T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL PSI 101 PSİKOLOJİYE GİRİŞ-1 3 KREDİ (TEO. 3, LAB. 0, UYG. 0) ; ZORUNLU Psikolojinin temel kavramlarını tanıtmak, insan davranışı konusunda içgörü kazandırmak amacıyla bilim dalı olarak psikolojinin amaçları, kalıtım çevre ilişkisi, psikolojik gelişim ve aşamaları, çocuklukta bilişsel gelişim, kişilik ve sosyal gelişim, bilinç, algı, dikkat, öğrenme, hafıza, dil gelişimi, davranışın kaynaklarında güdüler ve heyecan işlenen konular arasındadır. PSI 103 SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 KREDİ (TEO. 2, LAB. 0, UYG. 0); ZORUNLU Sosyoloji biliminin ortaya çıkışı ve fikir akımlarından başlanarak sosyolojinin ve toplumun tanımı üzerinde durulur. Geleneksel toplumdan modern topluma geçişteki toplumsal değişimler dünyadan ve Türkiye den örnekler ele alınır. Toplumsal sistem, toplumsal rol, toplumsal statü, toplumsal gelişme, medyanın etkileri, küreselleşmenin toplumsal etkileri konularını içermektedir. PSI 105 PSİKOLOJİ TARİHİ-1 3 KREDİ, (TEO. 3, LAB. 0, UYG.0); ZORUNLU Psikolojinin gelişimini tarihsel bir süreçte incelerken, felsefenin doğuşu, Yunan felsefesi, Doğa felsefesi, Sofistler, Determinizm, Emprisisizm bu gelişimi daha iyi anlamak üzere tek tek incelenmiştir. 1

2 PSI 109 BİLGİSAYAR-1 2 KREDİ (TEO.2, LAB. 0, UYG. 0); ZORUNLU Kuruluşlarda bilginin kaydı, muhafazası, işlenmesi ve enformasyon haline getirilmesi amacıyla, bilgi işlem temel kavramları aktarılır. Windows işletim sistemi, Word ve Excel programları genel hatlarıyla tanıtılır. PSI 131 TÜRK DİLİ-1 2 KREDİ, (TEO.2, LAB. 0, UYG. 0); ZORUNLU Türk dilini sevdirmek, kurallarını öğretmek, planlı okuma alışkanlığı ve zevkini; duygu, düşünce, tasarım ve yaşantıları söz ve yazıyla doğru ve amaca uygun olarak anlatma becerisi kazandırmak amacıyla çeşitli anlatım biçimleri üzerinde durulur. Paragraf yazma çalışmaları yapılır ve öykü, roman, mektup, özgeçmiş, eleştiri türlerinin tanıtımı ile sözlü anlatım türleri üzerinde durulur. PSI 141 İNGİLİZCE-1 3 KREDİ (TEO. 3, LAB.0, UYG. 0); ZORUNLU Simple past tense, how much, how many, some, any, occupations/workplaces, countable and uncountable nouns, adverbs of frequency, can for ability konuları üzerinde durulmaktadır. PSI 161 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-1 2 KREDİ, (TEO. 2, LAB. O, UYG. 0); ZORUNLU Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinde; Türk İnkılâbını hazırlayan sebepler, Tanzimat, I ve II. Meşrutiyet, Osmanlı Devletini kurtarmaya yönelik düşünce akımları, II. Meşrutiyet dönemi savaşları, I. Dünya Savaşı, Milli Kurtuluş savaşının hazırlık dönemi, Mustafa Kemal in Samsun a çıkışı ve teşkilatlandırma çabaları, TBMM nin açılışı, Milli Mücadele sırasında baş gösteren ayaklanmalar, Milli Ordunun kuruluşu ve cephedeki savaşlar konuları işlenmektedir. 2

3 1. SINIF 2. YARIYIL PSI 102 PSİKOLOJİYE GİRİŞ-2 Psikolojiye giriş 1 dersinin devamı olarak zihinsel süreçlere genel bir bakış ile başlayıp algıyı etkileyen faktörler ve algı bozuklukları, psikososyal ve psikoseksüel gelişim ve aşamaları, bilişsel ve ahlaki gelişim ve aşamaları, motivasyon, fizyolojik ve sosyal güdü ve özellikleri, bireysel farklılıklar zeka ve kişilik, düşünme, problem çözme konuları üzerinde durulur. PSI 106 PSİKOLOJİ TARİHİ-2 3 KREDİ, (TEO. 3, LAB. 0, UYG.0); ZORUNLU Günümüze kadar psikolojinin geçirmiş olduğu süreçte ortaya konan kuramlar ile etkin kuramcılar çok yönlü bir şekilde ele alınır. Psikolojinin kurucusu Wunt ile başlayarak sırasıyla Yapısalcılık, İşlevselcilik, Evrim teorisi, Davranışçılık, Sosyal öğrenme teorileri, Gestalt Psikolojisi, Psikanaliz, Sosyal Psikoloji, Ego Psikolojisi, Hümanistik Psikoloji incelenir. PSI 110 BİLGİSAYAR-2 2 KREDİ, (TEO. 2, LAB. 0, UYG. 0); ZORUNLU Bilgisayar 1 dersinin devamı olarak Excel de problem çözümleri, grafik çalışmaları ve süzme işlemleri ve Power Point programında da çeşitli sunum hazırlama teknikleri üzerinde durulur. PSI 132 TÜRK DİLİ-2 2 KREDİ, (TEO. 2, LAB. 0, UYG. 0); ZORUNLU Dilin tanımı, dil kavramının önemi, dil grupları ve aileleri, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, dilbilim, anlambilim, cümle bilgisi, noktalama işaretleri ve yazım kuralları, sesbilim konuları üzerinde durulur. Paragraf oluşturma, yazma yöntemi, sözcük türleri, cümle ve yapısı öğrenildikten sonra düşünce geliştirme yolları ile yazılı anlatım geliştirilmek amaçlanmıştır. 3

4 PSI 142 İNGİLİZCE-2 2 KREDİ, (TEO. 2, LAB. 0, UYG. 0); ZORUNLU Going to, will, revision of future tenses, parts of the body, health problems, present perfect tense (passive voice presents, past, future, perfect), asking for and giving locations, directions, was, were, object pronouns, verb+to+verb+would konuları üzerinde durulmaktadır. PSI 152 DİKSİYON 3 KREDİ, (TEO. 2, LAB. 0, UYG. 2); SEÇMELİ Bu ders kapsamında doğru nefes alma teknikleri, duygu ve düşüncelerin iyi bir şekilde ifade edilmesi, entonasyon, boğumlanma ve konuşma kusurları ele alınır. PSI 162 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-2 2 KREDİ, (TEO. 2, LAB. 0, UYG. 0); ZORUNLU Cephedeki savaşlar, I. Ve II. İnönü Savaşları, Sakarya Büyük Taarruz Savaşı, büyük zaferi izleyen gelişmeler, ilk siyasi partiler, Türk İnkılâbının nitelikleri, Hukuk İnkılâbı, Eğitim ve Kültür alanındaki İnkılâplar, toplumsal ekonomik alandaki atılımlar ve gelişmeler, Atatürk dönemi Türk dış politikası, II. Dünya Savaşı ve Türkiye, Türk İnkılâbının temel ilkeleri konuları işlenmektedir. 2. SINIF 1. YARIYIL PSI 104 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ Öğrenme psikolojisine temel bakış, tanımı, öğrenmenin temel kavramları, öğrenmenin biyolojik ve psikolojik temelleri, klasik öğrenme kuramları (Pavlov, Skinner), zihinsel disiplin kuramı, duygusal izlenim kuramı üzerinde durulmakta ve bu kuramların uygulama alanına yansımaları örnekler eşliğinde tartışılmaktadır. 4

5 PSY 201 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ-1 Gelişim kavramı; modelleri, teorileri ve araştırma yöntemleri itibariyle incelenir. Fiziksel, motor, algı, bilişsel, dil, zekâ, duygusal, ahlaki gelişim ile cinsiyet rollerinin gelişimi, ebeveyn çocuk etkileşimi, çocuklarda görülen davranış ve uyum sorunları, ergenliğe geçiş konularını içermektedir. PSI 203 SOSYAL PSİKOLOJİ Tanımı, sosyal psikolojide teori ve uygulama ilişkileri, sosyal psikolojide yöntem, uyum, elseverlik, bireysel davranışa kolektif etkiler, kişilerarası sosyoloji, psikoloji ilişkisi, sosyal güç, grup psikolojisi ve karar alma stratejileri, yükleme kuramı ve kişilerarası çekim ve itme, düşmanlık, saldırganlık, altruizm ve prososyal davranış, sosyal ve fiziki çevre bu dersin kapsamında işlenir. PSI 205 KİŞİLİK KURAMLARI-1 Kişilik kavramı çeşitli araştırma yöntemleri itibariyle incelenir. Bu bağlamda psikanalitik yaklaşım ve bu kurama eleştirel bakış açısı, bu kuramla ilgili araştırmalar, yeni freudçular ele alınır. A. Adler, C. Gustav Yung, Erik Erikson un benlik kuramı üzerinde durulur. K.Horney E. Fromm, Sallivan ile birlikte özerklik yaklaşımı, Cattell ve büyük beşli kuramı işlenir. PSI 207 FİZYOLOJİ İnsan organizmasının çeşitli sistemlerinin işleyişini ve karşılıklı ilişkilerini tanımak amacıyla hücre fizyolojisi, çok hücrelilerin organizasyonu, DNA ve RNA, kan ve dolaşım fizyolojileri ile hormonlar, sinir sisteminin anatomik yapısı ve bu sistemde iletişim, sinaptik ileti konuları işlenir. 5

6 PSI 209 SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİK-1 3 KREDİ, (TEO.3, LAB. 0, UYG. 0); ZORUNLU Temel kavramlar, istatistik notasyon, frekans tabloları, frekans dağılımları ve bunların grafik gösterimleri, merkezi eğilim ölçümleri, yüzdelik dilimler, standart puanlar, normal dağılım, korelasyon, regresyon, örnekleme ve tahminleme kavramları üzerinden işlenir. 2. SINIF 2. YARIYIL PSY 202 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ-2 Ergenlikten yaşlılığa insanın gelişimi ve dönemlere has psikolojik özellikleri üzerinde durulur. Ergenlik, genç yetişkinlik, orta yaş ve yaşlılıktaki fiziksel ve bilişsel değişiklikler ve özellikleri ile sosyal ve kişilik gelişimleri incelenmektedir. Dönemlere has duygu durumları, duygu durum problemleri ve olası başa çıkma yolları bu dersin kapsamını içermektedir. PSI 204 PSİKOLOJİDE NİCEL VE NİTEL ARAŞTIRMALAR Bu ders Araştırma Yöntemlerine Giriş dersinin devamıdır. Psikolojik bilimsel nicel araştırmalarında hipotez geliştirme, değişken türleri, neden-sonuç ilişkisi ve örneklem oluşturma gibi temel konular tartışılır. Ayrıca güvenilirlik ve geçerlilik kavramları, gözlem ve mülakat teknikleri, anket ve ölçek geliştirme, deneysel ve yarı-deneysel yöntemler gibi konuların üzerinde durulur. Ayrıca, nitel ve nicel araştırmaların farklılıkları üzerinde durulur ve bu iki değişik araştırma yönteminin beraber uygulama alanları araştırılır. PSI 206 KİŞİLİK KURAMLARI-2 Yeni Freudçu yaklaşımla ilgili araştırmalar ele alınır, ayırıcı özellik kuramı, A ve B tipi davranış kalıpları ile biyolojik ve insancıl yaklaşım ve bu yaklaşıma yönelik eleştiriler incelenir. Rogers, Maslow ve danışanı merkez alan terapi ilkeleri ile davranışsal sosyal öğrenme ve bilişsel kuramın uygulama esasları üzerinde durulur. 6

7 PSI 208 FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ Psikolojik olayların, zihinsel süreçlerin ve davranışların fizyolojik açıklaması ve bütün bu işlemlerin sinir sistemindeki fizyolojik alt yapısı incelenmektedir. Sinir sistemi, sinaptik iletim, doğum öncesi ve doğum sonrası beyin yapısı, yaşlanan beyin, normal yaşlanma ve demans, üç farklı korteks tipi ve işlevleri, bellek tipleri ve alt yapıları, afaziler ile sağ ve sol beyin özellikleri üzerinde durulur. PSI 210 SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİK-2 Sosyal bilimler için İstatistik 1 dersinin devamıdır. Tahmin ve hipotez geliştirme, parametrik olmayan testler, korelasyon ve regresyon analizleri üzerinde durulur. PSY 212 BİLİŞSEL PSİKOLOJİ Dış dünyamızla ilgili malumat edilme süreciyle ilgili kısa gelişimsel tarihsel süreci incelenir. Bilişsel sürecin temel konulara bakış açısı ve soruları, modelleri, yöntemleri üzerinde durulur. Bilişsel nörobilim, dikkat, bilinç, hafıza, problem çözme ve yaratıcılık temel konularını içerir. 3. SINIF 1. YARIYIL PSI 301 PSİKOPATOLOJİ 3 KREDİ, (TEO.3, LAB. 0, UYG. 0); ZORUNLU Normal ve normal dışının tanımı ile başlanıp psikolojik bozuklukların sınıflandırılması, belirtileri, özellikleri, psikopatolojinin tarihçesi ve psikolojik tedavi yaklaşımları esas alınır. Nevrozlar ve psikozlar genel hatlarıyla ele alındıktan sonra kaygı, duygu durum, yeme bozuklukları ile madde bağımlılığı ders kapsamında işlenilen konular arasındadır. 7

8 PSI 303 MOTİVASYON VE DAVRANIŞ Motivasyon kavramı ve motivasyon araştırmalarına yaklaşım biçimleri, modelleri incelenir. İhtiyaçlar, homeostatis ve ilgili sistemler, biyolojik motivler üzerinde durulur. Motivasyon, algı, yükleme kuramları, heyecanlar ve fizyolojik mekanizmaları ve kuramları içerdiği konulardır. PSI 305 KİŞİLERARASI İLETİŞİM BECERİLERİ Birey ve karşısındaki kişi veya grupla olan ilişkilerinde farkındalık kazandırmak amacıyla iletişim türleri, stratejileri, çatışmaları, güvenli davranış, ikna, empati, terapötik iletişim ve problem çözme konuları üzerinde durulur. Bu kavramlar uygulamalar eşliğinde kazandırılmaya çalışılır. PSI 307 PSİKOLOJİK TESTLER Psikolojik testlerin tarihsel süreç içersinde nasıl kavramsallaştırıldığı ve teknik özellikleri (normal ve test puanlarının anlamlaştırılması) geçerlilik ve güvenirlik temel alınır. Çeşitli kuramların zekâyı nasıl tanımladığı ve değerlendirdiği esas alınarak Stanford-Binet ve zekâ ölçeği ile Wechsler zekâ ölçeklerinin tanıtılması hedeflenmiştir. Mevcut ölçeklerden Wechsler Çocuklar için zekâ ölçeği- Türk standardizasyonu (WCZÖ) sınıf içinde rol değişimi ile uygulaması yapılmaktadır. PSI 309 ALAN ÇALIŞMASI-1 3 KREDİ, (TEO. 1, LAB.0, UYG. 4); ZORUNLU Gelişim Psikolojisi dersinde edinilen bilgilerin ve kuramsal içeriğin, alanda gözlenip pekiştirilmesi esas alınır. Dil gelişimi, duygusal ve sosyal gelişimin farklı yaş gruplarında ortaya çıkışı, bireysel farklılıklar ve ana-baba tutumları, disiplin tarzları, çocuğun genel davranışları alanda gözlemlenerek raporlaştırılması ve sınıfta tartışılması hedeflenmiştir. 8

9 PSI 311 ÖRGÜT VE ENDÜSTRİ PSİKOLOJİSİ İş yaşamında organizasyon, teknoloji ve bunlarla ilgili insan davranışları üzerine uzmanlaşan bir davranış bilimi olarak Endüstri ve Örgüt Psikolojisi dersinde; çalışma yaşamının tarihinden başlanılarak iş yaşamına yönelik teorik yaklaşımlar, bu alandaki araştırma yöntemleri, liderlik, iş memnuniyeti ile iş stresi konuları üzerinde durulur. 3. SINIF 2. YARIYIL PSI 302 SAĞLIK PSİKOLOJİSİ Sağlık Psikolojisinin temel kavramları ve modellerine bilimsel araştırmalar eşliğinde kapsamlı bir giriş yapılarak, hastalık ve sağlık tanımlaması algısı, sağlığın korunması, hastalıkların ve stresin oluşumundaki psikolojik süreçler, stres ve hastalıkla baş etme, sosyal destek süreçleri üzerinde ayrıntılı bir şekilde durulur. PSI 304 İŞ YAŞAMINDA GÜNCEL KAVRAMLAR İş yaşamında motivasyon, iş tatmini, eleman seçimi, performans, liderlik, gibi örgütteki insanla ilgili olan pek çok kavram incelenir. Bu kavramların daha iyi anlaşılması için örnek olaylar üzerinde tartışılır. PSI 306 GÖRÜŞME TEKNİKLERİ Klinik psikoloji temel görüşme becerilerinin kuramsal bilgi ile süreç ve içeriğin aktarılması esas alınmıştır. Dikkati yönlendirme, dinlemenin temel boyutları, dinlemeyi engelleyebilecek etmenlerin incelenmesi ve görüşme sürecinde saygı kavramı üzerinde durulur. İçtenlik, empati, somutluk ve ileri düzeyde empati kavramı süreç ve içeriğinin aktarılması rol alma şeklindeki uygulamalar eşliğinde gerçekleştirilir. 9

10 PSI 310 ALAN ÇALIŞMASI-2 3 KREDİ, (TEO. 1, LAB. 0, UYG. 4); ZORUNLU Öğrenciler, Psikolojinin uygulama alanlarından olan klinik ve danışmanlık hizmeti veren kurumlarda gözlemci olarak katılırlar, yapılanları ve verilen hizmetleri rapor etmeleri temeline dayanır. Gözlemleri rapor ettikten sonra sınıf ortamında diğer öğrencilerin de katılımıyla vakaların çözümlenmesi ve tartışılması yapılır. PSI 312 PSİKOLOJİDE ETİK 2 KREDİ, (TEO. 2, LAB. 0, UYG. 0); SEÇMELİ İnsan insana iletişimde ve genel anlamda uygulamalı psikolojide temel etik kavramlar, standartlar ve önemleri üzerinde durulur. Görüşme sürecindeki gizlilik ilkesinin tanıtılması ve uygulaması ile sınır koyma ve danışanlardan izin alma gibi kavramlar ve önemi örnekler eşliğinde aktarılır. PSI 352 SPOR PSİKOLOJİSİ Spor Psikolojisi kapsamında sporcunun psiko-sosyal konumu ve performansının duygudurumu, kişilik özellikleri ve stres faktörlerinin önemi ile incelenerek, sporcunun özel durumuna bağlı olarak görüşmelerde dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durulur. Bireysel ve grup çalışmalarının önemi ve motivasyon teknikleri sunulur. 4. SINIF 1. YARIYIL PSI 401 KLİNİK PSİKOLOJİ Psikoloji kuramlarının normal dışıyı nasıl açıkladığı, terapötik ilişkiler, özellikleri ve tekniklerinin aktarılması hedeflenmiştir. Ayrıca çeşitli psikoterapötik kuramlarının psikopatolojiyi nasıl kavramsallaştırdığı esas alınmaktadır. Davranışçı kuramdaki psikoterapötik ilişkiler ve teknikleri ile Danışanı merkez alan terapinin yaklaşımı 10

11 incelenmektedir. İki temel kuramın psikopatolojiyi nasıl kavramsallaştırdığı ve temel ilkeleri dersin temel içeriğini oluşturmaktadır. PSI 407 GRUP DİNAMİKLERİ VE SÜREÇLERİ 3 KREDİ, ( TEO. 3, LAB. 0, UYG. 0); ZORUNLU Grup ortamında bireye yardım esasına dayanır. Grup nedir? Grupta psikolojik destekte grup kuralları, grup süreci, teknikler ve sonlandırma, yaşantı grubu veya konu merkezli grup oluşumları esas alınır. Uygulama çalışmaları yapılarak grup ve süreci hakkında farkındalık kazanılması sağlanır. PSI 409 NÖROPSİKOLOJİ Dil, algı, bellek ve heyecan gibi beynin fonksiyonlarını ve lokalizasyonu tanıtılarak, beyin ve işlem bozuklukları üzerinde durulur. Bu bozuklukların tanısı ve tanı yöntemleri ile rehabilitasyonu dersin ana içeriğini oluşturur. PSI 411 PSİKOLOJİDE UYGULAMALAR-1 3 KREDİ, (TEO. 2, LAB. 0, UYG. 2); ZORUNLU Öğrenciler ilgi duydukları alan doğrultusunda bir proje geliştirirler. Proje ile ilgili kaynak taramasını ve araştırma planını yaptıktan sonra proje önerilerini sunarlar ve onay aldıktan sonra uygulamaya geçerler. PSI 451 SOSYAL PSİKOLOJİDE SEÇME KONULAR 3 KREDİ, (TEO. 2, LAB. 0, UYG. 2); SEÇMELİ Bu ders kapsamında günlük hayatı etkileyen sorunlar incelenir. Bu sorunlar stres, bağımlılık, evlilik ve sorunları, medyanın etkisi ve hasta yakınlarının psikolojisidir. PSI 453 ÇOCUK VE ERGEN PSİKOPATOLOJİSİ Çocuk ve ergende görülen davranış problemleri ele alınarak, bu problemlerdeki bulgular ve ebeveyn yakınmaları tartışılacaktır. Problemlere nasıl müdahale edilir, görüşme yöntemleri, ölçme yöntemleri ve farklı disiplinlerde iş birliği gerektiği durumlarda olası alternatifler 11

12 incelenir. Çocuk ve ergenlerden başka ailelere uygulanabilecek yöntemler üzerinde de durulur. 4. SINIF 2. YARIYIL PSI 402 PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRMELER Hız ve kalite bağlamında iş yaşamında eleman seçimi, alımı konusundaki psikolojik öğeler üzerinde durulmaktadır. İşletmelerde adayların yeteneklerini ölçme, uygun eleman seçiminde karar vermek üzere uygulanan psikoteknik uygulamalar ele alınmaktadır. Endüstride yapılan beceri analizine göre kullanılacak testler, test kullanımında dikkat edilecek hususlar, test örnekleri, testlerin işin gereklerine göre uygun düzenlenmesi ve norm değerlerinin oluşturulması gibi konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. PSI 404 ADLİ PSİKOLOJİ Adli psikolojinin temel kavramları ve inceleme yöntemleri dersin genel çerçevesini oluşturmaktadır. Suç ve suçluluğun tanımı, suç kavramının tarihsel geçmişi, suça yatkın kişilik özellikleri, ceza ehliyeti ve ölçütleri ile hukuki ehliyet ölçütleri incelenmektedir. Ayrıca madde bağımlılığı ve suç, akıl hastalıkları ve suç, suçlulukla biyolojik kavramlar, faktörler, suçlulukta sosyolojik kavramlar ve faktörler dersin içeriğini oluşturur. PSI 406 KRİZ TEORİLERİ VE KRİZE MÜDAHALE TEKNİKLERİNE GİRİŞ Kriz kavramı ve krizin psiko-biyolojik yansımaları, çeşitli kuramlar eşliğinde incelenir. Krizin kültürel boyutu, insanların baş etme farklılıkları ile psikolojik sağıtım boyutunda, müdahale aşamasında uygulamalı teknikler üzerinde durulur. PSI 408 ATİPİK ÇOCUK PSİKOLOJİSİ Atipik çocuklar başlığı altında otistik, zihinsel engelli, hiperaktif ve dikkat eksikliği olan, öğrenme bozukluğu olan, üstün zekâlı, görme ve işitme engelli, cerabral palsyli çocukların 12

13 tanı kriterleri ve psikolojik özellikleri incelenir. Gelişimlerinde psikolojik desteğin önemi, aile danışmanlığı, eğitim ve aile, psikolog ve hekim iş birliği ve ekip çalışmasının önemi üzerinde yoğunlaşılır. PSI 412 PSİKOLOJİDE UYGULAMALAR-2 3 KREDİ, (TEO. 2, LAB. 0, UYG. 2); ZORUNLU Yedinci dönemde almış oldukları Psikolojide Uygulamalar 1 dersinin devamı niteliğindedir. Bu derste çalışmaya başladıkları konular üzerinde araştırma önerileri doğrultusunda uygulamalar yapılır, veriler toplanır, nitel veya nicel verilerle istatistiksel çözümlemeler gerçekleştirilerek sınıf içinde sunulur. Öğrenciler ilgi duydukları bir konuda derinlemesine araştırma ve inceleme yapma imkânına sahip olurlar. PSI 452 SAĞLIK VE KLİNİK PSİKOLOJİDE SEÇME KONULAR 3 KREDİ, (TEO. 1, LAB. 0, UYG. 4); SEÇMELİ Sosyal fobi, kişilik bozuklukları ve sosyal ilişkileri etkileyen ve sık rastlanan semptomlarla ilgili araştırmalar ve yardım becerileri üzerinde durulur. Ayrıca çeşitli kronik organik hastalık durumlarında hasta-hekim ilişkileri, hastaneye yatış süreci, ameliyata hazırlık ve sonrası gibi konular ele alınır. 13

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) I.

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) I. İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) İEÖ 101 Özel Eğitim I.YARIYIL Özel gereksinimi olan çocuklar ve özel

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ)

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) SOH101 Sosyal hizmette Halkla İlişkiler ve İletişim T:3 U:0 K:3 AKTS: 4 Bu dili arasındaki

Detaylı

anaokulu kreş vb okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel sosyal ve eğitsel ortam özellikleri okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi.

anaokulu kreş vb okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel sosyal ve eğitsel ortam özellikleri okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi. ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi I (2-0-2) Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II. YARIYIL Adı Ulusal Kredi AKTS Adı Ulusal Kredi AKTS OÖP101 Okul Öncesi Eğitime Giriş 3 0 3 4 OÖP102 Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım 3 0 3 8 OÖP103

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri. T U K EBS-103 Eğitsel Oyunlar 1 2 2

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri. T U K EBS-103 Eğitsel Oyunlar 1 2 2 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri I.YARIYIL (GÜZ) EBS-101 Anatomi ve Kinesyoloji 3 0 3 İnsan vücudunu meydana getiren hücre,

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DİL ve KONUŞMA TERAPİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ)

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DİL ve KONUŞMA TERAPİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DİL ve KONUŞMA TERAPİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) DKT101 İletişim, Dil ve Konuşma Bozukluklarına Genel Bakış (2+0) 2 AKTS:

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Okul Öncesi Eğitime Giriş Erken çocukluk kavramı, Türkiye de ve dünyada erken çocukluk ve okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitimin tanımı,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/10 I. YARIYIL DERSLERİ EBE1001 ANATOMİ (3 2) AKTS:8 Tıbbi terminolojiye giriş.lokomotor sistem anatomisi Osteoloji, Arthroloji, Myoloji. Dolaşım sistemi anatomisi. Solunum sistemi anatomisi.üriner

Detaylı

REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL

REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL COM 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (3+0)3 ECTS:5 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunu, dayandığı temelleri ve

Detaylı

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ 1 I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K A Fransızca Dilbilgisi I 3 0 3 A Fransızca Dilbilgisi II 3 0 3 A Fransızca Okuma I 3 0 3 A Fransızca Okuma II

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2)

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2) SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ BTO1001 EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ I (3 2) AKTS:12 Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve diğer çevre birimleri;

Detaylı

Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı

Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Dersler ve Đçerikleri I.YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSĐN ADI T U K ECTS KODU DERSĐN ADI T U K ECTS ĐNA101 Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 5 ĐNA102 Bağlamsal Dilbilgisi

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler arasındaki ilişki, bu dil yapıları aracılığıyla

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri 2 0 2 A Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım 1 2 2 A Genel Jimnastik 1 2 2 A Artistik Jimnastik 1 2 2 A İnsan Anatomisi

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I YARIYIL Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri (2-0-2) Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ TUR1001 TÜRK DİL BİLGİSİ I SES BİLGİSİ (2 0 2) Türk dilinin kaynağı, tarihî gelişimi, Türkçenin diğer dillerle karşılaştırılması, Türkçe nin sesleri; ünlü, ünsüz seslerin

Detaylı

EK-2 FAKÜLTE BÜNYESİNDE TOPLANMASI ÖNERİLEN MEVCUT LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

EK-2 FAKÜLTE BÜNYESİNDE TOPLANMASI ÖNERİLEN MEVCUT LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ EK-2 FAKÜLTE BÜNYESİNDE TOPLANMASI ÖNERİLEN MEVCUT LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ EK 2-1 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL SNÖ 1001 Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ 1 SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ TRK 101 Türk Dili I 2+0 2,0 Dil nedir: Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Dil-kültür münasebeti; Türk Dilinin

Detaylı

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ELT 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri düzeydeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM İletişim Bilimi HİT 101 Bu derste iletişim biliminin temel kavramları üzerinde durulmaktadır. Teorik

Detaylı

I. YARIYIL II. YARIYIL

I. YARIYIL II. YARIYIL I. YARIYIL İşletme Yönetimi (3 0) 3 İşletme yönetimi ve organizasyon alanında bilgi üretimi ve bilimsel düşünce ile ilgili yaklaşımların açıklanması. Ayrıca öneli, kavram, yaklaşım, teori ve uygulamaları

Detaylı

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL IDE 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) Bu ders, öğrencilerin ileri seviyedeki dil

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Sosyal Bilgilerin Temelleri (2-0-2) "Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin

Detaylı

2006-2007 ÖĞRETĠM YILINDA YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMU TARAFINDAN UYGULAMAYA KONULAN BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

2006-2007 ÖĞRETĠM YILINDA YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMU TARAFINDAN UYGULAMAYA KONULAN BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 2006-2007 ÖĞRETĠM YILINDA YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMU TARAFINDAN UYGULAMAYA KONULAN BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF I.YARIYIL (GÜZ) Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri I.YARIYIL BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

Eğitimde Araç-Gereç Geliştirme Amaç: Öğrenciye (okul öncesi) eğitimde araç gereç geliştirme yeterliği kazandırmak

Eğitimde Araç-Gereç Geliştirme Amaç: Öğrenciye (okul öncesi) eğitimde araç gereç geliştirme yeterliği kazandırmak ÇOCUK GELİŞİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Çocuk Gelişimi I Amaç: Çocuğun fiziksel gelişimi, psikomotor gelişimi, bilişsel gelişimi ve dil gelişimini izleyebilecek bilgiyi edinme. Fiziksel

Detaylı