OHSAS : 2007 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OHSAS 18001 : 2007 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ"

Transkript

1 OHSAS : 2007 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Rahile Yeni Çevre Mühendisi IRCA ISO ÇYS Baş Tetkikçisi IRCA ISO 9001 KYS Baş Tetkikçisi 1

2 Yönetim Sistemi Nedir? Bir yönetim sistemi kuruluşun beklediği çıktıları alabilmek için çalışanlarının kullandığı bir altyapı = sistematiktir. Kısaca yönetim sistemi işlerin nasıl yapılmasını istediğimiz dir. Yönetim Sistemi Kuruluşun işleyişiyle ilgili planlanmış düzenlemeleri içerir. Kuruluşun başarmak istediği performans çıktılarını tanımlar. 2

3 Yönetim Sistemi Nedir? Yönetim Sistemi Kalite Çevre İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Gıda güvenliği gibi unsurları işaret edebilir. Her bir sistemin odaklandığı alan farklıdır; Kalite Müşteri ihtiyaçları Çevre Çevre etkilerinin azaltılması İş Güv.ve Çal.Sağlığı İş güvenliğinin ve çalışanın sağlığının sağlanması Gıda Güvenliği Ürünün insan sağlığı açısından güvenli üretimin sağlanması 3

4 Yönetim Sistemi Nedir? Bir yönetim sisteminin etkin olabilmesi için İstenen ve beklenen performansa ulaşıp ulaşmadığının kontrol edilmesi Sürekli iyileşmenin garanti altına alınması için süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi gerekir. 4

5 Ön Şartlar İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Kurmak için Organizasyon OHSAS 18001:2007 standartının gereklerini karşılayan bir sağlık ve güvenlik sistemi planlamalı, yerine getirmeli, uygulamalı ve gözden geçirmelidir Bu aynı zamanda çevre, sağlık ve güvenlik yasalarının gereklerini karşılamada kuruluşa yol gösterecektir 5

6 Kaza Nedir? Bana bir şey olmaz! Şimdiye kadar hep böyle yaptık. Böyle olacağı aklıma gelmemişti. Güvenli görünüyordu! 6

7 Kaza Nedir? 7

8 Kaza Teorisi Kaza geliyorum der! 8

9 Kaza Teorisi 1 majör kaza minör kaza maddi hasar ucuz atlatma/ ramakkala 9

10 Kaza Teorisi Kazaların % 79 u insan hatası % 20 si mekanik hatalar % 1 i kader İnsan Hatası Prosedürlere uyulmaması (kestirme yollar) Makinelerin koruyucu kapaklarının kaldırılması Alarm sistemlerinin devreden çıkarılması Koruyucu malzemelerin kullanılmaması 10

11 Türkiye İş günü Kaybı

12 Çalışana Maliyeti Kazalardan sonra Fiziksel - Uzuv kaybı veya hareketsizlik Ruhi - Stres veya depresyon Genel olarak hayat kalitesinin azaldığı görülmektedir 12

13 Çalışanı Etkileyen Finansal Maliyeti Tedavi maliyeti Ücret kaybı Daha yüksek maliyetli yaşam Eve uyum sağlama Özel nakil, taşınma Genelde sigorta vs ile kayıpların tam olarak karşılanması mümkün olmamaktadır 13

14 Firma Kültürü Ortak değerlerin ve görüşlerin bileşimi ve kuruluşa kendi yapısını kazandıran davranış modelleridir 14

15 İş Güvenliği Kültürünün Köken ve Tanımı İş güvenliği kültürü... bir kuruluşun İSG programlarının tarzı ve ustalığını, bu programlara taahhüdünü belirleyen bireysel ve grup değerleri, tutumları, yetkinlikleri ve davranış şekillerinin ürünüdür Pozitif iş güvenliği kültürü olan kuruluşlar karşılıklı güvene dayalı iletişim, iş güvenliğinin önemi konusunda paylaşılmış algılama ve önleyici faaliyetlerin yararlarına güvenle tanımlanır Health and Safety Commission (HSC) Organising for Safety

16 OHSAS : 2007 İSG Gereklilikler 4 İSG Yönetim Sistemleri 4.1 Genel Gereklilikler 4.2 İSG Politikası 4.3 Planlama 4.4 Uygulama ve Faaliyetler 4.5 Kontrol Etme 4.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi 16

17 4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SİSTEMİ GEREKLİLİKLERİ 4.1 Genel Gereklilik Kuruluş gerekli şartları 4. Madde de belirtilen bir ÇİSG Yönetim Sistemini kurmalı dokümante etmeli, uygulamalı ve sürdürmelidir 17

18 4.2 İSG Politikası Amaca uygunluk Faaliyetlerin yapısına ve risklerin cinsine uygun olmalı ÇİSG Yönetim Sistemi nin iyileştirilmesi ve gerekliliklere uygunluk taahhüdü Hedeflere yol gösterme Bilinme ve benimsenme İlgili tarafların erişimine açık 18

19 4.3.1 Tehlikelerin Belirlenmesi Risk Değerlendirme ve Kontrollerin Belirlenmesi Tehlikenin Tanımlanması, Risk Değerlendirmesi ve Riskin Kontrolü (OHSAS 18001) Risk Değerlendirmesi 19

20 4.3.1 Tehlikelerin Belirlenmesi Risk Değerlendirme ve Kontrollerin Belirlenmesi Kuruluş, kontrol edebileceği ve etki edebileceği Planlanan Yeni geliştirilen Yeni veya yenilenmiş faaliyet, ürün ve hizmetlerin çevresel unsurlarını tanımlamak ve Tehlikeleri belirlemek 20

21 4.3.1 Tehlikelerin Belirlenmesi Risk Değerlendirme ve Kontrollerin Belirlenmesi Kapsanacak konular Rutin ve rutin olmayan faaliyetler (normal, anormal, acil durumlar) Çalışma sahasına ulaşabilecek personelin faaliyetleri (ziyaretçiler ve taşeronlar dahil) 21

22 4.3.1 Tehlikelerin Belirlenmesi Risk Değerlendirme ve Kontrollerin Belirlenmesi Kuruluşun tehlikeleri belirleme ve risk değerlendirme yöntemi Faaliyetlerin kapsamına ve doğasına uygun, Proaktif yapıda, Riskleri sınıflandıran ve kontrol edilmekte olanları tanımlayan, Firmanın risk kontrol önlemleri ile uyumlu, Risk değerlendirme metodolijisini ve değerlendirme yöntemini içeren yapıda olmalıdır 22

23 4.3.1 Tehlikelerin Belirlenmesi Risk Değerlendirme ve Kontrollerin Belirlenmesi Yöntem aynı zamanda Gerekli araçların ve eğitim ihtiyacının belirlenebilmesi için geri bilgi vermeli, Faaliyetlerin etkinliğini ve zamanında uygulanmasını izlenmesini sağlamalıdır 23

24 4.3.1 İSG Riskleri Sonuç Risk Canlı Hayatın Yok olması Solunum Rahatsızlıkları Tüm bu dokümanların yayın hakkı Ekinoks Yönetim Danışmalığa aittir. Kopyalanamaz, 24

25 4.3.2 Yasal ve Diğer Gereklilikler Yasaların Gönüllü olarak kabullenilen diğer gereklerin belirlenmesi ve takip edilmesi için yöntem tanımlanmalı, dökumante edilmelidir. Çevresel unsurlara nasıl uygulandığı açıklanmalıdır. Güncelliği sağlanmalı Değişiklikler ilgililerine ulaştırılmalı (çalışanlar ve ilgili taraflar)

26 4.3.3 Amaçlar ve Programlar Yönetim tarafından belirlenen hedefler yazılı olmalı ve düzenli olarak gözden geçirilmelidir. Mümkün olabilen yerlerde ölçülebilir hedefler konmalıdır. 26

27 4.3.3 Amaçlar ve Programlar Hedefler belirlenirken Kanuni gerekler, Önemli riskler/etkiler, Doğal kaynak tüketimleri, Teknolojik ve mali imkanlar, Kazalar ve meslek hastalıkları, İlgili tarafların görüşleri dikkate alınmalıdır. 27

28 4.3.3 Amaçlar ve Programlar Spesifik Ölçülebilir Ulaşılabilir Gerçekçi Zamanla sınırlı 28

29 4.4 Uygulama ve İşletme Planlama Tetkik sonuçları Uygulama ve Operasyon Performans Ölçütlerinden Geri Besleme Kontrol ve Düzeltici Faaliyet 29

30 4.4.1 Kaynaklar, Roller, Görevler, Sorumluluk ve Yetki Kuruluşun faaliyetlerinin İSG riskleri üzerinde Yönetim Uygulama Doğrulama yetkisi olan personelin görev ve sorumlulukları dokümante edilmeli ve ilgililere iletilmelidir. Üst yönetim aktif katılımı ile İSG nin sürekli gelişmesine yönelik taahhütleri göstermelidir. 30

31 4.4.1 Kaynaklar, Roller, Görevler, Sorumluluk ve Yetki Her seviyede çalışan, görev alanlarında İSG kontrollerini yürütmek ve sorumluğu üzerine almak zorundadır. Üst yönetimden bir kişi Sistemin kurulmasından Yürütülmesinden Tüm sahalarda uygulanmasından Gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla üst yönetime raporlanmasından sorumlu olarak atanmalıdır. 31

32 4.4.1 Kaynaklar, Roller, Görevler, Sorumluluk ve Yetki Üst yönetim sistemin sürekliliğini ve gelişmeyi sağlayacak kaynakları temin etmelidir. İnsan kaynağı Özel yetenekler Teknoloji Mali kaynaklar Organizasyonel altyapı Üst yönetim; öğrenim, eğitim, beceri ve deneyim esas alınarak yetkin personeli görevlendirmelidir. 32

33 4.4.2 Yetkinlik, Eğitim ve Bilinç Kuruluş İSG yi etkileyen faaliyetleri yapan personelin yetkinlik ihtiyacını belirlemeli, bu ihtiyaçları karşılayacak eğitimi sağlamalı, verilen eğitimin etkinliğini değerlendirmeli, çalışanların faaliyetlerinin önemini ve İSG hedeflerine ulaşmada nasıl katkıda bulunduklarının bilincinde olmasını sağlamalı, İnsan hataları ve alışkanlık sebep olduğu durumlar belirtilmeli, öğrenim, deneyim ve eğitimle ilgili uygun kayıtları tutmalıdır. 33

34 Çalışanlar Yetkinlik, Eğitim ve Bilinç Kendi işiyle ilgili riskler, Kişisel performansın İSG üzerindeki etkisi, Sistem şartlarını karşılamada düşen görev ve sorumluluklar Acil durumlarda yapılacaklar Prosedürlerden sapmanın getirebileceği sonuçlar hakkında bilgili olmalıdırlar. 34

35 4.4.2 Yetkinlik, Eğitim ve Bilinç Eğitimler ve Eğitim Prosedürü değişik seviyelerde, Sorumluluk, yeterlilik, bilgi ve riskler dikkate alınarak Her seviyedeki çalışanın kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır. İlgili sahalarda çalışanlar: İSG Politikası, Prosedürler, Sistem gerekleri hakkında bilinçlendirilmelidir. 35

36 4.4.3 İletişim, Katılım ve Bilgi Alma İletişim Üst yönetim, kuruluş içinde uygun iletişim proseslerinin yerleştirildiğinden, ve İSG nin etkinliği ile ilgili iletişimin olduğundan emin olmalıdır. 36

37 4.4.4 Dokümantasyon Kuruluş İSİG sistemini tarif eden bilgileri kağıt üzerinde veya elektronik ortamda tutmalıdır 37

38 4.4.4 Dokümantasyon İSG sisteminin önemli elemanları dokümante edilmeli, İlgili dokümanlara bağlanmalıdır. Dış kaynaklı dokümanlar tanımlanmalı ve kontrolü sağlanmalıdır 38

39 4.4.5 Doküman Kontrolü Kalite sisteminde olduğu gibi dökümanların kimler tarafından : Tutulacağı, Yazılacağı, Onaylanacağı vb. ilgili prosedürlerde tanımlanmış olmalıdır 39

40 4.4.5 Doküman Kontrolü Doğru yerde doğru doküman 40

41 4.4.6 Operasyonel Kontroller Kontrol gerektiren belirlenmiş riskli operasyonları tanımlamalı, Bakım vb. faaliyetlerin tanımlı şartlar altında yapılmasını sağlamalıdır 41

42 4.4.7 Acil Duruma Hazırlık ve Tepki Olası kazalar ve acil durumlar belirlenmeli, Acil durumlarda yapılacak işler planlanmalı, Olası etkilerin azaltılması için yöntemler tarif edilmelidir 42

43 4.4.7 Acil Duruma Hazırlık ve Tepki Olası Acil Durumlar Yangın Kimyasalların büyük miktarda dökülmesi Parlama / Patlama Deprem Sel / Su baskını Kontrolsüz Emisyonlar Radyoaktif Serpintiler İş kazaları ilkyardım 43

44 4.4.7 Acil Duruma Hazırlık ve Tepki Acil durum yaşanması durumunda bu planların geçerliliği doğrulanmalıdır Mümkün olan konularda acil durum planları düzenli olarak test edilmeli ve tatbikatlar yapılmalıdır 44

45 4.5 Kontrol Etme Uygulama ve Operasyon Tetkik Kontrol ve Düzeltici Faaliyet Performan s ölçüm sonuçları Yönetimin Gözden Geçirmesi 45

46 4.5.1 Performans Ölçümü ve İzleme Sistemin performansı hakkında bilgi edinmek Uygulanan kontrol yöntemlerinin etkinliğinin ölçülmesi için izleme ve ölçme prosedürü yazılmalıdır İzleme ve ölçme kriterleri, ihtiyaçlar doğrultusunda niteliksel veya niceliksel olabilir Kalibre edilmiş veya doğrulaması yapılmış ölçüm cihazı kullanılmalı ve ilgili kayıtlar saklanmalıdır 46

47 4.5.1 Performans Ölçümü ve İzleme Proaktif Ölçümler Hedeflere ulaşma, İSG yönetim programına uyum, İşlem kriterlerine uyum, Yasalara uyum konularıdır. 47

48 4.5.2 Uygunluğun Değerlendirilmesi İş sağlığı&güvenliği ile ilgili yasal ve diğer yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği, periyodik olarak değerlendirilmeli ve prosedür ile açıklanmalıdır. Bu periyodik değerlendirme sonuçları kayıt altına alınmalıdır 48

49 4.5.3 Kaza Araştırmaları, Uygunsuzluklar, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Kaza Araştırması Kazaların, Vakaların, Uygunsuzlukların araştırılması ve çözümlenmesi için yetki ve sorumlulukları da tanımlayan prosedürler yazılmalıdır 49

50 4.5.3 Kaza Araştırmaları, Uygunsuzluklar, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Kaza Araştırması Prosedürler Kazanın sebebinin/oluş şeklinin ve zararın nasıl tespit edildiğinin Kaza sonrasında ilgili tarafların (İşyeri hekimi, kazayı geçiren kişi, tanık vs. ) görüşlerinin nasıl alındığını kapsamalıdır. 50

51 Uygunluğun Değerlendirilmesi Prosedürler Oluşan zararın/etkinin azaltılması, Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin başlatılması, Alınan düzeltici ve önleyici faaliyetlerin etkinliğinin doğrulanmasını kapsamalıdır. Önerilen düzeltici ve önleyici faaliyetlerin, uygulama öncesinde risk ve çevresel boyut/etki değerlendirmeleri yapılmalıdır 51

52 Uygunluğun Değerlendirilmesi Düzeltici faaliyetler, ortaya çıkan uygunsuzluğun büyüklüğüne ve etkisine orantılı olmalıdır Uygulamalarda oluşabilecek değişiklikler dokümanlara yansıtılmalı 52

53 4.5.4 Kayıtların Kontrolü İSG ile ilgili kayıtların Tanımlanması Korunması Düzenlenmesi ile ilgili prosedür yazılmalıdır. 53

54 4.5.4 Kayıtların Kontrolü Kayıtlar Okunaklı Tanımlanmış İzlenebilir Ulaşılabilir Bozulma ve kaybolmaya karşı korunmuş olmalıdır 54

55 4.5.5 Denetim Periyodik iç denetim yapabilmek için Programlar Prosedürler oluşturulmalıdır 55

56 4.5.5 Denetim Denetimler isg yönetim sisteminin: Planlanan sisteme; OHSAS e uygunluğunu Sürekliliğinin sağlandığını Kuruluş politikası ve hedeflerinin etkin olarak karşılandığını Yönetime denetim sonuçlarının raporlandığını doğrulamalıdır 56

57 4.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi Sistemin sürekliliğini güvence altına almak için Uygunluğu, Yeterliliği, Etkinliği üst yönetim tarafından tanımlanmış aralıklarla gözden geçirilmeli 57

58 4.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi Gözden geçirme kayıtları saklanmalıdır 58

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Değer Katar ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Kalite Herkesin Hakkı ve Sorumluluğudur Tel: (232) 362 9944 Faks: (232) 336 9201 www.okyanusdanismanlik.com www.okyanusbilgiambari.com

Detaylı

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Mart 2012 / Tekirdağ 1 Eğitim Programı Tanışma Eğitim programı Eğitim Sorular Sertifika ve kapanış 2 Deneyimler Gürhan UZUN (35) Eğiticinin Eğitimleri Kuruluşlar 3

Detaylı

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 1 YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDLARI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TS OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIGI ve GÜVENLİĞİ

Detaylı

ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir

ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir ISO 9001 : 2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Doç.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Eskişehir 1 TEMEL KALİTE KAVRAMLARI Kalite Güvencesi nedir? Ürün veya hizmet ile ilgili kalite

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ 1 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ Kalite Yönetim Sistemi Sürekli İyileştirme M Ü Ş T E R İ Ş A R T L A R I Girdi Kaynak Yönetimi Katma değer sağlayan faaliyetler Yönetim Sorumluluğu Ürün Gerçekleştir

Detaylı

ISO 9001:2008 KALİ KAL TE YÖNET E İ T M SİSTEMİ EĞİTİMİ

ISO 9001:2008 KALİ KAL TE YÖNET E İ T M SİSTEMİ EĞİTİMİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ KALİTE Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek, mümkünse daha fazlasını başarabilme becerisidir. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN S ORTAYA ÇIKIŞI Ş Bitmiş

Detaylı

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ STANDARDI VE KONVEYÖR İMALATI YAPAN BİR FİRMADA UYGULANMASI

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ STANDARDI VE KONVEYÖR İMALATI YAPAN BİR FİRMADA UYGULANMASI OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ STANDARDI VE KONVEYÖR İMALATI YAPAN BİR FİRMADA UYGULANMASI Yrd. Doç. Dr. Ufuk CEBECİ İTÜ ufuk_cebeci@yahoo.com Mustafa CANOLCA İTÜ canolcamc@yahoo.com ÖZET Gelişen

Detaylı

EGE Danışmanlık Ltd. Şti.

EGE Danışmanlık Ltd. Şti. Eğitim Notu Konu : ISO 9000 2000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ STANDARDI Hazırlayan : Vahit YAVUZ* *EGE Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. ANKARA- İZMİR İSTANBUL 1 KALİTE ; - Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul Nesrin SERİN Genel Müdür Hürriyet Bulvarı. No:4/1 Kavala Plaza K:1 D:101 35230 Çankaya / İZMİR T. +90 232 446 49

Detaylı

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 22000 USB Ulusal Sistem Belgelendirme M. Tevfik ARPACI (Yönetim Sistemleri Baş Denetçisi / Eğitmen) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN DENETİM ve DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ Genel Şartlar Proseslerin dış kaynaklı hale getirmek yeni standart bütünün bir parçası olsa da prosesler hem yasal hem

Detaylı

SHE Standartları. İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları. Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.

SHE Standartları. İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları. Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. SHE Standartları 1 SHE Standartları İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. 2 İçindekiler SHE Standartları İçindekiler

Detaylı

ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi EUROCONS EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.

ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi EUROCONS EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi EUROCONS EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. Kalite Yönetim Sistemleri Kalite Kavramı Kalitenin Temel Özellikleri Toplam Kalite Yönetimi Kalite Maliyetleri ISO 9000:2000 Kalite Yönetim

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 14001 Nisan 2005 ICS 13.020.10 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞARTLAR VE KULLANIM KILAVUZU Environmental management systems Requirements with guidance for use TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

ISO 9001:2008 ISO/DIS 9004 24.12.2008

ISO 9001:2008 ISO/DIS 9004 24.12.2008 ISO 9001:2008 ISO/DIS 9004 24.12.2008 Sunuşun İçeriği Sunuş İçeriği Bölüm 1: 9001:2008 Geçişi Nasıl olacak? Bölüm 2: 9001:2008-9001:2000 (Değişikliklerle ilgili detay inceleme) Bölüm 3: 9004 Beklenen Değişiklikler

Detaylı

ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Eğitmen Cihangir HURŞİ

ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Eğitmen Cihangir HURŞİ ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Eğitmen Cihangir HURŞİ ŞİTOĞLU 1 2 KALİTE Kalite, bir ürün veya hizmet ile ilgili özelliklerin, belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama derecisidir. Kalite

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu tadil metni 09 Mart 2010 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS EN

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ istanbul Sanayi Odası - Çevre Şubesi Yayın no: 2002 7 Çevre Şubesi yayın no: 2002 1 KOBİller İçin ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Rehberi Nisan 2002 İrtibat için: İstanbul Sanayi Odası Tepebaşı, Meşrutiyet Cad.

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ Kadir TOMAS Çevre Yüksek Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı

Detaylı

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ)

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ) Sayfa No: 1/34 Sistem Elemanları Sayfa No STANDART NO ISO 9001 ISO 14001 EYS Elemanları Referans Çizelgesi 1-2 - - - Fakülte Tanıtımı 3 - - - Entegre El Kitabının Kullanılması 4-5 - - - OHSAS 18001 Entegre

Detaylı

Ders No: 11 YÖNETİM SİSTEMLERİ. www.bilgin.net

Ders No: 11 YÖNETİM SİSTEMLERİ. www.bilgin.net Ders No: 11 YÖNETİM SİSTEMLERİ . İlk Kural Cep telefonlarının kapalı tutulması Aklınıza takılan konuların derhal sorulması? Amaç İş güvenliği uzman adaylarının, iş güvenliği ile ilgili Yönetim Sistemleri

Detaylı

KURULUŞLAR İÇİN İSG PERFORMANS ÖLÇÜM KRİTERLERİ

KURULUŞLAR İÇİN İSG PERFORMANS ÖLÇÜM KRİTERLERİ KAYNAK: Guide to Positive Performance Measurement in the Western Australian Minerals and Resources Industry http://www.cmewa.com/userdir/cmeresources/091009-mpr- Guide%20to%20Positive%20Performance%20Measurement-v115.pdf

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ BÖLÜM 4 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ ISO 9000 bir kalite sistemi oluşturulması için izlenmesi gerekli yolu gösteren ve oluşturulmuş kalite sistemlerini de değerlendirmekte kullanılan, kalite

Detaylı

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001:2000 (T1: Kasım 2001 Dahil) ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.120.01; 67.020; TÜRK STANDARDI TS EN ISO 22000:2005 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 24 Nisan 2006 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin

Detaylı

ÜNİTE İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ Dr. Ercüment N. DİZDAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİN YAPISI

ÜNİTE İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ Dr. Ercüment N. DİZDAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİN YAPISI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİN YAPISI İÇİNDEKİLER İSG Yönetim Sisteminin Kavramsal Yapısı İSG Yönetim Sistemleri ile İSG Standarları Arasındaki İlişki İSG Yönetim Sistemi Standartlarının Kapsamı

Detaylı