Ders Notlarının Creative Commons lisansı Feza BUZLUCA ya aittir. Lisans:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ders Notlarının Creative Commons lisansı Feza BUZLUCA ya aittir. Lisans: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/"

Transkript

1 Eşzamanlı (Senkron) Ardışıl Devrelerin Tasarlanması (Design) Bir ardışıl devrenin tasarlanması, çözülecek olan problemin sözle anlatımıyla (senaryo) başlar. Bundan sonra aşağıda açıklanan aşamalardan geçilerek eşzamanlı ardışıl devre tasarlanır ve gerçeklenir. Tasarım aşaması bilgisayar programı yazmaya benzer. Fiziksel dünyadaki problem ortaya konulduktan sonra uygun bir modelleme yapılarak çözüme giden yolun aranması gerekir. Bir ardışıl devrenin tasarlanması aşağıdaki adımlardan oluşur:. Çözülecek problemin (devrenin yapması gereken işin) sözle anlatımı. Burada belirsizlikleri ortadan kaldırmak için zaman diyagramı da çizilebilir. 2. Devrenin hangi modele (Mealy ya da Moore) göre tasarlanmasının uygun olacağına karar verilir. 3. Sonlu durumlu makineyi oluşturacak olan durumlar belirlenmeye çalışır. Kaç durum olacak, hangi giriş değerlerinde hangi durumlara geçilecek? Buna göre devrenin durum geçiş ve çıkış tabloları oluşturulur. Bu adımda, eğer kolaylık sağlayacaksa durum geçiş diyagramı da çizilebilir. Mümkünse durum indirgemesi yapılır. Burada amaç en az sayıda durum ile makinenin istenen işlevi yerine getirmesini sağlamaktır. Bu aşama program yazmaya benzer; bu nedenle sezgisel yaklaşım da gerektirir. Ders Notlarının Creative Commons lisansı Feza BULUCA ya aittir. Lisans: Yrd.Doç.Dr. Feza BULUCA Durum kodlaması: Durumlara ikili kodlar karşı düşürülür. Eğer durum sayısı n ise durum değişkeni sayısı (flip-flop sayısı) m aşağıdaki gibi hesaplanır. m= log 2 n Burada x tavan fonksiyonudur. Örneğin 4. = 5 ve 4. = 4 Durum geçiş ve çıkış tablosu gerçek durum değişkenleri değerleri kullanılarak oluşturulur. 5. Kullanılacak flip-flop tipine karar verilir. 6. Seçilen flip-flopların geçiş tablolarından yararlanılarak durum geçiş tablosuna uygun değerler yazılır ve flip-flopları sürme fonksiyonu (F) elde edilir. 7. Çıkış tablosundan çıkış fonksiyonu (G) elde edilir. 8. Fonksiyonlara ait kombinezonsal devreler dersin ilk bölümünde öğrenildiği şekilde en düşük maliyetle gerçeklenerek çizilir Yrd.Doç.Dr. Feza BULUCA 8.2

2 Eşzamanlı (Senkron) Devre Tasarım Örneği: Bir girişi () ve bir çıkışı () olan eşzamanlı ardışıl bir devre tasarlanacaktır. Devrenin girişi bir birini izleyen en az iki saat darbesi boyunca lojik 'da kaldıktan sonra, girişten lojik geldiği sürece devrenin çıkışı lojik olacaktır. Problemi daha iyi anlayabilmek için zamanlama diyagramı da çizilebilir. SAAT Devrenin, yukarıdaki zaman diyagramına uygun olarak çalışması isteniyorsa tasarımın Mealy modeline göre yapılması gerekir. Çünkü çıkış, girişteki değişimden hemen (saat işareti gelmeden) etkilenmektedir Yrd.Doç.Dr. Feza BULUCA 8.3. Sözle anlatımdan (zamanlama diyagramından) durum diyagramının oluşturulması. (Sezgisel yaklaşım, deneyim gerektirir.) Makine üç durum ile tasarlanabilir: A: Hiç sıfır gelmedi durumu B: Birinci sıfır geldi C: İkinci sıfır geldi 2. Durum geçiş tablosu S, S A B, A, B C, A, C C, A, / Durum Kodlaması: A: B: C: / (Farklı bir kodlama yapılabilir.) Durum değişkenleri: Q, Q / C A / =/= / B Q Q, Q Q,,,,,, øø,ø øø,ø Durum kodlaması farklı şekilde de yapılabilirdi. Örneğin A:, B:, C: olabilirdi. Bu durumda devrenin iç yapısı farklı olurdu. Ancak dışarıdan bakıldığında devre aynı işlevi yerine getirirdi Yrd.Doç.Dr. Feza BULUCA 8.4

3 3. Durum değişkenlerinin geçişlerinin belirlenmesi: Devrenin durum geçiş tablosundan yararlanılarak her durum değişkeninin (flipflopun) hangi geçişi yapacağı ayrı ayrı belirlenir. Yazımda kolaylık sağlamak için geçişlere simgesel isimler karşı düşürülerek tablolar yeniden düzenlenebilir. Q Q Q in geçişleri (değişimleri): simge QQ α β Böylece her durum değişkeninin (flipflopun) hangi durumda hangi giriş değeri için hangi geçişi yapacağı belirlenmiştir. Q Q, Durum geçiş tablosu Q Q,,,,,, øø,ø øø,ø Q Q Q ın geçişleri: Q Q Q Q ø ø ø ø Q Q Q Q Q Q Q Q α α β β β ø ø ø ø 2-29 Yrd.Doç.Dr. Feza BULUCA Kullanılacak flip-floplara karar verilmesi: Bu örnekte pozitif kenar tetiklemeli D tipi flip-floplar kullanılacaktır. Bir önceki (3.) adımda her flip-flopun hangi geçişi yapması gerektiği belirlenmişti. Bu aşamada seçilen flip-flopa istenilen bir geçişin yaptırılabilmesi için girişlerine hangi değerlerin uygulanması gerektiği araştırılacaktır. Bunun için kullanılacak flip-flopun geçiş tablosundan yaralanılaracaktır. D flip-flopu geçiş tablosu: simge QQ D α β Bu tablo D flip-flopunun belli bir durum değişikliğini yapması için girişlerine uygulanması gereken değerleri gösterir. Değişik tipteki flip-flopların geçiş tabloları da farklıdır. Görüldüğü gibi D flip-flopunun tablosu basittir. D girişine verilmesi gereken değer sonraki durum değişkeninin değeri ile aynıdır Yrd.Doç.Dr. Feza BULUCA 8.6

4 Durum geçiş tablolarına flip-flopun alması gereken giriş değerleri yerleştirilir. Q Q Q Q Q Q Q Q simge QQ D α α β α β β β ø ø ø ø D D Q Q Q Q ø ø ø ø İfadeleri kolaylıkla yazabilmek için yandaki tablolar Karnaugh diyagramı olarak oluşturulmuştur. Satır ve sütunlar Gray kodundadır. D = 'Q D = ' Böylece flip-flopları sürerek sonraki durumu belirleyen F fonksiyonu elde edilmiş oldu Yrd.Doç.Dr. Feza BULUCA Çıkış tablosu kullanılarak çıkış fonksiyonu G belirlenir. Q Q ø ø = 'Q F ve G fonksiyonları tasarlanırken, dersin ilk bölümlerinde öğrenilen kombinezonsal devre tasarımı yöntemleri (asal çarpımlar, seçenekler tablosu) uygulanmalıdır. Bu örnekteki fonksiyonlar basit olduğundan indirgemeye gerek kalmamıştır. 6. Devrenin lojik elemanlar ile gerçeklenip çizilmesi. D D Q Q D Q D Q Saat 2-29 Yrd.Doç.Dr. Feza BULUCA 8.8

5 Örnek: Aynı devrenin JK flip-flopları ile tasarlanması Tasarım 4. maddeye kadar aynı şekilde yapılacaktır. 4. Bu örnekte pozitif kenar tetiklemeli JK tipi flip-floplar kullanılacaktır. JK flip-flopu geçiş tablosu: simge QQ J K ø α ø β ø ø D flip-flopları yerine JK flip-floplarının kullanılması genellikle daha basit lojik fonksiyonların elde edilmesini sağlar. Ancak bu örnekteki devre zaten çok sade olduğundan daha fazla basitleşme sağlanmamaktadır. Durum geçiş tablosundan durum değişkenlerinin geçişleri 3. maddede belirlenmişti. Q Q, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q,, α,, α β,, β β øø,ø øø,ø ø ø ø ø 2-29 Yrd.Doç.Dr. Feza BULUCA 8.9 Durum geçiş tablolarına flip-flopun alması gereken giriş değerleri yerleştirilir. Q Q Q Q JK flip-flopu geçiş tablosu: Q Q Q Q simge QQ J K α ø α β α ø β β β ø ø ø ø ø ø J K Q Q Q Q ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø J = 'Q K = J Q Q Q Q ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø J = ' K K = Böylece flip-flopları sürerek sonraki durumu belirleyen F fonksiyonu elde edilmiş oldu Yrd.Doç.Dr. Feza BULUCA 8.

6 5. Çıkış tablosu kullanılarak çıkış fonksiyonu G belirlenir. Q Q ø ø = 'Q 6. Devrenin lojik elemanlar ile gerçeklenip çizilmesi. J K J K Q Q J J Q K Q K Saat 2-29 Yrd.Doç.Dr. Feza BULUCA 8. Flip-flopların geçiş tabloları: Eşzamanlı ardışıl devre tasarımında gerekli olduğundan değişik flip-flopların geçiş tabloları aşağıda verilmiştir. SR flip-flopu geçiş tablosu: simge QQ S R ø α β ø JK flip-flopu geçiş tablosu: simge QQ J K ø α ø β ø ø D flip-flopu geçiş tablosu: simge QQ D α β T flip-flopu geçiş tablosu: simge QQ T α β 2-29 Yrd.Doç.Dr. Feza BULUCA 8.2

7 Eşzamanlı (Senkron) Devre Tasarım Örneği 2: Moore Modeli Moore modeline göre tasarım yapılırken de önceki örneklerde gösterilmiş olan aşamalardan geçilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, çıkışların sadece durumlara bağlı olduğu, bu nedenle de her duruma bir çıkış değerinin karşı düşürüldüğüdür. Problem: İki girişi (,Y) bir çıkışı () olan eşzamanlı ardışıl bir devre tasarlanacaktır. Makinenin çalışmaya başlamasından itibaren girişlerden gelen değerlerinin sayısı 4 ün katları ise devrenin çıkışı değerini alacaktır. Aksi durumda çıkış olacaktır. Girişten hiç '' gelmemesi (sıfır tane) durumunda çıkış olacaktır. Çözüm: Devrenin modulo 4 işlemini gerçekleştirmesi ve kalan ise çıkışını yapması istenmektedir. Bu makine 4 adet durum ile gerçeklenebilir:. Kalan : S Çıkış sadece devre bu durumdayken '' olacaktır. 2. Kalan : S 3. Kalan 2: S2 4. Kalan 3: S Yrd.Doç.Dr. Feza BULUCA 8.3 Durum/çıkış tablosu: S Anlam S Y Sıfır tane S S S S2 S Bir tane S S S2 S3 S2 İki tane S2 S2 S3 S S3 Üç tane S3 S3 S S S Durum Kodlaması: S: S: S2: S3: Durum Değişkenleri: Q, Q Kodlanmış Durum/çıkış tablosu: Q Q QQ Y Q Y D Y QQ Q Y Q Y Q Y D Y QQ Q Y Q Y Q Y Q Y D Flip-flopları ile tasarım yapıldığında Q =D karakteristik fonksiyonundan yararlanılır. D= Q ' Y Q' Y Q ' Y' Q Y' D= Q' ' Y Q' Y' Q ' Y' Q' Y = Q' Q' 2-29 Yrd.Doç.Dr. Feza BULUCA 8.4

8 Eşzamanlı Devrelerin Gerçeklenmesinde Veri Seçicilerin Kullanılması Bir eşzamanlı ardışıl devre D flip-flopları ile tasarlanırsa, flip-flopların girişlerini süren fonksiyonun gerçeklenmesinde veri seçicilerin kullanılması daha uygun çözümlerin bulunmasını sağlayabilir. Bu yöntemde, Her D flip-flopunun girişi bir veri seçici ile sürülür. Veri seçicilerin seçme uçlarına, durum değişkenleri (flip-flopların çıkışları) bağlanır. Böylece bir veri seçici makinenin her durumu için girişlerinden birini seçmiş olur. Veri seçicicin veri girişlerine makinenin o durumdan sonra geçeceği durumun kodunu üretecek değerler bağlanır. Veri seçicilerin veri girişlerine uygulanacak değerler durum tablosunun satırlarından yararlanılarak bulunur. Bir önceki örnekte gerçeklenen devre bir sonraki yansıda veri seçiciler ile yeniden gerçeklenmiştir Yrd.Doç.Dr. Feza BULUCA 8.5 D girişlerine gelmesi gereken değerler: (Önceki örnekten alınmıştır.) D Y QQ Veri Seçiciye: Y Y ( Y) D Y QQ ( Y) Y Veri Seçiciye: Y ( Y) ( Y) Y I I I 2 I 3 4: VS s s D D Q Q Q ' I I I 2 I 3 s s 4: VS D Q D Q Q ' Saat 2-29 Yrd.Doç.Dr. Feza BULUCA 8.6

9 Sayıcı Tasarımı Belli bir sekansta sayım yapan sayıcılar eşzamanlı ardışıl devre olarak tasarlanırlar. Sayıcıların tasarlanmasında Moore modelinin kullanılması daha uygundur. Sayıcının üreteceği her sayı, bir durum olarak kabul edilir. Çıkışlar durum değişkenlerinden doğrudan elde edilir. Örnek: Aşağıda blok diyagramı gösterilen, bir adet denetim girişine () sahip sayıcıyı tasarlayınız. Sayıcı, doğal ikili sayı sisteminde düzeninde sayacaktır. 3'ten 'a geri dönülecektir. = olduğunda sayım ileriye doğru, = olduğunda geriye doğru yapılacaktır. İleri/geri Sayıcı z z saat Sayıcının çıkışları Yüksek anlamlı bit (MSB) Düşük anlamlı bit (LSB) 2-29 Yrd.Doç.Dr. Feza BULUCA 8.7 = Durum diyagramı: = = = = = = Durum değişkenleri ile çıkışlar aynı değerlere sahiptir. = Sayıcının D flip-flopları ile tasarlanması: Hatırlatma: Q =D D Q Q D = ' (Q Q) (Q Q)' D = Q Q Durum tablosu: Q Q Q Q Durum tablosunun aynı zamanda bir Karnaugh diyagramı olması için durumlar satırlara Gray koduna göre yerleştirilmiştir. D Q Q D = Q' Çıkışlar: = Q = Q 2-29 Yrd.Doç.Dr. Feza BULUCA 8.8

10 Sayıcının gerçeklenmesinde lojik bağlaçlar (VE, VEYA, YA_DA) kullanılabileceği gibi veri seçiciler de tercih edilebilir. Aşağıda D girişi ifadesi basit olduğu için ( D = Q' ) lojik kapı ile (bir adet tümleme) gerçeklenmiştir. D girişini sürmek için veri seçici kullanılmıştır. Hatırlatma: Veri seçicinin seçme uçlarına durum değişkenleri (Q Q ) bağlanacaktır. ' D Q Q Veri Seçiciye: ' ' D D Q Q I s s I 4: I 2 I 3 VS D D Q Q Saat 2-29 Yrd.Doç.Dr. Feza BULUCA 8.9 Örnek: Doğal ikili sayı sisteminde düzeninde sayan (6'ya sayıcı) ve bir adet denetim girişine () ait sayıcıyı tasarlayınız. = olduğunda sayım birer adım ileriye doğru, = olduğunda ikişer adım ileriye doğru yapılacaktır. Durum tablosu: = Q 2 Q Q = = Q = = 2 Q Q = = = = = = = ØØØ ØØØ ØØØ ØØØ Karnaugh diyagramı olarak düzenlenmiş durum tablosu: Q 2 Q Q Q Q 2 Q ØØØ ØØØ ØØØ ØØØ 2-29 Yrd.Doç.Dr. Feza BULUCA 8.2

11 Bu örnekte tasarımı T flip-floparı kullanarak yapalım. Hatırlatma: T flip-flopu geçiş tablosu: simge QQ T α β Q 2 Q Q Q Q 2 Q ØØØ ØØØ ØØØ ØØØ T 2 Q Q 2 Q Ø Ø Ø Ø T 2 ' = Q ' ' Q 2 ' Q ' T 2 = (Q ) (Q 2 Q ) T Q Q 2 Q Ø Ø Ø Ø T = Q 2 ' Q 2 ' Q T Q Q 2 Q Ø Ø Ø Ø T = ' 2-29 Yrd.Doç.Dr. Feza BULUCA 8.2 T 2 = (Q ) (Q 2 Q ) T = Q 2 ' Q 2 ' Q T = ' T 2 T Q Q 2 Q 2 ' 2 T T Q Q Q ' Q2 Q2' Q Q' Q Q' Saat T T Q Q Q ' 2-29 Yrd.Doç.Dr. Feza BULUCA 8.22

12 Eşzamanlı Devrelerin PAL ile Gerçeklenmesi Kombinezonsal devrelerde olduğu gibi eşzamanlı devrelerin de gerçeklenmesin de PAL elemanları kullanılabilir. Bunun için içinde flip-flop bulunan elemanlardan yararlanılır. Yandaki şekilde örnek olarak 6R8 PAL devresi gösterilmiştir Yrd.Doç.Dr. Feza BULUCA 8.23

BÖLÜM 9 (COUNTERS) SAYICILAR SAYISAL ELEKTRONİK. Bu bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır

BÖLÜM 9 (COUNTERS) SAYICILAR SAYISAL ELEKTRONİK. Bu bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır SYISL ELETRONİ ÖLÜM 9 (OUNTERS) SYIILR u bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır Sayıcılarda Mod kavramı senkron sayıcılar senkron yukarı sayıcı (Up counter) senkron aşağı sayıcı (Down counter) senkron

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ SAYICI VE KAYDEDİCİ DEVRELERİ 522EE0257 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

LOJİK İFADENİN VE-DEĞİL VEYA VEYA-DEĞİL LOJİK DİYAGRAMLARINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

LOJİK İFADENİN VE-DEĞİL VEYA VEYA-DEĞİL LOJİK DİYAGRAMLARINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ LOJİK İFADENİN VE-DEĞİL VEYA VEYA-DEĞİL LOJİK DİYAGRAMLARINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ Sayısal tasarımcılar tasarladıkları devrelerde çoğu zaman VE-Değil yada VEYA-Değil kapılarını, VE yada VEYA kapılarından daha

Detaylı

Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates And Logic Circuits)

Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates And Logic Circuits) Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates nd Logic Circuits) ÖLÜM 5 maçlar Lojik kapıları ve lojik devreleri tanıtmak Temel işlemler olarak VE, VEY ve DEĞİL işlemlerini tanıtıp, temel işlemleri gerçekleştirmek

Detaylı

LOJİK DEVRELER LABORATUARI DENEY FÖYLERİ

LOJİK DEVRELER LABORATUARI DENEY FÖYLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LOJİK DEVRELER LABORATUARI DENEY FÖYLERİ LABORATUARLAR HAKKINDA AÇIKLAMA Genel bilgi ve uyarılar:. Laboratuarlar programda

Detaylı

KON 314 KONTROL SİSTEM TASARIMI

KON 314 KONTROL SİSTEM TASARIMI KON 34 KONTROL SİSTEM TASARIMI PROJE 2 Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Mehmet Turan SÖYLEMEZ HAZIRLAYANLAR TAKIM 6 45437 Burak BEŞER 45442 Elif KÖKSAL 464 Muharrem ULU 4645 Birol ÇAPA Teslim Tarihi: 24.4.29 GİRİŞ

Detaylı

BÖLÜM 1 GENEL BĐLGĐLER

BÖLÜM 1 GENEL BĐLGĐLER BÖLÜM 1 GENEL BĐLGĐLER 1.1 Genel Endüstri devriminde görüldü ki ; kaliteyi arttırmak ve kütlesel (çok sayıda) üretim için mekanizasyon ve otomasyon uygulamalarına gerek vardır. Mekanizasyon sistemlerinde

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 1.1. GİRİŞ Bilgi dünyasında yoğun bir şekilde kullandığımız bilgisayarlar ile ortaya çıkan programlar günlük hayatta biz insanların işlerinde büyük kolaylıklar sağlamaktadırlar.

Detaylı

BERKLEY LOGISIM SİMÜLATÖRÜ İLE BİLGİSAYAR MİMARİSİ

BERKLEY LOGISIM SİMÜLATÖRÜ İLE BİLGİSAYAR MİMARİSİ BERKLEY LOGISIM SİMÜLATÖRÜ İLE BİLGİSAYAR MİMARİSİ Logisim ile Bilgisayar Mimarisi İçindekiler Bilgisayar Tasarımı ve Merkezi İşlem Birimi - Merkezi İşlem Birimi (Central Processing Unit -CPU) - 2'li Sistem

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Tablo Oluşturma Adımları İlişkilendirme Sorgu Oluşturma Sorgu Sihirbazı Sorgu Tasarımı Ölçüt ve Parametre Ekleme Sıralama İşlemleri TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II Bu üniteyi

Detaylı

BÖLÜM I PLC NİN TANITILMASI

BÖLÜM I PLC NİN TANITILMASI BÖLÜM I PLC NİN TANITILMASI 1.1 PLC (Programlanabilir Lojik Kontrolör) Nedir? Programlanabilir Mantıksal Denetleyici (Programmable Logic Controller PLC) analog-dijital giriş/çıkış bağlantıları aracılığıyla

Detaylı

BÖLÜM 1 MİKROİŞLEMCİLERİN YAPISI VE ÇALIŞMASI 1.GİRİŞ

BÖLÜM 1 MİKROİŞLEMCİLERİN YAPISI VE ÇALIŞMASI 1.GİRİŞ 1 BÖLÜM 1 MİKROİŞLEMCİLERİN YAPISI VE ÇALIŞMASI 1.GİRİŞ Günümüzde teknolojinin ilerlemesini inceleyecek olursak; bu ilerlemede hem araç hem de amaç olan özel bir elemanı keşfetmemiz uzun sürmez. Nedir

Detaylı

Şekil-1. Dr. Özgür AKIN

Şekil-1. Dr. Özgür AKIN Şekil-1 Dr. Özgür AKIN GİRİŞ Mikroişlemci Nedir? Mikroişlemcileri Birbirinden Ayıran Özellikler Mikroişlemciyi Oluşturan Birimler ve Görevleri Bellekler Mikrodenetleyiciler Mikroişlemci ve Mikrodenetleyiciler

Detaylı

Y a h y a D e m i r c a n

Y a h y a D e m i r c a n ALGORİTMA Algoritma; her tür ayrıntı göz önüne alınarak bir problemin çözüm yönteminin adım adım yazılmasıdır. Bu bir düzen içinde yapılır. Maddeler halinde sıralayacak olursak; 1- Algoritmanın bir başlangıcı

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ PLANLAMA

BİLGİSAYAR DESTEKLİ PLANLAMA İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi İnşaat Yönetimi Eğitim Semineri Serisi Harbiye BİLGİSAYAR DESTEKLİ PLANLAMA Hazırlayan : Dr. Murat KURUOĞLU İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Anabilim Dalı

Detaylı

BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. 3.1.Giriş

BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. 3.1.Giriş BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ 3.1.Giriş Bilim ve teknoloji ilerledikçe insan kas gücünün üretimdeki payı azaltmaktadır. Üretimi, makine ile veya insan gücüyle diye ayırsak, sürekli makine tarafı

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KODLAMAYA HAZIRLIK 482BK0123 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ PLC PROGRAMLAMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Endüstriyel Otomatik Kontrol Sistemleri Dönüştürücüler. Mustafa Türker GÜLTEPE mturkergultepe.com

Endüstriyel Otomatik Kontrol Sistemleri Dönüştürücüler. Mustafa Türker GÜLTEPE mturkergultepe.com Endüstriyel Otomatik Kontrol Sistemleri Dönüştürücüler Mustafa Türker GÜLTEPE mturkergultepe.com İÇİNDEKİLER D D.A.C Nedir? D.A.C Kavramlar D.A.C Yapısı D.A.C Devreleri A.D.C Nedir? A.D.C Yapısı 2 İÇİNDEKİLER

Detaylı

BFT10 AKÜ TEST CİHAZI*

BFT10 AKÜ TEST CİHAZI* BFT10 AKÜ TEST CİHAZI* TANITIM DÖKÜMANI *Bu dokümanda verilen resim,çizim ve diğer teknik bilgiler cihazların temel ortak özellikleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır ve modelden modele değişiklik

Detaylı

Endüstriyel Otomasyon Eğitim

Endüstriyel Otomasyon Eğitim Endüstriyel Otomasyon Eğitim Notları Yrd. Doç. Dr. Özgür Turay KAYMAKÇI S7 300 Temel Seviye S7 300 Temel Seviye Konu Başlıkları S7300 ün Genel Özellikleri S/300 ün Modüler Donanım Yapısı STEP 7 Simatic

Detaylı

KAM MEKANİZMASI İÇEREN KANCA TAHRİK MEKANİZMALARININ KİNEMATİK TASARIMI VE KANCA HAREKET EĞRİSİNİN ANALİZİ

KAM MEKANİZMASI İÇEREN KANCA TAHRİK MEKANİZMALARININ KİNEMATİK TASARIMI VE KANCA HAREKET EĞRİSİNİN ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 003 : 9 : : 53-6 KAM MEKANİZMASI

Detaylı

dinamo / bakım Plansız Periyodik Önleyici - Kestirimci Fabrika Bakım Planlama

dinamo / bakım Plansız Periyodik Önleyici - Kestirimci Fabrika Bakım Planlama dinamo / bakım Plansız Periyodik Önleyici - Kestirimci Fabrika Bakım Planlama 1 Fabrika Bakım Planlama Versiyon 2.0 Bu döküman Fabrika Bakım Planlama yazılımını kullanmak isteyen kişilerin bir senaryo

Detaylı

MB5002 NÜMERİK ANALİZ

MB5002 NÜMERİK ANALİZ MB500 NÜMERİK ANALİZ Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Emel YAVUZ DUMAN İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü c 01, Emel Yavuz Duman Tüm hakkı saklıdır. Bu notlar Örgün Öğretimde Uzaktan Öğretim

Detaylı

ENM424 Endüstride Bilgisayar Uygulamaları Ders Notları

ENM424 Endüstride Bilgisayar Uygulamaları Ders Notları Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ENM424 Endüstride Bilgisayar Uygulamaları Ders Notları Öğr. Gör. İrfan MACİT Adana,2006 Bölüm 1 Yazılım Mühendisliği ve

Detaylı

MİKROİŞLEMCİ (Microprocessor) NEDİR?

MİKROİŞLEMCİ (Microprocessor) NEDİR? MİKROİŞLEMCİ (Microprocessor) NEDİR? Merkezi İşlem Birimi, (CPU Central Processing Unit) olarak adlandırılır. Bilgisayar programının yapmak istediği işlemleri yürütür.(yerine getirir) CPU belleğinde bulunan

Detaylı

NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA. Yrd.Doç.Dr. Zeynep ORMAN ormanz@istanbul.edu.tr

NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA. Yrd.Doç.Dr. Zeynep ORMAN ormanz@istanbul.edu.tr NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA Yrd.Doç.Dr. Zeynep ORMAN ormanz@istanbul.edu.tr Nesne Tabanlı Programlama Kavramları Nesne Tabanlı Programlama (OOP) tekniği, gerçek dünyadaki somut nesnelerin bir yazılımın

Detaylı

3.3. İki Tabanlı Sayı Sisteminde Dört İşlem

3.3. İki Tabanlı Sayı Sisteminde Dört İşlem 3.3. İki Tabanlı Sayı Sisteminde Dört İşlem A + B = 2 0 2 1 (Elde) A * B = Sonuç A B = 2 0 2 1 (Borç) A / B = Sonuç 0 + 0 = 0 0 0 * 0 = 0 0 0 = 0 0 0 / 0 = 0 0 + 1 = 1 0 0 * 1 = 0 0 1 = 1 1 0 / 1 = 0 1

Detaylı

1. Bölüm İ.T.Ü. Eğitim Mikrobilgisayarının Tanıtımı

1. Bölüm İ.T.Ü. Eğitim Mikrobilgisayarının Tanıtımı 1. Bölüm İ.T.Ü. Eğitim Mikrobilgisayarının Tanıtımı 1.1 Giriş İTÜ Eğitim Mikrobilgisayarı (İTÜ-Eğit) MC6802 mikroişlemcisini kullanan bir eğitim ve geliştirme bilgisayarıdır. İTÜ-Eğit, kullanıcıya, mikrobilgisayarın

Detaylı

Algoritma. 19. yüzyılda Persli matematikçi Al- Khowarizmi (Al-Harezmi) tarafından bulunmuş ve onun adında türetilmiştir.

Algoritma. 19. yüzyılda Persli matematikçi Al- Khowarizmi (Al-Harezmi) tarafından bulunmuş ve onun adında türetilmiştir. Algoritma 19. yüzyılda Persli matematikçi Al- Khowarizmi (Al-Harezmi) tarafından bulunmuş ve onun adında türetilmiştir. Algoritma Problem çözmek için geliştirilen Adım adım çözüm yöntemidir. Verilen bir

Detaylı