2023 DÜNYASINDA BARTIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2023 DÜNYASINDA BARTIN"

Transkript

1 2023 DÜNYASINDA BARTIN

2 2023 DÜNYASINDA TÜRKİYE? NİYET Öngörü Projesinin başlangıç adımı olarak, farklı toplum kesimlerinden geniş bir topluluk ile 2023 dünya ve Türkiye tablosu çizmek.

3 ZORLUKLAR! Çatışan gelecekler Meşruiyet kaygısı Toplumsal beceri eksikliği

4 Yöntem Arayışları Toplumsal temsil sorunları; toplum kesimleri Dünyaya bakma ve anlama farkları; disiplinler Bireysel ve toplu etkileşim araçları; görüşmeler, web ortamı, Zaman baskısı

5 Bartın ın Stratejik Vizyonu 2023 Yöntem 1. Bir ülkeyi, toplumu tarif eden kriterler, 2. İlin genel bir tasviri, dünyasını belirleyecek eğilimler ve belirsizlikler, Ekonomik Teknolojik 4. Türkiye Bazında Olası Senaryolar, 5. İl Bazında Stratejiler ve Senaryolar, 6. Türkiye Vizyonu. 7. Sonuç

6 Ekonomik Performans Kamunun Etkinliği İş Dünyasının Etkinliği Altyapı 1.Yargının etkinliği(isabet, hız, evsensellik, kuvvetler dengesine 1.Arge harcama payı uyum) 1.Sektörel üretim ve harcamalar büyümenin kaynağı 2.Yüksek katma değer yaratan sektörler 3.Kaynakların dengeli, süreklilik sağlayacak şekilde dağılımı ve kaynak israfının önlenmesi 4.Öncelikli sektörlerin etkinlik odaklı belirlenmesi 5.Sermaye yoğun teknolojiye dayalı yüksek katma değerli ürünlerin ihracatı 6.Makro ekonomik dengelerin avantaj yaratacak şekilde uyumlandırılması 7.Niteliği arttırıcı sürekli eğitim doğrultusunda nitelikli iş gücüne dayalı istihdam 8.Faktör piyasalarının rekabetçi piyasa şartlarına göre düzenlenmesi 9.Yaratılan değerin adil paylaşımı Rekabet Gücünü Belirleyen Kriterler 2.Performans ölçütlerine dayalı kamu yönetim anlayışı(hesap verilebilirlik, keyfilikten uzaklık) 3.Saydamlık (kamu uygulamalarının açıklığı alenilik) 4.Kamu çalışanlarının etkinliği 5.A.Temel altyapı ve hizmetlerde kamunun payı (GSMH %) (kamu harcamalarındaki) 5.B. Ticari faaliyetlerde kamunun payı 6."yerinde" insiyatif kullanabilme yeteneği (bürokrasi etkinliği-iş yapmak için imza sayısı) 7.Kamu idaresine güvenirlilik indeksi (reel faiz oranları, istikrar) 8.Eğitim - sayısal ve niteliksel kriterler 9.Ulusal inovasyon sisteminin etkinliği 2.Çalışma yaşındaki nüfusun oranı 3.Satın alma gücü kalitesi cinsinden genel verimlilik 4.Eğitilmiş insan gücü 5.İş gücü verimliliği 6.Yabancı sermaye payı 7.Yeni firma sayısı / girişimcilik 8.Sosyal sorumluluk 9.Dünya ticaretindeki pay 1.Enerjide, uygun maliyetlerle güvenli seçeneklerin yaratılması; sürdürülebilir, çevre dostu enerji teknolojilerinde yetkinlik 2.Hızlı, ekonomik ve teknolojik açıdan yetkin, entegre ulaşım sistemleri 3.Suyun stratejik karakterli bir kaynak olarak değerlendirilmesi ve su teknolojisinin geliştirilebilmesi 4.Yeterliliği belgelendirirlmiş (sertifikasyona dayalı) kurumlar ve eğitim sistemi 5.Temiz ürün, temiz üretim teknolojilerine egemenlik 6.Doğal kaynakların değerlendirilmesinde ekonomik faydanın maksimizasyonu 7.Kültür ufku geniş, yaratıcı ve sorgulayıcı, bilim ve teknolojiyle barışık, nitelikli istihdam yaratan bir eğitim 8.Sağlıkta AB normlarına uyum, uluslararası düzeydeki hakların yerleştirilmesi 9.Uluslararası altyapı ağlarına entegrasyon

7 Bartın, 2143 km 2 lik bir alana kurulmuş, 2009 nüfus sayımına göre il nüfusuyla, 4 ilçe, 9 belediye, 50 mahalle, 260 köy den oluşan ve %84.03 okuma yazma oranına sahip, kişi başına düşen GSYİH 1061 $, Sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında 55.sırada olan küçük bir ildir. İlin ekonomik yapısını belirleyen ana unsurlar madencilik, tarım ve ticarettir. Ayrıca; el işlemeleri, tel kırma, dokumacılık, ağaç oymacılığı ( çekicilik ), gemi yapımcılığı, taş sac yapımı, günümüzden gelen belli başlı el sanatlarıdır nüfus sayımına göre işgücünün sektörel dağılımı incelendiğinde; %71,27 ile Tarım Sektörü önde gelmektedir. Daha sonra % 16,20 ile Hizmetler, %7,90 ile Sanayi ve % 4,63 ile Ticaret gelmektedir. İlimizin iç ve dış ticaretinin başlıca konusunu tarım ve sanayi ürünleri oluşturmaktadır. Hayvancılık düşük kapasitelidir. Su ürünleri açısından zengin bir potansiyele sahiptir. İl Ekonomisi İçinde Sektörlerin Payları Sektör Payları (%) İstihdam (%) Tarım 19,5 71,27 Sanayi 10,7 7,90 Diğer (Hizmetler, Ticaret v.b.) 69,8 20,83 TOPLAM Kaynak: TUİK Verileri ( )

8 İlimizdeki sanayi tesisleri toprak, plastik, mobilya, makine, konfeksiyon, gıda (konserve, süt ve süt ürünleri, helva, doğal kaynak suyu, defne yaprağı ve çam fıstığı), madencilik ve tekstil ve konfeksiyon sanayi ağırlıklıdır yılı ihracat tutarı $ ithalat tutarı $ gerçekleşmiştir. İhracat ve İthalat Tutarları Yıllar İhracat ($) İthalat ($) ( MART ) Kaynak: TUİK Verileri ( )

9 İl İstihdamının arttırılması ve göçün önlenmesi ekonomik açıdan önemli bir konudur. İşsizlik nedeniyle genç nüfusun diğer illere göçü, beyin göçü çok fazladır. İller arasında Bartın Emekli Kişi sayısında ilk sıralarda yer almaktadır. Bu da çalışan işgücünün azlığını ifade etmektedir. Potansiyel nitelikli elemanlar ise işgücü noksanlığından başka illere göç etmektedirler.

10 İLÇELER İlin Göç Durumu Nüfus Hareketleri ŞEHİR BARTIN KÖY NÜFUSU TOPLAM ŞEHİR AMASRA KÖY NÜFUSU TOPLAM ŞEHİR KURUCAŞİLE KÖY NÜFUSU TOPLAM ŞEHİR ULUS KÖY NÜFUSU TOPLAM BARTIN GENEL TOPLAMI ŞEHİR KÖY NÜFUSU TOPLAM * TÜİK ADNKS SONUÇLARI (Köy Nüfusu: Belde+Köyler)

11 Sanayi ve ticari canlılık açısından kamu yatırımlarının az olması ticareti olumsuz etkilemektedir. Buna ek olarak da kendi kapalı piyasası içinde kalan ilimizde tasarruf mevduatı birikimlerinin sanayi yatırımlarına yönlendirilememesi de istihdamı etkilemekte dolaylı olarak da göç artmaktadır.

12 Bartın İlindeki Bankaların Toplam Mevduatları ve Türkiye İçindeki Payı Yıllar Banka Şube Sayısı Türkiye Banka Şube Sayısı Mevduat Miktarı Türkiye Banka Mevduat Miktarı Birim Türkiye İç Payı (%) (Milyar TL.) 0, (Milyar TL.) (Milyar TL.) (Milyar TL.) (Milyar TL.) (Milyar TL.) (Milyar TL.) (Milyar TL.) (Bin YTL.) (Bin YTL.) (Bin YTL.) (Bin TL.) 0.15 Kaynak: TBB (2008)

13 Bartın Limanı askeri amaçlı kurulmuş bir liman olup söz konusu amaçla kullanımı 1969 yılına kadar sürdürülmüştür. Bu tarihten sonra liman arkasında karasal yönde Bakanlar Kurulu kararı ile Endüstri Bölgesi ilan edilmiş olup, sivil trafiğin limana girişi liman kapasitesi arttırılarak sağlanmıştır. Halen Bartın Limanının sivil trafiğe açık olan bölümünde mal akımına yönelik deniz trafiği sürdürülmekte olup, yükleme ve boşaltma hizmetlerinin yanı sıra, sivil trafik tarafından talep edilen liman hizmetleri de sürdürülmektedir. Bartın Limanı İhracat ve İthalat Durumu Yıllar İhracat ($) İthalat ($) Kaynak: TUİK Verileri ( )

14 Sanayi Yapısı Bartın'ın sanayi yönünden gelişmesi son yıllarda hızlanmış, özel sektöre küçük ve orta ölçekli çok sayıda yatırım gerçekleştirilmiştir. Bartın sanayisinin en başta gelen özelliği sayıca özel sektör ağırlıklı olmasıdır. Önemli sektörlerin başında; toprak, tekstil konfeksiyon, orman ürünleri kömür ve plastik, metal eşya, gıda ve orman ürünleri ve mobilya sanayi gelmektedir. Bu sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta boy işletme sayıları ve istihdam durumları tablo halinde aşağıda verilmiştir. Faaliyet Gösteren Sıra No Sektör Adı Toplam İstihdam Tesis Sayısı 1 Gıda Sanayi Orman Ürünleri ve Mobilya Sanayi Kimya, Kömür ve Plastik Sanayi Taş ve Toprağa Dayılı Sanayi Metal Eşya, Makine ve Teçhizat Sanayi Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi Diğer TOPLAM Kaynak: İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü (2007)

15 KOSGEB Desteklerine İlişkin Çalışmalar İlimizde faaliyet gösteren sanayi işletmeleri genelde küçük işletmeler olup, sayıları 60 civarındadır. Bu işletmelerin üretim konuları çeşitlidir. Bu işletmelerin ürün ve hizmetlerinde kalite ve verimliliği arttırmak, teknolojik düzeylerini yükseltmek, pazar paylarını büyütmek ve uluslararası pazarlarla rekabet edebilmeleri ve KOSGEB desteklerinden yeterince faydalanabilmelerini sağlamak için, Zonguldak KOSGEB Müdürlüğünce bu kapsamda, ilimizde 65 firma ziyaret edilmiş olup, işletmelerin Yararlanıcı Durum Tespit Formları doldurulmuş ve işletme bilgileri KOSGEB Veri Tabanına aktarılmıştır. Bartın ilinde faaliyet gösteren KOBİ lere sağlanan destekler şöyledir. 2 İşletmeye Altyapı ve Üstyapı uygulama projesi desteği 2 İşletmeye Ortak Kullanım amaçlı Makine-Teçhizat Desteği, 16 İşletmeye Danışmanlık Desteği, 1 İşletmeye Bilgisayar Yazılım Desteği, 9 İşletmeye Eğitim Desteği, 8 İşletmeye Milli Katılım Düzeyindeki Yurtdışı Fuarlara Katılım Desteği, 13 İşletmeye Yurtiçi Sanayi Fuarlarına Katılım Desteği, 4 İşletmeye İhracat Amaçlı Yurtdışı İş Gezisi Programı Katılım Desteği, 13 İşletmeye Nitelikli Eleman Desteği, olmak özere toplam 68 işletmeye ,66 TL tutarında kaynak sağlanmıştır.

16 KOSGEB Eylül 2005 tarihinden sonra Bartın ilinde desteklerini daha fazla işletmeye ulaştırmayı hedefleyerek Sinerji Odağı' nı BARTIN TİCARET SANAYİ ODASI bünyesin de faaliyete geçirmiştir. Bu amaç doğrultusunda Bartın Sinerji Odağı Bartın İlinde KOSGEB Hizmeti Ulaşmayan KOBİ Kalmasın sloganıyla yola koyularak ilk etapta 20 işletmenin incelemesini gerçekleştirip, işletmelerin KOSGEB veri tabanında yer alması sağlanmış, işletmelerden 8 tanesi Stratejik Yol Haritası hazırlayarak KOSGEB desteklerinden yararlanma süreci başlatılmıştır. KOSGEB Veri Tabanına Kayıtlı İşletme Aktif Pasif Toplam Kredi Türkiye Sırası Acil Destek ve Yüz bin KOBİ Kredisi Sel Kredisi TOPLAM

17 Teknoloji Eğilimler 1.Teknolojik inovasyondaki yetkinlik rekabet gücü açısından mutlak bir belirleyici olacak. 2.Bütün sektörlerde bilişim ve iletişim teknolojilerinin önemi artarak devam edecektir. 3. Bioteknoloji, nanoteknoloji vb jenerik teknolojiler gelişimlerini hızla sürdürecek ve ekonomik ve sosyal hayatta önemli değişimlere neden olacaktır. 4.Ulusal ölçekten firma ölçeğine kadar teknoloji yönetimi en az, teknojiye sahip olmak kadar önem kazanacaktır. 5.Gelişmekte olan ülkelerde geleneksel ürünler üretilmeye devam edecektir. 6.Çevrenin korunması amacı ile yenilenebilir enerji elde edilmesi ve temiz, geri dönüşen ürün ve temiz üretim önem kazanmaya devam edecektir. 7.Tohumda teknolojiye egemen ülkeler dünya tarımını kontrol edecek. Belirsizlikler 1.Dünya'da gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki teknoloji düzeyi farkı gittikçe artacak ve teknolojik gelişmeler gelişmekte olan ülkelerin sıçrama yapmasına fırsat yaratacaktır/yaratmayacaktır? 2.Teknolojik gelişimin birey ve toplum üzerinde olumlu/olumsuz etkileri olacaktır. 3.Teknolojik gelişimlerin sınırında, hangi yeni teknolojileri getireceği belirsizdir.

18 Ekonomi Eğilimler 1.Küreselleşmenin gelişmeye devam etmesiyle Dünya ölçeğinde rekabet şiddetlenecek. 2.Çin, Hindistan ve Avrasya gibi yeni üretim ve ticaret olanakları ortaya çıkacak. 3.Teknolojik kapasitenin ekonomik gelişmelerdeki rolü daha da artacak ve fikri mülkiyetin önemi artacak, dağılımı daha da eşitsiz hale gelecek 4.İş gücünün niteliğinde bilgi hayati bir önem kazanacak ve bilgiye dayalı ekonomik faaliyetler istihdam içinde en önemli paya sahip olacak 5.Uluslararası standartlar hayati önem taşıyacak Belirsizlik 1.Ülke içi ve ülkeler arası eşitsizlikler artacak (yaşam kalitesi) (çok/az) 2.Para, sermaye ve mal akımlarının önündeki engeller asgari düzeye inecek(çok/az) 3.İş gücünün ülkeler arası dolaşımı artacak(çok/az) 4.Devletin ekonomiye müdahalesi daha da azalacak; ekonomik karar süreçlerinde özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin önemi artacak; devletin kamusal ve sosyal alandaki rolü sınırlanacak; sosyal devletin işlevi değişecek(çok/az) 5.Bioteknoloji ve genomik kilit teknoloji olacak ve ülkelerin gelişmesinde kritik bir faktör oluşturacak/oluşturmayacak

19 OLUMLU SENARYO Küreselleşmenin devam etmesi ile Dünya ölçeğinde rekabet şiddetlenecek, yeni teknolojilere talep artacak ve teknolojik inovasyon da yetkinlik rekabet gücünün belirleyicisi olmaya devam edecektir. Her ölçekte teknoloji yönetimi önem kazanacak, bio, nano teknoloji ve genomik, gelişimlerini hızla sürdürecek, toplumsal hayatı etkileyecektir. Bütün sektörlerde bilişim teknolojilerinin önemi artarak devam edecektir. Uluslararası standartlar, fikri mülkiyet haklarının etkinliğini kuvvetlendirecektir. Gelişmelerle ülkeler arası eşitsizlikler uluslar arası işbirliği ve çatışma yönetimi teknikleri ile en aza indirilmeye çalışılacak, en fakirlerin borçları silinecek, borçlu ülkelere indirimler ve kolaylıklar sağlanacaktır. Yeni işbirliği ve barış ortamı sayesinde serbest sermaye,mal ve hizmet akımlarının gelişmekte olan ülkeler ekonomilerini şiddetle olumsuz etkilemesini engelleyecek finansal rejimler ve uluslar arası kurumlaşma sağlanmış olacak böylece yaratılan büyüme ekonomilerinden geçmişte serbest ticaretten olumsuz etkilenen ülkelerin daha fazla gelir elde etmeleri sağlanacak, gelir eşitsizlikleri azalacaktır. Aynı şekilde gelirleri artan az geliş ülkelerde yönetim kendi illeri için aynı uygulamaları yaparak sosyal adalet sağlanacak çok gelişmiş iller az gelişmiş illere destek olarak ülke genelinde bir büyüme sağlanacak. Teknoloji farkını azaltacak fırsatlar yeni teknolojik gelişmeler nedeni ile olası hale gelecektir. Turizm ekonomik sektör olarak büyüyecek, gelişmiş ülkelerdeki demografik değişimlerin etkisi ile emekli ve yaşlı nüfusu artacak başta sağlık olmak üzere bütün sektörleri gelişecektir. Endüstriyel tarıma ek olarak gıda sektöründe ciddi ekolojik tarım girdisi olacaktır. Tohumda teknoloji egemen ülkeler dünya tarımını kontrol edecektir. Çevre sorunları global bir özellik gösterdiğinden kirlilik ve iklim değişikliği herkesi etkileyecek. Dünya, çevre sorunlarına ortak çözüm bulmaya çalışacak fosil yakıt kaynaklarının azalması ile birleşerek bu durum temiz enerji (yenilenebilir enerji kaynakları, yakıt pilleri) kullanımını artıracak, endüstriyel üretimin çevre dostu özelliği artıracak temiz, geri dönüşlü ürün ve genelde çevre teknolojileri önemli sektörler haline gelecektir. Küresel boyutta yeniden müzakere edilecek insan-doğa ilişkisi daha sürdürülebilir bir büyüme perspektifini ortaya koyacak, sınırsız büyüme istekleri yerini tüketim kültürünün değil yaşama kültürünün öne geçtiği bir uygarlık iklimine bırakacaktır. Dünya ölçeğinde nüfus artışı hızı azalacak artışın büyük kısmı gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşecektir uluslararasılaşan tüketim yeni bireyselleşen tüketim kalıpları yaratacak, bu kalıplar yaşam tarzları şeklinde kültürel faklılıklara yansıyacaktır. Makdonaltlaşma (tektipleşme) artacak ancak yerel kültürler buna direnecektir. Yerel bilgi, yerel kimlik ve politikalar geliştiremeyen kültürler kimliksizleşecektir.

20 OLUMSUZ SENARYO Küreselleşme süreci ekonomik ve teknolojik farklılıkları keskinleştirmekte, dünya ticaretinde bloklaşmaların artışı siyasi ve askeri güç kullanımını artırıp çatışma olasılıklarını artırmaktadır. ABD'nin Ortadoğu politikaları bağlamında hazır yedek güç olarak görev biçilen Türkiye, Ortadoğu'nun haritasının ABD çıkarları temelinde yeniden çizilmesinde ve Irak, İran, Basra Körfezi müdahalelerinde İsrail ile birlikte en önemli oyunculardan biridir. Bağımsız hareket etme yeteneği, AB kapısında yıllardır sırada bekletilme, IMF/Dünya Bankasına yüklü borçları ve büyük Marmara depremi ile zayıflayan Türkiye, bu rolü oynamaya direnememektedir. İklim değişiklikleri, türlerin kaybı ve çevre kirliliğinin ulaştıkları boyutlar dünyanın sürdürülebilirliğini ciddi olarak tehdit etmekle birlikte özellikle ABD'nin uzlaşmaz ve saldırgan siyaseti nedeniyle uluslararası işbirliğine dayanan önlemler alınamamakta, petrol tekellerinin ABD hükümeti üzerindeki olumsuz etkisi, yenilenebilir enerji kaynakları ve daha az tüketime dayanan sürdürülebilir ekonomik büyümeyi hayata geçirmeyi geciktirmektedir. Giderek kıt kaynak olarak belirmiş olan su, bölgesel krizlerin ve çatışmaların nedeni haline gelmiştir. Eşitsiz teknolojik gelişme, mevcut uçurumu derinleştirmekte, gelişmekte olan ülkelerin teknolojik sıçrama yaparak yetişmesi zorlaşmaktadır. Kamu kaynakları da dahil büyük fonları genetik, biyoteknoloji ve bilişim teknolojileri alanlarına yoğunlaştıran gelişmiş ülkeler, özellikle organ nakli, hastalıklar ve uzun yaşam sektörlerinde önemli yol almışlar, bütün bu gelişmelerin ülkelerinde kalmasını artan bloklaşma yardımıyla da sağlayarak ekonomik rejimini bir 'süper ırk olarak ortaya çıkarmaya başlamışlardır. Makdonaltlaşma ile başlayan kültür aşınması, yerel kültürler, diller ve zenginliklerin, muazzam bir tüketici kültürü saldırısı ve mutlak piyasalaşma ortamında, direnemeyerek, yabancı turistler için hatıra dükkanına dönüştüğü bir çağı yaşatmaktadır. İletişim teknolojileri, ulaşabilenler için dahi olsa, sanal ortamda yapay bir dünyanın yaşanmasını sağlamakta ve yabancılaşmayı derinleştirmektedir. Gelir farklılıklarının arttığı gelişmekte olan ülkelerde, toplumsal kutuplaşma kentleri yoksul gettolarının yanyana dizildiği, otoyolların kestiği kentler haline getirmiştir. Eğitim, sağlık gibi temel hizmetleri bile veremeyecek kadar küçültülmüş devlet, ucuz işgücünden başka rekabet gücü kalmamış işletmeler ve giderek dünyadan kopuk ezoterik dinlerin, ahir zaman peygamberlerinin ya da köktenci ideolojilerin etkisinde bireyler; dünya tarihinde 'yeni ortaçağ' olarak adlandırılabilecek bir dönemi vurgulamaktadır.

21 OLASI SENARYO I)Mevcut uluslararası ilişkiler sistemi büyük ölçüde devam edecek a) ABD süper güç olma özelliğini sürdürecek, fakat Çin muhtemelen yeni bir küresel güç olarak ortaya çıkacak. b)genişlemiş bir AB küresel güç konumuna gelecek c) Balkanlar, Kafkasya, Ortadoğu ve Ortaasya bölgesel çatışma alanı olma özelliğini sürdürecek d) Din, ırk ve terör faktörleri, çatışma kaynağı olma özelliğini sürdürecek. II) Küresel ölçekte ekonomik, teknolojik ve yaşam kalitesi açısından uçurumlar belirginleşecek III) Nitelikli işgücü ağırlıklı dolaşım artacak. IV) Para, mal ve sermaye dolaşımı önündeki engeller aşılacaktır. V) Sürdürülebilir gelişme sorunsalı önemini arttıracaktır. VI) Sürdürülebilir ekonomik ve teknolojik gelişme: -yeni toplumsal ilişkiler -yeni değer ve anlayışlar, -yeni yaşam ve çalışma biçim ve normları tanımlayacaktır. VII) V. Maddeye bağlı olarak teknoloji öngörüsü önem kazanacaktır. VIII) Genetik teknolojiler, geçmişte nükleer teknolojilerde olduğu gibi, toplumsal karşı çıkmalarla iç içe, toplumsal ihtiyaçları karşılamak amacı ile gelişimini sürdürecektir. IX) Sivil toplum kuruluşlarının etkinliği artacaktır. X) Toplumsal ve ekonomik rolü yeniden tanımlanmış bir devlet modeli ortaya çıkacaktır. Özellikle bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki destekleyici ve yönlendirici rolü stratejik bir önem kazanacaktır.

22 İlimizin Sanayi Ticaret ve Yatırımlarına İlişkin Stratejik Amaçlar İlin sanayi, ticaret ve yatırımlarına ilişkin stratejik amaçları aşağıda sıralanmıştır. İstihdam yaratılması. İlin rekabet gücünün artırılması, Büyük potansiyel arz eden yeraltı kaynaklarının değerlendirilmesi, Ahşap tekne ve yat yapımcılığının geliştirilmesi, İlde faaliyet gösteren küçük ve orta boy işletmelerin KOSGEB desteklerinden yeterince yararlanmalarının sağlanması, Sanayileşme avantajları yönüyle İl'in tanıtımın sağlanması.

23 BARTIN TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK HEDEFLERİ VE FAALİYETLERİ 1.ANA STRATEJİ Bölge ekonomisini ilgilendiren konularla ilgili kamu politikaları geliştirilmesine katkı sağlayarak Bartın ın üretim, teknoloji ve Ar-ge merkezi olmasının sağlanması. Bartın Ticaret ve Sanayi Odası bölgesel politikalar geliştirilmesinde katıldığı ve temsil ettiği kuruluşlar ve iştirakler nezdinde odamızın ve ilimizin sorunlarını en iyi şekilde yansıtması. HEDEFLER: 1.Odamızın Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası alanlarda temsil edilmesini sağlamak, 2.Bölgesel ve Yöresel Teşviklerden ilimizin ve bölgemizin en üst düzeyde yararlanmasını sağlamak, 3.Üyelerimizin karşılaştığı sorunlarla ilgili lobicilik faaliyetlerinde bulunmak, 4.Üniversite ve Sanayi İşbirliğinin arttırılmasını sağlamak, 5.KOBİ lerimize Ar-Ge çalışmaları için destek olunmasını sağlamak, 6.Ekonomik, Sosyal ve Kültürel projelerle ilimizin ekonomik yapısını güçlendirmek, 7.Bartın TSO bünyesinde Yatırım Projeleri Komisyonu kurulması ve projelerin hayata geçmesi için üst düzey kurumlarla işbirliğine girmek.

24 BARTIN TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK HEDEFLERİ VE FAALİYETLERİ 2.ANA STRATEJİ Bartın Ticaret ve Sanayi Odasının üyeler bazındaki memnuniyetinin sürekli olarak arttırılması, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ile resmi ve uzak ilişkilerden kaçınarak, üyeleri ile iletişim yöntemlerini geliştirecektir. HEDEFLER: 1-Üyelerimize, odamız tarafından sunulan hizmetlerin pazarlanmasını yapmak, 2-Üyelerimize yönelik danışman hizmetleri geliştirilerek, bilgi sahibi olmak istedikleri konularda hukuki danışmanlık hizmetinin alt yapısı oluşturulmasını sağlamak, 3-Üye Memnuniyet ve Akreditasyon anketlerinin daha etkin halde kullanılmasını sağlamak. 4-Üyelerimizle daha etkin iletişim kurabilmek için var olan iletişim kanallarının daha etkin olarak iletilmesi sağlanacak ayrıca sms ve web sayfası geliştirilerek, günlük ve haftalık oda faaliyet ve duyuruları üyelerimize on-line,haftalık ve aylık e-bültenler aracılığıyla da odamız üyelerine bilgilerin iletilmesini sağlamak. 5-Oda bünyesinde kurulan Kadın Girişimciler Komisyonu, Genç Girişimciler Kurulu, Meslek Komiteleri, Sektörel Toplantılar, Eğitim Komisyonu gibi komisyonlar da üyelerimizin faal şekilde çalışmaları sağlanarak, üyelerimiz arasındaki iletişimin güçlenmesini sağlamak. 6-Vergi Ödül Töreni,İhracatta en başarılı firma ödülü,en başarılı Kadın Girişimci Ödülü,En Başarılı Proje ödülü gibi yarışmalar düzenleyerek üyeler arası iletişimin arttırılmasını sağlamak. 7-İş ve Meslek Edindirme Kursları düzenlemek. 8-Oda bünyesinde gerçekleştirilen Seminer, Panel, Konferans ve Toplantılara aktif olarak katılımın sağlanması.eko- Diyalog seminerlerinin yapılması için alanında ün yapmış isimlerin davet edilmesine çalışmak. 9-Adres, Telefon, Fax ve Mail gibi bilgilerinin güncel olarak tutulmasını sağlamak. 10-KOBİ Danışma Hattı projesi, KOBİ bilgi birimi oluşturulmak. 11-Bartın TSO İstihdamı teşvik projesi oluşturulmaya çalışmak. 12-Bartın TSO Sektörel Bilgi Paylaşımı projesi oluşturulmaya çalışmak.

25 BARTIN TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK HEDEFLERİ VE FAALİYETLERİ 3.ANA STRATEJİ Organize Sanayi Bölgesi, KOBİ ve Sanayicilerimizin gelişmesine yönelik çalışmaların yapılması. Sanayi sektörüne yönelik geliştirilecek projelerde sanayi sektörünün mesleki eğitim,ar-ge altyapı desteği ve danışmanlık hizmetleri konularında desteklenmesi. 1-KOBİ lerimizin finansman sorunlarının çözümüne yönelik olarak KOSGEB, Kalkınma Bankası, Bankalar ve çeşitli kurumlarla işbirliğinin sağlanarak finansman sorunlarına çözüm bulmaya çalışmak, 2-Yurtdışı Fuarlara katılım ve uluslararası işbirliği projelerine yönelik olarak sanayi ihracatına destek sağlamaya çalışmak. 3-KOBİ lerimizin ve OSB nin gelişimi için lobicilik faaliyetlerinde bulunmak, 4-KOBİ lerimizin özellikle odamız bünyesinde kurulan KOSGEB Sinerji Odağının sağladığı desteklerden yararlanmasını sağlamak, KOSGEB desteklerinin tanıtımının daha geniş üye kitlesine ulaşmasını sağlamak ve KOSGEB veri tabanına üyelerimizin %70 inin kayıt olmasını sağlamak. 5-Bartın ve OSB nin yurt içi ve yurt dışında etkin tanıtımının sağlanması, yatırımcılar için Bartın ı cazibe merkezi haline getirmek. 6-Araştırma Geliştirme potansiyelinin geliştirilmesi bakımından KOSGEB, Bartın Üniversitesi gibi kurumlarla işbirliği yapılmasını sağlamak. 7-KOBİ lerimizin kurumsallaşmalarına yönelik olarak KOSGEB ve Üniversite ile işbirliği içinde Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarına destek olmak, danışmanlık hizmeti sağlamak. 8-Üye ziyaretleri düzenlemek, bu kapsamda odamızı ve faaliyetlerini tanıtıcı bilgi ve dokümanları sunmak.

26 TÜRKİYE VİZYONU Sahip olduğu doğal ve kültürel değerleri yok etmeden kullanarak zenginleşen, Yeni dünyanın ortaya çıkaracağı fırsatları, nitelikli insan kaynakları ile etkin, yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlarla değerlendiren, laik, evrensel, çağdaş, barışçı, adil, müreffeh bir TÜRKİYE. Kendisiyle ve doğayla barışık bireylerin yaşadığı Eşitlikçi Temiz sektörlerde de çıkış arayan bölgesel farklılıkları değerlendirebilen, kültür ve tasarım endüstrisi gelişmiş

27 Sonuç ve Değerlendirme Tasarruf, coğrafi yapı, ulaşım, pazara yakınlık, nüfus, nitelikli insan gücü ve enerji altyapısı yönünden ilde sanayileşme için yeterli potansiyel bulunmakla beraber, özel girişimcileri sanayi alanına beklenen düzeyde çekmek mümkün olmamıştır. Bunda en önemli etkenler, ülkemizde son yıllarda yaşanan krizler, ekonomik istikrarsızlığın yanında ilimizde sanayi arsalarının yeterli büyüklük ve sayıda üretilip özel girişimcilerin istifadesine sunulamamasının da rolü olmuştur. Bir başka husus da, OSB vasıtasıyla sanayi arsası üretilme imkânı olmayan münferit küçük boyutlu alanların çevre düzeni planlarında gösterilmesiyle kamulaştırılma kolaylığı sağlanabilecek ise bu planlara konulması ve bu yolla da küçük münferit alanların sanayicilerin istifadesine sunulması çalışmaları yapılmalıdır. Ucuz ve temiz enerji sağlamada önemli bir faktör olarak görülen doğalgazın OSB ye ulaşmış ve hali hazırda 1 i OSB de ve 2 si dışarıda olmak üzere 3 firma doğalgaz kullanmaya başlamışlardır. Ancak alt yapı imkanlarının bir an önce bitirilerek bütün sanayicilerimize kullanma imkanının sağlanması ve daha sonra da şehir için planlamalar yaparak küçük yatırımcılarının da kullanımına sunulması gereklidir.

28 Sonuç ve Değerlendirme OSB ye yeterli ucuz elektrik enerjisi sağlanması da yatırımcılar için önemlidir. Enerji maliyetlerinin yüksek oluşu, rekabet gücünü olumsuz yönde etkilemektedir. Küreselleşen dünyada mal, hizmet ve sermayenin serbest dolaşımıyla birlikte sanayi işletmeleri, iç rekabet yanında dış rekabete açık hale gelmişlerdir. Bu ülkeler ile rekabet etmeye çalışmak da ancak maliyetleri doğru hesaplayarak en kaliteli malı en ucuza satmakla oluşacaktır. Sanayicinin maliyetlerini azaltmasının yolu da en başta enerji maliyetlerini azaltmaktan geçmektedir. KOSGEB, KOBİ' lerin Dünya ekonomileri ile bütünleşip rekabet edebilmeleri ve AB' ye uyum sağlayabilmeleri için mevcut desteklerine ilaveten daha fazla bölgesel destekler sağlamalıdır. Diğer yandan ilimiz Kurucaşile ilçesinde ahşap tekne ve yat imalatı önemli yer tutmaktadır. Bu konuda çalışma yapmak üzere. S.S. Tekke önü Piri Reis Küçük Sanayi Sitesi kurulmuştur. Kooperatif ortakları tesis edecekleri işyerlerinde imal edecekleri tekne ve yat ile yöreye önemli maddi gelir sağlayacağı düşünülmektedir. Bartın Limanına Ro-Ro iskelesi yapımı limanın demiryolu bağlantısı projesi ile desteklenmesi liman kapasitesini %25 arttıracak projeler olarak görülmektedir.

29 ...bütün öngörüler yanılır. Bu, insana bahşedilmiş çok nadir kesin bilgilerden biridir. Ama Öngörüler, gelecek hakkında yanılsa da kendilerini dile getirenler hakkında doğruyu söyler, onların şimdiki zamanlarını, nasıl yaşadıklarını anlamak için en iyi anahtardır... BİLMEMEK Milan Kundera

30 Teşekkürler Ender YEĞEN Genel Sekreter

2023 DÜNYASINDA TÜRKİYE?

2023 DÜNYASINDA TÜRKİYE? 2023 DÜNYASINDA TÜRKİYE? NİYET Öngörü Projesinin başlangıç adımı olarak, farklı toplum kesimlerinden geniş bir topluluğa 2023 dünya ve Türkiye tablosu çizdirmek Tüm Panellerin çalışmalarında başvuru rehberi

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU

KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU Şekil 1 Kırşehir Sanayi Rekabetçilik Eksenleri İş Yapma Düzeyi Yenilikçilik potansiyeli Girişimcilik Düzeyi Teşviklerden yararlanma

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul KOSGEB Dernekler Yayıncılar Buluşması 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul SUNUM PLANI GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ GENEL BİLGİ GENEL BİLGİ 1.KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies(CEPS) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üyelik

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs 17 7 Mart 17, Ankara İÇERİK Ankara Kalkınma Ajansı Onuncu Kalkınma Planı Bölge Planı 11-13 Bölge Planı 14-23 Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlık

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 1 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI Mart 2011 - Antalya 2 KOSGEB ORGANİZASYONEL YAPISI KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi Eğitimi Müşteri/ ve İletişim Teknikleri Office ve oda programları eğitimi Performans değerlendirme

Detaylı

BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları Bilecik İl Genel Meclis Salonu

BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları Bilecik İl Genel Meclis Salonu 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları 24.04.2013 Bilecik İl Genel Meclis Salonu Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak kısıtları

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

15 Ekim 2012. Ankara

15 Ekim 2012. Ankara 15 Ekim 2012 Ankara Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı Bilanço (Milyon

Detaylı

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012 DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012 1 1. Giriş Bölgesel kalkınma veya bölgesel gelişmeler son yıllarda hepimizin üstünde tartıştığı bir

Detaylı

Almanya da Zanaatkâr Kuruluşlarının Sistem ve Yapısı

Almanya da Zanaatkâr Kuruluşlarının Sistem ve Yapısı Almanya da Zanaatkâr Kuruluşlarının Sistem ve Yapısı Almanya da Zanaatkar Kuruluşların Sistemi ve Yapıs 1 2 Alman Ekonomisi ve KOBİ ler Almanya da Oda sisteminin tarihi ve yapısı 3 Federal düzeyde zanaat

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 17 Mart 2015 SUNUM İÇERİĞİ 1. TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YURTİÇİNDEN VE YURTDIŞINDAN GENEL GÖRÜNÜMÜ 2. ÜYE MEMNUNİYETİ VE LİDERLİK

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı DESTEK MODELLERİ Hamza Alper DOĞRU KOSGEB Burdur Müdürü «KOSGEB Destekleri» Burdur TSO 10 Mart 2016 BURDUR KOSGEB Kimdir?

Detaylı

Türkiye ile İlgili Sorular

Türkiye ile İlgili Sorular Bilgi Toplumu İzmir Delfi Anketi 2. Tur Bilgi Toplumu İzmir çalışması ikinci tur Delfi anketine hoş geldiniz. İkinci tur 31 Ağustos 5 Eylül 2012 tarihlerini kapsayacaktır. Bu turda 1. Tur sonuçlarının

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2015 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları 7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları Seda GÖKSU AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sunum Planı 7.ÇP SSH Araştırma Alanı 7.ÇP SSH alanı projelerine nasıl ortak olabilirim?

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci Yeniden Yapılanma Süreci 2010-2025 Dönüşüm Süreci 2025-2050 2025'te olmazsa olmazlar Geçiş dönemi kilit meseleleri Dönüşüm zamanının Başarı Dönüşüm ölçütleri zamanının Vizyon Herkese fırsat eşitliği sağlanarak

Detaylı

EKONOMİK ONARIM, YATIRIM VE ÜRETİM HAMLESİ

EKONOMİK ONARIM, YATIRIM VE ÜRETİM HAMLESİ 7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK EKONOMİK ONARIM, YATIRIM VE ÜRETİM HAMLESİ Türkiye nin sanayi ve ticaret sayısal haritası çıkarılacak Sanayimizin yurtiçi kaynakları

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ GENEL DESTEK PROGRAMI Programın Gerekçesi: Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Prof. Dr. Candeğer YILMAZ,... Ege Üniversitesi Rektörü EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ... Semih ERDEN EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini Türkiye için tamamen özgün bir yapısı

Detaylı

www.novusens.com 2012, Novusens

www.novusens.com 2012, Novusens www.novusens.com İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK ENSTİTÜSÜ Vizyon... Ulusal ve uluslararası paydaşları ile sürdürülebilir büyüme ve rekabeti amaçlayan, ekonomiye ve toplumsal kalkınmaya katma değer yaratacak

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur?

SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur? SANGEM nedir ve nasıl bir oluşumdur? Kısa adı SANGEM olan Sanayi Geliştirme Merkezi, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) nın öncülüğünde Eskişehir sanayine rekabet üstünlüğü kazandırmak, yenilikçi sanayi modeli

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ VAN GENEL BİLGİLER VAN TÜRKİYE VAN IN PAYI Nüfus (TÜİK 2012) 1.051.975 75.627.384 1,39% İlçe Merkezleri Nüfusu (TÜİK 2012)

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinin Araştırma ve Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkılarının Değerlendirilmesi Paneli

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015

RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015 RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Ruanda ya ihracat yapan 1 firma bulunmaktadır. (AHENK KOZMETİK İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş) 30.06.2015 tarihi

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 30.05.2013 Merinos AKKM

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 30.05.2013 Merinos AKKM 214-223 BÖLGE PLANI SÜRECİ Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları 3.5.213 Merinos AKKM Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak kısıtları ve yeni kriz alanları

Detaylı

YAPI MALZEMELERİ İHRACAT YOL HARİTASI ÇALIŞTAYI. 13-15 Temmuz 2012 Gürol Sapanca Hotel, Sapanca

YAPI MALZEMELERİ İHRACAT YOL HARİTASI ÇALIŞTAYI. 13-15 Temmuz 2012 Gürol Sapanca Hotel, Sapanca YAPI MALZEMELERİ İHRACAT YOL HARİTASI ÇALIŞTAYI 13-15 Temmuz 2012 Gürol Sapanca Hotel, Sapanca TİM Türkiye İhracatçılar Meclisi Türkiye İhracatçılar Meclisi, bölgesel ve sektörel bazda faaliyet gösteren

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE PLANLARI İÇİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞTAYI 31 Ocak 1 Şubat 2013 CK Farabi

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU Güldem Berkman YASED Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi YATIRIMLARIN

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBĐLĐR YENĐLĐKÇĐ FĐNANS VE TÜRKĐYE

SÜRDÜRÜLEBĐLĐR YENĐLĐKÇĐ FĐNANS VE TÜRKĐYE Yıl: 28 Sayı: 101 Nisan 2014 9 Güncel SÜRDÜRÜLEBĐLĐR YENĐLĐKÇĐ FĐNANS VE TÜRKĐYE M. Ferhan KAPTAN Kadir DÖNMEZ Finans Kulüp Finans Kulüp, kurulduğu yıldan beri amacına dönük olarak gerçekleştirdiği etkinlikler,

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 15 Kasım 2012 İSTANBUL Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 1. HAZIRLIK SÜRECİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ Ø

Detaylı

"Yenileşim ve Gelecek" 9. Kalite Sempozyumu. C. Müjdat ALTAY 15 Nisan 2011

Yenileşim ve Gelecek 9. Kalite Sempozyumu. C. Müjdat ALTAY 15 Nisan 2011 "Yenileşim ve Gelecek" 9. Kalite Sempozyumu C. Müjdat ALTAY 15 Nisan 2011 Küresel Rekabetin Sonucu Apple iphone Globalizasyon ve Glokalizasyon Gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkeler için ürün geliştirmesi

Detaylı

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı.

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı. X. KOBİ İ ZİRVESİİ İ REKABET GÜCÜ İÇİN ULUSLARARASILAŞMA VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 13 Şubat 2014 KOSGEB KOSGEB,

Detaylı

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I KÜRESEL KRİZ SONRASI TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İKTİSAT POLİTİKALARI Prof. Dr. Adem ahin TOBB-ETÜ Öğretim Üyesi 14 Mayıs 2010, İSTANBUL KRİZLER 2008 2001 İç Kaynaklı Finansal Derinliği Olan Olumlu Makro Ekonomik

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası

tmmob makina mühendisleri odası ALİ EKBER ÇAKAR TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI YAVUZ BAYÜLKEN TMMOB. MMO SANAYİ KONGRESİ YÜRÜTME KURULU ÜYESİ 1 SANAYİDE PLANLAMA OLGUSU 2 Gelişmiş, kalkınmış, Temel sorunlarının

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ AR-GE REFORM PAKETİ Ar-Ge ve Yenilikte Dünya ile Yarışan Bir Türkiye İçin Ülkemizin Kalkınmasına Daha Fazla İvme Kazandıracak ve Yüksek Katma Değerli Alanlara Odaklanan Ar-Ge ve Yenilik Sistemi TASARIM

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Koordinatörlüğümüzün Amacı, Üniversite birimleri ile özel sektör, sanayi ve sivil toplum kuruluşları arasında; İşbirliği stratejileri ve politikaları belirlemek, belirlenen ihtiyaçlara

Detaylı

SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mehmet ÇETİK Dış Ticaret Uzmanı 17 Serbest Bölgeler, İthalat Yurtdışı Genel Yatırım Müdürlüğü ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

EDİRNE TİCARET VE SANAYİ ODASI

EDİRNE TİCARET VE SANAYİ ODASI EDİRNE TİCARET VE SANAYİ ODASI SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ ORTAK KÜÇÜK PROJELER FONU: BULGARİSTAN-TÜRKİYE PROGRAMI SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ ORTAK KÜÇÜK PROJELER FONU: BULGARİSTAN-TÜRKİYE PROGRAMI Türkiye ve Bulgaristan,

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2016 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ KOCAELİ NİN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 KOCAELİ GENEL BİLGİLER Nüfus; Kocaeli: 1.780.055 Türkiye:78.741.053 Nüfus Yoğunluğu

Detaylı

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 07.06.2012 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, İstanbul Özgür AKYILDIZ KOSGEB İstanbul Boğaziçi Hizmet Merkezi Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi 250 den az çalışan istihdam eden,

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ ANTALYA NıN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 ANTALYA GENEL BİLGİLER Nüfus Antalya: 2.158.265 Türkiye: 76.667.864 KOBİ Sayısı

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ Yatırım Teşvik Sistemi (2012/3305) BÖLGESEL TEŞVİKLER ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR STRATEJİK YATIRIMLAR

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ

TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ Dr. Tuğrul BAYKENT Baykent Bilgisayar & Danışmanlık TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ Düzenleyen: Dr.Tuğrul BAYKENT w.ekitapozeti.com 1 1. TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK KONUMU VE ÖNEMİ 2. TÜRKİYE YE YÖNELİK TEHDİTLER

Detaylı

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri 2016 Ankara Mali Destek Hibeleri Ankara Kalkınma Ajansı, 2015 yılı ikinci teklif çağrısı kapsamında üç ayrı mali destek programı ile toplam 21.000.000 TL tutarında desteği aşağıda belirtildiği şekilde

Detaylı

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır.

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır. TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla çalışmalarını

Detaylı

Türkiye`de Sağlıkta Dönüşüm ve Endüstrimizin Mevcut Durumu

Türkiye`de Sağlıkta Dönüşüm ve Endüstrimizin Mevcut Durumu Türkiye`de Sağlıkta Dönüşüm ve Endüstrimizin Mevcut Durumu II. Sağlık Ekonomisi Kongresi, 4-5 Aralık 2014 Ecz. Halil Tunç Köksal Genel Sekreter Yrd. Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Sosyal Güvenlik Reformu

Detaylı

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM 2014 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımı na göre Afyonkarahisar ın nüfusu 706.371 dir ve ülke genelinde 31. sıradadır. Bu nüfusun 402.241 i il ve ilçe merkezlerinde, 304.130 u ise

Detaylı

TIBBİ CİHAZLAR SEKTÖR ANALİZİ

TIBBİ CİHAZLAR SEKTÖR ANALİZİ TIBBİ CİHAZLAR SEKTÖR ANALİZİ 1. Tıbbi cihazlar sektörü dünyada çok hızla büyüyen, dinamizmi yüksek ve temel özellikleri zamanla gelişmiş ülkeler/dev firmalar lehine oluşmuş bir yapıya sahiptir. Dünya

Detaylı

Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle Destek Üst Limiti Proje Teklif Çağrısında Belirlenir

Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle Destek Üst Limiti Proje Teklif Çağrısında Belirlenir KOSGEB Destekleri a) KOBİ Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Konuları İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ DIYARBAKıR ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 DIYARBAKıR GENEL BİLGİLER Nüfus Diyarbakır: 1.607.437 Türkiye:76.667.864 KOBİ

Detaylı