Ayrıca bu sayıda Gemi ĠnĢaatı sektörü hakkında bilgi sahibi olacaksınız.denizcilerde ilgi çekici ilkler konusununda hoģunuza gideceğini düģünüyoruz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ayrıca bu sayıda Gemi ĠnĢaatı sektörü hakkında bilgi sahibi olacaksınız.denizcilerde ilgi çekici ilkler konusununda hoģunuza gideceğini düģünüyoruz."

Transkript

1 1

2 e-bülten sayı :3 Aralık 2011 Editör: G. Banu KOCATEPE(Öğrenci ĠĢleri Müdürü) EDİTÖRDEN E-bültenimizin üçüncü sayısına HOġ GELDĠNĠZ! Bu bülten ; daha öncede belirttiğimiz gibi, öğrencilerimize verdiğimiz önemin ve kurumsal kültür anlayıģımızın bir sonucu olarak doğmuģtur. E-bülten, herhangi bir süreli yayın gibi hazırlanıp PDF teknolojisiyle Piri Reis Üniversitesi web sayfasından sizlere ulaģtırılmaya devam ediliyor. Aralık ayı e-bültenimizde, Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanımız Gül Ergüç konuğumuz oldu. Hepiniz için son derece faydalı olduğuna inandığımız birimimizden yaraylanacağınızı umuyoruz. Ayrıca bu sayıda Gemi ĠnĢaatı sektörü hakkında bilgi sahibi olacaksınız.denizcilerde ilgi çekici ilkler konusununda hoģunuza gideceğini düģünüyoruz. Denizcilik sektöründeki geliģmeleri izleyip her ay yayınlayacağımız e-bültenimiz ile ilginizi çekecek konuları sizlere duyurmaya devam edeceğiz, siz öğrencilerimizin desteğini bekliyoruz. Bir sonraki sayıda görüģmek üzere Güneş Banu KOCATEPE Öğrenci ĠĢleri Müdürü Aralık

3 BÜYÜK DENİZCİLERİMİZDEN Cezayirli (Palabıyık) Gazi Hasan Paşa (?-1790) Sayılamayacak kadar büyük baģarılara imza atan Gazi Hasan PaĢa, ülkemizde ilim ve eğitimin yayılması, donanma ve tersanede ehliyetli, çağdaģ mühendislik bilgilerine sahip kiģilerin çalıģarak baģarılı olması amacıyla,1773 senesinde, Haliç'te, Tersane-i Amirenin Darağcı semtinde, büyük maçunanın bulunduğu mahalledeki bir gözde, Tersane Hendesehanesini kurmuģtur. Burası 1784'te Mühendishane-i Bahri Hümayun, 1795'te Mühendishane-i Berri-i Hümayun, 1883'te Hendese-i Mülkiye mektebini doğurmuģ ve Ġstanbul Teknik Üniversitesi, Deniz Harp Okulu ve Yüksek Denizcilik Okulunun kuruluģlarına ön ayak olmuģtur. ÇeĢme deniz savaģından sonra Rus donanması, Aleksis Orlof, Spiridof ve Elfinston filoları ile Ege denizine hakim olmuģlardı. Amaçları sonunda Çanakkale boğazını ele geçirmekti. Aleksis Orlof, BaĢkomutan durumundaydı. 12 temmuz 1770 günü Elfinston, Çanakkale boğazına hücum etti. Ancak istihkamlar tahkim edildiğinden ve top atıģları baģarılı olduğundan Ruslar geri çekilmek zorunda kaldılar. Bunu üzerine Ruslar bölgeye hakim olan Limni adasını ele geçirmek için Limni kalesini muhasara ve bombardımana baģladılar (20 temmuz 1770). Çanakkale boğazı muhafızı Ali PaĢa'ya muhasara haberi iletilerek acele imdat istendiği halde bir ay süreyle hiçbir yardım gönderilmemiģ, ancak Cezayirli Hasan PaĢa Ġzmir'den Çanakkale'ye gelerek imdada koģmaya teģebbüs etmiģtir. Limni kalesinde 400 Türk bulunmaktaydı. Kadınlar, çocuklar ve ihtiyarlar da savunmaya yardım ediyorlar, kale bedeninden topladıkları taģları taģıyarak, hücum eden Rusların üzerine atıyorlardı. Ġngiliz ve Ġsveçli gönüllüler de muhasara eden Ruslara yardım ediyorlardı. Kale teslim olmaya yanaģmayınca 4000 kiģilik bir kuvvet kuģatmaya katılmak için karaya çıkarılmıģtı. Muhasara uzadıkça Limni kalesinde yiyecek, su ve cephane bütün bütün azalmaya baģladı. Ġmdat gelmesinden ümit kesilince kaleyi teslim Ģartlarını Rus elçilerle müzakereye baģladılar. Cezayirli Hasan PaĢa, Limni adasına yardıma gitmek üzere kendisine asker ve tekne verilmesini Ġstanbul'a iletti. Baron de Tott bu fikre karģı çıkarak baģarı Ģansı olmadığını söylediğinde, ricali devletten aldığı cevap Ģu oldu: "Harekat baģarılı olursa mesele yok. Ancak muvaffak olmazlarsa birkaç bin serseriden kurtulmuģ oluruz. " Sonunda Ġstanbul'dan bir Hattı Hümayun gelerek Limni'ye yardım edilmesi için Ali PaĢa'nın 2000 nefer, Kaptan-ı Derya Cafer PaĢa'nın 1000 nefer kalyoncu vermesi emredildi. Cezayirli Hasan PaĢa, donanmadan ayrılmıģ olan 1070 kalyoncuyu yanına alarak Seddülbahir Kalesi'ne gitti. Kendisine verilecek olan diğer 2000 askeri 7 gün bekledikten sonra durumu Ali PaĢa'ya bildirdi. Tekrar kendisine vaatlerde bulunuldu. Sonunda vakit kalmadığını düģünerek kalyoncuların kayıklara binmesini emretti. Birkaç çektiri ve firkate bu kayıkları himaye ediyordu. Bütün kayık ve gemi adedi 23 parça idi kalyoncu neferi ile gece karanlığından istifade ederek 5-6 ekim arası denize açılıp yelken bastılar. Rüzgar fırtınaya çevirip, firkate kaptanları daha ileri gitmelerinin tehlikeli olacağını rapor ettiklerinde bunlara önem vermedi. 3

4 Böyle havalarda Rus kalyonlarının karakol görevi yapmayacağını kestirmiģti. Limni adasının kuzeyinden geçerek YüzbaĢ Limanı'na girdi. Askeri kıyıya çıkararak kayık ve gemilere Çanakkale'ye dönmelerini emretti. Askerlerine bu teknelerin asker getirmek üzere gönderildiğini söyledi. Ayrıca geriye dönüģ olanağını ortadan kaldırmıģtı. Kazanmaktan baģka çıkıģ yolları kalmamıģtı. Cebri yürüyüģle Limni Kalesi'ne doğru yaklaģtı. Yolda muhasara altında olan Türklerin kaleyi teslim teklifini kabul ettiklerini, kaleye beyaz çarģaf çekildiğini, ancak Rusların henüz kaleye girmediğini öğrendi. Yerli Rumlara altın vererek gidip Ruslara düzenli asker geldiğini haber vermelerini istedi. BaĢlangıçta Ruslar bu habere inanmadılarsa da gece yapılan sürpriz baskın üzerine paniğe kapılarak büyük kuvvetler karģısında olduklarını sandılar. Bozularak gemilerine kaçtılar. Kaçamayanlar ya esir ya da telef oldular. Hasan PaĢa kaledeki beyaz çarģafı indirip yerine kendi sancağını çektirdi. Denize dökülen Rusların Lilmni'de baģarı Ģansları kalmadığının anlaģılması üzerine donanmaları da çekilmek zorunda kaldı. Kale hemen onarıldı ve tahkim edildi. Ruslar bir süre sonra kaleye gelen yardımın gerçek gücünü öğrenince Limni Kalesi'nin önüne tekrar geldiler ve karaya asker çıkarmaya kalkıģtılar. Ancak morali düzelmiģ olan Türkler karģısında bir kez daha baģarısızlığa uğrayarak, geri çekildiler ve gemilerine binip uzaklaģtılar. PadiĢah bu zafer üzerine Hasan PaĢa'ya altın bir çelenk ve murassa kılıç göndermiģtir. Bundan böyle bütün belgelerde gazi ünvanı ile anılmıģtır. Gençliğinde Cezayir Ocaklarına yazılmıģ, orada yükselerek Tlemsen beyliği, daha sonra Çanakkale Boğaz Muhafız ve Seraskerliği yapmıģtır. ÇeĢme faciasında kapudane rütbesiyle bulunmuģ, bu yenilgi sırasında gemisiyle büyük kahramanlık göstermiģ, üç ambarlı bir Rus gemisini batırmıģtır. Ġnabahtı yenilgisinde baģarılı olan Uluç Reis'e benzer durumda, baģarılarından dolayı Kaptan-ı Deryalığa getirilmiģtir (Ekim 1770). 27 ġubat 1774 günü azledilerek Anadolu Valiliğine ve bir süre sonra Rusçuk Seraskerliğine atanır yılı temmuz ayı sonunda tekrar Kaptan-ı Deryalığa getirilir. 1775'te Akka kalesini geri alır. 1787'de Mısır Kölemen beylerini Kahire'den kovar. 1789'da Rus donanmasını Karadeniz'de mağlup eder. 1789'da azledilerek Tuna cephesine memur edilir. Özi Seraskeri olur. Ġsmail kalesini büyük bir baģarı ile savunarak Rusları yener. 3 aralık 1789'da Sultan III. Selim, Cezayirli Hasan PaĢa'yı takdir ederek sadrazamlığa getirir. 77 yaģında olan Hasan PaĢa bu önemli görevde üç ay kalır. KıĢ mevsiminde orduyu düzenlemekle uğraģırken hastalanarak 1790 yılı martında, 29'u 30'a bağlayan gece humma-i muhrika'dan dolayı vefat etmiģ ve ġumnu'da BektaĢi tekkesine gömülmüģtür. 4

5 ATAMIZ VE BİNDİĞİ GEMİLER Genç Türkiye Cumhuriyetinin ilk CumhurbaĢkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk CumhurbaĢkanı olarak bindiği Türkiye ilk gemi Marmara Vapurudur 2 Eylül 1340 (1924) tarihinde Atatürk Marmara gemisini ziyaret eder. Gemi defterine Ģunları yazar. Marmara vapurunda geçirdiğim birkaç dakikanın hatırası 21 Eylül 1925 Atatürk, Ankara dan trenle Ġzmit e gelmiģ. Söğütlü Yatı ile Yavuz zırhlısına oradan da RaĢit PaĢa vapuruna geçerek geceyi limanda vapurda geçirmiģtir. 22 Eylül 1925 RaĢit PaĢa vapuru ile Ġzmit ten Mudanya ya gelmiģlerdir. Mudanya da Ertuğrul yatına geçerek sahile çıkmıģlardır ReĢitpaĢa Vapurunda gördüğü hizmetten memnun kalan Atatürk seyahat sonrası gemi defterine Ģunları yazar ReĢitpaĢa vapurunda geçirdiğimiz saatler kıymetli hatıratım meyanında bulunacaktır. Gördüğüm intizam ve mükemmeliyet Seyr-i Sefain idaremizin muktedir ellerde bulunduğuna Ģübhe bırakmamaktadır. Bu yazılarım teģekkürdür tarihinde Mudanya da bulunduğu bir sıra da Gülcemal gemisidir gemiye gezer çok beğenir. Duygularını geminin Ģeref defterine söyle aktarır. Gülcemal Vapurunda gördüğüm intizam ve mükemmeliyet Ģayanı takdir dir. Müdürü Umumi Beyefendiye, Geminin Süvarisine ve bütün mürettebatına teģekkür ederim. Sonra ise kurduğu cumhuriyeti cumhuriyet sonrası oluģan geliģimleri dünyaya tanıtmak amacıyla hazırlanan Karadeniz gemisinin görmek için. 13 Haziran 1926 tarihinde Mudanya dan Karadeniz vapuruna biner bu seyahati Bandırma ya kadar sürer yapılan çalıģmaları görür emeği geçenlere teģekkür ederek gemiden ayrılır. Kaynak:Deniz Haber Ajansı 5

6 Makale: DUİM 2.Sınıf Öğrencimiz Cem Kütükoğlu Staj Deneyimlerini Anlatıyor. Denizcilik hayatım da ki üçüncü gemim olan 4200 dwt lik kuru yük gemisinde dolu dolu bir staj süreci geçirdikten sonra tekrar okul yollarına düşmeye başladık ve neredeyse ilk dönemi yarıladık bile. Oldukça hızlı geçen staj dönemimde olabildiğince bilgi edinmek için elimden gelen gayreti sarf ettik ve tabi bu konuda zabit abilerimizin de yardımlarını, desteklerini unutmamak gerek. Staja daha önce çıkmamış kardeşlerime şunu söylemek isterim; abilerimden edindiğim bilgilere göre geminin boyutu, limanda doldurma ve boşaltma için geçirilen zamandan başka bir şeyi değiştirmiyor. Bu yüzden staj için gidilen geminin ilk etapta boyutunun değil daha ziyade firmanın, çalışan personelin, kumanyanın kalitesine ve maaşın zamanında yatırılıp-yatırılması gibi mühim faktörlere bakılması daha mantıklı olacaktır. Şirket hakkında ki bu bilgileri edinmek için internetten yapılan birkaç dakikalık araştırma firma hakkında az çok bilgi vermektedir. Bu noktada iş stajyere düşmektedir. Bu yolda kötü tecrübeleri önlemek adına, daha önce staja çıkanlar kendi firmalarını okulda iyi veya kötü diye dillendirilirse zamanla kötü firmalar elenir ve geriye seçenek olarak sadece iyi firmalar kalır. Hatta PRU öğrencilerinin çalıştığı firma detayları bir veritabanında toplanarak çok büyük bir başvuru kaynağı oluşturulabilir. Okul hayatımız boyunca birçok bilgi öğreniyoruz fakat ne yazık ki teorik bilgilerin birçoğu gemide uygulama yapmak için kesinlikle yeterli olmuyor. Gemi üzerinde geçirilen her bir saniye yani tecrübe, önceden öğrenilen teorik bilginin ete kemiğe bürünmesiyle sağlam temel oluşuyor. Dolayısıyla her iki bilgi kazanımında da üstümüze düşeni yapıp öğrenmeliyiz. Mesleğimiz de her gün yenilikler olmaktadır. Biz de bu meslekte iyi yerlere gelmek istiyorsak yenilikleri takip edip kendimizi devamlı güncel tutmalıyız. Gemide üzerinde ki yaşam biçiminden bahsetmek gerekirse, bu konu kesinlikle anlatılmaz-yaşanır listesinde başı çeker ama ben yinede siz kardeşlerim için birkaç şey anlatmak istiyorum. Bana göre, gemide çalışma verimini etkileyen en önemli etmen gemide ki ortamdır. Ortamdan kastım ise çalışanların birbirine uyumu, hoşgörüsü ve saygısından ibarettir. Tabii ki gemiye gelen kumanyanın kalitesi, zamanın da yatan da maaş oldu mu o gemiden inen olmaz! Denize ilk çıktığınızda birkaç hafta büyük psikolojik sorunlar yaşayabilirsiniz. Hasret, özlem gibi hassas şeyler de buna katkıda bulunur ama bunlar genellikle birkaç hafta içerisinde geçebilecek problemlerdir. Kendinizi buna adapte etmeye çalışırsanız bunu başarabilirsiniz birçok denizci gibi. Yukarıda belirttiğim özlem ve hasret ise muhakkak altmış yaşına gelmiş bir denizcide bile bitmeyen tükenmeyen hislerdir ve denizciyi denizci yapan onu harmanlayan, yetiştirip büyüten şeylerdir bunlar! 6

7 Gemi ortamı büyük önem arz eder zira gelecekte ki bakış açımızı ister istemez buna göre ayarlayıp buna göre kararlar alırız ve hayatımız olumlu veya olumsuz olarak etkilenir bu kararlardan. Bunun olumlu olarak etkilenmesi ve içimizde ki meslek heyecanının ölene dek sürmesi için elimizden geldiğince iyi gemilere, firmalara çıkmalı ve kendini yetiştirip belli olgunluğa ulaşmış insanlarla çalışmaya gayret etmeliyiz. Bu tür şeylerin doğru bir şekilde olması için de daha şimdiden okulumuzda kardeşlik bağlarını güçlendirip çevremizi genişletmeliyiz. Bireyler arasında ne kadar çok sağlam bağlar olursa o kadar az sıkıntı yaşanır ileri ki denizcilik yaşamlarında! Gemi adamları, çalışma koşullarından dolayı üzerilerinde ister istemez çok fazla negatif enerji taşırlar. Bu negatif enerjiyi de ilk varılan limanda dışarıya çıkıp eğlenerek, gemide çeşitli eğlenceler düzenleyerek giderirler. Bu tür ortamlar da zabit-gemici ilişkisi neredeyse yokmuş gibi görünür. Fakat ertesi gün herkes vardiyasını aldığında dün gece artık geride kalmıştır ve artık iş ortamına geri dönülmüştür. Zabit - gemici arası dikey ve yatay hiyerarşi ortamı her zaman ki gibi sağlanır ve işler böylece yolunda yürür. Ne zaman ki bu düzen bozulur işte o zaman geminin emniyetli seyir yapıp yapmadığı konusunda şüpheler belirir. Çünkü artık kontrol-denetim mekanizması kırılmış ve gemi Allaha emanet gidiyordur. Denizcilikte bu hiyerarşik yapının önemi gerçekten çok büyüktür ve bu kişilerin bünyesine birden yerleşen bir olgu olmayıp daha okul yıllarında kazanılmalıdır. Ast ve üst sınıflarla ilişkiler tıpkı gemi ortamı gibi yürütülmelidir bana göre. Böylelikle bütün öğrenciler kendilerini farkında olmadan gemi hayatına alıştırmış olurlar. Sözlerimi Benjamin Franklinin sözleriyle bitirmek istiyorum He that cannot obey, cannot command. Pruvanız neta, rüzgârınız kolayına olsun! Cem KÜTÜKOĞLU Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Faküktesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 2.sınıf öğrencisi 7

8 Denizcilikte İlgi Çekici İlkler 1436 Gemi mevkinin matematiksel hesaplanması için ilk defa Volta Cetveli, Andrea Biancho tarafından düzenlendi İlk olarak Portolano Rizo isimli klavuz kitabı basıldı İlk deniz sigortası İngiltere de yapıldı İlk defa Pedro Nunes Tratado Da Sphera küresel seyir prensibini yayınladı.bu metot 1498 decabot ve 1524 te Verrazano tarafından kullanılarak Büyük Daire Seyriyle America ya gittiler Navigasyon hakkında ilk bilimsel tez yayınlandı Sextant isimli rasat aleti icat edildi İtalyan piloy(kaptan) Battista Testa Rossa Brieve Compendio Del Arte Del Navigar 1580 İngiltere de Time House ta manyetik sapma (Varation),yapılan bir seri manyetik gözlemlerle bulundu. William Borough bu doğal sapma değerini yaklaşık olarak 11 derece 25 dakika Doğu olarak hesapladı Hollanda lı pilot (kaptan) Lucas Janszoon Waghenear ; navigasyonun pirensiplerinden ve seyir talimatları isimli kitabı bastı. Bu kitap 200 yıl boyunca kullanılmıştır. L.J.Waghenear alçak enlemlerdeki ülkelerin seyir yapılabilir sularında uygulanacak talimatlar ve seyir haritaları ile 2 cilt olarakta Kuzey Baltık Denizleri isimli kitabları bastı. -Fransa da Cordovanda Gironde nehri girişinde deniz feneri kullanıldı İlk defa denizciler 330 kulaç su derinliğinin ölçüldüğünden söz etmişlerdi Waggoners isimi ile ingilizceye Anthony Ashley tarafından tecüme edildi. 30 yıl içinde 24 defa hollanda, latinve ingiliz dillerine çevrilerek basıldı. Amerikan, İngiliz ve Fransız denizcileri bu kitabta anlatılan sularda seyir yaptıklarından çok kullanıldı Merkator un Deniz Haritası hazırlandı. 8

9 -Edward Wriglit tarafından Navigasyonun Kaçınılmaz Hatalarının Bulunması Ve Düzeltilmesi isimli kitabı yayınladı.bu kitabta Meridyen Parçaları, Kerte Hattı Seyiri ( Merkator Seyri) konuları vardı Sigorta ile ilgili ilk kanun yapıldı Hollanda da Teleskop icat edildi Astronomi Profesörü olan ve Gresham Kolejinde görevliyken doğal sapma değerini 6 derece 13 dakika olarak hesapladı Lloyd Haberleri yayınlandı Deniz Barometresi icat edildi Edmond Halley çok büyük bilgilere sahip ilk doğal sapma hatlarını (isogonik hatlar) göstern haritalar yaptı İlk buharlı makina yapıldı İlk Deniz Sigorta Müessesesi kuruldu İngiltere de Thames Nehus girişinde ilk defa küçük bir fener gemisi kullanıldı İlk Kronometre icat edildi İlk deniz takvimi (Almanak) yayınlandı. -İlk defa Amerika Birleşik Devletlerinde Delaware Nehrinde,şamandıralar kullanıldı Kaptan Cook ilk dünya seyahatine çıktı İngiliz Harp Gemileri tarafından, geliştirilmiş gemi hızı ve gidilen mesafeyi hassas olarak ölçen savlolu (halatlı) Pareketa kullanıldı Kaptan Cook vahşiler tarafından öldürüldü Atlantic Neptüne isimli kitabta yalnızca Kuzey Amerika ya ait 257 harita sunululmakta olup taşınması çok zordur. Haritalar çok büyük ve talimatlar lüzumsuz içeriliklerle doluydu George Graham tarafından manyetik sapmanın yıllık değişimleri yayınlandı Bounty gemisinde isyan çıktı. 9

10 1790 İlk defa can kurtarma filikası Güney Shield Nehrinde kullanıldı 1799 H. M. S Lutine isimli gemi battı Bileşik Büyük Biritanya ve İrlanda Fransa nın nezdinde metrik sistemi belirledi. -02 H.M.S Investigator gemisi kaptanı Matthew Flinder Avusturalya seyahati sırasında gemi manyetik alanının (Devation) pusula üstüne olan dikine etkisini keşfetti. Bunun düzeltilmesi için, bu günde kullanılan Flinder çubuklarını uyguladı İlk buhar makinesi vapur Clde de denendi İlk buharlı gemi Thames de çalışmaya başladı İlk defa Atlantik okyanusunu bir yat ile geçti İlk buharlı gemi Atlantik okyanusunu geçti İlk demirden yapılmış Vulcan isimli gemi Clyde de inşa edildi İngiltere ilk kraliyet Astronomi Cemiyeti kuruldu İngiltere de ilk Denizciler için Hastane cemiyeti kuruldu İngiltere de ilk cankurtaran (tahlisiye)enstitüsü kuruldu İlk defa Buharlı gemi Hindistana ulaştı Deniz Ticaret Bahriyesi Gemi adamlarının öksüzlerinin korunması için yetimhane kuruldu Denizcilerin öksüz kız çocukları öksüz kadınlar okul ve barınma evi kuruldu Denizcilerin Barınması için koruma evi ilk olarak London da kuruldu.( Bu gün bütün Avrupa denizci denizci memleketlerinde Seaman House isimi ile anılan oteller vardır.) 1836 Gemicilik ve Ticareti Gazetesi ilk olarak yayınlandı İngiltere de ilk Buharlı Harp Gemisi inşa edildi. -Bu yıl ilk defa Buharlı gemi servisi ile Atlantik okyanusu 17 günde geçildi. -Bu yıl ilk defa gemi Pervanesi kullanıldı. 10

11 1840 Cunard Buharlı gemisi Britannia Birinci yolculuğuna çıktı İngiltere de ilk buharlı gemi inşa edildi Rüzgar ve Akıntı Haritası- Kuzey atlantik de basıldı Kuzey batı geçidi keşfedildi Amerika Bileşik Devletlerinde ilk şamandra renkleri hakkında kongre yapıldı İlk denizaltıtelgraf kablosu döşendi. Kraliçe kupası yarısını America İzmir li yat kazandı İlk defa Meteoroloji ile ilgili ofis tesis edildi. -İngiliz Kraliyet Astronomu Sir George Airy manyetik pusulanın sapma değerinin düzenlenmesi için yumşak demirden yapılan mıknatıs cubuklarını geliştirdi Amerika Birleşik Devletlerinde ilk olarak The New American Practical Navigator izmirli kitap basıldı İlk telefon icat edildi Lord Kelvin makinalı mükemmel bir derin su iskandil aletini yaptı. -Sahil Geodetik ölçme ismi verildi İlk güçlendirilmiş Türbin makinası yapıldı Uluslararası denizcilik konferansında şamandıralar hakkında konferans yapıldı İlk Turbina İzmir li Turbin makineli gemi denize indirildi İlk defa Kaptan Slocum 13 tonluk Sloop tipi teknesiyle tek başına Dünya Seyahatine çıktı Ticaret gemiciliğinde ilk pilotaj kuralları kabul edildi Adnuralty tarafından telsiz telgraf tesis edildi. -Atlantik okyanusu yat gemisinde rekor kırıldı.13 gün 20 saat. -Amerika Birleşik Devletleri kara suları ve iç sularında yaklaşık 5000 şamandıra vardı.bugün den fazladır. 11

12 1901 Yeni Uluslararası işaret kodları kullanıldı. -Uluslararası Denizcilik Konferansı Washington da toplandı. -Discovery isimli gemi Antartika nın keşfi için yola çıktı Uluslararası Telsiz Telgraf Konferansı Londra da toplandı. -Uluslararası Telsiz Telgraf Konferansı Berlin de tolandı Fueloil kullanılarak ilk uzun yolculuk Nebraska isimli gemi Kaliforniya dan Newyork a millik yolu 51 gün 7 saatte gitti. -Cunard Gemicilik Şirketinde Buhar Türbün makinası kullanıldı İlk ışıklı şamandıra Amerika Birleşik Devletlerinde servise girdi Amerika Birleşik Devletlerinde Elmen A.Sperry ve Almanya da Anschatz- Kampte ilk Gyropusula denemelerini yaptılar Birinci Dünya Harbinde ilk olarak harp gemilerinde kullanıldı. -Alexander Behm Almanya da Kiel de ilk elektrikli denizcilik ölçme aletini(edco Sounding) denemesini yaptı Pierre Langevin elektrikli iskandil ile derinlik ölçtü İlk defa America Bileşik Devletleri Donanmasında elektrikli iskandil geliştirildi. Kaynak:Kaptan Fatih TÜRKÜSTÜN 12

13 Başlık 13

14 Başlık 14

15 Başlık 15

16 Başlık 16

17 Başlık 17

18 Başlık 18

19 Başlık 19

20 Başlık 20

21 Aralık Ayında Yurtta ve Dünya da Neler Olmuş! Dünya AIDS Günü 1 Aralık Dünya Ġnsan Hakları Günü 10 Aralık Ġnsan Hakları ve Demokrasi Haftası 10 Aralık gününü içine alan hafta Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası Aralık Mevlana Haftası 2-9 Aralık Dünya Kooperatifcilik Günü 21 Aralık Atatürk'ün Ankara'ya GeliĢi 27 Aralık Dünya Özürlüler Günü 3 Aralık Dünya Madenciler Günü 4 Aralık Kadın Hakları Günü 5 Aralık 21

22 SAĞLIK KÖġESĠ AIDS AIDS Nedir? Nasıl Bir Hastalıktır? AIDS bulaşıcı bir virüs hastalığıdır. Mikrobu HIV adı verilen virüstür. HIV girdiği vücudun, mikroplara karşı koyma yeteneğini sağlayan bağışıklık sistemini etkileyip yok eder. Direnci azalan vücutta, HIV nin etkisinin yanı sıra, çeşitli mikroplarda hastalıklara neden olurlar. HIV Pozitif Nedir? Kanında HIV virüsü bulunan kişilere HIV pozitif denir. Bu kişiler aynı zamanda kanında antikor bulunan seropozitif (Anti-HIV testi = ELISA testi pozitif) kişilerdir. AIDS Hastalığının Belirtileri Nelerdir? HIV bulaştıktan sonra, AIDS hastalığı belirtileri kişinin yaşam koşullarına ve vücut direncine göre, 5-15 yıl, hatta bazen daha uzun bir süre sonra ortaya çıkar. HIV bulaştığı vücutta çeşitli hücrelere, özellikle CD4T kan hücrelerine yerleşerek çoğalır. Zarar gören CD4T hücreleri giderek azalır ve bunun sonucu olarak vücudun bağışıklık sistemi yıkıma uğrar. Vücut direnci zayıflayan hastada, normalde zararsız olan, hafif geçen ya da ender rastlanan bazı hastalıklar belirir. Ayrıca lenf bezlerinde büyümeler, ağız ve deride tekrarlayan uçuk, yara ve lekeler, nedeni bilinmeyen uzun süreli ateş, gece terlemeleri, kilo kaybı, ishal, öksürük görülür. Tüberküloz, pamukçuk, diğer bakteri, mantar ve protozoon hastalıkları fırsatçı enfeksiyonlar ortaya çıkar. Kişide bu belirtilerin ancak birkaç tanesinin bir arada bulunması durumunda AIDS düşünülebilir. Kaposi sarkomu ve bazı lenfomalarda HIV enfeksiyonunu düşündüren önemli belirtilerdendir. Kesin tanı için anti-hiv testi yapılır. HIV Nasıl Bulaşır? Cinsel ilişki, kan ve anneden bebeğine olmak üzere üç yolla bulaşır. Cinsel ilişki ile bulaşır: Korunmasız cinsel ilişki ile bulaşır. Tüm bulaşmaların %80-85 i bu yolla olmaktadır. HIV kanda bulunduğu gibi erkeğin sperm sıvısında, kadının vajina salgısında da bulunur. Cinsel ilişki sırasında vajina, penis, anüs mukozası veya ağızdaki zedelenmiş doku ve çatlaklardan vücuda girerek; erkekten kadına, kadından erkeğe, erkekten erkeğe veya kadından kadına bulaşabilir. AIDS ten başka cinsel ilişki ile bulaşan en önemli hastalıklar; bel soğukluğu (gonore), frengi (sifiliz) ve bulaşıcı sarılık(viral hepatit) tır. 22

23 Kan ile bulaşır: Tüm bulaşmaların %10-15 i bu yolla olmaktadır. AIDS hastasının ve taşıyıcısının kanında HIV bulunur. HIV li kanla bulaşma çeşitli şekillerde olur: Kontrolsüz kan nakli ile bulaşır. Kullanılmış ve dezenfekte edilmemiş, şırınga, iğne, cerrahi aletler, diş hekimliği aletleri, dövme aletleri, akupunktur iğneleri, jilet, makas gibi tüm kesici ve delici aletler ile bulaşma olabilir. HIV li erkek ve kadının cinsel organlarındaki kanamaların veya adet kanının penise, vajinaya ve ağıza teması ile bulaşma olabilir. Damar içi uyuşturucu kullananların paylaştıkları iğne, enjektör ve uyuşturucu madde eritilen kaşıklar ile bulaşma olabilir. HIV li organ, doku ve sperm nakli ile bulaşma olasılığı vardır. Anneden bebeğine bulaşır: Tüm bulaşmaların %5-10 u bu yolla olmaktadır. HIV hasta veya taşıyıcı anneden bebeğine gebelik, doğum veya emzirme sırasında bulaşabilir. HIV pozifif kadının doğuracağı çocuğa HIV nin geçme oranı %30 civarındadır. Gebe annenin tedavisi ile bu oran %7 ye düşmektedir. Sütle geçme oranı fazla olmamakta birlikte, HIV pozitif annelere emzirme önerilmez. Gebelik ve HIV ile ilgili bilgiler için AIDS Danışma Merkezi ne başvurunuz. HIV nin Bulaşmadığı Durumlar Nelerdir? HIV/AIDS günlük yaşamda, aynı odada bulunma, aynı okulda okuma, aynı havayı soluma ile bulaşmaz. HIV sağlam deriden geçmez. Tükürük, gözyaşı, ter, aksırık, öksürük, idrar, dışkı. El sıkışma, deriye dokunma, okşama, kucaklama, öpüşme. Yiyecekler, içecekler, çatal, kaşık, bardak, tabak, telefon. Tuvalet, duş, musluk, yüzme havuzu, deniz, sauna, hamam. Sivrisinek ve diğer böceklerin sokması, kedi, köpek ve diğer hayvanlarla yaşamak HIV nin bulaşmasına neden olmaz. 23

24 HIV/AIDS ten Nasıl Korunalım? Cinsel ilişki en önemli bulaşma yoludur. HIV her türlü cinsel ilişki ile bulaşır. Güvenli yaşam kurallarına uyularak, cinsel yolla olabilecek bulaşmadan korunulur. Bu nedenle, cinsel ilişkide mutlaka koruyucu kılıf (kondom, prezervatif, kaput) kullanın. Kurduğunuz ilişkinin tehlikeli olmayacağını düşünseniz bile, prezervatif kullanmayı ihmal etmeyin. Koruyucu kılıf, cinsel hayatınızda en büyük dostunuzdur. Çoğumuz HIV nin hayat kadınlarında, uyuşturucu kullananlarda, eşcinsellerde bulunduğunu ve kendimize bulaşmayacağını sanırız. Ancak, AIDS belirli bir sosyal grubun hastalığı değildir. Hastalığın mikrobu olan HIV, cins, ırk, renk, din, yaş farkı gözetmeden herkese bulaşabilir. HIV, kişinin ya da cinsel eşinin HIV pozitif kişilerle prezervatif kullanmadan ilişki kurması durumunda, kişiye ve eşine rahatlıkla bulaşabilir. HIV pozitif olan kişi kendisini ve cinsel eşini korumak için her türlü cinsel ilişkisinde prezervatif kullanmalıdır. Kontrolsüz kan nakline ve kan bulaşmış aletlerin kullanılmasına izin vermeyin. Kan naklinde AIDS testi yapılmamış kan asla kullanılmamalıdır. Test sonucu negatif olan kan kullanılmalıdır. Kullanılmış ve dezenfekte edilmemiş şırınga, iğne ve cerrahi aletler, diş hekimliği aletleri, dövme aletleri, akupunktur iğneleri, jilet ve makası kesinlikle kullanmayın, size uygulanmasına izin vermeyin. Bedeniz sizindir. ELISA testinde size uygulanacak işlemler sırasında aklınıza takılan soruları karşınızdakine sormaktan çekinmeyin. HIV pozitif kişi, test sonucunu öğrendikten sonra kesinlikle kan vermemelidir. HIV li sperm sıvısı, genital sıvı ve kan bulaşmış alet ve eşyanın yaralı dokuya teması ile de HIV nin bulaşabileceğini unutmayın. Yaralarınızı bantla kapayarak kendinizi koruyun. AIDS e Karşı Güvenli Cinsel Yaşam Nasıl Olmalıdır? Cinsel Yaşamını güvence altına almak isteyenler için seçenekler: HIV taşımayan kişi ile karşılıklı sadakate dayalı ilişki kurmak. UVajinal, anal, oral (kadın veya erkek) tüm cinsel ilişkilerde prezervatif kullanmak. Cinsel birleşme yerine: okşamak, öpmek, mastürbasyon veya masaj yapmak. Cinsel Yaşamda Bilinmesi Yararlı Bilgiler: Cinsel eş sayısının fazlalığının HIV bulaşma riskini artıran bir unsur olduğu bilinmelidir. Alkol ve uyuşturucular doğru ve sağlıklı düşünmeyi engelleyerek, cinsel ilişki sırasında olumsuz davranışlara neden olabilir. Anti-HIV Testi Nedir? Ne Zaman Yapılır? Nerelerde Yaptırılabilir? HIV vücuda girdiğinden itibaren, vücutta bununla savaşmak için özel antikorlar oluşur. Kandaki bu antikorların ELISA yöntemiyle saptanmasına Anti-HIV testi denir. HIV antikorlarının ELISA yöntemiyle ölçülebilecek düzeye ulaşması için 3 aylık bir süreye (pencere dönemi) ihtiyaç vardır. Bu nedenle test, bulaşma olduktan 3 ay sonra yapılmalıdır. Anti-HIV testinin pozitif (seropozitif) olduğunu söyleyebilmemiz için Western Blot testi denen doğrulama testininde yapılıp sonucunun pozitif olması gerekmektedir. Anti-HIV testi, üniversite hastanelerinin mikrobiyoloji laboratuvarlarında, sigorta ve devlet hastanelerinde ve özel laboratuvarlarda yaptırılabilir. 24

25 Danışmanlık Hizmetleri Nedir? HIV bulaşması, AIDS hastalığı, hastalıktan korunma, test yaptırma, hastaların bakım ve tedavisi hakkındaki bilgileri, kişiler yüz yüze ya da telefonla başvurarak, danışmanlardan öğrenebilirler. Danışmanlık hizmeti, test yaptırmadan önce ve sonra mutlaka alınmalıdır. HIV/AIDS in Tedavisi var mıdır? HIV/AIDS in tedavisinde olumlu gelişmeler vardır. Retrovirüs grubunda bulunan HIV virüsüne etkili olduklarından antiretroviral adı verilen ilaçlar elde edilmiştir. Bu ilaçlardan farklı etki mekanizmaları olanların ikisinin ya da üçünün birlikte kullanımıyla başarılı tedavi mümkündür. Tedavinin ana amacı: kandaki virüs miktarını gösteren viral yükün baskılanıp en alt düzeye indirilmesi hatta yok edilmesi, bağışıklık sisteminin korunması, HIV enfeksiyonunun etkilerinin azaltılması, yaşam kalitesinin artırılması, AIDS den ölüm oranının azaltılmasıdır. Tedavi doktor kontrolünde ve kesintisiz sürdürülmelidir. Fırsatçı enfeksiyonların çoğunu tedavi etmek mümkündür. AIDS e karşı bugüne kadar kullanılabilecek aşı bulunamadı. HIV nin Dezenfeksiyonu Yapılabilir mi? Spermdeki ve vajina salgısındaki HIV, dış ortamda birkaç saatte, kuru ortamda ise yarım saatte ölür. HIV kurumuş kanda kısa zamanda ölür. Hastanın ya da seropozitif kişinin kanı, spermi veya vajina salgısının bulaştığı eşyadaki HIV nin öldürülmesi: Eşyayı birkaç dakika kaynatarak ya da 60 C de 30 dakika ısıtarak virüs öldürülür. Sulandırılmış çamaşır suyu temas ettiği HIV i 10 dakika içinde öldürür. 10 kez sulandırılarak kullanılır. Ultraviyole ile ışınlama (mavi ışık) HIV nin yok edilmesi için önerilmeyen bir yöntemdir. Ultraviyole ışını doğrudan temas ettiği yüzeydeki mikropları öldürür. Cisimin altında kalan mikropları öldürmez. Deri HIV den Nasıl Arındırılır? Su ve sabunla iyice yıkama ile (en az 15 saniye) bütün mikroplar gibi HIV de deriden uzaklaģtırılabilir. Yıkandıktan sonra derinin alkol ile temizlenmesi uygun olabilir. Yaralanma durumunda, yara yeri önce sabun ve su ile iyice yıkanmalı, ardından tentürdiyot veya betadin gibi bir antiseptik ile temizlenmelidir. Dökümanın orjinal versiyonu AIDS SavaĢım Derneği nin iģbirliğiyle hazırlanmıģtır. AIDS le ilgili daha fazla bilgi edinmek yada AIDS le yaģayan kiģilere nasıl yardım edebileceğinizi öğrenmek için, AIDS SavaĢım Derneği web sitesini ziyaret edebilir veya e-posta yazabilirsiniz. AIDS e Kulak Verin -- broģürünün baskı versiyonunu indirebilirsiniz. [PDF 51KB] Gençler Arasında HIV/AIDS i Önleme ÇalıĢmaları hakkında daha fazla bilgiyi Programlar bölümünde okuyabilirsiniz. AIDS i Anlamak -- UNICEF Türkiye üç aylık bülteni, Evet Deyin, KıĢ 2003 sayısında okuyabilirsiniz. 25

26 ÜNİVERSİTEMİZİN REHBERLİK VE DANIŞMA BÖLÜMÜNDEN Gül ERGÜÇ Psikolog 1987 yılında Istanbul Üniversitesi,Psikoloji Bölümünden mezun oldu. Çapa Tıp Fakültesi, Psikiyatri Bölümünden, Klinik Psikoloji Sertifikası alarak Psikolog ünvanını aldı yıllarında Prof.Dr. Kurban Özuğulu ile Grup Terapisi ve Evlilik İlişkisi üzerine çalıştı yıllarında Doç.Dr. Nita Scherler ile Geştalt Terapi çalıştı arası Prof.Dr. Fusun Akkoyunlu ile Transaksiyonel Analist çalışması yaptı yılından itibaren, eğitim alanında okul psikoloğu olarak görev yapmakta yılında TÜDEV de başladığı görevine Piri Reis Üniversitesin de psikolojik danışman olarak devam etmektedir. PSİKOLOJİK DANIŞMA NEDİR? Psikolojik Danışma, kişisel,sosyal, eğitimsel ve mesleki konularda, kişilerin amaçlarını belirleme, karar verme, var olan problemlerini çözme ve benzeri konularda tarafsız, kişilik haklarına saygılı, güven ve gizliliğe önem veren bir ortamda psikolojik danışmandan yardım alarak farkındalık düzeyini arttırıp,kişilik gelişimine katkıda bulunma sürecidir. REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNDEN HANGİ KONULARDA YARARLANABİLİRSİNİZ? Kendini tanıma ve geliştirme Aile içi sorunlar Arkadaş ilişkilerinde yaşanan sıkıntılar, problemler Çevre koşulları nedeni ile oluşan sıkıntılar Duygusal ilişkilerde yaşanan sıkıntılar Gelecek konusunda yaşanan endişeler Bir konuda verilecek karar sürecinde yaşanacak sıkıntılar Eğitim öğretim konusunda endişe Sağlık ile ilgili problemler Değer yargıları ile ilgili problemler Stresle başa çıkma Sınav kaygısı İletişim becerilerini geliştirme Gençlik Dönemi ve Kişisel gelişim hakkında bilgi almak Verimli ders çalışma alışkanlığı kazanma Bu ve buna benzer konular da Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisinden randevu alarak görüşme yapabilirsiniz. 26

27 DİKKAT VE KONSANTRASYON Konsantrasyon başarının ön koşulludur. Günümüzde güçlü bir konsantrasyon yeteneği, giderek daha da önem kazanmaktadır. Kendilerini yaptıkları iş üzerinde yada çalıştıkları konuda gerçekten iyi konsantre edebilenler, daha kısa zamanda daha çok konuyu daha etkili bir biçimde öğrene bilmekte yada sorunu çözebilmektedir. Konsantrasyon başarıya ulaşmak isteyen herkesin asla vazgeçemeyeceği bir özelliktir. İstedikleri konuya konsantre olabilenler, dilediklerini ve istediklerini daha kolay tanımlayabilirler, onlara ulaşabilir hedeflere dönüştürebilirler ve sonunda gerçekleştirebilirler. Bu yoldaki önemli noktalar, kararlılık, hayaller ve gerçekler arasındaki denge ve zihin gücünden yaralanmaktır. Konsantrasyon ve Dikkatin Dağılması Konsantrasyonun bozulması Herhangi bir konuyu dinlerken, herhangi bir işi yaparken konuyla ilgili olmayan çeşitli görüntülerin(resimlerin)zihinden geçmesi ve o görüntülerin başka olayları hatırlatması. Yapılan işlerden zihnen uzaklaşma ve onunla ilişkili diğer konulara geçme. Okunanlar, dinlenenler yada yapılan işler arasında geçmişteki anıları hatırlama. Yukarıda sıralananlar tek tek gerçekleşebileceği gibi bir arada da gerçekleşebilir. Konsantrasyon bozukluğu SERBEST ÇAĞRIŞIM denen bir süreçte,örneğin beynin futboldan felsefeye kadar her konu üzerinde düşünmesidir.bu durumda beynin içinde kontrolsüz çağrışım fırtınaları eser. Bunun tam tersi ise GÜDÜMLÜ ÇAĞRIŞIM dır. Bu tür çağrışımda beyin sadece bir konu ile ilgili şeyleri düşünür, onun üzerinde yoğunlaşır. Beyin bu durumda iken yalnız bir şey ile ilgilenir. Ancak bu durum beyin için Olağan üstü Hal demektir. Beyin uzun süre bu durumda kalmaz ve birsüre sonra başka şeylerde düşünmeye başlar.(serbest Düşünme Durumuna Geçer) Bu durumda iken beyin konudan konuya atlayarak düşünmektedir. Bu,beynin olağan ve normal düşünme biçimidir. Beyin ilk durumdayken (serbest düşünme durumundayken) konsantre olamaz, çünkü normal düşünme biçimindedir. Konsantrasyon, gerektiği yerde görüş açısını daraltmak, zihni o anda yapılan işe verebilmek, gerektiği yerde de zaman zaman beyni serbest bırakıp öğrenilen konu yada yapılan işlerde serbest çağrışımlar yapabilmektir. Konsantrasyonda doğru zamanda doğru yerde görüş açısını daraltmak, gerektiği yerde genişletmek ve düşünceleri serbest bırakmak önemlidir. 27

28 Günlük yaģamda her an her konuda bir Ģeyler düģünmek zorunda olmak konsantrasyon sorunlarına neden olmaktadır. Zihninizi toparlayıp bir konuya veremiyorsanız, buna sizin bir takım davranıģlarınız neden olmuģtur. Bir konu ile ilgilenirken, sürekli dıģardan gelen uyarılara yanıt vererek (örneğin gürültü,telefon vb.) yarı dikkatle hareket etmeyi alıģkanlık haline getirerek (örneğin yarı dikkatle kitap okumak,yarı dikkatle müzik dinlemek,tv seyretmek, birini dinlemek vb.) buna neden olabilir. Konsantrasyon bozukluğunun (zihnimiz ilgilenmemiz gereken konularla değil de baģka Ģeylerle ilgileniyorsa) bize verdiğibir mesaj vardır; Dikkatimizi doğru kullanamıyoruz, Beynimizi çalıģma talimatına uygun kullanamıyoruz, Doğru davranıģları doğru yerlerde gösteremiyoruzdur. Bu durumda kendimize Ģu soruları sorabiliriz: Bedensel olarak yorgun muyuz? Gürültülü ortamlarda mı çalıģıyoruz? Hayallerimiz bizi meģgul mü ediyor? Kendi kendinize iç konuģma halinde miyiz? Duygusal sıkıntılarımız bizi rahatsız ediyor mu? Stres altında ve kaygılı bir durumda mıyız? Kendimizi monoton veya aģırı iģ yükü altında mı hissediyoruz? Burada ilk adım konsantrasyonumuzun dağılmasına neden olan faktörleri tespit etmek ve onların üzerinde durmaktır. Genellikle bunların hepsi bir aradadır, ancak birisi baskın olabilir. Kendinizi gözlemleyerek ilk sebebi bulabilirsiniz. Konsantrasyon konusunda bir örnek; sporcu Bir yarıģma yada bir madalya kazanmak isteyen bir sporcu için antremanlarına çok zaman ayırmak önemlidir. Bu nedenle antreman aralarında, olabildiğince çok dinlemeye ve düģüncelerini önündeki hedeflere yoğunlaģtırmaya çalıģacaktır. Bedensel çalıģmaları ne kadar yoğun olursa ; kendini hazırlama, gevģeme ve dinleme aģamalarıda o kadar önem kazanacaktır. BaĢarılı bir sporcu, kendini hem zihinsel hemde duygusal olarak baģarıya odaklayacaktır. Örneğin, diğer baģarılı sporcuların video kayıtlarını, yaģamlarını inceleyerek, kendi kiģiliğine uyan özellikleri örnek alacak, beğenmediği özellikleri uygulamaktan kaçınacaktır. Hedefine ulaģmak için, kendini ne kadar motive edebilirse, dikkatini çalıģmalarına yoğunlaģtıra bilmesi de o kadar kolay olacaktır. Bununla birlikte dikkatini ve zihnini de antremenlarına yoğunlaģtırabildiği ölçüde, antremenları ona o kadar kolay ve keyifli gelecektir. 28

29 Dikkati ve konsantrasyonu yönlendirecek motivasyon yaratmak bir sanattır. Sporcu, ulaģmak istediği hedefi belirler, uygulamada doğruları bulabilmek için çeģitli seçenekleri dener, bu süreçteki haftalık yada aylık geliģmeleri izleyerek karģılaģtırmalar yapar. Bütün bu aģamalar sırasında konsantrasyonu yüksek seviyelerde tutmaya çalıģır. Dikkat Sorunu Olup Olmadığını Nasıl Anlayabiliriz? Dikkatimizi ayrıntılara veremiyor, okul ödevlerinde, sınavlarda ve diğer etkinliklerde dikkatsizce hatalar yapıyorsak, Üzerimize aldığımız görevlerde dikkatinimizi sürdürmekte güçlük çekiyorsak, Biriyle konuştuğumuzda dinlemekte güçlük çekiyorsak, Yönergeleri izlemiyor, ödevleri yada ufak tefek işlerimizi tamamlayamıyorsak, Uzun süreli zihinsel uğraş gerektiren etkinliklerden zorlanıyorsak, Sık sık eşyalarımızı kabediyorsak, Dikkatimiz dış uyaranlarla kolaylıkla dağılıyorsa, Unutkanlık gösteriyorsak, Yapmasımız gereken bir faaliyete başlamakta zorlanıyorsak dikkat sorunundan söz edilebilir. Dikkat Sorunu Yaşadığımızı Düşünüyorsak Neler Yapabiliriz? Dikkatin dağılmasını neden olan konsantrasyon gücünü azaltan olumsuz dış etkenlerin azaltılmasını sağlayabiliriz. Bunu öncelikle çalıştığınız odada bazı düzenlemeler yaparak başlıyabilirsiniz. Özellikle sınava hazırlanma, ödev yapma, konuları tekrar etme gibi dikkat gerektiren faaliyetlere başlamadan önce hedef belirleyin. Örneğin, çalışmalarından ne elde etmek istediğiniz, ne yapacağınız ve ne kadar sürede gerçekleştirebileceğinizi düşünün. Çalışmaya başlamakta güçlük çekiyorsanız, yapacağınız çalışmalar hakkında yakın bulduğunuz kişilerle konuşun kaygılarınız, endişeleriniz azalmasına yardımcı olacaktır. Çalışmalarınız ile ilgili hedefleriniz önce kolay ve ulaşabilir küçük hedefler olsun. Zamanınızı doğru planlayın. Bilin ki belli bir alanda (örneğin bilgisayar oyunları, TV izleme ) kolayca dikkatinizi toplayabiliyor ve konsantre olabiliyorsanız, diğer alanlarda ( örneğin akademik çalışmalarda ), istediğiniz zaman bunu başarabilirsiniz. Konsantrasyon ve dikkat sağlamada bir diğer önemli nokta, yapılan işle ilgili olumlu düşüncelere sahip olmanızdır. Konsantrasyon temeli, birden çok şeyi bir arada yapmak yerine, tek bir şeyle ilgilenmek, aynı anda tek iş yapmak, tek bir konuyla ilgilenmektir. Onun için bu yönde davranınız. Yaşa uygun puzzle tarzı etkinlikler ve bulmacalar, su doku konsantrasyonu süresini arttıran etkinliklerdir. Çevrenizle açık ve etkili iletişimler kurarak duygusal açıdan rahatlamaya çalışın. Konsantrasyon becesisi için söylenebilecek son söz konsantrasyonun bir ÖNEMLİLİK ALGISI olduğudur. Eğer bir konuya, bir işe yeteri kadar önem veriliyorsa, mutlaka ona konsantre olunur. 29

30 Kıssadan Hisse Yaban fillerini ehlileģtirebilirsiniz, Ayıların ve kaplanların çenelerini bağlaya bilirsiniz, Bir aslanın sırtına binebilirsiniz, Bir kobra yılanıyla oynayabilirsiniz, Simyacılıktan hayatınızı kazanabilirsiniz, Bütün evreni dolaģabilirsiniz, Gençliğin sırrını bulabilirsiniz, Suda batmayabilir, ateģte yanmaya bilirsiniz, Ama bilin ki en zoru, DÜġÜNCELERĠNĠZE HAKĠM OLABĠLMEKTĠR. ( Yogananda Bir yoginin otobiyografisi S.441 ) Yararlanılan Kaynaklar Geisselhart.,Burkant christiane. Konsantrasyon Gücü,MNS YayınlarıĠst.2000 Serkman Mümin,Oğuz Saygın,Adil MaviĢ,Arıtan yayınları, Ist

31 BİZ HANGİSİYİZ? Bir babayla kızı dertleşiyormuş. Kızı babasına, hayatında çok sıkıntı yaşadığından ve bunlarla nasıl baş edeceğini bilemediğinden bahsetmiş. Problemler ardı arkasına devam ediyormuş hayatında. Babası kızını dinlemiş ve; Gel sana bir şey göstereceğim! diye mutfağa götürmüş. Baba, ocağın üstüne üç tane eşit büyüklükte kap yerleştirmiş. Üçüne de eşit su koymuş ve üçünün de altını aynı miktarda yakmış. Birinci kaba bir havuç, diğerine bir adet yumurta öbürüne de bir avuç çekilmemiş kahve çekirdeği koymuş. Haşlanmış havucu ve yumurtayı birer tabağa, kahveli suyu da bardağa koyup kızına sormuş: Ne görüyorsun? Kız; Havuç, yumurta ve kahve görüyorum! demiş. Kızını elinden tutup masaya yaklaştırmış ve daha yakından bakıp eliyle hissetmesini istemiş. Haşlanmış yumuşak bir havuç, içi katılaşmış bir yumurta ve bir bardak kahve. Ardından kız; Baba bunları bana niye gösteriyorsun? diye sormuş. Bak demiş baba. Hepsi aynı sıcaklıkta ve aynı sürede pişti. Fakat hepsi bu etkiye farklı tepki verdi. Havuç ilk başta sertti, güçlüydü ama kaynatılınca yumuşadı, güçsüzleşti. Yumurta çok kırılgandı ama kaynatılınca sertleşti. Bir avuç kahve sertti ama ısıtılınca gevşedi ve suya dağıldı. Yayıldıkça suya koku ve tat verdi. Şimdi söyle bakalım; Sen hangisisin? Peki biz hangisiyiz? Havuç gibi önce sert olup problemler yaşanınca yumuşayan ve güçsüzleşen miyiz? Yoksa yumurta gibi kırılgan ama sonradan problemler yaşanınca katılaşan mıyız? Yoksa kahve çekirdeği gibi problemler yaşanınca bile çevremize güzel koku ve tatlar veren miyiz? Elbette güzel koku ve tatlar veren olmalıyız. Bunu hepimiz başarabiliriz. 31

32 Ayın Kitabı Neşe Doster NeĢe Doster Kars'ta doğdu. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. Öğretmen, yönetici, danıģman ve yayın yönetmeni olarak çalıģtı. "Öğretmenin Günlüğü" ile "Kemalizmde ve Kemalizm Sonrasında Türk Kadını" adlı kitapları bulunmaktadır. Eğitim, kültür, kadın, toplumsal sorunlar, Cumhuriyet ve Atatürk konularında inceleme ve araģtırmaları vardır. Yazıları, baģta Cumhuriyet gazetesi olmak üzere, çeģitli gazete ve dergilerde yayınlanmaktadır. Sivil toplum örgütlerinin ve eğitim kurumlarının konferans, panel, sempozyum ve özel günlerine konuģmacı olarak katılmaktadır. Yazarın yayınevimizce basılmış eserleri: Kadınlara Dair... Akılda Kalanlar 2002 Diğer eserleri: Öğretmenin Günlüğü Kemalizm'de ve Kemalizm Sonrasında Türk Kadını 32

33 Aralık ayında doğan akademik ve idari personelimiz Akademik personel Okutman Stephen William HUNTER Öğr. Gör. Hüseyin Yavuz YÜCESOY İdari Personel Santral Memuru Serpil GÜÇLÜ Bilgi İşlem Mer. Sor. Serdar DÜNDAR Bilgi İşlem Teknisyeni Fatih İŞKODRA Hizmetli Kat Görevlisi Nuray ERCAN

34 Aralık doğumlu öğrencilerimiz Öğrenci No Adı Soyadı Doğum Tarihi Fakülte Bölüm Sınıf MERT URUK DF DUİM 1. sınıf KORAY GEZİCİLER DF DUİM 2. sınıf TUĞBERK ÇAĞLAR REİS DF DUİM Hazırlık ERAY BAYGIN DF DUİM 2. sınıf ERMAN ACAR DF DUİM 2. sınıf CİHAD TOPÇU DF DUİM 1. sınıf NURİ GÜNER DF DUİM Hazırlık ERTUĞRUL BERK MAYADAĞLI DF GMİM 1. sınıf İSMAİL ERSİN ÖZKAPTAN DF DUİM Hazırlık ALPEREN TUNÇELİ DF GMİM 1. sınıf ANIL BAHAR DF DUİM Hazırlık SÜLEYMAN KAĞAN KANDEMİR DF DUİM Hazırlık MUHİTTİN CAN ÇOBAN DF GMİM Hazırlık İZZET ÇAKAN DF GMİM Hazırlık ENES CAMBAZOĞLU MF GM.İN. 1. sınıf ÖMER FARUK KOÇALİ DF GMİM 1. sınıf ORÇUN FAYDALIGİL DF DUİM Hazırlık KAĞAN ŞANLI MF GM.İN. Hazırlık KAAN KIPÇAK DF DUİM 1. sınıf OKTAY YAZGAN DF DUİM Hazırlık MUSTAFA TOLGA DALBUDAK DF DUİM Hazırlık ATAKAN KERİM YILMAZ DF GMİM Hazırlık İLKER YORGANCI MF GM.İN Hazırlık CEM DEMİR DF DUİM Hazırlık 34

35 Biraz da Gülelim (Tehlikelere Herzaman Hazır Olmalıyız) 35

36 (Prosedürler Belgelendirilmelidir.) Kaynak: e-marineeducation.com 36

37 BaĢlık

1436 Gemi mevkinin matematiksel hesaplanması için ilk defa Volta Cetveli, Andrea

1436 Gemi mevkinin matematiksel hesaplanması için ilk defa Volta Cetveli, Andrea DENİZCİLİKTE İLGİ ÇEKİCİ İLKLER Her şeyin bir ilki olduğu bilindiğine göre; konumuz ve mesleğimiz olan dennizcilik alanında ki ilginç ilk olaylar hakkında neler biliyoruz? Hiç düşündünüz mü? 15. yüzyılın

Detaylı

Başarıda İç Disiplin. Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür. Ama kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez.

Başarıda İç Disiplin. Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür. Ama kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez. Başarıda İç Disiplin Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür. Ama kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez. İÇ DİSİPLİN NEDİR? Her zaman yaptığınız veya yapmak zorunda olduğunuz işleri iki şekilde yaparsınız:

Detaylı

Kazanılmış Bağışıklık Eksikliği Sendromu

Kazanılmış Bağışıklık Eksikliği Sendromu AIDS EĞİTİMİ Acquired Immune Deficiency Syndrome Kazanılmış Bağışıklık Eksikliği Sendromu AIDS Tüm Dünyayı Tehdit Ediyor. Tanzanya da AIDS yetimleri AIDS Nedir? AIDS, bulaşıcı ve ölümcül bir hastalıktır.

Detaylı

AIDS Dinle, Öğren, Yaşa! Sözünde Dur AIDS i Durdur AIDS e Sırtını Dönme

AIDS Dinle, Öğren, Yaşa! Sözünde Dur AIDS i Durdur AIDS e Sırtını Dönme AIDS Dinle, Öğren, Yaşa! Sözünde Dur AIDS i Durdur AIDS e Sırtını Dönme 1 2 AIDS 3 AIDS İlk defa 1981 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde bir grup homoseksüel erkekte ve Haiti'den gelen göçmenlerde

Detaylı

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR BU EĞİTİMDE NELER PAYLAŞACAĞIZ?

Detaylı

Hepatit B ile Yaşamak

Hepatit B ile Yaşamak Hepatit B ile Yaşamak NEDİR? Hepatit B, karaciğerin iltihaplanmasına sebep olan, kan yolu ve cinsel ilişkiyle bulaşan bir virüs hastalığıdır. Zaman içerisinde karaciğer hasarlarına ve karaciğer kanseri

Detaylı

HIV Nasıl Bulaşır. Nerede riskler var, nerede yok.

HIV Nasıl Bulaşır. Nerede riskler var, nerede yok. HIV Nasıl Bulaşır Nerede riskler var, nerede yok. Kısaca Riskler Kan, sperm veya dölyolu sıvısı kan sistemine ulaştığında HIV bulaşabilir. Bu da şırıngaların ortak kullanımında, ama özellikle de korunmasız

Detaylı

SIK SORULAN SORULARLA Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH) ve HIV /AİDS. Dr. Tutku TAŞKINOĞLU DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU

SIK SORULAN SORULARLA Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH) ve HIV /AİDS. Dr. Tutku TAŞKINOĞLU DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU SIK SORULAN SORULARLA Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH) ve HIV /AİDS Dr. Tutku TAŞKINOĞLU DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU CYBH nelerdir? Bakteriyel CYBH Bel Soğukluğu (Gonore) Bakteriyel Vajinoz Yumuşak

Detaylı

'BANA BIR SEY OLMAZ' DEMEYIN

'BANA BIR SEY OLMAZ' DEMEYIN 'BANA BIR SEY OLMAZ' DEMEYIN Portal : www.cumhuriyet.com.tr İçeriği : Gündem Tarih : 01.12.2014 Adres : http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/yasam/152399/_bana_bir_sey_olmaz demeyin.html Bana bir şey olmaz

Detaylı

Hepatit C ile Yaşamak

Hepatit C ile Yaşamak Hepatit C ile Yaşamak NEDİR? Hepatit C kan yoluyla bulaşan Hepatit C virüsünün(hcv) neden olduğu bir karaciğer hastalığıdır. 1 NEDİR? Hepatit C virüsünün birçok türü (genotipi ) bulunmaktadır. Ülkemizde

Detaylı

HIV / AIDS hakkında bilmemiz gerekenler

HIV / AIDS hakkında bilmemiz gerekenler Page 1 of 5 05/12/2010Page 1 of 5 HIV / AIDS hakkında bilmemiz gerekenler HIV (İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü) insan bağışıklığını bozan bir virüstür. AIDS (Kazanılmış Bağışıklık Yetmezliği Sendromu)

Detaylı

HIV/AIDS epidemisinde neler değişti?

HIV/AIDS epidemisinde neler değişti? HIV/AIDS epidemisinde neler değişti? Dr. Gülşen Mermut Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD EKMUD İzmir Toplantıları - 29.12.2015 Sunum Planı Dünya epidemiyolojisi

Detaylı

3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının

3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının 3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi DR PıNAR KORKMAZ D U MLUPıNAR Ü N

Detaylı

DOMUZ GRİBİ BELİRTİLERİ VE TANISI

DOMUZ GRİBİ BELİRTİLERİ VE TANISI DOMUZ GRİBİ BELİRTİLERİ VE TANISI Domuz gribi nedir? Domuz gribi, A(H1N1) tipi virüsten kaynaklanan, insanlarda hastalığa yol açan viral bir hastalıktır. Hastalık ilk kez Meksika ve ABD de görülmüş ve

Detaylı

HIV Nasıl Bulaşır ve AIDS Tehlikesi. Riskli ve risksiz durumlar Durumlar / Riskler / Tavsiyeler Türkische Ausgabe HIV-Übertragung und Aids-Gefahr

HIV Nasıl Bulaşır ve AIDS Tehlikesi. Riskli ve risksiz durumlar Durumlar / Riskler / Tavsiyeler Türkische Ausgabe HIV-Übertragung und Aids-Gefahr HIV Nasıl Bulaşır ve AIDS Tehlikesi Riskli ve risksiz durumlar Durumlar / Riskler / Tavsiyeler Türkische Ausgabe HIV-Übertragung und Aids-Gefahr HIV e karşı koruyan bir aşı yoktur. Ancak virüsün bulaşmasından

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI. 16 ÜREME BÜYÜME GELİŞME Döllenme ve Aile Planlaması Soru Çözümü

10. SINIF KONU ANLATIMI. 16 ÜREME BÜYÜME GELİŞME Döllenme ve Aile Planlaması Soru Çözümü 10. SINIF KONU ANLATIMI 16 ÜREME BÜYÜME GELİŞME Döllenme ve Aile Planlaması Soru Çözümü DÖLLENME Dişi üreme sistemine giren sperm hücreleri yumurta hücresinin salgıladığı FERTİLİZİN sayesinde yumurta hücresini

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı VEREM HASTALIĞI

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı VEREM HASTALIĞI T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı VEREM HASTALIĞI VEREM (TÜBERKÜLOZ) NEDİR? Verem hastalığı; verem mikrobunun solunum yolu ile alınmasıyla oluşan bulaşıcı bir

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

09/11/2015 BEYAZ KAN HÜCRELERİ. Lökosit ya da akyuvarlar olarak adlandırılan beyaz kan hücresi, kemik iliğinde üretilir.

09/11/2015 BEYAZ KAN HÜCRELERİ. Lökosit ya da akyuvarlar olarak adlandırılan beyaz kan hücresi, kemik iliğinde üretilir. BEYAZ KAN HÜCRELERİ Lökosit ya da akyuvarlar olarak adlandırılan beyaz kan hücresi, kemik iliğinde üretilir. 1 Görevleri nelerdir? Bu hücreler vücudu bulaşıcı hastalıklara ve yabancı maddelere karşı korur.

Detaylı

YENĠ NESĠL ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKSĠYONU (akacid plus )

YENĠ NESĠL ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKSĠYONU (akacid plus ) YENĠ NESĠL ORTAM ve YÜZEY DEZENFEKSĠYONU (akacid plus ) MANTAR, VĠRÜS, KÜF VE BAKTERĠLERĠ YOK EDER, SAĞLIKLI YAġAM ALANLARI OLUġTURUR. % 100 EKOLOJĠK DEZENFEKSĠYONU SAĞLIYOR ve KÖTÜ KOKUKULARA SON VERĠYORUZ

Detaylı

MEVSİM GRİBİ Neden aşı olmanız gerekir

MEVSİM GRİBİ Neden aşı olmanız gerekir MEVSİM GRİBİ Neden aşı olmanız gerekir Grip. Korunun, koruyun. MEVSİM GRİBİ: NEDEN AŞI OLMANIZ GEREKİR Son zamanlarda sık sık mevsim gribi ve domuz gribi gibi farklı grip türlerinden söz edildiğini duymuş

Detaylı

HEPATİT B, TÜRKİYE İÇİN AIDS TEN DAHA TEHLİKELİ. Dr. Zülkar Dönmez Asil Çelik San. Tic. A.Ş.

HEPATİT B, TÜRKİYE İÇİN AIDS TEN DAHA TEHLİKELİ. Dr. Zülkar Dönmez Asil Çelik San. Tic. A.Ş. HEPATİT B, TÜRKİYE İÇİN AIDS TEN DAHA TEHLİKELİ BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Tünel Yolu Cd. No.2 81110 Bostancı - İstanbul Tel: (0216) 380 8590 Faks: (0216) 373 6502 Dr. Zülkar Dönmez Asil Çelik San. Tic.

Detaylı

Bölüm A. NEW YORK EYALETİ SAĞLIK DAİRESİ AIDS Enstitüsü HIV Testi için Bilgilendirilmiş Onay

Bölüm A. NEW YORK EYALETİ SAĞLIK DAİRESİ AIDS Enstitüsü HIV Testi için Bilgilendirilmiş Onay NEW YORK EYALETİ SAĞLIK DAİRESİ AIDS Enstitüsü HIV Testi için Bilgilendirilmiş Onay HIV testi isteğe bağlıdır. Size sağlık hizmeti veren personeli bilgilendirerek herhangi bir tarihte onayınızı geri alabilirsiniz.

Detaylı

ADIGÜZEL REHBERLİK. Rehberlik Postası. 2015/Sayı:2

ADIGÜZEL REHBERLİK. Rehberlik Postası. 2015/Sayı:2 1 VERİMLİ DERS ÇALIŞMASI KONUSUNDA VELİLERE ÖNERİLER Anne, baba ve öğretmenlerin öğrenciden genel beklentisi, onların "derslerine çok çalışıp, başarılı olmaları" yönündedir. Beklenti böyle olunca başarısızlığın

Detaylı

HIV/AIDS E İLİŞKİN BİLGİ 13

HIV/AIDS E İLİŞKİN BİLGİ 13 HIV/AIDS E İLİŞKİN BİLGİ 13 A. Sinan Türkyılmaz, Turgay Ünalan ve H. Yaprak Civelek TNSA-2003 de cinsel yolla bulaşan hastalıklara (CYBH), özellikle AIDS e ilişkin bilgi düzeyini belirlemek üzere sorular

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı. VEREM HASTALIĞI ve VEREM HAFTASI

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı. VEREM HASTALIĞI ve VEREM HAFTASI T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı VEREM HASTALIĞI ve VEREM HAFTASI VEREM EĞİTİM VE PROPAGANDA HAFTASI Geleneksel olarak her yıl Ocak ayının ilk Pazar gününden

Detaylı

TEOG ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİMİZE VE VELİLERİMİZE KÜÇÜK TAVSİYELER

TEOG ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİMİZE VE VELİLERİMİZE KÜÇÜK TAVSİYELER TEOG ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİMİZE VE VELİLERİMİZE KÜÇÜK TAVSİYELER Sınava sayılı günlerin kaldığı bu süreçte öğrencilerimizde ve velilerimizde kaygıyla heyecanın iç içe olduğunu biliyoruz.bu nedenle TEOG öncesinde

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ Sağlık hizmeti veren, Doktor Ebe Hemşire Diş hekimi Hemşirelik öğrencileri, risk altındadır Bu personelin enfeksiyon açısından izlemi personel sağlığı ve hastane

Detaylı

DENİZ LİSESİ KOMUTANLIĞI

DENİZ LİSESİ KOMUTANLIĞI DENİZ LİSESİ KOMUTANLIĞI Geleceğin deniz subaylarının yetiştirildiği ilk eğitim yuvası olan ve kökleri Barbaros a, Turgut Reis e, Piri Reis e uzanan şerefli bir geçmişe sahip Deniz Lisesi, İstanbul Heybeliada

Detaylı

TB ile HIV arasındaki bağlantı Bilgilendirme Belgesi

TB ile HIV arasındaki bağlantı Bilgilendirme Belgesi NSW Health Factsheet - Turkish TB ile HIV arasındaki bağlantı Bilgilendirme Belgesi The connection between TB and HIV Bu, Verem (TB) ve Edinilmiş Bağışıklık Yetersizliği Sendromu na (AIDS) neden olan İnsanda

Detaylı

Türkiye'de Yıllara Göre Yeni Verem Hasta Sayıları. 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007 Yıllar

Türkiye'de Yıllara Göre Yeni Verem Hasta Sayıları. 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007 Yıllar Verem Haftası etkinlikleri çerçevesinde Akkuş İlçe Sağlık Grup Başkanımız Dr. Mustafa AKDOĞAN 18/01/2010 tarihinde ilçemizde çalışan din adamları ve halka yönelik verem hastalığı ile ilgili çeşitli bilgiler

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

İnfluenza virüsünün yol açtığı hastalıkların ve ölümlerin çoğu yıllık grip aşıları ile önlenebiliyor.

İnfluenza virüsünün yol açtığı hastalıkların ve ölümlerin çoğu yıllık grip aşıları ile önlenebiliyor. Her yıl milyonlarca kişiyi etkileyen bir solunum yolu enfeksiyonu olan grip, hastaneye yatışı gerektirecek kadar ağır hastalık tablolarına neden olabiliyor. Grip ve sonrasında gelişen akciğer enfeksiyonları

Detaylı

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem.

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. Onkoloji Okulu İstanbul /2014 SAĞLIK NEDİR? Sağlık insan vücudunda; Fiziksel, Ruhsal, Sosyal

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ndeki tüm fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görmekte olan öğrencilere

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN 2. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (31 Ekim - 16 Aralık 2016) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

KANSER TANIMA VE KORUNMA

KANSER TANIMA VE KORUNMA KANSER TANIMA VE KORUNMA Uzm. Dr Dilek Leyla MAMÇU Sunum İçeriği Genel Bilgiler Dünyada ve Ülkemizdeki son durum Kanser nasıl oluşuyor Risk faktörleri neler Tedavi seçenekleri Önleme mümkün mü Sorular/

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ. Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN

PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ. Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN Sağlık Çalışanlarında İnfeksiyon Riski Kan yoluyla bulaşan hastalıklar Hepatit B, Hepatit C, HIV, Hepatit D Sağlık çalışanlarında majör

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 55. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-15 VİRÜSLER

ADIM ADIM YGS-LYS 55. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-15 VİRÜSLER ADIM ADIM YGS-LYS 55. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-15 VİRÜSLER Virüsler Hücresel yapı da dahil olmak üzere canlıların ortak özelliklerini göstermeyen canlılardır. Prokaryotlardan daha küçüklerdir.

Detaylı

Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi

Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi Sağlık Çalış ışanlarında Enfeksiyon Riski Kan yoluyla bulaşan hastalıklar Sağlık çalış ışanlarında majör bulaş kaynağı kanla

Detaylı

HIV/AIDS e yönelik Farkındalık Yaratma Projesi

HIV/AIDS e yönelik Farkındalık Yaratma Projesi HIV/AIDS e yönelik Farkındalık Yaratma Projesi Proje Kapsamında 1479 kişiye ulaşılmıştır. HIV/AIDS hakkında üniversite öğrencileri başta olmak üzere toplum genelinde bilgilendirme ve farkındalık yaratma

Detaylı

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR Prof. Dr. Mehmet Ersoy DEMANSA NEDEN OLAN HASTALIKLAR AMAÇ Demansın nedenleri ve gelişim sürecinin öğretmek Yaşlı bireyde demansa bağlı oluşabilecek problemleri öğretmek

Detaylı

Maymun Çiçek Virüsü (Monkeypox) VEYSEL TAHİROĞLU

Maymun Çiçek Virüsü (Monkeypox) VEYSEL TAHİROĞLU Maymun Çiçek Virüsü (Monkeypox) VEYSEL TAHİROĞLU insanlarda ölümcül hastalığa neden olabilir; her ne kadar genellikle çok daha az ciddi olsa da insan çiçek virüsü hastalığına benzer. Maymun çiçek virüsü

Detaylı

TÜBERKÜLOZ Tüberküloz hastalığı gelişimi için risk faktörleri

TÜBERKÜLOZ Tüberküloz hastalığı gelişimi için risk faktörleri TÜBERKÜLOZ Tüberküloz, Mycobacterium tuberculosis mikrobu ile oluşan bulaşıcı bir hastalıktır. Kişiden kişiye solunum yoluyla bulaşir. Hasta kişilerin öksürmesi, aksırması, hapşurması, konuşması ile havaya

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı VEREM HASTALIĞI VE VEREM HAFTASI

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı VEREM HASTALIĞI VE VEREM HAFTASI T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı VEREM HASTALIĞI VE VEREM HAFTASI VEREM EĞİTİM VE PROPAGANDA HAFTASI Geleneksel olarak her yıl Ocak ayının ilk Pazar gününden

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek; on yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik; yüz yıl sonrasını düşünüyorsan insan yetiştir. Konfüçyüs REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Detaylı

EĞİTİM KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI. 22-23 ve 29-30 KASIM 2014 TARİHLERİNDE CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ NDE

EĞİTİM KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI. 22-23 ve 29-30 KASIM 2014 TARİHLERİNDE CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ NDE EĞİTİM KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI 22-23 ve 29-30 KASIM 2014 TARİHLERİNDE CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ NDE Eğitim Koçluğu Sertifika programı öğrencilerin okul, aile ve özel yaşamındaki

Detaylı

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞU ANLAMAK

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞU ANLAMAK DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞU ANLAMAK Prof. Dr. Sirel Karakaş Neurometrika Medikal Tıp Teknololojileri Ltd. Şti Nöropsikoloji ve Psikofizyoloji Derneği Başkanı Uslarası Kıbrıs Üniversitesi

Detaylı

Verem (TB) ile teması olan kişiler için bilgiler

Verem (TB) ile teması olan kişiler için bilgiler Verem (TB) ile teması olan kişiler için bilgiler Information for contacts of Tuberculosis (TB) - Turkish January 2013 Page 1 Verem (Tüberküloz) için sizinle niçin ilişkiye geçtik? Veremli bir kişiyle temasınız

Detaylı

Pandemik grip. Grip salgını (dünya grip salgını) hakkında bilmeniz gereken bilgiler.

Pandemik grip. Grip salgını (dünya grip salgını) hakkında bilmeniz gereken bilgiler. Pandemik grip Grip salgını (dünya grip salgını) hakkında bilmeniz gereken bilgiler. Bu broşürde neler yazılıdır? Bu broşürde grip pandemisi (dünya grip salgını) hakkında bilgiler verilmiştir. Dünya grip

Detaylı

İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi

İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi Hale TOSUN* Balkan SavaĢları sırasında profesyonel anlamda yetiģmiģ hemģirelere olan ihtiyaç kaçınılmaz olarak kendini

Detaylı

NASIL ÇALIŞILIR? NASIL BAŞARILI OLUNUR?

NASIL ÇALIŞILIR? NASIL BAŞARILI OLUNUR? NASIL ÇALIŞILIR? NASIL BAŞARILI OLUNUR? BEYNİ ÖĞRENMEYE HAZIRLAMAK 1. Fizyolojik Hazırlık Duruşunuzu Düzeltin İyi Beslenin Sağlığınıza Dikkat Edin Olumlu Yüz İfadesi Oluşturun Hareket Edin Gerginlikten

Detaylı

Sınav Kaygısı ve Olumlu Başa Çıkma Yolları Kaygıyı, gelecekte olma ihtimalini düşündüğümüz olumsuz düşünceler olarak

Sınav Kaygısı ve Olumlu Başa Çıkma Yolları Kaygıyı, gelecekte olma ihtimalini düşündüğümüz olumsuz düşünceler olarak Sınav Kaygısı ve Olumlu Başa Çıkma Yolları Kaygıyı, gelecekte olma ihtimalini düşündüğümüz olumsuz düşünceler olarak görebiliriz. Türkiye de öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu yüksek sınav kaygısı yaşıyor.

Detaylı

SU VE BESİNLER İLE BULAŞAN HASTALIKLAR VE KORUNMA YOLLARI

SU VE BESİNLER İLE BULAŞAN HASTALIKLAR VE KORUNMA YOLLARI SU VE BESİNLER İLE BULAŞAN HASTALIKLAR VE KORUNMA YOLLARI 1 Dersin Amacı: Su ve besinler ile bulaşan hastalıklar ve korunma yolları konusunda bilgi ve tutum kazandırmak. 2 Dersin Öğrenim Hedefleri Su ve

Detaylı

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ BAĞIRSAK PARAZİTLERİ VE KORUNMA YOLLARI BU EĞİTİMDE NELER PAYLAŞACAĞIZ?

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA)

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) 1) Adı, Soyadı Ġsmail Kapan 2) Doğum Tarihi 01.04.1956 3) Unvanı Yardımcı Doç. Dr. 4) Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ġstanbul Üniversitesi 1982 Yüksek

Detaylı

Kızınızın sağlığı için: HPV aşısıyla rahim ağzı kanserine* karşı önlem alın. * belli human papillom virüsleri neden olur

Kızınızın sağlığı için: HPV aşısıyla rahim ağzı kanserine* karşı önlem alın. * belli human papillom virüsleri neden olur Kızınızın sağlığı için: HPV aşısıyla rahim ağzı kanserine* karşı önlem alın * belli human papillom virüsleri neden olur TÜM INSANLARIN %80 i hayatları boyunca bunlarla temas eder HPV nedir ve neye yol

Detaylı

Ünlü denizci Sadun Boro, Gökova da anıldı

Ünlü denizci Sadun Boro, Gökova da anıldı Ünlü denizci Sadun Boro, Gökova da anıldı 1965 yılında Kısmet adlı 10.5 metrelik teknesi ile dünya turu yapan ünlü Türk denizcisi Sadun Boro, Gökova koyu girişinde düzenlenen bir etkinlik ile anıldı. Sadun

Detaylı

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Hastanelerde Hastaneler enfeksiyon etkenleri bakımından zengin ortamlar Sağlık personeli kan yolu ile bulaşan hastalıklar açısından yüksek

Detaylı

TED ATAKENT KOLEJİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ

TED ATAKENT KOLEJİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ TED ATAKENT KOLEJİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ 1. SINIFA HAZIR OLMAK İlkokula başlarken, tüm çocuklar hayatlarında önemli bir adım atmış, yeni bir başlangıç yapmış olurlar. 1. sınıfla birlikte

Detaylı

Türkiye de Son Durum, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Aktiviteleri

Türkiye de Son Durum, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Aktiviteleri Türkiye de Son Durum, Aktiviteleri Dr. Ahmet ÖZLÜ Daire Başkanı 23 Kasım 2013-İSTANBUL 2 1985: İlk AIDS vakası HIV/AIDS Kontrol Programı Gelişimi 1985: HIV/AIDS bildirimi zorunlu hastalık kapsamında 1986:

Detaylı

TÜRKİYE DE HIV/AIDS EPİDEMİYOLOJİSİ VE KONTROL PROGRAMI

TÜRKİYE DE HIV/AIDS EPİDEMİYOLOJİSİ VE KONTROL PROGRAMI TÜRKİYE DE HIV/AIDS EPİDEMİYOLOJİSİ VE KONTROL PROGRAMI Dr. M. Bahadır Sucaklı Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Klinik HIV/AIDS Sempozyumu 26-27 Kasım 2011 Antakya HIV/AIDS Kontrol

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

TED ANTALYA KOLEJİ PDR SERVİSİ AKADEMİK BAŞARININ ARTTIRILMASI

TED ANTALYA KOLEJİ PDR SERVİSİ AKADEMİK BAŞARININ ARTTIRILMASI TED ANTALYA KOLEJİ PDR SERVİSİ AKADEMİK BAŞARININ ARTTIRILMASI Akademik Başarının Artırılması Verimli ders çalışma programı Çalışmayı sürdürmek Zihnin dağılmasını önlemek Çalışma ortamına ilişkin düzenlemeler

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KETORAL vajinal suppozituar Vajina içerisine uygulanarak kullanılır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Ketokonazol. Her bir KETORAL vajinal suppozituar, 400 miligram ketokonazol içerir. Yardımcı maddeler:

Detaylı

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktin soğuk geciktim kış geciktiniz kış mevsiminde uç, sınır, son, limit bulunuyor/bulunur

Detaylı

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar YARALANMALAR YARA NEDİR? Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar etkilenebilir. Derinin koruma özelliği bozulacağından enfeksiyon

Detaylı

Basiskele. Basiskele

Basiskele. Basiskele STOP DO NOT ENTER RESERVED PARKING Akılcı ilaç kullanımı; kişilerin hastalığına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı, uygun sürede, uygun dozda, uygun doz aralıklarında en düşük maliyetle

Detaylı

DEMANS. ÿ Bu bir Demans (bunama hastalığı) olabilir mi? ÿ Demans tam olarak nedir? ÿ Alzheimer tipi Demans nasıl cerayan eder?

DEMANS. ÿ Bu bir Demans (bunama hastalığı) olabilir mi? ÿ Demans tam olarak nedir? ÿ Alzheimer tipi Demans nasıl cerayan eder? Sağlık Dairesi Bilgilendiriyor. ÿ Bu bir Demans (bunama hastalığı) olabilir mi? ÿ Demans tam olarak nedir? ÿ Alzheimer tipi Demans nasıl cerayan eder? ÿ Demans nasıl tedavi edilebilir? ÿ Ne gibi önlem

Detaylı

TROMBOSİTOPENİ KONTROLÜ

TROMBOSİTOPENİ KONTROLÜ TROMBOSİTOPENİ KONTROLÜ GÜLDER GÜMÜŞKAYA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ HASTANESİ TROMBOSİT NEDİR? 1 Kemik iliğinde yapılan kan hücrelerinden biridir. Pıhtılaşma hücreleri olarak bilinir. 1mm 3 kanda

Detaylı

Ebru ÖZKURT TOPCU. Uzman Klinik Psikolog. Aile ve Çift Terapisti

Ebru ÖZKURT TOPCU. Uzman Klinik Psikolog. Aile ve Çift Terapisti Ebru ÖZKURT TOPCU Uzman Klinik Psikolog Aile ve Çift Terapisti 2009 yılında Maltepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden başarısı dolayısıyla Onur Öğrencisi olarak mezun olmuştur. Üsküdar Üniversitesi nde

Detaylı

Medeniyet Okulları REHBERLİK SERVİSİ SUNAR..

Medeniyet Okulları REHBERLİK SERVİSİ SUNAR.. Medeniyet Okulları REHBERLİK SERVİSİ SUNAR.. ÖĞRENCİLERDE PERFORMANS, MOTİVASYON VE BAŞARI GELİŞTİRME TEKNİKLERİ Skeçler, Testler, Video çekimleri Başarıya Ulaşmak İçin HEDEF BELİRLEMEK PLAN OLUŞTURMAK

Detaylı

Kadın sağlığı konusunda küçük bir rehber

Kadın sağlığı konusunda küçük bir rehber Kadın sağlığı konusunda küçük bir rehber Skåne deki Temel Bakımda bulunan Ebe muayenehaneleri (Barnmorskemottagningarna) NEREYE BAŞ- VURABILIRIM? IKIZLERIM OLUR MU? BENİM İÇİN UYGUN MU? NORMAL MI? KAÇA

Detaylı

HİPERTANSİYON VE İLAÇLAR

HİPERTANSİYON VE İLAÇLAR HİPERTANSİYON VE İLAÇLAR Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Hedef kan basıncı değerlerine ulaşmak için başarılı bir tedaviye gerek vardır. Başarılı tedavi 2 kısımdan oluşur: 1.Yaşam düzeninin değiştirilmesi 2.İlaç

Detaylı

DOĞAL AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİ

DOĞAL AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİ DOĞAL AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİ DOĞAL AİLE PLANLAMASI YÖNTEMİ DENİLİNCE AKLINIZA NELER GELİYOR? DoĞal Aile Planlaması Yöntemleri Dünya Sağlık Örgütü, doğal aile planlaması yöntemlerini, menstrüel siklusun

Detaylı

Su Çiçeği. Suçiçeği Nedir?

Su Çiçeği. Suçiçeği Nedir? Suçiçeği Nedir? Su çiçeği varisella zoster adı verilen bir virüs tarafından meydana getirilen ateşli bir enfeksiyon hastalığıdır. Varisella zoster virüsü havada 1-2 saat canlı kalan ve çok hızlı çoğalan

Detaylı

Verem Eğitim ve Propaganda Haftası

Verem Eğitim ve Propaganda Haftası TÜRKİYE ULUSAL VEREM SAVAŞI DERNEKLERİ FEDERASYONU TUVSDF www.verem.org.tr Verem Eğitim ve Propaganda Haftası (Her yılın ilk haftası) TÜRKİYE ULUSAL VEREM SAVAŞI DERNEKLERİ FEDERASYONU Kuruluş: 1948 Ord.Prof.Dr.Tevfik

Detaylı

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI Hazırlayan İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 1 Saçları hangisi tarar? o A) Bıçak o B) Tarak o C) Eldiven o D) Makas 2 Hangisi okul eşyası değil?

Detaylı

Uçuk genellikle dudak, ağız ve burun delikleri çevresinde çıkan Herpes simplex adı verilen virüsün sebep olduğu hastalıktır.

Uçuk genellikle dudak, ağız ve burun delikleri çevresinde çıkan Herpes simplex adı verilen virüsün sebep olduğu hastalıktır. Uçuk Nedir? Uçuk genellikle dudak, ağız ve burun delikleri çevresinde çıkan Herpes simplex adı verilen virüsün sebep olduğu hastalıktır. Uçuk Ciddiye Alınması Gereken Bir Sağlık Sorunu mudur? Yapılan araştırmalar,

Detaylı

Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma Ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi EKK KAYA SÜER

Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma Ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi EKK KAYA SÜER Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma Ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi EKK KAYA SÜER Sağlık Çalışanlarında İnfeksiyon Riski: Kan yoluyla bulaşan hastalıklar Hepatit B, Hepatit C, HIV, Hepatit

Detaylı

Çocuklarınıza, sahip oldukları dahi çekirdeğinin büyümesi için ortam hazırlıyoruz

Çocuklarınıza, sahip oldukları dahi çekirdeğinin büyümesi için ortam hazırlıyoruz Çocuklarınıza, sahip oldukları dahi çekirdeğinin büyümesi için ortam hazırlıyoruz Daha güçlü bellek! Beyninizin kapılarını açın! Eğlenerek gelişmeye var mısınız? Dikkat ve Konsantrasyon Eğitimi J.Maxwell,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI FUSİNAT 500 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Bir film kaplı tablet 500 mg sodyum fusidat içerir. Yardımcı maddeler: Mikrokristal selüloz PH 200, krospovidon, laktoz anhidrat,

Detaylı

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YOLLARI DAHA İYİ OLABİLMEK BAŞARMA DUYGUSUNU YAŞAMAK KENDİN OLABİLMEK BASKIYI TAKDİRE ÇEVİREBİLMEK KIYASLANMAYI ENGELLEMEK İÇİN

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YOLLARI DAHA İYİ OLABİLMEK BAŞARMA DUYGUSUNU YAŞAMAK KENDİN OLABİLMEK BASKIYI TAKDİRE ÇEVİREBİLMEK KIYASLANMAYI ENGELLEMEK İÇİN VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YOLLARI DAHA İYİ OLABİLMEK BAŞARMA DUYGUSUNU YAŞAMAK KENDİN OLABİLMEK BASKIYI TAKDİRE ÇEVİREBİLMEK KIYASLANMAYI ENGELLEMEK İÇİN Uyarılara kulak verin! Stephen R. Covey, Etkili İnsanların

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YILLIK EĞİTİM PLANI

SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YILLIK EĞİTİM PLANI YÖN.PL.03 04.05.2009 1 / 5 OCAK Riskli Birimlerde Temizlik Ve Dezenfeksiyon Riskli Birim Temizlik Şirket (29) OCAK Mutfak Eğitimi Besin Kalitesi/Yiyecek Satın Alma Ve Kontrol Yöntemleri Gıda Mühendisi

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

KPSS'de çok konuşulan 'vitamin' sorusu ve çözümü

KPSS'de çok konuşulan 'vitamin' sorusu ve çözümü On5yirmi5.com KPSS'de çok konuşulan 'vitamin' sorusu ve çözümü Kaç gündür bir 'vitamin' sorusudur gidiyor. İşte geçtiğimiz günlerde yapılan KPSS sorularında yer alan 'vitamin' sorusu ve çözümü... Yayın

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Sağlık hizmeti sunumu sırasında sağlık çalışanları, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklarını tehdit eden pek çok riske maruz

Detaylı

İMMÜN SİSTEM HASTALIKLARI VE BAKIMI. Öğr. Gör. Dr. Ayşegül Öztürk Birge ARALIK 2016

İMMÜN SİSTEM HASTALIKLARI VE BAKIMI. Öğr. Gör. Dr. Ayşegül Öztürk Birge ARALIK 2016 İMMÜN SİSTEM HASTALIKLARI VE BAKIMI Öğr. Gör. Dr. Ayşegül Öztürk Birge ARALIK 2016 İmmünite ile allerji arasında yakın bir ilişki vardır. İmmünite antikorlarla vücudu korumak, Allerji ise, antikorlarla

Detaylı

Belge No: Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi: Güncelleme No: Sayfa No: EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ

Belge No: Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi: Güncelleme No: Sayfa No: EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama - 0 - EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 2/5 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı; çalışanların iş kazası sonucu yaralanmalarında bildirimin

Detaylı

Çocuğunuzun ilk doğduğu günden itibaren gençlik çağlarına gelinceye kadar çeşitli kontroller ve sağlıklı çocuk izlemleri yapılması gerekiyor.

Çocuğunuzun ilk doğduğu günden itibaren gençlik çağlarına gelinceye kadar çeşitli kontroller ve sağlıklı çocuk izlemleri yapılması gerekiyor. Çocuğunuzun ilk doğduğu günden itibaren gençlik çağlarına gelinceye kadar çeşitli kontroller ve sağlıklı çocuk izlemleri yapılması gerekiyor. Sağlıklı çocuk izlemi: Çocuğun yaşına uygun ruhsal, fiziksel

Detaylı

This information (23) on X-linked genetic disorders is in Turkish X bağlantılı Genetik Hastalıklar (İngilizce'si X-linked Genetic Disorders)

This information (23) on X-linked genetic disorders is in Turkish X bağlantılı Genetik Hastalıklar (İngilizce'si X-linked Genetic Disorders) This information (23) on X-linked genetic disorders is in Turkish X bağlantılı Genetik Hastalıklar (İngilizce'si X-linked Genetic Disorders) Genetik (genetic) hastalıklara bir veya daha fazla hatalı gen

Detaylı

MEDYA ve HIV/AIDS Pozitif Yaşam Derneği HIV taşıyıcıları başıboş geziyor

MEDYA ve HIV/AIDS Pozitif Yaşam Derneği HIV taşıyıcıları başıboş geziyor MEDYA ve HIV/AIDS HIV ve AIDS medyada en ilgi çeken ve en sık yer alan konulardan biridir. Pozitif Yaşam Derneği olarak yürüttüğümüz basın çalışmaları sayesinde önceki yıllara nazaran HIV/AIDS e ilişkin

Detaylı

NOTİK YAYINLAR. Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu. Yayım Tarihi 2013. Yayım Şekli. Stok Numarası 7610270038535.

NOTİK YAYINLAR. Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu. Yayım Tarihi 2013. Yayım Şekli. Stok Numarası 7610270038535. Yayım Tarihi 2013 NOTİK YAYINLAR Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu Stok Numarası 7610270038535 Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığınca üretilen ve sayışa sunulan harita ve notik

Detaylı

EMDR GÖZ HAREKETLERİ İLE SİSTEMATİK DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN İŞLEME. (Eye Movement Desensitization and Reprossesing)

EMDR GÖZ HAREKETLERİ İLE SİSTEMATİK DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN İŞLEME. (Eye Movement Desensitization and Reprossesing) EMDR GÖZ HAREKETLERİ İLE SİSTEMATİK DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN İŞLEME (Eye Movement Desensitization and Reprossesing) Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Panik Atak ve Sınav Kaygısı ndan Kısa Sürede Kurtulmanın

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI AMAÇ Sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların ve çapraz bulaşmaların önlenmesi amacıyla sağlık personeli, hasta, hasta refakatçileri ve ziyaretçiler için, uygun el temizliği ve eldiven kullanma yöntemlerini

Detaylı