Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Mevzuatı ISBN Süleyman Serhat KIRTILOĞLU Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi Editör

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Mevzuatı ISBN 978-605-5110-10-9 Süleyman Serhat KIRTILOĞLU Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi Editör"

Transkript

1 i

2 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Mevzuatı ISBN Süleyman Serhat KIRTILOĞLU Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi Editör Sporcu Sağlığı Danışma Merkezi Yayın No 4 Konya 2014 ii

3 İçindekiler HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI... iv TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN HUZUREVLERİ İLE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLĞI ÖZEL, ÖZEL EĞİTİM KURSLARI TİP YÖNETMELİĞİ ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZÜRLÜLERİN BAKIMI, REHABİLİTASYONU VE AİLE DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİNE DAİR YÖNETMELİK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖZEL MESLEKİ REHABİLİTASYON MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ iii

4 ÖNSÖZ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Mevzuatı olarak ismini belirlediğimiz bu çalışmanın amacı; fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimi alan öğrencilerin ve alanla ilgili meslek gruplarının kendilerini ilgilendiren hukuk kurallarını bir araya toplamaktır. Topluluk halinde yaşamak zorunda olan insanların, aralarında çıkabilecek sorunlara ele almak üzere hukuk kurallarına ihtiyaç duyduğu, bilinen bir gerçektir. Hukuk kurallarının, yazılı ve yazılı olmayan hukuk kuralı olarak ayrıldıktan sonra yazılı hukuk kurallarının normlar hiyerarşisini de dikkate alarak Anayasa, Kanun, Tüzük, Yönetmelik gibi şekillerde ortaya çıkabileceği bilinen bir gerçektir. Bu kurallardan en üstte yer alan ve diğer hukuk kurallarının ona tabi olması gerekeni Anayasa dır. Anayasa ekseninde düzenlenen diğer hukuk kuralları temelde onun uygulanmasını sağlamaya yardımcı olacaktır. Bu çalışmanın ilk bölümünde, temel hukuk bilgisi sağlayacak mahiyette ve özet nitelikte olmak üzere temel bilgilere yer verilmiştir. Bu bilgiler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Mevzuatı üst başlığının altında yer alan diğer hukuk kurallarının daha kolay anlaşılabilmesine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaç etrafına olabildiğince basit bir anlatımla ve kolay anlaşılabilecek örneklere yer verilmiştir. Bunun devamında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon hizmetleri ile ilgili mevzuat normlar hiyerarşisi mantığı ile ikinci bölümde yer almıştır. Burada öncelikle temel kanun olan Tababet Ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun un tamamına daha sonra da Fizyoterapi ve Rehabilitasyon hizmetleri ile ilgili Yönetmelik hükümlerine yer verilmiştir. İlgili yönetmeliklerin tamamını almak yerine hem çalışmanın hacmini arttırmamak hem de hitap edilen kitlenin ihtiyacını doğrudan giderebilmek için yalnızca çalışmanın amacı ile ilgili maddelerine yer verilmiştir. Çalışmanın tüm ilgililere yararlı olacağı ümidini paylaştıktan sonra bu çalışmanın hazırlanması aşamasında yardımlarını gördüğüm değerli hocam Mevlana Üniversitesi Fizyoterapi - Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Rafet IRMAK a ve Mevlana Üniversitesinin değerli çalışanlarına teşekkür ediyorum. Konya, Temmuz 2014 Yrd. Doç. Dr. S. Serhat KIRTILOĞLU Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi iv

5 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 1 BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI VE HUKUK KURALLAR A.İNSAN VE TOPLUM DÜZENİ İnsanlığın dünyada var olduğu ilk günden bugüne, sosyal bir canlı olması ve topluluk halinde yaşamayı tercih etmesi bilinen bir gerçektir. Bu gerçek beraberinde o toplumda ve dolayısıyla topluluk halinde yaşayan bireyler arasında toplumsal düzen kurallarının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Ortaya çıkan bu toplumsal düzen kuralları bazen o topluluğun üzerinde hâkimiyet sahibi olan üst bir otoritenin garantisine verilmişken bazen de topluluk kendi içinde bazı dinamiklerle bu kuralları uygulamaya çalışmıştır. İşte toplu yaşamın sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için ihtyaç duyulan bu kurallar; görgü kuralları, ahlak kuralları, din kuralları, örf ve adet kuralları ile hukuk kuralları şeklinde ortaya çıkmıştır. Söz konusu toplumsal düzen kurallarının tamamının kendine has yaptırımaları vardır. Bu kurallardan görgü kuralları, ahlak kuralları, din kuralları, örf adet kurallarının yaptırımı manevidir. Daha açık bir ifadeyle adı geçen kurallara uyulmadığı zaman uygulanacak yaptırım o toplumun iç dinamiklerinde kabul edilmiş olan manevi yaptırımlar olacaktır. Buna karşılık insan davranışlarını konu alan, insanlarla insanlar, insanlarla topluluklar ve topluluklarla topluluklar arasındaki ilişkileri düzenleyen ve devlet tarafından desteklenen yaptırıma sahip olan kurallar bütünü olarak tanımlanan hukuk kurallarının en önemli özelliği ise devlet destekli yaptırımları olmasıdır. B. HUKUK KURALLARI VE HUKUKU KURALLARININ TEMEL ÖZELLİKLERİ 1 Bu çalışma hukuk bilimine ilişkin temel kavramları kısa başlıklarıyla ele alan, fizyoterapi mevzuatında yer alan bazı kavramların daha kolay anlaşılmasına yardımcı olabilecek nitelik temel bir çalışma notudur. Akademik bir amacı olmayan bu çalışmada konular ayrıntıya girilmeden ve sade bir dille incelenmiş ve dipnotlara da yer verilmemiştir. Bu çalışmanın hazırlanmasında şu kaynaklardan yararlanılmıştır: Atar, Yavuz/ Ayan, Mehmet/ Karahan, Sami/ Ulukapı, Ömer/ Arslan, İbrahim, Temel Hukuk Bilgisi, 6. Baskı, Konya, 2011; Ercan, İbrahim/ Arıkan, Mustafa/ Gümüş, Tarık/ Ünal, Mücahit, Genel Hukuk Bilgisi, 4. Baskı, Ankara, 2013; Ayan, Mehmet, Medeni Hukuka Giriş, 5. Baskı, Konya, 2011; Deryal, Yahya, Hukukun Temel Kavramları, 7. Baskı, Trabzon,

6 Hukuk kuralları muhatabı açısından bağlayıcılık taşıyan normatif niteliktedir. Her hukuk kuralı, kuralın konusu hariç iki kısımdan oluşur. Bunlar emir, yasak ya da düzenlemeden oluşan birinci kısım ve yaptırımdan oluşan ikinci kısımdır. Bunun yanında hukuk kuralı genel niteliktedir. Yani benzer özelliklere sahip tüm kişilere ve benzer durumdaki tüm olaylara uygulanır. Hukuk kuralları insan davranışlarını konu alan kurallardır. Burada insan davranışlarını konu alma, kuralın muhatabının her zaman bir insan davranışı olması şeklinde anlaşılmamalıdır. Çünkü bazen hukuk kuralları insan dışındaki canlıların hareketlerini ya da insan davranışının ürünü olmayan belirli doğa olaylarını da düzenleyebilir. Ancak her durumda bu kuralın muhatabı bir insan davranışıdır. Örneğin hayvan sahibinin sorumluluğuna ilişkin Borçlar Kanunu nun 67. maddesinde düzenlenen davranış, bir hayvan davranışıdır. Ancak kuralın muhatabı insandır. Hukuk kuralları açısından belki de en önemli olan durum hukuk kuralının kaynağı ne olursa olsun yetkilendirilmiş devlet organı tarafından ve belirlenmiş usule uygun olarak konulmuş olmasıdır. Hukuk kurallarına uymamanın belirli sonuçları vardır ve bu sonuçlar yaptırımlar olarak ortaya çıkmaktadır. Yaptırım olarak adlandırılan bu sonuç farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Hukuk kuralına uymayan kişinin karşılaşacağı yaptırımlardan birisi ceza yaptırımıdır. Ceza yaptırımı kural olarak hapis ve para cezası olarak ortaya çıkmaktadır. Yapılan davranışın çeşidine ve ağırlığına göre hapis ve para cezaları farklılık göstermektedir. Ceza yaptırımının amacı suçu önlemektir. Bu nedenle caydırıcı nitelikte olması gerekir. Suçun önlenemediği durumlarda ise ceza yaptırımının amacı suçluya acı ve ızdırap vermek değil, onun tekrar topluma kazandırılmasıdır. Yaptırımın bir diğer türü ise hukuki bir ilişkide edim yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişinin devletin yetkili organları aracılığıyla söz konusu edimi zorla yerine getirmesini sağlamaktır. Cebri icra olarak adlandırılan bu yaptırımda para ve para dışında bir borcun zorla yerine getirilmesi amaçlanır. Yaptırım türlerinden üçüncüsü tazmin zorunluluğudur. Buna göre hukuka aykırı bir davranış ile bir başkasına zarar veren kişi bunu tazmin etmekle yükümlüdür. Zararın karşılanması için yerine getirilen edime tazminat denir. Tazminat, maddi ya da manevi tazminat olarak ortaya çıkabilir. Maddi tazminat, hukuka aykırı davranışa maruz kalan kişinin mal varlığında oluşan azalmanın karşılığıdır. Manevi tazminat ise hukuka aykırı davranış ile şahsiyet hakları ihlal edilen kişinin çektiği acının, ızdırabın ve ruhsal çöküntünün karşılığıdır. 2

7 Yaptırım türü olarak nitelendirilebilecek son durum hukuk kurallarına uygun olarak yapılmayan bir işlem ya da hukuk kurallarına göre bazı unsurları eksik veya sakat işlemlerin geçersiz sayılmasıdır. Örneğin, yetkili evlendirme memuru önünde yapılmayan evlilik geçersizdir. C. HUKUKUN ÇEŞİTLİ ANLAMLARI Hukuk kuralları ile ilgili olmak üzere farklı kavramların ortaya çıktığı bilinen bu durumdur. Bu anlamlardan ilki mevzu hukuktur. Bir ülkede yetkili devlet organları tarafından konulmuş ve yürürlükte olan tüm yazılı hukuk kurallarının bütününe mevzu hukuk denir. Mevzu hukuk yürürlükteki tüm yazılı hukuk kurallarını yani mevzuatı içine alır. Bu çerçevede Anayasa, kanun, KHK (kanun hükmünde kararname), tüzük, yönetmelik ve diğer yazılı hukuk kuralları mevzu hukukun kapsamındadır. Hukukun bir diğer anlamı pozitif hukuk olarak ortaya çıkar. Pozitif hukuk bir ülkede belli zamanda yürürlükte bulunan tüm hukuk kurallarını ifade eder. Pozitif hukuk mevzu hukuka göre daha üst bir başlıktır ve mevzu hukuka ilave olarak örf - adet kurallarını da kapsmaktadır. D. BAŞLICA HUKUK SİSTEMLERİ I. KITA AVRUPASI HUKUK SİSTEMİ Kara Avrupası Hukuk sistemi, Roma - Cermen Hukuk sistemine dayanır. İngiltere dışındaki batı Avrupa ülkeleri, sosyalizmin yıkılması ile doğu Avrupa ülkeleri ve Cumhuriyetin ilanıyla Türkiye Cumhuriyeti bu hukuk sistemini kabul etmiştir. Bu hukuk sisteminde Kamu Hukuku ve özel hukuk ayrımı söz konusudur. II. ANGLO - SAKSON HUKUK SİSTEMİ Genel olarak İngiltere ve ABD ile bu ülkelerdeki hukuk sistemini takip eden Afrika ülkelerinde uygulanan hukuk sistemidir. Bu sistemde kanunlar genel olarak yazılı değildir, örf - adet kurallarına ve teamüllere dayanmaktadır. Kamu Hukuku - Özel Hukuk ayrımı yoktur. III. İSLAM HUKUKU SİSTEMİ İslami esaslara dayalı olarak yönetimin gerçeli olduğu ülkelerde uygulanmaktadır. Kuran-ı Kerim, Sünnet, İcma ve Kıyas olmak üzere ödrt kaynağı vardır. 3

8 IV. SOSYALİST HUKUK SİSTEMİ 1917 yılında gerçekleştirilen Bolşevik devriminden sonra Sovyetler Birliğinde, bazı Doğu Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinde uygulanan hukuk sistemidir. Marksist - Leninist felsefeye dayanmaktadır. Çin, Kuzey Kore ve Küba'da uygulanmaktadır. 4

9 İKİNCİ BÖLÜM HUKUKUN KAYNAKLARI A. GENEL OLARAK Kaynak kavramı, genel olarak bir şeyin ortaya çıktığı yeri ifade eder. Hukukun kaynakları kavramı ile kast edilen de hukuk kurallarının nasıl, ne şekilde ve nereden ortaya çıktığıdır. Medeni Kanun'un 1. maddesi ile hukukun kaynakları ve bunların uygulanma sırası düzenlenmiştir. Bu hükme göre hukukun kaynakları esas kaynaklar ve yardımcı kaynaklar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bilimsel görüşler yani doktrin ve yargı kararları yardımcı kaynak, bunlar dışındaki kaynaklar ise esas kaynaklardır. Esas kaynaklar da kendi içerisinde yazılı kaynaklar ve yazılı olmayan kaynaklar (örf - adet hukuku) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. B. YAZILI KAYNAKLAR Yazılı kaynaklar arasında bir uygulama sırası mevcuttur. Uygulama sırası Anayasa, Uluslararası Anlaşmalar, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük ve Yönetmelik şeklindedir. Bu sıralamaya göre, kural olarak, bir alt sıradaki düzenleme bir üst sıradaki düzenlemeye aykırı olamaz. Bu kurala "normlar hiyerarşisi" ismi verilmektedir. Normlar hiyerarşinde en üst sırada Anayasa yer alır. Diğer bütün hukuk kuralları anayasaya uygun olmak zorundadır. I. ANAYASA Anayasa, devletin kuruluş ve işleyişini, temel organlarını, organların birbirleriyle olan ilişkilerini, bu organların görev ve yetkileri ile kişilerin hak ve özgürlüklerini düzenleyen kurallar bütünüdür. Anayasalar, yazılı ve yazılı olmayan anayasalar, sert anayasa - yumuşak anayasa, çerçeve anayasa - kazuistik anayasa gibi ayrımlara tabi tutulmaktadır. Sert anayasa değiştirilmesi zor; yumuşak anayasa değiştirilmesi kolay anayasa anlamına gelmektedir. Halen yürürlükte olan 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, yazılı, sert ve kazuistik bir anayasadır. II. ULUSLARARASI ANLAŞMALAR 5

10 Uluslararası anlaşmalar, anayasa ve kanunların yetkili kıldığı kişiler tarafından devlet adına diğer devletlerle ya da uluslararası kuruluşlarla yapılan anlaşmalardır. Uluslararası anlaşmalar iki ya da çok taraflı olabilir. Uluslararası anlaşmaların yürürlüğe girmesi için, kural olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulması ve bu kanunun Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması gerekir (Any. m.90). Ancak bazı uluslararası anlaşmalar için istisnalar getirilmiştir. Buna göre: ekonomik, ticari veya teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan uluslararası anlaşmalar, Devlet Maliyesi bakımından bir yüklenme getirmemek, kişi hallerine ve Türklerin yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmamak şartıyla, yayımlanma ile yürürlüğe konabilir. Uluslararası anlaşmalar normlar hiyerarşisinde kanunlarla aynı sıradadır. Daha açık bir ifadeyle uluslararası anlaşmalar kanunlarla aynı güçtedir. Ancak usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası anlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda uluslararası anlaşma hükümleri esas alınır. III. KANUNLAR Kanun Anayasanın yetkilendirdiği organ olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılarak, Anayasada belirtilen şekilde kabul edilerek yürürlüğe giren, kurallardır Anayasasına göre kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkisindedir. Kanunlar, normlar hiyerarşisinde kendinden üst sırada yer alan Anayasa ya aykırı olmamalıdır. Kanunların anayasaya aykırı olup olmadığının denetimini Anayasa Mahkemesi yapar. IV. KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kararname (KHK), yasama organının amaç, kapsam, ilke ve süresini belirleyen bir yetki kanunu ile verdiği yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan kanun gücündeki hukuki düzenlemelerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. Kanun hükmünde kararname için aranan Yetki kanunu, çıkarılacak kanun hükmünde kararnamenin, amacını, kapsamını, ilkelerini, kullanma süresini ve süresi içinde birden fazla kararname çıkarılıp çıkarılamayacağını gösterir. Kanun Hükmünde kararnameler normlar 6

11 hiyerarşisinde kendisinden üst sırada olan Anayasaya aykırı olamaz. Kararnamelerin Anayasaya uygunluğunu Anayasa Mahkemesi denetler. V. TÜZÜK Tüzükler, kanunların uygulanmasını göstermek veya kanunun emrettiği işleri belirtmek üzere kanunlara aykırı olmamak ve Danıştay'ın incelemesinden geçmek şartıyla Bakanlar Kurulunca hazırlanan düzenleyici işlemlerdir. Tüzükler Bakanlar Kurulunca hazırlanır, Danıştay'ın incelemesinden geçer, Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra Resmi Gazete'de yayımlanır. Bir tüzük Kanuna ve Anayasaya aykırı olamaz. Tüzüklerin, hukuka uygunluğunun denetimi Danıştay tarafından yapılır. VI. YÖNETMELİK Yönetmelikler, Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri tarafından kendi görev alanlarını ilgilendiren kanun ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere çıkarılan düzenleyici işlemlerdir. Bazı yönetmelikler Resmi Gazete'de yayımlanır. Yönetmelikler, Anayasaya, kanunlara ve tüzüklere aykırı olamaz. Yönetmeliklerin hukuka uygunluğunun denetimi idari yargı organları tarafından yapılır. C. YAZILI OLMAYAN KAYNAK (ÖRF - ADET HUKUKU) Uzun süreden beri, sürekli olarak uygulanan ve toplumun genelinde bunlara uyulması gerektiği yönünde genel bir inanç bulunan ve devlet tarafından desteklenen yaptırıma sahip kurallara, örf - adet hukuku kuralları denir. Toplumsal düzeni sağlayan örf - adet kuralları ile örf - adet hukuku kurallarını birbirinden ayıran özellik, örf - adet hukuku kurallarının devlet tarafından desteklenen yaptırıma sahip olmalarıdır. Örf - adet hukuku kuralları genel itibariyle özel hukuka kaynaklık etmektedir. Ceza Hukukundaki "kanunsuz suç ve ceza olmaz" ilkesi ve Vergi Hukukundaki "verginin kanuniliği" ilkesi gibi ilkeler nedeniyle örf adet hukuku kuralları kamu hukukuna kaynaklık edemez. D. YARDIMCI KAYNAKLAR Medeni Kanunun 1. maddesine göre hâkim, karar verirken bilimsel içtihatlardan ve yargı kararlarından yararlanır. Dolayısıyla doktrin ismi verilen bilimsel içtihatlar ile yargı kararları, hukukun doğrudan doğruya esas kaynağı olmayıp, yardımcı kaynaktırlar. 7

12 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM POZİTİF HUKUKUN BÖLÜMLERİ A. GENEL OLARAK Hukuk kuralları; bazen kişilerarası ilişkileri, bazen de kişiler ile devletlerarasındaki ilişkileri ve devletler ile diğer devletlerarasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar bütünüdür. Bu özelliği itibari ile hukuk kuralları, farklı ilişkilere uygulandığından zamanla farklılaşmış ve bu durum da hukuk kurallarının öncelikle kamu hukuku özel hukuk şeklinde iki ana dala ayrımını beraberinde getirmiştir. Bir hukuk dalının özel hukuka mı ait olduğunu yoksa kamu hukukuna mı ait olduğunu belirlemede farklı ölçütler kullanılmaktadır. Bu ölçütler menfaat (yarar) ölçütü, irade özgürlüğü ölçütü ve egemenlik ölçütüdür. Menfaat ölçütüne göre; bir hukuk kuralı kamunun menfaatini koruyorsa kamu hukuku, şahısların menfaatini koruyorsa özel hukuk kuralı olarak nitelendirilmektedir. İrade özgürlüğü ölçütüne göre; tarafların iradeleri ile değiştirilmeyen kurallar kamu hukukuna, tarafların özgür iradeleri ile değiştirilebilen kurallar ise özel hukuk kurallarına dâhildir. Egemenlik ölçütüne göre; hukuki ilişkilerde devlet ve kamu tüzel kişileri özel hukuk kişilerine karşı daha üstün konumda ise kamu hukuku, tarafların eşitliği söz konusu ise özel hukuk kapsamında değerlendirilmektedir. Genel olarak bu üç ölçüt değerlendirildiğinde, her ölçütün doğru bir yaklaşımı olmakla birlikte, ayrım yapmakta tek başlarına yetersiz kaldığı görülür. Bu nedenle de kamu hukuku, özel hukuk ayrımı yapılırken bu ölçütlerin birlikte kullanılarak bir ayrım yapılması daha uygun olacaktır. I. Kamu Hukuku Kamu hukuku; devlet örgütünü, devletin faaliyetlerini, yetki ve görevlerini, devletle kişi arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. Kamu hukuku kuralları; devletlerin devlet sıfatı ile yaptığı hukuki ilişkilerde uygulanmaktadır. Ancak devletlerin hukuki ilişkilerinin tümünün kamu hukuku olarak nitelendirilemesi doğru olamaz. Zira devletlerin, özel hukuk çerçevesinde kişiler ile kurdukları ilişkilerde özel hukuk kuralları da uygulanmaktadır. II. Özel Hukuk Özel hukuk; kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. Özel hukuk, eşit statüdeki kişiler arasındaki hukuki ilişkilere uygulanması özelliği gereği kamu hukukundan 8

13 ayrılmaktadır. Özel hukukta tarafların eşit statüde bulunması nedeniyle sözleşmenin taraflarından birinin kamu tüzel kişisi olmasının da önemi yoktur. III. Karma Hukuk Zamanla kamu hukuku ve özel hukuk ayrımının yetersiz kaldığı durumlar ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine söz konusu her iki hukukun da özelliklerini taşıyan ve oluşan boşlukları doldurmayı amaçlayan karma hukuk kavramı gelişmiştir. Şimdi bu üst başlıklarda tanımlanan hukuk dalları biraz daha yakından incelenecektir. B. KAMU HUKUKUNUN DALLARI Kamu hukuku kendi içerisinde farklı dallara ayrılmaktadır. Bu çerçevede kamu hukukunun başlıca dalları; anayasa hukuku, genel kamu hukuku, idare hukuku, ceza hukuku, devletler genel hukuku, vergi hukuku, sosyal güvenlik hukuku ve yargılama hukuku olarak belirtilebilir. I. Anayasa Hukuku 1. Genel Olarak Anayasa hukuku, devletin yapısını, niteliğini, temel organlarının kuruluşunu, işleyişini ve bunlar arasındaki ilişkiler ile bireylerin temel hak ve hürriyetlerini inceleyen hukuk dalıdır. Ayrıca Anayasa hukuku; siyasi iktidara ilişkin hususların yanı sıra, siyasi kurum ve olayları da inceler. Bu çerçevede siyasi partiler siyasi kurumlar, anayasal gelişmeler ve siyasi olaylar, anayasa hukukunun inceleme alanı içerisinde yer almaktadır. 2.Anayasanın Temel ilkeleri a. Demokratik Devlet Hürriyetçi demokrasinin temel unsurları; ülke yöneticilerinin genel ve eşit oya dayanan yarışmacı seçimlerle belirlenmesi, çok partili siyasi hayat çerçevesinde şekillenen iktidar yarışı, kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınmış olması, seçimlerde çoğunluğu elde etmiş partilerin yönetimine karşılık, azınlıkta kalan kitlenin haklarının ihlal edilmemesi ve seçilmişlerin atanmışlara üstünlüğüdür. Bu çerçevede Anayasanın 67. maddesinde bu nitelikler ifade edilmiştir. 67. maddeye göre: "Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasî parti içinde siyasî faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir. Seçimler ve halkoylaması 9

14 serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır." b. İnsan Haklarına Saygılı Devlet 1982 Anayasası 2. maddesi Türkiye Cumhuriyetinin insan haklarına saygılı bir devlet olduğunu ifade etmiştir Anayasasında ise, bunun yerine insan haklarına dayalı tabiri kullanılmıştır Anayasası 5. maddesinde devletin temel amaç ve görevlerini düzenlemiştir. 5. maddeye göre: "Devletin temel amaç ve görevleri, Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır." c. Hukuk Devleti Anayasanın 2. maddesine göre: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuk devleti, polis devletinin zıddı olarak keyfiliğin değil, hukukun egemen olduğu devlettir. Bu bağlamda hukuk devleti, devletin bütün eylem ve işlemlerinin hukuk kuralları temelinde şekillendiği ve bireylerin kendilerini hukuki güvenlik içerisinde hissettikleri bir yapıyı kabul etmektedir. Hukuk devletinde devlet organlarının bağlı olacağı hukuk, insan hak ve hürriyetlerini tanıyan, vatandaşlar için hukuki güvenlik sunan, adil ve evrensel standartlarla uyumlu bir hukuktur Hukuk devletini gerçekleştirebilmenin en önemli unsuru ise, yasama ve yürütme işlemlerinin yargısal denetiminin sağlamasıdır. Hukuk devletinde yürütmenin işlemleri de yargı denetimine açıktır. Anayasanın 125. maddesinde; idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu ifade edilmektedir. d. Laik Devlet Anayasanın 2. maddesinde Cumhuriyetin nitelikleri arasında laiklik de ifade edilmektedir. Laikliğin anlamı bireylere din ve vicdan hürriyeti içerisinde hem inanç, hem de ibadet hürriyetinin sağlanmasıdır. 3. Anayasaya Göre Devletin Fonksiyonları ve Organları 10

15 Devletin yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç temel fonksiyonu vardır. Temel olarak Anayasa tarafından yasama fonksiyonu TBMM, yürütme fonksiyonu Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu ve yargı fonksiyonu ise bağımsız mahkemeler tarafından yerine getirilir. Anayasanın 87. maddesinde yasama organı olan TBMM'nin görev ve yetkileri düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre: "Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirme ve kaldırmak; Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek; bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak TBMM nin görevlerindedir. Yürütme fonksiyonu ile özel, somut ve bireysel işlemler yapılmaktadır. Anayasanın 8. maddesi gereği, Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. Cumhurbaşkanın halk tarafından beş yıllık süre için seçilmesi ve iki kez Cumhurbaşkanı seçilebilmesi mümkündür. Parlamenter hükümet sisteminin geçerli olduğu ülkemizde, yürütme fonksiyonunun yerine getirilmesi bakanlar kuruluna ait bir yetkidir. Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar arasından Başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanınca atanır; gerektiğinde Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca görevlerine son verilir. Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı olarak, Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Yargı fonksiyonu, bireyler arasındaki ya da bireylerle devlet arasındaki hukuki ihtilafların yürürlükteki hukuk çerçevesinde bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından çözümlenmesi anlamına gelmektedir. Anayasanın 9. maddesine göre: "Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır." II. Genel Kamu Hukuku Genel Kamu hukuku; devleti, devletin unsurlarını, otoritesini ve devlet karşısında bireylerin hak ve hürriyetlerini teorik çerçevede inceleyen bir bilim dalıdır. Devlet kavramı üç temel unsurdan oluşmaktadır. Söz konusu unsurlar insan topluluğu, ülke ve egemenliktir. Devletler, kuruluşları açısından basit ve birleşik devlet olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Basit devlet, devlet iktidarını oluşturan yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin 11

16 tek bir otoritede toplandığı üniter devlettir. Birleşik devlet ise, konfederasyon ve federasyondan oluşmaktadır. ABD federal devlete verilebilecek en iyi örneklerden biridir. III. İdare Hukuku İdare hukuku, devlet yönetiminin işleyiş ve teşkilatına ilişkin hususları, kişilerin idareyle olan ilişkilerini ve kamu hizmetine ilişkin esasları düzenleyen hukuk dalıdır. İdare kavramı ise, "idari teşkilat" ve "kamu hizmetleri" olmak üzere iki anlama sahiptir. Anayasanın 123/2. maddesine göre, Türkiye Cumhuriyeti idari teşkilatı, merkezden ve yerinden yönetim esaslarına dayalıdır. İdari işlem, idarenin hukuki sonuç doğurmaya yönelik, kamu gücü ayrıcalığına dayanan irade açıklamalarıdır. Bir hukuki işleme idari işlem vasfını kazandıran şartlar, irade açıklaması, hukuki sonuç ve kamu gücü ayrıcalıkları dır. İdarenin denetimi, yargı dışı denetim ve yargısal denetim olmak üzere iki yöntemle gerçekleşmektedir. Yargı dışı denetim yolları; siyasi denetim, idari denetim ve yeni anayasa değişikliği ile getirilen ve sınırları tam olarak belirlenmemiş olan kamu denetçisi usulüdür. IV. Ceza Hukuku Ceza hukuku, hukuki ve toplumsal düzenin işleyişi açısından sakıncalı nitelikteki davranışları suç olarak belirleyen ve söz konusu suçları işleyenlere karşı hangi müeyyidelerin uygulanacağını ortaya koyan hukuk kurallarını inceleyen bilim dalıdır. Ceza hukukunun en ilkelerinden biri "kanunsuz suç ve ceza olmayacağına" ilişkin ilkedir. Suç, toplumsal düzenin devamı için yasama organı tarafından kabul edilen ve cezai müeyyide gerektiren bir kanun hükmünün, bireyler tarafından ihlal edilmesidir. Suçun, kanuni, maddi, manevi ve hukuka aykırılık olmak üzere dört unsuru bulunmaktadır. Cezaların da, suçlar gibi önceden kanunla belirlenmesi gerekmektedir. V. Devletler Genel Hukuku Devletler genel hukuku, bağımsız egemen bir devletin, diğer devletler ya da uluslararası kuruluşlarla veya uluslararası kuruluşların birbirleriyle olan ilişkilerini inceler. Devletler genel hukukunun başlıca kaynakları anlaşmalar, uluslararası teamül kuralları, hukukun genel ilkeleri, içtihatlar ve doktrindir. VI. Vergi Hukuku 12

17 Devletin sunmakla yükümlü olduğu kamu hizmetlerini yerine getirebilmesi, maddi kaynaklarıyla ilgilidir. Söz konusu maddi kaynağın temininde en önemli rolü vergi oluşturmaktadır. Vergi, devletin kamu giderlerini karşılamak maksadıyla gerçek ve tüzel kişilerin gelir, gider ve malları nedeniyle yüklediği ekonomik yükümlülüktür. Vergi, kişilere anayasa tarafından tanınmış hem bir hak, hem de bir ödevdir. Vergi hukukunun zaman içerisindeki gelişimi sonucu çeşitli ilkeler ortaya çıkmıştır. Söz konusu ilkelerin en başta gelenleri vergilerin kanuniliği, vergide genellik ve adalettir. VII. Sosyal Güvenlik Hukuku Sosyal güvenlik, gelir durumları hangi seviyede bulunursa bulunsun kişilere iş kazası, meslek hastalığı, hastalık, analık, sakatlık, yaşlılık, işsizlik, evlenme, çocuk sahibi olma gibi sosyal risklere karşı güvence sağlayan bir yapıyı ifade etmektedir. Sosyal güvenlik hizmetleri; sosyal sigortalar ve sosyal yardımlar olmak üzere iki araçla şekillenmektedir. Sosyal sigortalar, çalışanların karşılaşabilecekleri riskleri gidermek amacıyla işçi ve işverenin zorunlu katılımıyla devlet tarafından teşkilatlandırılmış bir yapıdır. Sosyal yardımlar, elde olmayan nedenlerle yoksul ve muhtaç duruma düşen kişilerin insan onuruna yakışan şartlarda yaşamasını temin etmek için yapılan yardımları ifade etmektedir. Örneğin; 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına bağlanan aylıklar, muhtaç asker ailelerine yapılan yardımlar bu kapsamdadır. VIII. Anayasa Yargısı Anayasa yargısı doğrudan doğruya anayasaya uyulmasını sağlamak amacını güden her türlü yargı işlemi ifade eder. Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetlemekle görevli özel bir mahkemedir. Anayasaya uygunluk denetimi; soyut norm denetimi (iptal davası), somut norm denetimi (itiraz yolu) ve bireysel başvuru yolu ile gerçekleştirilmektedir. IX. İdari Yargı ve Vergi Yargısı İdari yargı, devlet kurumlarının idare hukuku bağlamındaki eylem ve işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkları çözmeyi amaç edinmiş yargı yoludur. Kanunlarla vergi mahkemelerinin görev alanına girmeyen ve Danıştay'ın ilk derece mahkemesi olarak bakacağı davalar dışındaki iptal davalarını, tam yargı davalarını idare 13

18 mahkemesi çözümler. Vergi mahkemeleri ise vergi uyuşmazlıklarını çözen ilk derece mahkemeleridir. X. Ceza Yargısı Ortada bir suç olup olmadığını, varsa bu suçun kim tarafından işlendiğini ve hangi müeyyidenin uygulanacağını açıklığa kavuşturmak amacıyla, iddia, savunma ve yargılama niteliğindeki faaliyetlere ceza muhakemesi denir. Kural olarak savcının dava açabilmesi için suçtan zarar gören kimsenin şikâyetine gerek yoktur. Ancak bazı istisnai hallerde dava açılabilmesi için kişinin şikâyette bulunması gerekir. Bu tür suçlara "takibi şikâyete bağlı suç" denilmektedir. Ceza yargılaması, savcı tarafından yürütülen "soruşturma aşaması" ve savcının iddianame hazırlayarak kamu davası açması ve bu iddianamenin kabul edilmesiyle başlayan "kovuşturma aşaması" olmak üzere ikiye ayrılır. C. ÖZEL HUKUKUN DALLARI I. Medenî Hukuk Medenî Hukuk kişilerin kişisel durumlarını, ailevi ilişkilerini, mallar üzerindeki hak ve yetkilerini, diğer kişilerle olan borç münasebetlerini ve ölümden sonra miraslarının akıbetini düzenler. Medenî Hukuk, kendi içinde çeşitli dallara ayrılır. Bunlar kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku, eşya hukuku ve borçlar hukukudur. 1. Kişiler Hukuku Kişiler Hukuku gerçek kişiler ve tüzel kişiler şeklinde iki kısımdan oluşur. Gerçek kişiler kısmında insanların hukukî durumlarına ilişkin kurallar yer almaktadır. TMK. m. 28/1 e göre, kişilik, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlar ve ölüm ile sona erer. Buna göre gerçek kişiler açısından kişilik ancak sağ ve tam doğmuş olmak şartıyla kazanılabilir. Tüzel kişilik, belirli bir amacı gerçekleştirmek maksadıyla ve başlı başına bağımsız bir varlığa sahip olmak üzere örgütlenmiş ve hukuk düzenince kendilerine haklar ve borçlar edinebilme iktidarı tanınmış olan kişi ve mal topluluklarıdır. 2. Aile Hukuku 14

19 Aile Hukuku, toplumun en küçük çekirdeği olan aile kurumunun, kuruluş hazırlıklarını (nişanlanma), kuruluşunu (evlenme), geçerlilik şartlarını, eşlerin karşılıklı birbirleriyle ve çocuklarıyla olan ilişkilerini, evliliğin sona ermesini, ana-baba ile çocuklar arasındaki hukukî bağı (nesep) ve korunmaya muhtaç olanlarla ilgili koruma tedbirleri gibi konuları düzenlemektedir. 3. Miras Hukuku Miras hukuku iki kısımdan meydana gelir. Birinci kısım mirasçılıkla ilgilidir. Burada önce kanunî mirasçı ele alınmıştır. Mirasçının kimer olacağı, miras hisseleri nasıl olacağı burada incelenmiştir. Miras Hukukunun temel amacı, ölen kişinin malvarlığının akıbetini belirlemektir. 4. Eşya Hukuku Eşya, üzerinde hâkimiyet kurulabilecek, insan dışı, iktisadi değere sahip cismani varlıktır. Eşya hukuku da kişilerin ferdi hâkimiyet nedeniyle diğer kişilerle olan ilişkilerini, hâkimiyet ve tasarruf çeşitlerini, bunların kapsam ve sonuçlarını düzenleyen hukuk dalıdır. II. Borçlar Hukuku Borç ilişkisi, iki veya daha fazla kişi arasında, bunlardan birini diğerine veya her ikisini karşılıklı olarak belli bir davranışta bulunmakla yükümlü kılan ve çeşitli haklar ve yetkiler ihtiva eden hukukî bir bağdır. Borç ilişkisinin konusu çok farklı olabilir. Günlük yaşantıda insanlar pek çok borç ilişkisine girerler. Bu da genellikle sözleşme yoluyla gerçekleşir. Örneğin kitap almak, okul kantininden tost almak gibi. Borç ilişkileri sözleşme ilişkisinin yanında kanundan da doğabilir. Bu iki borç kaynağının yanında borcun üçüncü kaynağı haksız fiildir. Haksız fiil, bir kimsenin hukuka aykırı ve kusurlu bir davranışla bir başkasının mal veya şahıs varlığına zarar vermesidir. Örneğin başkasının otomobiline zarar vermek haksız fiil olarak kabul edilir. Bu tip durumlarda haksız fiili işleyen kişi ortaya çıkan zararı tazmin etmek zorundadır. Bazı durumlarda haksız fiil teşkil eden davranış aynı zamanda Ceza Kanunu anlamında suç da olabilir. Böyle durumlarda fail tazminat sorumluluğunun yanında ceza hukuku anlamında da yaptırımlara maruz kalır. Haksız fiillerin dışında kanundan doğan borçlar da vardır. Örneğin sebepsiz zenginleşmeden, vekâletsiz işgörmeden veya kusursuz sorumluluk hallerinden doğan borçlar gibi. 15

20 Borçlar hukukuna hâkim olan bazı ilkeleri, irade muhtariyeti, nispilik, kusurlu sorumluluk, dürüstlük, üçüncü kişi aleyhine borç kurulamaması, sözleşmelerde ivazlılık ve borçlunun ikametgâhında ifa ilkesi olarak sıralamak mümkündür. III. Ticaret Hukuku Ticaret Hukuku, ticari nitelik taşıyan her türlü ilişkiye uygulanan hukuk kurallarından oluşan bir hukuk dalıdır. Ticaret Hukukuna ilişkin kurallar genel itibariyle Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiştir. Ticaret Hukuku altı ana başlık altında incelenir. Bunlar, Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Taşıma Hukuku, Özel Sigorta Hukuku ve "Deniz Ticaret Hukuku" dur. Ticari işletme hukuku, ticaret hukukunun temellerini, özellikle ticari işletme kavramı ve bu kavrama bağlı olguları inceleyen ticaret hukukunun bir alt dalıdır. Ticari işletme hukuku genel itibariyle, Türk Ticaret Kanunu (TTK) nun ilk 123 maddesinde düzenlenmiştir. Ticari işletme kavramı, TTK nın 11. maddesinde Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir şeklinde tanımlanmıştır. Şirket (ortaklık), kural olarak, iki veya daha fazla kişinin bir sözleşme ile ortak bir amaca ulaşmak için mal ve/veya emeklerini birleştirdikleri mal veya kişi topluluğudur (BK.m.620). Şirketlerin amacı, genelde, iktisadi bir gayeyi gerçekleştirmektir. Şirketler Hukukumuzda kabul edilen altı farklı temel şirket türü mevcuttur. Bunlar, adi şirket, kollektif şirket, komandit şirket, anonim şirket, limited şirket ve kooperatiflerdir. Kıymetli Evrak Hukuku, bir alacak hakkını, ortaklıktan kaynaklanan bir hakkı ve eşya hukuku ile ilgili bir hakkı senede bağlamak konusunda gerekli bütün hukuk kurallarını içine alır. Kıymetli evraklarda bulunan hak, senetten ayrı olarak ileri sürülemeyeceği gibi başkalarına da devredilemez. Deniz ticareti hukuku, denizdeki ticaret gemileri ile eşya ve yolcu taşıma işlerini düzenleyen hukuk dalıdır. Türk Ticaret Kanunu nun 931 ve maddeleri arasında düzenlenmiştir. Gemi, Türk Ticaret Kanunu nda, "tahsis edildiği amaç, suda hareket etmesini gerektiren, yüzme özelliği bulunan ve pek küçük olmayan her araç, kendiliğinden hareket etmesi imkânı bulunmasa da, bu Kanun bakımından gemi sayılır" şeklinde tanımlanmıştır Sigorta Hukuku, kişilerin güvenlik ihtiyacından doğan sigorta ilişkilerini ve sigortacılık işlemlerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Sigorta Hukuku, Sosyal Sigorta Hukuku ve Özel Sigorta Hukuku olmak üzere ikiye ayrılır. Ticaret Hukuku kapsamında ele alınan, 16

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun Dallara Ayrılması (Kamu Hukuku-Özel Hukuk) Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayrımı Hukuk kuralları için yapılan eski ayrımlardan biri, hukukun kamu

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013 Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi K. Ahmet Sevimli Kimdir? 1972 yılında İstanbul da doğdu. 1990 yılında Bursa

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN 3729 MĠLLETLERARASI ANDLAġMALARIN YAPILMASI, YÜRÜRLÜĞÜ VE YAYINLANMASI ĠLE BAZI ANDLAġMALARIN YAPILMASI ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 244 Kabul Tarihi : 31/5/1963

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1 Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart 2016 Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi K. Ahmet Sevimli Kimdir? 1972 yılında İstanbul da doğdu. 1990 yılında Bursa

Detaylı

İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR

İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR 1., 2., 3. ve 4. 4 soruları cevaplamak zorundur. İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 1- Đdarenin bütünlüğü ilkesini açıklayarak; hiyerarşi ve vesayet kavramlarını

Detaylı

Uzm. Dr. Murat Günaydın. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Uzm. Dr. Murat Günaydın. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD Uzm. Dr. Murat Günaydın Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN (Tıp Meslekleri Uygulamalarına Dair

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI:

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TÜRKİYE TURİZM MEVZUATI DOÇ.DR. SABAH BALTA YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İZMİR HUKUK NEDİR? Hukuk toplum düzenini sağlamak amacıyla devlet tarafından ortaya konulmuş uyma zorunluluğu

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Yargıtay, tanımı Anayasa ile yapılan, işlevleri, mensupları ve bunların seçimi ve diğer kuruluş esasları, Anayasa'da

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR. Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR. Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İŞVERENLERİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI ULUSLARARASI KAYNAKLAR (SÖZLEŞME VS.) 1982 ANAYASASI TÜRK BORÇLAR

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

uzman yaklaşımı anayasa Branş Analizi Şahin BİTEN

uzman yaklaşımı anayasa Branş Analizi Şahin BİTEN Branş Analizi anayasa Bu yılın vatandaşlık soruları ÖSYM standardının dışına çok da çıkmayan, beklenen aralıkta sorular olmuştur. Soru dağılımları da ÖSYM nin özellikle son yıllarda belirlediği biçime

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI VELAYET HUKUKU 1. Giriş...1 I. Konunun Tanıtımı...1 II. Kavramlarda Birlik Meselesi...14 III. Çalışmanın İnceleme Planı...18

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT HUKUK Soru Bankası ÇTHT G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU 1.. Federal devletin tüzel kişiliği yoktur.. Federe devletlerin ayrılma hakkı yoktur.. Federe devletlerin uluslararası

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

kpss ezberbozan serisi VATANDAŞLIK SORU BANKASI Eğitimde

kpss ezberbozan serisi VATANDAŞLIK SORU BANKASI Eğitimde ezberbozan kpss serisi 2016 VATANDAŞLIK SORU BANKASI Eğitimde 29. yıl KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN VATANDAŞLIK SORU BANKASI ISBN 978-605-318-362-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ek tedir. Gereğini saygılarımızla arz ederiz. GENEL GEREKÇE

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

İFLAS HUKUKU (HUK206U)

İFLAS HUKUKU (HUK206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İCRA İFLAS HUKUKU (HUK206U) KISA ÖZET-2013

Detaylı

HUKUKUN BÖLÜMLERİ HUKUKUN BÖLÜMLERİ ÖZEL HUKUK KAMU HUKUK AYIRIMI

HUKUKUN BÖLÜMLERİ HUKUKUN BÖLÜMLERİ ÖZEL HUKUK KAMU HUKUK AYIRIMI HUKUKUN BÖLÜMLERİ ÖZEL HUKUK: Kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerini eşitlik ve irade serbestliği esasına göre göre düzenleyen hukuk kuralların bütünüdür. KAMU HUKUKU: Bir devleen teşkilafnı, bir devlet

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

PRİM TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2009

PRİM TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2009 TEK BELGE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA, 18/2/2009 TARİH VE 5838 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER PRİM TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ

Detaylı

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Güneş GÜRSELER * Hiçbir planlama yapılmadan birbiri ardına açılan hukuk fakültelerinin yılda ortalama

Detaylı

TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası

TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun (5136 sayılı, numaralı, nol TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası 5136 sayılı,

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU 3959 SOSYAL SİGORTALAR KANUNU Kanun Numarası : 506 Kabul Tarihi : 17/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29, 30, 31/7/1964-1/8/1964Sayı : 11766-11779 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa

Detaylı

DERS ÖĞRETMENİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK

DERS ÖĞRETMENİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK ODUNPAZARI ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIFLAR SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI DERS Nİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki ek ve üç geçici madde eklenmesi hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/237

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

: ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

: ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI DANIŞTAY BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. D A V A C I V E K İ L İ D A V A L I L A R : ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI Adliye Sarayı B Blok 5. Kat 06251 Sıhhıye/ANKARA : Av. Mehtap CEVİZCİ Aynı

Detaylı

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bekir AKTÜRK* 52 1. GİRİŞ Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25 inci dönem milletvekili

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir.

Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir. SORU 1 Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir. B) Yürütmenin yasama ile yasamanın yürütme ile

Detaylı

SPKn İDARİ PARA CEZALARI

SPKn İDARİ PARA CEZALARI SPKn İDARİ PARA CEZALARI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 Sunum İçeriği Ceza Vermeye

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU SOSYAL SİGORTALAR KANUNU Kanun Numarası : 506 Kabul Tarihi : 17/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29, 30, 31/7/1964-1/8/1964 Sayı : 11766-11779 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2827

Detaylı

Kanun No. 4577. Kabul Tarihi : 8.6.2000

Kanun No. 4577. Kabul Tarihi : 8.6.2000 Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun İle İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

Dönem : 22 Yasama Yılı: 2

Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı : 449) Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in; Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık,

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU 8331 CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN 864 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Not: Bu Kanun, Cumhurbaşkanlığının 7.6.2007 tarihli 437 sayılı tezkeresi ile Anayasanın 89 uncu

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 6 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 7331

Detaylı

Toplu İş Hukuku. Sendikaların Faaliyetleri Sendikaların Sona Ermesi. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

Toplu İş Hukuku. Sendikaların Faaliyetleri Sendikaların Sona Ermesi. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Toplu İş Hukuku Sendikaların Faaliyetleri Sendikaların Sona Ermesi Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ SENDİKALARIN FAALİYETLERİ Sendikaların Faaliyetleri I. Serbest Faaliyetleri A. Çalışma hayatına

Detaylı

1. HAFTA KIG126. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı. Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK. ekmelsulak@karabuk.edu.tr

1. HAFTA KIG126. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı. Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK. ekmelsulak@karabuk.edu.tr 1. HAFTA KIG126 Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK ekmelsulak@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 GİRİŞ Bilindiği üzere çalışanlar açısından 2 temel risk söz konusudur;

Detaylı

Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik

Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 19.04.1983 Resmi Gazete Sayısı: 18023 BİRİNCİ BÖLÜM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ Amaç: Madde 1 (Değişik: 29/9/2006-2006/11076

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. 688 Sıra Sayılı Kanun uyarınca, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ KANUNU

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ KANUNU 6197 SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ KANUNU Kanun Numarası : 2941 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/11/1983 Sayı : 18215 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 838 * * *

Detaylı

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERİN MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KARAR ÖZET

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NA GÖRE İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMLARININ ANALİZİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NA GÖRE İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMLARININ ANALİZİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NA GÖRE İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMLARININ ANALİZİ Bünyamin ESEN* 33 I- GİRİŞ 30.06.2012 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak aşamalı olarak yürürlüğe girmeye başlayan

Detaylı

TİCARET HUKUKU. 1. TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ 2. TİCARİ İŞLETME 3. TİCARİ İŞ, TİCARİ HÜKÜM ve TİCARİYARGI. Öğr. Gör. Fevzi APAYDIN

TİCARET HUKUKU. 1. TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ 2. TİCARİ İŞLETME 3. TİCARİ İŞ, TİCARİ HÜKÜM ve TİCARİYARGI. Öğr. Gör. Fevzi APAYDIN TİCARET HUKUKU 1. NA GİRİŞ 2. TİCARİ İŞLETME 3. TİCARİ İŞ, TİCARİ HÜKÜM ve TİCARİYARGI Öğr. Gör. Fevzi APAYDIN Ticaret Hukuku Kavramı TİCARET HUKUKU Üretim, değişim ve tüketim aşamalarındaki ticari faaliyetleri

Detaylı

OBJEKTİF TARİHİ YORUM METODU İLE OBJEKTİF ZAMANA UYGUN YORUM METODU ARASINDAKİ İLİŞKİ

OBJEKTİF TARİHİ YORUM METODU İLE OBJEKTİF ZAMANA UYGUN YORUM METODU ARASINDAKİ İLİŞKİ OBJEKTİF TARİHİ YORUM METODU İLE OBJEKTİF ZAMANA UYGUN YORUM METODU ARASINDAKİ İLİŞKİ YORUM KAVRAMI Betül CANBOLAT Kanun hükmü, yasama organının tercih ettiği çözümün yazılı olarak ifade edilmesidir. Kullanılan

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN. 5. Ombudsman ın görev ve yetkileri ile yetki devri. 6. Ombudsman ın yetkisi dışında olan konular

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN. 5. Ombudsman ın görev ve yetkileri ile yetki devri. 6. Ombudsman ın yetkisi dışında olan konular KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ (OMBUDSMAN) Adres: 143, Bedrettin Demirel Caddesi, Kat: 4 Lefkoşa Telefon: 22 75 814-22 75 954 Fax: 22 88 907 1. Anayasa nın 114. Maddesi 2. Ombudsman

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15013 Karar No. 2013/4250 Tarihi: 01.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN- LARIN KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAKLARININ İDARİ

Detaylı

YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU

YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU Dr. MEHMET EMİN ÖZGÜL Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Elemanı YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL. Bu durumdaki her işçi için 88 YTL para cezası verilir.

4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL. Bu durumdaki her işçi için 88 YTL para cezası verilir. İlgili Madde Madde Metni 4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL 98 Bu Kanun un; 3 üncü maddesindeki işyeri bildirme yükümlülüğüne aykırı davranan, 99/a Bu Kanun un; - 5 inci maddesindeki

Detaylı

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma,

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Danıştay 11.Daire nin Esas No 2013/1812 Sayılı Kararı ve Yürütmeyi Durdurma Kararına

Detaylı

91 Nolu (Sayılı), KHK Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

91 Nolu (Sayılı), KHK Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 91 Nolu (Sayılı), KHK Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname KHK Numarası (No) 91 MENKUL KIYMETLER BORSALARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük.Kar.nin Tarihi : 3/10/1983

Detaylı

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi Ümit GÜVEYİ Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Teorik Boyutuyla Genel Kavramsal Çerçeve

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER II KISALTMALAR 21 GİRİŞ 25 A. ANAYASACIL1K VE ÖZGÜRLÜK 25 1. Giriş 25 2. Önceki Türk Anayasalarının Özgürlük Açısından İrdelenmesi 32 a. 1876 Kanuni Esasisi 32 b. 1921 Teşkilatı

Detaylı

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Ders Planı Ders İçeriği: Yasal Çerçeve Bilgi Edinme Kanunu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında asıl işveren-alt işveren

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.08.2015/141-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Yeminli Mali Müşavirler

Detaylı

GEMİ AŞÇILARININ MESLEKÎ EHLİYET DİPLOMALARINA İLİSKİN 69 SAYILI SÖZLEŞME

GEMİ AŞÇILARININ MESLEKÎ EHLİYET DİPLOMALARINA İLİSKİN 69 SAYILI SÖZLEŞME GEMİ AŞÇILARININ MESLEKÎ EHLİYET DİPLOMALARINA İLİSKİN 69 SAYILI SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 6 Haziran 1946 Kanun Tarih ve Sayısı: 15.7.2003 / 4944 Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulunun daveti üzerine

Detaylı

Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 23 üncü ve 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 23 üncü ve 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hayat grubu sigortaları teknik personelinin niteliklerine, faaliyetlerine, mesleki yeterlilikleri ile bilgi ve becerilerini

Detaylı