Uzaysal Görüntü İyileştirme/Filtreleme. Doç. Dr. Fevzi Karslı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uzaysal Görüntü İyileştirme/Filtreleme. Doç. Dr. Fevzi Karslı fkarsli@ktu.edu.tr"

Transkript

1 Uasal Görüntü İileştirme/Filtreleme Doç. Dr. Fevi Karslı

2 İileştirme Herhangi bir ugulama için, görüntüü orijinalden daha ugun hale getirmek Ugunluğu her bir ugulama için sağlamak. Bir görüntü için ugun olan iileştirme metodu bir başka görüntü için ugun olmaabilir.

3 İki Alan domains) Uasal Alan Spatial Domain ) görüntü dülemi): Ugulanan teknikler direk olarak görüntüdeki piksel değerlerinin değişimini içerir. Frekans Alanı Frequenc Domain): Ugulanan teknikler görüntünün Fourier dönüşümündeki değişimleri içerir. Her iki alanı içeren kombine baı tekniklerde mevcuttur. 3

4 Uasal Alan Spatial Domain) Prosedür direk olarak piksellerle apılır. g,) = T[,)] burada,): giriş görüntüsü g,): işlenmiş görüntü T : tanımlanan operatör 4

5 Maske/Filtre,) Bir, ) noktasının komşuluğu, anı merkeli kare, dikdörtgen vea dairesel bir alt görüntü ile tanımlanır. Alt görüntünün maske/iltre) merkei tepeden başlaarak piksel piksel kadırılır. 5

6 Nokta İşleme Komşuluk = 11 piksel g sadece onksionunun, ) noktasındaki değeridir. T = gri düe transormason onksionu s = Tr) Burada r =,) in gri değeri s = g,) in gri değeri 6

7 Kontrast Germe Contrast Stretching) Orijinalden daha üksek kontrast elde etmek için, Orijinal görüntüde pikseller belli bir değer m) altına itilerek, karartma Belli bir değer m) üerine itilerek parlatma apılır. 7

8 Eşikleme Thresholding) İki düeli görüntü üretme binar) 8

9 Maske İşleme/Filtreleme Komşuluk 11 pikselden daha büüktür.,) değerlerini g,) e dönüştürmek için, tanımlanan bir onksion kullanılır. Kullanılan teknikler Görüntü keskinleştirme Image Sharpening) Görüntü umuşatma Image Smoothing) 9

10 3 temel gri-düe dönüşüm onksionu Negati Log Birim n. kök n. kuvvet Ters Log Giriş gri düe, r Lineer onksion Negati ve birim transormason Logaritmik onksion Log ve ters-log transormason Kuvvet onksionu n. Kuvvet ve n. Kök transormasonları 10

11 Negati Görüntü s = L-1-r L=56 Küçük bir doku boulmasını gösteren orijinal mammogram Negati Görüntü: daha ii analii sağlar. 11

12 Logaritmik Görüntü s = c log 1r) Fourier Spektrum Log transormason ugulanmış görüntü 1

13 Kontrast Germe Contrast Stretching) c) b) d) Görüntüdeki dinamik aralığı ükseltme b) düşük kontrastlı görüntü c) kontrast sonucu üretilen görüntü r 1,s 1 ) = r min,0) ve r,s ) = r ma,l- 1) d) eşiklenmiş görüntü 13

14 Gri-düe dilimleme Görüntü üerindeki spesiik aralıktaki gri değerlerin değiştirilmesi 14

15 Histogram İşleme Gri düe aralığı [0,L-1] olan bir görüntünün histogram onksionu Burada hr k ) = n k r k : k. Gri değer n k : ilgili r k ) gri değere sahip olan piksel saısı hr k ) : görüntü histogramı 15

16 Histogram İşleme Temel uasal alan işleme tekniğidir. Eekti olarak görüntü iileştirme için kullanılır. Histogram bilgileri kullanılarak görüntü sıkıştırma ve segmentasonda apılabilir. 16

17 hr k ) Örnek r k Kou görüntü Parlak görüntü 17

18 Örnek Düşük kontrastlı görüntü Histogram dar Yüksek kontrastlı görüntü Histogram geniş 18

19 Histogram Eşitleme önce sonra Histogram eşitleme 19

20 Örnek önce sonra Histogram eşitleme Görüntü kalitesi değişmemektedir, çünkü orijinal görüntüde histogram geniş bir aralıktadır. 0

21 Örnek Piksel saısı görüntü Gri düe = [0,9] histogram Gri düe 1

22 Gri Değ. j) s Piksel saısı j= 0 = k k n j j= 0 n j n s / / / / / / / / 16

23 Örnek Çıkış görüntü Gri düe = [0,9] Piksel saısı Gri düe Histogram eşitleme 3

24 Aritmetik/Mantıksal Operasonlarla İileştirme Aritmetik/Mantıksal operasonlar iki vea daha ala görüntü üerindeki pikselleri kullanarak iileştirme apar. Sadece DEĞİL NOT) operasonu tek görüntü üerinde çalışır. 4

25 Mantıksal Operasonlar Mantıksal operason sadece gri düeli görüntülere ugulanır, piksel değerleri ikili saılardır. 1 bea ve 0 siahdır. DEĞİL NOT) operasonu, negati transormasondur. 5

26 Örnek: VE AND) Operasonu orijinal görüntü VE görüntü maskesi VE operason sonucu 6

27 Örnek: VEYA OR) Operasonu orijinal görüntü VEYA görüntü maskesi VEYA operason sonucu 7

28 Uasal Filtreleme iltre maske/kernel/template vea pencere) Filtre alt görüntüdeki değerleri katsaı olarak kullanılır. Genelde tek rakamla iade edilirler, örneğin 33, 55, 8

29 Uasal Filtre İşlemi Görüntü üerinde maskenin noktadan noktaa hareket ettirilmesi. Her bir, ) noktada iltre değerinin hesaplanması. R = w w... = 1 mn i= i 1 w i i w mn mn 9

30 Yumuşatma Uasal Filtreleri Bulanıklaştırma blurring) ve gürültü aaltmada kullanılır. Bulanıklaştırma görüntüden küçük detaların giderilmesi ve çigi ada eğirler arasındaki boşlukları gidermek için kullanılır. Gürültü aaltma lineer ve lineer olmaan iltrelerle apılır. 30

31 Yumuşatma Lineer Filtreler Ortalama iltre gibi sonuçlar verir. Ortalama iltre vea alçak geçişli iltre olarak isimlendirilirler. 31

32 33 Yumuşatma Lineer Filtreleri Kutu iltre Ağırlıklı ortalama Merke piksel daha önemli olup arklı ağırlıkta dikkate alınır. 3

33 Örnek a c e b d a). orijinal görüntü piksel b). - ). 3, 5, 9, 15 ve 35 iltre boutu kullanılarak değişik ortalama iltresi ile elde edilmiş sonuç görüntüler. 33

34 Örnek orijinal görüntü Yumuşatma ortalama maskesi 1515) sonucu Eşikleme sonucu Burada görüntü üerinde umuşatma işleminden sonra eşikleme ile küçük boutlu objelerin ok edildiğini görmektei. 34

35 Lineer Olmaan Nonlinear) Filtreler Sonuç, görüntü üerindeki piksellerin iltre kuralına göre sıralanması temeline daanır. örnek median iltre : R = median{ k k = 1,,,n n} ma iltre : R = ma{ k k = 1,,,n n} min iltre : R = min{ k k = 1,,,n n} n n: iltre boutu 35

36 Median Filtreler Orijinal pikselin değerini komşu piksellerin orta değeri ile değiştirir. Oldukça popüler iltredir, çünkü anı bouttaki lineer iltrelere oranla rastgele gürültüleri tu ve biber gürültüsü) daha güçlü bir şekilde aaltır. 36

37 Örnek: Median Filtreler 37

38 Keskinleştirme Uasal Filtreleri Görüntüdeki detaları daha da belirginleştirirler. Vea bulanık ve görüntü alım sisteminde kanaklı hata ve detaları iileştirirler 38

39 Bulanıklaştırma Blurring) X Keskinleştirme Sharpening) Bulanıklaştırma komşu piksellerin ortalaması alınarak apılır. Keskinleştirme uasal dieransielle arkla) spatial dierentiation) gerçekleştirilir. 39

40 Türev Operetörü Türev operatorünün gücü, operatörün ugulandığı görüntü noktasındaki süreksiliğin derecesi ile doğru orantılıdır. Görüntü dieransieli Kenarları belirginleştirir ve gürültüleri giderir Gri düe değişimini a olduğu alanları ortaa çıkarır. 40

41 1. derece türev First-order derivative) Tek boutlu bir ) onksionun 1. derece türevi ark alma işlemidir. = 1) ) 41

42 . derece türev Secondorder derivative) Bener şekilde tek boutlu bir ) onksionunun. derece türevi ine ark işlemi ile tanımlanır. = 1) 1) ) 4

43 43, ) in 1. ve. derece türevi Görüntü üerinde iki değişkenli bir, ) onksionu düşünüldüğünde, iki önde kısmi türevlerin alınması gerekir. = = ), ), ), ), ), = lineer operatör) Laplacian operatörü Eğim Gradient) operatörü

44 44 Laplacian Arık Formu ), ) 1, ) 1, = ), 1), 1), = den elde edilir. )], 4 1), 1), ) 1, ) 1, [ =

45 Laplacian maske sonucu 45

46 Köşegen komşulara genişletilmiş Laplacian maske 46

47 Diğer Laplacian maskeleri Bu iltrelerde anı sonuçları verir, ancak birinde toplama işlemi apılırken diğerinde çıkarma işlemi gerçekleştirilir. 47

48 Örnek a). A kue kutbu görüntüsü b). Laplacian-iltreli görüntü c). Laplacian ölçeklenmiş görüntü d). Orijinal görüntü ile toplanmış iltreli görüntü sonucu 48

49 49 Laplacian maske orijinal görüntü eni bir maske) 1)], 1), ) 1, ) 1, [ ), 5 )], 4 1), 1), ) 1, ) 1, [ ), ), = = g

50 Örnek 50

51 51 Eğim Gradient) Operatörü 1. türevler eğim büüklüğü magnitude o the gradient) ile gerçekleştirilir. = = G G 1 1 ] [ ) = = = G G mag Büüklük lineer değildir. G G aklaşık olarak

52 5 Eğim Maskesi Basit aklaşıklıkla, and ) ) G G = = ] ) ) [ ] [ G G = =

53 53 Eğim Maskesi Roberts çapra-eğim operatörleri, ) and ) G G = = ] ) ) [ ] [ G G = =

54 54 Eğim Maskesi Sobel operatörleri, ) ) ) ) G G = = G G

55 Örnek 55

56 Örnek: Uasal İileştirme Metotlarının Birlikte Kullanımı çöüm: 1. Laplacian detaları iileştirir. Eğim operatörü belirgin kenarları iileştirir 3. Gri-düe dönüşümü gri değerlerin dinamik aralığı artırır. 56

57 57

58 58

Gri Seviye Dönüşümleri ve Uzaysal Filtreleme. BMÜ-357 Sayısal Görüntü İşleme Yrd. Doç. Dr. İlhan AYDIN

Gri Seviye Dönüşümleri ve Uzaysal Filtreleme. BMÜ-357 Sayısal Görüntü İşleme Yrd. Doç. Dr. İlhan AYDIN Gri Seviye Dönüşümleri ve Uzaysal Filtreleme BMÜ-357 Sayısal Görüntü İşleme Yrd. Doç. Dr. İlhan AYDIN GRİ SEVİYE DÖNÜŞÜMLERİ Herhangi bir görüntü işleme operasyonu, görüntüdeki pikselin gri seviye değerlerini

Detaylı

4UZAYDA SÜSLEMELER, DÖNME

4UZAYDA SÜSLEMELER, DÖNME 4UZYD SÜSLEMELER, DÖNME VE PERSPEKTİF ÇİZİMLER Safa No 1. KTI CİSİMLERLE, TEK VE ÇOK YÜZEYLİLERLE YPILR OLUŞTURM........................201 2. ÇOK YÜZLÜLERLE OLUŞTURULMUŞ UZYSL KPLMLR...............................201

Detaylı

Kumaş hatalarının online/offline tespit sistemleri ve yöntemleri. Online/offline detection systems of fabric defects and methods

Kumaş hatalarının online/offline tespit sistemleri ve yöntemleri. Online/offline detection systems of fabric defects and methods SAÜ. Fen Bil. Der. 18. Cilt, 1. Sayı, s. 49-69, 2014 SAU J. Sci. Vol 18, No 1, p. 49-69, 2014 Kumaş hatalarının online/offline tespit sistemleri ve Kazım Hanbay 1*, M. Fatih Talu 2 1* Bingöl Üniversitesi,

Detaylı

SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME

SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME Hafta1: Sayısal Görüntü İşlemeye Giriş Ders İçeriği Görüntü işleme nedir? Görüntü işleme tekniklerinin kullanma alanları Matlab görüntü işleme araç kutusu Sayısal Görüntü İşleme

Detaylı

YAPISAL EŞİTLİK MODELİ

YAPISAL EŞİTLİK MODELİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

Görüntü İşleme. Dijital Görüntü Tanımları. Dijital görüntü ise sayısal değerlerden oluşur.

Görüntü İşleme. Dijital Görüntü Tanımları. Dijital görüntü ise sayısal değerlerden oluşur. Görüntü İşleme Görüntü işleme, dijital bir resim haline getirilmiş olan gerçek yaşamdaki görüntülerin bir girdi resim olarak işlenerek, o resmin özelliklerinin ve görüntüsünün değiştirilmesidir. Resimler

Detaylı

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI Enes ÇELİK YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR-KONTROL

Detaylı

TÜRKÜLER ÖZGÜMÜŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

TÜRKÜLER ÖZGÜMÜŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ AKUSTİK TİTREŞİMLER İLE OLUŞTURULAN İKİNCİ MERTEBE GİRDAPLARIN KAPALI BİR ORTAM İÇERİSİNDEKİ ISI AKTARIMINA ETKİLERİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ TÜRKÜLER ÖZGÜMÜŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİNİ KULLANARAK YÜZ BULMA Fatih KARAGÜLLE Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rembiye

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ GÖRÜNTÜ İŞLEME YÖNTEMLERİ İLE ARAÇ MARKA VE TÜRLERİNİN TANINMASI Sinan Eski Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği Danışman: Prof. Dr. Muhittin Gökmen

Detaylı

Frekans domain inde İşlemler. BMÜ-357 Sayısal Görüntü İşleme Yrd. Doç. Dr. İlhan AYDIN

Frekans domain inde İşlemler. BMÜ-357 Sayısal Görüntü İşleme Yrd. Doç. Dr. İlhan AYDIN Frekans domain inde İşlemler BMÜ-357 Sayısal Görüntü İşleme Yrd. Doç. Dr. İlhan AYDIN Domain Dönüşümü Dönüşüm, bir sinyalin, başka parametrelerle ifade edilmesi şeklinde düşünülebilir. Ters dönüşüm ise,

Detaylı

www.mehmetsahinkitaplari.org

www.mehmetsahinkitaplari.org MATEMA www.mehmetsahinkitaplari.org T T r. P ALME YA YINCILIK Ankara I PALME YAYINLARI: 76 Sinif Matematik Konu Anlatım / Mehmet Şahin Yaına Hazırlama : PALME Dizgi-Grafik Tasarım Birimi Yaın Editörü :

Detaylı

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2011 (1-24) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 3, No: 2, 2011 (1-24) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

T E M E L L E R. q zemin q zemin emniyet q zemin 1.50 q zemin emniyet

T E M E L L E R. q zemin q zemin emniyet q zemin 1.50 q zemin emniyet T E E L L E R 1 Temeller taşııcı sistemin üklerini zemine aktaran apı elemanlarıdır. Üst apı üklerinin ugun şekilde zemine aktarılması sırasında, taşııcı sistemde ek etkiler oluşabilecek çökmelerin ve

Detaylı

Sigma 29, 111-126, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi FINGERPRINT RECOGNITION AND ID VERIFICATION USING WEBCAM

Sigma 29, 111-126, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi FINGERPRINT RECOGNITION AND ID VERIFICATION USING WEBCAM Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 29, 111-126, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi FINGERPRINT RECOGNITION AND ID VERIFICATION USING WEBCAM Kadir

Detaylı

DERS 6. Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Maksimum Minimum

DERS 6. Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Maksimum Minimum DERS Çok Değişkenli onksionlarda Maksimum Minimum.. Yerel Maksimum Yerel Minimum. z denklemi ile tanımlanan iki değişkenli bir onksionu ve bu onksionun tanım kümesi içinde ab R verilmiş olsun. Tanım. Eğer

Detaylı

Bitirme Projesi. PROJE DANIŞMANI Prof. Dr. M. Yahya KARSLIGİL. PROJE GRUBU Selçuk BAŞAK 9411009 İrfan GÜNEYDAŞ 9411032 Arzu TUKAN 9411052

Bitirme Projesi. PROJE DANIŞMANI Prof. Dr. M. Yahya KARSLIGİL. PROJE GRUBU Selçuk BAŞAK 9411009 İrfan GÜNEYDAŞ 9411032 Arzu TUKAN 9411052 Yılddı ızz Teekknni ikk Ünni ivveerrssi iteessi i Eleekkt trri ikk- -Eleekkt trroonni ikk Faakküül lteessi i Bilggi issaayyaarr Bilimleerri i vvee Müühheennddi issl liğği i Bööl lüümüü Bitirme Projesi

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ETKİLEŞİMLİ UYGULAMALAR İÇİN GERÇEK ZAMANLI HAREKET TANIMA Anıl BAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Ağustos-2013 KONYA Her Hakkı

Detaylı

YÜZ RESİMLERİNDEN YAŞ BİLGİSİNİN TESPİT EDİLMESİ

YÜZ RESİMLERİNDEN YAŞ BİLGİSİNİN TESPİT EDİLMESİ i T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜZ RESİMLERİNDEN YAŞ BİLGİSİNİN TESPİT EDİLMESİ Merve KILINÇ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GEBZE

Detaylı

YÜZ İFADE ANALİZİNDE ÖZNİTELİK SEÇİMİ VE ÇOKLU SVM SINIFLANDIRICILARINA ETKİSİ

YÜZ İFADE ANALİZİNDE ÖZNİTELİK SEÇİMİ VE ÇOKLU SVM SINIFLANDIRICILARINA ETKİSİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 24, No 1, 7-14, 2009 Vol 24, No 1, 7-14, 2009 YÜZ İFADE ANALİZİNDE ÖZNİTELİK SEÇİMİ VE ÇOKLU SVM SINIFLANDIRICILARINA ETKİSİ Turan GÜNEŞ

Detaylı

DÖNERKANAT TİPİNDE BİR İNSANSIZ HAVA ARACIYLA VİDEO TABANLI ÜST DÜZEY İŞLEVLERİN TASARLANMASI NEVREZ İMAMOĞLU

DÖNERKANAT TİPİNDE BİR İNSANSIZ HAVA ARACIYLA VİDEO TABANLI ÜST DÜZEY İŞLEVLERİN TASARLANMASI NEVREZ İMAMOĞLU DÖNERKANAT TİPİNDE BİR İNSANSIZ HAVA ARACIYLA VİDEO TABANLI ÜST DÜZEY İŞLEVLERİN TASARLANMASI NEVREZ İMAMOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN TESPİTİ VE SINIFLANDIRILMASI

LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN TESPİTİ VE SINIFLANDIRILMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 30, No 1, 95-109, 2015 Vol 30, No 1, 95-109, 2015 LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ESNEK HESAPLAMA YÖNTEMLERİ İLE OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA Adem Alpaslan ALTUN DOKTORA TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya, 2007 ÖZET

Detaylı

Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences

Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Sigma 5 5-37, 013 Araştırma Makalesi / Research Article ÇOKLU-ODAKLI GÖRÜNTÜLERİN GENETİK ALGORİTMA KULLANILARAK BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

SESİN DOĞASI VE OLUŞUMU The Nature of Sound

SESİN DOĞASI VE OLUŞUMU The Nature of Sound 1 SESİN DOĞASI VE OLUŞUMU The Nature of Sound Levent GÜNER Prof.Dr. İclal ERGENÇ ÖZET : Bu bölümde, ses nasıl oluşur, nasıl duyarız, yapısı nasıldır, bilim adamlarının bu konular üzerindeki çalışmaları

Detaylı

Diferansiyel Gelişim Algoritması İle Tekil Değer Ayrışımına Dayalı Resim Damgalama

Diferansiyel Gelişim Algoritması İle Tekil Değer Ayrışımına Dayalı Resim Damgalama Diferansiyel Gelişim Algoritması İle ekil Değer Ayrışımına Dayalı Resim Damgalama Veysel Aslantas, Ahmet Oz Özet Bu çalışmada diferansiyel gelişim algoritması (DGA) kullanılan, tekil değer ayrışımına (SVD)

Detaylı

Bölüm 13: Filtreler. Temel filtre bilgileri. Filtrelerin kullanımı

Bölüm 13: Filtreler. Temel filtre bilgileri. Filtrelerin kullanımı 404 Bölüm 13: Görüntülere özel efektler eklemek için veya fotoğrafları keskinleştirmek gibi sık kullanılan görüntü düzenleme görevlerini gerçekleştirmek için filtreler kullanabilirsiniz. Bu bölümde Adobe

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmaı Unutmaınız. Soru

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisi M. MEHMET FATİH KARAHAN Anabilim Dalı : Makina Mühendisliği Programı

Detaylı

YAPI TİTREŞİMLERİNİN İZLENMESİ: NEDİR, NEDEN YAPILIR, NASIL YAPILIR, VE NE ELDE EDİLİR?

YAPI TİTREŞİMLERİNİN İZLENMESİ: NEDİR, NEDEN YAPILIR, NASIL YAPILIR, VE NE ELDE EDİLİR? Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey YAPI TİTREŞİMLERİNİN İZLENMESİ: NEDİR,

Detaylı