2015 YILI İÇİN BAKANLIĞIMIZA TAHSİS EDİLEN YURT DIŞI EĞİTİM KONTENJANLARI LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015 YILI İÇİN BAKANLIĞIMIZA TAHSİS EDİLEN YURT DIŞI EĞİTİM KONTENJANLARI LİSTESİ"

Transkript

1 2015 YILI İÇİN BAKANLIĞIMIZA TAHSİS EDİLEN YURT DIŞI EĞİTİM KONTENJANLARI LİSTESİ 1 TH Tarımsal İstatistik 0-24 AY, 10 TH/SH 0-12 AY Kırsal Kalkınma Tarımsal Makine Ortak Kullanım Modelleri Epidemiyoloji Eğitimi Gıdalarda Enstrümantal Analizler Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmaların Kalitatif Ve Kantitatif Tespiti Ve Tür Tayini Analizleri AB de Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerde Kalıntı İzleme Mevzuatı ve Uygulamalarının İncelenmesi Tarımsal Üretim Planlaması ve Modelleme Eğitim Süresi,, Avusturalya, Yeni Zelanda, Kanada,, Yeni Zelanda, Kanada, Almanya, Almanya, Meyve Sineklerine Karşı Kısır Böcek Salım Yöntemi (SIT) nin Kullanılması Soğan (Allium Cepa L.) Islahında Yeni Yaklaşımlar Havuç Islahı Sebzecilikte Abiyotik Streslere Dayanıklılık Islahı Sebzecilikte Biyotik Streslere Dayanıklılık Islahı Meyve Ağaçlarında Çevre Kirliliğini Azaltıcı Gübreleme Tekniklerinin Geliştirilmesi Tohumluk Patates Üretimi, Patates Islahında Moleküler Yöntemlerin Kullanılması Pamuk Islahında Biyoteknolojik Yöntemlerin Kullanılması Tıbbi Ve Aromatik Bitki Islahında Islah Sürecini Kısaltan Teknikler, Uçucu Yağ Bileşen Tayininde Geliştirilen Yeni Metotlar Kuraklığa Dayanıklı Buğday Islahı 10 TH/SH Hassas Tarım Uygulamaları 0-6 AY Doping Etkili Maddelerin Ve Metabolitlerin İdrar Ve Kanda Analizi Gıdaların Etiketlenmesi Takviye Edici Gıdalar Kodeks Alimentarius Komisyonu Çalışmalarını Takip Etmek,,, Güney Kore,, Güney Kore,, Güney Kore,, Güney Kore,, Kanada,, Avustralya, Mısır, Çin, Japonya, Hindistan, Azerbaycan Türkmenistan,,, Avustralya,, Kanada Fransa, Hong Kong, İtalya

2 DG-SANCO-AB Mevzuat Hazırlık Sürecinde Yer Almak Belçika Starter Kültürlerin Üretilmesi ve İzolasyonu, Kanada Zeytinyağının Kalite Kriterlerinin Tespiti Ve Analizlerinin Yapılması Salmonella Etkenlerinin Moleküler Yöntemlerle Teşhisi ve Epidemiyolojik Veriler için Serotıplendirilmesi Gıdalarda Coğrafi İşaretlerin IR-MS, NMR Gibi Teknikler Ve Kemometrik Yöntemlerle Belirlenmesi GAMS (General Algebraic Modeling System) Modelleme Programı Eğitimi İleri Fertigasyon (Gübreleme+Sulama) Teknikleri Toprak Veri Tabanı ve Bilgi Sistemi Tarımsal Kuraklık ve Etkileri Starter Kültürlerin Üretilmesi Ve İzolasyonu Böcek Taksonomisi, Chrysomelidae (COLEOPTERA) Türlerinin Taksonomik Yönden İncelenmesi, Müze Ve Koleksiyon Oluşturma Teknikleri Yabancı Otlarda Herbisitlere Dayanıklılık ve Dayanıklılık Yönetimi ( İtalya, İspanya), İngiltere,,, Bitkilerde Dayanıklılık Genlerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar Bitki Hastalıklarına Karşı Mücadelede Gen Susturulması Uygulamaları Bitki Hastalıkları Teşhisinde İleri Düzey Moleküler Tekniklerin Kullanılması Ilıman İklim Meyveleri Çeşit Islahı,,Kanada Ilıman İklim Meyveleri Anaç Islahı,,Kanada Biyotik Ve Abiyotik Stres Koşullarına Dayanıklı Ilıman İklim Meyveleri Anaç Ve Çeşitlerinin Geliştirilmesi,,Kanada Meyve Islahında Ön Seleksiyon İçin Moleküler Yöntemlerin Kullanılması Bağcılıkta Yeni Üzüm Çeşitlerinin İncelenmesi Ve Ampelografik Moleküler Tanımlanmaları Bağcılıkta Poliploidi Islahı Bağ Islahında Markörler Yardımı İle Erken Seleksiyon,,Kanada,,, Japonya,

3 İleri Moleküler Markör Yöntemlerinin Asma Genetik Kaynaklarının Tanımlanması Ve Stres Koşullarına Dayanıklılık Çalışmalarında Kullanılması Patates Hastalıklarında Markıra Dayalı Islah Çalışmaları Ekosistem Tabanlı Balıkçılık Yönetimi Su Ürünlerinde Alternatif Tür Yetiştiriciliği Ruminantlarda Rasyonların Gaz Emisyonlarına Etkisinin ve İn-Vivo ve İn- Vitro Yöntemlerle Ölçümü Ruminantların Beslenmesinde Rasyonda Protein Optimasyonu Hayvan Islahında Biyoteknolojik Yöntemler,,,,,,, Koçlarda Sperm Değerlendirme, Sulandırma Ve Dondurma Teknikleri Kuraklık Fizyolojisi ve Uygulamaları,, Avustralya,, Avustralya, Kanada, Islahta Double Haploid (DH) Tekniğinin Kullanılması Meksika Islahta Biyoteknolojik Metodlarm Kullanılması,, Avustralya, Meksika Tohum Kalitesi Ve Sağlığına Yönelik Moleküler Çalışmalar, Yer fıstığı Islahı Soya Islahı Mera Islahı Yeni Zelanda Ayçiçeği Islahı, Serin İklim Tahılları Kalitesinin Belirlenmesinde Moleküler Tekniklerin Kullanılması,, Avustralya, Kanada, Meksika 30 TH/GİH/ Tarım-Çevre Kapsamında Su Yönetimi Uygulamaları 0-3 AY SH Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Sürdürülebilirlik ve Ağ Kafesler Kırsal Altyapı Yatırımlarında Kentsel Atık Su Yönetimi ve Kanalizasyonlar Tarımsal Kuraklığın İzlenmesi ve Tarım Sektörüne olan etkileri Tarımsal Sera Gazı Emisyon azaltım yöntemleri, tarımsal sera gazı emisyonlarının hesaplanması ve değerlendirilmesi Acil Durumlarda, Gıda Zehirlenmelerinde, Hızlı, Çabuk Tekniklerle Gıda Patojenlerinin ve Ürettikleri Toksinlerin Analizi Sofralık Zeytin Duyusal Analiz Eğitimi

4 Gıda ve yemlerde Dioksin, dioksin benzeri PCB ve indikatör PCB analizleri (GC-MS, HR-MS karşılaştırılması) Yeterlilik Testi Hazırlama Eğitimi(Kalıntı,Toksin,Biyotoksin, Katkı, v.b Kimyasal Analizlerde), laboratuvar içi ve laboratuvarlar arası karşılaştırma yoluyla metot validasyonu, ölçüm belirsizliği ve istatistiksel değerlendirmesi Hayvansal kökenli bileşenlerin ışık mikroskobu ve PRC metoduyla (DNA- Fragmanı, DNA sekans türleri) tayini,, Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerde Başta Hormon Analizi Olmak Üzere Kalıntı İzleme Kapsamındaki Laboratuvar Çalışmalarının İncelenmesi AB Ülkelerinde Organik Gübre Mevzuatı ve Uygulanması Uluslararası Standartlarda Organik Gübre Analiz Yöntemleri Kompost ve Kompost Yapım Teknolojileri Bitki Beslemede Karbon Salınımı Kontrol Yöntemleri ve Teknikleri Tarımsal Sulamada Bitki Su Tüketiminin Belirlenmesinde Uzaktan Algılama Tekniklerinin Kullanımı ve Modelleme Çalışmaları Toprak Tuzluluğu ve İzlenmesi Sulama Sistemleri ve Teknolojilerinde Yeni Yaklaşımlar İklim Değişikliği ve Etkileri Kar Hidrolojisi Su Hasadı Çölleşme ve Arazi Degredasyonu İstilacı Bitkiler ve Mücadelesi Fenolik içeriklere yönelik moleküler uygulamalar Doku kültürü uygulamalarının sebze ıslahında kullanımı Bağcılıkta yetiştirme tekniği uygulamaları Farklı üzümsü meyve türleri ve bunların adaptasyon ve yetiştirme teknikleri ile eğitim Küresel iklim değişikliğine karşı bağda uygulanacak sulama stratejileri ve sulama programlama yöntemleri Gıdalarda Fenolik Bileşiklerin ve Aroma-Lezzet Bileşenlerinin Kromotografik Yöntemlerle Belirlenmesi,,,, ve Tunus,, Hindistan, Yeni Zelanda, Güney Kore,, Güney Kore,,, Avustralya İsviçre

5 NMR ve İzotop Metotlarla Gıda ve İçeceklerde Orijin&Otantiklik Belirleme Fungal taksonomi ve funguslarda moleküler tanı yöntemleri Arı Islahı Kanatlı Islahında Biyoteknolojik Yöntemler Kanatlı Atıklarının İşlenmesi, Olumsuz Çevresel Etkilerinin Bertaraf Edilmesi Yöntemleri ve Ekonomiye Kazandırılması, Norveç, Yumurtacı Tavukların Islahında Biyoteknolojik Yöntemlerin Kullanılması ( Use of bio-tecnological methods in breeding strategies for layers) Balık Besleme ( Yem Katkı Maddeleri) Balık Hastalıklarının Moleküler Yöntemler ile Teşhisi Moleküler Bitki Sistematiği Yonca Tohumluk, Üretim Teknikleri Nohut Islahı (Antraknoza Dayanıklı Çeşit Geliştirme ) Mısır Islahı (Double Haploidi Teknikleri) Baklagil Kalitesinin belirlenmesinde yeni yöntemlerin kullanılması Buğday ve arpada stres faktörlerine karşı germplazm geliştirilmesi, i, Norveç, Norveç, Kanada, Meksika Kanada, Avustralya, Meksika 5 TH/SH/ GİH Baklagilde Moleküler işaretleyiciler ve Marker Destekli Seleksiyon Islahı Tohum Gen Bankalarının işleyişi Muhafaza şartları ve Teknikleri-Tohum Fizyolojisi-Biyolojik Çeşitlilik ve Genetik Kaynaklar Yabancı Tozlaşan Yem Bitkilerinin Islahı Gıda Güvenliği (Food Security) Stratejik Yönetim Tarım Sektöründe Yatırım Olanakları 0-2 AY, Avustralya, Kanada,,,, Tarım-çevre Kapsamında Yapılacak Telafi Ödemelerine Ait Metodolojiler Su hayvanları hastalıklarının teşhisinde İn situ hibridizasyon tekniğinin kullanımı,ingiltere/cefas-weymouth New Castle Hastalığı Virusunun(APMV-l) Gen Sekansı ve Filogenetik Analizi Anabolik Hormonların Doğrulama Analizleri Gıdalarda mikroskobik yöntemle yabancı madde tayini, İtalya, İngiltere,

6 10 TH/GİH/ SH Tohum Sertifikasyon Laboratuvar Testleri Uygulamaları Tohum Sertifikasyon Bitki Sağlığı Testleri Uygulamaları Bağ ve Bahçelerde Lokal Uygulamaların Optimizasyonu AB Balıkçılık Mevzuatı İstatistik Kapasitesinin Geliştirilmesi Kamu Sektöründe İnovasyon Kamu Hizmetlerinde Performans Değerlendirme Tarım Sektöründe Girişimciliğin Artırılması Ulusal Kırsal Ağın Kurulması Kırsal Kalkınma Politikalarında Etkin Yönetim Arbovirusların Multiplex Real Time PCR ile Teşhisi Et ve Et Ürünlerinde Anabolizan ve Hormon Analizleri 0-1 AY,,, Gıda Analizleri İçin Referans Materyal Hazırlama ve Sertifikalandırma Aflatoksin standartlarının üretim ve saflaştırılması Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelerde Spesifik Migrasyon analizleri uygulamaları Midyelerde PSP, DSP vb.biyotoksin analizleri Hayvansal Gıdalarda Antibiyotik Kalıntıları Bitkisel Kaynaklı İlaçlarda (zayıflama, cinsel gücü arttırıcı v.b ) etken madde miktarları Meyve ve Sebzelerde Kullanılan Bitkisel Gelişimi Düzenleyicilerin Analizi Bitki Çeşitleri Koruma ve Islahçı Hakkı Uygulamaları Süs Bitkileri Üretim ve Pazarlama Uygulamaları Entomological Collection (ETH Zürich) daki referans materyalden faydalanarak Türkiye nin Osmia Hym. Megachilidae) türlerinin saptanması The Upper Austrian Provincial Museum Biology Center (Oberösterreichische Landesmuseen, Linz) da bulunan tozlayıcı arı materyalinin taksonomik yönden incelenmesi İlaçlama Teknikleri (Yaygın kullanılan ve yeni ilaçlama makinaları ile uygulamalı ilaçlama teknikleri) Yenilikçi sofralık zeytin üretim yöntemlerinin geliştirilmesi İspanya EURL,, Güney Afrika, İsviçre,

7 Zeytin ezmesinden farklı ürünlerin geliştirilmesi Su kullanımını azaltan gıda üretim yöntemlerinin geliştirilmesi Laboratuar Analizleri Genetik ve Islah Arı Hastalıkları ve Teşhis Yöntemleri Et Koyunculuğunda Karkas Değerlendirme Yöntemleri AB Hayvan Refahı Politikası AB de Gıda Güvenilirliği Politikası AB'de Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar AB de Gıda Etiket ve Ambalajlanması AB REACH (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi ve Ruhsatlandırılması) Tüzüğü ve Uygulamaları AB de Fikri Mülkiyet Hakları Kapsamında Tohum Politikası AB de Bitki Islahçı Hakları AB de İyi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Uygulamaları AB de Balıkçılık Yönetimi ve Ekonomisi AB de Balıkçılık Yönetiminde Ekosistem Yaklaşımı AB Ortak Balıkçılık Politikasında Yapısal ve Mali Fonlar, Uluslararası Deniz Hukuku, Ortak Piyasa Düzeni, Koruma ve Kontrol Tedbirleri,,,, Toplam 158 Konuda 66 kontenjan

Klasik ıslah ve biyoteknolojinin kombinasyonu ile yeni genotipler geliştirme

Klasik ıslah ve biyoteknolojinin kombinasyonu ile yeni genotipler geliştirme Teknolojik Faaliyet Konusu-1 Klasik ıslah ve biyoteknolojinin kombinasyonu ile yeni genotipler geliştirme Öngörülen Teknolojik Aşamalar/Gelişmeler 1 D12 2 D36 3 E2 4 D20 5 D13 6 D14 7 D27 8 D28 9 D49 10

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİ VE İSTASYONLARI GÖREV YÖNERGESİ... 1

İÇİNDEKİLER I. TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİ VE İSTASYONLARI GÖREV YÖNERGESİ... 1 İÇİNDEKİLER I. TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİ VE İSTASYONLARI GÖREV YÖNERGESİ... 1 a. EK-1 - ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ VE İSTASYONLARININ ÖZEL GÖREVLERİ... 5 1. ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL ARAŞTIRMA MASTER PLANI (2011-2015)

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL ARAŞTIRMA MASTER PLANI (2011-2015) T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL ARAŞTIRMA MASTER PLANI (2011-2015) GİRİŞ... 9 1. ÖNCELİK BELİRLEME YÖNTEMİ... 10 1.1. Yöntemin Amacı...

Detaylı

NİGTHM Stratejik Plan Taslağı 2015-2019

NİGTHM Stratejik Plan Taslağı 2015-2019 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkûmdur. 1 Niğde İl Gıda Tarım ve

Detaylı

Türkiye de Agro-Biyoteknoloji 03 Nisan, 2013

Türkiye de Agro-Biyoteknoloji 03 Nisan, 2013 Türkiye de Agro-Biyoteknoloji 03 Nisan, 2013 Prof. Dr. Fikrettin ŞAHİN Yeditepe Üniversitesi TTGV Biyoteknoloji Semineri Biyoteknoloji Nedir? Biyolojik ürün ve teknolojilerin üre2lmesinde canlı organizma

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI (YÜKSEK LİSANS)

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI (YÜKSEK LİSANS) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI (YÜKSEK LİSANS) I.YARIYIL 7 0 2 0 1 5 0 1 BAHÇE ÜRÜNLERİNİN ÖZEL MUHAFAZA METOTLARI 3 0 3 7 0 2 0 1 5 0 3 BAHÇE BİTKİLERİNDE DOKU KÜLTÜRLERİ 2 2 3

Detaylı

II. TARIM ŞURASI VI.KOMİSYON ÜRETİM VE PAZARLAMA POLİTİKALARI

II. TARIM ŞURASI VI.KOMİSYON ÜRETİM VE PAZARLAMA POLİTİKALARI II. TARIM ŞURASI VI.KOMİSYON ÜRETİM VE PAZARLAMA POLİTİKALARI İÇİNDEKİLER 6. Üretim ve Pazarlama Politikaları 6.1. Üretim Politikaları 6.1.1 Bitkisel Üretimde Değişme ve Gelişmeler 6.1.2 Hayvansal Üretimde

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez Teşkilatı

Detaylı

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 2017 Giresun Tarım Strateji Belgesi Işığında; 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 2017 Giresun Tarım Strateji Belgesi Işığında; 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2017 Giresun Tarım Strateji Belgesi Işığında; 2014 YILI FAALİYET RAPORU GİRESUN İL GIDA TARIM VE HAYVANCLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU ORGANİK TARIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU ORGANİK TARIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU ORGANİK TARIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TAR 1O1 Atatürk Ilkeleri Ve Inkilap Tarihi I (2+0) 2 Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okumanın amacı ve inkılâp

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü 2013 Unvan Değişikliği Sınavı Teknisyen (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi) Ders Notu Uyarı: Bu doküman çeşitli kaynaklardan faydalanılarak oluşturulmuş

Detaylı

TA N I T I M KİTAPÇIĞI. iraat BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ

TA N I T I M KİTAPÇIĞI. iraat BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2013 TA N I T I M KİTAPÇIĞI Ü. Zİ E. TF AA AK TESİ ÜL R iraat BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ Ziraat Fakültesi Millî Ekonominin Temeli Ziraattır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Ege Üniversitesi Sevgili Öğrencilerimiz;

Detaylı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü 2013 Unvan Değişikliği Sınavı Tekniker (Bilgisayar) Ders Notu Uyarı: Bu doküman çeşitli kaynaklardan faydalanılarak oluşturulmuş bir derlemedir.

Detaylı

TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE

TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE Durum ve Tahmin Kırmızı Et 2014 Hazırlayan Dr. Umut GÜL Burak UZUN e-posta: umut.gul@tarim.gov.tr burak.uzun@tarim.gov.tr 1 TEPGE YAYIN NO: 236 ISBN:

Detaylı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü 2013 Unvan Değişikliği Sınavı Mühendis (Bilgisayar) Ders Notu Uyarı: Bu doküman çeşitli kaynaklardan faydalanılarak oluşturulmuş bir derlemedir.

Detaylı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü 2013 Unvan Değişikliği Sınavı Sağlık Teknikeri (Sağlık Memurluğu) Ders Notu Uyarı: Bu doküman çeşitli kaynaklardan faydalanılarak oluşturulmuş

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2010 YILI PROGRAMI ANKARA 2010 1 2 Milli ekonominin temeli ziraattır. Bunun içindir ki, ziraatta kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak programlı ve

Detaylı

T.C. SİVAS VALİLİĞİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

T.C. SİVAS VALİLİĞİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU T.C. SİVAS VALİLİĞİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU NİSAN-2014 1 I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ: Ülkemizin ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan

Detaylı

Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Dairesi Başkanlığı

Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Dairesi Başkanlığı TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Dairesi Başkanlığı TARIMSAL MEKANİZASYON ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMALARI Dr. Suat AKGÜL Grup Koordinatörü

Detaylı

Biyoteknoloji Bülteni

Biyoteknoloji Bülteni BİYOTEKNOLOJİ DERNEĞİ /BIOTECHNOLOGY ASSOCIATION Başlarken: TH 15 S ON NGRES EAN CO Y EUROP NOLOG HN BIOTEC UL ISTANB Y TURKE ber Septem 23-26 2O 12 S ayın Üyemiz, nin 2010 yılına ait son sayısı ile sizlere

Detaylı

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) Ve Avrupa Birliği Uygulamaları

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) Ve Avrupa Birliği Uygulamaları 1 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) Ve Avrupa Birliği Uygulamaları Hazırlayan Zeki Bildirici 2501070025 07.02.2008 Bu çalışma tamamen özgür platformda, özgür işletim sistemi Pardus üzerinde özgür

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA 2015 1 2 Milli ekonominin temeli ziraattır. Bunun içindir ki, ziraatta kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak

Detaylı

KURUMUN GENEL TANIMI YASAL DAYANAK

KURUMUN GENEL TANIMI YASAL DAYANAK KURUMUN GENEL TANIMI YASAL DAYANAK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kurulması; 06/04/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu nca 03/06/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Detaylı

Tarama Raporu TÜRKİYE

Tarama Raporu TÜRKİYE 07 Eylül 2006 Tarama Raporu TÜRKİYE 11. Fasıl: Tarım ve Kırsal Kalkınma Tarama toplantılarının tarihleri: Tanıtıcı toplantı : 5/12/2005-8/12/2005 Ayrıntılı toplantı: 23/01/2006-26/01/2006 Türkiye: Fasıl

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi BAHÇE BĐTKĐLERĐ BÖLÜMÜ 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi BAHÇE BĐTKĐLERĐ BÖLÜMÜ 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi BAHÇE BĐTKĐLERĐ BÖLÜMÜ 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Tekirdağ, Ocak 2009 Đçindekiler listesi 3. Sunuş... 4 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 8 6. Kurumsal

Detaylı

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV Sivil Toplum Diyaloğu Programı, 2008 yılından bugüne, Türkiye ve AB toplumlarını birbirine yakınlaştıran onlarca farklı alanda, 200 ün üzerinde diyalog temelli ortaklığa

Detaylı

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YEM SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ, BEKLENTİLER, FIRSATLAR. Prof. Dr. Nizamettin Şenköylü Genel Sekreter

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YEM SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ, BEKLENTİLER, FIRSATLAR. Prof. Dr. Nizamettin Şenköylü Genel Sekreter TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YEM SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ, BEKLENTİLER, FIRSATLAR Prof. Dr. Nizamettin Şenköylü Genel Sekreter Gıda Üretimindeki Küresel Güçlükler Nüfus artışı İklim değişikliği Kuraklık Su kaynaklarının

Detaylı