Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir."

Transkript

1 Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

2 MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ PROJESİ Ankara, Bu çalışma, Mehmetçik İçin Yurttaşlık Eğitimi (MİYE) Projesi kapsamında Av. Nursel Atar (J.D.) tarafından hazırlanmış metinden yola çıkılarak Prof. Dr. C. Hakan Aydın, Doç. Dr. Hasan Çalışkan, Doç. Dr. Alper Tolga Kumtepe, Yrd. Doç. Dr. Yasin Özarslan dan oluşan öğretim tasarımı ekibi ile Mu. Alb. Ömer Evran ve Ulş. Bnb. Mehmet Akif Sözüeroğlu tarafından tasarlanmış ve düzenlenmiştir.

3 MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ 2

4 Önsöz ve Giriş 1. Temel Haklar ve İnsan Haklarının Korunması Temel Vatandaşlık Hakları, Çalışma Hakları ve Özel Gereksinim Gruplarının Hakları 3. Temel Ceza Hukuku Temel Medeni Haklar ve Medeni Yaşamın Hukuki Gereklilikleri ile ilgili Haklar Özet 39 49

5 MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ ÖNSÖZ VE GİRİŞ Bir toplumdaki bireylerin vatandaş olarak sahip oldukları hakların bilincine varmaları ve adalete erişim mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmaları, toplumların daha uygar ve demokratik bir yaşama kavuşmalarında büyük rol oynar. Kişiler sahip oldukları hakların ve yaşadıkları ülkede yürürlükte olan hukukun geçerliliğine olan inançları ile kendilerini güvende hissederler. İnsanların haklarını koruyabileceklerine dair inançlarının olması, uygar bir toplum için olmazsa olmaz bir şarttır. Bu doğrultuda, vatandaş olarak haklarımız ve yükümlülüklerimiz ile haklarımızın ihlali durumunda başvurabileceğimiz yollar konusundaki en temel bilgiler, bu eğitimin sınırları içerisinde kısaca anlatılacaktır. Hukuk dünyası çok geniş ve karmaşık bir alandır. Elbette kişilerin sahip oldukları haklar ve hukuki yollar bu eğitimde anlatılan bilgilerle sınırlı değildir. Bu eğitim sizleri, kendi haklarınız konusunda daha bilinçli ve diğer kişilerin hakları konusunda daha duyarlı kılmayı amaçlamaktadır. Mehmetçik için Yurttaşlık Eğitimi Projesi kapsamında planlanan eğitim etkinliklerinden birisi olan Yasal Güçlendirme Eğitimi şu konuları içermektedir: Temel Haklar ve İnsan Haklarının Korunması İnsan Haklarının ve Temel Hakların Korunması Kadınların Haklarının İhlalleri Durumunda İzlenebilecek Yollar Çocukların Haklarının İhlalleri Durumunda İzlenebilecek Yollar Kadınlara, Çocuklara Karşı veya Aile İçi Şiddet Durumlarında Başvurulabilecek Yardımcı Hizmetler 4

6 YASAL GÜÇLENDİRME EĞİTİM MODÜLÜ Temel Vatandaşlık ve Çalışma Hakları ile Özel Gereksinim Gruplarının Hakları Vatandaşlık İdare Hukuku İş Hukuku Özel Gereksinim Gruplarının Hakları Temel Ceza Hukuku Ceza Hukuku Ceza Muhakemesi Hukuku ve İnfaz Hukuku Temel Medeni Haklar ve Medeni Yaşamın Hukuki Gereklilikleri İle İlgili Haklar Medeni Hukuktaki Önemli Kavramlar ve Haklar Tüketici Konumunda Olmaktan Kaynaklanan Haklar Adli Yardım Hayvan Hakları Bu Yasal Güçlendirme çalışması sonrasında şu becerilere sahip olmanız beklenmektedir: Sahip olduğunuz hakların, bu haklara erişmenin ve bunları kullanmanın önemini açıklayabilecek, Karşılaşabileceğiniz hukuki durumlarda izleyeceğiniz yolları ve müracaat edebileceğiniz mercileri belirleyebilecek, Herhangi bir haksızlık ile karşılaştığınızda hukuken başvurulabilecek yollar olduğunu bilecek, Hem kendinizin hem de diğer insanların belirli hakları olduğunu ve bu hakları korumanın ve bunlara saygı duymanın toplumsal huzur ve düzen için önemli olduğunu açıklayabilecek, Diğer insanların olduğu gibi diğer toplumsal grupların ve hatta hayvanların da hak sahibi olduğunu ve bütün bu haklara neden saygı duymak gerektiğini kavrayabilecek, Hukuken korunan her hangi bir hakkı ihlal etmenin hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olduğunu ve bu hakların mutlak saygıyı gerektirdiğini açıklayabilecek, Haksızlıkların ve sorunların ortadan kaldırılmasının esas yolunun hukuk ve yargı olduğunu açıklayabileceksiniz. MEHMETÇİK EL KİTABI 5

7 MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ 1. Temel Haklar ve İnsan Haklarının Korunması Önem Bu kısımda insan hakları ve temel haklar ın yanı sıra, son derece önemli konular olan, çocukların ve kadınların haklarının korunması konuları da anlatılacaktır. İnsan hakları, insanların yalnızca insan olmaları nedeniyle sahip oldukları haklardır. Tüm dünyada insanlar, renkleri, dilleri, dinleri, milletleri fark etmeksizin, yalnızca insan oldukları için bu haklara sahiptirler. Bu haklar insanlık tarihinde çok köklü mücadeleler ve olaylar neticesinde kazanılmış, bireyin sahip olduğu temel seviyedeki haklardır. Bu haklar bireylere iktidar karşısında bir koruma alanı sağlayarak hem bireyin yaşamsal şartlarını garantiye alır, hem de devletleri sınırlar. Ülkemizde insanların sahip oldukları temel hakların bilincinde olmaları, bunların ne şekilde korunabileceğini bilmeleri, demokratik bir topluma kavuşulabilmesi için gereklidir. Kişilerin sahip oldukları hakların işletilmesi ile demokrasi de hayat bulacaktır. Bu bilincin olmadığı ülkelerde yönetimler ve halk, kişilerin temel seviyedeki haklarını gözetmeyecek ve hukuk anlamını yitirmiş olacaktır. Kadınların ve çocukların, özellikle şiddet durumlarında ihlal edilen hakları, tüm bir toplumun ve ülkenin ortak meselesidir. Kadınların ve çocukların haklarının ihlal edilmesi ve şiddete maruz kalmaları durumunda, haklarının ne şekilde korunabileceğinin bilinmesi tüm toplumun huzuru, kadınların insan haklarına saygı duyulması ve ülkenin geleceği açısından son derece önemlidir. 6

8 YASAL GÜÇLENDİRME EĞİTİM MODÜLÜ Gerek insan haklarının, gerek kadınların ve çocukların haklarının korunmasında hukukun yeri temel niteliktedir ve hukuki korumanın bilincinde olmadan çözüme kavuşmak imkânı neredeyse yoktur. Kadınların hakları konusunda, kadınların maruz kaldıkları şiddet durumlarına ağırlıklı olarak yer verilmiştir. Kadın hakları da insan hakları arasında değerlendirilmekte ve tüm dünyada özenle korunmaya çalışılmaktadır. Kadın haklarına bu kadar önem verilmesinin arkasında şiddetin hiçbir durumda kabul edilir bir tutum olmadığı gerçeği yatmaktadır. Çocukların hakları ise genel olarak çok geniş bir alanı kapsıyor olmakla beraber bu modülde ağırlıklı olarak çocukların istismar ve ihmal edildiği durumlar üzerinde durulacaktır. Çocukların dünya için, toplum için ve gelecek için ne kadar önemli oldukları düşünüldüğünde, çocukların haklarını koruyabilmeleri adına öğrenileceklerin de ne kadar hayati olduğu anlaşılacaktır. Sorunlar 1. İnsan hakları ve temel hak ihlalleri: İnsan hakları ve temel hak ihlalleri, ne yazık ki dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye de de gerçekleşmektedir. MEHMETÇİK EL KİTABI 7

9 MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin (AİHM) 2012 Yılı Raporu na göre AİHM nin yargı yetkisini tanıyan 47 ülke içinde Türkiye, insan hakları ihlallerine en çok rastlanan 2. ülkedir yılları arasında AİHM de, Türkiye aleyhine dava açılmış, Mahkeme bu davaların inde devletimizin, vatandaşlarının insan haklarını ihlal etmiş olduğuna karar vermiştir yılı içerisinde, sadece Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı (BİHB) ile İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları na toplam 5289 hak ihlali iddiasıyla başvuruda bulunulmuştur. Yukarıdaki sayılar, yalnızca AİHM ile BİHB ve bağlı kurullarına yapılan başvuruları göstermektedir. Türkiye içerisinde insan hakları ihlalleri durumunda başvurulacak başka yollar olduğu ve her ihlal şikâyet konusu olmadığı için yukarıda verilen sayılar Türkiye de gerçekleşen insan hakları ihlallerinin tamamını göstermemektedir. 2. Kadın haklarının ihlali ve kadına karşı şiddet: Kadın haklarının ihlali ve kadına karşı şiddet, taciz, tecavüz veya öldürme gibi sorunlar sadece Türkiye de değil, tüm dünya ülkelerinde yaşanan gerçeklerdir. Türkiye de yaşayan her 4 kadından 1 i fiziksel şiddete uğramaktadır. Şiddete uğrayan her 4 kadının 3 ü eşi tarafından şiddete maruz bırakılmaktadır. Cinayet sonucu ölen kadınların çoğu eşleri tarafından öldürülmektedir. Kadın cinayetlerindeki en büyük ortak özellik öldürenlerin erkekler olmasıdır! Ülkemizde kadın haklarının ihlali ve kadına karşı şiddet konularındaki temel sorunlardan birisi kadınların, hak ihlallerine ve şiddete maruz kalmaları durumunda ne gibi hukuki yollara başvuracakları konusunda bilgisiz olmalarıdır. Bunun yanında, başvurulacak yolların etkisiz olacağının düşünülmesi de konunun psikolojik bir boyutudur. 8

10 YASAL GÜÇLENDİRME EĞİTİM MODÜLÜ TÜİK verilerine göre, 2005 ile 2010 yılları arasında, Türkiye de 100 binin üzerinde kadın cinsel taciz mağduru olmuştur. Cinsel tacizden mağdur olan kadınların %40 ı hiç şikâyetçi olmamıştır. Kadınların korktukları için şikâyetçi olamadıkları istatistiklere geçen bilgiler arasındadır. Acil yardım hattını arayan kadınlardan %57 si fiziksel şiddete, %46,9 u cinsel şiddete, %14,6 sı enseste (aile içi yasak ilişki) ve %8,6 sı tecavüze maruz kalmıştır. Cinsel saldırganların %75 i mağdurun tanıdığı birisidir. Ensest olaylarında faillerin %50 si öz baba, kalanı ise sırasıyla amcalar, enişteler, ağabeyler, dedeler ve dayılardır. Cinsel tacizlerdeki en büyük ortak özellik saldırganların erkekler olmasıdır! 3. Çocuk haklarının ihlali ve çocuğa karşı şiddet: Çocuk haklarının ihlali ve çocuğa karşı şiddet konularında karşılaşılan en büyük sorunlardan ilki çocukların küçük olmaları nedeniyle kendi haklarının varlığını, bu hakların hukuk sistemi tarafından korunmakta olduğunu ve korumayı kendilerinin de talep edebileceklerini bilmemeleridir. İkincisi ise mağdur çocuğun çevresindeki kişilerin hangi durumlarda çocukların haklarının ihlal edildiği konusunda bilinç sahibi olmamalarıdır. Ayrıca, kişilerin ihlal ve şiddet durumlarından haberdar olduklarında neler yapılabileceğine dair bilgi sahibi olmamaları da büyük bir sorundur. Yalnızca 2012 senesi boyunca, 5285 (beş bin iki yüz seksen beş) çocuğun hakkı ihlal edilmiştir. İhlal edilen çocuk hakları aşağıda listelenmiştir: 1172 (bin yüz yetmiş iki) çocuğun yaşam hakkı (ölüm/yaralanma), 991 (dokuz yüz doksan bir) çocuğun korunma hakkı (erken zorla evlilik, cinsel istismar, cinsel sömürüye alet edinme, şiddet, ihmal), 367 (üç yüz altmış yedi) çocuğun, çocuğa özgü adalet sistemindeki hakları (gözaltına alınma, tutuklama, ceza), 102 (yüz iki) çocuğun eğitim hakkı, 14 (on dört) çocuğun işkence ve kötü muamele görmeme hakkı, 38 (otuz sekiz) çocuğun, silahlı çatışma ortamlarından çocuğun korunması hakkı, 2623 (iki bin altı yüz yirmi üç) çocuğun sağlık hakkı MEHMETÇİK EL KİTABI 9

11 MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ Sadece bir yıl içerisinde bu kadar ihlalin yaşanması dahi bu konudaki hakların ve koruma yöntemlerinin bilinmesinin ne kadar önemli olduğu göstermektedir. Türkiye de tecavüze uğrayanların %50 si 18 yaş altındaki çocuklardır. Tecavüze uğrayan çocuklardan %10 u erkek çocuk, kalanı ise kız çocuğudur. Her 4 kız çocuktan 1 i cinsel şiddete uğramaktadır. En çok 7 9 yaş arası çocuklar cinsel şiddete uğramaktadır. Cinsel şiddete uğrayan 5 10 yaş arası çocukların %55 i, yaş arası çocukların da %40 ı ensest mağdurudur. Çocuk haklarının ihlali ve çocuğa karşı şiddet konularında bilmeniz gerekenler: 1. Hangi durumlarda çocuk hakları ihlal edilmiş olur? 2. Hangi durumlarda çocuğa karşı şiddet uygulanmış olur? 3. Herhangi bir çocuğun haklarının ihlal edildiğinden veya çocuğa karşı şiddet uygulandığından haberdar olduğunuz zaman hangi makamlara başvurmanız gerekir? Çocuk haklarının ihlali ve çocuğa karşı şiddet sorunları konusunda öğrendiklerinizi çevrenizdekilerle paylaşmak, ülkemizde çocuk hakları ihlallerinin azalmasını sağlayacaktır! Çözüm Temel Haklarımızın korunmasında bakabileceğimiz ilk hukuki kaynak olan Anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuk devleti, yalnızca yönetilenlerin değil, yönetenlerin de hukuk kuralları ile bağlı olduğu devlet olarak tanımlanabilir. Hukuk devleti olmanın sonuçlarından birisi de temel haklarımızın ve özgürlüklerimizin devlete ve devlet gücünü kullanan kolluk kuvvetlerine karşı hukuki güvence altında olmasıdır. Anayasamız ile temel haklarımız koruma altına alınmış ve insan haklarımız kanunlar düzeyinde de tanınmıştır. Temel haklarımız, Anayasa da yer alan ve somut olarak uygulanma imkânına sahip bulunan insan hakları- 10

12 YASAL GÜÇLENDİRME EĞİTİM MODÜLÜ mız olarak tanımlanabilir. Temel haklarımızın veya insan haklarımızın ihlali durumunda başvurulması gereken mercilerden kanunlarımızda yetkili makam olarak bahsedilmektedir. Yetkili makamlar mahkemeler olduğu gibi aynı zamanda idari ve siyasi merciler de olabilmektir. Devletimiz insan hakları ve temel haklar alanındaki korumanın sadece ulusal değil aynı zamanda uluslararası koruma olarak gerçekleşmesi için Türk vatandaşlarının AİHM ne başvuru hakkını tanımıştır. Türkiye içerisinde başvurabileceği herhangi bir hukuki yol kalmamış ve halen hak ihlali ortadan kalkmamış kişiler AİHM ne başvurarak dava açabilirler. Ulusal koruma kapsamında, mahkemeler yargısal koruma sağlar. Yargı dışı koruma yolları ise idari ve siyasi makamlara başvuru ile koruma sağlamaktadırlar. Buradaki idari makamlara örnek olarak Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı (BİHB) ve İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları gösterilebilir. Siyasi makamdan kasıt ise TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu dur. Özet olarak, kişilerin temel hak ve özgürlükleri, idarenin bir işlem, eylem veya ihmalinden ötürü zarara uğrar ise, bu kişiler önce ilgili idari veya siyasi makamlara veya idari mahkemelere başvuracak, bunlardan dilediği sonucu elde edememesi durumunda ise, en son olarak Anayasa Mahkemesi ne başvurabilecektir. Bunun yanında, yargısal süreçler içerisinde mahkemeler ya da süreç içerisinde yer alan diğer kişiler tarafından da kişilerin insan hakları ihlal edilebilir. Adil yargılanma hakkının ihlali buna örnektir. Böyle bir durumda vakit kaybedilmeksizin, varsa avukatla görüşülmeli, yoksa Baro ya ulaşılarak yol göstermeleri istenmelidir. MEHMETÇİK EL KİTABI 11

13 MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ Anayasa Mahkemesi ne bireysel başvuruda bulunabilmek için ihlal edilmiş olması gereken haklardan örnekler : Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı Konut Dokunulmazlığı Hakkı Kötü Muamele Yasağı Mülkiyet Hakkı Mülteci ve Sığınmacı Hakları Örgütlenme Hürriyeti Özel Hayatın Gizliliği Hakkı Sağlık ve Hasta Hakkı Seçme ve Seçilme Hakkı Sosyal Güvenlik Hakkı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı Töre ve Namus Cinayetleri Uyrukluk (Tabiiyet) Hakkı Yaşam Hakkı Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti Kadın Hakları Zorla Çalıştırma ve Angarya Yasağı Adil Yargılanma Hakkı Aile Kurma/Ailenin Korunması Hakkı Ayrımcılık Yasağı Bilgi Edinme Hakkı Bilim ve Sanat Hürriyeti Çalışma ve Sözleşme Hakkı Çevre Hakkı Çocuk Hakları Dilekçe Hakkı Din ve Vicdan Hürriyeti Eğitim ve Öğrenim Hakkı Engelli (Özürlü) Hakkı Haberleşme ve Basın Hürriyeti Düşünce ve İfade Hürriyeti İşkence Yasağı İnsan haklarının korunmasında başvurabileceğimiz uluslararası merci olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne başvurabilmek için üç temel şart vardır: Birincisi, şikâyete konu işlemin bir kamu otoritesi tarafından gerçekleştirilmiş olmasıdır; özel kişi ya da kuruluşlara karşı bu yola başvurulamaz. İkincisi, başvuruda bulunacak olan kişinin tüm iç hukuk yollarını tüketmiş olması şartıdır. Bundan kastedilen, bir kişinin bu mahkemeye başvurabilmek için ülkesi içinde hukuki açıdan yapabileceği hiçbir şeyin kalmamış olmasıdır. İç hukuk yollarının tüketilmesi şartının birtakım istisnaları da vardır. Örneğin, iç hukuk yolları makul sürede bitmiyorsa, bu şart mutlak olarak aranmaz. 12

14 YASAL GÜÇLENDİRME EĞİTİM MODÜLÜ Bunlara ek olarak, iç hukuk yolları tüketildikten ve hukuki makamlardan son karar ilgili kişiye bildirildikten sonraki altı aylık süre içerisinde AİHM başvurusu yapılmış olmalıdır. Bu üç şarttan herhangi birinin eksik olduğu AİHM başvurusu, Mahkeme tarafından reddedilir ve incelenmez. Temel haklar ve insan hakları, ulusal ve uluslararası koruma olmak üzere iki seviyede koruma altındadır: 1. Ulusal korumanın talep edilebileceği merciler şunlardır: - İdari makamlar (BİHB, Ombudsman, vb), - Siyasi makamlar (TBMM), - İdari mahkemeler veya - Anayasa Mahkemesi. 2. Uluslararası koruma ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne başvuru yoluyla talep edilir. Vatandaşların insan haklarının ihlal edilmesi durumunda başvurabilecekleri idari makamlar şunlardır: - Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı (İHB) - İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları - Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman) - Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu na Başvuru - Jandarma Genel Komutanlığı İnsan Hakları İhlallerini İnceleme ve Değerlendirme Merkezi (JİHİDEM) Türkiye, bir hukuk devleti olarak, vatandaşlarının temel hak ve insan haklarının korunmasına ek olarak, vatandaşlarına ayrıca bilgi edinme hakkı da tanımaktadır. Bu hak, hayatımızı ilgilendiren idari konularda bilgi edinmemizi sağlar. Bizi direkt ilgilendiren konuları sorabildiğimiz gibi, ödediğimiz vergilerin nereye harcandığı veya milletvekillerin mal varlığı gibi bizi dolaylı olarak ilgilendiren pek çok konuyu bu hak sayesinde sorgulayabiliriz. Bunun yanında, doğal olarak, bu hakkın sır dereceli bilgi ve belgeler, gizlilik, devlet sırrı gibi bazı istisnaları vardır. MEHMETÇİK EL KİTABI 13

15 MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ Bilgi Edinme Hakkı tüm bireylerin ve kurumların yasal bir hakkıdır. Bilgi edinme taleplerinin hukuki nedenlerle reddedilmesi ya da taleplere 60 (altmış) gün içerisinde cevap verilmemesi durumunda, reddeden merciye karşı İdare Mahkemesi nde dava açılabilir. Ayrıca, dava açmadan önce Başbakanlık Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu na ret tarihinden sonraki 15 (on beş) gün içerisinde müracaat edilebilir. Bilgi Edinme Hakkının hukuki bir neden olmadan kullandırılmaması ise suçtur. Bu durumunda Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunabiliriz. Yol Gösterici Olarak Baroların İnsan Hakları Merkezleri Barolar, avukatların meslek odaları niteliğindedir ve her ilde bulunmaktadır. Barolar bir yargılama kurumu değildir, ancak herhangi bir insan hakkı ve temel hak ihlal edildiğinde şikâyet hakkımızı kullanmak için bize yol gösterici olabilirler. Bulunduğumuz ildeki Baro ya giderek oradaki İnsan Hakları Merkezleri ne başvurup hak ihlali durumumuzu anlatıp Baro dan yardım isteyebiliriz. Temel Haklarımız son derece önemlidir. Bu nedenlerle, hukuki yardım almak için Barolara başvurmak, hakları ihlal edilen bireyler için gayet faydalı bir yol olacaktır. Kadın haklarının ihlali ve kadına karşı şiddet durumlarında izlenebilecek yöntemler: Kadına karşı şiddet Ceza Kanunu na göre zaten suç olan ve cezalandırılan bir davranıştır. Bu konunun önemi ve ülkemizde bu tür davranışların çok fazla görülmesi nedeniyle Türkiye de 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun isminde özel bir kanun hazırlanmıştır. Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun koruma alanına girmek için, kişinin şiddet içeren bir harekete doğrudan maruz kalması gerekmemektedir. Şiddete dolaylı olarak maruz kalınması veya maruz kalınmasa bile, bir şekilde şiddetten etkilenilmesi şiddet mağduru olmak için yeterlidir. Kanun, yalnızca gerçekleşmiş şiddet durumlarını değil, aynı zamanda gerçekleşme tehlikesi ya da ihtimali bulunan şiddet durumlarına karşı da koruma sağlamaktadır. 14

16 YASAL GÜÇLENDİRME EĞİTİM MODÜLÜ Bu Kanun uyarınca: 1. Aile mensubu (boşanmış eşler, çocuklar, diğer aile bireyleri, vb.) olup da şiddete maruz kalan kişiler (aynı hanede yaşayıp yaşamadıklarına bakılmaksızın), Emniyet Genel Müdürlüğü nün resmi kayıtlarına göre Şubat 2010 ile Ağustos 2011 arasındaki 19 aylık sürede yurt genelinde 78 bin 500 aile içi şiddet olayı yaşanmıştır. Sayı zamana oranlandığında, Türkiye de her 10 dakikada bir aile içi şiddet olayının yaşanmakta olduğu görülecektir. 2. Sadece kadın olmaları sebebiyle şiddete maruz kalan kadınlar (medeni hallerine bakılmaksızın), 3. Tek taraflı ve ısrarlı takip mağduru kişiler (aralarında aile bağı veya ilişkisi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, örneğin bir kadını sık sık telefonla arayıp onu rahatsız edecek davranışlarda bulunmak, onu sokakta takip etmek, kişinin ayrıldığı eski sevgilisin telefonuna sürekli mesaj yollaması gibi. Bu tür bir davranışa maruz kalan kişi bu kanundaki tedbirlerden faydalanabilecektir) 4. Bu kanunda yer alan tedbirlerin alınmasını isteyebilirler. Şiddete uğranılması durumunda izlenecek başvuru yolu: Kanun kapsamındaki koruyucu ve önleyici tedbirlerin uygulanması için, mağdur olan, şiddete uğrayan veya şiddetten haberdar olan her birey, şikâyet ve ihbar yoluyla talepte bulunabilir. Talepte bulunan kişiler ilk olarak en yakın karakola ya da Cumhuriyet Savcılığı na başvurup şikâyetleri konusunda bir tutanak düzenlenmesini sağlamalıdırlar. Telefon ile 155 veya 183 hatlarından biri aranarak da süreç başlatılabilir. Tedbirler için başvuruyu Savcılık, diğer kurumlar veya doğrudan mağdur 6284 sayılı Kanun kapsamında yapabilir. Başvuru üzerine Aile Mahkemesi Hâkimi duruşma yapmaksızın, önleyici ve koruyucu tedbirlere karar verebilir. Bunun yanında, mülki amirler (illerde vali, ilçelerde kaymakam) de birtakım tedbirlerin alınmasına karar verebilirler. MEHMETÇİK EL KİTABI 15

17 MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ Şiddet mağduru insanlar, utanmaları, çekinmeleri veya korkmaları gibi nedenlerle durumu ihbar veya şikâyet etme konusunda harekete geçmeyebilirler. Böyle durumlarda, mağdur kişiyi gereken işlemleri yapmak hususunda yönlendirmek veya şiddet durumlarını ihbar etmek hepimizin insanlık ve vatandaşlık borcudur. Unutulmamalıdır ki şiddete sessiz kalınması, yalnızca şiddetin artarak tekrar etmesini sağlar. Çocukların haklarının ihlali durumlarında izlenebilecek yollar: Çocuklar her toplumun geleceğidir ve onların sağlıklı bir ortamda yetişmeleri sadece çocuklara ve ailelerine değil, topluma da fayda sağlar Sayılı Çocuk Koruma Kanunu çocukların haklarının korunabilmesi için, hangi durumların çocukların haklarının ihlallerini oluşturduğunu belirtmektedir. Bu Kanun hakları ihlal edilen çocukları korunma ihtiyacı olan çocuk ve suça sürüklenen çocuk olarak tanımlamaktadır. Korunma ihtiyacı olan çocuk bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru olan çocuk olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımı anlayabilmek için şu bilgiler önemlidir: - Bir çocuğun bedensel gelişiminin tehlikede olması, onun vücuduna zarar verici bir davranışa maruz kalabileceği, ya da vücut olarak gelişmesini engelleyici şartlar altında olduğu anlamına gelmektedir. - Bir çocuğun zihinsel gelişiminin tehlikede olması, onun aklını, zekâsını geliştirebileceği imkânlardan yoksun bırakılması demektir (Anayasamızda Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi düzenlenmiştir. Buna göre hiç kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Kız-erkek fark etmeksizin bir çocuğun ne anası, ne babası, ne ağabeyi, ne de başka biri eğitim almasına engel olabilir. Kaldı ki, buna engel olmak aynı zamanda bir suçtur ve cezası vardır). - Bir çocuğun ahlaki gelişiminin engellenmesi, çocuğun içerisinde yaşadığı toplumun ve tüm insanlığın değer yargılarından uzak, bunlara karşıt biçimde büyütülmesi, kendisine bu şekilde davranılması, bu değerlerle irtibatının kesilmesi demektir. 16

18 YASAL GÜÇLENDİRME EĞİTİM MODÜLÜ - Çocuğun sosyal ve duygusal gelişimin engellenmesi ise çocuğun sağlıklı bir şekilde büyümesi için ihtiyaç duyduğu sevgi ve güvenden yoksun bırakılmasıdır. - Çocuğun kişisel güvenliğinin tehlikede olması, çocuğa yönelik herhangi bir zararın meydana gelebilme tehlikesinin olması durumudur. - Çocuğun ihmali, çocuğun fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimi için gerekli olan beslenme, barınma, giyim, temizlik, oyun, eğitim, güvenlik, sağlık ihtiyaçlarının karşılanmaması anlamına gelmektedir. Ne yazık ki çocuklar pek çok değişik konularda ihmal edilmektedirler: Fiziksel İhmal: Çocuğun yakınındaki kişilerin çocuğun gelişimine zarar veren, sürekli davranışları dolayısıyla çocuğun fiziki gelişimi ve sağlığı için gereken kaynakların sağlanmaması, yoksun bırakılması. Duygusal İhmal: Çocuğa sevgi, ilgi, alaka ya da yakınlığın gösterilmemesi. Cinsel İhmal: Çocukların kendilerinden büyükler tarafından cinsel olarak sömürülmelerine karşı korunmamaları ve bu duruma ilgisiz kalınması; çocukların cinsel gelişimlerine önem verilmemesi. - Çocuğun istismar edilmesi, çocuğun sağlığını, fiziksel ve psikolojik gelişimini olumsuz etkileyen, bir yetişkin, toplum veya devlet tarafından bilerek ya da bilmeyerek yapılan davranışlardır. Ne yazık ki çocuklar pek çok şekilde istismar edilmektedirler: Fiziksel İstismar: Çocuğun, kazalar dışında, başkalarının neden olması ile zarar görmesi ya da çocuğun fiziki olarak cezalandırılmasıdır. Duygusal İstismar: Çocuğun ana babasının ya da etrafındaki yetişkinlerin, çocuğun yeteneklerinin üzerindeki isteklerini ve beklentilerini çocuğa dayatmaları, çocuğu aşağılamaları, tehdit etmeleri, çocuğun iletişim çabalarına sessiz kalmaları, suçlama, aşırı koruma, alay etme gibi davranışları çocuğun duygusal istismarıdır. Ekonomik İstismar: Çocukların, çocuğun gelişimini engelleyici, haklarını ihlal edici işlerde veya düşük ücretli iş gücü olarak çalıştırılmaları, sömürülmeleridir. MEHMETÇİK EL KİTABI 17

19 MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ Cinsel İstismar: Çocukların kendilerinden büyük kişiler tarafından zorla ya da ikna edilerek cinsel haz için kullanılmaları ya da kullanılmalarına göz yumulmasıdır. Burada yalnızca çocukla cinsel ilişki kuran değil, buna izin veren, göz yuman kişiler de suçlu olacak ve cezalandırılacaktırlar. Çocuğun cinsel istismarı olarak görülen davranışlara aşağıdaki davranışlar örnek olarak gösterilebilir: - Çocuğun ırzına geçilmesi, - Çocuğun cinsel organının ellenmesi, - Çocuğun, müstehcen, ayıp sözlere maruz bırakılması, - Yetişkinin cinsel organını çocuğa göstermesi, - Çocuğun, yetişkinin vücuduna, cinsel organına dokunmaya yöneltilmesi veya zorlanması, - Çocuğun pornografide ya da fuhuşta kullanılması, - Çocuğa pornografik ya da cinsel içerikli görüntüler, filmler izlettirilmesi, - Teşhircilik. Suça sürüklenen çocuk kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında kovuşturma veya soruşturma yapılan veya hakkında güvenlik tedbiri uygulanan çocuktur. Herhangi bir suçu işlediği düşünülen çocuklar da hukuki koruma altındadırlar. Çocuk haklarının ihlali durumlarını tanımlayabilmek son derece önemlidir! Çünkü çocuklar hakları ihlal edildiğinde kendileri bunun farkında olup şikâyet mekanizmalarını geliştiremezler. Bu nedenle çocukları korumak için birtakım hukuki yollar geliştirilmiştir. Çocuk haklarının ihlali durumlarından haberdar olduğumuzda yetkili mercilerden herhangi birini (polis, jandarma, kaymakam, valilik, Cumhuriyet Savcılığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı) haberdar ederek çocukların haklarının korunmasını sağlamak çok önemlidir. Bunun için 155 numaralı telefon numarası aranabilir, polis ya da jandarma karakollarına giderek durum anlatılabilir. Çocuk Haklarının ihlali durumlarını ihbar etmek hem bir insanlık borcu hem de bir vatandaşlık görevidir! 18

20 YASAL GÜÇLENDİRME EĞİTİM MODÜLÜ Kadınlara, Çocuklara Karşı ya da Aile İçinde Gerçekleşen Şiddet Durumlarında Yardımcı Olabilecek Hizmetler: - Gelincik Merkezleri: Aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet ya da çocukların istismara uğradığı durumlarda, yardımcı ve yol gösterici faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu durumlarla karşılaşıldığında 7 gün 24 saat hizmet veren numaralı Gelincik Hattı vakit kaybetmeden aranmalı ve telefona çıkan rehber avukata olay anlatılmalıdır. Rehber avukat, mağdura bir avukatın atanması gerektiğini düşünürse, mağdur kişi için Gelincik Gönüllü Avukatlar listesinden bir avukat atayacaktır. - Alo 183: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nın bünyesinde kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ve gazilerle ilgili gelen çağrıları değerlendirerek rehberlik ve danışmanlık hizmeti veren bir çağrı merkezidir. İhmal, istismar ve şiddet vakaları veya töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi için tedbir mahiyetindeki ihbarlar, durumun aciliyeti göz önünde tutularak, vakanın bulunduğu ilin acil müdahale ekip sorumlusuna yönlendirilmektedir. Acil müdahale ekibi vakayı değerlendirdikten sonra emniyet veya jandarma birimleri ile koordinasyon kurarak, en kısa zamanda müdahale edilmesini sağlamaktadırlar. Sonuç İnsan hakları ve temel haklarımız hem ulusal hem de uluslararası alanda hukuki koruma altındadır. İnsan hakları ihlallerinde başvuracağımız yollar hakkında Baroların İnsan Hakları Merkezleri nden yardım istenebilir. İnsan hakları ihlallerinde yargısal yollara (mahkemelere) başvurmadan önce idari ve siyasi yollara başvurulabilir. Temel haklarımızın ihlal edilmesinde, şartların oluşması ile Anayasa Mahkemesi ne bireysel başvuruda bulunabiliriz. Kişilerin insan haklarının ihlali durumunda Türkiye içerisinde izlenen hukuki yollar neticesinde çözüm alınamaz ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne dava açılabilir. MEHMETÇİK EL KİTABI 19

21 MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ Kadınlara karşı şiddet uygulamak bir suçtur. Bunun yanında kadınlar ve aile içi şiddet için 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile özel tedbirler getirilmiştir. Kanunun koruma alanına girmek için kişinin şiddet içeren bir harekete doğrudan maruz kalması gerekmemekte, dolaylı olarak maruz kalması, hatta maruz kalmasa bile sadece şiddetten etkilenmesi yeterli olmaktadır. Bu Kanun, yalnızca gerçekleşmiş şiddet durumlarını değil, aynı zamanda gerçekleşme tehlikesi ya da ihtimali bulunan durumlara karşı da koruma sağlamaktadır Sayılı Kanun kapsamındaki tedbirler için bu durumlardan mağdur olan ya da haberdar olan kişiler en yakın karakola ya da Cumhuriyet Savcılığı na başvurup bir şikâyet veya ihbar tutanağı düzenlenmesini sağlamalıdırlar. Telefondan 155 veya 183 numaralı hatlar aranarak da süreç başlatılabilir. Çocukların hakları çok çeşitli biçimlerde ihlal edilebilmektedir. Çocuk hakkı ihlalleri durumlarını tanımlayabilmek çocukların sağlıklı yetişebilmeleri için çok önemlidir. Çocukların ihmal veya istismara maruz kaldığı ya da çocuğun şiddete uğradığı durumlarda vakit kaybetmeksizin kolluk birimlerini (polis, jandarma) haberdar etmek gerekmektedir. Gelincik Merkezleri, (Telefon: ) ve Alo 183 kadınlara karşı, aile içi şiddet ya da çocuk haklarının ihlali durumlarında yardımcı olabilecek hizmetler sunmaktadır. 20

Hukuk. Okuryazarlığı. aep. www. www. gov.tr. Muaz YANILMAZ. Parayla Satılmaz. Hukuk Okuryazarlığı. Muaz YANILMAZ

Hukuk. Okuryazarlığı. aep. www. www. gov.tr. Muaz YANILMAZ. Parayla Satılmaz. Hukuk Okuryazarlığı. Muaz YANILMAZ Hukuk Okuryazarlığı Hukuk Okuryazarlığı Muaz YANILMAZ Parayla Satılmaz. Muaz YANILMAZ www aep gov.tr www agoivl.etr Muaz Yanılmaz Hukuk Okuryazarlığı Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile

Detaylı

Kişi Hakları. aep. www. www. gov.tr. Özgür Sevgi GÖRAL. Kişi Hakları. Parayla Satılmaz. Özgür Sevgi GÖRAL

Kişi Hakları. aep. www. www. gov.tr. Özgür Sevgi GÖRAL. Kişi Hakları. Parayla Satılmaz. Özgür Sevgi GÖRAL Özgür Sevgi GÖRAL Parayla Satılmaz. Özgür Sevgi GÖRAL www aep gov.tr www agoivl.etr Özgür Sevgi Göral Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje İzleme

Detaylı

Sorularla K adına Yönelik Aile İçi Şiddet

Sorularla K adına Yönelik Aile İçi Şiddet A N K A R A B A R O S U Sorularla K adına Yönelik Aile İçi Şiddet Av. Eray KARINCA ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI Adliye Sarayı Kat: 5 Sıhhiye/ANKARA Tel: (0.312) 416 72 00 Faks: (0.312) 309 22 37 www.ankarabarosu.org.tr

Detaylı

KADININ YASAL HAKLARI

KADININ YASAL HAKLARI KADININ YASAL HAKLARI EL KİTAPÇIĞI Düzenleyenler: Prof. Dr. Şükran ŞIPKA İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nihan YANCI ÖZALP İstanbul Kemerburgaz

Detaylı

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar Eğitimde Haklar Projesi, Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi tarafından Avrupa Birliği mali desteği ile yürütülmüştür. Bu yayında

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele El Kitabı. Yasalarımız kadının yanında. Aile içi şiddetle mücadele ediyoruz.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele El Kitabı. Yasalarımız kadının yanında. Aile içi şiddetle mücadele ediyoruz. Şiddetin olmadığı bir toplum istiyoruz. Devletin tüm kurumlarıyla işbirliği içindeyiz. Aile içi şiddetle mücadele ediyoruz. Yasalarımız kadının yanında. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele El Kitabı www.aile.gov.tr

Detaylı

HATAY VALĠLĠĞĠ HATAY ĠL ĠNSAN HAKLARI KURULU MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNSAN HAKLARI

HATAY VALĠLĠĞĠ HATAY ĠL ĠNSAN HAKLARI KURULU MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNSAN HAKLARI HATAY VALĠLĠĞĠ HATAY ĠL ĠNSAN HAKLARI KURULU MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNSAN HAKLARI EL KĠTABI HATAY VALĠLĠĞĠ HATAY ĠL ĠNSAN HAKLARI KURULU MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNSAN HAKLARI EL KĠTABI Yayıma Hazırlayanlar

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI HAK-İŞ KONFEDERASYONU ÖNERİSİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 30 Aralık 2011 Ankara Yayın No: 45 HAK-İŞ VE YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI HAK-İŞ Konfederasyonu, yeni, sivil ve demokratik Anayasa yı ülkemizin temel

Detaylı

KADINVE HUKUK EL REHBERİ

KADINVE HUKUK EL REHBERİ KADINVE HUKUK EL REHBERİ Yazarlar Yrd. Doç. Dr. Nagehan KIRKBEŞOĞLU Av. Pınar KANDEMİR HACIBEKTAŞOĞLU Av. Nilüfer GÖZÜKARA Av. Zeynep ÇELİK KADEM Hukuk Komisyonu Editörler Av. Betül ALTINSOY YANILMAZ Av.

Detaylı

ASPB İl Müdürlükleri/ (Varsa) Sosyal Hizmet Merkezleri. Cumhuriyet Savcılıkları M14 M12 M16 T5. Barolar M39. Kolluk

ASPB İl Müdürlükleri/ (Varsa) Sosyal Hizmet Merkezleri. Cumhuriyet Savcılıkları M14 M12 M16 T5. Barolar M39. Kolluk ÖNLEME FARK ETME BİLDİRME MÜDAHALE ETME İYİLEŞTİRME M1 M2 Çocuğa karşı şiddetin önlenmesi Devletin sorumluluğu ve çocukla çalışanların görevlerindendir. M2 M3 Çocuğun şiddete maruz kaldığı durumlarda bunu

Detaylı

HAKLARIMIZ VAR! Genişletilmiş 15. Basım - 850 adet basılmıştır. Aralık 2013 1. Basım, İstanbul, 2001. EDİTÖR Deniz Kaynak

HAKLARIMIZ VAR! Genişletilmiş 15. Basım - 850 adet basılmıştır. Aralık 2013 1. Basım, İstanbul, 2001. EDİTÖR Deniz Kaynak HAKLARIMIZ VAR! Genişletilmiş 15. Basım - 850 adet basılmıştır. Aralık 2013 1. Basım, İstanbul, 2001 EDİTÖR Deniz Kaynak 15. BASIMA KATKIDA BULUNANLAR Lalezar Akar - Fulya Ayata - Zelal B. Ayman - Ebru

Detaylı

Kamu Kurumları ve Kadın Sivil Toplum Örgütleri İçin Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele ve Şiddete Uğrayan Kadınlara Destek Mekanizmaları

Kamu Kurumları ve Kadın Sivil Toplum Örgütleri İçin Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele ve Şiddete Uğrayan Kadınlara Destek Mekanizmaları Kamu Kurumları ve Kadın Sivil Toplum Örgütleri İçin Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele ve Şiddete Uğrayan Kadınlara Destek Mekanizmaları Türkiye nin Az Gelişmiş Bölgelerindeki (Güneydoğu Anadolu, Doğu

Detaylı

Hazırlayan Kâmil KURTUL, Y.Doç.Dr. Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi. Tasarım Ergahi GÜLBİTTİ, Yeni Televizyon Görsel Üretim Atölyesi

Hazırlayan Kâmil KURTUL, Y.Doç.Dr. Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi. Tasarım Ergahi GÜLBİTTİ, Yeni Televizyon Görsel Üretim Atölyesi Hazırlayan Kâmil KURTUL, Y.Doç.Dr. Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tasarım Ergahi GÜLBİTTİ, Yeni Televizyon Görsel Üretim Atölyesi Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu - UNICEF BM Binası

Detaylı

SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK. Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu

SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK. Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu İçindekiler Giriş Bölüm I. Haklar ve Ödevler I. Hakların Niteliği

Detaylı

Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu

Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu Atılım Sosyal Bilimler Dergisi 1(2), 19-46 Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin Opuz v. Türkiye Kararı D. Çiğdem Sever Hukuk Fakültesi, Atılım Üniversitesi

Detaylı

İŞÇİ HAKLARI ve ULUSLARARASI DAYANAKLARI. El Kitabı

İŞÇİ HAKLARI ve ULUSLARARASI DAYANAKLARI. El Kitabı İŞÇİ HAKLARI ve ULUSLARARASI DAYANAKLARI El Kitabı Nisan, 2015 I DİSK/GENEL-İŞ SENDİKASI Çankırı Cad. No: 28 Kat: 5-9 06030 Ulus/Ankara E-posta: bilgi@genel-is.org.tr www.genel-is.org.tr Tel: 0.312 309

Detaylı

SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları-

SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları- SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları- Hazırlayan Prof. Dr. Ali ŞAFAK Emekli Öğretim Üyesi Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Emekli Dekanı Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku Dersleri

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) İLE MÜCADELEDE İŞLETME REHBERİ

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) İLE MÜCADELEDE İŞLETME REHBERİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) İLE MÜCADELEDE İŞLETME REHBERİ 2. BASKI TEMMUZ 2012 TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 1. Baskı: 5 Mart 2012 2. Baskı: 2 Temmuz

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU 2014 GİRİŞ 7. Dönemsel Ülke Raporu 1 ilgili kamu kuruluşları, akademisyenler ve kadının insan hakları ile

Detaylı

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI ( *) Savunma Hakkı TAKDĐM ( ) Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ A dalet idesine kavuşabilmenin yolu, savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılabiliyor olmasıyla mümkündür. Savunma, muhakeme faaliyetinin

Detaylı

İŞKENCE. ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2011 TOPLUM VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI YAYINI

İŞKENCE. ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2011 TOPLUM VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI YAYINI İŞKENCE ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2011 TOPLUM VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI YAYINI Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı Yayınları Yayına Hazırlayan Ruhşen Doğan Yıldız Baskı Berdan Matbaacılık Davutpaşa

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre;

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre; GİRİŞ Engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını öngören Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 30 Mart 2007 tarihinde imzalanmıştır.

Detaylı

Aile Hukuku. aep. www. www. gov.tr. Mehmet Bülent DENİZ. Aile Hukuku. Parayla Satılmaz. Mehmet Bülent DENİZ

Aile Hukuku. aep. www. www. gov.tr. Mehmet Bülent DENİZ. Aile Hukuku. Parayla Satılmaz. Mehmet Bülent DENİZ Mehmet Bülent DENİZ Parayla Satılmaz. Mehmet Bülent DENİZ www aep gov.tr www agoivl.etr Mehmet Bülent Deniz Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje

Detaylı

ŞİDDET EN AĞIR İNSAN HAKKI İHLALİDİR! ŞİDDETE HAYIR! İSTANBUL BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ

ŞİDDET EN AĞIR İNSAN HAKKI İHLALİDİR! ŞİDDETE HAYIR! İSTANBUL BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ ŞİDDET EN AĞIR İNSAN HAKKI İHLALİDİR! ŞİDDETE HAYIR! İSTANBUL BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ İSTANBUL BAROSU NUN 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE VE ULUSLARARASI DAYANIŞMA GÜNÜ ARMAĞANI'DIR.

Detaylı

Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Cezasızlığın Ortadan Kaldırılması

Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Cezasızlığın Ortadan Kaldırılması Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Cezasızlığın Ortadan Kaldırılması Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Cezasızlığın Ortadan Kaldırılması Avrupa Konseyi insan hakları el kitapları Türkçeye Çeviren: Zeynep Güllü

Detaylı

TUTUKLU YARGILAMADA KURUM İÇİNDE BAKIM, GÖZETİM VE EĞİTİM

TUTUKLU YARGILAMADA KURUM İÇİNDE BAKIM, GÖZETİM VE EĞİTİM TUTUKLU YARGILAMADA KURUM İÇİNDE BAKIM, GÖZETİM VE EĞİTİM Av. Tülay (PORDOĞAN) ORAL* Çocukluk ve gençlik çağında işlenen suçlar, bütün dünyada en çok tartışılan toplum sorunlarından biridir. Yapılan incelemeler,

Detaylı

Kamu hukuku kurallarında, taraftar arasında eşitlik ilişkisi yoktur. Devlet, üstün gücü kullanan taraf durumundadır. Kamu yararı düşüncesi hâkimdir.

Kamu hukuku kurallarında, taraftar arasında eşitlik ilişkisi yoktur. Devlet, üstün gücü kullanan taraf durumundadır. Kamu yararı düşüncesi hâkimdir. ÜNİTE 1. HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER AMAÇLAR Bu üniteyi başarı ile tamamlayan her öğrenci; 1.Toplum düzeninin sağlanmasında ve sürdürülmesinde hukukun rolü ve önemini kavrar. 2.Meslek hayatında ve toplum

Detaylı

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ PROJESİ ÇEVRENİN KORUNMASI EĞİTİM MODÜLÜ MEHMETÇİK EL KİTABI Ankara, 2013 1 Bu çalışma,

Detaylı

Bu Rapor un yayın hakları Creative Commons Attribution-Non-Commercial-No Derivative Works 3.0 Unported Licence tarafından korunmaktadır.

Bu Rapor un yayın hakları Creative Commons Attribution-Non-Commercial-No Derivative Works 3.0 Unported Licence tarafından korunmaktadır. Bu yayın Avrupa Birliği nin desteği ile üretilmiştir. Bu yayının içeriği ile ilgili sorumluluk Uluslararası Çocuk Merkezi ile Ankara Barosu ve Gündem Çocuk Derneği ne aittir ve Avrupa Birliği nin görüşlerini

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU

BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU ÖZET Ayhan KÜÇÜK 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nda bilgi edinme hakkı nın kullanılmasına dair sınırlar

Detaylı