RUH SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN MESLEKLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RUH SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN MESLEKLER"

Transkript

1 RUH SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN MESLEKLER Sağlık Dünya Sağlık Örgütü tanımlaması Biyolojik, ruhsal ve sosyal iyilik hali. Tıp Özgül bir kurama ve bu kuramdan biçimlenen yöntemle belirlenen uygulamalarla biyolojik, ruhsal ve sosyal iyilik halini sağlayan disiplin. Psikiyatri Diğer tıp disiplinleri gibi biyopsikososyal bir tıp disiplinidir. Ruh hastalığı Düşünce, davranış ve duygularda değişimlerle birlikte giden ve bireyin genel ve toplumsal işlevselliğini bozarak yetiyitimine neden olan durum. Tek başına toplumsal sapma ve çatışmalar bu kapsamın dışındadır. Ruh Hastalığının nedenleri Tüm tıbbi hastalıklarda olduğu gibi hiçbir ruh hastalığı tek bir nedene bağlı olarak ortaya çıkmaz. Biyolojik, ruhsal, toplumsal süreçlerle, doğuştan getirilen genetik yapı ve çevresel şartların etkileşimi ruh hastalığının ortaya çıkmasına yol açar Psikiyatri uzmanı Ruh hastalığı olan hastalara koruyucu, tanı koyucu, tedavi edici ve rehabilite edici tıbbi uygulamaları yapan uzman doktor. Psikiyatrın biyolojik, ruhsal ve toplumsal süreçlerle ortaya çıkan ruh hastalığını tedavi edebilmesi için, tanı ve tedaviye karar vermesini sağlayacak tıbbi bilgiye ek olarak, bu tedavileri uygun bir şekilde kullanabilmek için biyolojik, ruhsal ve toplumsal yöntemlerin bilgisine sahip olması gerekir. Psikiyatr, tıbbi bir terim olan hastalığın tedavisinde, diğer tüm tıbbi branşlar gibi klinik karar vericidir. Klinik karar verici olarak, psikiyatri uzmanı, Biyolojik, ruhsal ve toplumsal etkenlerin rol oynadığı ruh hastalığının 1. Teşhisinde 2. Çok çeşitli tedavi yöntemlerinden hangisinin hastaya uygulanacağına; KARAR VEREN, KARARIN SORUMLULUĞUNU ALAN. Psikiyatrik tedaviler Biyolojik, ruhsal ve toplumsal yöntemleri kapsayan psikiyatrik tedaviler klinik karar verici psikiyatrla birlikte, klinik psikolog, psikiyatri hemşiresi, sosyal hizmet uzmanı ve uğraşı öğretmenlerinden oluşan bir ekiple yürütülür. Ekip üyelerinden psikiyatri uzmanı, - başvuran kişinin; o hasta olup olmadığına, hasta ise hastalığının ne olduğuna o ve bu hastalığın hangi tedavi yöntemleriyle tedavi edilebileceğine

2 HEM KARAR VERĐR, HEM DE TEDAVĐLERĐ UYGULAR Ruh sağlığı alanındaki doktor olmayan tüm meslekler ise; Klinik psikolog, Psikiyatri hemşiresi, Sosyal Hizmet Uzmanı, Uğraşı öğretmeni; Doktorun karar verdiği hastalık ve uygulanmasını önerdiği tedavi yöntemlerinden biri ya da bir kaçını uygulayabilir. Ekip üyeleri doktorun kararını sorgulayabilir, gözden geçirmesini talep edebilir, uygulamanın sonuç vermemesinin nedenleri hakkında görüş bildirebilir. AMA TIBBĐ VE YASAL SORUMLULUK DOKTOR DA OLDUĞUNDAN SON KARAR VERME YETKĐSĐ DE DOKTORDA OLMALIDIR. Psikiyatrik tedaviler Ruh hastalıklarının tedavisinde biyolojik, ruhsal ve toplumsal yöntemler ve girişimler kullanılır. 1. Biyolojik tedaviler; Đlaç Elektrokonvulzif Tedavi Psikocerrahi Transkraniyal Manyetik Stimülasyon Vb. 2. Psikoterapi Bireysel ve grup Psikodinamik yönelimli Bilişsel Davranışçı yönelimli Psikodrama, Gestalt Vb. (yaklaşık 200 çeşit psikoterapi uygulaması vardır) 3. Danışmanlık, rehberlik 4. Sosyal Psikiyatri Girişimleri Rehabilitasyon Uğraşı terapisi Psikiyatrik tedaviler arasında sınırları en belirsiz gibi görüneni psikoterapi uygulamasıdır PSĐKOTERAPĐ Psikoterapi, ruhsal hastalıkların tedavisinde kullanılan yöntemlerden sadece biridir. Sağlık hizmetlerinde psikoterapi ruh hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Psikiyatrik hastalıkların psikoterapötik olarak anlaşılması günlük klinik pratiğin bir bileşeni olmalıdır. Psikoterapi psikiyatri eğitiminin bütünleyici bileşenidir.

3 Herhangi bir psikoterapi uygulamasına başlamadan önce hastalar mutlaka bir psikiyatri uzmanı tarafından muayene edilmelidirler. Bu muayene klinik ve teşhis ve tedavinin ne olacağına karar verilmesi için yapılmalıdır. Tedavinin psikiyatri uzmanı ya da psikiyatr dışı ruh sağlığı çalışanlarınca yapılıp yapılmayacağı kararının verilebilmesi için psikiyatrik muayene şarttır. Sağlık hizmetinde psikiyatri uzmanları dışında başka eğitilmiş uzmanlar da sağlık hizmetinde psikoterapiyi başarılı bir şekilde uygulayabilirler. Kimler; 1. Aile hekimleri Temel sağlık hizmetlerinde sık görülen depresyon, anksiyete, somatizasyon gibi ruhsal hastalıkların ilaç+psikoterapisi. (Đngiltere aile hekimlerine depresyonun temel bilişsel davranışçı psikoterapisi eğitimine başlamıştır. 2. Psikiyatri dışı uzmanlık dalları Örneğin, bir onkoloji uzmanı ölümcül hastalarda destekleyici psikoterapiyi öğrenip uygulayabilir. Bir pediatri uzmanı, kronik hastalığı olan çocuk sahibi ebeveynlere destekleyici psikoterapi ve rehberlik yöntemlerini, eğitimini alarak uygulayabilir. 3. Klinik Psikologlar: Ruhsal hastalığın teşhis sürecinde bir laboratuar yöntemi olarak psikolojik testleri uygulamak Eğitimini aldığı psikoterapi uygulamasını ruhsal hastalığı olan hastalara uygulamak 4. Psikiyatri hemşiresi: Klinik ya da poliklinik ortamda eğitimini aldığı psikoterapi yöntemlerini uygulayabilir. 5. Sosyal hizmet uzmanı Klinik ya da poliklinik ortamda eğitimini aldığı psikoterapi yöntemlerini uygulayabilir. 6. Uğraşı öğretmeni a. Eğitimini aldığı uğraşı terapisi yöntemlerini uygulayabilir. Meslek sınırlarında belirsizlik olduğu varsayılan klinik psikologluk mesleği Fen Edebiyat ya da eğitim fakülteleri psikoloji bölümlerinde eğitim alan, sağlık değil sosyal bilimler dalıdır. Lisans eğitiminden sonra eğitim, endüstri, çevre, iletişim, halkla ilişkiler, fizyoloji ve sağlık alanında Yüksek Lisans eğitimi alınabilen bilim dalı. Klinik psikoloji, psikolojinin sağlık alanında kazanılan bir derecesidir. Klinik psikoloji yüksek lisans ve doktora programına psikologlar dışında tıp doktorları, sosyologlar (Halen Türk Psikologlar Derneği Başkanı nın lisan eğitimi sosyolojidir), Psikolojik Danışma ve Rehberlik mezunları, felsefe mezunları, sınavda başarılı olurlarsa girebilirler.

4 ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde klinik psikoloji yüksek lisans ve doktora programları mutlaka Tıp Fakülteleri ya da eğitim hastaneleri ile bütünleşik olarak yapılmaktadır. Türkiye de ise maalesef üniversitelerin sağlık bilimleri enstitülerinde yapılması gerekirken, sosyal bilimler enstitülerinde yürütülmektedir ve hiçbir programda yapılandırılmış ve sınavı olan klinik eğitimi yoktur! Klinik psikolog neler yapabilir? Ruh sağlığı alanında son derece önemli ve yararlı bir meslek dalıdır. 1. Ruh hastalığının teşhis sürecinde uyguladığı çok çeşitli psikolojik testlerle laboratuar hizmeti sunmak. a. Hiçbir psikolojik test tek başına tanı koydurucu değildir. b. Klinik psikoloji yüksek lisans ya da doktorasını bitiren her klinik psikolog tüm psikolojik testleri bilemez, bilmesine de gerek yoktur. 2. Teşhis edilmiş bir ruhsal hastalıkta kullanılmasına karar verilmiş bir psikoterapi uygulamasını yapmak. a. Klinik psikolog, yaklaşık 200 tür psikoterapi uygulamasının tümünü bilemez, bilmesine de gerek yoktur. b. Psikiyatri uzmanının kararını tartışmak, önerilen yöntemin uygun olmayabileceğini düşünüyorsa bu düşüncesini belirtmek, uyguladığı yöntemin etkisi hakkındaki kararını belirtmek. 3. Bir ruhsal hastalık kategorisine girmeyen, teşhis edilmiş bir hastalığı olmayan ama; a. ruhsal sıkıntı ya da sorunları b. ilişki problemleri c. okul ve iş başarı, uyum sorunları d. evlilik, ana baba olmak, çocuk yetiştirmek gibi hayat problemleri e. ruhsal eğitim gereksinimi vb. sorunları olan kişilere danışmanlık, rehberlik hizmeti verebilir. Klinik psikologların çalışma koşulları 1. Temel sağlık hizmetlerinde a. Aile hekimi yanında, onun sorumluluğu altında birinci basamağa başvuran ruhsal hastalıklara psikoterapi uygulaması b. Psikoteknik değerlendirme sürecinde 2. Psikiyatri Klinikleri a. Başvuranlara teşhis sürecinin bir parçası olarak psikolojik testleri uygulamak b. Psikiyatri uzmanının kararına bağlı olarak eğitimini aldığı psikoterapi uygulamalarını yapmak c. Danışmanlık ve rehberlik uygulaması yapmak. 3. Özel ofis a. Tartışma buradadır. b. Klinik psikolog tıp eğitimi almadığından, tıp doktoru olmadığından tıbbın temeli olan hastalığı doktor teşhis eder ilkesi gereğince tek başına ruhsal

5 muayene yaparak bir insanın hasta ya da sağlıklı olup olmadığı kararını vermemesi gerekir. Verirse tıp doktoru olmayan bir kişiye doktor yetkisi verilmiş olur. c. Özel ofiste ruhsal hastalık kategorisine girmeyen ve Uluslararası Tanı Sınıflandırma sistemi olan ICD 10 da yer alan Z arası kodlarla tanımlanan durumları görüp danışmanlık ve rehberlik hizmeti verebilirler. d. Bir psikiyatri uzmanınca teşhisi konulduktan sonra kendilerine gönderilen hastalara psikoterapi uygulayabilirler.

İÇİNDEKİLER. Türk Psikologlar Derneği - 1976 dan Bugüne... 1. Psikologluk Mesleği Hakkında Kanun Tasarısı 21

İÇİNDEKİLER. Türk Psikologlar Derneği - 1976 dan Bugüne... 1. Psikologluk Mesleği Hakkında Kanun Tasarısı 21 İÇİNDEKİLER Önsöz i Türk Psikologlar Derneği - 1976 dan Bugüne... 1 Psikoloji Meslek Yasası 7 Psikologluk Mesleği Hakkında Kanun Tasarısı 21 Avrupa Psikolog Birlikleri Federasyonu Başkanı Tuomo Tikkanen

Detaylı

Turku Bildirisi. Horatio:Avrupa Psikiyatri Hemşireleri. Turku Beyannamesi 2011 www.horatio-web info@horatio-web.eu 1

Turku Bildirisi. Horatio:Avrupa Psikiyatri Hemşireleri. Turku Beyannamesi 2011 www.horatio-web info@horatio-web.eu 1 Turku Bildirisi Türkçe Versiyonu - Psikiyatri Hemşireleri Derneği (Türkiye) himayesinde tercüme edilmiştir - Yasemin Kutlu ve Hulya Bilgin tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Psikiyatri ve Akıl Sağlığı Hemşirelerinin

Detaylı

Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı

Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı Uygulayıcılar İçin Kaynak Kitapçık Bu kitapçık SAMBA uygulayıcıları için hazırlanmış olup, uygulamalarda yardımcı olabilecek temel bilgileri içermektedir.

Detaylı

BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMEL BİLGİLER

BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMEL BİLGİLER BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMEL BİLGİLER 1. Tedaviye ilişkin genel bilgiler 2. Görüşme teknikleri 3. Değişim süreci ve değişim evreleri 4. Önemlilik, kendine güvenme ve isteklilik 5. Alkol dışı madde kullananlarda

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TIP FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ Programın Amacı: Tıp programının amacı, insanların sağlığını koruma ve geliştirme, hastalık ve sakatlıklarını iyileştirme alanında çalışacak sağlık personelini (hekimleri) yetiştirmek ve

Detaylı

MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Ebru DIĞRAK YÜKSEK LİSANS TEZİ HEMŞİRELİK

Detaylı

AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI

AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI 1. AŞAMA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 1 1. Basım Ankara, 2004 Bu kitabın tüm hakları Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir. Bu kitabın tamamen ya

Detaylı

İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı Sosyal Politika Yaklaşımı Işığında. Türkiye'de Ruh Sağlığı Politikaları: Tespitler ve Öneriler OLKAN ILMAZ

İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı Sosyal Politika Yaklaşımı Işığında. Türkiye'de Ruh Sağlığı Politikaları: Tespitler ve Öneriler OLKAN ILMAZ İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı Sosyal Politika Yaklaşımı Işığında Türkiye'de Ruh Sağlığı Politikaları: Tespitler ve Öneriler V Y OLKAN ILMAZ İstanbul Bilgi Üniversitesi Kasım 2012 İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı

Detaylı

İçindekiler. Künye: Dosya konusu Melankoliden depresyona...

İçindekiler. Künye: Dosya konusu Melankoliden depresyona... sayı 5 Önsöz Gecikmiş 5. sayının dosya konusu depresyon. Depresyonla ilgili olarak bu konuda bir kitap da kaleme almış olan Prof. Dr. Hakan Türkçapar la bir söyleşi gerçekleştirdik. Bu konuda İmbat Taşkın,

Detaylı

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Halk Sağlığı Eğitimi

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Halk Sağlığı Eğitimi Mezuniyet Öncesi Tıp inde Halk Sağlığı i HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ Halk Sağlığı i Çalışma Grubu HASUDER 2014 ISBN: 978-605-84926-0-8 Mezuniyet Öncesi Tıp inde Halk Sağlığı i HASUDER Halk Sağlığı i

Detaylı

TC. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ ÇOCUK AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI TEŞHİS, TEDAVİ VE EĞİTİM MERKEZİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM

TC. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ ÇOCUK AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI TEŞHİS, TEDAVİ VE EĞİTİM MERKEZİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM TC. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ ÇOCUK AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI TEŞHİS, TEDAVİ VE EĞİTİM MERKEZİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş MADDE

Detaylı

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Koordinatörlüğünde Uluslararası Travma Çalışmaları Programı (New York) ile ortak program

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Koordinatörlüğünde Uluslararası Travma Çalışmaları Programı (New York) ile ortak program İ S T A N B U L B İ L G İ Ü N İ V E R S İ T E S İ T R A V M A Ç A L I Ş M A L A R I S E R T İ F İ K A P R O G R A M I Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Koordinatörlüğünde Uluslararası Travma Çalışmaları

Detaylı

TAHYK Yürütme Kurulu Başkanı. Prof. Dr. H. Nezih Dağdeviren

TAHYK Yürütme Kurulu Başkanı. Prof. Dr. H. Nezih Dağdeviren 1 TAHYK Yürütme Kurulu Başkan Prof. Dr. H. NezihDağdeviren Sekreter Prof. Dr. Mehmet Ungan Üyeler Prof. Dr. ZekeriyaAktürk Doç. Dr. AyferGemalmaz Doç. Dr. E. MelihŞahin Doç. Dr. KurtuluşÖngel Doç. Dr.

Detaylı

Dicle Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Faaliyet El Kitapçığı

Dicle Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Faaliyet El Kitapçığı 2015 Dicle Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Faaliyet El Kitapçığı 1 İÇİNDEKİLER 1. DİCLE ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ VİZYON, MİSYON, DEĞERLER, VE TEMEL İLKELERİMİZ. MİSYONUMUZ,VİZYONUMUZ

Detaylı

DÜNYA TIP EĞİTİMİ FEDERASYONU TIP EĞİTİMİNDE NİTELİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN EVRENSEL STANDARTLAR AVRUPA SPESİFİKASYONLARI

DÜNYA TIP EĞİTİMİ FEDERASYONU TIP EĞİTİMİNDE NİTELİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN EVRENSEL STANDARTLAR AVRUPA SPESİFİKASYONLARI MEDINE Avrupa Tıp Eğitimi Tematik Ağı DÜNYA TIP EĞİTİMİ FEDERASYONU TIP EĞİTİMİNDE NİTELİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN EVRENSEL STANDARTLAR AVRUPA SPESİFİKASYONLARI Niteliğin Sağlanması Çalışma Grubu DTEF Copenhagen

Detaylı

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI Medipol lü Olmak Yarınlara Hazırlanmaktır. Sevgili Öğrenciler, Yüksek Öğretim misyonunun tematik çatısını oluşturan bilgi, öğrenen organizasyonlar olan çağdaş

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU 2012 HAZIRLAYANLAR Öznur ERMEZ Halkla İlişkiler Uzmanı Betül ÇETİN Memur Mustafa GÜNDOĞDU Memur Serkan YALÇIN Grafiker İÇİNDEKİLER İçindekiler...

Detaylı

4 BOYUTLU 4 BOYUTLU PROFESYONEL KOÇLUK PROGRAMI

4 BOYUTLU 4 BOYUTLU PROFESYONEL KOÇLUK PROGRAMI 4 BOYUTLU PROFESYONEL 4 BOYUTLU KOÇLUK PROGRAMI PROFESYONEL KOÇLUK PROGRAMI 4 BOYUTLU PROFESYONEL KOÇLUK PROGRAMI Duygusal ve Analitik Zekayı Eşdeğerde Kışkırtan Bir Koçluk Yaklaşımı! 4 Boyutlu Profesyonel

Detaylı

TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ

TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ TIPTAUZMANLIK SEÇİMİ EDİTÖRLER Prof.Dr.HakanYONEY Doç.Dr.DilekGOGASYAVUZ TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ PROF. DR. HAKAN YONEY & DOÇ. DR. DİLEK GOGAS YAVUZ 1 TIPTA UZMANLIK TERCİHİ Marmara Üniversitesi Yayınları

Detaylı

MESLEKİ YETERLİKLERİN DÜZENLENMESİ VE TANINMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ve Hizmetlerin Serbest Dolaşımı

MESLEKİ YETERLİKLERİN DÜZENLENMESİ VE TANINMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ve Hizmetlerin Serbest Dolaşımı MESLEKİ YETERLİKLERİN DÜZENLENMESİ VE TANINMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI Amaç BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ve Hizmetlerin Serbest Dolaşımı BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Bu Kanunun amacı,

Detaylı

HEKİM, HEMŞİRE VE SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN MESLEKLEŞME DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEKİM, HEMŞİRE VE SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN MESLEKLEŞME DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI HASTANE ve SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ BİLİM DALI HEKİM, HEMŞİRE VE SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN MESLEKLEŞME DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

PSİKOLOG MESLEK YASASI ÖNERİSİ TOPLUMSAL DAYANIŞMA İÇİN PSİKOLOGLAR DERNEĞİ

PSİKOLOG MESLEK YASASI ÖNERİSİ TOPLUMSAL DAYANIŞMA İÇİN PSİKOLOGLAR DERNEĞİ PSİKOLOG MESLEK YASASI ÖNERİSİ TOPLUMSAL DAYANIŞMA İÇİN PSİKOLOGLAR DERNEĞİ Mayıs 2013 İÇİNDEKİLER 1. TOPLUMSAL DAYANIŞMA İÇİN PSİKOLOGLAR DERNEĞİ TANITIMI 3 2. PSİKOLOGLAR İÇİN MESLEK YASASI TASARISI:

Detaylı

Wonca World family doctors. Caring for people.

Wonca World family doctors. Caring for people. Wonca World family doctors. Caring for people. EUROPE AİLE HEKİMLİĞİ / GENEL PRATİSYENLİK AVRUPA TANIMI WONCA EUROPE 2002 AVRUPA TANIMLARI Aile Hekimliği / Genel Pratisyenlik Disiplininin Anahtar Özellikleri

Detaylı

PRATİSYEN HEKİM (TIP DOKTORU)

PRATİSYEN HEKİM (TIP DOKTORU) PRATİSYEN HEKİM (TIP DOKTORU) TANIM İnsan sağlığının korunması için önlemler alan, hastalıklara tanı koyan, tıbbi ve cerrahi girişimlerde bulunarak hastalığın tedavisini sağlayan kişidir. GÖREVLER Pratisyen

Detaylı

Veteriner Hekimlikte Uzmanlık Sorunu ve Yeni Yönetmelik Taslağı

Veteriner Hekimlikte Uzmanlık Sorunu ve Yeni Yönetmelik Taslağı Veteriner Hekimlikte Uzmanlık Sorunu ve Yeni Yönetmelik Taslağı Hekimlik bir sanattır Tüm dünyada bazı meslekler, diğerlerinden farklı bir kategoride tanımlanırlar. Bu tanımlama iş veya meslek tanımının

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ. Eğitim. Özel. Ünite 1-12

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ. Eğitim. Özel. Ünite 1-12 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI Özel Eğitim Ünite 1-12 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 561

Detaylı

Dünya Tıp. n an a n apı an Tı a ı a a a

Dünya Tıp. n an a n apı an Tı a ı a a a Dünya Tıp n n an a n apı an Tı a ı a a a Dünya Tıp Birliği'nin 18. Genel Kurulunda (Helsinki, Finlandiya, Haziran1964 ) benimsenmiş, 29. Genel Kurulunda (Tokyo, Japonya, Ekim 1975), 35. Genel Kurulunda

Detaylı

İMO İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından hazırlanan değerlendirme metni

İMO İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından hazırlanan değerlendirme metni İMO İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından hazırlanan değerlendirme metni İş Sağlığı ve Güvenliği Mezvuatı ile ilgili son gelişmeler Dünyanın birçok ülkesinde üzerinde önemle durulan iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ ALMANAĞI

AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ ALMANAĞI AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ ALMANAĞI 2006 dan 2012 ye Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği Tarafından Gerçekleştirilen Psikososyal Müdahaleler 2006 dan 2012 ye Afetlerde Psikososyal Hizmetler

Detaylı

Geçmişten Günümüze Hemşirelik Yasa ve Yönetmeliklerinde Neler Değişti?

Geçmişten Günümüze Hemşirelik Yasa ve Yönetmeliklerinde Neler Değişti? Geçmişten Günümüze Hemşirelik Yasa ve Yönetmeliklerinde Neler Değişti? Günümüzde sağlık kamu hizmeti görevlilerinin pek çoğu görevlerindeki artış nedeniyle ortaya çıkan hukuki sorumluluklarından habersizdir.

Detaylı