Bölüm 4 Ardışıl Lojik Devre Deneyleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bölüm 4 Ardışıl Lojik Devre Deneyleri"

Transkript

1 Bölüm 4 Ardışıl Lojik Devre Deneyleri DENEY 4-1 Flip-Floplar DENEYİN AMACI 1. Kombinasyonel ve ardışıl lojik devreler arasındaki farkları ve çeşitli bellek birimi uygulamalarını anlamak. 2. Çeşitli flip-flop türlerinin çalışma prensiplerini ve uygulamalarını incelemek. GENEL BİLGİLER Şekil de, iki DEĞİL (NOT) ya da TÜMLEME kapısı gösterilmiştir. IC2 nin çıkışı IC1 in girişine bağlanmıştır. IC1 in çıkışı 1 ise, IC2 nin çıkışı 0 olur. IC2 nin çıkışı IC1 in girişine bağlı olduğu için, IC1 in girişi tekrar 1 e çevrilmiş olur. Eğer IC1 in girişine harici bir darbe uygulanırsa IC1 in çıkışı 0, IC2 nin çıkışı 1 olur (IC1 in çıkışı tekrar 0 a döner). Şekil 4-1 İki NOT kapısı ile oluşturulan RS mandal (latch) Harici darbe A, IC2 nin çıkışı B olarak ifade edilirse, A ya da B 1 olduğu zaman, IC1 in çıkışı 0 olur. Şekil 4-1 deki NOT kapıları, iki adet NOR kapısıyla değiştirilirse ve iki giriş R ve S olarak ifade edilirse, Şekil 4-2 deki RS flip-flop elde edilmiş olur. R = Reset (sıfırlama) girişi, Q çıkışını 0 yapar. S = Set (birleme) girişi, Q çıkışını 1 yapar. 4-2

2 Şekil 4-2 İki NOR kapısı ile oluşturulan RS flip-flop IC1 in çıkışı Q (normal çıkış) olarak adlandırılırken, IC2 nin çıkışı ise (tümleyen çıkış) olarak adlandırılır. Flip-flop, uygun bir lojik giriş uygulandığında durum değiştirir, güç sağlandığı sürece ya da girişi değişene kadar kararlı durumda kalır. Çoğu durumda, flip-floplar NOR ya da NAND kapılarıyla gerçekleştirilir. Şekil 4-3, NOR kapılarıyla gerçekleştirilmiş bir pozitif lojik RS flip-flopu, Şekil 4-4 ise, NAND kapılarıyla gerçekleştirilmiş bir negatif lojik RS flip-flopu göstermektedir. RS flip-flop, en basit flip-flop olup diğer flip-flopları gerçekleştirmek için kullanılabilir. Bu yüzden RS flip-flop, temel-flip-flop olarak da adlandırılır. Tablo 4-1 de, RS flip-flopun doğruluk tablosu gösterilmiştir. Qn şimdiki çıkış durumunu ifade ederken, Qn+1 ise bir sonraki çıkış durumunu ifade eder. Şekil 4-3 NOR RS flip-flop Şekil 4-4 NAND RS flip-flop Tablo 4-1 RS flip-flop doğruluk tablosu RS flip-flopun doğruluk tablosundan aşağıdaki sonuçlar çıkarılabilir: (1) R=0 ve S=0 iken Qn+1=Qn dir, yani Qn+1 bir önceki Qn durumuna ( 0 yada 1 olabilir) eşittir. (2) R=0 ve S=1 iken, flip-flop birlenir (Qn+1= 1 ). 4-3

3 (3) R=1 ve S=0 iken, flip-flop sıfırlanır (Qn+1= 0 ). (4) R=1 ve S=1 iken, Qn+1 aynı anda hem 0 hem 1 olmaya çalışır. Çıkış aynı anda iki duruma sahip olamayacağı için, R=S=1 durumunda Qn+1 tanımsız yada belirsiz dir. Şekil 4-5 te, RS flip-flopun tam sembolü gösterilmiştir. CK saat sinyalidir ve flipflop, saat sinyali mevcut ise, durum değiştirecektir. PR = Preset ; Saat sinyaline bakmaksızın, Q çıkışını 1 yapar. CL = Clear (Sil) ; Saat sinyaline bakmaksızın, Q çıkışını 0 yapar. Şekil 4-5 RS flip-flop Bir RS flip-flop kullanılarak, D flip-flop gerçekleştirilebilir. D flip-flopun sembolü ve RS flip-flop ile gerçekleştirilme şeması sırasıyla Şekil 4-6 (a) ve (b) de gösterilmiştir. (a) Sembol (b) RS flip-flop ile gerçekleştirilmesi Şekil 4-6 D flip-flop 4-4

4 D flip-flop, genellikle veri iletimi için kullanılır. Doğruluk tablosu Tablo 4-2 de gösterilmiştir. Tablo 4-2 D flip-flop doğruluk tablosu Bir D flip-flop kullanılarak, T flip-flopu gerçekleştirilebilir. T flip-flopun sembolü ve D flip-flop ile gerçekleştirilme şeması sırasıyla Şekil 4-7 (a) ve (b) de gösterilmiştir. T flip-flopun doğruluk tablosu Tablo 4-3 te gösterilmiştir. (a) Sembol (b) D flip-flop ile gerçekleştirilmesi Şekil 4-7 T flip-flop Tablo 4-3 Tablo 4-3 ten görüldüğü gibi, T flip-flopun çıkış durumu sadece T=1 ve CK=1 iken değişir. Başlangıçta Qn= 0 kabul edilirse, T=1 ve CK=1 olduğunda, T flipflopun çıkışı 1 olur. T flip-flopun çıkışı, tekrar T=1 ve CK=1 oluncaya kadar, 1 durumunda kalır ve koşul sağlanınca tekrar 0 durumuna döner. T flip-flopun çıkışı, T=1, CK=1 olduğu zaman, 0 ve 1 arasında durum değiştirir. T flip-flopun bu benzersiz karakteristiğinden yararlanılarak, 2 ye bölme devreleri gerçekleştirilebilir. Şekil 4-8 e bakılacak olursa, iki giriş dalga şekline karşılık, sadece bir çıkış dalga şekli vardır. T flip-floplar genellikle sayıcıların gecikme devrelerinde kullanılır. Şekil 4-8 T flip-flopun giriş ve çıkışı 4-5

5 JK flip-flop, RS flip-flopun belirsiz durumunu ortadan kaldırabilir. JK flip-flopun sembolü, Şekil 4-9 da gösterilmiştir. Şekil 4-9 JK flip-flop Şekil 4-10 RS flip-flop ile gerçekleştirilmesi Şekil 4-10 da, RS flip-flopla gerçekleştirilmiş bir JK flip-flop eşdeğeri gösterilmiştir. Tablo 4-4 teki doğruluk tablosuna bakılacak olursa, JK flip-flopun, J=1, K=1 ve CK=1 durumu dışında, SR flip-flopuyla aynı olduğu,bu durumda da T flip-flopa benzediği görülür. Tablo 4-4 JK flip-flop doğruluk tablosu JK flip-flop, belirsiz duruma sahip olmadığı ve hemen hemen tüm flip-flopları gerçekleştirmek için kullanılabildiği için, genel flip-flop olarak da adlandırılır. 4-6

6 Şekil 4-11 de, bir Master/Slave JK flip-flop devresi gösterilmiştir. Şekil 4-11 Master/Slave JK flip-flop CK=0 iken, master flip-flop yeni giriş kabul etmez ve Q ve Q çıkışları aynı kalır, Q ve Q, uydu flip-flopun Q ve Q çıkışlarına iletilir. CK=1 iken master flip-flop yeni giriş kabul edebilir, ancak slave flip-flopun Q ve Q çıkışları değişmez. Şekil 4-12 de, master/slave flip-flopun zamanlama diyagramı verilmiştir. CK=1 iken, CK nın düşen kenarıyla son giriş değeri tutuluncaya kadar, giriş sürekli olarak değişir. CK=0 iken, slave flip-flop CK nın düşen kenarıyla tetiklendiği için, master flip-flopun çıkışı, slave flip flopa gönderilir. Şekil 4-12 Master/slave flip-flopun zamanlama diyagramı 4-7

7 KULLANILACAK ELEMANLAR 1. KL Dijital Lojik Lab. 2. KL Modülü DENEYİN YAPILIŞI A. Temel Lojik Kapılar ile RS Flip-Flop Gerçekleştirme 1. A3, A4 girişlerini SWA A', SWB B' darbe üretici anahtarlarına, F6, F7 çıkışlarını L1, L2 lojik göstergelerine bağlayın. F6 ve F7 çıkışlarının durumları nasıldır? Güç kaynağını birkaç saniye kapatıp tekrar açın. F6 ve F7 çıkışlarının durumlarını tekrar gözlemleyin? Şekil 4-13 Şekil

8 2. Tablo 4-5 te verilen giriş katarını takip ederek F6 ve F7 çıkışlarının durumlarını gözlemleyin ve kaydedin. Tablo Q, Q çıkışlarını ve R, S girişlerini belirleyin. (Darbe üretici anahtarı önce 1 e, sonra 0 a, daha sonra tekrar 1 e getirin) 4. Şekil 4-15 teki devreyi kurmak için bağlantı klipslerini Şekil 4-13 e göre yerleştirin. A1, A5 girişlerini SWA A, SWB B darbe üretici anahtarlarına bağlayın. Şekil 4-15 Tablo 4-6 da verilen giriş katarını takip ederek F6 ve F7 çıkışlarının durumlarını gözlemleyin ve kaydedin. Tablo

9 B. RS Flip-Flop Kullanarak D Flip-Flop Gerçekleştirme 1. Şekil 4-17 deki D flip-flopu devresini kurmak için bağlantı klipslerini Şekil 4-16 ya göre yerleştirin. Şekil 4-16 Şekil A1 girişini SW1 anahtarına, CK2 girişini SWA A anahtarına, F6 çıkışını ise L1 lojik göstergesine bağlayın. 3. Tablo 4-7 te verilen giriş katarını takip ederek çıkış durumlarını gözlemleyin ve kaydedin. Tablo

10 C. D Flip-Flop Kullanarak JK Flip-Flop Gerçekleştirme 1. Şekil 4-19 daki T flip-flopu devresini kurmak için bağlantı klipslerini Şekil 4-18 e göre yerleştirin. A1, A5 girişlerini SW0, SW1 anahtarlarına, CK2 girişini SWB B anahtarına, F6 çıkışını ise L1 lojik göstergesine bağlayın. Şekil 4-18 Şekil Tablo 4-8 de verilen giriş katarını takip ederek çıkış durumlarını gözlemleyin ve kaydedin. Tablo

11 D. RS Flip-Flop Kullanarak JK Flip-Flop Gerçekleştirme 1. Şekil 4-21 deki JK flip-flopu devresini kurmak için bağlantı klipslerini Şekil 4-20 ye göre yerleştirin. J, K girişlerini SW0, SW1 anahtarlarına, CK1 girişini SWB B anahtarına, F1, F2, F6, F7 çıkışlarını ise L0, L1, L2, L3 lojik göstergelerine bağlayın. Şekil 4-20 Şekil Tablo 4-9 da verilen giriş sırasını takip ederek çıkış durumlarını gözlemleyin ve kaydedin. Tablo

12 E. D Flip-Floplar ile Kaydırmalı Kaydedici Gerçekleştirme 1. Deneyin bu bölümünde KL modülünün c bloğu kullanılacaktır. Şekil B girişini (CLEAR) SW0 anahtarına, A(I/P) girişini SW1 anahtarına, CK girişini SWA A anahtarına, F1, F2, F3, F4 çıkışlarını ise L1, L2, L3, L4 lojik göstergelerine bağlayın. 3. B yi silmek için SW0 anahtarını 0 konumuna getirip daha sonra tekrar 1 konumuna getirin. 4. Aşağıda A(I/P) için verilen giriş katarını takip edin. (1) A= 1 iken, CK girişine bir saat işareti gönderin (2) A= 0 iken, CK girişine bir saat işareti gönderin (3) A= 0 iken, CK girişine bir saat işareti gönderin (4) A= 1 iken, CK girişine bir saat işareti gönderin 4 tane saat işareti gönderdikten sonra çıkış göstergesini gözlemleyin. Göstergelerin durumu giriş katarına karşılık geliyor mu? Bu, Seri-Giriş, Paralel-Çıkış bağlantısıdır. F4 çıkışına bağlı göstergeyi gözlemleyiniz. Göstergenin durumu ilk I/P girişine karşılık geliyor mu? Bir saat işareti daha göndererek F4 çıkışını tekrar gözlemleyin. Göstergenin durumu bu sefer ikinci I/P girişine karşılık geliyor mu? Bu, Seri- Giriş Seri-Çıkış bağlantısıdır. 4-13

13 F. Önceden Belirlenmiş Sol/Sağ Kaydedici 1. Deneyin bu bölümünde KL modülünün b bloğu kullanılacaktır. Şekil Aşağıdaki bağlantıları gerçekleştirin. A, B, C, D girişleri SW0, SW1, SW2, SW3 anahtarlarına F1, F2, F3, F4 çıkışları L0, L1, L2, L3 lojik göstergelerine D1 (LOAD) girişi SWA A anahtarına C1 (CK) girişi SWB B anahtarına B1 (I/P) girişi DIP 2.0 anahtarına A1 (MODE) girişi DIP 2.1 anahtarına Tablo Tablo 4-11 de A1 için verilen giriş sırasını takip ederek çıkış durumlarını gözlemleyiniz ve kaydedin. Tablo

14 4. A1 girişine 1 uygulayarak Tablo 4-12 de A, B, C ve D için verilen giriş sırasını takip ederek çıkış durumlarını gözlemleyin ve kaydedin. Tablo 4-12 G. RS Flip-Floplar ile Gürültü Giderme Devresi Gerçekleştirme 1. Deneyin bu bölümünde Şekil 4-25 teki RS flip-flopu devresi kullanılacaktır. Şekil 4-24 Şekil

15 2. A4 girişini SW0 anahtarına, A3 girişini darbe üretecinin çıkışına bağlayın. Darbe üretecinin çıkışı RS flip-flopu için gürültü kaynağı olarak kullanılacaktır. 3. A4= 1 iken F6 çıkışını ölçün. F6 =. 4. A3 girişini SW0 anahtarına, A4 girişini darbe üretecine bağlayın. A3= 1 iken F6 çıkışını ölçün. F6 =. SONUÇLAR 1. Flip-flopun çıkışı yalnızca uygun bir giriş uygulandığında değişir. Güç kaynağı açık tutulduğu veya girişler değişmediği sürece çıkış aynı kalır. 2. VEYA DEĞİL kapıları kullanılarak gerçeklenmiş RS flip-flopları çıkan-kenarla, VE DEĞİL kapıları kullanılarak gerçeklenmiş RS flip-flopları ise inen-kenarla tetiklenir. 3. Flip-floplar çoğu zaman VEYA DEĞİL ve VE DEĞİL kapılarıyla gerçeklenir. HATA BENZETİMİ 1. KL modülünün d bloğundaki devrede A1 ve A2 giriş olarak kullanıldığında F6 ve F7 çıkışları (a) da gösterildiği gibi olmaktadır. A3 ve A4 giriş olarak kullanıldığında ise F6 ve F7 çıkışları (b) da gösterildiği gibi olmaktadır. Çıkışlardan hangisinin yanlış olduğunu belirleyin. 2. Bir JK flip-flopunun CK1 girişinde pozitif işaret varsa ve CK2= 0 ise olası hataları belirleyin. 3. KL modülünün d bloğundaki devrede U2 ve U3 kapılarıyla VE DEĞİL flip-flopu gerçeklenince F6=1 ve F7=A4 olmaktadır. Hata ne olabilir? 4. KL modülünün c bloğunda, U6 nın çıkışları 0000 olmaktadır. Hata ne olabilir? 4-16

16 5. KL modülünün c bloğunda, U6 nın F1 çıkışı rastgele değerler almaktadır.. Hata ne olabilir? 6. KL modülünün b bloğunda U7 ye giren girişler hatalıysa hata ne olabilir? ALIŞTIRMALAR 1. Aşağıda gösterilen flip-flopu gerçeklemek için CMOS VEYA DEĞİL kapıları kullanın. 2. Aşağıda gösterilen flip-flop devresini kurun. A=1, B=0 ve A=0, B=1 için çıkışta oluşan dalga şekillerini çizin. 4-17

17 ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR ( ) 1. Bir lojik devrenin herhangi bir geri besleme bağlantısı yoksa ve çıkışı sadece giriş durumlarına bağlıysa, bu nasıl bir lojik devredir? ( ) 2. Flip-flop bir: 1. Kombinasyonel lojik devre 2. Ardışıl lojik devre 3. Gecikmeli lojik devre 1. Tek kararlı devredir. 2. Kararsız devredir. 3. İki kararlı devredir. ( ) 3. Tek bir flip-flop kaç bitlik bilgiyi saklayabilir? ( ) 4. Aşağı lojik devrelerden hangisi bellek görevi görür? 1. Flip-flop 2. VEYA kapısı 3. VEYA DEĞİL kapısı ( ) 5. Hangi flip-flop ikiye bölme işlevini gerçekleştirir? 1. RS flip-flopu 2. D flip-flopu 3. T flip-flopu 4-18

18 ( ) 6. Şekil H-1 deki flip-flop hangi türden bir flip-floptur? 1. D flip-flopu 2. RS flip-flopu 3. T flip-flopu Şekil H-1 ( ) 7. Aşağıdaki flip-floplardan hangisi aynı zamanda genel flip-flop olarak ta adlandırılır? 1. RS flip-flopu 2. JK flip-flopu 3. T flip-flopu ( ) 8. Şekil H-2 deki flip-flop hangi türden bir flip-floptur? 1. T flip-flopu 2. RS flip-flopu 3. D flip-flopu Şekil H-2 ( ) 9. A=1 ve B=0 iken Şekil H-2 deki flip-flopun Q çıkışı ne olur? Bir önceki Q ile aynı ( ) 10. VEYA DEĞİL kapılarıyla gerçeklenmiş bir RS flip-flopunun R girişi 1, S girişi 1 olursa çıkışlar ne olur? 1. Q=1, Q =0 2. Q=0, Q =1 3. Q=0, Q =0 4-19

19 ( ) 11. JK flip-flopunun girişleri birbirine bağlanırsa, elde edilen devre aşağıdakilerden hangisine eşdeğer olur? 1. RS flip-flopu 2. D flip-flopu 3. T flip-flopu ( ) 12. Bir T flip-flopu için T= 0 ve CK= 1 olursa, çıkış ne olur? 1. Bir önceki Q ile aynı 2. Bir önceki Q nun tümleyeni 3. 1 ( ) 13. Şekil H-3 teki flip-flop devresi aşağıdakilerden hangisinin eşdeğeridir? 1. T flip-flopu 2. JK flip-flopu 3. RS flip-flopu Şekil H-3 ( ) 14. Şekil H-3 deki devre için CK=2KHz ise F0 ın frekansı ne olur? 1. 4KHz 2. 1KHz 3. 2KHz ( ) 15. Şekil H-1 deki devre için A=1 ise Q ne olur?

20 DENEY 4-2 JK Flip-Flop Devreleri DENEYİN AMACI 1. Sayıcıların prensiplerinin ve sayıcıların JK flip-flopları ile nasıl gerçeklendiklerinin incelenmesi. GENEL BİLGİLER Sayıcılar flip-floplar ve temel lojik kapılar kullanılarak gerçeklenirler. Bir önceki deneyde T flip-flopunun T=1 ve CK=1 olduğunda 0 ile 1 durumları arasında gidip geldiğini görmüştük. Şekil 4-26 Üç tane T flip-flopunun art arda bağlandığı Şekil 4-26 daki devreye bakalım. Öndeki flip-flopların Q çıkışları kendilerinden sonra gelen flip-flopun saat girişine (CK) bağlanmıştır. Art arda bağlanan flip-flop sayısını n kabul edersek, n tane giriş vardır ve en son flip-flopun çıkışı n/2 n olacaktır. Şekil 4-27 de çıkışların dalga şekilleri gösterilmiştir. 4-21

21 Şekil 4-27 Şekil 4-27 de A, B, C normal çıkışları yukarı doğru sayarken, A, B, C tümleyen çıkışları aşağı doğru saymaktadır ve CK inen-kenarla tetiklemektedir. A nın döngü süresi CK nın iki katı, frekansı ise yarısıdır. B nın döngü süresi A nın iki katı, frekansı ise yarısıdır. C nın döngü süresi B nin iki katı, frekansı ise yarısıdır. CK çıkan-kenarla tetiklerse çıkışların dalga şekli Şekil 4-28 de gösterildiği şekilde olur. Burada A, B ve C nin yukarı doğru saydığı açık olarak görülmektedir. Şekil 4-26 daki devre CK Q çıkışına bağlıyken yukarı doğru, Q çıkışına bağlıyken aşağı doğru sayacaktır. 4-22

22 Şekil 4-28 JK flip-flopu, bu deneyde temel sayıcı devrelerini gerçeklemek için kullanılan genel bir flip-floptur. Şekil 2-29 da gösterilen devre JK flip-floplarının art arda bağlanmasıyla gerçeklenmiş bir yukarı/aşağı sayıcıdır. Şekil 4-29 M=0 iken, CK Q çıkışına bağlanır ve devre YUKARI doğru sayar. M=1 iken, CK Q çıkışına bağlanır ve devre AŞAĞI doğru sayar. Şekil 4-29 daki devrede olduğu gibi art arda bağlamayla gerçeklenen devreler Asenkron Sayma yapar. n e bölme etkisi ni elde etmek için çıkış SİL girişine bağlanmalıdır. 4-23

23 Şekil 4-30 (a) da 5 e bölme devresi gösterilmiştir. Devrenin doğruluk tablosundan (Şekil 4-30 (b)) 0 ile 5 durumunun eşit olduğu ve bu şekilde bir çevrim oluşturarak 5 e bölme devresini meydana getirdiği görülmektedir. Şekil 4-30 (a) Şekil 4-30 (b) Şekil 4-30 (a) da A ve C çıkışları bir VE kapısıyla CL (SİL) girişine bağlanmıştır. Böylece, 5 durumu 2 tabanında 101 e eşit olduğu için, CBA=101 olduğunda sayıcı sıfırlanır. Asenkron n e bölme işlemini elde etmenin bir başka yöntemi de, bir 5 e bölen sayıcı devresi olan Şekil 4-31 deki devrede gösterilmiştir. CBA=100 durumunda C çıkışı CL girişine bir VE kapısıyla bağlanmıştır. Silme işlemini uzatmak için CL girişlerine bir kondansatör bağlanmıştır. Kondansatör burada 1 durumunu devam ettirerek CK düşerken flip-flopun Clear (Sil) modunda kalmasını sağlar. Saat işaretinin inen-kenarında sayıcı hala engellenmiş haldedir. Şekil

24 2 ye bölme ve 5 e bölme devreleri art arda bağlanarak BCD kodunda sayıcı devre gerçeklenir. 10 a bölme ve 6 ya bölme devreleri 60Hz frekansındaki AC gerilimle birleştirilerek 1Hz lik zamanlama işareti elde edilir. Eğer bütün saat girişleri birlikte bağlanırsa bir senkron sayıcı elde edilir. Böyle devrelerin çalışma hızlı art arda bağlanarak elde edilmiş asenkron sayıcılarınkinden çok daha fazladır, ancak senkron sayıcılarla 2 n sayıcılar tasarlamak oldukça karmaşıktır. Şekil 4-32 de 4-bitlik 16 ya bölen sayıcı devresi gösterilmiştir. Şekil 4-32 Şekil 4-33 te senkron 5 e bölen sayıcı devresi gösterilmiştir. Bu devrenin yapısının asenkron sayıcıdan daha karmaşık olduğu açıktır. KULLANILACAK ELEMANLAR Şekil 4-33 Senkron 5 e Bölen Sayıcı 1. KL Dijital Lojik Lab. 2. KL Modülü 3. KL Modülü 4. Osiloskop DENEYİN YAPILIŞI (a) Asenkron İki Tabanında Yukarı Sayıcı 1. Şekil 4-35 teki devreyi kurmak için bağlantı klipslerini Şekil 4-34 e göre yerleştirin. 4-25

25 Şekil 4-34 Şekil A2 (Clear) girişini SW0 anahtarına, A1 girişini +5V a, F1, F3, F5, F7 çıkışlarını L1~L4 lojik göstergelerine, B1(CK) saat girişini darbe üretecine bağlayın ve frekansı 1KHz olarak ayarlayın. 3. Başlangıçta SW0 anahtarını 1 konumuna getirerek çıkışı sıfırlayın. Daha sonra saymaya başlamak için SW0 anahtarını 0 konumuna getirin. Saat işaretini ve çıkışları osiloskop ile ölçüp, çıkışları Şekil 4-36 ya kaydedin. 4-26

26 Şekil Sayma sürecinde SW0 anahtarı 1 konumuna getirilirse ne olur? (b) Asenkron On Tabanında Yukarı Sayıcı 1. Deneyin bu bölümünde KL modülünün d bloğundaki U4 tümdevresi (7490) kullanılacaktır. Şekil 4-38 de tümdevrenin blok diyagramı verilmiştir. Şekil 4-37 Şekil

27 2. C3, C4, D1, D2 bacaklarını SW0, SW1, SW2, SW3 anahtarlarına, F1~F4 çıkışlarını L1~L4 lojik göstergelerine, A2 girişini SWA anahtarının Q çıkışına, B2 girişini SWB anahtarının Q çıkışına bağlayın. 3. (A) C3, C4, D1, D2 yi toprağa bağlayınız ve A2 ye SWA Q dan işaret gönderin. Çıkıştaki dalga şekillerini ölçüp Şekil 4-39 a kaydedin. (B) C3, C4, D1, D2 yi toprağa bağlayınız ve B2 ye SWB Q dan işaret gönderin. Çıkıştaki dalga şekillerini ölçüp Şekil 4-40 a kaydedin. Şekil 4-39 Şekil

28 4. F1 i B2 ye, A2 yi ise 1KHz frekansındaki darbe üretecine bağlayın. A2 (CK), F1, F2, F3, F4 ü ölçüp Şekil 4-41 e kaydedin. Şekil C3, C4 ü +5V a, D1, D2 yi toprağa bağlayın. Çıkışlar nasıldır? 6. D1, D2 yi +5V a, C3, C4 ü toprağa bağlayın. Çıkışlar nasıldır? 4-29

29 (d) Asenkron İki Tabanında Aşağı Sayıcı 1. Şekil 4-45 teki D flip-flopu devresini kurmak için bağlantı klipslerini Şekil 4-44 e göre yerleştirin. Şekil 4-44 Şekil

30 2. A2 (Clear) girişini SW0 anahtarına, A1 girişini +5V a, B1(CK) saat girişini darbe üretecine bağlayın ve frekansı 1KHz olarak ayarlayın. F2, F4, F6, F8 çıkışlarını ise L5~L8 lojik göstergelerine bağlayın. Çıkışları osiloskop ile ölçüp, çıkıştaki dalga şekillerini Şekil 4-46 ya çizin. Şekil

31 (f) Senkron İki Tabanında Yukarı/Aşağı Sayıcı 1. Şekil 4-51 deki devreyi kurmak için bağlantı klipslerini Şekil 4-50 ye göre yerleştirin. Şekil 4-50 Şekil A2 (Clear), A1 girişlerini SW1, SW2 anahtarlarına, B1(CK) saat girişini darbe üretecine bağlayınız ve frekansı 1KHz olarak ayarlayın. (A) A1 girişine 1 uygulayarak CK, F1, F3, F5, F7 i osiloskop ile ölçüp, çıkıştaki dalga şekillerini Şekil 4-52 ye çizin. 4-35

32 Şekil 4-52 (B) A1 girişine 0 uygulayarak CK, F1, F3, F5, F7 yi osiloskopla ölçüp, çıkıştaki dalga şekillerini Şekil 4-53 e çizin. Şekil

33 SONUÇLAR 1. Saat işaretleri pozitif saat işareti ve negatif saat işareti olarak ikiye ayrılır. Normal halde yüksek seviye durumunda olan devreler negatif saat işaretini kullanırken, Normal halde düşük seviye durumunda olan devreler pozitif saat işaretini kullanır. 2. Reset (sıfırla) ve Clear (sil) girişleri flip-flopları sıfırlamak için kullanılır. 3. Kullanılması en elverişli flip-flop JK flip-flopudur. 4. Bütün flip-floplar bellek görevi görürler. 4-48

34 ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR ( ) 1. Bir JK flip-flopu 2 ye bölme devresi olarak kullanılırsa J ve K girişlerinin durumları ne olur? 1. J=0, K=0 2. J=K=1 3. J=1, K=0 ( ) 2. 5 e bölme devresini gerçeklemek için kaç adet T flip-flopu kullanmak gerekir? ( ) 3. Dört adet flip-flop ile aşağıdaki sayıcılardan hangisi gerçeklenebilir? e bölen sayıcı e bölen sayıcı ya bölen sayıcı ( ) 4. Hangi tür sayıcıların bütün CK saat girişleri birbirine sağlanmıştır? 1. Senkron 2. Asenkron 3. Dalgalı ( ) e bölme devresi gerçeklemek için en az kaç adet flip-flop kullanmak gerekir? ( ) 6. Şekil H-1 deki devre bir: 1. 4 e bölen sayıcıdır 2. 5 e bölen sayıcıdır 3. 6 ya bölen sayıcıdır 4-50

35 Şekil H-1 ( ) 7. Şekil H-2 de gösterilen sayıcılardan hangisi 2 ye bölen sayıcıdır? Şekil H-2 ( ) 8. Şekil H-3 teki devrede her iki Q çıkışı da 0 durumundaysa ve girişe sabit frekansta bir kare dalga uygulanıyorsa B çıkışındaki dalga şekli nasıl olur? Şekil H-3 ( ) 9. 4 adet D flip-flopuyla gerçeklenmiş bir dalga halkalı (Johnson) sayıcının maksimum çıkış durumu sayısı ne olur?

36 ( ) 10. Bir T flip-flop için T= 0 ve CK= 1 olursa Q çıkışı ne olur? 1. Q ( ) 11. Şekil H-4 te gösterilen sayıcı bir: 1. 6 ya bölen sayıcıdır 2. 5 e bölen sayıcıdır 3. 8 e bölen sayıcıdır ( ) 12. Şekil H-5 te gösterilen sayıcı bir: Şekil H-4 Şekil H ye bölen sayıcıdır 2. 8 e bölen sayıcıdır 3. 9 a bölen sayıcıdır ( ) adet flip-flopla gerçeklenmiş bir 2 tabanında sayıcı 0 dan kaça kadar sayabilir? Hiçbiri ( ) 14. Şekil H-6 daki devrenin girişine 20KHz frekansında bir kare dalga uygulanırsa çıkıştaki dalganın frekansı ne olur? KHz KHz 3. 5 KHz 4-52

37 ( ) 15. Şekil H-7 te gösterilen sayıcı bir: 1. 4 e bölen sayıcıdır 2. 5 e bölen sayıcıdır 3. 6 ya bölen sayıcıdır Şekil H-6 Şekil H-7 ( ) 16. Şekil H-8 de gösterilen J ve K girişleri birbirine bağlanmış JK flip-flopu aşağıdakilerden hangisine eşdeğerdir? 1. RS flip-flopu 2. JK flip-flopu 3. T flip-flopu Şekil H

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ SAYICI VE KAYDEDİCİ DEVRELERİ 522EE0257 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

LOJİK DEVRELER LABORATUARI DENEY FÖYLERİ

LOJİK DEVRELER LABORATUARI DENEY FÖYLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LOJİK DEVRELER LABORATUARI DENEY FÖYLERİ LABORATUARLAR HAKKINDA AÇIKLAMA Genel bilgi ve uyarılar:. Laboratuarlar programda

Detaylı

BÖLÜM 9 (COUNTERS) SAYICILAR SAYISAL ELEKTRONİK. Bu bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır

BÖLÜM 9 (COUNTERS) SAYICILAR SAYISAL ELEKTRONİK. Bu bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır SYISL ELETRONİ ÖLÜM 9 (OUNTERS) SYIILR u bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır Sayıcılarda Mod kavramı senkron sayıcılar senkron yukarı sayıcı (Up counter) senkron aşağı sayıcı (Down counter) senkron

Detaylı

SAYICILAR. Tetikleme işaretlerinin Sayma yönüne göre Sayma kodlanmasına göre uygulanışına göre. Şekil 52. Sayıcıların Sınıflandırılması

SAYICILAR. Tetikleme işaretlerinin Sayma yönüne göre Sayma kodlanmasına göre uygulanışına göre. Şekil 52. Sayıcıların Sınıflandırılması 25. Sayıcı Devreleri Giriş darbelerine bağlı olarak belirli bir durum dizisini tekrarlayan lojik devreler, sayıcı olarak adlandırılır. Çok değişik alanlarda kullanılan sayıcı devreleri, FF lerin uygun

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ HABERLEŞME LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ HABERLEŞME LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ HABERLEŞME LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ Sorumlu Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Ayhan AKBAL SIRA DENEY DENEY ADI DENEY SORUMLUSU 1 DENEY 1 AM MODÜLATÖR DEMODÜLATÖR

Detaylı

Bölüm 6 Güç Elektroniği Uygulamaları

Bölüm 6 Güç Elektroniği Uygulamaları Bölüm 6 Güç Elektroniği Uygulamaları 6-1 Giriş Şu ana kadar, üç tip güç çeviricisi ele aldık: ac den dc ye çevirici (doğrultucu), dc den dc ye çevirici (kıyıcı) ve dc den ac ye çevirici (evirici). Anahtarlamalı

Detaylı

KOU T.E.F. PLC KURS NOTU

KOU T.E.F. PLC KURS NOTU 1. Giriş... 3 2. PLC Yapısı... 4 2.1. Merkezi İşlem Birimi (CPU)... 5 2.2. Giriş Çıkış Ara Birimleri... 6 2.2.1. Ayrık I/O... 6 3. PLC ile Röle Sistemi Arasındaki Fark... 8 Kumanda Sistemi Analizi... 8

Detaylı

Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates And Logic Circuits)

Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates And Logic Circuits) Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates nd Logic Circuits) ÖLÜM 5 maçlar Lojik kapıları ve lojik devreleri tanıtmak Temel işlemler olarak VE, VEY ve DEĞİL işlemlerini tanıtıp, temel işlemleri gerçekleştirmek

Detaylı

Bölüm 10 FBs- PLC Yüksek-Hızlı Sayıcı ve Zamanlayıcı

Bölüm 10 FBs- PLC Yüksek-Hızlı Sayıcı ve Zamanlayıcı Bölüm 10 FBs- PLC Yüksek-Hızlı Sayıcı ve Zamanlayıcı 10.1 FBs-PLC Yüksek-Hızlı Sayıcı Sıradan bir PLC nin yazılım sayacının frekansı sadece Hz nin on katlarına ulaşabilir (tarama zamanına bağlı olarak).

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEMEL MANTIK DEVRELERİ 522EE0245 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

FBs-serisi. Programlanabilir Kontrol Cihazı. Kullanım Kitabı - II [ İleri Düzey Uygulamalar. Önsöz, İçerik. FBs-PLC Interrupt Fonksiyonu 9

FBs-serisi. Programlanabilir Kontrol Cihazı. Kullanım Kitabı - II [ İleri Düzey Uygulamalar. Önsöz, İçerik. FBs-PLC Interrupt Fonksiyonu 9 Önsöz, İçerik FBs-PLC Interrupt Fonksiyonu 9 FBs-PLC Yüksek Hızlı Sayıcı ve Zamanlayıcı 10 FBs-PLC nin Haberleşmesi 11 FBs-serisi Programlanabilir Kontrol Cihazı FBs-PLC Haberleşme Bağlantı Uygulamaları

Detaylı

TEMEL ELEKTRONİK DENEYLERİ. M. İbrahim Coşkun

TEMEL ELEKTRONİK DENEYLERİ. M. İbrahim Coşkun TEMEL ELEKTRONİK DENEYLERİ M. İbrahim Coşkun KİLİS 2012 1 2 Hazırladığım bu kitabın siz elektronik laboratuarı dersi alan öğrencilere bu zorlu, ancak bir o kadar da zevkli uğraşınızda yol göstereceğini

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK DEVRE LABORATUARI DENEY FÖYLERİ KİTAPÇIĞI Sayfa 0 İçindekiler Laboratuarda Uyulması Gereken Kurallar... 2 Deneylerde Kullanılacak Ekipmanların

Detaylı

Şekil 7.1. (a) Sinüs dalga giriş sinyali, (b) yarım dalga doğrultmaç çıkışı, (c) tam dalga doğrultmaç çıkışı

Şekil 7.1. (a) Sinüs dalga giriş sinyali, (b) yarım dalga doğrultmaç çıkışı, (c) tam dalga doğrultmaç çıkışı DENEY NO : 7 DENEY ADI : DOĞRULTUCULAR Amaç 1. Yarım dalga ve tam dalga doğrultucu oluşturmak 2. Dalgacıkları azaltmak için kondansatör filtrelerinin kullanımını incelemek. 3. Dalgacıkları azaltmak için

Detaylı

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI BÖÜM IV YAIİETKEN GÜÇ KAYNAKAI 4.1 GİİŞ Bütün elektronik devrelerin çalışabilmesi için bir güç kaynağına ihtiyacı vardır. Elektronik devrelerde besleme gerilimi olarak DC gerilim kullanılmaktadır. Ancak,

Detaylı

BÖLÜM 1 GENEL BĐLGĐLER

BÖLÜM 1 GENEL BĐLGĐLER BÖLÜM 1 GENEL BĐLGĐLER 1.1 Genel Endüstri devriminde görüldü ki ; kaliteyi arttırmak ve kütlesel (çok sayıda) üretim için mekanizasyon ve otomasyon uygulamalarına gerek vardır. Mekanizasyon sistemlerinde

Detaylı

DEVRE ANALİZİ I LABORATUVARI ELEKTRONİK DENEY VE ÖLÇÜM CİHAZLARININ TANITIMI

DEVRE ANALİZİ I LABORATUVARI ELEKTRONİK DENEY VE ÖLÇÜM CİHAZLARININ TANITIMI DEVRE ANALİZİ I LABORATUVARI ELEKTRONİK DENEY VE ÖLÇÜM CİHAZLARININ TANITIMI Amaç 1. Deneylerin kurulumunda kullanılacak temel yardımcı elemanları öğrenmek 2. Ölçü aletini tanımak ve akım-gerilim ölçümlerinde

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Endüstriyel Otomatik Kontrol Sistemleri Dönüştürücüler. Mustafa Türker GÜLTEPE mturkergultepe.com

Endüstriyel Otomatik Kontrol Sistemleri Dönüştürücüler. Mustafa Türker GÜLTEPE mturkergultepe.com Endüstriyel Otomatik Kontrol Sistemleri Dönüştürücüler Mustafa Türker GÜLTEPE mturkergultepe.com İÇİNDEKİLER D D.A.C Nedir? D.A.C Kavramlar D.A.C Yapısı D.A.C Devreleri A.D.C Nedir? A.D.C Yapısı 2 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜÇ ELEKTRONİĞİ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜÇ ELEKTRONİĞİ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 01 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER DENEY-1... 1 DENEY-1.1: PNPN DİYOT... 1 DENEY-1.: DİYAK... 5 DENEY-... 11 DENEY-.1: SCR... 11 DENEY-.: TRİYAK... 19 DENEY- SCR

Detaylı

DİJİTAL DEVRELERLE ÇALIŞMAK

DİJİTAL DEVRELERLE ÇALIŞMAK Bu bölümde dijital test aygıtlarının tanıtılması ve kullanımının açıklanması, dijital devre elemanlarının yerleştirilmesi, bağlantı iletkenlerinin çizilmesi, dijital devreye test aygıtlarının bağlanması

Detaylı

FRENIC-Lift Hızlı Devreye Alma Kılavuzu. Dişlisiz ve Redüktörlü Makinalar İçin Asansör Sürücüsü. Tarih _ Versiyon 04/09/06_13

FRENIC-Lift Hızlı Devreye Alma Kılavuzu. Dişlisiz ve Redüktörlü Makinalar İçin Asansör Sürücüsü. Tarih _ Versiyon 04/09/06_13 FRENIC-Lift Hızlı Devreye Alma Kılavuzu Dişlisiz ve Redüktörlü Makinalar İçin Asansör Sürücüsü Tarih _ Versiyon 04/09/06_13 0 İçindekiler Giriş...3 0. DONANIM ÖZELLİKLERİ Ana terminaller...4 Kontrol terminalleri...5

Detaylı

T.C Niğde Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

T.C Niğde Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü T.C Niğde Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü BİR ÇAMAŞIR MAKİNASI SİMÜLATÖRÜNÜN BİR PIC MİKRODENETLEYİCİSİ KULLANARAK KONTROLÜ Hazırlayan Durmuş GÖKÇEBAY

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ BİYOLOJİK İŞARETLERİN SAYISAL İŞLENMESİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

DENEY 13 Diyak ve Triyak Karakteristikleri

DENEY 13 Diyak ve Triyak Karakteristikleri DENEY 13 Diyak ve Triyak Karakteristikleri DENEYİN AMACI 1. Triyak karakteristiklerini öğrenmek ve ölçmek. 2. Diyak karakteristiklerini öğrenmek ve ölçmek. 3. Diyak-Triyak faz kontrol devrelerini incelemek.

Detaylı

OTOMASYON SİSTEMLERİ

OTOMASYON SİSTEMLERİ OTOMASYON SİSTEMLERİ DERS NOTLARI Yrd.Doç.Dr. Birol ARİFOĞLU Yrd.Doç.Dr. Ersoy BEŞER 2015 Otomasyon Sistemleri Ders Notları B.ARİFOĞLU & E.BEŞER 1 Endüstriyel Otomasyon Bir üretim sisteminin istenilen

Detaylı

KONTROL VE OTOMASYON LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ

KONTROL VE OTOMASYON LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ KONTROL VE OTOMASYON LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ HAZIRLAYAN: Dr. Hasan TİRYAKİ DENEY 1 (1.HAFTA) ENDÜSTRİYEL SENSÖRLER Endüstride yaygın olarak kullanılan sensörlerden oluşan bir deney seti laboratuvarımızda

Detaylı

DENEY 11: KONDANSATÖRDE GEÇİCİ VE KALICI HAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

DENEY 11: KONDANSATÖRDE GEÇİCİ VE KALICI HAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ A. DENEYİN AMACI : Laboratuvar ortamında kondansatör elemanı ile tanışılması, kondansatörün geçici hal ve kalıcı hal davranışlarının incelenmesi. B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER : 1. Multimetre 2. DC

Detaylı

Notların Belirlenmesi 1. Elektronik Laboratuvarı Kuralları 2. Deneyler Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2

Notların Belirlenmesi 1. Elektronik Laboratuvarı Kuralları 2. Deneyler Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Notların Belirlenmesi 1 Elektronik Laboratuvarı Kuralları 2 Deneyler Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2 Elektronik Laboratuvarı Rapor Yazım Kılavuzu 3 Örnek Rapor Kapağı

Detaylı

ELEKTROENSEFALOGRAM (EEG) ÖLÇÜMÜ

ELEKTROENSEFALOGRAM (EEG) ÖLÇÜMÜ ELEKTROENSEFALOGRAM (EEG) ÖLÇÜMÜ 4 4.0 DENEYİN AMACI 4.1 FİZYOLOJİK PRENSİPLER 4.2 DEVRE AÇIKLAMALARI 4.3 GEREKLİ ELEMANLAR 4.4 DENEYİN YAPILIŞI 4.5 DENEY SONUÇLARI 4.6 SORULAR DENEY 4 ELEKTROENSEFALGORAM

Detaylı