SAYISAL TASARIM Derin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYISAL TASARIM Derin"

Transkript

1 0

2 BÖLÜM 7 (OSİLATÖLE) MULTİVİBBATÖLE Bu bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır. Multivibratör(Osilatörler) Monostable (tek kararlı) Multivibratörler, Yeniden tetiklenmeyen (Nonretrigerrable) Monostable Multivibratörler, Yeniden tetiklenen (etrigerrable) Monostable Multivibratörler, Astable ( serbest çalışan)multivibratörler, Entegre zamanlama devreleri

3 GİİŞ Sayısal devrelerde tetikleme sinyali olarak kullanılan kare,dikdörtgen sinyali üreten devrelere multivibratör (osilatör) adı verilir. Multivibratörler üç grupta incelenirler. I. Tek kararlı (Monostable) multivibratörler, II. Serbest çalışan (Astable) multivibratörler, III. Çift kararlı (Bistable) multivibratörler. 7.. MONOSTABLE (TE AALI) MULTİVİBATÖLE Monostable multivibratörler girişlerine uygulanan işarete bağlı olarak sadece tek bir darbe şeklinde çıkış işareti verirler. Bu devreler one-shot olarak adlandırılırlar. Çıkış işaretinin süresi, dışarıdan bağlanacak olan zamanlama (direnç ve kondansatör) elemanlarının değerlerine bağlıdır. Şekil 7. de bir monosatable multivibratörün giriş (tetikleme) ve çıkış işaret gerilimleri gösterilmiştir. Tetikleme sinyalinin süresi çıkış darbesinden bağımsız olarak büyük veya küçük olabilir.çıkış darbesinin süresi, giriş darbesinden geniş olabilir. Tetikleme Sinyali Çıkış T y Şekil 7. Monostale multivibratörde giriş ve çıkış Aşağıda Şekil 7.2 transistörlü monostable multivibratör devresini göstermektedir. Başlangıçta direnci üzerinden beyz polarması alan T tranzistörü iletimde,t 2 tranzistörü kesimdedir. Bu sırada C kondansatörü şekildeki gibi şarj olacaktır. Tetikleme girişinden pozitif bir tetikleme sinyali verildiği anda T 2 tranzistörü iletime geçecek, C kondansatörü ve T 2 tranzistörü üzerinden deşarj olacak ve beyz polarması alamayan T transiztörü kesime gidecektir. Bu durum kondansatör deşerj olana kadar devam edecektir. ondansatör deşarj olduğunda T tranzistörü tekrar iletime geçecek ve T 2 tranzistörü kesime gidecektir.bir sonraki tetikleme sinyaline kadar bu durum korunacaktır. 2

4 V CC Şekil 7.2 Transiztörlü Monostable Multivibratör C C2 2 C - T T 2 Tetikleme girişi 3 Çeşitli lojik kapılardan elde edilmiş monostable multivibratörlerde vardır. Şekil 7.3-a VEYA-eğil (NO) ve EĞİL(NOT) kapısından oluşmuş bir monostable multivibratör devresini ve 7.3-b ise lojik sembolünü göstermektedir. V V t t 2 Tetikleme girişi (trigger-t) G G 2 C t t 2 T T CX X/CX t t 2 t t 2 (a) (b) Şekil 7.3. Basit bir monostable multivibratör (a) Lojik diyagramı (one-shot); (b) Blok diyagramı Şekil 7.3 deki devrenin tetikleme girişine uygulanan tetikleme sinyalinin yüksek lojik seviyesi (lojik-) G kapısının çıkışını alçak seviyeye (lojik-0), G 2 kapısının çıkışını yüksek seviyeye (lojik-) çekecektir. Bu durumda C kondansatörü direnci üzerinden şarj olmaya başlayacak ve G 2 girişindeki gerilim artacaktır. C kondansatörü şarj olunca G 2 girişindeki gerilim yüksek seviyeye (lojik-) çekilecek ve G 2 kapı çıkışı alçak seviyeye (lojik-0) çekilecektir. G kapısının her iki girişide alçak seviyeye (lojik- 0) çekildiğinden çıkış yüksek (lojik-) olacaktır. Çıkışta oluşan darbenin süresi -C elemanı tarafından belirlenmektedir. 3

5 7... Monostable Multivibrator Entegre evreleri Monostable multivibratörler entegre devreleri yeniden tetiklenebilen (retriggerable) ve yeniden tetiklenmeyen (nontriggerable) olmak üzere iki temel türdedir. Bu iki temel türdeki ayrım ilk tetikleme ile başlayan çıkış dalga süresince gelen bir sonraki tetikleme sinyaline verilen cevapla ilgilidir. Şekil 7.4 yeniden tetiklenmeyen (nontriggerable) türdeki devrelere ait çıkış dalga şekillerini göstermektedir. Şekil 7.4. a gelen ilk tetikleme sinyali ile yeniden tetiklenmeyen (nonretriggerable) monostable multivibratörün çıkış dalga şeklini göstermektedir. T T t w (a) Çıkış sinyali devam ettiğinden, tetikleme sinyali kabul edilmez (b) t w Şekil 7.4 Şekil 7.4. b ise ilk tetikleme sinyali ile oluşan çıkış devam ederken gelen ikinci bir tetikleme sinyalinin yeni bir tetikleme sinyali olarak kabul edilmediğini göstermektedir. Bu durumda yeni bir tetikleme gerçekleşmez ve çıkış işareti t w süresince devam edecektir. T t w (a) T Yeniden tetikleme t w (b) Şekil 7.5 Şekil 7.5 yeniden tetiklenen (retriggerable) monostable multivibratörlerde tetikleme sonrası çıkış dalga şekillerini göstermektedir. Şekil 7.5 a gelen ilk tetikleme sinyali ile yeniden tetiklenen (retriggerable) monostable multivibratörün çıkış dalga şeklini göstermektedir. Şekil 7.5.b ise ilk tetikleme sonrası çıkış işareti devam ederken gelen ikinci bir tetikleme sonrası çıkış işaretinin t w süresince devam etmesini göstermektedir. 4

6 742 Yeniden Tetiklenmeyen (Nonretriggerable) Monostable Multivibratör Yeniden tetiklenmeyen (nontriggerable) monostable multivibrator entegrelerine Şekil 7.7 de gösterilen 742 verilebilir. A,A 2 ve B ile gösterilen girişler tetikleme girişleridir. Harici olarak zamanlama elemanlarının bağlanabilmesi için EXT ve C EXT adlı iki girişe sahiptir. INT ile gösterilen giriş dahili zamanlama direnç girişidir. (3) A (4) A 2 (5) B (9) İNT (0) C EXT () EXT /C EXT 2Ω I CX X/CX (6) () Girişler Çıkışlar A A 2 B L X X L H X L H L H X X L L H H H X L H H H H H H L X X L (a)blok diyagramı (b) oğruluk tablosu Şekil Yeniden tetiklenmeyen (nonretriggerable) Monostable multivibrator Çıkış sinyalinin değeri harici zamanlama elemanları tarafından belirlenir. Harici -C zamanlama elemanlarının kullanılmaması halinde(şekil 7.7. a) çıkış sinyalinin süresi 30ns olacaktır. Harici zamanlama elemanları yardımı ile bu aralık 40ns ile 28s olabilir. Harici olarak bağlanabilen zamanlama elemanları; EXT,4 ile 40Ω, C EXT, 0 ile 000µF aralığında seçilmelidir. Şekil 7.7 (b) dahili direnç (2Ω) ve harici kondansatörün bağlantısını göstermektedir. Şekil 7.7 (c) ise harici ve C elemanlarının bağlantısını göstermektedir. alga genliği; t w = 0,7..C EXT olarak hesaplanabilir. Eğer harici direnç EXT bağlanmamışsa =2Ω alınacaktır. 5

7 (3) A (4) A 2 (5) B (9) (0) () 2Ω I CX X/CX (6) () (3) A V cc (4) A 2 (5) B C EXT 2Ω I CX X/CX (6) () (a) Harici bir eleman bağlı değil (tw=30ns) (b) ahili ve C EXT C EXT B A A 2 2Ω I CX X/CX EXT (c) EXT ve C EXT Şekil 7.7 Bir 742 ile dalga genliği ayarı üç farklı bağlantı Örnek: Çıkış dalga genliği 0ms olan bir monostable multivibrator devresini 742 kullanarak gerçekleştiriniz. Çözüm: Böyle bir devre için harici olarak bağlanması gereken EXT direnç değerini 0Ω olarak seçersek bu durumda C EXT değerinin hesaplanması gerekecektir. t w = 0,7. EXT.C EXT C EXT = ifadesinden C EXT değeri hesaplanabilir. tw 0,7. EXT bulunur. C EXT = 0,7.(0 0 3 = 4,285 0 ) - 6 = 4,285µF 6

8 5V B 0,7µF A A 2 2Ω I CX X/CX 0ms 0Ω Şekil Yeniden Tetiklenebilir (etriggerable) Monostable Multivibrator Yeniden tetiklenebilir (retriggerable) monostable multivibrator entegrelerine örnek TTL ailesinden 7422 verilebilir. A,A 2 ve B, B 2 ile gösterilen tetikleme girişleri ile birlikte düşük lojik seviyede aktif olan silme ( ) girişine sahiptir. Harici olarak zamanlama elemanlarının bağlanabilmesi için EXT ve C EXT adlı iki girişe sahiptir. INT ile gösterilen giriş dahili zamanlama direnç girişidir. () A (2) A 2 (3) B (4) B 2 İNT C EXT EXT /C EXT (9) I (0) CX () X/CX (8) (6) (5) Şekil 7.9 Yeniden tetiklenen(retrigerable) monostable multivibrator lojik sembolü Çıkış dalga genliği harici olarak bağlanan direnç ( EXT ) ve kondansatör (C EXT ) ile ayarlanabilir. Çıkış dalga genliği; 0,7. w =. EXT.C EXT EXT t olarak bulunabilir. Burada kullanılan monostable multivabrator için üretici veri sayfalarında verilen sabittir için sabiti 0,32 dir. 7

9 Örnek: Çıkış dalga genliği 0µsn olan yeniden tetiklenen (retriggerable) monostable multivibratoru 7422 kullanarak elde ediniz. Çözüm: 7422 için üretici veri sayfasında =0,32 olarak verildiğine göre; ifadesinde C EXT = 200pF seçilirse; t w t..c 0,7. w = EXT EXT EXT t 0,7. w =. EXT.C EXT EXT =. EXT EXT EXT EXT.C EXT t w =. EXT.C EXT t = 0,7..C.CEXT = 56,250Ù bulunur. Standart direnç değeri olarak w. 0,7 EXT = (0,32).(200 0 EXT.C EXT 0,7.. C tw =.C 2 EXT EXT 0,7 ) EXT 0,7 seçilebilir. EXT =60Ω 8

10 7.2. SEBEST ÇALIŞAN (ASTABLE) MULTİVİBATÖLE Bir diğer tür multivibrator devresi astable (serbest çalışan) multivibrator adını alır. Çalışma gerilimi uygulandığı andan itibaren zamanlama elemanlarının belirlediği sürelerde durum değiştiren devrelerdir. Astable multivibrator zamanlama devrelerinde tetikleme sinyali amaçlı bir kare dalga osilatör olarak kullanılırlar. A V CC Şekil 7.0 Transistorlü Astable Multivibratör C C2 C C 2 B C 2 T T 2 Şekil 7.0 transistorlü astable multivibrator devresini göstermektedir. evrede birbirine simetrik bağlı iki npn transistör vardır. evredeki elemanlar T =T 2, C =C 2, c = c2 ve = 2 seçilse bile, güç uygulandığı zaman transistorlerden biri iletimde diğeri kesimde olacaktır. V CC V CC C I 2 2 C2 C C I C 2 C2 C C T (esimde) T 2 (oyumda) T (esimde) T 2 (oyumda) (a) (b) Şekil 7. evrenin çalışmasını açıklamak için güç verildiği anda T transistörünün kesim ve T 2 transistörünün iletimde olmasını (Şekil 7. a) kabul edelim. Bu anda C kondansatörü deşarj ve C 2 kondansatörü sarj olmuş durumdadır. Bundan sonra C kondansatörü C direnci üzerinden şarja, C 2 kondansatörü 2 direnci üzerinden 9

11 deşarja başlayacaktır. Bir süre sonra C 2 kondansatörü T transistörünü iletime sokacak şekilde deşarj, C kondansatörü T 2 transistörünü kesime götürecek şekilde şarj olacaktır. Şekil 7. b bu durumda kondansatörlerin polaritelerini göstermektedir. V CC V CC C I 4 I 3 2 C2 C C C 2 C2 C C T (oyumda) T 2 (esimde) T (oyumda) T 2 (esimde) (a) (b) Şekil 7.2 Şekil 7.2 a da görüldüğü gibi T transistörü doyuma, T 2 transistörü kesime gidecektir. Bu andan sonra C kondansatörü direnci üzerinden deşarja ve C 2 kondansatörü C2 direnci üzerinden şarja başlayacaktır. Bir süre sonra C kondansatörü T 2 transistörünü doyuma götürecek şekilde deşarj, C 2 kondansatörü T transistörünü iletime sokacak şekilde şarj olacaktır. Şekil 7.2 b bu durumda kondansatörlerin polaritelerini göstermektedir. Transistorlerin iletimde olma süreleri kondansatörlerin deşarj sürelerine bağlıdır. Yani T transistörü 2 -C 2, T 2 transistörü -C zamanlama elemanlarının belirlediği sürelerde kesimde ve doyumda olacaktır. Astable multivibratorün osilasyon peryodu; T=0,7.(.C 2.C 2 ) süresi ile belirlenir. Lojik kapılar ile gerçekleştirilmiş basit bir astable multivibrator devresi Şekil 7.3 a da gösterilmiştir. evre tek bir schmitt trigger inverter ve C devresinden oluşmuştur. 0

12 V C V cc V T V T- V out 0V V C C V out V OH V OL (a) (b) Şekil 7.3 Schmitt trigger astable multivibratör ve çıkış dalga formları evrenin çalışması aşağıdaki gibi olacaktır, evreye güç verildiği an kondansatör üzerindeki gerilim V c =0V olduğundan çıkış gerilimi V out yüksek gerilim seviyesine çekilecektir. ondansatör çıkış geri beslemesi ile direnci üzerinden sarj olacaktır. ondansatör sarj gerilimi inverter pozitif eşik gerilimine (V T ) ulaşınca, inverter çıkışı konum değiştirerek düşük gerilim seviyesine çekilecektir. V out =0V olduğundan, kondansatör direnç üzerinden deşarj olmaya başlayacaktır. ondansatör üzerindeki deşarj gerilimi iverter negatif eşik gerilimine(v T- ) ulaşınca çıkış gerilimi yüksek gerilim seviyesine çekilecektir. Çıkış dalga formları Şekil 7.3 b de gösterilmiştir. Bu durumda çıkışın yüksek gerilim seviyesinde kalma süresi (t H ) ve çıkışın düşük gerilim seviyesinde kalma süreleri aşağıdaki gibi hesaplanmalıdır. şeklinde olacaktır. t t H L V = C ln V V = C ln V OH OH OL OL - V - V - V - V T - T T T -

13 Örnek: 74HC4 yüksek-hızlı CMOS Schmitt inverter ile yapılmış bir astable multivibrator devresi ve çıkış dalga şekilleri verilmiştir. 0 V C V cc =5V V T =2,75V V T- =,67 V V out 0V 0,022µF 74HC4 V out V H =5V V L =0V Çıkış sinyalinin yüksekte kaldığı süre (t OH ), sinyalin alçakta kaldığı süre (t OL ), çıkış sinyalinin peryodu ve frekansını hesaplayınız.- t OH t OL Çözüm: Çıkış sinyalinin yüksekte kaldığı süre (t OH ), t OH VOH - VT - = C ln VOH - VT 5 -,67 = (0Ω) (0,022µF) ln 5-2,75 Çıkış sinyalinin alçakta kaldığı süre (t OL ), Çıkış sinyalinin peryodu ve frekansı, = 86,2µs VOL - VT t OL = C ln VOL - VT - 0-2,75 = (0Ω) (0,022µF) ln 0 -,67 = 0µs T =86,20 =96,2µsf = T f =5, Hz olacaktır. 2

14 7.3. ÇİFT AALI (BİSTABLE) MULTİVİBATÖLE ışarıdan bir tetikleme sinyali gelmediği müddetçe durumlarını koruyan devrelere çift kararlı (bistable) multivibrator adı verilir. ışarıdan uygulanan her tetikleme sinyalinde devre konum değiştirecektir. V CC Şekil 7.4 Transistörlü Bistable Multivibratör C C 2 2 T T 2 4 S S 2 3 Şekil 7.4 transistörlü bistable multivibrator devresini göstermektedir. evrede birbirine simetrik bağlı iki npn transistör vardır. evredeki elemanlar T =T 2, c = c2, = 2 ve 3 = 4 seçilse bile, güç uygulandığı zaman transistorlerden biri iletimde diğeri kesimde olacaktır. evrenin çalışmasını açıklamak için güç verildiği anda T transistörünün doyumda, T 2 transistörünün kesimde olduğunu kabul edelim. Bu durumda = ve = 0 durumu (Şekil 7.5 a) çıkışlarda görülecektir. evreye bir tetikleme sinyali gelmediği müddetçe transistorler bu durumlarını koruyacaktır. V CC V CC = 0 C 2 C2 = C I 2 C2 = =0 T (oyumda) T 2 (esimde) T (esimde) T 2 (oyumda) 4 S S S S 2 3 (a) (b) Şekil 7.5 3

15 evrenin konumunu değiştirmek için S anahtarına basıp T transistörünün beyzine negatif bir tetikleme sinyali verilirse (Şekil 7.5 b), bu durumda T transistörü kesime,t 2 transistörü doyuma geçecektir. Bu durumda çıkışlar =0 ve = olacaktır. Bir sonraki tetikleme sinyaline kadar çıkışlar bu durumlarını koruyacaktır. evrenin konumunu değiştirmek için S 2 anahtarına basılırsa (Şekil 7.6 a), T 2 transistörünün beyzine negatif tetikleme sinyali uygulanır. Bu durumda T 2 transistörü kesime,t transistörü doyuma gideceğinden (Şekil 7.6 b) çıkışlar konum değiştirecek, = ve = 0 olacaktır. V CC V CC C C 2 C 2 2 = =0 = 0 2 = C I 2 T (esimde) 3 T 2 4 S S 2 (oyumda) T (oyumda) 4 S S 2 3 T 2 (esimde) (a) (b) Şekil 7.6 evrenin durumunu değiştirecek olan tetikleme girişi o an doyumda olan trnsistörün beyzine bağlı olan giriştir. evrenin anahtarlama zamanlarını azaltmak, devrenin çalışma frekansının arttırılması için ve 2 dirençlerine 00pF lık kondansatörler bağlanmalıdır.çift kararlı multivibratör devreleri Flip-Flop olarak adlandırılır. Ve sayıcı devreleri,kaydedici devreleri, bellek devreleri gibi uygulama alanlarında sıklıkla kullanılırlar ENTEGE ZAMANLAMA EVELEİ Osilatör (multivibrator) devrelerinin yapımında hazır entegre zamanlama devrelerinden faydalanılır. En çok kullanılan zamanlama entegresi NE555 devresidir. Maliyeti ucuz olup çok farklı uygulama alanı vardır. Şekil entegresini göstermektedir. 4

16 (8) Eşik (6) ontrol Gerilimi (5) - Tetikleme (2) - 2 S Çıkış katı Çıkış (3) eşarj (7) eşarj transistörü Toprak () eset (4) Şekil 7.7 Besleme gerilimi 5V ile 8V arasında herhangi bir gerilim olabilir. İç devrenin sürülebilmesi için besleme geriliminin her voltuna karşılık 0,7mA akım gerekir. Yani besleme gerilimi 0V ise kaynaktan 7mA akım çekilir. Maximum güç kaybı 600mW tır. 555 in çıkış ucu 3 nolu uç olup çıkışın veya 0 olduğu her iki durum için 0Ω luk dirençler üzerinden toprağa veya kaynağa bağlanır (Şekil 7.8). aynaktan çekilebilecek maximum akım 200mA olup, 0 seviyesi için bu akım en çok 0mA olabilir. Vcc Vcc 0Ω L 0 0Ω Şekil 7.8 5

17 2 Eşik geriliminin uygulanacağı 6 nolu uç gerilimi, kaynak geriliminin Vcc ye eşit 3 veya büyük iken. arşılaştırıcı çıkışı değişir. Flip-Flop eset girişi olacağından çıkış 0 olacak ve deşarj transistörü iletime geçecektir. Tetikleme girişi 2 numaralı uç olup, bu uçtaki gerilim 3 Vcc ye eşit veya küçük olduğunda Flip-Flop çıkışı tetiklenir, buna bağlı olarak çıkış (3 nolu uç) olur. Ve deşarj transistorü kesime gidecektir. Sıfırlama (eset) girişi 4 numaralı uçtur. Bu uç kullanılmadığı zaman ye bağlanmalıdır. Topraklandığı zaman veya 0,4V tun altında ki bir gerilimde 7numaralı deşarj ucu yaklaşık olarak sıfır potansiyelinde olur. Çıkış seviyesinde ise bu reset ucu topraklanırsa çıkış 0 seviyesine çekilir. Çıkışın 0 seviyesinde olduğu sürece dışarıdan bağlanmış zamanlama kondansatörünün deşarjı 7 numaralı uç üzerinden olur. Çıkış seviyesinde iken kondansatör dışarıdan bağlanmış direnç üzerinden şarj olur. (7) (7) I d C 0Ω V C C I d =eşarj akımı (a) (b) Şekil 7.9 ondansatörün şarj ve deşarjı 6

18 5 nolu kontrol girişi ile toprak arasına 0,0µF kondansatör bağlanır. Böylece çeşitli gürültü ve besleme kaynağındaki titreşimlerin etkisi azaltılır. Bu uç aynı zamanda tetikleme ve eşik gerilim seviyelerini değiştirmek için kullanılır Monostable (Tek kararlı) Çalışma Bazı uygulamalarda belirli süreli tek bir kare dalga gereklidir. 555 zamanlama entegresini monostable multivibrator olarak çalıştırarak kontrollü tek dalga veya senkronize peryodik işaretler elde etmek mümkündür. Bu çalışmaya ait bağlantı Şekil 7.20 de gösterilmiştir V cc Şekil 7.20 A V out 555 zamanlama entegresi ile Monostable multivibratör devresi C 2 5 Tetikleme girişi 0,0µF Tetikleme girişine uygulanan tetikleme işaretinin düşen kenarında deşarj olan C kondansatörü şarj olmaya başlayacaktır. Bu durumda çıkış yüksek gerilim seviyesine çekilecektir. ondansatör üzerindeki gerilim xc zaman sabiti süresince dolacaktır. 2 ondansatör üzerindeki gerilim Vcc ye ulaşınca numaralı karşılaştırıcı konum 3 değiştirecek ve çıkış alçak gerilim seviyesine çekilecektir. alga şekilleri aşağıda gösterilmiştir. 7

19 V tetikleme V cc V c 2 Vcc 3 V cc -,5V V out 0,V T Şekil 7.2 Monostable multivibratör dalga şekilleri Çıkış geriliminin yüksek gerilim seviyesinde kalma süresi, T=,x A xc dir. Çıkış darbesinin frekansı ise, f = T =, A C olacaktır. A ve C değerleri uygun olarak seçilerek istenilen zaman süresi elde edilebilir. Ω< A <3,3MΩ C>500pF aralığında seçilmesi gereklidir. 8

20 Örnek: Aşağıda verilen monostable multivibrator devresinde A =9,Ω ve C=0,µ F seçilirse çıkış darbesinin periyodunu bulunuz. V cc 9,Ω V out 0,µF 2 5 Tetikleme girişi 0,0µF Çözüm: Monostable multivibrator çıkış darbe süresi, T=,x A xc eğerleri formülde yerine yazarsak, T=,x9,x0 3 x0,x0-6 = ms olacaktır. Çıkış darbesinin frekansı, olacaktır. f = T = 0 = 3 Hz 9

21 7.4.. Astable (Tek kararlı) Çalışma Bir 555 zamanlayıcı entegresi ile astable (kararsız) multivibrator elde etmek için gerekli bağlantı Şekil 7.22 de gösterilmiştir. V cc Şekil zamanlama entegresi ile astable multivibrator devresi A B C V out 0,0µF evrede tetikleme girişi ile eşik gerilim girişi birbirine kısa devre edilmiştir. C kondansatörü A ve B dirençleri üzerinden şarj, B direnci ve 7 numaralı uç üzerinden toprağa deşarj olur. ondansatör A ve B direnci üzerinden şarj olurken çıkış yüksek gerilim seviyesindedir. ondansatör şarj gerilimi 3 2 Vcc ye ulaşınca numaralı karşılaştırıcı çıkışı konum değiştirerek çıkışın düşük gerilim seviyesine çekilmesini sağlar. ondansatör B direnci üzerinden deşarj olmaya başlar. ondansatör deşarj gerilimi Vcc olunca 2 numaralı karşılaştırıcı konum değiştirecek ve çıkış yüksek gerilim 3 seviyesine çekilecektir. Çıkış geriliminin yüksek gerlim seviyesinde kalma süresi kondansatör geriliminin 2 Vcc den Vcc ye kadar şarj olma süresidir. Bu süre, 3 3 t H = 0,7 ( A B ) C olacaktır. Çıkışın düşük gerilim seviyesinde kalma süresi ise kondansatörün 2 Vcc den Vcc ye kadar deşarj olma süresidir. Yani, 3 3 olacaktır. t L =0,7 B C 20

22 Çıkış sinyalinin toplam peryodu, olacaktır. Frekans ise, T= t H t L = 0,7 ( A 2 B ) C f = T = 0,7( 2 A B )C şeklinde yazılabilir. ullanılan zamanlama elemanlarının seçimi, A B <3,3MΩ A >Ω B >Ω C 500Pf aralığında olmalıdır. Şekil zamanlama entegresi ile elde edilmiş bir astable multivibrator devresine ait dalga şekilleri gösterilmiştir. τ = (A B) C τ = B C V c 2 3 Vcc Vcc 3 V cc t L t H V cc -,5V V out 0,V Şekil astable multivibrator devresi dalga şekilleri Böyle bir titreşimin sıfır seviyesinde kalma süresinin, titreşimin peryoda oranı dalga boşluk oranı (dalga boşluk yüzdesi) diye adlandırılır. tl = = T A B 2 B 2

23 Eşitlikten görüleceği gibi bu oran = = % 50 yapılamaz. Yani t L =t H eşitliği 2 sağlanamaz. Bu eşitliğin sağlanabilmesi için A direncinin 0 olması gerekmektedir. Bu durumda deşarj transistor ü kaynağa bağlanmış olacağından deşarj anında devreden yüksek akım akacaktır. Bu durum transistor ün tahrip olmasına yol açar. Transistor üzerinden akacak olan akım maxsimum 0,2A dir. Bu durumda A direncinin minimum değeri A(min) =5V cc olmalıdır. uty scale değerinin %50 den büyük yapmak için B direncine paralel ve anodu 7 no lu uca gelecek şekilde bir diyot bağlanmalıdır. olayısı ile kondansatör yalnız A üzerinden şarj ve B üzerinden deşarj olacaktır. Bu devreye ait büyüklükler, t H =0,7 A C t L =0,7 B C T=0,7 ( A B ) olacaktır. Eğer A = B ise =%50 ve çıkış işareti kare dalga olacaktır. Örnek: Aşağıda verilen astable multivibrator devresinin t L, t H, dalga boşluk oranı ve frekansını hesaplayınız. 2V 4,7Ω Ω V out 680pF 6 5 0,0µF 22

24 Çözüm: Verilen değerleri ifadelerde yerine yazarsak, t L = 0,7 B C = 0, = 4,76µs t H = 0,7 ( A B ) C = 0,7 ( ,7 0 3 ) = 6,99µs alga boşluk oranı ise, olacaktır.çıkış darbe frekansı, = t = H tl t L 4,76ìs 6,99ìs 4,76ìs = 0,405 = %40,5 f = T f = f = th tl 6,99ìs 4,76ìs olacaktır. f = 85,Hz 23

25 BÖLÜM 8 MANAL(LATCH) VE FLİP-FLOPLA Bu bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır Mandallar(Latches),-S Mandalı, Mandalı ontak sıçramasının mandallar yardımı ile engellenmesi Flip-Floplar,-S Flip-Flop, Flip-Flop, - Flip-Flop, T Flip-Flop Tetikleme sinyali (Clock pulse) Flip-Flop larda asenkron girişler Ana-Uydu Flip-Flop (Master Slave Flip-Flop) Flip-Flop uyarma (geçiş ) tabloları 24

26 GİİŞ Bu bölüme kadar birleşik devreler ele alındı. Bir birleşik devrenin çıkışı o anda girişlerin durumuna bağlıdır. Sayısal devrelerde çoğu zaman birleşik devreler bulunsa bile bilginin saklanması ve işlenmesi için bir sıralı devreye ihtiyaç vardır. Sıralı bir devre birleşik bir devre ve oluşan bilginin saklaması için bellek elemanlarından oluşur. Böylelikle belli bir zaman ve sırada ikili durumların oluşması sağlanabilir. Bellek elemanının bellibir anda saklanan ikili bilgiler sıralı devrenin o andaki durumunu belirler. Sıralı bir devrenin çıkışı ise o anda sadece girişlerin durumu ile değil aynı zamanda bellek elmanlarında saklanan ikili bilgiye de bağlıdır. En fazla karşılaşılan sıralı devre uygulamaları sayıcılar (counters), kaydediciler (registers),belleklerdir (memory). İki temel sıralı devre türü vardır. Sınıflandırma sıralı devrenin bilgiyi işleyebilmesi için gerekli olan zamanlama sinyaline bağlıdır. Senkron sıralı devre, bellek elemanlarının etkilenmesi aynı anda olacaktır. Bunu sağlamanın bir yolu sistemin tamamında aynı tetikleme sinyalınin kullanılmasıdır. Asenkron sıralı devre ise giriş sinyallerinin değişim sırasına bağlıdır. Bu yüzden asenkron sıralı devrelerde sayısal devrele elemanlarındaki yayılım gecikmesi süresi kullanılır.sıralı devrelerde kullanılan devre elemanları mandal (latch) veya Flip-Flop lardır. Bu devre elemanları üzerindeki ikili bir bilgiyi saklayabilen hücrelerdir. Bir mandal (latch) veya flip-flop un saklanan bilgiyi ve saklana bilginin değilini gösteren iki ayrı çıkışı vardır. Aşağıda kullanılan çeşitli mandal ve flip-flop türleri incelenecektir. 8. MANALLA ( LATCHS) Bir mandal (latch) devresi bir giriş sinyali ile durumu değişmedikçe ikili bir bilgiyi güç verildiği müddetçe saklayabilen devre elemanlarıdır. Çeşitli mandal (mandal) devreleri arasındaki fark, giriş sayısı ve çıkışın girişlerin durumuna göre etkilenme şeklidir S Mandalı (-S Latch) Temel olarak bir -S Mandalı VEYA eğil (NO) ve VE eğil (NAN) kapıları olmak üzere iki temel kapı türü ile elde edilebilir. (eset) ve S (Set) olmak üzere iki girişi ve ve ile gösterilen iki çıkış vardır.bu iki çıkış normal çalışma durumlarında birbirinin tersidir. Temel olarak -S Mandalının iki farklı çıkış durumu vardır. Bu durumlar =0 olduğu duruma silme, = durumuna kurma adı verilir. Aşağıda Şekil 7. -S mandalına ait lojik diyagramı,sembolü ve doğruluk tablosunu göstermektedir. 25

27 S S S 2 2 (a) VEYA EĞİL kapılı (b) VE EĞİL kapılı (c) Sembolü Girişler Çıkışlar S n n 0 0 n n urum eğişme yok 0 0 Silme 0 0 urma Tanımsız (d) oğruluk tablosu Şekil 8. -S Mandalı 8..2 Mandalı ( Latch) Bir -S mandalının S ve girişleri arasına EĞİL kapısı bağlanarak (ata) mandalı elde edilebilinir. Aşağıda mandalına ait lojik diyagram, sembol, doğruluk tablosu Şekil 7.2 de verilmiştir. S S S 2 2 (a) VEYA EĞİL kapılı (b) VEEĞİL kapılı (c) Sembolü 26

28 n n (d) oğruluk tablosu Şekil 8.2 Mandalı ( Latch) 8..3 ontak Sıçramasının Mandal (Latch) Yardımı ile Önlenmesi Mandallarda kontak sıçraması sinyal kaynağı olarak mekanik anahtarların kullanımında oldukça sık görülen bir olaydır. ontak sıçraması tek bir bağlantı yapılmadan önce anahtarın mekanik yapısı nedeni ile ortaya çıkan farklı çıkış darbeleridir. V Şekil 8.3 Mekanik anahtarlarda kontak sıçraması 2 V 0 Anahtar kapandığında çıkış ontak sıçramaları özellikle sıralı devrelerin çalışmasını etkileyen en önemli faktörlerdir.bir seri darbe devre çalışmasına etki eden girişleri oluştururlar. ontak sıçramasının etkisini önlemek için kullanılan S- Mandal devresi Şekil 7.4 de gösterilmiştir. Eğer anahtar pozisyonunda ise girişi 0, S girişi olacağından(silme durumu) çıkış 0 olacaktır. Anahtar 2 pozisyonuna alınırsa girişi pull-up direnci ile e çekilecek ve S girişi 0 olacaktır. Çok kısa süre S girişinde kontak sıçraması görülecek ( S =0) ancak bu durumda mandal bir önceki konumunu koruyacaktır.aşağıda Şekil 8.4 ontak sıçrama etkisini ortadan kaldırmak için kullanılan S- mandal devresini göstermektedir. 27

29 V 2 2 S S Anahtar - 2 Anahtar Yetki Girişli -S Mandalı Şekil 8.4 ontak sıçrama etkisini ortadan kaldıran S- Mandal devresi Bazı tip mandallarda yetki girişi (enable input- EN) bulunmaktadır. Şekil 8.5 yeki girişli bir -S Mandalını göstermektedir. -S girişlerinin durumuna bağlı olarak çıkışın konum değiştirebilmesi için EN girişinin yetkilenmesi gerekmektedir. Yetkilenme EN girişine Lojik- uygulanması ile gerçekleşecektir. S S EN EN 2 (a)lojik diyagram (b) Lojik sembol EN S n n 0 x x n n 0 0 n n (c)-oğruluk tablosu Şekil 8.5 Yetki Girişli -S Mandalı 28

30 8..5. Yetki Girişli Mandalı Bir diğer yetki girişli mandal türü mandalıdır. girişine uygulanan işarete bağlı olarak çıkışın değişmesi için yetkilendirme işleminin yapılması gerekmektedir.yetkilendirme EN girişine lojik- uygulayarak gerçekleştirilir. Yetkilendirme işlemi yapılmazsa çıkışlarda bir önceki durum korunacaktır. Şekil 8.6 Yetki girşli mandalını göstermektedir. EN 2 EN 7475 ört-bit Mandalı a- Lojik diyagram b-lojik sembol EN 0 x c-oğruluk tablosu Şekil 8.6 Yetki girişli Mandalı mandalı için bir IC örnek 7475 dört bit mandalı gösterilebilir. Şekil 8.7 lojik sembol ve doğruluk tablosunu göstermektedir. Tekbir entegre içinde dört tane mandalı bulunmaktadır. İki mandal için tek bir yetki girişi vardır.oğruluk tablosunda x ile gösterilen durumlar dikkate alınmaz durumları(don t care) göstermektedir. Eğer yetkilendirme işlemi gerçekleşmezse girişlerin durumları ne olursa olsun mandal bir önceki durumunu koruyacaktır. Girişler Çıkışlar EN 0 0 Silme 0 urma x eğişim yok 2 2 EN -2 GN a- oğruluk tablosu b-lojik sembolü Şekil ört bit Mandalı EN EN EN EN EN Vcc

31 8.2. FLIP- FLOPLA (FLIP-FLOPS) Temel bir mandal (latch) asenkron sıralı bir devredir. Girişlerin değişimine bağlı olarak çıkış değeri değişecektir. Temel bir mandal devresinin girişine kapı eklemek suretiyle mandalın çıkışının harici bir saat darbesi (clock pulse- ) ile girişlerin değişimine tepki vermesi sağlanabilir. Flip-Flopların bu anlık değişimine tetiklenme adı verilir. Ve bu değişimi sağlayan duruma ise flip-flop un tetiklenmesi denir. Saat darbesi belli bir frekansta 0 ve arasında değişen bir kare dalga sinyalidir. Flip-Flop ların tetiklenmesi, saat darbesinin () veya 0 düzeyinde gerçekleşebilir. 0 Flip-Flop Flip-Flop a-saat darbesi (Clock Pulse) b- düzeyinde tetikleme c- 0 düzeyinde tetikleme Şekil 8.8 Tetikleme sinyali ve düzey tetiklemeleri Bir diğer tür tetikleme biçimi kenar tetiklemesidir. Bu tür flip-floplar kenar tetiklemeli flip-flop lar olarak adlandırılırlar. Tetikleme saat darbesinin den 0 a yükselen kenarında gerçekleşiyorsa yükselen kenar tetiklemeli flip-flop, 0 dan e düşen kenarda gerçekleşiyorsa düşen kenar tetiklemeli flip-flop adını alırlar. Flip Flop Flip Flop (a) Yükselen kenar (b) üşen kenar (c) Yükselen kenar tetiklemeli (d) üşen kenar tetiklemeli S (eset-set) Flip-Flop Şekil 8.9 enar tetiklemesi Bir -S mandalının girişlerine harici VE kapıları eklemek suretiyle -S flip-flopu elde edilebilir. Aşağıda Şekil 8.0 yükselen kenar tetiklemeli -S Filip-Flop a ait lojik diyagramı, sembolü ve doğruluk tablosunu göstermektedir. 30

32 S S 2 S 2 (a) Lojik diyagramı (c) Sembolü S x x n n 0 0 n n eğişim yok eğişim yok Silme urma Tanımsız (d) oğruluk tablosu Şekil 8.0 Yükselen kenar tetiklemeli -S Flip-Flop Bir flip-flop un tetiklenmemesi halinde bir önceki durumunu koruyacağı doğruluk tablosundan görülmelidir (ata) Flip-Flop Bir -S flip-flop un S girişine EĞİL kapısı bağlanarak girişine bağlanması halında flip-flop elde edilebilir. Aşağıda Şekil 8. de yükselen kenar tetiklemeli flip-flop a ait lojik diyagram, sembol ve doğruluk tablosu gösterilmektedir. S = S 2 S 2 (a) Lojik diyagramı (b) Sembolü ve -S denkliği 3

33 n n x n n 0 0 eğişim yok Silme 0 urma Flip-Flop (c) oğruluk tablosu Şekil 8. Yükselen kenar tetiklemeli Flip-Flop - filp-flop -S flip-flop tipindeki tanımsız durumun ortadan kaldırılması açısından bu tipin gelişmiş bir şekli denilebilir. ve girişleri gösterirken, ve olmak üzere iki çıkışı vardır. Aşağıda Şekil 8.2 de yükselen kenar tetiklemeli - flip-flop a ait lojik diyagram, sembol ve doğruluk tablosu gösterilmektedir. 2 S 2 (a) Lojik iyagram (b) Sembolü n n x x n n eğişim yok 0 0 n n eğişim yok 0 0 Silme 0 0 urma n n Tümleyen (c) oğruluk Tablosu Şekil.8.2 Yükselen kenar tetiklemeli - Flip-Flop 32

BÖLÜM 9 (COUNTERS) SAYICILAR SAYISAL ELEKTRONİK. Bu bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır

BÖLÜM 9 (COUNTERS) SAYICILAR SAYISAL ELEKTRONİK. Bu bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır SYISL ELETRONİ ÖLÜM 9 (OUNTERS) SYIILR u bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır Sayıcılarda Mod kavramı senkron sayıcılar senkron yukarı sayıcı (Up counter) senkron aşağı sayıcı (Down counter) senkron

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ SAYICI VE KAYDEDİCİ DEVRELERİ 522EE0257 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

LOJİK DEVRELER LABORATUARI DENEY FÖYLERİ

LOJİK DEVRELER LABORATUARI DENEY FÖYLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LOJİK DEVRELER LABORATUARI DENEY FÖYLERİ LABORATUARLAR HAKKINDA AÇIKLAMA Genel bilgi ve uyarılar:. Laboratuarlar programda

Detaylı

Endüstriyel Otomatik Kontrol Sistemleri Dönüştürücüler. Mustafa Türker GÜLTEPE mturkergultepe.com

Endüstriyel Otomatik Kontrol Sistemleri Dönüştürücüler. Mustafa Türker GÜLTEPE mturkergultepe.com Endüstriyel Otomatik Kontrol Sistemleri Dönüştürücüler Mustafa Türker GÜLTEPE mturkergultepe.com İÇİNDEKİLER D D.A.C Nedir? D.A.C Kavramlar D.A.C Yapısı D.A.C Devreleri A.D.C Nedir? A.D.C Yapısı 2 İÇİNDEKİLER

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEMEL MANTIK DEVRELERİ 522EE0245 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI BÖÜM IV YAIİETKEN GÜÇ KAYNAKAI 4.1 GİİŞ Bütün elektronik devrelerin çalışabilmesi için bir güç kaynağına ihtiyacı vardır. Elektronik devrelerde besleme gerilimi olarak DC gerilim kullanılmaktadır. Ancak,

Detaylı

T.C Niğde Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

T.C Niğde Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü T.C Niğde Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü BİR ÇAMAŞIR MAKİNASI SİMÜLATÖRÜNÜN BİR PIC MİKRODENETLEYİCİSİ KULLANARAK KONTROLÜ Hazırlayan Durmuş GÖKÇEBAY

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜÇ ELEKTRONİĞİ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜÇ ELEKTRONİĞİ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 01 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER DENEY-1... 1 DENEY-1.1: PNPN DİYOT... 1 DENEY-1.: DİYAK... 5 DENEY-... 11 DENEY-.1: SCR... 11 DENEY-.: TRİYAK... 19 DENEY- SCR

Detaylı

KOU T.E.F. PLC KURS NOTU

KOU T.E.F. PLC KURS NOTU 1. Giriş... 3 2. PLC Yapısı... 4 2.1. Merkezi İşlem Birimi (CPU)... 5 2.2. Giriş Çıkış Ara Birimleri... 6 2.2.1. Ayrık I/O... 6 3. PLC ile Röle Sistemi Arasındaki Fark... 8 Kumanda Sistemi Analizi... 8

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMATİK KONTROLLÜ BİR MOBİL ARAÇ PROJESİ

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMATİK KONTROLLÜ BİR MOBİL ARAÇ PROJESİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMATİK KONTROLLÜ BİR MOBİL ARAÇ PROJESİ BİTİRME ÇALIŞMASI HAZIRLAYAN UTKU YILMAZ YÖNETEN Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK DEVRE LABORATUARI DENEY FÖYLERİ KİTAPÇIĞI Sayfa 0 İçindekiler Laboratuarda Uyulması Gereken Kurallar... 2 Deneylerde Kullanılacak Ekipmanların

Detaylı

Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates And Logic Circuits)

Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates And Logic Circuits) Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates nd Logic Circuits) ÖLÜM 5 maçlar Lojik kapıları ve lojik devreleri tanıtmak Temel işlemler olarak VE, VEY ve DEĞİL işlemlerini tanıtıp, temel işlemleri gerçekleştirmek

Detaylı

BÖLÜM 1 GENEL BĐLGĐLER

BÖLÜM 1 GENEL BĐLGĐLER BÖLÜM 1 GENEL BĐLGĐLER 1.1 Genel Endüstri devriminde görüldü ki ; kaliteyi arttırmak ve kütlesel (çok sayıda) üretim için mekanizasyon ve otomasyon uygulamalarına gerek vardır. Mekanizasyon sistemlerinde

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TRANSİSTÖR VE FET 523EO0075 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ PLC PROGRAMLAMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ÖZEL TRİSTÖRLER TRİYAK

ÖZEL TRİSTÖRLER TRİYAK ÖZEL TRİSTÖRLER Tristör tanımının dışında kalan bazı tristörler bulunmaktadır.bunların bazı özellikleri normal tristörlerdekine benzemekle beraber yeni yetenekler eklenmiştir. Bunlar iki yönlü iletebilme

Detaylı

www.muhendisiz.net BÖLÜM 1

www.muhendisiz.net BÖLÜM 1 www.muhendisiz.net BÖLÜM 1 IR HABERLEŞME 1.1.IR Haberleşme Sisteminin Gerçekleştirilmesi Tüm haberleşme sistemlerinde olduğu gibi IR haberleşme sistemlerinde de modülasyon tekniğinden yararlanılır. IR

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

OTOMASYON SİSTEMLERİ

OTOMASYON SİSTEMLERİ OTOMASYON SİSTEMLERİ DERS NOTLARI Yrd.Doç.Dr. Birol ARİFOĞLU Yrd.Doç.Dr. Ersoy BEŞER 2015 Otomasyon Sistemleri Ders Notları B.ARİFOĞLU & E.BEŞER 1 Endüstriyel Otomasyon Bir üretim sisteminin istenilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ BİYOPOTANSİYEL YÜLSELTEÇLER ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ANAHTARLAMA ELEMANLARI 523EO001 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

KOCAELİ TEKNİK LİSESİ ELEKTRİK BÖLÜMÜ OTOMASYON ATÖLYESİ MOTOR SÜRÜCÜLERİ ve SERVO SİSTEMLER DERS NOTU MEHMET TOSUNER 2009

KOCAELİ TEKNİK LİSESİ ELEKTRİK BÖLÜMÜ OTOMASYON ATÖLYESİ MOTOR SÜRÜCÜLERİ ve SERVO SİSTEMLER DERS NOTU MEHMET TOSUNER 2009 KOCAELİ TEKNİK LİSESİ ELEKTRİK BÖLÜMÜ OTOMASYON ATÖLYESİ MOTOR SÜRÜCÜLERİ ve SERVO SİSTEMLER DERS NOTU MEHMET TOSUNER 2009 Güç Elektroniği Anahtarlama Elemanları: Bu ders notunda anlatılan konvertör ve

Detaylı

BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. 3.1.Giriş

BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. 3.1.Giriş BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ 3.1.Giriş Bilim ve teknoloji ilerledikçe insan kas gücünün üretimdeki payı azaltmaktadır. Üretimi, makine ile veya insan gücüyle diye ayırsak, sürekli makine tarafı

Detaylı

GÜÇ ELEKTRONİĞİ I. 1. Güç Elektroniğinin Kapsamı ve Endüstriyel Uygulamaları. 2. Temel Yarı İletken Güç Elemanları

GÜÇ ELEKTRONİĞİ I. 1. Güç Elektroniğinin Kapsamı ve Endüstriyel Uygulamaları. 2. Temel Yarı İletken Güç Elemanları GÜÇ ELEKTRONİĞİ I 1. Güç Elektroniğinin Kapsamı ve Endüstriyel Uygulamaları 2. Temel Yarı İletken Güç Elemanları 3. Diğer Yarı İletken Güç Elemanları 4. Güç Elemanlarında Karşılaştırma, Bastırma ve Isınma

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ HABERLEŞME LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ HABERLEŞME LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ HABERLEŞME LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ Sorumlu Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Ayhan AKBAL SIRA DENEY DENEY ADI DENEY SORUMLUSU 1 DENEY 1 AM MODÜLATÖR DEMODÜLATÖR

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ BİYOLOJİK İŞARETLERİN SAYISAL İŞLENMESİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

BELLEK BELLEK YAPISI

BELLEK BELLEK YAPISI BELLEK BELLEK YAPISI Mikroişlemcili sistemlerde bilgilerin geçici veya daimi olarak saklandığı alanlara bellek adı verilir. Sisteme girilen bilgilerin bir yerde depolanması ve gerekliğinde alınıp kullanılması

Detaylı

DEVRE ANALİZİ I LABORATUVARI ELEKTRONİK DENEY VE ÖLÇÜM CİHAZLARININ TANITIMI

DEVRE ANALİZİ I LABORATUVARI ELEKTRONİK DENEY VE ÖLÇÜM CİHAZLARININ TANITIMI DEVRE ANALİZİ I LABORATUVARI ELEKTRONİK DENEY VE ÖLÇÜM CİHAZLARININ TANITIMI Amaç 1. Deneylerin kurulumunda kullanılacak temel yardımcı elemanları öğrenmek 2. Ölçü aletini tanımak ve akım-gerilim ölçümlerinde

Detaylı

BÖLÜM : 1. www.muhendisiz.net 1.GİRİŞ

BÖLÜM : 1. www.muhendisiz.net 1.GİRİŞ BÖLÜM : 1 1.GİRİŞ Endüksiyonla ısıtma sanatı, metalik iş parçalarını belirtilen sıcaklık ve sürelerde ısıtmaktır. Denetim kolaylığı, yüksek verimliliği, madde kayıplarının son derece düşük olması tam otomatik

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ROBOT KOLU DENETİMİ

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ROBOT KOLU DENETİMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ROBOT KOLU DENETİMİ 210197 Abdullah YARIMBAŞ 210283 Ali ŞİMŞEK Doç. Dr. H. İbrahim OKUMUŞ Mayıs 2013 TRABZON

Detaylı