MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI"

Transkript

1 MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI SÖZLEŞMESİ"), KASABA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC A.Ş. ("MOBİKASABA") ile MOBİKASABA SİSTEMİ ne akıllı mobil telefon veya internet sitesi üzerinden üye olan KULLANICI arasında akdedilmiş olup, KULLANICI işbu sözleşmeyi anladığını ve kabul ettiğini beyan ettiğine dair elektronik onayı ile yürürlüğe girmiştir. 2.TANIMLAR İşbu sözleşmede; KULLANICI: MOBİKASABA ya ait mobil telefon uygulamasından veya sitesi üzerinden üye olan "MOBİKASABA SİSTEMİ"ni kullanarak mal veya hizmet satın alan gerçek kişileri, İŞYERİ: "MOBİKASABA SİSTEMİ"ni kullanmak konusunda MOBİKASABA ile sözleşme yapan, mal veya hizmetleri KULLANICI ya satan, satış bedelinin tahsilinde "MOBİKASABA SİSTEMİ"ni kullanan, yürürlükteki gelir ve kurumlar vergisi düzenlemelerine göre gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan gerçek veya tüzel kişileri, MOBİKASABA: İŞYERİ ile KULLANICI arasında gerçekleşen mal ve hizmet alım satımlarında, mal ve hizmet bedellerinin ödenmesinde ve tahsilatında, ödeme ve tahsilat hizmetini MOBİKASABA SİSTEMİ ile sağlayan teknoloji ve hizmet şirketini, BANKA: İŞYERİ ile KULLANICI arasında gerçekleşen mal ve hizmet satışlarında, KULLANICI tarafından MOBİKASABA SİSTEMİ kullanılarak İŞYERİ adına gönderilen mal ve hizmet satış bedellerinin BANKA sanal posu üzerinden onaylanıp "KULLANICILAR ORTAK HESABI"na gönderen bankayı, MOBİKASABA SİSTEMİ: KULLANICI ile İŞYERİ arasında gerçekleşen mal ve hizmet satış bedellerinin tahsilatında, KULLANICI nın ödeyeciği bedellerin KULLANICI ya ait kredi kartından tahsil edilmesi için BANKA sanal posu üzerinden İŞYERİ ne ödenmek üzere MOBİKASABA yönetimindeki "KULLANICILAR ORTAK HESABI"na ödenmesi hizmetlerini, MOBİKASABA UYGULAMALARI: MOBİKASABA SİSTEMİ nin yer aldığı akıllı telefonlarda kullanılan mobil uygulamaları ve internet sitesini, KULLANICILAR ORTAK HESABI: KULLANICI ile İŞYERİ arasında gerçekleşen mal ve hizmet satışlarında, KULLANICI tarafından MOBİKASABA SİSTEMİ kullanılarak BANKA sanal posu üzerinden İŞYERİ adına gönderilen mal ve hizmet satış bedellerinin tutulduğu MOBİKASABA nın yönettiği banka hesabını, ifade

2 3.SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşmenin konusu; KULLANICI'nın MOBİKASABA SİSTEMİ hizmetlerinden yararlanma koşullarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. 4.KULLANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 4.1 KULLANICI, MOBİKASABA SİSTEMİ ni veya MOBİKASABA UYGULAMALARI nı kullanırken işbu Kullanıcı Sözleşmesi nde yer alan tüm şartlara ve yürürlükteki tüm kanunlara uygun hareket edeceğini, kabul, beyan ve taahhüt 4.2 KULLANICI, MOBİKASABA UYGULAMALARI nda verdiği kredi kartı bilgileri dahil tüm bilgilerin kendisine ait olduğunu, doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 4.3 KULLANICI, MOBİKASABA SİSTEMİ ni kullanmak amacıyla verdiği kredi kartı ile ilgili tüm bilgilerinin direk SSL şifreli olarak BANKA ya iletildiğini ve BANKA da bu bilgilerin endüstri standardı olan Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS) göre saklanmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt KULLANICI, MOBİKASABA nın endüstri standardlarına uyan işortaklarıyla çalışmasına, tüm önlemleri almasına karşın elinde olmayan sebeplerden ve kötü niyetli üçüncü kişilerin saldırısından kaynaklanan zararlardan MOBİKASABA yı sorumlu tutmayacağını, tazminat talep etmeyeceğini kabul beyan ve taahhüt 4.4 KULLANICI, İŞYERİ nden satın aldığı mal ve hizmetlerin bedelini, MOBİKASABA SİSTEMİ ni kullanarak kendisine ait kredi kartı ile BANKA sanal posu üzerinden MOBİKASABA tarafından yönetilen KULLANICILAR ORTAK HESABI na gönderdiğini, daha sonra KULLANICILAR ORTAK HESABI na yatırılmış olan mal ve/veya hizmete ilişkin bedelin İŞYERİ hesabına ödeneceğini, kabul beyan ve taahhüt 4.5 KULLANICI, MOBİKASABA UYGULAMALARI nda kullanacağı şifre ve MOBİKASABA UYGULAMALARI nın yer aldığı akıllı telefonun güvenliği ve gizliliğinden sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt KULLANICI bu bilgilerin ve akıllı telefonun muhafazasından kaynaklanacak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı MOBİKASABA nın doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ayrıca bu ihmallerden dolayı gerçekleştirilen işlemlerin kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir itiraz ileri süremeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt 4.6 KULLANICI, satılan mal ve hizmete ilişkin olarak tek sorumlunun İŞYERİ olduğunu ve MOBİKASABA nın, İŞYERİ ve KULLANICI arasındaki satım akdinin ve hizmet akdinin tarafı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt

3 4.7 KULLANICI, İŞYERİ nden aldığı mal ve hizmete ilişkin fatura, irsaliye gibi yasal belgelerin İŞYERİ tarafından kendisine verileceğini kabul 4.8 KULLANICI, MOBİKASABA nın düzenleyeceği müşteri memnuniyeti, sadakat programları ve kampanyalara katılmayı kabul 4.9 KULLANICI, İŞYERİ nin MOBİKASABA SİSTEMİ ni kullanmayı durdurması durumunda MOBİKASABA dan herhangi hak veya alacak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt 4.10 KULLANICI, MOBİKASABA nın yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince ve resmi makamlara bildirim yapmakla yükümlü olduğu haller çerçevesinde, MOBİKASABA nın kendisinde kayıtlı olan bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bundan dolayı MOBİKASABA dan tazminat talep etmeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt 5.MOBİKASABA NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 5.1 MOBİKASABA, işbu Kullanıcı Sözleşmesi nde yer alan tüm şartlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt 5.2 MOBİKASABA, KULLANICI nın aldığı mal ve hizmet ile ilgili MOBİKASABA SİSTEMİ ni kullanarak BANKA sanal posu üzerinden ödeme yapması durumunda, BANKA nın KULLANICILAR ORTAK HESABI na bu bedeli yatırmasından sonra MOBİKASABA ile İŞYERİ arasındaki sözleşme şartlarına göre İŞYERİ ne ödemeyi yapacağını kabul, beyan ve taahhüt 5.3 MOBİKASABA, KULLANICI nın verdiği kredi kartı bilgilerinin endüstri standardı olan PCI DSS e göre SSL şifreli bir şekilde direk BANKA ya ileteceğini, KULLANICI nın verdiği kredi kartı bilgilerini hiçbir zaman kendi bilgisayarlarında saklamayacağını kabul, beyan ve taahhüt 5.4 KULLANICI, MOBİKASABA SİSTEMİ ne kaydettiği kendi ve kredi kartı ile ilgili tüm bilgileri silmek isterse, MOBİKASABA silinme isteğini BANKA ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt 6.GİZLİLİK MOBİKASABA, KULLANICI ya ilişkin bilgileri, işbu sözleşme ve işbu sözleşmenin EK-1 Gizlilik Politikası bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanacaktır. 7.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI MOBİKASABA SİSTEMİ ve MOBİKASABA UYGULAMALARI na ilişkin her türlü tasarım, metin, kodlar ve benzeri bileşenler MOBİKASABA ya ait olarak ve/veya MOBİKASABA tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. KULLANICI MOBİKASABA markasını, MOBİKASABA ya ait her türlü bilgiyi kopyalayamaz, satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, çoğaltamaz, bunlardan türemiş benzeri çalışmalar yapamaz. Aksi hallerde, KULLANICI, MOBİKASABA ve iş

4 ortaklarının uğrayacağı zararı ve oluşacak diğer her türlü zararı karşılamakla sorumlu olacaktır. 8.SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK MOBİKASABA, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni MOBİKASABA UYGULAMALARI nda ilan ederek değiştirebilir. İlan tarihinden itibaren beş işgünü içinde KULLANICI üyeliğini kapatmadığı takdirde, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalacaktır. 9.MÜCBİR SEBEPLER Hukuken mücbir sebep sayılan tüm hallerde, MOBİKASABA, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, MOBİKASABA için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için MOBİKASABA'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sistem iyleştirme çalışmaları, elektrik kesintisi ve çok kötü hava koşulları dahil ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. 10.UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 11.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH 11.1 İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, KULLANICI, MOBİKASABA SİSTEMİ ne üye olduğu sürece yürürlükte kalacaktır KULLANICI üyeliğini kapatmak suretiyle işbu Kullanıcı Sözleşmesi ni feshedebilir. KULLANICI fesih tarihinden önce MOBİKASABA SİSTEMİ ni kullanarak yaptığı işlemlerden işbu Kullanıcı Sözleşmesi şartlarına göre sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt 11.3 MOBİKASABA, KULLANICI'nın işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin kurallarını ihlal etmesi durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal feshederek KULLANICI'nın üyeliğini kapatma hakkına sahiptir. Bu durumda, KULLANICI kural ihlal sebebiyle, MOBİKASABA nın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır. 12. TEBLİGAT ve BİLDİRİMLER İşbu Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında yapılacak yazışmalar KULLANICI ve MOBİKASABA elektronik posta adreslerine yapılabilecektir. 13. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ İşbu Kullanıcı Sözleşmesi nin maddelerinin çıkarılması, değiştirilmesi veya bir maddenin geçersiz olması ve sözleşmeye ilave yapılması nedeniyle sözleşmenin bütünlüğü bozulmaz ve geçerliliğini yitirmez.

5 14.KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ KULLANICI, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda MOBİKASABA nın ve BANKA nın bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 15.YÜRÜRLÜK İşbu Kullanıcı Sözleşmesi 15 (onbeş) madde ve EK-1 Gizlilik Politikası ndan oluşup, KULLANICI'nın okuyup anladığına dair elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. EK-1 GİZLİLİK POLİTİKASI MOBİKASABA UYGULAMALARI nın tüm hakları KASABA Bilgi Teknolojileri Tic A.Ş. ne aittir. MOBİKASABA için kişisel bilgilerinizin korunması ve gizliliğinizin sürdürülebilmesi esastır. MOBİKASABA, KULLANICI nın MOBİKASABA UYGULAMALARI üzerinden elektronik ortamda ilettiği kişisel bilgileri, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır. MOBİKASABA, MOBİKASABA SİSTEMİ nin işleyişinde KULLANICI memnuniyetini arttırmak için müşteri memnuniyeti ve sadakat programlarında veya kampanyalarında KULLANICI hakkında istatistiksel bilgileri kullanabilir. KULLANICI memnuniyetini arttırmak için analiz yapabilir. Bu istatistiksel bilgiler İŞYERİ ne gitme sıklığı gibi bilgilerdir. Bu istatistiksel bilgiler e-posta, kredi kartı gibi bilgileri kesinlikle içermez. MOBİKASABA, Gizlilik Politikası nı MOBİKASABA UYGULAMALARI nda yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Bu değişiklik yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

WEB SİTESİNE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

WEB SİTESİNE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ WEB SİTESİNE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu sözleşme, Sitenin tüm haklarının sahibi olan merkezi Papirus Plaza Merkez Mahallesi Ayazmayolu Caddesi No:37 K:4 34406 Kağıthane İstanbul adresinde bulunan

Detaylı

Korubin Gizlilik Sözleşmesi

Korubin Gizlilik Sözleşmesi Korubin Gizlilik Sözleşmesi 1. Taraflar a) www.korubin.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Gülük Mahallesi Nazımbey Caddesi No: 24/A PK: 38050 Melikgazi Kayseri TR adresinde mukim Korusu Ltd.

Detaylı

ÜYELİKSÖZLEŞMESİ http://www.eskisehirdarling.com

ÜYELİKSÖZLEŞMESİ http://www.eskisehirdarling.com ÜYELİKSÖZLEŞMESİ http://www.eskisehirdarling.com Önemli Bilgilendirme! Eskisehirdarling.com 'a üye olmadan önce lütfen bu sayfada yer alan sözleşme maddelerini dikkatle okuyunuz ve sözleşmenin içerdiği

Detaylı

ÜYELİKSÖZLEŞMESİ http://www.antepdarling.com

ÜYELİKSÖZLEŞMESİ http://www.antepdarling.com ÜYELİKSÖZLEŞMESİ http://www.antepdarling.com Önemli Bilgilendirme! Antepdarling.com 'a üye olmadan önce lütfen bu sayfada yer alan sözleşme maddelerini dikkatle okuyunuz ve sözleşmenin içerdiği tüm maddeleri

Detaylı

Kullanıcı Sözleşmesi. Site: www.mimarolsaydim.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

Kullanıcı Sözleşmesi. Site: www.mimarolsaydim.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi Kullanıcı Sözleşmesi 1. Taraflar İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden (EK-1 Güvenli Alışveriş Sistemi, EK-2 Gizlilik Hakları, EK-3 Kullanıcı Profili Kuralları) oluşan işbu

Detaylı

Kullanım Sözleşmesi. Etkinlik Dünyası: Etkinlik Dünyası Bilet ve İnternet Hizmetleri unvanlı, Etkinlik.com.tr sitesinin sahibi firmadır.

Kullanım Sözleşmesi. Etkinlik Dünyası: Etkinlik Dünyası Bilet ve İnternet Hizmetleri unvanlı, Etkinlik.com.tr sitesinin sahibi firmadır. Kullanım Sözleşmesi SİTEMİZE ÜYE OLARAK, KULLANICI SÖZLEŞMESİ'Nİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI GAYRIKABİLİ RUCU KABUL, BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ. BU

Detaylı

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları Bu sözleşme, sitemizdeki hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir. SİTEMİZE ÜYE OLARAK, KULLANICI SÖZLEŞMESİ`Nİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ

Detaylı

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ. Site: domaintedarik.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ. Site: domaintedarik.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ÜYELİK SÖZLEŞMESİ İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır); domaintedarik.com sitesi (bundan böyle Site olarak anılacaktır) tasarımcısı,yazılımcısı ve bu Sitenin her türlü fikri

Detaylı

İŞBU SÖZLEŞME, DORUKNET WISPOTTER KABLOSUZ İNTERNET ERİŞİM HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR.

İŞBU SÖZLEŞME, DORUKNET WISPOTTER KABLOSUZ İNTERNET ERİŞİM HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR. İNTERNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ. İŞBU SÖZLEŞME, DORUKNET WISPOTTER KABLOSUZ İNTERNET ERİŞİM HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR. DORUKNET

Detaylı

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ BU SÖZLEŞME, NAZNET WİFİ HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR.

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ BU SÖZLEŞME, NAZNET WİFİ HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR. SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ BU SÖZLEŞME, NAZNET WİFİ HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR. NAZNET WİFİ HİZMETİNİ KULLANMAK AMACIYLA İŞBU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER : İRTİBAT BİLGİLERİ :

KİŞİSEL BİLGİLER : İRTİBAT BİLGİLERİ : KİŞİSEL BİLGİLER : T.C. KİMLİK NO : ADI SOYADI : DOĞUM TARİHİ : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- İRTİBAT BİLGİLERİ : EV ADRESİ

Detaylı

Site kuralları: www.anadolu.co.uk domain ismi altında bulunan internet sitesi (Bundan böyle kısaca Site olarak anılacaktır) Anadolu.co.uk - İngiltere Portalı (Bundan böyle kısaca "PORTAL" olarak anılacaktır)

Detaylı

RinHOST Hizmet Sözleşmesi

RinHOST Hizmet Sözleşmesi RinHOST Hizmet Sözleşmesi Bu belge Düşkuyusu Bilişim Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. tarafından, rinhost.com da verdiği hizmetler hakkında müşteri ile olan hukukunun tespiti için hazırlanmıştır. Firmamızdan hizmet

Detaylı

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sayfada yer alan sözleşme Vargonen Teknoloji hizmetlerini kullanmaya başladığınız andan itibaren sizin için de geçerli ve

Detaylı

CorpLine Global Solutions Müşteri Sözleşmesi

CorpLine Global Solutions Müşteri Sözleşmesi CorpLine Global Solutions Müşteri Sözleşmesi Bu sözleşme ile CorpLine Global Solutions'a ait olan http://dynamic.corpline.net adresli internet sitesinde belirtilen hizmetleri sağlayan CorpLine Global Solutions

Detaylı

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMETLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMETLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMETLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU 1.1. Elektronik ortamdaki iş ve işlemlerin teknik olarak güvenli ve hukuken geçerli bir şekilde bilgi ve belge gönderimi, teslimi

Detaylı

Bireysel KEP Sözleşmesi

Bireysel KEP Sözleşmesi Sayfa 1 / 10 Sözleşme No: Müşteri No: BİREYSEL KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu Bireysel Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hizmet Sözleşmesi ( Sözleşme ); Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad.

Detaylı

YASAL UYARI 18 yaşından küçük iseniz, www.dogusdergi.com Web sitesini (SİTE olarak anılacaktır) lütfen kullanmayınız.

YASAL UYARI 18 yaşından küçük iseniz, www.dogusdergi.com Web sitesini (SİTE olarak anılacaktır) lütfen kullanmayınız. YASAL UYARI 18 yaşından küçük iseniz, www.dogusdergi.com Web sitesini (SİTE olarak anılacaktır) lütfen kullanmayınız. Ayrıca aşağıda belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen www.dogusdergi.com

Detaylı

kocaelidoğalgaz.com PORTALI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

kocaelidoğalgaz.com PORTALI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ kocaelidoğalgaz.com PORTALI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR ĠĢbu sözleģme ve sözleģmeyle atıfta bulunulan ve sözleģmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden, eklerden ( EK-1 Kullanım SözleĢmesi, EK-2 Ġlan

Detaylı

Üye: Siteyi kullanmak üzere işbu kullanıcı sözleşmesini okuyup kabul ederek siteye kayıt formunu doldurarak kaydolan tüm gerçek ve tüzel kişiler.

Üye: Siteyi kullanmak üzere işbu kullanıcı sözleşmesini okuyup kabul ederek siteye kayıt formunu doldurarak kaydolan tüm gerçek ve tüzel kişiler. WEB SİTESİ ÜYE SÖZLEŞMESİ A- TARAFLAR İşbu sözleşme bir taraftan resmi adresi Cumhuriyet Caddesi no: 40/3, Elmadağ, İstanbul 34367 olan FONGOGO BİLİŞİM BİLGİSAYAR TEKNOLOJİ REKLAM VE DANIŞMANLIK SANAYİ

Detaylı

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR : A. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Adres : Göktürk Mahallesi Göktürk Cad. No:4, 34077 Eyüp / İstanbul e-mail : destek@paynet.com.tr Tel : 444

Detaylı

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) 1. Taraflar İşbu Sözleşme, PAYU HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) (a) Otakçılar Cad. No:78, Flat Ofis D-Blok, 34050 Eyüp, İstanbul adresinde mukim PayU Ödeme Kuruluşu

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA

Detaylı

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Tekstilkent Koza Plaza A Blk.Kat:19 No:71 Esenler-İSTANBUL adresinde yerleşik ATAÇLAR İLETİŞİM

Detaylı

Hediyeli Oyun Kullanım Şartları

Hediyeli Oyun Kullanım Şartları Hediyeli Oyun Kullanım Şartları İşbu Kullanım Şartları; Hediyeli Oyun Servisinden, ve mobil web sitesinden yararlanabilmek için gerekli tüm hüküm ve şartları düzenlemektedir. Bu servisi, ve mobil web siteyi

Detaylı

TÜRK TELEKOM ONLİNE HİZMET SÖZLEŞMESİ

TÜRK TELEKOM ONLİNE HİZMET SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOM ONLİNE HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu SÖZLEŞME, Türk Telekomünikasyon A.Ş. (bundan sonra TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır) ile ABONE arasında (bu SÖZLEŞME de ABONE ifadesi SİZ i/siz in

Detaylı

I. XPERIA CLUB, SÖZLEŞME' yi her zaman tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.

I. XPERIA CLUB, SÖZLEŞME' yi her zaman tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Üyelik SÖZLEŞMEsi AŞAĞIDA YER ALAN MADDELER ("SÖZLEŞME") DİJİTAL HALLER YAZILIM İLETİŞİM VE İNTERAKTİF ÇÖZÜMLER LTD. ŞTİ. ("XPERIA CLUB") İLE ARANIZDAKİ XPERIA CLUB KURUMSAL ÜYELİĞİNİZE İLİŞKİN XPERIA

Detaylı

GİZLİLİK BEYANI. Bu beyanı kabul ettiğinizi ve buna uyacağınızı taahhüt etmiş sayılmaktasınız.

GİZLİLİK BEYANI. Bu beyanı kabul ettiğinizi ve buna uyacağınızı taahhüt etmiş sayılmaktasınız. GİZLİLİK BEYANI Bu beyan İSO WEB (İSTANBUL SANAYİ ODASI) nın gizlilik politikasını içerir. İSO WEB sitesini ziyaret ederek aşağıdaki şartları ve kuralları uygulamayı kabul etmiş sayılmaktasınız. İSO WEB

Detaylı

EKSA BAYİPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

EKSA BAYİPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ EKSA BAYİPOS GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR a. EKSA ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEM SANAYİ VE DIŞ. TİC. A.Ş. Adres: Alemdağ Caddesi No.56/B Üsküdar / İstanbul (Eksa olarak anılacaktır.) b....

Detaylı

YAZBİM YAZILIM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. BayiWeb.net ONLİNE BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

YAZBİM YAZILIM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. BayiWeb.net ONLİNE BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ YAZBİM YAZILIM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. BayiWeb.net ONLİNE BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar Bir taraftan, Yenisahra Mah. Sütçüyolu Cad. Tuğmaner İş Merkezi No: 62/1 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim

Detaylı