İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. 1.GĠRĠġ. 2. SOSYAL VE EKONOMiK GÖSTERGELER Ülke Kimliği Sosyal Göstergeler Ekonomik Göstergeler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. 1.GĠRĠġ. 2. SOSYAL VE EKONOMiK GÖSTERGELER. 2.1. Ülke Kimliği. 2.2. Sosyal Göstergeler. 2.3. Ekonomik Göstergeler"

Transkript

1 Meksika Ülke Raporu

2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I 1.GĠRĠġ 2. SOSYAL VE EKONOMiK GÖSTERGELER 2.1. Ülke Kimliği 2.2. Sosyal Göstergeler 2.3. Ekonomik Göstergeler 3. ÜLKE HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 3.1. Ülkenin Kısa Tarihçesi 3.2. Siyasi Ve Ġdari Durum 3.3. Coğrafi Bilgiler Coğrafi Konumu, Yer ġekilleri, Akarsular Ve Göller, Ġklim-Bitki Örtüsü 3.4. Nüfus 3.5. Eğitim ve Kültür BÖLÜM II 4. GENEL EKONOMĠK DURUMU 4.1. Genel Durum Temel Ekonomik Göstergeler Ekonomideki Belli BaĢlı Sektörler Tarım Sanayi ve Ġmalat UlaĢtırma, Telekomünikasyon ve Ġnternet Müteahhitlik Hizmetleri Sayfa 2/52

3 Perakende Turizm Bankacılık Doğal Kaynaklar ve Enerji 4.2. DıĢ Ticaret Ülke Toplulukları veya Ekonomik Topluluklara Göre DıĢ Ticaret Meksika'nın Uluslararası ĠliĢkileri ve Serbest Ticaret AnlaĢması Yaptığı Ülkeler DıĢ Ticaret Politikası, Ġthalat ve Ġhracat Rejimleri Ġhracat Politikaları Ġthalat Politikaları Ġthalatta Alınması Gereken Ġzinler ve Ġlgili Kurumlar Ġthalatı Yasak Mallar Standartlar ve Etiketleme Türkiye Ġle Ekonomik ve Ticari ĠliĢkilerin GeliĢimi Türkiye ile Meksika Arasındaki Ġkili AnlaĢmalar Ġki Ülke Arasındaki Ticari ĠliĢkiler ve Ġstatistikler Ġkili Ticarette YaĢanan Sorunlar 4.3.Pazar ile Ġlgili Bilgiler Vergi Oranları Yabancı Yatırımlar ve ġirket Kurma Meksika daki ġirket Türleri ĠĢadamlarının Pazarda Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Tüketici Tercihleri Sayfa 3/52

4 5.DĠĞER BĠLGĠLER 5.1.Para Kullanımı 5.2.Vize Uygulaması 5.3.UlaĢım 5.4.Ġklim 5.5.Meksika da Düzenlenen Fuarlar 5.6.Acil Durumlar 6.SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME KAYNAKLAR Sayfa 4/52

5 BÖLÜM I 1.GĠRĠġ Meksika, Ocak 1994 te, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte NAFTA Kuzey Amerika Serbest Ticaret Antlaşması nı imzalayarak, dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesini oluşturan taraflardan biri olmuştur. Bu antlaşmanın imzalanmasıyla birlikte her üç ülkede kaydedilen ekonomik büyüme, bu ülkelerde yaşayan nüfusun hayat standartları üzerinde olumlu etki yaratmıştır. Meksika da ticaretin serbestleşmesinde ve ekonomisinin ABD ve Kanada ekonomileri ile bütünleşmesinde, kuşkusuz NAFTA üyeliğinin rolü büyük olmuştur. Meksika, 2000 yılına gelindiğinde, dünyanın en büyük ekonomileri arasında 12. sırada yer almıştır. Bu dönemde, mal ve hizmet ihracatçısı olarak dünyada 8. büyük ülke, petrol üretiminde ise 4. büyük ülke konumuna yükselmiştir. Meksika da, 1980 li yıllarda başlayıp, 1990 lı yıllara kadar devam eden ekonomik yapısal reformların, bu başarıda önemli bir payı vardır. Yapısal reformların yol açtığı bu transformasyon hareketi, ülkenin 2000 li yıllardaki büyüme hızına önemli bir ivme kazandırmıştır. Ticaretin serbestleşmesi ve özellikle de NAFTA üyeliği bu hızlı ekonomik transformasyona önemli katkılar sağlamıştır. NAFTA üyeliğinin Meksika ekonomisi üzerinde yarattığı bu olumlu etki, yönetimlerin diğer ticari üyelikler konusuna da sıcak bakmalarını sağlamıştır. Bu bağlamda, 1 Temmuz 2000 tarihinde, Avrupa Birliği ile Meksika arasında Serbest Ticaret Antlaşması(FTA) imzalanarak resmen yürürlüğe girmiştir. Bu üyelik antlaşmasıyla Meksika, Avrupalı Yatırımcılar için cazip bir ülke konumunu bugün de korumaktadır. Serbest Ticaret Antlaşmaları, Meksika nın ticaret hacmini genişleten, uluslararası planda rekabet gücünü geliştiren ve uzun dönemli bir büyümeyi hedefleyen ekonomik stratejisinin yaşamsal bir parçası konumundadır. Özellikle, Avrupa Birliği ve NAFTA ile yapılan serbest ticaret antlaşmalarının yanı sıra, Meksika nın stratejik coğrafi yapısı da, yerli ve yabancı yatırımcıların bu ülkede yatırım yapmalarını cazip duruma getirmektedir. Yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük 14. ülkesi olan Meksika, doğuda Meksika Körfezi ve batıda Pasifik Okyanusu, kuzeyinde ABD ve güneyinde Belize ve Guatemala arasında yer alan bir Kuzey Amerika ülkesidir. Latin Amerika ülkeleri arasında OECD ye üye tek ülke olan Meksika, 31 eyaletin yer aldığı, parlamenter demokrasi ve başkanlık sistemi ile yönetilen bir ülkedir. 2. SOSYAL VE EKONOMiK GÖSTERGELER 2.1. Ülke Kimliği Devletin Adı Başkenti Yönetim Biçimi Resmi Dili : Meksika Birleşik Devletleri : Meksiko :Federal Cumhuriyet :İspanyolca Sayfa 5/52

6 Konuşulan Diller Önemli Dinler Para Birimi/Paritesi : İspanyolca, çeşitli Maya, Nahuatl ve diğer yerel diller : Roma Katolikleri(%89),Protestan(%6),diğer(%5) : Meksika Pezosu(MXN) Yıllık Ortalama Döviz Kuru(MXN:$) : Yüzölçümü Nüfus : km² : (Ocak 2009 tahmini) Yıllık nüfus artışı (%) : 1.13 Nüfus Yoğunluğu (km 2 /kişi) : 56 Mesai Saatleri ve Günleri : Devlet daireleri ve özel şirketler normal olarak pazartesiden cumaya saatleri arasında çalışır arasında 1 saatlik yemek paydosu vardır.öğle tatili bazen 2 saate kadar uzayabilir.meksika daki mağazaların çoğu arası açıktır.bazı mağazalar daha erken kapanırsa da birçok alışveriş merkezi ye kadar açıktır. Büyük Kentler Sınır komşuları Türkiye ile Saat Farkı Haftalık Çalışma Saati (Ortalama) Resmi Tatil Günleri günler de genel tatildir. : Ecatepec de Morelos, Guadalajara, Puebla,Juárez Tijuana, Nezahualcóyotil, Monterrey ve León : Belize 250 km, Guatemala 962 km, ABD 3,141 km : 8 saat geri : 40 Saat : Meksika da Pazar günü ile yerel seçimlerin yapıldığı Noel kutlamalarına büyük önem verilmekte olup,15 Aralık- 6 Ocak tarihlerinde çeşitli kutlamalar yapılmaktadır. 1 Ocak Yeni yıl 5 Şubat Anayasanın İlanı 21 Mart Benito Juarez in Doğum Günü 1 mayıs Işçi Bayramı 5 Mayıs General Zaragoza nın Zaferi 16 Eylül Bağımsızlık Günü/Cumhuriyet Bayramı 12 Ekim Kolomb Günü/Amerika nın Keşfi 20 Kasım Devrimin Yıldönümü 12 Aralık Guadelupe Rahibesi Günü 25 Aralık Noel Tatili Sayfa 6/52

7 Uluslararası Telefon Kodu : 52 Önemli Şehirlerin Kodları : Guadalajara:3, Puebla:22, Tijuana:66, Monterrey: Sosyal Göstergeler Ortalama Ömür Kadın : 79 yıl Erkek : yıl Karayolu Uzunluğu Otoyol Uzunluğu : km : km Demiryolu Uzunluğu : km Asgari Ücret : 150 $ (1aylık=20 iş günü) 2.3. Ekonomik Göstergeler GSYİH (Milyar $) : 893,4 Kişi başına milli gelir($;2008) : $ Enflasyon oranı (Ort,%)(2008) : 6,2 (TÜFE) İstihdam (milyon kişi,2008) : 45,5 İşsizlik oranı (%,2008) : 4,1 Dış Ticaret (Milyar $) İhracat : 272,0 İthalat : 283,2 Denge : 11,2 Türkiye ile Ticaret (Milyon $) Türkiye ye İhracat : 379 Türkiye den İthalat : 152 Denge : -227 Ülke Sıralaması İçinde Türkiye İhracat İthalat :68.sırada :48.sırada Sayfa 7/52

8 3. ÜLKE HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 3.1. Ülkenin Kısa Tarihçesi Meksika, Kuzey Amerika da tarihi çok öncelere dayanan tek ülkedir. M.Ö. birinci yüzyıla doğru körfez bölgesi, Oaxaca, merkezi yayla, çok gelişmiş bir kültür ve sanata şahit oldular. Bu durum eski Maya İmparatorluğu nun doğusuna tesir etti. Bu imparatorluk, 4. yüzyılda tarih sahnesine çıkarak yedinci asırdan sekizinci asır sonuna kadar, Yucatan dan Guatemala ya kadar genişledi. Aynı dönemde birinci ve dokuzuncu yüzyıl arasında ekonomik ve sosyal yönden Mayalar derecesinde teşkilatlanmış çeşitli medeniyetler, Oaxaca da, merkezi yaylada ve körfez kıyısında geliştiler. Bunlara klasik medeniyetler adı verilir.sonra, 9. yüzyıldan 12. yüzyıla kadar gelişen Tula Toltekleri ortaya çıktı. Fakat bunların medeniyeti yeni kabilelerin tesiri altında değişikliğe uğradı. 987 yılında Maya-Toltek karışımı yeni bir medeniyetin doğmasına sebep olan, yeni Maya İmparatorluğu kuruldu. Aynı dönemlerde kuzey kabileleri yayla üzerine yerleşerek şehir hayatına geçtiler. Aztlan dan gelen Mexica kabileleri 1325 te Tenochtitlon (Mexico) şehrini kurarak, 50 yıl sonra ilk hükümdarlarını seçtiler. Aztekler, kabileler arası rekabetten faydalanarak 1430 dan 1521 e kadar genişleyen büyük bir imparatorluk kurdular. Sadece Michoacan Taraskları önünde başarısızlığa ugrayan Aztekler; Totonaktası, Zopatekleri ve Mikstekleri hakimiyeti altına aldılar. İspanyollar ülkeyi ele geçirmek için, Azteklere karşı duyulan kinden faydalandılar da İspanyollar, Cortès komutasında çıkarma yaptılar ve Veracruz şehrini kurdular. Meksika, 1535 te İspanyanın genel valiliği haline geldi. İspanyol istilası, kuzeye ve güneye doğru uzanarak 17. asır sonuna kadar devam etti. Ekseriya acımasız olan Hıristiyanlaştırma geleneksel dinlerle mücadele etti ve yerli medeniyet yok edildi de Mexico da engizisyon kuruldu larda kesin olarak bilinmemekle beraber, 25 milyon olduğu tahmin edilen yerli nüfus, 1650 ye doğru e düştü. Ekonomik reformlara rağmen İspanyol idaresi, yerliler ve melezler kadar beyazlar için de dayanılmaz bir hale geldi da İspanyolları ülkelerinden kovmak için harekete geçtiler. 11 yıl süren bir bağımsızlık savaşı sonunda, 1821 de Kral Naibine Cordoba Antlaşması imzalatıldı te bağımsızlık ilan edildi. Bağımsızlığı, iç ve dış savaşların sebep olduğu yarım yüzyıllık karışıklıklar dönemi takip etti. Santa Anna nın diktatörlüğü esnasında yapılan ABD ile savaş sonucunda, 1848 Guadalupe Antlaşması ile New Mexico, Teksas, Kaliforniya kaybedildi te liberaller başarı kazandı. Bir iç savaş sonunda Juarez muhafazakarları kazandı, fakat bunlar dış borçları tehir etmek zorunda kaldı. Bunun üzerine Fransa, İngiltere ve İspanya askeri müdahalede bulundu. Juarez in tekliflerini, Latin Amerika da Fransa yararına Katolik bir imparatorluk kurmak isteyen Üçüncü Napolyon reddetti ve Meksika yı istila etti. Juarez in başkanlığından sonraki Porfino Diaz ın uzun diktatörlüğü sırasında ( ) ekonomi, sosyal adaletsizlik ve yerli köylülerin sömürülmesi pahasına gelişti. Diaz ı düşüren Sayfa 8/52

9 liberal Madero, ihtilalci halk akımlarını bastıramadı ve 1913 te katledildi. Carranza karışıklıklar ortasında 1917 anayasasını kabul ettirdi ve halka yönelik bir siyaset takip etti Siyasi Ve Ġdari Durum Meksika nın resmi adı Meksika Birleşik Devletleri olup, başkenti Meksiko Şehri dir. Ülke, Federal Cumhuriyet ile yönetilmektedir. 31 eyalet ve 1 Federal Bölge den oluşan ülkede, 1810 yılında İspanyol egemenliğine son verilmiş ve 5 Şubat 1917 tarihinde ilk Meksika Anayasası kabul edilmiştir. Anayasa yürütme, yasama ve yargı erkleri arasında güçler ayrılığı ilkesine dayanır. Kişi hak ve özgürlüklerini güvence altına alan anayasada temel ekonomik ve siyasal ilkeler de yer alır. On sekiz yaşını geçmiş bütün yurttaşlar için oy kullanma zorunluluğu vardır. 6 yılda bir yenilenen seçimlerle ve halk oyuyla bir dönemle sınırlı olmak üzere seçilen Başkan, bakanlar kurulu üyelerinin yanı sıra Federal Bölge valisini, başsavcıyı, yüksek rütbeli subayları ve yüksek mahkeme yargıçlarını atama yetkisine sahiptir. Başkanın belirli ekonomik ve mali konularda kanun hükmünde kararnameler (reglamento) çıkarma, yasaları ve eyalet valilerini veto etme yetkisi de vardır. 128 (64+64) üyeli Senato ve 500 ( ) üyeli Temsilciler Meclisi nden oluşan Meksika Parlamentosuna Milletvekilleri 3 yıllık bir dönem, Senatörler ise 6 yıllık bir dönem için seçilmektedir. Meksika daki son Başkanlık ve Parlamento seçimleri eş zamanlı olarak 2 Temmuz 2006 tarihinde gerçekleşmiştir yılı ortalarında ara seçim yapılacaktır. Yerel hükümetler, ulusal düzeyde federal organizasyona tabi olmakla birlikte idari, yasama ve adli kuruluşlara sahiptirler. Federal yapıya rağmen, Meksika siyasi sistemi ciddi bir Merkezileşme karakteri göstermektedir. Eyalet hükümetleri gelirleri açısından Federal Başkente bağımlı durumdadırlar. Ayrıca, Meksika da toplum hayatının her kademesinde söz sahibi olan ve yönetimler üzerinde demokratik haklar için baskı işlevi gören sivil toplum örgütleri, ülkede demokratik hareketlerin ve hedef kitlelerin savunucusu olma misyonuna sahiptirler. Ekonomik ve sosyal yaşamda varlıklarını ortaya koyan bu örgütler, Meksika Cumhuriyeti İşveren Konfederasyonu (COPARMEX), Ulusal Sanayi Odaları Konfederasyonu (CONCAMIN), Meksikalı İşçiler Konfederasyonu (CTM), Ulusal Ticaret, Hizmet ve Turizm Odaları Konfederasyonu (CONCANACO), Dış Ticaret İş Organizasyonu Koordinatörlüğü (COECE), Mal ve Hizmet Tedariki Sendikası Federasyonu (FESEBES), Ulusal Dönüşüm Sanayileri Odası (CANACINTRA), Ulusal Çiftçi Konfederasyonu (CNC), Ulusal İşçi Sendikası (UNT), Bölgesel Meksikalı İşçiler Konfederasyonu (CROM), Devrimci İşçi ve Köylü (Çiftçi) Konfederasyonu (CROC), Roma Katolik Kilisesidir Coğrafi Bilgiler Coğrafi Konumu, Yer ġekilleri, Akarsular Ve Göller, Ġklim-Bitki Örtüsü Meksika km² yüz ölçümüyle Latin Amerika ülkeleri arasında Brezilya ve Arjantin den sonra 3. büyük ülke durumundadır. Kuzeyde Amerika Birleşik Devletleri, güneyde Guatemala ve Belize ile sınır komşusu olan Meksika nın, Kuzey Pasifik Okyanusu nda ve Karayip Denizi nde kıyısı bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri ile 3. Sayfa 9/52

10 118 km olan sınır uzunluğu, Belize ile 250 km, Guatemala ile 96 km olup, kıyı uzunluğu km dir. Meksika, yüksek dağların, alçak sahil düzlüklerinin, yüksek platolarının ve çölün yer aldığı zengin bir topografik yapıya sahiptir. Yüzey şekillerindeki bu olağanüstü çeşitlilik sonucu olarak ülke sekiz coğrafik bölgeye ayrılır. ABD sınırlarından Tehuantepec e kadar uzanan Meksika Platosu, yüksek bir merkezi plato ile bu platoyu kuşatan parçalanmış sıradağlardan oluşur. Ülke topraklarının %12,99 u ekilebilir topraklar olup, bunlardan %13 ünde sürekli tarım yapılmaktadır. Topraklarının %85,7 si ise başka amaçlarla kullanılmaktadır. Ülkenin zengin doğal kaynakları da bulunmaktadır. Bunların başlıcaları, petrol, gümüş, bakır, çinko, altın, kurşun, doğal gaz ve kerestedir Nüfus 2009 yılı tahminlerine göre, Meksika nın nüfusu 111,2 milyon kişi olarak belirlenmiştir li yıllardan 2007 yılına kadar nüfus artış hızı %3 lerden %1 e gerilemiştir. Nüfusun, %31,6 sı 0-14 yaş arasında, %62,9 u yaş arasında, %5,5 i 65 yaşından büyüktür. Ülkenin yaş ortalaması 27 olup, ortalama yaşam süresi 75 yıldır. Ortalama yaşam süresi, kadınlarda 79, erkeklerde yıldır. Toplam nüfusun üçte biri 14 yaş ve altında olup bu durum eğitim ve iş gücü açısından baskılayıcı bir unsurdur. Doğum artış oranı %1,18 dir. Ülkede doğan her 1000 bebekten 21,69 u doğumdan kısa bir süre sonra yaşamını yitirmektedir. Ülke nüfusunun %60 ı Kızılderili-İspanyol karışımı olan Mestizo lardan, %30 u Kızılderililerden, %9 u beyazlardan ve %1 i diğer etnik kökenli gruplardan oluşmaktadır. Sayıları 60 ı geçen bu gruplar aynı zamanda İspanyolca konuşamamaktadır. Nahıatl, Maya, Zapotec ve Mixtec bu grupların başlıcalarıdır. Konuşulan diller, İspanyolca, Mayan, Nahuatl ve diğer bölgesel yerli dillerdir. Toplam nüfusunun %9,2 si okur yazar olan Meksika da, bu oran kadınlarda %90,5 olup erkeklerde %94 olarak belirlenmiştir. Meksika da toplam nüfusun dörtte üçü şehirlerde yaşamaktadır. Daha iyi yaşam koşulları için kuzeye doğru göç yaşanmakta özellikle ihracata yönelik sanayi bölgelerinde maquiladora da çalışmak veya turizm merkezi olan Cancun veya Karayip-Atlantik sahilleri yoğun göç almaktadır. Meksika temelde üç bölgeye ayrılmıştır: -Kuzey: Nüfusun üçte biri, GSYİH nın %30 una -Merkez: Başkent Meksiko yu da içine alan nüfusun %60 ı, GSYİH nın %60 ı -Güney-doğu: Nüfusun %15 i, GSYİH nın %10 una sahip bu bölgede çoğunluk yerli nüfustan oluşmaktadır. Oaxaca, Veracruz, Chiapas ve Puebla da yoksulluk yüksek orandadır. Meksika, NAFTA bölgesinde en geniş göç grubuna sahiptir. 6,8 milyon meksika orjinli insanın ABD de yaşadığı tahmin edilmektedir. Bunların yaklaşık 6 milyonunun illegal olarak sınırdan geçtiği tahmin edilmektedir. Sosyo-Kültürel bağların yakınlığı Meksika nın gelişmesine katkıda bulunmuştur. Meksika sınırının güvenliği ABD ile ilişkilerinde en önemli gündem maddesidir. Sayfa 10/52

11 3.5 Eğitim ve Kültür Meksikada resmî öğretim programı iki yıllık okul öncesi veya ana okulu denilen öğretimle başlar. Bunu 6 yaşından itibaren 6 yıllık bir öğretim takip eder. İlköğretime kayıtlı öğrenciler, toplam kayıtlı öğrencilerin % 75 ini, yüksek öğretimdekiler bunun % 3 ünü meydana getirir. Meksika eğitim sistemi dört düzeyden oluşmaktadır: ilkokul (6 yıl), ortaokul (3 yıl), lise (3 yıl) ve üniversite (5 yıl). İlkokulda ve ortaokulda, öğrenciler genellikle genel dersleri almaktadırlar. Lisenin ilk yılından sonra, ekonomi, psikoloji, işletme, beşeri bilimler, endüstri, ziraat ve eğitim konularında ders almak mümkündür. Ders yılı Eylül başında başlayıp, Mayıs sonu ya da Haziran ortasında bitmektedir. Öğrenciler, Noel ve Paskalya zamanında gün tatil yapmaktadırlar. Tarihsel, etnik, toplumsal ve ekonomik etkenlerden kaynaklanan bölgesel farklılaşmalara karşın, yerel halk sanatlarının yanı sıra Avrupa kaynaklı klasik sanatlara dayanan özgün bir Meksika kültüründen bahsedilebilir.1930'larda güçlenen Indigenismo akımı Yerli kültür mirasına ilgiyi canlandırmıştır. Daha çok kırsal kesimde yaygın olan ve hem günlük kullanıma, hem de süslemeye dönük işlevler taşıyan geleneksel halk sanatları ülke çapında çok tutulur.en ilginç örnekler arasında Oaxaca Vadisine özgü kil çömleklerle Tomala köyünde üretilen kuş ve hayvan figürleri sayılabilir.renkli süslemeler taşıyan pamuk giysilere, pamuk ya da yünden yapılan omuz atkılarına (rebozo) ve serape'lere, renkli sepetlere ve değişik desenli kilimlere ülkenin hemen her yanında rastlanır.halk müziği Meksika tarihi boyunca en önemli sanat biçimlerinden biri olmuştur.eski charro'lar (sığır çobanı) gibi giyinen şarkıcılar, günümüzde de şenliklerde ve özel günlerde gitar ve davul eşliğinde şarkı söyler. Meksika Devrimi'ne ilişkin temalar uzun bir dönem Meksika edebiyatına damga vuran başlıca öğe olmuştur.köylülerin sorunları ve acıları günümüzde de Juan Rulfo gibi yazarların yapıtlarına konu olmakla birlikte, Meksika edebiyatında evrensel temalara yöneliş belirgin bir ağırlık kazanmıştır.bu yeni kuşak edebiyatçılar arasında uluslararası düzeyde ün kazanmış Samuel Ramos, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Gustavo Sainz ve Juan José Arreola gibi adlar öne çıkar.oyun yazarı Rodolfo Usigli'nin yapıtlarında da benzer bir yönelim görülür.meksika tiyatrosuna katkıda bulunmuş öteki çağdaş yazarlar arasında Luisa Josefina Hernández ve Emilio Carballido sayılabilir.müzikte evrenselleşme çığırına öncülük eden Carlos Chávez'i başka bazı genç besteciler de izlemiştir. Duvar resmi Meksika'nın dünya çapında adını duyurduğu sanat dallarının başında gelir.diego Rivera, José Clemente Orozco ve David Alfaro Siqueiros gibi ressamlar Meksika tarihi ve kültürünü kalabalık, canlı, figüratif kompozisyonlarla yansıtan yapıtlarıyla tanınmıştır. Önde gelen kültür kurumlarından Ulusal Güzel Sanatlar Enstitüsü güzel sanatları yaymaya ve bu alandaki incelemeleri desteklemeye yönelik etkinlikler yürütür.meksika Senfoni Orkestrası ve çeşitli bale toplulukları da devletten önemli çapta destek görür.yerli Enstitüsü geleneksel el sanatlarını korumak ve geliştirmekle görevlidir. Boğa Güreşi Meksika'da bugün de çok sevilen bir eğlencedir.en yaygın spor olan futbolun yanı sıra beyzbol da büyük ilgi toplar.meksika hafif sıklette birçok dünya şampiyonu boksör yetiştirmiştir. Basın dünyasında özel sektör egemendir; ülkenin iki büyük televizyon kanalı olan Televisa ve TV Azteca ile Excelsior, Novedades ve El Universal gazeteleri en etkili medya organlarıdır. Sayfa 11/52

12 BÖLÜM II 4. GENEL EKONOMĠK DURUMU 4.1. Genel Durum 1980 lerin başlarında yaşadığı dönüşüm ile Meksika modern ve geleneksel sanayi ve tarımdan oluşan ve özel sektörün öncülüğünde giderek gelişme kaydeden bir serbest piyasa ekonomisine sahip olmuştur li yıllardan itibaren geçirdiği dönüşümle, NAFTA ya katılımının da etkisi ile liberal bir ekonomiye sahip olmuştur. Ekonomide yaşanan olumlu gelişmeler ve petrolün sağladığı avantajlara rağmen kişi başına düşen milli gelir (satın alma gücü açısından) Latin Amerika ülkelerine göre yüksek, OECD ülkeleri ile karşılaştırıldığında düşük kalmaktadır Temel Ekonomik Göstergeler Ulusal İstatistik Kurumu-INEGI nin 2008 yılı mart ayında tam bağımsız bir kurum haline gelmesini sağlayan kanun imzalanmış ve Temmuz ayında yürürlüğe girmiştir. Meksika merkez bankası Banxico nun enflasyon ölçümü ile ilgili sorumluluğu, 2011 yılından itibaren INEGI ye geçecektir. Bu dönüşüm şeffaflık, hesaplanabilirlik ve güvenirlik açısından çok önemlidir Yılı İtibari ile Karşılaştırmalı Ekonomik Göstergeler Meksika a Brezilya b ABD b Kanada b Çin b GSYİH (milyar dolar) 893, , ,0(a) 1.410, ,9 Kişi başına GSYİH (dolar) Kişi başına GSYİH c (dolar) Enflasyon (ort; %) 4,0 3,6 (a) 2,9 2,1 4,8 Cari denge (milyar dolar) -7,4 3,5-701,0 20,1 375,6 Cari denge (GSYİH % pay) -0,8 0,3-5,1 1,4 11,3 İhracat (milyar dolar) 272,0 160, ,3 440,0 1.27,0 İthalat (milyar dolar) -283,2-120,6-1938,1-391,6-922,3 Dış borç(milyar $) 172,3 217,2 -a -a 368,7 Dış borç/servis oranı,% 15,9 21,2 -a -a 2,4 a Gerçekleşen. b Economist Intelligence Unit tahmini c Satın alma gücü paritesiyle Kaynak:EIU-Economist Intelligence Unit, Mexico, Country Profile, 2008 Ekonomik faaliyetler, başkentte yoğunlaşmıştır. GSYİH nın %20 sinin üretildiği başkentin bulunduğu federal eyalet, ağır sanayinin merkezidir ve GSYİH nın %10 unu üretmektedir. Kuzey sınırındaki altı eyalet Meksika nın imalat sanayi ve özellikle ABD ye ihraç edilen üretim mallarının üretildiği ve satıldığı maquiladoras fabrikalarının yoğunlaştığı bir bölgedir. Jalisco, Puebla ve Guanajato refah seviyesi en yüksek imalat sanayinin geliştiği eyaletlerdir. Veracruz, tarım ve petrol ile öne çıkmaktadır. Körfez eyaletleri özellikle Quintana ROO turizm açısından gelişmiştir. Güney doğu eyaletleri tarımsal üretimin yoğun olduğu, yoksul eyaletlerdir. Chiapas ve Oaxaca, Guerrero nun bazı alanları ülkenin Pasifik kıyılarında yer alan bölümlerinde yoksulluk oranı yüksektir li yıllardan itibaren bölgeler arasındaki eşitsizliği azaltmaya yönelik politikalar uygulanmaktadır yılında kurulan, Conago-Eyalet Sayfa 12/52

13 Valileri Konferansı ile valilerin Federal Hükümet ile müzakere gücünün artırılması hedeflenmiştir. Yılda birkaç kez toplanmaktadır Ekonomideki Belli BaĢlı Sektörler Meksika'nın yılları arasındaki GSYİH'nın büyüme hızı %3.5 ile Latin Amerika ülkelerinin ortalamasının üstünde gerçekleşmiştir. Ülkenin 2000 yılı GSYİH'sı bir önceki yıla göre %6.6'lık bir değişim göstermekle birlikte, 2001 yılında bu değişim eksiye, 2002 ve 2003 yıllarında ise tekrar artıya yükselmiştir. Ancak, yılları arasındaki performans yakalanamamıştır Tarım Tarım sektöründe küçük üreticiler uluslararası rekabetle mücadele etmektedir. Kırsal alanda en önemli iş kaynağı olan tarımda, özellikle NAFTA ülkelerine yani ABD ve Kanada ya ihracat yapan üreticiler için oldukça olumlu olan koşullar diğer üreticiler için zorlu bir ortam yaratmakta ve daha rekabetçi sektörlere kaymaya zorlamaktadır. Başlıca tarımsal ürünler; mısır, sorgum, fasulye, kahve, meyve ve sebzeler, sığır eti, domuz, kanatlı hayvanlar ve süt ürünleridir. Üretimin yoğunlaştığı eyaletler; Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Michoacan, Colin ve Sinoala dır.başlıca ihraç ürünleri sebze ve meyve, kahve ve pamuktur. Organik üretimi 100 bin hektarlık bir alanda yapılmaktadır. Özellikle ABD üst gelir grubunu hedefleyen organik gıdalar arasında öne çıkan ürünler kahve, kakao, tropikal meyvelerdir yılında Ulusal Organik ürünler yasası yürürlüğe konulmuştur. Standartlar ve sertifikalandırma ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun ile Meksika nın organik üretimindeki payını daha da artıracaktır Sanayi ve Ġmalat ABD pazarına yönelik imalat sanayi; taşıt araçları, elektrikli eşya, tekstil ve mobilyadır. ABD Meksika sınırında yoğunlaşan maquiladora lar ülke ekonomisine büyük katkıda bulunmaktadır.elektronik üretimi Guadalajara da, toto yedek parçaları Saltillo-Monterrey, televizyon üretimi Tijuana-Mexicali, tekstil üretimi ise Puebla ve Tlaxcala dadır. Meksika nın en önemli sanayi sektörü otomotivdir. 20 firmanın otomobil üretimi, 1000 firmanın oto yedek parçaları üretimi söz konusudur. Emek yoğun sektörlerde Asya ülkeleri özellikle Çin ile şiddetli rekabet mevcuttur. En büyük avantaj ABD ye lojistik olarak yakınlıktır UlaĢtırma,Telekomünikasyon ve Ġnternet 2007 yılının ortalarında Meksika hükümetince Ulusal Altyapı programı: yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu program; km otoyol yapımı, karayollarının uluslar arası standartlara kavuşturulması, kilometrelik demiryolu sisteminin genişletilmesi, Meksiko çevresinde banliyö treni projesi başta olmak üzere, Manzanillo, Lazaro Cardenas, Veracruz ve Tuxpan a tren yolu ulaşımının genişletilmesi, üç yeni hava alanı yapımı, internet ve telefon altyapısının yenilenmesini içermektedir. Hükümet internet kullanıcı sayısını 20 milyondan 70 milyona çıkarmayı hedeflemektedir. Meksika da ulaşım altyapısına ilişkin verilere göre, otoyolların uzunluğu demiryollarının uzunluğu kilometredir. Yurtiçindeki kargo taşımacılığının %85i karayolu ile yapılmaktadır. Yolcu taşıma için en çok karayolu tercih edilmektedir. Meksika'da Sayfa 13/52

14 her 1000 kişiden 149'u otomobil sahibidir. Bu sayı Arjantin'de 142, Şili'de 98, Brezilya'da 96, Venezüella'da 81'dir. Bu sayının Meksika'da yüksek olmasının başlıca nedenleri kişi başına düşen milli gelirin artması ve NAFTA ile birlikte otomobil ithalatının maliyetinin düşmesidir. Sivil havacılık sanayinde, Latin Amerika da, Brezilya dan sonra ikinci büyük ülke Meksika dır. 25 adet uluslar arası havaalanına sahip olan Meksika da yurt içi hatlarda taşınan yolcu sayısı 30 milyondur. Aeromexico ve Mexicana başlıca büyük şirketler olup yakın ikili rekabet sayesinde yüksek fiyat politikası uygulayarak ve pazara girişi engelleyerek pazar koşullarını belirlemektedirler. İç hatlar ve ABD'deki başlıca şehirlere uçuş yapılmaktadır yılından itibaren Click Mexicana düşük fiyat politikasıyla pazara girmiş, Avolar, Azteca, Interjet, Volaris ve VivaAerobus pazarda yeni rakipler olarak ortaya çıkmışlardır yılında iflas eden Azteca'ya rağmen rekabetin etkisiyle Mexicana ve Aeromexico şirketleri de maliyet azaltmaya odaklanarak pazardaki güçlerini sürdürmektedirler. Başkent Meksiko'daki Benino Juarez Havaalanı Latin Amerika'nın en yoğun havaalanlarından biri olup yolcu kapasitesini 20 milyondan 32 milyona çıkarmak için ikinci bir terminal inşa edilmiştir. Demiryolu ağı uzunluğu km. olan Meksika da demiryollarının işletilmesi devlet sermayeli Ferrocarriles Nacionales tarafından 50 yıllık imtiyazlar ile özel sektöre devredilmektedir. Üç bölgesel demiryolu şirketi bulunmaktadır: Noreste, Pacifico-Norte ve Suretse. Bu değişim, yeni yatırımlar ve verimlilik artışı sağlamakla birlikte kargo taşımacılığının %10'u özellikle kuzey doğu demiryolu üzerinden gerçekleşmektedir. Büyük şehirlerde trafik sıkışıklığının azaltılması için bir çözüm olarak görülen demiryolu taşımacılığı hükümet tarafından teşvik edilmektedir. Meksika 108 limana sahiptir yılında başlayan özelleştirme çabaları ile yabancı yatırımcıların %49 hisse sahibi olabilmeleri ve 50 yıl işletme hakkı verilmesi sağlanmıştır. En büyük limanlar pasifik kıyılarındaki; Manzanillo, Lazaro Cardenas ve Salina Cruz ile Körfez kısmındaki Veracruz limanıdır. Bu limanlarda ağırlıkla otomotiv ihracat ve ithalatı yapılmaktadır. Meksika, OECD ülkeleri arasında telefon ücretlerinin en yüksek olduğu ülkedir. Fiyatların yüksek olmasının başlıca nedeni yeni teknoloji ve alt yapı yatırımlarının eksikliğidir. 1990'lı yıllarda monopol haline gelen Telekom firması Telmex-Telefonos de Mexico pazarda dominanttır. Yapılan yasal düzenlemelerle; telekomünikasyon(haberleşme/iletişim) alanında yıllarında 5,7 milyar dolar, yıllarında 7,1 milyar dolar yatırım yapılmıştır. Mobil telefon kullanım oranı yıllar itibarıyla hızla artmış; 2003 yılında her 100 kişiden 29,1'i cep telefonu kullanırken bu sayı 2007 yılında 57 kişiye yükselmiştir yılı itibarıyla, Meksika'da her 100 kişiden 15'i bilgisayar sahibidir. Bu oran hem Şili, Brezilya ve Arjantin'e göre hem de OECD standartlarına göre düşük kalmaktadır. Meksika'da, evlerinde bilgisayar kullananların oranının en yüksek olduğu şehirler sırasıyla; Başkent Meksika: %21,5, Baja California: %15,1, Nuevo Leon: %14,5'dur. Internet kullananların sayısı 2000 yılında 5 milyon iken 2007 yılında 23,7 milyona yükselmiştir. Internet girişi ve e-ticaretin teşviki için çeşitli önlemler uygulanmaktadır. Meksika'da çok sayıda günlük gazete yayınlanmaktadır. Ulusal, eyalet ve yerel belediyelerde yayınlanan gazetelerin hepsi özel mülkiyetindir. Meksika'da gazete okuma oranı %20'dir. Reklamların çoğu hükümet tarafından verildiği için gazetelerin tam bağımsızlığı tartışmalıdır. En çok satan gazete 1993'de yayın hayatına başlayan "Reforma" olup onu El Universal (1916), El Financiero (1980), La Jornado (1984)'dur. Haftalık ve aylık magazinler de çok Sayfa 14/52

15 sayıdadır. 40 kısa ve uzun dalga radyo istasyonu ile 9 televizyon kanalı bulunmaktadır. Television Azteca ve Televisa sektörün en dominant şirketleridir Müteahhitlik Hizmetleri Kamu yatırımları bu alanda büyük canlılık sağlamıştır. İstihdam olanakları ile GSYİH'nın %6'sı müteahhitlik sektöründen sağlanmaktadır. Faiz oranlarında düşme konut sektörünü daha da canlandırmıştır yılına kadar 42,2 milyon konut yapımı projelendirilmiştir Perakende 1980'li yıllarda başlayan liberalleşme, 1994'de NAFTA süreci ile birlikte perakendecilik sektörü ürün kalitesi ve çeşitlilik açısından önemli gelişmeler kaydetmiştir. Yabancı şirketler, Meksikalı perakendecilerle şirket evliliği yaparak veya satın alarak, indirimli satış mağazaları, hipermarket zincirleri ile pazara girmiştir. ABD orijinli Wal-Mart, 1991 yılında Walmex olarak girdiği Meksika pazarında şubesi ve çalışanı ile en büyük perakendeci konumundadır. Yaşanan rekabet Meksikalı firmaların da, uluslararası standartlarda ve kalitede hizmet sunmalarını sağlamıştır. Walmex'in en büyük üç rakibi; Soriana, Gigante ve Comercial Mexicana satınalma ve dağıtım konusunda 2003 yılında yaptıkları ittifak ile fiyatlarını düşürerek önemli bir pazar gücü kazanmışlardır Turizm Turizm ülke ekonomisine önemli katkıda bulunmaktadır. Meksika doğal güzellikleri ve kültürel zenginliği ile hem eko turizm hem de kültür turizminde önemli bir potansiyele sahiptir lı yıllarda turizm sektörünün teşviki için hükümet etkin destek sağlamıştır. Avrupa dan gelen turist sayısını artırmak hedeflenmekle birlikte en çok ziyaretçi, %85 lik oran ile ABD den gelmektedir. 11 Eylül felaketinden sonra Kuzey Amerikalı turistler açısından daha tercih edilir hale gelmiştir. 12 milyonu aşan ziyaretçi sayısıyla dünyada en çok turist çeken ülkeler arasında ilk onda yer almaktadır. Brezilya nın dört katı daha fazla turist çeken Meksika, Latin Amerika ülkeleri arasında da birinci sıradadır. Hükümetin closer than ever sloganı ile yürüttüğü kampanyalar neticesinde, 2007 yılında turizm gelirleri %6 artarak 13,5 milyar dolar olmuştur. Sayfa 15/52

T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi MEKSİKA YERİNDE PAZAR ARAŞTIRMASI AR-GE BAŞKANLIĞI.

T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi MEKSİKA YERİNDE PAZAR ARAŞTIRMASI AR-GE BAŞKANLIĞI. T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi MEKSİKA YERİNDE PAZAR ARAŞTIRMASI AR-GE BAŞKANLIĞI Hazırlayanlar Esin ŞEN- Şube Müdürü/ Araştırma Dairesi Çağatay ÖZDEN-Uzman/Tarım

Detaylı

BREZİLYA ÜLKE RAPORU

BREZİLYA ÜLKE RAPORU BREZİLYA ÜLKE RAPORU İÇİNDEKİLER A. Siyasi ve İdari Yapı B. Nüfus ve İşgücü Yapısı C. İstihdam ve işgücü İstatistikleri D. Coğrafi Konumu E. Doğal Kaynakları F. Dahil Olduğu Uluslarası Anlaşmalar I. BÖLÜM

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETİ

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETİ ABD ÜLKE RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETİ A. Tarihçesi B. Siyasi ve İdari Yapı C. Nüfus ve İşgücü Yapısı D. Coğrafi Konum E. İklimi F. Doğal Kaynaklar ve Çevre G. Dahil Olduğu

Detaylı

ARJANTİN ÜLKE RAPORU

ARJANTİN ÜLKE RAPORU ARJANTİN ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Esin ŞEN Ankara - March, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ ARJANTİN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler

Detaylı

ARJANTİN ÜLKE RAPORU BAŞLICA SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER -2004

ARJANTİN ÜLKE RAPORU BAŞLICA SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER -2004 ARJANTİN ÜLKE RAPORU BAŞLICA SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER -2004 Resmi Adı Nüfus (milyon) Okuma Yazma Oranı Dil Din Yönetim Biçimi Yönetim Sistemi Yüzölçümü Komşu Ülkelerle Sınırlar Arjantin Cumhuriyeti

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN )

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN ) KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ( HANNOVER VE KÖLN ) Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 BÖLÜM I ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.Ülke Kimliği... 4 1.2. Siyasi ve İdari Sistem... 5 1.3.

Detaylı

1999 2000 2001 2002 2003 GSYİH (piyasa fiyatlarıyla milyar Ley)

1999 2000 2001 2002 2003 GSYİH (piyasa fiyatlarıyla milyar Ley) ROMANYA ÜLKE PROFİLİ Temel Sosyal Ve Ekonomik Göstergeler Nüfus 22 355 551 (Temmuz 2004 tahmini) Dil Romence. Ayrıca yaygın olarak İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Almanca Din Ortodoks (%87), Protestan

Detaylı

GLOBAL EXPORT. HSBC BANK A.Ş. nin katkılarıyla hazırlanmıştır.

GLOBAL EXPORT. HSBC BANK A.Ş. nin katkılarıyla hazırlanmıştır. GLOBAL EXPORT HSBC BANK A.Ş. nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Meksika beşinci büyük olma yolunda En büyük 11. ekonomi olan Meksika nın 2050 de dünyanın en büyük 5 ekonomisi içinde yer alacağı tahmin ediliyor.

Detaylı

Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dökümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her

Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dökümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dökümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her hangi bir ortamda dağıtımı yasaktır. ROMANYA 5 Üyesi Olduğu

Detaylı

Rusya Ülke Raporu. Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul

Rusya Ülke Raporu. Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul Rusya Ülke Raporu Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul Sayfa 2 / 2 Author: XXXXXXXX Date: XX-XX-XXXX İçindekiler ÖZET BİLGİLER 5 GENEL EKONOMİK DURUM 7 Genel Ekonomik Yapı

Detaylı

KAZAKİSTAN. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler (2003)

KAZAKİSTAN. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler (2003) KAZAKİSTAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler (2003) Nüfus 15,0 milyon Dil Kazakça. Ayrıca yaygın olarak Rusça. Din Müslüman ( %47), Ortodoks ( %44), Protestan ( %2), diğer ( %7) GSYİH 30,8 milyar $

Detaylı

LEBiB YALKIN YAYlMLARI VE BASlM işleri A.Ş. TEL: (0212) 279 67 50

LEBiB YALKIN YAYlMLARI VE BASlM işleri A.Ş. TEL: (0212) 279 67 50 LEBiB YALKIN YAYlMLARI VE BASlM işleri A.Ş. TEL: (0212) 279 67 50 ÖN SÖZ Odamız 1965 yılından beri özellikle ihracatçı üyelerimizin yararlanma amacıyla Ülke Profilleri Dizisi kapsamında çalışmalar hazırlamaktadır.

Detaylı

ABD ÜLKE RAPORU. Ebru GÜLSOY Esma KOCA

ABD ÜLKE RAPORU. Ebru GÜLSOY Esma KOCA ABD ÜLKE RAPORU Ebru GÜLSOY Esma KOCA T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Ülke Masaları 1 Dairesi Amerika Şubesi 2012 İÇİNDEKİLER ÜLKE PROFİLİ 3 TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER 3 Üyesi

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Yunanistan Ülke Raporu YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Temmuz 2011 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER 1 1. YUNANİSTAN EKONOMİSİ VE TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER 3 Trakya Kalkınma

Detaylı

İSVEÇ ÜLKE RAPORU. Hazırlayan : Gamze KAHYAOĞLU AYTAÇ Ankara - April, 2011. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

İSVEÇ ÜLKE RAPORU. Hazırlayan : Gamze KAHYAOĞLU AYTAÇ Ankara - April, 2011. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İSVEÇ ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Gamze KAHYAOĞLU AYTAÇ Ankara - April, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ İSVEÇ Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI FRANSA ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI FRANSA ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI FRANSA Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ. 2 BÖLÜM I ÜLKE HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Genel Göstergeler..3 1.2. Temel Ekonomik Göstergeler 4 1.3. Siyasi ve İdari Yapı

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ BELÇİKA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Birsen YILMAZ Ankara - February, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ BELÇİKA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal

Detaylı

İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA

İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ ARALIK 2009 İÇİNDEKİLER I. HOLLANDA HAKKINDA GENEL BİLGİLER...

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ Etüd-Araştırma Servisi Haziran 2009 İÇİNDEKİLER Giriş iii Tablolar Listesi...iv Kısaltmalar Listesi...v BÖLÜM I YUNANİSTAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Ülke Kimliği.1

Detaylı

KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU

KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Koray Ali KONCA Ankara - December, 2012 KAZAKİSTAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler? Temel Sosyal Göstergeler Nüfus Dil 16,7 milyon (2011, tahmini) Kazakça, Rusça

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ KANADA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Çağlar GÖKSU Ankara - March, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ KANADA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ UKRAYNA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Bora ESEN Ankara - April, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ UKRAYNA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler

Detaylı

T.C. JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ JAPONYA YILLIK RAPORU (2009)

T.C. JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ JAPONYA YILLIK RAPORU (2009) T.C. JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ JAPONYA YILLIK RAPORU (2009) Adres: Turkish Embassy, Office of the Commercial Counsellor 2-33-6 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo 150-0001, Japan Tel1: 81-3-3470

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ VİETNAM ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Mustafa YAVUZ Ankara - April, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ VİETNAM Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU

HOLLANDA ÜLKE RAPORU HOLLANDA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Mevlüt Tuğrul GÖRGÜN Ankara - March, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ HOLLANDA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO : 2003-4 URDUN ÜLKE ETÜDÜ HAZIRLAYANLAR: Tülay SOBUTAY Aysun DİNLER

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO : 2003-4 URDUN ÜLKE ETÜDÜ HAZIRLAYANLAR: Tülay SOBUTAY Aysun DİNLER İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO : 2003-4 URDUN ÜLKE ETÜDÜ HAZIRLAYANLAR: Tülay SOBUTAY Aysun DİNLER Bu eserin tiün telif haklan İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. ÎTO'mm ve yazarının ismi kaydedilmek

Detaylı

TEKSTİL & KONFEKSİYON SEKTÖRLERİ AÇISINDAN İSPANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER

TEKSTİL & KONFEKSİYON SEKTÖRLERİ AÇISINDAN İSPANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER TEKSTİL & KONFEKSİYON SEKTÖRLERİ AÇISINDAN İSPANYA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ EYLÜL 2011 İÇİNDEKİLER I. İSPANYA HAKKINDA GENEL

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI SURİYE ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI SURİYE ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI SURİYE ARAP CUMHURİYETİ Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I SURİYE HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Ülke Kimliği...1 1.2. Kısa Tarihçe...2 1.3. Siyasi Yapı...2 1.4. Sosyo-Ekonomik

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ Etüd-Araştırma Servisi Temmuz 2008 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MISIR HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Coğrafi Göstergeler.. 2 1.2. Demografik Göstergeler... 3 1.3.

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ GANA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Yücel AKOVA Ankara - March, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ GANA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler

Detaylı