Arjantin Caddesi No:7 G.O.P/Ankara. Tel : (312) Faks: (312) Çanakkale İli, Ayvalık İlçesi, Babadere Mevkii

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Arjantin Caddesi No:7 G.O.P/Ankara. Tel : (312) 455 1880. Faks: (312) 455 1885. Çanakkale İli, Ayvalık İlçesi, Babadere Mevkii"

Transkript

1 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFONU VE FAKS NUMARALARI NUROL ENERJİ ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. Arjantin Caddesi No:7 G.O.P/Ankara Tel : (312) Faks: (312) PROJENİN ADI BABADERE ELEKTRİK SANTRALI, DERİN DENİZ DEŞARJI, KÜL DEPOLAMA SAHASI VE LİMANI PROJESİ PROJENİN BEDELİ $ PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ (İLİ, İLÇESİ, MEVKİİ) Çanakkale İli, Ayvalık İlçesi, Babadere Mevkii Koor. Sırası : Sağa, Yukarı Datum : ED-50 Türü : UTM, D.O.M. : 33 Ölçek Fak. : 6 derecelik Santral ÇED Alanı PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KOORDİNATLARI, ZONE Nokta No. Y X , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,339 i

2 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,252 Kül Depolama Sahası Nokta No. Y X K/ , ,178 K/ , ,178 K/ , ,178 K/ , ,178 K/ , ,178 K/ , ,178 K/ , ,178 K/ , ,178 K/ , ,178 K/ , ,178 K/ , ,178 K/ , ,178 K/ , ,178 K/ , ,178 ii

3 Liman Nokta No. Y X M/ , ,938 M/ , ,93 M/ , ,835 M/ , ,712 M/ , ,599 M/ , ,228 M/ , ,357 M/ , ,311 Koor. Sırası : Enlem, Boylam Datum : WGS 84 Türü : Coğrafi Santral ÇED Alanı Nokta No. ENLEM:BOYLAM : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : iii

4 : : : : : : : : : : Kül Depolama Sahası Nokta No. ENLEM:BOYLAM K/ : K/ : K/ : K/ : K/ : K/ : K/ : K/ : K/ : K/ : K/ : K/ : K/ : K/ : Liman Nokta No. ENLEM:BOYLAM M/ : M/ : M/ : M/ : M/ : M/ : M/ : M/ : iv

5 Termik Santral Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ( Tarih ve Sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik) Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi Ek-1 Listesi Madde 2- Termik güç santralleri: a) Toplam ısıl gücü 300 MWt (Megawatt termal) ve daha fazla olan termik güç santralları ile diğer yakma sistemleri kapsamında yer almaktadır. Kül Depolama Sahası PROJENİN ÇED YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ YERİ (SEKTÖRÜ, ALT SEKTÖRÜ) Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ( Tarih ve Sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik) Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi Ek-1 Listesi Madde 28. Bent ç) Atık barajları ve/veya atık havuzları kapsamında yer almaktadır.) Deniz Yapıları (Rıhtım, Koruma Mendireği) Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ( Tarih ve Sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik) Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi Ek-1 Listesi Madde 10 bent b) DWT ve üzeri ağırlıktaki deniz araçlarının yanaşabileceği ticari amaçlı liman, iskele ve rıhtımlar (güneşlenme ve sportif amaçlı iskeleler hariç), kapsamında yer almaktadır. ÇED BAŞVURU DOSYASINI HAZIRLAYAN KURULUŞUN/ÇALIŞMA GRUBUNUN ADI ÇED BAŞVURU DOSYASINI HAZIRLAYAN KURULUŞUN ADRESİ, TELEFON VE FAKS NUMARALARI YETERLİK BELGESİ NOSU, TARİHİ ENERJİ ÇEVRE YATIRIMLARI ve DANIŞMANLIĞI LTD.ŞTİ. MAHATMA GANDİ CAD. NO:92/ G.O.P. /ANKARA TEL : (312) FAKS : (312) ÇED BAŞVURU DOSYASI HAZIRLANIŞ TARİHİ (GÜN, AY, YIL) v

6 İ Ç İ N D E K İ L E R KISALTMALAR...viii BÖLÜM I: PROJENİN TANIMI VE GAYESİ... 1 I.1. Proje Konusu Yatırımın Tanımı, Ömrü, Hizmet Maksatları, Önem ve Gerekliliği... 1 I.2 Projenin Fiziksel Özelliklerinin, İnşaat ve İşletme Safhalarında Kullanılacak Arazi Miktarı ve Arazinin Tanımlanması... 8 I.3 Önerilen Projeden Kaynaklanabilecek Önemli Çevresel Etkilerin Genel Olarak Açıklanması (Su, Hava, Toprak Kirliliği, Gürültü, Titreşim, Işık, Isı, Radyasyon ve benzeri)... 9 I.4 Yatırımcı Tarafından Araştırılan Ana Alternatiflerin Bir Özeti ve Seçilen Yerin Seçiliş Nedenlerinin Belirtilmesi BÖLÜM II. PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU II.1 Proje Yeri ve Alternatif Alanların Mevkii, Koordinatları, Yeri Tanıtıcı Bilgiler BÖLÜM III. PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ III.1 Önerilen Proje Nedeniyle Kirlenmesi Muhtemel Olan Çevrenin; Nüfus, Fauna, Flora, Jeolojik ve Hidrojeolojik Özellikler, Doğal Afet Durumu, Toprak, Su, Hava, (Atmosferik Koşullar) İklimsel Faktörler, Mülkiyet Durumu, Mimari Ve Arkeolojik Miras, Peyzaj Özellikleri, Arazi Kullanım Durumu, Hassasiyet Derecesi (Ek V deki Duyarlı Yöreler Listesi De Dikkate Alınarak) Ve Yukarıdaki Faktörlerin Birbiri Arasındaki İlişkileri De İçerecek Şekilde Açıklanması BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1 Önerilen Projenin Aşağıdaki Belirtilen Hususlardan Kaynaklanması Olası Etkilerinin Tanıtımı (Bu Tanım Kısa, Orta, Uzun Vadeli, Sürekli, Geçici ve Olumlu Olumsuz Etkileri İçermelidir.) IV.1.a Proje İçin Kullanılacak Alan IV.1.b Doğal Kaynakların Kullanımı IV.1.c Kirleticilerin Miktarı, (Atmosferik Şartlar ile Kirleticilerin Etkileşimi) Çevreye Rahatsızlık Verebilecek Olası Sorunların Açıklanması Ve Atıkların Minimizasyonu IV.2 Yatırımın Çevreye Olan Etkilerinin Değerlendirilmesinde Kullanılacak Tahmin Yöntemlerinin Genel Tanıtımı IV.3 Çevreye Olabilecek Olumsuz Etkilerin Azaltılması İçin Alınması Düşünülen Önlemlerin Tanıtımı BÖLÜM V. HALKIN KATILIMI V.1 Projeden Etkilenmesi Muhtemel Halkın Belirlenmesi ve Halkın Görüşlerinin Çevresel Etki Değerlendirmesi Çalışmasına Yansıtılması İçin Önerilen Yöntemler V.2 Görüşlerine Başvurulması Öngörülen Diğer Taraflar V.3 Bu Konuda Verebileceği Diğer Bilgi ve Belgeler BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ NOTLAR VE KAYNAKLAR EKLER vi

7 TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1 Çanakkale ili yerleşim yerlerine göre nüfus dağılımı, 2012 ADNKS Tablo 2 Çanakkale İlçelerine göre nüfus dağılımı, 2012 ADNKS Tablo 3 Çanakkale İli arazi kullanım durumlarına göre dağılımı Tablo 4 Babadere Elektrik Santrali, Derin Deniz Deşarjı, Kül Depolama Sahası ve Limanı Projesi Toplam Su ihtiyacı Tablo 5 Tipik Evsel Nitelikli Atık Su Kirleticileri ve Ortalama Konsantrasyonları Tablo 6 Evsel Nitelikli Atık Su İçerisindeki Kirletici Yükleri Tablo 7 Babadere Elektrik Santrali, Derin Deniz Deşarjı, Kül Depolama Sahası ve Limanı Projesi Oluşması Beklenen Evsel Nitelikli Katı Atık Miktarı Tablo 8 Babadere Elektrik Santrali, Derin Deniz Deşarjı, Kül Depolama Sahası ve Limanı Projesi Toplam Su ihtiyacı Tablo 9 Evsel Nitelikli Atık Su İçerisindeki Kirletici Yükleri Tablo 10 Babadere Elektrik Santrali, Derin Deniz Deşarjı, Kül Depolama Sahası ve Limanı Projesi Oluşması Beklenen Evsel Nitelikli Katı Atık Miktarı ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 1 Proses Akım Şeması... 3 Şekil 2 Babadere elektrik santrali, Derin Deniz Deşarjı, Kül Depolama Sahası ve Limanı Uydu Görüntüsü Şekil 3 Babadere elektrik santrali, Derin Deniz Deşarjı, Kül Depolama Sahası ve Limanı Uydu Görüntüsü Şekil 4 Türkiye Fitocoğrafya Bölgeleri (Davis P.H, Harper P.C. and Hege, I.C. (eds.), Plant Life of South-West Asia. The Botanical Society of Edinburgh) Şekil 5 Proje alanı ve yakın çevresinin vejetasyon formasyonları Şekil 6 Proje sahasının korunan alanlar uydu haritası Şekil 7 Proje sahasının çevresinde yer alan dereler Şekil 8 Proje alanını gösteren toprak haritası Şekil 9 Proje alanının ormanlık durumunu gösterir uydu haritası Şekil 10 Çanakkale İli Deprem Haritası vii

8 KISALTMALAR binde SAN. TİC. A.Ş. Bkz. ÇED ÇGDYY SKHKY HKDYY BYTY BGD ha km m m 2 Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Bakınız Çevresel Etki Değerlendirmesi Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği Bacagazı Desülfürizasyon hektar kilometre metre metrekare m³ metreküp mm no. ort. PM sn. T.C. vb. TM milimetre numara Ortalama Partikül Madde saniye Türkiye Cumhuriyeti ve benzeri Trafo Merkezi viii

9 BÖLÜM I: PROJENİN TANIMI VE GAYESİ I.1. Proje Konusu Yatırımın Tanımı, Ömrü, Hizmet Maksatları, Önem ve Gerekliliği PROJE KONUSU YATIRIMIN TANIMI NUROL ENERJİ ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. tarafından Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Babadere Mevkii sınırları içerisinde toplam kurulu gücü 1634 MWm / 1600 MWe /3.686,7 MWt kurulu gücünde Babadere Elektrik Santrali, Derin Deniz Deşarjı, Kül Depolama Sahası ve Limanı projesi tesis edilmesi ve işletilmesi planlanmaktadır. Projeye ilişkin yer bulduru haritası ekte verilmiştir (Bkz. Ek-1). Babadere Elektrik Santrali; Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ( Tarih ve Sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik) Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi Ek-1 Listesi Madde 2) Termik Güç Santralleri Bent a) Toplam ısıl gücü 300 MWt (Megawatt termal) ve daha fazla olan termik güç santralları ile diğer yakma sistemleri kapsamında Çevresel Etki Değerlendirilmeye alınmıştır. Termik santraller; katı, sıvı ve gaz halindeki yakıtlarda var olan termal potansiyel enerjiyi ısı enerjisine, ısı enerjisini hareket (kinetik) enerjisine, hareket enerjisini de elektrik enerjisine dönüştüren tesislerdir. Kısaca termik santraller termal potansiyel enerjinin elektrik enerjisine dönüştüğü tesislerdir. Santralde yakıt olarak kömür kullanılması planlanmaktadır. Kömür, dünyada en yaygın şekilde bulunan, güvenilir, aynı zamanda düşük maliyetlerle elde edilen temiz bir fosil yakıttır. Dünyada mevcut kömür rezervleri oldukça önem arz etmektedir. Kömür, dünyada 50 den fazla ülkede üretilmektedir. Kömür rezervleri, diğer fosil yakıtlar gibi (petrol ve doğalgaz) dünyanın belli bir bölümünde değil, tüm dünyada yaygın bir şekilde bulunmaktadır. Ayrıca kömür kullanımı, depolanması ve nakliyesi açısından en emniyetli fosil yakıtıdır. Kullanımı, depolanması ve nakliyesi açısından yatırım maliyetleri diğer enerji kaynaklarına göre daha azdır. Endüstriyel ve diğer alanlarda elektrik enerjisinin rekabetçi fiyatlarla ve güvenilir olarak temini açısından kömürün dünyada yaygın şekilde bulunuşu ve birçok ülke tarafından üretilebilir oluşu tedarikte güvenirliği sağlamaktadır. Proje kapsamında kullanılacak olan kömürün ithal edilmesi planlanmaktadır. İthal edilecek kömür, yük gemileri kullanılarak deniz yolu ile santral sahasının batısında Ege Denizi kıyısına proje kapsamında yapılması planlanan limana getirilecek ve santral sahasına konveyörler ve/veya karayolu vasıtası ile nakledilecektir. Tesis için ithal edilmesi düşünülen kömürün temin edilebileceği başlıca bölgeler; Rusya başta olmak üzere Güney Amerika ve Güney Afrika vs. ülkeleridir. 1

10 Planlanan santralde kullanılacak olan teknoloji Süperkritik veya UltraSüperkritik kazan teknolojisidir. Kömürün kazanda yakılması sonucu elde edilecek yüksek ısı ile temin edilecek ve bir takım arıtma işlemleri sonrası saflaştırılan su, kritik basınçta yüksek sıcaklığa çıkarılacaktır. Kritik basınçta, sudan elde edilen yüksek basınç ve sıcaklıktaki buharın, türbinde mekanik enerjiye, jeneratörde de elektrik enerjisine dönüştürülmesi sağlanacaktır. Elektrik Santrali nden kaynaklanan baca gazının, atmosfere verilmeden önce emisyon şartlarını sağlamak amacı ile arıtılması gerekecektir. Santralde, yanma işlemi sonrasında oluşması muhtemel atık gazlar; partikül madde, NOx ve SO 2 dir. Yanma gazlarının giderilmesi için elektrostatik filtreler ve DESOX sistemi kullanılacaktır. NOx giderimi için Seçici Katalitik İndirme yöntemi içeren DENOX sistemi kullanılacaktır. Kazanda oluşan gazın içerisinde bulunan NOx un giderilmesi için Seçici Katalitik İndirgeme Reaktörüne yönlendirilen gaz yakma hava ön ısıtıcılarından geçmeden önce bez filtrelerden geçirilir ve partiküllerinin giderilmesi sağlanır. Fan aracılığıyla ısıtılan gaz, sağlanan bu itici kuvvet aracılığıyla Bacagazı Desülfürizasyon(BGD) ünitesine gönderilir. BGD ünitesi giriş ve çıkışında, tamamlama suyu, oksidasyon havası, kireçtaşı bulamacı ve alçı taşı ürünü içerir. BGD den geçen temiz, doymuş gaz daha sonra atmosfere verilir. Kireçtaşı, izin ve ruhsatlı malzeme ocaklarından, sistem için gerekli su ise deniz suyundan sağlanacaktır. Deniz suyu, korozyon vb. sorunların önlenmesi amacıyla, su hazırlama ve demineralizasyon gibi ünitelerden geçirilerek belirli fiziksel ve kimyasal özellikleri sağlayacak şekilde arıtılacaktır. Proses suyu ile ilgili detaylar ve proses suyu güzergahı hakkında ayrıntılı bilgi ÇED Raporu aşamasında verilecektir. Projeye ait proses akım şeması Şekil 1 de verilmiştir. 2

11 Şekil 1 Proses Akım Şeması 3

12 Şekil açıklamaları: 1) Soğutma suyu emme ve deşarj boruları 15) Kömür hunisi 2) Soğutma suyu pompası 16) Kömür pulvarizör 3) Üç fazlı İletim hattı 17) Buhar kazanı dolabı 4) Trafo 18) Dip külü hunisi 5) Elektrik jeneratörü 19) Yüksek ısıtıcı 6) Düşük basınçlı buhar türbini 20) Yanma havası fanı 7) Kazan besleme suyu pompası 21) Yeniden ısıtma 8) Yüzey kondansatörü 22) Yanma havası girişi 9) Orta basınçlı buhar türbini 23) Ekonomizer 10) Buhar kontrol vanası 24) Hava ön ısıtıcısı 11) Yüksek basınçlı buhar türbini 25) Çökeltme 12) Gaz giderici 26) Egzoz fanı 13) Besleme suyu ısıtıcısı 27) Baca gazı yığını 14) Kömür konveyörü Teknik detaylar sonradan değişebilir olup, ÇED süreci içerisinde son halini alacaktır. Faaliyet sonucu oluşacak kül ve alçı taşının ilgili yönetmelikler kapsamında analizi yapıldıktan sonra uygun olması durumda Çimento Fabrikalarına verilmesi düşünülmektedir. Ancak kötü durum senaryoları göz önüne alındığında (külün satılamaması, satılan işletmenin bakım/onarım veya arızaya girmesi durumunda) kül ve alçıtaşının depolanması durumu söz konusu olacaktır. Kül Depolama Alanı ile ilgili kapsamlı bilgi ÇED raporunda verilecektir. Babadere Elektrik Santrali elektriksel kurulu gücü 2x800 MWe ve mekanik gücü 2 x 817 MWm dir. Söz konusu proje ile yılda toplam GWh ( kwh/yıl) brüt elektrik enerjisi üretilmesi hedeflenmektedir. Tesisin ısıl gücünün 3.686,7 MWt olarak hesap edilmiştir. Isıl güç hesabı aşağıda verilmiştir: 4

13 Verim = % 43 Kömürün Alt Isıl Gücü: kcal/kg kcal/kg Tesisin Tahmini Kapasitesi: 137,81 kg /s Tesisin Isıl Gücü = Tesisin Kapasitesi (kg/saat) * Kullanılacak Yakıtın Alt Isıl Gücü (kcal/kg) * 4,18 kj/kcal Tesisin Isıl Gücü = 137,81 kg /s * kcal/kg * 4,18 kj/kcal Tesisin Isıl Gücü = ,8 kj /s = ,8 kw 3.456,3 MW Tesisin Isıl Gücü = 137,81 kg /s * kcal/kg * 4,18 kj/kcal Tesisin Isıl Gücü = ,1 kj /s = ,1 kw 3.686,7 MW Termik Santralde üretilecek olan elektrik; 380 kv luk enerji iletim hattına beslenecek ve trafo merkezine bağlanarak dağıtım şebekeleri aracılığıyla kullanıma arz edilecektir. Enerji İletim Hattı bu rapor kapsamında değerlendirilmeyecek olup, ÇED yönetmeliği kapsamında ayrıca değerlendirilecektir. Aşağıda Projeyi oluşturan ve prosesin içinde yer alan sistem ve üniteler hakkında bilgiler verilmektedir: Su Hazırlama ve Arıtma Ünitesi Tesiste iki amaç için su kullanımı söz konusudur, bunlardan biri su buhar çevrimi suyu bir diğeri ise soğutma suyu olacaktır. Kullanılan suyun korozyona sebep olmasını engellemek için saflaştırma yapılacaktır. Ayrıca su hazırlama ve arıtma işlemleri kullanılacak su için gerekli olup, planlanan üniteler içerisinde demineralizasyon ünitesi bulunacaktır. Deniz Suyu Soğutma Sistemi Soğutma sistemi için kullanılacak suyun denizden tedarik edilmesi planlanmaktadır. Soğutma sistemi suyun tedarik edilmesi ve kullanılması için pompalama sistemleri ve su alma/verme yapıları bulunacaktır. Denizden alınacak olan su arıtmadan geçirildikten sonra tesisin diğer ihtiyaçlarını da karşılamak amacıyla kullanılacaktır. Kullanılan su tesis edilecek olan su deşarj hattı ile denize deşarj edilecektir. Sistemin tasarımına ait ayrıntılar ÇED raporu sürecinde verilecektir. Şalt ve Elektrik Sistemleri Tüm elektrik sistemleri, transformatörleri, şalt sahası ve sistemlerinin projelendirilmesi, ekipmanların seçimi, montajı, testleri, devreye alınması ve işletilmesi TSE ve TEİAŞ standartları, ilgili yönetmeliklere uygun gerçekleştirilecektir. Kontrol ve Kumanda Sistemleri Önerilen tesiste; türbin üniteleri, kazan, su buhar çevrimi, soğutma suyu sistemi, su tasfiyesi, baca emisyonlarının izlenmesi için ayrı kontrol sistemleri bulunacaktır. Merkezi 5

14 kontrol sistemi kapsamında ise, merkezi bir kontrol odası, bilgi işlem odası ve elektronik kumanda odası yer alacaktır. Kontrol ve kumanda sistemi; temel tesisi alanlarının tamamında, emniyetli başlangıç, eş zamanlılık, kapatma, acil eylem, kontrol ve gözlemi sağlamak, bütün tesisi alanlarının optimum ve verimli kullanımını sağlamak, tesisin tamamında kullanım hazırlığını en üst düzeye çıkarmak, maksimum düzeyde otomatik kontrolü devreye sokmak, tesis koşulları ile ilgili bilginin kapsamlı olarak kontrolü, depolanması ve sunumu için kolaylıklar sağlamak, sistem ve tesis performansı ile ilgili bilginin kapsamlı olarak test edilmesi ve sunulması için kolaylıklar sağlamak, merkezi kontrol odasında sistemin kontrol edilmesi ve gözden geçirilmesi olanaklarını merkezileştirmek, başlangıç ve kapanma ardışık zamanlarının en az düzeye indirilerek sistemdeki mekanik ve termal gerilimleri azaltmak gibi amaçlar için kurulacaktır. Yapılması planlanan projede kurulacak olan kontrol ve kumanda sisteminin kapsamında; tesis kontrol sistemi, tesisinin tamamı için entegre kontrol ve gözlem işlemlerinin merkezi kontrol odasından yürütülmesi, elektrik Santrali için kontrol, koruma ve gözlem sistemleri, buhar türbin jeneratörünün, kazanın, tesis dengesi, ortak servisler ve bütün yardımcı ekipmanın sisteme dahil edilmesi, acil kapatma sistemleri, sistemin emniyetli işlemesi için kapatma ve koruma, merkezi kontrol odası, tesis kontrol sistemi, alan ekipmanı, paketli kontrol sistemleri, alet kullanımı, aktive ediciler, motor kontrol merkezi ve bütün bağıntılı ekipman ve araçlar arasında veri iletişim ağlarının ortaklaştırılması, yük gönderim merkezinin ortaklaştırılması, kontrol ve alet sistemin kablolaştırılması, temel tesis ve yardımcılar için durum gözlemleme ekipmanı, üretilen elektrik ve yakıtın fiyat metrajı için uygun aletlerin doğru olarak saptanması, hava emisyonları gözlem ekipmanı, su emisyonları gözlem ekipmanı, yangın keşfi alarm sistemi, kesintisiz güç kaynakları, basınç, ısı, seviye ve akış ölçümleri, kontrol düğmeleri, transdüktör ve transmitler, kontrol valfleri ve başlatıcılar, kapalı devre televizyon sistemi, istasyon girişinin kontrolü de bulunduğu entegre emniyet sistemi, tesis kontrol sistemi ve diğer bütün kontrol sistemlerinin tespit zamanını senkronize etmek için güç istasyonu saat sistemi bulunacaktır. Yardımcı Tesisler ve Diğer Yardımcı Sistem ve Ekipman Sistemde yardımcı ekipmanlar olarak : hava kompresörleri, soğutucular, ayrıştırıcılar, filtreler ve hava kurutucular bulunacaktır. Isıtma sistemleri, klima sistemi, havalandırma sistemi, yangın söndürme sistemi, servis havası sistemleri, telekomünikasyon ekipmanı, dizel yakıt acil durum jeneratör ünitesi, yardımcı kazan, vinçler ve mekanik atölye teçhizatları bulunacaktır. PROJE ÖMRÜ Proje kapsamında santralin; 30 aylık inşaat öncesi dönemi ve 66 aylık inşaat dönemi ile birlikte toplam yaklaşık 96 ayda tamamlanması beklenmektedir MWm / 1600 MWe / 3.686,7 MWt kurulu gücüne sahip olacak santral, 817 MWm / 800 MWe gücünde iki üniteden oluşacaktır. Projenin ekonomik ömrü ise 49 yıl olarak belirlenmiştir. 6

15 PROJENİN HİZMET MAKSATLARI, ÖNEM VE GEREKLİLİĞİ Enerji üretimi için kullanılacak kaynak çeşitliliğinin artırılması, enerji politikamızın en önemli ilkelerinden biridir. Yerel kaynakların kullanımı, mümkün olduğu kadar desteklenmektedir. Türkiye de elektrik enerjisinin elde edilmesinde kullanılan temel yerel kaynaklar hidroelektrik enerji kaynakları ve fosil yakıtlardır. Diğer taraftan, Türkiye nin enerji sorununun giderilmesinde etken olacak önemli bir husus, emre amadeliği yüksek ve güvenilir baz yük santrallerine sahip olması şartıdır. Ülkemizde, enerji politikalarının ana hedefi, ihtiyacımız olan enerjinin zamanında, güvenilir, ucuz, kaliteli, temiz ve öngörülen kalkınma hızı ile sosyal gelişmeyi destekleyecek şekilde temin edilmesi olarak belirlenmiştir. Enerji üretiminde verimliliğin arttırılması, mümkün olduğu kadar, yerli kaynakların kullanımına öncelik verilmesi ve yerli kaynakların değerlendirilmesinin yanı sıra, daha temiz enerji kaynaklarının kullanılması ile kaynak çeşitliliğinin sağlanmasına da özen gösterilmesi, enerji politikalarımızın önemli prensiplerindendir. Bu kapsamda; elektrik enerjisi üretiminde ağırlıklı olarak hidrolik kaynaklar ve yerli linyitler kullanılması gerekmektedir. Türkiye nin yağış rejiminin zaman ve yer bakımından oldukça düzensiz olması ve meteorolojik koşullara bağlı olarak sık periyotlarla değişim göstermesi nedeniyle, hidrolik santraller enerji arzı güvenirliliği acısından belli ölçüde risk taşımaktadır. Elektrik üretiminde kömürün kullanımı, yatırımcıları çevre dostu ve verimliliği daha yüksek elektrik üreten teknolojiye yatırım yapmaya zorlamaktadır. Gelişmiş teknolojiler kullanımıyla, elektriğin birim üretimine karşılık daha az yakıt kullanımı ile gaz emisyonları ve diğer kirletici miktarları azaltılmaktadır. Teknolojik gelişmeler ve araştırmalar sonucu gelişmekte olan ülkelerdeki eski elektrik santrallarının verimliliği % 33 seviyesinde iken, modern teknoloji verimliliği % 43 seviyelerine çıkmış olup ilerleyen yıllarda bu verimin daha da arttırılması beklenmektedir. Yapılması planlanan projenin; ülkemizin kaynak çeşitliliğine yardımcı olacağı, doğal gaz kullanımını azaltacağı ve arz güvenliğine katkı sağlayacağı ön görülmektedir. Tesiste üretilecek elektrik enerjisi, Türkiye nin artan elektrik ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol oynayacaktır. Sağlanacak sürekli, güvenilir ve kaliteli elektrik, yabancı yatırımları Türkiye ye çekerek, ülkenin endüstriyel açıdan gelişmesine katkıda bulunacak; özel sektörde yeni iş alanları yaratılarak kişi başına düşen gelirin artmasında rol oynayacaktır. Ayrıca, yatırımın yapılacağı yörede ciddi istihdam ve gelişme sağlanacağından, proje sahasının bulunduğu yörenin yerel yönetimlerine kaynak girdisi sağlanmış olunacaktır. 7

16 I.2 Projenin Fiziksel Özelliklerinin, İnşaat ve İşletme Safhalarında Kullanılacak Arazi Miktarı ve Arazinin Tanımlanması Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Babadere Mevkii sınırları içerisinde toplam kurulu gücü 1634 MWm / 1600 MWe kurulu gücünde olarak tesis edilmesi planlanan Babadere Elektrik Santrali, Derin Deniz Deşarjı, Kül Depolama Sahası ve Limanı projesinin enerji santral alanı yaklaşık 488 ha ve kül depolama sahasının alanı yaklaşık olarak 61 ha olarak belirlenmiştir. Kömüre dayalı termik santrallerdeki ana işlem; kömürde var olan kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesidir. Planlanan Elektrik Santrali nde kömürün kazanda yakılması sonucu elde edilecek yüksek ısı ile temin edilecek ve bir takım arıtma işlemleri sonrası saflaştırılan su, kritik basınçta yüksek sıcaklığa çıkarılacaktır. Kritik basınçta, sudan elde edilen yüksek basınç ve sıcaklıktaki buharın, türbinde mekanik enerjiye, jeneratörde de elektrik enerjisine dönüştürülmesi sağlanacaktır. Enerji Santralı içerisinde yapılacak faaliyet üniteleri aşağıdaki verilmiştir. Proje kapsamında yapılacak üniteler; - Buhar kazanı, - Buhar türbini, - Yoğunlaştırma ve besleme-ısıtma tesisatı, - Baca gazı temizleme ve emisyon gözleme, - Kömür depolama ve işleme tesisi, - Su alma ve soğutma suyu sistemi, - Su arıtma tesisi, - Trafo merkezi ve enerji nakil hatlarından oluşan elektriksel sistemler, - Kontrol sistemleri, - İdari ve yardımcı binalardır. İnşaat aşamasında kullanılacak olan malzeme santral sahası içerisinde yapılması planlanan beton santralinden karşılanacaktır. Beton santrali ile ilgili detaylar Özel Formatlı ÇED Raporu kapsamında verilecektir. 8

17 I.3 Önerilen Projeden Kaynaklanabilecek Önemli Çevresel Etkilerin Genel Olarak Açıklanması (Su, Hava, Toprak Kirliliği, Gürültü, Titreşim, Işık, Isı, Radyasyon ve benzeri) Söz konusu proje kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetten inşaat ve işletme aşamalarında sıvı atıklar, katı atıklar, emisyon, gürültü ve titreşim gibi çevresel etkiler beklenmekte olup, oluşacak etkiler aşağıda başlıklar halinde sıralanmıştır. İNŞAAT AŞAMASI Atıksu İnşaat aşamasında çalışan personelin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla içmekullanma suyu ve gerçekleştirilecek faaliyetler sırasında tozumanın engellenmesi amacıyla su kullanımı söz konusu olacaktır. Proje kapsamında çalışan personelden kaynaklı evsel nitelikli atıksuların oluşumu söz konusu olacaktır. Katı Atıklar Evsel Nitelikli Katı Atıklar Proje kapsamında inşaat aşamasında çalışan personelden kaynaklı evsel nitelikli katı atıkların oluşumu söz konusu olacaktır. Ambalaj Atıkları Proje kapsamında inşaat aşamasında oluşacak evsel nitelikli katı atıklar içerisinde cam, plastik şişe, naylon v.b gibi ambalaj atıklarının oluşumu söz konusu olacaktır. Hafriyat Toprağı Arazi hazırlama ve inşaat aşamasında; yapıların temelleri için kazı işlemi yapılacaktır. Kazı işlemlerinde toprak yüzeyinden öncelikle bitkisel toprak sıyrılacak olup, bu toprak geçici olarak depolanarak inşaat işlemlerinin tamamlanmasından sonra peyzaj amaçlı olarak kullanılacaktır. Proje kapsamında; mühendislik yapılarının inşası sırasında kazı fazlası malzeme açığa çıkması durumunda belirlenecek alanlarda depolanacak olup detaylı bilgi Özel Formatlı ÇED Raporu kapsamında verilecektir. 9

18 Tıbbi Atık Proje kapsamında inşaat aşamasında, tesiste çalışacak personelin sağlık sorunlarına müdahale etmek amacıyla tıbbi ekipman kullanımı durumunda tıbbi atık oluşumu söz konusu olacaktır. Ömrünü Tamamlamış Lastikler, Atık Pil ve Akümülatörler Sahada çalışacak iş makilerinden kaynaklı ömrünü tamamlamış lastikler ile atık pil ve akümülatörlerin oluşumu söz konusudur. Tehlikeli Atık Proje kapsamında; inşaat aşamasında yağ, yakıt, boş yağ tenekeleri, boya vb. kimyasallar ile bulaşan üstübü, eldiven, bez vb. her türlü malzeme, boya kapları, flouresan lambalar, elektrik kabloları v.b. oluşumu söz konusudur. Atık Yağ-Bitkisel Atık Yağ Projenin inşaat aşamasında çalışacak iş makinelerinin bakımı esnasında atık yağ oluşumu söz konusudur. Ancak; inşaat aşamasında kullanılacak iş makinelerinin ve nakliye araçlarının her türlü yağ değişimi, bakım ve onarımı alana en yakın akaryakıt istasyonunda gerçekleştirilecektir. Proje konusu faaliyet kapsamında şantiye içerisinde yemekhane bulunması durumunda atık kızartma yağları oluşumu söz konusu olacaktır. Emisyon Söz konusu proje kapsamında, inşaat aşamasında kullanılacak iş makinelerinin çalışmasından kaynaklı olarak egzoz emisyonu ve hafriyat çalışmaları sebebiyle toz emisyon oluşumu söz konusudur. Gürültü Söz konusu proje kapsamında, inşaat aşamasında kullanılacak iş makinelerinin çalışmasından kaynaklı olarak gürültü oluşumu söz konusudur. 10

19 İŞLETME AŞAMASI Atıksu Evsel Nitelikli Atıksular Projenin işletme aşamasında; çalışacak personelden kaynaklı evsel nitelikli atıksu oluşumu söz konusu olacaktır. Endüstriyel Nitelikli Atıksular Proje kapsamında prosesten kaynaklı atık su olumu söz konusu olacaktır. Proje kapsamında proseste; kazan blof suları (boiler blown down), yıkama atık suları, kömür hazırlama ve depolama sistemi drenaj atıksuları, BGD Ünitesi atıksuları, kum filtreleri geri yıkama atıksuları, rejenerasyon atıksuları, laboratuvar atıksuları tesiste kullanılacak pompa vb. ekipmanlardan kaynaklanacak yağlı suların oluşumu söz konusudur. Proje kapsamında oluşacak proses atıksuları için ise termik santral saha sınırları içerisinde endüstriyel atık su arıtma sistemi kurulacaktır. Atıklar Evsel Nitelikli Katı Atıklar Proje kapsamında çalışan personelden kaynaklı evsel nitelikli katı atıkların oluşumu söz konusu olacaktır. Ambalaj Atıkları Proje kapsamında inşaat aşamasında oluşacak evsel nitelikli katı atıklar içerisinde cam, plastik şişe, naylon v.b gibi ambalaj atıklarının oluşumu söz konusu olacaktır. Tehlikeli Atıklar İşletme aşamasında iş makineleri ve ekipmanlardan kaynaklı atık yağ oluşumu söz konusudur. Tıbbi Atıklar Proje kapsamında inşaat aşamasında, tesiste çalışacak personelin sağlık sorunlarına müdahale etmek amacıyla tıbbi ekipman kullanımı durumunda tıbbi atık oluşumu söz konusu olacaktır. 11

ÇED BAŞVURU DOSYASI. MERSİN İLİ, TARSUS İLÇESİ (Çiçekli Köyü, Kargılı Köyü ve Karsavuran Köyü) MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ.

ÇED BAŞVURU DOSYASI. MERSİN İLİ, TARSUS İLÇESİ (Çiçekli Köyü, Kargılı Köyü ve Karsavuran Köyü) MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR VE HAVA PROJESİ (17.07.2008 TARİH VE 26939 SAYILI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ EK-III PROJE TANITIM GENEL FORMATINA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR) MERSİN

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU

ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU MUĞLA İLİ, YATAĞAN İLÇESİ, TURGUT BELDESİ X ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu ANKARA-

Detaylı

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL)

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL) PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFONU VE FAKS NUMARALARI CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Muallim Naci Cad. No:69 Ortaköy Beşiktaş / İSTANBUL Tel : (212) 310 33 00 Faks: (212) 310 33 00 PROJENİN ADI İSKELESİ PROJENİN

Detaylı

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı

MERSİN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ (1148,4 MWe-1160 MWm-1916,5 MWt)

MERSİN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ (1148,4 MWe-1160 MWm-1916,5 MWt) Koza Sokak No: 22 06700 Gaziosmanpaşa / ANKARA Tel : (312) 408 1000 Faks : (312) 441 6814 MERSİN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ (1148,4 MWe1160 MWm1916,5 MWt) NİHAİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL Proje Sahibinin Adı : Adresi : Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Bulgurlu Caddesi No : 60 Küçükçamlıca / İstanbul Telefon Numarası : 0216 325 73 30 Faks Numarası : 0216 339 91 77 Projenin Adı : Proje

Detaylı

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t )

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) TOSYALI ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

Detaylı

PROJE SAHİBİNİN ADI MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. TELEFON VE FAKS NUMARALARI 0312 284 43 30

PROJE SAHİBİNİN ADI MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. TELEFON VE FAKS NUMARALARI 0312 284 43 30 MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. KUZKAYA REGÜLATÖRÜ, HİDROELEKTRİK SANTRALİ VE MALZEME OCAĞI PROJESİ (KUZKAYA-1 REGÜLATÖRÜ VE 3,59 MW (3,700 MWm / 3,590 MWe) LIK HES İLE KUZKAYA-2 REGÜLATÖRÜ VE 2,928 MW

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı

ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. A.Ş. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM TEKİRDAĞ İLİ, MALKARA İLÇESİ, MALKARA OSB, 105 ADA, 3 NOLU PARSEL ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu TEKİRDAĞ 2013 0 / 255 Proje Sahibinin

Detaylı

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ.

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KAVAK REGÜLATÖRÜ VE HES (10,48 MW m /10,06 MW e ) BETON SANTRALİ KIRMA-YIKAMA-ELEME TESİSİ Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Hasandede Köyü ÇED RAPORU x NİHAİ ÇED RAPORU

Detaylı

YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB)

YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI YALOVA İLİ, ÇİFTLİKKÖY İLÇESİ, LALEDERE KÖYÜ DERİNDERE,

Detaylı

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ AKKUYU NGS Elektrik Üretim Anonim Şirketi Aziziye Mah. Kırkpınar Sok. No:18/5 06550 Çankaya-ANKARA Tel : (312) 442 6000 Faks : (312) 442 6016 AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU

ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU SOMA BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ MANİSA İLİ, SOMA İLÇESİ TURGUTALP BALPINAR MEVKİİ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Ankara, Haziran 2008 Proje Sahibinin Adı SOMA BELEDİYESİ Adresi Soma Belediye

Detaylı

AYEN ENERJİ A.Ş. PAŞALAR REGÜLATÖRÜ, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

AYEN ENERJİ A.Ş. PAŞALAR REGÜLATÖRÜ, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU PAŞALAR REGÜLATÖRÜ, HES VE MALZEME OCAKLARI RİZE İLİ, FINDIKLI İLÇESİ OCAK-2008 ANKARA Başlık Sayfası Adresi Proje Sahibinin Adı AYEN ENERJİ A.Ş. Hülya Sok No:37 G.O.P./ANKARA Telefon Numaraları (0 312)

Detaylı

ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU

ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU EGEMER ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU HATAY ĠLĠ, ERZĠN ĠLÇESĠ, AġAĞI BURNAZ MEVKĠ ARMADA EĞĠTĠM VE BELGELENDĠRME DANIġMANLIK

Detaylı

TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE ARTIRIMI PROJESĐ

TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE ARTIRIMI PROJESĐ Sabancı Center Kule 2 Kat:1 34330 4 Levent / ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE

Detaylı

45 MWe ALAŞEHİR JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ PROJESİ

45 MWe ALAŞEHİR JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ PROJESİ ZORLU JEOTERMAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Zorlu Plaza Avcılar-İstanbul Tel: 0 212 456 21 30 Faks: 0 212 422 00 99 45 MWe ALAŞEHİR JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ PROJESİ MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ ERENKÖY,

Detaylı

ÜNAL PEYNİRCİLİK İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. ENTEGRE SÜT İŞLEME TESİSİ

ÜNAL PEYNİRCİLİK İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. ENTEGRE SÜT İŞLEME TESİSİ 0 PROJE SAHİBİNİN ADI ÜNAL PEYNİRCİLİK İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. ADRESİ Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, Camiatik Mah. Londra Asfaltı Cad. No:73 TEL NO VE FAKS NUMARALARI 0282 427 11 15 ; 0282 427 18 25 PROJENİN

Detaylı

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ ŞERİFALİ MAHALLESİ, EDEP SOKAK, NO: 58, YUKARI DUDULLU-ÜMRANİYE/İSTANBUL Tel: 0216 540 94 90 Faks: 0216 365 32 11 P R O J E A D I MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL

Detaylı

KURŞUN-ÇİNKO MADEN OCAĞI VE ZENGİNLEŞTİRME(FLOTASYON)TESİSİ

KURŞUN-ÇİNKO MADEN OCAĞI VE ZENGİNLEŞTİRME(FLOTASYON)TESİSİ DEDEMAN MADENCİLİK SAN. VE TİC A.Ş KURŞUN-ÇİNKO MADEN OCAĞI VE ZENGİNLEŞTİRME(FLOTASYON)TESİSİ BALIKESİR İLİ, BALYA İLÇESİ, KADIKÖY KÖYÜ ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu BALIKESİR, Temmuz-2010 i Başlık Sayfası

Detaylı

MUT RÜZGAR ENERJİ SANTRALI (50 MW) PROJESİ (Karaman İli, Merkez İlçesi, Sertavul Geçidi, Katırardıç Mevkileri ile Mersin İli Mut İlçesi)

MUT RÜZGAR ENERJİ SANTRALI (50 MW) PROJESİ (Karaman İli, Merkez İlçesi, Sertavul Geçidi, Katırardıç Mevkileri ile Mersin İli Mut İlçesi) Güney Rüzgarı Elektrik Üretim Ticaret A.Ş. Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:255 Kat:19 Maslak Şişli/İstanbul Tel : (212) 340 2760 Faks : (212) 286 3985 MUT RÜZGAR ENERJİ SANTRALI (50 MW) PROJESİ (Karaman

Detaylı

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ ÇED RAPORU

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ ÇED RAPORU GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ İZMİR İLİ, TİRE İLÇESİ, TİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, 1296 ADA, 13 PARSEL ATILIM ÇEVRE DANIŞMANLIK,

Detaylı

KURULU GÜCÜ 15,85 MW OLAN NEHİR TİPİ PROJE TANITIM DOSYASI

KURULU GÜCÜ 15,85 MW OLAN NEHİR TİPİ PROJE TANITIM DOSYASI KURULU GÜCÜ 15,85 MW OLAN NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJE TANITIM DOSYASI KAYSERİ İLİ, YAHYALI İLÇESİ, ÇAMLICA ( FARAŞA ) KÖYÜ ÇED Raporu Proje Tanıtım Dosyası Nihai ÇED Raporu Nihai Proje Tanıtım

Detaylı

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İstasyon Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak No:1- EDİRNE Tel : (284) 214 81 85 Faks : (284) 225 31 94 Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi

Detaylı

KARABURUN TERMĠK SANTRALI ENTEGRE PROJESĠ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı ve Kıyı Yapısı Dâhil)

KARABURUN TERMĠK SANTRALI ENTEGRE PROJESĠ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı ve Kıyı Yapısı Dâhil) SARIKAYA ENERJİ MADENCİLİK TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARABURUN TERMĠK SANTRALI ENTEGRE PROJESĠ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı ve Kıyı Yapısı Dâhil) ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ BAġVURU DOSYASI (Çevresel

Detaylı

ÇALDAĞ KOMPLEKS MADENİ (NİKEL KOBALT DEMİR) PROJE DEĞİŞİKLİĞİ VE EK ÜNİTELER PROJESİ ÇED BAŞVURU DOSYASI

ÇALDAĞ KOMPLEKS MADENİ (NİKEL KOBALT DEMİR) PROJE DEĞİŞİKLİĞİ VE EK ÜNİTELER PROJESİ ÇED BAŞVURU DOSYASI ÇALDAĞ NİKEL MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. ÇALDAĞ KOMPLEKS MADENİ (NİKEL KOBALT DEMİR) PROJE DEĞİŞİKLİĞİ VE EK ÜNİTELER PROJESİ ÇED BAŞVURU DOSYASI SRK DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK A.Ş. ANKARA TEMMUZ 2013

Detaylı

HADDEHANE TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ENTEGRE PROJESİ

HADDEHANE TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ENTEGRE PROJESİ YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. HADDEHANE TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ENTEGRE PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU KOCAELİ İLİ, KARTEPE İLÇESİ ARSLANBEY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇED Raporu Nihai ÇED

Detaylı

KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA TESĐSĐ PROJESĐ

KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA TESĐSĐ PROJESĐ Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 15 Kocasinan / KAYSERĐ Tel: (352) 222 8960 - Faks: (352) 222 4696 KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA TESĐSĐ PROJESĐ ÇED

Detaylı