Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Mevzuatı ISBN Süleyman Serhat KIRTILOĞLU Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi Editör

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Mevzuatı ISBN 978-605-5110-10-9 Süleyman Serhat KIRTILOĞLU Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi Editör"

Transkript

1 i

2 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Mevzuatı ISBN Süleyman Serhat KIRTILOĞLU Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi Editör Sporcu Sağlığı Danışma Merkezi Yayın No 4 Konya 2014 ii

3 İçindekiler HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI... iv TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN HUZUREVLERİ İLE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLĞI ÖZEL, ÖZEL EĞİTİM KURSLARI TİP YÖNETMELİĞİ ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZÜRLÜLERİN BAKIMI, REHABİLİTASYONU VE AİLE DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİNE DAİR YÖNETMELİK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖZEL MESLEKİ REHABİLİTASYON MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ iii

4 ÖNSÖZ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Mevzuatı olarak ismini belirlediğimiz bu çalışmanın amacı; fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimi alan öğrencilerin ve alanla ilgili meslek gruplarının kendilerini ilgilendiren hukuk kurallarını bir araya toplamaktır. Topluluk halinde yaşamak zorunda olan insanların, aralarında çıkabilecek sorunlara ele almak üzere hukuk kurallarına ihtiyaç duyduğu, bilinen bir gerçektir. Hukuk kurallarının, yazılı ve yazılı olmayan hukuk kuralı olarak ayrıldıktan sonra yazılı hukuk kurallarının normlar hiyerarşisini de dikkate alarak Anayasa, Kanun, Tüzük, Yönetmelik gibi şekillerde ortaya çıkabileceği bilinen bir gerçektir. Bu kurallardan en üstte yer alan ve diğer hukuk kurallarının ona tabi olması gerekeni Anayasa dır. Anayasa ekseninde düzenlenen diğer hukuk kuralları temelde onun uygulanmasını sağlamaya yardımcı olacaktır. Bu çalışmanın ilk bölümünde, temel hukuk bilgisi sağlayacak mahiyette ve özet nitelikte olmak üzere temel bilgilere yer verilmiştir. Bu bilgiler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Mevzuatı üst başlığının altında yer alan diğer hukuk kurallarının daha kolay anlaşılabilmesine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaç etrafına olabildiğince basit bir anlatımla ve kolay anlaşılabilecek örneklere yer verilmiştir. Bunun devamında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon hizmetleri ile ilgili mevzuat normlar hiyerarşisi mantığı ile ikinci bölümde yer almıştır. Burada öncelikle temel kanun olan Tababet Ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun un tamamına daha sonra da Fizyoterapi ve Rehabilitasyon hizmetleri ile ilgili Yönetmelik hükümlerine yer verilmiştir. İlgili yönetmeliklerin tamamını almak yerine hem çalışmanın hacmini arttırmamak hem de hitap edilen kitlenin ihtiyacını doğrudan giderebilmek için yalnızca çalışmanın amacı ile ilgili maddelerine yer verilmiştir. Çalışmanın tüm ilgililere yararlı olacağı ümidini paylaştıktan sonra bu çalışmanın hazırlanması aşamasında yardımlarını gördüğüm değerli hocam Mevlana Üniversitesi Fizyoterapi - Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Rafet IRMAK a ve Mevlana Üniversitesinin değerli çalışanlarına teşekkür ediyorum. Konya, Temmuz 2014 Yrd. Doç. Dr. S. Serhat KIRTILOĞLU Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi iv

5 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 1 BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI VE HUKUK KURALLAR A.İNSAN VE TOPLUM DÜZENİ İnsanlığın dünyada var olduğu ilk günden bugüne, sosyal bir canlı olması ve topluluk halinde yaşamayı tercih etmesi bilinen bir gerçektir. Bu gerçek beraberinde o toplumda ve dolayısıyla topluluk halinde yaşayan bireyler arasında toplumsal düzen kurallarının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Ortaya çıkan bu toplumsal düzen kuralları bazen o topluluğun üzerinde hâkimiyet sahibi olan üst bir otoritenin garantisine verilmişken bazen de topluluk kendi içinde bazı dinamiklerle bu kuralları uygulamaya çalışmıştır. İşte toplu yaşamın sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için ihtyaç duyulan bu kurallar; görgü kuralları, ahlak kuralları, din kuralları, örf ve adet kuralları ile hukuk kuralları şeklinde ortaya çıkmıştır. Söz konusu toplumsal düzen kurallarının tamamının kendine has yaptırımaları vardır. Bu kurallardan görgü kuralları, ahlak kuralları, din kuralları, örf adet kurallarının yaptırımı manevidir. Daha açık bir ifadeyle adı geçen kurallara uyulmadığı zaman uygulanacak yaptırım o toplumun iç dinamiklerinde kabul edilmiş olan manevi yaptırımlar olacaktır. Buna karşılık insan davranışlarını konu alan, insanlarla insanlar, insanlarla topluluklar ve topluluklarla topluluklar arasındaki ilişkileri düzenleyen ve devlet tarafından desteklenen yaptırıma sahip olan kurallar bütünü olarak tanımlanan hukuk kurallarının en önemli özelliği ise devlet destekli yaptırımları olmasıdır. B. HUKUK KURALLARI VE HUKUKU KURALLARININ TEMEL ÖZELLİKLERİ 1 Bu çalışma hukuk bilimine ilişkin temel kavramları kısa başlıklarıyla ele alan, fizyoterapi mevzuatında yer alan bazı kavramların daha kolay anlaşılmasına yardımcı olabilecek nitelik temel bir çalışma notudur. Akademik bir amacı olmayan bu çalışmada konular ayrıntıya girilmeden ve sade bir dille incelenmiş ve dipnotlara da yer verilmemiştir. Bu çalışmanın hazırlanmasında şu kaynaklardan yararlanılmıştır: Atar, Yavuz/ Ayan, Mehmet/ Karahan, Sami/ Ulukapı, Ömer/ Arslan, İbrahim, Temel Hukuk Bilgisi, 6. Baskı, Konya, 2011; Ercan, İbrahim/ Arıkan, Mustafa/ Gümüş, Tarık/ Ünal, Mücahit, Genel Hukuk Bilgisi, 4. Baskı, Ankara, 2013; Ayan, Mehmet, Medeni Hukuka Giriş, 5. Baskı, Konya, 2011; Deryal, Yahya, Hukukun Temel Kavramları, 7. Baskı, Trabzon,

6 Hukuk kuralları muhatabı açısından bağlayıcılık taşıyan normatif niteliktedir. Her hukuk kuralı, kuralın konusu hariç iki kısımdan oluşur. Bunlar emir, yasak ya da düzenlemeden oluşan birinci kısım ve yaptırımdan oluşan ikinci kısımdır. Bunun yanında hukuk kuralı genel niteliktedir. Yani benzer özelliklere sahip tüm kişilere ve benzer durumdaki tüm olaylara uygulanır. Hukuk kuralları insan davranışlarını konu alan kurallardır. Burada insan davranışlarını konu alma, kuralın muhatabının her zaman bir insan davranışı olması şeklinde anlaşılmamalıdır. Çünkü bazen hukuk kuralları insan dışındaki canlıların hareketlerini ya da insan davranışının ürünü olmayan belirli doğa olaylarını da düzenleyebilir. Ancak her durumda bu kuralın muhatabı bir insan davranışıdır. Örneğin hayvan sahibinin sorumluluğuna ilişkin Borçlar Kanunu nun 67. maddesinde düzenlenen davranış, bir hayvan davranışıdır. Ancak kuralın muhatabı insandır. Hukuk kuralları açısından belki de en önemli olan durum hukuk kuralının kaynağı ne olursa olsun yetkilendirilmiş devlet organı tarafından ve belirlenmiş usule uygun olarak konulmuş olmasıdır. Hukuk kurallarına uymamanın belirli sonuçları vardır ve bu sonuçlar yaptırımlar olarak ortaya çıkmaktadır. Yaptırım olarak adlandırılan bu sonuç farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Hukuk kuralına uymayan kişinin karşılaşacağı yaptırımlardan birisi ceza yaptırımıdır. Ceza yaptırımı kural olarak hapis ve para cezası olarak ortaya çıkmaktadır. Yapılan davranışın çeşidine ve ağırlığına göre hapis ve para cezaları farklılık göstermektedir. Ceza yaptırımının amacı suçu önlemektir. Bu nedenle caydırıcı nitelikte olması gerekir. Suçun önlenemediği durumlarda ise ceza yaptırımının amacı suçluya acı ve ızdırap vermek değil, onun tekrar topluma kazandırılmasıdır. Yaptırımın bir diğer türü ise hukuki bir ilişkide edim yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişinin devletin yetkili organları aracılığıyla söz konusu edimi zorla yerine getirmesini sağlamaktır. Cebri icra olarak adlandırılan bu yaptırımda para ve para dışında bir borcun zorla yerine getirilmesi amaçlanır. Yaptırım türlerinden üçüncüsü tazmin zorunluluğudur. Buna göre hukuka aykırı bir davranış ile bir başkasına zarar veren kişi bunu tazmin etmekle yükümlüdür. Zararın karşılanması için yerine getirilen edime tazminat denir. Tazminat, maddi ya da manevi tazminat olarak ortaya çıkabilir. Maddi tazminat, hukuka aykırı davranışa maruz kalan kişinin mal varlığında oluşan azalmanın karşılığıdır. Manevi tazminat ise hukuka aykırı davranış ile şahsiyet hakları ihlal edilen kişinin çektiği acının, ızdırabın ve ruhsal çöküntünün karşılığıdır. 2

7 Yaptırım türü olarak nitelendirilebilecek son durum hukuk kurallarına uygun olarak yapılmayan bir işlem ya da hukuk kurallarına göre bazı unsurları eksik veya sakat işlemlerin geçersiz sayılmasıdır. Örneğin, yetkili evlendirme memuru önünde yapılmayan evlilik geçersizdir. C. HUKUKUN ÇEŞİTLİ ANLAMLARI Hukuk kuralları ile ilgili olmak üzere farklı kavramların ortaya çıktığı bilinen bu durumdur. Bu anlamlardan ilki mevzu hukuktur. Bir ülkede yetkili devlet organları tarafından konulmuş ve yürürlükte olan tüm yazılı hukuk kurallarının bütününe mevzu hukuk denir. Mevzu hukuk yürürlükteki tüm yazılı hukuk kurallarını yani mevzuatı içine alır. Bu çerçevede Anayasa, kanun, KHK (kanun hükmünde kararname), tüzük, yönetmelik ve diğer yazılı hukuk kuralları mevzu hukukun kapsamındadır. Hukukun bir diğer anlamı pozitif hukuk olarak ortaya çıkar. Pozitif hukuk bir ülkede belli zamanda yürürlükte bulunan tüm hukuk kurallarını ifade eder. Pozitif hukuk mevzu hukuka göre daha üst bir başlıktır ve mevzu hukuka ilave olarak örf - adet kurallarını da kapsmaktadır. D. BAŞLICA HUKUK SİSTEMLERİ I. KITA AVRUPASI HUKUK SİSTEMİ Kara Avrupası Hukuk sistemi, Roma - Cermen Hukuk sistemine dayanır. İngiltere dışındaki batı Avrupa ülkeleri, sosyalizmin yıkılması ile doğu Avrupa ülkeleri ve Cumhuriyetin ilanıyla Türkiye Cumhuriyeti bu hukuk sistemini kabul etmiştir. Bu hukuk sisteminde Kamu Hukuku ve özel hukuk ayrımı söz konusudur. II. ANGLO - SAKSON HUKUK SİSTEMİ Genel olarak İngiltere ve ABD ile bu ülkelerdeki hukuk sistemini takip eden Afrika ülkelerinde uygulanan hukuk sistemidir. Bu sistemde kanunlar genel olarak yazılı değildir, örf - adet kurallarına ve teamüllere dayanmaktadır. Kamu Hukuku - Özel Hukuk ayrımı yoktur. III. İSLAM HUKUKU SİSTEMİ İslami esaslara dayalı olarak yönetimin gerçeli olduğu ülkelerde uygulanmaktadır. Kuran-ı Kerim, Sünnet, İcma ve Kıyas olmak üzere ödrt kaynağı vardır. 3

8 IV. SOSYALİST HUKUK SİSTEMİ 1917 yılında gerçekleştirilen Bolşevik devriminden sonra Sovyetler Birliğinde, bazı Doğu Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinde uygulanan hukuk sistemidir. Marksist - Leninist felsefeye dayanmaktadır. Çin, Kuzey Kore ve Küba'da uygulanmaktadır. 4

9 İKİNCİ BÖLÜM HUKUKUN KAYNAKLARI A. GENEL OLARAK Kaynak kavramı, genel olarak bir şeyin ortaya çıktığı yeri ifade eder. Hukukun kaynakları kavramı ile kast edilen de hukuk kurallarının nasıl, ne şekilde ve nereden ortaya çıktığıdır. Medeni Kanun'un 1. maddesi ile hukukun kaynakları ve bunların uygulanma sırası düzenlenmiştir. Bu hükme göre hukukun kaynakları esas kaynaklar ve yardımcı kaynaklar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bilimsel görüşler yani doktrin ve yargı kararları yardımcı kaynak, bunlar dışındaki kaynaklar ise esas kaynaklardır. Esas kaynaklar da kendi içerisinde yazılı kaynaklar ve yazılı olmayan kaynaklar (örf - adet hukuku) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. B. YAZILI KAYNAKLAR Yazılı kaynaklar arasında bir uygulama sırası mevcuttur. Uygulama sırası Anayasa, Uluslararası Anlaşmalar, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük ve Yönetmelik şeklindedir. Bu sıralamaya göre, kural olarak, bir alt sıradaki düzenleme bir üst sıradaki düzenlemeye aykırı olamaz. Bu kurala "normlar hiyerarşisi" ismi verilmektedir. Normlar hiyerarşinde en üst sırada Anayasa yer alır. Diğer bütün hukuk kuralları anayasaya uygun olmak zorundadır. I. ANAYASA Anayasa, devletin kuruluş ve işleyişini, temel organlarını, organların birbirleriyle olan ilişkilerini, bu organların görev ve yetkileri ile kişilerin hak ve özgürlüklerini düzenleyen kurallar bütünüdür. Anayasalar, yazılı ve yazılı olmayan anayasalar, sert anayasa - yumuşak anayasa, çerçeve anayasa - kazuistik anayasa gibi ayrımlara tabi tutulmaktadır. Sert anayasa değiştirilmesi zor; yumuşak anayasa değiştirilmesi kolay anayasa anlamına gelmektedir. Halen yürürlükte olan 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, yazılı, sert ve kazuistik bir anayasadır. II. ULUSLARARASI ANLAŞMALAR 5

10 Uluslararası anlaşmalar, anayasa ve kanunların yetkili kıldığı kişiler tarafından devlet adına diğer devletlerle ya da uluslararası kuruluşlarla yapılan anlaşmalardır. Uluslararası anlaşmalar iki ya da çok taraflı olabilir. Uluslararası anlaşmaların yürürlüğe girmesi için, kural olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulması ve bu kanunun Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması gerekir (Any. m.90). Ancak bazı uluslararası anlaşmalar için istisnalar getirilmiştir. Buna göre: ekonomik, ticari veya teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan uluslararası anlaşmalar, Devlet Maliyesi bakımından bir yüklenme getirmemek, kişi hallerine ve Türklerin yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmamak şartıyla, yayımlanma ile yürürlüğe konabilir. Uluslararası anlaşmalar normlar hiyerarşisinde kanunlarla aynı sıradadır. Daha açık bir ifadeyle uluslararası anlaşmalar kanunlarla aynı güçtedir. Ancak usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası anlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda uluslararası anlaşma hükümleri esas alınır. III. KANUNLAR Kanun Anayasanın yetkilendirdiği organ olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılarak, Anayasada belirtilen şekilde kabul edilerek yürürlüğe giren, kurallardır Anayasasına göre kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkisindedir. Kanunlar, normlar hiyerarşisinde kendinden üst sırada yer alan Anayasa ya aykırı olmamalıdır. Kanunların anayasaya aykırı olup olmadığının denetimini Anayasa Mahkemesi yapar. IV. KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kararname (KHK), yasama organının amaç, kapsam, ilke ve süresini belirleyen bir yetki kanunu ile verdiği yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan kanun gücündeki hukuki düzenlemelerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Kanun hükmünde kararname için aranan Yetki kanunu, çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin, amacını, kapsamını, ilkelerini, kullanma süresini ve süresi içinde birden fazla kararname çıkarılıp çıkarılamayacağını gösterir. Kanun Hükmünde kararnameler normlar 6

11 hiyerarşisinde kendisinden üst sırada olan Anayasaya aykırı olamaz. Kararnamelerin Anayasaya uygunluğunu Anayasa Mahkemesi denetler. V. TÜZÜK Tüzükler, kanunların uygulanmasını göstermek veya kanunun emrettiği işleri belirtmek üzere kanunlara aykırı olmamak ve Danıştay'ın incelemesinden geçmek şartıyla Bakanlar Kurulunca hazırlanan düzenleyici işlemlerdir. Tüzükler Bakanlar Kurulunca hazırlanır, Danıştay'ın incelemesinden geçer, Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra Resmi Gazete'de yayımlanır. Bir tüzük Kanuna ve Anayasaya aykırı olamaz. Tüzüklerin, hukuka uygunluğunun denetimi Danıştay tarafından yapılır. VI. YÖNETMELİK Yönetmelikler, Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri tarafından kendi görev alanlarını ilgilendiren kanun ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere çıkarılan düzenleyici işlemlerdir. Bazı yönetmelikler Resmi Gazete'de yayımlanır. Yönetmelikler, Anayasaya, kanunlara ve tüzüklere aykırı olamaz. Yönetmeliklerin hukuka uygunluğunun denetimi idari yargı organları tarafından yapılır. C. YAZILI OLMAYAN KAYNAK (ÖRF - ADET HUKUKU) Uzun süreden beri, sürekli olarak uygulanan ve toplumun genelinde bunlara uyulması gerektiği yönünde genel bir inanç bulunan ve devlet tarafından desteklenen yaptırıma sahip kurallara, örf - adet hukuku kuralları denir. Toplumsal düzeni sağlayan örf - adet kuralları ile örf - adet hukuku kurallarını birbirinden ayıran özellik, örf - adet hukuku kurallarının devlet tarafından desteklenen yaptırıma sahip olmalarıdır. Örf - adet hukuku kuralları genel itibariyle özel hukuka kaynaklık etmektedir. Ceza Hukukundaki "kanunsuz suç ve ceza olmaz" ilkesi ve Vergi Hukukundaki "verginin kanuniliği" ilkesi gibi ilkeler nedeniyle örf adet hukuku kuralları kamu hukukuna kaynaklık edemez. D. YARDIMCI KAYNAKLAR Medeni Kanunun 1. maddesine göre hâkim, karar verirken bilimsel içtihatlardan ve yargı kararlarından yararlanır. Dolayısıyla doktrin ismi verilen bilimsel içtihatlar ile yargı kararları, hukukun doğrudan doğruya esas kaynağı olmayıp, yardımcı kaynaktırlar. 7

12 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM POZİTİF HUKUKUN BÖLÜMLERİ A. GENEL OLARAK Hukuk kuralları; bazen kişilerarası ilişkileri, bazen de kişiler ile devletlerarasındaki ilişkileri ve devletler ile diğer devletlerarasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar bütünüdür. Bu özelliği itibari ile hukuk kuralları, farklı ilişkilere uygulandığından zamanla farklılaşmış ve bu durum da hukuk kurallarının öncelikle kamu hukuku özel hukuk şeklinde iki ana dala ayrımını beraberinde getirmiştir. Bir hukuk dalının özel hukuka mı ait olduğunu yoksa kamu hukukuna mı ait olduğunu belirlemede farklı ölçütler kullanılmaktadır. Bu ölçütler menfaat (yarar) ölçütü, irade özgürlüğü ölçütü ve egemenlik ölçütüdür. Menfaat ölçütüne göre; bir hukuk kuralı kamunun menfaatini koruyorsa kamu hukuku, şahısların menfaatini koruyorsa özel hukuk kuralı olarak nitelendirilmektedir. İrade özgürlüğü ölçütüne göre; tarafların iradeleri ile değiştirilmeyen kurallar kamu hukukuna, tarafların özgür iradeleri ile değiştirilebilen kurallar ise özel hukuk kurallarına dâhildir. Egemenlik ölçütüne göre; hukuki ilişkilerde devlet ve kamu tüzel kişileri özel hukuk kişilerine karşı daha üstün konumda ise kamu hukuku, tarafların eşitliği söz konusu ise özel hukuk kapsamında değerlendirilmektedir. Genel olarak bu üç ölçüt değerlendirildiğinde, her ölçütün doğru bir yaklaşımı olmakla birlikte, ayrım yapmakta tek başlarına yetersiz kaldığı görülür. Bu nedenle de kamu hukuku, özel hukuk ayrımı yapılırken bu ölçütlerin birlikte kullanılarak bir ayrım yapılması daha uygun olacaktır. I. Kamu Hukuku Kamu hukuku; devlet örgütünü, devletin faaliyetlerini, yetki ve görevlerini, devletle kişi arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. Kamu hukuku kuralları; devletlerin devlet sıfatı ile yaptığı hukuki ilişkilerde uygulanmaktadır. Ancak devletlerin hukuki ilişkilerinin tümünün kamu hukuku olarak nitelendirilemesi doğru olamaz. Zira devletlerin, özel hukuk çerçevesinde kişiler ile kurdukları ilişkilerde özel hukuk kuralları da uygulanmaktadır. II. Özel Hukuk Özel hukuk; kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. Özel hukuk, eşit statüdeki kişiler arasındaki hukuki ilişkilere uygulanması özelliği gereği kamu hukukundan 8

13 ayrılmaktadır. Özel hukukta tarafların eşit statüde bulunması nedeniyle sözleşmenin taraflarından birinin kamu tüzel kişisi olmasının da önemi yoktur. III. Karma Hukuk Zamanla kamu hukuku ve özel hukuk ayrımının yetersiz kaldığı durumlar ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine söz konusu her iki hukukun da özelliklerini taşıyan ve oluşan boşlukları doldurmayı amaçlayan karma hukuk kavramı gelişmiştir. Şimdi bu üst başlıklarda tanımlanan hukuk dalları biraz daha yakından incelenecektir. B. KAMU HUKUKUNUN DALLARI Kamu hukuku kendi içerisinde farklı dallara ayrılmaktadır. Bu çerçevede kamu hukukunun başlıca dalları; anayasa hukuku, genel kamu hukuku, idare hukuku, ceza hukuku, devletler genel hukuku, vergi hukuku, sosyal güvenlik hukuku ve yargılama hukuku olarak belirtilebilir. I. Anayasa Hukuku 1. Genel Olarak Anayasa hukuku, devletin yapısını, niteliğini, temel organlarının kuruluşunu, işleyişini ve bunlar arasındaki ilişkiler ile bireylerin temel hak ve hürriyetlerini inceleyen hukuk dalıdır. Ayrıca Anayasa hukuku; siyasi iktidara ilişkin hususların yanı sıra, siyasi kurum ve olayları da inceler. Bu çerçevede siyasi partiler siyasi kurumlar, anayasal gelişmeler ve siyasi olaylar, anayasa hukukunun inceleme alanı içerisinde yer almaktadır. 2.Anayasanın Temel ilkeleri a. Demokratik Devlet Hürriyetçi demokrasinin temel unsurları; ülke yöneticilerinin genel ve eşit oya dayanan yarışmacı seçimlerle belirlenmesi, çok partili siyasi hayat çerçevesinde şekillenen iktidar yarışı, kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınmış olması, seçimlerde çoğunluğu elde etmiş partilerin yönetimine karşılık, azınlıkta kalan kitlenin haklarının ihlal edilmemesi ve seçilmişlerin atanmışlara üstünlüğüdür. Bu çerçevede Anayasanın 67. maddesinde bu nitelikler ifade edilmiştir. 67. maddeye göre: "Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasî parti içinde siyasî faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir. Seçimler ve halkoylaması 9

14 serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır." b. İnsan Haklarına Saygılı Devlet 1982 Anayasası 2. maddesi Türkiye Cumhuriyetinin insan haklarına saygılı bir devlet olduğunu ifade etmiştir Anayasasında ise, bunun yerine insan haklarına dayalı tabiri kullanılmıştır Anayasası 5. maddesinde devletin temel amaç ve görevlerini düzenlemiştir. 5. maddeye göre: "Devletin temel amaç ve görevleri, Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır." c. Hukuk Devleti Anayasanın 2. maddesine göre: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuk devleti, polis devletinin zıddı olarak keyfiliğin değil, hukukun egemen olduğu devlettir. Bu bağlamda hukuk devleti, devletin bütün eylem ve işlemlerinin hukuk kuralları temelinde şekillendiği ve bireylerin kendilerini hukuki güvenlik içerisinde hissettikleri bir yapıyı kabul etmektedir. Hukuk devletinde devlet organlarının bağlı olacağı hukuk, insan hak ve hürriyetlerini tanıyan, vatandaşlar için hukuki güvenlik sunan, adil ve evrensel standartlarla uyumlu bir hukuktur Hukuk devletini gerçekleştirebilmenin en önemli unsuru ise, yasama ve yürütme işlemlerinin yargısal denetiminin sağlamasıdır. Hukuk devletinde yürütmenin işlemleri de yargı denetimine açıktır. Anayasanın 125. maddesinde; idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu ifade edilmektedir. d. Laik Devlet Anayasanın 2. maddesinde Cumhuriyetin nitelikleri arasında laiklik de ifade edilmektedir. Laikliğin anlamı bireylere din ve vicdan hürriyeti içerisinde hem inanç, hem de ibadet hürriyetinin sağlanmasıdır. 3. Anayasaya Göre Devletin Fonksiyonları ve Organları 10

15 Devletin yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç temel fonksiyonu vardır. Temel olarak Anayasa tarafından yasama fonksiyonu TBMM, yürütme fonksiyonu Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu ve yargı fonksiyonu ise bağımsız mahkemeler tarafından yerine getirilir. Anayasanın 87. maddesinde yasama organı olan TBMM'nin görev ve yetkileri düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre: "Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirme ve kaldırmak; Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek; bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak TBMM nin görevlerindedir. Yürütme fonksiyonu ile özel, somut ve bireysel işlemler yapılmaktadır. Anayasanın 8. maddesi gereği, Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. Cumhurbaşkanın halk tarafından beş yıllık süre için seçilmesi ve iki kez Cumhurbaşkanı seçilebilmesi mümkündür. Parlamenter hükümet sisteminin geçerli olduğu ülkemizde, yürütme fonksiyonunun yerine getirilmesi bakanlar kuruluna ait bir yetkidir. Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar arasından Başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanınca atanır; gerektiğinde Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca görevlerine son verilir. Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı olarak, Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Yargı fonksiyonu, bireyler arasındaki ya da bireylerle devlet arasındaki hukuki ihtilafların yürürlükteki hukuk çerçevesinde bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından çözümlenmesi anlamına gelmektedir. Anayasanın 9. maddesine göre: "Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır." II. Genel Kamu Hukuku Genel Kamu hukuku; devleti, devletin unsurlarını, otoritesini ve devlet karşısında bireylerin hak ve hürriyetlerini teorik çerçevede inceleyen bir bilim dalıdır. Devlet kavramı üç temel unsurdan oluşmaktadır. Söz konusu unsurlar insan topluluğu, ülke ve egemenliktir. Devletler, kuruluşları açısından basit ve birleşik devlet olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Basit devlet, devlet iktidarını oluşturan yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin 11

16 tek bir otoritede toplandığı üniter devlettir. Birleşik devlet ise, konfederasyon ve federasyondan oluşmaktadır. ABD federal devlete verilebilecek en iyi örneklerden biridir. III. İdare Hukuku İdare hukuku, devlet yönetiminin işleyiş ve teşkilatına ilişkin hususları, kişilerin idareyle olan ilişkilerini ve kamu hizmetine ilişkin esasları düzenleyen hukuk dalıdır. İdare kavramı ise, "idari teşkilat" ve "kamu hizmetleri" olmak üzere iki anlama sahiptir. Anayasanın 123/2. maddesine göre, Türkiye Cumhuriyeti idari teşkilatı, merkezden ve yerinden yönetim esaslarına dayalıdır. İdari işlem, idarenin hukuki sonuç doğurmaya yönelik, kamu gücü ayrıcalığına dayanan irade açıklamalarıdır. Bir hukuki işleme idari işlem vasfını kazandıran şartlar, irade açıklaması, hukuki sonuç ve kamu gücü ayrıcalıkları dır. İdarenin denetimi, yargı dışı denetim ve yargısal denetim olmak üzere iki yöntemle gerçekleşmektedir. Yargı dışı denetim yolları; siyasi denetim, idari denetim ve yeni anayasa değişikliği ile getirilen ve sınırları tam olarak belirlenmemiş olan kamu denetçisi usulüdür. IV. Ceza Hukuku Ceza hukuku, hukuki ve toplumsal düzenin işleyişi açısından sakıncalı nitelikteki davranışları suç olarak belirleyen ve söz konusu suçları işleyenlere karşı hangi müeyyidelerin uygulanacağını ortaya koyan hukuk kurallarını inceleyen bilim dalıdır. Ceza hukukunun en ilkelerinden biri "kanunsuz suç ve ceza olmayacağına" ilişkin ilkedir. Suç, toplumsal düzenin devamı için yasama organı tarafından kabul edilen ve cezai müeyyide gerektiren bir kanun hükmünün, bireyler tarafından ihlal edilmesidir. Suçun, kanuni, maddi, manevi ve hukuka aykırılık olmak üzere dört unsuru bulunmaktadır. Cezaların da, suçlar gibi önceden kanunla belirlenmesi gerekmektedir. V. Devletler Genel Hukuku Devletler genel hukuku, bağımsız egemen bir devletin, diğer devletler ya da uluslararası kuruluşlarla veya uluslararası kuruluşların birbirleriyle olan ilişkilerini inceler. Devletler genel hukukunun başlıca kaynakları anlaşmalar, uluslararası teamül kuralları, hukukun genel ilkeleri, içtihatlar ve doktrindir. VI. Vergi Hukuku 12

17 Devletin sunmakla yükümlü olduğu kamu hizmetlerini yerine getirebilmesi, maddi kaynaklarıyla ilgilidir. Söz konusu maddi kaynağın temininde en önemli rolü vergi oluşturmaktadır. Vergi, devletin kamu giderlerini karşılamak maksadıyla gerçek ve tüzel kişilerin gelir, gider ve malları nedeniyle yüklediği ekonomik yükümlülüktür. Vergi, kişilere anayasa tarafından tanınmış hem bir hak, hem de bir ödevdir. Vergi hukukunun zaman içerisindeki gelişimi sonucu çeşitli ilkeler ortaya çıkmıştır. Söz konusu ilkelerin en başta gelenleri vergilerin kanuniliği, vergide genellik ve adalettir. VII. Sosyal Güvenlik Hukuku Sosyal güvenlik, gelir durumları hangi seviyede bulunursa bulunsun kişilere iş kazası, meslek hastalığı, hastalık, analık, sakatlık, yaşlılık, işsizlik, evlenme, çocuk sahibi olma gibi sosyal risklere karşı güvence sağlayan bir yapıyı ifade etmektedir. Sosyal güvenlik hizmetleri; sosyal sigortalar ve sosyal yardımlar olmak üzere iki araçla şekillenmektedir. Sosyal sigortalar, çalışanların karşılaşabilecekleri riskleri gidermek amacıyla işçi ve işverenin zorunlu katılımıyla devlet tarafından teşkilatlandırılmış bir yapıdır. Sosyal yardımlar, elde olmayan nedenlerle yoksul ve muhtaç duruma düşen kişilerin insan onuruna yakışan şartlarda yaşamasını temin etmek için yapılan yardımları ifade etmektedir. Örneğin; 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına bağlanan aylıklar, muhtaç asker ailelerine yapılan yardımlar bu kapsamdadır. VIII. Anayasa Yargısı Anayasa yargısı doğrudan doğruya anayasaya uyulmasını sağlamak amacını güden her türlü yargı işlemi ifade eder. Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetlemekle görevli özel bir mahkemedir. Anayasaya uygunluk denetimi; soyut norm denetimi (iptal davası), somut norm denetimi (itiraz yolu) ve bireysel başvuru yolu ile gerçekleştirilmektedir. IX. İdari Yargı ve Vergi Yargısı İdari yargı, devlet kurumlarının idare hukuku bağlamındaki eylem ve işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkları çözmeyi amaç edinmiş yargı yoludur. Kanunlarla vergi mahkemelerinin görev alanına girmeyen ve Danıştay'ın ilk derece mahkemesi olarak bakacağı davalar dışındaki iptal davalarını, tam yargı davalarını idare 13

18 mahkemesi çözümler. Vergi mahkemeleri ise vergi uyuşmazlıklarını çözen ilk derece mahkemeleridir. X. Ceza Yargısı Ortada bir suç olup olmadığını, varsa bu suçun kim tarafından işlendiğini ve hangi müeyyidenin uygulanacağını açıklığa kavuşturmak amacıyla, iddia, savunma ve yargılama niteliğindeki faaliyetlere ceza muhakemesi denir. Kural olarak savcının dava açabilmesi için suçtan zarar gören kimsenin şikâyetine gerek yoktur. Ancak bazı istisnai hallerde dava açılabilmesi için kişinin şikâyette bulunması gerekir. Bu tür suçlara "takibi şikâyete bağlı suç" denilmektedir. Ceza yargılaması, savcı tarafından yürütülen "soruşturma aşaması" ve savcının iddianame hazırlayarak kamu davası açması ve bu iddianamenin kabul edilmesiyle başlayan "kovuşturma aşaması" olmak üzere ikiye ayrılır. C. ÖZEL HUKUKUN DALLARI I. Medenî Hukuk Medenî Hukuk kişilerin kişisel durumlarını, ailevi ilişkilerini, mallar üzerindeki hak ve yetkilerini, diğer kişilerle olan borç münasebetlerini ve ölümden sonra miraslarının akıbetini düzenler. Medenî Hukuk, kendi içinde çeşitli dallara ayrılır. Bunlar kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku, eşya hukuku ve borçlar hukukudur. 1. Kişiler Hukuku Kişiler Hukuku gerçek kişiler ve tüzel kişiler şeklinde iki kısımdan oluşur. Gerçek kişiler kısmında insanların hukukî durumlarına ilişkin kurallar yer almaktadır. TMK. m. 28/1 e göre, kişilik, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlar ve ölüm ile sona erer. Buna göre gerçek kişiler açısından kişilik ancak sağ ve tam doğmuş olmak şartıyla kazanılabilir. Tüzel kişilik, belirli bir amacı gerçekleştirmek maksadıyla ve başlı başına bağımsız bir varlığa sahip olmak üzere örgütlenmiş ve hukuk düzenince kendilerine haklar ve borçlar edinebilme iktidarı tanınmış olan kişi ve mal topluluklarıdır. 2. Aile Hukuku 14

19 Aile Hukuku, toplumun en küçük çekirdeği olan aile kurumunun, kuruluş hazırlıklarını (nişanlanma), kuruluşunu (evlenme), geçerlilik şartlarını, eşlerin karşılıklı birbirleriyle ve çocuklarıyla olan ilişkilerini, evliliğin sona ermesini, ana-baba ile çocuklar arasındaki hukukî bağı (nesep) ve korunmaya muhtaç olanlarla ilgili koruma tedbirleri gibi konuları düzenlemektedir. 3. Miras Hukuku Miras hukuku iki kısımdan meydana gelir. Birinci kısım mirasçılıkla ilgilidir. Burada önce kanunî mirasçı ele alınmıştır. Mirasçının kimer olacağı, miras hisseleri nasıl olacağı burada incelenmiştir. Miras Hukukunun temel amacı, ölen kişinin malvarlığının akıbetini belirlemektir. 4. Eşya Hukuku Eşya, üzerinde hâkimiyet kurulabilecek, insan dışı, iktisadi değere sahip cismani varlıktır. Eşya hukuku da kişilerin ferdi hâkimiyet nedeniyle diğer kişilerle olan ilişkilerini, hâkimiyet ve tasarruf çeşitlerini, bunların kapsam ve sonuçlarını düzenleyen hukuk dalıdır. II. Borçlar Hukuku Borç ilişkisi, iki veya daha fazla kişi arasında, bunlardan birini diğerine veya her ikisini karşılıklı olarak belli bir davranışta bulunmakla yükümlü kılan ve çeşitli haklar ve yetkiler ihtiva eden hukukî bir bağdır. Borç ilişkisinin konusu çok farklı olabilir. Günlük yaşantıda insanlar pek çok borç ilişkisine girerler. Bu da genellikle sözleşme yoluyla gerçekleşir. Örneğin kitap almak, okul kantininden tost almak gibi. Borç ilişkileri sözleşme ilişkisinin yanında kanundan da doğabilir. Bu iki borç kaynağının yanında borcun üçüncü kaynağı haksız fiildir. Haksız fiil, bir kimsenin hukuka aykırı ve kusurlu bir davranışla bir başkasının mal veya şahıs varlığına zarar vermesidir. Örneğin başkasının otomobiline zarar vermek haksız fiil olarak kabul edilir. Bu tip durumlarda haksız fiili işleyen kişi ortaya çıkan zararı tazmin etmek zorundadır. Bazı durumlarda haksız fiil teşkil eden davranış aynı zamanda Ceza Kanunu anlamında suç da olabilir. Böyle durumlarda fail tazminat sorumluluğunun yanında ceza hukuku anlamında da yaptırımlara maruz kalır. Haksız fiillerin dışında kanundan doğan borçlar da vardır. Örneğin sebepsiz zenginleşmeden, vekâletsiz işgörmeden veya kusursuz sorumluluk hallerinden doğan borçlar gibi. 15

20 Borçlar hukukuna hâkim olan bazı ilkeleri, irade muhtariyeti, nispilik, kusurlu sorumluluk, dürüstlük, üçüncü kişi aleyhine borç kurulamaması, sözleşmelerde ivazlılık ve borçlunun ikametgâhında ifa ilkesi olarak sıralamak mümkündür. III. Ticaret Hukuku Ticaret Hukuku, ticari nitelik taşıyan her türlü ilişkiye uygulanan hukuk kurallarından oluşan bir hukuk dalıdır. Ticaret Hukukuna ilişkin kurallar genel itibariyle Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiştir. Ticaret Hukuku altı ana başlık altında incelenir. Bunlar, Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Taşıma Hukuku, Özel Sigorta Hukuku ve "Deniz Ticaret Hukuku" dur. Ticari işletme hukuku, ticaret hukukunun temellerini, özellikle ticari işletme kavramı ve bu kavrama bağlı olguları inceleyen ticaret hukukunun bir alt dalıdır. Ticari işletme hukuku genel itibariyle, Türk Ticaret Kanunu (TTK) nun ilk 123 maddesinde düzenlenmiştir. Ticari işletme kavramı, TTK nın 11. maddesinde Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir şeklinde tanımlanmıştır. Şirket (ortaklık), kural olarak, iki veya daha fazla kişinin bir sözleşme ile ortak bir amaca ulaşmak için mal ve/veya emeklerini birleştirdikleri mal veya kişi topluluğudur (BK.m.620). Şirketlerin amacı, genelde, iktisadi bir gayeyi gerçekleştirmektir. Şirketler Hukukumuzda kabul edilen altı farklı temel şirket türü mevcuttur. Bunlar, adi şirket, kollektif şirket, komandit şirket, anonim şirket, limited şirket ve kooperatiflerdir. Kıymetli Evrak Hukuku, bir alacak hakkını, ortaklıktan kaynaklanan bir hakkı ve eşya hukuku ile ilgili bir hakkı senede bağlamak konusunda gerekli bütün hukuk kurallarını içine alır. Kıymetli evraklarda bulunan hak, senetten ayrı olarak ileri sürülemeyeceği gibi başkalarına da devredilemez. Deniz ticareti hukuku, denizdeki ticaret gemileri ile eşya ve yolcu taşıma işlerini düzenleyen hukuk dalıdır. Türk Ticaret Kanunu nun 931 ve maddeleri arasında düzenlenmiştir. Gemi, Türk Ticaret Kanunu nda, "tahsis edildiği amaç, suda hareket etmesini gerektiren, yüzme özelliği bulunan ve pek küçük olmayan her araç, kendiliğinden hareket etmesi imkânı bulunmasa da, bu Kanun bakımından gemi sayılır" şeklinde tanımlanmıştır Sigorta Hukuku, kişilerin güvenlik ihtiyacından doğan sigorta ilişkilerini ve sigortacılık işlemlerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Sigorta Hukuku, Sosyal Sigorta Hukuku ve Özel Sigorta Hukuku olmak üzere ikiye ayrılır. Ticaret Hukuku kapsamında ele alınan, 16

TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN (1)

TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN (1) 887 TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN (1) Kanun Numarası : 1219 Kabul Tarihi : 11/4/1928 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 14/4/1928 Sayı : 863 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI MEVZUATI

SAĞLIK KURUMLARI MEVZUATI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2860 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1817 SAĞLIK KURUMLARI MEVZUATI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özgür UĞURLUOĞLU (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Ece UĞURLUOĞLU ALDOĞAN (Ünite 2,

Detaylı

TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN (1)

TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN (1) 887 TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN (1) Kanun Numarası : 1219 Kabul Tarihi : 11/4/1928 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 14/4/1928 Sayı : 863 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3

Detaylı

TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN (1)

TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN (1) TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN (1) Kanun Numarası : 1219 Kabul Tarihi : 11/4/1928 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 14/4/1928 Sayı : 863 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt

Detaylı

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ Erdal KULUÇLU * Giriş İnsan ve insanla ilintili alanları düzenleyen hukuk normları, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından

Detaylı

genelyetenekgenelkültür 1

genelyetenekgenelkültür 1 ANAYASA SORU KAMPI YANIT ANAHTARI adım 1 adım 2 adım 3 adım 4 adım 5 adım 6 1. B 1. C 1. B 1. A 1. B 1. E 2. E 2. D 2. D 2. B 2. D 2. B 3. E 3. A 3. D 3. C 3. E 3. B 4. C 4. B 4. C 4. D 4. A 4. D 5. B

Detaylı

Kamu hukuku kurallarında, taraftar arasında eşitlik ilişkisi yoktur. Devlet, üstün gücü kullanan taraf durumundadır. Kamu yararı düşüncesi hâkimdir.

Kamu hukuku kurallarında, taraftar arasında eşitlik ilişkisi yoktur. Devlet, üstün gücü kullanan taraf durumundadır. Kamu yararı düşüncesi hâkimdir. ÜNİTE 1. HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER AMAÇLAR Bu üniteyi başarı ile tamamlayan her öğrenci; 1.Toplum düzeninin sağlanmasında ve sürdürülmesinde hukukun rolü ve önemini kavrar. 2.Meslek hayatında ve toplum

Detaylı

UYGULAMALI VERGİ HUKUKU. Ders Notları. Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN

UYGULAMALI VERGİ HUKUKU. Ders Notları. Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN UYGULAMALI VERGİ HUKUKU Ders Notları Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN Samsun 2010 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 ÖNSÖZ...8 ÜNİTE I...9 GENEL HÜKÜMLER...9 1. Vergi Hukukunun Anlamı...9 1.1. Hukuk Kavramı...9

Detaylı

TESAM. Ekonomik, Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi www.tessam.org Bu rapor TESİAD'ın katkılarıyla TESAM tarafından hazırlanmıştır.

TESAM. Ekonomik, Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi www.tessam.org Bu rapor TESİAD'ın katkılarıyla TESAM tarafından hazırlanmıştır. TESAM. Ekonomik, Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi www.tessam.org Bu rapor TESİAD'ın katkılarıyla TESAM tarafından hazırlanmıştır. TESİAD Genel Merkezi. İnönü Cad. No: 115 / 20-29 Osmangazi / BURSA

Detaylı

TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN (1)

TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN (1) TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN (1) Kanun Numarası : 1219 Kabul Tarihi : 11/4/1928 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 14/4/1928 Sayı : 863 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt

Detaylı

GENEL HUKUK BİLGİSİ. ve GÜNCEL BİLGİLER

GENEL HUKUK BİLGİSİ. ve GÜNCEL BİLGİLER GENEL HUKUK BİLGİSİ ve GÜNCEL BİLGİLER Bölüm 1 GENEL HUKUK BİLGİSİ SOSYAL DÜZEN KURALLARI Kişilere yetki veren ve ödev yükleyen veya sadece ödev yükleyen kurallara sosyal düzen (toplumsal davranıģ) kuralları

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI HAK-İŞ KONFEDERASYONU ÖNERİSİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 30 Aralık 2011 Ankara Yayın No: 45 HAK-İŞ VE YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI HAK-İŞ Konfederasyonu, yeni, sivil ve demokratik Anayasa yı ülkemizin temel

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE HUKUKU DERS NOTLARI. Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Süleyman ŞAKAR

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE HUKUKU DERS NOTLARI. Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Süleyman ŞAKAR YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 0414021 ÇEVRE HUKUKU DERS NOTLARI Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Süleyman ŞAKAR Tel: 0212 383 53 55 Faks: 0212 383 53 58 E posta: sakar@yildiz.edu.tr EYLÜL,

Detaylı

MERKEZİ VE MAHALLİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ (ŞEFLİK)

MERKEZİ VE MAHALLİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ (ŞEFLİK) 09-20 ŞUBAT 2009 TARİHLERİ ARASINDA HİZMETİÇİ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA PLANLANAN MERKEZİ VE MAHALLİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ (ŞEFLİK) DERS NOTLARI ANKARA 2009 Sevgili Şef Adayları, Yönetim, toplum

Detaylı

Kemal Gözler GENEL HUKUK BİLGİSİ

Kemal Gözler GENEL HUKUK BİLGİSİ Kemal Gözler GENEL HUKUK BİLGİSİ EKİN Basım Yayım Dağıtım Ekin Basım Yayın ve Dağıtım, ISBN: 975-8768-11-5 (c) 2008. Her hakkı mahfuzdur. Birinci Baskı: Eylül 2003; Yedinci Baskı: Eylül 2008 Dizgi, Kapak

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (1)(2)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (1)(2) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (1)(2) Kanun Numarası : 2709 Kabul Tarihi : 18/10/1982 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 9/11/1982 Sayı: 17863 (Mükerrer) Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 3 Bu

Detaylı

Türk sağlık MEVZUATİ. Sağlıkla İlgili Tüm Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük ve Yönetmeliklerin İncelenmesi ve Özetleri

Türk sağlık MEVZUATİ. Sağlıkla İlgili Tüm Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük ve Yönetmeliklerin İncelenmesi ve Özetleri Türk sağlık MEVZUATİ Sağlıkla İlgili Tüm Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük ve Yönetmeliklerin İncelenmesi ve Özetleri Prof. Dr. Cemil Özcan Yrd. Doç. Dr. Metin Fikret Genç I Ankara Tabip Odası Yayınları

Detaylı

DERNEKLER MEVZUATI ANKARA

DERNEKLER MEVZUATI ANKARA DERNEKLER MEVZUATI ANKARA 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 5 SUNUŞLAR... 6 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI VE ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER... 8 (İLGİLİ HÜKÜMLER) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (İlgili Hükümler)... 8

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İkinci Öğretim) Bireysel İş Hukuku 2006/07 ders notlarıdır. Dersin Hocası: Prof. Dr.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İkinci Öğretim) Bireysel İş Hukuku 2006/07 ders notlarıdır. Dersin Hocası: Prof. Dr. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İkinci Öğretim) Bireysel İş Hukuku 2006/07 ders notlarıdır. Dersin Hocası: Prof. Dr. Haluk Hâdi SÜMER İŞ HUKUKUNUN KONU ve KAPSAMI İş hukuku, iş ilişkilerini düzenler.

Detaylı

TIBBİ MÜDAHALE SÖZLEŞMESİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER. İlhan GÜLEL 1

TIBBİ MÜDAHALE SÖZLEŞMESİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER. İlhan GÜLEL 1 TIBBİ MÜDAHALE SÖZLEŞMESİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER 1 ÖZET Tıbbi müdahale, insanın maddi ve manevi bütünlüğü üzerinde gerçekleştirilen teşhis, tedavi, önleme, koruma, nüfus planlaması gibi çeşitli amaçları

Detaylı

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu na Göre İşçi Sendikası Üyeliğinin Kazanılması

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu na Göre İşçi Sendikası Üyeliğinin Kazanılması Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 11, Sayı: 22, ss. 31-68, 2013 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu na Göre İşçi Sendikası Üyeliğinin Kazanılması Yusuf YİĞİT* Özet Çalışanların sosyal ve

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 1, 2 B A Ş L A N G I Ç 3

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 1, 2 B A Ş L A N G I Ç 3 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 1, 2 Kanun No. : 2709 Kabul Tarihi : 18.10.1982 Yayımlandığı R.G.Tarih : 9.11.1982 Sayı : 17863 (Mükerrer) Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 3 B A Ş L A N

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde kişinin dokunulmazlığı,

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3009 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1962 İCRA İFLAS HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3009 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1962 İCRA İFLAS HUKUKU T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3009 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1962 İCRA İFLAS HUKUKU Yazarlar Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ Prof.Dr. Oğuz ATALAY Prof.Dr. Muhammet ÖZEKES Editörler Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AVUKATIN MALPRAKTİS SORUMLULUĞU ONUR BOZ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AVUKATIN MALPRAKTİS SORUMLULUĞU ONUR BOZ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AVUKATIN MALPRAKTİS SORUMLULUĞU ONUR BOZ ARALIK 2011 ÖZET AVUKATIN MALPRAKTİS SORUMLULUĞU BOZ, Onur Sosyal Bilimler

Detaylı

SOSYAL HUKUK DALI OLARAK İŞ HUKUKU

SOSYAL HUKUK DALI OLARAK İŞ HUKUKU SOSYAL HUKUK DALI OLARAK İŞ HUKUKU İş hukuku, sosyal hukuk alanına giren bir hukuk dalıdır. Sosyal hukuk nedir? Sosyal hukuk, hukuksal ilişkide tarafların sosyal eşitsizliğini gidermek amacıyla zayıf olan

Detaylı

* Bu Anayasa; Kurucu Meclis tarafından 18/10/1982 de halkoylamasına sunulmak üzere kabul edilmiş ve 20/10/1982 tarihli ve 17844 sayılı

* Bu Anayasa; Kurucu Meclis tarafından 18/10/1982 de halkoylamasına sunulmak üzere kabul edilmiş ve 20/10/1982 tarihli ve 17844 sayılı TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI ( * ) Kanun No.: 2709 Kabul Tarihi: 7.11.1982 BAŞLANGIÇ (Değişik: 23/7/1995-4121/1 md.) * Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü

Detaylı

İŞÇİ HAKLARI ve ULUSLARARASI DAYANAKLARI. El Kitabı

İŞÇİ HAKLARI ve ULUSLARARASI DAYANAKLARI. El Kitabı İŞÇİ HAKLARI ve ULUSLARARASI DAYANAKLARI El Kitabı Nisan, 2015 I DİSK/GENEL-İŞ SENDİKASI Çankırı Cad. No: 28 Kat: 5-9 06030 Ulus/Ankara E-posta: bilgi@genel-is.org.tr www.genel-is.org.tr Tel: 0.312 309

Detaylı

SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları-

SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları- SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları- Hazırlayan Prof. Dr. Ali ŞAFAK Emekli Öğretim Üyesi Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Emekli Dekanı Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku Dersleri

Detaylı

AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI

AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI makaleler Gülnur ERDOĞAN AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI Gülnur ERDOĞAN * I. GİRİŞ Avrupa Konseyi üyesi devletlerin ve Şartın İmzacı Tarafları nın uymayı kabul ve taahhüt ettikleri

Detaylı