Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir."

Transkript

1 Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

2 MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ PROJESİ Ankara, Bu çalışma, Mehmetçik İçin Yurttaşlık Eğitimi (MİYE) Projesi kapsamında Av. Nursel Atar (J.D.) tarafından hazırlanmış metinden yola çıkılarak Prof. Dr. C. Hakan Aydın, Doç. Dr. Hasan Çalışkan, Doç. Dr. Alper Tolga Kumtepe, Yrd. Doç. Dr. Yasin Özarslan dan oluşan öğretim tasarımı ekibi ile Mu. Alb. Ömer Evran ve Ulş. Bnb. Mehmet Akif Sözüeroğlu tarafından tasarlanmış ve düzenlenmiştir.

3 MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ 2

4 Önsöz ve Giriş 1. Temel Haklar ve İnsan Haklarının Korunması Temel Vatandaşlık Hakları, Çalışma Hakları ve Özel Gereksinim Gruplarının Hakları 3. Temel Ceza Hukuku Temel Medeni Haklar ve Medeni Yaşamın Hukuki Gereklilikleri ile ilgili Haklar Özet 39 49

5 MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ ÖNSÖZ VE GİRİŞ Bir toplumdaki bireylerin vatandaş olarak sahip oldukları hakların bilincine varmaları ve adalete erişim mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmaları, toplumların daha uygar ve demokratik bir yaşama kavuşmalarında büyük rol oynar. Kişiler sahip oldukları hakların ve yaşadıkları ülkede yürürlükte olan hukukun geçerliliğine olan inançları ile kendilerini güvende hissederler. İnsanların haklarını koruyabileceklerine dair inançlarının olması, uygar bir toplum için olmazsa olmaz bir şarttır. Bu doğrultuda, vatandaş olarak haklarımız ve yükümlülüklerimiz ile haklarımızın ihlali durumunda başvurabileceğimiz yollar konusundaki en temel bilgiler, bu eğitimin sınırları içerisinde kısaca anlatılacaktır. Hukuk dünyası çok geniş ve karmaşık bir alandır. Elbette kişilerin sahip oldukları haklar ve hukuki yollar bu eğitimde anlatılan bilgilerle sınırlı değildir. Bu eğitim sizleri, kendi haklarınız konusunda daha bilinçli ve diğer kişilerin hakları konusunda daha duyarlı kılmayı amaçlamaktadır. Mehmetçik için Yurttaşlık Eğitimi Projesi kapsamında planlanan eğitim etkinliklerinden birisi olan Yasal Güçlendirme Eğitimi şu konuları içermektedir: Temel Haklar ve İnsan Haklarının Korunması İnsan Haklarının ve Temel Hakların Korunması Kadınların Haklarının İhlalleri Durumunda İzlenebilecek Yollar Çocukların Haklarının İhlalleri Durumunda İzlenebilecek Yollar Kadınlara, Çocuklara Karşı veya Aile İçi Şiddet Durumlarında Başvurulabilecek Yardımcı Hizmetler 4

6 YASAL GÜÇLENDİRME EĞİTİM MODÜLÜ Temel Vatandaşlık ve Çalışma Hakları ile Özel Gereksinim Gruplarının Hakları Vatandaşlık İdare Hukuku İş Hukuku Özel Gereksinim Gruplarının Hakları Temel Ceza Hukuku Ceza Hukuku Ceza Muhakemesi Hukuku ve İnfaz Hukuku Temel Medeni Haklar ve Medeni Yaşamın Hukuki Gereklilikleri İle İlgili Haklar Medeni Hukuktaki Önemli Kavramlar ve Haklar Tüketici Konumunda Olmaktan Kaynaklanan Haklar Adli Yardım Hayvan Hakları Bu Yasal Güçlendirme çalışması sonrasında şu becerilere sahip olmanız beklenmektedir: Sahip olduğunuz hakların, bu haklara erişmenin ve bunları kullanmanın önemini açıklayabilecek, Karşılaşabileceğiniz hukuki durumlarda izleyeceğiniz yolları ve müracaat edebileceğiniz mercileri belirleyebilecek, Herhangi bir haksızlık ile karşılaştığınızda hukuken başvurulabilecek yollar olduğunu bilecek, Hem kendinizin hem de diğer insanların belirli hakları olduğunu ve bu hakları korumanın ve bunlara saygı duymanın toplumsal huzur ve düzen için önemli olduğunu açıklayabilecek, Diğer insanların olduğu gibi diğer toplumsal grupların ve hatta hayvanların da hak sahibi olduğunu ve bütün bu haklara neden saygı duymak gerektiğini kavrayabilecek, Hukuken korunan her hangi bir hakkı ihlal etmenin hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olduğunu ve bu hakların mutlak saygıyı gerektirdiğini açıklayabilecek, Haksızlıkların ve sorunların ortadan kaldırılmasının esas yolunun hukuk ve yargı olduğunu açıklayabileceksiniz. MEHMETÇİK EL KİTABI 5

7 MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ 1. Temel Haklar ve İnsan Haklarının Korunması Önem Bu kısımda insan hakları ve temel haklar ın yanı sıra, son derece önemli konular olan, çocukların ve kadınların haklarının korunması konuları da anlatılacaktır. İnsan hakları, insanların yalnızca insan olmaları nedeniyle sahip oldukları haklardır. Tüm dünyada insanlar, renkleri, dilleri, dinleri, milletleri fark etmeksizin, yalnızca insan oldukları için bu haklara sahiptirler. Bu haklar insanlık tarihinde çok köklü mücadeleler ve olaylar neticesinde kazanılmış, bireyin sahip olduğu temel seviyedeki haklardır. Bu haklar bireylere iktidar karşısında bir koruma alanı sağlayarak hem bireyin yaşamsal şartlarını garantiye alır, hem de devletleri sınırlar. Ülkemizde insanların sahip oldukları temel hakların bilincinde olmaları, bunların ne şekilde korunabileceğini bilmeleri, demokratik bir topluma kavuşulabilmesi için gereklidir. Kişilerin sahip oldukları hakların işletilmesi ile demokrasi de hayat bulacaktır. Bu bilincin olmadığı ülkelerde yönetimler ve halk, kişilerin temel seviyedeki haklarını gözetmeyecek ve hukuk anlamını yitirmiş olacaktır. Kadınların ve çocukların, özellikle şiddet durumlarında ihlal edilen hakları, tüm bir toplumun ve ülkenin ortak meselesidir. Kadınların ve çocukların haklarının ihlal edilmesi ve şiddete maruz kalmaları durumunda, haklarının ne şekilde korunabileceğinin bilinmesi tüm toplumun huzuru, kadınların insan haklarına saygı duyulması ve ülkenin geleceği açısından son derece önemlidir. 6

8 YASAL GÜÇLENDİRME EĞİTİM MODÜLÜ Gerek insan haklarının, gerek kadınların ve çocukların haklarının korunmasında hukukun yeri temel niteliktedir ve hukuki korumanın bilincinde olmadan çözüme kavuşmak imkânı neredeyse yoktur. Kadınların hakları konusunda, kadınların maruz kaldıkları şiddet durumlarına ağırlıklı olarak yer verilmiştir. Kadın hakları da insan hakları arasında değerlendirilmekte ve tüm dünyada özenle korunmaya çalışılmaktadır. Kadın haklarına bu kadar önem verilmesinin arkasında şiddetin hiçbir durumda kabul edilir bir tutum olmadığı gerçeği yatmaktadır. Çocukların hakları ise genel olarak çok geniş bir alanı kapsıyor olmakla beraber bu modülde ağırlıklı olarak çocukların istismar ve ihmal edildiği durumlar üzerinde durulacaktır. Çocukların dünya için, toplum için ve gelecek için ne kadar önemli oldukları düşünüldüğünde, çocukların haklarını koruyabilmeleri adına öğrenileceklerin de ne kadar hayati olduğu anlaşılacaktır. Sorunlar 1. İnsan hakları ve temel hak ihlalleri: İnsan hakları ve temel hak ihlalleri, ne yazık ki dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye de de gerçekleşmektedir. MEHMETÇİK EL KİTABI 7

9 MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin (AİHM) 2012 Yılı Raporu na göre AİHM nin yargı yetkisini tanıyan 47 ülke içinde Türkiye, insan hakları ihlallerine en çok rastlanan 2. ülkedir yılları arasında AİHM de, Türkiye aleyhine dava açılmış, Mahkeme bu davaların inde devletimizin, vatandaşlarının insan haklarını ihlal etmiş olduğuna karar vermiştir yılı içerisinde, sadece Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı (BİHB) ile İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları na toplam 5289 hak ihlali iddiasıyla başvuruda bulunulmuştur. Yukarıdaki sayılar, yalnızca AİHM ile BİHB ve bağlı kurullarına yapılan başvuruları göstermektedir. Türkiye içerisinde insan hakları ihlalleri durumunda başvurulacak başka yollar olduğu ve her ihlal şikâyet konusu olmadığı için yukarıda verilen sayılar Türkiye de gerçekleşen insan hakları ihlallerinin tamamını göstermemektedir. 2. Kadın haklarının ihlali ve kadına karşı şiddet: Kadın haklarının ihlali ve kadına karşı şiddet, taciz, tecavüz veya öldürme gibi sorunlar sadece Türkiye de değil, tüm dünya ülkelerinde yaşanan gerçeklerdir. Türkiye de yaşayan her 4 kadından 1 i fiziksel şiddete uğramaktadır. Şiddete uğrayan her 4 kadının 3 ü eşi tarafından şiddete maruz bırakılmaktadır. Cinayet sonucu ölen kadınların çoğu eşleri tarafından öldürülmektedir. Kadın cinayetlerindeki en büyük ortak özellik öldürenlerin erkekler olmasıdır! Ülkemizde kadın haklarının ihlali ve kadına karşı şiddet konularındaki temel sorunlardan birisi kadınların, hak ihlallerine ve şiddete maruz kalmaları durumunda ne gibi hukuki yollara başvuracakları konusunda bilgisiz olmalarıdır. Bunun yanında, başvurulacak yolların etkisiz olacağının düşünülmesi de konunun psikolojik bir boyutudur. 8

10 YASAL GÜÇLENDİRME EĞİTİM MODÜLÜ TÜİK verilerine göre, 2005 ile 2010 yılları arasında, Türkiye de 100 binin üzerinde kadın cinsel taciz mağduru olmuştur. Cinsel tacizden mağdur olan kadınların %40 ı hiç şikâyetçi olmamıştır. Kadınların korktukları için şikâyetçi olamadıkları istatistiklere geçen bilgiler arasındadır. Acil yardım hattını arayan kadınlardan %57 si fiziksel şiddete, %46,9 u cinsel şiddete, %14,6 sı enseste (aile içi yasak ilişki) ve %8,6 sı tecavüze maruz kalmıştır. Cinsel saldırganların %75 i mağdurun tanıdığı birisidir. Ensest olaylarında faillerin %50 si öz baba, kalanı ise sırasıyla amcalar, enişteler, ağabeyler, dedeler ve dayılardır. Cinsel tacizlerdeki en büyük ortak özellik saldırganların erkekler olmasıdır! 3. Çocuk haklarının ihlali ve çocuğa karşı şiddet: Çocuk haklarının ihlali ve çocuğa karşı şiddet konularında karşılaşılan en büyük sorunlardan ilki çocukların küçük olmaları nedeniyle kendi haklarının varlığını, bu hakların hukuk sistemi tarafından korunmakta olduğunu ve korumayı kendilerinin de talep edebileceklerini bilmemeleridir. İkincisi ise mağdur çocuğun çevresindeki kişilerin hangi durumlarda çocukların haklarının ihlal edildiği konusunda bilinç sahibi olmamalarıdır. Ayrıca, kişilerin ihlal ve şiddet durumlarından haberdar olduklarında neler yapılabileceğine dair bilgi sahibi olmamaları da büyük bir sorundur. Yalnızca 2012 senesi boyunca, 5285 (beş bin iki yüz seksen beş) çocuğun hakkı ihlal edilmiştir. İhlal edilen çocuk hakları aşağıda listelenmiştir: 1172 (bin yüz yetmiş iki) çocuğun yaşam hakkı (ölüm/yaralanma), 991 (dokuz yüz doksan bir) çocuğun korunma hakkı (erken zorla evlilik, cinsel istismar, cinsel sömürüye alet edinme, şiddet, ihmal), 367 (üç yüz altmış yedi) çocuğun, çocuğa özgü adalet sistemindeki hakları (gözaltına alınma, tutuklama, ceza), 102 (yüz iki) çocuğun eğitim hakkı, 14 (on dört) çocuğun işkence ve kötü muamele görmeme hakkı, 38 (otuz sekiz) çocuğun, silahlı çatışma ortamlarından çocuğun korunması hakkı, 2623 (iki bin altı yüz yirmi üç) çocuğun sağlık hakkı MEHMETÇİK EL KİTABI 9

11 MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ Sadece bir yıl içerisinde bu kadar ihlalin yaşanması dahi bu konudaki hakların ve koruma yöntemlerinin bilinmesinin ne kadar önemli olduğu göstermektedir. Türkiye de tecavüze uğrayanların %50 si 18 yaş altındaki çocuklardır. Tecavüze uğrayan çocuklardan %10 u erkek çocuk, kalanı ise kız çocuğudur. Her 4 kız çocuktan 1 i cinsel şiddete uğramaktadır. En çok 7 9 yaş arası çocuklar cinsel şiddete uğramaktadır. Cinsel şiddete uğrayan 5 10 yaş arası çocukların %55 i, yaş arası çocukların da %40 ı ensest mağdurudur. Çocuk haklarının ihlali ve çocuğa karşı şiddet konularında bilmeniz gerekenler: 1. Hangi durumlarda çocuk hakları ihlal edilmiş olur? 2. Hangi durumlarda çocuğa karşı şiddet uygulanmış olur? 3. Herhangi bir çocuğun haklarının ihlal edildiğinden veya çocuğa karşı şiddet uygulandığından haberdar olduğunuz zaman hangi makamlara başvurmanız gerekir? Çocuk haklarının ihlali ve çocuğa karşı şiddet sorunları konusunda öğrendiklerinizi çevrenizdekilerle paylaşmak, ülkemizde çocuk hakları ihlallerinin azalmasını sağlayacaktır! Çözüm Temel Haklarımızın korunmasında bakabileceğimiz ilk hukuki kaynak olan Anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuk devleti, yalnızca yönetilenlerin değil, yönetenlerin de hukuk kuralları ile bağlı olduğu devlet olarak tanımlanabilir. Hukuk devleti olmanın sonuçlarından birisi de temel haklarımızın ve özgürlüklerimizin devlete ve devlet gücünü kullanan kolluk kuvvetlerine karşı hukuki güvence altında olmasıdır. Anayasamız ile temel haklarımız koruma altına alınmış ve insan haklarımız kanunlar düzeyinde de tanınmıştır. Temel haklarımız, Anayasa da yer alan ve somut olarak uygulanma imkânına sahip bulunan insan hakları- 10

12 YASAL GÜÇLENDİRME EĞİTİM MODÜLÜ mız olarak tanımlanabilir. Temel haklarımızın veya insan haklarımızın ihlali durumunda başvurulması gereken mercilerden kanunlarımızda yetkili makam olarak bahsedilmektedir. Yetkili makamlar mahkemeler olduğu gibi aynı zamanda idari ve siyasi merciler de olabilmektir. Devletimiz insan hakları ve temel haklar alanındaki korumanın sadece ulusal değil aynı zamanda uluslararası koruma olarak gerçekleşmesi için Türk vatandaşlarının AİHM ne başvuru hakkını tanımıştır. Türkiye içerisinde başvurabileceği herhangi bir hukuki yol kalmamış ve halen hak ihlali ortadan kalkmamış kişiler AİHM ne başvurarak dava açabilirler. Ulusal koruma kapsamında, mahkemeler yargısal koruma sağlar. Yargı dışı koruma yolları ise idari ve siyasi makamlara başvuru ile koruma sağlamaktadırlar. Buradaki idari makamlara örnek olarak Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı (BİHB) ve İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları gösterilebilir. Siyasi makamdan kasıt ise TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu dur. Özet olarak, kişilerin temel hak ve özgürlükleri, idarenin bir işlem, eylem veya ihmalinden ötürü zarara uğrar ise, bu kişiler önce ilgili idari veya siyasi makamlara veya idari mahkemelere başvuracak, bunlardan dilediği sonucu elde edememesi durumunda ise, en son olarak Anayasa Mahkemesi ne başvurabilecektir. Bunun yanında, yargısal süreçler içerisinde mahkemeler ya da süreç içerisinde yer alan diğer kişiler tarafından da kişilerin insan hakları ihlal edilebilir. Adil yargılanma hakkının ihlali buna örnektir. Böyle bir durumda vakit kaybedilmeksizin, varsa avukatla görüşülmeli, yoksa Baro ya ulaşılarak yol göstermeleri istenmelidir. MEHMETÇİK EL KİTABI 11

13 MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ Anayasa Mahkemesi ne bireysel başvuruda bulunabilmek için ihlal edilmiş olması gereken haklardan örnekler : Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı Konut Dokunulmazlığı Hakkı Kötü Muamele Yasağı Mülkiyet Hakkı Mülteci ve Sığınmacı Hakları Örgütlenme Hürriyeti Özel Hayatın Gizliliği Hakkı Sağlık ve Hasta Hakkı Seçme ve Seçilme Hakkı Sosyal Güvenlik Hakkı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı Töre ve Namus Cinayetleri Uyrukluk (Tabiiyet) Hakkı Yaşam Hakkı Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti Kadın Hakları Zorla Çalıştırma ve Angarya Yasağı Adil Yargılanma Hakkı Aile Kurma/Ailenin Korunması Hakkı Ayrımcılık Yasağı Bilgi Edinme Hakkı Bilim ve Sanat Hürriyeti Çalışma ve Sözleşme Hakkı Çevre Hakkı Çocuk Hakları Dilekçe Hakkı Din ve Vicdan Hürriyeti Eğitim ve Öğrenim Hakkı Engelli (Özürlü) Hakkı Haberleşme ve Basın Hürriyeti Düşünce ve İfade Hürriyeti İşkence Yasağı İnsan haklarının korunmasında başvurabileceğimiz uluslararası merci olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne başvurabilmek için üç temel şart vardır: Birincisi, şikâyete konu işlemin bir kamu otoritesi tarafından gerçekleştirilmiş olmasıdır; özel kişi ya da kuruluşlara karşı bu yola başvurulamaz. İkincisi, başvuruda bulunacak olan kişinin tüm iç hukuk yollarını tüketmiş olması şartıdır. Bundan kastedilen, bir kişinin bu mahkemeye başvurabilmek için ülkesi içinde hukuki açıdan yapabileceği hiçbir şeyin kalmamış olmasıdır. İç hukuk yollarının tüketilmesi şartının birtakım istisnaları da vardır. Örneğin, iç hukuk yolları makul sürede bitmiyorsa, bu şart mutlak olarak aranmaz. 12

14 YASAL GÜÇLENDİRME EĞİTİM MODÜLÜ Bunlara ek olarak, iç hukuk yolları tüketildikten ve hukuki makamlardan son karar ilgili kişiye bildirildikten sonraki altı aylık süre içerisinde AİHM başvurusu yapılmış olmalıdır. Bu üç şarttan herhangi birinin eksik olduğu AİHM başvurusu, Mahkeme tarafından reddedilir ve incelenmez. Temel haklar ve insan hakları, ulusal ve uluslararası koruma olmak üzere iki seviyede koruma altındadır: 1. Ulusal korumanın talep edilebileceği merciler şunlardır: - İdari makamlar (BİHB, Ombudsman, vb), - Siyasi makamlar (TBMM), - İdari mahkemeler veya - Anayasa Mahkemesi. 2. Uluslararası koruma ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne başvuru yoluyla talep edilir. Vatandaşların insan haklarının ihlal edilmesi durumunda başvurabilecekleri idari makamlar şunlardır: - Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı (İHB) - İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları - Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman) - Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu na Başvuru - Jandarma Genel Komutanlığı İnsan Hakları İhlallerini İnceleme ve Değerlendirme Merkezi (JİHİDEM) Türkiye, bir hukuk devleti olarak, vatandaşlarının temel hak ve insan haklarının korunmasına ek olarak, vatandaşlarına ayrıca bilgi edinme hakkı da tanımaktadır. Bu hak, hayatımızı ilgilendiren idari konularda bilgi edinmemizi sağlar. Bizi direkt ilgilendiren konuları sorabildiğimiz gibi, ödediğimiz vergilerin nereye harcandığı veya milletvekillerin mal varlığı gibi bizi dolaylı olarak ilgilendiren pek çok konuyu bu hak sayesinde sorgulayabiliriz. Bunun yanında, doğal olarak, bu hakkın sır dereceli bilgi ve belgeler, gizlilik, devlet sırrı gibi bazı istisnaları vardır. MEHMETÇİK EL KİTABI 13

15 MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ Bilgi Edinme Hakkı tüm bireylerin ve kurumların yasal bir hakkıdır. Bilgi edinme taleplerinin hukuki nedenlerle reddedilmesi ya da taleplere 60 (altmış) gün içerisinde cevap verilmemesi durumunda, reddeden merciye karşı İdare Mahkemesi nde dava açılabilir. Ayrıca, dava açmadan önce Başbakanlık Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu na ret tarihinden sonraki 15 (on beş) gün içerisinde müracaat edilebilir. Bilgi Edinme Hakkının hukuki bir neden olmadan kullandırılmaması ise suçtur. Bu durumunda Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunabiliriz. Yol Gösterici Olarak Baroların İnsan Hakları Merkezleri Barolar, avukatların meslek odaları niteliğindedir ve her ilde bulunmaktadır. Barolar bir yargılama kurumu değildir, ancak herhangi bir insan hakkı ve temel hak ihlal edildiğinde şikâyet hakkımızı kullanmak için bize yol gösterici olabilirler. Bulunduğumuz ildeki Baro ya giderek oradaki İnsan Hakları Merkezleri ne başvurup hak ihlali durumumuzu anlatıp Baro dan yardım isteyebiliriz. Temel Haklarımız son derece önemlidir. Bu nedenlerle, hukuki yardım almak için Barolara başvurmak, hakları ihlal edilen bireyler için gayet faydalı bir yol olacaktır. Kadın haklarının ihlali ve kadına karşı şiddet durumlarında izlenebilecek yöntemler: Kadına karşı şiddet Ceza Kanunu na göre zaten suç olan ve cezalandırılan bir davranıştır. Bu konunun önemi ve ülkemizde bu tür davranışların çok fazla görülmesi nedeniyle Türkiye de 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun isminde özel bir kanun hazırlanmıştır. Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun koruma alanına girmek için, kişinin şiddet içeren bir harekete doğrudan maruz kalması gerekmemektedir. Şiddete dolaylı olarak maruz kalınması veya maruz kalınmasa bile, bir şekilde şiddetten etkilenilmesi şiddet mağduru olmak için yeterlidir. Kanun, yalnızca gerçekleşmiş şiddet durumlarını değil, aynı zamanda gerçekleşme tehlikesi ya da ihtimali bulunan şiddet durumlarına karşı da koruma sağlamaktadır. 14

16 YASAL GÜÇLENDİRME EĞİTİM MODÜLÜ Bu Kanun uyarınca: 1. Aile mensubu (boşanmış eşler, çocuklar, diğer aile bireyleri, vb.) olup da şiddete maruz kalan kişiler (aynı hanede yaşayıp yaşamadıklarına bakılmaksızın), Emniyet Genel Müdürlüğü nün resmi kayıtlarına göre Şubat 2010 ile Ağustos 2011 arasındaki 19 aylık sürede yurt genelinde 78 bin 500 aile içi şiddet olayı yaşanmıştır. Sayı zamana oranlandığında, Türkiye de her 10 dakikada bir aile içi şiddet olayının yaşanmakta olduğu görülecektir. 2. Sadece kadın olmaları sebebiyle şiddete maruz kalan kadınlar (medeni hallerine bakılmaksızın), 3. Tek taraflı ve ısrarlı takip mağduru kişiler (aralarında aile bağı veya ilişkisi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, örneğin bir kadını sık sık telefonla arayıp onu rahatsız edecek davranışlarda bulunmak, onu sokakta takip etmek, kişinin ayrıldığı eski sevgilisin telefonuna sürekli mesaj yollaması gibi. Bu tür bir davranışa maruz kalan kişi bu kanundaki tedbirlerden faydalanabilecektir) 4. Bu kanunda yer alan tedbirlerin alınmasını isteyebilirler. Şiddete uğranılması durumunda izlenecek başvuru yolu: Kanun kapsamındaki koruyucu ve önleyici tedbirlerin uygulanması için, mağdur olan, şiddete uğrayan veya şiddetten haberdar olan her birey, şikâyet ve ihbar yoluyla talepte bulunabilir. Talepte bulunan kişiler ilk olarak en yakın karakola ya da Cumhuriyet Savcılığı na başvurup şikâyetleri konusunda bir tutanak düzenlenmesini sağlamalıdırlar. Telefon ile 155 veya 183 hatlarından biri aranarak da süreç başlatılabilir. Tedbirler için başvuruyu Savcılık, diğer kurumlar veya doğrudan mağdur 6284 sayılı Kanun kapsamında yapabilir. Başvuru üzerine Aile Mahkemesi Hâkimi duruşma yapmaksızın, önleyici ve koruyucu tedbirlere karar verebilir. Bunun yanında, mülki amirler (illerde vali, ilçelerde kaymakam) de birtakım tedbirlerin alınmasına karar verebilirler. MEHMETÇİK EL KİTABI 15

17 MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ Şiddet mağduru insanlar, utanmaları, çekinmeleri veya korkmaları gibi nedenlerle durumu ihbar veya şikâyet etme konusunda harekete geçmeyebilirler. Böyle durumlarda, mağdur kişiyi gereken işlemleri yapmak hususunda yönlendirmek veya şiddet durumlarını ihbar etmek hepimizin insanlık ve vatandaşlık borcudur. Unutulmamalıdır ki şiddete sessiz kalınması, yalnızca şiddetin artarak tekrar etmesini sağlar. Çocukların haklarının ihlali durumlarında izlenebilecek yollar: Çocuklar her toplumun geleceğidir ve onların sağlıklı bir ortamda yetişmeleri sadece çocuklara ve ailelerine değil, topluma da fayda sağlar Sayılı Çocuk Koruma Kanunu çocukların haklarının korunabilmesi için, hangi durumların çocukların haklarının ihlallerini oluşturduğunu belirtmektedir. Bu Kanun hakları ihlal edilen çocukları korunma ihtiyacı olan çocuk ve suça sürüklenen çocuk olarak tanımlamaktadır. Korunma ihtiyacı olan çocuk bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru olan çocuk olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımı anlayabilmek için şu bilgiler önemlidir: - Bir çocuğun bedensel gelişiminin tehlikede olması, onun vücuduna zarar verici bir davranışa maruz kalabileceği, ya da vücut olarak gelişmesini engelleyici şartlar altında olduğu anlamına gelmektedir. - Bir çocuğun zihinsel gelişiminin tehlikede olması, onun aklını, zekâsını geliştirebileceği imkânlardan yoksun bırakılması demektir (Anayasamızda Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi düzenlenmiştir. Buna göre hiç kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Kız-erkek fark etmeksizin bir çocuğun ne anası, ne babası, ne ağabeyi, ne de başka biri eğitim almasına engel olabilir. Kaldı ki, buna engel olmak aynı zamanda bir suçtur ve cezası vardır). - Bir çocuğun ahlaki gelişiminin engellenmesi, çocuğun içerisinde yaşadığı toplumun ve tüm insanlığın değer yargılarından uzak, bunlara karşıt biçimde büyütülmesi, kendisine bu şekilde davranılması, bu değerlerle irtibatının kesilmesi demektir. 16

18 YASAL GÜÇLENDİRME EĞİTİM MODÜLÜ - Çocuğun sosyal ve duygusal gelişimin engellenmesi ise çocuğun sağlıklı bir şekilde büyümesi için ihtiyaç duyduğu sevgi ve güvenden yoksun bırakılmasıdır. - Çocuğun kişisel güvenliğinin tehlikede olması, çocuğa yönelik herhangi bir zararın meydana gelebilme tehlikesinin olması durumudur. - Çocuğun ihmali, çocuğun fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimi için gerekli olan beslenme, barınma, giyim, temizlik, oyun, eğitim, güvenlik, sağlık ihtiyaçlarının karşılanmaması anlamına gelmektedir. Ne yazık ki çocuklar pek çok değişik konularda ihmal edilmektedirler: Fiziksel İhmal: Çocuğun yakınındaki kişilerin çocuğun gelişimine zarar veren, sürekli davranışları dolayısıyla çocuğun fiziki gelişimi ve sağlığı için gereken kaynakların sağlanmaması, yoksun bırakılması. Duygusal İhmal: Çocuğa sevgi, ilgi, alaka ya da yakınlığın gösterilmemesi. Cinsel İhmal: Çocukların kendilerinden büyükler tarafından cinsel olarak sömürülmelerine karşı korunmamaları ve bu duruma ilgisiz kalınması; çocukların cinsel gelişimlerine önem verilmemesi. - Çocuğun istismar edilmesi, çocuğun sağlığını, fiziksel ve psikolojik gelişimini olumsuz etkileyen, bir yetişkin, toplum veya devlet tarafından bilerek ya da bilmeyerek yapılan davranışlardır. Ne yazık ki çocuklar pek çok şekilde istismar edilmektedirler: Fiziksel İstismar: Çocuğun, kazalar dışında, başkalarının neden olması ile zarar görmesi ya da çocuğun fiziki olarak cezalandırılmasıdır. Duygusal İstismar: Çocuğun ana babasının ya da etrafındaki yetişkinlerin, çocuğun yeteneklerinin üzerindeki isteklerini ve beklentilerini çocuğa dayatmaları, çocuğu aşağılamaları, tehdit etmeleri, çocuğun iletişim çabalarına sessiz kalmaları, suçlama, aşırı koruma, alay etme gibi davranışları çocuğun duygusal istismarıdır. Ekonomik İstismar: Çocukların, çocuğun gelişimini engelleyici, haklarını ihlal edici işlerde veya düşük ücretli iş gücü olarak çalıştırılmaları, sömürülmeleridir. MEHMETÇİK EL KİTABI 17

19 MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ Cinsel İstismar: Çocukların kendilerinden büyük kişiler tarafından zorla ya da ikna edilerek cinsel haz için kullanılmaları ya da kullanılmalarına göz yumulmasıdır. Burada yalnızca çocukla cinsel ilişki kuran değil, buna izin veren, göz yuman kişiler de suçlu olacak ve cezalandırılacaktırlar. Çocuğun cinsel istismarı olarak görülen davranışlara aşağıdaki davranışlar örnek olarak gösterilebilir: - Çocuğun ırzına geçilmesi, - Çocuğun cinsel organının ellenmesi, - Çocuğun, müstehcen, ayıp sözlere maruz bırakılması, - Yetişkinin cinsel organını çocuğa göstermesi, - Çocuğun, yetişkinin vücuduna, cinsel organına dokunmaya yöneltilmesi veya zorlanması, - Çocuğun pornografide ya da fuhuşta kullanılması, - Çocuğa pornografik ya da cinsel içerikli görüntüler, filmler izlettirilmesi, - Teşhircilik. Suça sürüklenen çocuk kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında kovuşturma veya soruşturma yapılan veya hakkında güvenlik tedbiri uygulanan çocuktur. Herhangi bir suçu işlediği düşünülen çocuklar da hukuki koruma altındadırlar. Çocuk haklarının ihlali durumlarını tanımlayabilmek son derece önemlidir! Çünkü çocuklar hakları ihlal edildiğinde kendileri bunun farkında olup şikâyet mekanizmalarını geliştiremezler. Bu nedenle çocukları korumak için birtakım hukuki yollar geliştirilmiştir. Çocuk haklarının ihlali durumlarından haberdar olduğumuzda yetkili mercilerden herhangi birini (polis, jandarma, kaymakam, valilik, Cumhuriyet Savcılığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı) haberdar ederek çocukların haklarının korunmasını sağlamak çok önemlidir. Bunun için 155 numaralı telefon numarası aranabilir, polis ya da jandarma karakollarına giderek durum anlatılabilir. Çocuk Haklarının ihlali durumlarını ihbar etmek hem bir insanlık borcu hem de bir vatandaşlık görevidir! 18

20 YASAL GÜÇLENDİRME EĞİTİM MODÜLÜ Kadınlara, Çocuklara Karşı ya da Aile İçinde Gerçekleşen Şiddet Durumlarında Yardımcı Olabilecek Hizmetler: - Gelincik Merkezleri: Aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet ya da çocukların istismara uğradığı durumlarda, yardımcı ve yol gösterici faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu durumlarla karşılaşıldığında 7 gün 24 saat hizmet veren numaralı Gelincik Hattı vakit kaybetmeden aranmalı ve telefona çıkan rehber avukata olay anlatılmalıdır. Rehber avukat, mağdura bir avukatın atanması gerektiğini düşünürse, mağdur kişi için Gelincik Gönüllü Avukatlar listesinden bir avukat atayacaktır. - Alo 183: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nın bünyesinde kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ve gazilerle ilgili gelen çağrıları değerlendirerek rehberlik ve danışmanlık hizmeti veren bir çağrı merkezidir. İhmal, istismar ve şiddet vakaları veya töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi için tedbir mahiyetindeki ihbarlar, durumun aciliyeti göz önünde tutularak, vakanın bulunduğu ilin acil müdahale ekip sorumlusuna yönlendirilmektedir. Acil müdahale ekibi vakayı değerlendirdikten sonra emniyet veya jandarma birimleri ile koordinasyon kurarak, en kısa zamanda müdahale edilmesini sağlamaktadırlar. Sonuç İnsan hakları ve temel haklarımız hem ulusal hem de uluslararası alanda hukuki koruma altındadır. İnsan hakları ihlallerinde başvuracağımız yollar hakkında Baroların İnsan Hakları Merkezleri nden yardım istenebilir. İnsan hakları ihlallerinde yargısal yollara (mahkemelere) başvurmadan önce idari ve siyasi yollara başvurulabilir. Temel haklarımızın ihlal edilmesinde, şartların oluşması ile Anayasa Mahkemesi ne bireysel başvuruda bulunabiliriz. Kişilerin insan haklarının ihlali durumunda Türkiye içerisinde izlenen hukuki yollar neticesinde çözüm alınamaz ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne dava açılabilir. MEHMETÇİK EL KİTABI 19

21 MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ Kadınlara karşı şiddet uygulamak bir suçtur. Bunun yanında kadınlar ve aile içi şiddet için 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile özel tedbirler getirilmiştir. Kanunun koruma alanına girmek için kişinin şiddet içeren bir harekete doğrudan maruz kalması gerekmemekte, dolaylı olarak maruz kalması, hatta maruz kalmasa bile sadece şiddetten etkilenmesi yeterli olmaktadır. Bu Kanun, yalnızca gerçekleşmiş şiddet durumlarını değil, aynı zamanda gerçekleşme tehlikesi ya da ihtimali bulunan durumlara karşı da koruma sağlamaktadır Sayılı Kanun kapsamındaki tedbirler için bu durumlardan mağdur olan ya da haberdar olan kişiler en yakın karakola ya da Cumhuriyet Savcılığı na başvurup bir şikâyet veya ihbar tutanağı düzenlenmesini sağlamalıdırlar. Telefondan 155 veya 183 numaralı hatlar aranarak da süreç başlatılabilir. Çocukların hakları çok çeşitli biçimlerde ihlal edilebilmektedir. Çocuk hakkı ihlalleri durumlarını tanımlayabilmek çocukların sağlıklı yetişebilmeleri için çok önemlidir. Çocukların ihmal veya istismara maruz kaldığı ya da çocuğun şiddete uğradığı durumlarda vakit kaybetmeksizin kolluk birimlerini (polis, jandarma) haberdar etmek gerekmektedir. Gelincik Merkezleri, (Telefon: ) ve Alo 183 kadınlara karşı, aile içi şiddet ya da çocuk haklarının ihlali durumlarında yardımcı olabilecek hizmetler sunmaktadır. 20

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları)

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları) 27 Ağustos- 7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana da toplanan Suçların Önlenmesine ve Suçların Islahı üzerine Sekizinci Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilmiştir. Dünya halkları, Birleşmiş

Detaylı

6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET KANUNUN UYGULANMASI

6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET KANUNUN UYGULANMASI 6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET DDETİN ÖNLENMESİNE NE DAİR KANUNUN UYGULANMASI Türkiye önce aile içi şiddetin önlenmesi için; kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesine

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR

İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR 1 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARINA UYMAYAN İŞVERENLERİN KARŞILAŞABİLECEKLERİ YAPTIRIMLAR A- İŞ KAZASI MEYDANA GELMEDEN: (İş güvenliği kurallarını

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NİN KAPSAMI VE TEMEL DAYANAĞI NEDİR?

BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NİN KAPSAMI VE TEMEL DAYANAĞI NEDİR? ÇOCUK HAKLARI NEDİR? Çocuk hakları bir insan haklarıdır. İnsanın doğumundan itibaren birey olma hakkını tanıyan, ek olarak 18 yaşına kadar yaşama, gelişme, korunma ve katılma haklarına özel önem ve öncelik

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

KADIN VE AİLE BİREYLERİNİN ŞİDDETTEN KORUNMASINA DAİR KANUN TASARISI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KADIN VE AİLE BİREYLERİNİN ŞİDDETTEN KORUNMASINA DAİR KANUN TASARISI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KADIN VE AİLE BİREYLERİNİN ŞİDDETTEN KORUNMASINA DAİR KANUN TASARISI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanun, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan;

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

Cinsel haklar / üreme hakları insan haklarıdır.

Cinsel haklar / üreme hakları insan haklarıdır. halk için Cinsel haklar / üreme hakları insan haklarıdır. Bu haklar varolusumuzdan, ileri gelir. Tüm cinsel haklar / üreme hakları yasalarla koruma altına alınmıstır., Hazırlayan : Eylem Karakaya. Illüstrasyonlar

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE 2 KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 11 Mayıs 2011 tarihinde Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa

Detaylı

Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü. Fikret Toksöz May 12, 2015

Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü. Fikret Toksöz May 12, 2015 Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü Fikret Toksöz May 12, 2015 Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü İçin Taslak Yasal Temeller Merkez Düzey Yerel Düzey Müdahale Mekanizmaları Geleneksel

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

YAŞAM BOYU DÖNEMLERİNE GÖRE KADIN CİNSİYETİNİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR / OLAYLAR

YAŞAM BOYU DÖNEMLERİNE GÖRE KADIN CİNSİYETİNİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR / OLAYLAR Bir insan hakları ihlali olan kadına yönelik şiddet gelir, eğitim düzeyi fark etmeksizin farklı toplum ve kültürlerin yaşadığı ortak bir sorundur ve dünyadaki bütün kadınlar kocaları, babaları, kardeşleri

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başvuru Numarası: 2013/8492 Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM Başkan : Alparslan ALTAN ler : Serdar ÖZGÜLDÜR Recep KÖMÜRCÜ Engin YILDIRIM M. Emin

Detaylı

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi 27-30 Eylül 2009 Ankara

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi 27-30 Eylül 2009 Ankara Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi 27-30 Eylül 2009 Ankara ÇHS 1. maddesi Erken yaşta reşit olma durumu hariç TCK 6. maddesi Erken yaşta reşit olma durumu dahil ÇKK 3. maddesi 18 yaşından küçüklere

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

Temmuz 2012'de yürürlüğe giren Yeni Borçlar Kanunu ile birlikte işverene işçiyi psikolojik ve cinsel tacizden koruma yükümlüğü getirildi.

Temmuz 2012'de yürürlüğe giren Yeni Borçlar Kanunu ile birlikte işverene işçiyi psikolojik ve cinsel tacizden koruma yükümlüğü getirildi. YASAL HAKLARIMIZI ÖĞRENELĠM MOBBĠNG NEDĠR? YAZAN: AV.ÖZLEM AYATA İş gücüne katılımlarının zaten çok düşük olduğu ülkemizde kadınların, çalışma hayatında uğradıkları, kadın olmalarından kaynaklı ayrımcılık,

Detaylı

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu.

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu. AVUKAT HATİCE CAN Av.haticecan@hotmail.com Atatürk cad. 18/1 Antakya 0.326.2157903-2134391 AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA FETHİYE DOSYA NO : 2011/ 28 KATILAN : B. S. KATILMA İSTEYEN Türkiye Barolar

Detaylı

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU ÇERÇEVESİNDE MOBBİNG. Avukat Ümit Işıl Gültekin Gültekin Hukuk Bürosu

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU ÇERÇEVESİNDE MOBBİNG. Avukat Ümit Işıl Gültekin Gültekin Hukuk Bürosu 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU ÇERÇEVESİNDE MOBBİNG Avukat Ümit Işıl Gültekin Gültekin Hukuk Bürosu 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, hukukumuzda yeni bir

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-2: Cinsel Suç Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Grafik Listesi...

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır?

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? Bir suçun tanığı olmuş kişi, polise bilgi ve ifade vermek zorunda değildir. Ancak, ifadesine gerek duyulan kişilerin, polis

Detaylı

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER GİRİŞ Gelişen bilişim teknolojilerinin bütün kamu kurumlarında kullanılması hukuk alanında bir kısım etkiler meydana getirmistir. Kamu tüzel kişileri tarafından bilgisayar teknolojileri kullanılarak yerine

Detaylı

Aile içi şiddeti ihbar edin ve mahkemede yardımcı olun

Aile içi şiddeti ihbar edin ve mahkemede yardımcı olun DOMESTIC VIOLENCE HELP AT COURT Turkish AİLE İÇİ ŞİDDET Artık şiddetin sona ermesini istiyorsunuz Aile içi şiddeti ihbar edin ve mahkemede yardımcı olun Kadınlar İçin Aile İçi Şiddet Mahkemesi Savunma

Detaylı

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2-

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- Değerlendirme Raporu Birey Hak ve Özgürlükleri (I) Yaşam hakkı Kişi dokunulmazlığı Özel yaşamın gizliliği www.tkmm.net 1 2 1. YAŞAM HAKKI Yaşam Hakkı kutsal mı? Toplumun/devletin

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

BATMAN BAROSU ÇOÇUK HAKLARI KOMİSYONU

BATMAN BAROSU ÇOÇUK HAKLARI KOMİSYONU BATMAN BAROSU ÇOÇUK HAKLARI KOMİSYONU BATMAN ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN VERİLERE GÖRE; 2008-2012 Yılları arasında meydana gelen adli olay sayısının yıllara göre dağılımı: 1000 900 800 700 600 500

Detaylı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı Yargılama Sürelerinin Uzunluğu ile Mahkeme Kararlarının Geç veya Kısmen İcra Edilmesi ya da İcra Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Ödenmesine Dair Kanun Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana

Detaylı

Bulunduğunuz şehirde belediyelerin konukevleri var ise buralara doğrudan başvuruda bulunabilirsiniz.

Bulunduğunuz şehirde belediyelerin konukevleri var ise buralara doğrudan başvuruda bulunabilirsiniz. Aile İçi Şiddet Aile içi şiddete maruz kaldıysanız en yakın polis merkezine ya da jandarmaya, savcılığa veya doğrudan aile mahkemelerine müracaat ederek tedbir talebinde bulunabilirsiniz. Karakol, savcılık

Detaylı

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, ÇOCUKLARIN İNTERNET ORTAMINDA CİNSEL İSTİSMARINA KARŞI GLOBAL İTTİFAK AÇILIŞ KONFERANSI 5 Aralık 2012- Brüksel ADALET BAKANI SAYIN SADULLAH ERGİN İN KONUŞMA METNİ Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler,

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO : 2015/5132 KARAR TARİHİ : 01/04/2016 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU : Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler

Detaylı

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Mehmet SAYDAM Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii

Detaylı

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi*

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi* Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi* 23 Nisan 1999 tarihinde Uluslararası Savcılar Birliği tarafından onaylanmıştır. *Bu metin, HSYK Dış İlişkiler ve Proje

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

30.10.2014 5510 SAYILI KANUN

30.10.2014 5510 SAYILI KANUN 5510 SAYILI KANUN İş Kazası : İş kazası, aşağıdaki durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhsal olarak özre uğratan olaydır. 1 Sigortalının işyerinde bulunduğu

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları Aile içi Şiddetle Mücadele İçin Kadın Konukevleri Projesi nin açılış

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddet ŞEYDA YILDIRIM SOSYAL HİZMET UZMANI İZMİR AİLE DANIŞMA MERKEZİ

Kadına Yönelik Şiddet ŞEYDA YILDIRIM SOSYAL HİZMET UZMANI İZMİR AİLE DANIŞMA MERKEZİ Kadına Yönelik Şiddet ŞEYDA YILDIRIM SOSYAL HİZMET UZMANI İZMİR AİLE DANIŞMA MERKEZİ Şiddet Kadına Yönelik Şiddetin Yaygınlığı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Şiddet: Kişinin, fiziksel cinsel, psikolojik

Detaylı

SEMİNER 29.11.2014 8. ÖZELLİKLE ÇOK DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAŞLICA KONULAR

SEMİNER 29.11.2014 8. ÖZELLİKLE ÇOK DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAŞLICA KONULAR ETM SEMİNER 29.11.2014 KONU: MÜHENDİSLİĞİN HUKUKSAL KAVRAMLARI 1.TANIMLAR 2. SÖZLEŞME VE UNSURLARI, ULUSLAR ARASI SÖZLEŞMELER 3. BANKALAR, BANKACILIK, AKREDİTİF, TEMİNAT KONULARI 4. İŞ SAHİBİNİN VE ÇALIŞANLARIN

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 06.09.2012 TARİH VE 179 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ AMAÇ

Detaylı

Şiddetli Geçimsizliğin Çözümü Şiddet Değildir!!

Şiddetli Geçimsizliğin Çözümü Şiddet Değildir!! Şiddetli Geçimsizliğin Çözümü Şiddet Değildir!! Acı ve ızdırap veren, yaşam hakkını tehdit eden,temel bir insan hakkı ihlali olan şiddete DUR DE! KADINA KARŞI ŞİDDETE HAYIR! VE KONUK EVİ Şiddet Sadece

Detaylı

İTİRAZ USULLERİ. BMMYK Kasım 2014

İTİRAZ USULLERİ. BMMYK Kasım 2014 İTİRAZ USULLERİ BMMYK Kasım 2014 İtiraz Usülleri Etkili çare Son karara kadar ülkede kalma hakkı Sınırdışı edilmeme İdari ve yargısal itiraz hakkı İdari süreçler: İlk aşamada dosyayı inceleyen kişiden

Detaylı

: İstanbul Barosu Başkanlığı

: İstanbul Barosu Başkanlığı 31.05.2013 815 İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA İHBARDA BULUNAN : İstanbul Barosu Başkanlığı İHBAR EDİLENLER : Şiddet ve zor kullanan kolluk görevlileri, onlara bu yönde emir ve talimat verenler, bu

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ T.C. ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU FORMU Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 59. maddesine göre hazırlanmıştır. 1 BİREYSEL BAŞVURU FORMU I- KİŞİSEL BİLGİLER A- GERÇEK KİŞİLER İÇİN BAŞVURUCUNUN 1- T.C. KİMLİK

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

Macaristan Savcılığı İşbirliği ile Avrupa Konseyi Tarafından Düzenlenen AVRUPA SAVCILARI KONFERANSI 6.OTURUMU

Macaristan Savcılığı İşbirliği ile Avrupa Konseyi Tarafından Düzenlenen AVRUPA SAVCILARI KONFERANSI 6.OTURUMU Avrupa Konseyi Strazburg, 31 Mayıs 2005 Konferans Web Sayfası: http ://www. coe. int/prosecutors Macaristan Savcılığı İşbirliği ile Avrupa Konseyi Tarafından Düzenlenen AVRUPA SAVCILARI KONFERANSI 6.OTURUMU

Detaylı

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 2. Dersin amacı ve planı 18 3. CMH ve Hukuk

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1 Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart 2016 Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi K. Ahmet Sevimli Kimdir? 1972 yılında İstanbul da doğdu. 1990 yılında Bursa

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU

BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IÇINDEKILER... KISALTMALAR... GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU 1.1. GENEL OLARAK ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU... 5 1.2. MUKAYESELİ HUKUKTA BİREYSEL

Detaylı

MAĞDUR ÇOCUKLARA HUKUKİ YARDIM KONUSUNDA BAROLARIN YÜRÜTTÜKLERİ ÇALIŞMALARA BİR ÖRNEK

MAĞDUR ÇOCUKLARA HUKUKİ YARDIM KONUSUNDA BAROLARIN YÜRÜTTÜKLERİ ÇALIŞMALARA BİR ÖRNEK MAĞDUR ÇOCUKLARA HUKUKİ YARDIM KONUSUNDA BAROLARIN YÜRÜTTÜKLERİ ÇALIŞMALARA BİR ÖRNEK Harika SELİÇİ * İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi (Çocuk Mahkemeleri Komisyonu-Çocuk Hakları Komisyonu), 1989 yılından

Detaylı

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ :

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ŞİKAYETİN KONUSU : Özel büro ve turizm tesisleri

Detaylı

başkasına zarar vermeme suç olgusu hırsızlık

başkasına zarar vermeme suç olgusu hırsızlık Her ne şart altında olunursa olunsun, Tabiî Hukuk tan gelen başkasına zarar vermeme kuralının toplum tarafından özümsenmemiş oluşu suç olgusunu ortaya çıkarmaktadır. Bir suç olgusu olarak ele alınan hırsızlık,

Detaylı

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI VELAYET HUKUKU 1. Giriş...1 I. Konunun Tanıtımı...1 II. Kavramlarda Birlik Meselesi...14 III. Çalışmanın İnceleme Planı...18

Detaylı

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr ANAYASAL KURALLAR Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir (Ay. m. 56/1). Çevreyi geliştirmek,

Detaylı

GEREKLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMİ ALINMAYAN İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAKLARI NELERDİR?

GEREKLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMİ ALINMAYAN İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAKLARI NELERDİR? GEREKLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMİ ALINMAYAN İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAKLARI NELERDİR? Erol GÜNER * I. GİRİŞ: İşverenin işçiyi koruma, özellikle iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri

Detaylı

KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2014 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014

KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2014 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014 KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2014 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014 2014 yılında Kadın Dayanışma Vakfı Danışma Merkezi ne 354 kadın başvurdu. 101 kadın yüz yüze başvuru yaparken,

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :03.2013/572 KARAR TARİHİ:10/02/2014 RET KARARI ŞİKÂYETÇİ : F.Ş

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :03.2013/572 KARAR TARİHİ:10/02/2014 RET KARARI ŞİKÂYETÇİ : F.Ş T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :03.2013/572 KARAR TARİHİ:10/02/2014 RET KARARI ŞİKÂYETÇİ : F.Ş ŞİKÂYET EDİLEN İDARE : 1 Sosyal Güvenlik Kurumu(Re'sen) 2 İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Çiğli

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

1. HAFTA KIG126. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı. Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK. ekmelsulak@karabuk.edu.tr

1. HAFTA KIG126. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı. Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK. ekmelsulak@karabuk.edu.tr 1. HAFTA KIG126 Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK ekmelsulak@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 GİRİŞ Bilindiği üzere çalışanlar açısından 2 temel risk söz konusudur;

Detaylı

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Güneş GÜRSELER * Hiçbir planlama yapılmadan birbiri ardına açılan hukuk fakültelerinin yılda ortalama

Detaylı

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler Yargı ÜNİTE 9 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Yargı bağımsızlığı kavramını tanımlayabilecek, Yargı içinde yer alan farklı mahkemeleri ve bunların görevlerini öğreneceksiniz. İçindekiler Yargı Yetkisi

Detaylı

2.1. 4857 SAYILI İŞ KANUNU HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK HALİNDE ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZALARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

2.1. 4857 SAYILI İŞ KANUNU HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK HALİNDE ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZALARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 4857 SAYILI İŞ KANUNU, 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE SAİR MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI VE BU CEZALARA İTİRAZ EDİLMESİ USULÜ 1. GİRİŞ Sanayi toplumunun

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG. COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG 13 Ekim 2009 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. 688 Sıra Sayılı Kanun uyarınca, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların

Detaylı

Adli Yadım Bürosu ADLİ YARDIM BÜROSU

Adli Yadım Bürosu ADLİ YARDIM BÜROSU Adli Yadım Bürosu 8 ADLİ YARDIM BÜROSU Adli Yardım Bürosu Adli Yadım Bürosu 8. BÖLÜM ADLİ YARDIM BÜROSU Bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve hak arama özgürlüğünün kullanımda

Detaylı

2 Kasım 2011. Sayın Bakan,

2 Kasım 2011. Sayın Bakan, SayınSadullahErgin AdaletBakanı Adres:06659Kızılay,Ankara,Türkiye Faks:+903124193370 E posta:sadullahergin@adalet.gov.tr,iydb@adalet.gov.tr 2Kasım2011 SayınBakan, Yedi uluslarası insan hakları örgütü 1

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi

Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi 04.01.2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Borçlar Yasasına bakacak olursak yeni yasada hizmet

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013 Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi K. Ahmet Sevimli Kimdir? 1972 yılında İstanbul da doğdu. 1990 yılında Bursa

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

Munzam Sandıklara İşverenlerce Yapılan Katkı Payı Ödemelerine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

Munzam Sandıklara İşverenlerce Yapılan Katkı Payı Ödemelerine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı www.pwc.com.tr Munzam Sandıklara İşverenlerce Yapılan Katkı Payı Ödemelerine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Vergi ve Hukuk Bülteni 20 Mart 2015 Finansal Sektör Anayasa Mahkemesi kararı ve vergilendirmeye

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 25.5.2005 tarihli ve 5352 Sayılı Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ektedir. Gereğini arz ederim. 29 Ocak

Detaylı

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI 6 9 İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI İş Kanunu 1475 sayılı İş Kanunu nun 14. Maddesi Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu İş Mahkemeleri Kanunu İşsizlik Sigortası Kanunu Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

İŞ KAZALARINDA İŞVERENLERİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI NELERDİR?

İŞ KAZALARINDA İŞVERENLERİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI NELERDİR? İŞ KAZALARINDA İŞVERENLERİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI NELERDİR? Özer DEMİRDİZEN * I- GİRİŞ İşverenin, işyerinde vuku bulan iş kazası olayını bildirim yükümlülüğü ve meydana gelen zarar

Detaylı

Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Hazýrlayan Ebru Özberk T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ekim 2008 Bu kitabýn basým, yayýn,

Detaylı

25-26 HAZİRAN 2013/ANKARA KADINLARIN EV İÇİ ŞİDDETTEN KORUNMASI MATRA PROJESİ ÇALIŞTAYI ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI

25-26 HAZİRAN 2013/ANKARA KADINLARIN EV İÇİ ŞİDDETTEN KORUNMASI MATRA PROJESİ ÇALIŞTAYI ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI 25-26 HAZİRAN 2013/ANKARA KADINLARIN EV İÇİ ŞİDDETTEN KORUNMASI MATRA PROJESİ ÇALIŞTAYI ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI 25-26 Haziran 2013 Tarihlerinde, Hollanda Hükümeti tarafından desteklenen ve Adalet Akademisi

Detaylı

Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI

Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında. Çalışanların Hakları

Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında. Çalışanların Hakları Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında Çalışanların Hakları İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ...1 I. Konunun Önemi...1 II. Çalışan Kavramının

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2009/16 Karar Sayısı : 2009/46 Karar Günü : 12.3.2009 İTİRAZ

Detaylı

Business Network Center Turkey.

Business Network Center Turkey. 09:00-11:00 4857 Sayılı İş Kanunu'na Bakış Erdem ÖZDEMİR - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4857 Sayılı İş Kanunu Yargıtay Bakış Açısından Değerlendirilmesi İşçinin Korunması Alt İşveren Geçici İş

Detaylı

KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ VE 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ

KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ VE 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ VE 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

Çalışan Hakları ve Güvenliği Rehberi

Çalışan Hakları ve Güvenliği Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Beyaz Kod Birimi Çalışan Hakları ve Güvenliği Rehberi Sağlık çalışanlarımızın güvenli ortamlarda ve yüksek

Detaylı

Esit Muamele Genel Yasası

Esit Muamele Genel Yasası Esit Muamele Genel Yasası Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 10 Soru ve YAnItLArI Landesstelle für Gleich behandlung gegen Diskrimi nierung 1 AGG nin hedefleri nelerdir? Eşit Muamele Genel Yasası

Detaylı

DANIŞTAY 12. Daire 2008/6979 E.N, 2009/854 K.N.

DANIŞTAY 12. Daire 2008/6979 E.N, 2009/854 K.N. DANIŞTAY 12. Daire 2008/6979 E.N, 2009/854 K.N. Özet SORUŞTURMA ONAYINDA YER ALMAYAN FİİLLERLE İLGİLİ OLARAK BAKANLIĞIN BİLGİLENDİRİLMESİ, BAKANLIK TARAFINDAN VERİLECEK SORUŞTURMA ONAYI ÜZERİNE SORUŞTURMANIN

Detaylı

Türk Borçlar Kanunu nda Hizmet Sözleşmesi. Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Türk Borçlar Kanunu nda Hizmet Sözleşmesi. Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Türk Borçlar Kanunu nda Hizmet Sözleşmesi Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi İsviçre Borçlar Kanunu, Yargıtay içtihadı Terminoloji : Hizmet Sözleşmesi Fesih Süreleri

Detaylı

KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2015 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2015

KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2015 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2015 KADIN DAYANIŞMA VAKFI THE FOUNDATION FOR WOMEN S SOLIDARITY Mithatpaşa Cad. 10/11 06410 Sıhhiye / ANKARA Tel: 312 430 40 05 432 07 82 Fax: 312 430 40 05 E-mail: kadindv@yahoo.com.tr KADIN DAYANIŞMA VAKFI

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) RET KARARI

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) RET KARARI T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO :2015/5538 KARAR TARİHİ :04/05/2016 tarih ŞİKAYETÇİ : RET KARARI ŞİKAYETÇİ VEKİLİ : - ŞİKAYET EDİLEN İDARE : 1- Ankara Üniversitesi Rektörlüğü (Re"sen)

Detaylı

c) Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını,

c) Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını, BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; internet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA ÇOCUK İSTİSMARINA YAKLAŞIM

BİRİNCİ BASAMAKTA ÇOCUK İSTİSMARINA YAKLAŞIM BİRİNCİ BASAMAKTA ÇOCUK İSTİSMARINA YAKLAŞIM Prof. Dr. Betül Ulukol Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sosyal Pediatri Bilim Dalı Ankara Çocuk Koruma Birimi Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği İstismarı -

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı