SU HAYATTIR. Sosyal ve ekonomik faaliyetlerin sürmesi büyük ölçüde temiz ve yeterli su arzına bağlıdır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SU HAYATTIR. Sosyal ve ekonomik faaliyetlerin sürmesi büyük ölçüde temiz ve yeterli su arzına bağlıdır."

Transkript

1 SU HAYATTIR Su, bireylerin en temel gereksinimi olma ve baslıca ekonomik faaliyetlere kaynaklık etme özelliği ile, ulusların devamlılığı için yasamsal bir kaynaktır. Sosyal ve ekonomik faaliyetlerin sürmesi büyük ölçüde temiz ve yeterli su arzına bağlıdır.

2 MESKEN İŞYERİ- WC -HAMAM İNŞAAT 1,64 3,14 8,00 MESKEN TİPİ ŞANTİYE (GEÇİCİ ABONE) 1,89 OKUL 4,81 RESMİ DAİRE-HASTANE (Genel ve Katma Büt. Kurl.) 5,49 TOPLU SATIŞ ABONELERİ MUHTARLIK..Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerle belirlenmesidir. A) 2013 MALİ YILI İÇMESU TARİFESİ Abone gruplarına göre hazırlanan su satış tartifesi, yönetim ve işletme giderleri, amortismanları, yenileme, ıslah ve tevsii giderlerinin üzerine % 10'u geçmeyecek miktarda kar ilave edilerek bulunan rakam su satış fiyatını belirler. Belediye Meclisinin tarih, 2012/10.2(125) sayılı kararına istinaden tarihi itibariyle içmesu tarifesinde kademe farkı uygulaması kaldırılmıştır. ABONE TİPİ Ova Köyleri İçme Su Birliği- Köyler 2,26 Yenice Belediyesi 06 Mart 1999 Tarihinde Yenice Belediyesi ile Tarsus Belediyesi arasında imzalana protokolde 'Suyun Birim Fiyatı K.D.V hariç Tarsus Belediyesine mal oluş bedeli olarak hesaplanacaktır. 2013(OCAK) 2,11 1, YILI AYLAR İTİBARİYLE SU ÜCRET TARİFESİ ****** OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK MESKEN İŞYERİ 1,64 1,66 1,67 1,69 1,71 1,72 1,74 1,76 1,78 1,79 1,81 1,83 3,14 3,17 3,20 3,24 3,27 3,30 3,33 3,37 3,40 3,43 3,47 3,50 İNŞAAT 8,00 8,08 8,16 8,24 8,32 8,41 8,49 8,58 8,66 8,75 8,84 8,93 MESKEN TİPİ ŞANTİYE 1,89 1,91 1,93 1,95 1,97 1,99 2,01 2,03 2,05 2,07 2,09 2,11 OKULLAR 4,81 4,86 4,91 4,96 5,01 5,06 5,11 5,16 5,21 5,26 5,31 5,37 RESMİ DAİRE 5,49 5,54 5,60 5,66 5,71 5,77 5,83 5,89 5,94 6,00 6,06 6,13 OVA KÖYLERİ İÇMESU BİRLİĞİ 2,26 2,28 2,31 2,33 2,35 2,38 2,40 2,42 2,45 2,47 2,50 2,52 YENİCE 2,11 2,13 2,15 2,17 2,20 2,22 2,24 2,26 2,28 2,31 2,33 2,35 MUHTAR LIK 1,89 1,91 1,93 1,95 1,97 1,99 2,01 2,03 2,05 2,07 2,09 2, İçmesu Tarifesi her tahakkuk dönemi için aylık % 1 artış oranı uygulanır. İçmesu Tarifesi her tahakkuk dönemi için aylık %1 artış oranı uygulanır. "Ancak aylık (ÜFE) üretici fiyat endeksi artış oranının yüzde 2 ve üzerinde gerçekleşmesi halinde ÜFE üretici fiyat endeksi oranı" uygulanacaktır. Su sayacı endeksi devresinde okunmadığı zaman (ev kapalı, sayaç okunamadığı vs.) sebeplerden 10 m3 mecburi sarfiyat tahakkuku yapılır. İlk okunduğunda mahsuplaştırılır. ''Geçici Abone'' grubunda yer alan abonelerin dönem tarifeleri, yüzde on(%15) arttırılarak uygulanır. B) ATIK SU ÜCRETİ TARİFESİ (K.S.U.B) Kullanışmış Su Uzaklaştırma Bedeli: Her su abonesi tükettiği kadar suyu kirleteceğinden, kirletilmis sularını atıksu kaynaklarından uzaklastırılması ve arıtılması amacı ile alt yapı tesislerinden yararlanmaları karsılığı olarak "Kullanılmıs Su Uzaklastırma Bedeli" alınır. Kullanılmıs Su Uzaklastırma Bedeli tahakkukuna esas olacak atıksu debisi tesise giren su debisine esit alınır. Sondaj suyu kullanılıyor ise bu miktar tesisin su debisine eklenir. Atık su ücreti tüketilen beher m3 suyun uzaklaştırılmasında, üretilen veya satın alınan 1 m3 suyun yönetim ve işletme giderleri, yenileme, ıslah ve tevzii masraflarının karşılanması ve en az %10 kâr ilave edilerek bulunan oranın uygulanmasıdır. Şehir kanalizasyon şebekesinin henüz tesis edilmediği ve uygun bir boşaltmanın sağlanamadığı alanlarda, kullanılmış suların sağlık vefenni şartlara uygun septik çukurlarına verilmesi zorunludur. Bunların Taski nin belirteceği esaslara uygun olarak yapılması gerekmektedir.

3 Şehir kanalizasyon şebekesinin henüz tesis edilmediği ve uygun bir boşaltmanın sağlanamadığı alanlarda, kullanılmış suların sağlık vefenni şartlara uygun septik çukurlarına verilmesi zorunludur. Bunların Taski nin belirteceği esaslara uygun olarak yapılması gerekmektedir Kanalizasyon Şebekesinden yararlanan Abonelerden Su Kullanım Tahakkukuna esas; Tarih Sayılı resmi gazetede yayınlanan Atık su Tarife Klavuzunda belirlenen yöntemle hesaplanan abone tipine göre Atık su ( K.S.U.B.) ücreti ilave edilir. Kanalizasyon şebekesi bulunan yerlerde her atıksu kaynağının kanalizasyon şebekesine bağlanması zorunludur. Atıksular kesinlikle çevreye boşaltılamaz. Bu gibi durumlarda Kaçak su cezası uygulanır. Kanalizasyon şebekeleri tahrip edilemez ve kullanım amaçları değiştirilemez. Her türlü atıksu kaynağı kanalizasyon şebekesinden ve arıtma tesislerinden yararlanmasının doğuracağı tüm harcamaları karşılamakla yükümlüdür. Çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi gerçek ve tüzel kisilerle vatandasların görevi olup, bu konu ile ilgili alınacak tedbirlere ve esaslara uymakla yükümlüdür. 1 AYLIK DÖNEMLERDE BEHER m 3 İÇİN ALINACAK ATIKSU ÜCRETLERİ; ABONE TİPİ 6- A) MESKEN 1,90 B) İŞYERİ - WC - HAMAM 1,90 7 C) MESKEN TİPİ ŞANTİYE Toplu Satış Aboneleri, Köyler,inşaat aboneleri Genel ve Katma Bütçeli İdareler, Belediye Birimleri Belediye Parkları ve Botanik Bahçelerinden Atıksu Ücreti Alınmaz. 1,90 C) YER ALTINDAN ÇIKARILAN SULARDAN (ÇAKMA SU) ALINAN ATIKSU ÜCRETİ YERALTI SULARI: Suyun yeryüzünün geçirgen tabaklarından süzülerek geçirgen olmayan bir tabakası üzerinde biriken sulara denir. Su ihtiyacının yaklasık %30 u bunlardan sağlanmaktadır. Ancak kullanıma sokulmadan önce test edilmelidir. Topraktaki nitrit ve radyasyon gibi doğal kirleticilerle kirli olma (birincil kirlilik) olasılığı vardır. Ayrıca elde edildiği alındığı yerde kirlenebilir (ikincil kirlilik). Bu nedenle yer altı suları ister doğal olarak yeryüzüne çıksın (kaynak), isterse yapay olarak çıkarılsın (kuyu) önlemler alınmalıdır. Kuyu sularında alınması gereken önlemler : *** *** *** *** *** *** *** *** *** Kuyu hela, gübrelik ve benzeri yapılardan, toprağın geçirgenlik durumuna göre, metre uzakta olmalıdır. Bu tür yapılar yerin meyiline göre kuyudan asağıda olmalıdır. Kuyunun etrafındaki yer meyili, yüzey sularının kuyu etrafında birikmesini, kuyuya akmasını engelleyecek nitelikte olmalıdır. Kuyu suyu, toprağın yüzey suları ile kirlenmis ve kirlenecek olan 4-5 m derinlikteki sulardan olusmamalı derin olmalıdır. Bu tür suların kuyu suyunakarısmaması için izolasyon yapmalıdır. Kuyu suyunun günlük sıcaklık değisimi fazla ise bu oluyor demektir Kuyu duvarı(kuyu bileziği) yeryüzeyinden 60-70cm daha yüksek bitecek sekilde sonlandırılmalıdır. Ağzı uygun bir kapakla kapatılmalıdır. Kuyubileziğinin etrafına kuyu platformu yapılmalıdır. Kuyunun 10-15m etrafına çit, tel çekilmelidir. Kuyunun ağzı kapalı tutulmalı, tulumba kullanılmalıdır. Adi kuyularda yılda bir kez kuyu bosaltılıp temizlenmelidir Kuyuda klorlama yada kaplara alındıktan sonra klorlama yapılmalıdır. Her mevsim kuyu suyunun muayenesi yapılmalıdır

4 C-1 C-2 C-3 C-4 C Sayılı Yer Altı Suları Hakkında Kanun'un 1. Maddesi gereği "Yer altı umumi sular meydanında olup, devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bu suların her türlü arastırılması ve tescili bu kanun hükümlerine tabidir." Kanun'un 8. maddesi ile " Yer Altı Suları Tüzüğü'nün 8. maddesi gereğince su temini maksadıyla 10 metreden derin açılacak her türlü çukur, sondaj kuyular belge almak zaruridir." Su sondaj açtırmak isteyenler ; teknik sorumlu mühendisler aracılığı ile D.S.Đ. Müdürlüğü'ne müraacat ederek kuyu açılmadan önce "ARAMA BELGESi", açıldıktan sonra "KULLANMA BELGESi" alınması zorunludur. Yer altı suyu kullanmak isteyen vatandasların " KULLANMA BELGESİ" ile isletmeye müraacat etmesi gerekmektedir. Yer altı sularını kullanmak için Belediye Su ve Kanalizasyon İsletmesi Müdürlüğünden izin alınmalı ve sayaç takarak Çakmasu Abonesi olunmalıdır. C-7 Yer Altından kendi imkanları ile çıkarılan suların kanallarımıza bosaltılması halinde sayaç tahakkukuna esas olan atıksuyun beherm3'üne abone tipine göre yürürlükte olan yılın içmesuyu tarifesinin atıksu tarifesi uygulanır. Meskenler 1,90 işyerleri 1,90 İnşaatlar 1,90 d) Resmi Daire ve Kitler 1,90 C-6 e) Mesken Tipi Şantiye 1,90 f) Özel Okullar 1,90 g) Özel Hastaneler 1,90 h) SANAYİDEN ALINACAK ATIKSU ÜCRETİ 1) Tam Arıtma Yapanlardan (1 aylık dönem beher m3) 2) Ön Arıtma Yapanlardan (1 aylık dönem beher m3) 3) Arıtma Yapmayanlarda (1 aylık dönem beher m3) Sayaç takılmış olmayan aboneler için; Konutlarda ayda 15 m3 tükettikleri varsayılarak, Diğer aboneler ise, yılı bütçe tarifesinde yer alan hangi içmesuyu abone grubunda yer alıyorsa m3 fiyatı ile, abonenin su tüketebilme özellikleri göz önüne alınarak haseplanacak miktarda verilen maktu m3 ile çarpılarak tahakkuk ettirilir. Not: Yukarıdaki maddeler dısında kalan hususlar için Atıksu Desarj Yönetmeliği ve Tarifeler Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 0,50 1,00 1,90 D) Mezarlık İçi Şahıs Hayratları ( yıllık ) Mezarlık Dışı Şahıs Hayratları (yıllık) ŞAHIS HAYRATLARI 360,00 360,00 Hayrat çesmelere abone olunması ve sayaç takılması zorunludur. E) CAMİ - İBADETHANE - MESCİTLER Belediyeler; gün ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Camilerin Bakım Onarım Temizlik ve Çevre Tanzimi Yönetmeliği nin 10/B Belediyelerce Yürütülecek Hizmetler maddesi hükmünde ; Cami, mescid ve çevresinin su ihtiyacını Sular Hakkında Kanun uyarınca ücretsiz olarak karsılamak; suların kesilmesi halinde tankerlerle bu ihtiyacı gidermek Camiler, İbadethaneler, Ziyarethaneler su kullanımının ölçülebilmesi için sayaç takılması zorunlu olup, su sarfiyat bedeli tahakkuk 1) 2) MEKANİK SAYAÇLAR İçerisinden geçen suyun debisini gösteren aletlerdir. ÖN ÖDEMELİ ELEKTRONİK SAYAÇLAR SAYAÇLAR Tüketimin doğru ölçülebilmesi, teknik olmayan kayıpların en aza indirilmesi, tüketicinin bilinçlendirilmesi,tüketimin abone ve sayaç bazında sağlıklı olarak yönetilebilmesi, kiracı evsahibi arasındaki sorunların çözülebilmesi ve tahsilatın pesin yapılabilmesi için, 01/07/2008 tarih ve (2) sayılı Belediye Meclis Kararı ile verilen karar uygulaması yürürlüktedir. 1) AKILLI SAYAÇ KULLANIMI : İlk Aboneliklerde ; Hangi tarife grubunda devir islemi yapılıyorsa (4). Madde dısında kalan abone tipi hariç olmak üzere tüm abone devir islemlerinde, Resmi daire ve devlet okullarına akıllı kartlı su sayacı TASKİtarafından TASKİ bütçesinden takılacaktır.

5 2) 3) 4) 5) d) e) Lojmanı bulunan resmi dairelerin ödenek sorunları çözülünceye kadar devir islemlerinde "mekanik sayaç" uygulamasına devam edilecektir. Düzenli ödeme yapmayan abonelerin, akıllı sayaça geçme mecburiyeti vardır. İçisleri Bakanlığı'nın 2007/52 sayılı genelgesi 4. maddesinde yazılı "Ön ödemeli/kartlı su sayacı kullanan abonelerden güvence bedeli/depozit tahsil edilmeyecektir." Köyler ve su tüketimi fazla olan resmi daireler, okullar, otel, ishanı, hamam, akaryakıt istasyonları, özel dershaneler, özel poliklinikler, süper marketler, hipermarketler, halı sahalar, düğün salonları, sauna, karo imalathaneleri, fabrikalar, bankalar, gazinolar (içkili-içkisiz) ön ödemeli akıllı kartlı su sayacı takmak zorundadırlar. Tesisatına ön ödemeli akıllı kartlı su sayacı takılacak aboneler, TASKi elemanlarının tespit ettikleri uygun bir yere sayacın monte edilmesine rıza göstererek gerekli kolaylığı sağlamak zorundadır. Ön ödemeli akılı kartlı su sayacının takılmasından sonra sayacın dıs etkilere karsı korunmasından abone sorumludur. 6) 7) 8) TASKİ Müdürlüğünün bilgisi dısında ön ödemeli akılı kartlı su sayacının sube hattından çıkarılması, ölçüm yapılmasının engellenmesi, tahrip edilmesi, mühür ve bağlantının kopması ve koparılması, dısarıdan müdahale edilmesi halinde TARiFELER YÖNETMELiĞi ne göre islem yapılır. Ön ödemeli akıllı kartlı su sayacı kullanan aboneler tüketimleri hangi tarife grubuna giriyorsa, o tarife gurubuna tahakkuk eden su bedeli tutarına % 15 indirimli olarak uygulanır. Ön ödemeli akıllı kartlı su sayacı kullanan abonelerin geçmis dönemlere ait borcu olanların almıs oldukları kredi bedelinden geçmis dönem borcu var ise % 25 u mahsup edilir, geriye kalan %75 tuturında geçmis dönemlere ait borç üç esit taksitle tahsil edilir. 3) SAYACI ARIZALI ABONELERİN ÜCRETLERİ Sayacı bozuk mesken, isyeri, sanayi,mesken tipi santiye,okul ve resmi daire abonelerinin, sayacı doğru çalısmakta iken dönemi içinde bozulan sayaçlarla ilgili olarak bir önceki yılın aynı dönem tahakkuku ile sayacın bozulduğu dönem öncesi üç aylık dönem tahakkuk ortalaması alınarak tahakkuk verilir. Ancak borcun ihbarından sonra abone bozuk sayacını değistirmediği taktirde, takip eden ayda verilen dönem tahakkuk ortalamasının %50 fazlası ile tahakkuk ettirilir. 18 ARALIK 2010 tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 'Ölçü ve Ölçü Aletleri 'muayene yönetmeliğinin geçici birinci maddesinde tarihinden önce piyasaya arz edilen su sayaçlarıyla ilgili periyodik muayene yapılmayanların enson periyodik muayene yaptırma tarihi 31/12/2015 tarihine kadar periyodik muayene yaptırmayan sayaç ilgilileri hakkında damga süresi dolmus ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı 3516 sayılı kanun hükümlerine göre idari ceza islemleri yapılır. 31 ARALIK 2009 tarih ve mükerrer sayılı ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERi MUAYENE YÖNETMELiĞiNDE DEĞiSiKLiK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİ'ğin; Madde 9 Ölçü ve ölçü aletlerinden; Elektrik, su ve gaz sayaçlarının periyodik muayenelerinin on yılda bir yaptırılması zorunludur, hükmü ğereğince ölçüm hassasiyetini, kaybetmis 01/01/2000 tarihinden önce piyasaya arz edilen su sayaçlarının değistirilmesi gerekmektedir D) 1) 2) 3) 4) SAYAÇ TAMİR- DAMGA- MUAYENE Su sayacının tamir, damga, muayene-kontrol için sökülmesi halinde sarfiyatın tahakkuku tüm abone grupları için, bir önceki yılın aynı dönemi göz önünde bulundurularak maktu tahakkuk verilir. Doğru kayıt yapılmadığından süphe edilen su sayaçlarını Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın Ölçü ve Ayar Sube Müdürlüğü ne kontrol ve muayene ettirmek istedikleri takdirde abonenin su sayacı Belediye su ustaları tarafından sökülerek muayene ve kontrole hazır hale getirilir. 24 Temmuz 1994 tarih ve sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği nin 18.maddesi ölçü ve ölçü aletlerinin doğru çalısıp çalısmadığının tespit edilmesi için ölçü ve ölçü aleti sahibi veya diğer bir kisi veya kurulusun müracaatı üzerine yapılan muayenedir. Sikayet kosulu olan ölçü ve ölçü aletinin hiçbir değisiklik yapılmadan en kısa sürede muayenenin yapılması ve neticenin bir raporla müracaat eden kisi veya ilgili kurulasa bildirilmesi gerekir. Ancak tasınamayacak olan ölçü ve ölçü aletinin muayenesinin yerinde yapılması gerekir. Rapor isletmeye gelinceye kadar aboneye bu dönem tahakkuku için 2 bölümü B madde hükmü uygulanır. İtirazı, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Ölçü ve Ayar Müdürlüğü tarafından sayaca müdahale yapıldığı (Sayaçların mühürlerinin koparılması, üst gövdenin sökülmesi, sayman mekanizma dislileri ve numaratör tanburlarına müdahale edilerek tahrip edilmesi vb. gibi) durumlarda ;Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği nin 32/a maddesine göre sayaçlara itiraza konu edilen sayacın,1 günde 1 m3 su kullanıldığı varsayılarak en az 1 aylık su tüketimi baz alınarak dönemine ait kendi tarifesinin 3 katı tahakkuk verilir. Ayrıca sayaç sökme-takma ücretinin 3 katı ücret bir sonraki dönem faturasına sayaç sökme-takma ücreti olarak ilave edilerek tahsil edilir. Bozuk olan sayaçların tamiri Belediye personeli tarafından yapıldığı takdirde tarih ve (7) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın Su Sayaçları Muayene ve Ayar Yönetmeliği nde Değisiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliğin l4.maddesine göre ücret alınır.

6 A) PARA CEZALARI KAÇAK SU Abone olmaksızın su dağıtım sebeke hattından veya sube yolundan idareye ait kuyu ve kaynaktan delerek boru döseyerek motor bağlayarak vb. suretle su kullanmak, abone olupta sayaçsız veya sayacı isletmeyerek herhangi bir tahribatla su kullanmak, islenmesi yasak olan fiillerden olup aynı zamanda suç olusturacağından bu gibiler hakkında kanuni kovusturma yapılmakla birlikte; Konutlarda; Kaçaksu 600 TL Atıksu 150 TL KDV 135 TL Toplam 885 TL İsyerleri; Kaçaksu 800 TL Atıksu 200 TL KDV 180 TL Toplam 1180 TL İnsaatlarda; İnsaat Yapı Ruhsatını alan insaat sahipleri insaat suyu abonesi olmak zorundadır. Abone olmadan insaat yapanlar insaat bitiminde su almak için idareye basvurduklarında insaata suyu nereden temin ettiklerini belgelemek zorundadırlar. (Tankerle su tasıtanlar fatura, kuyu, kaynak, dere ve çaylardan faydalananlar idareden alacakları yeterlilik belgelerini, takdirde cezalı islem yapılmaz, yukarıda sayılan belgeleri ibraz edemeyenler insaatlarının müracaat anındaki durumuna göre ölçümlenen insaat alanının 1/4 m2 kadar ölçümlenen suyun sanayi-santiye tarifesinin 2 katı cezalı ödemek zorundadır. Buna göre; (Arsa alanı 1/4 m2 (m3) x Dönem Tarifesi x 2 katı) + KDV olarak tahsil edilir Kaçaksu olayı en az iki isletme personeli tarafından mahallinde yapılan arastırma ve sorusturma sonucu bir tutanakla tespit edilir. Tutanakta su bağlantısının sekli, ölçümlenebilen su m3 süresi gibi bilgiler kaydedilir. Tutanak 2 nüsha hazırlanarak imzalanır. Bir sureti ilgiliye bırakılır. Kaçaksu kullandığı tespit edildiği anda kaçak bağlantı kaldırılır. 1 hafta içerisinde kaçak su kullananın su bedeli ödemesi ve abone olması sağlanır. Kaçak su kullananların müracaatı üzerine abone islemlerinde normal tarife uygulanır.ancak kaçak su ekiplerinin tüm ikazlarına rağmen zabıt tutulduğu halde abone olmamakta direnenlere tespit edilen ve hesaplanan kaçak miktarlarını 2 misli fazlası su ücreti tahakkuk ettirilir. Ayrıca Kaçak Tutanak Ücreti Belediye Meclisi nce her yıl belirlenen bütçe tarife kapsamında tahsil edilir. Sayaçlı, Abonesiz Kaçaksu kullanımı: Sayaçlı, abonesiz su kullanımı idarece tespit edilmis ise, kaçak su tarifesi uygulanır. Kaçaksu bedelinin süresi içinde ödenmemesi halinde 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Kaçaksu kullananlar, kullanılan suyu kanalizasyon sebekesine bosaltılması halinde ayrıca Atıksu ücreti tahakkuk ettirilir. (Kullanılansuyun %25 oranınd Para cezaları pesin olarak ödendiği taktirde % 25 eksiği ile tahsil edilir. 8- Kaçak tutanak bedeli (kaçağı tutanakla tespit edilenlerden) (KDV dahil) 25,00 Abonenin talebi ile su kaçağının Kaçaksu Kontrol cihazı ile tespit edilmesi 9- Şehir İçi Şehir Dışı 175,00 350,00 Belediye ile gerekli su abonman sözlesmesi yapılmadan kaçak olarak su kullanımının tespiti halinde ilgilileri hakkında düzenlenecek tutanakların gerekli yasal islemin yapılmasını sağlamak üzere Cumhuriyet Savcılığı na intikal ettirilmelidir. İDARENİN BİLGİSİ DIŞINDA BAĞLANTI YAPANLARDAN; 1 İsale hattından bağlantı yapanlardan Çap 450 mm ve yukarısı Sebeke hattından bağlantı yapanlardan 2.000, , Çakmasu Abonesi olmaksızın kanalizasyon hattına kaçak bağlantı yapanlardan; Meskenlerden İşyerlerinden 400,00 600,00 Kaçak kanalizasyon bağlantısı cezası tahsil edilir. (Kaçak kanalizasyon bağlantısı en az iki isletme tarafından tespit edilerek, tutanak tutulur).

7 1 İçmesu Abonesi olmaksızın kanalizasyon hattına kaçak bağlantı yapanlardan; Meskenlerden İşyerlerinden 400,00 600,00 Kaçak kanalizasyon bağlantısı cezası tahsil edilir. (Kaçak kanalizasyon bağlantısı en az iki isletme tarafından tespit edilerek, tutanak tutulur). 14- Abone kaydı olupta sayaç takmayanlar veya sayacı sökme suretiyle su kullananlara Kaçak su hükmü uygulanır. B) ÖLÇÜMÜ ENGELLEMEK Sayacın çalısmasını engelleyen, hangi nedenle olursa olsun idareye haber vermeksizin yerinden söken, devre dısı bırakan, sayacı ters çeviren veya ara boru benzeri hortum takarak ölçümü engelleyen aboneye tesbit anında tutanak tutulur. Yeni sayaç takılır. Tutanakta verilen süre sonunda suyu kesilir. Yılı bütçe tarifesindeki Açma-Kapama ücreti tahsil edilir. Konutlarda ; İşyerleri ; 450 TL + KDV 600 TL+ KDV Ödenmediği taktirde abone sözlesmesi iptal edilerek teminat gelir kaydedilir. İdarenin alacağı kalır ise yasal yollardan tahsil edilir. C) USULSÜZ SU KULANIMI Daimi ve geçici bağlantı yapılarak, herhangi bir abone tipine su verilmesi "usulsüz su kullanımı"dır. Usulsüz su kullanımı tespit edilen aboneye tutanak tutulur. Usulsüz su kullanan tüm aboneler 2013 yılı : 200TL + KDV D) MÜHÜR KIRMA tarih ve Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 203. MÜHÜR BOZMA maddesi gereği; "Kanun veya yetkili makamların emri uyarınca birseyin saklanmasını veya varlığının aynen korunmasını sağlamak için konulan mührü kaldıran veya kurulus amacına aykırı hareket eden kisi altı aydan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır." Mühürlenen sayaçların mühürlerinin sökülmesi ve borcundan dolayı sökülen sayaçların yerine ara boru benzeri hortum takılarak hileli su kullanımının tesbiti, sayacın ters çevrilmesi v.b. gibi durumlarda ; Meskenlerden İşyerlerinden Şantiyeler- İnşaatlar 325,00 500, ,00 d) Çok katlı şantiye inşaat 2.200,00 isletmenin HABERİ OLMADAN 'GEÇİCİ İPTAL ' ETTİREN ABONELER MÜHÜR KIRMA SURETİYLE SU KULLANDIKLARI TAKDİRDE ; Sayaç doğru çalısıyor ve tahakkuka engel değilse sayacın üzerindeki endeksin 3 katı hangi tarife grubuna giriyorsa ilgili dönem fiyat tarifesi uygulanır. Ayrıca Sayaç bozuk ise mühürün kapatıldığı tarihten tespitin yapıldığı tarihe kadar geçen süre içinde günde 1 m3 su kullandığı varsayılarak tükettikleri suyun 3 katı 60,00 60,00 E) TESİSLERE ZARAR VERME Sayacın ve sube yolunun yerini değistirmek, sube yoluna, isale hattına, kanalizasyon sebekesine ve kanalizasyon bağlantılarına, arıtma tesisine v.s. isletmenin sorumluluğu altındaki bütün tesislere isletmenin izni ve onayı olmadan, bilerek veya bilmeyerek müdahale eden ve zarar verenler Atıksuların Kanalizasyon Desarj Yönetmeliği hükümlerine aykırı davrananlar hakkında devlet malına karsı suç isleyenlere iliskin hükümler uygulanmakla beraber zararın giderilmesi için yapılan harcamaların %50 fazlasıyla zarar verenlerden tahsil olunur. Sıhhi tesisat (Her türlü su tesisatı ve kanal) bağlantısı yapan su ustaları idareye basvurarak Su Ustası Bağlantı Yapma Yetki Belgesi almak zorundadır. Bağlantı belgesi olmayan su ustaları sebekeden su ve kanal bağlantısı yapamaz. Yapanlar hakkında yasal islemler yapılır.

8 İzinsiz kazı yaparak içmesu ve kanalizasyon sebekelerinden tahrip yaparak isletmeyi zarara uğratanlardan malzeme ekipmanı, isçilik, su kaybı hesaplanarak tahrip ücreti, tahsil edilir. Belediyemizin ve İsletmemizin ve diğer kamu kurum ve kurulusları ile Tedas, Telekom, PTT, Dogalgaz vb.alt yapı veya üst yapı isini alan yüklenici firmalar su sebekesine zarar verdikleri ve kesintisine ve kanalizasyon hattının bozulmasına sebep oldukları durumlarda 4 saat içerisinde arıza tamir edilmediği takdirde Belediye Meclisi nce yılı Bütçe Tarifesinde belirlenen bedeller tahsil edilir. d) 0-4 saat arasında arıza onarıldı 4-6 saat arasında arıza onarıldı 6-12 saat arasında arıza onarıldı 12 saatten fazla olursa 1.500, , , ,00 4- İsale hattına zarar verenler Çap 450 mm ve yukarısı (Maliyet hariç olmak üzere), Sebeke hattına zarar verenler Çap 100 mm-450 mm arası (Maliyet hariç olmak üzere), Sebeke hattına zarar verenler Çap 100 mm den düsük (Maliyet hariç olmak üzere), İdarenin bilgisi dısında tesislere zarar verenler , , ,00 d) Tek ve iki katlı meskenler idareye haber vermeden içme su sebekesine zarar verirlerse,, maddelerinde belirtilen bedellerin % 20 si tahsil edilir. F) KAÇAK KANAL BAĞLANTISI Onaylanmıs proje olmaksızın kanal bağlantısı yapılamaz. Kullanılmıs sularını projesiz ve ruhsatsız bir sekilde atık su ve karısık sistem kanal sebekelerine akıtanların bağlantısı kaldırılır. Kanal sebekesinde hasar var ise onarılır. Bütün yapılan giderler% 50 fazlasıyla hasarı yapandan tahsil edilir. G) SU SAYACI İLE İLGİLİ CEZALAR Abone su sayacını sayaç okuma görevlisinin görebileceği sayaç okuyabileceği yerde muhafaza etme mecburiyeti vardır. Sayacı, okuma görevlisinin görebileceği yerde bulundurmayan aboneye yapılan sayaç değistirme ihbarından itibaren 30 gün içinde sayacın yerini değistirmeyen aboneye ceza uygulanır. Tekrarında uygulanacak ceza 175,00 350,00 Su sayaçlarını muhafaza altına almayıp kırılmasına-bozulmasına sebep olan abonelerden; d) e) Meskenler İşyerleri İnsaatlardan d)fabrika, Hastane, Hamam, WC. Gibi e)100 m2 ve yukarısında bahçesini sehir içme suyundan sulayan abonelerden 145,00 230,00 690,00 690,00 400,00 H) KANALİZASYON ŞEBEKESİNE İDARENİN BİLGİSİ DIŞINDA BAĞLANTI YAPANLAR Boruya direk bağlantı yapanlardan (Madde 4 hükmü geçerlidir.) 1.100,00 4- Bacaya direk bağlantı yapanlardan (Madde 4 hükmü geçerlidir.) 1.100,00 Tek ve iki katlı meskenler idareye haber vermeden kanalizasyon sebekesine zarar verirlerse 1),2)maddelerinde belirtilen bedelin % 20 si tahsil edilir. Ayrık sistem kanalizasyon hattı olan yerlerde yağmur sularının kanalizasyon hattına bağlantısı yapıldığı takdirde 30 gün süreli ihtar verilir. Düzeltilme yapılmadığı takdirde uygulanacak ceza: 1.250,00 5- Yağmursuyu Drenaj sistemine kaçak kanalizasyon bağlantısı yapıldığı takdirde 30 gün süreli ihtar verilir. Düzeltilme yapılmadığı takdirde uygulanacak ceza: 1.250,00

9 4- KATILIM PAYLARI 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun maddelerinde yazılı olan yol, su ve kanalizasyon harcamalarına katılım payları hizmetin tamamlanarak halkın istifadesine sunulmasından sonra bina ve arsalarda emlak vergisi değerinin % herbiri %2 (yüzde ikisi) oranında tahakkuk ettirilen paydır.2 yılda dört esit taksitte ödenir. Pesin ödemelerde % 25 (yüzde yirmibes) indirim yapılır. 4.1) KANALİZASYON HARCAMALARINA KATILIM PAYLARI 2464 Sayılı Kanun'un 87.maddesi ; - Belediyelerce ve belediyelere bağlı müesseselerce, asağıdaki sekilde kanalizasyon tesisi yapılması halinde, bunlardan faydalanan gayrimenkullerin sahiplerinden, Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı alınır: 4.2) Yeni Kanalizasyon tesisinin yapılması, Mevcut tesislerin ıslahı ve fenni sartlara göre ıslah edilmesi. SU TESİSLERİ HARCAMALARINA KATILIM PAYLARI 2464 Sayılı Kanun'un 88. maddesi; Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce beldede asağıdaki sekillerde su tesisleri yapılması halinde, dağıtımın yapıldığı saha dahilindeki gayrimenkullerin sahiplerinden, Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı alınır: Yeni İçmesuyu tesisinin yapılması, Mevcut sebeke tesislerin tevsii ve ıslahı. 4.3) İbadet yerleri harcamalara Katılma Paylarından muaftır.(21/08/1981/ sayılı resmi gazete mad.17) 4.4) 4-5- ALTYAPI RUHSAT İŞTİRAK PAYI yılından sonra yapılmıs olan ve kanalizasyon sebekesi dösenmis baca parsel bağlantısı yapılmıs ancak kanalizasyon istirak bedeli yatırmamıs olan abonelerden 1 defaya mahsus olmak üzere kanalizasyon istirak bedeli tahsil edilir.4 esit taksitle tahsil edilir. Kanalizasyon sebekesi yapılan yerlerde (Birlesik sistem çalısan yerler dahil) kanalizasyon istirak bedeli alınır. 4 esit taksitle ödenir. Yeni kanalizasyon sebekesinde parsel bağlantısı yapılan abonelerden Altyapı Ruhsat İstirak Payı bedeli alınır. 4 esit taksitle tahsil edilir. Genel İskan Alınması esnasında yapılan müracaatlardan her bağımsız bölüm için Altyapı Ruhsat İstirak payı pesin olarak yatırılmak istenirse %25 eksiğiyle tahsil edilir. 360,00 360,00 360,00 360,00 4.5) 4.6) Özel yurtlar, özel okullar,dershaneler,etüd merkezleri kresler,anaokulu(özel),rehabilitasyon merkezleri, sürücü kursları v.b. (kisi sayısı * 2013 birim fiyatı) Kişi Sayısı ve yukarısı Sanayi kurulusları ve Özel hasteneler günlük debileri, Desarj izin ruhsatlarında belirtilen debiye göre ; 50,00 TL 45,00 TL 40,00 TL 36,00 TL 32,00 TL m3 değeri 0-1 (1 dahil) 1.050,00 TL 10 (10 dahil) 5.250,00 TL (50 dahil) ,00 TL 5101 (101 dahil) ,00 TL 101 ve yukarısı ,00 TL 4.7) 4.7.1) ) ) ) 4.7.2) 4.7.3) ) Altyapı Ruhsat İstirak Payı tahakkuk ve tahsili İlk Abonelik islemlerinde ; Üç kat ve üzeri olan yapılarda genel iskan asamasında tüm bağımsız birimlerin Alt Yapı Ruhsat İstirak payı tahakkuku pesin olarak tahsil edilir.(kamu Binaları hariç) Bir ve iki katlı yapılarda kullanma izni alınan bağımsız birimin Alt Yapı Ruhsat Đstirak payı tahakkuku pesin tahsil edilir sayılı Đmar Kanuna eklenen geçici maddelerle 'Su Affı' kapsamına giren yapılarla ilgili, her bağımsız birim için Alt yapı Ruhsat İstirak payı tahakkuku pesin tahsil edilir. Alt Yapı Ruhsat İstirak payı tahsilatı kiracıdan yapılmaz. Birden fazla bağımsız birim sahibi olanlar, müracaat tarihinde her bağımsız birimin Alt Yapı Ruhsat İstirak payını pesin olarak yatırması, bağımsız birim sayısı kadar takip eden aylarda ödenmesi kosulu ile taksit yapılabilir. Taksitler takip eden aylarda belirlenen günde yapıldığı taktirde %25 indirim uygulanır.

10 ) 4.7.4) 4.7.5) 4.7.6) Taksitler takip eden aylarda yapılmadığı taktirde indirim uygulanmaz. Eksik yatırılan Alt Yapı Ruhsat İstirak pay tutarı, mevcut yılın tutarına göre orantılanıp geriye kalan miktar tahakkuk ve tahsil edilir. Mülkiyeti Maliye hazinesine, Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ve Kamuya ait tasınmazlarda Alt Yapı Ruhsat İstirak payı alınmaz. Genel iskan aşamasında ; Alt Yapı Ruhsat İştirak payı, tarihinden geçerli olmak üzere o parselde bulunan bağımsız bölümlerle ilgili ödeme yapılmış ise yıkılan ve aynı parsele yeni yapılacak binanın her bağımsız bölümü için önceden ödenen bağımsız bölüm sayısı düşülerek tahsilat yapılır. A) KANAL AÇMA ÜCRETİ Kanalizasyon açma ücreti olarak; 2.1) Meskenlerde; Binanın her bir tesisat çıkısı için, Konutlarda 1 kat dahil 3 kat dahil 4-7 kat dahil d) 7 kattan fazla 2.2) İşyerleri (Tek Birim) 5- DİĞER TARİFELER 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi gereğince; Kanalizasyon Bağlantı Kontrol ücreti 21,00 2.3) Ticarethaneler 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 Erkek berberi, kuaförler, sebzeciler, manav, marketler, sarküteri, bakkal, cay ocağı, tekel bayii ve büfeleri, kuru yemisçi, tuhafiye, konfeksiyon, manifatura, yazıhane, muhasebeci, sigorta acenteliği, zücaciye, nakliyatçı, kitap, kırtasiye, oyuncakçı, kunduracı, kundura tamircisi, elektrik malzemesi satıcısı, elektrik tamircisi, fotoğrafçı, cam, ayna ve teneke isi yufkacı ve kadayıfçı, çorbacı, tantunici, iskembeci, nohut ezmeci, paçacı, çiçekçi, oto tamircisi, taksi durağı, dikis atölyesi, kebapçı, mobilyacı, mobilya imalatçısı vb. gibi yerler 60,00 Zirai ilaç bayiliği yapanlar, kuyumcular, birahaneler, meyhaneler, kahvehaneler, kıraathaneler, marketler, pastacı, tatlıcı, dondurmacı, sekerci, çay bahçeleri, ardiye, depo, spor salonu, un değirmeni, toptancı bakkallar, fenni ve tas ocaklı fırınlar, süt ve yoğurt imalathaneleri, sürücü kursları, içkili lokantalar, açık ekmek fırını, simit-lahmacun fırınları, oto yıkama-yağlama, doktor, eczacı,dıs tabibi, süt ürünleri satın ve imalatçısı, yedek parçacılar vb. gibi yerler 100,00 B) Süper marketler, akaryakıt istasyonları, düğün salonları, sauna, karo imalathaneleri, özel dershaneler, hamamlar, halı sahalar, özel poliklinikler, sağlık kabinleri sürücü kursu vb. d) Fabrikalar, hiper marketler, özel hastaneler, içkili gazinolar, içkisiz gazinolar, eğlence yerleri, oteller, bankalar, döviz büroları e) a-b-c-d dısında kalan aboneler f) Sehir dısı fabrikalar TL/Saat (İsletmeye giris-çıkıs dahil) KESME- AÇMA ÜCRETİ 1) Su Borçlarını süresi içinde ödemeyen abonelerin su kesme ücreti, bir sonraki fatura dönemindetahakkuk ettirilir.kesme ücreti olarak. 2) Su borçlarını süresi içinde ödemeyen abonelerden su açma ücreti olarak 3) Kaçaksu açma - kapama ücreti olarak, 250,00 300,00 150,00 450,00 14,00 14,00 22,00 4) Geçici iptal ve kesin iptalde su açma ve kesme ücreti, 22,00 5) İçmesu sebekesi kapama/açma ücreti, 6) Normal su kesme islemi yapılamayan abonelerin ana borudan is makinesi ile su kesilmesi halinde kesme/açma ücreti, 125,00 125,00 C) SÖKME-TAKMA ÜCRETİ Abonelerin bozuk sayaçlarının tamiri için sökme-takma ücreti olarak 22,00

11 D) KONTROL VE MUAYENE ÜCRETİ ***Su Tahakkukuna itiraz eden Abone sayacının Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Ölçü ve Ayarlar Sube Müd nde muayene ve kontrol edilmesini isteyen su abonelerinden kontrol ve muayene ücreti olarak. ***Sayaç okuma döneminde borcundan kesik ve bos olan her tip aboneler için 22,00 1,00 E) YETKİ BELGESİ ÜCRETLERİ Sıhhi tesisat proje ve Asansör projesi çizmeye yetkili Makine Mühendisleri Odası sicil kayıtları ile birlikte Belediyeye kayıt yaptırarak yetki belgesi almak zorundadır. Belediyeye kaydı olmayan mühendislerin projeleri idare tarafından onaylanmaz. Proje müellifi aynı zamanda proje uygulama sorumluluğuna tabidir. Sıhhi tesisat (Her türlü su tesisatı, kanalizasyon-yağmursuyu drenaj) bağlantısı yapan su ustaları idareye basvurarak su ustası bağlantı yapma yetki belgesi almak zorundadır. Bağlantı yetkisi olmayan su ustaları sebekeden su bağlantısı yapamaz. Yapanlar hakkında yasal islemler yapılır. Sıhhi Tesisat yapmaya yetkili su ustalarından Belediye ye tasdik ettirilecek su ustası yetki belgesi vize ücreti Yapı için Belediyeden ruhsat isteyen gerçek ve tüzel kisiler Su Kanalizasyon durum belgesi almak zorundadır. 75,00 4- İçmesu durum belgesi,(inşaat ruhsat aşamasınd Kanalizasyon durum belgesi,(inşaat ruhsat aşamasınd 30,00 30, Su ustası ilk kayıt belgesi ücreti İsletmede su ustalık belgesi kaydı olmayan, vizesi yenilenmemis su ustaları tarafından yapılan izinsiz bağlantılarda su ustalarına da ceza uygulanır Sayılı Belediye Gelirleri Yasasının 97.maddesi gereği; İs Deneyim Belgesi için belirlenen belge ücreti dahil dahil dahil dahil ve üzeri Sözleşme bedeli tutarı (TL) : 150,00 500,00 100,00 250,00 550, , ,00 F) Atıksu Arıtma Tesisinden ASILIK Aktif Çamur Satısı 1 ton fiyatı 10,00 G) DAMGA PULU UYGULAMASI İçmesuyu aboneleriyle yapılan sözlesmelere 488 sayılı Damga vergisi kanununa ekli (1) sayılı tablonun 1/b bendi uyarınca oranları her yıl Bakanlar Kurulu nca tespit edilen miktarlar üzerinden damga pulu yapıstırılması, 04/02/2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu nun 15. maddesinde yapılan değisiklik ile PUL YAPISTIRILMASI SURETİYLE metni metninden kaldırılmıs, 18. madde ile MAKBUZ KARSILIĞI ÖDEME SEKLİ, ASIL ÖDEME USULÜ olarak belirlenmistir. Sözlesmeleri, abone sahiplerinin yanı sıra idare yetkilisi tarafından imzalanıp imzalanmadığı göz önünde bulundurulur. H) KOLYE BAĞLAMA Yeni Abonelerden Su (Kolye) bağlama ücreti 24,00 I) ÇİZİM ÜCRETİ Su Bağlantı kontrol (Çizim) ve Onay ücreti. 24,00 İ) PLAKA ÜCRETİ Abone Plaka Ücreti 15,00

12 A) 1) 2) B) d) e) C) d) D) 6- FATURA VE TAHSİLAT OTOMATiK ÖDEME TALİMATI PROTOKOLÜ YAPILAN BANKALAR T.C.Ziraat Bankası ile 04/07/2006 tarihinde "OTOMATİK ÖDEME TALiMATI" Protokolü imzalanmıstır. Finansbank ile 17/06/2009 tarihinde "OTOMATİK ÖDEME TALİMATI" Protokolü imzalanmıstır. Akbank ile 05/06/2009 tarihinde "OTOMATİK ÖDEME TALİMATI" Protokolü imzalanmıstır. Vakıfbank ile 01/06/2009 tarihinde "OTOMATİK ÖDEME TALİMATI" Protokolü imzalanmıstır. İS Bankası ile 04/06/2009 tarihinde "OTOMATİK ÖDEME TALİMATI" Protokolü imzalanmıstır. Türkiye Ekonomi Bankası ile 28/05/2009 tarihinde "OTOMATİK ÖDEME TALİMATI" Protokolü imzalanmıstır. Denizbank ile 07/09/2011 tarihinde "OTOMATİK ÖDEME TALİMATI" Protokolü imzalanmıstır. Yapı Kredi Bankası ile 09/09/2011 tarihinde "OTOMATİK ÖDEME TALİMATI" Protokolü imzalanmıstır. TAHSİLAT SUBELERİ Kızıl Murat Mah. Ali Mentesoğlu Cad. Tarsus Belediyesi Makam Subesi Anıt Mah. Atatürk Cad. Ramazanoğlu Apt. Altı Sehit İshak Mah. Turkuaz Çarsısı İçi Tozkoparan Zahit Mah. Yeni Belediye Tesisleri içi Kızıl Murat Mah Yıl Çarsısı İçi OTOMATİK TAHSİLAT VEZNELERİ Kızıl Murat Mah. Ali Mentesoğlu Cad. No:1(Lokman Hekim Otomatik Tahsilat Veznesi) Yeni Ömerli Mah. Atatürk Cad. Yarenlik Alanı Güneydoğu tarafı(yarenlik Otomatik Tahsilat Veznesi) Gaziler Mah. Atatürk Cad. Yeni ve Gazi Mah. Muhtarlığının doğu tarafı (Gazi Otomatik Tahsilat Veznesi) Tozkoparan Zahit Mah. Kasım Gülek Bulvarı Belediye Tesisleri A Kapısı yanı (Merkez Otomatik Tahsilat Veznesi) TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASI Tahsilatı hızlandırmak ve abonelerin borçlarını süresi içinde ödemelerini sağlamak için ihbarnamede belirtilen son ödeme tarihine kadar borçlarını ödemeyen abonelerden son ödeme gününün takip eden günden baslamak üzere 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerinin yürürlükte olan oranına göre gecikme cezası uygulanır. E) F) ÜCRETLERİN ÖDEME SÜRELERİ 250 TL nin altında ve 2 dönem su borcunu ödemeyen abonenin; 250 TL nin üzerinde 2 dönem su borcunu ödemeyen abonenin suları kapatılır. Su kapatılmasına rağmen borç ödenmezse kapatma tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde sayacı kaldırılır. Sözlesmesi iptal ve hesabı tasfiye edilir. Ancak tasfiye edilen abone 3 ay içerisinde borcunu ve hangi tarife grubuna giriyorsa o tarife grubunun diğer giderlerini ödediğini belgelemesi ve yeni teminat alınmak kosulu ile aboneliği yenilenir, eski abone numarası verilir. Tasfiyesi mümkün olmayan alacaklar için yasal kovusturma yapılır. KREDİ KARTI İLE TAHSİLAT 2002 Haziran ayından itibaren Ziraat Bankası ile kredi kartı ile tahsilat uygulaması baslamıstır. 7.1) 7.1.1) 7.1.2) 7- ABONE İŞLEMLERİ GELİRLERİ KULLANMA İZNİ ALMAMIS YAPILAR 3194 Sayılı İmar Kanununun 31.maddesi uyarınca insaatın bitme günü, Kullanma İzninin verildiği tarihtir. Kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılarda, izin alınıncaya kadar elektrik, su ve kanalizasyon hizmetlerinden ve tesislerinden faydalandırılmazlar. Ancak Yapı Kullanma İzni alan bağımsız bölümler bu hizmetlerden istifade ettirilir. demekte olup Genel İskan alınmayan binalara su verilmeyecektir. 26/07/2008 Tarih sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 25. madde ile, 3194 sayılı kanuna geçici 11. madde hükümlerine uygun abonelik islemi yapılmaktadır sayılı İmar Kanunu nun geçici 2.maddesine göre, 6785 sayılı Đmar Kanunu nun yürürlüğe girdiği 17 Ocak 1957 tarihinden önce yapılmıs yapılar Yapı Kullanma İzni alınmıs yapılar olarak kabul edilir. Hangi abone tipine giriyorsa, o abone tipinden islemi yapılır. Yapılıs tarihine bakılmaksızın gecekondular bu hükmün dısındadır ) 7.1.4) 7.1.5) 7.1.6) yılları arasında yapılmıs binalarda daha önce abonelik hakkı elde edilmis ve hangi nedenle olursa olsun (kesin, geçici iptal v.s.) gibi durumlarda bu hakkı kaybeden abonelerin müraacatı, yerinde tesbiti ve yılı bütçe tarifesinde belirtilen teminatı ödeme kosulu ile hakkını kaybettiği abone numarası verilir. Yapı için belediyeden ruhsat isteyen gerçek ve tüzel kisiler daha önce Taski o yerdeki su ve kanalizasyon sebekesine göre Su ve Kanalizasyon Durum Belgesi verilir. Yapıların durum belgesi alınmadan veya tesisatın durum belgesine aykırı olarak yapılması hallerinde İmar Mevzuatı nın Ruhsatsız Yerler hakkındaki hükmü uygulanır. İmar planlarının hazırlık safhasında altyapı tesisleriyle uyum yönünden Taski nin görüsünü almak sarttır. Mesken tipi olarak kullanılmakta iken isyerine çevrilmis olan abone, isyeri özelliğini yitirdiği tarihten itibaren abone sahibinin müraacatı ve en az 2 personelin yerinde yaptığı tesbit ile eski abone tipine çevrilir. İsletmenin bilgisi olmadan bir yerden bir yere abone nakli yapanlardan 500,00

13 7.2) 7.2.1) 7.2.3) d) 7.2.4) 7.3) 7.3.1) 7.3.2) d) e) 7.3.3) 7.4) 7.4.1) İLK SU ABONELİĞİ 25/05/2007 tarih ve sayılı İçisleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün yayımlamıs olduğu Genelgeye istinaden abonelik islemlerinin basitlestirilmesi ve kolaylastırılması amacıyla abonelik islemleri sırasında kimlik bilgileri KİMLİK PAYLASIM SİSTEMİ üzerinden elektronik ortamda temin edilecek ve vatandastan asağıdaki belgeler talep edilecektir. İLK KONUT ABONELİĞİNDE İSTENMESİ GEREKEN BELGELER; Yapı Kullanma İzin Belgesi veya Kat Mülkiyet Tapusu fotokopisi, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Kira Kontratı fotokopisi (Kiracı ise) İNSAAT ABONELİĞİNDE İSTENMESİ GEREKEN BELGELER; Yapı Ruhsatı, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Tapu fotokopisi Tüzel kisiler için ana sözlesme ve yetki belgesi. HAYRAT ÇESME ABONELİĞİNDE İSTENMESİ GEREKEN BELGELER; Dilekçe, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, ABONE DEĞİŞİKLİĞİ Meskeni yeni satın alan kisi abone devrini anında üzerine almak zorundadır. Aksi halde eskiden kalan borcu da ödemek mecburiyetindedir. Devir islemi için istenen belgeler; Dilekçe, Tapu fotokopisi, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Meskende yasayan kiracı ise kiracı abonesi olarak abone devrini üzerine alabilir. Devir islemi için istenen belgeler; Dilekçe, Tapu fotokopisi Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Kira kontratı Ev sahibi muvaffakatnamesi. Meskenini, isyerine dönüstüren konut aboneleri idareye bilgi vermek ve ABONE TÜRÜNÜ değistirmek zorundadır. Haber vermeyenlerden isyerine dönüstükleri tarihten itibaren tükettikleri suyun tarife farkı alındığı gibi dönem tahakkukları %20 arttırılarak tahakkuk verilir. KUYU ABONELİĞİ Yer altından çıkarılan suların abonelik islemleri için istenen belgeler; DSi.'de alınan "KULLANMA BELGESi", Tapu fotokopisi, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 8- TEMİNATLAR 8.1) SU ABONESİ OLMAYAN ATIKSU ABONESİ TEMİNATI : Su abonesi olmayan atıksu abonelerinden abone teminatı olarak, yürürlükte olan yılı bütçe tarifesinde belirlenen "su teminatı tutarı kadar" ile birlikte Atıksu teminatı da alınır. Kanalizasyon sebekesinden yararlanan ve bütçe tarifesinde yer alan tüm abone grupları için, içmesuyu abonelerine uygulanan teminat fiyat tarifesi uygulanır. Sözlesme imzalayan her aboneden su teminatı alınır. Teminat alınmadan su bağlantısı yapılamaz. Tüketimin bir yıllık gözetim sonucu teminatın esas alınan miktarı astığının veya altında kaldığının saptanması halinde teminat bu miktara kadar yükseltilebilir ve indirilebilir. Tarife değistikçe teminatta meydana gelen fark aboneden tahsil olunur. 8.2) Resmi daire ve kamu kuruluslarında "Su Teminatı" alınmaz Toplu Satıs abonelerinden Su Teminatı" alınmaz d) Sözlesme imzalayan her aboneden 4 tahakkuk dönemindeki (4 ay) su tüketim bedelini karsılayacak kadar Teminat alınır. Konut abonelerinde 4 ayda isyeri ve sanayi abonelerinde isyerinin ve sanayinin büyüklüğü, çalısan isçi sayısı ve üretimde suyun rolü dikkate alınarak idarece saptanacak miktarda su tüketileceği varsayılarak bu miktar su tarifesindeki birim fiyat ile çarpılmak suretiyle bulunur.

14 8.3) MESKENLERDEN Alanı 100 m2ye kadar olan meskenlerden kademe su ücreti) 170,00 48 m3 Alanı 100 m2den fazla olan meskenlerden (2.kademe su ücreti) 170,00 Tek sayaçlı çok daireli apartmanlardan her bağımsız bölüm için : 1) Alanı 100 m2 ye kadar olan 2) Alanı 100 m2 den fazla olan 48 m3 170,00 170,00 8.4) TİCARETHANELERDEN Erkek berberi, kuaförler, sebzeciler, manav, marketler, sarküteri, bakkal, cay ocağı, tekel bayii ve büfeleri, kuru yemisçi, tuhafiye, konfeksiyon, manifatura, yazıhane, muhasebeci, sigorta acenteliği, züccaciye, nakliyatçı, kitapçı, kırtasiyeci, oyuncakçı, kunduracı, kundura tamircisi, elektrik malzemesi satıcısı, elektrik tamircisi, 48 m3 fotoğrafçı, cam-ayna ve teneke isi, yufkacı ve kadayıfçı, çorbacı, tantunici-iskembeci, nohut ezmeci, paçacı, çiçekçi, oto tamircisi, taksi durağı, dikis atölyesi, kebapçı, mobilyacı, mobilya imalatçısı vb. gibi yerler Zirai ilaç bayiliği yapanlar, kuyumcular, birahaneler, meyhaneler, kahvehaneler-kıraathaneler, marketler, pastacı tatlıcı - dondurmacı, sekerci, çay bahçeleri, ardiye - depo, spor salonu, un değirmeni, toptancılar, bakkallar, fenni ve tas ocaklı fırınlar, süt ve yoğurt imalathaneleri, sürücü kursları, içkili lokantalar, açık ekmek fırını, 60 m3 simit -lahmacun fırınları, oto yıkama - yağlama, doktor, eczacı, dis tabibi, süt ürünleri satıcı ve imalatçıları, yedek parça satıcıları v.b. yerler 242,00 302,00 Süpermarketler, akaryakıt istasyonları, düğün salonları, sauna, karo imalathaneleri, 300 m3 özel dershaneler, 1.512,00 hamamlar, halı sahalar, özel poliklinikler, sağlık kabinleri sür d) Fabrikalar, hipermarketler, özel hastaneler, içkili gazinolar, içkisiz gazinolar, eğlence yerleri, 400 m3 e) a-b-c-d dısında kalan abonelerden 48 m ,00 242,00 8.5) İNŞAATLAR Tek katlı tek daireli, 2 katlı 2 daireli, 3 kat 3 daireli insaatlardan 50 m3 400,00 10 birime kadar olan insaatlardan 100 m3 800,00 20 birime kadar olan inşaatlardan 150 m ,00 d) 30 birime kadar olan insaatlardan 200 m ,00 e) 40 birime kadar olan insaatlardan 250 m ,00 f) 50 birime kadar olan insaatlardan 300 m ,00 g) 50 üzeri birime kadar olan insatlardan 350 m ,00 8.6) 8.7) 8.8) Resmi Daireler, okul, köy, belediye birimleri, park ve botanik bahçesi abonelerinden Teminat ücreti alınmaz. Toplu satıs abonelerinden Su Teminatı alınmaz. Teminatlarda tarihinden itibaren sözlesme imzalayan ve her aboneden tahakkuk dönemindeki (asağıda belirtilen oranlard su tüketim bedelini karsılayacak teminat alınır tarihinden önce abone olan içmesuyu abonelerinin teminatları; 8.9) 8.10) 8.11) 8.12) yılından önce abone olanların su teminatları; tarife gruplarının karsısında belirtilen m3 miktarlarına sabitlenmis olup, m3 bedelleri ne olursa olsun, teminat miktarları o yılın teminat tutarına esit sayılacak ve teminat farkı alınmayacaktır. Abonesi kesin olarak iptal ettirdiği takdirde yatırılmıs olan mevcut teminat ödenecektir tarihinden sonra su abonesi olacak olan kisi ve kurumların Kuru tip su sayacı alma mecburiyeti vardır. Kuru tip su sayacı almayan kisi ve kurumların abone islemi yapılmayacaktır. Genel ve Katma Bütçeli İdarelerle, İl Özel İdareleri ve Belediye tarafından tahsis olunan resmi lojmanları abone islemleri normal mesken abonesi tarifesi uygulanarak yapılır. Tahsis süresi biten personelin abonesi dilekçesine istinaden iptal edilir. Yeni tahsis yapılan personele kurumundan getirdiği resmi yazı ve teminat farkı ödeme kosulu ile aynı abone numarası verilir. KİRACI ABONESİ tarih ve 12/4 1 (37) sayılı Meclis Kararı ile Kiracı abonesi teminatı; Meskenlerde 2 kat, İsyerlerinde 2 kat fazlası alınarak abone yapılmasına, kira süresi bitiminde teminatın kiracıya iadesine, kiracının borcu varsa teminatın su borcuna mahsup edilerek su borcunun tahsil edilmesi kararı yürürlüktedir.

15 4- Kiracı abonesi olarak kullanılmakta olan abonelikle ilgili tasınmazın bosaltılması ve son tahakkukun ödenmesinden ve mevcut teminatın kiracıya ödenmesinden sonra yeni gelen kiracı veya mülk sahibi için hangi abone tipine giriyorsa o abone tipinin yılı bütçe tarifesinde belirtilen teminatını yatırmak kosulu ile aynı abone numarası tekrar verilir. Kiracının kira kontratosu bitiminde adına yaptırılan abone numarasını 1 ay içinde geçici iptal, kesin iptal yaptırmadığı takdirde, isletmemiz tarafından abonenin suyu kesilir ve abone numarası gayrimenkul sahibine veya diğer bir kiracıya devredilebilir. Kiracı olarak oturmakta olduğu konut ve isyerinde oturduğu tarihler arasında su borcu bulunan kiracının, yeni adresinde bulunan su abonesinin borcu olmasa da suyu kesilir 5-6- Abone aynı adreste kalma kosulu ile (Resmi Daire aboneliği hariç olmak üzere) Satıs, veraset vs. nedenlerle devir islemleri gerektiğinde abone, hangi tarife grubuna giriyorsa, o tarife grubunun yılı bütçe tarifesinde belirtilen teminatın tutarı kadar mevcut teminatın farkı ve devir ücreti alınır. Gayrimenkulün satılması halinde yeni alan gayrimenkul sahibinin abone devrini 1 ay içinde devir alması gerekmektedir. Devir gerçeklesmediği takdirde abonenin suyu kesilir ve para cezası uygulanır. 30,00 50,00 9- ÇEVRE KORUMA TASKİ, atıksu kaynağının ruhsata tabi desarjlarında uygun gördüğü aralıklarda ve düzende bizzat örnek almak, ölçüm yapmak ve AtıksuDesarj Yönetmeliği nin 19( fıkrasında tanımlanan bağımsız kurum ve kuruluslara yaptırmak suretiyle desarjlarının uygunluğunu ve düzenlenen belgelerin doğruluğunu denetler. TASKi, endüstriyel atıksu kaynağında ek bir çalısmaya ihtiyaç gördüğü taktirde, harcamaların ilgili kaynak tarafından karsılanması sartı ile, bir denetim çalısması yapar veya uygun göreceği yetkili bir kurulusa yaptırır ve uzman kurulus rayiç bedeli alınır. (Devletin, yılı bütçe kanunda belirtilen oranda alınır.) A) KİRLİLİK ÖNLEME PAYI Atıksu özellikleri Atıksu Desarj Yönetmeliği madde 14 te belirtilen Ön Arıtma Sartları belirtilen limitlerinin üzerinde olan ve arıtma yükümlülüğü bulunmayan endüstriyel atıksu kaynaları Kirlilik Önlem Payı (KÖP) öder. Atıksu özellikleri Atıksu Desarj Yönetmeliği madde 14 te belirtilen Ön Arıtma Sartları belirtilen limitlerinin üzerinde olan ve arıtma yükümlülüğü bulunmayan endüstriyel atıksu kaynaları Kirlilik Önlem Payı (KÖP) öder. Arıtma yükümlülüğü olan ve/veya atıksu arıtma tesisi bulunmayan endüstriyel atıksu kaynakları kendilerine düsen yükümlülükleri yerine getirene kadar sürekli KÖP öderler. KÖP = T x B x K x Q Bu formülde; KÖP = Kirlilik Önlem Payını (TL) T = KÖP tahakkukuna esas alınacak süre (gün) bu süre ilgili yönergedeki esaslara göre hesaplanır. B = TASKĐ tarafından her yıl için tayin edilen atıksu birim fiyatı (TL/m3) Q = Kirlilik Önlem Payına tabi olacak endüstriyel atıksu debisini (m3/gün) K = (C-Ct) / Ct olarak tanımlanan kirlilik katsayısını ifade eder. Burada; C = En yüksek (C-Ct)/Ct oranını veren kirletici parametrenin iki analizinin ortalama konsantrasyon değeri. Ct = Aynı kirletici parametre için Madde 14 ( ve ( de verilen limit değeri göstermektedir Kirletici kaynak tarafından gerekli tedbirlerin alınması süresince tahakkuk ettirilecek Kirlilik Önlem Payına iliskin Kmax katsayıları mevcut tüm bilimsel ve teknik bilgilerin ısığında endüstriyel atıksu kaynaklarını tanımlayan kategoriler ve parametreler bazında TASKĐ tarafından tayin edilir. K<Kmax ise; K = K K>Kmax ise; K = Kmax alınarak KÖP hesaplanır. Endüstriyel nitelikli her kurulus bulundukları yörede kanalizasyon sebekesi olsun olmasın, verilecek süreler içerisinde gerekli tedbirle alana kadar KÖP öderler. Ön arıtma yükümlülüğü olan ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda arıtma yaparak alıcı ortama desarj edecek kirletici kaynaklar için de aynı Kmax katsayıları geçerlidir d- Ön arıtma veya Arıtma Tesisi yapmıs olan firmalar için asağıdaki formüle göre KÖP tahakkuku yapılır. Kirlilik Önlem Payı tahakkuku için Ka= (Ca-Ct)/Ct katsayısı esas alınır. Burada; KÖP=30 x B x Q x Ka Ka: (Ca-Ct)/Ct Ca:Arıtma tesisi çıkısından uygunsuzluğa esas olan en yüksek (Ca-Ct)/Ct oranını veren parametrenin iki analizin ortalama konsantrasyon değeridir.

16 d- Ka<Kamax ise; Ka=Ka Ka>Kamax ise; Ka=Kamax alınır. Kmax ve Kamax değerleri ilgili Yönergede belirtilir. Tek bir numunenin değerlendirilmesi ile KÖP tahakkuk ettirilmez. KÖP tahakkukuna esas olacak debi endüstri debisi olarak alınır ve bununla ilgili esaslar Yönergede açıklanır, ph ön sart parametresi olup ph yi sağlayamayan kuruluslara tespit tarihinden itibaren 15 günlük bir süre verilir. Bu süre zarfında arıtma tesisinin revizyonu yeterli görülmez ise, faaliyetten men edilmesi için gerekli islemler yapılır. Arıtma tesisi yapmıs firmalar dilekçe ile müracaatları halinde arıtma tesisinden alınacak iki numunenin analiz değerlerinin ortalamasının Madde 14-b de belirtilen limitleri sağlaması halinde KÖP tahakkuku geçici olarak durdurulur. Daha sonra arıtma tesisi çıkısından alınan birinci ardısık numunelerin ortalaması ile ikinci ardısık numunelerin ortalamasının kötü çıkması halinde firma ikaz edilir. Üçüncü ardısık numunelerin ortalamasının da kötü çıkması halinde atıksu kaynağının faaliyetten men edilmesi için gerekli islemler yapılır. e - Arıtma tesisini çalıstırmayan ve/veya endüstriyel atıksularını arıtmadan, doğrudan ve/veya dolaylı yollarla kanalizasyon sebekesine veya alıcı ortama desarj ettiği tespit edilen kuruluslara, tespit tarihinden itibaren iki aylık bir süre verilir. Bu süre zarfında arıtma tesisinin revizyonu yeterli görülmez ise; faaliyetten men edilmesi için ilgili kuruluslara yazı yazılır. Bu tip kuruluslara tespit tarihinden itibare söz konusu uygunluğu tespit edilene kadar KÖP tahakkuku Kamax değerlerine 1 eklenerek hesaplanır. B) C) ATIKSU PARAMETRELERİ İKİ SAATLİK KOMPOZİT ÖRNEĞİNDE İZİN VERİLEBİLİR DEĞER Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOI5) Kimyasal Oksiöen ihtiyacı (KOİ) 600<KOİ<4000 mg/lt Askıda Katı Madde (AKM) 500 mg/lt Toplam Azot (TKN) 73 mg/lt Toplam Fosfor (P) 18 mg/lt Bitkisel Yağ 250 mg/lt Mineral Yağ 50 mg/lt Anyonik Yüzey Aktif Maddeler (DETERJAN) 10 mg/l (Biyolojik olarak parçalanması TSE ye göre uygun olmayan maddelerin bosaltımı yasaktır.) Arsenik (As) 0,1 mg/l Antimon (S 0,5 mg/l Kalay (Sn) 2 mg/l Bor (B) 3 mg/l Kadriyum (Cd) 0,2 mg/l Toplam Krom (Cr) 1 mg/l Bakır (Cu) 0,5 mg/l Kursun (P 0,5 mg/l Nikel (Ni) 0,5 mg/l Çinko (Zn) 2 mg/l Civa (Hg) 0,05 mg/l Gümüs (Ag) 1 mg/l Toplam Siyanür (CN) 20 mg/l Fenol 10 mg/l Toplam Sülfür 2 mg/l Balık Biyodeney-48 saat tolerans limiti (TL50) 100% Sülfalt (SO4) 600 mg/l Ph 06,5-10 Çökebilen katı madde (ÇKM) 1 mg/l Not:TASKİ atıksuları bu maddede öngörülen kalite ölçütlerinin altında bulunan ancak özellik arz eden atıksu kaynakları için bölgesel olarak toplu halde yük tarifine ilisin kısıtlamalar koyabilir. TASKİ sülfat parametresi 600 mg/lt nin üzerinde olan endüstrilerde seyrelmenin olduğu kanal noktasına kadar özel kanal yapılmasını isteyebilir veya TASKİ söz konusu kanalı bedeli Gerçek maliyet üzerinden yapılacak ödemeler için TASKİ nin tahakkuksuz gelirlerin tahsilatı ile ilgili tahsilat yöntemleri uygulanır. ANALİZ ÜCRETLERİ TASKİ Kurulus Yasasına göre kanalizasyon sebekesine verilmesi sakıncalı maddelerle, içme suyu havzalarının korunması için gereken tedbir düzenlemeleri kapsayan tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksuların Kanalizasyon Sebekesine Desarj Yönetmeliği ile Yüzeysel Su Kaynaklarının Kirlenmeye Karsı Korunması hakkındaki yönetmelik hükümleri gereği Çevre Koruma Ofisi Laboratuarında yapılan atıksu ve ağır metal analizi olumsuz çıktığı takdirde analiz ücreti olarak A) Fiziksel Analiz 1)Sıcaklık 12,00 2)Çökebilen katı madde 18,00 3)Toplam askıda katı madde 41,00 4)PH 15,00 B) Kimyasal Analiz 1)KOİ 2)BOİ5 74,00 3)Çözünmüş Oksijen

17 4) Yağ ve Gres 5) Amonyum Azotu 6) Nitrat Azotu 7) Nitrit Azotu 8) Sülfür 9) Serbest klorür 10) Toplam Fosfat 11) Siyanür 12) Krom VI 13) Demir 14) Potasyum 15) Kursun 16) Kadmiyum 17) Alüminyum 18) Nikel 19) Çinko 20) Bakır 21) Sülfat 22) Sülfid 23) Siyanür 24) Nitrit 25) Arsenik 26) Toplam krom 27) Civa 28) Gümüs 29) Kalay 30) Toplam Azot 31) Anyonik Yüzey aktif maddeler D) E) F) G) H) I) İ) J) Çevre Kontrol Ofisi Denetim Ücreti YILLIK DENETİM SAYISI Petrol ofisi ve yıkama,yağlama atölyeler 3 Kesimhaneler 12 Gıda sanayi 3 4- Fabrikalar 3 5- Endüstriyel tesisler ve is makinaları san Hastahaneler, poliklinikler, oteller 3 7- Gıda San (Güney Süt Ltd.Sti - Ünaldı Nebati Yağ) 12 Sanayi Denetleme ücreti Atıksu numunesi alma ücreti Anlık atıksu numunesi alma ücreti 2 saatlik atıksu numunesi alma ücreti 132,00 528,00 132,00 132,00 132,00 132,00 528,00 44,00 44,00 66,00 Endüstriyel atıksu geçici desarj izin belgesi ücreti 90,00 Desarj kalite kontrol ruhsatı ücreti 105,00 Desarj kalite kontrol ruhsat ücretini ihbar yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içinde ödemeyen atıksu kaynağını kirleten aboneler için Desarj Kalite Kontrol Ruhsat Ücreti nin %50 fazlası tahsil edilir. Kanalizasyon sebekesi dısında alıcı ortama desarj yapan endüstriyel atıksu kaynaklarının Atık suları için kısıtlamalar, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde belirlenen esaslarda değerlendirilir. Vidanjör Bosaltma Ücreti / 12 / 1 (10 ) sayılı Meclis Kararı gereği vidanjörlerin atıksu arıtma 22,00 tesisine bosaltma ücreti (araç basın (KDV hariç) ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ K) 02 Ocak 2004 tarih mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bazı Kanunlarda Değisiklik Yapılması Hakkında Kanun 'un 41. maddesinde yazılı "Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, is yeri ve diğer sekillerde kullanılan binalar ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ'ne tabidir. Konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp basına hesaplanarak su faturasında ayrıca gösterilmek suretiyle tahakkuk etmis sayılır. 0,20 A) ÖZÜRLÜ İNDİRİMİ 10- UYGULANAN İNDİRİMLER 01/07/2005 tarihli 5378 Sayılı Kanun'da "Doğustan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çesitli derecelerde kaybetmesi nedeni ile toplumsal yasama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karsılama güçleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danısmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan birey, özürlü olarak tanımlanmaktadır.

18 a b c Birinci Derece Özürlü Đndirimi: Çalısma gücünün % 80'inden fazlasını (% 80 dahil) kaybetmis olanlar ; Su Fiyatının %50 indiriminden faydalanır. İkinci Derece Özürlü İndirimi : Çalısma gücünün % 60'ından fazlasını (% 60 dahil % 80'e kadar) kaybetmis olanlar ; Su Fiyatının %40 indiriminden faydalanır. Üçüncü Derece Özürlü Đndirimi : Çalısma gücünün % 40'ından fazlasını (% 40 dahil % 60'a kadar) kaybetmis olanlar; Su Fiyatının %30 indiriminden faydalanır. 18 Mart 1998 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkındaki yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenmis sağlık kurulu raporları esas alınarak verilen kimlik ile ; 1) 2) Kiracı ise (Kira kontratı, konut formu) (Adres ve abone değisikliğinin bildirilmesi) Vukuatlı nüfus cüzdan örneği, Özürlü sağlık raporu veya özürlü kimlik belgesi veya özürlü oranı islenmis nüfus cüzdanı,(özürlülere verilecek sağlık kurulundaki yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen hastenelerden alınan rapor 3) geçerlidir.özürlü sağlık kurulu raporu ; özür durumuna göre tüm vucüt fonksiyon kaybı oranları belediye hekimi tarafından kontrol edildikten sonra isleme alınır.) NOT: Özürlü abone indirimi, özürlünün ikamet ettiği abone için geçerlidir. (Tek abone, tek sayaç, tek mesken) Fiili ehliyetleri mahkeme kararıyla kaldırılmıs veya sınırlandırılmıs olan ergin kisiler ile velayet altında bulunmayan küçüklerin kendilerini ve mallarını gözetmek ve yönetmek amacıyla mahkemece atanan yasal temsilciler (vasiler), özürlü ile aynı evde oturduklarını belgelemek kaydıyla, kullandıkları abonede yukarıda belirlenen özür oranına göre ÖZÜRLÜ SU İNDİRİMİNDEN faydalanırlar. 31/12/2011 tarihine kadar ''Özürlü İndirimi''den faydalanan aboneler, her yıl yasadıklarına dair belge getirmeleri kosulu ile yukarıda belirlenen özür oranlarına göre su indiriminden yararlanırlar. B) ŞEHİT- GAZİ İNDİRİMİ 1980 Yılından itibaren ŞEHİT olanların ailelerinin, esleri anne baba ve 18 yasına gelmemis çocuklarına % 75 indirim uygulanır. Muharip Gaziler Derneğine kayıtlı İstiklal Savası, Kore Savası GAZİLERİ ile Kıbrıs Harekatına bizzat katıldıklarına dahil ve her yıl yasadıklarını gösterir birer belge getirmeleri sartı ile % 50 indirimli su ücretinden faydalandırılmaları tarih ve 12/1 (7) sayılı Meclis Kararı ile kabul edilmis olan karar yürürlüktedir. C) 3713 SAYILI KANUNU KAPSAMINDA VAZİFE MALULU EMNİYET TESKİLATI İNDİRİMİ 05/12/2006 tarih ve 12/11(6) sayılı Meclis Kararı ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 21. maddesine göre terör malulu (vazife malulu) olarak emekli olan emniyet mensuplarına % 50 (yüzde elli) su indirimi uygulanır. D) 65 YAŞ ÜZERİ İNDİRİMİ 01/07/1976 tarihli ve 2022 sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan "65 Yasını doldurmus Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaslarına Aylık Bağlanması Hakkkında Yönetmelik" 2. madde a bendinde yazılı "65 yasını doldurmus, kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kurumlarının her hangi birisinden her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamıs veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararı ile veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmıs herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve 2022 sayılı kanunun 1. maddesinde belirtilen gösterge rakamını memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olan vatandasların" her yıl yasadıklarına dair belge getirmeleri kosulu ile % 50 (yüzde elli) su indirimi uygulanır. A) B) C) EMEKLİ SON ÖDEME GÜNÜ 14/02/2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 4. bölüm madde 12 hükmü "okulların su, doğalgaz ve elektrik ücretlendirilmesi resmi okullara uygulanan tarife üzerinden uygulanır." Madde 2 ( fıkrasındaki tanıma göre "Okul: Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarını" kapsar. 30/07/2009 tarih sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığının yazısına istinaden ''2634 sayılı Turizmi Tesvik kanununun '' Elektrik, havagazı ve su ücretleri baslıklı 16.maddesinde; Turizm belgeli yatırım ve isletmeler elektrik, gaz ve su ücretlerini o bölgede ki sanayi ve meskenlere uygulanan tarifelerden en düsüğü üzerinden öder. K.D.V UYGULAMASI 1 DİĞER UYGULAMALAR Sosyal Güvenlik Kurumlarından alınmıs olan Emekli Belgesi ile müraacat eden abonelerin faturalarının son ödeme tarihi; ayın son günü ödeme tarihi olarak düzenlenir. ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI TARİFE UYGULAMASI Ücretlerin tamamına ayrıca K.D.V dahil edilerek tahsil edilecektir.

19 1 EVSEL KATI ATIK TARİFESİ ATIKSU ALT YAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİSKİN YÖNETMELİK 27/10/2010 TARİH VE SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİSTİR. Yönetmeliğin 21. maddesinde-(1) Atıksu hizmetleri için tahsil edilen ücretlerin atıksu hizmetlerinde kullanılmasını,evsel katı atık idareleri evsel katı atık hizmetleri için tahsil edilen ücretlerin evsel katı atık hizmetlerinde kullanılmasını sağlayacak tam maliyet muhasebe sistemi kurmakla yükümlüdürler. Yönetmeliğin 22. maddesinde-(1) Atıksu ve evsel katı atık hizmetlerine ait ücretlendirme yapılan hizmetlerin karşılığı olarak müstakilen düzenli aralıklarla su faturaları üzerinden yapılır. Yönetmeliğin 12. maddesinde; Hizmet sözleşmesi Madde 1(1) Her bir abone için toplam sistem maliyeti o aboneye verilen veya verilecekhizmete göre hesaplanır.atıksu altyapı yöntemleri ve/veya evsel katı atık idareleri hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacak her abone karşılıklı sözleşme yapmakla yükümlüdürler. ABONE TİPİ MESKEN (MESKEN ŞANTİYE) NET ABONE SAYISI KDV HARİÇ KATI ATIK BEDELİ 4,7 KDV DAHİL KATI ATIK BEDELİ 5,08 İŞ YERİ ,64 İNŞAAT ,8 OKUL ,00 RESMİ KURUM ,00 TOPLAM ABONE BİLGİ EDİNME YASASI 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun Uygulanmasına iliskin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmeliğin 22. maddesince sağlanan bilgi ve belgeler için, TASKİ elektronik posta yoluyla erisim sağlayanlar dahil, erisimine olanak sağladıkları bilgi veya belgeler için basvuru sahibinden, bilgi ve belgelere erisimin gerektirdiği inceleme, arastırma, kopyalama, postalama ve diğer maliyet unsurları ile orantılı ölçüde ücret tahsili edebilir. İlk on sayfanın kopyaları için postalama maliyeti dahil herhangi bir ücret alınmaz. Bilgiye erisim ücreti Maliye Bakanlığınca belirlenen tarifeye göre tahsil edilir Meclisce Yılı Bütçe Tarifesinde Belirlenen Tarifeler; " ESAS YÖNETMELİK ", " TARİFELER YÖNETMELİĞİ " VE " ATIKSU DESARJ YÖNETMELİĞİ " hükümleri ile birlikte yürütülür.

MADDE 23. SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFESİ (KDV HARİÇ)..Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerle belirlenmesidir.

MADDE 23. SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFESİ (KDV HARİÇ)..Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerle belirlenmesidir. MADDE 23. SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFESİ (KDV HARİÇ)..Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerle belirlenmesidir. A) 2014 MALİ YILI İÇMESU TARİFESİ Abone gruplarına göre

Detaylı

I. BÖLÜM GENEL ESASLAR VE ABONELİK

I. BÖLÜM GENEL ESASLAR VE ABONELİK İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM... 3 GENEL ESASLAR VE ABONELİK... 3 AMAÇ... 3 KONU... 3 TARİFENİN TANIMI... 3 TARİFE ÇEŞİTLERİ... 3 ABONE TANIM VE TÜRLERİ... 4 ABONE OLMA KOŞULLARI... 4 ABONE TÜRLERİ... 5 ABONE GRUPLARI...

Detaylı

TARİFELER YÖNETMELİĞİ

TARİFELER YÖNETMELİĞİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış suların uzaklaştırılması

Detaylı

TARĠFELER YÖNETMELĠĞĠ

TARĠFELER YÖNETMELĠĞĠ TARĠFELER YÖNETMELĠĞĠ 1 TARĠFELER YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış suların uzaklaştırılması

Detaylı

T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : 10 29/11/2013 GENEL KURUL KARARI KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA:

T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : 10 29/11/2013 GENEL KURUL KARARI KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA: T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : 10 29/11/2013 Öz: Tarifeler Yönetmeliği. GENEL KURUL KARARI Meski Genel Müdürlüğünün 20/11/2013 tarihinde saat 14.00 da Büyükşehir Belediye

Detaylı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 BÖLÜM GENEL ESASLAR

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 BÖLÜM GENEL ESASLAR AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 BÖLÜM GENEL ESASLAR AMAÇ Madde 1-20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı Kanuna 3305 sayılı kanunla değişik geçici

Detaylı

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-Bakanlar Kurulunun 13.03.2014 tarih ve 2014/6072

Detaylı

TARİFELER YÖNETMELİĞİ

TARİFELER YÖNETMELİĞİ T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ( E.S.K.İ ) TARİFELER YÖNETMELİĞİ 29.11.2000 tarih ve 4/3 Sayılı değişiklik 1 I.BÖLÜM Genel Esaslar AMAÇ,YASAL DAYANANAK

Detaylı

MASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

MASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 20.11.1981 Tarih ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna 3305

Detaylı

T.C. ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü. Su Hizmetleri Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü. Su Hizmetleri Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği T.C. ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Su Hizmetleri Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) 3/7/2005 tarih ve 5393 sayılı

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Kahramanmaraş Belediyesi Su ve Kanalizasyon

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış

Detaylı

YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ

YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 YÖNETMELİĞİN ADI 2 HAZIRLAYAN BİRİM SASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3 4 5 YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ VE SAYISI GENEL KURUL KARAR TARİHİ VE SAYISI YAYIMLANDIĞI

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 2014 Ş U S K İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 Yönetmeliğin

Detaylı

ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ.. BÖLÜM Genel Esaslar

ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ.. BÖLÜM Genel Esaslar ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM Genel Esaslar AMAÇ : Madde-1 : 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş Yasası na 3305 sayılı Yasa ile eklenen Ek-4 madde uyarınca kurulan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Çanakkale Belediyesi

Detaylı

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- Amaç 2- Konu 3- Tanımlar 4- Tarife Çeşitleri 5- Abone Tanımı ve Türleri 6- Abonelerin Gruplandırılması

Detaylı

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) 20.11.1981 tarihli ve 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün, Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını düzenler. MADDE 2 : Kapsam Bu Yönetmelik

Detaylı

2012 YILI ÜCRET TARİFESİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK ESASLAR

2012 YILI ÜCRET TARİFESİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK ESASLAR 2012 YILI ÜCRET TARİFESİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK ESASLAR 1-2012 Yılı Tarifeleri, herşeyden önce 2560 Sayılı Kanunun 23. ve ASKİ Tarifeler Yönetmeliğinin başlıca 10, 11 ve 15. maddeleri ile Yönetmeliğin

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ Abone İşleri Bölge Dairesi Başkanlıkları 2012 İ S K İ G E N E L M Ü D

Detaylı

İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ . İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ 1 İSKİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK İLAN METNİ I. BÖLÜM GENEL İÇİNDEKİLER

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ Abone İşleri Avrupa Bölge Dairesi Başkanlıkları 2011 İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmelik; atıksuların

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, atık suların kanalizasyon şebekesine bağlanmalarına, vidanjör ve benzeri bir araç ile taşınarak kanalizasyon şebekelerine

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 28/11/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 28/11/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR Karar No:494 NİN KASIM AYI TOPLANTISI 28/11/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR BİRLEŞİME KATILAN ÜYELER: BİRLEŞİME KATILMAYAN ÜYELER: 30 Bahri IŞIK, Hayri KÖSE, Recep TAŞPINAR, Fatih ŞENER, Kuzubey

Detaylı

ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 2010 İ SKİ GENEL MÜDÜRLÜĞ Ü 1 İSKİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON

Detaylı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ELEKTRİK TARİFELERİ YÖNETMELİĞİ ( Son Değişikliklerle ) R.G.: 09.11.1995 tarih, Sayı: 22458

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ELEKTRİK TARİFELERİ YÖNETMELİĞİ ( Son Değişikliklerle ) R.G.: 09.11.1995 tarih, Sayı: 22458 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ELEKTRİK TARİFELERİ YÖNETMELİĞİ ( Son Değişikliklerle ) R.G.: 09.11.1995 tarih, Sayı: 22458 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU DÖNEM : 2 KARAR ÖZETİ: Tarifeler ve Abone TOPLANTI : MAYIS BİRLEŞİM : 1 OTURUM : 1 KARAR NO : 13 KARAR TARİHİ : 14.05.2015 TEKLİF EDİLEN EVRAKIN Hizmetleri Yönetmeliğinde

Detaylı

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİK TASLAĞI

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİK TASLAĞI MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Tanımlar, İlkeler ve Yükümlülük Amaç ve kapsam

Detaylı