ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN"

Transkript

1 Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Sistemi 175 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Öztürk ARSLAN Tayfun PAK Hakan AYGÜN Süleyman ÖZTÜRK Kadir BÜTÜN Yonca ÖZATKAN Ayşen AKSEL Engin ŞENTÜRK Erdam ERBIYIK Onur SÖNMEZ Deniz ŞAHİN Fatma Şule ORHAN Şenol YAVUZ Leyla ŞAVAŞKAN Çiğdem ÖZTÜRK

2 176 Ülkelerin Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri

3 Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Sistemi 177 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ SAĞLIK SİSTEMİ ÖZET 179 I. ÜLKE TANITIMI 183 I.1 Coğrafya. 183 I.2. Tarih 184 I.3. Nüfus 185 I.4 Siyasi Ve İdari Yapı 185 I.5..Ekonomi 186 II. SAĞLIK SİSTEMİ 188 II.1. Genel Sağlık Durumu 188 II.2. Sağlık Sisteminin Tarihçesi 189 ll.3. Sağlık Sisteminin Yapısı 191 II.3.1. Sağlık Ve İnsan Hizmetleri Bölümü 191 II.3.2. Ordu Sağlık Hizmetleri 195 II.3.3 Gazi İlişkileri Bölümü 196 II.3.4. Çalışma Bölümü 196 II.4. Sağlık Hizmetlerinin Sunumu 196 II.4.1. Birincil Sağlık Hizmetleri 196 II Halk Sağlığı Hizmetleri 198 II Federal Düzeyde Halk Sağlığı Hizmetleri 199 II Eyalet Düzeyinde Halk Sağlığı Hizmetleri 199 II Yerel Düzeyde Halk Sağlığı Hizmetleri 200 II Ambülatör / Seyyar Sağlık Hizmetleri 200 II.4.2. İkincil Ve Üçüncül Sağlık Hizmetleri 201 II Hastahane Bakımı. 202 II Federal Hastahaneler 204 II Halk Hastahaneleri. 204 II Kâr Amaçlı Hastahaneler 205 II Kâr Amacı Olmayan Hastahaneler. 205 II Uzun Süreli Bakım 205 II Hemşirelik Evleri 206 II Evde Bakım Hizmetleri 206 II Yaşlılar İçin Günlük Bakım Hizmetleri 207 II Destekleyici Yaşam Kuruluşları 207 II.4.3. Hekim Ücreti 207 II.4.4. İlaç Ödemeleri 207 II.5. Sağlık Sisteminin Finansmanı 208 II.5.1. Sigorta Sistemi Ve Yapısı. 213 II Kamu Sağlık Sigortaları 214 II Medicare (Yaşlılar İçin Sağlık Sigortası Programı). 214 II Medicaid (Yoksullar İçin Sağlık Sigortası Programı) 218 II Gazi İlişkileri Bölümü Sağlık Hizmetleri 219

4 178 Ülkelerin Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri II Savunma, Adalet Ve Amerikan Yerlileri Sağlık Sigorta Programları 219 II Bütçe Kanunu Altında Başlatılan Programlar 220 II Yaşlılar İçin Genel Kapsamlı Hizmet Programları 220 II Devlet Çocukların Sağlık Sigortası Programı 220 II Özel Sağlık Sigortaları 220 II Hizmet Başına Ücret Planları 221 II Kâr Amacı Olmayan Özel Sağlık Sigortaları 221 II Blue Cross 221 II Blue Shield 221 II Kâr Amacı Olan Özel Sağlık Sigortaları 222 II Grup Sağlık Sigortası 222 II Bireysel Sağlık Sigortası 223 II Yönetilen Sağlık Planları 223 II Sağlık Sürdürme Örgütleri 224 II Tercihli Sunucu Örgütleri 225 II Sağlık Güvencesi Bulunmayan Nüfus 226 II Fon Hastahaneleri 227 II.5.2. Kişisel Finansman 227 II.5.3. Sağlık Finansmanı Özeti 228 II.6. Sağlık İnsangücü 228 II.7. İlaç Ve Teknoloji 231 II.8. ABD Sağlık Sisteminin Eleştirisi.232 III. ABD VE TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 237 KAYNAKLAR 241

5 Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Sistemi 179 ÖZET Amerika Birleşik Devletleri nde Özel Teşebbüs / Serbest Pazar tipi sağlık sistemi ağırlıklıdır, özel sektör kamu sektörüne baskın konumdadır. Sağlık hizmetleri büyük ölçüde özel teşebbüs eliyle verilmekte, bu da sağlık sektörünün kâr amaçlı çalışma motifini güçlendirmektedir. Tüm halkı içine alan genel kapsayıcı bir sağlık hizmeti sunum sistemine sahip değildir. Toplam ve kişisel sağlık harcamalarının miktarı, diğer gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında çok fazla olmasına karşın, elde edilen sonuçlar aynı oranda yüksek değildir. ABD de nüfus yoğun olsa da halkın çoğunluğunun kentlerde yaşaması, eğitim seviyesinin yüksekliği, coğrafi koşulların elverişliliği sağlık hizmetlerini daha ulaşılabilir kılmış ve etkililiğini artırmıştır. Sağlık sektörünün standartlarının çok yüksek olmasına rağmen her vatandaşa ihtiyacı olan hizmet verilememektedir. Sağlık durumu eyalete, ırka, gelire ve cinsiyete göre değişmektedir. Sağlık göstergeleri eyaletler arasında farklılıklar göstermektedir. Afrika asıllı Amerikalılarla beyazlar arasında sağlık düzeyi farklılıkları ve gelir eşitsizlikleri vardır. ABD sağlık sisteminde en önemli iki problem, giderek artan maliyetler ve sağlık sigortası olmayanların sayısının yükselmesidir. Ülkede tabip sayısı yüksektir, bunların %85 kadarı uzmandır. Özel teşebbüs olmasına rağmen, birtakım düzenlemeler getirilerek, doktorların belli bölgelerde yığılmaları kısmen önlenebilmiştir. ABD sağlık sisteminde düzenli bir basamaklaşma ve sevk zinciri yoktur. Ayrıca sunum kademeleri arasında tam bir ayrımın söz konusu olmadığı karmaşık bir yapı vardır. Kavram olarak birinci basamak sayılan sağlık hizmetleri, halk sağlığı hizmetleri adıyla, ağırlıklı olarak kamu talep finansmanı yoluyla verilmektedir. Yatakların 2/3 ü kamu dışıdır. Sağlık Ve İnsan Hizmetleri Bölümü (Departman) bütün Amerikalıların sağlığını korumak ve temel insani hizmetleri sağlamakla sorumludur. Departman bünyesinde 300 den fazla programı barındırmaktadır. Sağlık Ve İnsan Hizmetleri Bölümünün başında Bölüm Başkanı bulunmaktadır. Başdanışman, Yönetim Sekreteri ve Hükümetler Arası ve Bölge Yöneticileriyle İlişkiler Ofisi Bölüm Başkanına bağlı olarak çalışmaktadır. Sağlık Ve İnsan Hizmetleri Bölümünün bünyesinde 27 ayrı alt yönetim kademesi bulunmaktadır. Ordu mensupları ve gaziler için ayrı sağlık hizmetleri vardır.

6 180 Ülkelerin Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri Tarihsel olarak sağlık hizmeti kamu ve özel sektör tarafından finanse edilmekte, hizmetlerin sunumu ağırlıklı olarak özel sigorta programları ile verilmektedir. Sağlık sisteminin finansmanında iki türlü fon akımı vardır: Sağlık hizmeti için vergilerden ve diğer kamu gelirlerinden ayrılan pay ile sigorta şirketlerinden ve kişilerden sağlık hizmeti sunucularının hizmet karşılığı aldıkları ücretler. Finansman sigorta terimiyle ödeyiciler olarak bilinen özel sigorta şirketleri ve devlet tarafından sağlanmaktadır. Birleşik Devletler çoklu ödeyici sistemi olarak da düşünülebilir. Kamu finansmanı nüfusun belli gruplarına yardım sağlayan programlara destek vermektedir. Sağlık Ve İnsan Hizmetleri Bölümü harcamaları bütün federal harcamaların yaklaşık dörtte birini oluşturmaktadır. Sağlık Ve İnsan Hizmetleri Departmanının Medicare programı ülkenin en büyük sağlık sigorta programıdır. Yaşlılar için Medicare, yoksular için Medicaid ve önceden silahlı kuvvetler mensubu olanlar için Gazi İşleri Programı bunlara örnektir. Medicare ve Medicaid programları ile her dört Amerikalıdan birine sağlık sigortası sağlamaktadır. Toplam sağlık harcamalarının %40-45 i kamu kaynaklıdır. Hizmet harcamalarında devlet finansmanı 1960 yılından bu yana önemli bir rol oynamakta, özel harcamalar azalmakta, devlet harcamaları artış göstermektedir. Günümüzde önemli oranda sağlık hizmeti kamusal programlar tarafında sağlanmaktadır. Sağlık hizmeti talep finansmanını, üyelerine aracılık yaparak sağlayan özel sigorta şirketleri toplumun %86 sını kapsar. Geriye kalan %14 lük kesimin (45 milyonu aşkın nüfus) sigortası yoktur. Bunların büyük kısmı, yoksullara ve yaşlılara verilen düşük katılım paylı (ücretli) sağlık hizmetleri ile ve ulaşabildiği sosyal yardım ve hizmetlerle yetinir. Kamu sağlık sigortası tüm hastalıkları kapsamı altına almaması nedeniyle kişiler özel sigortaları da tamamlayıcı sigorta olarak satın alırlar. İsteğe bağlı sağlık sigortası ağırlıklı olarak yaygındır. Sağlık Koruma Örgütleri (HMO lar) devletten işverenlere, hastahanelere ve sigorta şirketlerine kadar, pek çok farklı kurum tarafından desteklenen toplu sağlık yapılarıdır. Bağımsız veya bir hastahaneye bağlı olabilirler ve genelde oldukça bağımsız hareket ederler. Kendi klinikleri kendi doktorları ve hemşireleri vardır. Son 15 yılda sayıları artmıştır ve yılda 30 milyonu aşkın hastaya bakım sağlamaktadır. Bütün tıbbi harcamalar aylık taksitler halinde ödenir ve bunlar genelde sigorta ücretlerinden daha düşüktür. Sigortalardan daha ucuz olmakla beraber HMO lar daha sınırlı tıbbi bakım sunar. Örneğin onaylanmış doktorların listesi içinden bir tanesini seçmek zorunda kalma gibi. Tercihli Hizmet Sunucu Örgütleri (PPO lar) da yaklaşık aynı çizgidedir fakat daha ucuza hizmet vermek amacıyla sigorta şirketleri ve tıp dernekleriyle daha yakın bir işbirliği içindedirler.

7 Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Sistemi 181 ABD farmasötik endüstri kuruluşları dünyanın en fazla yeni ilaç keşfeden, araştırma yoğun kuruluşlar olarak tanımlanmaktadırlar. Amerikan ilaç şirketlerinin yeni buluşlara yapmakta oldukları büyük yatırımların sonucunda halen geliştirilmekte olan pek çok ürün bulunmaktadır. ABD, Avrupa ülkelerine oranla GSMH dan sağlık sektörüne daha fazla pay ayırmaktadır. Bunun en önemli nedeni oldukça kârlı olan Amerikan ilaç sektörüdür.

8 182 Ülkelerin Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri

9 Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Sistemi 183 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ SAĞLIK SİSTEMİ l. ÜLKE TANITIMI RESMİ ADI : Amerika Birleşik Devletleri NÜFUSU : Milyon kişi (2003) YÜZÖLÇÜMÜ : km 2 RESMİ DİLİ : İngilizce DİNİ : Protestan, Katolik, Müslüman, Yahudi BAŞKENT : Washington D.C. SİYASAL REJİMİ : Federal Cumhuriyet PARA BİRİMİ : Amerikan Doları (17/597) I.1. Coğrafya Kuzey Amerika nın yaklaşık üçte birini kaplayan ve kıtanın orta enleminde birbirine bitişik 48 eyaletin yanı sıra Kanada nın kuzey batısındaki Alaska ile Büyük okyanusun ortasındaki Hawaii eyaletlerini kapsayan Federal Cumhuriyetin yüzölçümü: Km 2 dir. Rusya, Kanada ve Çin in ardından dünyanın dördüncü büyük ülkesidir. Başkenti Washington un nüfusu 2003 yılı verileri ile dür. Kuzeyde Kanada, batıda Büyük okyanus, güneyde Meksika ve Meksika Körfezi, doğuda Atlas okyanusuyla çevrilidir. Amerika Birleşik Devletleri yüzey şekilleri bakımından beş ana bölgeye ayrılabilir; orta ve iç alçak bölge, doğu ve güney doğudaki Apalaş dağları, Atlas okyanusu kıyısındaki kıyı düzlüğü, batıdaki Cordillera, doğu ve batı bölümleri arasında kalan dağlar arası bölge ve bu bölgeler arasında toplam 24 alt bölgeye ayrılır. ABD ülkenin genişliği ile orantılı olarak olağan üstü bir ırmaklar ve göller ağına sahiptir. Bu sistem doğuda ülkenin iç bölgelerine ucuz ulaşım olanağı sağlar. Batıdaki ırmakların çoğu ulaşıma elverişli değildir; ama bu ırmaklardan sulama ve enerji elde etmede yararlanılır. Hem doğuda, hem batıda göller ve ırmaklar zehirli sanayi, tarım ve insan atıklarıyla büyük ölçüde kirlenmiş durumdadır. Bol yağışlı doğu bölgesinin en büyük akarsuyu, ABD nin de en büyük ırmağı olan Mississippi dir. Kolları Ohio ve Missouri ile birlikte orta ABD nin büyük bir bölümünün sularını toplayan Mississippi nin toplam havzası Km 2 yi bulur, yani bütün kıtanın sekizde birini oluşturur. Doğu su sistemlerinin ikincisi, kanallarla Mississippi Ohio sistemine bağlanmış olan Büyük göller St. Lawrence sistemidir. Büyük göller, dördü Kanada yla paylaşılan, beş büyük gölden ( Superior, Michigan, Huron, Erie, Ontario ) oluşur ve dünyanın en büyük tatlı su rezervlerine sahiptir. Bu göller aynı zamanda dünyada ticari trafiğin en yoğun olduğu iç su sistemidir. Birlikte anıldığında bu iki ana su sistemi dünyanın en büyük iç su yolları ağını oluşturur (17/597).

10 184 Ülkelerin Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri ABD nin ana toprakları Yengeç Dönencesi ile 50 derece kuzey enlemi arasında yer alır. Bu konum nedeniyle, kutup iklimi yalnız yüksek dağların tepelerinde, gerçek tropik iklim ise Güney Florida nın küçük bir bölümünde görülür fakat orta enlemlerdeki aşırı sıcaklık ve yağış değişikliği nedeniyle iklim ılıman sayılmaz. Kuzey Amerika kara kütlesinin büyüklüğü de çeşitli bölge iklimleri arasındaki farklılıkları artırır. ABD nin büyük kesiminde kara iklimi egemendir. Bunun bir nedeni, Cordillera dağ sisteminin büyük okyanusun ılımanlaştırıcı etkisini azaltmasıdır. Kara ikliminin egemen olduğu bölge ABD nin iç kesimindedir. Örneğin Kuzey Dakota da sıcaklık yazın 49 derece iken kışın ise - 51 derece olabilmektedir. ABD üzerinden geçen doğu yönündeki hava akımı da kara ikliminin etkisini Atlas Okyanusu kıyısına kadar sürükler. Bu yüzden her ikisi de kıyı kenti olan Atlas Okyanusu kıyısındaki Boston da kara ikliminin etkisi görülürken, Büyük Okyanus kıyısındaki San Francisco da iklim ılımandır. Cordillera dağ sistemini, özellikle Sierra Nevada ve Casacade sıradağlarının doğusunda sona erer. İç alçak bölge ise kasırga ve hortum gibi şiddetli ve zaman zaman tehlikeli olabilen değişik yönlerden gelen hava akımlarının buluşma alanıdır. ABD nin bitki örtüsüne Alp tipi tundralar ile orman, çayır ve çöller egemendir. Veymut çamı, Amerika kızılçamı, ladin ve balsam göknarı gibi ağaçlardan oluşan iğne yapraklı orman kuşağı, Kanada sınırı boyunca Maine ve Minnesota arasında uzanır. Daha güneyde, Apalaş dağları yakınında ise iğne yapraklı ve yaprak döken ağaçlar yerini geniş yapraklı ve sert odunlu ağaçlara bırakır. Buradaki ağaç türleri arasında akçaağaç, meşe, dişbudak, yalancı akasya, ıhlamur, sığla, ceviz, carya cinsinden ağaçlar, batı çınarı, kayın ve daha güneyde lale ağacı bulunur. Atlas okyanusu ve Meksika körfezi kıyılarındaki ovalık ve dağlık bölgelerde ise çam ağacı yoğundur (17/600,601). I.2. Tarih 17.yüzyılın başında İngilizler Kuzey Amerika kıtasının doğu kıyısına yerleşmeye başladılar. Burada kurulan 13 sömürge arasında bağımsızlık mücadelesine başladılar. İngiltere 1783 te bu sömürgeleri resmen tanıdı iç savaşında kuzey eyaletlerinin galip çıkmasıyla tüm bölgede kölelik yasaklandı. 19. Yüzyılın ikinci yarısı, pek çok bölgede yerli halkın topraklarının ellerinden alınmasına sahne oldu Dünya savaşına girdi New York borsası çöktü; ekonomik kriz Pearl Harbor da Japon saldırısı. 2. Dünya savaşına katıldı Kore savaşı Yüksek mahkeme, okullarda ırk ayrımı yapılmasının anayasaya aykırı olduğunu hükmetti Alaska ve Hawaii ABD nin 49. ve 50. eyaletleri haline geldi Küba da Sovyet füze üslerinin bulunması üzerine ABD ile SSCB bir savaş eşiğine geldi Vietnam a ABD müdahalesi hızlandı. Siyahlara eşit haklar verildi.

11 Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Sistemi ABD birlikleri Vietnam dan çekildi Amerikan askeri hayatını kaybetti ABD Grenada yı işgal etti ABD Libya ya hava saldırısı düzenledi. SSCB ile ilişkiler yumuşamaya başladı. Reagan ile Gorbaçov arasındaki üç zirveden ilki gerçekleşti Irak ın Kuveyt i ilhak ettiğini açıklaması üzerine oluşan uluslararası muhalefete ön ayak oldu. NATO ile Varşova paktı arasında konvansiyonel silahları konu alan anlaşma imzalandı Irak a karşı Çöl Fırtınası Operasyonu başlatıldı. ABD ile SSCB arasındaki START silahsızlanma anlaşması imzalandı Eylül saldırısı, Afganistan daki Taliban yönetimi ABD tarafından devrildi II. Körfez savaşı başladı. Amerikanın Irak taki Saddam rejimini devirmesi (18/4,5) Başkanlığa ilk kez, beyaz kökenli olmayan B. Huseyn Obama seçildi. I.3. Nüfus Günümüzde ABD nüfusunun dörtte üçü kentsel alanda yani kentleşmiş bölge olarak nitelendirilen ve ülke yüzölçümünün yüzde ikisinden az bir alanını kaplayan yerlerde toplanmıştır. Ayrıca nüfusun en az yüzde on beşi ekonomik ve toplumsal açıdan kentsel sayılabilecek dağınık yerleşim birimlerinde oturmaktadır (17/604). Devletin hiçbir dine destek vermediği ABD de ü aşkın cemaat vardır; bunların bir bölümü tümüyle ABD ye özgü dinsel gruplardır. Kökleri eski dünyaya dayanan cemaatler bile özgün bir Amerikan yapısına bürünmüş durumdadır. Nüfusun çeşitliliği nedeniyle ibadette tekörnekliğe yönelik bir eğilim gelişmemiştir verilerine göre ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 58 i Protestan, yüzde 21 i Katolik, yüzde 6,5 kadarı da öbür Hıristiyan kiliselerine bağlıdır. Yahudilerin oranı yüzde 2,1 Müslümanların oranı ise yüzde 1,9 düzeyindedir. Din dışı ya da tanrı tanımaz kesim toplumun yaklaşık yüzde 9 unu oluşturur. Etnik köken açısından ABD nüfusunun yüzde 70,5 i beyazlardan, yüzde 12,5 i siyahlardan oluşur. Asya ve Büyük okyanus adalarından gelmiş olanların oranı yüzde 3,8 dir. Yerlilerin ve Eskimoların oranı ise yüzde 0,9 dur. Toplam nüfus içinde ABD doğumlularının oranı yüzde 89,6 gibi yüksek bir düzeydedir (17/608). I.4. Siyasal Ve İdari Yapı 1788 de kabul edilen ABD Anayasasının ön gördüğü sisteme göre yönetilen bir federal cumhuriyettir. Anayasa belirli yetkileri federal yönetime verirken, geri kalan bütün yetkileri eyaletlere bırakmıştır. Federal yönetimin yetkisine giren başlıca konular savunma, ulusal güvenlik, dış politika, ulusal para, dış ticaret, eyaletler arası ticaret ve göçlerdir. Federal yönetim güçler ayrılığı temelinde, fakat birbirlerini frenleyip dengeleyecek biçimde düzenlenmiş yürütme, yasama ve yargı organlarından oluşur. Bu organlar ayrı olmakla birlikte karşılıklı ilişki içindedir ve aralarına bazen yetki örtüşmeleri ortaya çıkar. Yürütme organının başında Başkan bulunur. Yasama organı, Senato ve Temsilciler Meclisinden oluşan Kongredir.

12 186 Ülkelerin Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri Federal yargı organının başı olan ABD Yüksek Mahkemesi, Senatonun onayıyla Başkan tarafından yaşam boyu görev yapmak üzere atanmış dokuz yargıçtan (Baş Yargıç dâhil) oluşur ve Anayasa ile federal yasaları yorumlamakla görevlidir. Yüksek Mahkeme, daha alt düzeydeki federal mahkemeler ve eğer federal bir sorun söz konusuysa eyalet üst mahkemeleri için son yargı mercii konumundadır. Ayrıca yabancı büyükelçilerin, bakanların, konsolosların ya da bir eyaletin taraf olduğu davalarda da yetkilidir. Eyaletlerin yönetim yapısı, federal yönetiminkine benzer. Her eyaletin kendi anayasası, bir valisi, bir yasama meclisi ve bir yargı organı vardır. Nebraska dışında bütün eyaletlerin yasama organları iki meclislidir (17/610,611). I.5. Ekonomi ABD Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) açısından dünyanın en büyük ekonomik gücüdür. Kişi başına düşen milli gelir açısından da ilk sıralarda yer alır verilerine göre GSMH si 9,9 trilyon ABD Doları, kişi başına milli gelir düzeyi 35,040 ABD Dolarıdır. Ülkenin zenginliği bir ölçüde zengin doğal kaynaklarının bir sonucudur. Dünya nüfusunun yüzde 5 inden azını barındıran ABD nin dünya kömür, bakır ve ham petrol ürünlerindeki payı yaklaşık beşte biri bulur. Dünya mısırının yaklaşık yarısı sığır, domuz, koyun ve kuzu etinin yaklaşık beşte biri ve buğdayının onda birinden fazlası ABD de üretilir. ABD göreli olarak kendine yeterli olmakla birlikte ekonomisinin devasa ölçeği nedeniyle dünya ticaretinde en önemli yeri tutar. İhracatı toplam dünya ihracatının onda birine eştir. Öbür ülkelerin ekonomilerini yalnızca bir ticaret ortağı olarak değil, bir yatırım sermayesi kaynağı olarak da etkiler. Amerikan firmalarının dışarıdaki yatırımları Kanada ve birçok Latin Amerika ülkesinin ekonomisinde egemen öğedir. Avrupa daki Amerikan yatırımları ise imalat sanayisinde yoğunlaşmıştır. Büyük ölçüde serbest girişime dayalı bir ekonominin yürütülmekte olduğu ABD de hizmet ve imalat sektörleri GSMH nin en önemli bileşenlerini oluşturur. Ekonomik büyüme hızı nüfus artışının üzerindedir. İleri teknolojik sistemlere yönelik askeri harcamalardaki tırmanışın ve sosyal hizmetlerdeki hızlı gelişmenin 1960 lardan itibaren yol açtığı ciddi bütçe açıkları özellikle 1980 lerdeki ekonomik durgunlukla birlikte büyük boyutlara varmış, fakat 1990 ların ikinci yarısında önemli ölçüde aşağı çekilmiştir. ABD de devletin ekonomik etkinliklerdeki doğrudan rolü azdır ve ABD posta idaresi, nükleer denetim komisyonu ve Tennessee vadisi idaresi gibi az sayıda girişimle sınırlıdır. Başka ülkelerde genellikle devletin elinde bulunan havayolları, telefon sistemleri gibi girişimler özel sektörce işletilir (17/608) ABD dünyanın ikinci büyük petrol üreticisidir. Belli başlı petrol rezervleri Alaska, California, Meksika körfezi, Louisiana ve Oklahoma dadır. Aynı yerlerde önemli doğalgaz kaynakları da bulunur. Kömür yatakları büyük ölçüde Apalaşlar ve Wayoming de yer alır. ABD önemli bakır, magnezyum, kurşun ve çinko rezervlerine de sahiptir.

13 Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Sistemi 187 ABD de çıkarılan öbür metal cevherleri arasında altın, gümüş, molibden, manganez, tungsten, boksit, uranyum, vanadyum ve nikel sayılabilir. Metal dışı minerallerin başına fosfat, potas, kükürt, kil ve çeşitli taşlar gelir. ABD nin dev boyutlu tarımsal üretimine karşın tarım, ormancılık ve balıkçılığın Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) içindeki payı yüzde 3 ün altındadır. Bu üretim alanları toplam faal nüfusun da yaklaşık yüzde 3 nü istihdam eder. Tarımda hızla artan verimlilik, daha küçük bir işgücünün önceki dönemlere göre çok daha büyük bir üretimi gerçekleştirmesini sağlamıştır. Tarım sektöründe çalışanların sayısı azalırken, tarım işletmelerinde hızlı bir makineleşme ve gittikçe daha az sayıda girişimcinin elinde toplanma süreci yaşanmaktadır. Mısır, buğday, arpa yulaf, kocadarı, pamuk, pirinç, soya fasulyesi ve tütün başlıca ürünlerdir (17/609). ABD de yetiştirilen başlıca hayvanlar sığır, domuz, koyun ve attır. Mandıracılık son derece gelişmiştir; süt, peynir ve yağ üretimi iç gereksinimin üzerindedir. Sığır derisi ve koyun yünü dericilik ve dokumacılık sanayilerinde temel oluşturur. Kümes hayvancılığı da önemli bir gelir kaynağıdır. ABD dünya kereste üretiminde ilk sırada yer alır. Üretimin yüzde 80 inden çoğunu yumuşak, geri kalan bölümünü sert kereste oluşturur. Duglasköknarı ve güneyin sarıçamı birinci gruba, meşe ise ikinci guruba giren önemli türlerdir. Yurt içi tüketimin üretimden daha hızlı artması sonucu kereste ithalatı büyük artış göstermiştir. İmalat sanayisi ulusal ekonomiyle hemen hemen aynı oranda büyümüştür. Zaman içinde verimlilikte meydana gelen artış, bir ölçüde yatırımlardaki artışın bir sonucudur. GSYİH içindeki payı beşte biri bulan imalat sanayisinde faal nüfusun yaklaşık altıda biri çalışır. Katma değer bakımından en önemli sektörlerden biri binek otomobili, otobüs ve kamyon gibi ulaşım araçları üretimidir. Öbür önemli sektörler arasında makineler, elektrikli makineler, metal ürünleri, ana metal sanayisi ve motorlu araç parçaları yer alır. Çelik sanayisi ürünleri geniş ölçüde otomotiv ve inşaat sektöründe kullanılır. Dokuma, gıda ve giyim sanayileri gibi, kimyasal sanayi de gelişmiş düzeydedir. ABD ekonomisinin 20. Yüzyılın ikinci yarısında en hızlı gelişen alanı hizmet sektörüdür. GSYİH ye katkısı ve istihdam içindeki payı imalat sanayisine yaklaşan bu sektörün en önemli bilişenleri sağlık hizmetleri ve ticari hizmetlerdir. ABD birçok metal, kömür ve petrol bakımından dünyanın en büyük üreticilerinden biri olmasına karşın, madencilik sektörü GSYİH ye ancak yüzde 1,5 düzeyinde bir katkıda bulunur. Bu sektörde kömür, demir cevheri, boksit, bakır, kurşun, çinko, molibden, cıva, tungsten, titanyum cevheri ve gümüş ilk sıralarda yer alır. ABD mika, barit, sülfür ve feldispat üretiminde dünyanın önde gelen üreticileri arasındadır. Enerji üretiminde petrolün payı beşte iki, doğal gazın payı dörtte bir ve kömürün payı beşte bir düzeyindedir. Tüketilen enerjinin yaklaşık üçte biri elektrik üretiminde kullanılır verilerine göre 3,78 trilyon kwh düzeyinde olan yıllık elektrik üretiminin yaklaşık dörtte üçünü termik santraller, geri kalanını hidroelektrik ve nükleer santraller sağlar (17/609,610).

14 188 Ülkelerin Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri ll. SAĞLIK SİSTEMİ II.1. Genel Sağlık Durumu: Demografik değişiklikler gelecekteki sağlık hizmetlerinin içeriğini ve sağlık hizmetlerini şekillendirecektir. Ülkede başlıca iki demografik değişiklik ırksal ve etnik yapıda çeşitliliğin artması ile artan yaşlı nüfustur ve 2004 yıllarıı arasında 75 yaş ve üzeri nüfusun oranı %3 ten %6 ya ulaşmıştır yılında nüfusun %12 sinin 75 yaş ve üzeri kişilerden oluşacağı tahmin edilmektedir. Irksal ve etnik yapı son yıllarda değişmiştir. İspanyol ve Latin kökenlilerle Asyalıların sayısı hızlı bir şekilde artmıştır yılı verileri ile Amerikalıların %12.5 i yoksulluk sınırında yaşamaktadır. Davranış ve risk faktörlerinin sağlık durumu üzerinde önemli etkileri vardır. Sigara kullanımına bağlı akciğer kanseri, kalp rahatsızlıkları, anfizem ve diğer solunum yolu hastalıkları, ayrıca aşırı kilo ve obezite ölüm ve hastalık riskini arttırmaktadır (6/8). Son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri bebek ölüm oranlarında düşüşler yaşanmış olmasına rağmen, diğer ülkelerdeki kadar başarılı düşüşler gerçekleştirememiştir yılı itibariyle, Amerika Birleşik Devletleri bebek ölüm oranı her 1000 doğum başına 7,2 oranındadır. Bu oran düşük gibi görünse de OECD ülkeleri arasında en yüksek orandır yılında bebek ölüm oranı her 1000 doğum başına 7 ye düşmekle birlikte OECD ortalaması da 6,1 olarak gerçekleşmiştir. Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Ve İnsan Hizmetleri Bölümü nün tespitlerine göre siyah bebekler arasında oran 14,3 tür. Bu oran da sistemdeki eşitsizliklere atıf yapmaktadır. Çocuklarda düşük kilolu doğumlar (2.500 gramdan az) bebeklerin ölüm ve sakatlık riskini artırmaktadır. Düşük kilolu doğumların oranı 1990 yılında %7.0 iken 2003 yılında %7.9 a yükselmiştir (6/9). Birçok OECD ülkesi hayat beklentisi göstergesinde ilerlemeler kaydetmiştir. Amerika Birleşik Devletleri nde hayat beklentisi 1960 ile 2002 yılları arasında 7,3 yükselirken, Japonya da 14 yıl, Kanada da 8,4 yıl yükselmiştir. Amerika Birleşik Devletleri nde 2002 yılı üçüncü çeyreğinde hayat beklentisi 77,2 yıl seviyesinde oluşmuş olup, bu süre OECD ortalaması olan 77,8 in biraz altındadır. Amerika Birleşik Devletleri sağlık sisteminden toplumun memnuniyeti %40 düzeyindedir (3/5,6). Birleşik Devletlerde 2002 yılında toplam 2.4 milyon kişi hayatını kaybetmiştir. Bütün yaş grupları için ölüm oranı 1950 yılına göre %49 azalmıştır. Geçen elli yılda ölüm oranlarındaki bu düşüş kalp hastalıkları, felç ve beklenmedik yaralanmalar gibi problemlerin azalmasına bağlanabilir. Ancak hâlâ bu sağlık problemleri Birleşik Devletlerde sorun olarak durmaktadır.

15 Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Sistemi 189 Yirminci yüzyılın ikinci yarısında kalp rahatsızlıkları ölüm nedenlerinin başında gelmektedir ve ikinci ölüm nedeni ise felçtir yılında kalp rahatsızlıkları ölüm oranları 1950 yılına göre %59 azalmıştır. Felç nedeni ile ölümler 1950 yılına göre 2002 yılında %69 azalmıştır. Kalp rahatsızlıkları ve felç nedeni ile ölümler ağırlıklı olarak yüksek kolesterol, yüksek tansiyon, sigara ve beslenme bozuklukları nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Aynı periyotlar içerisinde kanser üçüncü önde gelen ölüm nedenidir. Kanser nedeniyle ölüm oranları 1960 ve 1990 yılları arasında artış göstermiş ve aralığında %10 azalma olmuştur. Kanser hastalıkları içerisinde en çok görüleni akciğer kanseri olmuştur. Akciğer kanseri görülme nedeni ise temel olarak sigara tüketimi ile alakalıdır. Kronik solunum yolu hastalıkları dördüncü önde gelen hastalıktır yılı kanser hastalığı nedeniyle ölüm oranı 1980 yılına göre %54 oranında artış olmuştur. Beşinci önde gelen ölüm nedenini ise beklenmedik yaralanmalar oluşturmaktadır periyodunda yaralanmalar nedeniyle ölüm oranında azalma olmuştur yılından bu yana yaralanmalar nedeniyle ölümlerde artış olmuştur (6/68). Artrit ve diğer kas hastalıkları çalışma çağındaki yetişkinlerin (18-64 yaş) faaliyetlerini sınırlayan rahatsızlıkların başında gelmektedir. Çalışmayı kısıtlayan bir diğer hastalık grubu da da ruhsal hastalıklardır yılı verileri ile yaş arası gençlerde yasadışı ilaç kullanım oranı %11 dir (6/10). HIV vakalarının görülme sıklığı 1995 yılında en üst seviyeye çıkmış ve ardından yeni tedavi yöntemlerinin gelişmesiyle azalmaya başlamıştır ve 2003 yılları arasında HIV nedeniyle ölüm oranları %4 azalmıştır (6/12). II.2. Sağlık Sisteminin Tarihçesi 1900 Öncesi: Sömürge döneminde hastalıkların çoğu şifalı bitkiler ile evde tedavi ediliyordu. Hekimlerin ve eczacıların çoğu çıraklık sistemi ile eğitilmekte idi. İlk tıp okulu 1756 yılında kurulan Philadelphia Koleji dir ve sonradan Pennsylvania Üniversitesi adını almıştır. İlk eczacılık koleji de 1821 yılında Philadelphia da kurulan Eczacılık Koleji dir ve 1900 yılları arasında akut enfeksiyon hastalıkları en önemli sağlık problemleri arasında olmuştur. Kolera, tüberküloz gibi hastalıkların sebebi iyi kanalizasyon sisteminin olmaması, temiz içme suyuna ulaşımın zorluğu ve hijyenik olmayan gıdalar olarak gösterilebilir. Boston, New York, Philadelphia ve diğer şehirlerde kanalizasyon ve su arıtma sistemlerinin gelişimi ile bu hastalıkların görülme oranı azalmıştır (4/6) : 1900 yılından II. Dünya Savaşının bittiği yıla kadar geçen süreçte güçlü bir bireycilik ve kişinin ödeyebildiği miktarda hizmet alması egemen olmuştur. Beslenme yapısının ve çevresel koşulların düzelmesi ile bulaşıcı hastalıklar geniş çapta kontrol altına alınmıştır.

16 190 Ülkelerin Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri 1906 yılında ilaç ve gıdaların içerikleri hakkında yanıltıcılığı önlemek için Gıda Ve İlaç Yasası çıkarılmıştır yılında Carnegie Vakfı tarafından yayınlanan Flexner Raporu Birleşik Devletler sağlık eğitimi sistemine sert eleştiriler getirmiş ve yeniden gözden geçirilmesini sağlamıştır. Bu rapor sonrasında tıp eğitiminde değişiklikler olmuş ve dört yıllık eğitim müfredatları uygulanmaya başlamıştır. Ayrıca bu raporun sonuçları olarak birçok okul kapanmış ve diğerleri de müfredatlarını gözden geçirme ihtiyacı hissetmişlerdir. Bu dönemde hastahaneler daha iyi eğitimli sağlık çalışanları, anestezi ve cerrahi teknikleri gibi gelişkin teknolojiler ile sistem içerisinde önemli roller almaya başlamıştır (4/6,7) : II. Dünya Savaşının sona ermesinden 1980 yılına kadar geçen süreçte hastahaneler büyüme dönemi içerisine girdiler yılında çıkarılan Hill- Burton Yasası kırsal ve şehirsel alanlardaki sağlık tesislerinin kurulması ve yenilenmesini desteklemiştir. Kamuya ait Mavi Haç ve Mavi Kalkan (Blue Cross, Blue Shield) sağlık sigorta planlarının gelişimi ve ticari sağlık sigortası şirketlerinin artması ile büyüme tamamlanmıştır yılında Medicare (yaşlılar için devlet sağlık sigortası) ve Medicaid (yoksullar için sağlık sigortası) kuruluşlarının yasalaşması ile sağlık hizmetlerinin kapsamı yaşlılar ve yoksulları kapsayacak şekilde genişletildi. Ayrıca bu uygulama ile yataklı sağlık kurumlarının kullanımı da artırıldı yılında sağlık harcamalarının %25 i hastahanelere yapılmakta iken 2000 yılında bu oran %36,5 e yükselmiştir. Hastahane maliyetleri halen sağlık harcamaları içerisinde en büyük harcama kalemi olmaya ve maliyet kontrolünde birincil hedef olarak kalmaya da devam etmektedir. Bu dönemde Amerika nın sağlığa bakışı güçlü bireyselcilikten sağlık hizmeti hakkına doğru geçiş şeklinde olmuştur. Devlet, Amerikan vatandaşlarının sağlık problemlerini çözmede daha çok sorumluluklar üstlenmeye başlamıştır. Örneğin 1965 yılında Medicare ve Medicaid sisteminin yasalaşması ile bu kapsamdakilere sağlanan sağlık hizmetleri kamusal fonlar ile finanse edilmeye başlanmıştır. Sağlık harcamalarında sürekli artış nedeniyle politika yapıcılar ve işverenler maliyet kontrolünü sağlamak yönünde çabalar göstermişlerdir. Son zamanlarda ambülatör sağlık hizmetlerine ağırlık verilerek hastahanede yataklı tedavi hizmetlerini sınırlandırma yoluna gidilmiştir. Artan sağlık hizmeti maliyetlerini kontrol altına almak amacıyla Federal Hükümet tarafından bazı stratejiler uygulamaya geçirilmiştir. Stratejilerin genel çerçevesi hastahane planlaması, hizmet ödeme metot ve miktarının değiştirilmesi, planlı bakım sistemlerinin desteklenmesi olarak sayılabilir. Maliyet azaltma çabalarından birisi Başkan Nixon zamanında 1973 yılında çıkarılan Sağlık Koruma Örgütleri (HMO) yasasıdır. Yasa ile makul maliyetlerle uygulanabilecek yeni bir sağlık sunum sistemi geliştirilmeye çalışılmıştır. Ancak Sağlık Koruma Örgütlerinin çok azı gelişme göstermiştir. HMO yasası sistemin işverenler ve çalışanlar tarafından kullanılmasını sağlamak için finansal olarak özendirmeye gayret etmiştir. Sağlık Koruma Örgütleri Sistemi ön ödemeli bir sağlık sunum sistemidir. HMO ların değişik bir türü olan Yönetilen Bakım Sistemi kanununun çıkmasından bu yana büyümektedir.

17 Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Sistemi 191 Diğer bir maliyet azaltım metodu 1983 yılındaki Medicare Öngörülen Ödeme Sistemidir. Bu sistemde hastahane ödemeleri Hastalık Tanı Gruplaması (DRG) temelli olarak yapılmaktadır. Ödemeler hastahane yatış süreleri ve hizmet sağlayıcıların kişisel olarak hastalara sağlığı hizmetlerden bağımsızdır (4/7,8) Yılından Günümüze: Amerikan sağlık sistemi dördüncü periyoduna başlamıştır ve sistem bireyselcilikten güçlü merkezi idareye doğru hareket etmek gibi gelişmeler ile sürekli değişen dinamikler altında çalışmaktadır. ABD sağlık sistemi kimilerine göre dünyanın en iyi kimilerine göre en kötü sağlık sistemi olarak anılmaktadır. En iyidir çünkü hekim, hastahane ve eczacısını seçme özgürlüğü vardır ve en son teknolojili teçhizat kullanılmaktadır. En kötüdür çünkü sigorta kapsamında olmayan milyonlarca Amerikalı sağlık hizmetlerine ulaşamamaktadır (4/9). II.3. Sağlık Sisteminin Yapısı ABD nde sağlık hizmetleri sisteminin örgütlenmesi federal, eyalet ve yerel düzeyde olmak üzere üçe kademedir. Sağlık Ve İnsan Hizmetleri Bölümü nün varlığına rağmen merkezi bir sistem görülmez, hiyerarşik bir yapı yoktur (20/65). ABD, sanayileşmiş 24 OECD ülkesi arasında sağlığa en fazla harcama yapan ülkedir. Ancak ABD, bebek ölüm hızı ve doğuşta beklenen yaşam süresi gibi belirleyici göstergeler konusunda OECD ülkelerinde ön sırada değildir. Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında hasta yatağı başına daha çok sağlık personeli düşmektedir. Tıp eğitimi ve tıbbi araştırmalar bakımından dünyanın en iyileri arasındadır. Nüfusun yaklaşık %15 inin (40-45 milyon kişi) temel sağlık hizmetleri için dahi herhangi bir sağlık sigortası bulunmamaktadır ve bu da yüksek teknolojili sağlık hizmetlerinden yararlanılma oranını düşürmektedir. Sigortalı pek çok bireylerin sigorta kapsamına ciddi hastalıklar dâhil değildir. Bunlardan yararlanmak için ayrıca yüksek primler ödemek zorundadırlar yılında Medicare ve Medicaid programlarının uygulanmaya başlanmasına rağmen vatandaşların önemli bir kısmı sigortasızdır. Yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte uzun süreli tedavi masrafları artmaktadır. Bu da tüm sağlık harcamalarının %8-10 unun bu yönde harcanmasına neden olmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda vatandaşların %75 inin sağlık sistemini iyileştirecek reformları desteklediği ve vergilerde artış olsa bile bu reformların yapılması gerektiğine inanmaktadır (23/27). II.3.1. Sağlık Ve İnsan Hizmetleri Bölümü Sağlık Ve İnsan Hizmetleri Bölümü (The Department of Health and Human Services HHS), bütün Amerikalıların sağlığını korumak ve temel insani hizmetleri sağlamakla sorumlu olan Federal Departman (bölüm, bakanlık) konumundadır.

18 192 Ülkelerin Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri 1953 te kurulmuş olan Sağlık, Eğitim Ve Sosyal Yardım Departmanı nın ayrı birimlere bölünmesi üzerine 1979 da Sağlık Ve İnsani Hizmetler Departmanı kuruldu. Bu departman (bölüm), bakanlık yapıları olmayan ABD için Federal Sağlık Bakanlığı konumundadır. Amerika Birleşik Devletleri federal bir devlet olduğu için, projeler ilgili federal bakanlık tarafından yürütülürken, uygulamalar federe devletler ve alt birimlerce gerçekleştirilir. Sağlık Ve İnsan Hizmetleri Bölümü harcamaları bütün federal harcamaların yaklaşık dörtte birini oluşturmaktadır. Bölüm eyalet ve yerel idarelerle sıkı bir bağ içerinde çalışmaktadır. Bölümün finanse ettiği birçok hizmet yerel düzeyde eyalet ve ilçe örgütleri tarafından veya özel sektör hibeleri aracılığıyla sağlanmaktadır. Söz konusu Bölümün programları 11 idari birim tarafından yönetilmektedir. Bunların sekizi Kamu Sağlık Hizmetleri örgütleri ve üç tanesi insani hizmetler örgütleridir. Bölümün 2006 yılı bütçesi 698 milyar ABD Dolarıdır ve bünyesinde 67,444 çalışan istihdam etmektedir En büyük bölümü olan Sağlık Hizmetleri Finansal Yönetimi (Health Care Financial Administration- HCFA), her dört veya beş Amerikalıdan birine sağlık hizmeti yardımı sağlayan Medicare ve Medicaid programlarını yönetir. Medicare, 30 milyon yaşlı ve sakat Amerikalıya sağlık sigortası sağlayan ülkenin en büyük sağlık sigorta programıdır. Bir federal hükümet - eyalet hükümeti ortak programı olan Medicaid, 15 milyon çocuk dâhil 31 milyon düşük gelirli bireyin sağlık giderlerini karşılar (19/52,53). Bünyesinde 300 den fazla programı barındıran bakanlık diğer tüm federal kurumlara oranla, çok daha fazla sayıda Amerikalının yaşamıyla doğrudan ilgilenir. Bunlardan programlardan bazıları - Sağlık ve sosyal bilim araştırmaları, - Aşılama hizmetlerini de içeren koruyucu sağlık hizmetleri, - Medicare ve Medicaid Programları, - Sağlık bilgi teknolojisi, ilaçlar, donatımlar, - Anne ve bebek sağlığını iyileştirilmesi, - Okul öncesi sağlık eğitimi ve hizmetleri, - Vakıf ve toplum girişimlerini kontrol, - Çocukları taciz ve aile içi şiddete karşı koruma, - Bağımlılık yapıcı madde kullanımı önlemek ve tedavi etmek, - Yaşlı Amerikan vatandaşlarına hizmetler sağlamak, - Amerikan Yerlileri için kapsamlı sağlık hizmeti sağlamak, - Potansiyel terörizm gibi acil durumlar için tıbbi açıdan hazırlı olmak faaliyetleridir (2/4). Sağlık Ve İnsan Hizmetleri Bölümüne bağlı diğer kuruluşlar şunlardır: Ulusal Sağlık Enstitüsü: Dünyanın en önde gelen tıbbi araştırma örgütü olan Ulusal Sağlık Enstitüsü (National Institutes of Health NIH) ülke çapında kanser, alzheimer, diyabet, artrit, kalp rahatsızlıkları ve AIDS gibi hastalıkları içeren 38,000 araştırma projesine destek olmaktadır.

19 Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Sistemi yılında Hijyen Laboratuarı adı altında kurulmuştur. Bünyesinde 17,453 çalışan bulunmaktadır ve 2005 yılı bütçesi 28,6 milyar ABD Dolarıdır. Gıda Ve İlaç Yönetimi: Gıda Ve İlaç Yönetimi (Food and Drug Administration: FDA) gıda ve kozmetik ürünlerin güvenilirliği, ilaç, biyolojik ürünler ve tıbbi cihazların güvenilirlik ve etkililiğini sağlamakla sorumludur yılında kurulmuştur. Departmanın bünyesinde 10,446 çalışan bulunmaktadır ve 2005 yılı bütçesi 1,8 milyar ABD Dolarıdır. Hastalık Kontrol Ve Önleme Merkezleri: Hastalık Kontrol Ve Önleme Merkezleri (Centers for Disease Control and Prevention: CDC) eyaletler ile birlikte çalışmaktadır. Merkezler biyoterörizmi de içeren salgın hastalıkları önlemek ve izlemek amacıyla bir sağlık izleme sistemine sahiptir. Merkezler hastalık koruma stratejilerini uygulamakta ve ulusal sağlık istatistiklerini tutmaktadırlar. Bağışıklama hizmeti, işyeri güvenliği ve çevreden kaynaklanan hastalıkları önleme hizmeti verir. Ayrıca 25 ten fazla yabancı ülkede atanmış olan görevlileriyle uluslararası hastalık yayılmasına karşı koruma sağlamaktadır. Hastalık Kontrol Ve Önleme Merkezi yöneticisi aynı zamanda Zehirli Maddeler Ve Hastalık Kayıt Dairesinin de yöneticiliğini yapmaktadır. Hastalık Kontrol Ve Önleme Merkezi 1946 yılında Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi adı altında kurulmuştur. Merkez bünyesinde 8,837 çalışan bulundurmaktadır ve 2005 yılı bütçesi 8 milyar ABD Dolarıdır (2/5). Amerikan Yerlileri Sağlık Hizmeti: Amerikan Yerlileri Sağlık Hizmeti (Indian Health Service: IHS) federal olarak tanınan 550 den fazla kabileyi içeren 1,6 milyon Amerikan ve Alaska Yerlilerine sağlık hizmeti sağlamaktadır. Amerikan Yerlileri sağlık sistemi 49 hastahane, 247 sağlık merkezi, 348 sağlık istasyonu, uydu klinikleri, madde bağımlılığı tedavi merkezleri, Alaska Yerlileri için köy klinikleri ve 34 kentsel Yerli sağlık programlarını içermektedir. Örgüt 1921 yılında kurulmuştur. Görev 1955 yılında İçişleri Bölümünden Sağlık Ve İnsan Hizmetleri Bölümüne aktarılmıştır. Bünyesinde 16,254 çalışan bulunmaktadır ve 2005 yılı bütçesi 3,8 milyar ABD dolarıdır. Sağlık Kaynakları Ve Hizmetleri Yönetimi: Sağlık Kaynakları Ve Hizmetleri Yönetimi (Health Resources and Services Administration: HRSA) fakir, sağlık sigortası olmayan veya sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğu kırsal ya da kentsel yörelerde yaşayan bireylere temel sağlık hizmeti sağlar. HRSA tarafından finanse edilen sağlık merkezleri, yılda 9 milyondan fazla hastaya kapsamlı birinci kademe tedavi hizmetleri ile koruyucu tıbbi hizmet verir yılında 15 milyondan fazla kişiye tıbbi bakım sağlamıştır (2/6). Madde Bağımlıları Ve Ruh Sağlığı Hizmetleri Yönetimi: Madde Bağımlıları Ve Ruh Sağlığı Hizmetleri Yönetimi (Substance Abuse and Mental Health Services Administration: SAMHSA) madde bağımlılığına karşı koruma ve tedavinin yanı sıra ruh sağlığı hizmetleri verme ile ilgili işlerle sorumludur. Madde bağımlılığı ve ruh sağlığı hizmetleri için blok ödenekler aracılığıyla fon sağlamaktadır yılında kurulmuştur ve bünyesinde 558 kişi istihdam etmektedir yılı bütçesi 3,4 milyar ABD Dolarıdır (2/7).

20 194 Ülkelerin Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri Şema 1: ABD Sağlık Hizmetleri Örgüt Yapısı Kaynak: (2) HSS (2006) United States Department of Health & Human Services Organizational Chart s:1

A.ERDAL SARGUTAN KANADA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN KANADA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Kanada Sağlık Sistemi 1519 KANADA SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GURUBU Derya TOPAL Seda KARSAVURAN Ayşe HAKAN Nihal ERDOĞAN N. Deniz SÖZBİR 1520 Ülkelerin

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN MAKEDONYA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN MAKEDONYA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Makedonya Sağlık Sistemi 1881 MAKEDONYA SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Mürsel BATGA Sinan BULUT Ahmet ŞİMŞEK 1882 Ülkelerin Karşılaştırmalı Sağlık

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN ŞİLİ SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN ŞİLİ SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Şili Sağlık Sistemi 2573 ŞİLİ SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Orhan PEHLEVAN Eyüp TURKAN Salih AKYÜZ Songül ŞİMŞEK Esvet KAYA 2574 Ülkelerin Karşılaştırmalı

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN HOLLANDA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN HOLLANDA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Hollanda Sağlık Sistemi 1181 HOLLANDA SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Ersin KARABULUT Yakup ÖZDEMİR Oktay SARIÇOBAN Mehmet TOSUN Selahattin SÖZEN

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN TUNUS SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN TUNUS SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Tunus Sağlık Sistemi 2643 TUNUS SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Ahmet GÜNGÖR Erdal TOK Hasan Hüseyin AYDOĞMUŞ 2644 Ülkelerin Karşılaştırmalı Sağlık

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN KAZAKİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN KAZAKİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Kazakistan Sağlık Sistemi 1567. KAZAKİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Öztürk ARSLAN Tayfun PAK Hakan AYGÜN Süleyman ÖZTÜRK Kadir BÜTÜN 1568 Ülkelerin

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN ARNAVUTLUK SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN. ARAŞTIRMA GRUBU Kayhan KÖSA Zafer ZÖNGÜR

A.ERDAL SARGUTAN ARNAVUTLUK SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN. ARAŞTIRMA GRUBU Kayhan KÖSA Zafer ZÖNGÜR Arnavutluk Sağlık Sistemi 279 ARNAVUTLUK SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Kayhan KÖSA Zafer ZÖNGÜR 280. Ülkelerin Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN UKRAYNA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN UKRAYNA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Ukrayna Sağlık Sistemi 2709 UKRAYNA SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Levent GÜLTEKİN Süleyman SELİM Tuğba TOK 2710 Ülkelerin Karşılaştırmalı Sağlık

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN AVUSTURYA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN AVUSTURYA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Avusturya Sağlık Sistemi 359 AVUSTURYA SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Arif ARAS Atıf UZUN Can KOSANOĞLU Mustafa BAKIR M. Halil ÖZKAN 360 Ülkelerin

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN FRANSA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN FRANSA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Fransa Sağlık Sistemi 983 FRANSA SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Eshabil AKPINAR Emrah ÖZTEPE Mahmut YAŞAR Ömer KÖSE Yasin ORUN 984 Ülkelerin Karşılaştırmalı

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN İRLANDA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN İRLANDA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN İrlanda Sağlık Sistemi 1245 İRLANDA SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Serhat BALUN Huriye KOLAK Erdener BATAR Necip TOPSAKAL Ali BATGA 1246 Ülkelerin

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN GÜRCİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN GÜRCİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Gürcistan Sağlık Sistemi 1073 GÜRCİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Endam AKSU Habibe KILINÇ Erdem UZUNER Hüseyin GÜNSELİ Pınar YENİCELİ 1074

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN NORVEÇ SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN NORVEÇ SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Norveç Sağlık Sistemi 2061 NORVEÇ SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Ali EFE Davut Zafer TAPAN Erdal DEMİR Kasım ATASEVER Mehmet GÜRBÜZ 2062 Ülkelerin

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN ESTONYA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN ESTONYA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Estonya Sağlık Sistemi 873 ESTONYA SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Mehmet Sait DİKEL Adil BURKAY Ahmet ATAYIK 874 Ülkelerin Karşılaştırmalı Sağlık

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN ÖZBEKİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN ÖZBEKİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Özbekistan Sağlık Sistemi 2101 ÖZBEKİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Burhan BULUT Mesut IŞIK Ramazan ÇAKIROĞLU Ramazan KAYA 2102 Ülkelerin Karşılaştırmalı

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN JAPONYA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN JAPONYA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Japonya Sağlık Sistemi 1485 JAPONYA SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Emine BİNBOĞA Ayşegül UÇAR Elif EMİROĞLU Bahar PANAS Ayşe ŞAHİN 1486 Ülkelerin

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN İSRAİL SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN İSRAİL SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN İsrail Sağlık Sistemi 1319 İSRAİL SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Ahmet ARIKAN Gani DURUR Nur SAY Mücahit KAÇAR Barış YAZICI 1320 Ülkelerin Karşılaştırmalı

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN SUUDİ ARABİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN SUUDİ ARABİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Suudi Arabistan Sağlık Sistemi 2545 SUUDİ ARABİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU İbrahim KEKLİCEK Erkan BEKDEMİR Lütfü DOĞANCIK Tayyar KURT Öner

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN İSPANYA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN. ARAŞTIRMACI M. Serdar SEZER

A.ERDAL SARGUTAN İSPANYA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN. ARAŞTIRMACI M. Serdar SEZER İspanya Sağlık Sistemi 1281 İSPANYA SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMACI M. Serdar SEZER 1282 Ülkelerin Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri İspanya Sağlık Sistemi

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN İSVİÇRE SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN İSVİÇRE SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN İsviçre Sağlık Sistemi 1381 İSVİÇRE SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Mesut BÜYÜKYILMAZ Cuma KÖYSÜREN Serkan HATİPOĞLU Tahsin ÇAKIR Mehmet ÖZTÜRK 1382

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN ÇİN SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN ÇİN SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Çin Sağlık Sistemi 731 ÇİN SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Ali Cihan BAYRAM Cemal ÖZOĞLU Ramazan KAYA Emine ÇETİN 732 Ülkelerin Karşılaştırmalı Sağlık

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HASTANE İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EVDE SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİNİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN HEKİMLERİN GÖRÜŞLERİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETİ

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETİ ABD ÜLKE RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETİ A. Tarihçesi B. Siyasi ve İdari Yapı C. Nüfus ve İşgücü Yapısı D. Coğrafi Konum E. İklimi F. Doğal Kaynaklar ve Çevre G. Dahil Olduğu

Detaylı

ABD ÜLKE RAPORU. Ebru GÜLSOY Esma KOCA

ABD ÜLKE RAPORU. Ebru GÜLSOY Esma KOCA ABD ÜLKE RAPORU Ebru GÜLSOY Esma KOCA T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Ülke Masaları 1 Dairesi Amerika Şubesi 2012 İÇİNDEKİLER ÜLKE PROFİLİ 3 TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER 3 Üyesi

Detaylı

TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE

TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri Kısmen, artan sağlık harcamasının bir sonucu olarak, Türkiye deki sağlık durumu son birkaç on yıl içinde hızlı iyileşme kaydetmiştir.

Detaylı

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür.

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür. GİRİŞ ve AMAÇ İnsanoğlu ilk çağlardan başlayarak çeşitli nedenlerden dolayı sürekli göç halindedir. Tosun a göre, İnsanoğlu var oluşundan günümüze kadar geçen zaman içerisinde, istendik yaşam koşullarına

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN )

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN ) KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ( HANNOVER VE KÖLN ) Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 BÖLÜM I ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.Ülke Kimliği... 4 1.2. Siyasi ve İdari Sistem... 5 1.3.

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN ERZURUM EKONOMİSİNE KATKILARI

SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN ERZURUM EKONOMİSİNE KATKILARI T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN ERZURUM EKONOMİSİNE KATKILARI Ulvi ÇELİK 122008577 YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE DENETİM PROGRAMI DANIŞMAN Yrd.

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI

KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI ÖKKEŞ ARSLAN ŞEREFOĞLU YÜKSEK

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı