Bu rapor; tarih ve 4046 sayılı Kanun ile tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun"

Transkript

1 TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş YILI RAPORU

2 Bu rapor; tarih ve 4046 sayılı Kanun ile tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun tarih ve 34 numaralı oturumunda kabul edilmiştir.

3 Kuruluşun adı : Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Merkezi : Adana Bağlı olduğu kuruluş : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Sermaye durumu Ortaklık Hisse adedi Taahhüt Edilen Ödenen Ödenmemiş TL % TL % TL % TEDAŞ , , Toplam , ,

4 Sayıştay Karar organındaki görevi Karar organı (Yönetim kurulu ) Adı ve soyadı Temsil ettiği bakanlık veya kuruluş Kuruluştaki Görevi veya Mesleği Görevli Bulunduğu süre Başlama tarihi Ayrılış tarihi 1 Başkan Ahmet Çağrı ÇİÇEK Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ÖİB Başkan Danışmanı ,, Mahmut Nimet DALKIR Toroslar EDAŞ Şirket Müdürü Üye Mahmut Nimet DALKIR Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Toroslar EDAŞ Şirket Müdürü Hakan AKTÜRK,,,,,, ÖİB Basın ve Halkla İlişkiler Daire Bşk Üye Mesut KARAOSMANOĞLU Özelleştirme İdaresi Başkanlığı TEDAŞ Teftiş Kurulu Başkanı Lokman AKTÜRK AYEDAŞ Baş uzmanı Üye Şevket GÜRSOY Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Emekli Milletvekili ,, Mustafa SÖNMEZ TEİAŞ Genel Müdürlüğü Baş Uzman Üye Mehmet Fatih LEBLEBİCİ Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Kalkınma Bakanlığı - Müşavir ,, Kemal YURTANÇ,,,,,, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplu. Da.Bşk Denetçiler Denetim Görevli Bulunduğu süre Adı ve soyadı Temsil ettiği bakanlık veya kuruluş Kuruluştaki Görevi veya Mesleği organındaki görevi Başlama tarihi Ayrılış tarihi 1 Denetçi İsa COŞKUN Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ,, Mehmet ÖZTÜRK,,,,,, TEDAŞ Gn.Md. İnsan Kay.Daire Bşk Denetçi Ülkü Uzuner TAŞ Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Serbest

5 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No I.TOPLU BAKIŞ I II. İDARİ BÜNYE 1 A- Mevzuat. 1 B- Teşkilat.. 6 C- Personel durumu 12 III. MALİ BÜNYE. 19 A- Mali durum 19 B- Mali sonuçlar 26 IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 30 A- Giderler. 30 B- Tedarik işleri. 32 C- Üretim ve Maliyetler. 37 D- Pazarlama.. 42 E- Sigorta işleri.. 45 F- İşletme sonuçları 45 G-İştirakler. 48 H- Yatırımlar.. 48 V. BİLANÇO. 54 Aktif 55 Pasif 71 VI. GELİR TABLOSU VII. EKLER.. 91

6 KISALTMALAR AB : Avrupa Birliği ABD : Amerika Birleşik Devletleri ABYS : Abone Bilgi Yönetim Sistemi AG : Alçak Gerilim AR-GE : Araştırma ve Geliştirme AYB : Avrupa Yatırım Bankası BTV : Belediye Tüketim Vergisi BYS : Bilgi Yönetim Sistemi CBS : Coğrafi Bilgi Sistemi DPT : Devlet Planlama Teşkilatı EBİT : Elektrik Tesis İşletme Bakım EDAŞ : Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi EPDK : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EÜAŞ : Elektrik Üretim Anonim Şirketi GPRS : Mobil iletişim üzerinden paket anahtarlamalı olarak veri iletimi sağlayan teknoloji GSMH : Gayri Safi Milli Hasıla GSYİH : Gayri Safi Yurt İçi Hasıla GWh : Giga Watt saat HMK : Hukuk Muhakemeleri Kanunu ISO : Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı İHD : İşletme Hakkı Devri İMKB : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası KAMU-İŞ : Kamu İşletmeleri İşverenler Sendikası KDV : Katma Değer Vergisi KHK : Kanun Hükmünde Kararname KİT : Kamu İktisadi Teşebbüsü KKH : Kayıp Kaçak Hedefi KÖK : Kesici Ölçü Kabini kv : kilo Volt kva : kilo Volt Amper kwh : kilo Watt saat MBF : Maliyet Bazlı Fiyatlandırma MOBESE : Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu MVA : Mega Volt Amper OG : Orta Gerilim ÖİB : Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ÖYK : Özelleştirme Yüksek Kurulu PSH : Perakende Satış Hizmeti PTT : Posta ve Telgraf Teşkilatı PMUM : Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi SGK : Sosyal Güvenlik Kurumu SHDSL : Simetrik Yüksek Hızlı Sayısal Abone Hattı TEFE : Toptan Eşya Fiyat Endeksi TEDAŞ : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi TEİAŞ : Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi TES-İŞ : Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası TETAŞ : Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi TİS : Toplu İş Sözleşmesi TM : Trafo Merkezi TRT : Türkiye Radyo Televizyon Kurumu TSE : Türk Standartları Enstitüsü TÜFE : Tüketici Fiyat Endeksi TÜİK : Türkiye İstatistik Kurumu ÜFE : Üretici Fiyat Endeksi VUK : Vergi Usul Kanunu YG : Yüksek Gerilim YPK : Yüksek Planlama Kurulu

7 I I. TOPLU BAKIŞ Türkiye deki elektrik üretim, iletim, dağıtım ve ticaretine ilişkin faaliyetlerin entegre bir sistem içerisinde, bir kamu kurumu çatısı altında birleştirilmesi hedefi doğrultusunda, tarih ve 1312 sayılı Kanun ile imtiyazlı şirketlerin görev bölgeleri ve belediye sınırları dışında elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve ticaretini yapmak amacıyla, KİT statüsünde Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kurulmuş; daha sonra 1312 sayılı Kanuna ek ve değişiklikler getiren tarih ve 2705 sayılı Kanun hükümleri uyarınca da belediye, köyler ve bağlı birliklerinin elektrik hizmetleri, hak ve borçları ile Kuruma devredilerek kamu kesiminde hedeflenen bütünleşme sağlanmıştır yılında yürürlüğe giren 110 sayılı KHK ile 1312 sayılı TEK yasası yürürlükten kaldırılmış ve Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünün hukuki bünyesi amaç ve faaliyet konuları yeniden düzenlenmiştir. 233 sayılı KİT ler Hakkında KHK nın 63. maddesi ile Kurumun kuruluşuna ilişkin 110 sayılı KHK yürürlükten kaldırılmış ve KHK nin 60. maddesi uyarınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı KİT olarak yeniden kurulmuş ve ana statüsü tarih, sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak faaliyetlerini TEK olarak sürdürmeye devam etmiştir. Elektrik piyasasının serbestleştirilmesi ve özelleştirme hedefleri doğrultusunda tarihli, 93/4789 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TEK; Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. (TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) olmak üzere önce ikiye ayrılmış; daha sonra 2001 yılına gelindiğinde dünya uygulamaları ile uyumlu bir şekilde 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu nun yürürlüğe girmesiyle TEAŞ yeniden yapılandırılarak üretim (EÜAŞ), iletim (TEİAŞ) ve ticaret (TETAŞ) faaliyetleri birbirinden yasal olarak ayrıştırılmıştır. Böylece üretim, iletim, dağıtım ve perakende satış faaliyetleri birbiriyle organik ilişkisi olmayan bağımsız kuruluşların rol aldığı alt sektörler haline gelmiş ve bu esnada doğal tekel niteliği taşıyan iletim ve dağıtım faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yatırımcılar açısından iletim ve dağıtım şebekelerine ayrımcı olmayan bir erişim rejimini temin etmek üzere EPDK oluşturulmuştur. Bu kapsamlı düzenlemeler neticesinde, TEK in elektrik dağıtım müesseseleri TEDAŞ bünyesinde kalmış ve müesseselerin mevcut faaliyetleri, ticaret unvanları yeni duruma göre tescil edilmek suretiyle TEDAŞ yapısı içinde aynen devam etmiştir sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanması amaçlanmıştır. Söz konusu Kanunun 14 üncü maddesi ile TEDAŞ ve EÜAŞ ın bunların müessese, bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarının özelleştirme işlemlerinin, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde ÖİB tarafından yürütüleceği hükme bağlanmıştır.

8 II Sayıştay Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının koordinatörlüğünde, DPT, Hazine Müsteşarlığı, EPDK ve ÖİB başta olmak üzere diğer ilgili taraflarca Elektrik Enerjisi Sektörünün aynı zamanda AB topluluk müktesebatına uyum hedefi çerçevesinde serbestleştirilmesi ve söz konusu sektörde yapılması planlanan reform ve özelleştirmelerle ilgili olarak sürdürülen çalışmalar neticesinde hazırlanan Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Stratejisi Belgesi YPK nın tarih ve 2004/3 sayılı kararı ile onaylanmıştır sayılı Elektrik Piyasası Kanunu na göre dağıtım sektörü, EPDK tarafından verilen dağıtım lisanslarıyla bölgesel tekeller olarak işletilecek olup; Strateji Belgesi ekinde, Türkiye nin elektrik dağıtım şebekesi coğrafi yakınlık, yönetimsel yapı, enerji talebi ve diğer teknik/mali faktörler dikkate alınarak 21 dağıtım bölgesine bölünmüştür. Strateji Belgesi nde özelleştirme uygulamalarına dağıtım bölgeleri baz alınarak kamu mülkiyetindeki elektrik işletmelerinin yeniden yapılandırılması suretiyle elektrik dağıtım ve perakende satış hizmetlerinden başlanacağı belirtilmiş; TEDAŞ bünyesinde bulunan dağıtım şebekesinin, 21 bölge olarak belirlenen dağıtım bölgelerinden, Kayseri haricindeki 20 dağıtım bölgesi eylem planına uygun olarak ÖYK nın tarih ve 2004/22 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış ve özelleştirmenin satış, kiralama, işletme hakkı devri ve işin gereğince uygun sair hukuki tasarruf yöntemlerinden biri veya birkaçının birlikte ve/veya ayrı ayrı uygulanması suretiyle gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Bunun üzerine, Kayseri İli dışında kalan 20 bölgede TEDAŞ ın mevcut 64 müessese ve İstanbul İli Anadolu Yakası ndaki Koordinatörlük ile 7 bağlı ortaklığı 4046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi çerçevesinde yeniden yapılandırılarak, %100 hissesi TEDAŞ a ait anonim şirket şeklinde 20 dağıtım şirketine dönüştürülmüştür. TEDAŞ Yönetim Kurulunun tarih ve 7-90 sayılı Kararı ile Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mersin ve Osmaniye elektrik dağıtım müesseselerinin faaliyet alanlarını kapsayan bölgede (7. bölge), tarihinden itibaren elektrik enerjisinin dağıtımı, perakende satışı ve perakende satış hizmeti faaliyetlerinde bulunmak üzere merkezi Adana olarak belirlenen Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi kurulmuş, bölgedeki mevcut müesseseler il müdürlükleri olarak bu Şirkete bağlanmış ve Şirketin Ana Sözleşmesi tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. ÖYK nın, 2004/22 sayılı kararı ile müessese ve bağlı ortaklıklar dahil TEDAŞ ın tamamı özelleştirme kapsam ve programına alınmış, tarih ve 2005/125 sayılı kararı ile de TEDAŞ ın özelleştirme stratejisi belirlenmiştir. Bu bağlamda, sermayesinin %100 ü TEDAŞ a ait olan ve elektrik dağıtım bölgelerinde dağıtım lisansı ile TEDAŞ ın uhdesinde bulunan dağıtım sisteminin işletme hakkına sahip olan veya ileride sahip olacak dağıtım şirketlerinin hisselerinin blok satış yöntemi ile özelleştirilmesine karar verilmiştir. Şirket sermayesinin tamamına sahip olan ÖİB hissesinin %100 ünü blok satış yöntemi ile özelleştirmek üzere tarihinden itibaren verilen ilanlarla ihaleye çıkılmıştır. İhalede son teklif verme tarihi olan 24 Kasım 2010 itibariyle 13 teklif

9 III alınmıştır. 7 Aralık 2010 tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmeleri sonucunda en yüksek teklif ABD doları bedelle Yıldızlar SSS Holding tarafından verilmiştir. Satış, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özelleştirme Yüksek Kurulu nun 11 Nisan 2011 tarih ve 2011/32 sayılı kararı ile onaylanmıştır. ÖİB tarafından verilen ek süreye rağmen ilgili firmalar tarafından Şirket in alınmaması nedeniyle ÖİB nin tarihli açıklaması ile teminatlar irat kaydedilerek ihale iptal edilmiştir. ÖİB, 2012 Kasım ayı içerisinde TOROSLAR EDAŞ ile birlikte AYEDAŞ, DİCLE ve VANGÖLÜ EDAŞ ta bulunan %100 oranındaki TEDAŞ hisselerinin blok satış yöntemi ile özelleştirilmek üzere ihaleye çıkmıştır. Son teklif verme tarihi olan tarihi itibariyle TOROSLAR EDAŞ da %100 oranındaki TEDAŞ hisselerinin özelleştirme ihalesine katılmak üzere 9 firma başvurmuştur. Tüm başvuru sahipleri ön yeterliliği karşılamıştır tarihinde yapılan ihalede en yüksek teklifi milyon $ teklifle Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş. vermiştir. Konuyu görüşen Rekabet Kurumu tarih ve 13-21/ sayılı kararı ile devirle ilgili bir sakınca olmadığına karar vermiştir. Karar şöyledir: Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. nin birinci sıradaki teklif sahibine devrinin onaylandığı dikkate alınarak; Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. nin %100 oranında hissesinin blok satış yöntemiyle özelleştirmesi kapsamında, bahse konu hisselerin tamamının- Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş. veya Fina Enerji Holding-Fina Limancılık Lojistik Holding A.Ş. Ortak Girişim Grubu veya Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verilmesinde sakınca bulunmadığına karar verildi. Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. nin özelleştirilmesi ile ilgili tarih ve 2013/105 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Karara göre; yapılan ihalede Milyon $ teklifle Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş. birinci sırada,1.223 Milyon $ teklifle Fina Enerji-Fina Limancılık Ortak Girişim Grubu ikinci sırada, Çalık enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş Milyon $ teklifle üçüncü sırada yer almıştır. Devir işlemleri tamamlanarak tarihine kadar işletilmek üzere yaklaşık 23 yıllığına Şirket tarihinde Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş. ye devredilmiştir. Şirketin genel durumuna ait verilerin son beş yıl üzerinden seyrini gösteren toplu bilgiler tablosu aşağıdadır.

10 IV Sayıştay Artış veya Son iki yıl azalış Toplu Bilgiler Ölçü farkı % Sermaye Bin TL Ödenmiş Sermaye,, Öz Kaynaklar,, ,2 Yabancı Kaynaklar Milyon TL ,9 Maddi duran varlıklar (Edinme değeri) Bin TL (56.235) (25,10) Maddi duran varlık birikmiş amortismanı,, Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler,, ,0 Yatırımların gerçekleşme oranı (Nakdi) % 88,8 84,3 100,6 143,4 103,4 (40) (27,89) Tüm alım tutarı Milyon TL ,7 Satın alınan enerji miktarı GWh ,29 Satın alınan enerji maliyet tutarı Milyon TL ,65 Satın alınan enerji birim maliyeti Kr/kwh 12,4 14,31 15,21 14,89 17,31 2,42 16,25 Kayıp ve kaçak oranı % 8,9 8,3 7,9 11,18 10,64 (0,54) (4,83) Satılan enerji miktarı GWh ,95 Net satış tutarı Milyon TL ,23 Ortalama satış fiyatı (Net) Kr/kwh 14, ,14 19,39 22,31 2,92 15,06 Ortalama satış maliyeti,, 13,6 15,5 16,5 16,3 18,80 2,50 15,34 Stoklar: -Malzeme Bin TL (2.165) (11,53) -Diğer stoklar,, ,01 Memur (ortalama) Kişi (3) (4,69) Sözleşmeli (ortalama),, (23) (3,81) İşçi (ortalama),, (104) (9,91) Personel için yapılan tüm giderler Bin TL (9.384) (9,46) Cari yıla ilişkin : -Memurlar için yapılan giderler Bin TL ,14 - Memur başına aylık ortalama gider TL ,43 - Sözleşmeliler için yapılan giderler Bin TL (31.892) (55,85) - Sözleşmeli başına aylık ortalama gider TL ,4 -İşçiler için yapılan giderler Bin TL (2.778) (4,86) -İşçi başına aylık ortalama gider TL ,6 Dönem karına iliş. vergi ve diğ. yasal yük. Bin TL ,4 Tahakkuk eden vergiler,, ,50 GSYH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla),, ,3 GSYH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla),, ,12 GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla),, ,12 Faaliyet karlılığı (özkaynaklar yönünden) % ,3 69,8 63,1 (6,7) (9,60) Mali karlılık (özkaynaklar yönünden) % ,9 37,2 55,6 18,4 49,46 Ekonomik karlılık % ,9 8,9 Zararlılık (özkaynaklar yönünden) % 80, Faaliyet karı veya zararı Bin TL (62.241) ,93 Dönem karı veya zararı,, ( ) ( ) (76,74) Bilanço karı veya zararı,, ( ) ( ) ( ) ( ) (79,02) Şirkette, 2012 yılsonu itibarıyla; memur, sözleşmeli ve işçi olarak toplam kişi çalışmıştır. Son üç yılda personel çıkışları girişlere göre önemli sayıda fazla olmuş, bu fazlalık özellikle işçilerde yoğunlaşmış ve çalıştırılan yüklenici işçi sayısı

11 V artmıştır yılında satın alınan yaklaşık GWh enerjiden GWh ı abonelere fatura edilmiş olduğundan, satın alınan enerjinin %10,64 oranında yaklaşık GWh kayıp ve kaçak oluşmuştur. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun, tarihli toplantısında alınmış olan 2932 sayılı kararı ile, uygulama dönemine ilişkin dağıtım şirketlerinin bölgelerinde uygulanacak kayıp kaçak hedef (KKH) oranları belirlenmiştir. Şirketin 2012 yılında gerçekleşen %10,64 kayıp kaçak oranı, 2012 yılı için belirlenen %8,94 oranının 1,70 puan üzerinde gerçekleşmiştir yılında miktar olarak, elektrik enerjisi satışlarında bir önceki yıla göre yaklaşık %7,95 oranında GWh artış olmuştur. Ortalama birim alım fiyatı 2011 yılına göre 2012 yılında %16,25 oranında artan elektriğin, aynı dönemde ortalama birim satış fiyatı %15,06 oranında artmıştır. Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. nin özelleştirilmesi ile ilgili tarih ve 2013/105 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Devir işlemleri tamamlanarak tarihine kadar işletilmek üzere yaklaşık 23 yıllığına Şirket tarihinde Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş. ye devredilmiştir. -Öneriler : Toroslar Elektrik dağıtım Anonim Şirketi nin 2012 yılı çalışmaları üzerinde Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonunda getirilen öneri aşağıdadır tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6113 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bir Kısım Borç ve Alacaklarının Düzenlenmesine Dair Kanun uyarınca, Şirketin enerji aldığı kuruluşlara olan borçlarının TEDAŞ Genel Müdürlüğüne devri neticesinde oluşan, 2011 yılsonu itibarıyla Şirkete kar kaydedilen, TEDAŞ Genel Müdürlüğünün tarihli talimatı ile numaralı TEDAŞ Genel Müdürlüğüne borçlar hesabına kaydedilen ve tarihinde de Şirketçe numaralı Olağanüstü yedekler hesabına aktarılan ,53 TL nin, ÖİB den yazılı bir talimat, TEDAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulundan bir karar ve TEDAŞ Genel Müdürlüğünden de Şirkete yazılı bir talimat bulunmadığı, dolayısıyla yapılan bu işlemle ilgili muhasebe kayıtlarının Genel Muhasebe İlkelerine uygun olmadığından konunun TEDAŞ Genel Müdürlüğünce açıklığa kavuşturulması (Sayfa: 78-79). Sonuç: Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi nin tarihindeki kendi genel kurulunda kabul edilen 2012 yılı bilançosu ve ,69 Türk Lirası dönem karı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur.

12

13 1 A-Mevzuat: II. İDARİ BÜNYE Adana, Gaziantep, Hatay, Mersin, Osmaniye ve Kilis illerini kapsayan bölgede oluşturulan Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, TEDAŞ Yönetim Kurulunun tarih ve 7-90 sayılı kararı doğrultusunda Şirket Ana Sözleşmesinin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanması ile kurulmuştur. Onaylanan Ana Sözleşme Adana Ticaret Sicilinde numara ile tescil edilmiş ve tarih ve 6260 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanarak şirket tüzel kişilik kazanmıştır. Şirketin amacı; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa uygun olarak, faaliyet bölgesinde elektrik enerjisinin dağıtımı, perakende satışı ve perakende satış hizmeti faaliyetlerini karlılık ve verimlilik ilkesi çerçevesinde, ticari, ekonomik ve sosyal gereklere uygun biçimde yürütmektir. Özelleştirme Yüksek Kurulunun tarih ve 2004/22 sayılı kararı ile TEDAŞ ın müessese ve bağlı ortaklıkları dahil tamamı özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır sayılı Kanunun değişik 37 nci maddesinde, özelleştirme programına alınan kuruluşların özel hukuk hükümlerine tabi olduğu, kendi kuruluş kanunları ve diğer kanunlarda yer alan 4046 sayılı Kanuna aykırı hükümlerin ve 233 sayılı KHK hükümlerinin uygulanmayacağı, bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde ise genel hükümlerin uygulanacağı hükmü yer almaktadır. Şirkette çalışan memurlar ile sözleşmeli personelin özlük ve sosyal haklarına ilişkin işlemler; 657, 5434, 5510 sayılı kanunlar, 399, 527 ve 666 sayılı KHK ler ve bunların ek ve değişiklikleri ile yıllık bütçe kanunları, Bakanlar Kurulu, Yüksek Planlama Kurulu, Özelleştirme Yüksek Kurulu ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Kararları doğrultusunda yürütülmektedir. İşçilerin özlük ve sosyal hakları ise; 4857 sayılı İş Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, bu kanunların ek ve değişiklikleri ile bu kanunlara göre düzenlenen tüzük, yönetmelik, tebliğ ve toplu iş sözleşme hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Şirket 4046 sayılı Kanun uyarınca sermayesindeki kamu payı %50 nin altına düşünceye kadar, 3346 sayılı Kanun ve 6085 sayılı Kanun hükümlerine göre TBMM ve Sayıştay ın denetimine tabi bulunmaktadır gün ve 5784 sayılı Kanun ile 4628 sayılı Kanunda değişiklikler yapılmış, olarak belirlenen geçiş dönemi, tarihine ötelenmiş, bu süre tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6408 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu İle Özel Tüketim Vergisi Kanunu nda Değişiklik

14 2 Sayıştay Yapılmasına Dair Kanun un 3 üncü maddesi ile tarihine kadar uzatılmıştır sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun tarih ve sayılı Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun uygulanmasından sonra; TBMM de tarihinde kabul edilip tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 42 nci maddesi ile 6111 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 19 uncu madde ile; 6111 sayılı Kanuna göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyenler; bu tutarları Kanunda belirtilen geç ödeme zammı ile birlikte bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren dört ay içerisinde ödemeleri şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanacaklardır. Kanunun adı geçen maddesinin geçerlilik tarihi Kanunun yayımı tarihi olup; maddenin geçerlilik süresi tarihleri arasıdır. Kanunun uygulanması ve gelişmelerle ilgili bilgilere Raporun ilgili bölümlerinde yer verilmiştir. Yine aynı Kanunun 28 inci maddesi ile; elektrik dağıtım şirketleri ile elektrik üretim tesis ve/veya şirketlerinin özelleştirme kapsamında kurumlar vergisi ve katma değer vergisinden muaf olmaları ile ilgili tarihinde sona eren süre; kanunun yayımı tarihinden itibaren tarihine kadar uzatılmıştır tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun un 82, 83 ve 84 üncü maddeleri ile kaçak elektrik kullanma suçlarına ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye Hukuk Servisi bölümünde yer verilmiştir tarih ve 6094 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 6/C maddesinin veya gerektiğinde masrafları ilgililerine ait olmak üzere EPDK tarafından yetkilendirilecek denetim şirketlerinden hizmet satın alınarak EPDK tarafından yaptırılabilir. Denetim şirketleri ile ilgili uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık görüşü alınmak kaydıyla EPDK tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Bölümü; Anayasa Mahkemesinin tarihli toplantısında iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesinin iptal kararı tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6353 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 22 inci maddesi ile 4628 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendinin sekizinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

15 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan özelleştirme sonrası elektrik dağıtım tesislerinin iyileştirilmesi, güçlendirilmesi ve genişletilmesi için yapılan yatırımların mülkiyeti kamuya aittir. Özelleştirilen elektrik dağıtım tesis ve varlıklarına ilişkin her türlü işletme ile yatırım plânlaması ve uygulamasında onay ve değişiklik yetkisi Kurula aittir. Kurul, hizmetin verilmesini sağlayacak yatırımların teklif edilmemesi halinde talep eder ve onaylanmış yatırımlar gerçekleştirilmediği takdirde lisans iptal edilerek yeniden ihale yapılır. Kanun kapsamında tanımlanan elektrik dağıtım şirketlerinin her türlü denetimi Bakanlık tarafından yapılır. Bakanlık bu denetimi bu konuda ihtisas sahibi olan kamu kurum ve kuruluşlarına yetki devri suretiyle veya yetkilendireceği denetim şirketlerine hizmet satın almak suretiyle yaptırabilir. Bu kapsamda düzenlenecek denetim raporları Kuruma bildirilir. Denetim raporu sonucuna göre gerekli yaptırım ve işlemler Kurul tarafından karara bağlanır. Denetim şirketlerinin nitelikleri, yetkilendirilmesi, seçimi, yetkili denetim şirketleri ve denetime tabi şirketlerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Yine aynı Kanunun 31 inci maddesi ile 6094 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 6/C maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: Bu Kanun kapsamındaki üretim tesisleri ile elektrik üretimi yapılan diğer tesislerin lisansı kapsamındaki inceleme ve denetimi EPDK tarafından yapılır veya gerektiğinde masrafları ilgililerine ait olmak üzere EPDK tarafından yetkilendirilecek denetim şirketlerinden hizmet satın alınarak EPDK tarafından yaptırılabilir. Denetim şirketleri ile ilgili uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık görüşü alınmak kaydıyla EPDK tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Yine aynı Kanunun 31 inci maddesi ile 6094 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 6/C maddesinin altıncı fıkrasında yapılan değişiklikle; üretim tesisleri ile elektrik üretimi yapılan diğer tesislerin lisansı kapsamındaki inceleme ve denetimi EPDK tarafından yapılacağı veya gerektiğinde masrafları ilgililerine ait olmak üzere EPDK tarafından yetkilendirilecek denetim şirketlerinden hizmet satın alınarak EPDK tarafından yaptırılabileceği belirtilmiştir. Denetimle ilgili bu düzenlemenin anayasaya aykırılığı savıyla Anayasa Mahkemesi nde açılan iptal davasında mahkemenin tarihli oturumunda görüşülmüş ve görüşme sonunda; 6353 sayılı Kanunun 31 inci maddesi ile 5346 sayılı Kanuna eklenen maddenin Anayasaya aykırı olduğuna karar verilmiş ve İptal kararı tarih ve sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımından altı ay sonra yürürlüğe girmek üzere yayımlanmıştır. TBMM de tarihinde kabul edilip tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile elektrik piyasası tekrar düzenlenmiş, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu nu adı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun şeklinde değiştirilmiştir.

16 4 Sayıştay 6446 sayılı Kanun un amacı Kanun un birinci maddesinde; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetlemenin yapılmasının sağlanmasıdır. Kanun un 4 üncü maddesinde; elektrik piyasası faaliyetleri; üretim, iletim, dağıtım, toptan satış, perakende satış, piyasa işletim, ithalat ve ihracat faaliyeti olarak belirlenmiştir. Dağıtım faaliyeti Kanun un 9 uncu maddesinde; dağıtım şirketinin lisansında belirtilen bölgede; sayaçların okunması, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin yerine getirilmesi olarak tanımlanmıştır. Kanun un 10 uncu maddesinde toptan ve perakende satış faaliyetleri, üretim şirketleri ile tedarik lisansı kapsamında kamu ve özel sektör tedarik şirketleri tarafından, herhangi bir bölge sınırlaması olmaksızın serbest tüketicilere toptan veya perakende satış faaliyetlerinde bulunabileceği belirtilmiştir. Kanun un 10 uncu maddesi ile PMUM yerine 6 ay içerisinde EPİAŞ (Enerji Piyasası İşletme Anonim Şirketi) kurulması kararlaştırılmıştır. Bu şirket bu kanun dışında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulacak ve faaliyet gösterecektir. Kanunun Denetim ve Yaptırımlar başlıklı üçüncü bölümün; Denetim başlıklı 15 inci maddesinde dağıtım şirketlerinin denetimi konusunda; Bu kanun kapsamında tanımlanan elektrik dağıtım şirketlerinin denetimi Bakanlık tarafından yapılır. Bakanlık, elektrik dağıtım şirketlerinin denetimini, bu konuda ihtisas sahibi olan kamu kurum ve kuruluşları ile yapabilir veya bu kuruluşlara yetki devretmek suretiyle yaptırabilir. Bakanlık tarafından düzenlenen veya karara bağlanan denetim raporları kuruma bildirilir. Denetim raporu sonucuna göre gerekli yaptırım ve işlemler Kurul tarafından karara bağlanır. Kanunun Özelleştirme başlıklı 18 inci maddesinde TEDAŞ la ilgili olarak; 1 inci fıkrada Bakanlık; TEDAŞ, EÜAŞ ve bunların müessese, bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıklarının özelleştirilmesine yönelik öneri ve görüşlerini Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirir. Özelleştirme işlemleri, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülür. 2 nci fıkrada TEDAŞ ın faaliyet alanında yer alan ve dağıtım faaliyeti için gerekli olan işletme ve varlıklar üzerinde, mülkiyeti saklı kalmak kaydı ile TEDAŞ ile belirlenen dağıtım bölgelerinde faaliyet göstermek üzere kurulan elektrik dağıtım şirketleri arasında işletme hakkı devir sözleşmesi düzenlenebilir. Denilmektedir. Kanunun Kamulaştırma başlıklı 19 uncu maddesinde TEDAŞ la ilgili olarak; Elektrik piyasasında dağıtım faaliyetinde bulunan lisans sahibi özel hukuk tüzel kişilerinin, lisansa tabi faaliyetleri için gerekli olan kişilerin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlara ilişkin kamulaştırma talepleri Kurum tarafından değerlendirilir ve

17 5 gerekirse kamu yararı kararı verileceği, bu durumda gerekli kamulaştırma işlerinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda belirtilen esaslar dahilinde, dağıtım faaliyetlerinde bulunan lisans sahipleri için TEDAŞ tarafından yapılacağı belirtilmiştir. Bu durumda kamulaştırma bedelleri ile kamulaştırma giderleri kamulaştırma talebinde bulunan lisans sahibi tüzel kişi tarafından ödenecektir. Kanunun Vergi düzenlemeleri başlıklı Geçici 3 üncü maddesinde dağıtım şirketleri ile ilgili olarak özetle; tarihine kadar yapılacak devir, birleşme, bölünme, kısmi bölünme işlemleri ile ilgili olarak ortaya çıkan kazançlar kurumlar vergisinden müstesna tutulmuştur. Ayrıca bu madde kapsamında yapılacak işlemler 6102 sayılı TTK nun ilgili hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir. Kanunun Genel aydınlatma başlıklı Geçici 6 ncı maddesinde özetle; tarihine kadar, genel aydınlatma kapsamında aydınlatılan yerlerde gerçekleştirilen aydınlatma giderlerinin Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten ve ilgili belediyeler ile il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından karşılanacağı belirtilmiştir. Aydınlatma ile ilgili ölçüme ilişkin teknik esaslar ile ödemeye, kesinti yapılmasına, uygulamaya ve denetime ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir. Kanunun yayımından sonra tarih ve sayılı Resmi Gazetede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Faaliyetlerinin İncelenmesi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik ile Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Faaliyetlerinin İncelenmesi ve Denetlenmesine Dair Tebliğ yayınlanmıştır. Yönetmeliğin amacı 1 inci madde de; dağıtım lisansı sahibi şirketlerin faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve lisansları kapsamında incelenmesi ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemek olarak tespit edilmiştir. Yönetmeliğin kapsamı 2 inci madde de şöyle belirlenmiştir: Dağıtım lisansı sahibi şirketlerin inceleme ve denetiminin Bakanlık (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı) tarafından yapılması veya yaptırılması, inceleme ve denetim konularının belirlenmesi, inceleme ve denetim heyeti, inceleme ve denetim elemanları, inceleme ve denetime tabi şirketlerin hak ve yükümlülükleri ile yetkili şirketlerin nitelikleri, yetkilendirilmesi, hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları kapsar. Yönetmeliğin İnceleme ve denetim yetkisi başlıklı 7 nci maddesinde; şirketlerin denetim yetkisinin bakanlığa ait olduğu ve bakanlığın bu denetimi, bu konuda ihtisas sahibi olan kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte yapabileceği gibi bu kuruluşlara yetki devrederek de yapabilecektir. Ayrıca; denetim yükümlülüklerini, sonuçları itibarıyla Bakanlık açısından bağlayıcı olmayacak ve yaptırım içermeyecek şekilde inceleme, tespit ve raporlama yapmak üzere yetkilendireceği şirketlerden ilgili mevzuatına uygun şekilde hizmet satın almak suretiyle de gerçekleştirebilecektir. TEDAŞ Genel Müdürlüğü ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına Enerji İşleri Genel Müdürünün imzaladığı tarihli Protokol ile denetim görevi 1 yıllık süre ile TEDAŞ Genel Müdürlüğü ne verilmiştir.

18 6 Sayıştay tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan EPDK Yönetmeliği ile tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aydınlatma Yönetmeliği nin tarihinden itibaren yürürlükten kaldırıldığı belirtilmiştir Yine aynı Resmi Gazetede 6446 sayılı Kanunun Geçici 6 ncı maddesi gereğince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca düzenlenen Genel Aydınlatma Yönetmeliği yayımlanarak tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik; genel aydınlatma tüketimlerinin ölçülmesine ilişkin teknik esaslar ile ödemeye, kesinti yapılmasına, uygulamaya, denetime ve aydınlatma komisyonunun oluşturulması ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. TEDAŞ; dağıtım şirketlerinin kendisine gönderdiği faturalardaki tüketim miktarı ve bedellerinin gerçeğe uygun olup olmadığını denetler ve inceler, sonra ödenmek üzere Bakanlığa gönderir, Bakanlık bu hususta ki kesintileri saymanlıklara ve İller Bankasına bildirerek kesintilerin yapılmasını sağlar. Bakanlık ödemelerle ilgili usul ve esasları tebliğ ile düzenleyecektir. Şirkette iç mevzuat olarak, TEDAŞ ın yönetmelikleri uygulanmaktadır. B-Teşkilat: Şirketin karar organı yönetim kurulu, yürütme organı ise Şirket müdürlüğüdür. TEDAŞ Yönetim Kurulunun tarih ve 53/972 sayılı Kararı ile Şirketin teşkilat şeması da kabul edilmiştir. Bu organizasyon şeması uygulanırken; TEDAŞ Yönetim Kurulunun tarih ve 9/85 sayılı Kararı ile bağlı şirketler ile il ve ilçe teşkilatlanmalarına ilişkin yeni bir TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Dağıtım Şirketleri Görev, Yetki ve Sorumluluklar Yönergesi kabul edilerek, mevcut organizasyon değiştirilmiştir. Ancak söz konusu Yönerge uygulamaya konulmadan daha sonra değiştirilerek, kapsam daraltılmış ve Genel Müdürlük düzeyinde teşkilatlandırılmış Anonim Şirketlerin haricindeki dağıtım şirketleri ibaresi eklenerek, eski bağlı ortaklıklar belirtilen yönergenin dışına çıkarılmışlardır. Yönerge ile dağıtım şirketleri Büyükşehir kapsamındaki iller için (A) grubu, diğer iller için (B) grubu, ayrıca Merkez İlçe İşletme Müdürlüğü, İlçe İşletme Müdürlüğü, İlçe İşletme Başmühendisliği, İlçe İşletme Şefliği ve Belde İşletme Şefliği olarak örgütlenmelerini içeren yeni organigram şeması TEDAŞ Genel Müdürlüğünün tarih ve 8511 sayılı yazısı ekinde Toroslar EDAŞ a gönderilmiştir. Bu yazı eki listelerde Şirket Merkezi ile İl Müdürlüklerinde Müdür unvanlı personelin yeni oluşturulan birimlere atamaları TEDAŞ Genel Müdürlüğünce, asıl kadro ve pozisyonu Başmühendis, Teknik Şef vb. olup müdürlüğe görevlendirmesi yapılan personelin asıl kadro ile değişikliklerin Şirket Müdürlüğünce atamaları yapılmıştır.

19 sayılı Kanuna göre hazırlanan anasözleşmede; şirket yönetim kurulunun 3 üyeden oluştuğu, üyelerin genel kurulca seçileceği, üyelerin görev süresinin 2 yıl olduğu, üyelerin aralarından yönetim kuruluna başkan ve başkan vekili seçecekleri, denetim kurulunun genel kurulca seçilen 1 üyeden oluştuğu, görev süresinin 1 yıl olduğu ve süresi biten üyelerin yeniden seçilebilecekleri belirtilmektedir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının tarih ve 55 sayılı Olur u ile, Şirketin Ana Sözleşmesinde değişiklik yapılmak suretiyle yönetim kurulu üye sayısının 5 e, denetçi sayısının da 2 ye çıkarıldığı, bu durumun Adana Ticaret Sicili Memurluğuna tescil edildiği ve tarih ve 7515 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde de ilan olunduğu tespit edilmiştir. Yönetim kurulu üyeleri ve şirket denetçisi Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bağlı olduğu ilgili Bakan tarafından atanmaktadır. Yönetim ve denetim kurulunda görev alanlarla ilgili ayrıntılı çizelgeye raporun baş kısmında yer verilmiştir yılı içinde yönetim kurulunca 18 toplantıda toplam 159 adet karar alınmıştır yılı Sayıştay Raporunda TEDAŞ Teftiş Kurulu Başkanının Şirket yönetim kurulu üyesi olması eleştirilerek ilgili durumun düzeltilmesi hususunda ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması önerilmiştir. TEDAŞ Teftiş Kurulu Başkanı TEDAŞ Genel Müdürlüğüne verdiği tarihli dilekçesinde Toroslar EDAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa ettiğini bildirmiştir. Konu TEDAŞ Yönetim Kurulu nda görüşülmüş olup tarih ve 2/56 sayılı kararı ile istifadan bilgi alındığı belirtilmiştir sayılı Kanunun 20/C maddesindeki Özelleştirme programında bulunan ve sermayesinin tamamı Devlete ait olan anonim şirket statüsündeki kuruluşlarda, Türk Ticaret Kanununun genel kurul toplantılarına ilişkin hükümleri uygulanamaz hükmü gereğince, ÖİB tarafından bu kapsamdaki kuruluşlarda genel kurul yapılmaması şeklinde bir uygulama benimsenmiş olup, şirketlerin tümü için ÖİB tarafından yazılan bir yazı ile ilgili yıl bilanço ve gelir tabloları ile yönetim ve denetim kurullarının ibra edilmelerine karar verildiği hususu bildirilmektedir yılı için bu hususun yerine getirildiği, ÖİB nin tarih ve 4647 sayılı yazısı ile TEDAŞ Genel Müdürlüğüne bildirildiği tespit edilmiştir sayılı Elektrik Piyasası Kanununun; 5784 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinde; Dağıtım Şirketleri, üretim ve perakende satış faaliyetlerini, tarihinden itibaren ancak ayrı tüzel kişilikler altında yürütürler. Hükmü yer almaktadır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun tarihli toplantısında konu ile ilgili alınana 4019 sayılı karar eki; Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerinin Hukuki Ayrıştırmasına İlişkin Usul ve Esaslar tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nın TEDAŞ Genel Müdürlüğüne hitaben yazdığı; tarih ve 5847, tarih ve 6858 sayılı yazıları ile; yayımlanan söz konusu usul ve esaslar doğrultusunda dağıtım ve

20 8 Sayıştay perakende satış faaliyetlerinin ayrı tüzel kişilik altında yürütülmesine ilişkin çalışmaların yapılması ve yapılan işlemler ile ilgili olarak ÖİB ye bilgi verilmesi istenmiştir. Bu hukuki düzenlemeler ve talimatlar doğrultusunda o tarihte TEDAŞ Genel Müdürlüğüne bağlı olarak dağıtım faaliyetlerinde bulunan aralarında Toroslar EDAŞ ın da bulunduğu 8 Dağıtım Şirketi merkezinde 8 Elektrik Perakende Dağıtım Şirketi kurulmuştur. Kurulan 8 adet Şirketin Esas Sözleşmeleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığının tarihli kararı ile onaylanmıştır. Toroslar Elektrik Perakende Satış Anonim şirketi Ana Sözleşmesi ve Unvanı tarihinde Adana Ticaret Sicil Memurluğuna tescil ettirilmiş olup; Şirket ana sözleşmesi tarih ve 8220 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri de TEDAŞ Yönetim Kurulunun tarih ve 32/335 sayılı kararı ile atanmıştır. Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş. Yönetim Kurulunun tarih ve 1/2 sayılı kararı ile; şirketin amaç ve faaliyetlerinin yürütülmesinde Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.2den hizmet alımı hususunda Şirket Müdürlüğünün yetkili kılınmasına, gerekli iş ve işlemlerin Şirket Müdürlüğünce ikmaline karar verilmesi üzerine; Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. ile Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş. arasında imzalanan tarihli Protokol ile Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. ile Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş. arasında Hizmet Alım Sözleşmesi yürürlüğe girmiştir. Sözleşme ile Toroslar EDAŞ ın Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş. ne hangi hizmetleri vereceği belirtilmiştir. EPDK nın tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerinin Hukuki Ayrıştırmasına İlişkin Usul ve Esaslar ın Lisans İşlemleri başlıklı 11 inci maddesinin 5 inci fıkrasında ; Perakende Satış Şirketi tarihinden itibaren, kısmi bölünme ve diğer devir işlemlerinin tamamlandığı tarihe kadar, ilgili mevzuat kapsamında sunmakla yükümlü olduğu hizmetleri dağıtım şirketinden hizmet alımı yoluyla temin eder. Ancak bu fıkra kapsamındaki hizmet alımı 6 (altı) aydan fazla olamaz hükmü gereğince 2013 Ocak ayı itibariyle Şirketler kurulmasına rağmen inceleme tarihi (Nisan-2013) itibariyle kısmi bölünme ve devir işlemlerinin devam ettiği görülmüştür tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6408 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 1 inci maddesi ile 4628 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine şu cümle eklenmiştir. dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin ayrıştırılması işlemleri, bu kanuna istinaden belirlenen usul ve esaslar dahilinde, kayıtlı değerler üzerinden yapılması şartıyla, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında yapılan bölünme işlemi sayılır. Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu nun tarih ve 2/16 sayılı kararı ile; Toroslar EDAŞ ın tarihli bilanço değerleri baz alınarak toplam Milyon TL tutarındaki aktif tutarının Milyon TL si Toroslar

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun gereğince düzenlenmiştir. Kuruluş Unvanı : Boğaziçi Elektrik Dağıtım

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı : Türkiye Elektrik

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2012 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ĠSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRĠK PERAKENDE SATIġ Aġ 01.01.2013 31.07.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ĠSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRĠK PERAKENDE SATIġ Aġ 01.01.2013 31.07.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRĠK PERAKENDE SATIġ Aġ 01.01.2013 31.07.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı

Detaylı

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MPİ) 2011 YILI RAPORU

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MPİ) 2011 YILI RAPORU MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MPİ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 06.06.1988 tarih ve 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir.

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile Başbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına ekli TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunca

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

MARMARA TEKNOKENT AŞ 2011 YILI RAPORU

MARMARA TEKNOKENT AŞ 2011 YILI RAPORU MARMARA TEKNOKENT AŞ 2011 YILI RAPORU Bu rapor 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun un 5798 sayılı Kanunla değişik 10 uncu maddesi ile 03.12.2010 tarih ve

Detaylı

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunlar uyarınca düzenlenmiştir.

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor

Detaylı

T.C POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT) 2012 YILI RAPORU

T.C POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT) 2012 YILI RAPORU T.C POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT) 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca hazırlanmış, Sayıştay Rapor Değerlendirme Kurulu nun 03.10.2013

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU (TRT) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU (TRT) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU (TRT) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun ve 2954 sayılı Kanun uyarınca hazırlanmıştır. Kuruluşun unvanı :Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Merkezi :Ankara İlgili

Detaylı

İSTANBUL ALTIN BORSASI 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ALTIN BORSASI 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ALTIN BORSASI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile Başbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına ekli TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunca alınan

Detaylı

TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU

TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş, Sayıştay Rapor

Detaylı

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiştir. Müessesenin Ünvanı : Üzülmez Taşkömürü

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. (TETAŞ)

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. (TETAŞ) TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. (TETAŞ) ETİ MADEN İŞLETMELERİ 2012 GENEL YILI MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.6.1984 tarih ve

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ)

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ARMUTÇUK TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı Kanun ile 233

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2011 YILI RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2011 YILI RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir.

Detaylı

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 12 Temmuz 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28351 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012 MADDE 1 10/2/1954 tarihli ve

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) 295 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 8/6/1984 No : 233 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 18/6/1984

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.04.1987 tarih ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet

Detaylı