9. Bölüm FİYATLANDIRMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "9. Bölüm FİYATLANDIRMA"

Transkript

1 9. Bölüm FİYATLANDIRMA

2 Fiyat nedir?

3 Fiyat nedir? Dar anlamda, mal ya da servis için ödenen para miktarı.

4 Fiyat nedir? Geniş anlamda, tüketicilerin mal ya da hizmeti kullanmak ya da sahip olmak için takas ettikleri değerlerin toplamı

5 Fiyatlandırma ile ulaşılmak istenen hedefler firmadan firmaya değişir mi?

6 FİYATLANDIRMA HEDEFLERİ Fiyatlandırma ile ulaşılmak istenen hedefler firmadan firmaya değişir. Kimi fiyatlarını düşürerek rakiplerinden müşteri kapmaya, kimi yoğun bir rekabet karşısında ayakta durmaya çalışır. Kar tüm fiyatlandırma hedefleri arasında en önemlisidir. Fiyatlandırma ile başka hedeflere ulaşılmak istense bile, hiç bir firma (kar amaçsız olanlar hariç) bu temel hedefi gözden kaçıramaz.

7 Remember Ring REMEMBER RİNG.ppsx

8 Fiyat Oluştururken Neler Dikkat Edilmesi Gerekir?

9 Bedava peynir nerede bulunur?

10

11 Fiyat Oluştururken Dikkat Edilmesi Gerekenler Müşterilerin değer algısı Diğer içsel ve dışsal faktörler Pazarlama stratejisi, amaçları ve karması 4P adını Ürün (Product), Fiyat (Price), Dağıtım (Place), Tutundurma (Promotion)... Pazarın ve talebin yapısı Rakiplerin stratejileri ve fiyatları Üretim maliyetleri

12 Fiyat Oluştururken Dikkat Edilmesi Gerekenler Müşterilerin değer algısı

13 Müşterilerin Değer Algısı Değer-Temelli fiyatlandırma Tüketicilerin üründen elde ettikleri faydaya verdikleri değeri anlamak ve bu değeri elde edecek fiyatı belirlemek Alıcıların verdiği değeri temel almak, satıcının maliyetlerini değil.

14 Kıymanın tazeliğini gösteren sistem. (Japonya) 9-14

15 Fiyatlandırma Üzerinde Etkili Faktörler Fiyatın Alt Sınırı Hedefler, Maliyetler, Rekabet Yasal Sınırlamalar, Diğer Pazarlama Politikaları Fiyatın Üst Sınırı Değişir Maliyetler Müşterinin Ürüne Verdiği Değer Fiyatın alt sınırını maliyetler belirler. Üst sınır müşterinin o mal veya hizmete verdiği değere bağlıdır. Ürünün fiyatı bu iki nokta arasında yer alan "fiyat aralığı" içinde araştırılırken rakip işletmelerin fiyatları, ekonomik koşullar, ham madde, işçilik ücretleri gibi çok sayıda faktörün dikkate alınması gerekir.

16 Şekil 9.4: Başa baş Grafiği BAŞABAŞ GRAFİĞİ Başa baş grafiğinde üretilen miktar yatay, satış gelirleri ve maliyetler dikey eksende gösterilir. Değişmez giderlerin toplamını göstermek için yatay eksene paralel bir çizgi çizilir. Değişir giderleri de kapsayan toplam maliyet doğrusu değişmez giderlerin dikey ekseni kestiği noktadan başlar. TH TM 1000 TL Zarar 8000 Kar Değişmez Giderler Toplam Hasılat Toplam Maliyet Miktar

17 FİYAT ELASTİKİYETİ Fiyat elastikiyeti talebin fiyat değişikliklerine ne kadar duyarlı olduğunu gösterir ve aşağıdaki gibi tanımlanır; Satışlardaki % değişme Talebin Fiyat Elastikiyeti = Fiyattaki % değişme

18 FİYAT ELASTİKİYETİ Bazı ürünlerde fiyattaki küçücük bir değişiklik satışlar üzerinde önemli ölçüde etkili olur. Bu tür mal veya hizmetlere fiyat elastikiyeti yüksek ürünler adı verilir. Bazı mallar ve hizmetlerde ise fiyat elastikiyeti hayli düşüktür. Fiyat değişikliği bunların satışları üzerinde fazlaca etkili olmaz. Örnek veriniz?

19

20 Fiyatlandırma Kararlarını Etkileyen İçsel Faktörler İşletme ve Ürün maliyetleri: Sabit (değişmez) maliyetler: Üretim ya da satışlardan bağımsız olan maliyetler. Neler Olabilir?

21 Fiyatlandırma Kararlarını Etkileyen İçsel Faktörler İşletme ve Ürün maliyetleri: Değişken maliyetler: Üretim miktarındaki değişmelere göre artan ya da azalan maliyet giderleri

22 FİYAT FARKLILAŞTIRMASI Fiyat farklılaştırması müşterilerin talep farklarından yararlanarak bir ürünün farklı fiyatlardan satılmasıdır. Fiyat farklılaştırmasında fiyat farkları maliyetlerin farklı olmasından değil, talep farklarından kaynaklandığı için talebe göre fiyatlandırma için verebilecek en tipik örnektir. Fiyat farklılaştırması müşteri, yer, zaman ve ürün temelinde dört farklı şekilde gerçekleştirilebilir.

23 Ürününüz Farklı İse Fiyatı Siz Belirlersiniz

24 Maliyet Temelli Fiyatlandırma Maliyet-artı fiyatlandırma Maliyetin üzerine belirli bir miktar eklemek Hedef-kar fiyatlandırması Bir kar hedefi belirleyip ona göre fiyatlandırma

25 Competitor: Rakipler Tangible: Somut

26 Fiyatlandırma Kararlarını Etkileyen İçsel Faktörler Pazarlama hedefleri: Starteji belirlenir Genel fiyatlandırma hedefleri: Hayatta kalma Karı maksimize etmek Pazar payı liderliği Ürün kalitesi liderliği

27 Fiyatlandırma Kararlarını Etkileyen İçsel Faktörler Pazarlama Karması Stratejileri: Fiyat kararları, ürün tasarımı, dağıtım ve tutundurma kararları ile işbirliği içinde olmalıdır ki tutarlı ve uyumlu bir pazarlama programı oluşturulsun.

28 Fiyatlandırma Kararlarını Etkileyen İçsel Faktörler Hedef maliyet belirleme: Fiyatlandırma klasik yöntemin (yeni ürün tasarlama maliyeti belirle, ürünü bu fiyattan sata bilir miyim?) tersine fiyatlandırma ilk olarak ideal bir fiyatın belirlenmesiyle (müşteri değerini göz önüne alan) başlar ve fiyatı karşılayacak hedef maliyet belirlenir ve ulaşılmaya çalışılır.

29 Fiyatlandırma Kararlarını Etkileyen İçsel Faktörler İşletme içi durumlar: Fiyatlandırma kararlarını kim verecek İşletmenin büyüklüğüne ve türüne göre değişir.

30 Fiyatlandırma Kararlarını Etkileyen Dışsal Faktörler (1) Pazar ve Talep: Maliyetler fiyatın alt limitini belirler, pazar ve talebin yapısı ise üst limiti. Farklı pazar türlerinde fiyatlandırma: Tam rekabet Monopol Oligopol Fiyat-talep ilişkisi analizi Talebin fiyat esnekliği

31 AKILLI GİYSİLER Tekstil ve hazır giyim ürünlerine, su geçirmezlik, leke tutmazlık, buruşmazlık, antimikrobiyallik, değişebilirlik,uv-ışınlarından koruyuculuk, yanmazlık veya güç tutuşurluk ve daha iyi boyanabilirlik gibi özellikler kazandıran nanoteknoloji tabanlı ürünler, geliştirilmiş ve kullanımları yaygınlaşmaya başlamıştır. Bunların dışında geliştirilen ısı, ışık, basınç ve kimyasal etkilerle renk değiştiren ürünler, dekoratif amaçlı kullanılabilmektedir. Nabız, sıcaklık, tansiyon gibi vücut fonksiyonlarındaki değişimleri belirleyip, kullanıcıyı uyarmaya yönelik uygulamaları söz konusu olabilmektedir. Elektronik tekstil alanında da yoğun çalışmalar yürütülmektedir.

32 Tam rekabet Tam rekabette müşteri sayısı ve işletme sayısı çok -Alıcılar ve işletmeler rasyonel hareket ediyor -Haberleşme sistemi mükemmel -Pazara giriş çıkış serbest -Mal homojen-işletmelerin malları arasında fark yok) Fiyatı talep ve arz belirler. Fiyat farklılıkları maliyetlerden kaynaklanmaktadır.

33 Monopol Tek satıcıya karşılık alıcı sayısının çok olması. Ürünün benzerinin olmaması gerekir. Serbest piyasalarda uzun süreli olmaz. Fiyatı işletmeler kendileri talebi göz önüne alarak karlılıklarını artıracak şekilde belirlerler. Örnek veriniz

34 Oligopol Çok sayıda alıcı sayısına karşılık sınırlı sayıda satıcının bulunduğu pazarlardır. Fiyatlar firmalar arası etkileşim ve malın farklılaştırılmasına göre değişir.

35 Fiyatlandırma Kararlarını Etkileyen Dışsal Faktörler (2) Rakiplerin Stratejileri ve Fiyatları Pazarlama sunuları nasıl karşılaştırılacak? Rekabet ne kadar güçlü ve fiyat nasıl belirleniyor? Rekabet fiyata duyarlılığı nasıl etkiliyor?

36 Yeni-Ürün Fiyatlandırma Stratejileri Pazarın kaymağını alma: Yüksek fiyatla pazara girip, pazarın kaymağını alma Az ama daha karlı satış yapabilir Ne zaman kullanılır: Ürün kalitesi ve imajı yüksek fiyatı destekler olmalı Az miktarda üretimden kaynaklanan maliyetler çok yüksek olmamalı Rakipler pazara kolayca girememeli Talep inelastik olmalı, hangi fiyattan olursa olsun satın alacak bir hedef Pazar olmalı.

37

38 Rapid skimming: Hızlı kaymağını alma Penetration: Nüfuz etme, İçine işleme

39 Şekil 9.2: Pazarın Kaymağını Alma Politikasında Fiyat-miktar İlişkisi PAZARIN KAYMAĞINI ALMA POLİTİKASI Bazı firmalar pazara girerken yüksek bir fiyat politikası uygulayarak yapmış oldukları yatırımları kısa sürede geri döndürmek isterler. Ürün önce yüksek fiyat ödemeye hazır olanlara pazarlanır (A aralığı), daha sonra fiyat yavaş yavaş düşürülerek pazarın diğer bölümlerine girilir (B ve C aralığı). Fiyat A B C Miktar

40 Yeni-Ürün Fiyatlandırma Stratejileri Pazara Nüfus Etme: Giriş fiyatını düşük tutuma, pazara derinlemesine ve çabuk nüfus etmek için. Daha fazla sayıda alıcının dikkatini daha kısa sürede çekerek yüksek Pazar payı sağlayabilir. Ne zaman kullanılır : Pazarın yüksek fiyat duyarlılığı olması(talep esnek) gerekir ki düşük fiyat büyümeyi beraberinde getirsin. Satış hacmi arttıkça maliyetler azalmalı

41 Fiyatlandırma Stratejileri İndirim Bölümlere göre fiyatlama Psikolojik fiyatlama Tutundurma amaçlı fiyatlama Coğrafi fiyatlama Dinamik fiyatlama

42 İndirimler İndirimler Nakit Miktar Sezon

43 Bölümlere Göre Fiyatlama Aynı ürünü iki ya da daha fazla farklı fiyattan satma; farklılıklar maliyetten kaynaklanmıyor. Örnek aklınıza geliyor mu?

44 Bölümlere Göre Fiyatlama Aynı ürünü iki ya da daha fazla farklı fiyattan satma; farklılıklar maliyetten kaynaklanmıyor Çeşitleri: 1. Müşteriye göre: öğrenci - tam bilet 2. Ürüne göre: maliyetleri aynı olsa da farklı versiyon için farklı fiyat 3. Konuma göre: tiyatroların farklı illerde farklı fiyat uygulaması 4. Zamana göre: sinemalarda halk günü, öğrenci günü

45 Yaşam çemberinin son evrelerine gelmiş ürünleri satın almaktan kaçmalısınız. Gotta: Lazım, Bells+Whistles:Çanlar ve ıslıklar, Start Over: Baştan Başlamak

46 Psikolojik Fiyatlama Fiyatın yaratacağı psikolojik etki düşünülür. Yüksek fiyatlı ürünlerin yüksek kaliteli algılanabilir. Belirlenen fiyatın tüketiciyi etkileyecek başka biçimde sunulması. (Örn, 100ytl yerine 99 TL gibi; bir grup ayakkabılar 100, diğer grup ayakkabılar 160 TL

47 Tutundurma Amaçlı Fiyatlama Ürünün fiyatının geçici olarak liste fiyatının hatta bazen maliyetinin bile altına çekilmesi. Örnek verebilir misiniz?

48 Tutundurma Amaçlı Fiyatlama Ürünün fiyatının geçici olarak liste fiyatının hatta bazen maliyetinin bile altına çekilmesi. Süper marketler bazı ürünlerin fiyatını aşağıya çekerek müşterilerin diğer ihtiyaçlarını da kendilerinden almalarını sağlarlar. Yılbaşı, bayram gibi belli dönemlere özgü fiyatlar/indirim Belli zamanlarda nakit alımlarda yapılan özel indirimler

49 Coğrafi Fiyatlama Malın üretildiği yer ile dağıtıldığı başka yerlerde fiyat farklılıkları

50

51 Dinamik Fiyatlama Bireysel müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılama yönünde fiyatların sürekli değiştirilmesi. Uçak bileti fiyatlarının talebe göre günlük hatta saatlik değiştirilmesi, Doğrudan pazarlama (tv ya da internet) ile satılan ürünlerin anlık fiyatının değiştirilmesi gibi

52 Ürün Karması Fiyatlandırma Stratejileri Mal dizisi fiyatlaması Opsiyonlu-ürün fiyatlaması Zorunlu-ürün fiyatlaması Ürün bazında fiyatlaması Ürün paketi fiyatlaması

53 Mal Dizisi Fiyatlaması Mal dizisinde bulunan farklı ürünler için farklı fiyatlandırma Ürünler arasındaki maliyet farklılıklarına Müşterilerin farklı özelliklerle ilgili değerlendirmelerine Rakiplerin fiyatlarına bağlı olarak.

54 Opsiyonlu ürün ve Zorunlu-ürün Fiyatlaması Opsiyonlu ürün Fiyatlaması Ana ürünle beraber satılan, isteğe bağlı olarak alınan ürünlerin ya da aksesuarların fiyatlandırılması (Örn, buzdolabının yanında buz yapıcı; arabanın yanında CD değiştirici gibi). Zorunlu-ürün Ana ürünle beraber kullanılması zorunlu ürünlerin fiyatlaması (Örn, ucuz yazıcı, pahalı kartuj; ucuz kamera pahalı film gibi).

55 Ürün Bazında Fiyatlaması Ürün bazında fiyatlama Kurtulmaya çalışılan ürünleri kabul eden herhangi bir pazar için ucuz fiyatlama

56 Ürün Bazında ve Ürün Paketi Fiyatlaması Ürün paketi fiyatlaması Ürünleri bir arada satmak için paket fiyatlandırma (PC ve yazıcının bir arada fiyatlanması; fast food menüleri).

57 Telefonunuz âşık olacağınız zamanı haber verecek Mobil aygıtlar, aşk bağları dahil gerçek dünyada kendiliğinden gelişen bağlantıları da iyice kolaylaştıracak. Yakın gelecekte, telefonunuz çöpçatan rolünü oynayacak, çevrimiçi bir profilin, sizinkilere benzeyen zevkler ya da tutkular gösterdiğini, üstelik o kişinin yakınınızda olduğunu haber verecek, müstakbel aşkınıza kendinizi tanıtmanızı önerecek. İmkânsız mı? Serendipity (beklenmedik şeyleri bulma şansı) isimli bir iphone uygulaması şu anda MIT araştırmacıları tarafından ticarileştirilip, piyasaya sürülmek üzere

58 Yaşam günlüğü teknolojileri var olunan her anın kaydedilmesini sağlayacak Nesnelerin ve kullanıcıların yaşam tarihçelerini kaydetmek için geliştirilen yeni sistemler, gözlemleri, hatırlamayı ve iletişimi güçlendirecek. Yemek yaparken sizi izleyen böylece hiçbir adımı atlamamanızı sağlayan, sizin için reçeteli ilaçlarınızı takip eden ve bir kaza geçirirseniz sevdiklerinize ve tıbbi profesyonellere uyarı gönderen sistemler gelişecek.

59 Georgia Teknoloji Enstitüsü nün geliştirdiği akıllı ev buna bir örnektir. Gençler, sorunlu kişiler, tutuklular, hastalar doğal ortamlarında bu yollarla izlenebilecek ve daha etkin destek, yardım alabilecekler.

60 iphone veya diğer akıllı telefon kullanıcıları günde defalarca telefonlarını ceplerinden veya çantalarından çıkararak saati, e-postalarını veya arayanları kontrol ediyor. ABD'li bir grup girişimcinin geliştirdiği 'Pebble' kod adlı saat ise tüm bunları, telefonu yerinden oynatmadan kullanıcı adına yapıyor. Bildirimleri ekranında gösteren saat, alarm gibi basit işlemleri de yerine getirebiliyor. (H.Yıldırım)

61 İNDİRİM İndirimler ürünü fiyat açısından cazip kılar, tüketiciyi mağazaya yöneltir, satın alma eğilimini arttırır. İndirimden yararlanmak isteyen tüketiciler çoğu kez bir değil birden fazla ürün satın alırlar.

62 PEŞİN İNDİRİMİ ürün bedelini vadesiz, bir defada ve hemen ödemeyi kabul eden müşterilere tanınır. MiKTAR İNDİRİMİ belirli bir miktarın üzerinde satın alan kişi veya kuruluşlara verilir..

63 MEVSİM İNDİRİMİ Ölü sezonlarda talebin canlı kalmasını sağlarlar. FONKSİYONEL İNDİRİM üretici tarafından aracılara ve/veya tüketicilere belirli bir iş yapmaları karşılığı tanınan indirimlerdir.

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 1.BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Strateji Strateji, işletmenin çevresiyle arasındaki ilişkileri

Detaylı

Buna göre; Pazarlama, ürünlerin üreticilerden tüketicilere doğru akışını sağlayan işletme faaliyetleridir. [1]

Buna göre; Pazarlama, ürünlerin üreticilerden tüketicilere doğru akışını sağlayan işletme faaliyetleridir. [1] Özet Pazarlama, kişilerin ve örgütlerin, amaçlarına uygun şekilde değişimi (mübadeleyi) sağlamak üzere; ürünlerin, hizmetlerin ve düşüncelerin yaratılması, fiyatlandırılması, dağıtımı ve tutundurma çabalarının

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

FİYATLANDIRMA VE İNTERNET ORTAMINDA FİYATLANDIRMA STRATEJİLERİ

FİYATLANDIRMA VE İNTERNET ORTAMINDA FİYATLANDIRMA STRATEJİLERİ FİYATLANDIRMA VE İNTERNET ORTAMINDA FİYATLANDIRMA STRATEJİLERİ PRICING AND PRICING STRATEGIES ON THE INTERNET Neslihan TANCI YILDIRIM 1 Öz Günümüzde internet hızla gelişmekte ve bunun sonucunda işletmeler

Detaylı

Stratejik Pazarlama Planlaması SPP. Gürcan Banger 21 Mayıs - 17 Haziran 2012

Stratejik Pazarlama Planlaması SPP. Gürcan Banger 21 Mayıs - 17 Haziran 2012 Stratejik Pazarlama Planlaması SPP Gürcan Banger 21 Mayıs - 17 Haziran 2012 İşletme ve değişen pazar fırsatları arasında stratejik uyum nasıl geliştirilir ve korunur? İşletmenin sürdürülebilir büyümesi

Detaylı

DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI NASIL YAPILIR? Hazırlayan Gülsevin ONUR İhracatı Geliştirme Uzmanı İhracat Genel Müdürlüğü Ülke Masaları - I Daire Başkanlığı

DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI NASIL YAPILIR? Hazırlayan Gülsevin ONUR İhracatı Geliştirme Uzmanı İhracat Genel Müdürlüğü Ülke Masaları - I Daire Başkanlığı DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI NASIL YAPILIR? Hazırlayan Gülsevin ONUR İhracatı Geliştirme Uzmanı İhracat Genel Müdürlüğü Ülke Masaları - I Daire Başkanlığı 2012 GİRİŞ BÖLÜM I : İhracat firma için önemli, stratejik

Detaylı

2. PİYASA ve FİYAT. 2.1 Piyasa Çeşitleri. 2.1.1 Tam Rekabet Piyasası

2. PİYASA ve FİYAT. 2.1 Piyasa Çeşitleri. 2.1.1 Tam Rekabet Piyasası 2. PİYASA ve FİYAT Piyasa kısaca alıcı (talep eden) ve satıcının (arz eden) buluştuğu yerdir olarak tanımlanabilir. Piyasanın herhangi bir sokakta, bir alanda vb. yerlerde yer alması zorunlu değildir.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE MESLEKİ GÜNDEM 347CH0019 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI PAZARLAMA YÖNETİMİ 2 DERS NOTU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI PAZARLAMA YÖNETİMİ 2 DERS NOTU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI PAZARLAMA YÖNETİMİ 2 DERS NOTU HAZIRLAYAN : B. Türker PALAMUTÇUOĞLU 2015 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 1. Perakendecilik... 4 1.1.

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECĐNDE ĐŞLETMELERDE DIŞ ÇEVRENĐN ANALĐZĐ

KÜRESELLEŞME SÜRECĐNDE ĐŞLETMELERDE DIŞ ÇEVRENĐN ANALĐZĐ KÜRESELLEŞME SÜRECĐNDE ĐŞLETMELERDE DIŞ ÇEVRENĐN ANALĐZĐ Gökhan OFLUOĞLU Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Đ.Đ.B.F. Đşletme Bölümü öğretim üyesi, Gülgün ARSLAN, Sibel AYDEMĐR Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Detaylı

İŞİMİZ GÜCÜMÜZ SATIŞ

İŞİMİZ GÜCÜMÜZ SATIŞ İŞİMİZ GÜCÜMÜZ SATIŞ MEHMET KANTARCI İŞİMİZ GÜCÜMÜZ SATIŞ Satış yönetimi konusuna deneyimli bakış MEHMET KANTARCI 1 GİRİŞ / ÖNSÖZ 1970 yılının başlarına kadar tüm dünyada sayısı çok fazla olmayan veya

Detaylı

İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ

İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ PAZARLAMA Malların ve hizmetlerin üreticilerden tüketicilere doğru akışını sağlayan her türlü işletme eylemidir. Satın alma, satma, taşıma, depolama, finanslama, dereceleme,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE PERAKENDECİLİĞİN ÖZELLİKLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE PERAKENDECİLİĞİN ÖZELLİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE PERAKENDECİLİĞİN ÖZELLİKLERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Merkezi FRANCHISING REHBERİ

KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Merkezi FRANCHISING REHBERİ KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Merkezi FRANCHISING REHBERİ Rıfat CEBECİ Ankara, 2005 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1 GİRİŞ 2 1. FRANCHISING SİSTEMİ 3 1.1. Franchising Terim ve Tanımları 3 1.2. Franchising Türleri

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK *

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK * 319 BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY Süleyman KEVÜK * ÖZET Son yıllarda dünya ekonomisinde, ekonomik, toplumsal ve teknoloji alanlarında yaşanan değişimler, bilgi ekonomisi kavramı ile açıklanmaktadır.

Detaylı

TEKEL 2 1. TEKEL NASIL ÇALIŞIR?

TEKEL 2 1. TEKEL NASIL ÇALIŞIR? TEKEL 2 1. TEKEL NASIL ÇALIŞIR? 2 1.1. GİRİŞ ENGELLERİ 2 2. TEK FİYAT TEKELİ 4 2.1. TALEP VE HASILAT 4 2.2. HASILAT VE ESNEKLİK 5 2.3. TEKELDE ÇIKTI VE FİYAT KARARI 6 2.4. TEKELDE ARZ EĞRİSİ 9 3. FİYAT

Detaylı

MENKUL KIYMETLERİN PAZARLANMASI VE ARACI KURUMLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA

MENKUL KIYMETLERİN PAZARLANMASI VE ARACI KURUMLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MENKUL KIYMETLERİN PAZARLANMASI VE ARACI KURUMLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Ayça ERTURAN Ankara-2003 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI PAZARLAMA PLANI EL KİTABI SEDEF ÇETİNEL ANKARA-2005 ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

Mahmut ERBAŞ ( Pazarlama Alan Şefi ) Yeniden merhaba...

Mahmut ERBAŞ ( Pazarlama Alan Şefi ) Yeniden merhaba... Mahmut ERBAŞ ( Pazarlama Alan Şefi ) Yeniden merhaba... Şair ve bilim adamı Lauren Iseley, bir gün sahilde yürüyüş yapıyordu. Uzakta danseder gibi hareketler yapan bir adam dikkatini çekti. Merak edip

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİ PAZARLAMANIN DOĞUŞU PAZARLAMANIN KONUSU PAZARLAMA VE PAZARLAMA ANLAYIŞI

PAZARLAMA YÖNETİMİ PAZARLAMANIN DOĞUŞU PAZARLAMANIN KONUSU PAZARLAMA VE PAZARLAMA ANLAYIŞI PAZARLAMA YÖNETİMİ PAZARLAMANIN DOĞUŞU Birinci ve İkinci Dünya savaşları, silahlı Pazar savaşlarının nelere mal olduğunu gösterdi. Savaş sonunda, iş gücü tedarikinde önemli sorunlarla karşılaşıldı.; tükenen

Detaylı

Marka yönetimi konusunu incelemek amacıyla yazılan bu ödevde şu konular incelenmektedir. Marka ve Marka Kavramı. Marka Denkliği.

Marka yönetimi konusunu incelemek amacıyla yazılan bu ödevde şu konular incelenmektedir. Marka ve Marka Kavramı. Marka Denkliği. 1 GİRİŞ Marka, ürünlerini rakiplerinden ayrıştıracak isim, sembol, kavram, tasarım, veya bunların birkaç bileşeninden oluşmaktadır. Marka olmadan tüketicinin gözünde bütün ürünler aynı niteliklere sahip

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj ULUSLAR ARASI İŞLETMECİLİK klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE PAZARLAMA STRATEJİLERİ

OTEL İŞLETMELERİNDE PAZARLAMA STRATEJİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI OTEL İŞLETMELERİNDE PAZARLAMA STRATEJİLERİ METEHAN BİNBAY YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ KASIM 2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI 3) İşletmenin fonksiyonları, Yönetimin fonksiyonları (Planlama) 4) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) 5) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) I. İŞLETMENİN TEMEL

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

MARKA YÖNETİMİ; MARKALAŞMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA

MARKA YÖNETİMİ; MARKALAŞMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDSLİĞİ BÖLÜMÜ MARKA YÖNETİMİ; MARKALAŞMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA İLKNUR ERGÜN DANIŞMAN: YAR. DOÇ. GÜNGÖR DURUR DENİZLİ 2011

Detaylı

PAZARLAMA PLANI REHBERİ

PAZARLAMA PLANI REHBERİ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ PAZARLAMA PLANI REHBERİ Hazırlayan Prof. Dr. Yavuz ODABAŞI Anadolu Üniversitesi Mart 2001 ANKARA 1 Basım Tarihi Basım Yeri : Mart 2001 1. Baskı : Seçkin Matbaası

Detaylı

RESTORAN PAZARLAMASINDA KULLANILAN TEMEL PAZARLAMA KARMA ELEMANLARI P

RESTORAN PAZARLAMASINDA KULLANILAN TEMEL PAZARLAMA KARMA ELEMANLARI P RESTORAN PAZARLAMASINDA KULLANILAN TEMEL PAZARLAMA KARMA ELEMANLARI P USING BASIC MARKETING MIX P ON THE RESTAURANT MARKETING Yrd.Doç.Dr. Ece Nüket ÖNDOĞAN, Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu İşletme

Detaylı