Bölüm 4 Ardışıl Lojik Devre Deneyleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bölüm 4 Ardışıl Lojik Devre Deneyleri"

Transkript

1 Bölüm 4 Ardışıl Lojik Devre Deneyleri DENEY 4-1 Flip-Floplar DENEYİN AMACI 1. Kombinasyonel ve ardışıl lojik devreler arasındaki farkları ve çeşitli bellek birimi uygulamalarını anlamak. 2. Çeşitli flip-flop türlerinin çalışma prensiplerini ve uygulamalarını incelemek. GENEL BİLGİLER Şekil de, iki DEĞİL (NOT) ya da TÜMLEME kapısı gösterilmiştir. IC2 nin çıkışı IC1 in girişine bağlanmıştır. IC1 in çıkışı 1 ise, IC2 nin çıkışı 0 olur. IC2 nin çıkışı IC1 in girişine bağlı olduğu için, IC1 in girişi tekrar 1 e çevrilmiş olur. Eğer IC1 in girişine harici bir darbe uygulanırsa IC1 in çıkışı 0, IC2 nin çıkışı 1 olur (IC1 in çıkışı tekrar 0 a döner). Şekil 4-1 İki NOT kapısı ile oluşturulan RS mandal (latch) Harici darbe A, IC2 nin çıkışı B olarak ifade edilirse, A ya da B 1 olduğu zaman, IC1 in çıkışı 0 olur. Şekil 4-1 deki NOT kapıları, iki adet NOR kapısıyla değiştirilirse ve iki giriş R ve S olarak ifade edilirse, Şekil 4-2 deki RS flip-flop elde edilmiş olur. R = Reset (sıfırlama) girişi, Q çıkışını 0 yapar. S = Set (birleme) girişi, Q çıkışını 1 yapar. 4-2

2 Şekil 4-2 İki NOR kapısı ile oluşturulan RS flip-flop IC1 in çıkışı Q (normal çıkış) olarak adlandırılırken, IC2 nin çıkışı ise (tümleyen çıkış) olarak adlandırılır. Flip-flop, uygun bir lojik giriş uygulandığında durum değiştirir, güç sağlandığı sürece ya da girişi değişene kadar kararlı durumda kalır. Çoğu durumda, flip-floplar NOR ya da NAND kapılarıyla gerçekleştirilir. Şekil 4-3, NOR kapılarıyla gerçekleştirilmiş bir pozitif lojik RS flip-flopu, Şekil 4-4 ise, NAND kapılarıyla gerçekleştirilmiş bir negatif lojik RS flip-flopu göstermektedir. RS flip-flop, en basit flip-flop olup diğer flip-flopları gerçekleştirmek için kullanılabilir. Bu yüzden RS flip-flop, temel-flip-flop olarak da adlandırılır. Tablo 4-1 de, RS flip-flopun doğruluk tablosu gösterilmiştir. Qn şimdiki çıkış durumunu ifade ederken, Qn+1 ise bir sonraki çıkış durumunu ifade eder. Şekil 4-3 NOR RS flip-flop Şekil 4-4 NAND RS flip-flop Tablo 4-1 RS flip-flop doğruluk tablosu RS flip-flopun doğruluk tablosundan aşağıdaki sonuçlar çıkarılabilir: (1) R=0 ve S=0 iken Qn+1=Qn dir, yani Qn+1 bir önceki Qn durumuna ( 0 yada 1 olabilir) eşittir. (2) R=0 ve S=1 iken, flip-flop birlenir (Qn+1= 1 ). 4-3

3 (3) R=1 ve S=0 iken, flip-flop sıfırlanır (Qn+1= 0 ). (4) R=1 ve S=1 iken, Qn+1 aynı anda hem 0 hem 1 olmaya çalışır. Çıkış aynı anda iki duruma sahip olamayacağı için, R=S=1 durumunda Qn+1 tanımsız yada belirsiz dir. Şekil 4-5 te, RS flip-flopun tam sembolü gösterilmiştir. CK saat sinyalidir ve flipflop, saat sinyali mevcut ise, durum değiştirecektir. PR = Preset ; Saat sinyaline bakmaksızın, Q çıkışını 1 yapar. CL = Clear (Sil) ; Saat sinyaline bakmaksızın, Q çıkışını 0 yapar. Şekil 4-5 RS flip-flop Bir RS flip-flop kullanılarak, D flip-flop gerçekleştirilebilir. D flip-flopun sembolü ve RS flip-flop ile gerçekleştirilme şeması sırasıyla Şekil 4-6 (a) ve (b) de gösterilmiştir. (a) Sembol (b) RS flip-flop ile gerçekleştirilmesi Şekil 4-6 D flip-flop 4-4

4 D flip-flop, genellikle veri iletimi için kullanılır. Doğruluk tablosu Tablo 4-2 de gösterilmiştir. Tablo 4-2 D flip-flop doğruluk tablosu Bir D flip-flop kullanılarak, T flip-flopu gerçekleştirilebilir. T flip-flopun sembolü ve D flip-flop ile gerçekleştirilme şeması sırasıyla Şekil 4-7 (a) ve (b) de gösterilmiştir. T flip-flopun doğruluk tablosu Tablo 4-3 te gösterilmiştir. (a) Sembol (b) D flip-flop ile gerçekleştirilmesi Şekil 4-7 T flip-flop Tablo 4-3 Tablo 4-3 ten görüldüğü gibi, T flip-flopun çıkış durumu sadece T=1 ve CK=1 iken değişir. Başlangıçta Qn= 0 kabul edilirse, T=1 ve CK=1 olduğunda, T flipflopun çıkışı 1 olur. T flip-flopun çıkışı, tekrar T=1 ve CK=1 oluncaya kadar, 1 durumunda kalır ve koşul sağlanınca tekrar 0 durumuna döner. T flip-flopun çıkışı, T=1, CK=1 olduğu zaman, 0 ve 1 arasında durum değiştirir. T flip-flopun bu benzersiz karakteristiğinden yararlanılarak, 2 ye bölme devreleri gerçekleştirilebilir. Şekil 4-8 e bakılacak olursa, iki giriş dalga şekline karşılık, sadece bir çıkış dalga şekli vardır. T flip-floplar genellikle sayıcıların gecikme devrelerinde kullanılır. Şekil 4-8 T flip-flopun giriş ve çıkışı 4-5

5 JK flip-flop, RS flip-flopun belirsiz durumunu ortadan kaldırabilir. JK flip-flopun sembolü, Şekil 4-9 da gösterilmiştir. Şekil 4-9 JK flip-flop Şekil 4-10 RS flip-flop ile gerçekleştirilmesi Şekil 4-10 da, RS flip-flopla gerçekleştirilmiş bir JK flip-flop eşdeğeri gösterilmiştir. Tablo 4-4 teki doğruluk tablosuna bakılacak olursa, JK flip-flopun, J=1, K=1 ve CK=1 durumu dışında, SR flip-flopuyla aynı olduğu,bu durumda da T flip-flopa benzediği görülür. Tablo 4-4 JK flip-flop doğruluk tablosu JK flip-flop, belirsiz duruma sahip olmadığı ve hemen hemen tüm flip-flopları gerçekleştirmek için kullanılabildiği için, genel flip-flop olarak da adlandırılır. 4-6

6 Şekil 4-11 de, bir Master/Slave JK flip-flop devresi gösterilmiştir. Şekil 4-11 Master/Slave JK flip-flop CK=0 iken, master flip-flop yeni giriş kabul etmez ve Q ve Q çıkışları aynı kalır, Q ve Q, uydu flip-flopun Q ve Q çıkışlarına iletilir. CK=1 iken master flip-flop yeni giriş kabul edebilir, ancak slave flip-flopun Q ve Q çıkışları değişmez. Şekil 4-12 de, master/slave flip-flopun zamanlama diyagramı verilmiştir. CK=1 iken, CK nın düşen kenarıyla son giriş değeri tutuluncaya kadar, giriş sürekli olarak değişir. CK=0 iken, slave flip-flop CK nın düşen kenarıyla tetiklendiği için, master flip-flopun çıkışı, slave flip flopa gönderilir. Şekil 4-12 Master/slave flip-flopun zamanlama diyagramı 4-7

7 KULLANILACAK ELEMANLAR 1. KL Dijital Lojik Lab. 2. KL Modülü DENEYİN YAPILIŞI A. Temel Lojik Kapılar ile RS Flip-Flop Gerçekleştirme 1. A3, A4 girişlerini SWA A', SWB B' darbe üretici anahtarlarına, F6, F7 çıkışlarını L1, L2 lojik göstergelerine bağlayın. F6 ve F7 çıkışlarının durumları nasıldır? Güç kaynağını birkaç saniye kapatıp tekrar açın. F6 ve F7 çıkışlarının durumlarını tekrar gözlemleyin? Şekil 4-13 Şekil

8 2. Tablo 4-5 te verilen giriş katarını takip ederek F6 ve F7 çıkışlarının durumlarını gözlemleyin ve kaydedin. Tablo Q, Q çıkışlarını ve R, S girişlerini belirleyin. (Darbe üretici anahtarı önce 1 e, sonra 0 a, daha sonra tekrar 1 e getirin) 4. Şekil 4-15 teki devreyi kurmak için bağlantı klipslerini Şekil 4-13 e göre yerleştirin. A1, A5 girişlerini SWA A, SWB B darbe üretici anahtarlarına bağlayın. Şekil 4-15 Tablo 4-6 da verilen giriş katarını takip ederek F6 ve F7 çıkışlarının durumlarını gözlemleyin ve kaydedin. Tablo

9 B. RS Flip-Flop Kullanarak D Flip-Flop Gerçekleştirme 1. Şekil 4-17 deki D flip-flopu devresini kurmak için bağlantı klipslerini Şekil 4-16 ya göre yerleştirin. Şekil 4-16 Şekil A1 girişini SW1 anahtarına, CK2 girişini SWA A anahtarına, F6 çıkışını ise L1 lojik göstergesine bağlayın. 3. Tablo 4-7 te verilen giriş katarını takip ederek çıkış durumlarını gözlemleyin ve kaydedin. Tablo

10 C. D Flip-Flop Kullanarak JK Flip-Flop Gerçekleştirme 1. Şekil 4-19 daki T flip-flopu devresini kurmak için bağlantı klipslerini Şekil 4-18 e göre yerleştirin. A1, A5 girişlerini SW0, SW1 anahtarlarına, CK2 girişini SWB B anahtarına, F6 çıkışını ise L1 lojik göstergesine bağlayın. Şekil 4-18 Şekil Tablo 4-8 de verilen giriş katarını takip ederek çıkış durumlarını gözlemleyin ve kaydedin. Tablo

11 D. RS Flip-Flop Kullanarak JK Flip-Flop Gerçekleştirme 1. Şekil 4-21 deki JK flip-flopu devresini kurmak için bağlantı klipslerini Şekil 4-20 ye göre yerleştirin. J, K girişlerini SW0, SW1 anahtarlarına, CK1 girişini SWB B anahtarına, F1, F2, F6, F7 çıkışlarını ise L0, L1, L2, L3 lojik göstergelerine bağlayın. Şekil 4-20 Şekil Tablo 4-9 da verilen giriş sırasını takip ederek çıkış durumlarını gözlemleyin ve kaydedin. Tablo

12 E. D Flip-Floplar ile Kaydırmalı Kaydedici Gerçekleştirme 1. Deneyin bu bölümünde KL modülünün c bloğu kullanılacaktır. Şekil B girişini (CLEAR) SW0 anahtarına, A(I/P) girişini SW1 anahtarına, CK girişini SWA A anahtarına, F1, F2, F3, F4 çıkışlarını ise L1, L2, L3, L4 lojik göstergelerine bağlayın. 3. B yi silmek için SW0 anahtarını 0 konumuna getirip daha sonra tekrar 1 konumuna getirin. 4. Aşağıda A(I/P) için verilen giriş katarını takip edin. (1) A= 1 iken, CK girişine bir saat işareti gönderin (2) A= 0 iken, CK girişine bir saat işareti gönderin (3) A= 0 iken, CK girişine bir saat işareti gönderin (4) A= 1 iken, CK girişine bir saat işareti gönderin 4 tane saat işareti gönderdikten sonra çıkış göstergesini gözlemleyin. Göstergelerin durumu giriş katarına karşılık geliyor mu? Bu, Seri-Giriş, Paralel-Çıkış bağlantısıdır. F4 çıkışına bağlı göstergeyi gözlemleyiniz. Göstergenin durumu ilk I/P girişine karşılık geliyor mu? Bir saat işareti daha göndererek F4 çıkışını tekrar gözlemleyin. Göstergenin durumu bu sefer ikinci I/P girişine karşılık geliyor mu? Bu, Seri- Giriş Seri-Çıkış bağlantısıdır. 4-13

13 F. Önceden Belirlenmiş Sol/Sağ Kaydedici 1. Deneyin bu bölümünde KL modülünün b bloğu kullanılacaktır. Şekil Aşağıdaki bağlantıları gerçekleştirin. A, B, C, D girişleri SW0, SW1, SW2, SW3 anahtarlarına F1, F2, F3, F4 çıkışları L0, L1, L2, L3 lojik göstergelerine D1 (LOAD) girişi SWA A anahtarına C1 (CK) girişi SWB B anahtarına B1 (I/P) girişi DIP 2.0 anahtarına A1 (MODE) girişi DIP 2.1 anahtarına Tablo Tablo 4-11 de A1 için verilen giriş sırasını takip ederek çıkış durumlarını gözlemleyiniz ve kaydedin. Tablo

14 4. A1 girişine 1 uygulayarak Tablo 4-12 de A, B, C ve D için verilen giriş sırasını takip ederek çıkış durumlarını gözlemleyin ve kaydedin. Tablo 4-12 G. RS Flip-Floplar ile Gürültü Giderme Devresi Gerçekleştirme 1. Deneyin bu bölümünde Şekil 4-25 teki RS flip-flopu devresi kullanılacaktır. Şekil 4-24 Şekil

15 2. A4 girişini SW0 anahtarına, A3 girişini darbe üretecinin çıkışına bağlayın. Darbe üretecinin çıkışı RS flip-flopu için gürültü kaynağı olarak kullanılacaktır. 3. A4= 1 iken F6 çıkışını ölçün. F6 =. 4. A3 girişini SW0 anahtarına, A4 girişini darbe üretecine bağlayın. A3= 1 iken F6 çıkışını ölçün. F6 =. SONUÇLAR 1. Flip-flopun çıkışı yalnızca uygun bir giriş uygulandığında değişir. Güç kaynağı açık tutulduğu veya girişler değişmediği sürece çıkış aynı kalır. 2. VEYA DEĞİL kapıları kullanılarak gerçeklenmiş RS flip-flopları çıkan-kenarla, VE DEĞİL kapıları kullanılarak gerçeklenmiş RS flip-flopları ise inen-kenarla tetiklenir. 3. Flip-floplar çoğu zaman VEYA DEĞİL ve VE DEĞİL kapılarıyla gerçeklenir. HATA BENZETİMİ 1. KL modülünün d bloğundaki devrede A1 ve A2 giriş olarak kullanıldığında F6 ve F7 çıkışları (a) da gösterildiği gibi olmaktadır. A3 ve A4 giriş olarak kullanıldığında ise F6 ve F7 çıkışları (b) da gösterildiği gibi olmaktadır. Çıkışlardan hangisinin yanlış olduğunu belirleyin. 2. Bir JK flip-flopunun CK1 girişinde pozitif işaret varsa ve CK2= 0 ise olası hataları belirleyin. 3. KL modülünün d bloğundaki devrede U2 ve U3 kapılarıyla VE DEĞİL flip-flopu gerçeklenince F6=1 ve F7=A4 olmaktadır. Hata ne olabilir? 4. KL modülünün c bloğunda, U6 nın çıkışları 0000 olmaktadır. Hata ne olabilir? 4-16

16 5. KL modülünün c bloğunda, U6 nın F1 çıkışı rastgele değerler almaktadır.. Hata ne olabilir? 6. KL modülünün b bloğunda U7 ye giren girişler hatalıysa hata ne olabilir? ALIŞTIRMALAR 1. Aşağıda gösterilen flip-flopu gerçeklemek için CMOS VEYA DEĞİL kapıları kullanın. 2. Aşağıda gösterilen flip-flop devresini kurun. A=1, B=0 ve A=0, B=1 için çıkışta oluşan dalga şekillerini çizin. 4-17

17 ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR ( ) 1. Bir lojik devrenin herhangi bir geri besleme bağlantısı yoksa ve çıkışı sadece giriş durumlarına bağlıysa, bu nasıl bir lojik devredir? ( ) 2. Flip-flop bir: 1. Kombinasyonel lojik devre 2. Ardışıl lojik devre 3. Gecikmeli lojik devre 1. Tek kararlı devredir. 2. Kararsız devredir. 3. İki kararlı devredir. ( ) 3. Tek bir flip-flop kaç bitlik bilgiyi saklayabilir? ( ) 4. Aşağı lojik devrelerden hangisi bellek görevi görür? 1. Flip-flop 2. VEYA kapısı 3. VEYA DEĞİL kapısı ( ) 5. Hangi flip-flop ikiye bölme işlevini gerçekleştirir? 1. RS flip-flopu 2. D flip-flopu 3. T flip-flopu 4-18

18 ( ) 6. Şekil H-1 deki flip-flop hangi türden bir flip-floptur? 1. D flip-flopu 2. RS flip-flopu 3. T flip-flopu Şekil H-1 ( ) 7. Aşağıdaki flip-floplardan hangisi aynı zamanda genel flip-flop olarak ta adlandırılır? 1. RS flip-flopu 2. JK flip-flopu 3. T flip-flopu ( ) 8. Şekil H-2 deki flip-flop hangi türden bir flip-floptur? 1. T flip-flopu 2. RS flip-flopu 3. D flip-flopu Şekil H-2 ( ) 9. A=1 ve B=0 iken Şekil H-2 deki flip-flopun Q çıkışı ne olur? Bir önceki Q ile aynı ( ) 10. VEYA DEĞİL kapılarıyla gerçeklenmiş bir RS flip-flopunun R girişi 1, S girişi 1 olursa çıkışlar ne olur? 1. Q=1, Q =0 2. Q=0, Q =1 3. Q=0, Q =0 4-19

19 ( ) 11. JK flip-flopunun girişleri birbirine bağlanırsa, elde edilen devre aşağıdakilerden hangisine eşdeğer olur? 1. RS flip-flopu 2. D flip-flopu 3. T flip-flopu ( ) 12. Bir T flip-flopu için T= 0 ve CK= 1 olursa, çıkış ne olur? 1. Bir önceki Q ile aynı 2. Bir önceki Q nun tümleyeni 3. 1 ( ) 13. Şekil H-3 teki flip-flop devresi aşağıdakilerden hangisinin eşdeğeridir? 1. T flip-flopu 2. JK flip-flopu 3. RS flip-flopu Şekil H-3 ( ) 14. Şekil H-3 deki devre için CK=2KHz ise F0 ın frekansı ne olur? 1. 4KHz 2. 1KHz 3. 2KHz ( ) 15. Şekil H-1 deki devre için A=1 ise Q ne olur?

20 DENEY 4-2 JK Flip-Flop Devreleri DENEYİN AMACI 1. Sayıcıların prensiplerinin ve sayıcıların JK flip-flopları ile nasıl gerçeklendiklerinin incelenmesi. GENEL BİLGİLER Sayıcılar flip-floplar ve temel lojik kapılar kullanılarak gerçeklenirler. Bir önceki deneyde T flip-flopunun T=1 ve CK=1 olduğunda 0 ile 1 durumları arasında gidip geldiğini görmüştük. Şekil 4-26 Üç tane T flip-flopunun art arda bağlandığı Şekil 4-26 daki devreye bakalım. Öndeki flip-flopların Q çıkışları kendilerinden sonra gelen flip-flopun saat girişine (CK) bağlanmıştır. Art arda bağlanan flip-flop sayısını n kabul edersek, n tane giriş vardır ve en son flip-flopun çıkışı n/2 n olacaktır. Şekil 4-27 de çıkışların dalga şekilleri gösterilmiştir. 4-21

21 Şekil 4-27 Şekil 4-27 de A, B, C normal çıkışları yukarı doğru sayarken, A, B, C tümleyen çıkışları aşağı doğru saymaktadır ve CK inen-kenarla tetiklemektedir. A nın döngü süresi CK nın iki katı, frekansı ise yarısıdır. B nın döngü süresi A nın iki katı, frekansı ise yarısıdır. C nın döngü süresi B nin iki katı, frekansı ise yarısıdır. CK çıkan-kenarla tetiklerse çıkışların dalga şekli Şekil 4-28 de gösterildiği şekilde olur. Burada A, B ve C nin yukarı doğru saydığı açık olarak görülmektedir. Şekil 4-26 daki devre CK Q çıkışına bağlıyken yukarı doğru, Q çıkışına bağlıyken aşağı doğru sayacaktır. 4-22

22 Şekil 4-28 JK flip-flopu, bu deneyde temel sayıcı devrelerini gerçeklemek için kullanılan genel bir flip-floptur. Şekil 2-29 da gösterilen devre JK flip-floplarının art arda bağlanmasıyla gerçeklenmiş bir yukarı/aşağı sayıcıdır. Şekil 4-29 M=0 iken, CK Q çıkışına bağlanır ve devre YUKARI doğru sayar. M=1 iken, CK Q çıkışına bağlanır ve devre AŞAĞI doğru sayar. Şekil 4-29 daki devrede olduğu gibi art arda bağlamayla gerçeklenen devreler Asenkron Sayma yapar. n e bölme etkisi ni elde etmek için çıkış SİL girişine bağlanmalıdır. 4-23

23 Şekil 4-30 (a) da 5 e bölme devresi gösterilmiştir. Devrenin doğruluk tablosundan (Şekil 4-30 (b)) 0 ile 5 durumunun eşit olduğu ve bu şekilde bir çevrim oluşturarak 5 e bölme devresini meydana getirdiği görülmektedir. Şekil 4-30 (a) Şekil 4-30 (b) Şekil 4-30 (a) da A ve C çıkışları bir VE kapısıyla CL (SİL) girişine bağlanmıştır. Böylece, 5 durumu 2 tabanında 101 e eşit olduğu için, CBA=101 olduğunda sayıcı sıfırlanır. Asenkron n e bölme işlemini elde etmenin bir başka yöntemi de, bir 5 e bölen sayıcı devresi olan Şekil 4-31 deki devrede gösterilmiştir. CBA=100 durumunda C çıkışı CL girişine bir VE kapısıyla bağlanmıştır. Silme işlemini uzatmak için CL girişlerine bir kondansatör bağlanmıştır. Kondansatör burada 1 durumunu devam ettirerek CK düşerken flip-flopun Clear (Sil) modunda kalmasını sağlar. Saat işaretinin inen-kenarında sayıcı hala engellenmiş haldedir. Şekil

24 2 ye bölme ve 5 e bölme devreleri art arda bağlanarak BCD kodunda sayıcı devre gerçeklenir. 10 a bölme ve 6 ya bölme devreleri 60Hz frekansındaki AC gerilimle birleştirilerek 1Hz lik zamanlama işareti elde edilir. Eğer bütün saat girişleri birlikte bağlanırsa bir senkron sayıcı elde edilir. Böyle devrelerin çalışma hızlı art arda bağlanarak elde edilmiş asenkron sayıcılarınkinden çok daha fazladır, ancak senkron sayıcılarla 2 n sayıcılar tasarlamak oldukça karmaşıktır. Şekil 4-32 de 4-bitlik 16 ya bölen sayıcı devresi gösterilmiştir. Şekil 4-32 Şekil 4-33 te senkron 5 e bölen sayıcı devresi gösterilmiştir. Bu devrenin yapısının asenkron sayıcıdan daha karmaşık olduğu açıktır. KULLANILACAK ELEMANLAR Şekil 4-33 Senkron 5 e Bölen Sayıcı 1. KL Dijital Lojik Lab. 2. KL Modülü 3. KL Modülü 4. Osiloskop DENEYİN YAPILIŞI (a) Asenkron İki Tabanında Yukarı Sayıcı 1. Şekil 4-35 teki devreyi kurmak için bağlantı klipslerini Şekil 4-34 e göre yerleştirin. 4-25

25 Şekil 4-34 Şekil A2 (Clear) girişini SW0 anahtarına, A1 girişini +5V a, F1, F3, F5, F7 çıkışlarını L1~L4 lojik göstergelerine, B1(CK) saat girişini darbe üretecine bağlayın ve frekansı 1KHz olarak ayarlayın. 3. Başlangıçta SW0 anahtarını 1 konumuna getirerek çıkışı sıfırlayın. Daha sonra saymaya başlamak için SW0 anahtarını 0 konumuna getirin. Saat işaretini ve çıkışları osiloskop ile ölçüp, çıkışları Şekil 4-36 ya kaydedin. 4-26

26 Şekil Sayma sürecinde SW0 anahtarı 1 konumuna getirilirse ne olur? (b) Asenkron On Tabanında Yukarı Sayıcı 1. Deneyin bu bölümünde KL modülünün d bloğundaki U4 tümdevresi (7490) kullanılacaktır. Şekil 4-38 de tümdevrenin blok diyagramı verilmiştir. Şekil 4-37 Şekil

27 2. C3, C4, D1, D2 bacaklarını SW0, SW1, SW2, SW3 anahtarlarına, F1~F4 çıkışlarını L1~L4 lojik göstergelerine, A2 girişini SWA anahtarının Q çıkışına, B2 girişini SWB anahtarının Q çıkışına bağlayın. 3. (A) C3, C4, D1, D2 yi toprağa bağlayınız ve A2 ye SWA Q dan işaret gönderin. Çıkıştaki dalga şekillerini ölçüp Şekil 4-39 a kaydedin. (B) C3, C4, D1, D2 yi toprağa bağlayınız ve B2 ye SWB Q dan işaret gönderin. Çıkıştaki dalga şekillerini ölçüp Şekil 4-40 a kaydedin. Şekil 4-39 Şekil

28 4. F1 i B2 ye, A2 yi ise 1KHz frekansındaki darbe üretecine bağlayın. A2 (CK), F1, F2, F3, F4 ü ölçüp Şekil 4-41 e kaydedin. Şekil C3, C4 ü +5V a, D1, D2 yi toprağa bağlayın. Çıkışlar nasıldır? 6. D1, D2 yi +5V a, C3, C4 ü toprağa bağlayın. Çıkışlar nasıldır? 4-29

29 (d) Asenkron İki Tabanında Aşağı Sayıcı 1. Şekil 4-45 teki D flip-flopu devresini kurmak için bağlantı klipslerini Şekil 4-44 e göre yerleştirin. Şekil 4-44 Şekil

30 2. A2 (Clear) girişini SW0 anahtarına, A1 girişini +5V a, B1(CK) saat girişini darbe üretecine bağlayın ve frekansı 1KHz olarak ayarlayın. F2, F4, F6, F8 çıkışlarını ise L5~L8 lojik göstergelerine bağlayın. Çıkışları osiloskop ile ölçüp, çıkıştaki dalga şekillerini Şekil 4-46 ya çizin. Şekil

31 (f) Senkron İki Tabanında Yukarı/Aşağı Sayıcı 1. Şekil 4-51 deki devreyi kurmak için bağlantı klipslerini Şekil 4-50 ye göre yerleştirin. Şekil 4-50 Şekil A2 (Clear), A1 girişlerini SW1, SW2 anahtarlarına, B1(CK) saat girişini darbe üretecine bağlayınız ve frekansı 1KHz olarak ayarlayın. (A) A1 girişine 1 uygulayarak CK, F1, F3, F5, F7 i osiloskop ile ölçüp, çıkıştaki dalga şekillerini Şekil 4-52 ye çizin. 4-35

32 Şekil 4-52 (B) A1 girişine 0 uygulayarak CK, F1, F3, F5, F7 yi osiloskopla ölçüp, çıkıştaki dalga şekillerini Şekil 4-53 e çizin. Şekil

33 SONUÇLAR 1. Saat işaretleri pozitif saat işareti ve negatif saat işareti olarak ikiye ayrılır. Normal halde yüksek seviye durumunda olan devreler negatif saat işaretini kullanırken, Normal halde düşük seviye durumunda olan devreler pozitif saat işaretini kullanır. 2. Reset (sıfırla) ve Clear (sil) girişleri flip-flopları sıfırlamak için kullanılır. 3. Kullanılması en elverişli flip-flop JK flip-flopudur. 4. Bütün flip-floplar bellek görevi görürler. 4-48

34 ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR ( ) 1. Bir JK flip-flopu 2 ye bölme devresi olarak kullanılırsa J ve K girişlerinin durumları ne olur? 1. J=0, K=0 2. J=K=1 3. J=1, K=0 ( ) 2. 5 e bölme devresini gerçeklemek için kaç adet T flip-flopu kullanmak gerekir? ( ) 3. Dört adet flip-flop ile aşağıdaki sayıcılardan hangisi gerçeklenebilir? e bölen sayıcı e bölen sayıcı ya bölen sayıcı ( ) 4. Hangi tür sayıcıların bütün CK saat girişleri birbirine sağlanmıştır? 1. Senkron 2. Asenkron 3. Dalgalı ( ) e bölme devresi gerçeklemek için en az kaç adet flip-flop kullanmak gerekir? ( ) 6. Şekil H-1 deki devre bir: 1. 4 e bölen sayıcıdır 2. 5 e bölen sayıcıdır 3. 6 ya bölen sayıcıdır 4-50

35 Şekil H-1 ( ) 7. Şekil H-2 de gösterilen sayıcılardan hangisi 2 ye bölen sayıcıdır? Şekil H-2 ( ) 8. Şekil H-3 teki devrede her iki Q çıkışı da 0 durumundaysa ve girişe sabit frekansta bir kare dalga uygulanıyorsa B çıkışındaki dalga şekli nasıl olur? Şekil H-3 ( ) 9. 4 adet D flip-flopuyla gerçeklenmiş bir dalga halkalı (Johnson) sayıcının maksimum çıkış durumu sayısı ne olur?

36 ( ) 10. Bir T flip-flop için T= 0 ve CK= 1 olursa Q çıkışı ne olur? 1. Q ( ) 11. Şekil H-4 te gösterilen sayıcı bir: 1. 6 ya bölen sayıcıdır 2. 5 e bölen sayıcıdır 3. 8 e bölen sayıcıdır ( ) 12. Şekil H-5 te gösterilen sayıcı bir: Şekil H-4 Şekil H ye bölen sayıcıdır 2. 8 e bölen sayıcıdır 3. 9 a bölen sayıcıdır ( ) adet flip-flopla gerçeklenmiş bir 2 tabanında sayıcı 0 dan kaça kadar sayabilir? Hiçbiri ( ) 14. Şekil H-6 daki devrenin girişine 20KHz frekansında bir kare dalga uygulanırsa çıkıştaki dalganın frekansı ne olur? KHz KHz 3. 5 KHz 4-52

37 ( ) 15. Şekil H-7 te gösterilen sayıcı bir: 1. 4 e bölen sayıcıdır 2. 5 e bölen sayıcıdır 3. 6 ya bölen sayıcıdır Şekil H-6 Şekil H-7 ( ) 16. Şekil H-8 de gösterilen J ve K girişleri birbirine bağlanmış JK flip-flopu aşağıdakilerden hangisine eşdeğerdir? 1. RS flip-flopu 2. JK flip-flopu 3. T flip-flopu Şekil H

Bölüm 4 Ardışıl Lojik Devre Deneyleri

Bölüm 4 Ardışıl Lojik Devre Deneyleri Bölüm 4 Ardışıl Lojik Devre Deneyleri DENEY 4-1 Flip-Floplar DENEYİN AMACI 1. Kombinasyonel ve ardışıl lojik devreler arasındaki farkları ve çeşitli bellek birimi uygulamalarını anlamak. 2. Çeşitli flip-flop

Detaylı

1. Sayıcıların çalışma prensiplerini ve JK flip-floplarla nasıl gerçekleştirileceğini anlamak. 2. Asenkron ve senkron sayıcıları incelemek.

1. Sayıcıların çalışma prensiplerini ve JK flip-floplarla nasıl gerçekleştirileceğini anlamak. 2. Asenkron ve senkron sayıcıları incelemek. DENEY 7-2 Sayıcılar DENEYİN AMACI 1. Sayıcıların çalışma prensiplerini ve JK flip-floplarla nasıl gerçekleştirileceğini anlamak. 2. Asenkron ve senkron sayıcıları incelemek. GENEL BİLGİLER Sayıcılar, flip-floplar

Detaylı

DENEY 1a- Kod Çözücü Devreler

DENEY 1a- Kod Çözücü Devreler DENEY 1a- Kod Çözücü Devreler DENEYİN AMACI 1. Kod çözücü devrelerin çalışma prensibini anlamak. GENEL BİLGİLER Kod çözücü, belirli bir ikili sayı yada kelimenin varlığını belirlemek için kullanılan lojik

Detaylı

1. Temel lojik kapıların sembollerini ve karakteristiklerini anlamak. 2. Temel lojik kapıların karakteristiklerini ölçmek.

1. Temel lojik kapıların sembollerini ve karakteristiklerini anlamak. 2. Temel lojik kapıların karakteristiklerini ölçmek. DENEY 1 Temel Lojik Kapıların Karakteristikleri DENEYİN AMACI 1. Temel lojik kapıların sembollerini ve karakteristiklerini anlamak. 2. Temel lojik kapıların karakteristiklerini ölçmek. GENEL BİLGİLER Temel

Detaylı

DENEY 3-1 Kodlayıcı Devreler

DENEY 3-1 Kodlayıcı Devreler DENEY 3-1 Kodlayıcı Devreler DENEYİN AMACI 1. Kodlayıcı devrelerin çalışma prensibini anlamak. GENEL BİLGİLER Kodlayıcı, bir ya da daha fazla girişi alıp, belirli bir çıkış kodu üreten kombinasyonel bir

Detaylı

DENEY 1-3 ÖZEL VEYA KAPI DEVRESİ

DENEY 1-3 ÖZEL VEYA KAPI DEVRESİ DENEY 1-3 ÖZEL VEYA KAPI DEVRESİ DENEYİN AMACI 1. ÖZEL VEYA kapısının karakteristiklerini anlamak. GENEL BİLGİLER ÖZEL VEYA kapısının sembolü Şekil 1-8 de gösterilmiştir. F çıkışı, A B + AB ifadesine eşittir.

Detaylı

18. FLİP FLOP LAR (FLIP FLOPS)

18. FLİP FLOP LAR (FLIP FLOPS) 18. FLİP FLOP LAR (FLIP FLOPS) Flip Flop lar iki kararlı elektriksel duruma sahip olan elektronik devrelerdir. Devrenin girişlerine uygulanan işarete göre çıkış bir kararlı durumdan diğer (ikinci) kararlı

Detaylı

DENEY 4-1 Kodlayıcı Devreler

DENEY 4-1 Kodlayıcı Devreler DENEY 4-1 Kodlayıcı Devreler DENEYİN AMACI 1. Kodlayıcı devrelerin çalışma prensibini anlamak. GENEL BİLGİLER Kodlayıcı, bir ya da daha fazla girişi alıp, belirli bir çıkış kodu üreten kombinasyonel bir

Detaylı

SAYISAL DEVRE TASARIMI LABORATUVARI DENEY 1: TEMEL LOJİK KAPI KARAKTERİSTİKLERİNİN ÖLÇÜMÜ

SAYISAL DEVRE TASARIMI LABORATUVARI DENEY 1: TEMEL LOJİK KAPI KARAKTERİSTİKLERİNİN ÖLÇÜMÜ SAYISAL DEVRE TASARIMI LABORATUVARI DENEY 1: TEMEL LOJİK KAPI KARAKTERİSTİKLERİNİN ÖLÇÜMÜ DENEYİN AMACI 1. Temel lojik kapı sembollerini ve karakteristiklerini anlamak. GENEL BİLGİLER TTL kapıların karakteristikleri,

Detaylı

DENEY 2-1 VEYA DEĞİL Kapı Devresi

DENEY 2-1 VEYA DEĞİL Kapı Devresi DENEY 2-1 VEYA DEĞİL Kapı Devresi DENEYİN AMACI 1. VEYA DEĞİL kapıları ile diğer lojik kapıların nasıl gerçekleştirildiğini anlamak. GENEL BİLGİLER VEYA DEĞİL kapısının sembolü, Şekil 2-1 de gösterilmiştir.

Detaylı

SAYICILAR. Tetikleme işaretlerinin Sayma yönüne göre Sayma kodlanmasına göre uygulanışına göre. Şekil 52. Sayıcıların Sınıflandırılması

SAYICILAR. Tetikleme işaretlerinin Sayma yönüne göre Sayma kodlanmasına göre uygulanışına göre. Şekil 52. Sayıcıların Sınıflandırılması 25. Sayıcı Devreleri Giriş darbelerine bağlı olarak belirli bir durum dizisini tekrarlayan lojik devreler, sayıcı olarak adlandırılır. Çok değişik alanlarda kullanılan sayıcı devreleri, FF lerin uygun

Detaylı

BÖLÜM 9 (COUNTERS) SAYICILAR SAYISAL ELEKTRONİK. Bu bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır

BÖLÜM 9 (COUNTERS) SAYICILAR SAYISAL ELEKTRONİK. Bu bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır SYISL ELETRONİ ÖLÜM 9 (OUNTERS) SYIILR u bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır Sayıcılarda Mod kavramı senkron sayıcılar senkron yukarı sayıcı (Up counter) senkron aşağı sayıcı (Down counter) senkron

Detaylı

EEM122SAYISAL MANTIK SAYICILAR. Elektrik Elektronik Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Sağkol

EEM122SAYISAL MANTIK SAYICILAR. Elektrik Elektronik Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Sağkol EEM122SAYISAL MANTIK BÖLÜM 6: KAYDEDİCİLER VE SAYICILAR Elektrik Elektronik Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Sağkol KAYDEDİCİLER VE SAYICILAR Flip-flopkullanan devreler fonksiyonlarına göre iki guruba

Detaylı

SAYISAL ELEKTRONİK. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı

SAYISAL ELEKTRONİK. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı SAYISAL ELEKTRONİK Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı BÖLÜM 6 Tutucular, Flip-Floplar ve Zamanlayıcılar Tutucular (Latches) Tutucu iki kararlı (bistable state) durumu olan en temel sayısal depolama

Detaylı

Mantık Devreleri Laboratuarı

Mantık Devreleri Laboratuarı 2013 2014 Mantık Devreleri Laboratuarı Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Mehmet AKBABA Laboratuar Sorumlusu: Emrullah SONUÇ İÇİNDEKİLER Deney 1: 'DEĞİL', 'VE', 'VEYA', 'VE DEĞİL', 'VEYA DEĞİL' KAPILARI... 3 1.0.

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EET-206 SAYISAL ELEKTRONİK - II LABORATUVARI

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EET-206 SAYISAL ELEKTRONİK - II LABORATUVARI TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EET-206 SAYISAL ELEKTRONİK - II LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 EET-206 SAYISAL ELEKTRONİK - II LABORATUVARI DENEY NO : 1 DENEYİN ADI : OSİLATÖR DEVRESİ Giriş

Detaylı

Bölüm 12 İşlemsel Yükselteç Uygulamaları

Bölüm 12 İşlemsel Yükselteç Uygulamaları Bölüm 12 İşlemsel Yükselteç Uygulamaları DENEY 12-1 Aktif Yüksek Geçiren Filtre DENEYİN AMACI 1. Aktif yüksek geçiren filtrenin çalışma prensibini anlamak. 2. Aktif yüksek geçiren filtrenin frekans tepkesini

Detaylı

BÖLÜM 8 MANDAL(LATCH) VE FLİP-FLOPLAR SAYISAL ELEKTRONİK. Bu bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır

BÖLÜM 8 MANDAL(LATCH) VE FLİP-FLOPLAR SAYISAL ELEKTRONİK. Bu bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır AYIAL ELETONİ BÖLÜM 8 MANAL(LATCH) VE FLİP-FLOPLA Bu bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır Mandallar(Latches),- Mandalı, Mandalı ontak sıçramasının mandallar yardımı ile engellenmesi Flip-Floplar,-

Detaylı

DENEY 21 IC Zamanlayıcı Devre

DENEY 21 IC Zamanlayıcı Devre DENEY 21 IC Zamanlayıcı Devre DENEYİN AMACI 1. IC zamanlayıcı NE555 in çalışmasını öğrenmek. 2. 555 multivibratörlerinin çalışma ve yapılarını öğrenmek. 3. IC zamanlayıcı anahtar devresi yapmak. GİRİŞ

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ MANTIK DEVRELERİ LABORATUARI. Deney 5 Flip Flop Devreleri

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ MANTIK DEVRELERİ LABORATUARI. Deney 5 Flip Flop Devreleri TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ MANTIK DEVRELERİ LABORATUARI Deney 5 Flip Flop Devreleri Öğrenci Adı & Soyadı: Numarası: 1. Flip Flop Devresi ve VEYADEĞİL

Detaylı

Tek kararlı(monostable) multivibratör devresi

Tek kararlı(monostable) multivibratör devresi Tek kararlı(monostable) multivibratör devresi Malzeme listesi: Güç kaynağı: 12V dc Transistör: 2xBC237 LED: 2x5 mm standart led Direnç: 2x330 Ω, 10 K, 100 K Kondansatör: 100μF, 1000μF Şekildeki tek kararlı

Detaylı

ARDIŞIL DEVRELER. Çıkışlar. Kombinezonsal devre. Girişler. Bellek

ARDIŞIL DEVRELER. Çıkışlar. Kombinezonsal devre. Girişler. Bellek ARDIŞIL DEVRELER Ardışıl Devreler konusunda Temel bellek elemanları Tutucu (Latch) Flip-flop Ardışıl devrelerin analizi Ardışıl devrelerin sentezi Saklayıcı (Register) ve Sayıcı (Counter) gibi çok kullanılan

Detaylı

Temel Flip-Flop ve Saklayıcı Yapıları. Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlar

Temel Flip-Flop ve Saklayıcı Yapıları. Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlar Temel Flip-Flop ve Saklayıcı Yapıları 1 Sayısal alga Şekilleri 1 2 4 3 1. Yükselme Zamanı 2. Alçalma Zamanı 3. Sinyal Genişliği 4. Genlik (Amplitude) 2 Periot (T) : Tekrar eden bir sinyalin arka arkaya

Detaylı

DENEY 6-3 Ortak Kollektörlü Yükselteç

DENEY 6-3 Ortak Kollektörlü Yükselteç Deney 10 DENEY 6-3 Ortak Kollektörlü Yükselteç DENEYİN AMACI 1. Ortak kollektörlü (CC) yükseltecin çalışma prensibini anlamak. 2. Ortak kollektörlü yükseltecin karakteristiklerini ölçmek. GENEL BİLGİLER

Detaylı

Sayıcılar n bitlik bir bilgiyi tutmanın yanısıra her saat çevriminde tuttukları değeri artıran veya azaltan ardışıl devrelerdir.

Sayıcılar n bitlik bir bilgiyi tutmanın yanısıra her saat çevriminde tuttukları değeri artıran veya azaltan ardışıl devrelerdir. Sayıcılar (Counters) Sayıcılar n bitlik bir bilgiyi tutmanın yanısıra her saat çevriminde tuttukları değeri artıran veya azaltan ardışıl devrelerdir. Genel olarak iki gruba ayrılır: Senkron sayıcılar Asenkron

Detaylı

Bir devrede bellek elemanı olarak kullanılmak üzere tutucuları inceledik.

Bir devrede bellek elemanı olarak kullanılmak üzere tutucuları inceledik. Flip-Flop Bir devrede bellek elemanı olarak kullanılmak üzere tutucuları inceledik. Tutucular bazı problemlere sahiptir: Tutucuyu ne zaman enable yapacağımızı bilmeliyiz. Tutucuyu çabucak devredışı bırakabilmeliyiz

Detaylı

ELEKTRONİK-I DERSİ LABORATUVARI DENEY 2: Zener ve LED Diyot Deneyleri

ELEKTRONİK-I DERSİ LABORATUVARI DENEY 2: Zener ve LED Diyot Deneyleri DENEYİN AMACI ELEKTRONİK-I DERSİ LABORATUVARI DENEY 2: Zener ve LED Diyot Deneyleri Zener ve LED Diyotların karakteristiklerini anlamak. Zener ve LED Diyotların tiplerinin kendine özgü özelliklerini tanımak.

Detaylı

SAYISAL UYGULAMALARI DEVRE. Prof. Dr. Hüseyin EKİZ Doç. Dr. Özdemir ÇETİN Arş. Gör. Ziya EKŞİ

SAYISAL UYGULAMALARI DEVRE. Prof. Dr. Hüseyin EKİZ Doç. Dr. Özdemir ÇETİN Arş. Gör. Ziya EKŞİ SAYISAL DEVRE UYGULAMALARI Prof. Dr. Hüseyin EKİZ Doç. Dr. Özdemir ÇETİN Arş. Gör. Ziya EKŞİ İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER TABLOSU... vi MALZEME LİSTESİ... viii ENTEGRELER... ix 1. Direnç ve Diyotlarla Yapılan

Detaylı

BSE 207 Mantık Devreleri Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates And Logic Circuits)

BSE 207 Mantık Devreleri Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates And Logic Circuits) SE 207 Mantık Devreleri Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates nd Logic Circuits) Sakarya Üniversitesi Lojik Kapılar - maçlar Lojik kapıları ve lojik devreleri tanıtmak Temel işlemler olarak VE,

Detaylı

Ders Notlarının Creative Commons lisansı Feza BUZLUCA ya aittir. Lisans: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

Ders Notlarının Creative Commons lisansı Feza BUZLUCA ya aittir. Lisans: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ Eşzamanlı (Senkron) Ardışıl Devrelerin Tasarlanması (Design) Bir ardışıl devrenin tasarlanması, çözülecek olan problemin sözle anlatımıyla (senaryo) başlar. Bundan sonra aşağıda açıklanan aşamalardan geçilerek

Detaylı

SAYISAL MANTIK LAB. PROJELERİ

SAYISAL MANTIK LAB. PROJELERİ 1. 8 bitlik Okunur Yazılır Bellek (RAM) Her biri ayrı adreslenmiş 8 adet D tipi flip-flop kullanılabilir. RAM'lerde okuma ve yazma işlemleri CS (Chip Select), RD (Read), WR (Write) kontrol sinyalleri ile

Detaylı

Bölüm 8 FET Karakteristikleri

Bölüm 8 FET Karakteristikleri Bölüm 8 FET Karakteristikleri DENEY 8-1 JFET Karakteristikleri DENEYİN AMACI 1. JFET'in yapısını ve çalışma prensibini anlamak. 2. JFET karakteristiklerini ölçmek. GENEL BİLGİLER JFET in Yapısı ve Karakteristikleri

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISAL ELEKTRONİK LAB. DENEY FÖYÜ DENEY 4 OSİLATÖRLER SCHMİT TRİGGER ve MULTİVİBRATÖR DEVRELERİ ÖN BİLGİ: Elektronik iletişim sistemlerinde

Detaylı

Bölüm 3 AC Devreler. 1. AC devrede, seri RC ağının karakteristiklerini anlamak. 2. Kapasitif reaktans, empedans ve faz açısı kavramlarını anlamak.

Bölüm 3 AC Devreler. 1. AC devrede, seri RC ağının karakteristiklerini anlamak. 2. Kapasitif reaktans, empedans ve faz açısı kavramlarını anlamak. Bölüm 3 AC Devreler DENEY 3-1 AC RC Devresi DENEYİN AMACI 1. AC devrede, seri RC ağının karakteristiklerini anlamak. 2. Kapasitif reaktans, empedans ve faz açısı kavramlarını anlamak. GENEL BİLGİLER Saf

Detaylı

1 ELEKTRONİK KAVRAMLAR

1 ELEKTRONİK KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 ELEKTRONİK KAVRAMLAR 1 Giriş 1 Atomun Yapısı, İletkenler ve Yarı İletkenler 2 Atomun Yapısı 2 İletkenler 3 Yarı İletkenler 5 Sayısal Değerler (I/O) 8 Dalga Şekilleri 9 Kare

Detaylı

5. LOJİK KAPILAR (LOGIC GATES)

5. LOJİK KAPILAR (LOGIC GATES) 5. LOJİK KPILR (LOGIC GTES) Dijital (Sayısal) devrelerin tasarımında kullanılan temel devre elemanlarına Lojik kapılar adı verilmektedir. Her lojik kapının bir çıkışı, bir veya birden fazla girişi vardır.

Detaylı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü DENEY-5-

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü DENEY-5- KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik Makinaları ve Güç Sistemleri Laboratuarı DENEY-5- HAZIRLIK ÇALIŞMASI 1. Opamp uygulama devreleri

Detaylı

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I LAB SINAVI DARBE GENLİK MODÜLASYONU (PWM)

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I LAB SINAVI DARBE GENLİK MODÜLASYONU (PWM) Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I LAB SINAVI DARBE GENLİK MODÜLASYONU (PWM) 9.1 Amaçlar 1. µa741 ile PWM modülatör kurulması. 2. LM555 in çalışma prensiplerinin

Detaylı

EEM 202 DENEY 9 Ad&Soyad: No: RC DEVRELERİ-II DEĞİŞKEN BİR FREKANSTA RC DEVRELERİ (FİLTRELER)

EEM 202 DENEY 9 Ad&Soyad: No: RC DEVRELERİ-II DEĞİŞKEN BİR FREKANSTA RC DEVRELERİ (FİLTRELER) EEM 0 DENEY 9 Ad&oyad: R DEVRELERİ-II DEĞİŞKEN BİR FREKANTA R DEVRELERİ (FİLTRELER) 9. Amaçlar Değişken frekansta R devreleri: Kazanç ve faz karakteristikleri Alçak-Geçiren filtre Yüksek-Geçiren filtre

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ SAYICI VE KAYDEDİCİ DEVRELERİ 522EE0257 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Şekil 1: Zener diyot sembol ve görünüşleri. Zener akımı. Gerilim Regülasyonu. bölgesi. Şekil 2: Zener diyotun akım-gerilim karakteristiği

Şekil 1: Zener diyot sembol ve görünüşleri. Zener akımı. Gerilim Regülasyonu. bölgesi. Şekil 2: Zener diyotun akım-gerilim karakteristiği ZENER DİYOT VE AKIM-GERİLİM KARAKTERİSTİĞİ Küçük sinyal diyotları, delinme gerilimine yakın değerlerde hasar görebileceğinden, bu değerlerde kullanılamazlar. Buna karşılık, Zener diyotlar delinme gerilimi

Detaylı

25. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini doğrudan çıkarma yöntemi ile yapınız.

25. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini doğrudan çıkarma yöntemi ile yapınız. BÖLÜM. Büyüklüklerin genel özellikleri nelerdir? 2. Analog büyüklük, analog işaret, analog sistem ve analog gösterge terimlerini açıklayınız. 3. Analog sisteme etrafınızdaki veya günlük hayatta kullandığınız

Detaylı

Bölüm 8 FM Demodülatörleri

Bölüm 8 FM Demodülatörleri Bölüm 8 FM Demodülatörleri 8.1 AMAÇ 1. Faz kilitlemeli çevrimin(pll) prensibinin incelenmesi. 2. LM565 PLL yapısının karakteristiğinin anlaşılması. 3. PLL kullanarak FM işaretin demodüle edilmesi. 4. FM

Detaylı

DENEY 11 PUT-SCR Güç Kontrolü

DENEY 11 PUT-SCR Güç Kontrolü DENEY 11 PUT-SCR Güç Kontrolü DENEYİN AMACI 1. PUT-SCR güç kontrol devresinin çalışmasını öğrenmek. 2. Otomatik ışık kontrol devresinin yapımı ve ölçümü. GİRİŞ Önemli parametrelerinin programlanabilir

Detaylı

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT DENEY 3 SERİ VE PARALEL RLC DEVRELERİ Malzeme Listesi: 1 adet 100mH, 1 adet 1.5 mh, 1 adet 100mH ve 1 adet 100 uh Bobin 1 adet 820nF, 1 adet 200 nf, 1 adet 100pF ve 1 adet 100 nf Kondansatör 1 adet 100

Detaylı

TEK FAZLI KONTROLLU VE KONTROLSUZ DOĞRULTUCULAR

TEK FAZLI KONTROLLU VE KONTROLSUZ DOĞRULTUCULAR FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜÇ ELEKTRONİĞİ LABORATUVARI DENEY NO:1 TEK FAZLI KONTROLLU VE KONTROLSUZ DOĞRULTUCULAR 1.1 Giriş Diyod ve tristör gibi

Detaylı

ARDIŞIL DEVRELER SENKRON ARDIŞIL DEVRELER

ARDIŞIL DEVRELER SENKRON ARDIŞIL DEVRELER ARDIŞIL DEVRELER TANIM: ÇIKIŞLARIN BELİRLİ BİR ANDAKİ DEĞERİ, GİRİŞLERİN YANLIZA O ANKİ DEĞERİNE BAĞLI OLAN DEVRELER KOMBİNASYONEL DEVRELER OLARAK İSİMLENDİRİLİR. ÇIKIŞLARIN BELİRLİ BİR ANDAKİ DEĞERİ,

Detaylı

BÖLÜM 1 RF OSİLATÖRLER

BÖLÜM 1 RF OSİLATÖRLER BÖÜM RF OSİATÖRER. AMAÇ. Radyo Frekansı(RF) Osilatörlerinin çalışma prensibi ve karakteristiklerinin anlaşılması.. Osilatörlerin tasarlanması ve gerçeklenmesi.. TEME KAVRAMARIN İNEENMESİ Osilatör, basit

Detaylı

Bölüm 13 OPAMP lı Karşılaştırıcı ve Osilatör Devreleri

Bölüm 13 OPAMP lı Karşılaştırıcı ve Osilatör Devreleri Bölüm 13 OPAMP lı Karşılaştırıcı ve Osilatör Devreleri DENEY 13-1 Karşılaştırıcılar DENEYİN AMACI 1. Karşılaştırıcı devrelerin çalışma prensiplerini anlamak. 2. Sıfır karşılaştırıcıların giriş ve çıkış

Detaylı

Süperpozisyon/Thevenin-Norton Deney 5-6

Süperpozisyon/Thevenin-Norton Deney 5-6 Süperpozisyon/Thevenin-Norton Deney 5-6 DENEY 2-3 Süperpozisyon, Thevenin ve Norton Teoremleri DENEYİN AMACI 1. Süperpozisyon teoremini doğrulamak. 2. Thevenin teoremini doğrulamak. 3. Norton teoremini

Detaylı

Osiloskop ve AC Akım Gerilim Ölçümü Deney 3

Osiloskop ve AC Akım Gerilim Ölçümü Deney 3 Osiloskop ve AC Akım Gerilim Ölçümü Deney 3 DENEY 1-6 AC Gerilim Ölçümü DENEYİN AMACI 1. AC gerilimlerin nasıl ölçüldüğünü öğrenmek. 2. AC voltmetrenin nasıl kullanıldığını öğrenmek. GENEL BİLGİLER AC

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI SAYICILAR Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

DENEY 1. 7408 in lojik iç şeması: Sekil 2

DENEY 1. 7408 in lojik iç şeması: Sekil 2 DENEY 1 AMAÇ: VE Kapılarının (AND Gates) çalısma prensibinin kavranması. Çıkıs olarak led kullanılacaktır. Kullanılacak devre elemanları: Anahtarlar (switches), 100 ohm ve 1k lık dirençler, 7408 entegre

Detaylı

1. Direnç değeri okunurken mavi renginin sayısal değeri nedir? a) 4 b) 5 c) 1 d) 6 2. Direnç değeri okunurken altın renginin tolerans değeri kaçtır?

1. Direnç değeri okunurken mavi renginin sayısal değeri nedir? a) 4 b) 5 c) 1 d) 6 2. Direnç değeri okunurken altın renginin tolerans değeri kaçtır? 1. Direnç değeri okunurken mavi renginin sayısal değeri nedir? a) 4 b) 5 c) 1 d) 6 2. Direnç değeri okunurken altın renginin tolerans değeri kaçtır? a) Yüzde 10 b) Yüzde 5 c) Yüzde 1 d) Yüzde 20 3. Direnç

Detaylı

SCHMITT TETİKLEME DEVRESİ

SCHMITT TETİKLEME DEVRESİ Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Lab. SCHMITT TETİKLEME DEVRESİ.Ön Bilgiler. Schmitt Tetikleme Devreleri Schmitt tetikleme devresi iki konumlu bir devredir.

Detaylı

MANTIK DEVRELERİ HALL, 2002) (SAYISAL TASARIM, ÇEVİRİ, LITERATUR YAYINCILIK) DIGITAL DESIGN PRICIPLES & PRACTICES (3. EDITION, PRENTICE HALL, 2001)

MANTIK DEVRELERİ HALL, 2002) (SAYISAL TASARIM, ÇEVİRİ, LITERATUR YAYINCILIK) DIGITAL DESIGN PRICIPLES & PRACTICES (3. EDITION, PRENTICE HALL, 2001) MANTIK DEVRELERİ DERSİN AMACI: SAYISAL LOJİK DEVRELERE İLİŞKİN KAPSAMLI BİLGİ SUNMAK. DERSİ ALAN ÖĞRENCİLER KOMBİNASYONEL DEVRE, ARDIŞIL DEVRE VE ALGORİTMİK DURUM MAKİNALARI TASARLAYACAK VE ÇÖZÜMLEMESİNİ

Detaylı

DC Akım/Gerilim Ölçümü ve Ohm Yasası Deney 2

DC Akım/Gerilim Ölçümü ve Ohm Yasası Deney 2 DC Akım/Gerilim Ölçümü ve Ohm Yasası Deney 2 DENEY 1-3 DC Gerilim Ölçümü DENEYİN AMACI 1. DC gerilimin nasıl ölçüldüğünü öğrenmek. 2. KL-22001 Deney Düzeneğini tanımak. 3. Voltmetrenin nasıl kullanıldığını

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LOJĐK DEVRELER LABORATUARI DENEY FÖYÜ

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LOJĐK DEVRELER LABORATUARI DENEY FÖYÜ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LOJĐK DEVRELER LABORATUARI DENEY FÖYÜ Haziran 2009 ĐÇĐNDEKĐLER Deney-1 Temel Kapı Devreleri. 1 1.1 Ön Çalışma. 1 1.2 Deneyin Amacı 1 1.3

Detaylı

KENAR TETİKLEMELİ D FLİP-FLOP

KENAR TETİKLEMELİ D FLİP-FLOP Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisaar Mühendisliği Bölümü Saısal Tasarım Laboratuarı KENAR TETİKLEMELİ FLİP-FLOP 1. SR Flip-Flop tan Kenar Tetiklemeli FF a Geçiş FF lar girişlere ugulanan lojik değerlere

Detaylı

DEVRE ANALİZİ LABORATUARI DENEY 6 KONDANSATÖRÜN VE BOBİNİN DOĞRU AKIM DAVRANIŞI

DEVRE ANALİZİ LABORATUARI DENEY 6 KONDANSATÖRÜN VE BOBİNİN DOĞRU AKIM DAVRANIŞI DEVRE ANALİZİ LABORATUARI DENEY 6 KONDANSATÖRÜN VE BOBİNİN DOĞRU AKIM DAVRANIŞI DENEY 6: KONDANSATÖRÜN VE BOBİNİN DOĞRU AKIMDA DAVRANIŞI 1. Açıklama Kondansatör doğru akımı geçirmeyip alternatif akımı

Detaylı

Aşağıdaki uygulama faaliyetini yaparak asenkron yukarı sayıcıdevresini kurabileceksiniz.

Aşağıdaki uygulama faaliyetini yaparak asenkron yukarı sayıcıdevresini kurabileceksiniz. Aşağıdaki uygulama faaliyetini yaparak asenkron yukarı sayıcıdevresini kurabileceksiniz. Şekil1.17: Asenkron yukarı sayıcıdevresi 7476 entegreli asenkron yukarısayıcı Devrenin sağlıklı çalışabilmesi için

Detaylı

DENEY 1 1.1. DC GERİLİM ÖLÇÜMÜ DENEYİN AMACI

DENEY 1 1.1. DC GERİLİM ÖLÇÜMÜ DENEYİN AMACI DENEY 1 1.1. DC GERİLİM ÖLÇÜMÜ 1. DC gerilimin nasıl ölçüldüğünü öğrenmek. 2. KL-21001 Deney Düzeneğini tanımak. 3. Voltmetrenin nasıl kullanıldığını öğrenmek. Devre elemanı üzerinden akım akmasını sağlayan

Detaylı

DENEY 7 SOLUNUM ÖLÇÜMLERİ.

DENEY 7 SOLUNUM ÖLÇÜMLERİ. SOLUNUM ÖLÇÜMLERİ 7 7.0 DENEYİN AMACI 7.1 FİZYOLOJİK PRENSİPLER 7.2 DEVRE AÇIKLAMALARI 7.3 GEREKLİ ELEMANLAR 7.4 DENEYİN YAPILIŞI 7.5 DENEY SONUÇLARI 7.6 SORULAR DENEY 7 SOLUNUM ÖLÇÜMLERİ. 7.0 DENEYİN

Detaylı

BÖLÜM 4 AM DEMODÜLATÖRLERİ

BÖLÜM 4 AM DEMODÜLATÖRLERİ BÖLÜM 4 AM DEMODÜLATÖRLERİ 4.1 AMAÇ 1. Genlik demodülasyonunun prensibini anlama.. Diyot ile bir genlik modülatörü gerçekleştirme. 3. Çarpım detektörü ile bir genlik demodülatörü gerçekleştirme. 4. TEMEL

Detaylı

SAYISAL SİSTEMLER LABORATUVARI DENEYLERİ

SAYISAL SİSTEMLER LABORATUVARI DENEYLERİ SAYISAL SİSTEMLER LABORATUVARI DENEYLERİ Prof. Dr. Avni Morgül İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ LABORATUVAR KURALLARI ii iii. Deney: LOJİK KAPILAR 2. Deney: LOJİK KAPILAR İLE TASARIM 6 3. Deney: YARIM VE TAM TOPLAMA

Detaylı

Seri Giriş, Seri Çıkış

Seri Giriş, Seri Çıkış Seri Giriş, Seri Çıkış Seri-giriş/seri-çıkış kaydıran yazmaçlar bir zaman için bir veri geciktirir. Her bir kaydırma için bir bit veri saklarlar. Bir seri-giriş/seri-çıkış kaydıran yazmacı birden 64 bite

Detaylı

Şekil 7.1. (a) Sinüs dalga giriş sinyali, (b) yarım dalga doğrultmaç çıkışı, (c) tam dalga doğrultmaç çıkışı

Şekil 7.1. (a) Sinüs dalga giriş sinyali, (b) yarım dalga doğrultmaç çıkışı, (c) tam dalga doğrultmaç çıkışı DENEY NO : 7 DENEY ADI : DOĞRULTUCULAR Amaç 1. Yarım dalga ve tam dalga doğrultucu oluşturmak 2. Dalgacıkları azaltmak için kondansatör filtrelerinin kullanımını incelemek. 3. Dalgacıkları azaltmak için

Detaylı

Ölçüm Temelleri Deney 1

Ölçüm Temelleri Deney 1 Ölçüm Temelleri Deney 1 Deney 1-1 Direnç Ölçümü GENEL BİLGİLER Tüm malzemeler, bir devrede elektrik akımı akışına karşı koyan, elektriksel dirence sahiptir. Elektriksel direncin ölçü birimi ohmdur (Ω).

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 2. MULTİVİBRATÖRLER

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 2. MULTİVİBRATÖRLER ÖĞRENME FAALİYETİ-2 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-2 Flip-Flopların temeli olan multivibratör devrelerini tanıyacak ve bu devreleri hatasız kurup çalıştırabileceksiniz. ARAŞTIRMA Kare dalga çıkışı olan bir osilatörün

Detaylı

DENEY 10 UJT-SCR Faz Kontrol

DENEY 10 UJT-SCR Faz Kontrol DNY 0 UJT-SCR Faz Kontrol DNYİN AMACI. Faz kontrol ilkesini öğrenmek.. RC faz kontrol devresinin çalışmasını öğrenmek. 3. SCR faz kontrol devresindeki UJT gevşemeli osilatör uygulamasını incelemek. GİRİŞ

Detaylı

Halkalı Sayaçlar 1000

Halkalı Sayaçlar 1000 Halkalı Sayaçlar Bir kaydıran yazmacın çıkışı girişine verilirse halkalı sayaçlar oluşur. Sayaçtaki veri deseni saat darbeleri uygulandığı sürece dolanacaktır. Mesela aşağıdaki şekilde veri deseni kendini

Detaylı

V-LAB BİLGİSAYAR ARAYÜZLÜ EĞİTİM SETİ

V-LAB BİLGİSAYAR ARAYÜZLÜ EĞİTİM SETİ Çeşitli ölçüm ünitelerine ve sinyal üreteçlerine sahip olan, tüm entegre cihazlarının bilgisayar üzerinden kontrol edilebilir ve gözlemlenebilir olması özellikleri ile Mesleki Eğitim'in önemli bir enstrümanıdır.

Detaylı

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 00223 - Mantık Devreleri Tasarımı Laboratuar Föyleri Numara: Ad Soyad: Arş. Grv. Bilal ŞENOL Devre Kurma Alanı Arş. Grv. Bilal ŞENOL

Detaylı

DENEY 6: SERİ/PARALEL RC DEVRELERİN AC ANALİZİ

DENEY 6: SERİ/PARALEL RC DEVRELERİN AC ANALİZİ A. DENEYİN AMACI : Seri ve paralel RC devrelerinin ac analizini yapmak. B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER : 1. Sinyal Üreteci, 2. Osiloskop, 3. Değişik değerlerde direnç ve kondansatörler. C. DENEY İLE

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ FLİP-FLOP Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Yarışma Sınavı. 4 Aşağıdakilerden hangisi JFET'te Gate-Source A ) I DSS B ) I S C ) I D D ) I G E ) I DS

Yarışma Sınavı. 4 Aşağıdakilerden hangisi JFET'te Gate-Source A ) I DSS B ) I S C ) I D D ) I G E ) I DS 1 Basic programlamada "Hesaplamada işlenenlerden birisi eksik" (Eksik işlem unsuru) hata mesajı aşağıdakilerden hangisidir? ) Syntax Error Bad file mod Illegal function call Missing Operand Byte Error

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 2. MULTİVİBRATÖRLER

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 2. MULTİVİBRATÖRLER ÖĞRENME FAALİYETİ-2 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-2 Flip-Flopların temeli olan multivibratör devrelerini tanıyacak ve bu devreleri hatasız kurup çalıştırabileceksiniz. ARAŞTIRMA Kare dalga çıkışı olan bir osilatörün

Detaylı

BÖLÜM 3 AM MODÜLATÖRLERİ

BÖLÜM 3 AM MODÜLATÖRLERİ BÖLÜM 3 M MODÜLTÖRLERİ 3.1 MÇ 1. Genlik Modülasyonun(M) prensibinin anlaşılması. 2. M işaretinin frekans spektrumu ve dalga şeklinin(waveform) anlaşılması. Modülasyon yüzdesinin hesaplanması. 3. MC1496

Detaylı

SAYISAL TASARIM Derin

SAYISAL TASARIM Derin 0 BÖLÜM 7 (OSİLATÖLE) MULTİVİBBATÖLE Bu bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır. Multivibratör(Osilatörler) Monostable (tek kararlı) Multivibratörler, Yeniden tetiklenmeyen (Nonretrigerrable) Monostable

Detaylı

Proje Teslimi: 2013-2014 güz yarıyılı ikinci ders haftasında teslim edilecektir.

Proje Teslimi: 2013-2014 güz yarıyılı ikinci ders haftasında teslim edilecektir. ELEKTRONĐK YAZ PROJESĐ-2 (v1.1) Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünde okuyan 1. ve 2. sınıf öğrencilerine; mesleği sevdirerek öğretmek amacıyla, isteğe bağlı olarak

Detaylı

ANALOG HABERLEŞME (GM)

ANALOG HABERLEŞME (GM) ANALOG HABERLEŞME (GM) Taşıyıcı sinyalin sinüsoidal olduğu haberleşme sistemidir. Sinüs işareti formül olarak; V. sin(2 F ) ya da i I. sin(2 F ) dır. Formülde; - Zamana bağlı değişen ani gerilim (Volt)

Detaylı

Ardışıl Devre Sentezi (Sequential Circuit Design)

Ardışıl Devre Sentezi (Sequential Circuit Design) Ardışıl Devre Sentezi (Sequential Circuit Design) Ardışıl devre tasarımı prosedürü: Adım 1: Problemin tanımına uygun olarak durum tablosunu yapılır. Tablo şimdiki durumları, girişleri, gelecek durumları

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ SAYICI VE KAYDEDİCİ DEVRELERİ 522EE0257 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELN3304 ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI II

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELN3304 ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI II T.C. LDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELN3304 ELEKTRONİK DEVRELER LABORATVARI II DENEY 5: KOMPARATÖRLER DENEY GRB :... DENEYİ YAPANLAR :......... RAPOR HAZIRLAYAN

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ - 2 DENEYİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ - 2 DENEYİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ - 2 DENEYİ Amaç: Bu deneyde terslemeyen kuvvetlendirici, toplayıcı kuvvetlendirici ve karşılaştırıcı

Detaylı

1 İ.T.Ü. Elektrik Elektronik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Programı Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı

1 İ.T.Ü. Elektrik Elektronik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Programı Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı DENEY 1 : TTL ve CMOS KAPI KARAKTERİSTİKLERİ Genel Açıklamalar : Bir lojik kapının temel karakteristikleri, tümdevrelere ait giriş/çıkış seviye0/seviye1 gerilim ve akım değerleri, propagasyon gecikme süreleri,

Detaylı

2- İşverenler işyerlerinde meydana gelen bir iş kazasını en geç kaç iş günü içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır?

2- İşverenler işyerlerinde meydana gelen bir iş kazasını en geç kaç iş günü içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır? 1- Doğa ve çevreye fazla zarar vermeden devamlı ve kaliteli bir hizmet veya mal üretimi sırasında iş kazalarının meydana gelmemesi ve meslek hastalıklarının oluşmaması için alınan tedbirlerin ve yapılan

Detaylı

LOJİK DEVRELER-I IV. HAFTA DENEY FÖYÜ

LOJİK DEVRELER-I IV. HAFTA DENEY FÖYÜ LOJİK DEVRELER-I IV. HAFTA DENEY FÖYÜ 4 Bitlik İki Sayının Tam Toplayıcı Entegresi ile Toplama Ve Çıkarma İşlemlerinin Yapılması Ve Sonucu Segment Display'de Gösteren Devrenin Tasarlanması Deneyin Amacı:

Detaylı

Deney 32 de osiloskop AC ve DC gerilimleri ölçmek için kullanıldı. Osiloskop ayni zamanda dolaylı olarak frekansı ölçmek içinde kullanılabilir.

Deney 32 de osiloskop AC ve DC gerilimleri ölçmek için kullanıldı. Osiloskop ayni zamanda dolaylı olarak frekansı ölçmek içinde kullanılabilir. DENEY 35: FREKANS VE FAZ ÖLÇÜMÜ DENEYĐN AMACI: 1. Osiloskop kullanarak AC dalga formunun seklini belirlemek. 2. Çift taramalı osiloskop ile bir endüktanstın akım-gerilim arasındaki faz açısını ölmek. TEMEL

Detaylı

ELK 204 Mantık Devreleri Laboratuvarı Deney Kitapçığı

ELK 204 Mantık Devreleri Laboratuvarı Deney Kitapçığı T.C. Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 204 Mantık Devreleri Laboratuvarı Deney Kitapçığı Dersin Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Zehra Çekmen

Detaylı

326 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI II ÜÇ-FAZ SİNCAP KAFESLİ ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR DENEY 326-04

326 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI II ÜÇ-FAZ SİNCAP KAFESLİ ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR DENEY 326-04 İNÖNÜ ÜNİERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖL. 26 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUARI II ÜÇ-FAZ SİNCAP KAFESLİ ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR DENEY 26-04. AMAÇ: Üç-faz sincap kafesli asenkron

Detaylı

Deney 6: Ardışıl Devre Analizi

Deney 6: Ardışıl Devre Analizi Deney 6: Ardışıl Devre Analizi Genel Bilgiler: Lojik devre derslerinde de görüldüğü gibi bir ardışıl devrenin analizi matematiksel model, durum tablosu veya durum diyagramı yardımıyla üç farklı biçimde

Detaylı

DENEY 1 : TTL ve CMOS KAPI KARAKTERİSTİKLERİ

DENEY 1 : TTL ve CMOS KAPI KARAKTERİSTİKLERİ DENEY 1 : TTL ve CMOS KAPI KARAKTERİSTİKLERİ Genel Açıklamalar : Bir lojik kapının temel karakteristikleri, tümdevrelere ait olan giriş/çıkış seviye0/seviye1 gerilim ve akım değerlerinin yanı sıra propagasyon

Detaylı

LOJİK DEVRELER-I IV. HAFTA DENEY FÖYÜ

LOJİK DEVRELER-I IV. HAFTA DENEY FÖYÜ LOJİK DEVRELER-I IV. HAFTA DENEY FÖYÜ 4 Bitlik İki Sayının Tam Toplayıcı Entegresi ile Toplama Ve Çıkarma İşlemlerinin Yapılması Ve Sonucu Segment Display'de Gösteren Devrenin Tasarlanması Deneyin Amacı:

Detaylı

ARTOS7F1 ARIZA TESPİT CİHAZI VE PC OSİLOSKOP 7 FONKSİYON 1 CİHAZDA

ARTOS7F1 ARIZA TESPİT CİHAZI VE PC OSİLOSKOP 7 FONKSİYON 1 CİHAZDA ARTOS7F1 ARIZA TESPİT CİHAZI VE PC OSİLOSKOP 7 FONKSİYON 1 CİHAZDA ARTOS7F1 Arıza Tespit Cihazı ve PC Osiloskop her tür elektronik kartın arızasını bulmada çok etkili bir sistemdir. Asıl tasarım amacı

Detaylı

DENEY NO: 7 İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ VE UYGULAMALARI. Malzeme ve Cihaz Listesi:

DENEY NO: 7 İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ VE UYGULAMALARI. Malzeme ve Cihaz Listesi: 1 DENEY NO: 7 İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ VE UYGULAMALARI Malzeme ve Cihaz Listesi: 1. 70 direnç 1 adet. 1 k direnç adet. 10 k direnç adet 4. 15 k direnç 1 adet 5. k direnç 1 adet. 47 k direnç adet 7. 8 k

Detaylı

DENEY 12 SCR ile İki yönlü DC Motor Kontrolü

DENEY 12 SCR ile İki yönlü DC Motor Kontrolü DENEY 12 SCR ile İki yönlü DC Motor Kontrolü DENEYİN AMACI 1. Elektromanyetik rölelerin çalışmasını ve yapısını öğrenmek 2. SCR kesime görüme yöntemlerini öğrenmek 3. Bir dc motorun dönme yönünü kontrol

Detaylı

Deneyle İlgili Ön Bilgi:

Deneyle İlgili Ön Bilgi: DENEY NO : 4 DENEYİN ADI :Transistörlü Akım ve Gerilim Kuvvetlendiriciler DENEYİN AMACI :Transistörün ortak emetör kutuplamalı devresini akım ve gerilim kuvvetlendiricisi, ortak kolektörlü devresini ise

Detaylı

Multivibratörler. Monastable (Tek Kararlı) Multivibratör

Multivibratörler. Monastable (Tek Kararlı) Multivibratör Multivibratörler Kare dalga veya dikdörtgen dalga meydana getiren devrelere MULTİVİBRATÖR adı verilir. Bu devreler temel olarak pozitif geri beslemeli iki yükselteç devresinden oluşur. Genelde çalışma

Detaylı

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Laboratuarı I DENEY-2 TEMEL YARI ĐLETKEN ELEMANLARIN TANIMLANMASI (BJT, FET, MOSFET)

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Laboratuarı I DENEY-2 TEMEL YARI ĐLETKEN ELEMANLARIN TANIMLANMASI (BJT, FET, MOSFET) 2.1. eneyin amacı: Temel yarıiletken elemanlardan BJT ve FET in tanımlanması, test edilmesi ve temel karakteristiklerinin incelenmesi. 2.2. Teorik bilgiler: 2.2.1. BJT nin özelliklerinin tanımlanması:

Detaylı