KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM SİSTEMLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM SİSTEMLERİ"

Transkript

1 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM SİSTEMLERİ Prof. Dr. Ali Balcı 1. Baskı i

2 Prof. Dr. Ali Balcı Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri ISBN: Kitaptaki tüm bölümlerin sorumluluğu yazarlarına aittir. 2007, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları, Pegem A Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ne aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri, kapak tasarımı mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz. Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır. Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları satın almamasını diliyoruz. 1. Baskı: Ağustos 2007 Yayın Yönetmeni: Gürsel Avcı Kapak Tasarımı: zulfin.eua Dizgi: Şakir Öncül Baskı: Baran Ofset Ankara Tel: (0312) Pegem A Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Adakale Sokak 4/1 Yenişehir ANKARA Tel: (312) Belgeç: (312) İnternet: E-posta: ii

3 ÖNSÖZ Karşılaştırma, özünde bir düşünme ve düşünceyi geliştirme yöntemidir. 5 kıtadan 22 ülke Türkiye ile karşılaştırmalı olarak karşılaştırmanın sağlayabileceği bir dizi yararı aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: Bir şeyin diğerine üstünlüğünün ya da ondan düşüklüğünün gösterilmesi. Bu, bir ölçüde bir şeyin daha iyi/kaliteli olduğu kanıtlanmış bir şeyle karşılaştırılması (benchmarking) olup onun geliştirilmesi gerekli boyut ya da öğelerinin gösterilmesidir. Bilinenle karşılaştırılarak bilinmeyen hakkında bilgi edinilmesi. Görünürde birbirine benzemeyen iki şeyin gerçekte ne kadar benzer olduğunun görülmesi ya da tersi olarak görünürde birbirine çok benzer iki şeyin gerçekte ne kadar ayrı/farklı olduklarının saptanması. Bir şeydeki değişimin ya da değişim derecesinin gösterilmesi. Karşılaştırmada amaç; benzerlik ya da ayrılıkları göstermek yanında açıklamak, ikna etmek ya da bilgilendirmektir. İki ülke eğitim sisteminin ya da bir ülke eğitim sisteminin diğer ülkelerin eğitim sistemleriyle karşılaştırılmasından da karşılaştırmanın, yukarıda belirtilen amaç ve yararlarının elde edilebileceği açıktır. O halde bu yazıya konu edilen ülkelerin eğitim sistemlerinin örgüt ve yönetimleri bakımından karşılaştırılması, anlamlı ve önemlidir. Eğitim sistemlerinin karşılaştırılmasında önemli bir nokta da karşılaştırma yaklaşımıdır. Karşılaştırma konusunda iki yaklaşımdan söz edilebilir: (1) İki ülke eğitim sisteminin belli ölçütler bakımından birebir karşılaştırılması yaklaşımı. Örneğin A ülkesi eğitim sisteminin B ülkesi eğitim sistemiyle amaç ve politika, yönetsel yapılanma ve yönetim- süreç bakımından karşılaştırılmasında; önce A ülkesi eğitim sisteminin amaç ve politikası ile B ülkesi eğitim sisteminin amaç ve politikası bire bir karşılaştırılır. Sonra da aynı karşılaştırma diğer iki ölçüte göre birebir yapılır. (2) Diğer yaklaşım ise A ve B ülkeleri eğitim sistemlerinin bütüncül olarak; yanı önce A ülkesi eğitim sisteminin amaç ve politikası, yönetsel yapılanması ve yönetimi- süreci betimlenir. Sonra da B ülkesi eğitim sisteminin iii

4 benzer olarak üç ölçüte göre betimlemesi yapılır. En sonra da bu iki sistem bu ölçütlere göre karşılaştırılır. Biz, hocası olduğumuz Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi doktora dersinde ve editörü olduğum bu çalışmada ikinci yolu benimsedik. Bu yol esasen alanın duayeni ve Türkiye de Eğitim Yönetimi alanının diğer ilkleri gibi Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi dersinin de ilk okutanı değerli hocam Prof. Dr. Ziya Bursalıoğlu nun benimsediği bir yaklaşımdı. Kendisine şükran duyuyoruz. Bu kapsamda Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi doktora dersindeki ülke incelemelerinde şöyle bir yol izlendi. Önce ilgili odak ülke eğitim sisteminin arka planının oluşturan coğrafi konumu, sosyal, siyasal, ekonomik ve tarihsel gelişimi genel çizgileriyle irdelendi. Sonra odak ülke eğitim sistemi, örgütün temel boyutları olan; (1) amaç ve politika, (2) yapılanma; (a) yönetsel yapılanma, (b) öğretim ya da okul sistemi yapılanması, (3) işlemesi-yönetimi ya da süreç ölçütlerine göre betimlendi. Sonra da odak ülke eğitim sistemi, bu ölçütlere göre Türk Eğitim Sistemi ile karşılaştırıldı. Derste sunulan ve her yönüyle eleştirilen bu çalışmalar geliştirilerek yayına uygun hale getirildi. Kitapta incelenen 23 ülke ile yazarları şöyledir: Türkiye, Mustafa Erdem; A.B.D, Fatih Mehmet Harmancı; Almanya, Züleyha Ertan Kantos; Avusturya, Hasan Basri Memduhoğlu; Belçika, Kürşad Yılmaz; Danimarka, Aydın Alkan; Endonezya, Hilmi Süngü; Fransa, Ali Erden; Güney Afrika, Hilmi Süngü; Güney Kore, Cemalettin İpek; Hindistan, Fatih Mehmet Harmancı; İrlanda, Abdurrahman İlgan; İspanya, Ali Erden; İtalya, Kürşad Yılmaz; Japonya, Ayten Memmedova Telci; Kanada, Murat Taşdan; Küba, Fatma Hamarat; Lüksemburg, Abdurrahman İlgan; Mısır, Ebru Oğuz; Özbekistan, Demet Gören Niron; Polonya, Murat Taşdan; Rusya, Ayten Memmedova Telci; Uganda, Demet Gören Niron. Özverili ve özenli çalışmaları için öğrenci ve meslektaşlarımı, kaliteli bir yayın gerçekleştirdikleri için de Pegem A takımını kutluyorum. Eserin öğrenci, öğretim elemanı, eğitim politikacısı ve uygulamacılarına yararlı olmasını diliyorum. iv

5 Temmuz 2007, Ankara Prof. Dr. Ali Balcı Editör v

6 BÖLÜMLER ve YAZARLARI 1. Bölüm: Türk Eğitim Sistemi Mustafa Erdem 2. Bölüm: Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Sistemi Fatih Mehmet Harmancı 3. Bölüm: Federal Almanya Cumhuriyeti Eğitim Sistemi Züleyha Ertan Kantos 4. Bölüm: Avusturya Eğitim Sistemi Hasan Basri Memduhoğlu 5. Bölüm: Belçika Eğitim Sistemi Kürşad Yılmaz 6. Bölüm: Danimarka Eğitim Sistemi Aydın Alkan 7. Bölüm: Endonezya Eğitim Sistemi Hilmi Süngü 8. Bölüm: Fransa Eğitim Sistemi Ali Erden 9. Bölüm: Güney Afrika Cumhuriyeti Eğitim Sistemi Hilmi Süngü 10. Bölüm: Güney Kore Eğitim Sistemi Cemalettin İpek 11. Bölüm: Hindistan Eğitim Sistemi Fatih Mehmet Harmancı 12. Bölüm: İrlanda Eğitim Sistemi Abdurrahman İlgan 13. Bölüm: İspanya Eğitim Sistemi Ali Erden vi

7 14. Bölüm: İtalya Eğitim Sistemi Kürşad Yılmaz 15. Bölüm: Japonya Eğitim Sistemi Ayten Memedova Telci 16. Bölüm: Kanada Eğitim Sistemi Murat Taşdan 17. Bölüm: Küba Eğitim Sistemi Fatma Hamarat 18. Bölüm: Lüksemburg Eğitim Sistemi Abdurrahman İlgan 19. Bölüm: Mısır Arap Cumhuriyeti Eğitim Sistemi Ebru Oğuz 20. Bölüm: Özbekistan Cumhuriyeti Eğitim Sistemi Demet Niron Gören 21. Bölüm: Polonya Cumhuriyeti Eğitim Sistemi Murat Taşdan 22. Bölüm: Rusya Eğitim Sistemi Ayten Memedova Telci 23. Bölüm: Uganda Cumhuriyeti Eğitim Sistemi Demet Niron Gören vii

8 İÇİNDEKİLER Önsöz...iii Bölümler ve Yazarları... v İçindekiler...vii Şekiller Listesi...xx Tablolar Listesi...xxi 1. Bölüm TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ (ss: 1 33) Sosyal ve Siyasal Yapılanması... 1 Türk Eğitim Sisteminin Amaç ve Politikaları... 2 Türk Eğitim Sisteminin Yapılanması... 6 Yönetsel Yapılanma... 6 Okul Sistemi Yapılanması Örgün Eğitim Okul Öncesi Eğitim İlköğretim Ortaöğretim Yükseköğretim Yaygın Eğitim Çıraklık Eğitimi Özel Eğitim Öğretmen Yetiştirme Türk Eğitim Sisteminin Süreç Boyutu Sonuç Yararlanılan Kaynaklar viii

9 2. Bölüm AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ EĞİTİM SİSTEMİ (ss: 35 54) Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Yapısı ABD Eğitim Sisteminin Amaç ve İlkeleri ABD Eğitim Sisteminin Yapılanması Yönetsel Yapılanma ABD Eğitim Sisteminde Okul Sistemi Yapılanması Yaygın Eğitim Öğretmen Eğitimi ABD Eğitim Sisteminin Süreç Boyutu ABD ve Türk Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması Sonuç Yararlanılan Kaynaklar Bölüm FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ EĞİTİM SİSTEMİ (ss: 55 78) Federal Almanya Cumhuriyeti Eğitim Sisteminin Tarihi Gelişimi Federal Almanya Cumhuriyeti Eğitim Sisteminin Amaçları Federal Almanya Cumhuriyeti Eğitim Sisteminin Yapılanması Yönetsel Yapılanma Okul Sistemi Yapısı Federal Almanya Cumhuriyeti'nde Mesleki Eğitim Sistemi Yabancıların Eğitimi Özel Eğitim Öğretmen Yetiştirme Alman Eğitiminde Yönlendirme Etkinlikleri Federal Almanya Cumhuriyeti Eğitiminde Süreç Boyutu Türk ve Alman Eğitim Sisteminin Karşılaştırılması Eğitimin Yapısı Yönetim Şekli Eğitimin Planlanması Öğretimin İçeriği Sonuç Yararlanılan Kaynaklar ix

10 4. Bölüm AVUSTURYA EĞİTİM SİSTEMİ (ss: ) Avusturya'nın Demografik Yapısı ve Sosyal-Siyasal Yapılanması Eğitim sisteminin Tarihsel Gelişimi Eğitimin Bugünkü Genel Durumu Eğitimin Amaçları ve İlkeleri Okulöncesi Eğitimin Amaçları Ortaöğretimin Amaçları Yükseköğretimin Amaçları Eğitim Sisteminin Yapısı Yönetsel Yapılanma Okul Sisteminin Yapılanması Okulöncesi Eğitim İlköğretim (Volkschule) Ortaöğretim Yükseköğretim Eğitim Sisteminin Yönetim Süreci Eğitim Finansmanı Öğretmen Yetiştirme Türkiye ve Avusturya Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması Yararlanılan Kaynaklar Bölüm BELÇİKA EĞİTİM SİSTEMİ (ss: ) Giriş Sosyal ve Siyasal Yapı Belçika Eğitim Sistemi Belçika Eğitim Sisteminin Amaçları ve Temel İlkeleri Belçika Eğitim Sisteminin Yapısı Belçika-Flaman Topluluğu Eğitim Sisteminin Yönetim Yapısı x

11 Belçika-Fransız Topluluğu Eğitim Sisteminin Yönetim Yapısı Belçika-Alman Topluluğu Eğitim Sisteminin Yapısı Belçika Eğitim Sistemi Okul Sistemi Yapısı Okulöncesi Eğitim Belçika'da Zorunlu Eğitim İlköğretim Ortaöğretim Yükseköğretim Öğretmen Eğitimi Özel Eğitim Türk Eğitim Sistemi ile Belçika Eğitim Sisteminin Karşılaştırılması Yararlanılan Kaynaklar Bölüm DANİMARKA EĞİTİM SİSTEMİ (ss: ) Giriş Danimarka'nın Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Yapısı Danimarka Eğitim Sisteminin Amaçları Danimarka Eğitim Sisteminin Yapı Boyutu Yönetsel Yapılanma Danimarka'da İlköğretim Danimarka'da Ortaöğretim Danimarka'da Yükseköğretim Hizmetiçi Eğitim ve Ar-Ge Danimarka Eğitim Sisteminin Süreç Boyutu Danimarka Eğitim Sisteminin İklim (Hava) Boyutu Danimarka Eğitim Sistemi ile Türkiye Eğitim Sisteminin Karşılaştırılması 150 Sonuç Yararlanılan Kaynaklar xi

12 7. Bölüm ENDONEZYA EĞİTİM SİSTEMİ (ss: ) Giriş Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Yapılanma Endonezya Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları ve Amaçları Endonezya Eğitim Sisteminin Yapılanması Endonezya Eğitim Sisteminin İdari Yapılanması Endonezya Eğitim Sisteminde Okulların Yapılanması Eğitim Sisteminin Yönetimi Endonezya Eğitim Sisteminin Türk Eğitim Sistemi ile Karşılaştırılması Sonuç Yararlanılan Kaynaklar Bölüm FRANSA EĞİTİM SİSTEMİ (ss: ) Sosyal ve Siyasal Yapılanma Eğitim Sisteminin Amaç ve Politikaları Eğitimin Sisteminin Yapılanması Eğitim Sisteminin Yönetimi (Süreç) Fransa Eğitim Sistemi ile Türk Eğitim Sisteminin Karşılaştırılması Sonuç Yararlanılan Kaynaklar Bölüm GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ EĞİTİM SİSTEMİ (ss: ) Giriş Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Yapılanma Güney Afrika Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları ve Amaçları Güney Afrika Eğitimim Sisteminin Yapılanması Güney Afrika Eğitim Sisteminin İdari Yapılanması xii

13 Okulların Yapılanması Eğitim Sisteminin Yönetimi Güney Afrika Eğitim Sisteminin Türk Eğitim Sistemi ile Karşılaştırılması 208 Sonuç Yararlanılan Kaynaklar Bölüm GÜNEY KORE EĞİTİM SİSTEMİ (ss: ) Giriş Coğrafi Yapı ve Sosyal Göstergeler Tarih Yönetim Eğitim Sistemi Eğitimin Tarihi Gelişimi Eğitimde Amaç ve Yasal Temeller Eğitim Kademeleri Okulöncesi Eğitim İlköğretim Ortaöğretim Yükseköğretim Öğretmen Yetiştirme Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitimleri Öğretmenlerin Sosyal Hakları Özel Eğitim Yaşam Boyu Eğitim Eğitim Sisteminin Yönetim Yapısı ve İşleyişi Yerel Eğitim Ofisleri Eğitim Konseyleri Eğitim Bütçesi Güney Kore Eğitim Sistemi ile Türkiye Eğitim Sisteminin Karşılaştırılması Kaynaklar xiii

14 11. Bölüm HİNDİSTAN EĞİTİM SİSTEMİ (ss: ) Giriş Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Yapısı Hindistan Eğitim Sistemi Hindistan Eğitim Sisteminin Amaç ve İlkeleri Hindistan Eğitim Sisteminin Yapısı Yönetsel Yapılanma Hindistan Eğitim Sisteminde Okul Sistemi Yapılanması Hindistan Eğitim Sisteminin Süreç Boyutu Hindistan ve Türk Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması Sonuç Yararlanılan Kaynaklar Bölüm İRLANDA EĞİTİM SİSTEMİ (ss: ) Giriş İrlanda Eğitim Sisteminin Amaçları İrlanda Eğitim Sisteminin Yapısı Yönetsel Yapılanması Okul Sisteminin Yapısı İrlanda Eğitim Sisteminin Denetim Yapısı İrlanda Eğitim Sisteminin Yönetimi Okulöncesi Eğitim İlköğretim Ortaöğretim Ziraat ve Savunma Bakanlıklarına Bağlı Okullar Yükseköğrenim İrlanda Eğitim Sistemiyle Türkiye Eğitim Sisteminin Karşılaştırılması Amaçlar Bakımından Yapı Bakımından xiv

15 İşleyiş Bakımından Sonuç Yararlanılan Kaynaklar Bölüm İSPANYA EĞİTİM SİSTEMİ (ss: ) Sosyal ve Siyasal Yapılanma Eğitim Sisteminin Amaç ve Politikaları Eğitim Sisteminin Yapılanması Yönetsel Yapılanma Okul Sistemi Yapılanması Üniversiteler Eğitimin Yönetimi (Süreç Boyutu) İspanya Eğitim Sistemi ile Türk Eğitim Sisteminin Karşılaştırılması Yararlanılan Kaynaklar Bölüm İTALYA EĞİTİM SİSTEMİ (ss: ) Giriş Sosyal ve Siyasal Yapı İtalya Eğitim Sistemi İtalya Eğitim Sisteminin Amaçları ve Temel İlkeleri İtalya Eğitim Sisteminin Yönetsel Yapısı ve Genel Özellikleri Yönetsel Yapılanma Okul Sistemi Yapılanması Okul Sisteminin Yönetimi Yetişkin Eğitimi Öğretmenlerin Yetiştirilmesi Türk Eğitim Sistemi ile İtalyan Eğitim Sisteminin Karşılaştırılması Yararlanılan Kaynaklar xv

16 15. Bölüm JAPONYA EĞİTİM SİSTEMİ (ss: ) Giriş Japon Eğitim Sisteminin Amaç ve Politikası Eğitim Sisteminin Yönetsel Yapılanması Eğitim Sisteminin Örgütsel Yapısı Japon Eğitim Sisteminin Okul Yapısı ve İşleyişi İlköğretim Ortaöğretim Eğitim Sisteminin Yönetimi Akademik Yıl Eğitim Finansmanı Öğretmen Eğitimi Programın Okullarda Uygulanması Japon ve Türk Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması Sonuç Yararlanılan Kaynaklar Bölüm KANADA EĞİTİM SİSTEMİ (ss: ) Giriş Kanada Eğitim Sisteminin Amaçları Okul Öncesi Eğitimin Amaçları İlköğretimin Amaçları Ortaöğretimin Amaçları Yükseköğretimin Amaçları Kanada Eğitim Sisteminin Yapısı Kanada Eğitim Sisteminin İdari Yapılanması Okul Sistemi Yapılanması xvi

17 Kanada Eğitim Sisteminde Yönetim Süreci Kanada Eğitim Sistemi ile Türk Eğitim Sisteminin Karşılaştırılması Sonuç Yararlanılan Kaynaklar Bölüm KÜBA EĞİTİM SİSTEMİ (ss: ) Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Yapısı Küba Eğitim Sisteminin Politika, İlke ve Amaçları Felsefi Temelleri Temel İlkeleri Amaçları Küba Eğitim Sisteminin Yapısı İdari Yapılanma Okul Sisteminin Yapısı Küba Eğitim Sisteminin Yönetimi, Süreç Boyutu Türk Eğitim Sistemi ile Küba Eğitim Sisteminin Karşılaştırılması Yararlanılan Kaynaklar Bölüm LÜKSEMBURG EĞİTİM SİSTEMİ (ss: ) Giriş Lüksemburg Eğitim Sisteminin Amaçları Okulöncesi Eğitimin Amacı İlköğretimin Amacı Ortaöğretimin Amacı Lüksemburg Eğitim Sisteminin Yapısı Bakanlık Yapısı Okul Sisteminin Yapısı xvii

18 Lüksemburg Eğitim Sisteminin İşleyişi Eğitim Bakanlığının İşleyişi Okulöncesi ve İlkokulun İşleyişi Ortaöğretimin İşleyişi Yükseköğretimin İşleyişi Türkiye Eğitim Sistemi ile Lüksemburg Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması Sonuç Yararlanılan Kaynaklar Bölüm MISIR ARAP CUMHURİYETİ EĞİTİM SİSTEMİ (ss: ) Sosyal ve Siyasal Yapılanması Mısır Eğitim Sisteminin Amaçları Mısır Eğitim Sisteminin Yapısı Okul Sisteminin Yapısı Hazırlık Eğitimi Özel Eğitim Mısır'da El-Ezher Eğitim Sistemi Mısır Eğitim Sisteminde Yönetim Süreci Yönetsel Yapılanma Mısır Eğitim Sisteminin Türk Eğitim Sistemi ile Karşılaştırılması Kaynakça Bölüm ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ EĞİTİM SİSTEMİ (ss: ) Giriş Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Yapısı Özbekistan Cumhuriyeti Eğitim Sisteminin Amaçları Okul Öncesi Eğitimin (Mektepgeçe Terbiye) Amaçları Genel Eğitimin (Umumiy Talim) Amaçları xviii

19 Okul Dışı Eğitimin (Mektepten Taşgari Talim) Amaçları Mesleki ve Teknik Eğitimin (Hüner ve Teknika Talimi) Amaçları Ön Lisans Eğitiminin (Orta Mahsus Talim) Amaçları Yüksek Öğretimin (Aliy Taliminin) Amaçları Özbekistan Cumhuriyeti Eğitim Sisteminin Yapısı İdari Yapılanma Okul Sistemi Yapılanması Özbekistan Cumhuriyeti Eğitim Sisteminin Süreç Boyutu Özbekistan Cumhuriyeti Eğitim Sisteminin İklim Boyutu Özbekistan Cumhuriyeti Eğitim Sistemi ile Türk Eğitim Sisteminin Karşılaştırılması Sonuç Yararlanılan Kaynaklar Bölüm POLONYA CUMHURİYETİ EĞİTİM SİSTEMİ (ss: ) Giriş Polonya Eğitim Sisteminin Amaçları Okul Öncesi Eğitimin Amaçları İlköğretimin Amaçları Orta öğretimin Amaçları Yükseköğretimin Amaçları Yetişkin Eğitimin Amaçları Polonya Eğitim Sisteminin Yapısı İdari Yapılanması Okul Sisteminin Yapılanması Polonya Eğitim Sisteminde Yönetim Süreci Polonya Eğitim Sistemi ile Türkiye Eğitim Sisteminin Karşılaştırılması Sonuç Yararlanılan Kaynaklar xix

20 22. Bölüm RUSYA EĞİTİM SİSTEMİ (ss: ) Giriş Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Yapısı Rusya Eğitim Sisteminin Amaç ve Politikası Eğitim Sisteminin Yapısı Yönetsel Yapılanma Rusya'da Okul Sistemi Yapılanması Rusya Eğitim Sistemi Yönetim Süreci Öğretmen Eğitimi Eğitim Finansmanı Eğitimin Denetimi Rusya ve Türkiye Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması Yararlanılan Kaynaklar Bölüm UGANDA CUMHURİYETİ EĞİTİM SİSTEMİ (ss: ) Giriş Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Yapı Uganda Cumhuriyeti Eğitim Sisteminin Amaçları İlköğretimin Amaçları Ortaöğretimin Amaçları Yükseköğretimin Amaçları Uganda Cumhuriyeti Eğitim Sisteminin Yapısı İdari Yapılanma Okul Sistemi Yapılanması Uganda Cumhuriyeti Eğitim Sisteminin Süreç Boyutu Uganda Cumhuriyeti Eğitim Sisteminin İklim Boyutu Uganda Cumhuriyeti Eğitim Sistemi ile Türk Eğitim Sisteminin Karşılaştırılması Sonuç Yararlanılan Kaynaklar xx

21 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1.1: Milli Eğitim Bakanlığı Örgüt Şeması... 8 Şekil 1.2: Milli Eğitim Bakanlığı Taşta Örgüt Şeması Şekil 1.3: Türk Eğitim Sistemi Şekil 2.1: ABD'de Okul Sistemi Yapılanması Şekil 2.2: En Fazla Tercih Edilen Lisans Eğitimleri Şekil 2.3: İlköğretim ve Orta Öğretimde Eğitimin Finansmanı Şekil 2.4: Devlet Üniversiteleri ve Özel Üniversitelerin Finansmanı Şekil 3.1: Alman Eğitim Sisteminin Temel Yapısı Şekil 4.1: Avusturya Eğitim Sistemi ve Okul Kademeleri Şekil 5.1: Belçika Eğitim Sistemi Şekil 5.2: Belçika Flaman Topluluğu Eğitim Sisteminde Okul Sisteminin Yapısı Şekil 5.3: Belçika Fransız Topluluğu Eğitim Sisteminde Okul Sisteminin Yapısı Şekil 5.4: Belçika Alman Topluluğu Eğitim Sisteminde Okul Sisteminin Yapısı Şekil 6.1: Danimarka Eğitim Sisteminde Öğretim Basamakları Şekil 7.1: Endonezya Eğitim Sisteminin Yönetsel Yapısı Şekil 7.2: Endonezya Okul Sistemi Şekil 8.1: Okul Sisteminin Yapısı Şekil 9.1: Güney Afrika Milli Eğitim Sisteminin Yapılanması Şekil 10.1: Güney Kore Haritası Şekil 10.2: Kore Eğitim Sisteminin Yapısı Şekil 11.1: Hindistan Eğitim Sisteminin Okul Yapısı Şekil 13.1: İspanya Eğitim ve Bilim Bakanlığı Örgüt Şeması Şekil 13.2: İspanya Okul Sisteminin Yapısı Şekil 14.1: İtalyan Eğitim Bakanlığı Örgüt Yapısı Şekil 14.2: İtalyan Eğitim Sisteminde Öğretim Kademeleri Şekil 16.1: Kanada Okul Sisteminin Yapısı Şekil 17.1: Küba Eğitim (Okul) Sistemi Şekil 18.1: Lüksemburg Okul Yapısı Sistemi Şekil 20. 1: Özbekistan Cumhuriyeti Eğitim (Okul) Sistemi Şekil 21.1: Polonya Okul Sisteminin Yapısı Şekil 23.1: Uganda Eğitim ve Spor Bakanlığı nın Örgütsel Yapılanması Şekil 23.2: Uganda Eğitim Öğretim Sistemi xxi

22 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1.1: Öğretim Yılında Okulöncesi Eğitim Kademesinde Okul, Öğrenci ve Öğretmen Sayıları Tablo 1.2: Öğretim Yılında İlköğretim Kademesinde Okul, Öğrenci ve Öğretmen Sayıları Tablo 1.3: Öğretim Yılında Ortaöğretim Kademesinde Okul, Öğrenci ve Öğretmen Sayıları Tablo 1.4: Öğretim Yılında Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kademesinde Okul, Öğrenci ve Öğretmen Sayıları Tablo 1.5: Öğretim Yılı Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Tıpta İhtisas Öğrenci Sayısı Tablo 2.1: Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Sistemi ile Türkiye Eğitim Sistemlerinin Amaç Boyutunda Karşılaştırması Tablo 2.2: Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Sistemi ile Türkiye Eğitim Sistemlerinin Yapı Boyutunda Karşılaştırması Tablo 2.3: Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Sistemi ile Türkiye Eğitim Sistemlerinin Süreç Boyutunda Karşılaştırması Tablo 4.1: Avusturya nın Demografik Yapısı (2005) Tablo 4.2: Avusturya Eğitim Sistemi ile İlgili Bazı Veriler (2005) Tablo 4.3: Okulöncesi Eğitime İlişkin Bazı Veriler (2005) Tablo 4.4: İlköğretime İlişkin Bazı Veriler (2005) Tablo 4.5: Ortaöğretime İlişkin Bazı Veriler (2005) Tablo 4.6: Yükseköğretime İlişkin Bazı Veriler (2005) Tablo 5.1: Flaman Yerel Toplumu Bakanlığı Tablo 5.2: Fransız Yerel Toplumu Bakanlığı Tablo 5.3: Belçika Flaman Topluluğu Eğitim Sisteminde Öğrenci, Öğretmen ve Okul Sayıları (1997) Tablo 5.4: Belçika Flaman Topluluğu Eğitim Sisteminde Yükseköğretimde Öğrenci, Öğretim Elemanı ve Okul Sayıları (1997) Tablo 5.5: Belçika Fransız Topluluğu Eğitim Sisteminde Öğrenci, Öğretmen ve Okul Sayıları ( ) Tablo 5.6: Belçika Alman Topluluğu Eğitim Sisteminde İlköğretim Eğitim Öğrenci, Öğretmen ve Okul Sayıları ( ) Tablo 6.1: Danimarka Eğitim Sistemi ile Türkiye Eğitim Sisteminin Karşılaştırılması xxiii

23 Tablo 7.1: Endonezya daki Örgün Eğitim Kurumları ve Bunların Sayıları Tablo 7.2: Endonezya Eğitim Sisteminin Türk Eğitim Sistemi ile Karşılaştırılması Tablo 8.1: Fransa Eğitim Sistemi ile Türkiye Eğitim Sisteminin Amaç Boyutunda Karşılaştırması Tablo 8.2: Fransa Eğitim Sistemi ile Türkiye Eğitim Sisteminin Yapı Boyutunda Karşılaştırması Tablo 8.3: Fransa Eğitim Sistemi ile Türkiye Eğitim Sisteminin Süreç Boyutunda Karşılaştırması Tablo 9.1: Güney Afrika Cumhuriyetine Ait Temel Ekonomik Göstergeler Tablo 9.2: Güney Afrika Okul Sistemi Tablo 9.3: Yılları Arasında Yerel Yönetim Bütçelerinde Eğitim Harcamalarının Yüzdesi Tablo 9.4: Güney Afrika Eğitim Sisteminin Türk Eğitim Sistemi ile Karşılaştırılması Tablo 10.1: Güney Kore Bütçesinin (Konsolide Bütçe) Sektörlere Göre Dağılımı Tablo 10.2: Güney Kore Eğitim Bütçesinin Kendi İçinde Dağılımı Tablo 11.1: İlköğretim ve Orta Öğretim Okullarının Yönetim Kaynakları Tablo 11.2: Nüfus ve Okur Yazarlık Durumu Tablo 11.3: Hindistan Eğitim Sistemi ile Türkiye Eğitim Sistemlerinin Amaç Boyutunda Karşılaştırması Tablo 11.4: Hindistan Eğitim Sistemi ile Türkiye Eğitim Sistemlerinin Yapı Boyutunda Karşılaştırması Tablo 11.5: Hindistan Eğitim Sistemi ile Türkiye Eğitim Sistemlerinin Süreç Boyutunda Karşılaştırması Tablo 12.1: İrlanda Eğitim Sistemi Tablo 12.2: İrlanda Okul Sistemi İçerisindeki Eğitim Öğretim Yılındaki Öğrenci, Okul Sayısı ve Öğretmen Sayısı Tablo 13.1: Ortaöğretim II. Devrede Öğrenim Alanları ve Bölümleri Tablo 13.2: İspanya Eğitim Sistemi ile Türkiye Eğitim Sisteminin Amaç Boyutunda Karşılaştırması Tablo 13.3: İspanya Eğitim Sistemi ile Türkiye Eğitim Sisteminin Yapı Boyutunda Karşılaştırması Tablo 13.4: İspanya Eğitim Sistemi ile Türkiye Eğitim Sisteminin Süreç Boyutunda Karşılaştırması xxiv

24 Tablo 14.1: Okulöncesi Eğitim Okul, Öğrenci, Öğretmen Sayıları, Öğrenci / Öğretmen ve Brüt Okullaşma Oranı ( Öğretim Yılı) Tablo 14.2: İlköğretim Düzeyinde Okul, Sınıf, Öğrenci, Öğretmen Sayıları ve Öğrenci / Öğretmen, Öğrenci / Sınıf ve Brüt Okullaşma Oranı ( Öğretim Yılı) Tablo 14.3: Ortaöğretim Düzeyinde (I. Devre) Okul, Öğrenci, Öğretmen Sayıları ve Öğrenci / Öğretmen, Öğrenci / Sınıf ve Brüt Okullaşma Oranı ( Öğretim Yılı) Tablo 14.4: İtalya Eğitim Sisteminde Ortaöğretim Düzeyindeki Okul Türleri ve Sayıları ( Öğretim Yılı) Tablo 14.5: Ortaöğretim Düzeyinde (II. Devre) Okul, Öğrenci, Öğretmen Sayıları ve Öğrenci / Öğretmen, Öğrenci / Sınıf ve Brüt Okullaşma Oranı ( Öğretim Yılı) Tablo 14.6: Ortaöğretim Düzeyinde (II. Devre) Okul, Öğrenci, Öğretmen Sayıları ve Öğrenci / Öğretmen, Öğrenci / Sınıf ve Brüt Okullaşma Oranı ( Öğretim Yılı) Tablo 15.1: Ulusal ve Devlet Okulları İçin Eğitim Harcamaları Tablo 15.2: Her Eğitim Düzeyindeki Kayıtlı Öğrenci Oranları Tablo 18.1: Genel Liselerdeki Alanlar Tablo 18.2: Mesleki Teknik Ortaöğretimdeki Alanlar Tablo 18.3: Eğitim Öğretim Yılında Öğrenci ve Öğretmen Sayıları Tablo 18.4: Türkiye Eğitim Sistemi ile Lüksemburg Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması Tablo 19.1: Mısır Eğitim Sisteminin Okul Yapısı Tablo 20.1: Yıllarına Göre Okul Öncesi Eğitimi Kurum ve Öğrenci Sayıları, Okullaşma Oranları ve Kurum Sayısının Yeterliliği Tablo 20.2: Yıllarına Göre Genel Eğitim Okul ve Öğrenci Sayıları Tablo 20.3: Yıllarına Göre Mesleki ve Teknik Eğitim Enstitüleri, Kolej ve Genel Okul Sayıları Tablo 20.4: Yıllarına Göre Yüksek Eğitim Enstitüleri ve Üniversiteler ile Öğrenci Sayıları Tablo 21.1: Polonya da İlköğretim Okul Türleri Tablo 21.2: Polonya da Ortaöğretim Okul Türleri Tablo 21.3: Polonya da 1., 2. ve 3. Sınıflar (1. Aşama) Haftalık Ders Saati xxv

25 Tablo 21.4: Polonya da 4.,5. ve 6. Sınıflar Arası (2. Aşama) Haftalık Ders Saati Tablo 23.1: Sınıfa ve Cinsiyete Göre Okul Öncesi Eğitime Erişim Tablo 23.2: Mezuniyet Derecelerine ve Cinsiyete Göre Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Sayıları Tablo 23.3: Yılları Arasında İlköğretim Öğrencileri, Okulları, Sınıfları, Öğretmenleri, Kitapları ve Kılavuz Kitap Rakamları Tablo 23.4: Tavsiye Edilen Bir Haftalık İlköğretim Programı Tablo 23.5: Okul Çeşidine ve Cinsiyete Göre Ortaöğretim Okullarına Erişim Oranları xxvi

26 Türk Milli Eğitim Sistemi 1 BÖLÜM TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ Mustafa ERDEM Sosyal ve Siyasal Yapılanması Türkiye, km 2 lik yüzölçümüne sahiptir. % 3'lük bölümünün yer aldığı Avrupa'daki topraklarına Trakya, yüzölçümünün % 97'lik bölümün oluşturan Asya'daki topraklarına ise Anadolu denilmektedir. Türkiye nin kara sınırlarının uzunluğu km 2, deniz sınırlarının uzunluğu da km dir. Türkiye merkezden yönetim esasına dayalı yönetilir. Ülkenin yönetsel hizmetleri, merkezi yönetim yanında il özel idareleri; belediyeler ve köyler gibi kamu tüzel kişiliğine, görevlerine, yetkilerine ve malvarlığına sahip yerinden yönetim örgütleri tarafından yürütülür (TBMM, 1982, md. 126,127). Türkiye, Ortadoğu'nun en yoğun nüfusa sahip ülkesidir Yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre Türkiye nin toplam nüfusu 67,8 milyonu bulmuştur. Nüfusunun 33,6 milyonunu kadınlar, 34,2 milyonunu erkekler oluşturmaktadır. Yıllık nüfus artış hızı, döneminde binde 18,3 dür döneminde bu oranın binde 14,5 e düşmesi beklenmektedir (DİE, 2000). Türkiye genç nüfuslu bir ülkedir. Toplam nüfus içerisinde 0 14 yaş grubunun payı % 30, yaş grubunun payı % 64,4 ve 65 ve üstü yaş grubunun payı % 5,6 dır. Bu oranlar Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırıldığında, 0 14 yaş grubunun toplam nüfus (BYEGM, 2005) içerisindeki payının % 17,2 ile Türkiye oranının yarısına eşit olduğu görülmektedir. 65 ve üstü yaş grubunun ise, toplam nüfus içerisindeki

27 Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Sistemi 35 BÖLÜM AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ EĞİTİM SİSTEMİ Fatih Mehmet Harmancı Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Yapısı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 9,629,091 kilometre karelik geniş bir alana ve 278,058,881 kişilik bir nüfusa sahip, 50 eyaletten meydana gelen bir ülkedir. İlk yazılı anayasasına 17 Eylül 1787 tarihinde sahip olan Amerika Birleşik devletleri çoğulcu demokrasiye dayalı, başkanlık sistemiyle yönetilen Federal bir Cumhuriyettir (http://www.geocities.com/allnetweb/abd.htm). Her eyaletin kendisinin seçtiği valisi, meclisi, anayasası, mahkemesi ve bütçesi vardır. Bütün eyaletler sınırları içerisinde vergi toplama ve kanun çıkarma yetkisine sahiptir. Federal hükümet ulusal düzeyde savunma, ekonominin yönetimi ve uluslar arası ilişkilerden sorumludur. Siyasal sistemde Başkan yürütmenin başkanınıdır. Başkan, her dört yılda bir halkın seçtiği delegeler tarafından seçilir. Başkana en fazla yardımcı olan birimler başkan yardımcısı, kabine ve yürütme örgütüdür. Yürütme örgütü; Başkan ın doğrudan temas halinde olduğu Beyaz Saray Ofisi, Bütçe Ofisi, İktisadi Danışmanlar Konseyi, Ulusal Havacılık ve Uzay Konseyi, Planlama Ofisi gibi organlardan oluşur. ABD de iki tip meclis vardır. Bunlardan birincisi olan Senato her bir eyaletten seçilen iki senatörden oluşur. İkinci

Beş Kıtada 31 Ülke Eğitim Sisteminin Türk Eğitim Sistemiyle Karşılaştırılması. Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş

Beş Kıtada 31 Ülke Eğitim Sisteminin Türk Eğitim Sistemiyle Karşılaştırılması. Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş Beş Kıtada 31 Ülke Eğitim Sisteminin Türk Eğitim Sistemiyle Karşılaştırılması Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş Editör: Prof. Dr. Ali BALCI KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM SİSTEMLERİ ISBN 978-9944-919-67-8 Kitapta

Detaylı

Beş Kıtada 31 Ülke Eğitim Sisteminin Türk Eğitim Sistemiyle Karşılaştırılması. Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 4. Baskı

Beş Kıtada 31 Ülke Eğitim Sisteminin Türk Eğitim Sistemiyle Karşılaştırılması. Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 4. Baskı Beş Kıtada 31 Ülke Eğitim Sisteminin Türk Eğitim Sistemiyle Karşılaştırılması Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 4. Baskı Editör: Prof. Dr. Ali BALCI KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM SİSTEMLERİ ISBN 978-9944-919-67-8

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12

İÇİNDEKİLER. Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12 İÇİNDEKİLER Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12 I. ALMANYA EĞİTİM SİSTEMİ 1. DOĞAL FAKTÖRLER (Coğrafi Yapı, İklim Koşulları)... 14 1.1.

Detaylı

Dünyada Ana D l Öğret m

Dünyada Ana D l Öğret m Dünyada Ana D l Öğret m -Program İncelemeler - Editör Yazarlar Yrd. Doç. Dr. Bekir İNCE Elif AYDIN Nuran BAŞOĞLU Tuğba DEMİRTAŞ Üzeyir SÜĞÜMLÜ Zekeriyya KANTAŞ Zeynep AYDEMİR Editör: DÜNYADA ANA DİLİ ÖĞRETİMİ

Detaylı

Önsöz... iii İçindekiler v Tablolar Listesi vii Şekiller Listesi... ix Grafikler Listesi. ix

Önsöz... iii İçindekiler v Tablolar Listesi vii Şekiller Listesi... ix Grafikler Listesi. ix İÇİNDEKİLER Önsöz... iii İçindekiler v Tablolar Listesi vii Şekiller Listesi... ix Grafikler Listesi. ix I.GİRİŞ 1 II. SORUN.7 III. NİÇİN KENT ENSTİTÜLERİ PROJESİ.. 10 IV. TÜRKİYE NİN EĞİTİM HARİTASI.12

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVUSTURYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Avusturya Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 OECD 2013 EĞİTİM GÖSTERGELERİ RAPORU: NE EKERSEN ONU BİÇERSİN (4) Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 5 Ocak 2014 Geçtiğimiz üç hafta boyunca 2013 OECD Eğitim Göstergeleri

Detaylı

Komisyon EN GÜNCEL BİLGİLER VE SORULAR ISBN 978-605-364-502-3. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon EN GÜNCEL BİLGİLER VE SORULAR ISBN 978-605-364-502-3. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon EN GÜNCEL BİLGİLER VE SORULAR ISBN 978-605-364-502-3 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2013, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz kpss soru bankası tamam çözümlü coğrafya mesut atalay - önder cengiz Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-240-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR EFSANE SORU BANKASI Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR EFSANE SORU BANKASI Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR EFSANE 5000 SORU BANKASI Eğitimde 30. yıl Komisyon KPSS GYGK EFSANE 5000 SORU BANKASI ISBN 978-605-364-492-8 Kitapta yer alan bölümlerin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com Özel okul anlayışı, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de farklı uygulamalar olmakla birlikte vardır ve yaygınlık

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER Bölüm 1: Gastronomi Kavramı: Tanımı ve Gelişimi... 3 1.1. Gastronomi Kavramı... 5 1.2. Gastronominin Tarihsel Gelişimi... 8 1.3.

Detaylı

DANİMARKA ÜLKE RAPORU

DANİMARKA ÜLKE RAPORU DANİMARKA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DEPARTMANI MART-2010 DANİMARKA ÜLKE VE İHRACAT RAPORU RESMİ ADI BAŞKENTİ DİL : Danimarka Krallığı : Kopenhag : Danimarka, Faroece, Grönlandca,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ALMANYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Almanya Federal Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İNGİLTERE ÜLKE RAPORU Kasım 2009 A.K. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Büyük Britanya Birleşik Krallığı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 - E.B. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İrlanda Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR

ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR Ülkelerin Gelişmişliğini Belirleyen Faktörler Coğrafya Öğretmeni Gelişmeyi tek bir ölçütle ifade etmek, ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasal yapılarındaki farklılık

Detaylı

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ Kemal Gürüz Atılım Üniversitesi 12 Mart 2012 Yirmi beş yaş üstü nüfus içinde ortaöğrenim görmüş olanların oranı, %. 2007.

Detaylı

kpss ğrencinin D ers D efteri genel yetenek genel kültür COĞRAFYA Kolay oku Hızlı düşün Kalıcı öğren PEGEM AKADEMİ

kpss ğrencinin D ers D efteri genel yetenek genel kültür COĞRAFYA Kolay oku Hızlı düşün Kalıcı öğren PEGEM AKADEMİ kpss genel yetenek genel kültür Ö ğrencinin D ers D efteri COĞRAFYA Kolay oku Hızlı düşün PEGEM AKADEMİ Kalıcı öğren Yazar: Önder Cengiz ÖĞRENCİNİN DERS DEFTERİ COĞRAFYA ISBN 978-605-364-979-3 Kitap içeriğinin

Detaylı

MEB YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK EL KİTABI. Millî Eğitim Bakanlığı

MEB YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK EL KİTABI. Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı MEB 2013 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK EL KİTABI Türkçe Sosyal Bilimler Mesleki Bilgi Genel Kültür EN SON YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE

Detaylı

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ. gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi rehberlik ve özel eğitim program geliştirme

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ. gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi rehberlik ve özel eğitim program geliştirme kpss 2015 Yeni sorularla son sınav sistemine göre hazırlanmıştır. ezberbozan ezberletmezöğretir! KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SORU BANKASI gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi rehberlik ve özel eğitim program

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 82 soru ezberbozan MATEMATİK GEOMETRİ SORU BANKASI Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 82 soru ezberbozan MATEMATİK GEOMETRİ SORU BANKASI Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 82 soru ezberbozan MATEMATİK GEOMETRİ SORU BANKASI Eğitimde 30. yıl KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN MATEMATİK - GEOMETRİ SORU BANKASI ISBN 978-605-318-360-0 Kitapta yer alan

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU Haziran 2008 T.K. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İzlanda Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül)

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) 2- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcunun Borçluya Göre Alacaklı Dağılımı (2002-2015

Detaylı

Türkiye'nin En Çok Satan. TARİH ten

Türkiye'nin En Çok Satan. TARİH ten Türkiye'nin En Çok Satan TARİH ten Editör: Suat DÜZ Zehra SAVAŞ ÖZTÜRK Selami REİSOĞLU KPSS TARİH DERS NOTLARI Yayın Yönetmeni: Arzu Batur Dizgi-Grafik Tasarım: Didem Kestek Kapak Tasarımı: Didem Kestek

Detaylı

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Summary in Turkish Bir Bakışta Eğitim: OECD Göstergeleri - 2006 Türkçe Özet Bir Bakışta Eğitim, eğitimciler, politika yapıcılar, öğrenciler ve velilere

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ

HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ Editör: Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ ISBN: 9944-919-19-5 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları, Pegem A Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ FRANSA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Fransa Cumhuriyeti

Detaylı

FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU

FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DEPARTMANI EYLÜL 2010 FİNLANDİYA ÜLKE VE İHRACAT RAPORU RESMİ ADI YÖNETİM ŞEKLİ BAŞKENTİ DİL : Finlandiya Cumhuriyeti : Parlamenter Cumhuriyet

Detaylı

23. BASKI. Alıştırmalar için örnek data dosyaları te.

23. BASKI. Alıştırmalar için örnek data dosyaları  te. 23. BASKI Alıştırmalar için örnek data dosyaları www.pegem.net te. Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK VERİ ANALİZİ EL KİTABI ISBN 978-975-6802-74-8 DOI 10.14527/9789756802748 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu

Detaylı

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ Uluslar arası marka tescil maliyetleri şu şekilde hesaplanır: 1) WIPO ücreti: Uluslar arası Fikri Mülkiyet Örgütü merkezi İsviçre'de bulunan, uluslararası marka başvurularının

Detaylı

ĠSVĠÇRE DE DĠL EĞĠTĠMĠ

ĠSVĠÇRE DE DĠL EĞĠTĠMĠ ĠSVĠÇRE DE DĠL EĞĠTĠMĠ ALMANCA VE FRANSIZCA DĠL KURSLARI Avrupa'nın bir çok farklı dil konuşulan ülkesi Ġsviçre'de Almanca veya Fransızca dillerinden bir tanesini öğrenmeniz mümkündür. Kış sporlarının

Detaylı

PROGRAM GELİŞTİRME SORU BANKASI KPSS KPSS. Eğitim Bilimleri. Eğitimde. Sınıf Yönetimi Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

PROGRAM GELİŞTİRME SORU BANKASI KPSS KPSS. Eğitim Bilimleri. Eğitimde. Sınıf Yönetimi Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı KPSS Eğitim Bilimleri PROGRAM KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 70'in üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. GELİŞTİRME Sınıf Yönetimi

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA ÜLKE RAPORU E.B. Şubat 2009 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Danimarka Krallığı Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi Coğrafi

Detaylı

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MYANMAR ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Myanmar Birliği Cumhuriyeti : Cumhuriyet : Güneydoğu Asya ülkesi olan

Detaylı

kpss eğitim bilimleri ĞRENCİNİN D ERS D EFTERİ REHBERLİK ve ÖZEL EGİTİM Editör: Savaş Doğan Yazar: Ferdi Kaya Kolay oku Hızlı düşün Kalıcı öğren

kpss eğitim bilimleri ĞRENCİNİN D ERS D EFTERİ REHBERLİK ve ÖZEL EGİTİM Editör: Savaş Doğan Yazar: Ferdi Kaya Kolay oku Hızlı düşün Kalıcı öğren kpss eğitim bilimleri Ö ĞRENCİNİN D ERS D EFTERİ REHBERLİK - ve ÖZEL EGİTİM Kolay oku Editör: Savaş Doğan Yazar: Ferdi Kaya Hızlı düşün Kalıcı öğren EDİTÖR: Savaş Doğan YAZAR: Ferdi Kaya ÖĞRENCİNİN DERS

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA 30 DENEME Önder Cengiz - Mustafa Mervan Demir Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA 30 DENEME Önder Cengiz - Mustafa Mervan Demir Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA 30 DENEME Önder Cengiz - Mustafa Mervan Demir Eğitimde 30. yıl Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS COĞRAFYA 30 DENEME ISBN-978-605-318-599-4

Detaylı

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLERİ Nüfusu Tarım ve hayvancılık Madencilik Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYANIN KİMLİK KARTI BAŞKENTİ:Roma DİLİ:İtalyanca DİNİ:Hıristiyanlık

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ARICILIK

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ARICILIK A. ANAKARALARIN KOLONİ SAYILARI VE BAL ÜRETİMLERİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ARICILIK H. Vasfi GENÇER Yasin KAHYA A. Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Sayısı ve Bal Üretimi (2002) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ÇEK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Y.U. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Çek Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

COĞRAFYA. kpss SORU. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Genel Yetenek Genel Kültür. 120 Soruda 83

COĞRAFYA. kpss SORU. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Genel Yetenek Genel Kültür. 120 Soruda 83 Önce biz sorduk kpss 2 0 8 20 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür COĞRAFYA Konu Anlatımı Pratik Bilgiler Sınavlara En Yakın Özgün Sorular ve Açıklamaları Çıkmış Sorular ve

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSVİÇRE ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSVİÇRE ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSVİÇRE ÜLKE RAPORU Mart 2008 B.Ö. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İsviçre Konfederasyonu (İsviçre Konfederasyonu 20 tam ve 6 yarım

Detaylı

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ Türkiye milli katılım organizasyonunun, T.C. Ekonomi Bakanlığı'na izin başvurusu yapılmış olup, Türkel

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 I. GENEL BİLGİLER 2 Resmi Adı : Litvanya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ BELÇİKA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Belçika Krallığı Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi altında Federal

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI EKOMOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI EKOMOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKOMOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ K A N A D A ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2008 Ülke No: 404 Şaban Oruç -45 I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kanada Yönetim Şekli : Parlamenter

Detaylı

kpss Soru Bankası Program Geliştirme Eğitim Bilimleri 2011 de da 87 SORU AVCISI 2009 da 74 SORU YAKALADI

kpss Soru Bankası Program Geliştirme Eğitim Bilimleri 2011 de da 87 SORU AVCISI 2009 da 74 SORU YAKALADI Öğretmen Adayları İçin kpss Eğitim Bilimleri Soru Bankası Program Geliştirme SORU AVCISI 2009 da 74 2010 da 87 2011 de 96 SORU YAKALADI Özgün Yeni Komisyon KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SORU BANKASI PROGRAM GELİŞTİRME

Detaylı

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 HAZİRAN

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ ve İİB BAŞLICA MAL GRUPLARI VE ÜLKELER BAZINDA KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK ARALIK 2016

TÜRKİYE GENELİ ve İİB BAŞLICA MAL GRUPLARI VE ÜLKELER BAZINDA KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK ARALIK 2016 TÜRKİYE GENELİ ve İİB BAŞLICA MAL GRUPLARI VE BAZINDA KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK ARALIK 2016 0 TABLOLAR I. Mal Grupları Bazında Türkiye Geneli Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatı II. Mal Grupları

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir?

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? tepav Economic Policy Research Foundation of Turkey Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? Güven Sak 28 Şubat 2012 Çerçeve Ne yapmak istiyoruz? İnsan gücümüz dünyanın en büyük 10 uncu ekonomisi olma

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU I. AVRUPA DA BİR B İR LİK YARATILMASI FİK R İN İN DOĞUŞU... 1 II. 9 MAYIS 1950 BİLDİRİSİ

Detaylı

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır.

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin 2014-2020 yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. İZÜ ve Erasmus+ Yükseköğretim Hareketlilik KA-103 Projesi Personel

Detaylı

SAĞLIK SİSTEMLERİ. Prof. Dr. Metin ATEŞ

SAĞLIK SİSTEMLERİ. Prof. Dr. Metin ATEŞ I SAĞLIK SİSTEMLERİ Prof. Dr. Metin ATEŞ II Yay n No : 2867 flletme-ekonomi : 570 2. Baskı Mart 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-891- 2 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA

Detaylı

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ TÜRKİYE GENELİ ve İİB MAL GRUPLARI VE BAZINDA KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK TEMMUZ 2014 / 15 0 TABLOLAR I. Mal Grupları Bazında Türkiye Geneli Kuru

Detaylı

KPSS GENEL YETENEK MATEMATİK GEOMETRİ YENİ. Özgün 900 Soru

KPSS GENEL YETENEK MATEMATİK GEOMETRİ YENİ. Özgün 900 Soru KPSS GENEL YETENEK MATEMATİK GEOMETRİ ÖSYM % Özgün 900 Soru YENİ Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker MATEMATİK 0 DENEME ISBN 978-605-6-11- Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

RAKAMLARLA DÜNYA ÜLKELERİ

RAKAMLARLA DÜNYA ÜLKELERİ İSTANBUL YAYIN NO: 1991-22 TİCARET ODASİ RAKAMLARLA DÜNYA ÜLKELERİ Hazırlayan BİRGÜL ACARI Reklamcılık ve Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. Haznedar, Menderes Cad. 25/2 34600 Bakırköy/İSTANBUL Tel: 556 04

Detaylı

kpss Önce biz sorduk 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür MATEMATİK GEOMETRİ DENEME

kpss Önce biz sorduk 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür MATEMATİK GEOMETRİ DENEME Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür 30 MATEMATİK GEOMETRİ DENEME Komisyon KPSS MATEMATİK-GEOMETRİ 30 DENEME ISBN-978-605-318-968-8 Kitapta

Detaylı

İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem. Dr. Ramazan YANIK

İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem. Dr. Ramazan YANIK B l şsel Yetenekler n İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem Dr. Ramazan YANIK Dr. Ramazan YANIK Bilişsel Yeteneklerin İç Denetim Başarısı Üzerindeki Önemi ISBN 978-605-364-507-8 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu

Detaylı

kpss eğitim bilimleri ÖDD ÖĞRENCİNİN DEFTERİ DERS REHBERLİK ve ÖZEL EGİTİM Editör: Savaş Doğan Yazar: Ferdi Kaya

kpss eğitim bilimleri ÖDD ÖĞRENCİNİN DEFTERİ DERS REHBERLİK ve ÖZEL EGİTİM Editör: Savaş Doğan Yazar: Ferdi Kaya 2014 kpss eğitim bilimleri ÖDD ÖĞRENCİNİN DERS DEFTERİ REHBERLİK - ve ÖZEL EGİTİM Editör: Savaş Doğan Yazar: Ferdi Kaya EDİTÖR: Savaş Doğan YAZAR: Ferdi Kaya ÖĞRENCİNİN DERS DEFTERİ REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

Komisyon. KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon. KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN 978-605-364-600-6 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan.

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

11. Çözüm Ortaklığı Platformu Vergide Uluslararası Trendler: Tobin & Robin Umurcan Gago 10 Aralık 2012

11. Çözüm Ortaklığı Platformu Vergide Uluslararası Trendler: Tobin & Robin Umurcan Gago 10 Aralık 2012 www.pwc.com.tr Vergide Uluslararası Trendler: Tobin & Robin Umurcan Gago Devletlerin Vergi Politikaları 2008 öncesi dönemdeki trendler De-regülasyon raporlama yükümlülüklerinin azaltılması Portföy yatırımlarında

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı

Komisyon ANAYASA 30 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ANAYASA 30 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon ANAYASA 30 DENEME ISBN-978-605-364-144-5 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2012, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan.

Detaylı

Kategori Alt kategori Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki

Kategori Alt kategori Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki Kategori Alt kategori Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki Bölge Bölge bölgeler kavramı - Kıtaların meydana gelmeleri, bölgelere ayrılmaları, oluşmaları ve gelişmeleri (1+1) - Bölgeler kavramı,

Detaylı

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları - Türkiye ile Afganistan arasında 7 Kasım 1959 tarihinde Ankara'da "Kültür

Detaylı

Dr. SALİH OKTAR. TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m )

Dr. SALİH OKTAR. TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m ) Dr. SALİH OKTAR TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m. 99-100) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII SUNUŞ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Genel Bilgiler

Detaylı

Değerlendirme Araçları Projesi

Değerlendirme Araçları Projesi Hastanelerde Kalite Geliştirme için Performans Değerlendirme Araçları Projesi (PATH) ve Türkiye nin Katılımı Günnur ERTONG Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi 20 Mart 2009 PATH NEDİR? Hastanelerin emsalleriyle

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

İSVEÇ EKONOMİK GÖSTERGELERİ VE TÜRKİYE-İSVEÇ DIŞ TİCARETİ

İSVEÇ EKONOMİK GÖSTERGELERİ VE TÜRKİYE-İSVEÇ DIŞ TİCARETİ İSVEÇ EKONOMİK GÖSTERGELERİ VE TÜRKİYE-İSVEÇ DIŞ TİCARETİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART 2013 HANDE TÜRKER I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı: İsveç Krallığı Yönetim Şekli: Anayasal monarşi Coğrafi Konumu:

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

ÖABT. Soruları yakalayan 2015 komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SORU BANKASI.

ÖABT. Soruları yakalayan 2015 komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SORU BANKASI. ÖABT Soruları yakalayan 2015 komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SORU BANKASI Tamamı Çözümlü Komisyon ÖABT SINIF ÖĞRETMENLIĞI SORU BANKASI ISBN 978-605-318-124-8

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO Karar Tarihi : 18.08.2016 Karar No : 6 GÜNDEM: 1-2016-2017 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Azerbaycan Programları ile Bulgaristan, Kosova, Makedonya,

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış!

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Tarih: 19.05.2013 Sayı: 2013/09 İSMMMO nun Türkiye de Tatil ve Çalışma İstatistikleri raporuna göre Türkiye tatil günü sayısında gerilerde Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Türkiye, 34 OECD ülkesi arasında

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LETONYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Letonya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Avrupa nın

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İTALYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İtalya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

GENÇLERĠN ĠġĠ OLMADIĞI GĠBĠ Ġġ ARAYIġI DA YOK

GENÇLERĠN ĠġĠ OLMADIĞI GĠBĠ Ġġ ARAYIġI DA YOK 06 Temmuz 2015 GENÇLERĠN ĠġĠ OLMADIĞI GĠBĠ Ġġ ARAYIġI DA YOK TĠSK in OECD ve TÜĠK verileri ile yaptığı analize göre, 6 milyon genç boģta geziyor, üstelik bunların 4,7 milyonu iģ de aramıyor. Sorunun temel

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ SRİ LANKA ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti : Sosyalist Cumhuriyet :

Detaylı

Bayrağında hem mavi, hem beyaz renkler olan Avrupa Birliği ülkelerini. Bu fotoğrafın çekildiği Avrupa ülkesini tahmin edebilir

Bayrağında hem mavi, hem beyaz renkler olan Avrupa Birliği ülkelerini. Bu fotoğrafın çekildiği Avrupa ülkesini tahmin edebilir Bayrağında hem mavi, hem beyaz renkler olan Avrupa Birliği ülkelerini biliyor Haritadan bakıp sıralayabilir misin? 1 AB nin nüfus olarak en kalabalık üye ülkesi hangisi olabilir sence? 5 Avrupa Birliği

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

ÜLKE RAPORU. Mayıs 2013. Eylül 2013 Ç.Ö. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

ÜLKE RAPORU. Mayıs 2013. Eylül 2013 Ç.Ö. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MONAKO ÜLKE RAPORU Mayıs 2013 Eylül 2013 Ç.Ö. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Monako Prensliği Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi Coğrafi Konumu : Fransa nın güneydoğusunda,

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KUZEY KORE ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti : Sosyalist Cumhuriyet : Kuzey Kore,

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 16 Ekim 2016 Pazar 2016 yılı Ağustos ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 31,2 artış göstererek 157 bin adet seviyesinde

Detaylı

ALES SÖZEL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI. Savaş Doğan - Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker. Eğitimde

ALES SÖZEL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI. Savaş Doğan - Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker. Eğitimde ALES 2017 SÖZEL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI Savaş Doğan - Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker Eğitimde 30. yıl Savaş Doğan - Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker ALES Sözel Soru Bankası ISBN-978-605-364-423-1 Kitapta

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı