ÜNİTE-1 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİTE-1 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM"

Transkript

1 Okul Öncesi Eğitime Giriş ÜNİTE-1 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM I. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN TANIMI, ÖNEMİ, AMAÇLARI VE YARARLARI A. Okul Öncesi Eğitimin Tanımı B. Okul Öncesi Eğitimin Önemi C. Okul Öncesi Eğitimin Amaçları 1. Toplumsal Amaçlar 2. Eğitici Amaçlar 3. Gelişimsel Amaçlar D. Okul Öncesi Eğitimin Yararları II. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN TEMEL İLKELERİ A. Her Çocuk Farklı Bir Bireydir. B. Okul Öncesi Dönem Yaşamın Temelidir. C. Çocuğun Gelişiminde Özel Alıcı Dönemler Vardır. D. Eğitim Çocuğun Gereksinimlerine Duyarlı Olmalıdır. E. Eğitim Çocuğun Bütünlüğünü Gözetmelidir. F. Eğitimde Çocuğun Etkin Katılımı ve İlgisi Önemlidir. G. Öğrenme Çocuğun Bildiklerinden Başlamalı ve Kendi Kendine Öğrenme Desteklenmelidir. H. Eğitim Çocuğun Kendi Kendini Denetlemesine Olanak Sağlamalıdır. I. Oyun Çocuğun En Önemli Öğrenme Yöntemidir. J. Çocuğun Gelişiminde Çevresindeki Çocuk ve Yetişkinlerle Kurduğu İlişkiler Önemlidir. K. Sağlıklı Bireylerin Yetiştirilmesinde Duygu ve Tutumlar Önemlidir. L. Çocuğun Eğitiminde Kalıtım, Çevre ve Bilgi Etkileşim Hâlindedir. I. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN TANIMI, ÖNEMİ, AMAÇLARI VE YARARLARI A. Okul Öncesi Eğitimin Tanımı 0 72 aylar arasındaki yaş gruplarındaki çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanakları sunan; çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönlerden gelişmelerini destekleyen; toplumun kültürel değerleri doğrultusunda çocukları en iyi biçimde yönlendiren ve ilköğretime hazırlayan, temel eğitim bütünlüğü içinde yer alan eğitim sürecine okul öncesi eğitim adı verilir. Bilgi Balonu Okul öncesi eğitim 0-6 yaş çocuklarının tüm gelişim alanlarını destekleyen bir eğitimdir. 1

2 1. Okul Öncesi Eğitimin Özellikleri 0 72 aylık çocuklara yöneliktir. Gelişim düzeyine uygundur. Bireysel özelikleri dikkate alır. Zengin uyarıcı çevre olanakları sunar. Gelişimin tüm alanlarını destekler. Toplumun kültürel değerleri ile tutarlıdır. Bilgi Balonu Çocuğun okul öncesi eğitimiyle daha sonraki yıllarda öğreneceklerini destekleyecek temel bilgi ve becerileri kazanabilmesi için doğduğu günden başlayarak temel gereksinimlerinin zamanında, uygun ve yeterli bir biçimde karşılanması gerekir. Okul öncesi çocuklarının gereksinimleri şunlardır: İyi bakım, beslenme, sevgi ve şefkat Güven Hareket Yetişkin desteği Yaratıcılığı destekleyici ve estetik duygusunu geliştirici ortam Kendini tanıma, kanıtlama ve özgürlük Diğer çocuklarla birlikte olma ve oyun B. Okul Öncesi Eğitimin Önemi Okul öncesi eğitimin önem kazanması ve yaygınlaşması XX. yüzyılın son çeyreğinde gerçekleşmiştir. Okul öncesi eğitimin önem kazanmasında rol oynayan etmenler: Š Çocuk gelişimiyle ilgili bilgilerin artması ve yaşamın ilk yıllarının, sonraki yıllar üzerinde etkili olduğunun anlaşılması Š Yapılan araştırmalarla, ilköğretimde çocuğa kazandırılması planlanan soyut öğrenmelerden önce bir hazırlık geçirmenin yararlı olduğunun öne sürülmesi Š Okul öncesi eğitimle çocuğa kazandırılan sosyal uyumun daha sonraki öğrenimler sırasında başarıyı olumlu yönde etkilediğinin anlaşılması Š Tüm sosyal sınıflar tarafından, eğitimin bir sosyal gruptan diğerine geçişte güçlü bir araç olduğunun bilincine varılması Š Aile eğitiminin eksiklerinin okul öncesi eğitimle giderilerek, çocukların ilköğretime hazırlanmalarının öneminin kavranması Š Hemen her ülkede ekonomik kalkınma ve endüstri alanındaki hızlı gelişmelerle birlikte kadın işçilere olan gereksinimin artması Š Aile yapısındaki değişiklikler ve çekirdek aile tipinin yaygınlaşması Š Ülkelerin anayasalarında var olan vatandaşlarına fırsat eşitliği sağlamak temel ilkesinin işlerlik kazanması Š Kadın haklarına olan saygının artması, kadınların ev dışındaki sosyal, mesleki ve bireysel haklarına kavuşmaları Š Belli endüstri merkezlerine ve şehirlere göç nedeniyle mimari yapının değişmesi, çocuklar için oyun alanlarının giderek azalması 2

3 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM C. Okul Öncesi Eğitimin Amaçları 1. Toplumsal Amaçlar Š Çalışan kadınların çocuklarına bakmak Š Her çocuğa eğitim sağlamak ve onların bireysel gelişimlerine katkıda bulunmak Š Çocukların birbirleriyle ve başkalarıyla ilişki kurmalarına, sosyalleşmesine katkıda bulunmak 2. Eğitici Amaçlar Š Çocuğun duyu organlarını eğitmek ve çevreye olan duyarlılığını artırmak 3. Gelişimsel Amaçlar Š Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak Š Çocukları ilkokula hazırlamak Š Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak Š Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak Bilgi Balonu Türkiye de 1973 yılında çıkarılan 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Yasası nda okul öncesi eğitimin amaçları: Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimi ile temel alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak Çocukları ilköğretime hazırlamak Koşulları elverişsiz ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak D. Okul Öncesi Eğitimin Yararları Okul Öncesi Eğitimin Çocuk, Aile ve Topluma Yönelik Yararları Š Çocuklara yaşama ve potansiyellerinin en üst sınırına kadar gelişme haklarını kullanma şansı verir. Š Çocuklara yüksek kalitede ve aile dışında bakım sağlar. Š Çocuklara yaşama ve ilköğretime eşit koşullarda başlama olanağı verir. Š Çocukların sonraki eğitim basamaklarında ve yaşamda başarılı olma şanslarını artırır. Š Çocukların çok yönlü gelişmeleri için gerekli zengin uyaranlar sağlar. Š Ailelere çocuk bakımı ve eğitimi konularında destek verir. Š Ailelerin çocuk sahibi olma ve yetiştirme konularında bilinçlenmesini sağlar. Š Okul öncesi eğitim toplumun eğitim ve kültür düzeyinin yükselmesini sağlar. Š Çocukta başlayan insanlığın çeşitli değerlerini çocuklar yolu ile aktarması sürecine önemli katkı sağlar. Okul Öncesi Eğitimin Çocuğa Yönelik Yararları Š Çocuğun birey olarak kendisinin farkında olmasını sağlar. Š Çocukta duygusal güvenin oluşmasına katkı sağlar. Š Çocuğun sosyal becerilerinin gelişimine olanak tanır. Š Çocuğun iletişim becerilerini geliştirir ve çeşitlendirir. Š Çocuğun algısal ve devinimsel becerilerinin gelişimini destekler. Š Çocuğun kişilik gelişimine olanak sağlar. Š Çocuğun öğrenme becerilerini geliştirir. Š Çocuğu ilköğretime hazırlar. Š Çocuğun kendi kültürünün ve diğer kültürlerin farkında olma becerisinin gelişmesine yardımcı olur. 3

4 Çocuğun öğrenme becerileri şunlardır: Š Yaratıcılık Š Analitik (çözümleyici) düşünme Š Akıl yürütme Š Sorun çözme yeteneği Š Dili etkili olarak kullanma Bilgi Balonu Okul öncesi eğitim, çocukta güven duygusunun gelişmesi, çocuğun kendisini tanıması, anlaması ve ifade etmesi, kendi kişiliğine karşı olumlu tutumlar geliştirmesi, cinsel rollerini öğrenmesi, öz denetim kazanması için onun bağımsızlık çabalarını destekleyerek onun kişiliğinin gelişmesine olanak sağlar. Kaşifin Sorusu Kaşifin Çözümü I. Meraklı II. Araştıran III. Güdülenmiş IV. Sorgulayan Yukarıdakilerden hangileri okul öncesi eğitim sürecinde kendisinin farkında olan bir çocuğun kazanacağı özellikler arasında yer alır? A) II ve III B) I ve III C) I, II, III ve IV D) I, II ve IV E) I, II ve III Okul öncesi dönemde çocuk, kendisi hakkında ne hissettiğini, karşılaştığı sorunlar ile baş edebilmek için hangi becerilere sahip olması gerektiğini öğrenir. Kendisi ve yetenekleri hakkında olumlu duygular geliştiren çocukların yetersizlik ve başarısızlık duygusuna sahip olan çocuklardan daha meraklı, araştıran ve güdülenmiş bireyler olma şansları daha yüksektir. Cevap: E II. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN TEMEL İLKELERİ A. Her Çocuk Farklı Bir Bireydir: Çocukların farklı olmasında aileden getirdikleri kalıtım özellikleri ve içinde yaşadıkları aile ortamındaki deneyimleri etkilidir. B. Okul Öncesi Dönem Yaşamın Temelidir: İnsan yaşamının temelini doğum öncesi aylar ile 0 6 yaş arasındaki dönem oluşturur. Erken dönemde gerekli ortam ve fırsatlar yaratılmaz, gelişimin tüm yönleri desteklenmezse yaşamın diğer dönemlerinde eksikliklerin giderilmesi oldukça güç, hatta olanaksızdır. 4

5 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM Bilgi Balonu Freud, çocuğun erken dönemde anne ile kurduğu ilişkinin onun gelecek yıllardaki duygusal yaşamını büyük ölçüde etkilediğini belirtmiş; Bloom, öğrenmelerin önemli bir bölümünün erken dönemde gerçekleştiğini ifade etmiştir. C. Çocuğun Gelişiminde Özel Alıcı Dönemler Vardır: Fröebel in gelişimle ilgili görüşleri her evreyi o evre olarak yaşamak şeklinde özetlenebilir. Montessori ve Steiner duyarlı dönemlerde çocuğun öğrenmesi gerekenleri, öğrenme sırasını ve öğrenme yöntemlerini önceden belirlemeyi uygun bulurlar. Fröebel ise daha az yapılanmış açık uçlu bir yaklaşımı öngörür. Bu üç ismin ortak noktaları her dönemin kendine özgü ve önemli olduğu, atlanmaması ve dönemin özelliklerine göre zenginleştirilmesi gerektiğidir. D. Eğitim Çocuğun Gereksinimlerine Duyarlı Olmalıdır: Okul öncesi dönem çocukları için hazırlanan programların her çocuğun gereksinimlerine uydurulabilecek biçimde esnek olarak hazırlanmış olması gerekir. E. Eğitim Çocuğun Bütünlüğünü Gözetmelidir: Okul öncesi dönemdeki çocuğun hareket, zekâ ve duygusal gelişim yönleri birbirinin ayrılmaz bir parçası olarak görülmelidir. F. Eğitimde Çocuğun Etkin Katılımı ve İlgisi Önemlidir: Çocuk etkin katılımı gerçekleştirdiğinde hem olayların sebep sonuç ilişkilerini daha iyi anlar hem de kendi gücünün ve zayıfl ıklarının farkına varır. Çocuklar eğitim etkinliklerine etkin olarak katıldıkları ve ilgi duydukları konuları daha iyi öğrenmektedir. G. Öğrenme Çocuğun Bildiklerinden Başlamalı ve Kendi Kendine Öğrenme Desteklenmelidir: Okul öncesi eğitimin amaçlarından biri çocuğu kendi kendine öğrenmeye hazırlamaktır. Bunun için de çocuğun düşünmesini, soru sormasını, düşündüklerini ifade edebilmesini, rahatça yanıtlar üretebilmesini destekleyici ortamlar yaratılmalıdır. H. Eğitim Çocuğun Kendi Kendini Denetlemesine Olanak Sağlamalıdır: Küçük çocukların yapacakları seçimler için karar verebilmeleri yetişkinin desteği, rehberliği ve güven verici yakınlığı ile gerçekleşmekte, bu da çocuğa her yaşta yapabilecekleri konusunda kendisine ve çevresine zarar vermemek koşulu ile özgürlük tanımak, davranışlarına sınırlama getirmek ve taşıyabileceği kadar sorumluluk vermekle olanaklı olmaktadır. I. Oyun Çocuğun En Önemli Öğrenme Yöntemidir: Oyunun çocukların öğrenmelerinde yöntem olarak kullanılması temel ilkedir. Bunun için de uygun ortamı hazırlamak gerekir. İyi düzenlenmiş bir oyun ortamı çocuğa, yaşam deneyimleri kazanırken, kendisini baskı altında hissetmeden rahatça hareket edebilmesine olanak sağlar. J. Çocuğun Gelişiminde Çevresindeki Çocuk ve Yetişkinlerle Kurduğu İlişkiler Önemlidir: Okul öncesi eğitim kurumları, çocuğun eğitiminde ailenin yerini almaya çalışmamalı, aile ile iş birliği içinde çocuğun gelişmesine yardımcı olmayı amaçlamalıdır. K. Sağlıklı Bireylerin Yetiştirilmesinde Duygu ve Tutumlar Önemlidir: Çocuk okul öncesi dönemde duygularını olumlu bir şekilde ifade edecek yollarla tanıştırılmalıdır. Bu doğrultuda sanat, spor, drama ve çeşitli oyunlar, çocuğun olaylar karşısındaki tutumunu ve duygularını anlatabilmesinin en güzel yolları olarak kullanılabilir. L. Çocuğun Eğitiminde Kalıtım, Çevre ve Bilgi Etkileşim Hâlindedir: Çocuğun doğuştan getirdiği özellikler, uygun bir ortamda gerekli bilgilerin kazandırılmasıyla geliştirilebilir. 5

6 Kaşifin Sorusu Kaşifin Çözümü Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitimin temel ilkelerinden biri değildir? A) Eğitimde çocuğun etkin katılımı ve ilgisi önemlidir. B) Eğitim çocuğun bütünlüğünü gözetmelidir. C) Tutarlı bir disiplin anlayışı eğitimin temelinde yer alır. D) Çocuğun gelişiminde çevresindeki çocuk ve yetişkinlerle kurduğu ilişkiler önemlidir. E) Eğitim çocuğun kendi kendini denetlemesine olanak sağlamalıdır. Okul öncesi eğitimin temel ilkeleri şunlardır: w Her çocuk farklı bir bireydir. w Okul öncesi dönem yaşamın temelidir. w Çocuğun gelişiminde özel alıcı dönemler vardır. w Eğitim çocuğun gereksinimlerine duyarlı olmalıdır. w Eğitim çocuğun bütünlüğünü gözetmelidir. w Eğitimde çocuğun etkin katılımı ve ilgisi önemlidir. w Öğrenme çocuğun bildiklerinden başlamalı ve kendi kendine öğrenme desteklenmelidir. w Eğitim çocuğun kendi kendini denetlemesine olanak sağlamalıdır. w Oyun çocuğun en önemli öğrenme yöntemidir. w Çocuğun gelişiminde çevresindeki çocuk ve yetişkinlerle kurduğu ilişkiler önemlidir. w Sağlıklı bireylerin yetiştirilmesinde duygu ve tutumlar önemlidir. w Çocuğun eğitiminde kalıtım, çevre ve bilgi etkileşim hâlindedir. Cevap: C 6

7 KONU TESTİ KONU TESTİ 1. Okul öncesi dönem çocuğunun gereksinimleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Bağımlı olma B) Sevgi ve ilgi C) Güven D) Sağlıklı bakım ve beslenme E) Hareket ve oyun 4. Nitelikli bir eğitim için insan gelişiminin belirli dönemlerinin bilinmesinin gerekliliği aşağıdaki okul öncesi eğitimin ilkelerinden hangisi ile ilgilidir? A) Sağlıklı bireylerin yetiştirilmesinde duygu ve tutumlar önemlidir. B) Okul öncesi dönem yaşamın temelidir. C) Çocuğun gelişiminde özel alıcı dönemler vardır. D) Eğitim çocuğun bütünlüğünü gözetmelidir. E) Çocuğun hareket ve oyuna gereksinimi vardır. 2. Çocuğun olayların içinde olmak, duyularını kullanarak nesnelerle tanışmak ve çevresini tanımak istemesi aşağıdaki okul öncesi eğitimin ilkelerinden hangisi ile ilgilidir? A) Her çocuk farklı bir bireydir. B) Okul öncesi dönem yaşamın temelidir. C) Oyun çocuğun en önemli öğrenme yöntemidir. D) Eğitimde çocuğun etkin katılımı ve ilgisi önemlidir. E) Eğitim çocuğun gereksinimlerine duyarlı olmalıdır. 5. Okul öncesi eğitim hangi yaşlar arasını kapsar? A) 3-6 yaş B) 0-3 yaş C) 0-4 yaş D) 5-6 yaş E) 0-6 yaş 3. Aşağıdakilerden hangisi etkili okul öncesi eğitimin niteliklerinden biri değildir? A) Çocuğu kendi kendine öğrenmeye hazırlamalıdır. B) Çocuğun bağımlı olmasına olanak sağlamalıdır. C) Çocukların bireyselliklerini dikkate almalıdır. D) Çocuğun bütünsel gelişimini desteklemelidir. E) Çocuğun gereksinimlerini, isteklerini, gelişim özelliklerini göz önünde bulundurmalıdır. 6. Okul öncesi eğitimin önem kazanması ve yaygınlaşmasında rol alan etmenler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Ailelerin eğitim düzeylerinin giderek artması B) Kadın işçilere olan gereksinimin artması C) Eğitimin öneminin anlaşılması D) Mimari yapının değişmesi E) Aile yapısının değişmesi 7

8 7. Okul öncesi eğitim; I. Çocukları ilköğretime hazırlamak II. Çocuklara doğru ve güzel Türkçe konuşmayı öğretmek III. Çocuklara temel alışkanlıklar kazandırmak IV. Çocuğun duyu organlarını eğitmek ve çevreye olan duyarlılığını artırmak V. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak amaçlarından hangilerine sahip değildir? A) I ve III B) IV ve V C) Yalnız I D) Yalnız III E) II ve III 9. Çocuğun öğrenme becerileri arasında; I. Analitik düşünme II. Sorun çözme III. Yaratıcı düşünme IV. Dili etkili kullanma V. Söyleneni aynen uygulama becerilerinden hangisi yoktur? A) I B) II C) III D) IV E) V 10. Çocuğun gelişim evrelerinin program içeriği ve çocuk için hazırlanan çevre ile sıkı sıkıya ilişkili olduğunu her evreyi o evre olarak yaşamak biçiminde özetleyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir? A) Vygotsky B) Steiner C) Fröebel D) Dewey E) Piaget 8. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitimin yararları arasında yer alır? A) Ailelere çocuklarını tehlikelerden koruma konusunda yazılı kaynaklar önerir. B) Çocuklara yaşama ve ilköğretime eşit koşullarda başlama olanağı verir. C) Çocuklara ve ailelerine istedikleri gibi yaşama şansı verir. D) Çocukların yalnız yaşama şansını artırır. E) Çocuklara aile içinde eğitim verir. 11. Okul öncesi dönemde zihinsel gelişim diğer gelişim alanlarından daha önemlidir, dolayısıyla bu alanın geliştirilmesine özel önem verilmelidir. ifadesi okul öncesi eğitimin hangi temel ilkesiyle çelişmektedir? A) Her çocuğun farklı bir birey olması B) Okul öncesi dönemin yaşamın temeli olması C) Eğitimin çocuğun gereksinimlerine duyarlı olması D) Çocuğun gelişiminde özel alıcı dönemlerin olması E) Eğitimin çocuğun bütünlüğünü gözetmesi 8

9 KONU TESTİ 12. Okul öncesi eğitimin toplumsal amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır? A) Çocuğun duyu organlarını eğitmek B) Çocukların sosyalleşmesine katkıda bulunmak C) Çocuğun çevreye olan duyarlığını artırmak D) Çocuğun ana dilini doğru ve güzel konuşmasını sağlamak E) Çocuğun doğal gelişimini temel alarak gelişimle ilgili deneyimlerine önem vermek 14. Çocuğa öğretmek istediklerimiz değil, onun öğrenmek istedikleri eğitimin odak noktasını oluşturmalıdır görüşüne sahip olan ve bunu uygulayan bir öğretmen okul öncesi eğitimde aşağıdaki ilkelerden hangisini temel almaktadır? A) Eğitim çocuğun gereksinimlerine duyarlı olmalıdır. B) Çocuğun gelişiminde özel alıcı dönemler vardır. C) Eğitim çocuğun bütünlüğünü gözetmelidir. D) Öğrenme çocuğun bildiklerinden başlamalı ve kendi kendine öğrenme desteklenmelidir. E) Çocuğun eğitiminde çevre ve bilgi etkileşim halindedir. 13. Okul öncesi eğitimin, çocuğun yaratıcılığının, analitik düşünme, akıl yürütme ve sorun çözme yeteneğinin ve dili etkili olarak kullanma becerilerinin geliştirilmesi için uygun ortam ve olanaklar sunması okul öncesi eğitimin çocuğa dönük yararlarından hangisi ile ilgilidir? A) Çocuğun birey olarak kendisinin farkında olmasını sağlama B) Çocuğun kişilik gelişimine olanak sağlama C) Çocuğun iletişim becerilerini geliştirme ve çeşitlendirme D) Çocuğun öğrenme becerilerini geliştirme E) Çocuğun algısal ve devinimsel becerilerinin gelişimini destekleme 15. Okul öncesi öğretmeninin çocuğun kendi kendine öğrenmeye hazırlanması sürecinde yapması gerekenler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz? A) Çocuğun düşünmesini sağlamak B) Çocuğu soru sormaya teşvik etmek C) Çocuğu kendi başına bırakmak D) Çocuğun düşüncelerini açıklamasına fırsat vermek E) Çocuğun rahatça görüş oluşturmasını destekleyici ortamlar yaratmak 9

10 16. Okul öncesi eğitimin gelişimsel amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak B) Çocukları ilkokula hazırlamak C) Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak D) Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak E) Çocuğun duyu organlarını eğitmek ve çevreye olan duyarlılığını artırmak 19. Özel alıcı dönemlerde çocuğun öğrenmesi gerekenleri, öğrenme sırasını ve öğrenme yöntemlerini önceden belirlemenin uygun olacağını düşünen isimler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? A) Vygotsky ve Bloom B) Fröebel ve Bloom C) Vygotsky ve Fröebel D) Steiner ve Bloom E) Montessori ve Steiner 17. Çocuğun erken dönemde anne ile kurduğu ilişkinin onun gelecek yıllardaki duygusal yaşamını büyük ölçüde etkilediğini belirten isim aşağıdakilerden hangisidir? A) Freud B) Bloom C) Vygotsky D) Fröebel E) Steiner 20. Okul öncesi eğitimin çocuk, aile ve topluma yönelik yararları arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz? A) Çocuklara yaşama ve ilköğretime eşit koşullarda başlama olanağı verir. B) Çocukların çok yönlü gelişmeleri için gerekli zengin uyaranlar sağlar. C) Ailelerin çocuk sahibi olma ve yetiştirme konularında bilinçlenmesini sağlar. D) Çocuğun algısal ve devinimsel becerilerinin gelişimini destekler. E) Okul öncesi eğitim toplumun eğitim ve kültür düzeyinin yükselmesini sağlar. 18. Öğrenmelerin önemli bir bölümünün erken dönemde gerçekleştiğini ifade eden isim aşağıdakilerden hangisidir? A) Vygotsky B) Fröebel C) Bloom D) Steiner E) Montessori CEVAP ANAHTARI A D B C E A D B E C E B D A C E A C E D 10

SORULAR. Okul Öncesi Eğitime Giriş / Test Aşağıdaki okul öncesi eğitim kurumlarından hangisi kurum temelli değildir? A) Bağımsız anaokulu

SORULAR. Okul Öncesi Eğitime Giriş / Test Aşağıdaki okul öncesi eğitim kurumlarından hangisi kurum temelli değildir? A) Bağımsız anaokulu Okul Öncesi Eğitime Giriş / Test - 1 SORULAR 1. Aşağıdaki okul öncesi eğitim kurumlarından hangisi kurum temelli değildir? A) Bağımsız anaokulu 4. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun okul öncesi yıllarda karşılanması

Detaylı

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM EĞİTİM REHBERLİK ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK NİN YERİ ve ÖNEMİ Eğitim? İnsana en iyi olgunluğu vermektir (Eflatun). İnsana tabiatında bulunan gizli bütün kabiliyetlerin geliştirilmesidir (Kant). Bireyin

Detaylı

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Çocuğun kas gelişimini sağlayan, enerjisinin boşalmasına yol açan oyun, arkadaşları ile iletişimi ve işbirliğini de sağlayarak onun dünyasını biçimlendirir. Piaget e göre oyun, çocuğun

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ 2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ Psikolojik Danışma ve Rehberlik 1. Hizmet alanlarına göre 2. Temel işlevlerine göre 3. Birey Sayısına göre 4. Öğretim basamaklarına göre 5. Problem alanlarına

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ 2016-2017 Öğretim Yılı Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Müge YURTSEVER KILIÇGÜN OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN TANIMI, KAPSAMI, ÖNEMİ, AMAÇLARI ve TEMEL İLKELERİ İnsanın gelişim öyküsü doğum

Detaylı

Maslow a Göre İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Maslow a Göre İhtiyaçlar Hiyerarşisi SOSYAL GELİŞİM-2 Maslow a Göre İhtiyaçlar Hiyerarşisi Maslow, sağlıklı kişiliğin nasıl oluştuğuyla ilgili derin araştırmalar yapmış ve sağlıklı bir kişiliğin gelişebilmesi için gerekli olan gereksinmelerden

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik BAHÇELİİEVLER İİLKOKULU PDR HİİZMETLERİİNİİN TANIITIIMII 1. REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik servisi; bireysel veya grupla psikolojik danışma, veli görüşmesi, rehberlik çalışmalarının dokümanlarının oluşturulması,

Detaylı

İNSAN HAYATINI ŞEKİLLENDİRMEK: OKULÖNCESİ EĞİTİM

İNSAN HAYATINI ŞEKİLLENDİRMEK: OKULÖNCESİ EĞİTİM İNSAN HAYATINI ŞEKİLLENDİRMEK: OKULÖNCESİ EĞİTİM Bir bireyin eğitimi, doğumuyla birlikte başlar ve yaşam boyu sürer. Sosyal bilimciler tarafından yapılan pek çok araştırma, öğrenmenin önemli bir kısmının

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul -

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi 478 8 2 2 4 Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Seçmeli Dersi Veren Öğretim

Detaylı

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ REHBERLİK SERVİSİ NEDİR? Öğrencilerin gelişim süreci içerisinde karşılaştıkları güçlükleri, problem

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM DRAMA İLE İLGİLİ TERİMLER VE ÇOCUKLARLA DRAMANIN TARİHÇESİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM DRAMA İLE İLGİLİ TERİMLER VE ÇOCUKLARLA DRAMANIN TARİHÇESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM DRAMA İLE İLGİLİ TERİMLER VE ÇOCUKLARLA DRAMANIN TARİHÇESİ Psikodrama... 4 Yaratıcı Drama... 4 Eğitici Drama... 4 Drama Oyunu... 5 Drama... 5 EĞİTİCİ DRAMANIN TANIMI... 6 ÇOCUKLARLA

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Seti

Okul Öncesi Eğitim Seti Okul Öncesi Eğitim Seti Degerli Egitimciler Okul öncesi eğitim; çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan; onların bedensel, zihinsel, duygusal

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ YÜKSEK LİSANS ZORUNLU/SEÇMELİ DERSLERİ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ YÜKSEK LİSANS ZORUNLU/SEÇMELİ DERSLERİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİNE GİRİŞ EĞİTİMSEL YAKLAŞIMLAR GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Z 2 0 2 6 ÇOCUĞU TANIMA

Detaylı

Ders Ayrıntıları Yarıyıl Kodu Adı T+U Kredi AKTS Çocuk Hukuku

Ders Ayrıntıları Yarıyıl Kodu Adı T+U Kredi AKTS Çocuk Hukuku 1 --- Çocuk Hukuku 2+0 2 2 Seçmeli okul öncesi öğretmenliği lisans öğrencilerinin Türkiye ve Dünya hukukunda çocuğun ve çocuk haklarının yeri konusunda bilgi sahibi olmaları Çocukluk kavramı ve tarihsel

Detaylı

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ 1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK Geleneksel eğitim anlayışı bireyi tüm yönleri ile gelişimini sağlama konusunda sorunlar yaşanmasına neden olmuştur. Tüm bu anlayış ve

Detaylı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar Çıkmış soru (ÖABT-LS) Uygulanmakta olan Ortaöğretim Matematik

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

4/16/2010 İÇERİK. Kişisel Rehberlik? Geleneksel vs Gelişimsel Yaklaşıma Göre Kişisel Rehberlik? KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME

4/16/2010 İÇERİK. Kişisel Rehberlik? Geleneksel vs Gelişimsel Yaklaşıma Göre Kişisel Rehberlik? KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME İÇERİK KİŞİSEL REHBERLİK Gelişimsel Yaklaşıma Göre Kişisel Rehberlik Kişisel Rehberlik Açısından Etkili Öğretmenlik Farklı Eğitim Dönemlerinde Kişisel Rehberlik Kişisel Rehberlik? GELİŞİMSEL YAKLAŞIMA

Detaylı

OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ

OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ Oyun bir çocuğun en önemli işidir. Çocuklar oyun ortamında kendilerini serbestçe ifade edip, yaşantılarını yansıtırlar ve dış dünyaya farketmeden hazırlık yaparlar.

Detaylı

Yaşam Boyu Öğrenme S.221-225

Yaşam Boyu Öğrenme S.221-225 Yaşam Boyu Öğrenme S.221-225 Kaynak II; Eğitimde Program Geliştirme Yazar;Ö.DEMİREL Hazırlayan; Cemil YAYLAR 2005-2006 Ders Sor.; Doç. Dr. Nasip DEMİRKUŞ, 1-Önce Soruları Tıklayın Yanıtlamaya Çalışın.

Detaylı

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu İÇERİK Rehberlik Birimi Tanıtımı Gelişim Dönemleri ve Okula Uyum Süreçleri Öğrencilerimizin; Zihinsel, bedensel, sosyal ve

Detaylı

ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ 7-19 YAŞ AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI 7-19 YAŞ AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VELİ DAVETİYESİ.doc NEDEN ANNE BABA EĞİTİMİ? 7-19 Yaş Aile Eğitimi Programı ailelerin

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- EĞİTİM VE PSİKOLOJİ İLİŞKİSİ: EĞİTİM PSİKOLOJİSİ.... 4 2. ÜNİTE-GELİŞİMİN TEMELLERİ........7 3. ÜNİTE-FİZİKSEL

Detaylı

NEDEN ÇiZGi OKULLARI. Yılların Tecrübesi Çizgi ye Dönüştü. Çünkü Çizgi Okulları;

NEDEN ÇiZGi OKULLARI. Yılların Tecrübesi Çizgi ye Dönüştü. Çünkü Çizgi Okulları; NEDEN ÇiZGi OKULLARI Yılların Tecrübesi Çizgi ye Dönüştü Çünkü Çizgi Okulları; Özgün çizgisiyle bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulayan bir okuldur. Öğrenci kalabalıkta kaybolmaz. Başarı için bütün

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

KALKINMANIN YOLU EĞİTİMDEN GEÇER

KALKINMANIN YOLU EĞİTİMDEN GEÇER KALKINMANIN YOLU EĞİTİMDEN GEÇER Melisa KORKMAZ Giriş Türkiye, 2023 te küresel güç olma yolunda kararlı adımlarla ilerliyor. Bilişim teknolojilerinin ucuzlaması ve yaygınlaşması bilgi akışını hızlandırması

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

Hamileliğe başlangıç koşulları

Hamileliğe başlangıç koşulları Zeka aslında tek bir kavram değildir. Zekayı oluşturan alt yeteneklere bakıldığında bu yeteneklerin doğuştan getirilen yeteneklerin yanı sıra sonradan kazanılmış, gerek çocuğun kendi çabasıyla edindiği,

Detaylı

SULTANGAZİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ

SULTANGAZİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ SULTANGAZİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ A. AMACIMIZ Öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı

Detaylı

NEVŞEHİR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ PSİKOLOJİK DANIŞMANI

NEVŞEHİR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ PSİKOLOJİK DANIŞMANI (TANIMI-ÖZELLİKLERİ VE AİLELERE ÖNERİLER) PSİKOLOJİK DANIŞMANI ZEKÂ NEDİR? Bireyin gerek sorunları çözerken gerek çevreye uyum sağlarken var olan tüm yetenek ve becerilerini kullanması ile ortaya çıkan

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not I Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Çağdaş Eğitim *Toplumların ihtiyaç ve beklentileri durmadan değişmiş, eğitim de değişen bu

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tasarım Psikolojisi GRT 312 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLERĠNE YÖNELĠK OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM ÖĞRETMENLĠĞĠ EĞĠTĠM SEMĠNER ÇERÇEVE PROGRAMI

SINIF ÖĞRETMENLERĠNE YÖNELĠK OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM ÖĞRETMENLĠĞĠ EĞĠTĠM SEMĠNER ÇERÇEVE PROGRAMI SINIF ÖĞRETMENLERĠNE YÖNELĠK OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM ÖĞRETMENLĠĞĠ EĞĠTĠM SEMĠNER ÇERÇEVE PROGRAMI (Bu program Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi mezunu olup herhangi bir alandan yüksek okul mezunu olanlar ile

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders ve kaynak kitaplarını sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken akademik

Detaylı

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2012 ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru

Detaylı

O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını

O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını EĞİTİCİ OYUNCAKLAR O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştiren en değerli araçlardır.

Detaylı

EBELİKTE BİLGİNİN UYGULAMAYA DÖNÜŞÜMÜ

EBELİKTE BİLGİNİN UYGULAMAYA DÖNÜŞÜMÜ EBELİKTE BİLGİNİN UYGULAMAYA DÖNÜŞÜMÜ Yrd Doç. Dr. Handan GÜLER Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü BİLGİ Öğrenme, araştırma veya gözlem yoluyla elde edilen gerçek ve zekanın

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MB-Özel Eğitim Ön Koşul

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MB-Özel Eğitim Ön Koşul DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MB-Özel Eğitim 364 6 2 2 3 Ön Koşul Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları Dersin Amacı

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANNE BABA EĞİTİMİ Ders No : 0100101 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

EK DERS KARġILIĞI OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM ÖĞRETMENĠ OLARAK GÖREV ALACAKLAR ĠÇĠN EĞĠTĠM SEMĠNER ÇERÇEVE PROGRAMI

EK DERS KARġILIĞI OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM ÖĞRETMENĠ OLARAK GÖREV ALACAKLAR ĠÇĠN EĞĠTĠM SEMĠNER ÇERÇEVE PROGRAMI EK DERS KARġILIĞI OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM ÖĞRETMENĠ OLARAK GÖREV ALACAKLAR ĠÇĠN EĞĠTĠM SEMĠNER ÇERÇEVE PROGRAMI (KIZ MESLEK LĠSESĠ ÇOCUK GELĠġĠMĠ MEZUNU OLUP HERHANGĠ BĠR ALANDAN YÜKSEK OKUL MEZUNU OLANLAR

Detaylı

YAYLACIK İLKOKULU 0-18 (7-11 YAŞ MODÜLÜ) AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI YILLIK DERS PLANI(2.GRUP)

YAYLACIK İLKOKULU 0-18 (7-11 YAŞ MODÜLÜ) AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI YILLIK DERS PLANI(2.GRUP) ŞUBAT 24/02/2016 1. Programa ilişkin olumlu görüş geliştirmeye başlar. 2. Programın genel amaç ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur. 3. Programa devam etme konusunda motivasyonu artar. 4. Programdan

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Dersin Adı D.S KR. AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar-1.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : BİLGİSAYAR II Ders No : 0310500022 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Matematik Öğretimi. Ne? 1

Matematik Öğretimi. Ne? 1 Matematik Öğretimi Ne? 1 Matematik nedir? Matematik, sayı ve uzay bilimidir. Matematik, tüm olası modellerin incelenmesidir Matematiğin özü, sayı ve miktarla ilgili düşüncelerle çalışmak değildir. Matematik,

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

Okul Dönemi Çocuklarda

Okul Dönemi Çocuklarda Okul Dönemi Çocuklarda Fiziksel ve motor gelişim Bilişsel açıdan gelişim Psikososyal gelişim Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül Hasan Kalyoncu Üniversitesi Okul Dönemi Çocuklarda (7-11 yaş) Gelişimin Görevleri

Detaylı

Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6. Ders Bilgileri

Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6. Ders Bilgileri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : 0310500073 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI İÇİNDEKİLER KISIM I VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI BÖLÜM 1 Vygotsky nin Yaklaşımına Giriş Zihnin Araçları... 4 Zihnin Araçları Niçin Önemlidir... 5 Vygostky Yaklaşımının Tarihçesi...

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikoloji RPD 101 Not III Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Kişilik Gelişimi Kişilik Nedir? *Kişilik, bireyin iç ve dış çevresiyle kurduğu, diğer bireylerden ayırt edici,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MATERYAL GELİŞTİRME Ders No : 0310340081 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Öğr. Gör. Özlem BOZYER ÇOCUK BAKIMI İLKELERİ VE UYGULAMALARI OKUL ÖNCESİNİN TANIMI AMACI VE TEMEL İLKELERİ

Öğr. Gör. Özlem BOZYER ÇOCUK BAKIMI İLKELERİ VE UYGULAMALARI OKUL ÖNCESİNİN TANIMI AMACI VE TEMEL İLKELERİ Öğr. Gör. Özlem BOZYER ÇOCUK BAKIMI İLKELERİ VE UYGULAMALARI OKUL ÖNCESİNİN TANIMI AMACI VE TEMEL İLKELERİ Okul Öncesi Eğitimi Nedir? Çocuğun ilk yaşlarda aile bireyleri ile kurduğu ilişki, üç yaş itibariyle

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU BRANŞ DERSLERİMİZ ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU eğitiminde uygulanan programda Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve öğretim müfredatında yer alan çalışmalar ve bu çalışmalara ek olarak çağın gerekleri

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler;

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler; Dersi iyi planlamak ve etkili sunmak öğrenci başarısını artırmanın ve sınıf düzenini sağlamanın yanında öğretmenin kendine olan güveninin de artmasını sağlar. Öğrenci hakkında varsayımlar; 1. Öğrenci saygılı

Detaylı

Yeni ilkokullar. - reformla ilgili kısa rehber. Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1

Yeni ilkokullar. - reformla ilgili kısa rehber. Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1 Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1 Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber İlkokullarda profesyonel yenilikler Danimarka'da gerçekten çok

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ VE TEŞEKKÜR KİTABIN YAPISI VE KAPSAMI YAZAR HAKKINDA 1. BÖLÜM ÜSTÜN YETENEKLİLİKLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE KURAMSAL ÇERÇEVE

İÇİNDEKİLER SUNUŞ VE TEŞEKKÜR KİTABIN YAPISI VE KAPSAMI YAZAR HAKKINDA 1. BÖLÜM ÜSTÜN YETENEKLİLİKLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE KURAMSAL ÇERÇEVE İÇİNDEKİLER SUNUŞ VE TEŞEKKÜR... v KİTABIN YAPISI VE KAPSAMI... vii YAZAR HAKKINDA... ix 1. BÖLÜM ÜSTÜN YETENEKLİLİKLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE KURAMSAL ÇERÇEVE 1.1. ÜSTÜN YETENEKLİLİĞE TARİHSEL BAKIŞ...

Detaylı

ANAOKULU 4 YAŞ GRUBU 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

ANAOKULU 4 YAŞ GRUBU 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ ANAOKULU 4 YAŞ GRUBU 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ 2017-2018 Eğitim - Öğretim Yılı DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA Kendimizi İfade Etme Yollarımız Düşünceleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları,

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK PROGRAMI İHTİYAÇ ANALİZİ FORMU (Anne-Baba Formu) Çocuğun Kaç Aylık Olduğu :. /. / 20 Cinsiyeti :

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK PROGRAMI İHTİYAÇ ANALİZİ FORMU (Anne-Baba Formu) Çocuğun Kaç Aylık Olduğu :. /. / 20 Cinsiyeti : FORM-A ÖLÇME DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ FORMLAR EK-4 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK PROGRAMI İHTİYAÇ ANALİZİ FORMU (Anne-Baba Formu) Çocuğun Kaç Aylık Olduğu :. /. / 20 Cinsiyeti : Sayın anne-baba / veli,

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

Özel Gençlik İlkokul 1. Sınıflar İçin Rehberlik Seminerine Hoş geldiniz. Hazırlayan: Özel Gençlik İlkokulu PDR SERVİSİ

Özel Gençlik İlkokul 1. Sınıflar İçin Rehberlik Seminerine Hoş geldiniz. Hazırlayan: Özel Gençlik İlkokulu PDR SERVİSİ Özel Gençlik İlkokul 1. Sınıflar İçin Rehberlik Seminerine Hoş geldiniz Hazırlayan: Özel Gençlik İlkokulu PDR SERVİSİ İlkokul 1. Sınıfa Başlamak Demek; Ana Okulu Sınıflarından Okul Dönemine Geçiş Demektir

Detaylı

Çocuğunuz İlköğretime hazır mı

Çocuğunuz İlköğretime hazır mı Çocuğunuz İlköğretime hazır mı 444 OKAN / okankoleji.com Çocuğunuz İlköğretime Hazır mı? 1. sınıfa ya da Anaokuluna kimler devam edecekler? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2012/20 sayılı genelge

Detaylı

Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu

Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu Başarının Önsöz ü 1 2 Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu 1200 m² kullanım alanı, oyun salonları, çalışma sınıfları, sınıfların dışında açık ve kapalı oyun bahçesi, kum havuzu, bilim atölyesi, spor salonu,

Detaylı

ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA

ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA ETKİN ÖĞRENCİ REHBER ÖĞRETMEN AKADEMİK BAŞARI ARS TRAINING OLARAK AMACIMIZ; MİLLİ EĞİTİM MÜFREDATINA UYGUN OLARAK GELİŞTİRİLEN YARATICI DRAMA PROGRAMINI, UYGUN ÖĞRENME YAŞANTILARI

Detaylı

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN PROGRAMI. Page 3

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN PROGRAMI. Page 3 BİLSEM Page 2 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN PROGRAMI Page 3 Okullarda uygulanan örgün eğitim programı: İlköğretim ve bir dereceye kadar ortaöğretim programları öncelikle çoğunluğun bulunduğu ortam ve çevresinde

Detaylı

Hasan Kalyoncu Anaokulu olarak; geleceğe umut, sevgi, heyecan ve mutlulukla bakıyoruz.

Hasan Kalyoncu Anaokulu olarak; geleceğe umut, sevgi, heyecan ve mutlulukla bakıyoruz. Hasan Kalyoncu Anaokulu olarak; geleceğe umut, sevgi, heyecan ve mutlulukla bakıyoruz. Bizler Hasan Kalyoncu Anaokulu nda yeni öğrenciler yetiştirirken onların ilk eğitim kurumları olarak yüzeysellikten

Detaylı

Termodinamik ve Isı Aktarımı (MECE 310) Ders Detayları

Termodinamik ve Isı Aktarımı (MECE 310) Ders Detayları Termodinamik ve Isı Aktarımı (MECE 310) Ders Detayları Ders Adı Termodinamik ve Isı Aktarımı Ders Kodu MECE 310 Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ. Okul Eğitimi Süresi. Haftalık Ders Saati. Ders Kredisi

DERS BİLGİ FORMU BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ. Okul Eğitimi Süresi. Haftalık Ders Saati. Ders Kredisi DERSİN ADI DÖNEMİ ) BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ORTAK ORTAK Okul Eğitimi (Proje, Ödev, İş Yeri Eğitimi) X 3 56 64 120 Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) Bu derste bilişim olanaklarını kullanarak

Detaylı

Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin?

Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin? Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin? Öğrenmede değişen ne???? İnsanlar ve hayvanların öğrenmelerindeki farklar? Öğrenme??? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana

Detaylı

PROJE TABANLI ÖĞRETİM YAKLAŞIMI

PROJE TABANLI ÖĞRETİM YAKLAŞIMI PROJE TABANLI ÖĞRETİM YAKLAŞIMI NEDEN PROJE TABANLI ÖĞRENME SÜRECİNE İHTİYAÇ DUYUYORUZ? Eğitim ortamında biz eğitimcilerin en çok karşılaştığı problemler: Öğrenciler araştırma yapmayı bilmiyor. Kaynakları

Detaylı

ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ

ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ Özgüven Nedir? Özgüven en basit tanımıyla kişinin kendisine güvenmesidir. Daha geniş anlatımla, kişinin yapabildikleri ve yapamadıklarıyla, olumlu

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜMER ANAOKULU AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜMER ANAOKULU AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI 18 Kasım KASIM 4 Kasım 21 Ekim EKİM 7 Ekim AY HAFTA 2016 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜMER ANAOKULU AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI Verilecek Konu Kaynakça Görevli Öğretmen OKULDAKİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI 4.1. Tanımı

Detaylı

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Alanın Tanımı Çocuk gelişimi ve eğitimi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Alanın Amacı Çocuk Gelişimi

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Doç. Dr. Cevat ELMA İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı E-posta: cevat.elma@omu.edu.tr Öğretmen liderliğini etkileyen faktörler: Bilgi kaynaklarının

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

Ders Adı : ZİHİN ENGELLİLER VE EĞİTİMİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri

Ders Adı : ZİHİN ENGELLİLER VE EĞİTİMİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ZİHİN ENGELLİLER VE EĞİTİMİ Ders No : 0310500015 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Tek düze düşünmek yerine çok boyutlu düşünebilme.

Tek düze düşünmek yerine çok boyutlu düşünebilme. Drama Yetenekleri Nelerdir? Sabit fikirler yerine yaratıcı fikirler üretebilme. Tek düze düşünmek yerine çok boyutlu düşünebilme. Tek başına karar verebilme. Bilgiyi her yerde kullanabilme. Ezbercilik

Detaylı

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK 2015 Proje Adı: AİLEM OKULDA Projenin Sahibi: Nenehatun Ortaokulu Sekretarya: Nenehatun Ortaokulu Proje Ekibi Projenin Sloganı:

Detaylı

NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE

NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE BAŞLAMA ZAMANI OYUN ZAMANI ETKİNLİK ZAMANI GÜNÜ DEĞERLENDİRME

Detaylı

1.Öğrenci nitelikleri 2.Öğretim hizmetinin niteliği 3.Öğrenme ürünleri. Tam Öğrenme Kuramı - Bloom

1.Öğrenci nitelikleri 2.Öğretim hizmetinin niteliği 3.Öğrenme ürünleri. Tam Öğrenme Kuramı - Bloom Tam Öğrenme Kuramı - Bloom Bloom, geliştirmiş olduğu tam öğrenme modelinde okul ortamı gibi toplu öğrenmelerde gözlenen bireysel farklılıkların nedenlerini incelemekte ve bu tür bireysel farklılıkları

Detaylı