Çocuk; kendini bu kişiye benzetmek, bu kişinin toplumsal ilişki kalıplarını edinerek kendine bir davranış kalıbı belirlemek ister. Böylece zamanla bir kız çocuk, yetişkin bir kadın olmayı; bir erkek çocuk da yetişkin bir erkek olmayı öğrenebilir. Eğer bu etki alanında kalma durumu ters yaşanıyorsa veya doğru ebeveynle ilişkiler, yakın ve kabul edici nitelikte değilse benlik algısı ile ilgili özgüven eksiklikleri ortaya çıkabilir. Rol modellerinin bir diğer örneği de, bu yaşta çok yoğun şekilde yaşanan, ünlü ve başarılı insanlar hayranlığıdır. İçinde bulunduğu kültürün özelliklerine göre ergen gencin odası müzik ve film yıldızlarının posterleriyle dolar, ünlü sporcularla özdeşim kurulur. Çok aykırı şeyler yapan ama göz önünde olan kimseler önemli birileri haline gelir. Eğer anne ve baba rol modelleri ile olan ilişki sağlıklı kurulabilmiş ise bu tip özdeşleşmeler sağlıksız bir hal almaz aksine faydalı olur. Aile dışından seçilen rol modelleri, gencin kendi kimliğine ve toplumsal hayata yönelişinin önemli araçlarıdır. Yolunda gitmeyen şeyler, çoğu zaman çocuğun kendini yalnız ve korumasız hissetmesi, başarısız olursa yaşayacağını düşündüğü yıkımdan korkması gibi etkenlerden kaynaklanır. Sözü geçen bu ruhsal süreçleri yaşamakta olan ergene yardımcı olurken aynı zamanda ayrılma ve bireyselleşme sürecine de zarar vermemek için anne-babalar şu konulara özen göstermelidir: Çocuğunuzun arkadaşlarını tanıyın. Arkadaş çevresi, aile dışındaki bu yeni dünyanın ilk ve en önemli katmanıdır. Çocuğunuz o grup içerisinde kendisine saygıdeğer bir yer bulmayı çok önemseyecektir. Arkadaş çevresini tanımanızdan kasıt, o çevrenin değer yargılarının farkında olmaktır. Bunun dışındaki konularda akran grubunun gündeminde yetişkinin yer almaması daha uygundur. Akran grubu, ergenlerin kendilerine özel yaşam alanlarıdır. Çocuğunuzun hayallerine değer verin ve ona karşı umursamaz tavırlarda bulunmayın. O hayalin çocuk için çekici olan yanının ne olduğunu anlamaya çalışın. Hayalleri, gelecekten beklentileri paylaşmak, aynı zamanda ergenin ayrışmaya başlayan kendine özgü kimliğini paylaşmanın yolunu açar. İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Dr. Natuk Birkan İlkokulu ve Ortaokulu 5

6 Ergenlik çağındaki bir çocukla iletişim kurarken onun yaşadığı çelişkileri bir bir göstermeye çalışıp onunla bir mantık mücadelesine girmek anlamlı bir çaba olmaz. Çocuğun ihtiyacı olan şey; yaşadığı çelişkinin çözümünü almak değil, bu çelişkiyi yaşıyor olmasını ve duygularını paylaşmaktır. Okul yaşamında öğretmenler ve ebeveynler, çocuğun başarı ihtiyacının karşılanmasında önemli bir yere sahiptirler. Çocuğun başarılı olma isteğinin karşılanmasında, yapamayacakları becerilerden ziyade, yapabilecekleri beceriler üzerinde yoğunlaşılmalıdır. Çocuktan yeteneğinin üzerinde bir başarı göstermesini bekleyerek onu başarısız olarak değerlendirmek yerine, ona kendi yaşına ve gelişimsel özelliklerine uygun düşen sorumluluklar vererek başarılı olması için fırsat yaratmak en uygun davranış olacaktır. Aile ortamı ve okul başarısının incelendiği bir araştırmada çocuklarının haklarına saygı gösteren, net ve uygun kurallar koyan, bağımsızlıklarını ve bireyselleşmelerini destekleyen ve iletişime açık ebeveyn tutumuna sahip bireylerin çocuklarının okul başarıları; çocuklarını katı standartlarla denetleyen ve onlardan boyun eğicilik bekleyen bireylerin çocuklarının başarılarına göre daha yüksek bulunmuştur. Anne ve babaların ilgili, şefkatli, sıcak olmaları, amaçlarına ulaşmasında çocuklarına destek olmaları ve tutarlı disiplin sunmaları çocukların bireyselleşme sürecini olumlu yönde etkilemektedir. Ebeveynlerin; çocuk ihtiyaç duyduğunda çocuğunun yanında olması, ev ortamınında çocukların fikirlerini ve olayları tartışmaya cesaret verici olmasının bireyselleşme sürecine etkisi büyüktür. KAYNAKLAR ÖZDEMİR,Y & ÇOK,F (2011) Ergenlikte Özerklik Gelişim, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi TÜRKTAN,Ş & SAVRAN,C (2010) Çocuklarda ve Ergenlerde Ebeveyne Bağlanma, Özgüven ve Okul Başarısı Bağlanma, Evlilik ve Aile Psikolojisi, Sistem Yayıncılık YALOM, I (2006) Bağışlanan Terapi, Kabalcı Yayınevi HELLİNGER, B (2003) Sevginin Saklı Simetrisi, Sistem Yayınevi İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Dr. Natuk Birkan İlkokulu ve Ortaokulu 6

AREL EĞİTİM KURUMLARI SAYI: 31 2012

AREL EĞİTİM KURUMLARI SAYI: 31 2012 AREL EĞİTİM KURUMLARI SAYI: 31 2012 İÇİNDEKİLER Index ÇOCUKLA EBEVEYNİN TEKNOLOJİ SAVAŞI 2 ERGENLİK DÖNEMİNDE STRESLE BAŞA ÇIKMA 4 ÇOCUKLARDA DUYGUSAL ZEKANIN GELİŞTİRİLMESİ 7 GELİŞİMSEL OLARAK ARKADAŞLIK

Detaylı

Klinik Psikolog Şebnem Orhan PSİ Çocuk ve Aile Merkezi Klinik Psikolog www.psicocukaile.com

Klinik Psikolog Şebnem Orhan PSİ Çocuk ve Aile Merkezi Klinik Psikolog www.psicocukaile.com Klinik Psikolog Şebnem Orhan PSİ Çocuk ve Aile Merkezi Klinik Psikolog www.psicocukaile.com Erken Çocukluk Döneminde Anne Baba Ayrılığı ve Boşanma 31.12.2009 Çocuğun zihinsel ve duygusal gelişiminde ilk

Detaylı

OKULUMU SEVİYORUM AREL EĞİTİM KURUMLARI AYLIK ANASINIFI DERGİSİ SAYI: 83 2010

OKULUMU SEVİYORUM AREL EĞİTİM KURUMLARI AYLIK ANASINIFI DERGİSİ SAYI: 83 2010 OKULUMU SEVİYORUM AREL EĞİTİM KURUMLARI AYLIK ANASINIFI DERGİSİ SAYI: 83 2010 İÇİNDEKİLER ÇOCUK OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMUNA NEDEN GİTMELİDİR? 2 ÇOCUĞUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ 5 2 7 YAŞ ÇOCUKLARININ BİLİŞSEL

Detaylı

OKULUMU SEVİYORUM AREL EĞİTİM KURUMLARI AYLIK ANASINIFI DERGİSİ SAYI: 85 2011

OKULUMU SEVİYORUM AREL EĞİTİM KURUMLARI AYLIK ANASINIFI DERGİSİ SAYI: 85 2011 OKULUMU SEVİYORUM AREL EĞİTİM KURUMLARI AYLIK ANASINIFI DERGİSİ SAYI: 85 2011 İÇİNDEKİLER ÇOCUKLA ALIŞVERİŞE ÇIKMAK 2 ÇOCUĞUN DUYGUSAL İSTİSMARI 5 DAĞILAN AİLEDE ÇOCUK 7 ÇALIŞAN ANNELER 12 ÇOCUĞUN SPORA

Detaylı

duyulmaması onda kaygı yaratır.

duyulmaması onda kaygı yaratır. ERGENLE İLETİŞİM Ergenle sağlıklı bir iletişim kurabilmek; ergenlik dönemin özelliklerini çok iyi bilmeyi ve iletişimin inceliklerine hakim olmayı gerektirmektedir. İnsan, doğumu ile ölümü arasında farklı

Detaylı

YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLER ( 6-10 YAŞ ARASI )

YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLER ( 6-10 YAŞ ARASI ) ÖZEL EKİN KOLEJİ Bilgi Toplumunun Okulu EMPATİ, ÖZEL EKİN KOLEJİ P.D.R.H. SERVİSİNİN AYDA BİR YAYIMLANAN SÜRELİ YAYINIDIR. YIL: 2 SAYI: 15 MAYIS - 2003 AYIN KONUSU YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLER ( 6-10 YAŞ ARASI

Detaylı

Çocuğa Ulaşmada Doğru İletişim Yolları

Çocuğa Ulaşmada Doğru İletişim Yolları İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇOCUK İLE 1. SINIF DOĞRU VELİ İLETİŞİMİN BÜLTENİ YOLLARI Çocuğa Ulaşmada Doğru İletişim Yolları Bu dünyada

Detaylı

3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN BABALARIN BABALIK ROLÜ ALGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN BABALARIN BABALIK ROLÜ ALGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ 3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN BABALARIN BABALIK ROLÜ ALGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Ayberk Asena TELLİ Ebelik Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Hava ÖZKAN Yüksek Lisans Tezi - 2014 T.C.

Detaylı

OKULLARDA SUÇ VE ŞİDDETİ ÖNLEME

OKULLARDA SUÇ VE ŞİDDETİ ÖNLEME OKULLARDA SUÇ VE ŞİDDETİ ÖNLEME Yazanlar Kültegin Ögel Itır Tarı Ceyda Yılmazçetin Eke Proje Danışmanları Alper Aksoy Bilge Erol İstanbul -2005 Bu kılavuz Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği tarafından Caritas

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3030 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1980 AİLE SAĞLIĞI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3030 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1980 AİLE SAĞLIĞI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3030 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1980 AİLE SAĞLIĞI Yazarlar Doç.Dr. Sevsen CEBECİ (Ünite 1) Uzm.Dr. Bengü PALA (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Ümit AYDOĞAN (Ünite 3, 4)

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ADAY ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ARALIK 2012-1 - ÖNSÖZ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN

Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ DERSİ ÖDEVİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN AMAÇLARI, YAPISI,

Detaylı

Çocuk Ruh Sağlığı Ders Notları

Çocuk Ruh Sağlığı Ders Notları Çocuk Ruh Sağlığı Ders Notları V Yrd. Doç. Dr. Müge YURTSEVER KILIÇGÜN Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı 2014-2015 Bahar Yarıyılı Çocuklarda Uyum ve Davranış

Detaylı

GELİŞİMSEL YAKLAŞIMA GÖRE MESLEKİ REHBERLİK

GELİŞİMSEL YAKLAŞIMA GÖRE MESLEKİ REHBERLİK GELİŞİMSEL YAKLAŞIMA GÖRE MESLEKİ REHBERLİK Büyüyünce Ne Olacak Sizce..? Mesleki Rehberlik Meslek seçimi ve Önemi Mesleki Gelişim Süreci Mesleki Gelişim Kuramları Mesleki Rehberlik Hizmetleri Yrd. Doç.

Detaylı

Kişilik Gelişimi Personality Development

Kişilik Gelişimi Personality Development Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(4):566-589 doi:10.5455/cap.20120433 Kişilik Gelişimi Personality Development Osman Özdemir, Pınar Güzel Özdemir, Muhammed Tayyib

Detaylı

MADDE BAĞIMLILIĞINA DİKKAT!!!

MADDE BAĞIMLILIĞINA DİKKAT!!! KASTAMONU REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013 MADDE BAĞIMLILIĞINA DİKKAT!!! Başlarken İÇİNDEKİLER Gençlik ve Bağımlılık 2 Uyuşturucu Madde Bağımlılığı 2 Madde Bağımlılığı 2 Madde Kullanımında Risk Oluşturan

Detaylı

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması Çocuk Hakları Komitesi, Kırk Birinci Oturum, Cenevre, 9-27 Ocak 2006 Erken Çocukluk Döneminde

Detaylı

Sayı: 1 Eylül 2014. Ailecek Gidelim: Foça Deniz Müzesi. Kaliteli zaman önerisi: Hafıza Oyunları. Hobi Köşesi: Maket Yapımı

Sayı: 1 Eylül 2014. Ailecek Gidelim: Foça Deniz Müzesi. Kaliteli zaman önerisi: Hafıza Oyunları. Hobi Köşesi: Maket Yapımı Sayı: 1 Eylül 2014 Kaliteli zaman önerisi: Hafıza Oyunları Ailecek Gidelim: Foça Deniz Müzesi Hobi Köşesi: Maket Yapımı Hazırlayanlar Uzman Psikolojik Danışman Handan YILMAZ Psikolojik Danışman Sıla GETİR

Detaylı

Çocuk İhmali ve İstismarını Önleme ÖĞRETMENLER ve AİLELER İÇİN EĞİTİM KILAVUZU

Çocuk İhmali ve İstismarını Önleme ÖĞRETMENLER ve AİLELER İÇİN EĞİTİM KILAVUZU Çocuk İhmali ve İstismarını Önleme ÖĞRETMENLER ve AİLELER İÇİN EĞİTİM KILAVUZU 6 Ellerim küçük, sütü kasten dökmüyorum. Bacaklarım kısa, lütfen yavaş yürü ki sana yetişebileyim. Parlak ve güzel bir şeye

Detaylı

R E D D E TM E M E Yİ.

R E D D E TM E M E Yİ. Bilgi Toplumunun Okulu EKİN KOLEJİ PDRH servisinin ayda bir yayınlanan süreli yayınıdır. Yıl: 4 Sayı: 39 NİSAN-MAYIS 2008 ÇOCUK VE SINAVLAR B E N SA D E CE TE KİM. H E R ŞE E Yİ YA PA M A M. A M A YİN

Detaylı

ÖZGÜVEN NEDĠR? ÇOCUĞUN KENDĠSĠNĠ DEĞERLĠ HĠSSETMESĠNDE ROL OYNAYAN ETKENLER

ÖZGÜVEN NEDĠR? ÇOCUĞUN KENDĠSĠNĠ DEĞERLĠ HĠSSETMESĠNDE ROL OYNAYAN ETKENLER ÖZGÜVEN NEDĠR? Özgüven, mutlu ve başarılı bir hayat için insanın sahip olması gereken en önemli özelliklerden biridir. Özgüveni yetersiz bireyler yaşam sürecinde kendilerini doğru ifade etmekte ve sorumluluk

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK BİLİM DALI ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ

Detaylı

RUHSAL DUYGUSAL BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR

RUHSAL DUYGUSAL BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR AİLE EĞİTİM REHBERİ RUHSAL DUYGUSAL BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR HİPERAKTİVİTE KAYGI BOZUKLUKLARI ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

Okul başarısı öğrencinin bulunduğu okul, sınıf EBEVEYN TUTUMLARI

Okul başarısı öğrencinin bulunduğu okul, sınıf EBEVEYN TUTUMLARI 03 Ocak 2012 OKUL BAŞARISINDA AİLENİN ROLÜ BAŞARIZLIK NEDENLERİ Okul başarısı öğrencinin bulunduğu okul, sınıf ve derse göre belirlenmiş sonuçlara ulaşmada göstermiş olduğu ilerlemedir. Ancak çağdaş anlamda

Detaylı

Romantik İlişkiler ve Aşk Romantic Relationships and Love

Romantik İlişkiler ve Aşk Romantic Relationships and Love Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(4):520-546 doi:10.5455/cap.20120431 Romantik İlişkiler ve Aşk Romantic Relationships and Love Hasan Atak, Nuray Taştan ÖZET Yakın

Detaylı

Ergen Psikolojisi. Psikiyatrist Dr. Mücahit Öztürk

Ergen Psikolojisi. Psikiyatrist Dr. Mücahit Öztürk Ergen Psikolojisi Psikiyatrist Dr. Mücahit Öztürk Ergen Psikolojisi Mücahit Öztürk 3 Ergen Psikolojisi Psikiyatrist Dr. Mücahit Öztürk Bugün, yaklaşık bir saatlik süre içinde, ergenlik dönemi, ergenlerin

Detaylı

PEDAGOJİK FORMASYON (ÖĞRETMENLİK FORMASYONU) Pedagojik Formasyon öğretmenlere kendi alanlarında sahip oldukları bilgileri öğrencilere nasıl aktaracakları veya aktarmaları gerektiği konusunda detaylı bilgi

Detaylı

Bu kavramlar gelişme, büyüme, gelişim, olgunlaşma, hazır bulunuşluk, öğrenme ve kritik dönem olarak aşağıda açıklanmaktadır.

Bu kavramlar gelişme, büyüme, gelişim, olgunlaşma, hazır bulunuşluk, öğrenme ve kritik dönem olarak aşağıda açıklanmaktadır. Bireylerin yaşam boyu geçirdiği, bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal değişimleri açıklamaya çalışır ve aynı zamanda bu yönlerden bireyler arasındaki farklılık ve benzerliklerle de ilgilenir. Eğitim de

Detaylı