REHBER DOKÜMAN. Aktif madde tedarikçileri hakkında rehber doküman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REHBER DOKÜMAN. Aktif madde tedarikçileri hakkında rehber doküman"

Transkript

1 REHBER DOKÜMAN BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN PİYASAYA ÇIKARILMASI VE KULLANIMINA İLİŞKİN 528/2012 (AB) SAYILI TÜZÜK (BÜT) HAKKINDA REHBER DOKÜMAN Baskı 1.0 Temmuz 2013

2 2 Baskı 1.0 Temmuz 2013 YASA UYARI İşbu dküman Biysidal Ürünlerin Piyasaya Çıkarılması ve Kullanımına ilişkin 22 Mayıs 2012 Tarihli ve 528/2012 Sayılı Avrupa Parlamentsu Ve Knseyi Tüzüğü (AB) (Biysidal Ürünler Tüzüğü, BÜT) hakkında rehberlik sunmaktadır. Bu dküman BÜT yükümlülüklerini ve bunların nasıl yerine getirileceğini açıklamaktadır. Ancak, BÜT metninin yasal niteliğe sahip tek belge lduğunu ve bu rehberde yer alan bilgilerin herhangi yasal niteliğe sahip lmadığı kullanıcılara hatırlatılır. Avrupa Kimyasallar Ajansı, işbu dkümanın içeriğiyle ilgili larak herhangi bir srumluluk kabul etmemektedir. Versiyn Değişiklikler Tarih 1,0 İlk baskı Temmuz 2013 Referans: ECHA-13-G-07-EN Yayın tarihi: Temmuz 2013 Dil : EN Avrupa Kimyasallar Ajansı, 2013 Kapak Sayfası Avrupa Kimyasallar Ajansı Çğaltma, kaynağın tam larak Kaynak: Avrupa Kimyasalları Ajansı, şeklinde belirtilmesi ve ECHA İletişim Birimine yazılı bildirim verilmesi şartıyla izin verilmektedir. Bu dküman aşağıdaki 23 dilde hazırlanacaktır: Bulgarca, Hırvatça, Çekçe, Flemenkçe, İngilizce, Estçe, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, Macarca, İtalyanca, Letnca, Litvanyaca, Maltaca, Lehçe, Prtekizce, Rumence, Slvence, Slvakça, İspanylca ve İsveççe Bu dküman ile ilgili herhangi bir srunuz veya yrumunuz lması halinde, lütfen bilgi frmunu kullanarak gönderiniz (referans ve baskı tarihini belirtiniz). Bilgi talep frmuna aşağıdaki ECHA İletişim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz: Avrupa Kimyasallar Ajansı Psta Adresi: P.O. Bx 400, FI Helsinki, Finlandiya Ziyaret Adresi: Annankatu 18, Helsinki, Finlandiya

3 Baskı 1.0 Temmuz İçindekiler 1. GİRİŞ MADDE'NİN AMACI VE TEMEL HÜKÜMLERİ Madde'nin Amacı Madde Süreci ve yasal snuçları Süreç Yasal snuçlar MADDE ÇERÇEVESİNDE BAŞVURULAR Madde çerçevesinde talep edilen bilgileri kim sunmalıdır? Hangi bilgiler iletilmelidir? Bilgi paylaşımı BAŞVURULARIN UYGUNLUK KONTROLÜ MADDE 95(2)'YE GÖRE YAYINLANAN LİSTE Listede yer alacak kişiler Listedeki değişiklikler REFERANSLAR 13 EK I BÜT 95. MADDE METNİ 14

4 4 Baskı 1.0 Temmuz 2013 Kısaltmalar Listesi Standart ifade / Kısaltma BÜD (BPD) Açıklama Biysidal Ürünler Direktifi. Biysidal ürünlerin pazara sunulması hakkında 98/8/AT sayılı Avrupa Parlamentsu ve Knsey Direktifi BÜT (BPR) Biysidal Ürünler Tüzüğü. Biysidal ürünlerin piyasaya çıkarılması ve kullanımı hakkında 528/2012 (AB) Sayılı Avrupa Parlamentsu ve Knseyi Tüzüğü BEM (LA) BÜK (R4BP) Bilgiye erişim mektubu Biysidal Ürünler için Kayıt

5 Baskı 1.0 Temmuz Giriş 528/2012 (AB) Sayılı Biysidal Ürünler Tüzüğünün (BÜT) 95. Maddesi "Aktif madde dsyasına erişimle ilgili geçici önlemler" başlığını taşımaktadır. 95. Maddenin tam metni, işbu Rehber Ek I'de verilmektedir. Bu hükümlerin amacı BÜT Giriş 8. bendinde belirtilmiş lup, işbu bent "Aktif maddeleri pazara sunan kişilerin eşit bir muameleye tabi lmasını sağlamak için, biysidal ürünlerde kullanmak üzere imal veya ithal ettikleri her bir aktif madde için bir dsya tutmaları veya dsyaya veya bir dsyadaki ilgili bilgilere erişim mektubuna sahip lmaları gerektiği;" şeklindedir. İşbu Rehber Dküman, hangi işletmelerin Madde 95 çerçevesinde dğrudan başvuruda bulunma yükümlülüğüne sahi lduğunu ve hangilerinin ise bahse knu başvuruyu yapmış lduğunun kabul edilmiş lacağını açıklamakta lup yasal snuçlar hakkında rehberlik sunmaktadır. R4BP üzerinden başvuruların nasıl yapılacağına dair bir başvuru kılavuzu, ECHA tarafından ayrıca yayınlanacaktır. Ayrıca, Kmisynun diğerlerinin yanı sıra Madde 95'de çeşitli değişiklikleri de içeren BÜT'ün düzeltilmesine dair bir teklif hazırladığını dikkatinize sunarız. 16 Mayıs 2013 tarihli bu teklife şu adresten ulaşabilirsiniz: Bu teklifin kabul edilmesi halinde ECHA işbu Rehberdkümanında gerekli değişiklikleri yapacaktır.

6 6 Baskı 1.0 Temmuz Madde'nin amacı ve temel hükümleri Madde'nin Amacı 95. Maddenin amacı BÜT Giriş 8. bentte belirtilmektedir: "Aktif maddeleri pazara sunan kişilerin eşit bir muameleye tabi lmasını sağlamak için, biysidal ürünlerde kullanmak üzere imal veya ithal ettikleri her bir aktif madde için bir dsya tutmaları veya dsyaya veya bir dsyadaki ilgili bilgilere erişim mektubuna sahip lmaları gerekmektedir İlgili kişinin bu yükümlülüğe uymadığı aktif maddeleri ihtiva eden biysidal ürünlerin artık piyasaya çıkarılmaması gerektiğinden. Böyle durumlarda, mevcut biysidal ürün stklarının bertarafı ve kullanımı için uygun piyasadan çıkarma dönemlerinin lması gerekmektedir Aktif maddeleri pazara sunan kişilerin eşit muamele görmesini sağlama amacı, temel larak, alternatif tedarikçilere yöneliktir. Alternatif tedarikçiler, bir aktif maddenin Birlik nayını desteklemeyen ancak yasal rejimden faydalanan aktif madde imalatçıları veya ithalatçılarıdır. Özellikle, 98/8/AT Sayılı Biysidal Ürünler Direktifi (BÜD) çerçevesinde Gözden Geçirme Prgramının 1 katılımcıları lmayan ancak mevcut aktif maddeleri 2 pazara sunan (tek başlarına veya bir biysidal ürün içinde) kişileri kapsamakla birlikte, bir aktif maddenin naylanmasından snraki yeni katılımcıları da kapsamaktadır.3 3 Başka bir ifadeyle, amaç aktif maddeyi pazara sundukları süre byunca tüm katılımcıların aktif madde nay sürecindeki maliyetlere katkıda bulunmalarını sağlamaktır. 95. Maddenin eşit muamele amacı, Madde 95(1) çerçevesinde başvuruda bulunmuş veya böyle bir başvuruyu bulunduğu varsayılan aktif madde tedarikçiler listesinin ECHA tarafından yayınlanması ile uygulanır. Başvuruda bulunduğu varsayılanlar, Gözden Geçirme Prgramına katılanlar ile yeni aktif maddeleri destekleyen kuruluşları (BÜD Madde 11 veya BÜT Madde 7 çerçevesindeki başvurular) kapsamaktadır. Aktif maddeleri pazara sunma hakkına sahip lan tedarikçilerin kapsamlı bir listesini luşturmak amacıyla Tedarikçiler ilgili aktif maddenin naylanmasından snra ECHA tarafından yayınlanan listede kalacaklardır. 1 Eylül 2015'ten snra, sadece listede bulunan bir kuruluştan sağlanan bir aktif madde içeren biysidal ürünler piyasaya çıkarılabilir Madde Süreci ve yasal snuçları Süreç Özet larak, 95. Madde çerçevesindeki süreç aşağıdaki şekildedir: 1 BÜT'te Gözden Geçirme Prgramı, Madde 89(1)'in birinci fıkrası çerçevesinde luşturulan çalışma prgramı larak ifade edilmektedir. 2 2 BÜT Giriş 7 mevcut ve yeni aktif maddeleri tanımlamaktadır: 98/8/AT sayılı Direktifle belirlenen aktarma tarihinde biysida l ürünlerde piyasada lan mevcut aktif maddeler ile bu tarihte biysidal ürünlerde henüz piyasada lamayan yeni aktif maddeler arasında bir ayrımın getirilmesi gerektiğinden; 3 Bir aktif maddenin naylanmasından snra, bu aktif maddeyi içeren biysidal ürünü pazara sunmak isteyen herhangi bir kuruluş un biysidal ürün için bir izin sunması gerekmektedir. Başvuru süreci, aktif maddeye dair bir dsyanın, veya aktif maddenin nayını destekleyen kuruluştan alınacak bir BEM'in ibraz edilmesini içermektedir. Biysidal ürün izninin alınmasından snra, kuruluş, Madde 9 5(2) çerçevesinde ECHA tarafından yayınlanan ilgili kişiler listesine dahil edilmişve bu nedenle aktif madde değerlendirme maliyetlerine katkıda bulunmuş tedarikçi kaynağını başka bir firma ile değiştirmekle serbesttir.

7 Baskı 1.0 Temmuz Alternatif tedarikçiler Madde 95(1)'da belirtildiği üzere ECHA'ya bilgi sunmak zrundadır: bir dsya, bir bilgiye erişim mektubu (BEM) veya tüm bilginin krunması sürelerinin sna ermiş lduğu bir dsyaya referans. Başvuru, 528/2012 (AB) Sayılı Tüzüğe istinaden Avrupa Kimyasallar Ajansına ödenecek ücretler ve harçlara dair 564/2013 (AB) Sayılı Kmisyn Uygulama Tüzüğü (564/2013 (AB) Sayılı Uygulama Tüzüğü) Ek III'te belirtilen bir ücrete tabidir. - Yeni aktif madde destekçileri ve Gözden Geçirme Prgramı katılımcıları, Madde 95(1) çerçevesinde bir başvuruda bulunmuş ldukları varsayılacak ve herhangi bir önlem almak zrunda değildir. - ECHA, alternatif tedarikçiler tarafından sunulan bilgilere dair bir uygunluk kntrlü gerçekleştirir. - Madde 95(2)'de belirtildiği üzere, ECHA, Madde 95(1) çerçevesinde bilgi sunmuş lan ve uygunluk kntrlünü geçmiş bulunan alternatif tedarikçileri içeren bir liste yayınlar. Liste ayrıca Gözden Geçirme Prgramının katılımcılarını ve eksiksizlik kntrlünden geçmiş yeni aktif madde destekleyicilerini de içerecektir Yasal snuçlar Madde 95(3) te belirtildiği üzere, 1 Eylül 2015 tarihi itibariyle, biysidal ürünler, üründe ihtiva eden aktif madde/maddelerin imalatçısı veya ithalatçısı veya mevcut ise biysidal ürünün ithalatçısının bu listede yer almaması halinde piyasaya çıkarılmaz. Snuç larak, frmülasynlarda kullanılan aktif madde(lerin) imalatçısı veya ithalatçısı lmayan bir frmül hazırlayıcı, aktif madde/maddelerin tedarikçi/tedarikçilerinin liste bulunmasını temin etmelidir. Listede yer alma şartının aktif madde ürün tipi kmbinasynunun naylanmasından snra da geçerli lduğunu önemle vurgularız. Bu yeni katılanların (ilk defa üretim yapanlar veya AB pazarına girmek isteyen ithalatçılar) da listelenmesi gerektiği anlamına gelmektedir. Alternatif tedarikçilere yönelik yükümlülükler 1 Eylül 2013'ten itibaren geçerlidir. Yasal snuçların 1 Eylül 2015 ve snrasında yürürlüğe girmesinden dlayı, alternatif tedarikçilerin zamanında ve tercihen 1 Eylül 2013'ten snraki en kısa süre içinde başvuru yapması tavsiye edilir. Ayrıca 95. Madde şunu ifade etmektedir: - Aktif maddeyle ilgili dsyaya erişmek için bilgi erişim mektubunun verildiği ilgili kişi, bu aktif maddeyi içeren bir biysidal ürünün naylanması için başvuru sahiplerine Madde 20(1)'de belirtildiği gibi ürün izni başvurularında bu BEM'e atıfta bulunmalarına izin verme hakkına sahiptir; - BÜT'ün 60. Maddesinden dergasyn suretiyle, (AT) 1451/2007 sayılı Tüzük Ek II de sıralanan ancak BÜT kapsamında henüz naylanmamış aktif madde/ürün tipi kmbinasynları için tüm veri kruma süreleri 31 Aralık 2025 tarihinde sna erer. 95. Maddede açık bir şekilde belirtilmemesine rağmen, alternatif tedarikçiler tarafından ibraz edilen yeni çalışmalar, risk değerlendirme amaçları dğrultusunda resmi kurumlar tarafından ptansiyel larak kullanılacağının belirtilmesi gerekmektedir.

8 8 Baskı 1.0 Temmuz Madde çerçevesinde başvurular Madde çerçevesinde talep edilen bilgileri kim sunmalıdır? 95. Madde çerçevesindeki prsedür, 1 Eylül 2013 tarihinden snra aktif bir maddeyi tek başına veya bir biysidal ürün içinde pazara sunmak isteyen bu madde/ürünlerin imalatçıları veya ithalatçıları (veya ilgili birlikleri) ile ilgilidir. Bu şekilde etkilenenler iki gruba ayrılabilir: - Bir başvuruda bulunmak ve 95. Madde çerçevesinde istenen bilgileri sunmak zrunda lanlar: Gözden Geçirme Prgramındaki aktif maddeler 4 ve nay snrasında yeni aktiflerin alternatif sağlayıcıları; İlgili kişinin Avrupa Birliğinde kurulmuş bir gerçek veya tüzel kişi lmaması halinde, aktif madde/maddeleri içeren biysidal ürünün ithalatçısı. - Listeye tmatik larak alınacak ve bu nedenle başvuru yapmak ve 95. Maddede talep edilen bilgileri sunmak zrunda lmayacak kişiler: Gözden Geçirme Prgramı katılımcıları; yeni aktif madde destekleyicileri (BÜD Madde 11 çerçevesinde veya BÜT Madde 7 çerçevesinde bir dsya ibraz etmiş lanlar): başvuruları 95. Madde çerçevesinde gerekli lan ibraza eş değer larak kabul edilecek ve eksiksizlik kntrlünden geçtikten snra listeye dahil edileceklerdir. Aşağıdaki durumlar 95. Madde kapsamına girmemekte lup bu nedenle bir başvuru gerekmektedir: - BÜD Ek I 1 ila 5 ve 7. kategrilerde listelenen aktif maddeleri veya sadece pazardaki böyle aktif maddeleri içeren biysidal ürünler imal veya ithal eden işletmeler; Madde çerçevesinde bir başvuruda bulunmuş lan işletmeler. Bu BÜD kapsamında lmayan ancak BÜT kapsamında lan ve 1 Eylül 2013 tarihinde AB pazarında bulunan ve Gözden Geçirme Prgramına dahil lmayan biysidal ürünlerdeki aktif maddeler ile ilgilidir. Bu özellikle yerinde üretilen aktif maddeler ile ilgilidir. AB'de üretilen aktif bir maddenin yeniden ithalatı durumunda, yeniden ithal eden kişi, aktif madde(ler) tedarikçisinin (AB imalatçısı) Madde 95(2) çerçevesinde yayınlanan listede bulunmasını sağlayacaktır. 3.2 Hangi bilgiler iletilmelidir? Madde 95(1)'e uygun bir şekilde, sağlanacak bilgi aşağıdakileri içecektir: (a) Ek gereklerine uygun veya uygun ise 98/8/AT sayılı Direktif Ek IIA'ya uygun bir dsya; 4 Bunun BÜT Ek 1 Kategri 6'da listelenen aktif maddelerin alternatif tedarikçilerini de kapsadığını dikkate alınız: karbn diksit, nitrjen ve (Z,E)-Tetradek-9,12-dienil asetat.

9 Baskı 1.0 Temmuz veya (b) (a) bendinde belirtilen dsyaya erişim mektubu veya (c) (a) bendinde belirtilen ve tüm veri kruma sürelerinin sna erdiği dsyaya bir atıf. Başvurular bir BEM ve BEM'de yer almayan bitiş nktaları için bilgiler içerebilir 5. Bu başvurular hakkında bazı açıklamalar: Madde, 54. Madde çerçevesinde ECHA'ya bir başvuru ile teknik larak eşdeğerliğin önceden değerlendirilmesini gerektirmemektedir. Ancak, başvuru tipine bakılmaksızın (tam dsya, BEM veya her ikisinin bir kmbinasynu), BÜT Ek II'de veya BÜD Ek II'de tanımlandığı üzere aktif maddenin kimliği hakkında bilgilerin sağlanması gerekmektedir. - BÜT Ek II veya BÜD Ek IIA'daki bilgi gerekliliklerine uygun larak ibraz edilen bir dsya için, aşağıdakilerin ibraz edilmesi gerekmektedir (Gözden Geçirme Prgramı çerçevesinde başvurular için tüm dsya ve özet dsya için gerekleri belirten 1451/2007 (AT) Tüzüğü Ek III'e uygun bir şekilde): Aktif maddenin içsel özelliklerini özetleyen Dküman II A, Dkuman III A ((sağlam) çalışma özetleri), Dküman IV (rijinal test raprları) seviyesi ve bir IUCLID dsyası (Dküman II, III, IV dahil lmak üzere dsya yapısının bir açıklaması için BÜD 6 çerçevesinde yayınlanan Dsya Hazırlama ve Çalışma Değerlendirmesine dair Rehber Dkümanı için Teknik Açıklamanın (TNsG) 1. Kısmına bakınız). Bir başvuru sahibi BÜT Madde 6(2)'de açıklandığı üzere verileri uyarlamayı teklif edebilir. Bilgilerin ihlal edilmesi halinde, bir gerekçenin sunulması gerekli lacaktır. Dsyanın bilgi gereklerini yerine getirmeyeceğinden ve bu nedenle eksik lacağından dlayı bir test teklifinin verilmesine izin verilmemektedir; ibraz edilen çalışmaların bir referans listesi; Bitiş Nktaları Listesi (LOEP) (LOEP hakkında bir açıklama için BÜD 6 çerçevesinde yayınlanan Dsya Hazırlama ve Çalışma Değerlendirmesine dair Rehber Dkümanı için Teknik Açıklamanın (TNsG) 1. Kısmına bakınız). - ilgiliyse, Madde 63'e uygun bir şekilde talep edilen bilgiye atıfta bulunmak için izinle ilgili ECHA kararı ibraz edilmelidir (ayrıca aşağıdaki Bölüm 3.3'e bakınız); - Bir BEM en az aşağıdakileri içermelidir (Madde 61): Bilgi sahibi ve yararlanıcının adı ve irtibat bilgileri; Bilgilerine erişimin sunulacağı aktif maddenin veya biysidal ürünün adı; Erişim mektubunun yürürlüğe girdiği tarih; Erişim mektubunun alıntılama haklarını verdiği ibraz edilmiş verilerin bir listesi. 5 Sözcü Üye Ülke tarafından değerlendirmenin ilgili aktif madde ürün tipi kmbinasynu için süreklilik arz ettiğinden, Gözden Geçirme Prgramında gelecekte geliştirmelerin dikkate alınabileceği ifade edilmelidir: bu süreç sırasında ek bilgi talep edilebilir. 6 İşbu TNsG ECHA internet sitesinden alınabilir:

10 10 Baskı 1.0 Temmuz BEM kapsamında lmayan bitiş nktaları için, yukarıda belirtilen bilgilerin (Dküman II, III ve IV (rijinal test raprları, bir IUCLID dsyası, referans listesi ve LOEP) ibraz edilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi, Madde 95(1) çerçevesinde başvuru, 564/2013 (AB) Sayılı Uygulama Tüzüğü Ek III'te belirtildiği üzere ECHA'ya ödenecek bir ücrete tabidir. Ücret başvurunun içeriğine göre belirlenmektedir: i) Ajans veya değerlendirme yetkisine sahip bir Otrite tarafından eksiksiz lduğu tespit edilen bir dsyaya bilgi erişim mektubunun ibrazına göre ücret: 2,000 EUR ii) ECHA veya Değerlendirme yetkisine sahip bir Otrite tarafından eksiksiz lduğu tespit edilen bir dsyaya bilgi erişim mektubunun, tamamlayıcı bilgilerle birlikte, ibrazına göre ücret: 20,000 EUR; iii) Yeni dsya ibrazına göre ücret: 40,000 EUR. Alternatif tedarikçiler, R4BP üzerinden gerekli bilgileri ibraz etmek zrunda lacaktır. İşbu Rehber Dküman, sistem üzerinden başvuruların nasıl yapılacağına dair detaylı bir rehber sunmamaktadır. Bu, bir başvuru el kitabı yayınlanmak suretiyle ECHA tarafından ayrıca sunulacaktır. Bu, alternatif tedarikçiler tarafından kullanılabilecek bir BEM şablnu içerecektir. 3.3 Bilgi paylaşımı BÜT'ün bilgilerin krunması ve bilgi paylaşımına ilişkin XIV Bölümünün bilgi paylaşımı hükümleri Madde 95(1) çerçevesinde başvurulara uygulanacaktır. Ayrıca, Madde 95(1) bağlamında, Madde 63(3) hükümleri sadece murgalı hayvanları içeren deneyler değil aynı zamanda murgalı hayvanları içermeyen deneyler için geçerli lacaktır (BÜT Ek II Madde 8 ve 9'da belirtildiği gibi). Madde 95(1) üzerinden Madde 63(3)'ün genişletilmiş uygulaması, sadece, Gözden Geçirme Prgramındaki aktif maddelerle ilgili lup yeni aktif maddeler için geçerli değildir. Alternatif tedarikçi ve çalışmanın bilgi sahibi, paylaşım bilgileri hakkında bir anlaşmaya varamaz ise, alternatif tedarikçi ECHA'yı bilgilendirmelidir. ECHA'nın görüşmelerde bir rlü bulunmamakla birlikte, bir taraf lamaz veya bu srumluluğu üstlenemez. Bilgi paylaşımı ihtilaf talebi bağlamında ECHA'nın görevi, tarafların adil, şeffaf ve ayrımcı lmayan şartlar çerçevesinde bilgi paylaşımına dair bir anlaşmaya varmak için her türlü çabayı gösterip göstermediklerini değerlendirmektir. ECHA, görüşmelere katılan her iki tarafın ilettiği yazılı delilleri esas alarak bir değerlendirme gerçekleştirecektir. ECHA tarafından alternatif tedarikçilere izin vermek için alınan herhangi bir karar, ancak ve ancak, bilgi sahibi ile bir anlaşmaya vardıktan snra alternatif tedarikçinin her türlü çabayı gösterdiğini rtaya kyduktan snra alınacaktır. Ayrıca, alternatif tedarikçi, bilgi sahibinin yapmış lduğu tüm maliyetlerdeki payını ödemiş lduğunu göstermelidir. Bilgi sahibi lehine bir karar verilmesi halinde, ECHA bir ihtilaf talebinin iletilmiş lmasına rağmen taraflara görüşmelere devam etmeleri yönünde tavsiyede bulunur. BÜT çerçevesindeki bilgi paylaşımı hükümleri REACH Tüzüğündekilere benzer lduğundan, ECHA internet sitesinde yayınlanan REACH çerçevesinde veri paylaşımına dair Rehber Dkümana atıfta bulunulur (ECHA, 2012). 4. Başvuruların uygunluk kntrlü Başvurudan snra, ECHA ibraz edilen bilgilerin eksiksiz lduğunu ve Madde 95(1) gereklerine uygun lduğunu: - sağlanan bilgilerin, bilgi gereklerinin uyarlanmasına yönelik gerekçeler dahil gerekli tüm bitiş nktaları için sağlanıp sağlanmadığını, BÜT Ek II gereklerine ve uygun ise BÜD Ek IIA ile ilgili larak eksiksiz lup lmadığını kntrl edecek.

11 Baskı 1.0 Temmuz Bir dsya ibraz edilmiş ise, ECHA, aktif madde kimliğinin başvuruyu desteklediğini kntrl edecek; - Bir BEM ibraz edilmiş ise, ECHA, aktif madde kimliğinin başvuruyu desteklemek için BEM'i ilgili hale getirdiğini kntrl edecek; - İbraz edilen çalışmalar için, ECHA, gerekli lan bitiş nktaları için sağlanan bilgilerin, feragat beyanları dahil, yeterli ve yeterli kaliteye sahip lup lmadığını kntrl edecek; - Bir BEM ibraz edilmiş ise, ECHA, BEM in BÜT Madde 61'e uygun lup lmadığını kntrl edecek; - Başvurunun, tüm bilgilerin krunması için gerekli sürelerinin sna erdiğinin iddia edildiği bir dsyaya referans içermesi halinde, ECHA bu iddiayı kntrl edecektir. Uygunluk kntrlünün snucunun pzitif lması listeye dahil edilme şartıdır. ECHA, başvurunun uygunsuz lması halinde uygunsuzluk neden/nedenlerini de belirterek başvuru sahibini bilgilendirecektir. Uygunluk kntrlü süresini arttırmak için alternatif tedarikçilerin 1 Eylül 2013'ten snraki en kısa sürede başvuruda bulunmaları tavsiye edilir. Geç başvuru durumunda, ECHA, uygunluk kntrlünün 1 Eylül 2015'ten önce tamamlanmasını taahhüt edemez ve bu tarihten önce ECHA'nın alternatif tedarikçinin listede yer alıp alamayacağına karar vermesini sağlar.

12 12 Baskı 1.0 Temmuz Madde 95(2)'Ye Göre Yayınlanan Liste 5.1 Listede yer alacak kişiler ECHA, aşağıdakilerin adlarını içeren bir kişi listesini internet sitesi üzerinden yayınlayacaktır: - Madde 95(1) çerçevesinde gerekli bilgileri ibraz eden ve uygunluk kntrlünü geçen alternatif tedarikçiler; - Madde 63(3)'e uygun bir şekilde talep edilen testler veya çalışmalara atıfta bulunmak için izin vermek üzere ECHA tarafından hakkında bir karar alınan alternatif tedarikçiler. Alternatif tedarikçi, ECHA listesine ancak ve ancak aktif madde hakkında kalan bilgilerin bir BEM üzerinden veya tam bir dsyanın ibraz edilmesi gereklerini karşılayan bilgilerin luşturulması suretiyle eklenecektir (Yukarıdaki 4. Bölümde belirtildiği gibi); - Gözden Geçirme Prgramı katılımcıları; - BÜD (yeni aktif maddeler) Madde 11 çerçevesinde yeni bir aktif madde için eksiksiz bir dsya veya BÜT Madde 7 çerçevesinde eksiksiz bir dsya ibraz etmiş başvuru sahipleri; - Dsyanın eksiksiz lması şartıyla ürün izni için bir Üye Ülkeye BÜD çerçevesinde Ek I'e dahil edilmek üzere bir aktif madde için kendi dsyasını ibraz eden alternatif tedarikçiler 7. Frmülatörlerin durumu Kmisynun BÜT düzeltme tekliflerinde ele alınmaktadır. (1. bölüme bakınız), bu nedenle bu alan değişikliğe tabidir. 5.2 Listedeki değişiklikler 1 Eylül 2013 itibariyle, ECHA katılımcıların adlarını içeren listeyi internet sitesinde yayınlayacaktır. BÜD Madde 11 çerçevesinde yeni aktif madde başvuru sahiplerinin destekçileri ve BÜT Madde 7 çerçevesindeki başvurular, liste snrası eksiksizlik kntrlüne dahil edilecektir. Madde 95(1) çerçevesinde bir başvuruda bulunan ve uygunluk kntrlünü geçen alternatif tedarikçiler daha snra yavaş yavaş listeye eklenecektir. Aktif madde tedarikçileri, ilgili aktif maddenin nayı snrası listesinde kalacaktır. Onay öncesi veya nay snrası mevcut aktif madde sağlanan veya naylı yeni aktif madde sağlayan alternatif tedarikçiler lan 1 Eylül2013'ten snra katılanların da bir Madde 95(1) başvurusunda bulunması ve listeye dahil edilmesi gerekecektir. Listenin nay snrası devam etmesi ve genişletilmesi, tüm aktif maddeleri pazara sunan tüm kuruluşların, eşit muamele görmelerini sağlamak amacıyla ilgili bilgilere erişim sağlamalarını temin etmektir (örneğin, tedarikçinin nay snrası değişmesi durumunda). 7 Bunlara ayrıca "üçüncü taraf dsyalar" adı verilmektedir.

13 Baskı 1.0 Temmuz Referanslar ECHA 2012, Bilgi paylaşım rehber dkümanı.

14 14 Baskı 1.0 Temmuz 2013 Ek I BÜT 95. Madde Metni Madde 95: Aktif madde dsyasına erişime ilişkin geçici tedbirler 1. 1 Eylül 2013 itibariyle, tek başına veya biysidal ürünlerde aktif madde/maddeleri Birlik piyasasına sunmak isteyen herhangi bir kişi ( ilgili kişi ) biysidal üründe kullanılmak üzere imal ettikleri veya ithal ettikleri her aktif madde için, Ajansa aşağıdakileri sunar: Ajans: (a) (b) (c) 98/8/At sayılı Direktif Ek II veya uygun ise Ek IIA gerekliliklerine uygun bir dsya veya (a) bendinde belirtilen dsyaya erişim mektubu veya (a) bendinde belirtilen ve tüm veri kruma sürelerinin sna erdiği dsyaya bir atıf. İlgili kişinin Birlikte yerleşik bir gerçek veya tüzel kişilik lmadığı hallerde, böyle aktif madde/maddeleri ihtiva eden biysidal ürünün ithalatçısı, birinci paragraf kapsamında gerekli lan bilgileri sunar. Bu paragraf amaçları bakımından ve (AT) 1451/2007 sayılı Tüzük Ek II de sıralanan mevcut aktif maddeler için, bu Tüzük Madde 63(3) murgalılar üzerinde deney içermeyen her türlü tksikljik ve ektksikljik çalışmalar dahil, tüm tksikljik ve ektksikljik çalışmalara uygulanır. Aktif madde hakkında dsyaya erişim mektubunun verildiği ilgili kişi, Madde 20(1) amaçları bakımından bu aktif maddeyi içeren biysidal ürün izni için başvuru sahiplerinin bu erişim mektubuna atıfta bulunmalarına imkan tanıma hakkına sahiptir. Bu Tüzüğün 60. Maddesinden dergasyn suretiyle, (AT) 1451/2007 sayılı Tüzük Ek II de sıralanan ancak bu Tüzük kapsamında henüz naylanmamış madde/ürün tipi kmbinasynları için tüm veri kruma süreleri 31 Ararlık 2025 tarihinde sna erer. 2. Ajans, birinci paragraf uyarınca bir başvuruda bulunmuş veya Madde 63(3) uyarınca bir kararın alındığı kişilerin listesini kamunun erişimine sunar. Liste, Madde 89(1) alt paragrafında kurulan çalışma prgramının katılımcısı lan veya katılımcı rlünü üstlenmiş lan kişilerin adlarını da içerir. 3. Madde 93 e halel getirmeksizin, 1 Eylül 2015 tarihi itibariyle, bir biysidal ürün, üründe ihtiva eden aktif madde/maddelerin imalatçısı veya ithalatçısı veya mevcut ise biysidal ürünün ithalatçısı ikinci paragrafta belirtilen listeye dahil lmaması halinde piyasaya çıkarılmaz. Madde 52 ve 89 a halel getirmeksizin, ikinci paragrafta belirtilen listeye herhangi bir ilgili kişi dahil edilmediği, bir aktif madde ihtiva eden biysidal ürünlerin mevcut stkunun bertarafı veya kullanımı 1 Eylül 2016 ya kadar devam edebilir. 4. Bu Madde, Ek I deki 1 ila 5 ve 7 kategrilerinde sıralanan aktif maddelere veya sadece böyle aktif maddeleri ihtiva eden biysidal ürünlere uygulanmaz.

15 AVRUPA KİMYASALLAR AJANSI ANNANKATU 18, P.O. BOX 400, FI HELSİNKİ, FİNLANDİYA ECHA. EUROPA. EU

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar]

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Ek.9 Hayatbyu Öğrenme Prgramı Hayatbyu Öğrenme Prgramı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Mdeli (Persnel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Bundan böyle kurum larak adlandırılacak taraf:

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar]

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Ek V.12 Hayatbyu Öğrenme Prgramı Hayatbyu Öğrenme Prgramı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Mdeli (Persnel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Bundan böyle kurum larak adlandırılacak taraf:

Detaylı

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 GEÇİŞ REHBERİ

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 GEÇİŞ REHBERİ SAYFA NO 1/5 YAYIN TARİHİ 15.08.2016 ONAYLAYAN EA Bu rehber; ISO 9001:2008 ve/veya ISO 14001:2004 belgeli müşterilerimizin ISO 9001:2015 ve/veya ISO 14001:2015 geçişleri ve ilk kez belgelendirme başvurusu

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Öğrenci Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK 222 Kasım 2014, MÜDEK M Ofisi, İstanbul Sunum İçeriği Öğrenci Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu prgram T.C. Lefkşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurva Kalkınma Ajansı bu prgram kapsamında teknik destek vermektedir. Kalyncu

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK Prgram Değerlendiricileri erlendiricileri Eğitim E Sunum İçeriği Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci Evreleri

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI PERSONEL HAREKETLİLİĞİ İLANI

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI PERSONEL HAREKETLİLİĞİ İLANI T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ ERASMUS+ PROGRAMI 2014/2015 AKADEMİK YILI PERSONEL HAREKETLİLİĞİ İLANI Yükseköğretimde 2014-2020 yılllarında tüm prgramlar Erasmus+

Detaylı

Hızlı Kullanım Kılavuzu. 1. Sistem Gereksinimleri. 2. Kurulum ve Etkinleştirme. Kurulum. Etkinleştirme

Hızlı Kullanım Kılavuzu. 1. Sistem Gereksinimleri. 2. Kurulum ve Etkinleştirme. Kurulum. Etkinleştirme Hızlı Kullanım Kılavuzu Bu Hızlı Kullanım Kılavuzu, Readiris TM 15'i kurmanıza ve başlamanıza yardımcı lmak içindir. Readiris TM 'in tüm özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi için bu yazılım ile birlikte

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM: Özyeğin Üniversitesinde iş sağlığı ve güvenliği/çevre başlığı kapsamında tüm süreçlerin irdelenmesini, süreç ve çalışanların kaza ve tehlikelerden uzak tutulup güvenli bir şekilde kesintiye

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Finansman Yapısının Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirme Prjesi II. Faz Genel Sağlık Sigrtası Sağlık Bakım Hizmetleri Ödemeleri için

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLANI

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLANI T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLANI Ssyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü öğretimi için 2011 2012 eğitim-öğretim yılında açılacak prgramlar,

Detaylı

Bildirim Formu ve Kullanım Hakkı Başvuru Formu değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklikler ile formların kapsamına: o

Bildirim Formu ve Kullanım Hakkı Başvuru Formu değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklikler ile formların kapsamına: o Yetkilendirme Yönetmeliği Değişikliği, Arayan Hat Bilgisi (CLI) Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Düzenlemesi ve Erişim Sağlayıcıları Birliği Üyeliğine Yönelik Duyuru Elektrnik Haberleşme Sektörüne İlişkin

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI. İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08.

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI. İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08. TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08.2011 Dğu_Lig_1001 TTF Dğu Kulüpleri Arası Tenis Ligi Talimatı 1. Kapsam

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER HEDİYE & EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELER

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER HEDİYE & EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELER DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER HEDİYE & EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELER HEDİYE & EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELER İş çevrelerinde hediye verilmesi veya alınması ve eğlencelere katılım,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ EĞİTİM ADI İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Prgramı Eğitimi EĞİTİMİN AMACI İşletmelerin sahip ldukları en önemli kaynaklardan birisi,

Detaylı

MÜDEK Değerlendirmesi Evre ve Aşamaları. MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 8-9 Ekim 2016, İstanbul

MÜDEK Değerlendirmesi Evre ve Aşamaları. MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 8-9 Ekim 2016, İstanbul MÜDEK Değerlendirmesi Evre ve Aşamaları MÜDEK Prgram Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 8-9 Ekim 2016, İstanbul Sunum İçeriği Değerlendirme Sürecinin Üç Evresi Ziyaret Öncesi Evresi Başvurabilen Kurum

Detaylı

Görevde Yükselme Eğitimi Başvuru Kılavuzu 2011 GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ BAŞVURU KILAVUZU

Görevde Yükselme Eğitimi Başvuru Kılavuzu 2011 GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ BAŞVURU KILAVUZU GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ BAŞVURU KILAVUZU 2011 E r z i n c a n Ü n i v e r s i t e s i P e r s n e l D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı Sayfa 0 İÇİNDEKİLER İçerik Sayfa Numarası Açıklamalar 2 Başvuru Bilgileri

Detaylı

İndirilecek KDV Listesi Uygulaması

İndirilecek KDV Listesi Uygulaması İndirilecek KDV Listesi Uygulaması Ürün Grubu [X] Redcde Enterprise [X] Redcde Standart [X] Entegre.NET Kategri [X] Yeni Fnksiyn Versiyn Önkşulu Uygulama Katma değer vergisi iade talepleri ile ilgili larak

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER HEDİYE & EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELER

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER HEDİYE & EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELER DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER HEDİYE & EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELER HEDİYE & EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELER İş çevrelerinde hediye verilmesi veya alınması ve eğlencelere katılım,

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYONU ÖĞRETİM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU (30.01.2010)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYONU ÖĞRETİM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU (30.01.2010) ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYONU ÖĞRETİM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU (30.01.2010) Değerli Öğretim Elemanları, Üniversitemizin yeni Öğrenci İşleri Otmasyn sistemi, eğitim-öğretim faaliyetleri,

Detaylı

PERSONEL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

PERSONEL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. Amaç Bu prsedürün amacı, POLY CERT deki persnel belgelendirme sürecini tanımlamaktır. 2. Kapsam POLY CERT tarafından verilen tüm persnel belgelendirme hizmetlerini kapsar. 3. Srumlular Genel Müdür Persnel

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM PROSEDÜRÜ Sayfa N 1/5 1. AMAÇ Bu prsedürün amacı müşteri tarafından memnuniyetinin sağlanması için kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerin tümü ile ilgili müşteri görüşlerinin tplanması, bu knuda veri tplama

Detaylı

SİRKÜLER (2014 75) Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde; 29.12.2014 tarihli Vergi Usul Kanunu Sirküleri/70 yer almakta olup, bu sirkülerde;

SİRKÜLER (2014 75) Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde; 29.12.2014 tarihli Vergi Usul Kanunu Sirküleri/70 yer almakta olup, bu sirkülerde; 31.12.2014 SİRKÜLER (2014 75) Konu: 431 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine İlişkin Açıklama, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde; 29.12.2014 tarihli Vergi Usul Kanunu Sirküleri/70

Detaylı

MÜŞTERİ İSTEK-ÖNERİ-MEMNUNİYET- ŞİKAYET YÖNETİM SÜRECİ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İSTEK-ÖNERİ-MEMNUNİYET- ŞİKAYET YÖNETİM SÜRECİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ ENEKO A.Ş. de, müşteri istek, öneri, memnuniyet ve şikayetlerinin değerlendirilmesini, snuçlandırılmasını ve süreçte uygulanacak prsesleri belirlemektir, ayrıca bu prsesin etkinliğini sürekli iyileştirmek

Detaylı

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. Uluslararası Bürsu

Detaylı

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama DESTEKLİ İŞ İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik prfilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama BİRLEŞTİRİLMİŞ ANKET BULGULARI RAPORU ÖZET GİRİŞ Destekli iş istihdamı;

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Dış İlişkiler Ofisi Başkanlığı Erasmus Koordinatörlüğü

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Dış İlişkiler Ofisi Başkanlığı Erasmus Koordinatörlüğü ERASMUS+ PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ Persnel eğitim alma hareketliliği Türkiye de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş ders verme srumluluğu bulunmayanların (araştırma görevlileri/

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI E-BĐLDĐRGE UYGULAMASI

DESTEK DOKÜMANI E-BĐLDĐRGE UYGULAMASI : Đnsan Kaynakları / Brdr / Gld brdr E-BĐLDĐRGE UYGULAMASI Aylık prim ve hizmet belgesi, aylık ve dört aylık larak SSK kurumuna verilen bildirgelerin birleştirilerek yeniden düzenlenmesi ile luşturulmuş

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 580 YAZILI AÇIKLAMALAR

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 580 YAZILI AÇIKLAMALAR TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 580 YAZILI AÇIKLAMALAR Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından düzenlenen ve Uluslararası

Detaylı

1. AMAÇ Bu dokümanın amacı,xxxxx Çalışanlarının kariyer hareketlerini tanımlar.

1. AMAÇ Bu dokümanın amacı,xxxxx Çalışanlarının kariyer hareketlerini tanımlar. 1. AMAÇ Bu dkümanın amacı,xxxxx Çalışanlarının kariyer hareketlerini tanımlar. 2. KAPSAM Tüm XXXXX Persnelini kapsar. 3. TANIMLAR Bu dküman içinde yer alan tanım ve kısaltmalara XXXXX Sözlük ten ulaşabilirsiniz.

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01 SAYFA 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu doküman, eki olduğu teklif formunda belirtilmiş kapsamda Ürün belgelendirme kuruluşu ve tedarikçi arasında yürütülecek belgelendirme ve değerlendirme faaliyetleri ve sonrasında

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ Magna, aktif ancak adil bir rekabet içindedir ve serbest ve adil rekabeti desteklemektedir. Tarafımızca,

Detaylı

MÜDEK ve Akreditasyon Süreci Özeti

MÜDEK ve Akreditasyon Süreci Özeti MÜDEK ve Akreditasyn Süreci Özeti 10 Mayıs 2014 Mövenpick Htel, Ankara Sunum İçeriği MÜDEK - Kuruluş, Temel Özellikler, Yapı Değerlendirme ve Akreditasyn Süreci Özeti Değerlendirme Bulguları ve Snuçları

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ HİZMETLERİNİ YÜRÜTMEK İSTEYEN TÜZEL KİŞİLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMANLIK (EVD) ŞİRKETİ OLARAK YETKİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ HİZMETLERİNİ YÜRÜTMEK İSTEYEN TÜZEL KİŞİLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMANLIK (EVD) ŞİRKETİ OLARAK YETKİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VERİMLİLİĞİ HİZMETLERİNİ YÜRÜTMEK İSTEYEN TÜZEL KİŞİLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMANLIK (EVD) ŞİRKETİ OLARAK YETKİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERE

Detaylı

S3 - Bir ABD Adresi ve/veya ABD Telefon Numarasına İlişkin Yazılı Açıklama

S3 - Bir ABD Adresi ve/veya ABD Telefon Numarasına İlişkin Yazılı Açıklama S3 - Bir ABD Adresi ve/veya ABD Telefn Numarasına İlişkin Yazılı Açıklama Müşteri Adı Müşteri Numarası IRS Frm W-8'i dldurarak, Birleşik Devletler vatandaşı veya ABD'de mukim ya da ABD vergi hukuku amaçlarına

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri MAGNA INTERNATIONAL INC. Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri Magna, aktif ancak adil bir rekabet içindedir ve serbest ve adil rekabeti

Detaylı

Türkiye deki AB Biyosidal Mevzuatı Uygulamaları. İMMİB REACH, CLP ve BİYOSİDAL YARDIM MASASI

Türkiye deki AB Biyosidal Mevzuatı Uygulamaları. İMMİB REACH, CLP ve BİYOSİDAL YARDIM MASASI Türkiye deki AB Biyosidal Mevzuatı Uygulamaları YARDIM MASASI YAPILANMASI EKONOMİ BAKANLIĞI İSTANBUL MADEN ve METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ İMMİB REACH,CLP ve Biyosidal YARDIM MASASI Ekim 2007 - Haziran2009

Detaylı

TÜBİTAK DESTEKLERİ ve ÖDÜLLERİ DESTEKLER

TÜBİTAK DESTEKLERİ ve ÖDÜLLERİ DESTEKLER DESTEKLER 1. Knsrsiyumlara Katılma Amaçlı Seyahat Desteği : Hrizn 2020 Prgramı na sunulacak prjelerde, prje yürütücüsü larak görev alacak kişilerin prje pazarları, bilgi günleri, knsrsiyum tplantıları

Detaylı

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ Okyanus Kalite Eğitimleri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi (Entegre

Detaylı

Algoritma, Akış Şeması ve Örnek Program Kodu Uygulamaları Ünite-9

Algoritma, Akış Şeması ve Örnek Program Kodu Uygulamaları Ünite-9 Örnek 1 Algritma, Akış Şeması ve Örnek Prgram Kdu Uygulamaları Ünite-9 Klavyeden girilen A, B, C sayılarına göre; A 50'den büyük ve 70'den küçük ise; A ile B sayılarını tplayıp C inci kuvvetini alan ve

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU KULÜPLER ARASI TENİS LİGİ TALİMATI. İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU KULÜPLER ARASI TENİS LİGİ TALİMATI. İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU KULÜPLER ARASI TENİS LİGİ TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 16.03.2007 28.12.2009 Lig_1001 TTF Kulüpler Arası Tenis Ligi Talimatı 1. Kapsam Bu

Detaylı

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. GİRİŞ Bu rehber, iç denetim birimlerince hazırlanacak iç denetim planı ve prgramının temel esaslarını belirlemek üzere, İç Denetçilerin Çalışma Usul

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitim alternatif bir eğitim tarzıdır. Iletişim terisinde ki süreci incelediğimizde kaynak ve alıcı arasındaki süreç farklı fiziksel rtamlarda gerçekleşiyrsa buna uzaktan eğitim

Detaylı

Rapor Yazımı MÜDEK Öğrenci Değerlendiriciler Eğitim Çalıştayı 22 Kasım 2014, MÜDEK Ofisi, İstanbul

Rapor Yazımı MÜDEK Öğrenci Değerlendiriciler Eğitim Çalıştayı 22 Kasım 2014, MÜDEK Ofisi, İstanbul Rapr Yazımı MÜDEK Öğrenci Değerlendiriciler erlendiriciler Eğitim E Çalıştayı 22 Kasım 2014, MÜDEK M Ofisi, İstanbul İçerik MÜDEK Raprları Raprlamada Dikkat Edilmesi Gerekenler Frmat Üslup Terminlji Derinlik/Ayrıntı

Detaylı

Uygulamaya İlişkin II. AB Komisyonu Raporu

Uygulamaya İlişkin II. AB Komisyonu Raporu AB Türkiye Bildirisi Uygulamaya İlişkin II. AB Kmisynu Rapru 17.06.2016 Sn Durum AB Türkiye Bildirisi snuç vermeye devam ediyr. İlk raprdan bu yana özellikle geri dönüş ve yeniden yerleştirme prgramları

Detaylı

İŞBİRLİĞİ ORTAKLIKLARI

İŞBİRLİĞİ ORTAKLIKLARI Bölüm B-Spr-İşbirliği Ortaklıkları İŞBİRLİĞİ ORTAKLIKLARI İŞBİRLİĞİ ORTAKLIKLARININ AMAÇLARI NELERDİR? İşbirliği Ortaklıkları, özellikle yerel, bölgesel, ulusal seviyede ve Avrupa seviyesindeki kamu triteleri,

Detaylı

FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ AVANS YÖNERGESİ

FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ AVANS YÖNERGESİ FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ AVANS YÖNERGESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Amaç 1.2. Kapsam 1.3. Kısaltmalar 1.4. Tanımlar 2. AVANS VERİLMESİ 2.1. Avans Verilme Gerekçeleri 2.2. İlk Avansın Verilmesi 2.3.

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar]

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Ek V.12 Hayatbyu Öğrenme Prgramı Hayatbyu Öğrenme Prgramı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Mdeli (Persnel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Bundan böyle kurum larak adlandırılacak taraf:

Detaylı

Yeni Tüzük REACH GİRİŞ. Pedro Guerra

Yeni Tüzük REACH GİRİŞ. Pedro Guerra Yeni Tüzük REACH GİRİŞ Pedro Guerra GİRİŞ: REACH, maddelerin ve kimyevi preparatların kaydını, değerlendirmesini, yetkilendirmeyi ve kısıtlamalarını düzenlemektedir REACH, 1 Temmuz 2007 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

IBF, PIRI Group ve Jacobs & Associates Konsorsiyumu DEA REHBERİ

IBF, PIRI Group ve Jacobs & Associates Konsorsiyumu DEA REHBERİ IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu DEA REHBERİ 1. GİRİŞ Bu Rehber, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin kapsamına giren ve milli güvenlikle ilgili hususlar ile kesin hesap

Detaylı

4. DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

4. DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 4. DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1.YARIŞMANIN AMACI İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve T.C. Eknmi Bakanlığı desteği ile düzenlenen 4. Dğal Taş

Detaylı

Türkiye de Endüstriyel REACH&CLP ve Biyosidal Yardım Masası Faaliyetleri. İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI

Türkiye de Endüstriyel REACH&CLP ve Biyosidal Yardım Masası Faaliyetleri. İMMİB REACH ve CLP YARDIM MASASI Türkiye de Endüstriyel REACH&CLP ve Biyosidal Yardım Masası Faaliyetleri YARDIM MASASI YAPILANMASI EKONOMİ BAKANLIĞI İSTANBUL MADEN ve METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ İMMİB REACH,CLP ve Biyosidal YARDIM

Detaylı

MÜDEK ve Akreditasyon SüreciS Özeti. MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı Ocak 2014, İstanbul

MÜDEK ve Akreditasyon SüreciS Özeti. MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı Ocak 2014, İstanbul MÜDEK ve Akreditasyn SüreciS Özeti MÜDEK Prgram Değerlendiricileri Eğitim 25-26 Ocak 2014, İstanbul Sunum İçeriği MÜDEK - Kuruluş, Temel Özellikler, Yapı Değerlendirme ve Akreditasyn Süreci Özeti Değerlendirme

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI ENSTİTÜ MÜDÜRÜ Düzce Üniversitesi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun larak; Enstitünün vizynu ve misynu dğrultusunda eğitim

Detaylı

Rapor Yazımı. MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 11 Ekim 2014, İstanbul

Rapor Yazımı. MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 11 Ekim 2014, İstanbul Rapr Yazımı MÜDEK Prgram Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı İçerik MÜDEK Raprları Raprlamada Dikkat Edilmesi Gerekenler Frmat Üslup Terminlji Derinlik/Ayrıntı Düzeyi Yeterli Belgeleme Türkçe nin ve Yazım

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

.-_ TEKLİF MEKTUBU TÜRKİYE. Teklif Formu

.-_ TEKLİF MEKTUBU TÜRKİYE. Teklif Formu TÜRKİYE T_C_ Kaya! N: 142059 SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU _ v TRABZON ILl KAMU HASTANELER! BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi TEKLİF MEKTUBU Sayı 123618724/ 53 04.01.2016

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI a Caner Aspava Turizm Ptansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Prgramı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefke Yedidalga da prje kapsamında Online Satış

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2012 Yılı Eğitim ve Seminer Programı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2012 Yılı Eğitim ve Seminer Programı Kurumsal Ssyal Srumluluk Denetim ve Belgelendirme 2012 Yılı Eğitim ve Seminer Prgramı EĞİTİM PROGRAMI 2012 Eğitim Adı Tarih Eğitim Süresi Eğitim Yeri Sedex B Tipi Kullanıcı Eğitimi 02.07.2012 Yarım Gün

Detaylı

2015-2016 Erasmus+ Konsorsiyumu Staj Hareketliliği Başvuru İlanı

2015-2016 Erasmus+ Konsorsiyumu Staj Hareketliliği Başvuru İlanı 2015-2016 Erasmus+ Knsrsiyumu Staj Hareketliliği Başvuru İlanı Değerli Öğrencilerimiz, Erasmus+ Prgramı kapsamında, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Krdinatörlüğü nde TÜMSİAD, Hitit Üniversitesi ve Kastamnu

Detaylı

TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI

TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI X. ÜNİTE TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI BÜTÇE DÖNEMİ ( MALİ YIL ) Bütçenin uygulanma dönemine mali yıl denir. Bu süre genellikle bir yıldır ve takvim yılıyla

Detaylı

C176 Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi, 1995 (No. 176) 1

C176 Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi, 1995 (No. 176) 1 C176 Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi, 1995 (N. 176) 1 Madenlerde Güvenlik ve Sağlıkla ilgili Sözleşme (Yürürlüğe giriş tarihi: 5 Haziran 1998)Kabul ediliş: ILC nin 82. Oturumu, Cenevre (22 Haziran

Detaylı

ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECELERİ

ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECELERİ Bölüm B- Ortak Yüksek Lisans Dereceleri ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECELERİ ORTAK YÜKSEK LİSANS DERECESİNİN AMAÇLARI NELERDİR? Ortak Yüksek Lisans Derecesi aşağıda belirtilen amaçlara yöneliktir: Yükseköğretim

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN GETİRDİKLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN GETİRDİKLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN GETİRDİKERİ AHMET TOKAÇ Yönetim Danışmanı ve SMMM 20.02.2012 D eğerli üyelerimiz, değerli kurlarım, Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili srulması gereken sruları ve cevaplarını,

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU KULÜPLER ARASI TENİS LİGİ TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU KULÜPLER ARASI TENİS LİGİ TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU KULÜPLER ARASI TENİS LİGİ TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 16.03.2007 28.12.2009 Lig_1001 28.12.2010 Lig_1002 TTF Kulüpler Arası Tenis Ligi Talimatı

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2010 Yılı Eğitim ve Seminer Programı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2010 Yılı Eğitim ve Seminer Programı Kurumsal Ssyal Srumluluk Denetim ve Belgelendirme 2010 Yılı Eğitim ve Seminer Prgramı Eğitim Adı Tarih Eğitim Süresi Eğitim Yeri Ürün Güvenliği ve Kalite Sistem İç Denetçi 29&30 Mart 2010 2 Gün Intertek

Detaylı

ODEABANK SERMAYE PİYASASI HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ. I. Portföy Aracılığı Kapsamında Sunulacak İşlemler

ODEABANK SERMAYE PİYASASI HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ. I. Portföy Aracılığı Kapsamında Sunulacak İşlemler ODEABANK SERMAYE PİYASASI HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ Sermaye Piyasası Lisans Grubu 1. Prtföy Aracılığı 2. İşlem Aracılığı 3. Emir İletimine Aracılık 4. Sınırlı Saklama İlgili Sermaye Piyasası İşlemleri

Detaylı

1. KISA DÖNEM İKAMET İZNİ 1.1. Bilimsel Araştırma Amacıyla Gelecekler

1. KISA DÖNEM İKAMET İZNİ 1.1. Bilimsel Araştırma Amacıyla Gelecekler 1.1.1. İlk başvuru 1. KISA DÖNEM İKAMET İZNİ 1.1. Bilimsel Araştırma Amacıyla Gelecekler Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerden alınmış amacına uygun vize Yapacağı araştırmanın süresini ve yerini gösteren

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vdafne İnternetli Esnaf İndirim Kampanyası Taahhütnamesi (kısaca Vdafne ) tarafından sunulan İnternetli Esnaf İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya ) İnternetli Esnaf Small tarifesine ( Tarife 1 ) İnternetli

Detaylı

EYLÜL 2012 WORD 2010. Enformatik Bölümü

EYLÜL 2012 WORD 2010. Enformatik Bölümü EYLÜL 2012 WORD 2010 İÇERİK 1. 2. 3. 4. 5. Genel bilgiler Wrd ile neler yapabilirsiniz? Wrd penceresinin tanıtımı Sekmelerin tanıtımı Belgeler ile ilgili işlemler 6. Yeni bir belge luşturmak Varlan bir

Detaylı

/tßq-b TEKLİF MEKTUBU. TRABZON lll KAMU HASTANELER] BIRLIGI GENEL SEKRETERLICI Kanııni Eğitim Araştırma Hastanesi. Teklif Formu 28.12.2015.

/tßq-b TEKLİF MEKTUBU. TRABZON lll KAMU HASTANELER] BIRLIGI GENEL SEKRETERLICI Kanııni Eğitim Araştırma Hastanesi. Teklif Formu 28.12.2015. TC Kayıt N 139968 SAĞLIK BAKANLIĞI TURKIYE KAMU HASTANELER] KURUMU TRABZON lll KAMU HASTANELER] BIRLIGI GENEL SEKRETERLICI Kanııni Eğitim Aratırma Hastanesi TEKLİF MEKTUBU Sayı 123618724 /tßqb 28122015

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERASMUS+ PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERASMUS+ PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ ERASMUS+ PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ Persnel ders verme hareketliliği Türkiye de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü lan bir persnelin, prgram ülkelerinden birinde ECHE

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM GÜNCELLEMELER VE YÜRÜRLÜK TARİHLERİ BDS 260 Üst Yönetimden Srumlu Olanlarla Kurulacak İletişim

Detaylı

TROL BALIKÇILIG INDA RIṠK ÖNLEME VE TEKNOLOJIṠI TEMELLI EG IṪIṀ ARACI (DVD: GÜVENLI BALIKÇILIK) ES01-KA

TROL BALIKÇILIG INDA RIṠK ÖNLEME VE TEKNOLOJIṠI TEMELLI EG IṪIṀ ARACI (DVD: GÜVENLI BALIKÇILIK) ES01-KA GÜVENLİ BALIKÇILIK HABER BÜLTENİ Sayı 3, Mayıs 2016 TROL BALIKÇILIG INDA RIṠK ÖNLEME VE GÜVENLI K I ÇIṄ BI LIṠ IṀ VE I LETIṠ IṀ TEKNOLOJIṠI TEMELLI EG IṪIṀ ARACI (DVD: GÜVENLI BALIKÇILIK) 2014-1-ES01-KA202-004404

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALAR YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK DOKÜMANI

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALAR YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK DOKÜMANI T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALAR YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK DOKÜMANI ANKARA, 2009 i İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. KİRLENMİŞ SAHALAR YÖNETİM SİSTEMİ ANA BİLEŞENLERİ... 1

Detaylı

Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama

Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama UMS 26 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama Kontrol listesinin bu kısmı emeklilik fayda planlarına ilişkin mali tabloların

Detaylı

MÜDEK ve Akreditasyon Süreci Özeti. 31 Mayıs 2014 Mövenpick Hotel, Ankara

MÜDEK ve Akreditasyon Süreci Özeti. 31 Mayıs 2014 Mövenpick Hotel, Ankara MÜDEK ve Akreditasyn Süreci Özeti 31 Mayıs 2014 Mövenpick Htel, Ankara Sunum İçeriği MÜDEK - Kuruluş, Temel Özellikler, Yapı Değerlendirme ve Akreditasyn Süreci Özeti Değerlendirme Bulguları ve Snuçları

Detaylı

ARIZA PROSEDÜRÜ (Ek Form 3)

ARIZA PROSEDÜRÜ (Ek Form 3) ARIZA PROSEDÜRÜ Bakanlık birimlerinde kullanılmakta lan ürünlerin arızalanması halinde arıza, arızalı ürünün bulunduğu birimden srumlu Bilgi İşlem Müdürlüğüne, Bilgi İşlem Şefliğine veya Bilgi İşlem Bürsuna

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı Giriş Hatırlanacağı gibi 1980 ler tmasyn dönemiydi. Üretimde rbt kullanımı özellikle Batı ülkelerinde çk yaygındı. 1990 larda ise Tplam Kalite Yönetimi

Detaylı

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler:

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler: İçindekiler: ÇP lerde Hakemlik Prje tekliflerinin değerlendirilmesi Değerlendirme Süreci Evaluatin criteria applicable t Cllabrative prject prpsals Işbirliği Prjeleri Değerlendirme Kriterleri Evaluatin

Detaylı

AB Mali Eşik Değerlerini Anlamak

AB Mali Eşik Değerlerini Anlamak Dosya 5 Eylül 2016 Kamu Alımları AB Mali Eşik Değerlerini Anlamak İÇİNDEKİLER Mevcut eşik değerler Mali eşik değerler ne zaman belirlenir? Mali eşik değerlerin hesaplanmasında hangil ilkeler uygulanır?

Detaylı

EK 1: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ

EK 1: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ GEREKÇE VE AMAÇ EK 1: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ Madde 1. Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri (AYAÖ), Maltepe Üniversitesi nin yüksek öğretim kurumları arasında yüklenmiş

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 24/07/2014-138153 *BEL5MKJK* Sayı :37567810-109.07- Knu :Diğer (109.99) 2014-2015 Erasmus Öğr.Üyesi Hareketliliği FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE 2014-2015 akademik yılında Erasmus

Detaylı

MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 03-04 Ekim 2015, Ankara

MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 03-04 Ekim 2015, Ankara MÜDEK ve Akreditasyn Süreci Özeti MÜDEK Prgram Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 03-04 Ekim 2015, Ankara Sunum İçeriği MÜDEK - Kuruluş, Temel Özellikler, Yapı Değerlendirme ve Akreditasyn Süreci Özeti

Detaylı

Dayanışma Evi Küçük Projeler Programı. Açık Başvuru Çağrısı

Dayanışma Evi Küçük Projeler Programı. Açık Başvuru Çağrısı Dayanışma Evi Küçük Prjeler Prgramı Açık Başvuru Çağrısı Başvuruların teslimi için sn tarih: 8 Kasım 2013, 17.00 Cuma günü Kıbrıs saati ile 17.00 DİKKAT: Bu belge sınırlı bir teklif çağrısıdır. Uygunluk

Detaylı

Her bir kişi hayat kurtarmak için potansiyele sahip. İlk Yardım eğitimleri ve uygulamaları bu hedeflere ulaşmak için kullanılan zaruri kaynaklardır.

Her bir kişi hayat kurtarmak için potansiyele sahip. İlk Yardım eğitimleri ve uygulamaları bu hedeflere ulaşmak için kullanılan zaruri kaynaklardır. İLK YARDIM POLİTİKASI Giriş Bugün Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri dünyada en çk ilk yardım sağlayan derneklerdir. Bu hasta ve yaralılara ayrım yapmaksızın yaralı askerlere ilk yardım yapıldığı Slferin Savaşından

Detaylı

IV. Genç Beyinler Yeni Fikirler

IV. Genç Beyinler Yeni Fikirler IV. Genç Beyinler Yeni Fikirler Prje Pazarı ve Bitirme Prjeleri Ortak Sergisi 23 Mayıs 2015, İzmir Uluslararası Fuar Alanı - Kültürpark BİTİRME PROJELERİ SERGİSİ Ege Bölgesi Üniversitelerinin Bilgisayar

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI. Kalkınma Ajansları Tarafından Sağlanan Destekler İçin PROJE UYGULAMA REHBERİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI. Kalkınma Ajansları Tarafından Sağlanan Destekler İçin PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Kalkınma Ajansları Tarafından Sağlanan Destekler İçin PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Kalkınma Ajansları Tarafından Sağlanan Destekler İçin PROJE UYGULAMA

Detaylı

E-bildirge Başvuru Formları Temini 1. BAŞVURU FORMLARI NASIL TEMİN EDİLECEK?

E-bildirge Başvuru Formları Temini 1. BAŞVURU FORMLARI NASIL TEMİN EDİLECEK? E-bildirge Başvuru Frmları Temini 1. BAŞVURU FORMLARI NASIL TEMİN EDİLECEK? e-bildirge uygulaması ile ilgili larak aşağıda isimleri belirtilen bankalar tarafından içerisinde başvuru frmu, e-bildirge sözleşmesi,

Detaylı

Sirküler no: 081 İstanbul, 18 Temmuz 2011

Sirküler no: 081 İstanbul, 18 Temmuz 2011 Sirküler no: 081 İstanbul, 18 Temmuz 2011 Konu: Gelir İdaresi Başkanlığı ile mükellef arasında ilk Tek Taraflı Peşin Fiyatlandırma Anlaşması imzalandı Özet: Transfer fiyatlandırmasına yönelik düzenlemeler

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2016 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 3. HAFTA: PLANLAMA Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması, planlama aşamasıdır. Başarılı bir prje geliştirebilmek için prjenin

Detaylı

1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri

1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri AB eşleştirme Prjesi Türkiye Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Perfrmans Yönetimi KURS PROGRAMI 1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri TARİH : Kursun 1. kısmı: 30.5 17.6.2011 2. kısmı 04.07

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaran banka hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılacaktır.

DESTEK DOKÜMANI. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaran banka hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılacaktır. Ürün : GO Brdr-Tiger2Brdr-IK Bölüm : Brdr * Dkümanda GBrdr, Tiger2Brdr ve Đk kısaca Lg Đk ürünleri larak ifade edilmektedir. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaran banka hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılacaktır.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE VE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ

YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE VE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ Bölüm B Yükseköğretim öğrencilerine ve persneline yönelik hareketlilik prjesi YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE VE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ Bu hareketlilik prjesi, aşağıdaki faaliyetlerden birini

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. Vdafne Telekmünikasyn A.Ş. ye, Vdafne İnternetli Esnaf İndirim Kampanyası Taahhütnamesi Vdafne Telekmünikasyn A.Ş. (kısaca Vdafne ) tarafından sunulan İnternetli Esnaf İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya

Detaylı

3. Kalite Güvence Sisteminin Genel Yapısı ve Gözden Geçirilmesine İlişkin Değerlendirme

3. Kalite Güvence Sisteminin Genel Yapısı ve Gözden Geçirilmesine İlişkin Değerlendirme Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 2015 yılı Kalite Güvence Sistemi Gözden Geçirme Rapru 22 Nisan 2016 Bu rapr, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından naylanan, 01.11.2006 tarih

Detaylı

"Sivil Havacılık Komisyonu"na Öneriler

Sivil Havacılık Komisyonuna Öneriler 1 Nasıl? 2 3 "Sivil Havacılık Kmisynu"na Öneriler Önerileri Kaynağı: "ihtiyaç" ile değişim/gelişim düşüncesi luşur gelişir, ancak dğru "ihtiyaç" ile ilişkilendirilmiş değişim/gelişim in sürdürülebilirliği

Detaylı

2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU - 1 -

2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU - 1 - 2014 NĐSAN DÖNEMĐ DOÇENTLĐK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU ĐÇĐNDEKĐLER GENEL BĐLGĐLER BAŞVURU DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER ĐLE ĐLGĐLĐ AÇIKLAMALAR DOÇENTLĐK BĐLGĐ SĐSTEMĐ (DBS) DOÇENTLĐK ADAY BAŞVURU

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE YOLCULUK TERCİH YAPIYORUM /2017

ÜNİVERSİTEYE YOLCULUK TERCİH YAPIYORUM /2017 2017 ÜNİVERSİTEYE YOLCULUK TERCİH YAPIYORUM http://lalasahinpasamtal.meb.k12.tr 2016/2017 Sevgili öğrencilerimiz, Tercih stresinin hâkim lduğu şu günlerde sizlere yl göstermek istiyruz ve uzman görüşü

Detaylı