ÇOCUKLA PSİKOLOJİK DANIŞMAYA İLK ADIM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOCUKLA PSİKOLOJİK DANIŞMAYA İLK ADIM"

Transkript

1 ÇOCUKLA PSİKOLOJİK DANIŞMAYA İLK ADIM Fulya ALPAN* ÖZET Günümüzün değiģen koģulları çocukların psikolojik ve sosyal geliģimini olumlu ya da olumsuz yönde değiģim ve geliģimine katkı sağlamaktadır. Çok çeģitli oyuncaklar, televizyon, internet, ailelerin çocuk geliģimine iliģkin edindikleri bilgiler, değiģen sosyal iliģkiler bu koģullara örnek olarak verilebilir. Çocuklar bu kadar çok uyaran ve kolay ulaģılabilir bilginin içinde zaman zaman istenmedik davranıģ örüntüleri geliģtirebilmektedir. Böyle durumlarda aileler uzman kiģilere baģvurmaktadırlar. Uzmanların çocukla psikolojik danıģmada dikkat etmeleri gereken, çocuğun bakıģ açısına sahip olabilme, terapötik becerilen etkin kullanımı, beden dili ve göz temasına dikkat etme, danıģma ortamlarının hazırlanması, çocuğun duygusal, sosyal, biliģsel, fiziksel geliģimlerinin iyi bilinmesi ve çocuğun aile ve yakın çevresi ile kurulacak iletiģimdir. Anahtar kelimeler: Çocuk, psikolojik danıģma FIRST STEP TO COUNSELİNG WİTH CHILDREN ABSTRACT Today's changing conditions, the psychological and social development of children in a positive or negative direction of change and contribute to the development. Wide variety of toys, television, internet, and their knowledge about child development for families, changing social relations that can be given as examples of conditions. Children can develop undesirable behavior patterns from time to time with so much stimulus and information within easy reach is. In such situations, families are referred to counselors. Expert children psychological counseling have to be careful that the child's point of view To have the therapeutic skills, the efficient use of body language and eye contact to watch, advisory environment, have knowledge about child's emotional, social, cognitive and physical development and communicate with the child's family and iner. Key words: Child, psychological counseling GİRİŞ Ġlkokul sınıf öğretmenlerine sınıflarında öğrenme, duygusal veya davranıģsal problemler gösteren öğrencilerin sayısını hesaplamalarını isteyin. Daha sonra bu öğretmenlere örneğin 30 öğrenci içinde kaç tanesinin gelecekte kanunla sorunları olabileceğini sorun. Bu sonuçları tüm ülkeden gelebilecek cevaplarla topladığımızda ciddi rakamlara ulaģabiliriz. Eğer daha etkili profesyoneller olunabilirse bu istatistikler değiģtirilebilir (Thompson ve Rudolph, 1992). *Psikolojik Danışman, Antalya Muratpaşa Rehberlik ve Araştırma Merkezi

2 Bir çocuğun aģağılık duygularıyla hayat tarzını kendi kendine baltalayıcı hale getirme durumu olabilir. Bir çocuk hasta veya uyumsuz olmaktan daha ziyade bezgin olabilir. Bezgin çocuk geliģemediği gibi yaģamsal görevleri ile karģılaģabilmek için cesaretini de kaybedecektir. Kötümser öngörmeleri olan çocuk kendi gururunu korumak adına mazeretler üretecektir. Belki de tamamen kaçınacaktır. Güçlükler, hatalı algılamalar, öğrenmeler, değerler ve hedeflerden kaynaklanmaktadır. Artan aģağılık duyguları, az geliģmiģ sosyal ilgi ve aģırı derecede iģbirliğinden uzak insani üstünlük hedefleri çevreye uyum sağlayamamanın karakterize halidir. (Herring, Runion, 1994) Bunların sonucunda kendi ve çevresiyle sorun yaģayan ergenler, yanlıģ anne baba tutumlarına maruz kalan, sosyal uyum problemleri gösteren çocuklarla yapılan sağaltım çalıģmalarında, yetiģkinlerde izlenen yollardan farklı yöntem ve teknikler içermektedir. Çocuklarla psikolojik danıģmanın kuralları yetiģkin danıģması ile aynı olsa da, danıģmanın dünyayı bir çocuğun gözüyle görmeye ihtiyacı vardır (Thompson ve Rudolph, 1992). Kendisiyle ana babası arasında bir ayrım yapmak için uğraģan bir ergende güven meselesi biraz daha karıģık olsa yetiģkinlerle kurulan iletiģim biçimi ergen için de uygulanabilir. Ancak daha küçük çocuklarda iletiģim konusu daha değiģiktir. Bu tür danıģanlarda en önemli mesele, bir yabancıya güvenip güvenmeme sorunudur. Thompson ve Rudolph(2000) gözlemlerini Ģu Ģekilde ifade etmektedir (Hackney ve Cormier, 2008): Çocuklar kendileriyle psikolojik danışman arasındaki uzaklığı kontrol edebildiğinde, psikolojik danışma süreci daha iyi işler. Yetişkinler çocuklarla konuşma konusunda genellikle fazla etkindirler. Çocuklar gözleri kendi gözleri ile aynı hizada olan kişilerle konuşmayı tercih ederler; bu nedenle göz göze temasa olanak tanıyacak şekilde bir oturma düzeni oluşturulmasına özen gösterilmelidir. Danışma odasında kalın bir halı, rahat koltuklar, yer minderleri ve iletişimi kolaylaştıracak kuklalar, oyuncak bebek evleri ve diğer oyuncaklar bulunması tavsiye edilmektedir. Dikkate alınması gereken baģka geliģimsel konular da bulunmaktadır. BiliĢsel geliģimleri iliģki kurma Ģekillerini etkileyecektir. ĠletiĢim kurma becerilerinin ne düzeyde olduğu, alıcı dil yaģları, sözel ifade becerileri, anlatılanı anlama ve yordama becerileri süreci etkileyen faktörlerdir. Küçük çocuklar yetiģkinlerin iletiģimine özgü ayrıntıların çoğunu henüz öğrenmemiģtir. Ancak ayrıntılara daha az önem veren bir düzeyde dahi, küçük çocuklar yetiģkin dünyasının sözcük dağarcığından yoksundurlar. YetiĢkinin davranıģlarının ve iletiģimde kullandığı dili çocuğa hitap eder Ģekilde kullanması oldukça önemlidir.

3 Bir diğer önemli konu da fiziksel alandır. YetiĢkinler, küçük çocukların gözünde birer dev gibi görünmektedir. DıĢ görünümleri çocuğun güçsüzlüğünün ve savunmasızlığının bir hatırlatıcısıdır. ĠletiĢim kurarken aynı hizada olmama, terapistin masanın arkasında olması, beden dilinin tehditkar olması çocuğun terapisti algılayıģ biçimine etki edecektir. Son olarak, çocukların dikkat süresinin yetiģkinlerden daha kısa olduğunu unutmamak gerekir. Bunun iki sonucu vardır. Birincisi, çocuklar bir konuya bir oturum boyunca bağlı kalamaz, birkaç kere eski konulara geri dönebilirler. Ġkincisi, dikkat süresinin kısalığından dolayı psikolojik danıģma oturumu bir yetiģkininki veya bir ergeninki kadar uzun olmayacaktır. DanıĢma oturumları 20 dakika ile sınırlandırılması gerekmektedir. Oyun terapisinde oturum biraz daha uzun olabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus oturumların danıģmadan çok oyunlara dönüģmemesi olmalıdır. Bu endiģelerin ötesinde, küçük çocuklarla ilk iletiģimin kurulması kaynaģması ve iletiģim kurulabilmesi için anlayıģ, kabul, çocuğa yönelik sevgi ve ilgi ve samimiyet gerekir. Samimiyet bu noktada özellikle önemlidir. Küçük çocuklar sizin samimi olmadığınızı veya onları ciddiye almadığınızı hissederlerse size güven duymaları için gereken temel yıkılır ve kaynaģma gerçekleģmez (Hackney, Cormier, 2008). YetiĢkinin çocuğun yaģ ve algılama düzeyine uygun olmayan konuģma biçimi (fazla bebeksi veya fazla yetiģkin), ses tonu, tehditkar beden duruģu, göz teması kurmama, mimiklerini etkili kullanama ve sorgulayıcı yaklaģım çocuğun savunmaya girmesine ilk karģılaģmada kurulması gereken güven ve samimiyeti olumsuz etkileyecektir. ÇOCUKLA PSĠKOLOJĠK DANIġMADA TERAPÖTĠK BECERĠLERĠN KULLANILMASI Küçük çocuklarla yapılan psikolojik danıģmada danıģanın iletiģim becerilerini etkin kullanabilmesi baģlangıçtan sonlandırmaya kadar sürece önemli etkisi olan bir faktördür. Ancak iletiģimin yanı sıra terapötik becerilerin etkin kullanımı da oldukça önemlidir. Küçük çocuk ve çoğunlukla ergenler, psikolojik danıģmana yetiģkinlerde olduğu gibi kendi rızasıyla veya ihtiyacı ile baģvurmamaktadır. Ailenin ihtiyaç duyması ve eğitim öğretim içerisinde öğretmeni/öğretmenleri veya iletiģimde bulunduğu diğer bireyler tarafından yönlendirilmektedirler. Çoğunlukla, kendilerinin dıģındaki kiģilerin uygun gördüğü konu ve amaçları çoğu zaman bilmeden, psikolojik danıģmanın karģısına geçen çocuk/ergen nasıl bir süreçle karģı karģıya olduğunu bilememektedir. Belirsizlik ve bilgisizlik kaygıya ve tedirginliğe neden olacaktır. Bu noktada etkili iletiģim becerileri oldukça önemlidir. Ancak terapötik becerilerin kullanılması için aynı zamanda etkili bir araçtır.

4 Ayrıca zaman zaman çocukla psikolojik danıģma sürecine devam kararı tek baģına çocuğu bırakılamamaktadır. Çocuk ne kendini terapiye gönderme, ne de terapiye devam edip etmeme sorumluluğuna sahiptir. Bu tarz önemli konularda her ne pahasına olursa olsun çocuğun seçim özgürlüğüne saygı için çocuğun tedaviyi reddetme kararına göz yumulmaz (Ören ve Ören, 2001). Bu durum çocuklarda dirence neden olabilmektedir. Gerek ne ile karģı karģıya olduğunu bilmeme gerekse danıģmada olması sağlanan bir çocuğa/ergene Yapılama nın iyi yapılması gerekmektedir. Yani danıģma süreci hakkında bilgilendirme, gerekli kuralları koyma oldukça önemlidir. Yakından İlgilenme terapötik becerisi ile çocuğa insan olduğu için saygı duyulduğu ve söylediklerinin önemli olduğu gösterilmiģ olur. Psikolojik danıģmanın kendisine karģı geliģmesi istenen güveni, hem kendi güven duyarak hem de danıģma ortamını güven ortamı haline getirerek üst düzey paylaģım olmasına da yardımcı olacaktır. Çocuklarla danıģma sürecinin dikkat sürelerinin kısa olmasından dolayı 20 dakika ile sınırlandırılması gerektiği göz önüne alındığında danıģanı tanıma, amaç belirleme gibi durumlarda soru sorma biçimi danıģma oturumlarını kolaylaģtıran veya zorlaģtıran bir etkiye sahiptir. DanıĢanı daha iyi tanımak, danıģanın kendisini daha iyi tanıması, farkındalığının artması, kendini daha iyi anlaması için açık uçlu soruların sorulması gerekmektedir. Konuşmaya açık davet becerisi, görüģmenin baģlaması ve sürdürülebilmesi için kolaylaģtırıcıdır. Açık uçlu sorularda çocuğun dikkati belli bir noktaya çekilebilir. Bu sayede çocuğun dikkati duygu ve düģün ve düģüncelerine odaklanabilir. Asgari düzeyde teşvik ile danıģandan daha ziyade çocuk konuģur. Asgari düzeyde konuģan danıģanın amacı hımm hımm gibi tepkilerle çocukların9 kendisini ifade etmelerine ve anlatmalarına destek olunmalıdır. Duyguların Yansıtılması ile İçeriğin yansıtılması becerileri ile çocuğun duygularını ve düģündüklerini anlamaya yardımcı tekniklerdir. Bu Ģekilde danıģan çocuğu anlamaya çalıģtığını iletmiģ olur. Aynı zamanda yanlıģ anlamalar varsa ortadan kalkmasına da yardımcı olur. Çocuğun kendisini anlayan, anladığını ifade edebilen danıģanla kuracağı iliģkide samimiyet, içtenlik ve güven kendiliğinden oluģacaktır. Kişiselleştirme becerisi ile empati kurama becerisi ile danıģan çocuğu anladığını göstermesinden öte, çocuğun yaģadığı sorunu, hissettiği duyguyu olay ve durumla iliģkilendirerek bir adım daha öteye geçmektedir. Burada çocuğun anlaģılmasından daha ziyade duygusunun somutlaģtırılması, çocuğun duruma ve duygusuna iliģkin farkındalık geliģtirmesine yardımcı olacaktır.

5 Özetleme becerisi ile danıģma sürecinde duyguların ve düģüncelerin yansıtılmasından daha uzun bir süreyi kapsar. Oturum boyunca danıģanın konuģtukları, sürece iliģkin kısa bir özet yapılır. Çocuğun dikkat süresinin kısa olduğu göz önüne alındığında, bu terapötik beceri çocuğun sürece dikkatini yönlendirebilmesini, kendi gözünden kaçan bir durum varsa bunları tekrar görmesine yardımcı olur. Oturum baģında, oturum sonunda ve bir konudan baģka konuya geçerken kullanılan bu beceri, çocuğun danıģma oturumlarını değerlendirmesine de yardımcı olacaktır. Bağlama becerisi ile psikolojik danıģman, çocuğun daha önce anlattıkları ile o oturumda paylaģtıkları arasında bir bağ kurarak, farklı olaylar karģısında yaģadığı ortak duygu veya gösterdiği aynı tip davranıģ biçimine dikkat çeker. Paylaştırma becerisi ise grupla psikolojik danıģmada kullanılan bir beceridir. Burada benzer durumları yaģayan danıģanların paylaģım yapmaları sağlanarak grup üyelerinin kendilerini yalnız hissetmeleri önlenmiģ olur. ÇOCUKLARLA KLĠNĠK DEĞERLENDĠRME Çocuklarla çalıģmada çocukların kendilerine özgü özellikleri danıģma sürecinde bazı zorluklara neden olabilmektedir. Bir yandan, çocuklar güvenilir bir danıģmanla endiģeleri hakkında konuģma konusunda yetiģkinlerden daha az engellenmiģlerdir. Öte yandan, özellikle küçük çocuklar, sorunlarını nedensel ya da çevresel açıdan yeteri açıklıkta tanımlayabilmeleri için gerekli biliģsel geliģim düzeyinden yoksundurlar. Sonuç olarak, danıģma ortamında çocuğa yönlendirilen sorular, çocuğun dünyasını kavramsallaģtırmasına olanak sağlayacak bilgi türlerini elde etmeyi sağlayacak Ģekilde yapılandırılması gerekmektedir. Çocukların problemleri genellikle üç alandan birine gider: 1. Sağlıklı geliģim ve büyümeyi etkileyen çevresel etmenler 2. Benlik kavramı konuları 3. ĠliĢkilere dair konular Çocuğun değerlendirilmesinde ilk adım, çocukla yakın bir bağ kurmaktır. (Hackney ve Cormier, 2008), Corney, bu tür iliģkilerin sıcaklık ve çocuğun kendi baģına sürece katılan bir birey olarak kabul edilmesiyle nitelendiğini belirtir. Böyle bir iliģkiyi kurmak ve sürdürebilmek için açık ve samimi iliģkiye izin veren çocuğa gerçekten değer verilmesi gerekmektedir.

6 Çocukla bir kere güvene dayalı bir iliģki kurduktan sonra, ön görüģme ve sorunun tanımlanması sürecine baģlanabilir. Çocuğun duygusal durumuna bağlı olarak ön görüģme bilgisi, çocuğun dıģında (ana, baba, öğretmen, kardeģ, akran,vb) diğer önemli kiģilerden de alınabilir. Böylece, çocukla kurulan ilk iliģki sırasında çocuğun duygusal durumunu, soruna katkı sağlayan çevresel etkenleri, kendisine iliģkin görüģleri ve baģkalarıyla kayda değer iliģkilerini ortaya çıkaran sorun tanımlama sorularıyla iç içe kalınabilir. Bununla birlikte hayli konuģkan çocuk, kendisi, ailesi, arkadaģları ve çevresi ile ilgili sorulan açık uçlu sorulara yanıt verebilecektir. Daha az konuģkan bir çocuğun yanıt vermesini sağlamak için yapılandırılmıģ sorulara (kim, ne, nerede, nasıl, ne zaman) gerek duyulabilir. Çocuklarla çalıģan bazı psikolojik danıģmanlar, çocuğun yanıt verme esnekliğini ve böylece elde edilen bilgilerin kapsamını kısıtladığı için bu tip sorulardan kaçınmayı yeğler. (Hackney ve Cormier, 2008). En önemli öğeler Ģunlardır: 1. Oturumdan elde etmek istediğiniz bilgi türlerini önceden bilmek 2. Çocuğun sözcük dağarcığı ve kavramlaģtırma düzeyine uygun sormak 3. Elde edilen bilginin genel değil belirgin nitelikte olmasını sağlamak. Bu tür değerlendirme bazı unsurlar tarafından kısıtlanmaktadır. Hangi bilginin gerekli olduğunu anlama derecesi önemlidir. Ġhtiyaç duyulmayan bilgiyi edinme çabası danıģma sürecini olumsuz etkileyecektir. Çocuğun ne düzeyde bilgi sahibi olduğu da önemlidir. Ayrıca ihtiyaç duyulan bilgiyi çocuk ne düzeyde vermek istemektedir? Anlatmak istemeyen çocuk sorulara direnç geliģtirebilir. Ayrıca çocuğa yöneltilen soruları psikolojik danıģmanın anlama ve yorumlama derecesi de sonrasını etkileyen faktörlerdendir. Tüm bunlara ek olarak danıģanın sorulara cevap verebilecek iç görüye de sahip olması derecesidir.tüm bu öğeler özellikle çocuklarla danıģma yapmaya elveriģlidir. ÇOCUKLARLA KLĠNĠK DEĞERLENDĠRMEYE ĠLĠġKĠN KONULAR Yasama organları, sosyal hizmet birimleri ve yardım meslekleri üyeleri tarafından çocuklarla danıģmayla ilgili olarak bir dizi öğe dile getirilmiģtir. Çocuk istismarı, boģanmanın çocuklar üzerindeki etkisi, tek ebeveynlik, çocuklar ve yoksulluk gibi ögelerin birçoğu çocukla danıģma sürecinde ortaya çıkar. DanıĢman, çocukla çalıģırken çok temel bir soruyla yüz yüze gelecektir. Normal nedir? Normal fiziksel, duygusal, sosyal ve ahlaki geliģim nedir? Normal çocuk davranıģı nedir? Normal ana baba davranıģı nedir? Normal davranıģı ne geniģlikte bir seçenek yelpazesini içerir?

7 Normal olanın tanımlanması veya özellikle anormal çocuk davranıģının tanımlanması için Amerikan Psikyatri Derneğinin Tanı ve Ġstatistik El Kitabı (DSM IV) genel kapsama alanı içerisindedir. Sözü edilen el kitabı, Ģiddet, sözel ve fiziksel istismar, akranlara veya hayvanlara eziyet, tahripkarlık, kızgınlık nöbeti, yalan söyleme, itaatsizlik ve direnç, hırsızlık, hiperaktivite, dikkatsizlik, öğrenmede baģarısız olma gibi geniģ bir davranıģ yelpazesine seslenir. Bir çocuğun belirli bir sorun nedeniyle profesyonel yardıma gereksinim duyup duymadığını belirlemek için psikolojik danıģman tarafından gözlemlenmesi gereken davranıģsal tanımları da içerir. Psikolojik danıģman normallik sınırının dıģında yer alan bir çocukla çalıģırken, doktor, psikolog, psikiyatrist, sosyal hizmet uzmanı, evlilik ve ile terapisti, adli kurumlar veya devletin çocuklara hizmet veren kurumları gibi diğer uzman kiģi ve kurumla da iģbirliği içine girer. Bu servisleri harekete geçiren kiģi, çoğu zaman psikolojik danıģman olur. Bu gerçekleģtikten sonra da psikolojik danıģmanın rolü sona ermez. Psikolojik danıģman birincil hizmet sağlayıcı olarak, çocuğun ihtiyaç duyulan birimlere yönlendirilmesinden sonra izleme ve takip çalıģmalarına da devam eder. Öncelikli olarak çocuğun yaģadığı sorunlara iliģkin ailelere danıģmanlı hizmetine devam etmelidir. Bu Ģekilde danıģma iliģkisinin devamını da sağlamıģ olacaktır. DanıĢman ikincil hizmet sağlayıcısı olduğunda, okulun geniģ terapötik plan içerisine katılmasına dair eģgüdüm yapılmasına benzer bir iģlevi yerine getirecektir. ÇOCUKLARLA PSĠKOLOJĠK DANIġMADA AMAÇ OLUġTURMA Çocuklarla psikolojik danıģmaya baģlarken amaç belirlemeyi etkileyen faktörler söz konusudur. Bunlardan belki de en önemlisi çocuğun geliģim düzeyini saptama ihtiyacıdır. Çocuk soyut düģünme becerisini geliģtirebilmiģ mi? Çocuk duygularını tanıyabiliyor, fark edebiliyor ve ifade edebiliyor mu? Toplumsal kuralların ne kadar farkında ve yerine getirebiliyor, sosyal uyum becerisi geliģmiģ mi? Ruhsal geliģimi nasıl, benliğe iliģkin algılamaları nasıl? Çocuğun her geliģim basamağının neresinde olduğu belirlemek, danıģmada amaç belirlemek için bir ön koģuldur. Bununla birlikte, değerlendirme uygun yapıldığında dahi, psikolojik danıģman hala çocuğun geliģim seviyesini kavramalı ve uyum sağlamalıdır. ÇOCUKLARLA ÇALIġMA STRATEJĠLERĠ Çevreleri üzerinde çok az kontrolleri olması sebebiyle, çocuklar psikolojik danıģma iliģkisinde özellik arzederler. Bir çocuğun kendine bakıģ açısı (benlik saygısı) çevresel

8 bağlantılara sahip olması bağlıdır. Benzer bir biçimde, bir çocuğun davranıģ biçimi dünyasındaki diğer kiģilerin davranıģ biçimleriyle karģılıklı iliģki içindedir. Bir çocuğun evi, oturduğu semt veya okul çevresini değiģtirebilmesi baģkalarının müdahalesi olmaksızın oldukça sorunludur. Sonuçta bir çocuğun problemlerine herhangi bir müdahale çabası, kardeģleri, anne babası, arkadaģları, öğretmenleri ve diğer yetiģkinler ile olan iliģkileri ele almayı zorunlu kılacaktır. Bu probleme etkileģimsel bir bakıģ açısıyla yaklaģmak uygun olacaktır. EtkileĢimsel bakıģ, iliģki örüntülerini ve bu örüntülerin birbirine bağlı davranıģsal ve biliģsel öğelerini içerir. Psikolojik danıģman, bireysel temelli çalıģabilir ve çocuk üzerinde doğrudan bir değiģiklik yaratmaya çalıģır (Hackney ve Cormier, 2008). Okul psikolojik danıģmanı bu etkileģimsel psikolojik danıģma sürecine diğer çocukları, öğretmenleri ve çocukları veya anne babayı katabilir. Bu yüzden amaç ve problem esas olarak öğrenmeyle ilintiliyse, süreç bütünüyle okul çevresiyle sınırlı tutabilir. Eğer problem ailesel ise, o zaman psikolojik danıģmanın amacı anne babada probleme dair bilinç ve sorumluluk oluģturup bir aile danıģmanına baģvurma konusunda uygun zamanın önerilmesidir. Kamu kuruluģlarında çocuklarla çalıģan danıģmanlar muhtemelen aileyi psikolojik danıģma sürecine katmaya çabalayacaktır. DanıĢanlar topluluğunun dağınık olma özelliği göz önüne alınacak olursa, psikolojik danıģmanın karģılaģtığı çocuk problemlerinde, problemin çözümüne ulaģmak için olasılıkla aile katılımı gerekecektir (Hackney ve Cormier, 2008). DüĢüncelerini ve duygularını tam olarak dile getiremeyen çocukları incelerken, ailelerinden ve çevresindeki bireylerden bilgi alınmasının yanı sıra doğal gözlem, öz yaģam öyküsü, sorgu cetvelleri, görüģme yöntemi, projektif teknikler, klinik vaka incelemesi, ard arda izleme, gruplar arası inceleme, deneysel teknikler, sosyometrik teknik, test yöntemi, çocuk psikoterapisi, psikodrama gibi yöntemler kullanılmaktadır. (Yavuzer, 1993). Bu bağlamda çocuğun tek baģına süreç içinde kalması yeterli değildir. Kendi baģına koģullarını değiģtirebilme gücünün olmaması, koģullarını etkileyen ve düzenleyen ebeveynlerin olması, geliģiminin devam etmesi nedeniyle kendisine etki edecek her türlü yetiģkin ile iletiģimde olması, çocuğun çevresindekilerin de sürece dahil edilmesini gerektirmektedir. Problemin çözülmesi için atılacak adımlarda ailenin ve ilgili bireylerin de sürece dahil edilmesi önem arz etmektedir.

9 KAYNAKÇA Cormier S. ve Hacney H. (2005), Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri: Psikolojik Yardım Süreci El Kitabı (T.Ergene, S.Demir Sevim Çev.).Ankara, Mentis Yayıncılık Herning R.D. ve Runion K.B. (1994), Journal of Multicultural Counseling&Development, Oct.94, Vol.22, Ġssue 4, p.212) Ören, I. ve Ören, Prof. Dr. N.(2001), Çocuklarda Grup Terapisi. Çev., Erzurum Rudolph, L.T., Thompson, C.L. (1993), Counseling Children. California, Brooks/Cole Publishing Company Voltan Acar N. (1994), Terapötik İletişim Kişiler Arası İlişkiler. Ankara, Ertem Matbaacılık Yavuzer, Prof.Dr. H. (1993), Çocuk Psikolojisi. Ġstanbul, Remzi Kitapevi

10 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK A.B.D. YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÇOCUKLA PSİKOLOJİK DANIŞMAYA İLK ADIM GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİ Prof. Dr. Nihal ÖREN Hazırlayan Fulya ALPAN Mayıs,2010 ANTALYA

YAŞAM ÖYKÜSÜ. Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı:

YAŞAM ÖYKÜSÜ. Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı: YAŞAM ÖYKÜSÜ ADI: TARĠH: Doğum yeri: Doğum Tarihi: 1. Aile Bilgileri Baba: Adı: YaĢı: Mesleği: Sağlığı: Eğer vefat etmiģse ölüm yaģı: O zaman siz kaç yaģındaydınız: Ölüm Nedeni: Anne: Adı: YaĢı: Mesleği:

Detaylı

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ceza Ġnfaz Kurumlarında Madde Bağımlılığı Tedavi Hizmetleri Serap GÖRÜCÜ Psikolog YetiĢkin ĠyileĢtirme Bürosu Madde bağımlılığını kontrol altında

Detaylı

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi ÇOCUK ÇEVRE ĠLIġKISI Ġnsanı saran her Ģey olarak tanımlanan çevre insanı etkilerken, insanda çevreyi etkilemektedir.

Detaylı

www.binnuryesilyaprak.com

www.binnuryesilyaprak.com ÇOCUKLA VE ERGENLE ĠLETĠġĠM (Anababa eğitim semineri) Prof. Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Onursal Başkanı

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ A u ok na lu ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2014 ANAOKULLARI BÜLTENİ ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ Okul öncesi dönem, gelişimin hızlı olması ve

Detaylı

I. Hafta 1. Gün / Cumartesi. Prof. Dr. İrfan Erdoğan 1. PSİKOLOJİK DANIŞMADA KURAMSAL YAKLAŞIMLAR. Doç. Dr. İlkay Demir. Doç. Dr.

I. Hafta 1. Gün / Cumartesi. Prof. Dr. İrfan Erdoğan 1. PSİKOLOJİK DANIŞMADA KURAMSAL YAKLAŞIMLAR. Doç. Dr. İlkay Demir. Doç. Dr. I. Hafta 1. Gün / Pedagojiden Psikolojik Danışmaya: Rehberlik ve psikolojik danışmanın gelişimi, yeri ve önemi İrfan Erdoğan 1 Ekim 2016 1. PSİKOLOJİK DANIŞMADA KURAMSAL YAKLAŞIMLAR 1.1. Psikanalitik Yaklaşım

Detaylı

OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME. Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi

OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME. Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uzun yıllar öğretimde en kabul edilir görüģ, bilginin hiç bozulmadan öğretenin zihninden öğrenenin zihnine

Detaylı

NİTELİKLİ EBEVEYN-ÇOCUK ETKİLEŞİMİ

NİTELİKLİ EBEVEYN-ÇOCUK ETKİLEŞİMİ NİTELİKLİ EBEVEYN-ÇOCUK ETKİLEŞİMİ Doç. Dr. İbrahim H. Diken Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü Easy ICT Konferansı 1 Ekim 2009, Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. 0-6 YAġ ÇOCUĞUN PSĠKOSOSYAL GELĠġĠMĠNĠ DESTEKLEME PROGRAMI (ÇPGD)

SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. 0-6 YAġ ÇOCUĞUN PSĠKOSOSYAL GELĠġĠMĠNĠ DESTEKLEME PROGRAMI (ÇPGD) SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 0-6 YAġ ÇOCUĞUN PSĠKOSOSYAL GELĠġĠMĠNĠ DESTEKLEME PROGRAMI (ÇPGD) Erken Dönem Beyin GeliĢimi ile ĠliĢkili Ġleri YaĢlardaki Ruhsal Sorunlar YaĢamın

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ FELSEFESİ,TEMEL İLKELERİ,VİZYONU MEHMET NURİ KAYNAR TÜRKIYE NIN GELECEK VIZYONU TÜRKĠYE NĠN GELECEK VĠZYONU GELECEĞIN MIMARLARı ÖĞRETMENLER Öğretmen, bugünle gelecek arasında

Detaylı

5 YAġ ARILAR SINIFI OCAK AYI BÜLTEN

5 YAġ ARILAR SINIFI OCAK AYI BÜLTEN 5 YAġ ARILAR SINIFI OCAK AYI BÜLTEN ġġġrler: KIġ BABA, YAĞMUR,MEVSĠMLER,MASAL KAHRAMANLARI, ELEKTRĠK BĠLMECELER GAZETE, DERGĠ,KĠTAP,KAPI,KULAK,BURUN,YÜZ,DĠL,KAR ġarkilar AAA KIġ BABA,SAYILAR, ENERJĠ TASARRUFU,UZAYLILAR

Detaylı

V. DÖNEM AĠLE DANIġMANLIĞI SERTĠFĠKA EĞĠTĠMĠ DERS ROGRAMI

V. DÖNEM AĠLE DANIġMANLIĞI SERTĠFĠKA EĞĠTĠMĠ DERS ROGRAMI V. DÖNEM AĠLE DANIġMANLIĞI SERTĠFĠKA EĞĠTĠMĠ DERS ROGRAMI ------------------------------------------------------------TEORĠK DERSLER------------------------------------------------------------ 18 Ekim,

Detaylı

Prof. Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK

Prof. Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK AĠLE REHBERLĠĞĠ VE VELĠ KONSÜLTASYONU Prof. Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fak. Hizmetiçi Eğitim 2009 www.binnuryesilyaprak.com Rehberlik Hizmetleri Ne Zaman Başlar? Milyonlarca

Detaylı

Prof. Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK

Prof. Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA-AĠLE REHBERLĠĞĠ VE AĠLE DANIġMANLIĞI Prof. Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fak. (Türk Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Derneği BaĢkanı) Hizmetiçi

Detaylı

: ARİF ÖZUTKU PSİKOLOJİK DANIŞMAN

: ARİF ÖZUTKU PSİKOLOJİK DANIŞMAN ,. Hazırlayan : ARİF ÖZUTKU PSİKOLOJİK DANIŞMAN Dünyada ergen olmaktan daha zor bir şey varsa o da ergenlik çağındaki bir gencin anne - babası olmaktır. ERGENLİK NEDİR? Ergenlik dönemi, biyolojik, psikolojik,

Detaylı

PROSTAT KANSERİ HASTALARA BİYOPSİKOSOSYAL YAKLAŞIM GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ M.Y.O. ÖĞR. GÖR. ADĠLE NEġE (ÇAPARUġAĞI)

PROSTAT KANSERİ HASTALARA BİYOPSİKOSOSYAL YAKLAŞIM GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ M.Y.O. ÖĞR. GÖR. ADĠLE NEġE (ÇAPARUġAĞI) PROSTAT KANSERİ HASTALARA BİYOPSİKOSOSYAL YAKLAŞIM GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ M.Y.O ÖĞR. GÖR. ADĠLE NEġE (ÇAPARUġAĞI) Kanser hastalığının yol açtığı strese verilen yanıt, sergilenen uyum

Detaylı

Ölçme ve Değerlendirme Semineri

Ölçme ve Değerlendirme Semineri Ölçme ve Değerlendirme Semineri 1 Açık Uçlu Soru Yazma ve Değerlendirmede Teknikleri Öğrencilerin yazılı sorulara verdikleri ilginç yanıtlar (Türkmen, http://www.istikbal gazetesi.com.) (Kaynak: Pegem

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

elif bengü Bölüm 4 İLETİŞİM VE EĞİTİM

elif bengü Bölüm 4 İLETİŞİM VE EĞİTİM Bölüm 4 İLETİŞİM VE EĞİTİM İletişim Nedir? Birey veya bireylerin karşılıklı bilgi, duygu ve düşüncelerini paylaşma süreci iki birim arasındaki mesaj alış-verişi Öğretim Teknolojisinde İletişim Çağdaş eğitim

Detaylı

ÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR.AHMET CÖMERT

ÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR.AHMET CÖMERT ÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR.AHMET CÖMERT 1 ĠLETĠġĠM İki ya da daha fazla kiģinin düģünce ve fikir alıģveriģidir KonuĢma, hareket yada mimikler ile gerçekleģir. Bizim

Detaylı

KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ. REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMANLIK ANABĠLĠM DALI. PSĠKOLOJĠK DANIġMA UYGULAMALARI DERSĠ FORMLARI

KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ. REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMANLIK ANABĠLĠM DALI. PSĠKOLOJĠK DANIġMA UYGULAMALARI DERSĠ FORMLARI KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMANLIK ANABĠLĠM DALI PSĠKOLOJĠK DANIġMA UYGULAMALARI DERSĠ FORMLARI Form 1 Form 2 Form 3 Form 4 Form 5 Form 6 FORMLAR Danışan Ön Görüşme

Detaylı

İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları

İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları Lisans düzeyindeki bir iletiģim programının değerlendirilmesi için baģvuruda bulunan yükseköğretim kurumu, söz konusu programının bu belgede yer alan

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir.

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir. Durumsallık YaklaĢımı (KoĢulbağımlılık Kuramı) Durumsallık (KoĢulbağımlılık) Kuramının DoğuĢu KoĢul bağımlılık bir Ģeyin diğerine bağımlı olmasıdır. Eğer örgütün etkili olması isteniyorsa, örgütün yapısı

Detaylı

SHO 203 İNSAN DAVRANIŞI ve SOSYAL ÇEVRE I DERSİ HAFTALIK DERS PLANI. (2010 2011 Güz Dönemi)

SHO 203 İNSAN DAVRANIŞI ve SOSYAL ÇEVRE I DERSİ HAFTALIK DERS PLANI. (2010 2011 Güz Dönemi) SHO 203 İNSAN DAVRANIŞI ve SOSYAL ÇEVRE I DERSİ HAFTALIK DERS PLANI ( 2011 Güz Dönemi) Ders Sorumluları: Doç. Dr. Nurdan Duman, Doç. Dr. Hakan Acar, Dr. Uğur Özdemir. Dersin Amacı: Sosyal sistemler içinde

Detaylı

Sınıfta İletişim. Dr. Adnan BOYACI

Sınıfta İletişim. Dr. Adnan BOYACI Sınıfta İletişim Dr. Adnan BOYACI Sözünü bilen kişinin Yüzünü ak ede bir söz Sözü pişirip diyenin İşini sağ ede bir söz Söz ola kese savaşı Söz ola kestire başı Söz ola ağulu aşı Bal ile yağ ede bir söz

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ 3-6 yaş arasını kapsayan ve okul öncesi dönem adını verdiğimiz süreç çocukların gelişimi açısından oldukça önemlidir. Okul öncesi dönem çocukta büyümenin ve gelişimin en hızlı

Detaylı

www.binnuryesilyaprak.com

www.binnuryesilyaprak.com Türkiye de PDR Eğitimi ve İstihdamında Yeni Eğilimler Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK Türk PDR-DER Başkanı 16 Kasım 2007 Adana Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Başlangıcından günümüze

Detaylı

AKDEM 2009 AĠLE EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK BĠRĠMĠ. 1 OCAK- 30 Haziran FAALĠYETLERĠ

AKDEM 2009 AĠLE EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK BĠRĠMĠ. 1 OCAK- 30 Haziran FAALĠYETLERĠ AKDEM 2009 AĠLE EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK BĠRĠMĠ 1 OCAK- 30 Haziran FAALĠYETLERĠ 2009 1 Ocak-30 Haziran BAġVURU Başvuru Psikolog 1060 Hukuk 234 Eğitim 433 Psikiyatri 129 Toplam (BaĢvuru formu dolduran ) 1329

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM ÇalıĢtığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kiģidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranıģların,

Detaylı

BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI

BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI BİLGİ EVLERİ ÖĞRENCİ KOÇLUĞU AMAÇ: Öğrencilerin kendilerini tanımalarını, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keģfedebilmelerini, hedef koyabilmelerini

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY GİRİŞ ÇalıĢmak yaģamın bir parçasıdır. YaĢamak nasıl bir insan hakkı

Detaylı

ÖĞRENCİ TANIMA FORMU KİMLİK BİLGİLERİ I. ÇOCUĞUN ADI-SOYADI : DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ : CĠNSĠYETĠ : UYRUĞU : KAÇINCI ÇOCUK OLDUĞU : KAN GRUBU :

ÖĞRENCİ TANIMA FORMU KİMLİK BİLGİLERİ I. ÇOCUĞUN ADI-SOYADI : DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ : CĠNSĠYETĠ : UYRUĞU : KAÇINCI ÇOCUK OLDUĞU : KAN GRUBU : ÖĞRENCİ TANIMA FORMU KİMLİK BİLGİLERİ I. ÇOCUĞUN ADI-SOYADI : DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ : CĠNSĠYETĠ : UYRUĞU : KAÇINCI ÇOCUK OLDUĞU : KAN GRUBU : II. ANNENİN ADI-SOYADI : DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ : UYRUĞU : MEDENĠ

Detaylı

İletişimin Bileşenleri

İletişimin Bileşenleri Düşünce, bilgi ve duyguların; sözcük, yazı ve resim gibi semboller kullanarak anlaşılır hale getirilmesi, paylaşılması ve etkileşim sağlanmasıdır. İletişim Sürecinde; Dönüt (feedback) sağlanamıyorsa iletişim

Detaylı

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir. Spor Eğitimi Yoluyla Sosyal Katılımın

Detaylı

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 1 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2 ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ ve İLETİŞİM Öğretim teknolojisi, öğrenmenin amaçlı ve kontrollü olduğu durumlarda öğrenmeyle ilgili sorunların analizi ve çözümünde insanları, yöntemleri,

Detaylı

TİCARET VE SANAYİ ODASI İLKOKULU SOSYAL BECERİ GELİŞTİRME GRUP ÇALIŞMAMIZ. REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

TİCARET VE SANAYİ ODASI İLKOKULU SOSYAL BECERİ GELİŞTİRME GRUP ÇALIŞMAMIZ. REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ TİCARET VE SANAYİ ODASI İLKOKULU SOSYAL BECERİ GELİŞTİRME GRUP ÇALIŞMAMIZ REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ Çocuklar büyüklerini dinlemede asla iyi değildirler. Ama onların davranışlarını benimsemede

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü

İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü İnsan Kaynakları Yönetiminin Değişen Yüzü 21. yüzyılda Ģirketlerin kurumsallaģmasında, insan kaynakları yönetiminin Ģirketlerde etkin bir Ģekilde iģlemesi, giderek

Detaylı

Maslow a Göre İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Maslow a Göre İhtiyaçlar Hiyerarşisi SOSYAL GELİŞİM-2 Maslow a Göre İhtiyaçlar Hiyerarşisi Maslow, sağlıklı kişiliğin nasıl oluştuğuyla ilgili derin araştırmalar yapmış ve sağlıklı bir kişiliğin gelişebilmesi için gerekli olan gereksinmelerden

Detaylı

ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ

ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ Özgüven Nedir? Özgüven en basit tanımıyla kişinin kendisine güvenmesidir. Daha geniş anlatımla, kişinin yapabildikleri ve yapamadıklarıyla, olumlu

Detaylı

EĞĠTĠM VE ÖĞRENCĠ KOÇLUĞU. Gençlere ve Üniversite Öğrencilerine Yönelik Ġlk ve Tek Koçluk Programı 21 Saat CCEU

EĞĠTĠM VE ÖĞRENCĠ KOÇLUĞU. Gençlere ve Üniversite Öğrencilerine Yönelik Ġlk ve Tek Koçluk Programı 21 Saat CCEU ĠZ KOCLUK ICF tarafından akredite edilen eğitim programları ile gençlere, ailelerine ve gençlerle çalıģmak isteyen profesyonellere eģsiz fırsatlar sunuyor. EĞĠTĠM VE ÖĞRENCĠ KOÇLUĞU Gençlere ve Üniversite

Detaylı

G İ R İ Ş. SBÖ115 SOS. PSİ. - Prof.Dr. H. HARLAK

G İ R İ Ş. SBÖ115 SOS. PSİ. - Prof.Dr. H. HARLAK G İ R İ Ş 1 İnsanın duygu düşünce ve davranışları başka insanlardan nasıl etkilenir, onları nasıl etkiler? İnsanlar birbirlerini nasıl algılar? İnsanlar birbirlerine karşı niçin dostluk veya düşmanlık

Detaylı

Psikodramada gerçeğin dramatizasyonla yeniden keşfedilmesidir J.L.MORENO

Psikodramada gerçeğin dramatizasyonla yeniden keşfedilmesidir J.L.MORENO Ġlkbahar Bülteni Nisan 2013 Psikodramada gerçeğin dramatizasyonla yeniden keşfedilmesidir J.L.MORENO PSĠKODRAMA EĞĠTĠM GRUPLARI Ġstanbul Psikodrama Enstitüsü, her geçen yıl daha da fazla öğrenciye ulaģmakta,

Detaylı

AĐLE ĐÇĐ ETKĐLĐ ĐLETĐŞĐM

AĐLE ĐÇĐ ETKĐLĐ ĐLETĐŞĐM AĐLE ĐÇĐ ETKĐLĐ ĐLETĐŞĐM "Đnsanlar konuşa konuşa anlaşırlar." atasözü kişiler arası iletişimin önemini vurgulamaktadır. Đletişimin niteliği ve niceliği, geliştirdiğimiz çeşitli sosyal becerilere ve dinleme

Detaylı

ÇOCUKLAR İÇİN OYUN TERAPİSİ BİLGİLENDİRİCİ EL KİTABI. Oyun Terapisi Nedir? Oyun Terapisti Kimdir?

ÇOCUKLAR İÇİN OYUN TERAPİSİ BİLGİLENDİRİCİ EL KİTABI. Oyun Terapisi Nedir? Oyun Terapisti Kimdir? ÇOCUKLAR İÇİN OYUN TERAPİSİ BİLGİLENDİRİCİ EL KİTABI Oyun Terapisi Nedir? Oyun Terapisti Kimdir? Ebeveynler için Notlar Bu kitapçık, yaklaşık 4 ila 12 yaş aralığındaki, psikoterapi düşünülmüş çocuklar

Detaylı

ANNE-BABA TUTUMLARI VE ÇOCUĞUN KiŞiLiK GELiŞiMiNE ETKiLERi

ANNE-BABA TUTUMLARI VE ÇOCUĞUN KiŞiLiK GELiŞiMiNE ETKiLERi ANNE-BABA TUTUMLARI VE ÇOCUĞUN KiŞiLiK GELiŞiMiNE ETKiLERi Çocuğunuzun Nasıl Birey Olmasını İstersiniz? ANNE-BABA-ÇOCUK İLİŞKİSİ Anne-baba-çocuk iliģkisi, temelde anne ve babanın tutumlarına bağlıdır.

Detaylı

ARKADAŞ SEÇİMİNİN ÖNEMİ

ARKADAŞ SEÇİMİNİN ÖNEMİ ARKADAŞ SEÇİMİNİN ÖNEMİ Değerli anne babalar; Her insan, yaşamını sürdürmek ve gelişmek için başka insanlara ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaçları karşılamak için arkadaşlık ilişkileri, sosyal alandaki en önemli

Detaylı

İçindekiler. Teşekkür, xiii Giriş, xv. Öykü 1 Öykünün Öyküsü, xxi. Bölüm 1 Metaforun Büyüsü, 3

İçindekiler. Teşekkür, xiii Giriş, xv. Öykü 1 Öykünün Öyküsü, xxi. Bölüm 1 Metaforun Büyüsü, 3 İçindekiler Teşekkür, xiii Giriş, xv Kitabın Sundukları, xv Kelimeler Hakkında Bir İki Kelime, xvii Sözlü ve Yazılı Öyküler, xvii Kitabın Yapısı, xviii Öykü 1 Öykünün Öyküsü, xxi kısım BİR Çocuk ve ergenlere

Detaylı

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Çocuğun kas gelişimini sağlayan, enerjisinin boşalmasına yol açan oyun, arkadaşları ile iletişimi ve işbirliğini de sağlayarak onun dünyasını biçimlendirir. Piaget e göre oyun, çocuğun

Detaylı

EBEVEYNLER İÇİN OYUN TERAPİSİ BİLGİLENDİRİCİ EL KİTABI

EBEVEYNLER İÇİN OYUN TERAPİSİ BİLGİLENDİRİCİ EL KİTABI EBEVEYNLER İÇİN OYUN TERAPİSİ BİLGİLENDİRİCİ EL KİTABI Oyun Terapisi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Oyun Terapisi Nedir? Büyükler için danışmanlık neyse çocuklar için oyun terapisi odur. Yetişkinlerin

Detaylı

Kasım Rehberlik Bülteni VELİ EĞİTİM REHBERİ. Okul Öncesi Dönemde Cinsel Gelişim

Kasım Rehberlik Bülteni VELİ EĞİTİM REHBERİ. Okul Öncesi Dönemde Cinsel Gelişim Kasım 2016 Rehberlik Bülteni VELİ EĞİTİM REHBERİ Okul Öncesi Dönemde Cinsel Gelişim OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE CİNSEL GELİŞİM Küçük çocuklar, kendi bedenleriyle çok ilgilidirler. Okul öncesi çocuk, çevredeki

Detaylı

Hamileliğe başlangıç koşulları

Hamileliğe başlangıç koşulları Zeka aslında tek bir kavram değildir. Zekayı oluşturan alt yeteneklere bakıldığında bu yeteneklerin doğuştan getirilen yeteneklerin yanı sıra sonradan kazanılmış, gerek çocuğun kendi çabasıyla edindiği,

Detaylı

ERDOĞAN ĠLOKULU/ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI OKUL TEMELLĠ

ERDOĞAN ĠLOKULU/ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI OKUL TEMELLĠ T.C. ETĠMESGUT KAYMAKAMLIĞI ġehġt ADĠL ERDOĞAN ĠLOKULU/ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI OKUL TEMELLĠ ġġddetġ ÖNLEME EYLEM PLANI (SALDIRGANLIK, ġġddet, ZORBALIK OKUL TEMELLĠ ÖNLEME ÇALIġMALARI

Detaylı

AİLE ve EVLİLİK EĞİTİM PROGRAMI PROJE DOSYASI

AİLE ve EVLİLİK EĞİTİM PROGRAMI PROJE DOSYASI AİLE ve EVLİLİK EĞİTİM PROGRAMI PROJE DOSYASI Hayat Boyu Aile Danışma Merkezi; Toplumun çekirdeği olan ailenin doğru temeller üzerine inşası konusunda danışmanlık hizmeti vermek, ailenin önemiyle ilgili

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

ORTAOKUL 6.7.8. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN ALGILANAN EBEVEYN TUTUMLARI ĠLE SOSYAL DUYGUSAL ÖĞRENME BECERĠLERĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN ĠNCELENMESĠ

ORTAOKUL 6.7.8. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN ALGILANAN EBEVEYN TUTUMLARI ĠLE SOSYAL DUYGUSAL ÖĞRENME BECERĠLERĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN ĠNCELENMESĠ T.C. Ġstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı ORTAOKUL 6.7.8. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN ALGILANAN EBEVEYN TUTUMLARI ĠLE SOSYAL DUYGUSAL ÖĞRENME BECERĠLERĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN

Detaylı

IŞIK LI ANNE BABA REHBERİ

IŞIK LI ANNE BABA REHBERİ Rehberlik Bilgi Bülteni Ekim 2014 IŞIK LI ANNE BABA REHBERİ İLKOKUL ÇAĞI ÇOCUKLARDA RUHSAL OKUL SÜREÇLERİ KAYGILAR VE SORUMLULUKLAR EYVAH ÖDEVİM VAR! 1 Sevgili Velilerimiz, En değerli varlıklarımız olan

Detaylı

Tematik Yaklaşımla Çocuklarda Sosyal Becerilerin Kazandırılması

Tematik Yaklaşımla Çocuklarda Sosyal Becerilerin Kazandırılması Tematik Yaklaşımla Çocuklarda Sosyal Becerilerin Kazandırılması Prof. Dr. Esra ÖMEROĞLU Arş. Gör. Osman BASĠT Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi A.B.D Tematik Yaklaşım Tematik

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

Programda yer alan etkinlikler okul rehber öğretmeni, sınıf öğretmeni ve idarecilerin işbirliği ile yürütülecektir.

Programda yer alan etkinlikler okul rehber öğretmeni, sınıf öğretmeni ve idarecilerin işbirliği ile yürütülecektir. 2016 2017 Öğretim Yılı 9.Sınıflar için Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. Program, Okul Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

T.C ALİAĞA KAYMAKAMLIĞI REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Bölümü BÜLTEN. Ayın Konusu

T.C ALİAĞA KAYMAKAMLIĞI REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Bölümü BÜLTEN. Ayın Konusu T.C ALİAĞA KAYMAKAMLIĞI REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Bölümü NİSAN Ayın Konusu FARKLILIKLARLA YAŞAMAK İÇİNDEKİLER 1. FARKLILIKLARA SAYGI DUYMA 2. EMPATĠ

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Çarşamba, 07 Ekim :27 - Son Güncelleme Çarşamba, 07 Ekim :31

Yönetici tarafından yazıldı Çarşamba, 07 Ekim :27 - Son Güncelleme Çarşamba, 07 Ekim :31 Çocukların Arkadaş Edinmelerine Nasıl Yardımcı Olunmalı? Bu soruya cevap vermek için öncelikle bazı çocukların neden arkadaş edinemedikleri üzerinde durmamız gerekmektedir. Çocuklar çok çeşitli nedenlerden

Detaylı

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu PDR BÜLTENİ Sayı:8 Bülten Tarihi: Mart 2016 Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu Kardeş Kıskançlığı ve Çözüm Yolları Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu

Detaylı

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ DÜNYANIN EN BÜYÜK MARKALARI, GÖRMENİN ÖTESİNE GEÇTİLER. Onlara Katılın, Bugün. GÖRMENİN ÖTESİNDE GELİŞMEK Karanlıkta Diyalog Nedir? Karanlıkta Diyalog atölye çalışmaları

Detaylı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu Eğitim Öğretim Yılı. Şubat Ayı Bülteni ÜNİTE BAŞLIĞI: Düğme Kutusu (GEMS) Dünyanın İşleyişi (PYP) 4A 4B

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu Eğitim Öğretim Yılı. Şubat Ayı Bülteni ÜNİTE BAŞLIĞI: Düğme Kutusu (GEMS) Dünyanın İşleyişi (PYP) 4A 4B İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu 2015 2016 Eğitim Öğretim Yılı Şubat Ayı Bülteni ÜNİTE BAŞLIĞI: Düğme Kutusu (GEMS) Dünyanın İşleyişi (PYP) 4A 4B Martılar-Leylekler Sınıfı İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK

Detaylı

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI Dünya da her yıl 2 milyon kiģi iģle ilgili kaza ve hastalıklar sonucu ölmektedir. ĠĢle ilgili kaza

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Hekimoğlu, Esin., High School Personality Questionnaire (HSPQ) Geçerlik Güvenilirlik

ÖZGEÇMİŞ. Hekimoğlu, Esin., High School Personality Questionnaire (HSPQ) Geçerlik Güvenilirlik 1. Adı Soyadı : Nevin Eracar ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi : 15.06.1951 3. Unvanı : Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ġstanbul Üniversitesi 1973 Yüksek Lisans Psikiyatri

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

DOĞU KARADENĠZDE HEYELAN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN DÜġÜNCELER

DOĞU KARADENĠZDE HEYELAN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN DÜġÜNCELER DOĞU KARADENĠZDE HEYELAN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN DÜġÜNCELER Kayıtlara göre, Doğu Kara Denizde heyelan sorunun varlığı 1929 dan beri bilinmektedir. Bu coğrafyada, özellikle can kaybına neden olan heyelanlardan

Detaylı

Kekemelik, konuşmanın akıcılığıyla ilgili bir iletişim bozukluğudur. Ses, hece ve sözcüklerde uzatmalar, tekrarlar veya duraklamalarla

Kekemelik, konuşmanın akıcılığıyla ilgili bir iletişim bozukluğudur. Ses, hece ve sözcüklerde uzatmalar, tekrarlar veya duraklamalarla Kekemelik Nedir? Kekemelik, konuşmanın akıcılığıyla ilgili bir iletişim bozukluğudur. Ses, hece ve sözcüklerde uzatmalar, tekrarlar veya duraklamalarla ortaya çıkan konuşmanın akıcılığının bozulduğu durum

Detaylı

MESAJ SĠZSĠNĠZ ANNE BABALAR NE DĠYOR? ÇOCUKLAR NE DUYUYOR? MERAL

MESAJ SĠZSĠNĠZ ANNE BABALAR NE DĠYOR? ÇOCUKLAR NE DUYUYOR? MERAL ANNE BABALAR NE DĠYOR? ÇOCUKLAR NE DUYUYOR? MERAL ATEġOĞLU Aralık 2012 14.12.2012 1 -Beril Ģu kirli bardakları mutfağa götürür müsün? -Neden? Benim değil ki. -Senin olup olmadığı önemli değil. Sen de bu

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim İletişim "Ne kadar çok bilirsen bil, söylediklerin karsındakinin anlayacagı kadardır."

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM DANIŞMANLIĞIN TANIMI VE TARİHÇESİ 2. BÖLÜM DANIŞMANLARIN İŞLEVLERİ VE ÇALIŞMA ALANLARI

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM DANIŞMANLIĞIN TANIMI VE TARİHÇESİ 2. BÖLÜM DANIŞMANLARIN İŞLEVLERİ VE ÇALIŞMA ALANLARI İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM DANIŞMANLIĞIN TANIMI VE TARİHÇESİ I. DANIŞMANLIĞIN TANIMI VE TARİHÇESİNE GİRİŞ... 3 A. Danışmanlığın Tanımı... 4 B. Rehberliğin Tanımı... 4 C. Psikoterapinin Tanımı... 5 D. Danışmanlık...

Detaylı

TAP VAKFI ERGENLER & GENÇLER için CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMLERİ

TAP VAKFI ERGENLER & GENÇLER için CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMLERİ TAP VAKFI ERGENLER & GENÇLER için CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMLERİ CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ Uygulama Milli Eğitim Bakanlığı (Örgün /Yaygın eğitim) Pilot Uygulamalar (ERDEP) Sivil toplum kuruluşları (Akran eğitim

Detaylı

T.C. ÖDEMĠġ BELEDĠYESĠ PERFORMANS DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

T.C. ÖDEMĠġ BELEDĠYESĠ PERFORMANS DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. ÖDEMĠġ BELEDĠYESĠ PERFORMANS DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ÖdemiĢ

Detaylı

OYUN ETKĠNLĠKLERĠNĠ PLANLAMA VE MATERYAL SEÇĠMĠ

OYUN ETKĠNLĠKLERĠNĠ PLANLAMA VE MATERYAL SEÇĠMĠ OYUN ETKĠNLĠKLERĠNĠ PLANLAMA VE MATERYAL SEÇĠMĠ Yrd. Doç. Dr. Müge YURTSEVER KILIÇGÜN OYUN ETKĠNLĠKLERĠ NEDEN PLANMALIDIR? Drake (2001) göre oyun etkinliklerini planlamak aģağıda belirtilen hedefler açısından

Detaylı

ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI

ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ VELİ BÜLTENİ MAYIS -2012 ÇOCUK VE KİTAP "EĞİTİM YAŞAM İÇİNDİR" 2 ÇOCUK VE KİTAP Önceleri çocuk için kitap bir oyuncaktır.

Detaylı

ÇİFT PSİKOTERAPİSİNDE KADINLAR 16 19 Haziran 2010 Anadolu Psikiyatri Günleri Uz.Dr. Nuşin Sarımurat Baydemir İlişki Psikoterapileri Enstitüsü İstanbul Çift ilişkilerinde, özellikle evliliklerde, cinsiyet

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 6 PYP disiplinler üstü teması ile ilgili

Detaylı

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR Ġġ BAġVURU FORMU ĠSHAKOL Boya Sanayi A.ġ. No:.. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız ÖNEMLĠ NOTLAR 1. BaĢvuru formunu kendi el yazınızla ve bütün soruları dikkatli ve eksiksiz olarak doldurup, imzalayınız. ĠĢ

Detaylı

ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÖĞRETİM TEKNİKLERİ ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Ön bilgiler Öğrencilerin öğrenme stilleri Öğrenci tercihleri Öğrenme ortamı Öğretmenin öğretme stilleri Kullanılan öğretim yöntemi 5E ÖĞRETİM MODELİ Yapılandırıcı

Detaylı

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Grup ÇekoL : Ebru Tokgöz Gizem Şimşek Özge Bozdemir Emel Sema Tarihçe Temelleri 1951 yılında, Gruba ismini veren Erdoğan Özgörkey tarafından atılan

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Uzm. Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmen Feyza UYGUN Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi Rehberliğin tanımı Rehberliğin amacı Rehberlik türleri İçerik

Detaylı

AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV)

AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV) AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV) Eylül, 2009 Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi, Ankara Uzm. Seda YILMAZ İNAL AÇEV Ankara Temsilcisi Ailenin Önemi Anne-babalar, ilk eğiticiler olarak çocukların

Detaylı

Füsun KURDOĞLU-ERÜRETEN Uzman Psikolog

Füsun KURDOĞLU-ERÜRETEN Uzman Psikolog Füsun KURDOĞLU-ERÜRETEN Uzman Psikolog EĞİTİMİ Lisans : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi,Psikoloji Bölümü Tezi : Nörotiklik,zaman tahmini ve seçici dikkat 1982 Yüksek Lisans (M.A) : Marmara Üniversitesi

Detaylı

KRİZ ÖLÜM VE YAS PSİKOTERAPİSİ Eğitim Bilgilendirme Kataloğu

KRİZ ÖLÜM VE YAS PSİKOTERAPİSİ Eğitim Bilgilendirme Kataloğu KRİZ ÖLÜM VE YAS PSİKOTERAPİSİ Eğitim Bilgilendirme Kataloğu APAMER Aktüel Psikolojik Araştırmalar ve Eğitim Merkezi tarafından organize edilen ve Dr. Nevin DÖLEK tarafından verilecek olan "Kriz, Ölüm

Detaylı

Bülten GELİŞİM DÖNEMLERİ. Rehberlik. Mutlu Bir Gelecek Için. Onur Kolejleri Rehberlik ve Psikolojik Danışma Aylık Ücretsiz Bülten

Bülten GELİŞİM DÖNEMLERİ. Rehberlik. Mutlu Bir Gelecek Için. Onur Kolejleri Rehberlik ve Psikolojik Danışma Aylık Ücretsiz Bülten Bülten Rehberlik Mutlu Bir Gelecek Için Onur Kolejleri Rehberlik ve Psikolojik Danışma Aylık Ücretsiz Bülten GELİŞİM DÖNEMLERİ Mutlu Bir Gelecek İçin ANAOKULU İLKOKUL ORTAOKUL LİSE GELİŞİM DÖNEMLERİ www.onurkoleji.com.tr

Detaylı

ÖZEL EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

ÖZEL EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler YÖNETMELĠK Devlet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığından: 31.05.2006 tarih ve 26184 sayılı Resmî Gazete (DeğiĢiklik: 14.3.2009 / R.G. : 27169) (DeğiĢiklik: 31.7.2009 / R.G. : 27305) (DeğiĢiklik: 22.6.2010

Detaylı

DUYGUSAL ZEKA Prof Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK ANKARA Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi (TÜRK PDR-DER BaĢkanı)

DUYGUSAL ZEKA Prof Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK ANKARA Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi (TÜRK PDR-DER BaĢkanı) EQ DUYGUSAL ZEKA Prof Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK ANKARA Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi (TÜRK PDR-DER BaĢkanı) DÜġÜNME VE TARTIġMA SORULARI Zeka duygusal olabilir mi? Duygular zeki olabilir mi? Duygusuz

Detaylı

ÇOCUK YETİŞTİRME VE ANNE BABA TUTUMLARI EĞİTİMİ

ÇOCUK YETİŞTİRME VE ANNE BABA TUTUMLARI EĞİTİMİ ÇOCUK YETİŞTİRME VE ANNE BABA TUTUMLARI EĞİTİMİ Eğitmen Kadrosu: Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu Doç. Dr. Neylan Ziyalar Doç. Dr. Erdinç Öztürk Yrd. Doç. Dr. Zeynep Belma Gölge Eğitim tarihi 23 Ekim 2016 (8

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması.

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması. LÜLEBURGAZ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013/2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANALARI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAM TASLAĞI EYLÜL 23-27 EYLÜL 16-20 EYLÜL 9-13 EYLÜL

Detaylı

ADIGÜZEL REHBERLİK. Rehberlik Postası. 2015/Sayı:1

ADIGÜZEL REHBERLİK. Rehberlik Postası. 2015/Sayı:1 1 Sevgili Velilerimiz; İstanbul Üniversitesi Vakfı Adıgüzel Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi olarak bu postamızda çocuklarınızla kuracağınız iletişim becerilerini güçlendirmek adına

Detaylı