ÜROLOJİK MALİGNİTELERDE YAŞAM KALİTESİ. Tijen Şengezer

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜROLOJİK MALİGNİTELERDE YAŞAM KALİTESİ. Tijen Şengezer"

Transkript

1 ÜROLOJİK MALİGNİTELERDE YAŞAM KALİTESİ ULUSAL BİLİNÇLE GÜNCEL ÜROLOJİ GAZİANTEP 19 ARALIK 2009 Tijen Şengezer

2 SUNUM PLANI Yaşam Kalitesi Kanserli hastanın geçirdiği aşamalar Üroonkolojide yaşam kalitesi Biz neler yapabiliriz? (Biyopsikososyal Yaklaşım)

3 Genel bir kavram olarak yaşam kalitesi: Hastanın hem içinde yaşadığı kültürel yapı ve değerler sistemi bağlamında, hem de kendi amaçları, beklentileri, standartları ve endişeleri açısından, yaşamdaki durumu ile ilgili kişisel algısı olarak tanımlanmaktadır.

4 Sağlık alanında yaşam kalitesi: Hastalıkların ve tedavi yöntemlerinin hasta üzerindeki etkilerinin yine hasta tarafından değerlendirilmesidir. Yaşam kalitesi hastanın beklentileri ile erişebildikleri arasındaki uçurumun olabildiğince az olmasıdır. Calman, J Med Ethics, 1984

5 Sağlık yalnız hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedence, ruhça ve sosyal yönde tam bir iyilik halidir (WHO,1958)

6 Kişilerin hastalıklardan sosyal, fiziksel ve ruhsal olarak etkilenme durumuna göre yaşam kalitesi bozulmakta veya daha az etkilenmektedir. Hastalıkların ve hastaların tedavisinde bu kalitenin ölçülmesi ve gelecekteki tedavi planlarının buna göre yapılması mümkündür.

7 Aynı hastalıklarda; her hastaya aynı tedavi şekli değil, kişiye özel ve kişinin hastalıktan etkilenme durumuna göre tedaviler düzenlenmesi uygundur.

8 Ölüm bambaşka olabilir, insanca ve onurlu.. Cicely Saunders Kanser tanısı almış hasta, hastalığı ile savaşma çabasındayken zorunlu olarak birçok aşamadan geçer (Kübler-Ross, 1995). Bu aşamalar: İnkar Öfke Pazarlık Depresyon Kabullenme

9 Kanser Tanısı Karşısında Tutum: : İnkar İlk tepki budur. Tedavi sürecini engellemedikçe başlangıçta ortaya çıkan yüksek düzeydeki anksiyete ile başa çıkmakta yararlı sayılabilir. İnkarda hasta bir yanlışlık olduğunu ümit eder. Kişi zihinsel olarak yaşananları farketse de duygusal olarak reddetmektedir. Sosyal destekleri arttırılmalı, zaman tanınmalı,tedavi süreci ile ilgili bilgilendirme, inkarın sözel olarak desteklenmesi gerekir.

10 Kanser Tanısı Karşısında Tutum: Öfke Neden ben? İnkar dönemi sona erdiğinde isyan süreci başlar. Bu dönemde hastalar kolay irrite olmakta, sürekli birşeyler talep etmekte, eleştirmekte, kendilerine, bakıcılarına, ailelerine, arkadaşlarına veya Tanrıya karşı öfke göstermektedir. Daha yapacak çok şey varken ölmesini haksızlık olarak görür. Bazen öfkeyi kendine yönelterek bunun bir ceza olarak verildiğini düşünür. Ele alınmayan öfke depresyona yaklaştırır

11 Kanser Tanısı Karşısında Tutum: Pazarlık Tamam ben, ama... Öfke dönemi aşıldıktan sonra hastalar hastalığı kabul ederler ama bu kez süreyi uzatmak için pazarlık davranışlarına geçerler. Daha uzun süre ve iyi yaşayabilmek için etrafa sözler verirler, iyilikler yapmaya başlarlar, organ bağışında bulunurlar. Böylece Tanrının kendilerine daha uzun bir ömür vereceğine inanırlar. Pazarlık aşamasında çaresizlik ve umutsuzluk duygularına karşı çocukca bir güçlülük duygusu vardır. Gerçeği değiştirebileceklerini, erteleyebileceklerini düşünürler. Konuşmaya teşvik edilmesi, dinsel destekler

12 Kanser Tanısı Karşısında Tutum: Depresyon: Tamam ben. Hastalar pazarlık aşamasından sonra sonunda neler olacağını ve olacakların kimin başına geleceğini tamamıyle kabul etmiş durumdadırlar.yaşamın sonuna gelindiğine dair kesin inanç sonucunda hastalar depresyon hali yaşarlar. Derin bir kayıp duygusu. Depresyonun iki yönü var. Ölüme karşı hazırlığın yarattığı depresyon ve hastalığın aileye, bireye getirdiği maddi zorlukların yaşattığı suçluluk duygusu ve fonksiyonelliğin kaybına bağlı reaktif depresyon. Duygularını ifade etmesine izin verilmeli, etkin dinlenerek desteklenmeli. Kayıplarının yasını tutmasına izin verilmeli, aile desteği sağlanmalı

13 Kanser Tanısı Karşısında Tutum:Kabullenme Kabul: Tamam ben ve artık hazırım. Bu dönemde herhangi bir depresyon ya da pazarlık söz konusu değildir. Gerçeği olduğu gibi kabul etmektedir. yarım kalan işlerini düzene sokmaya, ölümden sonra yakınlarına neler yapacaklarını anlatmaya başlar

14 UMUD Tüm evrelerde umud sürekli ve önemli bir etkendir. Yeni bir ilaç, yeni bir tedavi yöntemi,bir çalışmadan elde edilen başarılı sonuç gibi düşünceler hastanın son aylarına kadar korudukları düşüncelerdir. Bu umud sadece iyileşme umudu değil, aynı zamanda ölümü kabul ederek ölme umududur.

15 Kanser Hastalarında Ruhsal Bozukluklar %53 %47 Psikiyatrik Tanı Alan Olgular Hastalığa Normal Tepki Davranışı, Günlük Krizler, Stres

16 Kanser Hastalarında Ruhsal Bozukluklar Psikiyatrik Tanı Alan Hastaların Dağılımı Major depresyon 13% Organik ruhsal 8% Anksiyete 4% Anksiyete ve depresyon belirtileri ile seyreden uyum bozukluğu 68% Kişilik Bozukluğu 7%

17 PROSTAT KANSERİNDE YAŞAM KALİTESİ Lokalize hastalıkta 5 yıllık yaşam beklentisi %100 Ancak bu hastaları radikal prostatektomi, primer radyoterapi ya da brakiterapi gibi tedavi yöntemleri beklemektedir. Bekle gör uygulansa da bu kez kanserle yaşamanın verdiği korku ile YK etkilenmektedir.

18 PROSTAT KANSERİNDE YAŞAM KALİTESİ Yapılan çalışmalarda klinik olarak lokalize hastalıkta bekle-gör, cerrahi ve radyoterapi arasında YK açısından farklılık saptanmamıştır Gerek cerrahi tedavi gerekse radyoterapi cinsel fonksiyonlarda bozulma, işeme problemleri (urge ya da stres inkontinanas) ve bağırsak problemleri nedeniyle YK i etkilemektedir.

19 PROSTAT KANSERİNDE YAŞAM KALİTESİ Hasta eşlerinin de YK de paralel olarak bozulma görülmektedir

20 PROSTAT KANSERİNDE YAŞAM KALİTESİ İleri evre ve metastatik kanserlerde palyatif olarak hormonal ve antiandrojenik tedaviler kullanılmaktadır. Cerrahi ile medikal kastrasyonun YK üzerine etkileri benzer bulunmuştur. Kemik metastazlarına bağlı fiziksel aktivite kısıtlılığı, ağrı ve kullanılan kemoterapötik ajanların da sadece yaşam süresi değil yaşam kalitesi açısından da değerlendirilmesi gerekmektedir.

21 MESANE KANSERİNDE YAŞAM KALİTESİ Yüzeyel mesane kanserinde YK de orta derecede bir etkilenme olmaktadır: Tanı sırasında yapılan sistoskopik incelemeler Hem patolojik tanı hem de tedavi amacıyla yapılan transüretral rezeksiyon, immün veya kemoterapiler Takip sırasında yapılan sistoskopik incelemeler Yanıt alınamayan ya da ilerleyen olgularda yapılan sistektomiler.

22 MESANE KANSERİNDE YAŞAM KALİTESİ Üç ayda bir tekrarlanan sistoskopi tekrarlanan uygulamalarda azalmayan ağrıya yol açmaktadır. Ağrılı koitus bildirilmektedir. BCG tedavisi de işeme yakınmalarına, hem kanser hem de bakteri kontaminasyonu şüphesine bağlı korku ve sonuçta cinsel fonksiyon bozukluklarına yol açmaktadır.

23 MESANE KANSERİNDE YAŞAM KALİTESİ İnvaziv mesane kanserinde hem hastalık hem de uygulanan tedavi yöntemleri YK i daha fazla etkilemektedir Sistektomi sonrasında uygulanan rekonstrüksiyonlar arasında çok önemli farklılıklar gözlenmemiştir (ileal konduit, kontinan diversiyonlar ve ortotopik mesane)

24 MESANE KANSERİNDE YAŞAM KALİTESİ İşeme yakınmaları (inkontinans), CFB, özellikle kadınlarda emosyonel fonksiyon bozuklukları en önemli problemlerdir. Radyoterapi ve sistektomi YK açısından karşılaştırıldığında kısa dönemde radyoterapi iyi, ancak uzun dönemde eşit bulunmuştur

25 BÖBREK KANSERLERİNDE YAŞAM KALİTESİ Tümör büyüklüğü, komorbid hastalıklar ve operasyon tipinin YK ni belirleyen en önemli faktör olduğu bulunmuştur. Nefron koruyucu cerrahinin radikal cerrahiye üstün olduğu gösterilmiş. (Ağrı ve yorgunluk) Cinsel yaşamın depresyon olmayan olgularda devam ettiği ancak depresyonun sık olduğu saptanmış.

26 TESTİS KANSERLERİNDE YAŞAM KALİTESİ Testis tümörlü hastaların YK sinde azalma testisin cerrahi olarak alınmasına bağlı gelişen emosyonel fonksiyon bozukluğu ile başlamaktadır. Nüks ve ölüm korkusu YK ni etkileyen en önemli psikolojik sorunlardır. İş yaşamı, cinsel yaşam,fertilite,endokrin fonksiyonlarda tedavi yöntemine bağlı olarak gelişen değişiklikler de YK ni kötü yönde etkilemektedir.

27 Bir hekim olarak duygu ve düşüncelerimiz? Farkında mıyız? Kanser bu anksiyete, depresyon bulguları olmayacakta ne olacak? Durum belli, konuşsam ne olacak? Neyi değiştireceğim ki? Hastayı ne kadar dinlersem o kadar soru sorar, nasıl cevaplarım? Ölecek miyim?, ne zaman?

28 Psikososyal Değerlendirme Hastaya, hastalığının belirtileri, gidişi ve tedavisi ile ilgili bilgi veriniz, akılcı açıklamalar sağlayınız. Geribildirim olanağı tanıyınız. Hastaya kişiler arası ilişkiler, iş ev ortamı ve diğer tıbbi sorunları konusunda yardımcı ve destek olan bir ortam oluşturunuz. Hastaya işi ve diğer sorumluluklarıyla ilgili olarak hastalığından kaynaklanan aksamaları gidermede yardımcı olunuz.

29 bütüncül psikiyatrik yaklaşım Genel olarak ürolojik kanseri olan erkek hastalar eğitim,destekleyici, bilişsel davranışçı ve içgörü odaklı kısa psikoterapilerden fayda görmektedir. Bazı erkekler terapiye katılmak konusunda gönülsüzdür. Prostat kanseri olan erkeklere özgü destek grupları da mevcuttur.

30 bütüncül psikiyatrik yaklaşım Tedaviye eşin katılımı çok önemlidir. Hastalık sırasında aslında çiftin iletişiminin en iyi durumda olması gerekirken; tam da bu durumda, ilişki olabileceği en kötü haldedir. Çift danışmanlığı çiftin birlikte kanserle mücadele etmesine yardımcı olabilir. Yaşlı erkekler de duygularını paylaşmaktan rahatsızlık duyabilirler. Sıklıkla ailenin koruyucusu ve geçimini sağlayan kişi olarak görülmek isterler. Kanser olan hastanın eşinin de önemli boyutlarda distres yaşadığı fark edilmiştir.

31 bütüncül psikiyatrik yaklaşım Ailenin üyeleri hastanın sıkıntı çektiğini ve hareket ederken ağrı duyduğunu gördükçe olayların gidişini değiştiremedikleri için güçsüz hissedebilirler. Cinsel işlev yönünden öncelikle etkilenmiş olan erkekler cinsel terapiden fayda görebilirler. Bu yolla cinsel birlikteliği paylaşmak için alternatif yollar öğrenebilirler.

32 Psikososyal Tedavide Seçenekler 1. Destekleyici psikoterapi 2. Psikodinamik psikoterapi 3. Kısa süreli psikoterapi 4. Kişiler arası ilişkiler terapisi 5. Davranış terapisi 6. Bilişsel davranışçı terapi 7. Evlilik terapisi-aile terapisi 8. Grup terapisi

33 1.Bireysel Psikoterapiler : Terapilerde amaç, hastanın zedelenmiş olan benlik değerini yeniden kazanmasına yardım etmek, yanlış anlamaları düzeltip, yeni bir yaşam dengesi kurmasını desteklemektir. Ayrıca stresin başa çıkılır düzeye indirilmesi, kendilik imajını korumak bu yolla mümkün olabilmektedir. Sonuçta hastanın kontrol algısı yükselmekte ve anksiyetesi azalmaktadır

34 Hastanın en temel meseleleri yaşam süresinin azalmış olduğu ve yaklaşan ölüm gerçekleridir. Kayıpları kabullenmeye ve yeni bir yaşam planı oluşturmaya yardım edilir. Hastanın, güçlü yönlerini fark etmesi ve krizle mücadelede kendine özgü başa çıkma yollarını geliştirmesi desteklenir.

35 Ailenin birlikte zaman geçirmesi ve konuşmalarının yüreklendirilmesinin yanı sıra bazı seanslara aile bireylerini dahil etme aile içi ilgi ve yakınlaşmayı, destek alma ve vermeyi arttırır. Bazen hastanın iyileşmiş bir hasta ile görüşmesini sağlamak yardımcı olabilir.

36 2.Grup Terapisi: Grup tartışmaları sıklıkla öfkenin dışa vurumu şeklindedir. Kızgınlık, kanser olma, doktor, kemoterapilerin yan etkileri sağlıklı insanların davranış ve tutumları diğer insanlar tarafından anlaşılmamak ile ilgili olabilir. Grup bu tür duyguların açığa vurulması için uygun bir ortamdır. Grup bunları saygı ve empatiyle kabul eder.

37 Peki gruba katılmanın negatif yönleri nelerdir? Sizden daha iyi durumda olan birini görmek zor gelebilir, belki daha kötü durumda olan birini görmek çok daha zor olabilir. Grupta bir arkadaşın kaybı doğal olarak üzüntü yaratır.

38 Hasta yakınları, ailede meydana gelen rol değişiklikleri, hastanın işlevlerini üstlenme, çalışamayan kişi ile azalan gelir kaynakları ve hastalıkla artan giderleri karşılama çabaları içinde yorgun ve depresif olabilirler. Sevdiklerinin acıları karşısında çaresizlik sık yaşanan bir duygudur.

39 Hastaya bakım veren kişi kendine vakit ayıramaz, suçluluk duymadan dinlenebilmesi, kısa süreli de olsa evden uzaklaşabilmesi güçleşir. Böyle bir durumda mümkün olduğunca diğer aile bireylerinden yardım alınması tükenmeye karşı iyi bir önlemdir.

40 Hastayı koruma isteği, ne söyleyeceğini bilememe ya da hastanın tepkisi ile yüzleşmekten korkma ailenin tanıyı hastadan gizlemesine neden olabilir. Oysa çoğunlukla hasta tanıyı bilmekte, bilmediği kısımlar içinse en kötü yorumları yapmaktadır. Konuşmama, karşılıklı yabancılaşma ve uzaklaşma duygusunu arttırır. Tanı, endişeler konuşulur.

41 Hem hastalar, hem de eşleri iyimser ve güvenli gözükmek için endişelerini, ümitsizlik duygularını gizleyebilirler. Duyguların açıkça konuşulması, sağaltım kararlarının paylaşılması uyumu arttırır. Bu boyutları ile kanser, bir aile hastalığı olarak tanımlanabilir

42

43 Tebessüm yüzünüzden hiç eksik olmasın TEŞEKKÜR EDERİM

KRİZE MÜDAHALE İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE YAS VE YASA MÜDAHALE

KRİZE MÜDAHALE İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE YAS VE YASA MÜDAHALE KRİZE MÜDAHALE İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE YAS VE YASA MÜDAHALE Pek çok insan yaşamı boyunca sahip olduğu iş, eşya, ya da sağlık gibi kendisi için önemli olan bazı şeyleri kaybetmiş olabilir. Bu durumlar kaybedilen

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ i T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YOĞUN BAKIMDA YATAN ÇOCUK HASTALARIN ANNELERİNİN MANEVİ BAKIM (SPİRİTÜEL BAKIM) GEREKSİNİMLERİ HEMŞİRELİK PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ ESMA SÜLÜ DANIŞMAN

Detaylı

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği. Bilgilendirme Dosyası - 2. Erkeklerde. Üreme Sağlığı CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği. Bilgilendirme Dosyası - 2. Erkeklerde. Üreme Sağlığı CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği Bilgilendirme Dosyası - 2 Erkeklerde Cinsel Sağı l k ve Üreme Sağlığı Açısından Sağlıklı Yaşlanma CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ "Cinsel Sağlık ve Üreme

Detaylı

Kanser Hastalarında Beden İmajı Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımları

Kanser Hastalarında Beden İmajı Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımları Kanser Hastalarında Beden İmajı Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımları Hazırlayan: Uzm. Hem. Ayşin Kayış Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Onkoloji Vaka Yönetici Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 23.02.2012 akayis@asg.com.tr

Detaylı

Kayıp ve Yas Süreci. Doç. Dr. Perihan Güner Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu. I. Palyatif Bakım Hemşireliği Kursu, 10-11 Şubat 2012, Ankara

Kayıp ve Yas Süreci. Doç. Dr. Perihan Güner Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu. I. Palyatif Bakım Hemşireliği Kursu, 10-11 Şubat 2012, Ankara Kayıp ve Yas Süreci Doç. Dr. Perihan Güner Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu I. Palyatif Bakım Hemşireliği Kursu, 10-11 Şubat 2012, Ankara 1 İçerik Giriş Yas nedir? Yasa verilen ortak tepkiler nelerdir?

Detaylı

Onkolojik Sosyal Hizmet

Onkolojik Sosyal Hizmet Onkolojik Sosyal Hizmet Hasan Hüseyin Altınova 1, Veli Duyan 2 1 Öğr. Gör., 2 Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZET Onkolojik Sosyal Hizmet Kanser öncelikle

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KANSER HASTALARINDA KEMOTERAPİNİN C-REAKTİF PROTEİN DÜZEYİNE VE YAŞAM KALİTESİNE OLAN ETKİLERİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gökhan

Detaylı

ENGELLİ ÇOCUK SAHİBİ OLMAK ENGELLİ BİR ÇOCUĞA SAHİP OLMAK VE AİLELERİN KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER HOLLANDA YA HOŞGELDİNİZ

ENGELLİ ÇOCUK SAHİBİ OLMAK ENGELLİ BİR ÇOCUĞA SAHİP OLMAK VE AİLELERİN KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER HOLLANDA YA HOŞGELDİNİZ ENGELLİ BİR ÇOCUĞA SAHİP OLMAK VE AİLELERİN KARŞILAŞTIĞI GÜÇLÜKLER HOLLANDA YA HOŞGELDİNİZ Bana genellikle özürlü bir çocuk büyütmemin nasıl bir şey olduğunu sorarlar. İşte anlatıyorum. Bir bebek sahibi

Detaylı

ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1. Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment

ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1. Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment Yıldırım, Acar ve Tuncay Derleme ONKOLOJİ ALANINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ GÖREVLERİ VE KANITA DAYALI DEĞERLENDİRME 1 Tasks of Social Workers in Oncology Settings and Evidence Based Assessment Buğra

Detaylı

Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı

Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı Uygulayıcılar İçin Kaynak Kitapçık Bu kitapçık SAMBA uygulayıcıları için hazırlanmış olup, uygulamalarda yardımcı olabilecek temel bilgileri içermektedir.

Detaylı

İLERLEMİŞ KANSERLİ HASTALAR İÇİN BİR KILAVUZ ONKOLOĞUNUZDAN EN FAZLASINI ALMAK

İLERLEMİŞ KANSERLİ HASTALAR İÇİN BİR KILAVUZ ONKOLOĞUNUZDAN EN FAZLASINI ALMAK İLERLEMİŞ KANSERLİ HASTALAR İÇİN BİR KILAVUZ ONKOLOĞUNUZDAN EN FAZLASINI ALMAK http://www.esmo.org/patients/getting-the-most-out-of-your-oncologist Aşağıda sıralanan kuruluşlar tarafından derlenmiş ve

Detaylı

BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMEL BİLGİLER

BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMEL BİLGİLER BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMEL BİLGİLER 1. Tedaviye ilişkin genel bilgiler 2. Görüşme teknikleri 3. Değişim süreci ve değişim evreleri 4. Önemlilik, kendine güvenme ve isteklilik 5. Alkol dışı madde kullananlarda

Detaylı

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Yaşam Dönemlerine Göre Kadın Sağlığı ve Ruhsal İşlevler: Hemşirelik Yaklaşımlarının

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

Depresyon. Nasıl ortaya çıkar? Nasıl tedavi edilir? Stresle bağlantısı nedir? Martin E. Keck

Depresyon. Nasıl ortaya çıkar? Nasıl tedavi edilir? Stresle bağlantısı nedir? Martin E. Keck Telif hakkı: Lundbeck (Schweiz) AG, Cherstrasse 4, 8152 Glattbrugg/ZH Martin E. Keck Depresyon Nasıl ortaya çıkar? Nasıl tedavi edilir? Stresle bağlantısı nedir? Yazar Hakkında: Özel Doçent Dr. med. Dr.

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE GÖRÜLEN ÖLÜM KAYGISI. Kübra ÖZDEMİR

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE GÖRÜLEN ÖLÜM KAYGISI. Kübra ÖZDEMİR YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE GÖRÜLEN ÖLÜM KAYGISI Kübra ÖZDEMİR Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mine EKİNCİ Yüksek Lisans Tezi 2014 T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ

Detaylı

Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases

Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(3):513-552 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases Murat

Detaylı

Pfizer. Şizofreni Dostları Derneği La Martin Cad. No: 23/4 Talimhane/ İstanbul Tel: 0 212 256 36 61

Pfizer. Şizofreni Dostları Derneği La Martin Cad. No: 23/4 Talimhane/ İstanbul Tel: 0 212 256 36 61 Pfizer Şizofreni Dostları Derneği La Martin Cad No: 23/4 Talimhane/ İstanbul Tel: 0 212 256 36 61 Şizofreni Gönüllüleri ve Dayanışma Derneği Ethemefendi Cad Fırın SkCan Apt No: 5/5 Erenköy/İstanbul Tel/Faks:0

Detaylı

ÇOCUKLARDA DİŞ HEKİMİ İMAJININ BELİRLENMESİ

ÇOCUKLARDA DİŞ HEKİMİ İMAJININ BELİRLENMESİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliğiİ Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı ÇOCUKLARDA DİŞ HEKİMİ İMAJININ BELİRLENMESİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Tuğçe KALİÇOĞLU Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. A.Rıza ALPÖZ

Detaylı

Depresyon hakkında önemli bilgiler

Depresyon hakkında önemli bilgiler Depresyon hakkında önemli bilgiler Sandoz GmbH tarafından hazırlanan bir bilgilendirme kitapçığıdır. 2 Künye İçerik 3 İçindekiler Yazılı anlatımda cinsiyetler: Daha kolay bir okunabilirlik sağlamak adına

Detaylı

GEBELİKTE EŞLERİN CİNSEL YAŞAMI VE ETKİLEYEN ETMENLERİN İNCELENMESİ

GEBELİKTE EŞLERİN CİNSEL YAŞAMI VE ETKİLEYEN ETMENLERİN İNCELENMESİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOĞUM KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI HDK-YL-2014-0001 GEBELİKTE EŞLERİN CİNSEL YAŞAMI VE ETKİLEYEN ETMENLERİN İNCELENMESİ

Detaylı

Hastanın Taburculuk Eğitimi Evde Bakımı

Hastanın Taburculuk Eğitimi Evde Bakımı Kanser Hastasında Bakımın Devamlılığı/Sürekliliğinin Sağlanması Hastanın Taburculuk Eğitimi Evde Bakımı Prof.Dr.Hatice Bostanoğlu (Fesci) Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Detaylı

GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Yıldız BĠNĠCĠ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd.

Detaylı

İnfertilitenin Psikiyatrik Yönü

İnfertilitenin Psikiyatrik Yönü Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(2):165-184 doi: 10.5455/cap.20131001091415 İnfertilitenin Psikiyatrik Yönü Psychiatric Aspects of Infertility Hacer Sezgin, Çiçek

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE RUH SAĞLIĞI, SAĞLIK KAYGISI VE SAĞLIK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE RUH SAĞLIĞI, SAĞLIK KAYGISI VE SAĞLIK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE RUH SAĞLIĞI, SAĞLIK KAYGISI VE SAĞLIK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER Erkin ÜNALAN YÜKSEK LİSANS TEZİ PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI

Detaylı

P PANEL ANEL ÖZETLER ÖZE İ TLE

P PANEL ANEL ÖZETLER ÖZE İ TLE PANEL ÖZETLERİ 1 Psikiyatrik Bozukluk Tıbbi Hastalık Birlikteliğinde İlaç Etkileşimleri Tayfun Uzbay 1, Hayriye Elbi 2 1GATA, Askeri Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 2Ege Üniversitesi,

Detaylı

HASTA VE YAġLI HĠZMETLERĠ

HASTA VE YAġLI HĠZMETLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI HASTA VE YAġLI HĠZMETLERĠ AĞIR HASTALIK VE VEFAT DURUMU Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MASTEKTOMİLİ HASTALARDA EVDE BAKIM

MASTEKTOMİLİ HASTALARDA EVDE BAKIM DERLEME MASTEKTOMİLİ HASTALARDA EVDE BAKIM Ayla Yavuz Karamanoğlu, Fadime Gök Özer Pamukkale Üniversitesi, Denizli Sağlık Yüksekokulu, Denizli, Türkiye ÖZET Meme kanseri en sık görülen kanser sıralamasında

Detaylı

Şekil 1. Prostat ve komşu organları izlenmektedir.

Şekil 1. Prostat ve komşu organları izlenmektedir. PROSTAT KANSERİ Prostat kanseri en sık rastlanan kanser tiplerinden biridir (cilt kanserinden sonra). Amerika Birleşik Devletleri nde yapılan çalışmalarda prostat kanserinin en fazla 50 yaş üzeri erkeklerde

Detaylı