İDARİ VE MALİ ELKİTABI HAREKETLİLİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İDARİ VE MALİ ELKİTABI HAREKETLİLİK"

Transkript

1 İDARİ VE MALİ ELKİTABI HAREKETLİLİK ULUSAL AJANS TÜRKİYE 2005

2 GİRİŞ İdari ve Mali Elkitabı, yerleştirme/değişim (YE/DE) projeleri için bir yardım ve yönetim aracıdır. Bu elkitabı, Ulusal Ajans (UA), ile proje sahibi arasındaki Anlaşmanın bir parçasıdır. Bir araç olarak mali yönetimin amacı, YE/DE projelerinin makul bir maliyetle yürütülmesini sağlamaktır. Bu para karşılığı değer temel kavramı, proje değerlendirmede kilit rol oynayacaktır. Elkitabında ortaya konulan tavsiyeler, Leonardo da Vinci programı altında hareketlilik projeleriyle bağlantılı olarak yüklenilen tüm masraflar için geçerlidir. Elkitabında kullanılan terimlerin tanımları: Proje sahibi: Yararlanıcı: Öngörülen prosedürlere uygun olarak, program kapsamında ülkelerarası işbirliği için bir teklif verme niyetini beyan eden herhangi bir kamu, özerk veya özel kurum veya kuruluş. Proje sahibi kuruluş, teklif kabul edildiğinde yüklenici olacaktır. Proje sahibi, projeyi yürütmede genel sorumluluğu üstlenir. Bir YE veya DE projesi altında, çalışmakta veya eğitim görmekte olduğu veya geldiği veya ikamet ettiği ülkeden başka bir ev sahibi ülkeye gönderilen tüm genç insanlar veya yetişkinler. Bir kişi bir teklif döneminde sadece tek bir projede yararlanıcı olabilir. YE ve DE projelerinde genç insanlara veya fiziksel engellilere refakat eden kişiler projenin yararlanıcısı sayılmazlar. Ancak yine de, refakatçi kişiler LdV Fonundan mali destek alabilirler. Ortak: Gönderen kuruluş (proje sahibinden başkası ise), ev sahibi kuruluş veya aracı kuruluş. Ev sahibi kuruluş: YE/DE dönemi boyunca yararlanıcıları kabul eden şirket, kurum veya eğitim kuruluşu. UA: Proje sahibinin yerleşik olduğu, programa katılan ülkenin Leonardo da Vinci birimi. Ortaklık: Proje sahibi ile ortaklar arasındaki ilişki. İmzalamaya yetkili kişi: YE/DE projeleri için, proje sahibini veya ortağını imzası ile yasal olarak temsile yetkili kişi. Küçük proje: En fazla 5 yararlanıcı için hazırlanan bir proje. Dezavantajlı Gruplar: Türkiye nin Kalkınmada Öncelikli Yörelerinden 2 yararlanıcılar. İşsiz insanlar 3, göçmenler, nüfusu 5000 in altında olan yerlerde yaşayan kişiler. 2 Kalkınmada Birinci Öncelikli Bölgeler 50 vilayeti kapsamaktadır. Bu bölgelerin yüzölçümü ülke yüzölçümünün yaklaşık %55 i ve nüfusu ülke nüfusunun %36 sıdır. 3 İşsiz kişi, Türkiye İş Kurumuna en az 6 aydır işsiz olarak kayıtlı olan kişi demektir. 2

3 I. HAREKETLİLİK FAALİYET ALANI İÇİN TEKLİF HAZIRLAMA Hareketlilik Faaliyet alanında bir proje teklifi hazırlamaya başlamak için, LdV Türkiye Ulusal Ajansı web sitesi adresinde verilen aşağıdaki dokümanlara başvurulmalıdır: Konsey Kararı AB Teklif Çağrısı Proje sahipleri için genel rehber Hareketlilik faaliyet alanı için mevcut başvuru formu Hareketlilik projeleri için Rehber Türkiye için Hareketlilik İşletim Planı (özet) Hareketlilik faaliyet alanı İdari ve Mali Elkitabı Proje bütçenizi oluşturmak için bu elkitabının Bölüm II.4 ünde bulunan bilgileri kullanınız. II. KABUL EDİLEN BİR PROJENİN YÖNETİMİ II.1. ORTAKLIK İÇİ VE PROJE SAHİBİ İLE ULUSAL AJANS ARASINDAKi İLİŞKİLER II.1.1. UA/PROJE SAHİBİ İLİŞKİLERİ UA ve proje sahibi arasındaki Anlaşmanın şartlarına uygun olarak, UA, mali yönleri dahil Anlaşmanın uygulanmasını izlemekten sorumludur. UA, Anlaşmanın idari ve mali yönetimine ilişkin tüm hususlar için proje sahibinin esas irtibat noktasıdır. Yasal veya mali etkisi olan herhangi bir talep, yazılı olarak (faks veya posta ile) UA ya gönderilmelidir. Bu tür yazılar alındığında UA tarafından yazılı olarak teyit edilecektir. Anlaşmaya temelden bir değişiklik getirmesi muhtemel bir talep, akit kuruluş için imzalamaya yetkili kişinin orijinal imzasını taşımalıdır. Böyle bir talep yalnızca imzalamaya yetkili kişi ve UA tarafından imzalanan bir değişiklik şeklinde kabul edilebilir. Yüklenici (proje sahibi) YE/DE projesinin uygulanmasının yanı sıra, alınan fonların kullanılması ve YE/DE yararlanıcılarına ödenen meblağlar için UA ya karşı sorumludur. Buna uygun olarak, yüklenici, UA ya uygun raporlamayı sağlamak için gerekli önlemleri alacaktır. Yüklenici, YE/DE nin uygun şekilde yürütülmüş olduğunu gösteren tüm bilgi ve/veya dokümanları toplayacaktır. Yüklenici (proje sahibi) Leopass Türkiye yi (Hareketlilik projelerini internet aracılığıyla oluşturmaya ve yönetmeye olanak tanıyan bir araçtır) kullanarak proje için talep edilen bütün verileri girmekle yükümlüdür. Her yükleniciye (proje sahibine) Leopass Türkiye yi kullanabilmeleri için kullanıcı adı ve parola UA tarafından verilecektir. Proje sahipleri, UA ile yaptıkları tüm yazışmalarda proje numaralarını belirtmelidir. 3

4 II.1.2. PROJE SAHİBİ/ORTAK İLİŞKİLERİ Etkili YE/DE yönetimi için bilgi dağıtımının vazgeçilmez olduğu göz önüne alınarak, proje sahibi ve her bir ortak, YE/DE projesinin uygun şekilde yürütülmesine ilişkin tüm faydalı bilgileri ortaklığın her bir üyesine iletecektir. Eğer yüklenici yegane gönderen ortak değilse, diğer gönderen ortaklar ile bir anlaşma yapacaktır. İlaveten, gönderen ortak ve ev sahibi ortağın hakları ve vecibeleri, genel olarak iki tarafın yüklenici ile UA arasında yapılan Anlaşmaya uymasını şart koşan bir anlaşmada resmi hale getirilmelidir. Gönderen ortak ve yararlanıcının hakları ve vecibeleri, yüklenici ve UA arasında yapılan ve gönderen ortak ve ev sahibi ortak veya kuruluş arasındaki Anlaşmaya dahil edilen yararlanıcıları etkileyen hakları ve vecibeleri listeleyen Anlaşmaya iki tarafın uymasını şart koşan başka bir anlaşma da resmi hale getirilmelidir. On sekiz yaşın altında olan yararlanıcılar için yüklenici, refakatçi kişi ile bir sözleşme yapar ve yararlanıcıların listesi ve bunun yanı sıra yararlanıcıların ebeveyninden yurtdışına seyahat için noter onaylı vekaletnameleri buna eklenir. Sözleşme örnekleri adresinde mevcuttur. II.2. PROJEDE DEĞİŞİKLİK İSTEKLERİ II.2.1. YE/DE LİSTESİNİN REVİZYONU Proje sahibi, dilerse, verilen Topluluk mali desteğine bağlı olarak, ilk teklif edilen YE/DE listesinin revizyonunu teklif edebilir. Bu amaçla, proje sahibi, Topluluk katkı miktarını öğrenir öğrenmez UA ya bilgi vermeli ve tüm mevcut bilgileri sunmalıdır. YE/DE sayısı ve süresinin ayrıntıları, durum değerlendirmesini mümkün kılmak için tüm durumlarda zorunludur. Her hareket hakkında tam bilgi dahil, YE/DE lerin nihai listesi, nihai rapora eklenmelidir. Bu liste, raporlamanın ayrılmaz bir parçası olup belirtilen liste, kabul edilmeden ve Leonardo da Vinci tahsisatından herhangi ödeme yapılmadan önce UA tarafından incelenmelidir. Yetki verilmemiş ve/veya gerekçesiz değişiklikler olması durumunda, UA, değerlendirmeden sonra söz konusu değişikliğe karşılık gelen mali desteğin geri ödenmesini talep etme hakkını saklı tutar. II.2.2. BÜTÇE DEĞİŞİKLİKLERİ Proje sahibi, gerekirse, verilen Topluluk mali desteği ışığında revize bir bütçe teklif edebilir. Teklif edilen revize bütçe, UA tarafından kabulden önce değerlendirilecektir. Kabul edildiğinde, revize bütçe, sözleşme statüsüne sahip olur. II.3. GİDERLERİN UYGUNLUĞU Genel olarak, uygun giderler, programa katılan ülkeler arasındaki hareketliliğe ilişkin olanlardır. Avrupa Birliğine Üye ülkeler, Avrupa Ekonomik Alanını 4 oluşturan Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkeleri, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye. Harcamaların uygunluğu, harcamaların genel çerçevesi, mahiyeti ve miktarına göre değerlendirilecektir. Kabul edilebilir harcamalar bölüm II.4.1, II.4.2, II.4.3 te açıklanmıştır. Belirli bazı türden harcamalar, her koşulda kabul edilemez sayılacaktır, özellikle: Avrupa Birliği dışında bulunan ve resmi olarak programa katılmayan diğer ülkeler arasındaki hareketlere ilişkin giderler; Sözleşme dönemi dışında yüklenilen giderler; 4 Norveç, Lihtenştayn, İzlanda. 4

5 Projeyle doğrudan bağlantısı olmayan giderler; Bu faaliyet alanı altında gerekçeli olmayan giderler; Banka ücretleri ve borç faizleri; Kur işlemlerinden doğan kayıplar. II.4. YERLEŞTİRME/DEĞİŞİM PROJELERİ İÇİN MALİ KATKI Leonardo da Vinci programına katılan yararlanıcılardan katılım, kayıt vs. ücreti alınmayacaktır. Mali destek, kişi başına verilir. Yararlanıcı sayısında yapılan bir azaltma, finansmanda buna karşılık gelen bir azalma demektir. Hareketliliği finanse etmek için varsa destek sağlayabilecek diğer kuruluşlarından alınan meblağlar katkı sayılır. Yeni mali düzenlemeye göre, bu katkılar, kısım II.4.1, 2 ve 3 te ayrıntıları verilen özel giderlerin maliyetini karşılamak içindir. Ancak, projelerin kalitesini artırmak için diğer kaynaklardan da uygun kaynak elde edilebilir. II.4.1. YE/DE YARARLANICILARI İÇİN MALİ DESTEK Bu mali destekler üç bölümden oluşmaktadır: a) Sabit oranlı harcırah b) Seyahat maliyetleri (vize maliyetleri dahil) c) Sigorta maliyetleri Proje sahipleri, Hareketlilik Proje Sahipleri için Rehber e başvurmalıdır. Avrupa Komisyonu tarafından ülkelerarası yerleştirme/değişim projelerine yapılan mali katkı, bir yerleştirme veya bir değişim için yararlanıcı başına her bir faaliyetin azami süresine karşılık gelen azami miktar olan Euro yu aşamaz. Bu miktar, yalnızca engelli katılımcılar için arttırılabilir. Ancak, Konsey Kararının 2 nci Maddesinde ortaya konulan Euro luk azami miktara uymakla birlikte, işgücü piyasasında dezavantajlı olan kişilere özel önem verilecektir. Bu nedenle, aşağıda belirtilen miktarlar yalnızca gösterge olup aşağıdaki ortalama maliyetlere dayanmaktadır: Seyahat giderleri: 600 Sigorta maliyetleri: o Değişim projeleri için yararlanıcı başına 50. o Yerleştirme projeleri için yararlanıcı başına 100 Bu demektir ki, kısım II.4.1.a da sabit oranlı harcırah için belirtilen miktarlar, bu ortalama rakamlardan farklılaşmaları dikkate almalıdır. Örneğin, sürenin bir eylemin azami süresine karşılık geldiği ve gerçek seyahat giderlerinin 600 luk ortalamadan düşük olduğu bir yerleştirme veya değişim halinde, sabit oranlı harcırah yu geçebilir. Eğer gerçek seyahat giderleri 600 yu geçerse bunun aksi uygulanır.(bakınız Ek 2). İlaveten, engelli kişiler 5 için, Ulusal Ajans, Topluluk katkısını iki katına çıkarma seçeneğine sahip olacaktır. Bu artışın haklı olduğu hallerde, Topluluk mali katkısı, bir yerleştirme veya bir değişim için yararlanıcı başına olabilir, bu azami miktar her bir eylemin azami süresine karşılık gelmektedir. Refakatçi kişilerin gerektiği hallerde (örneğin, reşit olmayanların dahil olduğu her 10 kişi için bir refakatçi, tıbbi gözetim gerektiren kişilerin, fiziksel veya algısal engelli kişilerin, ağır sorunları olan genç 5 Engelli kişi, fiziksel, zihinsel ve sosyal yeteneklerinin en az %40 ını doğumda veya bir kaza sonucu veya en az altı ay süren sağlık problemi sonucunda yitirmiş kişidir. Engelli yararlanıcılar, Özürlüler İdaresi Başkanlığından verilen resmi bir doküman veya kimlik kartına sahip olmalıdır. 5

6 lerin vb. yararlanıcıların bulunduğu projeler), bu kişilere söz konusu gruptaki yararlanıcılara verilen ile eşit miktarda mali destek verilebilir; ancak yararlanıcıların engelli olduğu haller hariç olup bu durumda mali destek bir yerleştirme veya bir değişim için her bir eylemin azami süresine karşılık gelen azami miktar olan yu aşamaz. II.4.1.a Sabit oranlı harcırah Bu sabit oranlı harcırahın, yararlanıcıya bir banka havalesi şeklinde ödenmesi gerekir. Hedef grubun mahiyetinin refakatçi bir kişiyi gerektirdiği grup hareketlilik projeleri durumunda, barınma, kullanım ve diğer yerel masrafların gönderen kuruluş vasıtasıyla karşılanmasına ve mali desteğin gönderen kuruluş tarafından yönetilmesine izin verilecektir. Bu durumda, proje sahibi talep üzerine, yararlanıcıların mali destekleri üzerinde yüklenilen giderleri faturalar/destekleyen belgeler ile kanıtlayabilmelidir. Yerleştirmeler: Temel mesleki eğitim (Meslek Lisesi 6, Teknik Lise, Anadolu Teknik Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Mesleki Eğitim Merkezleri, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri) Bu hedef grup için mali destek3 haftalık 360 asgari gösterge ile 39 haftalık bir yerleştirme için azami gösterge arasında olacaktır. Eğer mevcut eş-finansman yararlanıcının kabul edilebilir maddi koşullar altında bir yerleştirme alabilmesine imkan tanırsa bu gösterge miktarı indirilebilir. Toplam luk tutar, kısım II.4.1 in üçüncü paragrafındaki düşünceler ışığında göz önüne alınmalıdır. Asgari süre normal olarak üç haftadır ve azami süre 39 haftadır. (Bakınız Ek 2, Ek 3) Kısım II.4.1 in beşinci paragrafında belirtilen hükümlere uygun olarak mali destek engelli katılımcılar için arttırılabilir. Yerleştirmeler: Yüksek Öğrenim (Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri, Üniversite Öğrencileri (4-6 yıllık), Lisansüstü Öğrenciler (yüksek lisans ve doktora programlarındaki öğrenciler)] Bu hedef grup için, mali destek 3 aylık (13 hafta) bir yerleştirme için asgari gösterge, 12 aylık (52 hafta) bir yerleştirme için azami gösterge arasında olacaktır. Eğer mevcut eş-finansman yararlanıcının kabul edilebilir maddi koşullar altında bir yerleştirme alabilmesine imkan tanırsa bu 3 aylık yerleştirme için asgari gösterge azaltılabilir. Toplam luk tutar, kısım II.4.1 in üçüncü paragrafındaki düşünceler ışığında göz önüne alınmalıdır. Asgari süre normal olarak 13 hafta, ve azami süre 52 haftadır. (bakınız Ek 2 ve Ek 4) Kısım II.4.1 in beşinci paragrafında belirtilen hükümlere uygun olarak, mali destek, engelli katılımcılar için artırılabilir. Yerleştirmeler: Genç işçiler ve yeni mezunlar Bu hedef grup için, mali destek 9 haftalık bir yerleştirme asgari gösterge, 52 haftalık bir yerleştirme için azami gösterge arasında olacaktır. Eğer mevcut eş-finansman yararlanıcının kabul edilebilir maddi koşullar altında bir yerleştirme alabilmesine imkan tanırsa bu 9 haftalık yerleştirme için asgari gösterge indirilebilir. Toplam luk tutar, kısım II.4.1 in üçüncü paragrafındaki düşünceler ışığında göz önüne alınmalıdır. Asgari süre normal olarak 9 hafta, ve azami süre 52 haftadır. Bknz. Ek2-Ek5 Kısım II.4.1 in beşinci paragrafında belirtilen hükümlere uygun olarak, mali destek engelli katılımcılar için arttırılabilir. Değişimler: Mesleki eğitim programı planlayıcıları ve yöneticileri, eğiticiler ve mesleki rehberlik uzmanları, her türden meslek liseleri, üniversiteler ve mesleki eğitim merkezlerinin rehberlik ve danışmanlık faaliyetlerinden sorumlu olanlar ve bunların yanı sıra hizmet içi eğitim merkezlerindeki formatör öğretmenler, insan kaynakları yöneticileri, usta öğreticiler ve şirketlerdeki eğitim uzmanları değişim projeleri yararlanıcılarıdır. Değişimlere ilişkin olarak mali destek 1 haftalık bir değişim için 450 asgari gösterge, altı haftalık bir değişim için 2850 azami gösterge arasında olacaktır. Eğer gerçek eş-finansman yararlanıcının kabul edilebilir maddi koşullar altında bir değişim yapabilmesine imkan tanırsa, haftalık 450 luk gösterge indirilebilir. Toplam 2850 luk tutar, kısım II.4.1 in üçüncü paragrafındaki düşünceler ışığında 6 Lise: Her tür Mesleki Orta Öğrenim Kurumu 8 İlaveler adresinde yer alacaktır. 6

7 göz önüne alınmalıdır. Asgari süre normal olarak bir haftadır, ve azami süre altı haftadır. (bakınız Ek 2, Ek 6) Kısım II.4.1 in beşinci paragrafında belirtilen hükümlere uygun olarak, mali destek engelli katılımcılar için artırılabilir. Değişimler: Dil yeterlilikleri alanındaki eğiticiler, öğretmenler ve uzmanlar Değişimlere ilişkin olarak, 1 haftalık bir değişim 500 asgari gösterge, altı haftalık bir değişim için 3150 azami gösterge arasında olacaktır. Eğer gerçek eş-finansman yararlanıcının kabul edilebilir maddi koşullar altında bir değiştirme alabilmesine imkan tanırsa, haftalık 500 luk gösterge indirilebilir. Toplam 3150 luk tutar, kısım II.4.1 in üçüncü paragrafındaki düşünceler ışığında göz önüne alınmalıdır. Asgari süre normal olarak bir haftadır, ve azami süre altı haftadır. (bakınız Ek 2, Ek 7) Kısım II.4.1 in beşinci paragrafında belirtilen hükümlere uygun olarak, miktar, engelli katılımcılar için artırılabilir. II.4.1.b Seyahat masrafları Seyahat masrafları,gerekli dokümanlarla desteklenen gerçek giderlere dayandırılmalıdır. 1. Yalnızca proje altında onaylanan faaliyetlerle doğrudan bağlantılı olan seyahat masrafları (vize dahil) kabuledilebilir olacaktır. Bu masrafların gerekçeleri nihai mali tabloda açıkça belirtilmeli ve nihai raporda bir LdV eğitim dönemine bağlanmalıdır. 2. Yararlanıcıların en ekonomik seyahat şeklini kullanmaları gereklidir, yani, hava yoluyla seyahat için mümkün olduğunca Apex biletleri kullanılmalı ve indirimli tarifelerden yararlanılmalıdır. 3. Otomobil ile seyahat halinde, yalnız bir veya birden fazla yerleştirme/değişim yararlanıcısını taşıyan araçlar arasında bir ayrım yapılacaktır. Birinci durumda, kabuledilebilir masraflar demiryolu veya havayolu ücretlerine bağlıdır. İkinci durumda, kabuledilebilir giderler vergi yönünden sakıncası olmayan kilometre başı bir ödeneğe bağlı olacaktır. Ancak, tüm durumlarda, yararlanıcıların seyahatin gerekçelerini göstermesi ve onun gerçekten yapıldığını kanıtlaması gerekmektedir. 4. LdV fonundan yararlanıcı başına yalnızca bir gidiş-dönüş bileti kabuledilebilir harcamadır. 5. Bir refakatçi kişiye izin verilen projelerde, refakatçi kişinin seyahat masrafları da kabuledilebilir harcamadır. II.4.1.c Sigorta maliyetleri Ulusal Ajans, her yüklenicinin her yararlanıcıyı aşağıdaki durumlara karşı sigorta ettirdiğini kontrol edecektir: Hukuki sorumluluk, katılımcıların neden olduğu muhtemel hasarı kapsayan Sağlık/kaza/maluliyet Yardım/ülkesine geri gönderme. Bu üç kapsama alanı için, önce yararlanıcıları ev sahibi ülkede kapsayacak sigortaya kendi ülkelerinde sahip olup olmadıkları belirlenmelidir. Ulusal mevzuat altında ehil olan tüm yararlanıcılar usulünce doldurulmuş bir sigorta formu almalıdır. İlaveten, proje sahibi, ev sahibi kuruluşun yararlanıcıları yerleştirme/değişim esnasında kapsayan sigortaya sahip olup olmadığını kontrol edecektir. Mevcut sigortanın yukarıdaki riskleri kapsamadığı durumlarda, proje sahibi, yerleştirme/değişim dönemi için ilave sigortanın yapılmasını sağlamalıdır. O zaman, maliyetler, gerçek gider esasıyla Leonardo da Vinci fonu tarafından finanse edilecektir. İlgili olmayan sigorta poliçelerinin (örneğin yaşam sigortası, vs) maliyeti tüm hallerde kabul edilemez harcamadır. 7

8 II.4.2. PEDAGOJİK, KÜLTÜREL VE DİL HAZIRLIĞI, VE KOBİ LER İÇİN DESTEK Konsey Kararına göre, her proje için tahsisatın %10 una kadar bir miktar aşağıdakiler için kullanılabilir: Proje teklifleri kabul edilen KOBİ lere yararlanıcıları göndermelerinde yardım etme. Bu yardım, KOBİ ve proje başına 500 yu aşmayacaktır. Yerleştirme projeleri sahiplerine yalnızca yararlanıcıları hazırlamalarına yardım etme. Pedagojik, kültürel ve dil hazırlığı, 13 haftadan az bir yerleştirme için 200 yu,13-17 haftalık yerleştirmelerde 300 yu ve 17 haftadan uzun bir yerleştirme için 500 yu aşamaz, ve bunun için proje sahibi başına ve seçim yılı başına luk bir tavan vardır. Nadiren, değişim projelerinin pedagojik, kültürel ve dilsel hazırlığına ilişkin olarak yapılacak mali destek, Ulusal Ajans tarafından değerlendirmeyi müteakip, proje için gerekli ise ve yeterli gerekçe sağlanırsa (yerleştirmeler için konulan tavanlara uyularak) ilgili proje sahiplerine verilebilir. Ayrıca, değişim projesi yararlanıcıları için bu tarz hazırlıkların sadece değişimden ÖNCE yapılabileceğine de dikkat edilmelidir. Programa yazılan dil hazırlığı masrafları, mütekabil destekleyici belgeleri ile birlikte gerçek giderlere dayalı olmalıdır. Dilsel hazırlık, yerleştirme veya değişimin içeriği ile doğrudan bağlantılı olmalıdır. Her bir yerleştirme veya değişime özgü olmalı ve Leonardo da Vinci programına katılan bir ülkede profesyonelkişiler tarafından sağlanmalıdır. Hazırlığın içeriği yararlanıcı ile proje sahibi arasındaki Anlaşmada ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Eğer gönderen üniversite, okul veya eğitim kuruluşu, normal kursları vasıtasıyla yararlanıcıya dil hazırlığı sağlarsa, dil hazırlığı için Leonardo da Vinci tahsisatından fon verilmeyecektir. Dil hazırlığı Türkiye de gerçekleştirildiği taktirde, hazırlık süresinin yerleştirme süresinin dışında olduğuna, fakat evsahibi ülkede gerçekleştirildiğinde hazırlık süresinin yerleştirme süresine dahil olduğuna dikkat edilmelidir. Ayrıca değişim projelerinde ve üniversite öğrencilerine yönelik yerleştirme projelerinde eğer yararlanıcılar yurtdışında dil kursuna katılıyorlarsa, bunun akşam saatlerinde veya Cumartesi günlerinde gerçekleştirilmesi gerekir. II.4.3. Yönetim ve izleme maliyetleri Yönetim ve izleme maliyetleri, 13 haftadan az bir değişim veya yerleştirme programı için yararlanıcı başına 100 luk veya üç ay ve daha fazla olan bir yerleştirme için yararlanıcı başına 200 luk sabit oranlı azami miktara kadar proje sahibine ödenir, hareketlilik anlaşmasının kapsadığı dönem için proje sahibi başına luk bir azami rakam vardır. Bu maliyetler projenin organizasyonu ve izleme/değerlendirmesini, proje sahiplerinin ve/veya ortaklarının hazırlık ve takip ziyaretleri için harcırah masrafları yanı sıra iletişim ve fotokopi maliyetlerini kapsamaktadır. Proje sahibi, ortaklarıyla yaptığı anlaşmalar vasıtasıyla, kendisine verilen yönetim maliyetlerini bu maliyetleri gerçekten yüklenmiş olan kuruluşlar ile paylaşma seçeneğine sahip olacaktır. Az sayıda yararlanıcı olması nedeniyle yukarıdaki finansmanın yetersiz kaldığı dezavantajlı hedef gruplara yönelik küçük projeler (girişteki tanımlara bakınız) için, hazırlık ve takip ziyaretlerini karşılamak üzere ilave finansman (yönetim maliyetleri için yararlanıcı başına verilen 100 luk sabit orana ilave olarak), Ulusal Ajansın izleme ve mutabakatına tabi olarak verilebilir. Bu projelerin sahipleri, başvuru formuna ekli mali tabloda bu ziyaretler için öngörülen miktarı belirteceklerdir. II.5. YÜKLENİCİ TARAFINDAN PROJENİN MALİ YÖNETİMİ II.5.1. GENEL Projelerin seçilmesi, her bir projenin genel resmine bağlı olduğu kadar, proje mali yönetimi açısından, projeye sağlanan tüm mali desteğin bütün proje masraflarını karşılayabilmesine de bağlıdır. 8

9 II.5.2. BANKA HESABI UA ile yüklenici arasındaki Anlaşmada anılan ve Leonardo da Vinci katkısının yatırılacağı hesap: Yüklenicinin ülkesinde yerleşik bir bankacılık kurumunda, akit kuruluşun adına açılmalı (hiçbir şekilde kişisel bir hesap olamaz); İlke olarak projeye özgü olmalıdır. Eğer genel bir hesap ise, yüklenici tüm hallerde projeye ilişkin gider ve gelirleri teşhis etmeyi mümkün kılan bir muhasebe sistemi kurmalıdır; Mümkün olan hallerde bir Euro hesabı olmalıdır. Hesaptan nakit çekişlere izin verilmez. Refakatçi kişilerin yer aldığı gruplarda refakatçinin (ölümbknz. II.4.1), yöneteceği miktarlar banka havalesi ile ona gönderilecektir. II.5.3. DAHİLİ MUHASEBE VE PROJE İZLEME SİSTEMİ Yüklenici, aşağıdakileri teşhis etmeyi mümkün kılan bir analitik muhasebe sistemi veya uygun bir dahili sistem kuracaktır: Proje için finansman kaynakları; Projeye ilişkin olan ve proje döneminde yüklenilen giderler. İdeal olarak, projeyi yürütmekten sorumlu kişiler, mali yönetimden sorumlu olan kişilerden farklı olmalıdır. II.5.4. DÖVİZ KURU Raporlarda belirtilen miktarların (Euro) cinsinden ifade edilmesi gerekli olduğu için, yüklenici bir dizi çevirme yapmak zorunda kalacaktır. Raporları hazırlarken kullanılan döviz kurları, banka işlemleri için kullanılan kurlara dayalı olacaktır. Bu konuyla ilgili iki türlü durum olabilir: cinsinden bir hesap durumunda, yüklenici hesaptan cinsinden düşülen miktarları alacaktır; ulusal para birimi cinsinden bir hesap durumunda, yüklenici, sözleşmede açıklanan Komisyon döviz kuruna dayalı kuru kullanacaktır. Döviz kuru dalgalanmalarının Topluluk mali desteğini hiçbir şekilde etkilemez. EK 1 Dezavantajlı hedef gruplara yönelik küçük projeleri yöneten kişiler için seyahat ve harcırah masraflarına ilişkin uygunluk kuralları Genel olarak, yalnızca projeyle doğrudan bağlantılı seyahat Leonardo da Vinci programı tarafından finanse edilebilir. Seyahat, açıkça belirtilen belirli faaliyetlere (hazırlık, izleme, değerlendirme) ilişkin olmalıdır. Anlaşma altında uygun olan seyahat maliyetleri, en ekonomik koşullarda yapılan (Örneğin, Apex biletleri ve şartlar elverdiğince indirimli tarifeler vb.) seyahatlerle sınırlı gerçek giderlere dayalı olacaktır. Otomobil ile seyahat, eğer gerekçeliyse ve aşırı pahalı değilse, aşağıdaki gibi geri ödenecektir: özel araç kullanılması: mütekabil birinci sınıf tren ücreti esasıyla (aynı araçta birkaç kişi seyahat etse dahi, masraflar yalnızca bir bilet fiyatı esasıyla geri ödenecektir); kiralık araç (azami sınıf B veya muadili) veya taksi kullanılması: gerçek maliyetler esasına dayalı diğer ulaşım vasıtalarına göre aşırı pahalı olmaması kaydıyla. Ortaklık üyelerinin yerleşik olduğu bölgelerin dışına seyahatlerin projeyle olan ilişkileri önceden gerekçeleriyle açıklanmalıdır. Dezavantajlı hedef gruplara yönelik küçük projelerin hazırlık, izleme ve değerlendirmesine ilişkin faaliyetlerle görevli kişilerin barınma/harcırah maliyetleri, aşağıdaki şartlarla proje tarafından finanse edilebilir: 9

10 kalış yerindeki fiyatları dikkate alarak makul olması, ortaklığın üye kuruluşlarında yürürlükte olan dahili kurallara uygun olması. Ancak, aşağıdaki günlük oranların en düşüğünü aşmamalıdır: seyahat etmekte olan kişinin mensup olduğu kuruluşun uygulamakta olduğu, kişi başına günlük miktar; aşağıdaki tabloda verilen, kişi başına azami günlük miktar 8 : Varış ülkesi Günlük azami Varış ülkesi Günlük azami B Belçika 150 IS İzlanda 183 DK Danimarka 179 FL Liechtenstein 174 D Almanya 127 N Norveç 171 GR Yunanistan 113 BG Bulgaristan 157 E İspanya 141 CZ Çek Cumhuriyeti 214 F Fransa 130 EE Estonya 129 IRL İrlanda 165 CY Kıbrıs 100 I İtalya 130 LV Letonya 174 L Lüksemburg 143 LT Litvanya 126 NL Hollanda 148 HU Macaristan 136 A Avusturya 122 PL Polonya 227 P Portekiz 143 RO Romanya 185 FIN Finlandiya 156 SI Slovenya 148 S İsveç 157 SK Slovakya 164 UK Birleşik Krallık 199 MT Malta

11 Ek 2 Temel mesleki eğitimden geçen kişiler Süre Asgari/azami iaşe-ibate göstergeleri Yerleştirme/Değişimin süresine göre Mali Desteğin dağılımı Yerleştirmeler Değişim Öğrenciler Genç işçiler ve yeni mezunlar İnsan Dil yeterlilikleri kaynaklarından alanındaki sorumlu kişiler, eğiticiler ve eğiticiler ve uzmanlar danışmanlar Süre Süre Süre Asgari/azami Asgari/azami Asgari/azami iaşe-ibate iaşe-ibate iaşe-ibate göstergeleri göstergeleri İ.K. için Dil için hafta Asgari 3 hafta 360 Asgari 13 hafta Asgari 9 hafta Asgari 1 Azami 39 hafta Azami 52 hafta Azami 52 hafta Azami 6 hafta İlk teklifleri başarılı bulunan KOBİ ler veya Pedagojik, kültürel ve dilsel hazırlık küçük projeler için ilave destek KOBİ ler için destek, Projenin toplam bütçesinin %10 una kadar, ancak her halülkarda 500 yu geçmeyecek miktarda verilebilir. %10 un hem KOBİ lere yardım hem de hazırlık maliyetlerini içerdiğine dikkat ediniz. İ.K. için Yönetim ve İzleme Maliyetleri Dil için Yerleştirme süresi Yararlanıcı için miktar Yerleşim/değişim süresi Yararlanıcı için miktar 13 haftadan az haftadan az hafta ve 13 haftadan fazla haftadan fazla 500 Bir projeye tahsis edilebilecek azami miktar her seçim yılında ve her proje sahibi için yu aşamaz Hareketlilik anlaşmasının kapsadığı dönem boyunca bir proje sahibine, tahsis edilebilecek azami miktar her seçim yılında ve her proje sahibi için yu aşamaz Azami seyahat masrafları göstergesi Azami sigorta maliyetleri göstergesi 600 Değişim projeleri için yararlanıcı başına 50 Yerleştirme projeleri için yararlanıcı başına 100 Ek 3 9 İlave bilgi için bakınız bölüm II.4.2.

12 asgari süreler için haftalık X 2 aya kadar X Temel Mesleki Eğitim Görenler için Sabit Oranlı Harcırah (İaşe-İbate) 3 aya kadar X 6 aya kadar X asgari süre 1 ay 2 ay 3 ay 4 ay 5 ay 6 ay 7 ay 8 ay 9 ay 9 aya kadar X 3 hafta BG Bulgaristan RO Romanya LV Letonya LT Litvanya SK Slovakya PL Polonya SI Slovenya CZ Çek. Cumh CY G.Kıbrıs RY HU Macaristan EE Estonya MT Malta PT Portekiz GR Yunanistan LU Lüksemburg IT İtalya ES İspanya LI Lihtenştayn BE Belçika FR Fransa DE Almanya AT Avusturya NL Hollanda IE İrlanda UK B. Krallık

13 (İngiltere) FI Finlandiya SE İsveç IS İzlanda DK Danimarka NO Norveç

PROJE DÖNGÜSÜ EL K TABI

PROJE DÖNGÜSÜ EL K TABI E itim ve Kültür Hayatboyu Ö renme Program LEONARDO DA VINCI Hayatboyu Öğrenme Programı 2007-2013 LEONARDO DA VINCI PROJE DÖNGÜSÜ EL K TABI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Bir liği Eğitim ve Gençlik Progr amları Merkezi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Bir liği Eğitim ve Gençlik Progr amları Merkezi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Bir liği Eğitim ve Gençlik Progr amları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJ E ve BİREYSEL FAALİYETLER 2009 YILI ULUSAL

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı. Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti 2009 Kılavuzu

Hayatboyu Öğrenme Programı. Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti 2009 Kılavuzu Hayatboyu Öğrenme Programı Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti 2009 Kılavuzu Programın Tanımı ve Amacı En geniş anlamıyla program, hayatboyu eğitim kalitesinin artırılmasını desteklemek amacıyla yetişkin

Detaylı

Sözleşme Yılı 2005 Akademik Yıl 2005/2006

Sözleşme Yılı 2005 Akademik Yıl 2005/2006 Bu Elkitabı 2005/2006 Eğitim Öğretim Yılı SOCRATES/Erasmus Öğrenci Değişimi için Hazırlanan Sözleşmenin Ekidir SOCRATES-Erasmus Değişim Elkitabı Sözleşme Yılı 2005 Akademik Yıl 2005/2006 Avrupa Birliği

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1) Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği 2015 YILI BAŞVURU

Detaylı

Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

SOCRATES-Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2006 Akademik Yıl 2006/2007 * Bu el kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi tarafından hazırlanmış olup, 2006/2007 eğitim öğretim

Detaylı

ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği)

ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi

Detaylı

EK III MALİ VE AKDİ ŞARTLAR

EK III MALİ VE AKDİ ŞARTLAR I. GİRİŞ EK III MALİ VE AKDİ ŞARTLAR Bu ek, Sözleşme de belirtildiği şekliyle, projeye uygulanabilecek farklı bütçe kalemleri altındaki hibenin kullanılmasına ilişkin kuralları tamamlamaktadır. Bu açıklamalar

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ Ortak Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-Faz II Hibe Başvuru Rehberi Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Sözleşme Makamı: Merkezi Finans

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortak finanse edilmektedir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ PROJE UYGULAMA REHBERİ PROJE UYGULAMA REHBERİ 1 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 3 1.1 KAPSAM 3 1.2 YASAL DAYANAKLAR 3 1.3 DESTEK ÇERÇEVESİ HAKKINDA BİLGİ 3 1.4 KURUMSAL ÇERÇEVE 4 2 SÖZLEŞMELERİN YÖNETİMİ 5 2.1 SÖZLEŞMENİN

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. SOSYAL DESTEK PROGRAMI ÖZETİ VE BAŞLARKEN

İÇİNDEKİLER 1. SOSYAL DESTEK PROGRAMI ÖZETİ VE BAŞLARKEN İÇİNDEKİLER 1. SOSYAL DESTEK PROGRAMI ÖZETİ VE BAŞLARKEN... 2. SOSYAL DESTEK PROGRAMI(SODES)... 2.1.Giriş... 2.2. Tanımlar... 2.3. Programın Genel ve Özel Amaçları... 2.3.1. Genel Amaçlar... 2.3.2. Özel

Detaylı

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 05 STAGE ZANAATKARLAR KADIN GİRİŞİMCİLER AR - GE ENGELLİLER 2015 YILI TEKLiF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERi Son Çevrimiçi Başvuru Tarihi 18 Ağustos 2015

Detaylı

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Son başvuru tarihi: 10 Temmuz 2015 Saat: 17:30 İÇİNDEKİLER

Detaylı

2014 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Açılış Toplantısı. Proje Yönetimi 16 Ekim 2014 Ankara

2014 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Açılış Toplantısı. Proje Yönetimi 16 Ekim 2014 Ankara 2014 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Açılış Toplantısı Proje Yönetimi 16 Ekim 2014 Ankara İçerik Okul eğitimi personel hareketliliği projeleri 2014 yılı başvuru istatistikleri

Detaylı

TÜRKİYE DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ II (LLL II) HİBE PROGRAMI. Hibe Başvuru Sahipleri İçin Rehber. Bütçe kalemi: 04.

TÜRKİYE DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ II (LLL II) HİBE PROGRAMI. Hibe Başvuru Sahipleri İçin Rehber. Bütçe kalemi: 04. Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Sözleşme Makamı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) ERASMUS+ KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI () ERASMUS+ KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ GENÇLİK DEĞİŞİMLERİ BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber, 2014 Erasmus+ Ana Eylem 1 (KA1) Bireylerin

Detaylı

Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011

Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011 EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

Son Başvuru Tarihi: 26.12.2011 Değişimin Gerçekleştirilebileceği Son Tarih: 30.09.2012

Son Başvuru Tarihi: 26.12.2011 Değişimin Gerçekleştirilebileceği Son Tarih: 30.09.2012 ERASMUS PROGRAMI PERSONEL HAREKETLİLİĞİ (Ders Verme/Eğitim Alma) 2011-12 Son Başvuru Tarihi: 26.12.2011 Değişimin Gerçekleştirilebileceği Son Tarih: 30.09.2012 Personel hareketliliği faaliyeti kendi içerisinde

Detaylı

SOSYAL DESTEK PROGRAMI

SOSYAL DESTEK PROGRAMI 2013 BAŞVURU REHBERİ Referans No : TR63-13-SODES İlan Tarihi : 01 Nisan 2013 Son Başvuru Tarihi : 03 Mayıs 2013 Saat 17:00 SOSYAL DESTEK PROGRAMI www.dogaka.gov.tr İÇİNDEKİLER 1. SOSYAL DESTEK PROGRAMI

Detaylı

Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı

Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı 2014 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI REFERANS NUMARASI: TR62 / 14 / ÜRÇEP Başvuru Rehberi Proje Teklif Çağrısı İlan Tarihi 19 Kasım 2013 Salı Son Başvuru Tarihi Elektronik Başvuru - 3 Şubat 2014 Saat: 23:0 Evrakların

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52 00 Faks: +90

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı

Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı Mali Destek Programı 2014 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI REFERANS NUMARASI: TR62 / 14 / BREY Başvuru Rehberi Proje Teklif Çağrısı İlan Tarihi 19 Kasım 2013 Salı Son Başvuru Tarihi Elektronik Başvuru - 3 Şubat

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

BÖLÜM II GENEL ŞARTLAR MADDE II.1 YARARLANICININ GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ. (a) Projenin Sözleşmenin şartlarına uygun olarak ifa edilmesinden sorumludur;

BÖLÜM II GENEL ŞARTLAR MADDE II.1 YARARLANICININ GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ. (a) Projenin Sözleşmenin şartlarına uygun olarak ifa edilmesinden sorumludur; Sözleşmeyi daha kullanıcı dostu ve okunabilir yapmak için, Merkez, BÖLÜM II'yi (Genel Şartlar) web sitesinde yayınlamaktadır. Bu, söz konusu dokümanın hukuki değerini hiçbir şekilde azaltmaz. BÖLÜM II

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ. Başvuru Rehberi

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ. Başvuru Rehberi 2013 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Başvuru Rehberi İÇİNDEKİLER TANIMLAR SÖZLÜĞÜ 2 1. Giriş 4 1.1. Programın Amacı 5 1.2. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak 5 2. Doğrudan Faaliyet

Detaylı