BBM 231 Zamanuyumlu dizisel devreler (synchronous sequential logic)" Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Müh. Bölümü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BBM 231 Zamanuyumlu dizisel devreler (synchronous sequential logic)" Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Müh. Bölümü"

Transkript

1 BBM 23 Zaanuyulu dizisel devreler (synchronous sequential logic)" Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Müh. Bölüü

2 Ders hakkında" Aykut Erde Oda: Tel: / 46 Ofis Saati: Carşaba 5:-6: Textbook: Mano and Ciletti, Digital Design Pearson, 4th Edition

3 İletişi" Ders hakkındaki duyurular ve esajlaşa için yı kullanacağız: https://www.piazza.co/hacettepe.edu.tr/fall22/bb23

4 Bu derste" Dizisel devreler (sequential circuits) Mandallar (latches) İkidurulular (flip-flops) Dizisel devrelerin analizi Dizisel devrelerin tasarıı 4

5 Dizisel devreler (sequential circuits)" Birleşisel devreler (cobinational circuit), şidiki çıkışları yalnız şidiki girişlerine bağlı devrelerdir. Dizisel devreler (sequential circuits), şidiki çıkışları sadece şidiki girişlerine değil aynı zaanda önceki girişlere de bağlı olan devrelerdir. Bu tür devreler bellek öğeleri barındırırlar. Inputs Cobinational circuit Meory eleents Outputs 5

6 Bellek" Bir sayıyı bilgisayarda nasıl saklayabiliriz? En basit duru: bir bit lik bilginin saklanası A C bit lik bir belleğin bir kara kutu olarak gösterii Bu devre istendiği gibi çalışaz! Neden? - salınır (oscillates).. A Önceki C Sınraki C A: Kontrol girişi A= olduğu sürece C nin değeri aynı kalır Eğer A= ise, C nin değeri dan veya den a değişir 6 Source: Richard Feynan, Lectures on Coputa:on

7 Saatli dizisel devreler" Saatli dizisel devrelerin tasarıında AND, OR, NOT,.. gibi geçitlerin yanı sıra ikidurulular (flip-flops) diye adlandırılan bellek öğeleri de kullanılır. Bir ikidurulu tek bitlik bilgiyi saklayabilen bellek ögeleridir. Inputs Inputs Cobinational circuit Cobinational circuit Flip-flops Outputs Outputs Clock pulses Flip-flops Clock pulses (a) Block diagra (a) Block diagra (b) Tiing diagra of clock pulses 7

8 Mandallar (latches)" Mandallar (latches) (sinyal seviyesindeki değişi yerine) sinyal seviyesi ile tetiklenen ve saat kullanayan bellek öğeleridir. Mandallar ikiduruluların oluşturulasında kullanılan teel devrelerdir. SR türü andal (S: Set, R: Reset, Q: Çıktı) R (reset) R S (set) S (set) (a) (a) Logic Logic diagra Q Q Q Q S SR RQ QQ Q (after (after S S, R, R ) ) (after (after S S, R, R ) ) (forbidden) (b) (b) Function table table 8

9 Mandallar (latches)" NAND geçitler ile SR türü andal S (set) S (set) Q S RS QR Q Q Q Q (after (after S, S R, R ) (after (after S, S R, R ) Q Q (forbidden) (forbidden) R (reset) R (reset) (a) Logic (a) Logic diagra diagra (b) Function (b) Function table table SR türü andal olarak da gösterilektedir. 9

10 Mandallar (latches)" SR türü andalın işleyişi andalın duruunun ne zaan değişeceğini kontrol eden ek bir giriş sinyalı ile ayarlanabilir. S En R (a) Logic diagra (a) Logic diagra Q Q Q Q En S X X R Next state of Q En S R Next state o No change X X No change No change No change Q ; reset Q state ; rese Q ; set Q state ; set s Indeterinate Indeterina (b) Function (b) table Function table

11 Mandallar (latches)" D türü andal (şeffaf (transparent) andal) D D Q Q En En Q Q En DEn DNext Next state state of Qof Q X XNo change No change Q Q ; reset ; reset state state Q Q ; set ; state set state (a) Logic (a) Logic diagra diagra (b) Function (b) Function table table D türü andalda S and R girişlerini aynı anda hiçbir zaan değeri alaaaktadır. Çıkışı, Enable girişi olduğu sürece veri girişindeki değişileri yansıtaktadır.

12 Mandallar (latches)" Mandalların grafik gösterileri S S S S S S D D D R R R R R R En En En SR SR SR SR SR SR D D D 2

13 İkidurulular (flip-flops)" Bir andalın duruu En = olduğu zaan değişektedir. Bir andalın kontrol girişi (En) bir saat sinyali üreticisine bağlandığında, duru değişileri En = olur olaz başlar. Bir andalın duruu, saat vuruşu (clock pulse) aktif seviyede kaldığı sürede sürekli değişip durabilir. (a) Response to positive level İkidurulular (flip-flops), ortak bir saat barındıran dizisel devrelerin düzgün çalışabileler için tasarlanıştır. (b) Positive-edge response 3

14 İkidurulular (flip-flops)" (a) Response to positive level İkidurulular, andalların tersine ancak sinyal (a) Response to positive level seviyesindeki değişiler ile tetiklenebilirler. (b) Positive-edge response (b) Positive-edge response (c) Negative-edge response (c) Negative-edge response D türü ikiduruulu (iki D türü andal ile) D D En D latch (aster) Y D En D latch (slave) Q Figure Nuber: 5 8 a-c Mano/Ciletti AACFLQC 27 by Prentice Hall, Inc. 4

15 İkidurulular (flip-flops)" D türü pozitif kenarlar ile tetiklenen (positiveedge-triggered) ikidurulu (üç SR türü andal ile) S Q R Q D 5

16 İkidurulular (flip-flops)" D türü ikiduruluların grafik gösterileri D D D D (a) Positive-edge (a) Positive-edge (a) Negative-edge (a) Negative-edge 6

17 İkidurulular (flip-flops)" JK türü ikidurulu JJ D Q JJ K Q K (a) Circuit diagra D = JQ + K Q (b) Graphic sybol J =, K = => D =? J =, K = => D =? J = K = => D =? J = K = => D =? 7

18 İkidurulular (flip-flops)" T türü ikidurulu T J T J J T T T D D D T T T K K K Fro (a) JK Fro flip-flop (a) JK Fro flip-flop JK flip-flop (b) Fro (b) D Fro flip-flop (b) Fro D flip-flop D flip-flop (c) Graphic (c) Graphic sybol (c) Graphic sybol sy D = T Q = TQ + T Q T = => D =? T = => D =? 8

19 İkiduruluların sonraki duru çizelgeleri" İkiduruluların antıksal özellikleri, işleyişlerini belirten çizelgeler ile ifade edilebilir. Q(t): şidiki duru (saat kenarı uygulanası öncesindeki) Q(t +): sonraki duru (bir saat vuruşu sonrasındaki) 9

20 İkiduruluların sonraki duru çizelgeleri" Figure Figure Nuber: Nuber: Table5 Table5 Mano/Ciletti Mano/Ciletti Digital Digital Design, Figure Design, 4e Nuber: 4e Table5 Mano/Ciletti TB5 TB5 TB by Prentice by Prentice Hall, Hall, Inc. Inc. APearson APearson Copany Copany

21 İkiduruluların sonraki duru denkleleri" Sonraki duru çizelgeleri, ilgili denkleler ile de ifade edilebilir: D türü ikidurulu JK türü ikidurulu Q(t +) = D Q(t +) = JQ + K Q T türü ikidurulu Q(t +) = T Q 2

22 Clock Zaanuyusuz (asynchronous) girişlere sahip ikidurulular" Reset Düşük-düzey zaanuyusuz reset e sahip pozitif kenarlar ile tetiklenen D türü bir ikidurulu D R D (a) Circuit dia Data D Q Q Clock Reset S (a) Circuit diagra Clock Q Reset R (b) Graphic sybol Q D Reset Data Clock Reset D R R (b) Graphic sybol Q Q Q Figure Nuber: 5 4 a-c Mano/Ciletti Digital Design, 4e R D Q Q X X (b) Function table 22

23 Saatli dizisel devrelerin analizi" Saatli bir dizisel devrenin davranışı, giriş, çıkış ve sahip olduğu ikiduruluların durularından belirlenir. Duru denklei, S(t +) = f (S(t), x(t)) S(t+): sonraki duru S(t): şidiki duru x(t): şidiki girişler Şidiki çıktı, y(t) = g(s(t), x(t)) 23

24 Örnek: Saatli dizisel devrelerin analizi" x D A A D B A(t+) =A(t)x(t)+B(t)x(t) B(t+)=A (t)x(t) y(t)=(a(t)+b(t))x (t) B Clock y A(t+) =Ax+Bx B(t+)=A x y(t)=(a+b)x 24

25 Figure Nuber: Table5 2 Örnek: Saatli dizisel devrelerin analizi" A(t+) =Ax+Bx B(t+)=A x y(t)=(a+b)x 25

26 Örnek: Saatli dizisel devrelerin analizi" ikidurulu ve n girişe sahip dizisel bir devre 2 +n sıra barındıran bir çizelge ile ifade edilir. Topla 2 n sıralı başka bir çizelge de kullanılabilir. 26

27 Duru çizeneği (state diagra)" Bir duru çizelgesi grafiksel olarak bir duru çizeneği (state diagra) ile de gösterilebilir. / / / / / / / / 27 Figure Nuber: Table5 3

28 D türü ikidurulular ile analiz" Örnek: D A = A x y Present Present Next state state Inputs Inputs state Next state x y x y x y D D D Clock Clock (a) Circuit (a) Circuit diagra diagra Clock A A A A x y A Present A x y A Next state Inputs state A x y A (b) (b) State table State table (a) Circuit diagra (b) State table,,,,,,,,,,, (c) State (c) State diagra diagra 28

29 JK türü ikidurulular ile analiz". İkidurulu giriş denklelerini şidiki duru ve giriş değişkenleri cinsinden belirle. 2. (a) Karşılık gelen ikiduruluların sonraki duru çizelgesini kullanarak duru çizelgesi için sonraki duru değerlerini belirle, veya 2. (b) Giriş denklerini ikiduruluların sonraki duru denklelerine koy ve karşılık gelen duru denklelerini elde et. Daha sonra duru çizelgesinden sonraki duru değerlerini belirle. 29

30 JK türü ikidurulular ile analiz" J A x K J B K Clock J A = B K A = Bx J B = x K B = A x + Ax = A x 3

31 JK türü ikidurulular ile analiz" J A x K J B K A(t+) = JA + K A B(t+) = JB + K B Clock = BA + (Bx ) A = A B + AB + Ax = x B + (A x) B = B x + ABx + A Bx 3

32 JK türü ikidurulular ile analiz" Figure Nuber: Table5 4 Mano/Ciletti Digital Design, 4e TB by Prentice Hall, Inc. APearson Copany

33 JK türü ikidurulular ile analiz" Duru çizeneği (state diagra) S S3 S S2 33

34 T türü ikidurulular ile analiz" x T A y R Clock reset T R (a) Circuit diagra B Q(t+) = T Q = T Q + TQ TA = Bx TB = x y = AB / / / A(t+) = (Bx) A + (Bx)A / = AB + Ax + A Bx (b) State diagra 34 B(t+) = x B

35 T y T türü ikidurulular ile analiz" R T B / / R / / Clock reset (a) Circuit diagra (b) State diagra Figure Nuber: Table5 5 Mano/Ciletti Digital Design, 4e TB55 27 by Prentice Hall, Inc. APearson Copany 35

36 Mealy ve Moore odelleri" Dizisel devreler, sonlu özdevinir odelinin (finite state achine) iki alt türü ile ifade edilebilir: Mealy odelinde çıkış he şidiki duru he de girişin bir fonksiyonudur. Mealy Machine Moore odelinde çıkış sadece şidiki duruun bir fonksiyonudur. Mealy Machine Inputs Inputs Next State Cobinational Logic Next State Cobinational Logic Clock Clock (a) (a) Moore Machine State Register State Register Output Cobinational Logic Output Cobinational Logic Outputs (Mealy-type) Outputs (Mealy-type) Inputs Next State Cobinational Moore Machine State Register Logic Output Cobinational Logic Outputs (Moore-type) Inputs Next State Cobinational Logic Clock (b) State Register Output Cobinational Logic Outputs (Moore-type) 36

37 Mealy ve Moore odelleri" Moore odelinde çıkışlar bir saat yardııyla eşzaanlanırlar. Mealy odelinde çıkışlar eğer girişler saat döngüsü (clock cycle) boyunca değişebilir. Bir Meali odeli devreyi eşzaanlaak için girişlerin saat ile eşzaanlı olası ve çıkışların da daia bir saat kenarından heen önce örneklenesi gerekektedir. 37

38 Duru indirgeesi (state reduction)" Eğer iki duru her bir olası giriş için aynı çıkışı veriyor ve devreyi aynı veya eş bir durua sürüklüyor ise o iki duru eş (equivalent) durular olarak adlandırılır. Birbirine eş iki duru varsa, bu durulardan herhangi biri giriş-çıkış ilişkilerini değiştireden çıkartılabilir. Duru sayısının azaltılası niçin önelidir? Bir devrenin gerçekleştirilesi sırasında kullanılası gereken ikidurulu sayısında azaltaya gidilebilir (ancak bu duruda devrenin birleşisel (cobinatorial) kısı daha karaşık bir hal alabileceği göz önüne alınalıdır). 38

39 Örnek: Duru indirgeesi" Örnek: / a / / / / / hapter 5 Synchronous Sequ#ltld b bgk c There are an infinite nuber of input / sequences that ay be applied to the circuit; each results in a unique output sequence. As / an exaple, / consider the input Bequence g d e starting fro the initial state a. Each input of or produces an wcput of w and causes the circuit to go to the next state. /Fro / the state diagra, we d h de ~ wtgut and state sequence / for the given input sequence as follows: Wth the circuit in initial state a, an inpnt of W c e s an output of and the circuit reains f in state / a. With present state a aod an hpt of, the out- put ir and the next state is b. With present state b and an input of, the output is and the next state is c. Continuing this procese, we ftnd the coplete sequence to be as follows: state input output / AACFLQQ a b c d s f f Figure Nuber: 5 25 Mano/Ciletti Digital Design, 4e 27 by Prentice Hall, Inc. A Pearson Copany 39

40 Örnek: Örnek: Duru indirgeesi" e ve Figure g Nuber: Table5 duruları 6 birbirine TB56 eş! g duruunu çıkar. Mano/Ciletti Digital Design, 4e 27 by Prentice Hall, Inc. APearson Copany 4

41 Örnek: Duru indirgeesi" Yeni duru çizelgesi: Figure Nuber: Table5 7 d ve f duruları birbirine TB57 Mano/Ciletti eş! f duruunu çıkar. 27 by Prentice Hall, Inc. Digital Design, 4e APearson Copany 4

42 Örnek: Duru indirgeesi" İndirgeniş duru çizelgesi: Artık Figure Nuber: hiçbir Table5 8 duru birbirine TB58 eş değil! Dur.. Mano/Ciletti Digital Design, 4e 27 by Prentice Hall, Inc. APearson Copany 42

43 Örnek: Duru indirgeesi" / / a / b / / / c / / a / / g / / / / d / / f / e / e b / / / d / / c Figure Nuber: 5 25 / AACFLQQ 27 by Prentice Hall, Inc. Figure Nuber: 5 26 Mano/Ciletti Digital Design, 4e AACFLQR by Prentice Hall, Inc. A Pearson Copany

44 Duru ataası (state assignent)" Durulara birbirinden farklı ikili değerler ataası Topla durua sahip bir devre için kullanılacak kodlar n bit (2 n ) içerelidir. (2 n kullanılayan duru sayısıs) Çeşitli seçenekler: The resulting cobinatorial circuit will be different! 44

45 Örnek: Duru ataası " Bir önceki örnek için duru sayısı indirgeniş duru çizelgesi için ikili ataalar / / a / / e b / c / / / d / / Figure Nuber: 5 26 Mano/Ciletti Digital Design, 4e AACFLQR 27 by Prentice Hall, Inc. A Pearson Copany Figure Nuber: Table5 Mano/Ciletti Digital Design, 4e TB by Prentice Hall, Inc. APearson Copany

46 Dizisel devrelerin tasarıı" Verilen tanıdan duru çizeneğini ve duru çizgesini oluştur. Gerekiyorsa duru sayısını azalt. İkili kodlanış (binary coded) duru çizgesini elde etek için durulara ikili sayı değerleri ata. Kullanılacak olarak ikiduruluların türünü belirle. Basitleştiriliş ikidurulu giriş ve çıkış denklelerini elde et. Devre şeasını çiz. 46

47 Örnek: Sekans algılayıcı" Üç veya daha fazla ardışık gelen leri içeren bit dizgilerini algılayan bir devrenin tasarıı Devrenin duru çizeneği: S / S / S 3 / S 2 / 47

48 Figure Nuber: Table5 Örnek: Sekans algılayıcı" D türü ikidurulular kullanarak gerçekleştire Dört farklı duruu ifade etek için iki D türü ikidurulu S / S / S 3 / S 2 / Figure Nuber: 5 27 Mano/Ciletti Digital Design, 4e AACFLQS 27 by Prentice Hall, Inc. A Pearson Copany 48

49 Örnek: Sekans algılayıcı" Figure Nuber: Table5 Mano/Ciletti Digital Design, 4e A(t+) = D A (A, B, TB5x) = Σ(3,5,7) B(t+) = D B (A, B, x) = Σ(,5,7) y(a, B, x) = Σ(6,7) 27 by Prentice Hall, Inc. APearson Copany 49

50 Örnek: Sekans algılayıcı" Bx Bx B B A A Bx Bx B B A A Bx Bx A A A A A A A A 4 x x D A D A Ax Ax Bx Bx x x D B D B Ax Ax B x B x 3 2 B Bx A B A x D B Ax B x x y AB 5

51 Örnek: Sekans algılayıcı" D A x D B B Clock y 5

52 Uyara gereksinii çizelgesi (excitation tables)" Devre tasarıında D türü ikidurulular kullanıldığında, giriş denkleleri doğrudan sonraki durulardan hesaplanabilir. Ancak JK ve T türü ikidurulular kullanıldığında bu kolay yol izleneez. Bu aaçla duru çizelgesi ve giriş denkleleri arasındaki fonksiyonel ilişkiyi gösteren ve uyara gereksinii çizelgesi (excitation tables) olarak adlandırılan bir çizelge kullanılalıdır. 52

53 Uyara gereksinii çizelgesi (excitation tables)" JK ve T tipi ikidurulular için uyara gereksinii çizelgeleri 53

54 JK türü ikidurulular ile gerçekleştire" İkidurulu girişleri, duru çizelgesi ve JK tipi ikidurulunun uyara gereksinii çizelgesinden bulunur. Figure Nuber: Table5 2 Mano/Ciletti Digital Design, 4e TB52 54

55 JK türü ikidurulular ile A Bx Bx A A Bx Bx gerçekleştire" B B B B B Bx B A Bx A A Bx Bx X X X X X X X X X X X X A A A X X X X X X X X X X X X A A A B B Bx B A Bx A A Bx Bx x x x J A J A Bx Bx J A Bx Bx X X X X X X B B Bx B A Bx A A Bx Bx x x x K A K A Bx Bx K A Bx Bx X X X X X X A A A X X X X X X A A A X X X X X X x x J B J B x x J B x x x x K B K B (A K B (A (A x) x) (A x) x) 55

56 JK türü ikidurulular ile x gerçekleştire" J K A A J B K B Clock 56

57 T türü ikidurulular ile gerçekleştire" 3 bit lik ikili sayaç Duru çizeneği: Figure Nuber: 5 32 Mano/Ciletti Digital Design, 4e AACFLQX 27 by Prentice Hall, Inc. A Pearson Copany 57

58 T türü ikidurulular ile gerçekleştire" dan a olan değişii incele 58

59 T türü ikidurulular ile gerçekleştire" A A A A A A A A A A A A A 2 A 2 A 2 2 A A 2 AA A 2 AA 2 2 A 2 A A A A A A A AA T A2 T A A A A T A A2 T A A A T A A A x x A A 2 A A T T T Clock 59

Bilgisayar Mühendisligi Bölümü Hacettepe Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisligi Bölümü Hacettepe Üniversitesi Bu derste... BİL 201 Birleşimsel Mantık (Combinational Logic) Bilgisayar Mühendisligi Bölümü Hacettepe Üniversitesi Birleşimsel Devreler - Çözümlenmesi - Tasarımı Birleşimsel Devre Örnekleri - Yarım Toplayıcı

Detaylı

LOJİK DEVRELER LABORATUARI DENEY FÖYLERİ

LOJİK DEVRELER LABORATUARI DENEY FÖYLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LOJİK DEVRELER LABORATUARI DENEY FÖYLERİ LABORATUARLAR HAKKINDA AÇIKLAMA Genel bilgi ve uyarılar:. Laboratuarlar programda

Detaylı

KAYMA MOD DENETLEYİCİ KULLANILARAK AKTİF GÜÇ FAKTÖRÜ DÜZELTİMİ

KAYMA MOD DENETLEYİCİ KULLANILARAK AKTİF GÜÇ FAKTÖRÜ DÜZELTİMİ P A M U K K A E Ü N İ E R İ T E İ M Ü H E N D İ İ K F A K Ü T E İ P A M U K K A E U N I E R I T Y E N G I N E E R I N G F A U T Y M Ü H E N D İ İ K B İ İ M E R İ D E R G İ İ J O U R N A O F E N G I N E

Detaylı

Chapter 7 Logic Circuits

Chapter 7 Logic Circuits hapter 7 Logic ircuits. State the advantages of digital technology compared to analog technology. 2. Understand the terminology of digital circuits. 3. onvert numbers between decimal, binary, and other

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ SAYICI VE KAYDEDİCİ DEVRELERİ 522EE0257 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Logical signals. Active high or asserted logic. Logic threshold, yaklasik 1.4 volts. Read H&P sections B.3, B.4, B.5 Read H&P sections 5.1 and 5.

Logical signals. Active high or asserted logic. Logic threshold, yaklasik 1.4 volts. Read H&P sections B.3, B.4, B.5 Read H&P sections 5.1 and 5. Logical signals Read H&P sections B3, B4, B5 Read H&P sections 5 and 52 5 Voltage Logic threshold, yaklasik 4 volts Time (nsec) 2/6/24 Bilgisayar imarisi 2 2/6/24 Bilgisayar imarisi 22 Active high or asserted

Detaylı

PIC16F84 VE PIC C LITE COMPILER. Giriş / Çıkış port sayısı. Capture / Comp / PWM

PIC16F84 VE PIC C LITE COMPILER. Giriş / Çıkış port sayısı. Capture / Comp / PWM PIC 16F877 VE PIC C LITE COMPILER ÖZELLİKLER Çalışma hızı Program Belleği EEPROM Belleği Kullanıcı RAM Giriş / Çıkış port sayısı Timer A / D çevirici Capture / Comp / PWM Seri çevresel arayüz Paralel slave

Detaylı

HIZ ve İVME AMAÇ: Yer-çekimi ivmesini ölçmek Sürtünmesiz eğik düzlemde hız-zaman ilişkisini incelemek BİLİNMESİ GEREKEN KAVRAMLAR:

HIZ ve İVME AMAÇ: Yer-çekimi ivmesini ölçmek Sürtünmesiz eğik düzlemde hız-zaman ilişkisini incelemek BİLİNMESİ GEREKEN KAVRAMLAR: HIZ ve İVME AMAÇ: Yer-çekii ivesini ölçek Sürtünesiz eğik düzlede hız-zaan ilişkisini inceleek BİLİNMESİ GEREKEN KAVRAMLAR: Konu vektörü Yer-değiştire vektörü Ortalaa hız ve anlık hız Ortalaa ive ve anlık

Detaylı

TRABZON VE BAZI İLÇELERİNDE KENT DOKUSUNDAKİ BİTKİLENDİRME TASARIMLARININ ÖLÇÜ-FORM AÇISINDAN İRDELENMESİ

TRABZON VE BAZI İLÇELERİNDE KENT DOKUSUNDAKİ BİTKİLENDİRME TASARIMLARININ ÖLÇÜ-FORM AÇISINDAN İRDELENMESİ Bartın Oran Fakültesi Dergisi 2012, Cilt: 14, Özel Sayı, 1-11 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 TRABZON VE BAZI İLÇELERİNDE KENT DOKUSUNDAKİ BİTKİLENDİRME TASARIMLARININ ÖLÇÜ-FORM AÇISINDAN İRDELENMESİ

Detaylı

ÍKLÍMLEMDÍRME HAVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NOTLARI

ÍKLÍMLEMDÍRME HAVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NOTLARI ÍKLÍMLEMDÍRME AVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NLARI BÖLÜM İKLİMLENDİRME Isıta, soğuta, havalandıra ve iklilendire/klia konularında ana hedef insanlar için daha iyi, daha rahat, huzurlu, sağlıklı ve eniyetli

Detaylı

PD 40. Printed: 20.12.2013 Doc-Nr: PUB / 5137547 / 000 / 01

PD 40. Printed: 20.12.2013 Doc-Nr: PUB / 5137547 / 000 / 01 PD 40 Bedienungsanleitung Operating insuctions Mode d eploi Isuzioni d uso Manual de insucciones Manual de insuções Gebruiksaanwijzing Οδηγιες χρησεως Kulllana Taliatı de en fr it es pt nl el ar Printed:

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KENDİNİ KLONLAYAN KARINCA KOLONİSİ YAKLAŞIMIYLA OPTİMAL YOLUN BULUNMASI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KENDİNİ KLONLAYAN KARINCA KOLONİSİ YAKLAŞIMIYLA OPTİMAL YOLUN BULUNMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KENDİNİ KLONLAYAN KARINCA KOLONİSİ YAKLAŞIMIYLA OPTİMAL YOLUN BULUNMASI Şenol Zafer ERDOĞAN Doktora Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman:

Detaylı

BERKLEY LOGISIM SİMÜLATÖRÜ İLE BİLGİSAYAR MİMARİSİ

BERKLEY LOGISIM SİMÜLATÖRÜ İLE BİLGİSAYAR MİMARİSİ BERKLEY LOGISIM SİMÜLATÖRÜ İLE BİLGİSAYAR MİMARİSİ Logisim ile Bilgisayar Mimarisi İçindekiler Bilgisayar Tasarımı ve Merkezi İşlem Birimi - Merkezi İşlem Birimi (Central Processing Unit -CPU) - 2'li Sistem

Detaylı

Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ

Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ Tez Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. Lale Özyılmaz

Detaylı

KOU T.E.F. PLC KURS NOTU

KOU T.E.F. PLC KURS NOTU 1. Giriş... 3 2. PLC Yapısı... 4 2.1. Merkezi İşlem Birimi (CPU)... 5 2.2. Giriş Çıkış Ara Birimleri... 6 2.2.1. Ayrık I/O... 6 3. PLC ile Röle Sistemi Arasındaki Fark... 8 Kumanda Sistemi Analizi... 8

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEMEL MANTIK DEVRELERİ 522EE0245 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

BÖLÜM 1 GENEL BĐLGĐLER

BÖLÜM 1 GENEL BĐLGĐLER BÖLÜM 1 GENEL BĐLGĐLER 1.1 Genel Endüstri devriminde görüldü ki ; kaliteyi arttırmak ve kütlesel (çok sayıda) üretim için mekanizasyon ve otomasyon uygulamalarına gerek vardır. Mekanizasyon sistemlerinde

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ i T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK ENERJİSİ SAYACININ UZAKTAN KONTROLÜ VE İLGİLİ İŞLETMECİLİĞİN OTOMASYONU Okan IŞIK YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya,

Detaylı

OTOMASYON SİSTEMLERİ

OTOMASYON SİSTEMLERİ OTOMASYON SİSTEMLERİ DERS NOTLARI Yrd.Doç.Dr. Birol ARİFOĞLU Yrd.Doç.Dr. Ersoy BEŞER 2015 Otomasyon Sistemleri Ders Notları B.ARİFOĞLU & E.BEŞER 1 Endüstriyel Otomasyon Bir üretim sisteminin istenilen

Detaylı

T. C. PARÇALANMIŞ 1-BOYUTLU BURGERS DENKLEMİNİN SONLU FARK. Muaz SEYDAOĞLU

T. C. PARÇALANMIŞ 1-BOYUTLU BURGERS DENKLEMİNİN SONLU FARK. Muaz SEYDAOĞLU T. C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PARÇALANMIŞ 1-BOYUTLU BURGERS DENKLEMİNİN SONLU FARK YÖNTEMLERİ İLE NÜMERİK ÇÖZÜMLERİ Muaz SEYDAOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ MATEMATİK ANABİLİM DALI MALATYA

Detaylı

Y-0030S2 S7-200 PLC ve TEMEL KOMUT BANT EĞĐTĐM KĐTĐ

Y-0030S2 S7-200 PLC ve TEMEL KOMUT BANT EĞĐTĐM KĐTĐ Y-0030S2 S7-200 PLC ve TEMEL KOMUT YÜRÜYEN UYGULAMALARI BANT EĞĐTĐM KĐTĐ Bu kitabın tüm hakları Yıldırım Elektroniğe aittir. Bu kitabın tamamı veya bir bölümü izin alınmadan hiçbir ortamda yayınlanamaz.

Detaylı

Fatih University- Faculty of Engineering- Electric and Electronic Dept.

Fatih University- Faculty of Engineering- Electric and Electronic Dept. SAYISAL DEVRE TASARIMI EEM122 Ref. Morris MANO & Michael D. CILETTI SAYISAL TASARIM 4. Baskı Fatih University- Faculty of Engineering- Electric and Electronic Dept. SAYISAL DEVRE NEDİR? Mühendisler, elektronik

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PROGRAMLANABİLİR DONANIM ÜZERİNDE SIKIŞTIRICI ALGILAMA İLE GÖRÜNTÜ YENİDEN OLUŞTURMA ALGORİTMASININ TASARIMI KORAY KARAKUŞ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

HDL Dilleri VHDL. Son olarak, spesifik ASIC teknolojisi için devrenin yerleşimi netlist tanımlamalarından gelen diğer araçlarla oluşturulmuş olunur.

HDL Dilleri VHDL. Son olarak, spesifik ASIC teknolojisi için devrenin yerleşimi netlist tanımlamalarından gelen diğer araçlarla oluşturulmuş olunur. HDL Dilleri HDL(Donanım Tanımlama Dili); tasarımın, HDL dillerinden her hangi bir tanesinin kullanılarak yapılmasıdır. HDL bir donanım parçasını modellemek için kullanılan yazılım dilidir. VHDL ile Verilog

Detaylı

Türkiye de Özel Yatırımlar ve Kamu Yatırımları Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşımı

Türkiye de Özel Yatırımlar ve Kamu Yatırımları Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşımı Ö.F. ALTUNÇ, B. ŞENTÜRK Türkiye de Özel Yatırılar ve Kau Yatırıları Arasındaki İlişkinin Apirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşıı Öer Faruk ALTUNÇ * Bilge ŞENTÜRK ** Özet Son yıllarda gelişekte olan ülkelerde

Detaylı

Yazılım Gereksinimlerinin Neden-Sonuç Grafikleri (NSG) ile Analizi ve Test Durumlarının Belirlenmesi

Yazılım Gereksinimlerinin Neden-Sonuç Grafikleri (NSG) ile Analizi ve Test Durumlarının Belirlenmesi 4. ULUSAL YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SEMPZYUMU - UYMS'9 Yazılım Gereksinimlerinin Neden-Sonuç Grafikleri (NSG) ile Analizi ve Test Durumlarının Belirlenmesi Reşat Erhan Yüceer Nevra Yaldız 2,2 Savunma Teknolojileri

Detaylı

SAYISAL MUTFAK TERAZĐSĐ TASARIMI. BĐTĐRME ÖDEVĐ Ali Hilmi UYSAL 040030409

SAYISAL MUTFAK TERAZĐSĐ TASARIMI. BĐTĐRME ÖDEVĐ Ali Hilmi UYSAL 040030409 ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ ELEKTRĐK-ELEKTRONĐK FAKÜLTESĐ SAYISAL MUTFAK TERAZĐSĐ TASARIMI BĐTĐRME ÖDEVĐ Ali Hilmi UYSAL 040030409 Bölümü: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Programı: Elektronik Mühendisliği

Detaylı

İLERİ PLC & OTOMASYON TEORİK & UYGULAMALI

İLERİ PLC & OTOMASYON TEORİK & UYGULAMALI İLERİ PLC & OTOMASYON TEORİK & UYGULAMALI EĞİTMEN AD SOYAD : FAHRETTİN ERDİNÇ TECRÜBE : 1996 DAN BERİ OKUL : 1995 DEÜ ELK-ELKTR MÜH. LÜTFEN DİKKAT! SINIFTAKİ BAŞARIMIZIN MAKSİMUM DÜZEYDE OLMASI İÇİN: DEVAMSIZLIK

Detaylı

DİJİTAL DEVRELERLE ÇALIŞMAK

DİJİTAL DEVRELERLE ÇALIŞMAK Bu bölümde dijital test aygıtlarının tanıtılması ve kullanımının açıklanması, dijital devre elemanlarının yerleştirilmesi, bağlantı iletkenlerinin çizilmesi, dijital devreye test aygıtlarının bağlanması

Detaylı

BÖLÜM 1 1. ALGORİTMALAR. 1.1. Algoritmanın Tanımı, Matematikteki Yeri ve Önemi

BÖLÜM 1 1. ALGORİTMALAR. 1.1. Algoritmanın Tanımı, Matematikteki Yeri ve Önemi 1. ALGORİTMALAR BÖLÜM 1 1.1. Algoritmanın Tanımı, Matematikteki Yeri ve Önemi Endüstri ve hizmet sektörü organizasyonlarının karmaşıklığının artan bir yapıda olması, büyük ölçekli optimizasyon problemleri

Detaylı