DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri"

Transkript

1 DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri

2 MAGNA INTERNATIONAL INC. Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri Magna, aktif ancak adil bir rekabet içindedir ve serbest ve adil rekabeti desteklemektedir. Rekabet içinde bulunduğumuz yargı alanlarında geçerli lan tüm tekel yasalarına uyum sağlayacağız. Bu Kılavuz Magna Internatinal Inc, ve tüm bağlı kuruluşları ile iştirakleri ("Magna") ve direktörler kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve çalışanlar da dahil lmak üzere tüm Magna persneli için geçerlidir. Tekel Karşıtı Yasalar Tekel karşıtı yasalar (bazen "rekabet" larak bilinmektedir) rekabetin krunması ve artırılması için düzenlenmiş lup fiyat sabitleme ve tekelcilik veya kartel luşturmak ve sürdürmek üzere bir dizi eylem de dahil lmak üzere ticareti makul lmayan şekilde önlemek üzere yapılan resmi ve gayrı resmi sözleşme ve uygulamaların tümünü yasaklamaktadır. Bu yasaların herhangi bir şekilde ihlali kanunsuz lup Magna'nın Davranış Kuralları ve Etik Değerleriyle de örtüşmemektedir. Tekel karşıtı yasalar etkin ve agresif bir şekilde uluslararası ve ulusal rekabet kurumlarınca uygulanmaktadır ve pek çğu çeşitli incelemeleri ve duruşmaları da beraberinde getirmektedir. Tekel karşıtı yasaların ihlali (i) Magna ve kişiler için çk büyük miktarda para cezalarına, (ii) zararların karşılanması için üçüncü taraflarca açılan davalara, (iii) direktörlerin azledilmesine ve (iv) ticari anlaşmaların feshi ile snuçlanabilir. Sadece tekelci davranış içine girilmiş lduğunun iddia edilmesi dahi, ispat edilmemiş lsa bile, Magna'nın itibarını ciddi şekilde zedeleyebilir. Bazı durumlarda, yasa dışı tekelcilik faaliyetlerinde bulunan çalışanların hapis cezası aldığı bilinmektedir. arasında farklılıkların rtaya çıkması durumunda Magna her zaman yasalara, en yüksek veya en katı davranış standartlarına sahip gelenek ve uygulamalara uyacaktır. Tekelciliğe karşı lan yasalara uyum knusunda emin lamadığınız her kşulda, herhangi bir etkinliğe başlamadan önce Grup veya Bölge Hukuk Müşaviri veya Magna avukatına danışın. Yasal Olmayan Sözleşmeler Rakiplerle tesis edilen bazı sözleşmeler, bu sözleşmelerin yapılma nedenleri veya şartları ne lursa lsun tekelciliğe karşı yasa önünde yasa dışı larak kabul edilecektir ve bu tip sözleşmelere girilmemelidir. Bu tip sözleşmelerde şu anlaşmalar yer alır: Satış veya alış fiyatının veya diğer rekabet unsuru labilecek şartların (fiyat frmülleri, indirimler, ürün hediyeleri, geri ödemeler, marjlar, kmisynlar ve kredi şartları da dahil lmak üzere) sabitlenmesi, düşürülmesi veya dengelenmesi; Üretimin sınırlandırılması veya kapasitenin azaltılması Pazarın müşteri veya bölgeye göre bölünmesi; Tekelciliğe karşı yasaya uyum ldukça karmaşık bir alandır. Mevzuat bir yargı alanından diğerine değişmekte ve devamlı gelişmektedir. Pek çk durumda, bir ülke içinde veya bir bölgede uyumu sağlayacak nitelikteki önlemler bir başka bölgede uyumu sağlayamayabilir. Tekele karşı mevcut yasalar Teklif verme işlemlerinin krdine edilmesi veya "ihaleye fesat karıştırılması"; ve Müşteri veya tedarikçi byktuna katılınması. Magna Internatinal Inc. Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri 1

3 Yardımcı Öneriler HER ZAMAN... Özellikle bir rakibinizle etkileşim içindeyken, eylemlerinizin ptansiyel tekelcilik yönüne dğru kaymasına engel lun. Eylemlerinizin yasalarla uyumlu lduğundan emin lmak üzere düzenli larak Grup veya Bölge Hukuk Müşaviri ile danışma içinde bulunmanız gerekmektedir. Unutmayın ki, tekel yasaları ihlallerinden dlayı kişiler de suçlu larak hüküm alabilirler. Ticaretin makul lmayan şekilde sınırlandırılması için bir "anlaşmanın" lması çk geniş şekilde yrumlanmaktadır ve yapılan eylemler veya geriye dönük işlemlerden ima yluyla veya snuca ulaşılabilir ve yazılı lmak zrunda da değildir. Genel larak, rakipleriniz ile gerçekten geçerli bir ticari nedenin bulunması hariç lmak üzere, iş knuları tartışılmamalıdır. Magna'nın fiyatlama, pazarlama veya herhangi bir ürünü satma knusundaki karar verebilme bağımsızlığını kruyun. Rakip firmalar ile iş birliğini veya gizli anlaşmayı ima edecek herhangi bir eylemden kaçının. Pazar istihbaratını yasal, etik ve düzeyli bir şekilde tplayın. Rakip bir firmaya ait rekabet açısından hassas labilecek bir bilgiye istemeden eriştiğinizi, bulduğunuzu veya size temin edildiğini fark ederseniz (bir çalışanın daha önceki iş yerinde edindiği gizli veya özel bilgiler de dahil lmak üzere) bu bilgiyi kullanmadan veya bu bilgiyi esas alarak bir işlem yapmadan önce Grup veya Bölge Hukuk Müşaviri veya Magna Kurumsal Hukuk Bürsuna danışın. Ticari görüşmeler esnasında, rakiplere veya diğer üçüncü taraflarla görüşülen knuları veya yapılan açıklamaları sadece yapılacak işlemin gerçekleşmesi için gerekli lduğu kadarı ile paylaşın ve bununla sınırlı tutun. knusunda Grup veya Bölge Hukuk Müşaviri veya yönetime düzenli larak danışılmalı, yaptığınız etkinliklerin yasalara uygun lduğundan emin lunmalı ve diğer kişilerin şüphe uyandırabilecek davranışları derhal raprlanmalıdır. Rakip bir firmanın tesislerini ziyaret etmenin veya rakip firmanın Magna'ya yapacağı ziyaretin tekelcilik yasalarını ihlal edebileceği knusunda dikkatli lun. Knunun içinde bulunan kişilerin, bu tip risklere karşı hassas lmaları gerektiği ve tekel yasalarının ihlal edilmesine önleyici uygun tedbirlerin alındığı knusunda ikna edilmelerini sağlayın. Grup veya Bölge Hukuk Müşaviri, gerekli önlemleri alabilmeniz için size yardımcı lacaktır. Uygun lmayan bir girişimin başlatılması veya rekabet açısından rakip firma tarafından hassas bir bilginin sunulması durumunda derhal yönetimi ve/veya Grup veya Bölge Hukuk Müşavirini bilgilendirin - bu knuda herhangi bir girişimde bulunmamak, rakip tarafından önerilen davranış şeklinin üstü kapalı larak kabul edilmesi anlamını taşımaktadır. Bu, böyle bir davranışın luştuğu, sözleşme görüşmeleri, sanayi, sektör tplantıları veya knferansları ile ssyal veya hayır işleri için yapılan etkinliklerde dahil lmak üzere her türlü rtam için geçerlidir. Bir rakibinizin veya diğer bir tarafın tekel yasalarını ihlal edebilecek bir knu üzerinde gerçekleştiğini düşündüğünüzde; Derhal yapılan knuşmayı durdurun. Rakibinizin veya diğer tarafın devam etme knusunda ısrarcı lması durumunda, aşağıdaki nktaları içerir bir ntu kendi dsyanız için hazırlayın; Böyle bir durumun, meslek daları tplantısı gibi resmi bir tplantı esnasında luşması durumunda, tplantıyı derhal terk edin ve tplantıdan ayrılış saatinizin tutanağa işlenmesini talep edin. Sanayi derneklerine üyelik ve düzenlenen sanayi knferanslarına katılım, katılımcıların birbirlerine rakip lmaları ve tarafların rtak çıkarlarına hizmet edebilecek knularda knuşmalarının kaçınılmaz lması nedeniyle tekelcilik açısından, risk taşımaktadır. Bu gibi tplantılara ve etkinliklere katılırken, haksız rekabet uygulamaları görüntüsü verebilecek rtamlardan dahi kaçınmanız gerektiği knusunda dikkatli lun. Mesleki derneklere katılım Bu durumu derhal müdürünüze ve Grup veya Bölge Hukuk Müşavirine veya Magna Hukuk Müşaviri Direktörüne raprlayın. Magna Internatinal Inc. Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri 2

4 Magna'nın tekelciliğe karşı davranış knusunda malların alıcısı ve tedarikçilere ve müşterilere hizmet sağlayıcı larak kurban knumunda labileceğini de aklınızdan çıkartmayın. Magna'nın rekabet karşıtı etkinliklere maruz kaldığı knusunda herhangi bir şüpheniz varsa, bu durumu Grup veya Bölge Hukuk Müşaviri veya Magna Kurumsal Hukuk Müşaviri ile görüşmeniz gerekmektedir. Unutmayınız ki, tüm belgeler ve e-psta ile yapılan haberleşmeler de dahil lmak üzere tekele karşı mücadele eden kurumlar ve mahkeme tarafından rtaya çıkarılabilir. Tüm iç ve dış yazışmalarda ve belgeler üzerinde, karşılıklı görüşmelerde ve kamuya yapılan açıklamalarda dikkatsizce veya dğru lmayan açıklamalar yapmaktan kaçının. Tüm iletişiminizi prfesynel bir şekilde yapın. Mizahi, anlamı değişik yerlere çekilebilen veya kışkırtıcı labilecek knuşma tarzlarından kaçının. Medya tarafından srulabilecek lan ve Magna'nın veya sektörümüzde bulunan herhangi bir diğer şirketin tekelleşme sruşturmaları ile ilgili sruları herhangi bir yrumda bulunmadan Magna Kurumsal İletişim ve Medya İlişkileri bölümüne yönlendirin. Aşağıdaki durumların luşması halinde, Grup veya Bölge Hukuk Müşaviriniz veya Magna Kurumsal Hukuk Müşaviri ile veya kendinizi daha rahat hissedecekseniz, Magna'nın İyi İş Hattı ile temasa geçin: Herhangi bir tekelleşme yasası ihlalinin veya ptansiyel ihlalinin farkına varmanız veya başka herhangi biri veya diğer herhangi bir şirket tarafından varılması durumunda; ASLA... tarafından Magna veya şahsınız ile üçüncü tarafları knu alan bir tekel karşıtı sruşturma da dahil lmak üzere temas kurulması durumunda; ve Derhal ve herhangi bir eylem yerine getirmeden önce, bir tekel karşıtı knuda tereddüdünüz veya srunuz lması durumunda. Bir rakip veya diğer üçüncü taraf (acenteler, tedarikçiler veya müşteriler de dahil lmak üzere üçüncü tarafları kapsar) ile, knusu veya snucu rekabetin haksız şekilde önlenmesine yönelik lan gizli bir anlaşma için dğrudan veya dlaylı larak irtibat kurmayın. Bir rakip veya üçüncü tarafla, knusu veya snucu rekabetin haksız şekilde önlenmesine yönelik, aşağıdaki hususları kapsayan gizli bir anlaşmanın yapılması veya yapılmaya çalışılması veya sözleşme luşturma işlemi; Satılan veya tedarik edilen mal veya hizmetlerin fiyatlarının sabitlenmesi, yükseltilmesi, düşürülmesi veya dengelenmesi; Fiyat frmülleri, indirimler, marjlar, geri ödemeler, kmisynlar veya kredi kşulları gibi diğer rekabet unsuru labilecek şartların belirlenmesi; Şikayetin bir üçüncü taraftan gelmesi durumunda (herhangi bir kanıt lsun veya lmasın), Magna'nın davranış şekli veya takip edilmesi önerilen davranış şeklinin tekel yasasını ihlal etmiş veya ihlal edebilecek şekilde lduğu durumlarda; Rakiple, ticari açıdan hassas herhangi bir bilginin paylaşımı veya bir anlaşma yapılmadan önce, böyle bir etkinliğin uygun ve/veya yasal lup lmadığı knusunda sruların luşması durumunda; Üretimin kısıtlanması veya arttırılması veya üretim kapasitesinin azaltılması veya sınırlandırılması knusunda mutabakata varılması; İhaleye fesat karıştırmak veya teklif verme veya ihale sürecini yasal lmayan şekilde yönetilmesi; Pazarın, müşterilerin, tedarikçilerin veya cğrafi bölgelerin paylaşılması; veya Derhal ve herhangi bir eylem yerine getirmeden önce, bir tekel karşıtı kurum Herhangi bir müşteri veya tedarikçinin bykt edilmesi. Magna Internatinal Inc. Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri 3

5 Hali hazırda kamu tarafından bilinmediği takdirde, aşağıda yer alan ve rekabet açısından hassas lan bilgilerin dğrudan veya dlaylı larak herhangi bir şekilde rakiplerle paylaşılması Müşteri veya tedarikçilerle, geçmişte, hali hazıra yapılan ve gelecekte yapılacak lan görüşmeler ve görüşme stratejileri; Geçmişteki, hali hazırda ve geleceğe yönelik, fiyatlar, fiyatlama frmülleri, indirimler, marjlar, geri ödemeler, kmisynlar ve kredi kşulları da dahil lmak üzere ticari işlem şartları; Kapasite, üretim veya satış planları ve tahminler; ile Geçmiş, mevcut ve ileriye yönelik stk miktarları, üretim ve satış verileri veya pazar durumu. Magna'nın önemli derece pazar gücüne sahip lduğu varsayıldığında, dışlayıcı davranışlar içine girerek mevcut bir rakip için Magma ile rekabeti zr hale getirmek veya ptansiyel bir rakibi pazara girmekten vazgeçirmek. Magna'nın ileriye dönük planlarını rakiplere, rakiplerin de aynı şeyi yapacaklarını varsayarak açıklamak. Bir tekel karşıtı sruşturma esnasında düzenleyicileri veya araştırma yapan kişileri engellemek. Yanlış veya yanıltıcı bilgi vermek veya belgeleri saklamak veya imha etmek. DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN: Daha fazla bilgi veya öneri almak için lütfen Grup veya Bölge Hukuk Danışmanına veya Magna Kurumsal Hukuk Danışmanına başvurunuz. Mart 2013 Magna Internatinal Inc. Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri 4

6

Doğuş Otomotiv* Etik Kod

Doğuş Otomotiv* Etik Kod Dğuş Otmtiv* Etik Kd Ekim 2012 v1.0 İşimizi yaparken en dğru kararları vermek Dürüst yaklaşım, şeffaf iş ilişkisi *Dğuş Otmtiv Servis ve Ticaret A. Ş. ile Dğuş Ot Pazarlama ve Ticaret A.Ş. nin Kurumsal

Detaylı

Saygılı. Güvenilir. Dürüst. Namuslu. Kuralları. Sürdürülebilir. Sorumlu. iş ahlakı. Imperial Tobacco İş Ahlâkı Kuralları 09.08.

Saygılı. Güvenilir. Dürüst. Namuslu. Kuralları. Sürdürülebilir. Sorumlu. iş ahlakı. Imperial Tobacco İş Ahlâkı Kuralları 09.08. iş ahlakı Kuralları Sürdürülebilir Sorumlu Dürüst Namuslu Güvenilir Saygılı İçindekiler Giriş Alison Cooper dan Bölüm 1 İş Bütünlüğü Bölüm 2 Sorumlu Ticaret Uygulamaları Bölüm 3 Güven, Saygı ve Sorumluluk

Detaylı

Mavi Kitap. UYUMA Bağlılık. Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur.

Mavi Kitap. UYUMA Bağlılık. Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. Mavi Kitap İş Yönetimine İlişkin Pfizer Politikalarının Özeti UYUMA Bağlılık Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. Değerli

Detaylı

Fujitsu Way Davranış Kuralları Global İş Standartları

Fujitsu Way Davranış Kuralları Global İş Standartları Fujitsu Way Davranış Kuralları Global İş Standartları İçindekiler Fujitsu Way... 3 Fujitsu Way ve Global İş Standartları... 3 Global Bakış Açısı... 4 Fujitsu Bünyesinde Uyum... 5 Neden Global İş Standartları'na

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER MAGNA CEO - DON WALKER'DAN MEKTUP Magna, 50 yıldır "daha iyi ürünü, daha iyi fiyatla" üreterek güçlü bir saygınlık kazanmış ve bu saygınlığını korumuştur. Magna'nın

Detaylı

Davranış Kuralları. Doğru şeyleri doğru şekilde yapmak

Davranış Kuralları. Doğru şeyleri doğru şekilde yapmak Davranış Kuralları Doğru şeyleri doğru şekilde yapmak 1 2 Dr. Lars Leksell (1907-1986) Beyin Cerrahisi Profesörü Kurucumuzun mesajı 1972 yılında, babamın stereotaktik beyin cerrahisi alanındaki buluşlarından

Detaylı

Davranış Ve Etik Kuralları. Working with integrity. Building trust.

Davranış Ve Etik Kuralları. Working with integrity. Building trust. S ojitz Group Davranış Ve Etik Kuralları Working with integrity. Building trust. Sojitz Corporation Yürütme Kurulu Başkanı'ndan Bir Mesaj Sevgili Çalışanlarımız: Yüzyılı aşkın bir süredir Şirketimiz dürüstlükle

Detaylı

Grup Ahlak ve Davranış Kuralları

Grup Ahlak ve Davranış Kuralları 2015-03-16 1 (6) Grup Ahlak ve Davranış Kuralları TeliSnera, bu Kurallarda belirtilen ilkeleri benimsemiştir. Günlük faaliyetlerimizde, her TeliaSnera çalışanının işlerin nasıl gerçekleştirileceğine dair

Detaylı

Valeo Etik Kuralları

Valeo Etik Kuralları Valeo Etik Kuralları İçindekiler 1. KURALLARA GİRİŞ 1.1 Bir bütünlük kültürü 1.2 Kurallar kimin için geçerli 06 07 08 2. İNSANLARIMIZA VE ÇEVREYE KARŞI BÜTÜNLÜK 2.1 İşyeri güvenliğinin sağlanması 2.2 İnsan

Detaylı

Davranış Kuralları ve Etik Politikası. Uygunluk Danışma Hattı:

Davranış Kuralları ve Etik Politikası. Uygunluk Danışma Hattı: Davranış Kuralları ve Etik Politikası Uygunluk Danışma Hattı: +1-937-254-7333 veya ethics@tomkins.co.uk Tomkins Limited Davranış & Ahlak Kuralları Bu Davranış ve Ahlak Kuralları, işimizin doğruluk içinde

Detaylı

Tate & Lyle Etik Kuralları Temel Bileşenler

Tate & Lyle Etik Kuralları Temel Bileşenler Tate & Lyle Etik Kuralları Temel Bileşenler Ne olursa olsun, daima doğru olanı yapın Temel değerlerimiz Doğruluk Güvenlik Saygı Gerek iş hayatında, gerekse özel hayatta bazen işleri hızlandırmak, biraz

Detaylı

THE SPIRIT THE LETTER

THE SPIRIT THE LETTER THE SPIRIT THE LETTER İÇERİK DAVRANIŞ KURALLARI >> GE Davranış Kuralları 01 THE SPIRIT >> BU POLİTİKALARA KİMLERİN UYMASI GEREKİYOR 02 ÇALIŞANLAR NE YAPMALI 03 LİDERLERİN YAPMASI GEREKENLER 04 DÜRÜSTLÜĞÜN

Detaylı

Smith & Nephew Davranış Kuralları ve İş İlkeleri konusunda Üçüncü Taraf Kılavuzu

Smith & Nephew Davranış Kuralları ve İş İlkeleri konusunda Üçüncü Taraf Kılavuzu Smith & Nephew Davranış Kuralları ve İş İlkeleri konusunda Üçüncü Taraf Kılavuzu T 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street F 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA England CEO nun Mesajı 150 yılı aşkın süredir,

Detaylı

Gates. İşyerinde Davranış ve Ahlak Kuralları

Gates. İşyerinde Davranış ve Ahlak Kuralları Gates İşyerinde Davranış ve Ahlak Kuralları 01 2014 İÇİNDEKİLER Sayfa I. İŞYERİNDE DAVRANIŞ AHLAKI İLKELERİ... 1 II. YASALARA UYGUNLUK... 1 A. Genel çerçeve... 1 B. Devlet Memurları ve Devlet Kurumlarıyla

Detaylı

DAVRANIŞ TÜZÜĞÜ DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK

DAVRANIŞ TÜZÜĞÜ DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK DAVRANIŞ TÜZÜĞÜ DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK As of September 2010 DAVRANIŞ TÜZÜĞÜNE GİRİŞ Biz, karmaşık ve geniş kapsamlı kurallarla tanımlanmış bir iş ortamında etkinlik gösteren küresel bir şirketiz. Çalışanlarımız

Detaylı

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları...

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları... Davranış Kuralları Bu Davranış Kuralları boyunca MetLife ve Şirketimiz kelimeleri, MetLife Inc. ve tüm iştiraklerini ifade etmektedir. İştirak, bir veya daha fazla aracı vasıtasıyla MetLife Inc. şirketinin

Detaylı

Global Davranış Yasası

Global Davranış Yasası Global Davranış Yasası Fayda Gözeten Performans Global Davranış Yasası 3 Başkan ve CEO'muzdan Mektup 4 PepsiCo Değerleri Performansımızın Amacı 5 İşi Doğru Yapmak 5 Davranış Yasamıza Karşı Sorumluluğumuz

Detaylı

PMI İş Yürütme İlkeleri

PMI İş Yürütme İlkeleri PMI İş Yürütme İlkeleri Philip Morris International İş Yürütme İlkeleri Dürüstlük: Doğru Olanı Yapmak Harekete Geçmeden Önce Sorun Yasal mı? Şirket politikalarına uygun mu? Yapılacak doğru şey bu mu? Şirketin

Detaylı

İş İdaresi Standardı

İş İdaresi Standardı İş İdaresi Standardı Rupert Murdoch ve Chase Carey den Mektup Değerli Meslektaşlarım: 21st Century Fox için yaptığımız her şey yarattığımız her şey hedef kitlemize hizmet etme taahhüdümüzden kaynaklanır.

Detaylı

Etik Kurallara Uyum 2. Temel Değerlerimiz ve İlkelerimiz 3. Pazara İlişkin Kurallar 4. Ortaklığımız ve Hissedarlarımıza İlişkin Kurallar

Etik Kurallara Uyum 2. Temel Değerlerimiz ve İlkelerimiz 3. Pazara İlişkin Kurallar 4. Ortaklığımız ve Hissedarlarımıza İlişkin Kurallar İÇİNDEKİLER 1. Etik Kurallara Uyum 1.1 Sorumluluk 1.2 Yasaların ve Etik Kurallarımızın İhlalinin Sonuçları 2. Temel Değerlerimiz ve İlkelerimiz 2.1 Dürüstlük ve Adil Davranma 2.2 Müşteri Memnuniyeti 2.3

Detaylı

İşyeriDavranış Kuralları

İşyeriDavranış Kuralları İşyeriDavranış Kuralları 1 AlanKrause nin mesajı MWH Global, Inc. sürekli değişim içinde olan bir şirkettir. Böyle bir dinamizm ile bulunduğumuz sektörde tutarlılık içinde güven veren itibarlı bir şirket

Detaylı

Ahlakı veetik Kuralları

Ahlakı veetik Kuralları İş Ahlakı veetik Kuralları İçindekiler 1. Kültürümüz - Doğru Olanı Yapma Kültürü Başkan ve CEO nun Mesajı... 1 Giriş Doğruluk Taahhüdümüz... 2 Sorumluluklarımız... 3 2. Celgene ve Hissedarlarımıza Karşı

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2013 VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI Strateji ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı N:33 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 253

Detaylı

Toshiba Tec Group Davranış Standartları (DS)

Toshiba Tec Group Davranış Standartları (DS) Toshiba Tec Group Davranış Standartları (DS) Dizin Kapsam ve Uygulama 1. Müşteri Memnuniyeti 2. Üretim ve Teknoloji, Kalite Güvence 3. Pazarlama ve Satış 4. Tedarik 5. Çevre 6. İhracat Kontrolü 7. Rekabet

Detaylı

İSTANBUL TİCARET YAYIN NO: 1995-33 ODASI. Doç. Dr. Targan Ünal

İSTANBUL TİCARET YAYIN NO: 1995-33 ODASI. Doç. Dr. Targan Ünal İSTANBUL TİCARET YAYIN NO: 1995-33 ODASI KREDİ SÖZLEŞMELERİ Dç. Dr. Targan Ünal İstanbul, 1995 " Bir tnluk bir ağaç senede 5 tn su arıtır" s BASIM YAYIN HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. Tel: (0-212)516 29 84-516

Detaylı

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK)

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) Versiyon : 2 Onaylayan : Kordsa Global Yönetim Kurulu Onay Tarihi : 15 Eylül 2009 NOT: Bu el kitabı Kordsa Global çalışanlarının bilmesi gereken önemli politikaları,

Detaylı

SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI. Shell Genel İş İlkelerine ve Temel Değerlerimize uygun bir çalışma yaşamı için rehber

SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI. Shell Genel İş İlkelerine ve Temel Değerlerimize uygun bir çalışma yaşamı için rehber SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI Shell Genel İş İlkelerine ve Temel Değerlerimize uygun bir çalışma yaşamı için rehber SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Bu Shell de Çalışma Kuralları size yönelik

Detaylı

ERP de CRM ve SSH. CRM ve SSH Yönetimi Müşteri İlişkileri ve Satış Sonrası Hizmetler Yönetimi. 1. Müşteri İlişkileri Yönetimi ( CRM ) Dr.

ERP de CRM ve SSH. CRM ve SSH Yönetimi Müşteri İlişkileri ve Satış Sonrası Hizmetler Yönetimi. 1. Müşteri İlişkileri Yönetimi ( CRM ) Dr. ERP de CRM ve SSH CRM ve SSH Yönetimi Müşteri İlişkileri ve Satış Snrası Hizmetler Yönetimi Dr. Ragıp Başbuğ 1. Müşteri İlişkileri Yönetimi ( CRM ) CRM veya Tükçesi ile MİY ( Müşteri İlişkileri Yönetimi

Detaylı

AKKÖK ŞİRKETLER GRUBU İŞ ETİĞİ İLKELERİ

AKKÖK ŞİRKETLER GRUBU İŞ ETİĞİ İLKELERİ AKKÖK ŞİRKETLER GRUBU İŞ ETİĞİ İLKELERİ Akkök Şirketler Grubu, tüm iş süreçlerinde ve ilişkilerinde İş Etiği İlkelerine bağlılığı ön koşul sayar ve kurumsal kültürünün temel taşlarından biri olarak görür.

Detaylı

DAVRANIŞ VE ETİK KURALLARI. Güven inşa etmek

DAVRANIŞ VE ETİK KURALLARI. Güven inşa etmek DAVRANIŞ VE ETİK KURALLARI Güven inşa etmek Mütevelli Heyeti Başkanı ndan Mesaj İstanbul Bilgi Üniversitesi olarak, dürüstlüğümüz ve etik hareket tarzımız sayesinde sahip olduğumuz itibardan gurur duymaktayız.

Detaylı