Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Mevzuatı ISBN Süleyman Serhat KIRTILOĞLU Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi Editör

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Mevzuatı ISBN 978-605-5110-10-9 Süleyman Serhat KIRTILOĞLU Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi Editör"

Transkript

1 i

2 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Mevzuatı ISBN Süleyman Serhat KIRTILOĞLU Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi Editör Sporcu Sağlığı Danışma Merkezi Yayın No 4 Konya 2014 ii

3 İçindekiler HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI... iv TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN HUZUREVLERİ İLE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLĞI ÖZEL, ÖZEL EĞİTİM KURSLARI TİP YÖNETMELİĞİ ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZÜRLÜLERİN BAKIMI, REHABİLİTASYONU VE AİLE DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİNE DAİR YÖNETMELİK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖZEL MESLEKİ REHABİLİTASYON MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ iii

4 ÖNSÖZ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Mevzuatı olarak ismini belirlediğimiz bu çalışmanın amacı; fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimi alan öğrencilerin ve alanla ilgili meslek gruplarının kendilerini ilgilendiren hukuk kurallarını bir araya toplamaktır. Topluluk halinde yaşamak zorunda olan insanların, aralarında çıkabilecek sorunlara ele almak üzere hukuk kurallarına ihtiyaç duyduğu, bilinen bir gerçektir. Hukuk kurallarının, yazılı ve yazılı olmayan hukuk kuralı olarak ayrıldıktan sonra yazılı hukuk kurallarının normlar hiyerarşisini de dikkate alarak Anayasa, Kanun, Tüzük, Yönetmelik gibi şekillerde ortaya çıkabileceği bilinen bir gerçektir. Bu kurallardan en üstte yer alan ve diğer hukuk kurallarının ona tabi olması gerekeni Anayasa dır. Anayasa ekseninde düzenlenen diğer hukuk kuralları temelde onun uygulanmasını sağlamaya yardımcı olacaktır. Bu çalışmanın ilk bölümünde, temel hukuk bilgisi sağlayacak mahiyette ve özet nitelikte olmak üzere temel bilgilere yer verilmiştir. Bu bilgiler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Mevzuatı üst başlığının altında yer alan diğer hukuk kurallarının daha kolay anlaşılabilmesine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaç etrafına olabildiğince basit bir anlatımla ve kolay anlaşılabilecek örneklere yer verilmiştir. Bunun devamında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon hizmetleri ile ilgili mevzuat normlar hiyerarşisi mantığı ile ikinci bölümde yer almıştır. Burada öncelikle temel kanun olan Tababet Ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun un tamamına daha sonra da Fizyoterapi ve Rehabilitasyon hizmetleri ile ilgili Yönetmelik hükümlerine yer verilmiştir. İlgili yönetmeliklerin tamamını almak yerine hem çalışmanın hacmini arttırmamak hem de hitap edilen kitlenin ihtiyacını doğrudan giderebilmek için yalnızca çalışmanın amacı ile ilgili maddelerine yer verilmiştir. Çalışmanın tüm ilgililere yararlı olacağı ümidini paylaştıktan sonra bu çalışmanın hazırlanması aşamasında yardımlarını gördüğüm değerli hocam Mevlana Üniversitesi Fizyoterapi - Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Rafet IRMAK a ve Mevlana Üniversitesinin değerli çalışanlarına teşekkür ediyorum. Konya, Temmuz 2014 Yrd. Doç. Dr. S. Serhat KIRTILOĞLU Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi iv

5 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 1 BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI VE HUKUK KURALLAR A.İNSAN VE TOPLUM DÜZENİ İnsanlığın dünyada var olduğu ilk günden bugüne, sosyal bir canlı olması ve topluluk halinde yaşamayı tercih etmesi bilinen bir gerçektir. Bu gerçek beraberinde o toplumda ve dolayısıyla topluluk halinde yaşayan bireyler arasında toplumsal düzen kurallarının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Ortaya çıkan bu toplumsal düzen kuralları bazen o topluluğun üzerinde hâkimiyet sahibi olan üst bir otoritenin garantisine verilmişken bazen de topluluk kendi içinde bazı dinamiklerle bu kuralları uygulamaya çalışmıştır. İşte toplu yaşamın sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için ihtyaç duyulan bu kurallar; görgü kuralları, ahlak kuralları, din kuralları, örf ve adet kuralları ile hukuk kuralları şeklinde ortaya çıkmıştır. Söz konusu toplumsal düzen kurallarının tamamının kendine has yaptırımaları vardır. Bu kurallardan görgü kuralları, ahlak kuralları, din kuralları, örf adet kurallarının yaptırımı manevidir. Daha açık bir ifadeyle adı geçen kurallara uyulmadığı zaman uygulanacak yaptırım o toplumun iç dinamiklerinde kabul edilmiş olan manevi yaptırımlar olacaktır. Buna karşılık insan davranışlarını konu alan, insanlarla insanlar, insanlarla topluluklar ve topluluklarla topluluklar arasındaki ilişkileri düzenleyen ve devlet tarafından desteklenen yaptırıma sahip olan kurallar bütünü olarak tanımlanan hukuk kurallarının en önemli özelliği ise devlet destekli yaptırımları olmasıdır. B. HUKUK KURALLARI VE HUKUKU KURALLARININ TEMEL ÖZELLİKLERİ 1 Bu çalışma hukuk bilimine ilişkin temel kavramları kısa başlıklarıyla ele alan, fizyoterapi mevzuatında yer alan bazı kavramların daha kolay anlaşılmasına yardımcı olabilecek nitelik temel bir çalışma notudur. Akademik bir amacı olmayan bu çalışmada konular ayrıntıya girilmeden ve sade bir dille incelenmiş ve dipnotlara da yer verilmemiştir. Bu çalışmanın hazırlanmasında şu kaynaklardan yararlanılmıştır: Atar, Yavuz/ Ayan, Mehmet/ Karahan, Sami/ Ulukapı, Ömer/ Arslan, İbrahim, Temel Hukuk Bilgisi, 6. Baskı, Konya, 2011; Ercan, İbrahim/ Arıkan, Mustafa/ Gümüş, Tarık/ Ünal, Mücahit, Genel Hukuk Bilgisi, 4. Baskı, Ankara, 2013; Ayan, Mehmet, Medeni Hukuka Giriş, 5. Baskı, Konya, 2011; Deryal, Yahya, Hukukun Temel Kavramları, 7. Baskı, Trabzon,

6 Hukuk kuralları muhatabı açısından bağlayıcılık taşıyan normatif niteliktedir. Her hukuk kuralı, kuralın konusu hariç iki kısımdan oluşur. Bunlar emir, yasak ya da düzenlemeden oluşan birinci kısım ve yaptırımdan oluşan ikinci kısımdır. Bunun yanında hukuk kuralı genel niteliktedir. Yani benzer özelliklere sahip tüm kişilere ve benzer durumdaki tüm olaylara uygulanır. Hukuk kuralları insan davranışlarını konu alan kurallardır. Burada insan davranışlarını konu alma, kuralın muhatabının her zaman bir insan davranışı olması şeklinde anlaşılmamalıdır. Çünkü bazen hukuk kuralları insan dışındaki canlıların hareketlerini ya da insan davranışının ürünü olmayan belirli doğa olaylarını da düzenleyebilir. Ancak her durumda bu kuralın muhatabı bir insan davranışıdır. Örneğin hayvan sahibinin sorumluluğuna ilişkin Borçlar Kanunu nun 67. maddesinde düzenlenen davranış, bir hayvan davranışıdır. Ancak kuralın muhatabı insandır. Hukuk kuralları açısından belki de en önemli olan durum hukuk kuralının kaynağı ne olursa olsun yetkilendirilmiş devlet organı tarafından ve belirlenmiş usule uygun olarak konulmuş olmasıdır. Hukuk kurallarına uymamanın belirli sonuçları vardır ve bu sonuçlar yaptırımlar olarak ortaya çıkmaktadır. Yaptırım olarak adlandırılan bu sonuç farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Hukuk kuralına uymayan kişinin karşılaşacağı yaptırımlardan birisi ceza yaptırımıdır. Ceza yaptırımı kural olarak hapis ve para cezası olarak ortaya çıkmaktadır. Yapılan davranışın çeşidine ve ağırlığına göre hapis ve para cezaları farklılık göstermektedir. Ceza yaptırımının amacı suçu önlemektir. Bu nedenle caydırıcı nitelikte olması gerekir. Suçun önlenemediği durumlarda ise ceza yaptırımının amacı suçluya acı ve ızdırap vermek değil, onun tekrar topluma kazandırılmasıdır. Yaptırımın bir diğer türü ise hukuki bir ilişkide edim yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişinin devletin yetkili organları aracılığıyla söz konusu edimi zorla yerine getirmesini sağlamaktır. Cebri icra olarak adlandırılan bu yaptırımda para ve para dışında bir borcun zorla yerine getirilmesi amaçlanır. Yaptırım türlerinden üçüncüsü tazmin zorunluluğudur. Buna göre hukuka aykırı bir davranış ile bir başkasına zarar veren kişi bunu tazmin etmekle yükümlüdür. Zararın karşılanması için yerine getirilen edime tazminat denir. Tazminat, maddi ya da manevi tazminat olarak ortaya çıkabilir. Maddi tazminat, hukuka aykırı davranışa maruz kalan kişinin mal varlığında oluşan azalmanın karşılığıdır. Manevi tazminat ise hukuka aykırı davranış ile şahsiyet hakları ihlal edilen kişinin çektiği acının, ızdırabın ve ruhsal çöküntünün karşılığıdır. 2

7 Yaptırım türü olarak nitelendirilebilecek son durum hukuk kurallarına uygun olarak yapılmayan bir işlem ya da hukuk kurallarına göre bazı unsurları eksik veya sakat işlemlerin geçersiz sayılmasıdır. Örneğin, yetkili evlendirme memuru önünde yapılmayan evlilik geçersizdir. C. HUKUKUN ÇEŞİTLİ ANLAMLARI Hukuk kuralları ile ilgili olmak üzere farklı kavramların ortaya çıktığı bilinen bu durumdur. Bu anlamlardan ilki mevzu hukuktur. Bir ülkede yetkili devlet organları tarafından konulmuş ve yürürlükte olan tüm yazılı hukuk kurallarının bütününe mevzu hukuk denir. Mevzu hukuk yürürlükteki tüm yazılı hukuk kurallarını yani mevzuatı içine alır. Bu çerçevede Anayasa, kanun, KHK (kanun hükmünde kararname), tüzük, yönetmelik ve diğer yazılı hukuk kuralları mevzu hukukun kapsamındadır. Hukukun bir diğer anlamı pozitif hukuk olarak ortaya çıkar. Pozitif hukuk bir ülkede belli zamanda yürürlükte bulunan tüm hukuk kurallarını ifade eder. Pozitif hukuk mevzu hukuka göre daha üst bir başlıktır ve mevzu hukuka ilave olarak örf - adet kurallarını da kapsmaktadır. D. BAŞLICA HUKUK SİSTEMLERİ I. KITA AVRUPASI HUKUK SİSTEMİ Kara Avrupası Hukuk sistemi, Roma - Cermen Hukuk sistemine dayanır. İngiltere dışındaki batı Avrupa ülkeleri, sosyalizmin yıkılması ile doğu Avrupa ülkeleri ve Cumhuriyetin ilanıyla Türkiye Cumhuriyeti bu hukuk sistemini kabul etmiştir. Bu hukuk sisteminde Kamu Hukuku ve özel hukuk ayrımı söz konusudur. II. ANGLO - SAKSON HUKUK SİSTEMİ Genel olarak İngiltere ve ABD ile bu ülkelerdeki hukuk sistemini takip eden Afrika ülkelerinde uygulanan hukuk sistemidir. Bu sistemde kanunlar genel olarak yazılı değildir, örf - adet kurallarına ve teamüllere dayanmaktadır. Kamu Hukuku - Özel Hukuk ayrımı yoktur. III. İSLAM HUKUKU SİSTEMİ İslami esaslara dayalı olarak yönetimin gerçeli olduğu ülkelerde uygulanmaktadır. Kuran-ı Kerim, Sünnet, İcma ve Kıyas olmak üzere ödrt kaynağı vardır. 3

8 IV. SOSYALİST HUKUK SİSTEMİ 1917 yılında gerçekleştirilen Bolşevik devriminden sonra Sovyetler Birliğinde, bazı Doğu Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinde uygulanan hukuk sistemidir. Marksist - Leninist felsefeye dayanmaktadır. Çin, Kuzey Kore ve Küba'da uygulanmaktadır. 4

9 İKİNCİ BÖLÜM HUKUKUN KAYNAKLARI A. GENEL OLARAK Kaynak kavramı, genel olarak bir şeyin ortaya çıktığı yeri ifade eder. Hukukun kaynakları kavramı ile kast edilen de hukuk kurallarının nasıl, ne şekilde ve nereden ortaya çıktığıdır. Medeni Kanun'un 1. maddesi ile hukukun kaynakları ve bunların uygulanma sırası düzenlenmiştir. Bu hükme göre hukukun kaynakları esas kaynaklar ve yardımcı kaynaklar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bilimsel görüşler yani doktrin ve yargı kararları yardımcı kaynak, bunlar dışındaki kaynaklar ise esas kaynaklardır. Esas kaynaklar da kendi içerisinde yazılı kaynaklar ve yazılı olmayan kaynaklar (örf - adet hukuku) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. B. YAZILI KAYNAKLAR Yazılı kaynaklar arasında bir uygulama sırası mevcuttur. Uygulama sırası Anayasa, Uluslararası Anlaşmalar, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük ve Yönetmelik şeklindedir. Bu sıralamaya göre, kural olarak, bir alt sıradaki düzenleme bir üst sıradaki düzenlemeye aykırı olamaz. Bu kurala "normlar hiyerarşisi" ismi verilmektedir. Normlar hiyerarşinde en üst sırada Anayasa yer alır. Diğer bütün hukuk kuralları anayasaya uygun olmak zorundadır. I. ANAYASA Anayasa, devletin kuruluş ve işleyişini, temel organlarını, organların birbirleriyle olan ilişkilerini, bu organların görev ve yetkileri ile kişilerin hak ve özgürlüklerini düzenleyen kurallar bütünüdür. Anayasalar, yazılı ve yazılı olmayan anayasalar, sert anayasa - yumuşak anayasa, çerçeve anayasa - kazuistik anayasa gibi ayrımlara tabi tutulmaktadır. Sert anayasa değiştirilmesi zor; yumuşak anayasa değiştirilmesi kolay anayasa anlamına gelmektedir. Halen yürürlükte olan 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, yazılı, sert ve kazuistik bir anayasadır. II. ULUSLARARASI ANLAŞMALAR 5

10 Uluslararası anlaşmalar, anayasa ve kanunların yetkili kıldığı kişiler tarafından devlet adına diğer devletlerle ya da uluslararası kuruluşlarla yapılan anlaşmalardır. Uluslararası anlaşmalar iki ya da çok taraflı olabilir. Uluslararası anlaşmaların yürürlüğe girmesi için, kural olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulması ve bu kanunun Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması gerekir (Any. m.90). Ancak bazı uluslararası anlaşmalar için istisnalar getirilmiştir. Buna göre: ekonomik, ticari veya teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan uluslararası anlaşmalar, Devlet Maliyesi bakımından bir yüklenme getirmemek, kişi hallerine ve Türklerin yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmamak şartıyla, yayımlanma ile yürürlüğe konabilir. Uluslararası anlaşmalar normlar hiyerarşisinde kanunlarla aynı sıradadır. Daha açık bir ifadeyle uluslararası anlaşmalar kanunlarla aynı güçtedir. Ancak usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası anlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda uluslararası anlaşma hükümleri esas alınır. III. KANUNLAR Kanun Anayasanın yetkilendirdiği organ olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılarak, Anayasada belirtilen şekilde kabul edilerek yürürlüğe giren, kurallardır Anayasasına göre kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkisindedir. Kanunlar, normlar hiyerarşisinde kendinden üst sırada yer alan Anayasa ya aykırı olmamalıdır. Kanunların anayasaya aykırı olup olmadığının denetimini Anayasa Mahkemesi yapar. IV. KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kararname (KHK), yasama organının amaç, kapsam, ilke ve süresini belirleyen bir yetki kanunu ile verdiği yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan kanun gücündeki hukuki düzenlemelerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Kanun hükmünde kararname için aranan Yetki kanunu, çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin, amacını, kapsamını, ilkelerini, kullanma süresini ve süresi içinde birden fazla kararname çıkarılıp çıkarılamayacağını gösterir. Kanun Hükmünde kararnameler normlar 6

11 hiyerarşisinde kendisinden üst sırada olan Anayasaya aykırı olamaz. Kararnamelerin Anayasaya uygunluğunu Anayasa Mahkemesi denetler. V. TÜZÜK Tüzükler, kanunların uygulanmasını göstermek veya kanunun emrettiği işleri belirtmek üzere kanunlara aykırı olmamak ve Danıştay'ın incelemesinden geçmek şartıyla Bakanlar Kurulunca hazırlanan düzenleyici işlemlerdir. Tüzükler Bakanlar Kurulunca hazırlanır, Danıştay'ın incelemesinden geçer, Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra Resmi Gazete'de yayımlanır. Bir tüzük Kanuna ve Anayasaya aykırı olamaz. Tüzüklerin, hukuka uygunluğunun denetimi Danıştay tarafından yapılır. VI. YÖNETMELİK Yönetmelikler, Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri tarafından kendi görev alanlarını ilgilendiren kanun ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere çıkarılan düzenleyici işlemlerdir. Bazı yönetmelikler Resmi Gazete'de yayımlanır. Yönetmelikler, Anayasaya, kanunlara ve tüzüklere aykırı olamaz. Yönetmeliklerin hukuka uygunluğunun denetimi idari yargı organları tarafından yapılır. C. YAZILI OLMAYAN KAYNAK (ÖRF - ADET HUKUKU) Uzun süreden beri, sürekli olarak uygulanan ve toplumun genelinde bunlara uyulması gerektiği yönünde genel bir inanç bulunan ve devlet tarafından desteklenen yaptırıma sahip kurallara, örf - adet hukuku kuralları denir. Toplumsal düzeni sağlayan örf - adet kuralları ile örf - adet hukuku kurallarını birbirinden ayıran özellik, örf - adet hukuku kurallarının devlet tarafından desteklenen yaptırıma sahip olmalarıdır. Örf - adet hukuku kuralları genel itibariyle özel hukuka kaynaklık etmektedir. Ceza Hukukundaki "kanunsuz suç ve ceza olmaz" ilkesi ve Vergi Hukukundaki "verginin kanuniliği" ilkesi gibi ilkeler nedeniyle örf adet hukuku kuralları kamu hukukuna kaynaklık edemez. D. YARDIMCI KAYNAKLAR Medeni Kanunun 1. maddesine göre hâkim, karar verirken bilimsel içtihatlardan ve yargı kararlarından yararlanır. Dolayısıyla doktrin ismi verilen bilimsel içtihatlar ile yargı kararları, hukukun doğrudan doğruya esas kaynağı olmayıp, yardımcı kaynaktırlar. 7

12 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM POZİTİF HUKUKUN BÖLÜMLERİ A. GENEL OLARAK Hukuk kuralları; bazen kişilerarası ilişkileri, bazen de kişiler ile devletlerarasındaki ilişkileri ve devletler ile diğer devletlerarasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar bütünüdür. Bu özelliği itibari ile hukuk kuralları, farklı ilişkilere uygulandığından zamanla farklılaşmış ve bu durum da hukuk kurallarının öncelikle kamu hukuku özel hukuk şeklinde iki ana dala ayrımını beraberinde getirmiştir. Bir hukuk dalının özel hukuka mı ait olduğunu yoksa kamu hukukuna mı ait olduğunu belirlemede farklı ölçütler kullanılmaktadır. Bu ölçütler menfaat (yarar) ölçütü, irade özgürlüğü ölçütü ve egemenlik ölçütüdür. Menfaat ölçütüne göre; bir hukuk kuralı kamunun menfaatini koruyorsa kamu hukuku, şahısların menfaatini koruyorsa özel hukuk kuralı olarak nitelendirilmektedir. İrade özgürlüğü ölçütüne göre; tarafların iradeleri ile değiştirilmeyen kurallar kamu hukukuna, tarafların özgür iradeleri ile değiştirilebilen kurallar ise özel hukuk kurallarına dâhildir. Egemenlik ölçütüne göre; hukuki ilişkilerde devlet ve kamu tüzel kişileri özel hukuk kişilerine karşı daha üstün konumda ise kamu hukuku, tarafların eşitliği söz konusu ise özel hukuk kapsamında değerlendirilmektedir. Genel olarak bu üç ölçüt değerlendirildiğinde, her ölçütün doğru bir yaklaşımı olmakla birlikte, ayrım yapmakta tek başlarına yetersiz kaldığı görülür. Bu nedenle de kamu hukuku, özel hukuk ayrımı yapılırken bu ölçütlerin birlikte kullanılarak bir ayrım yapılması daha uygun olacaktır. I. Kamu Hukuku Kamu hukuku; devlet örgütünü, devletin faaliyetlerini, yetki ve görevlerini, devletle kişi arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. Kamu hukuku kuralları; devletlerin devlet sıfatı ile yaptığı hukuki ilişkilerde uygulanmaktadır. Ancak devletlerin hukuki ilişkilerinin tümünün kamu hukuku olarak nitelendirilemesi doğru olamaz. Zira devletlerin, özel hukuk çerçevesinde kişiler ile kurdukları ilişkilerde özel hukuk kuralları da uygulanmaktadır. II. Özel Hukuk Özel hukuk; kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. Özel hukuk, eşit statüdeki kişiler arasındaki hukuki ilişkilere uygulanması özelliği gereği kamu hukukundan 8

13 ayrılmaktadır. Özel hukukta tarafların eşit statüde bulunması nedeniyle sözleşmenin taraflarından birinin kamu tüzel kişisi olmasının da önemi yoktur. III. Karma Hukuk Zamanla kamu hukuku ve özel hukuk ayrımının yetersiz kaldığı durumlar ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine söz konusu her iki hukukun da özelliklerini taşıyan ve oluşan boşlukları doldurmayı amaçlayan karma hukuk kavramı gelişmiştir. Şimdi bu üst başlıklarda tanımlanan hukuk dalları biraz daha yakından incelenecektir. B. KAMU HUKUKUNUN DALLARI Kamu hukuku kendi içerisinde farklı dallara ayrılmaktadır. Bu çerçevede kamu hukukunun başlıca dalları; anayasa hukuku, genel kamu hukuku, idare hukuku, ceza hukuku, devletler genel hukuku, vergi hukuku, sosyal güvenlik hukuku ve yargılama hukuku olarak belirtilebilir. I. Anayasa Hukuku 1. Genel Olarak Anayasa hukuku, devletin yapısını, niteliğini, temel organlarının kuruluşunu, işleyişini ve bunlar arasındaki ilişkiler ile bireylerin temel hak ve hürriyetlerini inceleyen hukuk dalıdır. Ayrıca Anayasa hukuku; siyasi iktidara ilişkin hususların yanı sıra, siyasi kurum ve olayları da inceler. Bu çerçevede siyasi partiler siyasi kurumlar, anayasal gelişmeler ve siyasi olaylar, anayasa hukukunun inceleme alanı içerisinde yer almaktadır. 2.Anayasanın Temel ilkeleri a. Demokratik Devlet Hürriyetçi demokrasinin temel unsurları; ülke yöneticilerinin genel ve eşit oya dayanan yarışmacı seçimlerle belirlenmesi, çok partili siyasi hayat çerçevesinde şekillenen iktidar yarışı, kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınmış olması, seçimlerde çoğunluğu elde etmiş partilerin yönetimine karşılık, azınlıkta kalan kitlenin haklarının ihlal edilmemesi ve seçilmişlerin atanmışlara üstünlüğüdür. Bu çerçevede Anayasanın 67. maddesinde bu nitelikler ifade edilmiştir. 67. maddeye göre: "Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasî parti içinde siyasî faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir. Seçimler ve halkoylaması 9

14 serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır." b. İnsan Haklarına Saygılı Devlet 1982 Anayasası 2. maddesi Türkiye Cumhuriyetinin insan haklarına saygılı bir devlet olduğunu ifade etmiştir Anayasasında ise, bunun yerine insan haklarına dayalı tabiri kullanılmıştır Anayasası 5. maddesinde devletin temel amaç ve görevlerini düzenlemiştir. 5. maddeye göre: "Devletin temel amaç ve görevleri, Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır." c. Hukuk Devleti Anayasanın 2. maddesine göre: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuk devleti, polis devletinin zıddı olarak keyfiliğin değil, hukukun egemen olduğu devlettir. Bu bağlamda hukuk devleti, devletin bütün eylem ve işlemlerinin hukuk kuralları temelinde şekillendiği ve bireylerin kendilerini hukuki güvenlik içerisinde hissettikleri bir yapıyı kabul etmektedir. Hukuk devletinde devlet organlarının bağlı olacağı hukuk, insan hak ve hürriyetlerini tanıyan, vatandaşlar için hukuki güvenlik sunan, adil ve evrensel standartlarla uyumlu bir hukuktur Hukuk devletini gerçekleştirebilmenin en önemli unsuru ise, yasama ve yürütme işlemlerinin yargısal denetiminin sağlamasıdır. Hukuk devletinde yürütmenin işlemleri de yargı denetimine açıktır. Anayasanın 125. maddesinde; idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu ifade edilmektedir. d. Laik Devlet Anayasanın 2. maddesinde Cumhuriyetin nitelikleri arasında laiklik de ifade edilmektedir. Laikliğin anlamı bireylere din ve vicdan hürriyeti içerisinde hem inanç, hem de ibadet hürriyetinin sağlanmasıdır. 3. Anayasaya Göre Devletin Fonksiyonları ve Organları 10

15 Devletin yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç temel fonksiyonu vardır. Temel olarak Anayasa tarafından yasama fonksiyonu TBMM, yürütme fonksiyonu Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu ve yargı fonksiyonu ise bağımsız mahkemeler tarafından yerine getirilir. Anayasanın 87. maddesinde yasama organı olan TBMM'nin görev ve yetkileri düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre: "Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirme ve kaldırmak; Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek; bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak TBMM nin görevlerindedir. Yürütme fonksiyonu ile özel, somut ve bireysel işlemler yapılmaktadır. Anayasanın 8. maddesi gereği, Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. Cumhurbaşkanın halk tarafından beş yıllık süre için seçilmesi ve iki kez Cumhurbaşkanı seçilebilmesi mümkündür. Parlamenter hükümet sisteminin geçerli olduğu ülkemizde, yürütme fonksiyonunun yerine getirilmesi bakanlar kuruluna ait bir yetkidir. Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar arasından Başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanınca atanır; gerektiğinde Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca görevlerine son verilir. Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı olarak, Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Yargı fonksiyonu, bireyler arasındaki ya da bireylerle devlet arasındaki hukuki ihtilafların yürürlükteki hukuk çerçevesinde bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından çözümlenmesi anlamına gelmektedir. Anayasanın 9. maddesine göre: "Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır." II. Genel Kamu Hukuku Genel Kamu hukuku; devleti, devletin unsurlarını, otoritesini ve devlet karşısında bireylerin hak ve hürriyetlerini teorik çerçevede inceleyen bir bilim dalıdır. Devlet kavramı üç temel unsurdan oluşmaktadır. Söz konusu unsurlar insan topluluğu, ülke ve egemenliktir. Devletler, kuruluşları açısından basit ve birleşik devlet olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Basit devlet, devlet iktidarını oluşturan yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin 11

16 tek bir otoritede toplandığı üniter devlettir. Birleşik devlet ise, konfederasyon ve federasyondan oluşmaktadır. ABD federal devlete verilebilecek en iyi örneklerden biridir. III. İdare Hukuku İdare hukuku, devlet yönetiminin işleyiş ve teşkilatına ilişkin hususları, kişilerin idareyle olan ilişkilerini ve kamu hizmetine ilişkin esasları düzenleyen hukuk dalıdır. İdare kavramı ise, "idari teşkilat" ve "kamu hizmetleri" olmak üzere iki anlama sahiptir. Anayasanın 123/2. maddesine göre, Türkiye Cumhuriyeti idari teşkilatı, merkezden ve yerinden yönetim esaslarına dayalıdır. İdari işlem, idarenin hukuki sonuç doğurmaya yönelik, kamu gücü ayrıcalığına dayanan irade açıklamalarıdır. Bir hukuki işleme idari işlem vasfını kazandıran şartlar, irade açıklaması, hukuki sonuç ve kamu gücü ayrıcalıkları dır. İdarenin denetimi, yargı dışı denetim ve yargısal denetim olmak üzere iki yöntemle gerçekleşmektedir. Yargı dışı denetim yolları; siyasi denetim, idari denetim ve yeni anayasa değişikliği ile getirilen ve sınırları tam olarak belirlenmemiş olan kamu denetçisi usulüdür. IV. Ceza Hukuku Ceza hukuku, hukuki ve toplumsal düzenin işleyişi açısından sakıncalı nitelikteki davranışları suç olarak belirleyen ve söz konusu suçları işleyenlere karşı hangi müeyyidelerin uygulanacağını ortaya koyan hukuk kurallarını inceleyen bilim dalıdır. Ceza hukukunun en ilkelerinden biri "kanunsuz suç ve ceza olmayacağına" ilişkin ilkedir. Suç, toplumsal düzenin devamı için yasama organı tarafından kabul edilen ve cezai müeyyide gerektiren bir kanun hükmünün, bireyler tarafından ihlal edilmesidir. Suçun, kanuni, maddi, manevi ve hukuka aykırılık olmak üzere dört unsuru bulunmaktadır. Cezaların da, suçlar gibi önceden kanunla belirlenmesi gerekmektedir. V. Devletler Genel Hukuku Devletler genel hukuku, bağımsız egemen bir devletin, diğer devletler ya da uluslararası kuruluşlarla veya uluslararası kuruluşların birbirleriyle olan ilişkilerini inceler. Devletler genel hukukunun başlıca kaynakları anlaşmalar, uluslararası teamül kuralları, hukukun genel ilkeleri, içtihatlar ve doktrindir. VI. Vergi Hukuku 12

17 Devletin sunmakla yükümlü olduğu kamu hizmetlerini yerine getirebilmesi, maddi kaynaklarıyla ilgilidir. Söz konusu maddi kaynağın temininde en önemli rolü vergi oluşturmaktadır. Vergi, devletin kamu giderlerini karşılamak maksadıyla gerçek ve tüzel kişilerin gelir, gider ve malları nedeniyle yüklediği ekonomik yükümlülüktür. Vergi, kişilere anayasa tarafından tanınmış hem bir hak, hem de bir ödevdir. Vergi hukukunun zaman içerisindeki gelişimi sonucu çeşitli ilkeler ortaya çıkmıştır. Söz konusu ilkelerin en başta gelenleri vergilerin kanuniliği, vergide genellik ve adalettir. VII. Sosyal Güvenlik Hukuku Sosyal güvenlik, gelir durumları hangi seviyede bulunursa bulunsun kişilere iş kazası, meslek hastalığı, hastalık, analık, sakatlık, yaşlılık, işsizlik, evlenme, çocuk sahibi olma gibi sosyal risklere karşı güvence sağlayan bir yapıyı ifade etmektedir. Sosyal güvenlik hizmetleri; sosyal sigortalar ve sosyal yardımlar olmak üzere iki araçla şekillenmektedir. Sosyal sigortalar, çalışanların karşılaşabilecekleri riskleri gidermek amacıyla işçi ve işverenin zorunlu katılımıyla devlet tarafından teşkilatlandırılmış bir yapıdır. Sosyal yardımlar, elde olmayan nedenlerle yoksul ve muhtaç duruma düşen kişilerin insan onuruna yakışan şartlarda yaşamasını temin etmek için yapılan yardımları ifade etmektedir. Örneğin; 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına bağlanan aylıklar, muhtaç asker ailelerine yapılan yardımlar bu kapsamdadır. VIII. Anayasa Yargısı Anayasa yargısı doğrudan doğruya anayasaya uyulmasını sağlamak amacını güden her türlü yargı işlemi ifade eder. Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetlemekle görevli özel bir mahkemedir. Anayasaya uygunluk denetimi; soyut norm denetimi (iptal davası), somut norm denetimi (itiraz yolu) ve bireysel başvuru yolu ile gerçekleştirilmektedir. IX. İdari Yargı ve Vergi Yargısı İdari yargı, devlet kurumlarının idare hukuku bağlamındaki eylem ve işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkları çözmeyi amaç edinmiş yargı yoludur. Kanunlarla vergi mahkemelerinin görev alanına girmeyen ve Danıştay'ın ilk derece mahkemesi olarak bakacağı davalar dışındaki iptal davalarını, tam yargı davalarını idare 13

18 mahkemesi çözümler. Vergi mahkemeleri ise vergi uyuşmazlıklarını çözen ilk derece mahkemeleridir. X. Ceza Yargısı Ortada bir suç olup olmadığını, varsa bu suçun kim tarafından işlendiğini ve hangi müeyyidenin uygulanacağını açıklığa kavuşturmak amacıyla, iddia, savunma ve yargılama niteliğindeki faaliyetlere ceza muhakemesi denir. Kural olarak savcının dava açabilmesi için suçtan zarar gören kimsenin şikâyetine gerek yoktur. Ancak bazı istisnai hallerde dava açılabilmesi için kişinin şikâyette bulunması gerekir. Bu tür suçlara "takibi şikâyete bağlı suç" denilmektedir. Ceza yargılaması, savcı tarafından yürütülen "soruşturma aşaması" ve savcının iddianame hazırlayarak kamu davası açması ve bu iddianamenin kabul edilmesiyle başlayan "kovuşturma aşaması" olmak üzere ikiye ayrılır. C. ÖZEL HUKUKUN DALLARI I. Medenî Hukuk Medenî Hukuk kişilerin kişisel durumlarını, ailevi ilişkilerini, mallar üzerindeki hak ve yetkilerini, diğer kişilerle olan borç münasebetlerini ve ölümden sonra miraslarının akıbetini düzenler. Medenî Hukuk, kendi içinde çeşitli dallara ayrılır. Bunlar kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku, eşya hukuku ve borçlar hukukudur. 1. Kişiler Hukuku Kişiler Hukuku gerçek kişiler ve tüzel kişiler şeklinde iki kısımdan oluşur. Gerçek kişiler kısmında insanların hukukî durumlarına ilişkin kurallar yer almaktadır. TMK. m. 28/1 e göre, kişilik, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlar ve ölüm ile sona erer. Buna göre gerçek kişiler açısından kişilik ancak sağ ve tam doğmuş olmak şartıyla kazanılabilir. Tüzel kişilik, belirli bir amacı gerçekleştirmek maksadıyla ve başlı başına bağımsız bir varlığa sahip olmak üzere örgütlenmiş ve hukuk düzenince kendilerine haklar ve borçlar edinebilme iktidarı tanınmış olan kişi ve mal topluluklarıdır. 2. Aile Hukuku 14

19 Aile Hukuku, toplumun en küçük çekirdeği olan aile kurumunun, kuruluş hazırlıklarını (nişanlanma), kuruluşunu (evlenme), geçerlilik şartlarını, eşlerin karşılıklı birbirleriyle ve çocuklarıyla olan ilişkilerini, evliliğin sona ermesini, ana-baba ile çocuklar arasındaki hukukî bağı (nesep) ve korunmaya muhtaç olanlarla ilgili koruma tedbirleri gibi konuları düzenlemektedir. 3. Miras Hukuku Miras hukuku iki kısımdan meydana gelir. Birinci kısım mirasçılıkla ilgilidir. Burada önce kanunî mirasçı ele alınmıştır. Mirasçının kimer olacağı, miras hisseleri nasıl olacağı burada incelenmiştir. Miras Hukukunun temel amacı, ölen kişinin malvarlığının akıbetini belirlemektir. 4. Eşya Hukuku Eşya, üzerinde hâkimiyet kurulabilecek, insan dışı, iktisadi değere sahip cismani varlıktır. Eşya hukuku da kişilerin ferdi hâkimiyet nedeniyle diğer kişilerle olan ilişkilerini, hâkimiyet ve tasarruf çeşitlerini, bunların kapsam ve sonuçlarını düzenleyen hukuk dalıdır. II. Borçlar Hukuku Borç ilişkisi, iki veya daha fazla kişi arasında, bunlardan birini diğerine veya her ikisini karşılıklı olarak belli bir davranışta bulunmakla yükümlü kılan ve çeşitli haklar ve yetkiler ihtiva eden hukukî bir bağdır. Borç ilişkisinin konusu çok farklı olabilir. Günlük yaşantıda insanlar pek çok borç ilişkisine girerler. Bu da genellikle sözleşme yoluyla gerçekleşir. Örneğin kitap almak, okul kantininden tost almak gibi. Borç ilişkileri sözleşme ilişkisinin yanında kanundan da doğabilir. Bu iki borç kaynağının yanında borcun üçüncü kaynağı haksız fiildir. Haksız fiil, bir kimsenin hukuka aykırı ve kusurlu bir davranışla bir başkasının mal veya şahıs varlığına zarar vermesidir. Örneğin başkasının otomobiline zarar vermek haksız fiil olarak kabul edilir. Bu tip durumlarda haksız fiili işleyen kişi ortaya çıkan zararı tazmin etmek zorundadır. Bazı durumlarda haksız fiil teşkil eden davranış aynı zamanda Ceza Kanunu anlamında suç da olabilir. Böyle durumlarda fail tazminat sorumluluğunun yanında ceza hukuku anlamında da yaptırımlara maruz kalır. Haksız fiillerin dışında kanundan doğan borçlar da vardır. Örneğin sebepsiz zenginleşmeden, vekâletsiz işgörmeden veya kusursuz sorumluluk hallerinden doğan borçlar gibi. 15

20 Borçlar hukukuna hâkim olan bazı ilkeleri, irade muhtariyeti, nispilik, kusurlu sorumluluk, dürüstlük, üçüncü kişi aleyhine borç kurulamaması, sözleşmelerde ivazlılık ve borçlunun ikametgâhında ifa ilkesi olarak sıralamak mümkündür. III. Ticaret Hukuku Ticaret Hukuku, ticari nitelik taşıyan her türlü ilişkiye uygulanan hukuk kurallarından oluşan bir hukuk dalıdır. Ticaret Hukukuna ilişkin kurallar genel itibariyle Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiştir. Ticaret Hukuku altı ana başlık altında incelenir. Bunlar, Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Taşıma Hukuku, Özel Sigorta Hukuku ve "Deniz Ticaret Hukuku" dur. Ticari işletme hukuku, ticaret hukukunun temellerini, özellikle ticari işletme kavramı ve bu kavrama bağlı olguları inceleyen ticaret hukukunun bir alt dalıdır. Ticari işletme hukuku genel itibariyle, Türk Ticaret Kanunu (TTK) nun ilk 123 maddesinde düzenlenmiştir. Ticari işletme kavramı, TTK nın 11. maddesinde Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir şeklinde tanımlanmıştır. Şirket (ortaklık), kural olarak, iki veya daha fazla kişinin bir sözleşme ile ortak bir amaca ulaşmak için mal ve/veya emeklerini birleştirdikleri mal veya kişi topluluğudur (BK.m.620). Şirketlerin amacı, genelde, iktisadi bir gayeyi gerçekleştirmektir. Şirketler Hukukumuzda kabul edilen altı farklı temel şirket türü mevcuttur. Bunlar, adi şirket, kollektif şirket, komandit şirket, anonim şirket, limited şirket ve kooperatiflerdir. Kıymetli Evrak Hukuku, bir alacak hakkını, ortaklıktan kaynaklanan bir hakkı ve eşya hukuku ile ilgili bir hakkı senede bağlamak konusunda gerekli bütün hukuk kurallarını içine alır. Kıymetli evraklarda bulunan hak, senetten ayrı olarak ileri sürülemeyeceği gibi başkalarına da devredilemez. Deniz ticareti hukuku, denizdeki ticaret gemileri ile eşya ve yolcu taşıma işlerini düzenleyen hukuk dalıdır. Türk Ticaret Kanunu nun 931 ve maddeleri arasında düzenlenmiştir. Gemi, Türk Ticaret Kanunu nda, "tahsis edildiği amaç, suda hareket etmesini gerektiren, yüzme özelliği bulunan ve pek küçük olmayan her araç, kendiliğinden hareket etmesi imkânı bulunmasa da, bu Kanun bakımından gemi sayılır" şeklinde tanımlanmıştır Sigorta Hukuku, kişilerin güvenlik ihtiyacından doğan sigorta ilişkilerini ve sigortacılık işlemlerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Sigorta Hukuku, Sosyal Sigorta Hukuku ve Özel Sigorta Hukuku olmak üzere ikiye ayrılır. Ticaret Hukuku kapsamında ele alınan, 16

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI A- Hukuk ve Hak Kavramlarına Giriş... 1 B- Hukuk Kavramının Çeşitli Anlamları... 2 a-pozitif Hukuk... 2 b-doğal (Tabii) Hukuk... 3 c-şekil Açısından

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun Dallara Ayrılması (Kamu Hukuku-Özel Hukuk) Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayrımı Hukuk kuralları için yapılan eski ayrımlardan biri, hukukun kamu

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun kaynakları Normlar hiyerarşisi Hukukun Kaynakları Hukukta kaynak kavramı, hukukun varlık kazanabilmek ve yürürlüğe geçebilmek için hangi

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER HUKUKUN KAYNAKLARI Yargı organları kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu açıdan yargı

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

İDARİ YARGI ( ADL104U )

İDARİ YARGI ( ADL104U ) İDARİ YARGI ( ADL104U ) KISA ÖZET kolayaof.com İDARİ YARGI - ADL104U İÇİNDEKİLER Ünite Ünite Adı Sayfa Ünite 1 : İdarenin Denetlenmesi 1 Ünite 2 : İdari Yargı Yetkisi Ve Yargı Düzenleri 4 Ünite 3 : İdari

Detaylı

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz Bölüm 1 İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 1.1.İdare Kavramı 1.1.1.İdare Kavramının Tanımı 1.1.2.İdare ile Yasama, Yürütme ve Yargının İlişkisi- Organik Anlamda İdare 1.1.3. İdari

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ. 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ. 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİM VE HUKUK HUKUKUN AMAÇLARI HUKUKUN DALLARI EĞİTİM HUKUKU HUKUKUN KAYNAKLARI ULUSLARARASI BELGELERDE

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? İdare nedir? Organik anlamda idare-fonksiyonel Anlamda İdare Hukuk devleti İdare teşkilatı İdari davalar İDARE HUKUKU Devletin 3 fonksiyonu vardır:

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

TEMEL HUKUK. Hukuk ve Kaynakları

TEMEL HUKUK. Hukuk ve Kaynakları TEMEL HUKUK Hukuk ve Kaynakları HUKUK NEDİR Hukuk, toplumsal yaşam içinde kişilerin birbirleriyle ve toplumu temsil eden güçle ilişkilerini düzenleyen ve uyulması, toplumu temsil eden güç tarafından yaptırıma

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.09.2014 TANIŞMA DERSİ TANIŞMA DERSİ 17.09.2014 22.09.2014

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (MERKEZ ÖRGÜTÜ) DEVLETİN TEMEL ORGANLARI KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI MERKEZ (BAŞKENT) ÖRGÜTÜ Cumhurbaşkanı Bakanlar kurulu Başbakan

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013 Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi K. Ahmet Sevimli Kimdir? 1972 yılında İstanbul da doğdu. 1990 yılında Bursa

Detaylı

ÜNİTE:1. Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2. Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3. Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2. Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3. Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2 Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3 Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4 Vergi Hukukunda Yorum ÜNİTE:5 1 Vergi Mükellefiyeti ve Sorumluluğu ÜNİTE:6

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUM VE HUKUK

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUM VE HUKUK İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUM VE HUKUK Toplum Hayatı...: 1 Hukukun Toplumdaki Fonksiyonu 2 Sosyal Dayanışma 3 Sosyal Hayatta Çekişme 5 Din Kuralları 6 Örf vc Âdet Kuralları 9 Görgü (Nezaket) Kuralları

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun kaynakları (devam) Hukukun Kaynakları Hukukta kaynak kavramı, hukukun varlık kazanabilmek ve yürürlüğe geçebilmek için hangi yolları içermesi

Detaylı

Editörler Dr.Tarık Söylemiş &Yrd. Doç. Dr.Nihat Kurt GENEL HUKUK

Editörler Dr.Tarık Söylemiş &Yrd. Doç. Dr.Nihat Kurt GENEL HUKUK Editörler Dr.Tarık Söylemiş &Yrd. Doç. Dr.Nihat Kurt GENEL HUKUK Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Nagehan Kırkbeşoğlu Yrd.Doç.Dr.Nihat Kurt Yrd.Doç.Dr.Özge Tuçe Gökalp Yrd.Doç.Dr.Ümmügülsüm Kılıç Nilgün Dolmacı Feyzanur

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. bütünü.

Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. bütünü. MEVZUAT Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. bütünü. NORMLAR HİYERARŞİSİ ANAYASALAR Dünya daki ilk Anayasa: 1787 ABD Anayasası İkincisi: 1791 Fransız Anayasası Türkiye'de anayasal hareketler

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi 1) CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ Hukuka aykırılıklar çok çeşitli biçimde gerçekleşebilir. Her hukuka aykırılık

Detaylı

Hukukun Dalları Hukukun Kaynakları. Pozitif Hukuk: İdeal Pozitif Hukuk. Hukukun Dalları. Maddi Hukuk- Biçimsel Hukuk

Hukukun Dalları Hukukun Kaynakları. Pozitif Hukuk: İdeal Pozitif Hukuk. Hukukun Dalları. Maddi Hukuk- Biçimsel Hukuk Hukukun Dalları Hukukun Kaynakları Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN İdeal Pozitif Hukuk İdeal Hukuk: Doğal (tabii) veya olması gereken hukuktur. İnsanların zihinlerinde ve vicdanlarında yaşayan hukuka denir.

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ

ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ ZAMAN BAKIMINDAN ETKİSİ

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 28.09.2015 30.09.2015 05.10.2015 07.10.2015 12.10.2015 TANIŞMA

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1 Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart 2016 Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi K. Ahmet Sevimli Kimdir? 1972 yılında İstanbul da doğdu. 1990 yılında Bursa

Detaylı

Uzm. Dr. Murat Günaydın. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Uzm. Dr. Murat Günaydın. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD Uzm. Dr. Murat Günaydın Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN (Tıp Meslekleri Uygulamalarına Dair

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

İŞ HUKUKU TEMEL HUKUK Kanunların Özellikleri

İŞ HUKUKU TEMEL HUKUK Kanunların Özellikleri İŞ HUKUKU TEMEL HUKUK Yrd.Doç.Dr. A. Erkan KARAMAN Kanunların Özellikleri Yasama organının yaptığı düzenlemelerin biçimsel anlamda kanun olabilmesi için, yazılı bir metin içinde, genel ve soyut nitelikte

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR

İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR 1., 2., 3. ve 4. 4 soruları cevaplamak zorundur. İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 1- Đdarenin bütünlüğü ilkesini açıklayarak; hiyerarşi ve vesayet kavramlarını

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN 3729 MĠLLETLERARASI ANDLAġMALARIN YAPILMASI, YÜRÜRLÜĞÜ VE YAYINLANMASI ĠLE BAZI ANDLAġMALARIN YAPILMASI ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 244 Kabul Tarihi : 31/5/1963

Detaylı

İdari Yargının Geleceği

İdari Yargının Geleceği İdari Yargının Geleceği Av. Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ* * Ankara Barosu. İdari Yargının Geleceği / SİRKECİOĞLU DÖNMEZ Ülkemiz Hukuk Fakültelerinde iki Ana Bilim dalı vardır: Özel Hukuk ve Kamu Hukuku. Özel

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

J401 MESLEK HUKUKU TEMEL KAVRAMLAR

J401 MESLEK HUKUKU TEMEL KAVRAMLAR J401 MESLEK HUKUKU TEMEL KAVRAMLAR MESLEK HUKUKU Hukuk deyimi, h a k l a r anlamındadır; Devletçe yaptırıma bağlanmış kurallar bütünüdür. Meslek hukuku ; bu çerçevede, ilgili tarafların hak, görev ve yükümlülüklerinin

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ I İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ ve SINIRLANDIRILMASI...1 I- Konunun Takdimi ve Önemi...1 Konunun Sınırlandırılması...2.2) ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL HASTANELER VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Güz Dönemi. HUK233 İdare Hukuku I Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Güz Dönemi. HUK233 İdare Hukuku I Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok . Sınıf Güz Dönemi Teori HUK İdare Hukuku I 4 İdare hukukuna giriş İdare hukukunun kaynakları Hukuk devleti ve eşitlik 4 Merkezi idare Yerel yönetimler İdari özerklik 7 Büyükşehir belediyeleri Kamu iktisadi

Detaylı

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.11.2012/195-1 MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Kamu Gözetimi Muhasebe

Detaylı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Yargıtay, tanımı Anayasa ile yapılan, işlevleri, mensupları ve bunların seçimi ve diğer kuruluş esasları, Anayasa'da

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 9.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 Kamu hizmetlerinin yürütülmesi birçok unsur yanında olmazsa olmaz unsur işgücü gereksinimidir. Kamu görevlileri, kamu hizmetinin işgücü unsurunu oluştururlar.

Detaylı

1 Tarihimizdeki tek yumuşak anayasa aşağıdakilerden hangisidir? 1961 Cevap Aşağıdakilerden hangisi uyarınca tüm idari

1 Tarihimizdeki tek yumuşak anayasa aşağıdakilerden hangisidir? 1961 Cevap Aşağıdakilerden hangisi uyarınca tüm idari 1 Tarihimizdeki tek yumuşak anayasa aşağıdakilerden hangisidir? 1961 Cevap---1921 1876 1982 1924 2 Aşağıdakilerden hangisi uyarınca tüm idari kararlar yargı denetimine tabidir? Yasa devleti Sosyal devlet

Detaylı

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI:

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TÜRKİYE TURİZM MEVZUATI DOÇ.DR. SABAH BALTA YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İZMİR HUKUK NEDİR? Hukuk toplum düzenini sağlamak amacıyla devlet tarafından ortaya konulmuş uyma zorunluluğu

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15329 Karar No. 2013/8585 Tarihi: 29.04.2013 İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/1 5510 S. SGK/101 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞÜNDEN ÖNCE MEMUR VE İŞTİRAKÇİ OLANLARIN

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ

İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ İŞVERENLERİN İŞÇİ İSTEMLERİNİ ÇALIŞMA DAİRESİ NE BİLDİRMELERİ TÜZÜĞÜ [(15.2.1995 R.G. 25 EK III A.E. 143 Sayılı Tüzüğün), (6.7.2000 R.G. 84 EK III A.E. 425) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] İŞ YASASI

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3. HAFTA 3. HAFTA 1 İMAR KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 3194 Kabul Tarihi : 3/5/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 9/5/1985 Sayı : 18749 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 378 (1) Bu Kanunda,

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

Arş. Gör. F. Umay GENÇ

Arş. Gör. F. Umay GENÇ CEZA HUKUKUNA GİRİŞ Arş. Gör. F. Umay GENÇ CEZA HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ KAMU HUKUKU ÖZEL HUKUK CEZA HUKUKU DİĞER KAMU HUKUKU DALLARI MADDİ CEZA HUKUKU CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU CEZA İNFAZ HUKUKU

Detaylı

Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir.

Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI T.C ANAYASASI'NIN İLGİLİ HÜKÜMLERİ (*) Kanun No.: 2709 Kabul Tarihi: 7.11.1982 Yükseköğretim kurumları ve üst kuruluşları 1. Yükseköğretim kurumları MADDE 130- Çağdaş eğitim-öğretim

Detaylı

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI TEMEL AMAÇ: Yargılama öncesinde veya yargılamanın devamı sırasında alınan

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİREYSEL İŞ HUKUKU İŞ HUKUKUNUN GENEL TANIMI. İkinci Bölüm BİRİNCİ KISIM 1. İŞ KANUNUN KAPSAMI Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER BİREYSEL İŞ HUKUKU İŞ HUKUKUNUN GENEL TANIMI. İkinci Bölüm BİRİNCİ KISIM 1. İŞ KANUNUN KAPSAMI Birinci Bölüm viii İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İŞ HUKUKUNUN GENEL TANIMI İŞ HUKUKUNUN TANIMI, YERİ, TARİHSEL GELİŞİMİ VE KAYNAKLARI... 1 1. İŞ HUKUKUNUN TANIMI... 1 2. İŞ HUKUKUNUN YERİ... 3 3. İŞ HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ...

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete:4.4.2007-26483 Kanun No. 5614 MADDE 1-7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 5 inci

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri; İhale dışı bırakılacak olanlar, İhaleye katılamayacak

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri; İhale dışı bırakılacak olanlar, İhaleye katılamayacak BİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARI Uzm.Dr.Rukiye BERKEM S.B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SATIN ALMA İŞLEMLERİ (İhale) KURSU I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR. Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR. Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İŞVERENLERİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI ULUSLARARASI KAYNAKLAR (SÖZLEŞME VS.) 1982 ANAYASASI TÜRK BORÇLAR

Detaylı

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 ix İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MANEVİ TAZMİNATIN HUKUKİ NİTELİĞİ, AMACI VE SÖZLEŞMEYE AYKIRILIKTAN DOĞAN MANEVİ TAZMİNATIN YASAL DAYANAĞI I. MANEVİ TAZMİNATIN

Detaylı

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Cumhurbaşkanı Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu 2 3 Cumhurbaşkanı bir ülkede yönetim hakkının kalıtımsal, soya dayalı, kişisel olmadığını Kanyanğının dinsel kaynaklardan ilahi tanrısal

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI BAŞLANGIÇ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI BAŞLANGIÇ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI BAŞLANGIÇ Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu Anayasa, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz

Detaylı

TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK

TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 17 BİRİNCİ BÖLÜM: TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK I. İSLAMİYET ÖNCESİNDE KURULAN DEVLETLER VE ANAYASAL YAPI 20 A. HUN DEVLETİ (MÖ. IV. yy.-ms 4. yy) 20 B. GÖKTÜRK DEVLETİ

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı