OTO KASKO SİGORTA POLİÇESİ ASİSTANS HİZMETİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OTO KASKO SİGORTA POLİÇESİ ASİSTANS HİZMETİ"

Transkript

1 IPA/Ergoİsviçre Sigorta / 2009 Kasko Asistans Hizmet Şartları / n /12 BÖLÜM I - ŞARTLAR OTO KASKO SİGORTA POLİÇESİ ASİSTANS HİZMETİ A) TANIMLAR Sigortalı Araç : Ticari veya profesyonel anlamda yolcu ve/veya malların taşınması ve/veya kiralanması amacı ile kullanılan araçlar hariç; sigorta poliçesinde tanımlanan, ağırlığı kg ı geçmeyen, dört tekerlekli motorlu araçlar ile iki tekerlekli motorsikletler (ticari amaçla çalışan kurye motorları hariçtir). Sigortalı : Sigorta sözleşmesi uyarınca teminattan yaralanma hakkı olan gerçek veya tüzel kişi. Lehdar : Hizmetlerden faydalanma hakkına sahip olan ve sigortalı araçta bulunan kişiler, ya da tüzel kişi adına hizmetten yararlananlar. Poliçe : Sigorta Şirketi tarafından tanzim edilmiş, yürürlükte olan ve asistans firmasına bildirimi yapılmış Oto Kasko Sigorta Poliçesidir. Sürücü : Geçerli sürücü belgesine sahip olan kişi veya kişiler. Referans Yılı : Anlaşma geçerlilik süresidir. Kaza : Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarında ifade edilen; A.1.a (motorlu araçlarla çarpışma), A.1.b (bir cismin araca çarpması veya aracın bir cisme çarpması), A.1. c (ücüncü kişilerin kötü niyet ve muzipliği), A.1.d (Aracın yanması) A.1.e (çalınma veya çalınmaya teşebbüs) Risklerin gerçekleşmesi sonucu aracın hasarlanması veya araç sürücü ve yolcularının bedensel yaralanmalarına neden olan hadise. Arıza : Araçta elektrik/elektronik ve/veya mekanik bir aksaklık, bozulma sebebiyle aracın hareketsiz kalması halidir. Ön cam kırılması, lastik patlaması, akü boşalması arıza kapsamında değerlendirilir. Hasar : Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarında ifade edilen; A.1.a (motorlu araçlarla çarpışma), A.1.b (bir cismin araca çarpması veya aracın bir cisme çarpması), A.1. c (ücüncü kişilerin kötü niyet ve muzipliği), A.1.d (Aracın yanması) A.1.e (çalınma veya çalınmaya teşebbüs) Risklerin gerçekleşmesi sonucu aracın 24 saati aşan onarıma maruz kalması veya araçta seyahat eden kişilerin bedensel bir zarara uğramaları. Aracın trafikte seyredemeyecek şekilde kısmi hasara uğraması ve/veya bu hasar sonucu kırık farlar, tehlikeli sarkan keskin parçalar veya araç kullanımı sırasında düşecek parçalar gibi nedenler ile trafik güvenliğinin tehdit etmesi durumunda da araç hasarlı kabul edilir. Vaka : Sigortalı araçta hasar veya arıza meydana gelmesi nedeniyle IPA'ın asistans hizmeti vermesini gerektirecek olaydır. Bedensel Zarar/Yaralanma : Hastalık ve rahatsızlık dışında, sözleşme geçerlilik süresi içinde tamamen ve direkt olarak bir araç kazası sonucu gerçekleşen bedensel yaralanma durumudur. Medikal Ekip : IPA tarafından görevlendirilmiş, tıbbi bilgiye sahip uzman kişi veya kişiler.

2 IPA/Ergoİsviçre Sigorta / 2009 Kasko Asistans Hizmet Şartları / n /12 Ciddi Tıbbi Sebep : Kişinin hayatını tehlikeye sokan önemli hastalık veya yaralanma durumu. Aile Yakını : Baba, anne, çocuk, eş veya kardeştir. Daimi İkamet Ülkesi : Poliçenin düzenlendiği ülkedir. Daimi İkametgah : Sigortalının poliçenin düzenlendiği ülke içindeki evi veya Poliçede belirtilen ikametgah adresidir. B) COĞRAFİ KAPSAM Teminatlar Araç ve Kişisel Yardım Teminatları (A.5 ve A.7 nolu teminatlar) Coğrafi Sınırlar T. C. + KKTC T. C. + KKTC + Avrupa Kıtası Sosyal Yardım Teminatları T. C. Asistans teminatlarının tümü aksi belirtilmedikçe 0 (Sıfır) kilometreden itibaren başlar. Sigortalının ikamet ettiği il in dışında iken gerçekleşen kaza durumlarında verilecek hizmetler aşağıdaki gibidir; A.9 Profesyonel Sürücü Temini, A.10 Bulunamayan Yedek Parçaların Temini, A.11 Tamir Edilen Aracın Teslim Alınması, A.12 Aracın Emanet ve Muhafazası, B.1 Seyahatin Tamamlanması ve Konaklama, B.4 Refakatçinin Nakli ve Konaklaması Hizmetleri, B.5 Tedavi Sonrası İkametgaha Geri Dönüş, B.7 Cenaze Nakli, B.8 İkametgaha/İş Yerine Öngörülmeyen Dönüş C) ASİSTANSLIK HİZMETLERİNİN ŞARTLARI Bölüm II de yeralan hizmetler aksi belirtilmedikçe; yangın, hırsızlık, trafik kazası, mekanik ve elektrik tüm arızalar, yaralanma veya trafik kazası sebebiyle meydana gelen ölümü müteakip IPA İstanbul Ofisi tarafından no lu telefonun aranması ve talep edilmesi halinde verilir. Mekanik ve elektrik arızalarında ise sadece araca yönelik hizmetler verilir. Mekanik ve Elektrik arazılarında 10 yaş üzeri araçlar kapsam dışı tutulur. D) ZAMAN AŞIMI Sigorta kapsamındaki her türlü olay, olayın başlangıç tarihinden itibaren 2 (iki) yıl içerisinde geçerli olacaktır.

3 IPA/Ergoİsviçre Sigorta / 2009 Kasko Asistans Hizmet Şartları / n /12 E) İKAME Lehdarın ödemek ve tazmin etmek zorunda kaldığı masraflarda Lehdarın haklarını kazadan sorumlu kişiye karşı işbu sözleşmeden doğan haklarını korumak için IPA, Lehdarın yerine geçecektir. IPA tarafından sağlanan hizmetler başka bir plan ile kısmen ya da tamamen kapsam altına alındığında, IPA bahsedilen plana karşı bu sözleşmeden doğan haklar ve hizmetler kapsamında, Lehdarın haklarını korumak için onun yerine geçecektir. F) IPA'IN SORUMLULUĞU IPA verdiği asistanslık hizmetlerinde, grev, savaş, istila, yabancı düşman hareketleri, çatışma, iç savaş, ayaklanma, ihtilal, terörizm, askeri güç, şiddet kullanma, olağanüstü hal, radyoaktif veya buna benzer mücbir sebeplerden ortaya çıkan gecikme ya da suçlamalardan sorumlu tutulmayacaktır. IPA hiç bir durumda kendisini; polis, sivil savunma, itfaiye gibi resmi acil yardım kuruluşlarının yerine koyamaz. BÖLÜM II - TEMİNATLAR Aksi belirtilmedikçe, aşağıda belirtilen hizmetler IPA tarafından organize edilecek ve ödenecektir. A- ARAÇ YARDIM HİZMETLERİ 1. Araç Bilgi Hattı IPA tarafından, 24 saat ve 365 gün tüm Türkiye kapsamında yerel çekici-vinç firmaları, tamirhaneler ve araç markalarının servis istasyonları hakkında bilgi ve telefon numarası verilir. İstenir ise kapsam dışı ve limit üstü bedeller için (karşılıklı fiyat onayı alındıktan sonra), anlaşmalı fiyatlarımızdan ilgili firmalar ile kontak kurularak sigortalının ilgili hizmetlerden faydalanması sağlanır. 2. Hasar Tespit Tutanağı Birden fazla araçla trafik kazasına karışan sigortalının olay anında IPA ı arayarak talepte bulunması halinde IPA, olay yerine motorize ekip göndermek suretiyle sigortalının Hasar Tespit Tutanağını doldurmasına yardımcı olur ve gerek olay yerinin, gerekse kazaya karışan tüm araçların fotoğraflarını çeker ve sigortalıyı izlemesi gereken prosedürler konusunda bilgilendirir. 3. Ön Ekspertiz ve Fotoğraf Çekimi IPA, Sigortalıdan kendi müdahalesini gerektirecek bir hasar ihbarı aldığında, vaka yerine en kısa zamanda bir çekici-kurtarıcı yollar. Aracın çekilmesinden önce bir ön ekspertiz raporu tutulur ve araç hasarlarının ve/veya kaza yerinin fotoğrafları çektirilir. Fotoğraflar ön ekspertiz raporu ile birlikte Şirket Genel Müdürlüğü ne gönderilir.

4 IPA/Ergoİsviçre Sigorta / 2009 Kasko Asistans Hizmet Şartları / n /12 İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde IPA anlaşmalı çekicileri dijital fotoğraf makineleri ile hizmet verecek ve hasar ile ilgili raporu ve fotografları adresine yükleyeceklerdir. Şirket Hasar Departmanı IPA tarafından sağlanan bir şifre ile 24 saat ara ile tüm hasar verilerine ulaşacaktır. Şirket bu şifrenin güvenliğini ve gizliliğini sağlamakla yükümlüdür. 4. Yol Kenarında Onarım Sigortalı, Yol Kenarında Onarım veya Çekme işlemlerinden sadece bir tanesinden ücretsiz olarak yararlanabileceği konusunda öncelikle uyarılır. Sigortalı ile Yetkili Servis telefonda görüştürülerek aracın yol kenarında onarılabileceği belirlenirse yol kenarında onarım için gerekli organizasyon gerçekleştirilir ve azami 50 km için Yetkili Servisin yol servis ücreti ve azami 1 saate kadar olan servis işçilik bedeli IPA tarafından ödenir. Araç yol kenarında onarılamaz ise aracın çekilmesinden kaynaklanacak masraflar sigortalı tarafından ilgili işkoluna ödenir. 5. Çekme Kaza, Yanma veya Hırsızlık Durumları Hareketsiz kalan araç aynı il sınırları dahilinde sigortalının istediği Anlaşmalı Servise ücretsiz olarak çekilir. Aynı il sınırları dahilinde Anlaşmalı Servis yoksa; Seçenek 1 Araç sigortalının talebi doğrultusunda il dışındaki en yakın Anlaşmalı Servise ücretsiz çekilir. Seçenek 2 Araç sigortalının talebi doğrultusunda aynı il sınırları dahilindeki herhangi bir Yetkili Servise ücretsiz çekilir. Sigortalı keyfi olarak aracının bir başka il e çekilmesini talep ederse, çekim işlemi 750 TL limit dahilinde gerçekleştirilir. Anlaşmalı Servislere yapılmayan çekim işlemleri Şirket e hemen bildirilir. Yurt dışında yapılacak tüm çekme işlemlerinde limit uygulanır. Arıza Durumları Mekanik ve Elektrik arızalarında araç direkt olarak en yakın Yetkili Servise çekilir (İstanbul da, Anadolu ve Avrupa yakaları iki ayrı il sayılır ve araç aynı kıta içinde en yakın Yetkili Servise çekilir). Sigortalı keyfi olarak aracının bir başka il e çekilmesini talep ederse, çekim işleminden oluşacak tüm farkı kendisi öder. Yurt dışında arıza kaynaklı çekme teminatı verilmez. Mekanik ve elektrik arızalarında sadece araca yönelik hizmetler verilir ancak 10 yaşın üzerindeki araçlar kapsam dışındadır.

5 IPA/Ergoİsviçre Sigorta / 2009 Kasko Asistans Hizmet Şartları / n /12 Aracın yükünden dolayı çekilmesine engel bir durum var ise, yükün boşaltılmasından IPA sorumlu değildir. 6. Çilingir Hizmeti Araca ait anahtarların kaybolması veya aracın içerisinde unutulması durumunda IPA, olay yerine bir çilingir gönderilmesini organize eder veya aracın en yakın Yetkili Servise çekilmesini sağlar. 7. Vinçle Kurtarma IPA, aracın yolun dışına taşarak çekiciye ek olarak vinç ile kurtarılması gerektiği durumlarda, kurtarma işlemini yurt içinde TL, yurt dışında ise limit dahilinde üstlenir. Aracın yükünden dolayı kurtarılmasına engel bir durum var ise, yükün boşaltılmasından IPA sorumlu değildir. 8. Patlayan Lastik in Değiştirilmesi Herhangi bir şekilde araçta meydana gelebilecek lastik patlaması veya lastik havasının inmesi durumunda sigortalının talep etmesi halinde gönderilecek olan görevli ekip, araç lastiğinin değişimini gerçekleştirir. Yedek lastik olmaması veya onarım gerektiren durumlarda araç en yakın lastikçiye veya Yetkili Servise çekilir. 9. Profesyonel Sürücü Temini Araçtaki sürücünün trafik kazası sonucunda yaralanması, hayatını kaybetmesi veya herhangi bir sebeple rahatsızlanması ve araçta yolculuk eden diğer kişilerin aracı kullanamamaları durumunda, IPA, yolculuklarını tamamlamaları veya ikametgahlarına geri dönmeleri için profesyonel bir sürücü temin eder ve maliyetini karşılar. 10. Bulunamayan Yedek Parçaların Temini Sigortalı ikamet ettiği il dışında iken, aracının tamir edilebilmesi için gerekli olan yedek parçaların, IPA ın aracı çektiği serviste veya bölgede bulunamaması durumunda, IPA, Türkiye sınırları içerisindeki aracı üreten Firmada mevcut olan söz konusu yedek parçaları bulur ve 10 kg. a kadar nakliye bedelini karşılayarak (diğer bedeller Sigortalının sorumluluğundadır) yedek parçayı ilgili servise ulaştırır. Yedek parça bedelleri konusunda Sigortalı onayı alındıktan sonra gerekli nakliye organizasyonu yapılır. 11. Aracın Tamirat Sonrasında Teslim Alınması IPA, Sigortalının ikamet ettiği il in dışında yapılan araç onarımı sonrasında, Sigortalının belirleyeceği bir kişinin aracı teslim alması için servise gidişini temin eder. Bu ulaşım olanakları arasındaki seçim aşağıda belirtilen şartlar ve imkanlar doğrultusunda IPA tarafından belirlenecektir : a- Otobüs Bileti : 500 km nin altında kalan mesafeler için dönüş bileti. b- Uçak Bileti : 500 km yi aşan mesafeler için ekonomi sınıfı uçak (gidiş-varış şehrinde havaalanı var ise) bileti.

6 IPA/Ergoİsviçre Sigorta / 2009 Kasko Asistans Hizmet Şartları / n / Aracın Emanet ve Muhafazası IPA, çalındıktan sonra bulunan veya kaza sonucu pert olan aracın emanet ve muhafazasını azami 3 güne kadar sağlayacak ve maliyetini ödeyecektir. B- KİŞİSEL YARDIM HİZMETLERİ 1. Seyahatin Tamamlanması ve Konaklama IPA, sigortalının ikamet il i dışında gerçekleşen bir kaza sonucu aracın onarımının 24 saat içerisinde tamamlanamadığı durumlarda; Sigortalının ve lehdarların seyahatlerinin tamamlanması IPA tarafından organize edilir, kazanın gerçekleştiği il den gidilecek il e tarifeli uçak seferi var ise ekonomik sınıf uçak bileti, tarifeli uçak seferi yoksa otobüs bileti karşılanır. Sigortalının kazanın meydana geldiği il de konaklamayı tercih etmesi halinde, veya IPA tarafından ulaşım temin edilememesi halinde, ya da hava ve yol koşullarının uygun olmaması halinde, araçta yolculuk eden en fazla 5 kişi için arka arkaya azami 3 gece olmak kaydıyla oda ve kahvaltı ücretini karşılar. Sigortalı, konaklamanın sadece bir gecesini kullanmak kaydıyla, yola devam teminatından da faydalanabilir. Kazanın meydana geldiği bölgede 4 yıldızlı bir otel yok veya otelerde yer müsait değil ise, 3 yıldızlı bir otel temin edilecektir. Konaklanacak otel, IPA tarafından belirlenir. 2. İkame Araç (Kiralık araç) Seyahatin Tamamlanması ve Konaklama hizmetinden faydalanmayan Sigortalı aşağıda belirtilen koşul ve şartlarda İkame Araç hizmetini kullanabilir; İkame Araç hizmeti sadece kaza durumlarında geçerlidir. İkame Araç hizmeti şirket tarafından hasar dosyası açılmış ve onarımı 24 saatten uzun sürecek araçlar için verilir. İkame Araç hizmeti, her bir vaka için azami 7 güne kadar sağlanır ve hizmet sözleşme döneminde 3 (üç) hasar ile sınırlıdır. Sigortalı Araç Anlaşmalı Serviste ise: İkame araç hizmeti eksperin aracı görmesi beklenmeksizin aracın bulunduğu anlaşmalı Servisin belirtmiş olduğu onarım süresi baz alınarak sigortalıya sağlanır. Ancak daha sonra özel durumlar dışında eksperin belirlemiş olduğu onarım süresi baz alınır. Sigortalı araç Yetkili Servise gitmiş ise: İkame Araç hizmetinin verilmesi için eksperin aracı göremesi ve onarım süresi konusunda IPA ı bilgilendirmesi beklenir. Herhangi bir nedenle sigortalı önceden kendisine bildirilen İkame Araç süresi sonunda aracı iade etmez veya bu sürenin sonunda İkame Aracı daha uzun bir süre için tutmak istediği belirtirse, aşan gün sayısı ile ilgili ücret sigortalı tarafından ilgili işkoluna ödenir.

7 IPA/Ergoİsviçre Sigorta / 2009 Kasko Asistans Hizmet Şartları / n /12 Sigortalıya verilecek İkame Araç, şartlar elverdiği ölçüde sigortalının kendi aracı ile aynı segmentten olmalıdır. Otomatik vites araç talepleri, tedarikçi firma imkanları çerçevesinde karşılanır. Kiralık araç talep eden sigortalının geçerli sürücü belgesine sahip olması gerekmektedir, Sürücü, kiralık araç firmasına kredi kartı numarasını vermelidir. Böylelikle ödenmemiş benzin masrafları, kiralık araç firmasının sağladığı Kasko, Trafik ve İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortaları (collision damage waiver) güvencesi dışında kalan diğer sigorta giderleri (sürücü ferdi kaza, hayat sigortası, ek sürücü sigortası gibi), sürücü masrafları, tek yön ücreti, trafik cezaları, köprü ve otoyol geçiş ücretleri ve bunun gibi uygun olmayan masraflar ortaya çıkar ise Sigortalının kredi kartı hesabına borç kaydedilecektir. Kiralık Araç, kazanın gerçekleştiği il sınırları içerisinde veya ikamet ettiği il içerisinde sigortalının istediği yere teslim edilecektir. Aracın, kiralandığı ildeki araç kiralama ofisine teslim edilmesi gerekmektedir. Aracın başka bir ilde iadesi söz konusu olduğunda, ortaya çıkacak ekstra maliyetler (tek yön ücreti) sigortalı tarafından karşılanacaktır. İkame araç hizmeti için IPA sadece organizasyonu yapar ve kira bedelini öder. Sigortalı kiralık aracı teslim alırken imzalamış olduğu araç teslim belgesinde yazılı olan şartları okumalı ve bu şartlara uymalıdır. Bu şartlara uyulmamasından doğacak hukuki yükümlülükler için IPA sorumlu tutulamaz. İkame Araç teminatı için Km. muafiyeti yoktur. Hasarın, Şirket tarafından poliçe kapsamında değerlendirilmemesi durumunda IPA, sigortalıya bu esnada İkame Araç tahsis edilmişse, İkame Aracın masrafını sigortalıdan tahsil edecektir. 3. Tıbbi Nakil (Kara/Hava Ambulansı/Sedyeli Uçuş/Tıbbi Refakatli) IPA, araç içindeki kaza sonucunda yaralanmış kişilerin en yakın uygun donanımlı hastaneye veya tam teşekküllü sağlık kurumuna naklini sağlayacaktır. Gerektiğinde, Sigortalı gözetim altında herhangi bir araçla (hava ambulansı, tarifeli uçuş ve kara ambulansı da dahil ama bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile) Bedensel Zarar ya da Hastalığa özel, daha uygun ekipmanlı bir hastaneye nakledilir, veya tıbbi durumu olanak veriyorsa, Türkiye deki ikametine ya da ikameti yakınındaki uygun hastaneye veya sağlık merkezine, gereken gözetim altında, havaalanlarına ve havaalanlarından kara ambulansıyla transferler dahil olmak üzere, tarifeli bir havayolu ile doğrudan nakli sağlanır. IPA ın tıbbi ekibi ve tedavi eden hekim, Sigortalının sağlık durumunun, sıradan bir yolcu gibi nakline müsait olup olmadığını ya da başka ilave düzenlemelerin gerekli olup olmadığını ve tıbbi nakil aracını belirleyeceklerdir. 4. Refakatçinin Nakli ve Konaklaması Sigortalının aracı ile geçirdiği bir trafik kazası sebebiyle ikamet ettiği il in dışında bir hastanede 8 günden fazla yatarak tedavi görmesi gerektiği durumlarda IPA, Sigortalının belirleyeceği bir yakınının refakatini organize ederek gidiş-dönüş biletini temin eder ve hasta yanında veya IPA

8 IPA/Ergoİsviçre Sigorta / 2009 Kasko Asistans Hizmet Şartları / n /12 tarafından belirlenen azami 4 yıldızlı bir otelde (oda / kahvaltı) konaklamasını (ekstralar Sigortalıya aittir) azami arka arkaya 8 gece olmak üzere organize edecek ve ödeyecektir. Sigortalının tedavi gördüğü bölgede 4 yıldızlı bir otel yoksa veya otellerde yer müsait değil ise, 3 yıldızlı bir otel temin edilecektir. Konaklanacak otel, IPA tarafından belirlenir. 5. Tedavi Sonrası İkametgaha Geri Dönüş IPA, kazadan doğan tedavisinin bitiminde Sigortalının Türkiye'deki daimi ikametgahına naklini sağlayacak ve ilgili giderleri karşılayacaktır. IPA ın tıbbi ekibi ve tedavi eden hekim, Sigortalının sağlık durumunun, sıradan bir yolcu gibi nakline müsait olup olmadığını ya da başka ilave düzenlemelerin gerekli olup olmadığını belirleyeceklerdir. 6. Acil Mesajların İletilmesi Sigortalının isteği dahilinde IPA, acil mesajların yakınlarına, iş yerine ve arkadaşlarına karşılıklı olarak iletilmesini sağlar. 7. Cenaze Nakli Sigortalının aracı ile yapmış olduğu trafik kazası sonucu vefatı durumunda IPA, cenazenin ikamet yerine naklinin organizasyonu için tüm gerekli tedbirleri alır ve şehirlerarası tıbbi şartlara uygun taşıma için gereken tabutun ve kalan eşyaların Türkiye sınırları içerisindeki defin yerine naklini üstlenir. Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışıdır. 8. İkametgaha Öngörülmeyen Dönüş a) Yakının Ciddi Hastalığı/Vefatı Durumunda : Sigortalının, yurt içi seyahati esnasında, ikametgahındaki yakınının ciddi hastalığı veya vefatı nedeniyle ikametgahına acil dönmesi gerekiyor ise, IPA Sigortalının acilen ikametgahına geri dönebilmesi için (varsa mevcut biletini de kullanarak) gerekli organizasyonu yapar ve karşılar. b) Daimi İkametgahın Ciddi Hasar Görmesi Durumunda : Sigortalının yurt içi seyahati esnasında, daimi ikamet ettiği konutun hırsızlık, yangın veya infilak nedenleri sonucunda ciddi hasar görmesi nedeniyle ikametgahına acil dönmesi gerektiğinde IPA, Sigortalının acilen ikametgahına geri dönebilmesi için (varsa mevcut biletini de kullanarak) gerekli organizasyonu yapar ve karşılar. *Dönüş için otobüs bileti veya 500 km yi aşan mesafelerde ekonomi sınıfı uçak bileti sağlanır. C- SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 1. Sosyal Aktivite Bilgilendirme Hattı IPA Sigortalıya Türkiye çapında tiyatro, sinema, opera, bale, konser gibi sosyal ve kültürel faaliyetlerle ilgili yerlerin ve ayrıca eğlence lokalleri, restoranlar, oteller ve buna benzer yerlerin adres ve telefon numaralarını 24 saat 365 gün boyunca sağlar.

9 IPA/Ergoİsviçre Sigorta / 2009 Kasko Asistans Hizmet Şartları / n /12 2. Turistik, Kültürel ve Sosyal Aktivitelerle İlgili Rezervasyon/Bilet Alımı/Ulaştırma IPA, sigortalı adına kültürel, sportif ve seyahat amaçlı aktiviteler için mümkün olan durumlarda rezervasyon hizmeti verir. Rezervasyonlara ilişkin bilet, davetiye vb. belgelerin ücretleri, kargo ya da ulaşım bedelleri sigortalıya ait olup, bu hizmetler ile ilgili olarak sigortalı onayı ve ödemesi alınmak suretiyle işlem yapılır. 3. Otel Rezervasyonları IPA, sigortalı tarafından talep edilen otel rezervasyonlarını, anlaşmalı Türk Turizm Acentaları vasıtasıyla yaptırarak, sigortalının acenta indiriminden faydalanmasını sağlar. İndirimler Türkiye'deki yıldızlı oteller için geçerlidir ve otellerin belirli dönemlerde acentelere uyguladığı promosyonlar da müşteriye direkt olarak uygulanır. 4. Kiralık Araç Rezervasyonları Türkiye'de IPA tarafından Sigortalı Adına Yapılacak kiralık araç rezervasyonlarında Kiralık Araç Acentelerinin uygulamış oldukları indirimler sigortalıya aynen yansıtılır. 5. Uçak Bileti Alma / Ulaştırma IPA, sigortalı adına ücret / yer / tarih / mevki onayı alınmak kaydıyla yurtiçi veya yurtdışı uçak bileti alımı ile sigortalının bildireceği adrese biletin ulaştırılması ile ilgili organizasyınu yapar. Bu hizmetler ile ilgili olarak sigortalı onayı ve ödemesi alınmak suretiyle işlem yapılır. 6. İş Organizasyonları IPA, sigortalı tarafından talep edilen işle ilgili organizasyonları (mütercim-tercüman hizmetleri, kongre-seminer-konferans, açılış, toplantı ve benzeri organizasyonlar, ses, ışık projeksiyon gereçleri, faks, mobil telefon, PC kiralama) ücret / yer / tarih / özellik onayı almak kaydıyla indirimli olarak sağlar. Bilet ücretleri, bilet ulaştırma giderleri, posta hizmetleri, hizmet / araç / gereç kiralama, sigorta veya iptal bedeli gibi meblağlar önceden onay alınmak kaydıyla Sigortalının hesabından tahsil edilir. 7. Pre-Travel Service Seyahat öncesinde IPA arandığında Sigortalıya yukarıda açıklanan tüm teminatlar ve indirim oranları hakkında bilgi verilir. Sigortalıya tüm bu hizmetlerden yararlanması için ne yapması gerektiği detaylı olarak açıklanır. Sigortalıya vize, pasaportlar, girişteki aşı istekleri, gümrükler ve kuralları, döviz kurları ve vergiler, hava durumu, Bankalar, Elçilikler ve Konsolosluklar hakkında ön bilgi verilir. BÖLÜM III ÖZEL ŞARTLAR Yukarıda açıklanan hizmetler sigortalı, sigortalı araç sürücüsü ve sigortalı araçtaki yolcuları kapsamaktadır. Aksi belirtilmedikçe, bu hizmetler IPA tarafından organize edilecek ve ödenecektir. IPA nın sorumluluğu, sigortalının veya lehdarın poliçe şartlarına uygun hareket etmesi şartına bağlıdır. IPA olağandışı iklim koşulları, hizmetin ulaştırılacağı yerin sosyal, ekonomik ve güvenlik şartları gibi hizmetin sağlanmasını güçleştiren şartlarda, hizmetin sağlanması için elindeki imkanlar ölçüsünde azami çabayı gösterecektir. Poliçe kapsamında sunulan asistans hizmetlerine ilişkin talepler için Sigortalı en kısa zamanda IPA'ın İstanbul merkezini 24 saat boyunca, kendisine verilmiş olan numaralı telefondan herhangi bir şahsi girişimde bulunmadan önce aramalı ve: Yardım için gerekli olabilecek bilgileri eksiksiz iletmeli, Yardımın sağlanabilmesi ve zararın asgari oranda tutulabilmesi ile ilgili tedbirleri almalı,

10 IPA/Ergoİsviçre Sigorta / 2009 Kasko Asistans Hizmet Şartları / n /12 Herhangi bir kişi veya kuruma yardım almak konusunda taahhütte bulunmamalı, sorumluluk almamalıdır. Eğer Lehdar Tıbbi Nakil için başvuruyorsa şunları temin etmelidir : i) IPA'ın bir an önce devreye girebilmesi için, kendisi ya da yükümlü olduğu kişinin; Kaldırıldığı hastanenin adı, adresi ve telefon numarası. Tedavi eden doktorun ve varsa aile doktorunun adres ve telefon numarası. ii) IPA'ın Medikal Ekibi veya temsilcileri Lehdarın durumunu tesbit edebilmek için onun yanına serbestçe girebileceklerdir. Şayet bu yükümlülük yerine getirilmezse ve haklı bir itiraz olması hariç, Lehdar tıbbi yardıma hak kazanmayacaktır. iii) Herhalükarda IPA tedaviyi üstlenen doktor ile mutabık kalarak nakil tarih ve aracını tayin edecektir. iv) Hastanede yatmayı gerektiren bedeni zarar/yaralanma durumunda Lehdar veya onun adına hareket eden kişi olayın vuku tarihinden itibaren 48 saat içinde IPA ı haberdar edecektir. Bu haberin verilmemesi halinde, IPA ortaya çıkacak masrafları Lehdara ödememe hakkına sahip olacaktır. Sigorta şirketi kendisine verilen ipaeksper şifresinin güvenliğini ve gizliliğini sağlamakla yükümlüdür. Sigorta şirketine sunulan bilgiler bilgi amaçlı olup, resmi ve hukuki işlemlerde delil niteliği taşımaz, IPA ve anlaşmalı çekici firmaları tanık ve/veya taraf olarak gösterilemez. Sigortalının SOSYAL HİZMETLER aktiviteleri veya adlarına bilet alınan/rezervasyon yapılan hizmetler mesai saatleri dahilinde ( ) yapılacaktır. Ancak rezervasyon imkanlarında kısıtlılık durumlarında veya gösteri, otel, restoran ve benzer aktivitelerde subjektif olan kişisel tatminin yüzde yüz olacağı konusunda garanti vermek mümkün değildir. SOSYAL HİZMETLER de yapılan tüm masraflar ve sigortalı adına ödenen bedeller, sigortalının önceden onayı alınması koşulu ile kendisinden tahsil edilir. BÖLÜM IV GENEL İSTİSNALAR Aşağıda tanımlanan istisnalar, sigorta şirketinin düzenlemiş olduğu ilgili poliçenin kapsamına dahilse istisna olarak uygulanmaz. Sağlanacak hizmet ile ilgili bedelin azami teminat limitini aşması halinde sigortalı veya lehdarın onayı alınarak hizmet sağlanacak olup aşan kısmı sigortalı veya lehdar tarafından karşılanacaktır. Hizmetin kapsam dışında kaldığı durumlarda müşterinin talebi ile yapılan organizasyonlarda hizmet bedeli müşteri tarafından karşılanacaktır. IPA tarafından sağlanan organizasyon amaçlı hizmetler ile sosyal yardım hizmetlerine ilişkin masraflar ve sigortalı adına ödenecek bedeller, sigortalının önceden onayı alınması koşulu ile kendisinden tahsil edilir.

11 IPA/Ergoİsviçre Sigorta / 2009 Kasko Asistans Hizmet Şartları / n /12 Sosyal yardım hizmetleri mesai saatleri dahilinde verilir. Bu hizmetlere ilişkin rezervasyon imkanları ile otel, restaurant, gösteri ve benzeri aktivitelere ilişkin kişisel tatmin unsurları için IPA garanti veremez. Resmi mercilerin izin vermediği müdahaleler kapsam dışıdır. Hukuki kurallara ve prensiplere uygun olmayan hizmet taleplerinin red edilme hakkı saklıdır. IPA aşağıda açıklanan durumlarda hizmet verme yükümlülüğü taşımayıp bunlara bağlı oluşacak masraflardan sorumlu değildir. IPA verdiği hizmetler ölçüsünde sorumludur; hizmetlerin verilişinden önce veya sonra araçta meydana gelmiş hasarlardan IPA sorumlu tutulamaz. Hizmetin verilişi esnasında hizmet sağlayıcı tarafından araca verilebilecek hasarlara karşı hizmet sağlayıcı firmalar sigortalıdır. Sigortalının, yaralanma, IPA ya ulaşamama, IPA ın talep edilen hizmeti sağlayamaması, aracın Trafik Vakfı veya Jandarma tarafından zorunlu olarak çekilmesi durumları haricinde IPA ın ön onayı olmadan doğrudan doğruya kendi ödediği masrafları geri alma hakkına sahip olmayacaktır. Sigortalının geri almaya hak kazandığı masrafların şirket tarafından kendisine fatura mukabilinde ödendiği takdirde ilgili fatura bedeli sözleşmede belirtilen limitler dahilinde IPA tarafından şirkete ödenir. Hasarlı/Arızalı araç içerisinde unutulan ya da bırakılan özel/değerli eşyaların kaybolması veya çalınmasından doğacak mağduriyetin tazmininden IPA sorumlu tutulamaz. Sigortalının araç içerinde bıraktığı veya unuttuğu her türlü değerli/değersiz eşyanın sorumluluğu kendisindedir. Aşağıdaki nedenlerden ileri gelen hasarlar sonucu yapılacak hizmet talepleri kapsam dışıdır : Sigortalının veya lehdarın daha önceden varolan bir rahatsızlığı, hamilelik hali ve doğum yapma ihtimali, akıl hastalığı gibi durumlar ile intihar veya intihara teşebbüs, Araç sürücüsünün araç sınıfına uygun sürücü belgesine sahip olmaması, Araç sürücüsünün kanındaki alkol düzeyinin kanunlarca izin verilen düzeyin üzerinde olması Araç sürücüsünün ilaç veya uyuşturucu madde kullanması, Savaş, işgal, yabancı düşman hareketleri, iç karışılık, isyan, ayaklanma, ihtilal, terörist saldırılar ile askeri-inzibati güç kullanılması, Depremden kaynaklanan hasarlar, Bakanlar Kurulu veya Valilikler tarafından nükleer tehlike, volkanik patlama, seylap, sel/su baskını, fırtına, hortum, kasırga veya doğal felaket olarak belirlenmiş her türlü durum (Acil mesajların iletimi her durumda geçerlidir), Sigortalının veya lehdarın kasten kendini yaralama veya bir suça iştirak veya hileli hareketleri, Sigortalının her türlü araba yarışına ya da gösterilerine yarışmacı olarak iştiraki,

12 IPA/Ergoİsviçre Sigorta / 2009 Kasko Asistans Hizmet Şartları / n /12 Sigortalının meşru müdafa hariç herhangi bir kavgaya karışması, Profesyonel olarak ya da resmi bir yarışma veya gösteri için eğitici sıfatıyla spor yapılması, Aracın taşıma kapasitesine ve kurallara uygun olarak yüklememesi ve kullanılmaması, Kış aylarında gerçekleşen yakıt donmalarında police dönemi içinde sadece bir kez hizmet sağlanacaktır. Sonraki talepler kapsam dışında olacaktır. Kış şartlarında kaza durumu olmadığı halde zincir takılmadığından veya kar lastiği bulunmadığından yola devam edemeyen veya bulundukları otoparktan çıkamayan araçlar için çekme kurtarma talepleri, Yakıt bitmesi, BÖLÜM V GENEL HÜKÜMLER Zaman Aşımı Sigorta kapsamındaki her türlü talep, olayın meydana geldiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl içerisinde geçerli olacaktır. (Asistans hizmetleri kasko poliçesi yürürlük tarihleri arasında geçerli olup her koşulda kontrata bağlı yükümlülüklerin sona erdiği tarihte geçerliliği sona erer) IPA'ın Sorumluluğu IPA hiç bir durumda kendisini; polis, sivil savunma, itfaiye gibi resmi acil yardım kuruluşlarının yerine koyamaz. Genel Prosedür Sınırlama Bir hasar sonucunda oluşan talep ortaya çıktığında, Lehdar bu hasarı sınırlamak ya da durdurmak için çaba sarfetmek durumundadır. Kapsam dışında yapılan tüm masraflar ve Lehdar adına ödenen bedeller, Lehdarın önceden onayı alınması koşulu ile kendisinden tahsil edilir. Onay verilmeyen bedellerde, IPA Lehdarın talebi üzerine hasarı asistanslık hizmetleri limitleri oranındaki tamiratı gerçekleştirecektir. İstirdat (Geri Alım) Sigortalı IPA ın ilgili kaynaklardan gerekli ödemeleri geri alabilmesi için IPA a her türlü belgeyi sağlayacak ve formaliteleri yerine getirecektir. IPA ya Geri Ödeme Sözleşme kapsamına girmeyen ancak hizmet bedelini sigorta şirketi yetkilisinin yazılı teyidi ile üstlenmeyi kabul etmiş olduğu durumlarda teyid yazısı ile birlikte ilgili şirket e gönderilen faturaların, ilgili ay sonuna kadar IPA hesabına ödenmesi gerekmektedir.

GROUPAMA SİGORTA - EUROP ASSISTANCE HUSUSi ARAÇ KASKO SiGORTA POLiÇESi SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS HİZMET VE ŞARTLARI

GROUPAMA SİGORTA - EUROP ASSISTANCE HUSUSi ARAÇ KASKO SiGORTA POLiÇESi SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS HİZMET VE ŞARTLARI GROUPAMA SİGORTA - EUROP ASSISTANCE HUSUSi ARAÇ KASKO SiGORTA POLiÇESi SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS HİZMET VE ŞARTLARI BÖLÜM I - ŞARTLAR A) TANIMLAR Sigortalı Araç: Ticari veya profesyonel anlamda yolcu ve

Detaylı

A.1. Sigortalı/lar: Sigorta sözleşmesi uyarınca teminattan yaralanma hakkı olan gerçek veya tüzel kişi.

A.1. Sigortalı/lar: Sigorta sözleşmesi uyarınca teminattan yaralanma hakkı olan gerçek veya tüzel kişi. HSA / EK 5 :OTO KASKO POLİÇESİ ASİSTANS PROGRAMI ASİSTANS ÜRÜNÜ A. GENEL ŞARTLAR A.1. Sigortalı/lar: Sigorta sözleşmesi uyarınca teminattan yaralanma hakkı olan gerçek veya tüzel kişi. Lehdar: Hizmetlerden

Detaylı

A.3 Poliçe: Sigorta Şirketi tarafından tanzim edilmiş, yürürlükte olan ve asistans firmasına bildirimi yapılmış Oto Kasko Sigorta Poliçesidir.

A.3 Poliçe: Sigorta Şirketi tarafından tanzim edilmiş, yürürlükte olan ve asistans firmasına bildirimi yapılmış Oto Kasko Sigorta Poliçesidir. HSA / EK 4 :HAFİF TİCARİ OTO KASKO POLİÇESİ ASİSTANS PROGRAMI ASİSTANS ÜRÜNÜ A. GENEL ŞARTLAR A.1. Sigortalı/lar: Sigorta sözleşmesi uyarınca teminattan yaralanma hakkı olan gerçek veya tüzel kişi. Lehdar:

Detaylı

Trafik Sigortası Yol Yardım Hizmetleri

Trafik Sigortası Yol Yardım Hizmetleri Araç Yardım Hizmetleri Trafik Sigortası Yol Yardım Hizmetleri a. Aracın çekilmesi Kaza durumlarında, sigortalı aracın kazanın gerçekleştiği il dâhilinde en yakın Liberty Sigorta Seri Onarım Servisine (S.O.S),S.O.S

Detaylı

HSA / EK-3 :AĞIR TĠCARĠ OTO KASKO POLĠÇESĠ ASĠSTANS PROGRAMI

HSA / EK-3 :AĞIR TĠCARĠ OTO KASKO POLĠÇESĠ ASĠSTANS PROGRAMI HSA / EK-3 :AĞIR TĠCARĠ OTO KASKO POLĠÇESĠ ASĠSTANS PROGRAMI ASĠSTANS ÜRÜNÜ A.GENEL ġartlar A.1. Sigortalı/lar: Sigorta sözleşmesi uyarınca teminattan yaralanma hakkı olan gerçek veya tüzel kişi. Lehdar:

Detaylı

1.1 Asistans Hizmetler, Ergo Sigorta A.Ş. nin anlaşmalı hizmet sağlayıcısı Asistan Şirket tarafından sağlanmaktadır.

1.1 Asistans Hizmetler, Ergo Sigorta A.Ş. nin anlaşmalı hizmet sağlayıcısı Asistan Şirket tarafından sağlanmaktadır. HSA / EK 5 :OTO KASKO ASİSTANS HİZMETLER HÜKÜM VE ŞARTLARI HUSUSİ / MOTORSİKLET 1. GENEL UYGULAMALAR 1.1 Asistans Hizmetler, Ergo Sigorta A.Ş. nin anlaşmalı hizmet sağlayıcısı Asistan Şirket tarafından

Detaylı

HSA / EK 4 : OTO KASKO ASİSTANS HİZMETLER HÜKÜM VE ŞARTLARI HAFİF TİCARİ 1. GENEL UYGULAMALAR

HSA / EK 4 : OTO KASKO ASİSTANS HİZMETLER HÜKÜM VE ŞARTLARI HAFİF TİCARİ 1. GENEL UYGULAMALAR HSA / EK 4 : OTO KASKO ASİSTANS HİZMETLER HÜKÜM VE ŞARTLARI HAFİF TİCARİ 1. GENEL UYGULAMALAR 1.1 Asistans Hizmetler, Ergo Sigorta A.Ş. nin anlaşmalı hizmet sağlayıcısı Asistan Şirket tarafından sağlanmaktadır.

Detaylı

OTO KASKO ASİSTANS HİZMETLERİ HÜKÜM VE ŞARTLARI AĞIR TİCARİ 1. GENEL UYGULAMALAR 1.1 Asistans Hizmetler, Ergo Sigorta A.Ş. nin anlaşmalı hizmet

OTO KASKO ASİSTANS HİZMETLERİ HÜKÜM VE ŞARTLARI AĞIR TİCARİ 1. GENEL UYGULAMALAR 1.1 Asistans Hizmetler, Ergo Sigorta A.Ş. nin anlaşmalı hizmet OTO KASKO ASİSTANS HİZMETLERİ HÜKÜM VE ŞARTLARI AĞIR TİCARİ 1. GENEL UYGULAMALAR 1.1 Asistans Hizmetler, Ergo Sigorta A.Ş. nin anlaşmalı hizmet sağlayıcısı Asistan Şirket tarafından sağlanmaktadır. 1.2

Detaylı

Aşağıdaki hizmetler, ING Bonus Mail Order yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Aşağıdaki hizmetler, ING Bonus Mail Order yöntemi ile gerçekleştirilecektir. Ek:5 +destek Asistans Hizmeti İçeriği A) SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ Aşağıdaki hizmetler, ING Bonus Mail Order yöntemi ile gerçekleştirilecektir. 1) Belirtilen adrese çiçek gönderimi siparişi, 2) Kitap bilgileri

Detaylı

DÖRT DÖRTLÜK ASİSTANS ÖZEL ŞARTLARI A) TANIMLAR

DÖRT DÖRTLÜK ASİSTANS ÖZEL ŞARTLARI A) TANIMLAR DÖRT DÖRTLÜK ASİSTANS ÖZEL ŞARTLARI A) TANIMLAR Sigortalı: Türkiye de ikamet eden, MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. müşterileri. Asistans Hizmeti: Bu anlaşmada kapsam altına alınan, şartlar ve limitler

Detaylı

-Doğuştan Varolan Hastalık: Kalıtsal faktörlerin veya gebelik sırasında edinilmiş şikayetlerin sonucu olarak doğum esnasında mevcut olan hastalık.

-Doğuştan Varolan Hastalık: Kalıtsal faktörlerin veya gebelik sırasında edinilmiş şikayetlerin sonucu olarak doğum esnasında mevcut olan hastalık. ZURICH SİGORTA YARDIM HİZMETLERİ TANIMLAR Sigortalı Kişi 1. Poliçenin adına kesildiği aracın sahibi, 2. Eğer yukarıdakinden farklı ise Aracın Daimi Sürücüsü anlamındadır. Lehdar Binek Araçlar için; 1.

Detaylı

HUSUSİ EK 1 SBN SİGORTA KASKO YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR. Aracın kurtarılması

HUSUSİ EK 1 SBN SİGORTA KASKO YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR. Aracın kurtarılması HUSUSİ EK 1 SBN SİGORTA KASKO YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR BÖLÜM 1. YOL YARDIM ARAÇ TEMİNATLARI Aracın çekilmesi Aracın kurtarılması Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama veya daimi ikametgaha

Detaylı

HAFİF TİCARİ EK 1 SBN SİGORTA TİCARİ KASKO YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR. Aracın çekilmesi. Aracın vinç ile kurtarılması

HAFİF TİCARİ EK 1 SBN SİGORTA TİCARİ KASKO YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR. Aracın çekilmesi. Aracın vinç ile kurtarılması HAFİF TİCARİ EK 1 SBN SİGORTA TİCARİ KASKO YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR BÖLÜM 1. YOL YARDIM ARAÇ TEMİNATLARI Aracın çekilmesi Aracın vinç ile kurtarılması Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama

Detaylı

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. ASİSTANS HİZMET SÖZLEŞMESİ

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. ASİSTANS HİZMET SÖZLEŞMESİ GROUPAMA SİGORTA A.Ş. ASİSTANS HİZMET SÖZLEŞMESİ Groupama Medikal Yardım TANIMLAR Poliçe: Groupama tarafından tanzim edilmiş ve EAT ye bildirimi yapılmış Sağlık poliçesidir. Sigortalı: Sigortacı tarafından

Detaylı

BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM

BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER Araç Teminatları Aracın çekilmesi (Sadece arıza sonucu poliçe süresince bir defa) Aracın vinç ile kurtarılması Yol kenarı yardım Lastik değiştirilmesi

Detaylı

LIBERTY SİGORTA OTO KASKO SİGORTA POLİÇESİ SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS PROGRAMINA UYGUN HİZMETLER VE ŞARTLAR (HUSUSİ VE HAFİF TİCARİ ARAÇLAR)

LIBERTY SİGORTA OTO KASKO SİGORTA POLİÇESİ SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS PROGRAMINA UYGUN HİZMETLER VE ŞARTLAR (HUSUSİ VE HAFİF TİCARİ ARAÇLAR) LIBERTY SİGORTA/HUSUSİ VE HAFIF TICARI KASKO YARDIM HİZMETLERİ/ 2015 1 / 17 LIBERTY SİGORTA OTO KASKO SİGORTA POLİÇESİ SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS PROGRAMINA UYGUN HİZMETLER VE ŞARTLAR (HUSUSİ VE HAFİF TİCARİ

Detaylı

BENİM ARABAM KASKO SİGORTASI

BENİM ARABAM KASKO SİGORTASI BENİM ARABAM KASKO SİGORTASI Genel Özellikler Türkiye sınırları dahilinde seyreden araçları, kasko sigortaları genel şartları dahilinde, gerek seyir gerekse park halinde iken karşılaşabileceği kaza risklerine

Detaylı

LIBERTY SİGORTA OTO KASKO SİGORTA POLİÇESİ SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS PROGRAMINA UYGUN HİZMETLER VE ŞARTLAR (AĞIR VE ÖZEL MAKSATLI TİCARİ ARAÇLAR)

LIBERTY SİGORTA OTO KASKO SİGORTA POLİÇESİ SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS PROGRAMINA UYGUN HİZMETLER VE ŞARTLAR (AĞIR VE ÖZEL MAKSATLI TİCARİ ARAÇLAR) LIBERTY SİGORTA/AĞIR TİCARİ KASKO YARDIM HİZMETLERİ/ 2015 1 / 12 LIBERTY SİGORTA OTO KASKO SİGORTA POLİÇESİ SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS PROGRAMINA UYGUN HİZMETLER VE ŞARTLAR (AĞIR VE ÖZEL MAKSATLI TİCARİ ARAÇLAR)

Detaylı

KARA GÜN DOSTU. ĠġSĠZLĠK. ÖZEL ġartlari

KARA GÜN DOSTU. ĠġSĠZLĠK. ÖZEL ġartlari KARA GÜN DOSTU ĠġSĠZLĠK ÖZEL ġartlari ĠÇĠNDEKĠLER... SAYFA I. KARA GÜN DOSTU ĠġSĠZLĠK ÖZEL ġartlari... 3 A. SĠGORTA KONUSU:... 3 B. SĠGORTA SÜRESĠ VE GEÇERLĠLĠĞĠ:... 3 C. COĞRAFĠ SINIR:... 3 D. SĠGORTALANMA

Detaylı

KASKO GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ

KASKO GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ KASKO GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ BÖLÜM 1 : ARAÇ LİMİTLER (YTL) TEMİNATLARI Özel Oto, Minibüs ve Diğer Kamyonet 1. Aracın çekilmesi En fazla 800 YTL En fazla 1.650 YTL 2. Aracın vinç ile kurtarılması 3.

Detaylı

Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları

Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

Ciddi Yaralanma ZURICH Sigorta Yardım ın tıbbi ekibinin görüşüne göre Lehdar ın ölüm tehlikesinin söz konusu olduğu bir kaza sonucu yaralanma.

Ciddi Yaralanma ZURICH Sigorta Yardım ın tıbbi ekibinin görüşüne göre Lehdar ın ölüm tehlikesinin söz konusu olduğu bir kaza sonucu yaralanma. ZURICH SİGORTA YARDIM HİZMETLERİ TANIMLAR Sigortalı Kişi Tur Assist'e bildirilen poliçenin adına düzenlendiği kişidir. (1 kişi) Lehdar 1.Sigortalı kişi, 2.Sigortalı kişinin kendisiyle birlikte sürekli

Detaylı

b. Sigortalı araçta standardının dışında yer alan ilave aksesuar bakımından poliçede belirtilen sigorta bedeli veya hasar tarihindeki

b. Sigortalı araçta standardının dışında yer alan ilave aksesuar bakımından poliçede belirtilen sigorta bedeli veya hasar tarihindeki RENAULT KASKO SİGORTASINA AİT ÖZEL ŞARTLAR BÖLÜM 1 Sigortalı Aracın Ziyan Ve Hasar Teminatları A- Kasko Teminatı Sigortalı araç veya onun aksesuarı zayi olmuş veya hasara uğramış ise sigortacı tespit olunan

Detaylı

NİS-KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

NİS-KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI NİS-KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Nis-Kasko, 0 (sıfır) 10 yaş arası Nissan marka otomobil ve kamyonet kullanım tarzı araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak belirlenmiş bir poliçedir. ÖZEL ŞARTLAR

Detaylı

Kasko K SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

Kasko K SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Kasko K SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Kasko K, 0 (sıfır) 10 yaş arası Kia marka otomobil ve kamyonet kullanım tarzı araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak belirlenmiş bir poliçedir. ÖZEL ŞARTLAR BÖLÜM

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK YAŞAM KULÜPLERİ HÜKÜM VE KOŞULLARI

VAKIF EMEKLİLİK YAŞAM KULÜPLERİ HÜKÜM VE KOŞULLARI VAKIF EMEKLİLİK YAŞAM KULÜPLERİ HÜKÜM VE KOŞULLARI TANIMLAR GENEL ŞARTLAR Asistans Hizmeti: Bu dokümanda detayları bulunan ve Vakıf Emeklilik tarafından belirli şartlar ve limitler çerçevesinde sağlanan

Detaylı

SERİ : M SIRA :13 TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ

SERİ : M SIRA :13 TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ SERİ : M SIRA :13 SİGORTA ETTİRENLER: TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ (TÜRSAB) ve/veya Ekli listede isimleri yazılı veya bilahare ilave edilecek TÜRSAB üyesi

Detaylı

HÜR YARDIM TEMİNATLARI

HÜR YARDIM TEMİNATLARI HÜR YARDIM TEMİNATLARI O KM. LİK ÜRÜN Teminatların Özeti ve Limitleri Araç Teminatları Aracın çekilmesi Aracın vinç ile kurtarılması Lastik değiştirilmesi hizmeti Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi

Detaylı

Süpereko Sigortası Özel ve Genel Şartları

Süpereko Sigortası Özel ve Genel Şartları Süpereko Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

A. ARAÇ YARDIM HİZMETLERİ

A. ARAÇ YARDIM HİZMETLERİ A. ARAÇ YARDIM HİZMETLERİ 1) Asistans'ın Coğrafi Sınırları Asistans, Sigortalıların ferdi ve tıbbi teminatlardan, Sigortalı nın aracıyla seyahati esnasında hastalanması, yaralanması veya kaza geçirmesi

Detaylı