İDARİ VE MALİ ELKİTABI HAREKETLİLİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İDARİ VE MALİ ELKİTABI HAREKETLİLİK"

Transkript

1 İDARİ VE MALİ ELKİTABI HAREKETLİLİK ULUSAL AJANS TÜRKİYE 2005

2 GİRİŞ İdari ve Mali Elkitabı, yerleştirme/değişim (YE/DE) projeleri için bir yardım ve yönetim aracıdır. Bu elkitabı, Ulusal Ajans (UA), ile proje sahibi arasındaki Anlaşmanın bir parçasıdır. Bir araç olarak mali yönetimin amacı, YE/DE projelerinin makul bir maliyetle yürütülmesini sağlamaktır. Bu para karşılığı değer temel kavramı, proje değerlendirmede kilit rol oynayacaktır. Elkitabında ortaya konulan tavsiyeler, Leonardo da Vinci programı altında hareketlilik projeleriyle bağlantılı olarak yüklenilen tüm masraflar için geçerlidir. Elkitabında kullanılan terimlerin tanımları: Proje sahibi: Yararlanıcı: Öngörülen prosedürlere uygun olarak, program kapsamında ülkelerarası işbirliği için bir teklif verme niyetini beyan eden herhangi bir kamu, özerk veya özel kurum veya kuruluş. Proje sahibi kuruluş, teklif kabul edildiğinde yüklenici olacaktır. Proje sahibi, projeyi yürütmede genel sorumluluğu üstlenir. Bir YE veya DE projesi altında, çalışmakta veya eğitim görmekte olduğu veya geldiği veya ikamet ettiği ülkeden başka bir ev sahibi ülkeye gönderilen tüm genç insanlar veya yetişkinler. Bir kişi bir teklif döneminde sadece tek bir projede yararlanıcı olabilir. YE ve DE projelerinde genç insanlara veya fiziksel engellilere refakat eden kişiler projenin yararlanıcısı sayılmazlar. Ancak yine de, refakatçi kişiler LdV Fonundan mali destek alabilirler. Ortak: Gönderen kuruluş (proje sahibinden başkası ise), ev sahibi kuruluş veya aracı kuruluş. Ev sahibi kuruluş: YE/DE dönemi boyunca yararlanıcıları kabul eden şirket, kurum veya eğitim kuruluşu. UA: Proje sahibinin yerleşik olduğu, programa katılan ülkenin Leonardo da Vinci birimi. Ortaklık: Proje sahibi ile ortaklar arasındaki ilişki. İmzalamaya yetkili kişi: YE/DE projeleri için, proje sahibini veya ortağını imzası ile yasal olarak temsile yetkili kişi. Küçük proje: En fazla 5 yararlanıcı için hazırlanan bir proje. Dezavantajlı Gruplar: Türkiye nin Kalkınmada Öncelikli Yörelerinden 2 yararlanıcılar. İşsiz insanlar 3, göçmenler, nüfusu 5000 in altında olan yerlerde yaşayan kişiler. 2 Kalkınmada Birinci Öncelikli Bölgeler 50 vilayeti kapsamaktadır. Bu bölgelerin yüzölçümü ülke yüzölçümünün yaklaşık %55 i ve nüfusu ülke nüfusunun %36 sıdır. 3 İşsiz kişi, Türkiye İş Kurumuna en az 6 aydır işsiz olarak kayıtlı olan kişi demektir. 2

3 I. HAREKETLİLİK FAALİYET ALANI İÇİN TEKLİF HAZIRLAMA Hareketlilik Faaliyet alanında bir proje teklifi hazırlamaya başlamak için, LdV Türkiye Ulusal Ajansı web sitesi adresinde verilen aşağıdaki dokümanlara başvurulmalıdır: Konsey Kararı AB Teklif Çağrısı Proje sahipleri için genel rehber Hareketlilik faaliyet alanı için mevcut başvuru formu Hareketlilik projeleri için Rehber Türkiye için Hareketlilik İşletim Planı (özet) Hareketlilik faaliyet alanı İdari ve Mali Elkitabı Proje bütçenizi oluşturmak için bu elkitabının Bölüm II.4 ünde bulunan bilgileri kullanınız. II. KABUL EDİLEN BİR PROJENİN YÖNETİMİ II.1. ORTAKLIK İÇİ VE PROJE SAHİBİ İLE ULUSAL AJANS ARASINDAKi İLİŞKİLER II.1.1. UA/PROJE SAHİBİ İLİŞKİLERİ UA ve proje sahibi arasındaki Anlaşmanın şartlarına uygun olarak, UA, mali yönleri dahil Anlaşmanın uygulanmasını izlemekten sorumludur. UA, Anlaşmanın idari ve mali yönetimine ilişkin tüm hususlar için proje sahibinin esas irtibat noktasıdır. Yasal veya mali etkisi olan herhangi bir talep, yazılı olarak (faks veya posta ile) UA ya gönderilmelidir. Bu tür yazılar alındığında UA tarafından yazılı olarak teyit edilecektir. Anlaşmaya temelden bir değişiklik getirmesi muhtemel bir talep, akit kuruluş için imzalamaya yetkili kişinin orijinal imzasını taşımalıdır. Böyle bir talep yalnızca imzalamaya yetkili kişi ve UA tarafından imzalanan bir değişiklik şeklinde kabul edilebilir. Yüklenici (proje sahibi) YE/DE projesinin uygulanmasının yanı sıra, alınan fonların kullanılması ve YE/DE yararlanıcılarına ödenen meblağlar için UA ya karşı sorumludur. Buna uygun olarak, yüklenici, UA ya uygun raporlamayı sağlamak için gerekli önlemleri alacaktır. Yüklenici, YE/DE nin uygun şekilde yürütülmüş olduğunu gösteren tüm bilgi ve/veya dokümanları toplayacaktır. Yüklenici (proje sahibi) Leopass Türkiye yi (Hareketlilik projelerini internet aracılığıyla oluşturmaya ve yönetmeye olanak tanıyan bir araçtır) kullanarak proje için talep edilen bütün verileri girmekle yükümlüdür. Her yükleniciye (proje sahibine) Leopass Türkiye yi kullanabilmeleri için kullanıcı adı ve parola UA tarafından verilecektir. Proje sahipleri, UA ile yaptıkları tüm yazışmalarda proje numaralarını belirtmelidir. 3

4 II.1.2. PROJE SAHİBİ/ORTAK İLİŞKİLERİ Etkili YE/DE yönetimi için bilgi dağıtımının vazgeçilmez olduğu göz önüne alınarak, proje sahibi ve her bir ortak, YE/DE projesinin uygun şekilde yürütülmesine ilişkin tüm faydalı bilgileri ortaklığın her bir üyesine iletecektir. Eğer yüklenici yegane gönderen ortak değilse, diğer gönderen ortaklar ile bir anlaşma yapacaktır. İlaveten, gönderen ortak ve ev sahibi ortağın hakları ve vecibeleri, genel olarak iki tarafın yüklenici ile UA arasında yapılan Anlaşmaya uymasını şart koşan bir anlaşmada resmi hale getirilmelidir. Gönderen ortak ve yararlanıcının hakları ve vecibeleri, yüklenici ve UA arasında yapılan ve gönderen ortak ve ev sahibi ortak veya kuruluş arasındaki Anlaşmaya dahil edilen yararlanıcıları etkileyen hakları ve vecibeleri listeleyen Anlaşmaya iki tarafın uymasını şart koşan başka bir anlaşma da resmi hale getirilmelidir. On sekiz yaşın altında olan yararlanıcılar için yüklenici, refakatçi kişi ile bir sözleşme yapar ve yararlanıcıların listesi ve bunun yanı sıra yararlanıcıların ebeveyninden yurtdışına seyahat için noter onaylı vekaletnameleri buna eklenir. Sözleşme örnekleri adresinde mevcuttur. II.2. PROJEDE DEĞİŞİKLİK İSTEKLERİ II.2.1. YE/DE LİSTESİNİN REVİZYONU Proje sahibi, dilerse, verilen Topluluk mali desteğine bağlı olarak, ilk teklif edilen YE/DE listesinin revizyonunu teklif edebilir. Bu amaçla, proje sahibi, Topluluk katkı miktarını öğrenir öğrenmez UA ya bilgi vermeli ve tüm mevcut bilgileri sunmalıdır. YE/DE sayısı ve süresinin ayrıntıları, durum değerlendirmesini mümkün kılmak için tüm durumlarda zorunludur. Her hareket hakkında tam bilgi dahil, YE/DE lerin nihai listesi, nihai rapora eklenmelidir. Bu liste, raporlamanın ayrılmaz bir parçası olup belirtilen liste, kabul edilmeden ve Leonardo da Vinci tahsisatından herhangi ödeme yapılmadan önce UA tarafından incelenmelidir. Yetki verilmemiş ve/veya gerekçesiz değişiklikler olması durumunda, UA, değerlendirmeden sonra söz konusu değişikliğe karşılık gelen mali desteğin geri ödenmesini talep etme hakkını saklı tutar. II.2.2. BÜTÇE DEĞİŞİKLİKLERİ Proje sahibi, gerekirse, verilen Topluluk mali desteği ışığında revize bir bütçe teklif edebilir. Teklif edilen revize bütçe, UA tarafından kabulden önce değerlendirilecektir. Kabul edildiğinde, revize bütçe, sözleşme statüsüne sahip olur. II.3. GİDERLERİN UYGUNLUĞU Genel olarak, uygun giderler, programa katılan ülkeler arasındaki hareketliliğe ilişkin olanlardır. Avrupa Birliğine Üye ülkeler, Avrupa Ekonomik Alanını 4 oluşturan Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkeleri, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye. Harcamaların uygunluğu, harcamaların genel çerçevesi, mahiyeti ve miktarına göre değerlendirilecektir. Kabul edilebilir harcamalar bölüm II.4.1, II.4.2, II.4.3 te açıklanmıştır. Belirli bazı türden harcamalar, her koşulda kabul edilemez sayılacaktır, özellikle: Avrupa Birliği dışında bulunan ve resmi olarak programa katılmayan diğer ülkeler arasındaki hareketlere ilişkin giderler; Sözleşme dönemi dışında yüklenilen giderler; 4 Norveç, Lihtenştayn, İzlanda. 4

5 Projeyle doğrudan bağlantısı olmayan giderler; Bu faaliyet alanı altında gerekçeli olmayan giderler; Banka ücretleri ve borç faizleri; Kur işlemlerinden doğan kayıplar. II.4. YERLEŞTİRME/DEĞİŞİM PROJELERİ İÇİN MALİ KATKI Leonardo da Vinci programına katılan yararlanıcılardan katılım, kayıt vs. ücreti alınmayacaktır. Mali destek, kişi başına verilir. Yararlanıcı sayısında yapılan bir azaltma, finansmanda buna karşılık gelen bir azalma demektir. Hareketliliği finanse etmek için varsa destek sağlayabilecek diğer kuruluşlarından alınan meblağlar katkı sayılır. Yeni mali düzenlemeye göre, bu katkılar, kısım II.4.1, 2 ve 3 te ayrıntıları verilen özel giderlerin maliyetini karşılamak içindir. Ancak, projelerin kalitesini artırmak için diğer kaynaklardan da uygun kaynak elde edilebilir. II.4.1. YE/DE YARARLANICILARI İÇİN MALİ DESTEK Bu mali destekler üç bölümden oluşmaktadır: a) Sabit oranlı harcırah b) Seyahat maliyetleri (vize maliyetleri dahil) c) Sigorta maliyetleri Proje sahipleri, Hareketlilik Proje Sahipleri için Rehber e başvurmalıdır. Avrupa Komisyonu tarafından ülkelerarası yerleştirme/değişim projelerine yapılan mali katkı, bir yerleştirme veya bir değişim için yararlanıcı başına her bir faaliyetin azami süresine karşılık gelen azami miktar olan Euro yu aşamaz. Bu miktar, yalnızca engelli katılımcılar için arttırılabilir. Ancak, Konsey Kararının 2 nci Maddesinde ortaya konulan Euro luk azami miktara uymakla birlikte, işgücü piyasasında dezavantajlı olan kişilere özel önem verilecektir. Bu nedenle, aşağıda belirtilen miktarlar yalnızca gösterge olup aşağıdaki ortalama maliyetlere dayanmaktadır: Seyahat giderleri: 600 Sigorta maliyetleri: o Değişim projeleri için yararlanıcı başına 50. o Yerleştirme projeleri için yararlanıcı başına 100 Bu demektir ki, kısım II.4.1.a da sabit oranlı harcırah için belirtilen miktarlar, bu ortalama rakamlardan farklılaşmaları dikkate almalıdır. Örneğin, sürenin bir eylemin azami süresine karşılık geldiği ve gerçek seyahat giderlerinin 600 luk ortalamadan düşük olduğu bir yerleştirme veya değişim halinde, sabit oranlı harcırah yu geçebilir. Eğer gerçek seyahat giderleri 600 yu geçerse bunun aksi uygulanır.(bakınız Ek 2). İlaveten, engelli kişiler 5 için, Ulusal Ajans, Topluluk katkısını iki katına çıkarma seçeneğine sahip olacaktır. Bu artışın haklı olduğu hallerde, Topluluk mali katkısı, bir yerleştirme veya bir değişim için yararlanıcı başına olabilir, bu azami miktar her bir eylemin azami süresine karşılık gelmektedir. Refakatçi kişilerin gerektiği hallerde (örneğin, reşit olmayanların dahil olduğu her 10 kişi için bir refakatçi, tıbbi gözetim gerektiren kişilerin, fiziksel veya algısal engelli kişilerin, ağır sorunları olan genç 5 Engelli kişi, fiziksel, zihinsel ve sosyal yeteneklerinin en az %40 ını doğumda veya bir kaza sonucu veya en az altı ay süren sağlık problemi sonucunda yitirmiş kişidir. Engelli yararlanıcılar, Özürlüler İdaresi Başkanlığından verilen resmi bir doküman veya kimlik kartına sahip olmalıdır. 5

6 lerin vb. yararlanıcıların bulunduğu projeler), bu kişilere söz konusu gruptaki yararlanıcılara verilen ile eşit miktarda mali destek verilebilir; ancak yararlanıcıların engelli olduğu haller hariç olup bu durumda mali destek bir yerleştirme veya bir değişim için her bir eylemin azami süresine karşılık gelen azami miktar olan yu aşamaz. II.4.1.a Sabit oranlı harcırah Bu sabit oranlı harcırahın, yararlanıcıya bir banka havalesi şeklinde ödenmesi gerekir. Hedef grubun mahiyetinin refakatçi bir kişiyi gerektirdiği grup hareketlilik projeleri durumunda, barınma, kullanım ve diğer yerel masrafların gönderen kuruluş vasıtasıyla karşılanmasına ve mali desteğin gönderen kuruluş tarafından yönetilmesine izin verilecektir. Bu durumda, proje sahibi talep üzerine, yararlanıcıların mali destekleri üzerinde yüklenilen giderleri faturalar/destekleyen belgeler ile kanıtlayabilmelidir. Yerleştirmeler: Temel mesleki eğitim (Meslek Lisesi 6, Teknik Lise, Anadolu Teknik Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Mesleki Eğitim Merkezleri, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri) Bu hedef grup için mali destek3 haftalık 360 asgari gösterge ile 39 haftalık bir yerleştirme için azami gösterge arasında olacaktır. Eğer mevcut eş-finansman yararlanıcının kabul edilebilir maddi koşullar altında bir yerleştirme alabilmesine imkan tanırsa bu gösterge miktarı indirilebilir. Toplam luk tutar, kısım II.4.1 in üçüncü paragrafındaki düşünceler ışığında göz önüne alınmalıdır. Asgari süre normal olarak üç haftadır ve azami süre 39 haftadır. (Bakınız Ek 2, Ek 3) Kısım II.4.1 in beşinci paragrafında belirtilen hükümlere uygun olarak mali destek engelli katılımcılar için arttırılabilir. Yerleştirmeler: Yüksek Öğrenim (Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri, Üniversite Öğrencileri (4-6 yıllık), Lisansüstü Öğrenciler (yüksek lisans ve doktora programlarındaki öğrenciler)] Bu hedef grup için, mali destek 3 aylık (13 hafta) bir yerleştirme için asgari gösterge, 12 aylık (52 hafta) bir yerleştirme için azami gösterge arasında olacaktır. Eğer mevcut eş-finansman yararlanıcının kabul edilebilir maddi koşullar altında bir yerleştirme alabilmesine imkan tanırsa bu 3 aylık yerleştirme için asgari gösterge azaltılabilir. Toplam luk tutar, kısım II.4.1 in üçüncü paragrafındaki düşünceler ışığında göz önüne alınmalıdır. Asgari süre normal olarak 13 hafta, ve azami süre 52 haftadır. (bakınız Ek 2 ve Ek 4) Kısım II.4.1 in beşinci paragrafında belirtilen hükümlere uygun olarak, mali destek, engelli katılımcılar için artırılabilir. Yerleştirmeler: Genç işçiler ve yeni mezunlar Bu hedef grup için, mali destek 9 haftalık bir yerleştirme asgari gösterge, 52 haftalık bir yerleştirme için azami gösterge arasında olacaktır. Eğer mevcut eş-finansman yararlanıcının kabul edilebilir maddi koşullar altında bir yerleştirme alabilmesine imkan tanırsa bu 9 haftalık yerleştirme için asgari gösterge indirilebilir. Toplam luk tutar, kısım II.4.1 in üçüncü paragrafındaki düşünceler ışığında göz önüne alınmalıdır. Asgari süre normal olarak 9 hafta, ve azami süre 52 haftadır. Bknz. Ek2-Ek5 Kısım II.4.1 in beşinci paragrafında belirtilen hükümlere uygun olarak, mali destek engelli katılımcılar için arttırılabilir. Değişimler: Mesleki eğitim programı planlayıcıları ve yöneticileri, eğiticiler ve mesleki rehberlik uzmanları, her türden meslek liseleri, üniversiteler ve mesleki eğitim merkezlerinin rehberlik ve danışmanlık faaliyetlerinden sorumlu olanlar ve bunların yanı sıra hizmet içi eğitim merkezlerindeki formatör öğretmenler, insan kaynakları yöneticileri, usta öğreticiler ve şirketlerdeki eğitim uzmanları değişim projeleri yararlanıcılarıdır. Değişimlere ilişkin olarak mali destek 1 haftalık bir değişim için 450 asgari gösterge, altı haftalık bir değişim için 2850 azami gösterge arasında olacaktır. Eğer gerçek eş-finansman yararlanıcının kabul edilebilir maddi koşullar altında bir değişim yapabilmesine imkan tanırsa, haftalık 450 luk gösterge indirilebilir. Toplam 2850 luk tutar, kısım II.4.1 in üçüncü paragrafındaki düşünceler ışığında 6 Lise: Her tür Mesleki Orta Öğrenim Kurumu 8 İlaveler adresinde yer alacaktır. 6

7 göz önüne alınmalıdır. Asgari süre normal olarak bir haftadır, ve azami süre altı haftadır. (bakınız Ek 2, Ek 6) Kısım II.4.1 in beşinci paragrafında belirtilen hükümlere uygun olarak, mali destek engelli katılımcılar için artırılabilir. Değişimler: Dil yeterlilikleri alanındaki eğiticiler, öğretmenler ve uzmanlar Değişimlere ilişkin olarak, 1 haftalık bir değişim 500 asgari gösterge, altı haftalık bir değişim için 3150 azami gösterge arasında olacaktır. Eğer gerçek eş-finansman yararlanıcının kabul edilebilir maddi koşullar altında bir değiştirme alabilmesine imkan tanırsa, haftalık 500 luk gösterge indirilebilir. Toplam 3150 luk tutar, kısım II.4.1 in üçüncü paragrafındaki düşünceler ışığında göz önüne alınmalıdır. Asgari süre normal olarak bir haftadır, ve azami süre altı haftadır. (bakınız Ek 2, Ek 7) Kısım II.4.1 in beşinci paragrafında belirtilen hükümlere uygun olarak, miktar, engelli katılımcılar için artırılabilir. II.4.1.b Seyahat masrafları Seyahat masrafları,gerekli dokümanlarla desteklenen gerçek giderlere dayandırılmalıdır. 1. Yalnızca proje altında onaylanan faaliyetlerle doğrudan bağlantılı olan seyahat masrafları (vize dahil) kabuledilebilir olacaktır. Bu masrafların gerekçeleri nihai mali tabloda açıkça belirtilmeli ve nihai raporda bir LdV eğitim dönemine bağlanmalıdır. 2. Yararlanıcıların en ekonomik seyahat şeklini kullanmaları gereklidir, yani, hava yoluyla seyahat için mümkün olduğunca Apex biletleri kullanılmalı ve indirimli tarifelerden yararlanılmalıdır. 3. Otomobil ile seyahat halinde, yalnız bir veya birden fazla yerleştirme/değişim yararlanıcısını taşıyan araçlar arasında bir ayrım yapılacaktır. Birinci durumda, kabuledilebilir masraflar demiryolu veya havayolu ücretlerine bağlıdır. İkinci durumda, kabuledilebilir giderler vergi yönünden sakıncası olmayan kilometre başı bir ödeneğe bağlı olacaktır. Ancak, tüm durumlarda, yararlanıcıların seyahatin gerekçelerini göstermesi ve onun gerçekten yapıldığını kanıtlaması gerekmektedir. 4. LdV fonundan yararlanıcı başına yalnızca bir gidiş-dönüş bileti kabuledilebilir harcamadır. 5. Bir refakatçi kişiye izin verilen projelerde, refakatçi kişinin seyahat masrafları da kabuledilebilir harcamadır. II.4.1.c Sigorta maliyetleri Ulusal Ajans, her yüklenicinin her yararlanıcıyı aşağıdaki durumlara karşı sigorta ettirdiğini kontrol edecektir: Hukuki sorumluluk, katılımcıların neden olduğu muhtemel hasarı kapsayan Sağlık/kaza/maluliyet Yardım/ülkesine geri gönderme. Bu üç kapsama alanı için, önce yararlanıcıları ev sahibi ülkede kapsayacak sigortaya kendi ülkelerinde sahip olup olmadıkları belirlenmelidir. Ulusal mevzuat altında ehil olan tüm yararlanıcılar usulünce doldurulmuş bir sigorta formu almalıdır. İlaveten, proje sahibi, ev sahibi kuruluşun yararlanıcıları yerleştirme/değişim esnasında kapsayan sigortaya sahip olup olmadığını kontrol edecektir. Mevcut sigortanın yukarıdaki riskleri kapsamadığı durumlarda, proje sahibi, yerleştirme/değişim dönemi için ilave sigortanın yapılmasını sağlamalıdır. O zaman, maliyetler, gerçek gider esasıyla Leonardo da Vinci fonu tarafından finanse edilecektir. İlgili olmayan sigorta poliçelerinin (örneğin yaşam sigortası, vs) maliyeti tüm hallerde kabul edilemez harcamadır. 7

8 II.4.2. PEDAGOJİK, KÜLTÜREL VE DİL HAZIRLIĞI, VE KOBİ LER İÇİN DESTEK Konsey Kararına göre, her proje için tahsisatın %10 una kadar bir miktar aşağıdakiler için kullanılabilir: Proje teklifleri kabul edilen KOBİ lere yararlanıcıları göndermelerinde yardım etme. Bu yardım, KOBİ ve proje başına 500 yu aşmayacaktır. Yerleştirme projeleri sahiplerine yalnızca yararlanıcıları hazırlamalarına yardım etme. Pedagojik, kültürel ve dil hazırlığı, 13 haftadan az bir yerleştirme için 200 yu,13-17 haftalık yerleştirmelerde 300 yu ve 17 haftadan uzun bir yerleştirme için 500 yu aşamaz, ve bunun için proje sahibi başına ve seçim yılı başına luk bir tavan vardır. Nadiren, değişim projelerinin pedagojik, kültürel ve dilsel hazırlığına ilişkin olarak yapılacak mali destek, Ulusal Ajans tarafından değerlendirmeyi müteakip, proje için gerekli ise ve yeterli gerekçe sağlanırsa (yerleştirmeler için konulan tavanlara uyularak) ilgili proje sahiplerine verilebilir. Ayrıca, değişim projesi yararlanıcıları için bu tarz hazırlıkların sadece değişimden ÖNCE yapılabileceğine de dikkat edilmelidir. Programa yazılan dil hazırlığı masrafları, mütekabil destekleyici belgeleri ile birlikte gerçek giderlere dayalı olmalıdır. Dilsel hazırlık, yerleştirme veya değişimin içeriği ile doğrudan bağlantılı olmalıdır. Her bir yerleştirme veya değişime özgü olmalı ve Leonardo da Vinci programına katılan bir ülkede profesyonelkişiler tarafından sağlanmalıdır. Hazırlığın içeriği yararlanıcı ile proje sahibi arasındaki Anlaşmada ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Eğer gönderen üniversite, okul veya eğitim kuruluşu, normal kursları vasıtasıyla yararlanıcıya dil hazırlığı sağlarsa, dil hazırlığı için Leonardo da Vinci tahsisatından fon verilmeyecektir. Dil hazırlığı Türkiye de gerçekleştirildiği taktirde, hazırlık süresinin yerleştirme süresinin dışında olduğuna, fakat evsahibi ülkede gerçekleştirildiğinde hazırlık süresinin yerleştirme süresine dahil olduğuna dikkat edilmelidir. Ayrıca değişim projelerinde ve üniversite öğrencilerine yönelik yerleştirme projelerinde eğer yararlanıcılar yurtdışında dil kursuna katılıyorlarsa, bunun akşam saatlerinde veya Cumartesi günlerinde gerçekleştirilmesi gerekir. II.4.3. Yönetim ve izleme maliyetleri Yönetim ve izleme maliyetleri, 13 haftadan az bir değişim veya yerleştirme programı için yararlanıcı başına 100 luk veya üç ay ve daha fazla olan bir yerleştirme için yararlanıcı başına 200 luk sabit oranlı azami miktara kadar proje sahibine ödenir, hareketlilik anlaşmasının kapsadığı dönem için proje sahibi başına luk bir azami rakam vardır. Bu maliyetler projenin organizasyonu ve izleme/değerlendirmesini, proje sahiplerinin ve/veya ortaklarının hazırlık ve takip ziyaretleri için harcırah masrafları yanı sıra iletişim ve fotokopi maliyetlerini kapsamaktadır. Proje sahibi, ortaklarıyla yaptığı anlaşmalar vasıtasıyla, kendisine verilen yönetim maliyetlerini bu maliyetleri gerçekten yüklenmiş olan kuruluşlar ile paylaşma seçeneğine sahip olacaktır. Az sayıda yararlanıcı olması nedeniyle yukarıdaki finansmanın yetersiz kaldığı dezavantajlı hedef gruplara yönelik küçük projeler (girişteki tanımlara bakınız) için, hazırlık ve takip ziyaretlerini karşılamak üzere ilave finansman (yönetim maliyetleri için yararlanıcı başına verilen 100 luk sabit orana ilave olarak), Ulusal Ajansın izleme ve mutabakatına tabi olarak verilebilir. Bu projelerin sahipleri, başvuru formuna ekli mali tabloda bu ziyaretler için öngörülen miktarı belirteceklerdir. II.5. YÜKLENİCİ TARAFINDAN PROJENİN MALİ YÖNETİMİ II.5.1. GENEL Projelerin seçilmesi, her bir projenin genel resmine bağlı olduğu kadar, proje mali yönetimi açısından, projeye sağlanan tüm mali desteğin bütün proje masraflarını karşılayabilmesine de bağlıdır. 8

9 II.5.2. BANKA HESABI UA ile yüklenici arasındaki Anlaşmada anılan ve Leonardo da Vinci katkısının yatırılacağı hesap: Yüklenicinin ülkesinde yerleşik bir bankacılık kurumunda, akit kuruluşun adına açılmalı (hiçbir şekilde kişisel bir hesap olamaz); İlke olarak projeye özgü olmalıdır. Eğer genel bir hesap ise, yüklenici tüm hallerde projeye ilişkin gider ve gelirleri teşhis etmeyi mümkün kılan bir muhasebe sistemi kurmalıdır; Mümkün olan hallerde bir Euro hesabı olmalıdır. Hesaptan nakit çekişlere izin verilmez. Refakatçi kişilerin yer aldığı gruplarda refakatçinin (ölümbknz. II.4.1), yöneteceği miktarlar banka havalesi ile ona gönderilecektir. II.5.3. DAHİLİ MUHASEBE VE PROJE İZLEME SİSTEMİ Yüklenici, aşağıdakileri teşhis etmeyi mümkün kılan bir analitik muhasebe sistemi veya uygun bir dahili sistem kuracaktır: Proje için finansman kaynakları; Projeye ilişkin olan ve proje döneminde yüklenilen giderler. İdeal olarak, projeyi yürütmekten sorumlu kişiler, mali yönetimden sorumlu olan kişilerden farklı olmalıdır. II.5.4. DÖVİZ KURU Raporlarda belirtilen miktarların (Euro) cinsinden ifade edilmesi gerekli olduğu için, yüklenici bir dizi çevirme yapmak zorunda kalacaktır. Raporları hazırlarken kullanılan döviz kurları, banka işlemleri için kullanılan kurlara dayalı olacaktır. Bu konuyla ilgili iki türlü durum olabilir: cinsinden bir hesap durumunda, yüklenici hesaptan cinsinden düşülen miktarları alacaktır; ulusal para birimi cinsinden bir hesap durumunda, yüklenici, sözleşmede açıklanan Komisyon döviz kuruna dayalı kuru kullanacaktır. Döviz kuru dalgalanmalarının Topluluk mali desteğini hiçbir şekilde etkilemez. EK 1 Dezavantajlı hedef gruplara yönelik küçük projeleri yöneten kişiler için seyahat ve harcırah masraflarına ilişkin uygunluk kuralları Genel olarak, yalnızca projeyle doğrudan bağlantılı seyahat Leonardo da Vinci programı tarafından finanse edilebilir. Seyahat, açıkça belirtilen belirli faaliyetlere (hazırlık, izleme, değerlendirme) ilişkin olmalıdır. Anlaşma altında uygun olan seyahat maliyetleri, en ekonomik koşullarda yapılan (Örneğin, Apex biletleri ve şartlar elverdiğince indirimli tarifeler vb.) seyahatlerle sınırlı gerçek giderlere dayalı olacaktır. Otomobil ile seyahat, eğer gerekçeliyse ve aşırı pahalı değilse, aşağıdaki gibi geri ödenecektir: özel araç kullanılması: mütekabil birinci sınıf tren ücreti esasıyla (aynı araçta birkaç kişi seyahat etse dahi, masraflar yalnızca bir bilet fiyatı esasıyla geri ödenecektir); kiralık araç (azami sınıf B veya muadili) veya taksi kullanılması: gerçek maliyetler esasına dayalı diğer ulaşım vasıtalarına göre aşırı pahalı olmaması kaydıyla. Ortaklık üyelerinin yerleşik olduğu bölgelerin dışına seyahatlerin projeyle olan ilişkileri önceden gerekçeleriyle açıklanmalıdır. Dezavantajlı hedef gruplara yönelik küçük projelerin hazırlık, izleme ve değerlendirmesine ilişkin faaliyetlerle görevli kişilerin barınma/harcırah maliyetleri, aşağıdaki şartlarla proje tarafından finanse edilebilir: 9

10 kalış yerindeki fiyatları dikkate alarak makul olması, ortaklığın üye kuruluşlarında yürürlükte olan dahili kurallara uygun olması. Ancak, aşağıdaki günlük oranların en düşüğünü aşmamalıdır: seyahat etmekte olan kişinin mensup olduğu kuruluşun uygulamakta olduğu, kişi başına günlük miktar; aşağıdaki tabloda verilen, kişi başına azami günlük miktar 8 : Varış ülkesi Günlük azami Varış ülkesi Günlük azami B Belçika 150 IS İzlanda 183 DK Danimarka 179 FL Liechtenstein 174 D Almanya 127 N Norveç 171 GR Yunanistan 113 BG Bulgaristan 157 E İspanya 141 CZ Çek Cumhuriyeti 214 F Fransa 130 EE Estonya 129 IRL İrlanda 165 CY Kıbrıs 100 I İtalya 130 LV Letonya 174 L Lüksemburg 143 LT Litvanya 126 NL Hollanda 148 HU Macaristan 136 A Avusturya 122 PL Polonya 227 P Portekiz 143 RO Romanya 185 FIN Finlandiya 156 SI Slovenya 148 S İsveç 157 SK Slovakya 164 UK Birleşik Krallık 199 MT Malta

11 Ek 2 Temel mesleki eğitimden geçen kişiler Süre Asgari/azami iaşe-ibate göstergeleri Yerleştirme/Değişimin süresine göre Mali Desteğin dağılımı Yerleştirmeler Değişim Öğrenciler Genç işçiler ve yeni mezunlar İnsan Dil yeterlilikleri kaynaklarından alanındaki sorumlu kişiler, eğiticiler ve eğiticiler ve uzmanlar danışmanlar Süre Süre Süre Asgari/azami Asgari/azami Asgari/azami iaşe-ibate iaşe-ibate iaşe-ibate göstergeleri göstergeleri İ.K. için Dil için hafta Asgari 3 hafta 360 Asgari 13 hafta Asgari 9 hafta Asgari 1 Azami 39 hafta Azami 52 hafta Azami 52 hafta Azami 6 hafta İlk teklifleri başarılı bulunan KOBİ ler veya Pedagojik, kültürel ve dilsel hazırlık küçük projeler için ilave destek KOBİ ler için destek, Projenin toplam bütçesinin %10 una kadar, ancak her halülkarda 500 yu geçmeyecek miktarda verilebilir. %10 un hem KOBİ lere yardım hem de hazırlık maliyetlerini içerdiğine dikkat ediniz. İ.K. için Yönetim ve İzleme Maliyetleri Dil için Yerleştirme süresi Yararlanıcı için miktar Yerleşim/değişim süresi Yararlanıcı için miktar 13 haftadan az haftadan az hafta ve 13 haftadan fazla haftadan fazla 500 Bir projeye tahsis edilebilecek azami miktar her seçim yılında ve her proje sahibi için yu aşamaz Hareketlilik anlaşmasının kapsadığı dönem boyunca bir proje sahibine, tahsis edilebilecek azami miktar her seçim yılında ve her proje sahibi için yu aşamaz Azami seyahat masrafları göstergesi Azami sigorta maliyetleri göstergesi 600 Değişim projeleri için yararlanıcı başına 50 Yerleştirme projeleri için yararlanıcı başına 100 Ek 3 9 İlave bilgi için bakınız bölüm II.4.2.

12 asgari süreler için haftalık X 2 aya kadar X Temel Mesleki Eğitim Görenler için Sabit Oranlı Harcırah (İaşe-İbate) 3 aya kadar X 6 aya kadar X asgari süre 1 ay 2 ay 3 ay 4 ay 5 ay 6 ay 7 ay 8 ay 9 ay 9 aya kadar X 3 hafta BG Bulgaristan RO Romanya LV Letonya LT Litvanya SK Slovakya PL Polonya SI Slovenya CZ Çek. Cumh CY G.Kıbrıs RY HU Macaristan EE Estonya MT Malta PT Portekiz GR Yunanistan LU Lüksemburg IT İtalya ES İspanya LI Lihtenştayn BE Belçika FR Fransa DE Almanya AT Avusturya NL Hollanda IE İrlanda UK B. Krallık

13 (İngiltere) FI Finlandiya SE İsveç IS İzlanda DK Danimarka NO Norveç

14 EK 4 Yüksek Öğrenim Görenler için Sabit Oranlı Harcırah (İaşe-İbate) asgari süreler için haftalık X 6 aya kadar X 9 aya kadar X 12 aya kadar X (asgari süre) 3 ay 6 ay 9 ay 12 ay 13 hafta BG Bulgaristan RO Romanya LV Letonya LT Litvanya SK Slovakya PL Polonya SI Slovenya CZ Çek. Cumh CY G.Kıbrıs RY HU Macaristan EE Estonya MT Malta PT Portekiz GR Yunanistan LU Lüksemburg IT İtalya ES İspanya LI Lihtenştayn BE Belçika FR Fransa DE Almanya AT Avusturya NL Hollanda

15 IE İrlanda B. Krallık UK (İngiltere) FI Finlandiya SE İsveç IS İzlanda DK Danimarka NO Norveç

16 EK 5 Genç İşçiler ve Yeni Mezunlar için Sabit Oranlı Harcırah (İaşe-İbate) asgari süreler için haftalık X 3 aya kadar X (asgari süre) 2 ay 3 ay 6 ay 9 ay 12 ay 9 hafta aya kadar X 9 aya kadar X 12 aya kadar X BG Bulgaristan RO Romanya LV Letonya LT Litvanya SK Slovakya PL Polonya SI Slovenya CZ Çek. Cumh CY G.Kıbrıs RY HU Macaristan EE Estonya MT Malta PT Portekiz GR Yunanistan LU Lüksemburg IT İtalya ES İspanya LI Lihtenştayn

17 BE Belçika FR Fransa DE Almanya AT Avusturya NL Hollanda IE İrlanda UK B. Krallık (İngiltere) FI Finlandiya SE İsveç IS İzlanda DK Danimarka NO Norveç

18 EK 6 Mesleki Eğiticiler ve Mesleki Rehberlik Uzmanları, İnsan Kaynakları Yöneticileri için Sabit Oranlı Harcırah (İaşe-İbate) Hafta BG Bulgaristan RO Romanya LV Letonya LT Litvanya SK Slovakya PL Polonya SI Slovenya CZ Çek. Cumh CY G.Kıbrıs RY HU Macaristan EE Estonya MT Malta PT Portekiz GR Yunanistan LU Lüksemburg IT İtalya ES İspanya LI Lihtenştayn

19 BE Belçika FR Fransa DE Almanya AT Avusturya NL Hollanda IE İrlanda B. Krallık UK (İngiltere) FI Finlandiya SE İsveç IS İzlanda DK Danimarka NO Norveç

20 EK 7 Dil Yeterlilikleri Alanındaki Eğiticiler ve Uzmanlar için Sabit Oranlı Harcırah (İaşe-İbate) Hafta BG Bulgaristan RO Romanya LV Letonya LT Litvanya SK Slovakya PL Polonya SI Slovenya CZ Çek. Cumh CY G.Kıbrıs RY HU Macaristan EE Estonya MT Malta PT Portekiz GR Yunanistan LU Lüksemburg IT İtalya ES İspanya

AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü AB Sosyal Politikası Sınırlı Yetkinlik Serbest

Detaylı

Proje Hazırlama LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) M. Akif KILIÇ LdV Program Uzmanı

Proje Hazırlama LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) M. Akif KILIÇ LdV Program Uzmanı LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) Proje Hazırlama M. Akif KILIÇ LdV Program Uzmanı 1 Neden Hareketlilik Projesi? Sorumlu kişilerin; bilgi ve becerilerinin artmasını mı teknolojiyi ve yenilikleri

Detaylı

OKUL EĞİTİMİ PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ

OKUL EĞİTİMİ PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ OKUL EĞİTİMİ PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ Bu hareketlilik projesi aşağıdaki faaliyetlerden birini ya da daha fazlasını kapsayabilir: Personel hareketliliği: Öğretme görevlendirmeleri: bu Faaliyet

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU SON BAŞVURU TARİHİ 30 MART 2015 1 Erasmus Stajı Nedir? Staj, bir yararlanıcının programa katılan

Detaylı

Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü

Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü Avrupa Komisyonu (ec.europa.eu) Ulusal Ajanslar (www.ua.gov.tr) Ulusal Erasmus + ofisleri (erasmus.beun.edu.tr) Yerleştirildiğin üniversitenin web

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ ETKİNLİKLERİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ ETKİNLİKLERİ Bölüm B Büyük Ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti etkinlikleri BÜYÜK ÖLÇEKLİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ ETKİNLİKLERİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ AGH ETKİNLİKLERİNİN AMAÇLARI NELERDİR? Bu eylem, gençlik, kültür ve spor alanında

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI.

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. 28 Şubat 2014 BASIN BÜLTENİ AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2014 yılı Ocak ayında 2013 yılı aynı ayına göre %5 büyüdü ve toplam

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014-2015 Erasmus+ Personel Hareketliliği Duyurusu 2014-2015 akademik yılında Erasmus+ Personel Hareketliliğinden yararlanmak isteyen personelimiz

Detaylı

ANTALYA VALĠLĠĞĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ PROJELERĠ KOORDĠNASYON MERKEZĠ

ANTALYA VALĠLĠĞĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ PROJELERĠ KOORDĠNASYON MERKEZĠ LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLĠLĠK (MOBILITY) Esra TĠLKĠOĞLU 1 Neden Hareketlilik Projesi? Kişilerin bilgi ve becerilerinin artmasını sağlamak Teknolojiyi ve yenilikleri yerinde görebilmek Uygulamaları

Detaylı

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! Erasmus+ Okul Okul Eğitimi Programı AMAÇLARI Eğitimde kaliteyi artırmak, Program ülkeleri okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmek Erasmus+ Okul Hedef

Detaylı

İLAN TARİHİ 3 Mart 2014. SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014

İLAN TARİHİ 3 Mart 2014. SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU İLAN TARİHİ 3 Mart 2014 SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014 Erasmus Stajı Nedir? Staj (yerleştirme), bir yararlanıcının programa

Detaylı

ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ. Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013

ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ. Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013 ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları İki programdan oluşmaktadır: Hayatboyu Öğrenme Programı Gençlik Programı

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Eğitim ve Kültür HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ FAALİYETLER 2008 YILI ULUSAL TEKLİF

Detaylı

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 1 Erasmus+ Programı Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını tevsik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği

Detaylı

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 1 Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını tevsik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır.

Detaylı

ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ FAALİYETİ. Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti kendi içerisinde 2 alt faaliyete ayrılmaktadır:

ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ FAALİYETİ. Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti kendi içerisinde 2 alt faaliyete ayrılmaktadır: ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ FAALİYETİ EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının 1 akademik yıl içerisinde en az 5 saat ders vermek şartı ile en çok 6 haftalığına başka bir

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012

2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012 Üniversitemizin 2011-2012 öğretim yılında Erasmus Hareketlilik

Detaylı

ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015

ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015 ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015 Erasmus plus programı nedir? Nereden bilgi alabilirim? Başvuru tarihleri nedir? Kimler

Detaylı

2014/2015 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ REHBERİ 1. DEĞERLENDIRME VE SEÇIM SÜRECINE ILIŞKIN TEMEL ILKELER:... 2

2014/2015 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ REHBERİ 1. DEĞERLENDIRME VE SEÇIM SÜRECINE ILIŞKIN TEMEL ILKELER:... 2 2014/2015 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ REHBERİ İÇİNDEKİLER 1. DEĞERLENDIRME VE SEÇIM SÜRECINE ILIŞKIN TEMEL ILKELER:... 2 1.1. Uygunluk Değerlendirmesi:... 2 1.2. Değerlendirme Kriterleri:...

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi 2015 2016 AKADEMİK YILI ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI Erasmus + Programı Öğrenci Öğrenim

Detaylı

AB Eğitim ve Gençlik Programlarının ikinci dönemi 2006 yılında sona ermiş, 2007-2013 yılları arasında üçüncü dönemi devam etmektedir.

AB Eğitim ve Gençlik Programlarının ikinci dönemi 2006 yılında sona ermiş, 2007-2013 yılları arasında üçüncü dönemi devam etmektedir. Leonardo da Vinci, Hayatboyu Öğrenme Programı içerisinde yer alan, Avrupa Birliği ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitimlerine yönelik politika ve uygulamaları desteklemek ve geliştirmek amacı ile yürütülen

Detaylı

BANKAMIZDA IBAN HİZMETLERİ

BANKAMIZDA IBAN HİZMETLERİ BANKAMIZDA IBAN HİZMETLERİ Bankamız, tüm Vadesiz TL ve Vadesiz Döviz türü hesaplarınıza birer IBAN üretmektedir. Bankamızca size verilen IBAN lar, bunların ait olduğu hesaplara yapılacak para transferlerinde

Detaylı

2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU

2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU 2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU Değerli Öğretim Elemanlarımız ve İdari Personelimiz, Cumhuriyet Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi ERASMUS+ Kurum Koordinatörlüğü 2014-2015 akademik yılında

Detaylı

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU Erasmus+ Programı dâhilinde, Ankara Ticaret Odası Koordinatörlüğünde 12 Üniversitenin katılımıyla oluşan Yeni İş Tecrübeleri için Ankara Konsorsiyumu (YİTAK) Projesi,

Detaylı

ERASMUS PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 2016 2017 Bilgilendirme Sunumu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi

ERASMUS PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 2016 2017 Bilgilendirme Sunumu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi ERASMUS PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 2016 2017 Bilgilendirme Sunumu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi PROGRAMI YÜRÜTEN KURULUŞ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB GENÇLİK

Detaylı

2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu

2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu 2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu Öğrenci Seçim Takvimi 20 Şubat 8 Mart 2012: Adayların online başvuru sürecini

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği İçerik Hareketlilik Projeleri ve Amaçlar Kuruluşlar Katılımcılar Hibe Ölçütleri Bütçe Başvuru Ana

Detaylı

Leonardo da Vinci Hareketlilik Nihai Rapor Hazırlama. 11 Haziran 2013 Ankara

Leonardo da Vinci Hareketlilik Nihai Rapor Hazırlama. 11 Haziran 2013 Ankara Leonardo da Vinci Hareketlilik Nihai Rapor Hazırlama 11 Haziran 2013 Ankara Belgeler Bilgiler Harcamalar Hatırlatmalar Sunu İçeriği Nihai Rapor Belgeleri 1. Proje bitiminden sonra gönderilecek belgeler

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları Başvuru Yöntemi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları 21 Mart 2016 15 Nisan 2016 tarihleri arasında online alınacaktır. http://www.kimoerasmus.com/erzincan/default.aspx?id=1

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER (Kasım 2011) Ankara İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR 1. Nüfus 28. Gayri Safi Ulusal Tasarruflar 2. İstihdam 29. Gayri

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Komşular SUNAR T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Asgari Ücretin Tanımı Çalışan bir kişinin en azından temel ihtiyaçlarını

Detaylı

ERASMUS + PROGRAMI 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ve STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI

ERASMUS + PROGRAMI 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ve STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI ERASMUS + PROGRAMI 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ve STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI Başvuru linki : http://obs.agri.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_enstitu_login.aspx ÖNEMLİ NOT: Online Başvuru

Detaylı

ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI

ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI Personel ders verme hareketliliği Türkiye de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin,

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÖĞRENİCİLERİNE VE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ

MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÖĞRENİCİLERİNE VE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ Bölüm B Mesleki eğitim ve öğretim öğrenicileri ve personeline yönelik hareketlilik projesi MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÖĞRENİCİLERİNE VE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ Bu hareketlilik projesi aşağıdaki

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI Gül Özcan Mesleki Eğitim Programı Programa dahil ülkelerin, mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki eğitim programıdır.

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri Sunu İçeriği Tanım ve Kapsam Proje Ortakları Hibe Ölçütleri Bütçe Kalemleri Başvuru

Detaylı

EK III MALİ VE AKDİ ŞARTLAR

EK III MALİ VE AKDİ ŞARTLAR EK III MALİ VE AKDİ ŞARTLAR I. GİRİŞ Bu ek, Sözleşmede belirtildiği şekliyle, projeye uygulanabilecek farklı bütçe kalemleri altındaki hibenin kullanılmasına ilişkin kuralları tamamlamaktadır. Bu açıklamalar

Detaylı

Erasmus programından öğrenci statüsünde bir kereden fazla yararlanamazsınız.

Erasmus programından öğrenci statüsünde bir kereden fazla yararlanamazsınız. Erasmus öğrencisi olmak için nasıl başvurabilirim? Erasmus öğrencisi olmak için Üniversitemiz, her yıl başvuru süresi belirlemektedir. Bu süre içerisinde öğrenciler online olarak Erasmus Ofisine başvuru

Detaylı

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU Erasmus+ Programı kapsamında, Ankara Ticaret Odası Koordinatörlüğünde 12 Üniversitenin katılımıyla oluşan Yeni İş Tecrübeleri için Ankara Konsorsiyumu (YİTAK) Projesi,

Detaylı

Agrega (Beton, Asfalt), Çimento Hammaddeleri Madenciliği

Agrega (Beton, Asfalt), Çimento Hammaddeleri Madenciliği 7. ULUSAL KIRMATAŞ SEMPOZYUMU Agrega (Beton, Asfalt), Çimento Hammaddeleri Madenciliği Ergin ARIOĞLU Onursal Başkan 5-6 MART 2015 Sheraton Hotel Maslak / İstanbul 1 1996 yılında TMMOB Maden Mühendisleri

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTALARI. *vize için seyahat. *geniş kapsamlı keyf seyahat. Başa Dön

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTALARI. *vize için seyahat. *geniş kapsamlı keyf seyahat. Başa Dön SEYAHAT SAĞLIK SİGORTALARI *vize için seyahat *geniş kapsamlı keyf seyahat Başa Dön Vize Sağlık Seyahat Sigortası Teminatları Acil Tıbbi Tedavi Acil Diş Teminatı Tıbbi Nakil Daimi İkametgaha Nakil Vefat

Detaylı

EK III MALİ VE AKDİ ŞARTLAR

EK III MALİ VE AKDİ ŞARTLAR I. GİRİŞ EK III MALİ VE AKDİ ŞARTLAR Bu ek, Sözleşme de belirtildiği şekliyle, projeye uygulanabilecek farklı bütçe kalemleri altındaki hibenin kullanılmasına ilişkin kuralları tamamlamaktadır. Bu açıklamalar

Detaylı

ERASMUS+ 2014-2015 AKADEMİK YILI PERSONEL HAREKETLİLİĞİ. Erasmus+ Personel Hareketliliği kapsamında iki alt faaliyet gerçekleştirilebilmektedir:

ERASMUS+ 2014-2015 AKADEMİK YILI PERSONEL HAREKETLİLİĞİ. Erasmus+ Personel Hareketliliği kapsamında iki alt faaliyet gerçekleştirilebilmektedir: ERASMUS+ 2014-2015 AKADEMİK YILI PERSONEL HAREKETLİLİĞİ Erasmus+ Personel Hareketliliği kapsamında iki alt faaliyet gerçekleştirilebilmektedir: Üniversitemizde ders vermekle yükümlü akademik personel (Prof,

Detaylı

ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI

ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI 2007-2014 yılları arasında yürütülen Ders Verme Hareketliliği, Hayatboyu Öğrenme/Erasmus Programı kapsamında yer almaktaydı.

Detaylı

Avrupa: bir ve bölünmemiş? Avrupa da Ekonomik Modeller

Avrupa: bir ve bölünmemiş? Avrupa da Ekonomik Modeller Avrupa: bir ve bölünmemiş? Avrupa da Ekonomik Modeller Konular Avrupa daki sosyoekonomik modeller: Rhineland Anglo-Saxon Akdeniz İskandinav Uygulama Modellerin performansı Türkiye nerede duruyor? 2 Avrupa

Detaylı

YENİ İŞ TECRÜBELERİ İÇİN ANKARA KONSORSİYU MU (YİTAK) NEDİR?

YENİ İŞ TECRÜBELERİ İÇİN ANKARA KONSORSİYU MU (YİTAK) NEDİR? YENİ İŞ TECRÜBELERİ İÇİN ANKARA KONSORSİYU MU (YİTAK) NEDİR? YİTAK, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından kabul edilen Erasmus + Programı kapsamında tüm bütçesi Avrupa Birliği fonlarından karşılanmak üzere

Detaylı

ERASMUS+ KONSORSİYUMU ÖĞRENCİ STAJ DUYURUSU (Yüksek lisans ve Doktora Öğrencileri İçin)

ERASMUS+ KONSORSİYUMU ÖĞRENCİ STAJ DUYURUSU (Yüksek lisans ve Doktora Öğrencileri İçin) ERASMUS+ KONSORSİYUMU ÖĞRENCİ STAJ DUYURUSU (Yüksek lisans ve Doktora Öğrencileri İçin) Erasmus+ Programı kapsamında, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Koordinatörlüğünde TÜMSİAD, Kastamonu Üniversitesi ve

Detaylı

Değişim Programları Bilgilendirme Sunumu (Hukuk Fakültesi) Aralık 2012, Altunizade

Değişim Programları Bilgilendirme Sunumu (Hukuk Fakültesi) Aralık 2012, Altunizade Değişim Programları Bilgilendirme Sunumu (Hukuk Fakültesi) Aralık 2012, Altunizade Bugünün Gündemi 1. Erasmus Öğrenim Hareketliliği 2. Erasmus Staj Hareketliliği 3. Diğer Değişim Programları Neden Değişim?

Detaylı

LOGO. Erasmus + Staj Hareketliliği Oryantasyonu

LOGO. Erasmus + Staj Hareketliliği Oryantasyonu LOGO Erasmus + Staj Hareketliliği Oryantasyonu Staj Faaliyeti Nedir? ĠĢletmeler Eğitim merkezleri AraĢtırma Merkezleri iģletme tanımına uyan diğer kuruluģlar ĠĢletme Tanımına Giren KuruluĢlar Büyüklükleri,

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÖĞRENİCİLERİNE VE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ

MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÖĞRENİCİLERİNE VE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ Bölüm B Mesleki eğitim ve öğretim öğrenicileri ve personeline yönelik hareketlilik projesi MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÖĞRENİCİLERİNE VE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ Bu hareketlilik projesi aşağıdaki

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SUNUM PLANI Erasmus artı( +) Programı Nedir? Erasmus artı (+) Programının Amacı? Programa Kapsamındaki Ülkeler Program Kapsamında

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI ifade eder. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) 1- Bu Genelge de geçen kısaltmalardan; TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI - AKÇT: Avrupa Kömür Çelik Topluluğu nu, - AT: Avrupa Topluluğu nu, - DİİB:

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 27 ŞUBAT 2015

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 27 ŞUBAT 2015 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 27 ŞUBAT 2015 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU 1 Erasmus+ Programı Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği, Standart veya Genişletilmiş

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com Özel okul anlayışı, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de farklı uygulamalar olmakla birlikte vardır ve yaygınlık

Detaylı

ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI

ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI 2007-2014 yılları arasında yürütülen Eğitim Alma Hareketliliği, Hayatboyu Öğrenme/Erasmus Programı kapsamında yer almaktaydı.

Detaylı

Erasmus Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Erasmus Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Erasmus Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Güncelleme Tarihi 06.04.2016 Programa dahil olan ülkeler hangileridir? 2 Hangi üniversitelere

Detaylı

2015-2016 AKADEMİK YILI "DERS VERME HAREKETLİLİĞİ ve EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI

2015-2016 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ ve EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI 01-016 AKADEMİK YILI "DERS VERME HAREKETLİLİĞİ ve EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI Avrupa ülkelerinde üniversiteler arasında öğrenci ve personel değişimini amaçlayan Erasmus+ Programı'nın, akademik

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 20.01.2014 Sayı: 2014/027 Ref: 4/027

SİRKÜLER İstanbul, 20.01.2014 Sayı: 2014/027 Ref: 4/027 SİRKÜLER İstanbul, 20.01.2014 Sayı: 2014/027 Ref: 4/027 Konu: 2014 YILINDA GEÇERLİ OLACAK GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURT İÇİ VE YURT DIŞI HARCIRAH TUTARLARI 19.12.2013 tarih ve 2013/227 sayılı sirkülerimizde,

Detaylı

Uluslararası Sponsorluk Politikası. 1 Nisan 2015 Amway

Uluslararası Sponsorluk Politikası. 1 Nisan 2015 Amway Uluslararası Sponsorluk Politikası 1 Nisan 2015 Amway Uluslararası Sponsorluk Politikası Bu Politika, 1 Nisan 2015 itibariyle, Amway bağlı kuruluşlarının Amway Satış ve Pazarlama Planı'nı uyguladıkları

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI "DERS VERME HAREKETLİLİĞİ ve EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI DERS VERME HAREKETLİLİĞİ ve EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 01-01 AKADEMİK YILI "DERS VERME HAREKETLİLİĞİ ve EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI Avrupa ülkelerinde üniversiteler arasında öğrenci ve personel

Detaylı

BİR BAKIŞTA SAĞLIK -AVRUPA 2010 -

BİR BAKIŞTA SAĞLIK -AVRUPA 2010 - BİR BAKIŞTA SAĞLIK -AVRUPA 2010 - (OECD ve Avrupa Birliği işbirliğinde hazırlanan Bir Bakışta Sağlık-Avrupa 2010 adlı yayının özetidir) AĞUSTOS 2011 ANKARA İçindekiler ÖZET 1 BÖLÜM 1- SAĞLIĞIN DURUMU...

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

ERASMUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ

ERASMUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ ERASMUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Socrates II Döneminde "Öğrenci Değişimi" faaliyeti olarak isimlendirilen bu faaliyet, 2007 2013 yılları arasında sürecek Hayatboyu Öğrenme Programı

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı Tarih ve Sayı: 03/02/2016-42542 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı *BENF55C2K* Sayı :37567810-199- Konu :2016-2017 Erasmus Başvuru İlanı İKTİSAT FAKÜLTESİ

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler Birimi Erasmus Ofisi

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler Birimi Erasmus Ofisi Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği Faaliyeti Nedir? Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi yükseköğretim kurumunda çalışan akademik personelin, 1 akademik yıl içerisinde en az 5 saat ders verme

Detaylı

25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR

25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR ERASMUS + 2015-2016 ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ İLANI (Öğrenim/Staj) SON BAŞVURU TARİHİ: 25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR Erasmus + Programı kapsamında 2015-2016 akademik yılı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Detaylı

Avrupa da Tam zamanlı. Eğitim Süresinin. Karşılaştırmalı Analizi 2013/14. Eurydice Raporu. Education and Training

Avrupa da Tam zamanlı. Eğitim Süresinin. Karşılaştırmalı Analizi 2013/14. Eurydice Raporu. Education and Training Avrupa da Tam zamanlı Eğitim Süresinin Karşılaştırmalı Analizi 2013/14 Eurydice Raporu Education and Training KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ Giriş 3 Zorunlu müfredat için eğitim süresi Avrupa ülkelerinde değişiklik

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Bir liği Eğitim ve Gençlik Progr amları Merkezi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Bir liği Eğitim ve Gençlik Progr amları Merkezi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Bir liği Eğitim ve Gençlik Progr amları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJ E ve BİREYSEL FAALİYETLER 2009 YILI ULUSAL

Detaylı

ERASMUS. ERASMUS PERSONEL DERS VERME HAREKETLĠLĠĞĠ BAġVURU REHBERĠ

ERASMUS. ERASMUS PERSONEL DERS VERME HAREKETLĠLĠĞĠ BAġVURU REHBERĠ ERASMUS PERSONEL DERS VERME HAREKETLĠLĠĞĠ BAġVURU REHBERĠ BAġVURU: Erasmus Ders Verme Hareketliliği faaliyetinden yararlanmak isteyen akademik personelimizin 06.11.2013 29.11.2013 tarihleri arasında aģağıda

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ HAKKINDA BAŞVURU ÇAĞRISI

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ HAKKINDA BAŞVURU ÇAĞRISI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ HAKKINDA BAŞVURU ÇAĞRISI of Polonya Bahar Technology and Life Scieces of Lodz Polonya Bahar Vytautas

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI B.30.0.PER.0.00.00.01/01 - O o t o 2202.2011*007940 Yurtdışı Destekleri ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE İlgi: Maliye Bakanlığı nm 03.02.2011 tarih ve B.07.0.BMK.0.10.38.01.310-1458

Detaylı

Avrupa da Okullarda Dil Öğretimi üzerine Önemli veriler 2012

Avrupa da Okullarda Dil Öğretimi üzerine Önemli veriler 2012 Avrupa da Okullarda Dil Öğretimi üzerine Önemli veriler 2012 Avrupa da Okullarda Dil Öğretimi Üzerine Temel Veriler 2012, 32 Avrupa ülkesindeki mevcut dil öğretim sistemlerinin tam bir resmini sağlar.

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

Detaylı

Vize başvurusunu yapan tüm başvuru sahipleri aşağıda belirtilen zorunlu şartları karşılaması gerekmektedir.

Vize başvurusunu yapan tüm başvuru sahipleri aşağıda belirtilen zorunlu şartları karşılaması gerekmektedir. DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Vize, yabancı ülke vatandaşlarının Bulgaristan ı sınırlı bir süre ziyaret etmesine izin vermek amacıyla verilmektedir. Eğer Bulgaristan da uzun bir süre (90 günden fazla)

Detaylı

ERASMUS PROGRAMI 29.03.2013

ERASMUS PROGRAMI 29.03.2013 ERASMUS PROGRAMI 29.03.2013 ULUSALARARASILAŞMA? Internationalisation of higher education is the process of integrating an international/intercultural dimension into the teaching, research and service functions

Detaylı

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış!

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Tarih: 19.05.2013 Sayı: 2013/09 İSMMMO nun Türkiye de Tatil ve Çalışma İstatistikleri raporuna göre Türkiye tatil günü sayısında gerilerde Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Türkiye, 34 OECD ülkesi arasında

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU Avrupa Birliği Bakanlığı na bağlı olarak görev yapmakta olan Avrupa Birliği

Detaylı

Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları Koordinatörlüğü

Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları Koordinatörlüğü Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları Koordinatörlüğü ERASMUS+ Programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme/Comenius Programı Comenius Okul Ortaklıkları Proje Yönetim Toplantıları. Eylül 2012, Ankara

Hayatboyu Öğrenme/Comenius Programı Comenius Okul Ortaklıkları Proje Yönetim Toplantıları. Eylül 2012, Ankara Hayatboyu Öğrenme/Comenius Programı Comenius Okul Ortaklıkları Proje Yönetim Toplantıları Eylül 2012, Ankara Buraya nasıl geldik? Başvuruların teslim alınması Uygunluk kontrolü İçerik değerlendirmesi Ulusal

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Erasmus Koordinatörlüğü ERASMUS+ ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Erasmus Koordinatörlüğü ERASMUS+ ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR! T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Erasmus Koordinatörlüğü ERASMUS+ ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ 015-016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR! Başvuru Tarihleri : 10 7 NİSAN 015 Yabancı Dil Sınavı : 8 Nisan

Detaylı

GEDİZ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

GEDİZ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 15/04/2015-14311 T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü *BD623020851* Sayı : 98849140-310.01.01.1- Konu : 2015-2016 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği

Detaylı

EK III MALİ VE AKDİ ŞARTLAR

EK III MALİ VE AKDİ ŞARTLAR I. GİRİŞ EK III MALİ VE AKDİ ŞARTLAR Bu ek, Sözleşme de belirtildiği şekliyle, projeye uygulanabilecek farklı bütçe kalemleri altındaki hibenin kullanılmasına ilişkin kuralları tamamlamaktadır. Bu açıklamalar

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği: Başvuru Şartları 1. Üniversitemizin kayıtlı öğrencisi ve tam

Detaylı

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi Metodoloji Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 25,0% 2 17,42% Birden fazla cevap 22,20% 15,0% 1 5,0% 12,89% 10,02% 9,07% 7,88% 8,11% 6,21% 5,97% 5,25% 5,49% 5,25% 3,10% 12,17% 10,26% 2,86% 3,58%

Detaylı

ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI 2012-13

ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI 2012-13 ÖĞRETİM PROGRAMI/İŞ PLANI OLUŞTURMA ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI 2012-13 Gidilecek kurumun akademik takvimi incelendikten sonra, ilgili kişi ile yazılaşılarak ziyaret edilecek tarih ve ders

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2012 ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2012 ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2012 ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI 09.09.2011

Detaylı

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ Kemal Gürüz Atılım Üniversitesi 12 Mart 2012 Yirmi beş yaş üstü nüfus içinde ortaöğrenim görmüş olanların oranı, %. 2007.

Detaylı

1 Haziran 2016 Ankara

1 Haziran 2016 Ankara IPA IV İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı "Okul ve Yetişkin Eğitimi Personelinin Mesleki Gelişimini Desteklemek Suretiyle Eğitimde Kalitenin Artırılması Projesi" Kapsamında Desteklenen

Detaylı

2015-2017 ERASMUS+ UNİKOP AVRUPA STAJ HAREKETLİLİLĞİ KONSORSİYUMU BAŞVURU DUYURUSU

2015-2017 ERASMUS+ UNİKOP AVRUPA STAJ HAREKETLİLİLĞİ KONSORSİYUMU BAŞVURU DUYURUSU 2015-2017 ERASMUS+ UNİKOP AVRUPA STAJ HAREKETLİLİLĞİ KONSORSİYUMU BAŞVURU DUYURUSU UNİKOP AVRUPA STAJ KONSORSİYUMU NEDİR? Unikop Avrupa Staj Konsorsiyumunun hedefi, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri

Detaylı

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler Ofisi SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler Ofisi SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler Ofisi Sayı : 39140913/310.01.01.1/ Konu : Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği İlanları SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Erasmus+ öğrenci öğrenim ve staj hareketliliği

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2010 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2010 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2010 YILI ULUSAL

Detaylı