Yenilik ve Girişimcilik Sisteminde Đnsan Kaynakları ve Eğitimin Rolü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yenilik ve Girişimcilik Sisteminde Đnsan Kaynakları ve Eğitimin Rolü"

Transkript

1 Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 24. Toplantısı Yenilik ve Girişimcilik Sisteminde Đnsan Kaynakları ve Eğitimin Rolü Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBĐTAK Başkanı 7 Ağustos 2012

2 2023 e Doğru: Yenilik ve Girişimcilik Atılımı (Örnekler)

3 Daha Çok Genç Girişimci 1512 FİKİR Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı Girişimcilik eğitimi ve rehber desteği Aşama 1 Đş fikrinin projeye dönüştürülmesi Değerlendirme Girişimcilik Faaliyetleri Rehber desteği Aşama 2 Şirketleşme ve teknolojik doğrulama Teknogirişim Sermayesi Desteği (100 Bin TL; hibe) Değerlendirme ŞİRKETLEŞME Ürün Geliştirme BSTB Teknogirişim programını başarıyla tamamlayan firmalar Aşama 3 TÜBĐTAK 1507 Destek Programı (550 Bin TL; %75 hibe) Değerlendirme PROTOTİP Pazara Giriş Aşama 4 Ticarileştirme Proje pazarları, girişim sermayesi şirketleri PAZAR

4 Daha Fazla Ticari Ürün Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleniyor TÜBĐTAK TTO Projeleri Destekleme Programı oluşturuldu. Önerilen Teknoloji Transfer Ofisi Modeli Proje Destek Hizmetleri Araştırmalara lojistik destek Konsorsiyum oluşturma Proje çıktılarının tanıtımı vb. Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Fikri Sınai Haklar Patent başvurusu Lisanslama vb. Kuluçka Merkezi Şirket kurma Rehberlik Girişim sermayesi Yöneticilerle eşleştirme vb. 4

5 Girişimci ve Yenilikçi Üniversitelere Doğru 168 Üniversite ve 10 Kurum Đşbirliğinde Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi Oluşturuldu Ekonomik Katkı ve Ticarileşme Kültür Bilimsel Araştırma Yetkinliği Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Đşbirliği ve Etkileşim Teknolojik Yetkinlik Örnek Göstergeler Öğretim elemanlarının firma sayısı Öğrenci/mezunların firma sayısı Firmalardaki istihdam Patent Lisans Buluş Ar-Ge ve yenilik projeleri Girişimcilik, yenilik dersleri/eğitimleri Not: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, YÖK, TÜĐK, TÜBA, KOSGEB, TÜBĐTAK, TPE, TTGV, Maliye Bakanlığı

6 2023 ün Gençleri Đçin Bilim Merkezleri 2023 yılı itibarıyla tüm illerimizde dünya standartlarında bilim merkezleri kurulacak Tüm illere sağlanacak destek miktarı ~1 1 milyar TL 2013 yılında tamamlanması planlanan Konya Bilim Merkezi ülkemizin dünya standartlarındaki ilk bilim merkezi olacak

7 Daha Fazla Ar-Ge Tabanlı Firma TÜBĐTAK Kanunu nda Değişiklikler Girişim sermayesi fonlarını desteklemek Ar-Ge yoğun başlangıç firmalarına yönelik odaklanma Gelişme potansiyeli olan buluşların erken aşama desteği ile ticarileşmesi * 12 Temmuz 2012 tarihli sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un Madde 5 kapsamında ilgili yasal düzenleme yapılmıştır.

8 Ulusal Hedefler Doğrultusunda Çalışan TÜBĐTAK Sektör Temsilcileri ile Konuların Önceliklendirilmesi Çağrılı Sistem (2 ayda 32 çağrı) Kamu ( ) Özel Sektör (1511 ( 1511) Üniversite Üniversite (1003 ( 1003) Kamu ( Hibrit ve Elektrikli Araç Yenilikçi Araç/Ürün Tasarımları Güneş Enerjisi Enerji Depolanması Kömür Teknolojileri Gömülü Sistemler Entegre Devreler Mekatronik vb. FATİH Projesi Hibritve Elektrikli Araç Bor Teknolojileri Kömür Teknolojileri Yerli Tohum Enerji Bitkileri vb. Ray Üretimi Biyoyakıt Üretimi Sera Gazı Emisyonu Yeraltı Suyu Kütleleri Erozyon ve Çölleşme vb.

9 2023 Yılı Hedeflerine Ulaşmak Đçin Ulusal Yenilik Sistemi Đnsan Kaynakları 2023 Yılı Hedefleri* Araştırmacı sayısı: 300 bin (TZE) Özel sektör araştırmacı sayısı: 180 bin (TZE) Bin Kişi Başına Düşen TZE Araştırmacı Sayısı ABD 4,7 Güney Kore 5,4 Almanya 4,0 Türkiye 0,9 *BTYK 23. Toplantısı nda alınan [2011/101] no.lu Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri Kararı Kaynak: OECD MSTI ve TÜĐK **ABD 2007 değeri, diğerleri 2010 yılı değerlerine göre hesaplanmıştır.

10 Orta Gelir Tuzağı Yenilik Ekonomileri * Bilgi yoğun teknolojiye odaklanma Yüksek katma değerli ürünler Türkiye Orta Gelir Tuzağındaki Ekonomiler * Đmalatta verimlilik paradigması Verimli ve ucuz üretme yarışı Paradigma Değişikliği Đhtiyacı Yeni paradigma ne olacak? Nasıl ulaşılacak? Kaynak: Economist (2012), adapte edilmiştir, * Kalkınma Yolunda Yeni Eşik:Orta Gelir Tuzağı, MÜSĐAD Araştırma Raporu (2012)

11 Orta Gelir Tuzağını Aşmak ya da Aşmamak Orta Gelir Tuzağını Aşmış Ekonomiler Ülkeler Eğitim Harcamaları / GSYĐH Ar-Ge Harcamaları / GSYĐH Güney Kore Đsrail Japonya Tayvan Đrlanda Çin Endonezya Tayland Meksika % 7,6 % 7,3 % 4,9 % 5,8 % 5,6 Orta Gelir Tuzağındaki Ekonomiler % 3,3 % 3,3 % 3,8 % 4,8 % 3,4 % 4,4 % 3,3 % 2,9 % 1,8 % 1,7 % 0,7 % 0,2 % 0,4 Orta gelir tuzağını aşmanın tek yolu Ar-Ge ve eğitime önem vermek Kaynak: OECD Education at a Glance (s.229); Dünya Bankası Eğitim Đstatistikleri; Milli Eğitim Đstatistikleri (s. 209); TÜĐK; OECD MSTI; Notlar: Çin, Endonezya, Tayland ve Meksika için eğitim harcaması kamu eğitim harcamasıdır. Eğitim harcamaları verisi 2008 yılına, Ar-Ge harcamaları verisi 2010 yılına ait olup, Tayland ve Meksika nın Ar-Ge harcamaları 2009 yılına aittir.

12 Kaliteli Bir Eğitim Sistemi Neleri Kazandırmalı? Eğitim, sadece öğretimden ibaret değil. Bilgi. Temel Yetkinlikler. Temel Değerler

13 Temel Değerler Katılımcılık Mükemmeliyet Temel Değerler Temel Yetkinlikler Eğitim Yaklaşımları

14 Bilgi Çağı Liderleri Ortak Özellikleri Bilimsel kariyerleri yok. Üniversite mezuniyet diplomaları yok. Temel yetkinlikleri güçlü (yenilikçilik, yüksek özgüven, fikirlerini uygulayabilme yetisi). Şirket Apple Microsoft Oracle Toplam Kaynak: Fortune 500 Sıralaması (Mart 2012) Değeri (Dolar) 570 Milyar 270 Milyar 145 Milyar 985 Milyar * Dr. Atakan Peker in 12 Temmuz 2012 tarihli Yurt Dışındaki Türk Bilim Đnsanları Kurultayı Bilimsel Üretimin Teknoloji Üretimine Transferindeki Zihinsel Dönüşümler sunumundan esinlenerek düzenlenmiştir.

15 Temel Yetkinlikler Yazılı ve sözel iletişim Yenilikçilik Analitik düşünme Karar verme Yeni teknolojilerden faydalanma Đşbirliği Özgüven * Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (European Qualiffications Framework for Life Long Learning, EC, 2008) kapsamında Bilgi, Beceri, Yetkinlik boyutlarında elde edilen öğrenme çıktılarına göre 8 seviyeli bir çerçeve oluşturulmuştur. (8 en yüksek, 1 temel seviye) Temel Değerler Temel Yetkinlikler Eğitim Yaklaşımları

16 Eğitim Felsefesi Mevcut Durum Olması Gereken Bilgi. Bilgi. Temel Temel Yetkinlikler. Yetkinlikler... Temel Değerler. Temel Değerler

17 Temel Değerler ve Yetkinlikleri Kazandırmak Kendi kendine öğrenmenin teşviki Birlikte öğrenmenin teşviki

18 Kendi Kendine Öğrenmenin Teşviki Đngiltere ve ABD de Kendi Kendine Öğrenmeyi Öğrenme Projesi Ezberci Öğretimden Sorgulamacı Öğretime Geçiş Fen Bilimleri, Matematik, Đngilizce ve Tarih derslerinde kendi kendine öğrenmenin teşviki: Soru Üretme Gruplama ve Đlişkilendirme Yardımcı Araçların Araştırılması ve Kullanımı Farklı Durumlara Göre Senaryo Üretimi Kaynak: Learning to Learn (LTL) Projesi Amerika Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Temel Değerler Temel Yetkinlikler Eğitim Yaklaşımları

19 Birlikte Öğrenmenin Teşviki Birlikte Karakter Tasarımı 1 Teknolojik Etmenler Eklenmesi (Seslendirme, Animasyon) 6 Karakterin Çizimi ve Seçimi 2 3 Kitabın Beraber Süslenmesi 5 Takımlar Halinde Karaktere Hikaye Yaratılması Temel Değerler Temel Yetkinlikler Hikayenin Kitap Haline Getirilmesi Eğitim Yaklaşımları 4 * Social Constructivism: Collaborative Learning: adp. from Maddux, C. D D. Et.al. (1997). Educational computing: Learning with tomorrow's technologies. Boston: Allyn & Bacon. ABD ve Singapur da Đlköğretimde Öğrencilerin Kendi Masal ve Hikayelerini Yazması

20 TÜBĐTAK ın Eğitim Araştırmaları Faaliyetleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında Fatih Projesi Đşbirliği Protokolü Eğitimde Đşbirliği Protokolü imzalandı.

21 Proje 1. Eğitim Sisteminin Fotoğrafını Çekmek Eğitim sistemindeki durumun öğrencilerin kazanımları üzerinden analiz edilmesi Analizler doğrultusunda teşvik sistemi geliştirilmesi Pilot uygulama Eğitim Kalitesi ve Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler Okul Kaynakları Eğitim materyalleri kalitesi / eksikliği Öğretmen - Öğrenci oranı Okul mevcudu Duyuşsal faktörler Derse karşı tutum Motivasyon Derse olan ilgi Okul Dışı Aktiviteler Ders çalışma alışkanlıkları Dersaneye gitme Özel ders alma Okul Ortamı Eğitsel aktiviteler Okul türü Disiplin sorunları Öğretmenler arası işbirliği Sınıf için Öğretme- Öğrenme Faktörleri Dersin kredisi Öğretmen özellikleri Önceki yıllarda derslerden alınan notlar Öğrenci Özellikleri Cinsiyet Yaş Sosyo-ekonomik düzey Derse devam durumu

22 Proje 2. Eğitim Müfredatının Güncellenmesi Yenilenmiş öğretim programları Yenilikçi, özgüvene sahip, analitik düşünen ve sorgulayan bireyler Daha az içerikle daha çok kazanımlı bir öğretim Farklı öğrenci profillerine hitap eden programlar

23 Proje 3. Yabancı Dil Öğretimi Ortamla ilişkilendirme yapmaya dayalı, erken yaşta başlayan yabancı dil öğretimi S+V2+O Spoken English Örnek: Dil öğrenimini kolaylaştıracak film ve animasyonlu programlar Öğrencinin filme altyazı eklemesi Verilen diyalogları filmle eşleştirme Konuşmacının telaffuzunu kendisininkiyle karşılaştırma Diğer öğrencilerle görüş paylaşımı Sorulara yanıt oluşturma Filme diyalog yazabilme

24 Proje 4. Bilim Fuarları MEB ve TÜBĐTAK Protokolü Bilim fuarlarının her okulda düzenlenmesi Bilim kültürünün tabana yayılması

25 Proje 5. Yurt Dışı Burs Sistemi Yurt Dışı Burs Sisteminin Rehabilitasyonu Öğrenci Seçimi Rehberlik Hizmeti Maliyetin Düşürülmesi Burs verilecek alanların belirlenmesi Yurt dışına gidecek öğrencilere rehber atanması Ülkeler ve üniversiteler düzeyinde anlaşmalar yapılması Öğrenci seçiminde eşgüdüm sağlanması Desteğin akademik danışmana verilmesi

26 FATĐH Projesi Komisyon Üyeleri Yücel Altunbaşak Hüseyin Rahmi Çetin Birol Ekici Cüneyd Düzyol Feridun Bilgin Attila Çelik Ömür Demir Kızılarslan Đlhan Hatipoğlu Mahmut Tuncel Ferruh Parmaksız Tablet İçerik Tahta Ağ Altyapısı Öğretmenlerin Eğitimi

27 FATĐH Projesi nde Mevcut Durum Tablet Tahta tablet dağıtıldı tahta kuruldu (Toplam tahta) tablet dağıtılacak 154 okul 9. sınıf Öğretmen Altyapı 154 okulun altyapısı hazır (Toplam okul)

28 Proje 6. Dijital Ders Đçeriklerinin Geliştirilmesi 4 adet içerik marketi Müfredata uygun dijital içeriklerin geliştirilmesi Z-Kitap E-Ders (Ders videoları) TÜBĐTAK dergilerinin e-ortamda paylaşılması

29 Đlginize Teşekkür Ederim.

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018)

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) Mayıs, 2015 İçindekiler SUNUŞ... 2 KISALTMALAR... 4 1. GİRİŞ... 5 2. POLİTİKA

Detaylı

Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar. Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı

Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar. Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı 8. ÜSİMP ULUSAL KONGRESİ 10 Haziran 2015 Ulusal Yenilik ve Girişimcilik Ekosistemi Üniversite-Sanayi İşbirliğinin

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1- OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

(TÜBİTAK) Personel Giderleri : 94.879.042 TL. Sosyal Güv. Kurumlarına Devl. Primi Gid. : 13.934.716 TL. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri : 92.558.

(TÜBİTAK) Personel Giderleri : 94.879.042 TL. Sosyal Güv. Kurumlarına Devl. Primi Gid. : 13.934.716 TL. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri : 92.558. TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

11. BTYK Toplantısı. 10 Mart 2005 Ankara

11. BTYK Toplantısı. 10 Mart 2005 Ankara 11. BTYK Toplantısı 10 Mart 2005 Ankara TÜBĐTAK Başkan Vekili Prof. Dr. Nüket YETĐŞ in Sunumu 3 4 Ar-Ge Đthalat-Đhracat Karşılama Oranı (Đleri Teknolojiler) GÜNEY KORE 147 ABD 86 TÜRKĐYE 31 ithalat ihracat

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI TÜBİTAK TEŞVİKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI TÜBİTAK TEŞVİKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI TÜBİTAK TEŞVİKLERİ Sadettin DİKMEN Eylül 2012 SUNUM PLANI I. GENEL BİLGİLER VE BAŞVURU SÜRECİ II. ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (ARDEB) TEŞVİKLERİ I. BİLİM İNSANI

Detaylı

KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI

KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI (2015-2019) Ankara - 2014 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...10 1. KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ...12 2. KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Detaylı

Sınai Mülkiyet Hakları ve Üniversiteler

Sınai Mülkiyet Hakları ve Üniversiteler Sınai Mülkiyet Hakları ve Üniversiteler Prof. Dr. Habip ASAN, TPE Başkanı 23 Ekim 2014, Başkent Üniversitesi İçerik Sınai Mülkiyet Hakları Üniversitelerde Ar-Ge, İnovasyon ve SM Üniversite Projesi ve Yürütülen

Detaylı

DEVLET DESTEKLERİ. AR-GE, İNOVASYON ve TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BU DERLEME YAŞAR U Nİ VERSİ TESİ AR-GE VE UYGULAMA MERKEZİ (YAGEM) TARAFİNDAN YAPİLMİŞTİR.

DEVLET DESTEKLERİ. AR-GE, İNOVASYON ve TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BU DERLEME YAŞAR U Nİ VERSİ TESİ AR-GE VE UYGULAMA MERKEZİ (YAGEM) TARAFİNDAN YAPİLMİŞTİR. AR-GE, İNOVASYON ve TEKNOLOJİ GELİŞTİRME DEVLET DESTEKLERİ BU DERLEME YAŞAR U Nİ VERSİ TESİ AR-GE VE UYGULAMA MERKEZİ (YAGEM) TARAFİNDAN YAPİLMİŞTİR. Kaynaklar: TÜBİTAK, KOSGEB, TTGV, Bilim, Sanayi ve

Detaylı

Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 2. Kurultayı 4-5 Temmuz 2013 İstanbul. Kurultay Raporu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 2. Kurultayı 4-5 Temmuz 2013 İstanbul. Kurultay Raporu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ekim 2013 Ankara Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı Kurultay Onursal Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan, T.C. Başbakanı Kurultay Başkanı: Nihat Ergün, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanı Kurultay Sorumlu

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 25. Toplantısı Gelişmelere İlişkin Değerlendirmeler

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 25. Toplantısı Gelişmelere İlişkin Değerlendirmeler Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 25. Toplantısı Gelişmelere İlişkin eğerlendirmeler 15 Ocak 2013 Vali Galip emirel Ankara Vilayetler Evi BTYK 25. Toplantısı Hazırlık osyası Türkiye Bilimsel ve Teknolojik

Detaylı

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Türk Kütüphaneciliği 27, 2 (2013), 317-339 FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Selda Ekici * ve Bülent Yılmaz ** Öz Bu çalışma ile FATİH Projesi nin (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi),

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler Temmuz 2009 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç 1...3 Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek Sayfa Stratejik Amaç 2...

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 27. Toplantısı Toplantı Hazırlık Notları

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 27. Toplantısı Toplantı Hazırlık Notları Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 27. Toplantısı Toplantı Hazırlık Notları 18 Haziran 2014 Vali Galip emirel Ankara Vilayetler Evi BTYK 27. Toplantısı Hazırlık osyası Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

TÜBİTAK. 10. Teknoloji Ödülleri. l 2012 l. l TÜBİTAK ın ücretsiz yayınıdır l. Milli işletim sistemi Pardus'u herkes kullanabilecek

TÜBİTAK. 10. Teknoloji Ödülleri. l 2012 l. l TÜBİTAK ın ücretsiz yayınıdır l. Milli işletim sistemi Pardus'u herkes kullanabilecek T Ü R K İ Y E B İ L İ M S E L V E T E K N O L O J İ K A R A Ş T I R M A K U R U M U Bülten TÜBİTAK l TÜBİTAK ın ücretsiz yayınıdır l TEMMUZ l 2012 l SAYI: 127 www.tubitak.gov.tr 10. Teknoloji Ödülleri

Detaylı

2011 Faaliyet Raporu

2011 Faaliyet Raporu 2011 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 6 TABLOLAR LİSTESİ... 10 KISALTMALAR... 12 1. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER... 24 1.1. Organizasyon Yapısı ve İnsan Kaynakları Bilgileri...

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I 2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU Nabi AVCI Millî E itim Bakanı 15 Aralık 2013 T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2014 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM

Detaylı

TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI

TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TEYDEB Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı TEYDEB- Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları

Detaylı

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu. Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.tr TÜBİTAK, TEKNLJİ VE YENİLİK DESTEK PRGRAMLARI BAŞKANLIĞI

Detaylı

Bu Sayıda: Sayın Rektörümüzün Önsözü. ARPROGED Koordinatörü Önsözü. Okan Üniversitesi Vizyonu, 2011-2015 Stratejik Planı

Bu Sayıda: Sayın Rektörümüzün Önsözü. ARPROGED Koordinatörü Önsözü. Okan Üniversitesi Vizyonu, 2011-2015 Stratejik Planı Bu Sayıda: Sayın Rektörümüzün Önsözü ARPROGED Koordinatörü Önsözü Okan Üniversitesi Vizyonu, 2011-2015 Stratejik Planı Okan Üniversitesi ve Yenilikçi ve Girişimci Üniversite Endeksi ARPROGED Misyon ve

Detaylı

HEDEF 2023: AR-GE OLMADAN ASLA!

HEDEF 2023: AR-GE OLMADAN ASLA! 38 EKONOMİK FORUM HEDEF 2023: AR-GE OLMADAN ASLA! CUMHURİYETİN 100. YILINA RASTLAYAN 2023 İÇİN TÜRKİYE NİN BÜYÜK HEDEFLERİ VAR: DÜNYANIN İLK EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ ARASINA GİRMEK, 500 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

Araştırma Destek Programları Başkanlığı

Araştırma Destek Programları Başkanlığı Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Doç. Dr. M. Necati DEMİR ARDEB Başkanı (V.) 29 Mart 2012, Adnan Menderes Üniversitesi TÜBİTAK ARDEB in Paydaşları ARDEB Kamu Ar-Ge Enstitüleri Gruplar ve

Detaylı

Orta Gelir Tuzağından Kurtulmak...

Orta Gelir Tuzağından Kurtulmak... Orta Gelir Tuzağından Kurtulmak... 2008 Yılı Kişi Başına Düşen Milli Gelir (ABD=100, log %) Orta gelir tuzağını aşmanın tek yolu teknoloji yoğun Ar-Ge ve eğitime önem vermek Orta Gelir Tuzağını Aşmış Ekonomiler

Detaylı

Gelişmelere Đlişkin Değerlendirmeler

Gelişmelere Đlişkin Değerlendirmeler Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 23. Toplantısı Gelişmelere Đlişkin Değerlendirmeler 27 Aralık 2011 Vali Galip Demirel Ankara Vilayetler Evi BTYK 23. Toplantısı Hazırlık Dosyası Türkiye Bilimsel ve Teknolojik

Detaylı

2008 Yılı Performans Programı

2008 Yılı Performans Programı 2008 Yılı Performans Programı TUBITAK_PP_2008.doc İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 TABLOLAR LİSTESİ... 4 KISALTMALAR... 5 BAŞKANIN SUNUŞU... 7 1. KURUM HAKKINDA BİLGİ... 8 1.1 Kurum Tanıtımı... 8 1.1.1.

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26. Toplantısı Toplantı Hazırlık Notları

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26. Toplantısı Toplantı Hazırlık Notları Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26. Toplantısı Toplantı Hazırlık Notları 11 Haziran 2013 Vali Galip emirel Ankara Vilayetler Evi BTYK 26. Toplantısı Hazırlık osyası Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

GAZİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (GAZİ TTO) GAZİ ÜNİVERSİTESİ SANAYİ İLE BULUŞUYOR!

GAZİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (GAZİ TTO) GAZİ ÜNİVERSİTESİ SANAYİ İLE BULUŞUYOR! GAZİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (GAZİ TTO) GAZİ ÜNİVERSİTESİ SANAYİ İLE BULUŞUYOR! Gazi Üniversitesi Kökleri 1926 yılına uzanan Gazi Üniversitesi nde, SANAYİYE BİLGİ VE TEKNOLOJİ TRANSFER ETME temel hedefiyle

Detaylı