Uyku Nörofizyolojisi. Dr. Hikmet Yılmaz VI. Uludağ Nöroloji Günleri Mart 2011 Uludağ-Bursa

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uyku Nörofizyolojisi. Dr. Hikmet Yılmaz VI. Uludağ Nöroloji Günleri 10-13 Mart 2011 Uludağ-Bursa"

Transkript

1 Uyku Nörofizyolojisi Dr. Hikmet Yılmaz VI. Uludağ Nöroloji Günleri Mart 2011 Uludağ-Bursa

2 Sunu planı Uyku uyanıklık döngüsü Homeostatik ve sirkadiyen süreçler Vücut ısısı Sirkadiyen ritm genetiği Melatonin Uyku-uyanıklık regülasyonu Uyanıklık nasıl oluşuyor? NREM uykusu nasıl oluşuyor? REM uykusu nasıl oluşuyor? Niçin uyuruz? Uykuda meydana gelen fizyolojik değişiklikler?

3 Uyku Giriş Mental ve biyolojik aktivitelerin, istemli kas hareketlerinin azaldığı; içsel ve dışsal uyaranlar ile tekrar bilinçli döneme dönülebilen, geçici, periyodik, uyanılabilen bilinçsizlik dönemi Yüzeyel uyku (N1, N2), derin uyku (N3) ve REM uykusu şeklinde üç farklı dönemi var. uyku-uyanıklık döngüsünde bu üç uyku dönemi arasında periyodik geçişlerin olduğu dinamik bir sürecin söz konusu

4 Uyku uyanıklık döngüsü Uykunun başlatılması ve sürdürülmesinde kortikal ve subkortikal birçok beyin bölgesi rol almaktadır. İnsanlarda uyku-uyanıklık döngüsü Borbely nin (2001) ikili süreç modeli ile açıklanmıştır. Homeostatik proçes Sirkadiyen proçes

5 Borbely nin İkili Süreç Modeli (Rakip Prosesler Modeli) Uyanık kalınan süre ile doğru orantılı olarak artan homeostatik etkinin en fazla olduğu, sirkadiyen osilasyonun azalmaya başladığı akşam saatlerinde uyku başlar. Adenozin İnterlökinler DSIP GHRH PgD2 Serotonin Uyanıklık Homeostatik uyku yükü (Proses S) Uyku Uyanıklık düzeyi Sirkadiyen uyarıcı sinyal (Proses C) 9:00 15:00 21:00 3:00 9:00 Zaman

6 Homeostatik süreç (Proçes S) Uyku ihtiyacımız, uykunun ne zaman başlayıp biteceği uykunun içeriği bu sistem tarafından belirlenir. Proçes C (sirkadiyen ritm) ile birlikte çalışır. Uyku ihtiyacı, kişinin daha önceki günlerdeki uyku süresi, uyku içeriği ve kalitesi ve gündüzün nasıl geçmiş olduğu ile ilişkili olarak uykuya geçme zamanını ve uykunun iç mimarisini değiştirir. Örneğin iki gündür 4 saatlik uyku uyumuşsanız, 3. gün önceki iki gündeki toplam 8 saatlik uyku açığı kapatılmaya çalışılır. Bu nedenle uykusuzluk çekersiniz ve uyku için uygun zaman ve şartlar oluştuğunda uyku süreniz normal 8 saatlik uykunuza ilaveten eksik uyku miktarınızın eklenmesi ile belirlenir. Eklenen miktar aslında tam olarak eksik uyku miktarınız kadar değildir. Proçes S bunu uykunun iç mimarisini değiştirerek ilave 2-3 saatle kapatabilir. Örneğin bir gün tam uykusuz kalınmışsa ertesi gün saatlik bir uyku tüm uyku eksiğinizi kapatabilir.

7 ~ = Circadian pacemaker SH = Sleep Homeostasis S/W = State Sleep/Wake State SI = Sleep Inertia Uyku-uyanıklık siklusu içerisinde diğer bir düzenleyici sistem Homeostatik Regülasyon Mekanizması dır Czeisler et al Principles and Practice of Sleep Medicine

8 Homeostatik süreç (Proçes S) Adenozin Hücresel düzeyde nöronal enerji metabolizması sonucunda ortaya çıkar Uyanıklıkta sinaptik aralıkta birikir Lokal inhibitör etki gösterir Mikrodializ çalışmalarında uyku deprivasyonu ve uyanıklıkta bazal ön beyinde yoğun olarak birikmekte İnhibitör etkisi bazal önbeyindeki kolinerjik hücrelerin adenozin-1 reseptörü üzerinden

9 Vücut ısısındaki değişimler de uyku-uyanıklık siklusunu etkiler O C Uyku Sleep MN Hour

10 Proses C vücut ısısı ritmi ile uyumlu çalışır. Bu uyum ve etkileşim nedeniyle (vücut ısısındaki düşme, proses S ve proses C çakışmaları) öğlen saatlerinde günün diğer saatlerine oranla kendimizi daha uykulu hissederiz. Vücut ısısı & Uyku uyanıklık döngüsü

11 Suprakiyazmatik Nükleus (SCN) Proçes C nin uyku uyanıklık döngüsündeki rolü; retina, SCN ve pineal bez tarafından düzenlenmektedir.

12 Uyku-uyanıklık döngüsü SCN un yönettiği sirkadiyen ritimden 2 tip gen sorumludur. 1. Period dan sorumlu gen olan Per 2. Zaman ile ilgili olan gen olan Tim SCN de lokalize olan bu Per ve Tim proteinlerinin aktiviteleri ile SCN uykuuyanıklık döngüsünü düzenler. Per geni mutasyonlarında sirkadiyen ritim bozuklukları meydana gelir.

13

14 Uyku-uyanıklık döngüsü SCN uyku-uyanıklık döngüsünü düzenlerken beynin diğer taraflarına da stimulus gönderir. Bunlardan biri de talamusun posteriorunda lokalize olan pineal bezdir. Bu bez uykululuğu artıran bir hormon olan melatonin salgılanmasına neden olur.

15 Melatonin Melatonin salgılanmasında sirkadiyen ritim ana belirleyicidir Kusanagi et al. Neurosci Lett. 365:

16

17 Sirkadiyen uyarılar ve uyku-uyanıklıktan sorumlu merkezler ilişkisi Pace-Schott and Hobson, 2002

18 Uyku uyanıklık regülasyonu Kognitif-Affektif sistem Dorsal (kognitif) Sistem Ventral (Affektif) Sistem Uyku-Uyanıklık Regülasyonu Homeostatik (Proçes S) Sirkadiyen (proçes C) Uyku - Uyanıklık döngüsü VLPO LHA Uykuya geçiş Uyanıklık Talamus Beyinsapı-Hipothalamik Arousal Sistem LC, Raphe, LDT/PPT, TMN Devamlı oklar direkt yada fizyolojik yolları, noktalı yollar ise indirekt yolları gösteriyor. VLPO = Ventrolateral preoptik alan. LHA = Lateral hipotalamus peri-fornical alan LC = locus coeruleus. LDT = Laterodorsal pontine tegmentum. PPT = Pedunculopontine tegmentum. TMN = Posterior hipotalamusun Tuberomamillar nükleusu

19 Uyanıklık Saper, Nature, 2005; Uyanıklık assendan retiküler aktive edici sistem (ARAS) tarafından sağlanan aktif bir olaydır. Kolinerjik nöronlar: Mesensefalopontin bileşke Noradrenerjik nöronlar: Locus coeruleus Serotonerjik nöronlar: Raphe nucleus Histaminerjik nöronlar: Tuberomamiller nucleus(hipotalamus) Orexin/hipokretin

20

21 Copyright 2004 Allyn and Bacon

22 Aminerjik Kolinerjik Fig. 2.1 aldrich Uyanık Uyku REM Retiküler Formasyon Bazal Önbeyin Talamus Post. Hipotalamus Kolinerjik Serotonerjik Monoaminerjik Histaminerjik

23 PSG de uyanıklık aktivitesi: Zemin aktivitesi 8-13 Hz pariyetooksipital alfa aktivitesinden oluşmuş, hızlı göz hareletleri ve çene tonusunda artış görülüyor.

24 NREM uykusu nasıl oluşuyor? Hipotalamustaki ventrolateral preoptik nöronlar(vlpo) Locus coeruleus (LC), Tuberomamiller (TMN) Nuc. Raphe (RN) Uyanıklık süresince artan serotonerjik aktivite VLPO GABA ve Galanin in inhibitör etkileri TMN de GABA reseptör aktivasyonu Histamin düzeyinde azalma Uyanıklıktan uykuya geçiş Adenozin, GABA, Delta sleep inducing peptid, sleep promoting substance, Enkefalin, β endorfin, α melanosit

25 VLPO nükleusun uyanıklık sistemlerine etkisi Saper, Nature, 2005;

26 Uyku-uyanıklık döngüsünde flip-flop (=Tahteravalli) etkisi Saper, Nature 2005; 437:

27

28 N1 uykusu: EEG de karışık frekansta, düşük voltajlı dalgalar, verteks lokalizasyonunda keskin dalgalar, EOG da ise yavaş göz küresi hareketleri saptanır. Kas tonusu uyanıklığa göre bir miktar azalır. Bu evre tüm gece uykusunun %1-5 ini oluşturur

29 N2 uykusu: K kompleksleri ve Hz frekanslı uyku iğciklerinin varlığı N2 evresi için tipiktir Tüm gece uykusunun %45-50 sini oluşturur.

30 N3 uykusu: Delta dalgalarının belli bir uyku döneminin %20 sinden fazlasını oluşturması durumunda N3 uykusu olarak kabul edilir. Göz hareketleri yavaş, kas tonusu belirgin azalmıştır. Gece uykusunun %20-25 ini oluşturur.

31 REM uykusu nasıl oluşuyor? REM uykusu mezensefalon ve ponsta bulunan, asetilkolin kullanan bu nedenle kolinerjik denen "REM on" hücrelerinin aktif hale geçmesi ile ortaya çıkar. REM sırasında ayrıca raphe çekirdeğinde (RN) bulunan serotoninerjik, lokus seroleustaki (LC) noradrenerjik ve ponsta bulunan dopaminerjik nöronların aktivitesi baskılanır. Bu baskılanma REM sırasında toplam asetilkolin aktivitesinin artışını sağlar. REM uykusu sırasında hızlı göz hareketleri (III. ve VI. Kraniyal sinirlerin uyarılması ile), kas aktivitesinde azalma veya atoni ile rüyalar görülür. REM sırasında görülen kas atonisi LC yakınında bulunan pontin kolinerjik nöronlar aracılığı ile sağlanır. REM uykusu sırasında EEG aktivitesi NREM N1' benzer. Ancak bu dönemde testere dişi şeklinde özel bazı EEG dalgaları ortaya çıkar.

32 Pontin hücreler REM-on nöronlar: Pontomezensefalik kolinerjik nöronlar REM-off nöronlar:lc RN, TMN Dorsal pontin internöronlar Atoni,hipotoni Pontin retiküler formasyon aktivasyonu 3,6.KS Vertikal,horizontal göz hareketleri REM NÖROBİYOLOJİSİ

33

34 R E M Uykusu Desenkronize EEG (Yavaş dalga aktivitesi inhibe olmuştur) PGO dalgalar Kas atonisi Fazik motor aktivite (Göz hareketleri - seğirmeler)

35 REM uykusu REM uykusu oluşumunda ponsun tegmental bölgesinin lateral kısmı önemli (Nükleus retikülaris pontis oralis=nrpo) NRPO PGO-on hücreleri (Ponto-Genikulato-Oksipital) bunlar hızlı göz hareketlerinin prekürsörüdür. REM-uyanıklık on hücreleri REM-on hücrelerinden oluşur. Rafe nükleusundaki serotonerjik REM-off hücreler, LC taki noradrenerjik hücreler, posterior talamustaki histaminerjik hücreler uyanıklıkta aktivitesini göstererek, uyanık durumda PGO dalgalarının oluşumunu engellerler.

36 REM uykusu REM-On Laterodorsal ve pedunculopontine tegmentum (Ach) REM-Off Locus coeruleus (NE) ve raphe nuclei (5-HT)

37 Resiprokal interaksiyon modeli 1- Uyanıklıkta aminerjik sistem baskın 2- REM uykuda kolinerjik sistem baskın 3- NREM uyku ara durum (kolinerjik)rem-on hücreler (aminerjik)rem-off hücreler Seratoninerjik ve noradrenerjik hücreler temelinde (histaminerjik ve dopaminerjik hücrelerinde katkısı ile) Uyanıklıkta aminerjik tonik aktivasyon ile kolinerjik aktivasyon REM supresyonu REM uyku evresinde aminerjik inhibisyon kaybı ile kolinerjik aktivitenin baskın hale gelmesi

38 NREM REM uyku döngüsünde Resiprokal interaksiyon modeli Pace-Schott and Hobson, 2002

39

40 REM uykusu: Tek tek veya gruplar halinde gözlenen hızlı göz hareketleri, düşük amplitüdlü, uyanıklığa benzer biyoelektrik aktivite, çene tonusunda bazal EMG aktivitesi görülür, Gece uykusunun %20-25 ini oluşturur.

41 Uykunun nöral kontrolu-özet

42 Niçin uyuruz? Bu konuda bir çok hipotez ileri sürülmüş. Restoratif hipotez Uykuda GH, PRL, testesteron ve LH gibi anabolizan hormonların düzeyleri artarken; kortizol gibi katabolizan hormonların düzeyleri azalıyor. Nükleik asit ve protein sentezi artıyor Sabahları dinlenmiş, tazelenmiş olarak kalkıyoruz. Uyku süresince vücut ve beyin dokularının onarılması, yeniden yapılandırılması süreci yaşanıyor olabilir mi?

43 Niçin uyuruz? Enerji korunması hipotezi Örneğin metabolik hızı fazla olan hayvanlarda uyku gereksiniminin artmış olduğu saptanmış. Uyku deprivasyonu enerji çalınmasına yol açıyor. Bir çalışmada 24 saat uyutulan deneğin 8 saat uyutulana kıyasla160 kalori daha az harcadığı saptanmış. Ancak bu hipotez için yeterli güçlü kanıt yok. Uyum Hayatta kalmayı sağlayan içgüdü Farklı şartlara adaptasyon yeteneği Uyku uyum yeteneğini geliştiriyor, artırıyor.

44 Niçin uyuruz? Bellek fonksiyonlarının korunması, geliştirilmesi (özellikle REM uykusu) Pekiştirme Uyaranların işlenmesi Yeni öğretiler alan hayvanlarda o günün gecesi yaşanan REM süresi artar, o gece REM deprivasyonu yapılırsa o gün öğrenilen bilgiler saklanamaz. Nöronal plastisite ve beyin maturasyonunun devamı için gerekli Otonomik fonksiyonların düzenlenmesi ve termoregülasyon için gerekli

45 KVS Uykuda meydana gelen fizyolojik değişiklikler NREM REM KH,KB,kardiyak output,periferik vasküler direnç Serebral kan akımı, serebral metabolik hız KB,KH dalgalı KH, TA artma ve inme, MI vs daha çok bu dönemde oluşur. Solunum sistemi REM>NREM solunum kasları aktivitesi Tidal volümün azalmasına sekonder ventilasyon derinliği azalır paco2 artar, PaO2 azalır Hiperkapni ve hipoksiye yanıt olarak oluşan solunum yanıtları REM de daha belirgin olmak üzere iki uyku fazında da azalır. REM uykusunda üst solunum yolu kaslarında atoni, üst solunum yolu direncinde obstrüksiyon ve horlama

46 Uykuda meydana gelen fizyolojik değişiklikler Gastrointestinal Sistem: Gastrik asit salınımı değişken Gastrik motilite ve peristaltizm Yutkunma Tükrük salgısı GÖR insidensi artıyor Endokrin Sistem: GH Kortizol Prolaktin TSH Siklik sekresyon GH salınımı yavaş uyku periyodunda artar (uykunun ilk saatinde pik yapar) Prolaktin ilk saatten itibaren yükselir geç dönemde pikini yapar. Uyku ile TSH salınımı belirgin düşer

47 Uyku ve hormonlar NREM uykusunda hipotalamopituiter aksın (HPA) inhibisyonu sonucu ACTH, kortizol TSH gibi hormonların salgılanması azalır; GH ve PRL gibi hormonların salınımı artar Nitekim kortikosteroidlerin verilmesi ile HPA aktive olur, bu da arousallara ve uyanıklık periyodlarına neden olur. Uyku, IL-6 ve/veya TNF-alfa gibi proinflammatuvar sitokinlerin artmasına neden olur. Uyku deprivasyonu gün içinde uykululuğa ve IL-6 nın aşırı salgılanmasına yol açar. Uyku deprivasyonu ayrıca İnterferon TNF-α IL-1β Üretiminde artışa neden olur.

48 Uyku ve hormonlar Uykuya neden olanlar Delta uykusunu artıran hormon VIP GHRH İnsülin Serotonin Melatonin İnterlökin 1 TNFα İnterferon Uykuyu azaltanlar CRH ACTH TRH Endorfin Prostaglandin E İnterlökin 1 reseptör antagonistleri Katekolaminler

49 Uykuda meydana gelen fizyolojik değişiklikler Diğer: Renal kan akımı ve glomerüler filtrasyon düşer Su resorbsiyonu artar ve idrar miktarı azalır Uykunun başlangıcında vücut ısısı düşer. En düşük düzeye uykunun 3 siklusunda ulaşılır. NREM de termoregülasyon sürdürülür REM uykusu sırasında termal uyaranlara yanıt olarak gelişen piloerksiyon, terleme gibi yanıtlar baskılanır. Artmış penil tümesans REM sırasında görülür.

50 Bölgemiz uyku tıbbı için başarılı bir toplantı olması dileği ile..

STRES ve ANKSİYETE. Prof. Dr. Neşe KOCABAŞOĞLU Cerrahpaşa Tıp Fak. Psikiyatri ABD

STRES ve ANKSİYETE. Prof. Dr. Neşe KOCABAŞOĞLU Cerrahpaşa Tıp Fak. Psikiyatri ABD STRES ve ANKSİYETE Prof. Dr. Neşe KOCABAŞOĞLU Cerrahpaşa Tıp Fak. Psikiyatri ABD Anksiyete tanımlanması zor bir korku ve endişe duygusudur. Bu duyguya vücutla ilgili birtakım duyumlar eşlik edebilir. Göğüste

Detaylı

Uykuda Solunum ve Kardiyovasküler Sistemlerdeki değişiklikler. Prof. Dr. Turan Acıcan AÜTF Göğüs Hastalıkları ABD

Uykuda Solunum ve Kardiyovasküler Sistemlerdeki değişiklikler. Prof. Dr. Turan Acıcan AÜTF Göğüs Hastalıkları ABD Uykuda Solunum ve Kardiyovasküler Sistemlerdeki değişiklikler Prof. Dr. Turan Acıcan AÜTF Göğüs Hastalıkları ABD Uykuda Kardiyovasküler fizyoloji; Santral ve Otonomik Regülasyon Santral sinir sistemi(sss)

Detaylı

Narkolepsinin Fizyopatolojisi, Klinik Görünümü ve Tedavi Yaklaşımları

Narkolepsinin Fizyopatolojisi, Klinik Görünümü ve Tedavi Yaklaşımları Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(3):271-283 doi: 10.5455/cap.20140115073522 Narkolepsinin Fizyopatolojisi, Klinik Görünümü ve Tedavi Yaklaşımları Pathophysiology,

Detaylı

NOS inhibitörlerinin belirtilen durumlarda etkili olduğunun bulunması, NSAĐĐ a karşı gelişen analjezik toleransın halen yeteri derecede

NOS inhibitörlerinin belirtilen durumlarda etkili olduğunun bulunması, NSAĐĐ a karşı gelişen analjezik toleransın halen yeteri derecede GĐRĐŞ VE AMAÇ Günümüzde kullanılan ağrı kesici ilaçlar arasında opioid ilaçlar, güçlü etkinliklerine karşın, istenmeyen etkilerinin fazlalığı ve etkilerine tolerans gelişmesi nedeniyle etkin bir şekilde

Detaylı

DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI

DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 59 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:59-84 DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI Prof. Dr. Müfit Uğur

Detaylı

BÖLÜM - 9 HORMONLAR. Tablolarla Biyokimya Cilt II * Prof. Dr. Tanju Ası * Ankara - 1999 http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci

BÖLÜM - 9 HORMONLAR. Tablolarla Biyokimya Cilt II * Prof. Dr. Tanju Ası * Ankara - 1999 http://veterinary.ankara.edu.tr/~fidanci BÖLÜM - 9 HRMNLAR 9.1-GENEL BAKI. Hormonlar, özel bezler tarafından kana salgılanan ve kan yolu ile ulaştıkları doku ve organlarda fonksiyon düzenleyici bir etki meydana getiren ve çok düşük miktarları

Detaylı

BİPOLAR I BOZUKLUK TANILI HASTALARIN TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI SİTOKİN DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİPOLAR I BOZUKLUK TANILI HASTALARIN TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI SİTOKİN DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Cengiz TUĞLU BİPOLAR I BOZUKLUK TANILI HASTALARIN TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI SİTOKİN DÜZEYLERİNİN

Detaylı

ÇENE VE YÜZ AĞRILARI

ÇENE VE YÜZ AĞRILARI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı ÇENE VE YÜZ AĞRILARI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Heves NAZIROĞLU Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Turgay SEÇKİN İZMİR-2012

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ ŞEF: DR.NİHAL IŞIK İDİOPATİK PARKİNSON. DR. REYHAN GÜRER (Uzmanlık Tezi)

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ ŞEF: DR.NİHAL IŞIK İDİOPATİK PARKİNSON. DR. REYHAN GÜRER (Uzmanlık Tezi) T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ ŞEF: DR.NİHAL IŞIK İDİOPATİK PARKİNSON HASTALIĞI ETYOPATOGENEZİNDE SERULOPLAZMİNİN YERİ VE PROTON MR SPEKTROSKOPİ İLE VERİFİKASYONU

Detaylı

ENÜREZİS NOKTURNA TEDAVİSİNDE DAVRANIŞ TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ; DAVRANIŞ TEDAVİSİNE YANITSIZ VAKALARDA İMİPRAMİN VE OKSİBUTİNİN TEDAVİSİ

ENÜREZİS NOKTURNA TEDAVİSİNDE DAVRANIŞ TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ; DAVRANIŞ TEDAVİSİNE YANITSIZ VAKALARDA İMİPRAMİN VE OKSİBUTİNİN TEDAVİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalığı 2.Çocuk Kliniği Klinik Şefi : Doç.Dr. Gülnur TOKUÇ ENÜREZİS NOKTURNA TEDAVİSİNDE DAVRANIŞ TEDAVİSİNİN

Detaylı

OTİSTİK ÇOCUKLARDA VESTİBÜLER REHABİLİTASYONUN ETKİSİ. Fizyoterapist Ümmühan Çöpkes

OTİSTİK ÇOCUKLARDA VESTİBÜLER REHABİLİTASYONUN ETKİSİ. Fizyoterapist Ümmühan Çöpkes T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI OTİSTİK ÇOCUKLARDA VESTİBÜLER REHABİLİTASYONUN ETKİSİ Fizyoterapist Ümmühan Çöpkes YÜKSEK

Detaylı

FİBROMİYALJİ SENDROMLU HASTALARDA FARKLI EGZERSİZ UYGULAMALARININ FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ

FİBROMİYALJİ SENDROMLU HASTALARDA FARKLI EGZERSİZ UYGULAMALARININ FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI FİBROMİYALJİ SENDROMLU HASTALARDA FARKLI EGZERSİZ UYGULAMALARININ FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ

Detaylı

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK VE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK VE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: DOÇ. DR. MUSTAFA YENİGÜN BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK

Detaylı

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi T.C Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Dahiliye Kliniği Şef: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi DR. SAFĐYE ARIK ( UZMANLIK

Detaylı

Uykuyla İlişkili Solunum Bozuklukları. Doç.Dr.Sadık ARDIÇ

Uykuyla İlişkili Solunum Bozuklukları. Doç.Dr.Sadık ARDIÇ TUTD 11. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi 6-10.Kasım.2010 Maritime Pine-Beach-Antalya Uykuyla İlişkili Solunum Bozuklukları Doç.Dr.Sadık ARDIÇ SB Dışkapı Yıldırım Beyazit Eğitim ve Araştırma Hast, Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Nörolojik Sorunu Olan Çocuk. Yrd. Doç. Dr. Ünal ULUCA

Nörolojik Sorunu Olan Çocuk. Yrd. Doç. Dr. Ünal ULUCA Nörolojik Sorunu Olan Çocuk Yrd. Doç. Dr. Ünal ULUCA Embriyolojik Gelişim İnsan embriyosunun gelişiminde toplam 23 adet evre olup, her bir evre ortalama 2-3 gün sürmektedir. Embriyolojik evre ortalama

Detaylı

ATLARDA DESFLURAN-DETOMİDİN VE MEDETOMİDİN KOMBİNASYONLARININ KLİNİK, LABORATUAR VE KARDİYOPULMONER ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ATLARDA DESFLURAN-DETOMİDİN VE MEDETOMİDİN KOMBİNASYONLARININ KLİNİK, LABORATUAR VE KARDİYOPULMONER ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ATLARDA DESFLURAN-DETOMİDİN VE MEDETOMİDİN KOMBİNASYONLARININ KLİNİK, LABORATUAR VE KARDİYOPULMONER ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Arş. Gör. Hanifi EROL

Detaylı

LEPTİN RESEPTÖRÜ VE HİPOKSİ-İNDÜKLENEBİLİR FAKTÖR-1ALFA GENLERİNDEKİ POLİMORFİZMLERİN OSAHS LA İLİŞKİSİ

LEPTİN RESEPTÖRÜ VE HİPOKSİ-İNDÜKLENEBİLİR FAKTÖR-1ALFA GENLERİNDEKİ POLİMORFİZMLERİN OSAHS LA İLİŞKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LEPTİN RESEPTÖRÜ VE HİPOKSİ-İNDÜKLENEBİLİR FAKTÖR-1ALFA GENLERİNDEKİ POLİMORFİZMLERİN OSAHS LA İLİŞKİSİ Sümeyra ÇETİNKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ TIBBİ BİYOLOJİ

Detaylı

Uyku ile İlişkili Hipoventilasyon ve Hipoksemi Bozuklukları

Uyku ile İlişkili Hipoventilasyon ve Hipoksemi Bozuklukları Derleme Review 213 Uyku ile İlişkili Hipoventilasyon ve Hipoksemi Bozuklukları Sleep Related Hypoventilation and Hypoxemia Disorders Dr. Aygül GÜZEL Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları

Detaylı

İNFRATENTORİYAL İNMELERDE KOGNİTİF ETKİLENME

İNFRATENTORİYAL İNMELERDE KOGNİTİF ETKİLENME T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 3. Nöroloji Kliniği Başhekim: Doç. Dr. Medaim Yanık Klinik Şefi: Doç. Dr. Dursun Kırbaş İNFRATENTORİYAL İNMELERDE KOGNİTİF ETKİLENME

Detaylı

CLINICAL TOXICOLOGY. Archives of ISSN: 2148-5313. CİLT 1 Sayı:1 - MAYIS 2014 www.tfd.org.tr/ktcg

CLINICAL TOXICOLOGY. Archives of ISSN: 2148-5313. CİLT 1 Sayı:1 - MAYIS 2014 www.tfd.org.tr/ktcg 1 CİLT 1 Sayı:1 - MAYIS 2014 www.tfd.org.tr/ktcg ISSN: 2148-5313 EDİTÖRLER KURULU Prof. Dr. Sedef Gidener Yrd.Doç. Dr. Burak Cem Soner Yrd. Doç. Dr. Ömer Demir Archives of CLINICAL TOXICOLOGY Editörden

Detaylı

KAMPTOKORMİLİ İDYOPATİK PARKİNSON HASTALARINDA PARASPİNAL KAS EMG VE KANTİTATİF MÜP ANALİZİ SONUÇLARI

KAMPTOKORMİLİ İDYOPATİK PARKİNSON HASTALARINDA PARASPİNAL KAS EMG VE KANTİTATİF MÜP ANALİZİ SONUÇLARI T.C Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi : Prof. Dr. Osman Tanık KAMPTOKORMİLİ İDYOPATİK PARKİNSON HASTALARINDA PARASPİNAL KAS EMG VE KANTİTATİF MÜP ANALİZİ

Detaylı

Santral Uyku Apne Sendromu

Santral Uyku Apne Sendromu Santral Uyku Apne Sendromu Dr.Levent Karasulu Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uyku Laboratuarı Santral Uyku Apne Sendromu (SUAS) Uyku sırasında soluk hava akımı

Detaylı

SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Vücuda su sağlanması ve su blançosu eksojen su endojen su Endojen su, Eksojen su

SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Vücuda su sağlanması ve su blançosu eksojen su endojen su Endojen su, Eksojen su SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Su, vücudun temel bileşiminde yer alan önemli bir inorganik maddedir. Suyun birçok biyolojik görevleri olduğunu biliyoruz: 1) Su, makromoleküllerin yapı taşıdır.

Detaylı

Agomelatin ve Etki Mekanizması

Agomelatin ve Etki Mekanizması Reviews / Derlemeler DOI: 10.5455/jmood.20120922232245 Agomelatin ve Etki Mekanizması Oğuz Karamustafalıoğlu 1, Elif Baran 2 ÖZET: Agomelatin ve etki mekanizması Depresyon etiyolojisini açıklamayla ilişkili

Detaylı

MOTOR NÖRON HASTALARINDA TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTE VE HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ İLE KOGNİTİF TESTLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

MOTOR NÖRON HASTALARINDA TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTE VE HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ İLE KOGNİTİF TESTLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Nilda TURGUT MOTOR NÖRON HASTALARINDA TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTE VE HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ İLE KOGNİTİF TESTLER ARASINDAKİ

Detaylı

Denetleme ve Düzenleme Sistemi, Sinir Sistemi ve Endokrin Sistem

Denetleme ve Düzenleme Sistemi, Sinir Sistemi ve Endokrin Sistem Denetleme ve Düzenleme Sistemi, Sinir Sistemi ve Endokrin Sistem 1. SİNİR SİSTEMİ Sinir sistemi canlının çevresindeki değişiklikleri algılamasını ve hızlı tepki vermesini sağlar. a. Farklı Hayvanlarda

Detaylı

LABORATUVAR TEST SONUÇLARINA ÖLÇÜM (ANALİZ) ÖNCESİ ETKİ EDEN FAKTÖRLER

LABORATUVAR TEST SONUÇLARINA ÖLÇÜM (ANALİZ) ÖNCESİ ETKİ EDEN FAKTÖRLER LABORATUVAR TEST SONUÇLARINA ÖLÇÜM (ANALİZ) ÖNCESİ ETKİ EDEN FAKTÖRLER Laboratuvar testleriyle kan veya bir başka vücut sıvısında bir maddenin (analit) konsantrasyonu veya etkinliği (aktivitesi) ölçülür

Detaylı

TFF SAĞLIK EĞİTİM PROGRAMI TAKIM FİZYOTERAPİSTLERİ DERS NOTLARI

TFF SAĞLIK EĞİTİM PROGRAMI TAKIM FİZYOTERAPİSTLERİ DERS NOTLARI TFF SAĞLIK EĞİTİM PROGRAMI TAKIM FİZYOTERAPİSTLERİ DERS NOTLARI Sevgili Sağlık Ekibi Çalışanları, Bildiğiniz gibi Haziran 2009 da kabul edilen yeni Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı

Detaylı