KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM SİSTEMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM SİSTEMLERİ"

Transkript

1 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM SİSTEMLERİ Prof. Dr. Ali Balcı 1. Baskı i

2 Prof. Dr. Ali Balcı Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri ISBN: Kitaptaki tüm bölümlerin sorumluluğu yazarlarına aittir. 2007, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları, Pegem A Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ne aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri, kapak tasarımı mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz. Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır. Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları satın almamasını diliyoruz. 1. Baskı: Ağustos 2007 Yayın Yönetmeni: Gürsel Avcı Kapak Tasarımı: zulfin.eua Dizgi: Şakir Öncül Baskı: Baran Ofset Ankara Tel: (0312) Pegem A Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Adakale Sokak 4/1 Yenişehir ANKARA Tel: (312) Belgeç: (312) İnternet: E-posta: ii

3 ÖNSÖZ Karşılaştırma, özünde bir düşünme ve düşünceyi geliştirme yöntemidir. 5 kıtadan 22 ülke Türkiye ile karşılaştırmalı olarak karşılaştırmanın sağlayabileceği bir dizi yararı aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: Bir şeyin diğerine üstünlüğünün ya da ondan düşüklüğünün gösterilmesi. Bu, bir ölçüde bir şeyin daha iyi/kaliteli olduğu kanıtlanmış bir şeyle karşılaştırılması (benchmarking) olup onun geliştirilmesi gerekli boyut ya da öğelerinin gösterilmesidir. Bilinenle karşılaştırılarak bilinmeyen hakkında bilgi edinilmesi. Görünürde birbirine benzemeyen iki şeyin gerçekte ne kadar benzer olduğunun görülmesi ya da tersi olarak görünürde birbirine çok benzer iki şeyin gerçekte ne kadar ayrı/farklı olduklarının saptanması. Bir şeydeki değişimin ya da değişim derecesinin gösterilmesi. Karşılaştırmada amaç; benzerlik ya da ayrılıkları göstermek yanında açıklamak, ikna etmek ya da bilgilendirmektir. İki ülke eğitim sisteminin ya da bir ülke eğitim sisteminin diğer ülkelerin eğitim sistemleriyle karşılaştırılmasından da karşılaştırmanın, yukarıda belirtilen amaç ve yararlarının elde edilebileceği açıktır. O halde bu yazıya konu edilen ülkelerin eğitim sistemlerinin örgüt ve yönetimleri bakımından karşılaştırılması, anlamlı ve önemlidir. Eğitim sistemlerinin karşılaştırılmasında önemli bir nokta da karşılaştırma yaklaşımıdır. Karşılaştırma konusunda iki yaklaşımdan söz edilebilir: (1) İki ülke eğitim sisteminin belli ölçütler bakımından birebir karşılaştırılması yaklaşımı. Örneğin A ülkesi eğitim sisteminin B ülkesi eğitim sistemiyle amaç ve politika, yönetsel yapılanma ve yönetim- süreç bakımından karşılaştırılmasında; önce A ülkesi eğitim sisteminin amaç ve politikası ile B ülkesi eğitim sisteminin amaç ve politikası bire bir karşılaştırılır. Sonra da aynı karşılaştırma diğer iki ölçüte göre birebir yapılır. (2) Diğer yaklaşım ise A ve B ülkeleri eğitim sistemlerinin bütüncül olarak; yanı önce A ülkesi eğitim sisteminin amaç ve politikası, yönetsel yapılanması ve yönetimi- süreci betimlenir. Sonra da B ülkesi eğitim sisteminin iii

4 benzer olarak üç ölçüte göre betimlemesi yapılır. En sonra da bu iki sistem bu ölçütlere göre karşılaştırılır. Biz, hocası olduğumuz Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi doktora dersinde ve editörü olduğum bu çalışmada ikinci yolu benimsedik. Bu yol esasen alanın duayeni ve Türkiye de Eğitim Yönetimi alanının diğer ilkleri gibi Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi dersinin de ilk okutanı değerli hocam Prof. Dr. Ziya Bursalıoğlu nun benimsediği bir yaklaşımdı. Kendisine şükran duyuyoruz. Bu kapsamda Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi doktora dersindeki ülke incelemelerinde şöyle bir yol izlendi. Önce ilgili odak ülke eğitim sisteminin arka planının oluşturan coğrafi konumu, sosyal, siyasal, ekonomik ve tarihsel gelişimi genel çizgileriyle irdelendi. Sonra odak ülke eğitim sistemi, örgütün temel boyutları olan; (1) amaç ve politika, (2) yapılanma; (a) yönetsel yapılanma, (b) öğretim ya da okul sistemi yapılanması, (3) işlemesi-yönetimi ya da süreç ölçütlerine göre betimlendi. Sonra da odak ülke eğitim sistemi, bu ölçütlere göre Türk Eğitim Sistemi ile karşılaştırıldı. Derste sunulan ve her yönüyle eleştirilen bu çalışmalar geliştirilerek yayına uygun hale getirildi. Kitapta incelenen 23 ülke ile yazarları şöyledir: Türkiye, Mustafa Erdem; A.B.D, Fatih Mehmet Harmancı; Almanya, Züleyha Ertan Kantos; Avusturya, Hasan Basri Memduhoğlu; Belçika, Kürşad Yılmaz; Danimarka, Aydın Alkan; Endonezya, Hilmi Süngü; Fransa, Ali Erden; Güney Afrika, Hilmi Süngü; Güney Kore, Cemalettin İpek; Hindistan, Fatih Mehmet Harmancı; İrlanda, Abdurrahman İlgan; İspanya, Ali Erden; İtalya, Kürşad Yılmaz; Japonya, Ayten Memmedova Telci; Kanada, Murat Taşdan; Küba, Fatma Hamarat; Lüksemburg, Abdurrahman İlgan; Mısır, Ebru Oğuz; Özbekistan, Demet Gören Niron; Polonya, Murat Taşdan; Rusya, Ayten Memmedova Telci; Uganda, Demet Gören Niron. Özverili ve özenli çalışmaları için öğrenci ve meslektaşlarımı, kaliteli bir yayın gerçekleştirdikleri için de Pegem A takımını kutluyorum. Eserin öğrenci, öğretim elemanı, eğitim politikacısı ve uygulamacılarına yararlı olmasını diliyorum. iv

5 Temmuz 2007, Ankara Prof. Dr. Ali Balcı Editör v

6 BÖLÜMLER ve YAZARLARI 1. Bölüm: Türk Eğitim Sistemi Mustafa Erdem 2. Bölüm: Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Sistemi Fatih Mehmet Harmancı 3. Bölüm: Federal Almanya Cumhuriyeti Eğitim Sistemi Züleyha Ertan Kantos 4. Bölüm: Avusturya Eğitim Sistemi Hasan Basri Memduhoğlu 5. Bölüm: Belçika Eğitim Sistemi Kürşad Yılmaz 6. Bölüm: Danimarka Eğitim Sistemi Aydın Alkan 7. Bölüm: Endonezya Eğitim Sistemi Hilmi Süngü 8. Bölüm: Fransa Eğitim Sistemi Ali Erden 9. Bölüm: Güney Afrika Cumhuriyeti Eğitim Sistemi Hilmi Süngü 10. Bölüm: Güney Kore Eğitim Sistemi Cemalettin İpek 11. Bölüm: Hindistan Eğitim Sistemi Fatih Mehmet Harmancı 12. Bölüm: İrlanda Eğitim Sistemi Abdurrahman İlgan 13. Bölüm: İspanya Eğitim Sistemi Ali Erden vi

7 14. Bölüm: İtalya Eğitim Sistemi Kürşad Yılmaz 15. Bölüm: Japonya Eğitim Sistemi Ayten Memedova Telci 16. Bölüm: Kanada Eğitim Sistemi Murat Taşdan 17. Bölüm: Küba Eğitim Sistemi Fatma Hamarat 18. Bölüm: Lüksemburg Eğitim Sistemi Abdurrahman İlgan 19. Bölüm: Mısır Arap Cumhuriyeti Eğitim Sistemi Ebru Oğuz 20. Bölüm: Özbekistan Cumhuriyeti Eğitim Sistemi Demet Niron Gören 21. Bölüm: Polonya Cumhuriyeti Eğitim Sistemi Murat Taşdan 22. Bölüm: Rusya Eğitim Sistemi Ayten Memedova Telci 23. Bölüm: Uganda Cumhuriyeti Eğitim Sistemi Demet Niron Gören vii

8 İÇİNDEKİLER Önsöz...iii Bölümler ve Yazarları... v İçindekiler...vii Şekiller Listesi...xx Tablolar Listesi...xxi 1. Bölüm TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ (ss: 1 33) Sosyal ve Siyasal Yapılanması... 1 Türk Eğitim Sisteminin Amaç ve Politikaları... 2 Türk Eğitim Sisteminin Yapılanması... 6 Yönetsel Yapılanma... 6 Okul Sistemi Yapılanması Örgün Eğitim Okul Öncesi Eğitim İlköğretim Ortaöğretim Yükseköğretim Yaygın Eğitim Çıraklık Eğitimi Özel Eğitim Öğretmen Yetiştirme Türk Eğitim Sisteminin Süreç Boyutu Sonuç Yararlanılan Kaynaklar viii

9 2. Bölüm AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ EĞİTİM SİSTEMİ (ss: 35 54) Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Yapısı ABD Eğitim Sisteminin Amaç ve İlkeleri ABD Eğitim Sisteminin Yapılanması Yönetsel Yapılanma ABD Eğitim Sisteminde Okul Sistemi Yapılanması Yaygın Eğitim Öğretmen Eğitimi ABD Eğitim Sisteminin Süreç Boyutu ABD ve Türk Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması Sonuç Yararlanılan Kaynaklar Bölüm FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ EĞİTİM SİSTEMİ (ss: 55 78) Federal Almanya Cumhuriyeti Eğitim Sisteminin Tarihi Gelişimi Federal Almanya Cumhuriyeti Eğitim Sisteminin Amaçları Federal Almanya Cumhuriyeti Eğitim Sisteminin Yapılanması Yönetsel Yapılanma Okul Sistemi Yapısı Federal Almanya Cumhuriyeti'nde Mesleki Eğitim Sistemi Yabancıların Eğitimi Özel Eğitim Öğretmen Yetiştirme Alman Eğitiminde Yönlendirme Etkinlikleri Federal Almanya Cumhuriyeti Eğitiminde Süreç Boyutu Türk ve Alman Eğitim Sisteminin Karşılaştırılması Eğitimin Yapısı Yönetim Şekli Eğitimin Planlanması Öğretimin İçeriği Sonuç Yararlanılan Kaynaklar ix

10 4. Bölüm AVUSTURYA EĞİTİM SİSTEMİ (ss: ) Avusturya'nın Demografik Yapısı ve Sosyal-Siyasal Yapılanması Eğitim sisteminin Tarihsel Gelişimi Eğitimin Bugünkü Genel Durumu Eğitimin Amaçları ve İlkeleri Okulöncesi Eğitimin Amaçları Ortaöğretimin Amaçları Yükseköğretimin Amaçları Eğitim Sisteminin Yapısı Yönetsel Yapılanma Okul Sisteminin Yapılanması Okulöncesi Eğitim İlköğretim (Volkschule) Ortaöğretim Yükseköğretim Eğitim Sisteminin Yönetim Süreci Eğitim Finansmanı Öğretmen Yetiştirme Türkiye ve Avusturya Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması Yararlanılan Kaynaklar Bölüm BELÇİKA EĞİTİM SİSTEMİ (ss: ) Giriş Sosyal ve Siyasal Yapı Belçika Eğitim Sistemi Belçika Eğitim Sisteminin Amaçları ve Temel İlkeleri Belçika Eğitim Sisteminin Yapısı Belçika-Flaman Topluluğu Eğitim Sisteminin Yönetim Yapısı x

11 Belçika-Fransız Topluluğu Eğitim Sisteminin Yönetim Yapısı Belçika-Alman Topluluğu Eğitim Sisteminin Yapısı Belçika Eğitim Sistemi Okul Sistemi Yapısı Okulöncesi Eğitim Belçika'da Zorunlu Eğitim İlköğretim Ortaöğretim Yükseköğretim Öğretmen Eğitimi Özel Eğitim Türk Eğitim Sistemi ile Belçika Eğitim Sisteminin Karşılaştırılması Yararlanılan Kaynaklar Bölüm DANİMARKA EĞİTİM SİSTEMİ (ss: ) Giriş Danimarka'nın Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Yapısı Danimarka Eğitim Sisteminin Amaçları Danimarka Eğitim Sisteminin Yapı Boyutu Yönetsel Yapılanma Danimarka'da İlköğretim Danimarka'da Ortaöğretim Danimarka'da Yükseköğretim Hizmetiçi Eğitim ve Ar-Ge Danimarka Eğitim Sisteminin Süreç Boyutu Danimarka Eğitim Sisteminin İklim (Hava) Boyutu Danimarka Eğitim Sistemi ile Türkiye Eğitim Sisteminin Karşılaştırılması 150 Sonuç Yararlanılan Kaynaklar xi

12 7. Bölüm ENDONEZYA EĞİTİM SİSTEMİ (ss: ) Giriş Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Yapılanma Endonezya Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları ve Amaçları Endonezya Eğitim Sisteminin Yapılanması Endonezya Eğitim Sisteminin İdari Yapılanması Endonezya Eğitim Sisteminde Okulların Yapılanması Eğitim Sisteminin Yönetimi Endonezya Eğitim Sisteminin Türk Eğitim Sistemi ile Karşılaştırılması Sonuç Yararlanılan Kaynaklar Bölüm FRANSA EĞİTİM SİSTEMİ (ss: ) Sosyal ve Siyasal Yapılanma Eğitim Sisteminin Amaç ve Politikaları Eğitimin Sisteminin Yapılanması Eğitim Sisteminin Yönetimi (Süreç) Fransa Eğitim Sistemi ile Türk Eğitim Sisteminin Karşılaştırılması Sonuç Yararlanılan Kaynaklar Bölüm GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ EĞİTİM SİSTEMİ (ss: ) Giriş Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Yapılanma Güney Afrika Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları ve Amaçları Güney Afrika Eğitimim Sisteminin Yapılanması Güney Afrika Eğitim Sisteminin İdari Yapılanması xii

13 Okulların Yapılanması Eğitim Sisteminin Yönetimi Güney Afrika Eğitim Sisteminin Türk Eğitim Sistemi ile Karşılaştırılması 208 Sonuç Yararlanılan Kaynaklar Bölüm GÜNEY KORE EĞİTİM SİSTEMİ (ss: ) Giriş Coğrafi Yapı ve Sosyal Göstergeler Tarih Yönetim Eğitim Sistemi Eğitimin Tarihi Gelişimi Eğitimde Amaç ve Yasal Temeller Eğitim Kademeleri Okulöncesi Eğitim İlköğretim Ortaöğretim Yükseköğretim Öğretmen Yetiştirme Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitimleri Öğretmenlerin Sosyal Hakları Özel Eğitim Yaşam Boyu Eğitim Eğitim Sisteminin Yönetim Yapısı ve İşleyişi Yerel Eğitim Ofisleri Eğitim Konseyleri Eğitim Bütçesi Güney Kore Eğitim Sistemi ile Türkiye Eğitim Sisteminin Karşılaştırılması Kaynaklar xiii

14 11. Bölüm HİNDİSTAN EĞİTİM SİSTEMİ (ss: ) Giriş Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Yapısı Hindistan Eğitim Sistemi Hindistan Eğitim Sisteminin Amaç ve İlkeleri Hindistan Eğitim Sisteminin Yapısı Yönetsel Yapılanma Hindistan Eğitim Sisteminde Okul Sistemi Yapılanması Hindistan Eğitim Sisteminin Süreç Boyutu Hindistan ve Türk Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması Sonuç Yararlanılan Kaynaklar Bölüm İRLANDA EĞİTİM SİSTEMİ (ss: ) Giriş İrlanda Eğitim Sisteminin Amaçları İrlanda Eğitim Sisteminin Yapısı Yönetsel Yapılanması Okul Sisteminin Yapısı İrlanda Eğitim Sisteminin Denetim Yapısı İrlanda Eğitim Sisteminin Yönetimi Okulöncesi Eğitim İlköğretim Ortaöğretim Ziraat ve Savunma Bakanlıklarına Bağlı Okullar Yükseköğrenim İrlanda Eğitim Sistemiyle Türkiye Eğitim Sisteminin Karşılaştırılması Amaçlar Bakımından Yapı Bakımından xiv

15 İşleyiş Bakımından Sonuç Yararlanılan Kaynaklar Bölüm İSPANYA EĞİTİM SİSTEMİ (ss: ) Sosyal ve Siyasal Yapılanma Eğitim Sisteminin Amaç ve Politikaları Eğitim Sisteminin Yapılanması Yönetsel Yapılanma Okul Sistemi Yapılanması Üniversiteler Eğitimin Yönetimi (Süreç Boyutu) İspanya Eğitim Sistemi ile Türk Eğitim Sisteminin Karşılaştırılması Yararlanılan Kaynaklar Bölüm İTALYA EĞİTİM SİSTEMİ (ss: ) Giriş Sosyal ve Siyasal Yapı İtalya Eğitim Sistemi İtalya Eğitim Sisteminin Amaçları ve Temel İlkeleri İtalya Eğitim Sisteminin Yönetsel Yapısı ve Genel Özellikleri Yönetsel Yapılanma Okul Sistemi Yapılanması Okul Sisteminin Yönetimi Yetişkin Eğitimi Öğretmenlerin Yetiştirilmesi Türk Eğitim Sistemi ile İtalyan Eğitim Sisteminin Karşılaştırılması Yararlanılan Kaynaklar xv

16 15. Bölüm JAPONYA EĞİTİM SİSTEMİ (ss: ) Giriş Japon Eğitim Sisteminin Amaç ve Politikası Eğitim Sisteminin Yönetsel Yapılanması Eğitim Sisteminin Örgütsel Yapısı Japon Eğitim Sisteminin Okul Yapısı ve İşleyişi İlköğretim Ortaöğretim Eğitim Sisteminin Yönetimi Akademik Yıl Eğitim Finansmanı Öğretmen Eğitimi Programın Okullarda Uygulanması Japon ve Türk Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması Sonuç Yararlanılan Kaynaklar Bölüm KANADA EĞİTİM SİSTEMİ (ss: ) Giriş Kanada Eğitim Sisteminin Amaçları Okul Öncesi Eğitimin Amaçları İlköğretimin Amaçları Ortaöğretimin Amaçları Yükseköğretimin Amaçları Kanada Eğitim Sisteminin Yapısı Kanada Eğitim Sisteminin İdari Yapılanması Okul Sistemi Yapılanması xvi

17 Kanada Eğitim Sisteminde Yönetim Süreci Kanada Eğitim Sistemi ile Türk Eğitim Sisteminin Karşılaştırılması Sonuç Yararlanılan Kaynaklar Bölüm KÜBA EĞİTİM SİSTEMİ (ss: ) Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Yapısı Küba Eğitim Sisteminin Politika, İlke ve Amaçları Felsefi Temelleri Temel İlkeleri Amaçları Küba Eğitim Sisteminin Yapısı İdari Yapılanma Okul Sisteminin Yapısı Küba Eğitim Sisteminin Yönetimi, Süreç Boyutu Türk Eğitim Sistemi ile Küba Eğitim Sisteminin Karşılaştırılması Yararlanılan Kaynaklar Bölüm LÜKSEMBURG EĞİTİM SİSTEMİ (ss: ) Giriş Lüksemburg Eğitim Sisteminin Amaçları Okulöncesi Eğitimin Amacı İlköğretimin Amacı Ortaöğretimin Amacı Lüksemburg Eğitim Sisteminin Yapısı Bakanlık Yapısı Okul Sisteminin Yapısı xvii

18 Lüksemburg Eğitim Sisteminin İşleyişi Eğitim Bakanlığının İşleyişi Okulöncesi ve İlkokulun İşleyişi Ortaöğretimin İşleyişi Yükseköğretimin İşleyişi Türkiye Eğitim Sistemi ile Lüksemburg Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması Sonuç Yararlanılan Kaynaklar Bölüm MISIR ARAP CUMHURİYETİ EĞİTİM SİSTEMİ (ss: ) Sosyal ve Siyasal Yapılanması Mısır Eğitim Sisteminin Amaçları Mısır Eğitim Sisteminin Yapısı Okul Sisteminin Yapısı Hazırlık Eğitimi Özel Eğitim Mısır'da El-Ezher Eğitim Sistemi Mısır Eğitim Sisteminde Yönetim Süreci Yönetsel Yapılanma Mısır Eğitim Sisteminin Türk Eğitim Sistemi ile Karşılaştırılması Kaynakça Bölüm ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ EĞİTİM SİSTEMİ (ss: ) Giriş Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Yapısı Özbekistan Cumhuriyeti Eğitim Sisteminin Amaçları Okul Öncesi Eğitimin (Mektepgeçe Terbiye) Amaçları Genel Eğitimin (Umumiy Talim) Amaçları xviii

19 Okul Dışı Eğitimin (Mektepten Taşgari Talim) Amaçları Mesleki ve Teknik Eğitimin (Hüner ve Teknika Talimi) Amaçları Ön Lisans Eğitiminin (Orta Mahsus Talim) Amaçları Yüksek Öğretimin (Aliy Taliminin) Amaçları Özbekistan Cumhuriyeti Eğitim Sisteminin Yapısı İdari Yapılanma Okul Sistemi Yapılanması Özbekistan Cumhuriyeti Eğitim Sisteminin Süreç Boyutu Özbekistan Cumhuriyeti Eğitim Sisteminin İklim Boyutu Özbekistan Cumhuriyeti Eğitim Sistemi ile Türk Eğitim Sisteminin Karşılaştırılması Sonuç Yararlanılan Kaynaklar Bölüm POLONYA CUMHURİYETİ EĞİTİM SİSTEMİ (ss: ) Giriş Polonya Eğitim Sisteminin Amaçları Okul Öncesi Eğitimin Amaçları İlköğretimin Amaçları Orta öğretimin Amaçları Yükseköğretimin Amaçları Yetişkin Eğitimin Amaçları Polonya Eğitim Sisteminin Yapısı İdari Yapılanması Okul Sisteminin Yapılanması Polonya Eğitim Sisteminde Yönetim Süreci Polonya Eğitim Sistemi ile Türkiye Eğitim Sisteminin Karşılaştırılması Sonuç Yararlanılan Kaynaklar xix

20 22. Bölüm RUSYA EĞİTİM SİSTEMİ (ss: ) Giriş Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Yapısı Rusya Eğitim Sisteminin Amaç ve Politikası Eğitim Sisteminin Yapısı Yönetsel Yapılanma Rusya'da Okul Sistemi Yapılanması Rusya Eğitim Sistemi Yönetim Süreci Öğretmen Eğitimi Eğitim Finansmanı Eğitimin Denetimi Rusya ve Türkiye Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması Yararlanılan Kaynaklar Bölüm UGANDA CUMHURİYETİ EĞİTİM SİSTEMİ (ss: ) Giriş Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Yapı Uganda Cumhuriyeti Eğitim Sisteminin Amaçları İlköğretimin Amaçları Ortaöğretimin Amaçları Yükseköğretimin Amaçları Uganda Cumhuriyeti Eğitim Sisteminin Yapısı İdari Yapılanma Okul Sistemi Yapılanması Uganda Cumhuriyeti Eğitim Sisteminin Süreç Boyutu Uganda Cumhuriyeti Eğitim Sisteminin İklim Boyutu Uganda Cumhuriyeti Eğitim Sistemi ile Türk Eğitim Sisteminin Karşılaştırılması Sonuç Yararlanılan Kaynaklar xx

21 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1.1: Milli Eğitim Bakanlığı Örgüt Şeması... 8 Şekil 1.2: Milli Eğitim Bakanlığı Taşta Örgüt Şeması Şekil 1.3: Türk Eğitim Sistemi Şekil 2.1: ABD'de Okul Sistemi Yapılanması Şekil 2.2: En Fazla Tercih Edilen Lisans Eğitimleri Şekil 2.3: İlköğretim ve Orta Öğretimde Eğitimin Finansmanı Şekil 2.4: Devlet Üniversiteleri ve Özel Üniversitelerin Finansmanı Şekil 3.1: Alman Eğitim Sisteminin Temel Yapısı Şekil 4.1: Avusturya Eğitim Sistemi ve Okul Kademeleri Şekil 5.1: Belçika Eğitim Sistemi Şekil 5.2: Belçika Flaman Topluluğu Eğitim Sisteminde Okul Sisteminin Yapısı Şekil 5.3: Belçika Fransız Topluluğu Eğitim Sisteminde Okul Sisteminin Yapısı Şekil 5.4: Belçika Alman Topluluğu Eğitim Sisteminde Okul Sisteminin Yapısı Şekil 6.1: Danimarka Eğitim Sisteminde Öğretim Basamakları Şekil 7.1: Endonezya Eğitim Sisteminin Yönetsel Yapısı Şekil 7.2: Endonezya Okul Sistemi Şekil 8.1: Okul Sisteminin Yapısı Şekil 9.1: Güney Afrika Milli Eğitim Sisteminin Yapılanması Şekil 10.1: Güney Kore Haritası Şekil 10.2: Kore Eğitim Sisteminin Yapısı Şekil 11.1: Hindistan Eğitim Sisteminin Okul Yapısı Şekil 13.1: İspanya Eğitim ve Bilim Bakanlığı Örgüt Şeması Şekil 13.2: İspanya Okul Sisteminin Yapısı Şekil 14.1: İtalyan Eğitim Bakanlığı Örgüt Yapısı Şekil 14.2: İtalyan Eğitim Sisteminde Öğretim Kademeleri Şekil 16.1: Kanada Okul Sisteminin Yapısı Şekil 17.1: Küba Eğitim (Okul) Sistemi Şekil 18.1: Lüksemburg Okul Yapısı Sistemi Şekil 20. 1: Özbekistan Cumhuriyeti Eğitim (Okul) Sistemi Şekil 21.1: Polonya Okul Sisteminin Yapısı Şekil 23.1: Uganda Eğitim ve Spor Bakanlığı nın Örgütsel Yapılanması Şekil 23.2: Uganda Eğitim Öğretim Sistemi xxi

22 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1.1: Öğretim Yılında Okulöncesi Eğitim Kademesinde Okul, Öğrenci ve Öğretmen Sayıları Tablo 1.2: Öğretim Yılında İlköğretim Kademesinde Okul, Öğrenci ve Öğretmen Sayıları Tablo 1.3: Öğretim Yılında Ortaöğretim Kademesinde Okul, Öğrenci ve Öğretmen Sayıları Tablo 1.4: Öğretim Yılında Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kademesinde Okul, Öğrenci ve Öğretmen Sayıları Tablo 1.5: Öğretim Yılı Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Tıpta İhtisas Öğrenci Sayısı Tablo 2.1: Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Sistemi ile Türkiye Eğitim Sistemlerinin Amaç Boyutunda Karşılaştırması Tablo 2.2: Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Sistemi ile Türkiye Eğitim Sistemlerinin Yapı Boyutunda Karşılaştırması Tablo 2.3: Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Sistemi ile Türkiye Eğitim Sistemlerinin Süreç Boyutunda Karşılaştırması Tablo 4.1: Avusturya nın Demografik Yapısı (2005) Tablo 4.2: Avusturya Eğitim Sistemi ile İlgili Bazı Veriler (2005) Tablo 4.3: Okulöncesi Eğitime İlişkin Bazı Veriler (2005) Tablo 4.4: İlköğretime İlişkin Bazı Veriler (2005) Tablo 4.5: Ortaöğretime İlişkin Bazı Veriler (2005) Tablo 4.6: Yükseköğretime İlişkin Bazı Veriler (2005) Tablo 5.1: Flaman Yerel Toplumu Bakanlığı Tablo 5.2: Fransız Yerel Toplumu Bakanlığı Tablo 5.3: Belçika Flaman Topluluğu Eğitim Sisteminde Öğrenci, Öğretmen ve Okul Sayıları (1997) Tablo 5.4: Belçika Flaman Topluluğu Eğitim Sisteminde Yükseköğretimde Öğrenci, Öğretim Elemanı ve Okul Sayıları (1997) Tablo 5.5: Belçika Fransız Topluluğu Eğitim Sisteminde Öğrenci, Öğretmen ve Okul Sayıları ( ) Tablo 5.6: Belçika Alman Topluluğu Eğitim Sisteminde İlköğretim Eğitim Öğrenci, Öğretmen ve Okul Sayıları ( ) Tablo 6.1: Danimarka Eğitim Sistemi ile Türkiye Eğitim Sisteminin Karşılaştırılması xxiii

23 Tablo 7.1: Endonezya daki Örgün Eğitim Kurumları ve Bunların Sayıları Tablo 7.2: Endonezya Eğitim Sisteminin Türk Eğitim Sistemi ile Karşılaştırılması Tablo 8.1: Fransa Eğitim Sistemi ile Türkiye Eğitim Sisteminin Amaç Boyutunda Karşılaştırması Tablo 8.2: Fransa Eğitim Sistemi ile Türkiye Eğitim Sisteminin Yapı Boyutunda Karşılaştırması Tablo 8.3: Fransa Eğitim Sistemi ile Türkiye Eğitim Sisteminin Süreç Boyutunda Karşılaştırması Tablo 9.1: Güney Afrika Cumhuriyetine Ait Temel Ekonomik Göstergeler Tablo 9.2: Güney Afrika Okul Sistemi Tablo 9.3: Yılları Arasında Yerel Yönetim Bütçelerinde Eğitim Harcamalarının Yüzdesi Tablo 9.4: Güney Afrika Eğitim Sisteminin Türk Eğitim Sistemi ile Karşılaştırılması Tablo 10.1: Güney Kore Bütçesinin (Konsolide Bütçe) Sektörlere Göre Dağılımı Tablo 10.2: Güney Kore Eğitim Bütçesinin Kendi İçinde Dağılımı Tablo 11.1: İlköğretim ve Orta Öğretim Okullarının Yönetim Kaynakları Tablo 11.2: Nüfus ve Okur Yazarlık Durumu Tablo 11.3: Hindistan Eğitim Sistemi ile Türkiye Eğitim Sistemlerinin Amaç Boyutunda Karşılaştırması Tablo 11.4: Hindistan Eğitim Sistemi ile Türkiye Eğitim Sistemlerinin Yapı Boyutunda Karşılaştırması Tablo 11.5: Hindistan Eğitim Sistemi ile Türkiye Eğitim Sistemlerinin Süreç Boyutunda Karşılaştırması Tablo 12.1: İrlanda Eğitim Sistemi Tablo 12.2: İrlanda Okul Sistemi İçerisindeki Eğitim Öğretim Yılındaki Öğrenci, Okul Sayısı ve Öğretmen Sayısı Tablo 13.1: Ortaöğretim II. Devrede Öğrenim Alanları ve Bölümleri Tablo 13.2: İspanya Eğitim Sistemi ile Türkiye Eğitim Sisteminin Amaç Boyutunda Karşılaştırması Tablo 13.3: İspanya Eğitim Sistemi ile Türkiye Eğitim Sisteminin Yapı Boyutunda Karşılaştırması Tablo 13.4: İspanya Eğitim Sistemi ile Türkiye Eğitim Sisteminin Süreç Boyutunda Karşılaştırması xxiv

24 Tablo 14.1: Okulöncesi Eğitim Okul, Öğrenci, Öğretmen Sayıları, Öğrenci / Öğretmen ve Brüt Okullaşma Oranı ( Öğretim Yılı) Tablo 14.2: İlköğretim Düzeyinde Okul, Sınıf, Öğrenci, Öğretmen Sayıları ve Öğrenci / Öğretmen, Öğrenci / Sınıf ve Brüt Okullaşma Oranı ( Öğretim Yılı) Tablo 14.3: Ortaöğretim Düzeyinde (I. Devre) Okul, Öğrenci, Öğretmen Sayıları ve Öğrenci / Öğretmen, Öğrenci / Sınıf ve Brüt Okullaşma Oranı ( Öğretim Yılı) Tablo 14.4: İtalya Eğitim Sisteminde Ortaöğretim Düzeyindeki Okul Türleri ve Sayıları ( Öğretim Yılı) Tablo 14.5: Ortaöğretim Düzeyinde (II. Devre) Okul, Öğrenci, Öğretmen Sayıları ve Öğrenci / Öğretmen, Öğrenci / Sınıf ve Brüt Okullaşma Oranı ( Öğretim Yılı) Tablo 14.6: Ortaöğretim Düzeyinde (II. Devre) Okul, Öğrenci, Öğretmen Sayıları ve Öğrenci / Öğretmen, Öğrenci / Sınıf ve Brüt Okullaşma Oranı ( Öğretim Yılı) Tablo 15.1: Ulusal ve Devlet Okulları İçin Eğitim Harcamaları Tablo 15.2: Her Eğitim Düzeyindeki Kayıtlı Öğrenci Oranları Tablo 18.1: Genel Liselerdeki Alanlar Tablo 18.2: Mesleki Teknik Ortaöğretimdeki Alanlar Tablo 18.3: Eğitim Öğretim Yılında Öğrenci ve Öğretmen Sayıları Tablo 18.4: Türkiye Eğitim Sistemi ile Lüksemburg Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması Tablo 19.1: Mısır Eğitim Sisteminin Okul Yapısı Tablo 20.1: Yıllarına Göre Okul Öncesi Eğitimi Kurum ve Öğrenci Sayıları, Okullaşma Oranları ve Kurum Sayısının Yeterliliği Tablo 20.2: Yıllarına Göre Genel Eğitim Okul ve Öğrenci Sayıları Tablo 20.3: Yıllarına Göre Mesleki ve Teknik Eğitim Enstitüleri, Kolej ve Genel Okul Sayıları Tablo 20.4: Yıllarına Göre Yüksek Eğitim Enstitüleri ve Üniversiteler ile Öğrenci Sayıları Tablo 21.1: Polonya da İlköğretim Okul Türleri Tablo 21.2: Polonya da Ortaöğretim Okul Türleri Tablo 21.3: Polonya da 1., 2. ve 3. Sınıflar (1. Aşama) Haftalık Ders Saati xxv

25 Tablo 21.4: Polonya da 4.,5. ve 6. Sınıflar Arası (2. Aşama) Haftalık Ders Saati Tablo 23.1: Sınıfa ve Cinsiyete Göre Okul Öncesi Eğitime Erişim Tablo 23.2: Mezuniyet Derecelerine ve Cinsiyete Göre Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Sayıları Tablo 23.3: Yılları Arasında İlköğretim Öğrencileri, Okulları, Sınıfları, Öğretmenleri, Kitapları ve Kılavuz Kitap Rakamları Tablo 23.4: Tavsiye Edilen Bir Haftalık İlköğretim Programı Tablo 23.5: Okul Çeşidine ve Cinsiyete Göre Ortaöğretim Okullarına Erişim Oranları xxvi

26 Türk Milli Eğitim Sistemi 1 BÖLÜM TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ Mustafa ERDEM Sosyal ve Siyasal Yapılanması Türkiye, km 2 lik yüzölçümüne sahiptir. % 3'lük bölümünün yer aldığı Avrupa'daki topraklarına Trakya, yüzölçümünün % 97'lik bölümün oluşturan Asya'daki topraklarına ise Anadolu denilmektedir. Türkiye nin kara sınırlarının uzunluğu km 2, deniz sınırlarının uzunluğu da km dir. Türkiye merkezden yönetim esasına dayalı yönetilir. Ülkenin yönetsel hizmetleri, merkezi yönetim yanında il özel idareleri; belediyeler ve köyler gibi kamu tüzel kişiliğine, görevlerine, yetkilerine ve malvarlığına sahip yerinden yönetim örgütleri tarafından yürütülür (TBMM, 1982, md. 126,127). Türkiye, Ortadoğu'nun en yoğun nüfusa sahip ülkesidir Yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre Türkiye nin toplam nüfusu 67,8 milyonu bulmuştur. Nüfusunun 33,6 milyonunu kadınlar, 34,2 milyonunu erkekler oluşturmaktadır. Yıllık nüfus artış hızı, döneminde binde 18,3 dür döneminde bu oranın binde 14,5 e düşmesi beklenmektedir (DİE, 2000). Türkiye genç nüfuslu bir ülkedir. Toplam nüfus içerisinde 0 14 yaş grubunun payı % 30, yaş grubunun payı % 64,4 ve 65 ve üstü yaş grubunun payı % 5,6 dır. Bu oranlar Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırıldığında, 0 14 yaş grubunun toplam nüfus (BYEGM, 2005) içerisindeki payının % 17,2 ile Türkiye oranının yarısına eşit olduğu görülmektedir. 65 ve üstü yaş grubunun ise, toplam nüfus içerisindeki

27 Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Sistemi 35 BÖLÜM AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ EĞİTİM SİSTEMİ Fatih Mehmet Harmancı Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Yapısı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 9,629,091 kilometre karelik geniş bir alana ve 278,058,881 kişilik bir nüfusa sahip, 50 eyaletten meydana gelen bir ülkedir. İlk yazılı anayasasına 17 Eylül 1787 tarihinde sahip olan Amerika Birleşik devletleri çoğulcu demokrasiye dayalı, başkanlık sistemiyle yönetilen Federal bir Cumhuriyettir (http://www.geocities.com/allnetweb/abd.htm). Her eyaletin kendisinin seçtiği valisi, meclisi, anayasası, mahkemesi ve bütçesi vardır. Bütün eyaletler sınırları içerisinde vergi toplama ve kanun çıkarma yetkisine sahiptir. Federal hükümet ulusal düzeyde savunma, ekonominin yönetimi ve uluslar arası ilişkilerden sorumludur. Siyasal sistemde Başkan yürütmenin başkanınıdır. Başkan, her dört yılda bir halkın seçtiği delegeler tarafından seçilir. Başkana en fazla yardımcı olan birimler başkan yardımcısı, kabine ve yürütme örgütüdür. Yürütme örgütü; Başkan ın doğrudan temas halinde olduğu Beyaz Saray Ofisi, Bütçe Ofisi, İktisadi Danışmanlar Konseyi, Ulusal Havacılık ve Uzay Konseyi, Planlama Ofisi gibi organlardan oluşur. ABD de iki tip meclis vardır. Bunlardan birincisi olan Senato her bir eyaletten seçilen iki senatörden oluşur. İkinci

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM SİSTEMLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM SİSTEMLERİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM SİSTEMLERİ ve TÜRKİYE EĞİTİM SİSTEMİYLE KARŞILAŞTIRMALAR Yrd. Doç. Dr. Aysun Erginer Yrd. Doç. Dr. Aysun Erginer Avrupa Birliği Eğitim Sistemleri ISBN: 9944-919-30-6 2006, Pegem A

Detaylı

Farklı Ülkelerde Coğrafya Eğitimi ve Öğretimi. Editörler Ramazan ÖZEY Yusuf KILINÇ Murat ATEŞ

Farklı Ülkelerde Coğrafya Eğitimi ve Öğretimi. Editörler Ramazan ÖZEY Yusuf KILINÇ Murat ATEŞ Farklı Ülkelerde Coğrafya Eğitimi ve Öğretimi Editörler Ramazan ÖZEY Yusuf KILINÇ Murat ATEŞ Editörler: Prof. Dr. Ramazan ÖZEY Yrd. Doç. Dr. Yusuf KILINÇ Yrd. Doç. Dr. Murat ATEŞ FARKLI ÜLKELERDE COĞRAFYA

Detaylı

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi 2009/2010 TR European Commission 1. Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Bilgiler ve Eğilimler... 8 1.1. Tarihsel Görünüm... 8 1.1.1. Siyasal ve Sosyal Gelişmeler... 8 1.1.2.

Detaylı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ EĞİTİM SİSTEMİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA AMERICAN EDUCATION SYSTEM: A COMPARATIVE STUDY

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ EĞİTİM SİSTEMİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA AMERICAN EDUCATION SYSTEM: A COMPARATIVE STUDY AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ EĞİTİM SİSTEMİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA AMERICAN EDUCATION SYSTEM: A COMPARATIVE STUDY Gökhan BAŞ* *Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim

Detaylı

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008 Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Ankara, Türkiye Katkıda bulunanlar: Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara,

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN İSPANYA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN. ARAŞTIRMACI M. Serdar SEZER

A.ERDAL SARGUTAN İSPANYA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN. ARAŞTIRMACI M. Serdar SEZER İspanya Sağlık Sistemi 1281 İSPANYA SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMACI M. Serdar SEZER 1282 Ülkelerin Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri İspanya Sağlık Sistemi

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN AVUSTURYA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN AVUSTURYA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Avusturya Sağlık Sistemi 359 AVUSTURYA SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Arif ARAS Atıf UZUN Can KOSANOĞLU Mustafa BAKIR M. Halil ÖZKAN 360 Ülkelerin

Detaylı

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. Türkiye Eğitim Meclisi Sektör Raporu 2014 ISBN : 978-605-137-443-7 TOBB Yayın No : 2015/244 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu 1 TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 I.GİRİŞ... 6 II. DURUM ANALİZİ... 8 II.1. DÜNYADA

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN 3. Baskı Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ISBN: 975-6802-10-3 2007, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları, Pegem A Yayıncılık

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN HOLLANDA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN HOLLANDA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Hollanda Sağlık Sistemi 1181 HOLLANDA SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Ersin KARABULUT Yakup ÖZDEMİR Oktay SARIÇOBAN Mehmet TOSUN Selahattin SÖZEN

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN FRANSA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN FRANSA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Fransa Sağlık Sistemi 983 FRANSA SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Eshabil AKPINAR Emrah ÖZTEPE Mahmut YAŞAR Ömer KÖSE Yasin ORUN 984 Ülkelerin Karşılaştırmalı

Detaylı

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003 Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Ankara, Türkiye Katkıda bulunan: Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN NORVEÇ SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN NORVEÇ SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Norveç Sağlık Sistemi 2061 NORVEÇ SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Ali EFE Davut Zafer TAPAN Erdal DEMİR Kasım ATASEVER Mehmet GÜRBÜZ 2062 Ülkelerin

Detaylı

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ. ve TRB1 BÖLGESİNDE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN KURULABİLİRLİĞİ

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ. ve TRB1 BÖLGESİNDE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN KURULABİLİRLİĞİ VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ve TRB1 BÖLGESİNDE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN KURULABİLİRLİĞİ Hazırlayan: Dr. Sertaç HOPOĞLU- Uzman Fırat Kalkınma Ajansı Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi MALATYA, EKİM 2012

Detaylı

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Pegem A Yayınları, 2002 Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem A Yayıncılık Tic. Ltd. Şti.'ne aittir. Anılan kuruluş un izni alınmadan kitabın

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN MAKEDONYA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN MAKEDONYA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Makedonya Sağlık Sistemi 1881 MAKEDONYA SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Mürsel BATGA Sinan BULUT Ahmet ŞİMŞEK 1882 Ülkelerin Karşılaştırmalı Sağlık

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 6.1.8. Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlıkları

İÇİNDEKİLER. 6.1.8. Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlıkları İÇİNDEKİLER Sunuş Kırgız Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 1. Kuruluşu 2. Statüsü 3. Misyonu 4. Vizyonu 5. Ana İlkeleri ve Değerleri 6. İdari Yapı 6.1 Üniversite Yönetim

Detaylı

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Summary in Turkish Bir Bakışta Eğitim: OECD Göstergeleri - 2006 Türkçe Özet Bir Bakışta Eğitim, eğitimciler, politika yapıcılar, öğrenciler ve velilere

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Editörler: Prof. Dr. Servet Özdemir Prof. Dr. Hasan Bacanlı Murat Sözer TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN )

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN ) KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ( HANNOVER VE KÖLN ) Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 BÖLÜM I ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.Ülke Kimliği... 4 1.2. Siyasi ve İdari Sistem... 5 1.3.

Detaylı

BÖLÜM 3. İSTANBUL İL BÜTÜNÜ ARAŞTIRMA BULGULARI

BÖLÜM 3. İSTANBUL İL BÜTÜNÜ ARAŞTIRMA BULGULARI BÖLÜM 3. İSTANBUL İL BÜTÜNÜ ARAŞTIRMA BULGULARI 33 3.1. KONUM 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Türkiye nin yedi coğrafi bölgesinden biri olan ve Balkan Yarımadası ile Anadolu arasında

Detaylı

İsviçre (Basel) Okul Sistemi -Okul Sistemleriyle İlgili Farklı Bir Model- Yrd. Doç. Dr. Asım ARI

İsviçre (Basel) Okul Sistemi -Okul Sistemleriyle İlgili Farklı Bir Model- Yrd. Doç. Dr. Asım ARI İsviçre (Basel) Okul Sistemi -Okul Sistemleriyle İlgili Farklı Bir Model- Yrd. Doç. Dr. Asım ARI i Yrd. Doç. Dr. Asım ARI İSVİÇRE (BASEL) OKUL SİSTEMİ ISBN 9944-919-12-8 2006, Öğreti* Pegem A Yayıncılık

Detaylı

AYDIN - DENİZLİ - MUĞLA

AYDIN - DENİZLİ - MUĞLA TR32 Düzey 2 Bölgesi AYDIN - DENİZLİ - MUĞLA 21-213 Bölge Planı TR32 Düzey 2 Bölgesi (Aydın - Denizli - Muğla) 21-213 Bölge Planı www.geka.org.tr TR32 Düzey 2 Bölgesi (Aydın - Denizli - Muğla) 21-213 Bölge

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE BÜLTENİ

HOLLANDA ÜLKE BÜLTENİ HOLLANDA ÜLKE BÜLTENİ HOLLANDA NIN EKONOMİK YAPISI VE TÜRKİYE İLE TİCARİ İLİŞKİLERİ* *Ekonomi Bakanlığı Lahey Ticaret Müşarvirliği yıllık raporundan alınmıştır. *Ekonomi Bakanlığı Sofya Ticaret Müşarvirliği

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM. Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM. Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi Mayıs 2007 145. Yıl Yayınları Dünyada ve Türkiye de Yüksek Denetim Dr. H.Ömer Köse Gözden Geçirilmiş İkinci Basım Mayıs 2007

Detaylı

TEKSTİL & KONFEKSİYON SEKTÖRLERİ AÇISINDAN İSPANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER

TEKSTİL & KONFEKSİYON SEKTÖRLERİ AÇISINDAN İSPANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER TEKSTİL & KONFEKSİYON SEKTÖRLERİ AÇISINDAN İSPANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ EYLÜL 2011 İÇİNDEKİLER I. İSPANYA HAKKINDA GENEL

Detaylı

AVRUPA ÜLKELERİNDE ve TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SİSTEMLERİ 1

AVRUPA ÜLKELERİNDE ve TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SİSTEMLERİ 1 AVRUPA ÜLKELERİNDE ve TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SİSTEMLERİ 1 ENTRY SYSTEMS OF HİGHER EDUCATİON İN EUROPEAN COUNTRYS AND TURKEY Filiz GÖLPEK 2 Kenan UĞURLUGELEN 3 Öz Dünyanın birçok ülkesinde yükseköğretim

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN İSVİÇRE SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN İSVİÇRE SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN İsviçre Sağlık Sistemi 1381 İSVİÇRE SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Mesut BÜYÜKYILMAZ Cuma KÖYSÜREN Serkan HATİPOĞLU Tahsin ÇAKIR Mehmet ÖZTÜRK 1382

Detaylı

Halı Pazarı Olarak ALMANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ TEKSTİL, DERİ VE HALI ŞUBESİ

Halı Pazarı Olarak ALMANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ TEKSTİL, DERİ VE HALI ŞUBESİ Halı Pazarı Olarak ALMANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ TEKSTİL, DERİ VE HALI ŞUBESİ ARALIK 2014 İÇİNDEKİLER Halı Pazarı Olarak ALMANYA I. ALMANYA HAKKINDA

Detaylı