ÖZGEÇMİŞ. 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora S.B.E Eğitim Bilimleri Bölümü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora S.B.E Eğitim Bilimleri Bölümü"

Transkript

1 Doç. Dr. Ali SABANCI Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ E-posta Telefon Faks Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora S.B.E Eğitim Bilimleri Bölümü Hacettepe Üniversitesi 1999 Y. Lisans S.B.E.Eğitim Bilimleri İnönü Üniversitesi 1994 ABD. Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı Lisans Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü İngiliz Dil Bilimi Anabilim Dalı Hacettepe Üniversitesi Akademik Görev Ünvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Eğitim Yönetimi Denetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanı) ÜAK 2011 Yrd. Doç. Dr. Arş. Gör. Dr. Arş. Gör. Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Denetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Akdeniz Universitesi İdari Görev Görev Kurum Yıl Dekan Yardımcılığı Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bölüm Başkanlığı Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü Bölüm Başkanlığı Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanlığı Akdeniz Üniversitesi Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü

2 Bölüm Başkan Yrd. Akdeniz Üniversitesi Orta Öğretim Fen Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü A.B.D. Başkanlığı Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı Yönetim Kur. Üyeliği Akdeniz Üniversitesi Eğitim Teknolojileri ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Strtj. Planlama Ekb. Üy. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kalite Yürütme Kur. Üy. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bölgeleri Dan. Kur. Milli Eğitim Müdürlüğü 1. Bölge Üy. Eğit.Öğr. Koord. Bşk Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayın Kurulu Koord. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Mesleki İlgi Alanları Eğitim Yönetimi Denetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi 5. Projeler Proje Başlığı Destekleyen Görev Süre 1 Eğitimin Bireyin Yaşamında Akdeniz Proje başkanı Devam ediyor Sağladığı Doyuma Etkisi-Türkiye Ve Almanya da Yaşayan 70 Yaş Ve Üstü Kişilerin Ampirik Yöntemle Universitesi/ Braunschweig Technique Karşılaştırılması. [Comparing University aging by means of these who are older that 70 years old Turkish and German people and the effect of education in providing life satisfaction, using qualitative and quantitative methods ] 2 İlköğretim Okulları Bahçelerinin Eğitimsel Etkinlik ve Öğrencilere Katkılarının Değerlendirilmesi: Antalya Örneği, [Evaluating school gardens by means of their contribution to learning and educational activities] TÜBİTAK Projesi, Çaydag-107Y306, Proje Araştırıcısı. Akdeniz University/ TÜBİTAK Araştırmacı Tamamlandı Lisansüstü Eğitim Faaliyetleri 6.1. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : Yücel, E. İlköğretim okullarında öğretmen veli ilişkilerinde veliye yönelik mobbing eylemler (Antalya ili ilköğretim okulları örneği) Akdeniz Üniversitesi, S.B.E Tetik, Ş. C. Eğitim denetçilerinin görevleri ile ilgili stres kaynakları ve bu stres kaynakları ile baş etme yöntemleri, S.B.E Türker, Y., İlköğretim Okulu Yöneticilerinin ve Öğretmenlerinin Etkilik Düzeyleri ile Örgüt Sağlığı Arasındaki İlişki, Akdeniz Üniversitesi, S.B.E

3 Şahin, A., İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Kişilerarası İletişim Becerileri Ve Çatışma Yönetimi Stratejileri Arasındaki İlişki Akdeniz Üniversitesi, S.B.E Fidan, N., Resmi ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenler ve yöneticilerin görüşlerine göre, ilköğretim okulu yöneticileri, bilgi yönetimi araçlarını kullanma konusunda ne derece yeterlidir? Akdeniz Üniversitesi, S.B.E Kaya, M., Kısmi Zamanlı Geçici Öğretici Olarak Görevlendirilen Personelin İş Doyum Düzeyleri Akdeniz Üniversitesi, S.B.E Yılmaz O., Resmi İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenlerinin Performanslarının Değerlendirilmesine İlişkin Ölçek Denemesi ve İlköğretim Okulu Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Performans Düzeyi Akdeniz Üniversitesi, S.B.E Sönmez, M. A., Meslek Liselerinde Örgüt Kültürü Akdeniz Üniversitesi, S.B.E Hakverdi, G., İlköğretim müfettişlerinin rehberlik ve işbaşında yetiştirme teftiş ve değerlendirme görevleri ile ilgili davranışlarının mesleki etik açısından incelenmesi Akdeniz Üniversitesi, S.B.E Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi ve Denetimi Programı Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projeleri Bayraktar E. Fizik Öğretmenlerinin Son sınıf Lise Öğrencileriyle Karşılaştıkları İstenmeyen öğrenci Davranışları, Nedenleri ve Baş Etme Yolları Nelerdir (Antalya Muratpaşa İlçesi Örneği) Akdeniz Üniversitesi, S.B.E. (Devam Ediyor). Bişkiner, S. öğrenci velilerinin görüşlerine göre meslek liselerinde aile okul iletişiminin değerlendirilmesi Akdeniz Üniversitesi, S.B.E Gürler, A. Türkçe ile Türk Dili ve edebiyatı Öğretmenlerinin Yetiştirilmesine ilişkin bir değerlendirme, Akdeniz Üniversitesi, S.B.E Nezihioğlu, G., İlköğretim Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre Öğrencilerin İstenmeyen Davranışları ve Bu Davranışlarla Başa Çıkma Yöntemleri, Antalya, Albayrak Y., Türkiye deki Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programının Yapılandırmacı Yaklaşım Açısından Değerlendirilmesi, Akdeniz Üniversitesi, S.B.E Özmen, E. Ö., ISO 9001 Belgeli Orta Öğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin İş Doyum Düzeyleriyle, ISO 9001 Belgesi Almamış Orta Öğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin İş Doyum Düzeylerinin Karşılaştırması, Akdeniz Üniversitesi, S.B.E Gencer, M., Türkiye de İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Seçme Ölçütlerinin Değerlendirilmesi, Akdeniz Üniversitesi, S.B.E AY, G. Etkili Okul- Çevre İlişkisi Açısından Çevre Değişkenlerini Oluşturan Boyutlar, Akdeniz Üniversitesi, S.B.E Bayrakcı, A. Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Eğitim Örgütleri Açısından Değerlendirilmesi. Akdeniz Üniversitesi, S.B.E Ormancıoğlu H. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı İlk ve Ortaöğretim Okullarında Görev Yapmakta Olan Okul Yöneticilerinin Kısmi Zamanlı Geçici Öğreticileri (Sözleşmeli Öğretmenleri) İş Başında Yetiştirmedeki Rollerini Gerçekleştirme Dereceleri, Akdeniz Üniversitesi, S.B.E Yönetilen Doktora Tezleri 7. Yayın Faaliyetleri 7.1. SCI tarafından taranan dergilerde yayınlanan makaleler, derlemeler, teknik not, editöre mektup, kitap kritiği ve benzeri diğer yayınlar: Sabancı, A. ve A. Şahin, Denetmenlerin, Öğretmenlik Yeterlik Alanları Açısından Devlet ilköğretim Okulu Sınıf Öğretmenlerine Rehberlik Görevlerini Gerçekleştirme Düzeyleri, Eğitim ve Bilim, Cilt: 32, 145, (2007). Sabancı, A., Views of Primary School Administrators, Teachers and Parents on Parent Involvement in Turkey. Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal of Educational Research, 36, (2009). Mansuroğlu, S. ve A. Sabancı, Evaluating primary schools gardens in terms of environmental contribution to student learning: A case study in Antalya/Turkey Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.8 (2) (2010).

4 7.2. Diğer indeksli dergilerde yayınlanan makaleler, derlemeler, teknik not, editöre mektup, kitap kritiği ve benzeri diğer yayınlar: Sabancı, A., School Principals Assumptions about Human Nature: Implications for Leadership in Turkey, Educational Management Administration & Leadership, 36(4) (2008). Sabancı, A., The effect of primary school teachers burnout on organizational Health, Procedia Social and Behavioral Sciences 1, (2009). Sabancı, A. The Effect of Teachers Stress on Educational Organizations Health International Journal of Business and Social Science [Special Issue - June 2011]Vol. (2) (2011). Sabancı, A. ve A. Şahin, Farklı Branşlardan Atanan İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenlerinin Yeterlik Düzeyleri, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 48, (2006). Sabancı, A., Müdürlerin Vizyoner Liderlik Özelliklerine İlişkin Müdürlerin, Müdür Yardımcılarının ve Öğretmenlerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Milli Eğitim, 174, (2007). Sabancı, A., A. Şahin ve N. Fidan, Sınıf Öğretmenlerin Davranışlarının Demokratik Tutum Geliştirme Açısından Denetlenmesi, Çağdaş Eğitim Dergisi, 342, (2007). Sabancı, A., A. Şahin ve M. A. Sönmez, Özel İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenlerinin Yeterlik Alanlarına Göre Denetmenlerin Rehberlik Rollerini Gerçekleştirme Düzeyleri, Çağdaş Eğitim Dergisi. 334, 8 14 (2007). Kayıkçı, K. ve A. Sabancı, Yeni İlköğretim Programının Değerlendirilmesi Millî Eğitim, 181, (2009). Sabancı, A., Çağdaş Okul Liderliği Açısından Karizmatik, Dönüşümcü ve Vizyoner Liderlik Yaklaşımları, Çağdaş Eğitim Dergisi, (2005). Sabancı, A., Ödül Sisteminin İlköğretim Okullarındaki Öğretmenler ve Müdür Yardımcıları İçin Önem Derecesi Gereksinimleri Karşılama ve İş Doyumu Sağlama Düzeyi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 19, (1999). Sabancı, A., Güdüleme Düzeyi Açısından Türk Milli Eğitim Örgütünde Mevcut Ödül ve Terfi sistemine Bir Bakış, Çağdaş Eğitim Dergisi. 240, (1998). Sabancı, A., ve İ. Günbayı, İlköğretim Denetmenlerinin Görev Alanlarının ve Yüklerinin Yeterlik Alanları Açısından Değerlendirilmesi (Antalya İli Örneği), Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, (2004). Sabancı A. ve J. Howe, Yaşlılık ve Eğitim Bilimi: Yeni Bir Bakış Açısı, Çağdaş Eğitim Dergisi, (2009). Nezihoğlu, G. Ö. ve A. Sabancı İlköğretim Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre Öğrencilerin İstenmeyen Davranışları ve Bu Davranışlarla Başa Çıkma Yöntemleri Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, (2010) Uluslararası/ulusal yayınevleri ya da kuruluşlarca basılmış kitaplar, kitaplarda editörlük veya bölüm yazarlığı: Kitaplar Sabancı, A. (2008). Sınıf Yönetiminin Temelleri Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Sınıf Yönetimi. (Ed. M. Çelikten). Anı Yayıncılık, 27 56, Ankara. Sabancı, A. (2008). Eğitimin Temel Kavramları Eğitbilimine Giriş. (Ed. E.Toprakçı). 1. Baskı. Ütopya Yayınları:168, 13 40, Ankara. Kitap Editörlüğü Kiefer, S. Michalak, J. Sabancı, A. Winter, K. (Eds.) Analysis of Educational Policies in a Comparative Educational Perspective. Poceedings of BIP Intensive Programme. Trauner Verlag Universitat, Linz, (2005). Bluma, D., Bonfıeld, T., Kiefer, S. Sabancı, A. (2011). The very best of Acep and Sinex Erasmus Intensive Programmes 2009 in Linz, AUSTRIA. Rudolph Trauner Druck Gmbh & Co. KG, Köglstrasse 14, 4020 Linz.

5 7.4. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (proceedings) basılan bildiriler: Sabancı, A., A Comparative Analysis of Duties of the Inspectors with Relation to Their Organizational Structures in Turkey and European Union Countries, In Analysis of Educational Policies in a Comparative Educational Perspective. Poceedings of BIP Intensive Programme. Eds. S. Kiefer, J. Michalak, A. Sabancı and K. Winter, (2005).pp Trauner Verlag Universitat, , Linz, Sabancı, A. Leadership Issue In Educational Organizations: Who Is The Leader? (Editors: Bluma, D., Bonfıeld, T., Kiefer, S. / Sabancı, A.) in The very best of Acep and Sinex Erasmus Intensive Programmes 2009 in Linz, pp AUSTRIA. Rudolph Trauner Druck Gmbh & Co. KG, Köglstrasse 14, 4020 Linz Sabancı, A., E. Yücel ve S. C. Tetik Inspectors and Teachers Perceptions about The Probable Unethical Behaviours Of Inspectors In Relation to Their Guidance and Supervision Duties. Education and Practice of School Leaders: The Ethical Dimension. Proceedings of the 20th Annual Meeting of the European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management, ENIRDELM, September (2012) Pp Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler: Sabancı, A., Turkish Education System, Uluslararası AB SOCRATES ERASMUS Eğitim Projeleri BIP ve BASIC Çalıştayları. (Analysis Of Educational Policies In A Comparative Educational Perspective WorkShop); (Basic Skills Of Intercultural Counselling WorkShop), Antalya, (2005). Sabancı, A. (2005). Transformation of Turkish Education System in EU Participation Process. Uluslararası AB SOCRATES ERASMUS Eğitim Projeleri IMUN Çalıştayı. Antalya. Sabancı, A. (2005). Different Cultures Living Together: What Is The Role Of Teachers For Oriention of Multicultural And Bilingual Students In Classroom Settings In Primary Schools, Uluslararası AB SOCRATES ERASMUS Eğitim Projeleri Çok Kültürlü Ortamlarda Temel Rehberlik Becerileri Çalıştayı (Basic Skills Of Intercultural Counselling WorkShop). Antalya Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler: Sabancı, A., Türk Milli Eğitim Örgütünde Mevcut Ödül ve Terfi Sisteminin Öğretmenlerin Gereksinimlerini Karşılama ve İş Doyumu Sağlama Düzeyine Üst Düzey Yöneticiler Açısından Bir Bakış, Eğitimde Yansımalar: IV. Ulusal Sempozyumu: Cumhuriyetin 75. Yılında İlköğretim, Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Merkezi Yayınları 1, , Ankara, Sabancı, A., İlköğretim Okulu Müdürlerinin, Müdür Yardımcılarının ve Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Benimsedikleri Liderlik Biçemi, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Cilt 1, 42-48, Denizli, Sabancı, A. ve A. Şahin, Öğretmenin Etkinlik Odaklı Hayat Bilgisi Öğretiminde Sınıf Yönetimi Değişkenleri Açısından Değerlendirilmesi: Bilen Öğretmenden Bulduran Öğretmene Doğru, Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Sim Matbaası, , Kayseri, Sabancı, A., İlköğretim Okulu Yöneticilerinin ve Öğretmenlerinin Moral Düzeylerinin Örgüt Sağlığına Etkisi, 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (01-03 Eylül 2008) Bildiriler (Yönetim) Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisi Özel Sayı 17/2 Sakarya, Sabancı, A., (2012). Lisansüstü Öğrenim Gören Öğretmenlerin Öğrenimlerine Yönelik Karşılaştıkları Sorunlar, Bu Sorunlarla Baş Etme Yöntemleri ve Beklentileri. V. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu (7-8 Ekim 2011). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü V. Lisansüstü Eğitim Bilimleri Sempozyumu Bildiriler, s Ankara Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

6 7.8. Uluslararası/ulusal dergilerde editörlük, yayın kurulu üyeliği ve hakemlik: 1. Educational Management Administration & Leadership Hakemlik (7 makale) 2. e-uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi (e-ijer) Hakemlik (6 makale) 3. MKÜ Eğitim Fakültesi Dergisi WCES Ödüller (Burslar, bilim, hizmet ve teşvik ödülleri) Teşekkür Belgesi Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü 2008 Teşekkür Belgesi Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2007 Takdir Belgesi Kara Kuvvetleri Komutanlığı 3. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Antalya Ulusal veya Uluslararası Etkinlikler (Kongre, çalıştay düzenleme vb.) 1. Sempozyum Başkan Yardımcısı ENIRDELM Conference 2012 Antalya Education and Practice of School Leaders: The Ethical Dimension adlı ve 27 TH -29 TH Eylül de Antalya da gerçekleştirilen uluslararası sempozyum 2. Sabanci A., LEARN intensive programme within the european Erasmus Prorgramme, [Local organizer] Türkiye Koordinatörü, 3-13 Temmuz, Sabanci A., IMUN intensive programme within the european Erasmus Prorgramme [Local organizer] Türkiye Koordinatörü, 28 Ağustos 9 Eylül, Sabanci A., BIP intensive programme within the european Erasmus Prorgramme [Local organizer] Türkiye Koordinatörü, 28 Ağustos 9 Eylül, Sabanci A., BASIC intensive programme within the european Erasmus Prorgramme, [Local organizer] Türkiye Koordinatörü, 28 Ağustos 9 Eylül, Ulusal veya Uluslararası Üyelikler Local organizer of ENIRDELM Conference 2012 Antalya called Education and Practice of School Leaders: The Ethical Dimension. 27 TH -29 TH September, Antalya/TURKEY 11. Ulusal veya Uluslararası Patentler 12. İş Deneyimi Görev Kurum/Firma Yıl Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı/ İngilizce Akademisyen Akdeniz Üniversitesi Lisans ve Lisansüstü Programlarda Verilen Derslerin Güncel Listesi Doktora Dersleri Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Güz Haftalık Saati Denetim kuram ve teknikleri 3 Türk Eğitim Politikalarının AB ye uyum süreci Doktora Semineri I Eğitim Örgütlerinde Liderlik

7 Bahar Yüksek Öğretimin Yönetimi: Politika ve Uygulamalar 3 Eğitim Denetiminde Etik Güdüleme Kuram ve Uygulamaları Doktora Semineri II Master of Science Courses Most Recently Given Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Güz Bahar Graduate Courses Most Recently Given Haftalık Saati Eğitim Denetimine Giriş 3 Eğitim Yönetiminde ve Denetiminde 3 Güdüleme Eğitim Yönetiminde ve Denetiminde Etik 3 Eğitim Araştırmalarında Nicel Yöntem ve Uygulamalar 3 Okul Yönetiminde Liderlik 3 Eğitim Yönetimi ve Denetimi Semineri 2 Avrupa Birliği Uyum Sürecinde 3 Türk Eğitim Sisteminin yapısal Dönüşümü Eğitim Planlaması ve Ekonomisi 3 Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Güz Haftalık Saati Eğitim Bilimlerine Giriş 3 Sınıf Yönetimi 3 Okul Deneyimi 1 Bahar Öğretmenlik Uygulaması 2 Okul Yönetimi ve Türk Eğitim Sistemi 3

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Refik BALAY Doğum Tarihi: 01.01.1968 Öğrenim Durumu: Prof. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi O.D.T.Ü 1992 Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüzüncü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ Doğum Yılı: 01.01.1965 Yazışma Adresi : e-posta : Gazi, Gazi Eğitim Fakültesi, ilköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği ABD. Teknikokullar/Beşevler 06500 Ankara/Türkiye buluc@gazi.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: 04.12.1972, a.ozyurek@karabuk.edu.tr, Gsm: 530363 26 33 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü No:205 Dumlupınar Bulvarı, 07058 ANTALYA

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü No:205 Dumlupınar Bulvarı, 07058 ANTALYA Yrd.Doç.Dr. NURAY GEDİK Adres ÖZGEÇMİŞ Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü No:205 Dumlupınar Bulvarı, 07058 ANTALYA E-posta nuray.temur@gmail.com /

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1994

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1994 1 Adı Soyadı: Cem Birol 2 Doğum Tarihi: 22 Ekim 1972 3 Ünvanı: Prof.Dr. 4 Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1994 Y.Lisans Eğitim Programları

Detaylı

Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN

Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu:5065600049 Telefon:- Faks:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ DOÇ.DR: SERÇİN KARATAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Adres: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hikmet YAZICI Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç. Dr. Nehir Sert Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans İngilizce Öğretmenliği Programı Anadolu Üniversitesi 1995 Y. Lisans Yabancı Dil Öğretimi Anabilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*)

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç. Dr. Özgen KORKMAZ Doğum Tarihi: 12. 03. 1972 Yabancı Dil: 68 (KPDS) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Feyza Doyran Doğum Tarihi: 06/06/1964 Ünvan: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi. Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Y.Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi. Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Y.Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüseyin Bicen 2. Doğum Tarihi: 31 Aralık 1986 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Adres: Lefkoşa-Kıbrıs 5. Yabancı Dil: İngilizce 6. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Bilgisayar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

Assoc. Prof. Engin KARADAĞ CURRICULUM VITAE

Assoc. Prof. Engin KARADAĞ CURRICULUM VITAE Information update: September 2013 1 CURRICULUM VITAE Name-Surname Date of birth : Engin KARADAĞ : 11 February 1981 Hacıbektaş Information Address : Eskişehir Osmangazi University, College of Education

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

ONUR KÖKSAL KİŞİSEL BİLGİLER. : Selçuk Üniversitesi : Yabancı Diller Yüksek Okulu. : onurkoksalmeb@hotmail.com

ONUR KÖKSAL KİŞİSEL BİLGİLER. : Selçuk Üniversitesi : Yabancı Diller Yüksek Okulu. : onurkoksalmeb@hotmail.com ONUR KÖKSAL KİŞİSEL BİLGİLER Milliyet Cinsiyet Kurum Kadro Yeri Görev Ünvanı E-posta : TC : Erkek : Selçuk Üniversitesi : Yabancı Diller Yüksek Okulu : Yardımcı Doçent : onurkoksalmeb@hotmail.com EĞİTİM

Detaylı

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü İçindekiler Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dekanımız - Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ... 2 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK... 4 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Harun ER... 5 Eğitim Bilimleri Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı e-posta : Sinan OLKUN : Prof. Dr. : sinanolkun@gmail.com sinan.olkun@tedu.edu.tr 01. ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl 05.Profesör

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Metin Deniz Doğum Tarihi: 1978 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Selçuk Üniversitesi 2001 Y. Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Firdevs GÜNEŞ 2. Doğum Tarihi: 06.06.1956 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979 Edebiyatı Y. Lisans

Detaylı