KENAR TETİKLEMELİ D FLİP-FLOP

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KENAR TETİKLEMELİ D FLİP-FLOP"

Transkript

1 Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisaar Mühendisliği Bölümü Saısal Tasarım Laboratuarı KENAR TETİKLEMELİ FLİP-FLOP 1. SR Flip-Flop tan Kenar Tetiklemeli FF a Geçiş FF lar girişlere ugulanan lojik değerlere göre durum değiştiren, geribeslemeli lojik devrelerdir. En basit FF Set-Reset (SR) FF udur. evre apısı, doğruluk tablosu ve zamanlama diagramı Şekil-1.1 de gösterilmiştir. S S S R L L izin verilmez R R X L H H H L L H H X Şekil-1.1 Basit SR FF Şekil-1.1 deki devrede S ve R girişleri anı anda üksek olduğunda çıkış bir önceki durumunu korur. S alçak, R üksek olduğunda çıkış setlenir (=1). S üksek, R alçak olduğunda çıkış resetlenir (=0). S ve R nin anı anda alçak seviede bulunması durumunda ve lojik-1 olur. FF larda ve daima birbirlerinin tersi olarak düşünüldüğünden bu istenmeen bir durumdur. Bu sebeple S=0, R=0 durumuna izin verilmez. Basit SR FF ta girişlerden biri değiştiği anda çıkış etkilenir. aha karmaşık devrelerde, kullanılan elemanlar arasındaki senkronizasonu sağlamak için, FF girişlerinin çıkışı belirli zaman aralıklarında etkilemesi istenir. Bu ise devree bir saat girişi eklenerek sağlanabilir. S R Şekil-1.2 Latch Mode SR FF Bu devrede girişi alçak olduğu sürece S ve R deki değişmelerin FF u etkilemesine izin verilmez. üksek olduğunda ise devre basit SR FF doğruluk tablosunu gerçekler. Bu devre latchmode SR FF olarak adlandırılır. Şekil-1.2 deki latch mode SR FF dan latch mode FF elde edilebilir. Şekil-1.3 te gösterildiği gibi bu FF un data () ve saat () olmak üzere iki girişi vardır. çıkışı saatin üksek seviesi süresince girişine eşittir. Saatin düşük seviesinde ise, üksek durumdaki en son girişi çıkışta 1

2 korunur. nin seviesine bakılarak nin FF u etkilemesine izin verildiğinden bu FF a sevie tetiklemeli FF da denilir. Şekil-1.3 Latch Mode FF Şekil-1.3 teki devrede, saat üksek iken ve deki değerler daima birbirlerinin tersi olacağından, Şekil-1.3 teki devrede değişiklik apılarak Şekil-1.4 te anı özellikteki devre elde edilebilir. Şekil-1.4 Latch Mode FF girişi alnızca saat işaretinin ükselen vea düşen kenarında çıkışa aktarılırsa bu FF kenar tetiklemeli FF udur. Şekil-1.4 ten kenar tetiklemeli FF unu elde etmee çalışalım. Şekil-1.4 teki devrede alçak olduğu sürece ve lojik-1 olur ve bir önceki değerini korur. alçaktan ükseğe geçtikten kısa bir süre sonra ve farklı eni değerler alır. Bu kısa sürede, ani tetikleme anında =1, =1 ve =1 değerlerini alır. Bu tetikleme anında i çıkışa aktaran ve diğer anlarda nin i etkilemesini önleen ek bir lojik düzenek oluşturarak FF kenar tetiklemeli apılabilir. Bu ek lojik düzenek için doğruluk tablosu şu şekilde oluşturulabilir. =0 için ve de değişiklik olamaacağından inceleme =1 için apılacaktır. w w Şekil-1.5 Kenar Tetiklemelie Geçiş evresi 1. Bölge 2. Bölge 2

3 Şekil-1.5 teki devrenin doğruluk tablosunda 2. bölge tetikleme anındaki kombinasonları içerir. Bu bölgede nin çıkışa aktarılması için w, girişine eşit olmalıdır. oğruluk tablosunda 1. bölgede iken in eski değeri korunmalıdır. Bu da w nun, in tersi olarak alınmasıla sağlanabilir w =.+ w = ((.).) Şekil-1.6 Ek Lojik evre iagram ve Şekli oğruluk tablosundan elde edilen ek devre Şekil-1.6 da görülmektedir. Ek devre ile Şekil- 1.5 teki devre eniden düzenlenirse Şekil-1.7 deki kenar tetiklemeli FF u elde edilmiş olur. Şekil-1.7 deki devrede daha önce belirtilen tetikleme anında (=1, =1, =1) in eni değeri oluşmadan önce =0 olur ve çıkış resetlenir. =0 ise, çıkış zaten resetlenecekti. =1 için =1 olması sağlanarak resetleme durumu önlenmelidir. Bu, i üreten kapıa nin tersi girilerek gerçeklenebilir. Bu bağlantı Şekil-1.8 de gösterilmiştir. w Şekil-1.7 Kritik urumlu Kenar Tetiklemeli FF z Şekil-1.8 Kenar Tetiklemeli FF 3

4 2. Ana Modlu evre Tasarım Yöntemile Kenar Tetiklemeli FF Tasarımı Kenar tetiklemeli FF ana modlu ardışıl devre tasarım tekniği ile de gerçeklenebilir. Bilindiği üzere, bu devre tasarım önteminde ilk önce ve girişlerinde medana gelebilecek olası tüm değşiklikleri içeren ilkel akış tablosu düzenlenmelidir Şekil-2.1 Kenar Tetiklemeli FF için ilkel akış tablosu evrenin başlangıçta sıfır çıkışını veren 1 kararlı durumunda olduğunu varsaalım. girişi sıfır iken, girişi lojik-1 e geçtiğinde çıkış lojik-0 olmalıdır. Bu da 2 kararlı durumuna geçmek demektir. Eğer den önce lojik-1 olursa devre 3 kararlı durumuna geçer. 3 durumunda, nin 0-1 geçişi 5 durumuna geçişi sağlaacaktır. Bu şekilde devam edilirse olası tüm değişimler için ilkel akış tablosu kurulmuş olur. Şekil-2.1 deki ilkel akış tablosundan merger diagramı ardımıla Şekil-2.2 deki minimum akış tablosu oluşturulur (1, 2, 4) 3 (3) (5, 6, 8) 7 (7) a b c d Şekil-2.2 Merger diagramı ve minimum akış tablosu urum ataması apılarak Şekil-2.3 teki geçiş diagramı elde edilir Şekil-2.3 Tamamlanmış geçiş tablosu 4

5 gibidir. Şekil-2.3 teki tablodan Y 1 ve Y 0 ın elde edilebilmesi için Karnaugh diagramı Şekil-2.4 teki * * Y * Y 0 Şekil-2.4 Y 1 ve Y 0 için Karnaugh iagramları Karnaugh diagramından elde edilen Y 1 ve Y 0 ifadeleri şöledir; Y= + + Y = Bu ifadeler NAN lojik mantığına çevrilirse; Y = + ( + ) Y = + ( + ) = ( + ) = ( + ) = () = ( ) Tamamlanmış geçiş tablosundan çıkış ifadesinin Y 1 e eşit olduğu kolaca görülebilir. Yani, Z=Y 1 dir. Elde edilen sonuçlara göre çizilen devre Şekil-2.5 te verilmiştir. evrenin daha ekonomik hale getirilmesi, 3 numaralı kapı girişindeki 0 terimini elde etmek için NOT kapısı kullanmak erine 2 numaralı kapı çıkışını kullanmakla sağlanabilir. Oluşacak eni devre Şekil-2.6 daki gibidir. Y 0 Y 1 Şekil-2.5 Bulunan evre 5

6 Y 0 Y 1 Y 2 Şekil-2.6 NOT Kapısız Yeni evre Şekil-2.6 daki devre için Y 1 ifadesi eniden azılırsa; Y = Bu ifadenin Karnaugh diagramı incelendiğinde statik risk olduğu görülür. Şekil-2.7 Yeni Y 1 İfadesi için Karnaugh iagramı Buradaki statik riski ortadan kaldırmak için eni bir ikincil değişken Y 2 tanımlanırsa denklemler basitleşir ve statik risk problemini çözmek kolalaşır. Eşitlikler eniden düzenlenirse; Y = Y = Y = ifadeleri elde edilir. Bu ifadeler incelendiğinde sadece Y 2 ifadesinde riskin var olduğu görülür. Bu üzden Y 2 nin Karnaugh diagramı eniden oluşturulmalıdır. Bunun için de eni devrenin geçiş tablosunu tekrar oluşturmak gerekir (a) Şekil-2.8 a) Yeni devre için geçiş tablosu b) Y 2 nin Karnaugh iagramı (b) 6

7 Şekil-2.8.b de de gösterilen 0 teriminin ilavesile statik risk önlenebilir. Fakat bu terim ek bir donanım gerektirir. Statik-risk devre kararlı bir durumdan anı satırdaki başka bir kararlı duruma geçerken medana geldiğinden alnız buradaki 1 grupları birleştirilecektir. Bu geçiş anı Şekil- 2.8.a da gösterilen a dan b e geçiştir. Risk problemini ortadan kaldırmak için alnız taranmış bölgedeki 1 lerin birleştirilmesi eterlidir. Oluşacak terim 2 dir. Bu terim eklenirse statik risk ortadan kalkar ve durum tablosunda (,, 2, 1, 0 )=(1,1,1,1,0) durumunda (Y 2,Y 1,Y 0 )=(0,1,1) durumu (1,1,1) e değişir ve (1,1,1,0,0) durumunda ise (0,0,1) durumu (1,0,1) e değişir. Bu durumlar kararlı değillerdir, arıca arışa (race) sebep olacak bir çevrim (ccle) içinde bulunmadıklarından bir fark medana getirmezler. Bu nedenle Y 2 e 2 terimini ekleecek Şekil-1.8 deki z bağlantısının apılmasında hiç bir sakınca oktur. enein Yapılışı 1. Şekil-1.2 deki latch-mode SR FF devresini kurunuz ve girişlerine ugulanan işaretlere göre çıkış şekillerini elde ediniz. 2. enein 1. aşamasındaki işaretleri Şekil-1.3 teki latch mode FF a ugulaınız ve çıkış şekillerini elde ediniz. 3. Anı işaretleri Şekil-1.8 deki nihai devree ugulaınız. 4. Teorik olarak kenar tetiklemeli FF tasarımını anlaıp, başka tür FF ların tasarımını apabilecek bilgii edininiz. 5. Master-slave FF kavramını anlaıp düşen kenarda tetiklenen bir FF elde ediniz. 6. Latch mode FF a spike (anlık darbe) üreten bir bağlantı aparak sonucu gözlemleiniz. ene Soruları 1. Latch mode FF lar ile kenar tetiklemeli FF lar arasındaki fark nedir (çalışma önünden)? 2. Şekil-1.5 te verilen tablodaki 1. Ve 2. Bölge kavramları nei ifade etmektedir? Zaman çizelgesinde gösteriniz. 3. Şekil-2.7 de gösterilen risk durumu için neden 1 0 bağlantısı apılmamaktadır? 4. Şekil-2.8 de 2 bağlantısının eklenmesinin amacı nedir? Bu ekleme ile risk durumu kalkar mı? 5. Ana modlu ardışıl devre tasarımı öntemlerile düşen kenarda tetiklenen FF tasarlaınız. 6. Mastes-slave FF ların çalışma mantığı nasıldır? Araştırınız. 7. Spike (anlık darbe) üreten bir devrei temel lojik elemanları kullanarak nasıl üretebiliriz? 7

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ SAYICI VE KAYDEDİCİ DEVRELERİ 522EE0257 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

BÖLÜM 9 (COUNTERS) SAYICILAR SAYISAL ELEKTRONİK. Bu bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır

BÖLÜM 9 (COUNTERS) SAYICILAR SAYISAL ELEKTRONİK. Bu bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır SYISL ELETRONİ ÖLÜM 9 (OUNTERS) SYIILR u bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır Sayıcılarda Mod kavramı senkron sayıcılar senkron yukarı sayıcı (Up counter) senkron aşağı sayıcı (Down counter) senkron

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEMEL MANTIK DEVRELERİ 522EE0245 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

LOJİK DEVRELER LABORATUARI DENEY FÖYLERİ

LOJİK DEVRELER LABORATUARI DENEY FÖYLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LOJİK DEVRELER LABORATUARI DENEY FÖYLERİ LABORATUARLAR HAKKINDA AÇIKLAMA Genel bilgi ve uyarılar:. Laboratuarlar programda

Detaylı

www.mehmetsahinkitaplari.org

www.mehmetsahinkitaplari.org MATEMA www.mehmetsahinkitaplari.org T T r. P ALME YA YINCILIK Ankara I PALME YAYINLARI: 76 Sinif Matematik Konu Anlatım / Mehmet Şahin Yaına Hazırlama : PALME Dizgi-Grafik Tasarım Birimi Yaın Editörü :

Detaylı

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım GİRİŞ Kök-yer eğrisi bize grafik olarak sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi verir. Sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi almak

Detaylı

YAPISAL EŞİTLİK MODELİ

YAPISAL EŞİTLİK MODELİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates And Logic Circuits)

Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates And Logic Circuits) Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates nd Logic Circuits) ÖLÜM 5 maçlar Lojik kapıları ve lojik devreleri tanıtmak Temel işlemler olarak VE, VEY ve DEĞİL işlemlerini tanıtıp, temel işlemleri gerçekleştirmek

Detaylı

DENEY 3. Maksimum Güç Transferi

DENEY 3. Maksimum Güç Transferi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM2104 Elektrik Devreleri Laboratuarı II 2014-2015 Bahar DENEY 3 Maksimum Güç Transferi Deneyi Yapanın Değerlendirme Adı

Detaylı

KOU T.E.F. PLC KURS NOTU

KOU T.E.F. PLC KURS NOTU 1. Giriş... 3 2. PLC Yapısı... 4 2.1. Merkezi İşlem Birimi (CPU)... 5 2.2. Giriş Çıkış Ara Birimleri... 6 2.2.1. Ayrık I/O... 6 3. PLC ile Röle Sistemi Arasındaki Fark... 8 Kumanda Sistemi Analizi... 8

Detaylı

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Ö. ŞENYURT - R. AKDAĞ

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Ö. ŞENYURT - R. AKDAĞ ALTINCI BÖLÜM:SERİ-PARALEL DEVRELER Anahtar kelimeler Bleeder akımı (kaçak akım), bleeder direnci, köprü devresi, köprüleme ve paralelleme, toprak referansı, yük, yük akımı, yüklenmiş gerilim bölücü, yükleme

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 2: Menkul Kıymetler ve Wall Street de Rassal Yürüyüş. Bahar 2003

15.433 YATIRIM. Ders 2: Menkul Kıymetler ve Wall Street de Rassal Yürüyüş. Bahar 2003 15.433 YATIRIM Ders 2: Menkul Kıymetler ve Wall Street de Rassal Yürüyüş Bahar 2003 İçerik Olasılık Teorisi Olasılık dağılımlarının kısa bir gözden geçirmesi Rassal olayları normal olaylarla değerlendirmek

Detaylı

Endüstriyel Otomatik Kontrol Sistemleri Dönüştürücüler. Mustafa Türker GÜLTEPE mturkergultepe.com

Endüstriyel Otomatik Kontrol Sistemleri Dönüştürücüler. Mustafa Türker GÜLTEPE mturkergultepe.com Endüstriyel Otomatik Kontrol Sistemleri Dönüştürücüler Mustafa Türker GÜLTEPE mturkergultepe.com İÇİNDEKİLER D D.A.C Nedir? D.A.C Kavramlar D.A.C Yapısı D.A.C Devreleri A.D.C Nedir? A.D.C Yapısı 2 İÇİNDEKİLER

Detaylı

BÖLÜM I PLC NİN TANITILMASI

BÖLÜM I PLC NİN TANITILMASI BÖLÜM I PLC NİN TANITILMASI 1.1 PLC (Programlanabilir Lojik Kontrolör) Nedir? Programlanabilir Mantıksal Denetleyici (Programmable Logic Controller PLC) analog-dijital giriş/çıkış bağlantıları aracılığıyla

Detaylı

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ 1.1. Giriş Kinematik, daha öncede vurgulandığı üzere, harekete sebep olan veya hareketin bir sonucu olarak ortaya çıkan kuvvetleri dikkate almadan cisimlerin hareketini

Detaylı

ÖZEL TRİSTÖRLER TRİYAK

ÖZEL TRİSTÖRLER TRİYAK ÖZEL TRİSTÖRLER Tristör tanımının dışında kalan bazı tristörler bulunmaktadır.bunların bazı özellikleri normal tristörlerdekine benzemekle beraber yeni yetenekler eklenmiştir. Bunlar iki yönlü iletebilme

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ HABERLEŞME LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ HABERLEŞME LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ HABERLEŞME LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ Sorumlu Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Ayhan AKBAL SIRA DENEY DENEY ADI DENEY SORUMLUSU 1 DENEY 1 AM MODÜLATÖR DEMODÜLATÖR

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI ŞEKİL TANIMA ÖDEV 2 KONU : DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİ

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI ŞEKİL TANIMA ÖDEV 2 KONU : DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI ŞEKİL TANIMA ÖDEV 2 KONU : DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİ Kenan KILIÇASLAN Okul No:1098107203 1. DESTEK VEKTÖR MAKİNELER

Detaylı

Chapter 1 ANAHTARLAMALI GÜÇ KAYNAKLARININ TEMELLERİ. Şekil 1.1

Chapter 1 ANAHTARLAMALI GÜÇ KAYNAKLARININ TEMELLERİ. Şekil 1.1 GİRİŞ Modern elektronik aletler genellikle bir yada daha fazla da güç kaynaklarına ihtiyaç duyar. Günlük işlerimizi yaparken farkında olmadan kullandığımız güç kaynakları karşımıza bazen cep telefonumuzu

Detaylı

Şekil-2.a Röleli anahtar

Şekil-2.a Röleli anahtar K TÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Sayısal Elektronik Laboratuarı TRANSĐSTÖRÜN ANAHTAR DAVRANIŞLARI 1. Genel Tanıtım Şekil 1.a da verilen emetör montajlı transistör V cc kaynağını

Detaylı

İMKB Hisse Senetleri Piyasası İşlem Yöntemleri ve Piyasa Yapıcılık Sistemi

İMKB Hisse Senetleri Piyasası İşlem Yöntemleri ve Piyasa Yapıcılık Sistemi İMKB Hisse Senetleri Piyasası İşlem Yöntemleri ve Piyasa Yapıcılık Sistemi www.imkb.gov.tr İçindekiler Önsöz 1 İMKB Hisse Senetleri Piyasası nda Uygulanan İşlem Yöntemleri 2 Öncelik Kuralları 3 Sürekli

Detaylı

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde 2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ 2.1. Saf Madde Her noktasında aynı ve değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye saf madde denir. Saf maddenin sadece tek bir kimyasal element veya bileşimden oluşması

Detaylı

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI BÖÜM IV YAIİETKEN GÜÇ KAYNAKAI 4.1 GİİŞ Bütün elektronik devrelerin çalışabilmesi için bir güç kaynağına ihtiyacı vardır. Elektronik devrelerde besleme gerilimi olarak DC gerilim kullanılmaktadır. Ancak,

Detaylı

GİRİŞ Bu yazı dizisinde güç kaynakları hakkında merak ettiklerinizi anlatmaya çalışacağım. Neleri mi anlatacağım:

GİRİŞ Bu yazı dizisinde güç kaynakları hakkında merak ettiklerinizi anlatmaya çalışacağım. Neleri mi anlatacağım: Güç Kaynağı Yapalım! Elektronik cihazlarımızı çalıştırmak için kullandığımız Adaptörler / güç kaynakları nasıl çalışır öğrenelim ve kendimize çalışır güç kaynakları yapalım! GİRİŞ Bu yazı dizisinde güç

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE EK-11 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE Proje No: 12B 4343 016 Proje Yöneticisi: Proje Konusu: Yrd. Doç. Dr. Hakkı Alparslan Ilgın Elektrikli Araçlarda Uyarlamalı Hız Kontrolü

Detaylı

KON 314 KONTROL SİSTEM TASARIMI

KON 314 KONTROL SİSTEM TASARIMI KON 34 KONTROL SİSTEM TASARIMI PROJE 2 Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Mehmet Turan SÖYLEMEZ HAZIRLAYANLAR TAKIM 6 45437 Burak BEŞER 45442 Elif KÖKSAL 464 Muharrem ULU 4645 Birol ÇAPA Teslim Tarihi: 24.4.29 GİRİŞ

Detaylı

SAYICILAR. Tetikleme işaretlerinin Sayma yönüne göre Sayma kodlanmasına göre uygulanışına göre. Şekil 52. Sayıcıların Sınıflandırılması

SAYICILAR. Tetikleme işaretlerinin Sayma yönüne göre Sayma kodlanmasına göre uygulanışına göre. Şekil 52. Sayıcıların Sınıflandırılması 25. Sayıcı Devreleri Giriş darbelerine bağlı olarak belirli bir durum dizisini tekrarlayan lojik devreler, sayıcı olarak adlandırılır. Çok değişik alanlarda kullanılan sayıcı devreleri, FF lerin uygun

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK DEVRE LABORATUARI DENEY FÖYLERİ KİTAPÇIĞI Sayfa 0 İçindekiler Laboratuarda Uyulması Gereken Kurallar... 2 Deneylerde Kullanılacak Ekipmanların

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEMEL PLC SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEMEL PLC SİSTEMLERİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı