Türkiye de Çalışan Çevirmenlerin İnternet Kullanım Alışkanlıkları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de Çalışan Çevirmenlerin İnternet Kullanım Alışkanlıkları"

Transkript

1 Türkiye de Çalışan Çevirmenlerin İnternet Kullanım Alışkanlıkları Alper Kumcu Gökçen Hastürkoğlu Tolga Çakmak Hacettepe Üniversitesi Atılım Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi

2 İçerik Bilgi İnternet Teknolojileri ve Çeviri Yöntem Bulgu ve Yorumlar Sonuç ve Öneriler Çeviribilim Bilgi Yönetimi Çeviri ve İnternet Teknolojileri

3 Bilgi ve İnternet Teknolojileri Gelişen bilgi teknolojileri Bilgi ve bilgi kaynaklarındaki artış Yeni bilgi kaynakları: bloglar, sosyal ağlar, wikiler, forumlar Kullanıcıların bilgi arama davranışlarındaki değişim Browsing: kaynağın tamamını okumadan genel olarak belirli bir bölümlere göz atarak bilgi ihtiyacını giderme Web kaynakları ile kısa süreli etkileşim kurma (en çok birkaç saniyelik bekleme süresi) Sahip olunan her cihazı kullanarak her an bilgiyi arama, doğrulama gereksinimi duyma Etkileşimde bulunulan sistemlerden beklentilerde farklılık Görülen en son teknolojinin etkileşimde bulunulan kaynaklarda da bulunmasına yönelik beklentiler

4 Bilgi ve İnternet Teknolojileri Web 1.0 dan Web 2.0 a geçiş Eğitim 2.0, Kütüphane 2.0, İşletme 2.0, Pazarlama 2.0 Web sayfalarındaki değişim Durağan yapılardan dinamik yapıya geçiş Kullanıcı rollerindeki değişim İçerik izleyen kişilerden içeriği üreten ya da yaptıkları yorumlarla içeriği geliştiren dinamik kişiler Google: Zero Moment of Truth Y Kuşağı, Net Kuşağı, Dijital Yerliler 1980 sonrası doğumlu kişiler Alanlarda değişim ve yeni teknolojilere uyum Born to be wired

5 Bilgi ve İnternet Teknolojileri Çeviri Çevirmenin diğer rollerle iletişimi (müşteriler, yazarlar, editörler, diğer çevirmenler vs.) Bilgi arama (yeni bilgi kaynakları) Bilgi paylaşımı (Web 2.0) (Web Tabanlı) Terminoloji yönetimi ve çeviri belleği Yeni dosya türleri (HTML, XML, PHP vs.) (Biau Gil ve Pym, 2006) Dijital Yerli Çevirmenler Kuşağı?

6 Araştırmanın Soru ve Amaçları İnternetin çeviri sürecini ve sektörünü bir bütün olarak etkilendiğini biliyoruz. Bu etkinin türü, boyutu, doğası nasıl betimlenebilir? Çeviri etkinliği ve İnternet kullanımı arasındaki ilişkinin doğası nasıldır? Türkiye de çalışan çevirmenlerin çeviri çalışmalarında İnternet kullanımlarına yönelik bilgi sahibi olmak. Türkiye de çalışan çevirmenlerin İnternet ve İnternet kaynaklarına yönelik tutumlarını inceleyebilmek. Yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi gibi demografik değişkenler, çalışma dilleri, çeviri türü, çeviri yoğunluğu gibi mesleki değişkenler ve çeviri değişkenleri ile İnternet kullanımı arasındaki ilişkiyi aydınlatabilmek. Çeviri ve İnternet kullanımı arasındaki ilişki üzerine kullanıcılar üzerinden ışık tutabilmek. Toplanan bilgiler sayesinde çevirmenler için çeşitli çeviri araçlarını içeren web portalları geliştirmek.

7 Yöntem

8 Çalışma İzleği Araştırma Soruları Araştırma Yönteminin Seçilmesi Popülasyonun Belirlenmesi Soruların Hazırlanması Anketin Dağıtımı E posta kampanyası Soruların Yapılandırılması Örneklemden Görüş Anketin Kapatılması Analiz Yorumlama

9 Araştırma Yöntemi Betimleme Yöntemi Anket Çalışması Web Tabanlı Anket

10 Popülasyon (1) Özel firmalar bünyesinde çalışan yazılı ve/veya sözlü çevirmenler, (2) Kamuda çalışan yazılı ve/veya sözlü çevirmenler (3) Çeviribilim alanında çalışan ve yazılı/sözlü çeviri yapan akademisyenler (4) Farklı meslekler altında özel firmalarda ya da kamuda yazılı ve/veya sözlü çeviri yapan bireyler. Örneklem grubu oluşturulmadı Popülasyonun tamamına rastgele erişim

11 Sorular Örneklemden Görüş 22 soru Likert ölçekli Sıralama Çoktan seçmeli Her örneklem grubundan 2 şer kişi ile ön görüş Anket ve istatistiki yöntemler için uzman görüşü Sorular görüşler doğrultusunda yeniden yapılandırıldı. Yanıtlama motivasyonu Soru sayısı

12 E posta Kampanyası Dağıtım Dağıtım: E posta kampanyası, kişisel e posta, sosyal medya, İnternet üzerindeki mesleki gruplar vs. Responsive tema: Mobil cihazlardan erişim. Katılımcı sayısı: 173 Toplam Yanıtlama Oranı: %40 (Her 3 kişiden 1 i) E posta Yanıtlama Oranı: %22.39 Araştırmaya ait blog sayfası

13 Analiz Araçlar Survey Gizmo: Temel tablolar, Çapraz Tablolama (Cross Tab) PASW: Sıklık analizi (Sıralama), Tanımlayıcı istatistik İçsel Tutarlılık Cronbach s alpha değeri>0,90 En yüksek seviyede güven aralığı Çeviri Değişkenleri Demografik Değişkenler İnternet ve Çeviri Teknolojileri Kullanımı Mesleki Değişkenler

14

15 Bulgu ve Yorumlar

16 Demografik Bulgular Katılımcıların %70,5 i (122 kişi) kadın, %29,5 i (51 kişi) erkektir. Yaş ortalaması: 27 (19 60) En yoğun bulunulan iller sırasıyla Ankara, İstanbul ve İzmir. Çorum, Muğla, Burdur, Samsun, Niğde, Sivas, Gaziantep, Akhisar, Kütahya, Hatay, Edirne, Batman, Trabzon, Nevşehir, Kayseri CİNSİYET DAĞILIMI Kadın Erkek 29% 71%

17 Eğitim Eğitim Durumu N % Önlisans 1 0,6 Lisans ,4 Yüksek lisans 22 12,7 Doktora 11 6,4 Bölümler Mütercim Tercümanlık (Çeviribilim), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Almanca Öğretmenliği, İspanyol Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyasal Bilgiler, Tarih, Mühendislik, Mimarlık, İşletme, Bilişim Sistemleri, Matematik, Diş Hekimliği

18 Yabancı Diller. Bilinen N % Diller Almanca 58 33,5 Arapça 5 2,9 Çince 3 1,7 Fransızca 48 27,8 İngilizce ,1 İspanyolca 16 9,3 İtalyanca 19 11,0 Rusça 10 5,8 Diğer 14 8,1 Çalışma Dilleri N % Almanca 28 16,2 Arapça 4 2,3 Çince 2 1,2 Fransızca 30 17,3 İngilizce ,5 İspanyolca 8 4,6 İtalyanca 7 4,1 Rusça 7 4,1 Diğer 9 5,2

19 Meslek/Sektör Meslek N % Sektör N % Yazılı çevirmen 91 Konferans çevirmeni 2 Yazılı çevirmen ve konferans 27 çevirmeni Editor ve/veya redaktör 5 Yerelleştirme uzmanı 4 Terminoloji uzmanı 0 Akademisyen 25 Diğer 19 52,6 1,2 15,6 2,9 2,3 0,0 14,5 11,0 Kamu 54 31,2 Özel 55 31,8 Serbest çalışan 64 37,0

20 Mesleki Deneyim Deneyim N % 2yıldan az 53 30,6 2 5yıl 70 40, yıl 27 15, yıl 15 8,7 20 yıldan çok 8 4,6 Çeviri yapılan alanlar N % Teknik Sosyal bilimler Hukuk Ticaret ve ekonomi Resmi Bilgi ve iletişim teknolojileri Edebiyat Siyaset ve uluslararası ilişkiler Tıp Diğer Turizm Medya Fen bilimleri Sinema ve televizyon Spor

21 Çeviri Yoğunluğu Çeviri yoğunluğu N % 2000 sözcükten az 29 20, sözcük arası 22 15,2 ÇEVİRİ YOĞUNLUĞU 2000 sözcükten az sözcük arası sözcük arası sözcük arası 14% sözcük arası 18 12, sözcük arası 11 7,6 22% 36% 5000 sözcükten çok 65 44,8 28%

22 Çeviri Teknolojileri Çeviri teknolojisi araçları N % Bilgisayar destekli çeviri araçları (Örn. SDL Trados) 58 33,5 Web tabanlı bilgisayar destekli çeviri araçları (Örn. MemSource) 11 6,4 Bilgisayar çevirisi araçları (Örn. Google Translate) 39 22,5 Bağımsız terim yönetimi araçları (Örn. AnyLexic) 8 4,6 Çeviri araçları ile bütünleşik terim yönetimi araçları (Örn. MultiTerm) 14 8,1 Proje yönetimi araçları (Örn. MS Office Project) 32 18,5 Herhangi bir araç kullanmıyorum ,4

23 Deneyim ve Çeviri Teknolojileri Çeviri teknolojisi araçları 2 yıldan az 2 5 yıl 6 10 yıl yıl 20 yıldan çok Bilgisayar destekli çeviri araçları (Örn. SDL Trados) 37,9 37,9 15,5 6,9 1,7 Web tabanlı bilgisayar destekli çeviri araçları (Örn. MemSource) 18,2 36,4 9,1 27,3 9,1 Bilgisayar çevirisi araçları (Örn. Google Translate) 38,5 25,6 23,1 5,1 7,7 Bağımsız terim yönetimi araçları (Örn. AnyLexic) 25,0 25,0 25,0 25,0 0 Çeviri araçları ile bütünleşik terim yönetimi araçları (Örn. MultiTerm) 21,4 35,7 21,4 14,3 7,1 Proje yönetimi araçları (Örn. MS Office Project) 28,1 34,4 28,1 9,4 0 Herhangi bir araç kullanmıyorum 25,3 48,0 14,7 5,3 6,7

24 Çeviri Yoğunluğu ve Çeviri Teknolojileri Çeviri teknolojisi araçları Bilgisayar destekli çeviri araçları (Örn. SDL Trados) Web tabanlı bilgisayar destekli çeviri araçları (Örn. MemSource) Bilgisayar çevirisi araçları 2000 den az den çok 15,7 13,7 11,8 5,9 52,9 11,1 22,2 0 11,1 55,6 (Örn. Google Translate) 21,2 27,3 6,1 9,1 36,4 Bağımsız terim yönetimi araçları (Örn. AnyLexic) 0 14,3 14,3 14,3 57,1 Çeviri araçları ile bütünleşik terim yönetimi araçları (Örn. MultiTerm) Proje yönetimi araçları 33,3 0 8,3 8,3 50,0 (Örn. MS Office Project) 28,6 7,1 10,7 3,6 50,0 Herhangi bir araç kullanmıyorum 21,3 11,5 14,8 8,2 44,3

25 Güncel Gelişmeler için İletişim Kanalları İletişim kanalları Sıralama 1.Sosyal ağlar (Facebook, Twitter, LinkedIN vs.) %31,8 2. Alan uzmanları ve/veya meslektaşlar %20,8 3. Basılı Kaynaklar (bültenler, dergiler ) %21,2 4. E posta listeleri tartışma grupları %12,7 5. Kurumsal ve/veya mesleki web sayfaları %33,3

26 Eğitim ve Kullanım Sıklığı İNTERNET EĞİTİM Örgün Eğitim Alanlar Örgün Eğitim Almayanlar Kullanımsıklığı N % 41% Günde 1 3 saat arası 15 8,7 59% Günde 3 5 saat arası 35 20,2 Günde 5 saatten fazla ,1

27 Gruplar, kişisel web sayfası, cihazlar Katılımcıların %74 ü (128 kişi) İnternet üzerinde mesleki tartışma gruplarına üye, %26 sı (45 kişi) ise değil. Katılımcıların %82,3 ünün (143 kişi) kişisel bir web sitesi yok, %17,7 sinin (30 kişi) var. Erişimde kullanılan cihazlar N % Masaüstü bilgisayar ,5 Dizüstü bilgisayar ,5 Tablet bilgisayar 32 18,5 Akıllı telefon ,9 Diğer 7 4,1

28 Çeviri Çalışmalarında Faydalanılan Kanallar İletişim kanalları Sıralama 1.Sözlükler %52,6 2. Arama motorları %37 3. Wikiler %32,4 4. Terim veri tabanları %17,3 5. Forumlar %24,3 6. Bilimsel Veri tabanları %18,5 7. Bloglar %23,7 8.Sosyal Ağlar %22

29 Arama Motorları Arama motoru kullanım şekli Sıralama 1 Çevirisini yaptığım metnin/konuşmanın konusu ile ilgili bilgi ediniyorum %30,4 2 Sözcüklerin/ifadelerin anlamlarını ve/veya tanımlarını araştırıyorum %35,6 3. Sözcüklerin/ifadelerin hedef dildeki karşılıklarını araştırıyorum %26 4. Sözcüklerin/ifadelerin kullanımlarını araştırıyorum %28,9 5. Sözcüklerin/ifadelerin kullanım sıklıklarını inceliyorum ve/veya karşılaştırıyorum %19,1 6. Sözcüklerin görsellerini araştırıyorum %46,2

30 Kişisel Yeterlilik Algısı / Kaynak Yeterliliği İnternet kaynaklarını kullanım konusunda yeterlilik İnternet kaynaklarının yeterliliği Çok yetersiz Yetersiz Orta Yeterli Çok yeterli n % 0 2,3 15,8 37,4 44,4 n % 1,2 10, ,4

31 Kaynak Güvenilirliği/Kaynak Yeterliliği Çeviri çalışmaları nda İnternet kaynaklarının güvenilirliği Çok düşük Düşük Orta Yeterli Çok yeterli n % 8,7 34,1 43,4 34,1 8,7 İnternet kaynaklarının yeterliliği n % 1,2 10, ,4

32 İnternette Bilgi Paylaşımı Paylaşım Hiçbir zaman Nadiren Bazen Çoğunlukla Her zaman Sosyal ağlarda paylaşım n % 24,4 25,0 24,4 18,6 7,6 Bloglarda paylaşım n % 60,7 20,2 9,8 5,2 4,1 Forumlarda paylaşım n % 52,0 22,5 14,5 7,5 3,5

33 Sonuç

34 Sonuç ve Öneriler Sonuçlar diğer meslek gruplarının İnternet kullanımı ile tutarlılık içinde. Çevirmenler çeviri çalışmalarında ve özellikle bilgi edinme sürecinde İnterneti uzun süreli ve yoğun olarak kullanmakla edinilen yeni bilgileri paylaşmakta aynı oranda faal değildirler. Çevirmenler İnternet kullanımı konusunda kendilerini genel olarak yeterli bulsalar da İnternet kaynaklarını yeterince güvenilir bulmamaktadırlar. Değişkenler arasında farklı korelasyonlar İnternetin çevirmenin çevresiyle mesleki iletişimi üzerindeki rolü

35 Teşekkürler! Hacettepe Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Atılım Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

SEÇİM KAMPANYALARINDA DİJİTAL ARAÇLAR VE İNTERNETİN YERİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Faruk TEMEL

SEÇİM KAMPANYALARINDA DİJİTAL ARAÇLAR VE İNTERNETİN YERİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Faruk TEMEL SEÇİM KAMPANYALARINDA DİJİTAL ARAÇLAR VE İNTERNETİN YERİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Faruk TEMEL Erciyes Üniversitesi, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, Kayseri Onur ÖNÜRMEN Erciyes

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI i T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI HASTANE VE HEKİM TERCİHİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMININ ETKİSİ: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Emre TENGİLİMOĞLU

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇEVİRMENLİK MESLEĞİ

TÜRKİYE DE ÇEVİRMENLİK MESLEĞİ TÜRKİYE DE ÇEVİRMENLİK MESLEĞİ ARAŞTIRMA RAPORU -Güncellenmiş 2. Versiyon- Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı Ağustos-2015 0 İÇİNDEKİLER Giriş...3 Çevirmenliğin Tanımı Ve Önemi...5 Çevirmenlerin

Detaylı

İşletme Bilimi Dergisi Cilt:2 Sayı:1 2014. Burak ERYILMAZ Sakarya Üniversitesi, SBE, Turizm İşletmeciliği ABD brkeryilmaz@gmail.

İşletme Bilimi Dergisi Cilt:2 Sayı:1 2014. Burak ERYILMAZ Sakarya Üniversitesi, SBE, Turizm İşletmeciliği ABD brkeryilmaz@gmail. İşletme Bilimi Dergisi Cilt:2 Sayı:1 2014 Burak ERYILMAZ Sakarya Üniversitesi, SBE, Turizm İşletmeciliği ABD brkeryilmaz@gmail.com Yrd. Doç. Dr. Burhanettin ZENGİN Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi,

Detaylı

Modül 3: Diğer Ofis Araçları

Modül 3: Diğer Ofis Araçları Modül 3: Diğer Ofis Araçları E-YAŞAM FİZİKSEL ENGELLİ İNSANLAR İÇİN E-ÖĞRENME SANAL MERKEZİ Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu yayın sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır

Detaylı

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4 SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ OCAK 2013 Cilt 7 Sayı 4 ISSN 1302-2865 Sahibi Prof. Dr. Ahmet KALENDER

Detaylı

Karşılaştırılabilirlik

Karşılaştırılabilirlik Karşılaştırılabilirlik Bilimsellik Güvenilirlik Tutarlılık Bireysel Verilerde Kullanıcı Odaklılık Erişebilirlik Mesleki Bağımsızlık Güncellik Faaliyet Raporu 2013 Mali Yılı TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yayın

Detaylı

Abstract. Nevzat ÖZEL ** BİLGİ DÜNYASI, 2014, 15 (2) 253-283. Hakemli Makaleler

Abstract. Nevzat ÖZEL ** BİLGİ DÜNYASI, 2014, 15 (2) 253-283. Hakemli Makaleler Araştırma Görevlilerinin Bilgi Okuryazarlığı Becerileri ve Eğitim Gereksinimleri: Ankara Üniversitesi Örneği * * Information Literacy Skills of Research Assistants and Their Educational Needs: Sample of

Detaylı

İYASET MUSTAFA BOSTANCI

İYASET MUSTAFA BOSTANCI FACEBOOK RECEP TAYYİP ERDOĞAN TWITTER SİYASET SİYASAL REKLAM AK PARTİ LİDER WORDPRESS WEB 3.0 CHP ANALİZ OY VİDEO SEÇİM LINKEDIN REKLAM İSTATİSTİK YOUTUBE İNTERNET BLOG SEÇMEN SOSYAL AĞ FLICKR SİYASAL

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL MEDYANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ: TÜRKİYE DEKİ SOSYAL MEDYA KULLANICILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Mahmut Sami

Detaylı

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE MOBİL PAZARLAMA UYGULAMALARINA KARŞI TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE MOBİL PAZARLAMA UYGULAMALARINA KARŞI TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ PERAKENDE SEKTÖRÜNDE MOBİL PAZARLAMA UYGULAMALARINA KARŞI TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Bihter Karagöz Yeni Yüzyıl Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Lojistik Programı, Topkapı, İstanbul. bihterkaragoz@gmail.com

Detaylı

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54 35 213 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 3, s.35-54 BİLGİ TOPLUMU OLMA YOLUNDA ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARI * Recep ÇAKIR 1 ÖZET Senem OKTAY 2 Bu çalışmanın

Detaylı

HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI İLE MARKA KONUMLANDIRILMASI

HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI İLE MARKA KONUMLANDIRILMASI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROĞRAMI (TEZSİZ) BİTİRME PROJESİ Danışman: Doç. Dr. ASLIHAN NASIR HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI İLE MARKA KONUMLANDIRILMASI MUSTAFA ÇELİK

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Bilgisayara İlişkin Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öğretmen Adaylarının Bilgisayara İlişkin Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı 1, s. 44 60, Yaz 2013 BARTIN - TÜRKİYE ISSN: 1308-7177 Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 2, Issue 1, p. 44-60, Summer 2013

Detaylı

İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır. TYYÇ - TAY ilişki tablosu için tıklayınız İİBF, İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Kuruluş İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 12 Ocak 2015

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 12 Ocak 2015 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 12 Ocak 2015 SOSYAL MEDYANIN TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Büşra OLGUN 1 ÖZET Günümüzde internet çok önemli bir yere

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrencilerinin Web 2.0 Araçlarını Kullanım Özellikleri

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrencilerinin Web 2.0 Araçlarını Kullanım Özellikleri Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrencilerinin Web 2.0 Araçlarını Kullanım Özellikleri Web 2.0 Usage Attributes of Students at the Hacettepe University Department of Information Management

Detaylı

A Survey Study on the Use of Internet and Social Networking of the Ege University Medical School Students and Doctors

A Survey Study on the Use of Internet and Social Networking of the Ege University Medical School Students and Doctors A Survey Study on the of the Ege University Medical School Students and Doctors Hulya Guler 1, Orhan Meral 1, Cetin Kose 2, Aslihan Teyin 1, Ender Senol 1, Aytac Kocak 1 1 Ege University, Faculty of Medicine,

Detaylı

KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri

KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri Prof. Dr. Arzu Tektaş Doç. Dr. E. Nur Özkan Günay Doç. Dr. Abdülmecit Karataş Yard.

Detaylı

Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi *

Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1799-1822 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.3.1734

Detaylı

İŞLETMELERİN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: BURDUR İLİ ÖRNEĞİ *

İŞLETMELERİN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: BURDUR İLİ ÖRNEĞİ * Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.2 s.187-206. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Fatma Büşra Atalay, Gökhan Barutcu, Anıl Öner Koçak, Emine Gül Taş, Irmak Üstündağ Danışman: Prof. Dr. Rengin Erdal ÖZET Genç nüfusun oldukça

Detaylı

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ELT 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri düzeydeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI

ULUSAL MESLEK STANDARDI ULUSAL MESLEK STANDARDI ÇEVİRMEN SEVİYE 6 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Çevirmen (Seviye 6). / /00 Meslek: ÇEVİRMEN Seviye: 6 I Referans Kodu: Standardı

Detaylı

KAMU KURUMLARININ BULUT BİLİŞİME HAZIRLIK DURUMU

KAMU KURUMLARININ BULUT BİLİŞİME HAZIRLIK DURUMU KAMU KURUMLARININ BULUT BİLİŞİME HAZIRLIK DURUMU ÇALIŞMA RAPORU - 5 M. RAŞİT ÖZDAŞ Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Ağustos 2014 ANKARA www.bilgitoplumu.gov.tr Bu çalışma Kalkınma Bakanlığı nın

Detaylı

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE EĞİTİM ARACI OLARAK BİLGİSAYARA KARŞI TUTUMLARI Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın

Detaylı

TÜRMOB 2014 ÇALIŞMA RAPORU TESMER. (Temel Eğitim ve Staj Merkezi

TÜRMOB 2014 ÇALIŞMA RAPORU TESMER. (Temel Eğitim ve Staj Merkezi TESMER (Temel Eğitim ve Staj Merkezi 1 TESMER YÖNETİM KURULU Merkez Başkanı Merkez Başkan Yardımcısı Merkez Sekreteri Merkez Saymanı Üye Üye Üye Nail SANLI Yücel AKDEMİR Rıfat T. NALBANTOĞLU Ali Rıza AKDORA

Detaylı

The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 Uluslararası Sosyal Ara tırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KADIN TÜKETİCİLERİN

Detaylı