PROJE YÖNETİMİ Akıl Haritaları, Sorun Çözme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROJE YÖNETİMİ Akıl Haritaları, Sorun Çözme"

Transkript

1 Neler Konuşacağız? PROJE YÖNETİMİ Akıl Haritaları, Sorun Çözme Murat ÜNVER Eğitmen, Danışman AYT, 07 / 08 Şubat 2013 Tanışma Tanımlar(1.Gün) Proje Yönetim Aşamaları(1. Gün) Yürütme ve Kontrol(1. Gün 2. Gün) Sorun Çözme Teknikleri(2. Gün) Proje Yönetiminde İletişimin Önemi(2. Gün) Proje Kapanışı(2. Gün) Değerlendirme, Kapanış, Sınav (2. Gün) 1 3 Murat ÜNVER 1969 Ankara doğumlu, hafızası zayıf, dobra, fazla açık Porland Porselen A.Ş. Genel Satış Müdürlüğü 2004 den bu yana eğitmen, danışman Şimdi de sizleri tanıyalım 4 5 Beynimiz Akıl Haritası Proje Proje Yönetimi Proje Üçgeni Tanımlar Küçük Bir Oyun Gözlerinizi kapatın Kırmızı parlak bir top düşünün Nasıl bir toptu o? 6 7 1

2 Kısaca Beynimiz Akıl Haritası Sağ / Sol Lop Kelimelerin çağrıştırdıkları Resimlerin uyandırdıkları Tony BUZAN- (Mind Map) Anahtar sözcük ve anahtar görüntüler kullanarak, bilgi saklama, düzenleme ve önem sırasına göre organize etme tekniğidir. Mesainin bitmesine 5, servilerin kalmasına 10 dakika var. Yöneticiniz sizi arıyor: «Murat Bey, bir sorunumuz konu var. Gelir var. misiniz?» Gelir misiniz?» 8 9 Akıl haritası(zihin haritası); Kişiseldir: Tekil yapılması gereken bir çalışmadır. Sizin duygu ve düşüncelerinizi yansıtır. Beyin fırtınası değil; beyninizin fırtınasıdır! Bir düşünce tekniğidir, Bir planlama aracıdır A4 kâğıdı yan yazacak gibi önünüze alın. Renkli kalemlerinizi hazırlayın: Böylece görsel duyunuzu artırmış olacaksınız Ana temayı kâğıdın merkezine yerleştirin. Bunu; çok iyi gözükmeyebilecekse de resimle ifade etmeye gayret gösterin. Hatırlayın ki resimler hayal gücünüzü tetikler Ana temadan yanlara, aşağı yukarı uzanan ve doğrusal olmayan kalın çizgiler çekin. Bu; gözünüze daha ilginç gelecek, daha kolay hatırlanacak Bu çizgileri; ana temaya sıkı sıkı bağlayın. Böylece en öncelikli ilişkileri daha kolay bulacaksınız Bu kollara ana temayla irintili birincil fikir, hayal ya da koşulları yazın. Yazarken; Yazınızla oynayın Ufak tefek figürler ekleyin Renkli kalemlerle yazın, Her birincil fikri, tali fikirlerle destekleyin

3 Aman Dikkat! Beynimiz aslında çok basit çalışıyor: Karmaşa yaratmaya çalışmayın Cümleler yerine tekil kelimeler kullanın, Şema yapmaktan kaçının: Amacınız akışı değil düşünceleri açığa çıkartmak. «Olmadı» demeyin, olmuştur: Beğenmediğiniz şey; akıl haritanız değil, düşünceleriniz ve çağrışımlarınız olabilir 14 Faydaları: Az kâğıtla çok not tutacaksınız, Kavramlar arasındaki daha önce fark etmediğiniz ilişkilerle tanışacaksınız, Beyninizin her iki lopunu da kullanacak, daha yaratıcı olacaksınız, Üzerinden uzun zaman geçse de notlarınızı kolayca hatırlayacaksınız, Daha etkin ve amaca yönelik plan yapabileceksiniz. 15 Akıl Haritası Uygulama «Türkiye de düşük sportif başarı» hakkında akıl haritanızı çiziniz TDK, İsim Fr. Proje Değişik alanlarda önceden plan ve programa alınmış, maliyeti hesaplanmış, kurum ve kuruluşların yönetim organları tarafından onaylanmış, kısa ve uzun vadeye bağlanarak özel kurum veya devlet adına gerçekleştirilmesi kabul edilmiş bilimsel çalışma tasarısı Gerçekleştirilmesi istenen tasarı Proje; «Farklı veya benzersiz bir ürün, hizmet ya da sistem oluşturma» amacı, bu amaca ulaşmak için ölçülebilir hedefleri, belli bir başlangıç ve bitiş noktası olan, sınırlı kaynaklar kullanmayı gerektiren, geçici olarak organize edilmiş faaliyetler bütünüdür

4 Proje; Proje; Nitel ve nicel hedeflerle tanımlanabilen faydalı bir değişim; kendine has bir kapsam ve özniteliği olan bir iş yoluyla, insan, malzeme ve mali kaynakların yeni bir yaklaşımla ele alınmasıyla, zaman ve maliyet kısıtlarının gereklerini de gözeterek yerine getiren girişimdir. Projeyi günlük işlerinizden farklı yapan özellikler nelerdir? Zaman Kısıtı Bütçe Kısıtı Proje Yönetimi 1/2 Projenin tanımlanmasını, kategorize edilmesini ve gerçekleştirmesini sağlamaya yönelik gerekli tüm araç ve tekniklerin bir arada kullanılmasına yönelik çalışma bütünüdür. Proje Yönetimi 2/2 Proje için tanımlanan; Hedef Maliyet Zaman Kalite ve Tatmini sağlayacak şekilde, insanî ve maddî kaynakları yönetme ve koordine etme sanatıdır Proje Üçgeni Proje Üçgeni Projenin üç temel unsuru olan Kapsam, Zaman ve Maliyetin birbirleriyle ilişkilerini bütünleşik anlamak ve anlatmak maksadıyla kullanılan bir sembolik alan tanımlamasıdır. Projenin faydaları üçgen alanı olarak mütalaa delirse: Süre Kapsam Sabit tutulur Kapsam Sabit tutulur ve süre azaltılırsa; ve maliyet azaltılırsa; maliyet Kapsam artar artarsa; süre ve süre maliyet artar artar Maliyet Kapsam

5 Proje Yaşam Döngüsü Proje Yönetim Aşamaları(PYA) Fikir Geliştirme, Başlatma Planlama Yürütme Kontrol Sonuçlandırma Projenin; Tanımlanması Planlanması Yürütülme ve Kontrol Edilmesi Sona Erdirmesi ni kapsayan işleyiş bütünüdür Plan Revizyonu PYA Projenin Tanımlanması 5N1K cevapları verilmeli: Neden yapılacak Ne yapılacak Ne Zaman yapılacak Nasıl yapılacak Nerede yapılacak Kim yapacak Mevcut durum analizi 4: Mevcut durum analizi analizi: - 5: 3: 2: 4 : BİZ Tanımı Proje Bu Kurumsal Saptanan Belirlenen faaliyetlerin için BİZ eksikliklerin Misyon amaçlara tespit gerçekleşmesi ve edildikten uygun Vizyon giderilmesi, ışığında; sonra Zamanlama, amaç ve şekli tanımlı proje ve 1. arzulanan tanımlanan Eksiklikler yönetilmesi ekibinin gelişmelerin faaliyetlerin neler? kurulması için en uygun sağlanması ve yapılması iç yer görev bu faaliyetler için gerekli kaynaklar paylaşımları ve 2. için Geliştirilmesi mecra neler en doğru neresi? yapılmalı? zaman gerekenler ne zaman? neler? Bütçe, İnsan ve Zaman neler? PYA Projenin Tanımlanması Projenize başarı aşısı: Mantıksal Çerçeve: Yapılması düşünülen eylemler, alınması planlanan ekipman ya da hizmetler projenin kapsam, konu, amacıyla ve hatta sürdürülebilirliği ile ne denli ilişkili? Proje üçgenini hatırlayınız PYA Projenin Tanımlanması Mantıksal Çerçeve; Amaçlar Sorunlar Sonuçlar Amaçlar Etkinlikler Sonuçlar Araçlar Etkinlikler Maliyet Araçlar arasındaki ilişkiyi kurar, gözetir. PYA Planlama Zamanlama: İş Akışı, süreçler Ağ Çizelgeleri, PERT(Project Evaluation and Review Technique) Diyagramı GANTT Şeması Personel Bütçe

6 PYA Ağ Çizelgeleri Şebeke diyagramı olarak da bilinir. Proje süresince yapılacak işlerin birbirleriyle ilişkisini de gösteren iş akış şeması gibidir. Birbiri ile başlangıç / bitişi ilişkili faaliyetler Kimi işlerden bağımsız, kimilerine bağımlı işlemler Gerçek İşler PYA Ağ Çizelgeleri Zaman ve para harcayan işler Yapay İşlemler Sadece zaman harcayan işlemler Kukla İşler Ne zaman ne de kaynak harcayan işler... Kukla işlemlerin olduğu hatta, «bolluk» vardır PYA Ağ Çizelgeleri Her düğüm noktası(bir işin sonu, başka birinin başı olan noktalar) numaralandırılır: (0, 1, 2, ) Düğüm noktaları; soldan sağa kronolojik olarak verilir. PYA Ağ Çizelgeleri Herhangi bir iş; kendinden önce başlayan bir işin bir kısmına bağlı ise; araya kukla düğüm noktaları konulur. A1 A PYA Ağ Çizelgeleri Bütün düğüm noktaları, şebeke diyagramının başlangıç ve bitiş düğüm noktalarına bağlanmalıdır PYA Ağ Çizelgeleri Ana şebekede bir okla gösterilen bir işlemin detay işlemleri kapalı bir diyagram meydana getirmeli ve ilgili işlemin başlangıç ve bitiş düğüm noktalarına bağlanmalıdır. A3 A7 A1 A2 A4 A5 A8 A6 A

7 PYA GANTT PYA GANTT Proje işlem adımları belirlenir. İşlemler birbirinden farklı ve ayrıntı seviyeleri yaklaşık eşit olmalıdır. Projenin planlandığı şekilde ilerleyip ilerlemediği izlenir MsOffice Project PYA Planlama: İK PYA Planlama: İK Proje Örgütlenmesi, İK Proje Ekibinin oluşturulması, Rutinler, proje görevleri Yetkinlik «Ekip» Görev dağılımı, Motivasyon Hatırlayınız ki; Performans = Yetenek x Motivasyon x Eğitim PYA - Yürütme ve Kontrol(YK). En uzun aşama Her düğümün kendi içinde izlenmesi, Uygunluk ve doğruluk teyidi, Düğüm sonlarında değerlendirme ve raporlama, Proje planına bağlılık teyidi, Her aşamada geri bildirim. PYA - Yürütme ve Kontrol(YK). Her faaliyet için; Kontrol listeleri Prosedür ve talimatlar Kalite Proje hayat döngüsü Plan Revizyonu

8 TDK, İsim - Fr PYA - Risk Zarara uğrama tehlikesi, riziko PYA - Riskler Proje süresince doğabilecek sapmaları öngörmek Tecrübenizi kullanın Risk kaynaklarını belirleyin Risk / Sapma payları koymak Bütçe Süre: (T k +4T o +T i )/6 Teknoloji güzel ama İK Sorun PYA YK- Sorunlar ve Çözümler TDK, İsim Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele, problem Sıkıntı veren durum, dert Kontrol Tanıla Problem Çözme Çevrimi Analiz Et Uygula Tasarla Planla PYA YK- Sorunlar ve Çözümler PYA YK- Sorunlar ve Çözümler Akıl Haritaları Balık kılçığı(sebep/sonuç diyagramı): Grupla yapılır, Beyin fırtınası, Sadece metin kullanılır, Tüm ekip üyeleri probleme vakıf, Sorun(Hedef / Ana başlık) sağ/sol başa yazılır, Ana faktör/fikirler orta çizginin altına ve üstüne sıralanır. Bir düzene ihtiyaç yoktur, neden/çözüm öneren kişi, hangi ana madde için fikir verdiğini beyan eder. Tali faktör/fikirlerle beslenir Malzeme Metot Eğiticiler Türkiye de düşük sportif başarı 48 Çevre İnsan 49 8

9 PYA YK- Sorunlar ve Çözümler Temel kılçıklar: 7M(8M) Man İnsan Machine Makine Medium Ortam / Mecra / Çevre Material Malzeme Method Metot Management Yönetim Measurability Ölçülebilirlik Money Maddi Kaynak 50 PYA YK- Sorunlar ve Çözümler ÖLÇÜLEBİLİRLİK Katı disiplin Çok ağır spor programı Gevşek tavırlar sergilenmesi MALZEME Metodlar Uygun olmayan hava koşulları Çevre Malzemeler Uygun olmayan Metodsuzluk Metodsuzluk spor kıyafeti Uygun Ödül-ceza olmayan spor kullanmama Mlz. k Zaman sınırlaması Tesis altında ezilmek yetersizliği YÖNETİM MAKİNE Uygun olmayan spor alanı YÖNTEM Beslenme yetersizliği İsteksizlik İnsan İNSAN Eğiticiler Gönülsüz Eğitici Kötü Yetersizlik Uykusuzluk Yorgunluk alışkanlıklar ÇEVRE/ORTAM Eğitici eğitiminin yetersizliği Bilgisiz / Yetersiz Eğitici Yeni personel SONUÇ (SORUN) DÜŞÜK SPOR BAŞARISI VAR 51 PYA YK- Sorunlar ve Çözümler PYA YK- Sorunlar ve Çözümler başlangıç Akış Diyagramı Sorun karşısında; evet/hayır durumlarında yapılması gereken faaliyetler tanımlanarak sonuca gitmeyi hedefler faaliyet karar bitiş Proje Yönetimi ve İletişim(PYİ) Kişiler Arası İletişim Etkin dinleme Doğru yazma Güncel olarak paylaşımda olmalı: Proje ekibinin iletişim bilgileri Tedarikçi ve dış uzmanların iletişim bilgileri Düğüm noktaları için onay makam(lar)ı Geri bildirim PYİ Kurum İçi İletişim Standart formlar ve rapor şablonları Dönemsel raporlar, ilerleme raporları, Periyodik toplantılar(genelde haftalık), Teknolojik alt yapı Proje; bir ekip işidir. Tek kişinin rol alacağı bir işler dizisi proje değildir

10 Açıklık, Dürüstlük, Güven Açıklık, Dürüstlük, Güven PYİ - Ekip Başarısının «A B C» si Güven Açıklık ve dürüstlük Katılım ve işbirliği Güven; insan ilişkilerinin temelidir. Kendine Güven GÜVEN Başkalarına Güven Başkalarının Kişiye Güveni Savunucu İletişim: Çözüm yönünde tartışmalar olmaz. Dediğini yaptırma ve otoriter tavır gözlemlenir. Savunucu İletişim: Galip- Mağlup, Mağlup-Mağlup Düşük İşbirliği Saygılı İletişim: Tavize Dayalı İlişki Saygılı İletişim: Doğru olmadığını biliyorum ama şimdi söylemeyeyim. Savunucu İletişim: Galip-Mağlup, Mağlup-Mağlup Düşük İşbirliği

11 Açıklık, Dürüstlük, Güven PYİ - Ekip Başarısının «A B C» si Sinerjik İletişim: Yüzleşme, Uzlaşma, Galip-Galip İlişkisi. Saygılı İletişim: Tavize Dayalı İlişki Sinerjik İletişim: Uzlaşma ve fikir alış-verişi vardır. Amaç haklı çıkmaya çabalamak değil, işi geliştirmektir. Savunucu İletişim: Galip-Mağlup, Mağlup-Mağlup Düşük İşbirliği PYA - Proje Kapanışı Proje sonu sunumu: Plan vs Aksiyon, Bütçe ve nakit akışı, Zaman planlaması, Amaçlar vs Sonuçlar / Çıktılar, Tablolar, resimler, videolar. PYA - Proje Kapanışı Sonuç Raporu: Projenin yola çıkış nedenleri, Hedefe ulaşıldı mı? Hedefte değişiklik yapıldı mı? Proje süresince hangi revizyonlar yapıldı? Bütçe, süreç ve/veya sonuca dair sapmalar(-/+) ve nedenleri? Organizasyonun etkinliği ve iletişimiyle ilgili yorumlar Çıkarılan dersler Görsel materyaller Teşekkürler. Mart 2013 de Görüşmek üzere Murat ÜNVER Eğitmen, Danışman 08 Şubat

SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE SORUN ÇÖZME TEKNİKLERİ. Dr. F.Zehra ÖZKAN MPM Teknik Müşaviri

SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE SORUN ÇÖZME TEKNİKLERİ. Dr. F.Zehra ÖZKAN MPM Teknik Müşaviri SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE SORUN ÇÖZME TEKNİKLERİ Dr. F.Zehra ÖZKAN MPM Teknik Müşaviri 1 SÜREÇ YÖNETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ Klasik yönetim Neo-klasik yönetim Sistem yak.- Durumsallık yak. Yeni yaklaşım, kavram

Detaylı

A project implemented by. This project is funded for Innovation and Change in Turkey. ITC-ILO and DeLeeuw International

A project implemented by. This project is funded for Innovation and Change in Turkey. ITC-ILO and DeLeeuw International TEBRİKLER!!! Hibe Faydalanıcıları a a için Hibe Projesi Uygulama, İzleme ve Satın Alma Eğitimi 04-08 08 Aralık 2006 11-1515 Aralık 2006 Tanışma Sizi tanıyalım Hoşgeldiniz!!! Proje / İş tecrübeniz / Varsa

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ PLANLAMA

BİLGİSAYAR DESTEKLİ PLANLAMA İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi İnşaat Yönetimi Eğitim Semineri Serisi Harbiye BİLGİSAYAR DESTEKLİ PLANLAMA Hazırlayan : Dr. Murat KURUOĞLU İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Anabilim Dalı

Detaylı

PROJE GELİŞTİRME. Sorun. Analizi. Mantıksal Çerçeve. Paydaş. Analizi. Faaliyet Planlaması ve. Hedef. Analizi. Bütçe. Strateji.

PROJE GELİŞTİRME. Sorun. Analizi. Mantıksal Çerçeve. Paydaş. Analizi. Faaliyet Planlaması ve. Hedef. Analizi. Bütçe. Strateji. Strateji Analizi Hedef Analizi Faaliyet Planlaması ve Bütçe Paydaş Analizi Sorun Analizi Mantıksal Çerçeve PROJE GELİŞTİRME ANALİZ AŞAMASI PLANLAMA AŞAMASI sorunların belirlenmesi ve aralarında neden-sonuç

Detaylı

IRFO VE DESTEKLEME TAKOG

IRFO VE DESTEKLEME TAKOG IRFO VE DESTEKLEME TAKOG TARIMSAL AMAÇLI KOOPERAT FLER ORTAK G R M LTARIM REFORMU UYGU AMA PROJES YETK L ORTAK Proje Planlama ve Proje Hazırlama Eğitimi Ders Notları IRFO ÇİFTÇİ ÖRGÜTLERİNİN KURUMSAL GÜÇLENDİRİLMESİ

Detaylı

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için 1 Gensis Kalite Yönetim Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri San.Tic. Ltd. Şti., reel ve kamu sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara Yönetim Sistemleri,

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ Nisan 2014 TUĞÇE SÖĞÜT, PMP GÜNDEM PMI ve PMI TR hakkında kısa bir bilgilendirme Proje Yönetimine Giriş Proje Yönetimi Süreçleri Proje Yönetimi Bilgi Alanları Project Management

Detaylı

BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE YÖNETĐMĐ ve BAŞARI KOŞULLARI

BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE YÖNETĐMĐ ve BAŞARI KOŞULLARI T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE YÖNETĐMĐ ve BAŞARI KOŞULLARI Yüksek Lisans Tezi Nuray ESATOĞLU Ankara-2010 T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL

Detaylı

E Ğ İ T İ M P R O G R A M L A R I

E Ğ İ T İ M P R O G R A M L A R I E Ğ İ T İ M P R O G R A M L A R I Eğitim ve Gelişim Hizmetlerindeki FARKIMIZ!.. Sistema, Türkiye pazarında, Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri Profesyonellerine odaklanmış ilk eğitim kurumudur. Sistema

Detaylı

PROJE DÖNGÜ YÖNETİMİ & MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI

PROJE DÖNGÜ YÖNETİMİ & MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI PROJE DÖNGÜ YÖNETİMİ & MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI İÇERİK 1. Proje Nedir? 2. Proje Döngü Yönetimi 3. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı 1. Mevcut durum Analizi 2. Paydaş Analizi 3. Sorun Analizi 4. Hedef Analizi

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ Öğr. Gör. Berivan POLAT

PROJE YÖNETİMİ Öğr. Gör. Berivan POLAT PROJE YÖNETİMİ Öğr. Gör. Berivan POLAT Kaynaklar: Prof.Dr.Oktay GÜVEMLİ, Yatırım projelerinin düzenlenmesi ve değerlendirilmesi, Bilim teknik, 4.baskı Hava Kuvvetleri III.Hava Ġkmal Bakım Merkezi Komutanlığı

Detaylı

İLERİ ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI (APQP)

İLERİ ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI (APQP) İLERİ ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI (APQP) Bu el kitabının amacı tedarikçilere İleri Ürün Kalite Planlaması ve Kontrol Planı hakkında gerekli bilgileri sağlamaktır. Bu kapsamda müşteri ihtiyaç ve beklentilerini

Detaylı

Proje Döngüsü Yönetimi

Proje Döngüsü Yönetimi ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2011 yılı Proje Hazırlama Eğitim Programları ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI Proje Döngüsü Yönetimi 1 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ Sihirli kelime: Müdahale PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ Daha da sihirlisi:

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ GENEL BİLGİLENDİRME

PROJE YÖNETİMİ GENEL BİLGİLENDİRME PROJE YÖNETİMİ GENEL BİLGİLENDİRME İpek KOSTAK İLERİAK Çevre Mühendisi - Yönetim Danışmanı ÇEVRE Mühendisliği - Yönetim ve Proje Danışmanlığı IPC ÇEVRE MÜH. MÜŞ. ve DAN. HİZM. San. Ve Tic. Ltd. Şti 1570

Detaylı

Başarı ve Çaba: Yaptığı işte daima başarılı olmayı hedefler ve bu doğrultuda gereken her türlü çabayı gösterir.

Başarı ve Çaba: Yaptığı işte daima başarılı olmayı hedefler ve bu doğrultuda gereken her türlü çabayı gösterir. YETKİNLİKLER TEMEL YETKİNLİKLER Başarı ve Çaba: Yaptığı işte daima başarılı olmayı hedefler ve bu doğrultuda gereken her türlü çabayı gösterir. Bilgi Paylaşımı: İşe yönelik olarak edindiği bilgileri çalışma

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ LLP LDV YENİLİK TRANSFERİ PROJESİ KAPSAMINDA TRANSFER EDİLEN PROJE YÖNETİMİ MÜFREDATI

AVRUPA BİRLİĞİ LLP LDV YENİLİK TRANSFERİ PROJESİ KAPSAMINDA TRANSFER EDİLEN PROJE YÖNETİMİ MÜFREDATI AVRUPA BİRLİĞİ LLP LDV YENİLİK TRANSFERİ PROJESİ KAPSAMINDA TRANSFER EDİLEN PROJE YÖNETİMİ MÜFREDATI (REFERANS NO: DE/11/LLP-LdV/TOI/147402/2011-1-DE2-LEO05-08032) Proje Yönetimi Meslek (Teknik) Okullar

Detaylı

Ömer AKGÜL PROJE YÖNETİMİ. Proje Nedir? Proje Çeşitleri PROJE TANIMI. eğitim içeriği:

Ömer AKGÜL PROJE YÖNETİMİ. Proje Nedir? Proje Çeşitleri PROJE TANIMI. eğitim içeriği: Ömer AKGÜL Uzm. Psikolojik Danışman PROJE YÖNETİMİ ve FAALİYET PROJELENDİRME Sakarya Üniversitesi 2012 Marmara Üniversitesi 2007 İstanbul Üniversitesi 2002 Kim Psikoloji Kariyer İstihdam Eğitim Ruh Sağlığı

Detaylı

Fırtına Değişim Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı. Eğitim Programları ve Danışmanlık Hizmetleri

Fırtına Değişim Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı. Eğitim Programları ve Danışmanlık Hizmetleri Fırtına Değişim Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Eğitim Programları ve Danışmanlık Hizmetleri HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Fırtına Değişim; Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı alanlarında Efsun Fırtına nın 22 yıllık

Detaylı

Altıncı Seminer. Standart 3: Planlama ve Yönetim. Standart 4: Işbirliği ve Etkileşimi

Altıncı Seminer. Standart 3: Planlama ve Yönetim. Standart 4: Işbirliği ve Etkileşimi Altıncı Seminer Proje Yönetimi Altıncı Seminer Okul müdürleri projesi bazı profesyonel pratik adreslere yön vermektedir. Seminer aşağıda belirtilen konularıyla doğrudan 3. ve 4. Standarlara yön göstermektedir:

Detaylı

Biymed. Eğitimlerimiz. Eğitim ve Danışmanlık. Bilgi Yönetimi Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık. Biymed Eğitim

Biymed. Eğitimlerimiz. Eğitim ve Danışmanlık. Bilgi Yönetimi Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık. Biymed Eğitim Eğitimlerimiz Bilgi Yönetimi Mühendislik BiYMED BiYMED Danışmanlık, uzman kadrosu ile danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri sağlar. BiYMED Danışmanlık, müşterilerine hizmet almak istedikleri alanlarda

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yalova, 2015 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİSİNE İLİŞKİN YÖNERGE Yürürlük Tarihi / /2015 26/05/2015 Revizyon

Detaylı

İşletmelerde Problem Çözme Teknikleri

İşletmelerde Problem Çözme Teknikleri İşletmelerde Problem Çözme Teknikleri Levent VURGUN Yrd.Doç.Dr. Örgütlerde Sorun Çözme Yaklaşımları Örgütsel etkinliği sağlayan politika ve uygulamalar, çoğu kez bireysel ihtiyaçları karşılayamamakta,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

KURUMSAL ORGANİZASYON, KURUM KÜLTÜRÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve YÖNETİŞİMİ SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ 2015

KURUMSAL ORGANİZASYON, KURUM KÜLTÜRÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve YÖNETİŞİMİ SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ 2015 KURUMSAL ORGANİZASYON, KURUM KÜLTÜRÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve YÖNETİŞİMİ SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ Yönetsel gelişmelerin

Detaylı

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya,2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı

Detaylı

TÜBİTAK-Akademik Ar-Ge Destek Programları Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısı Proje Eğitimi-1

TÜBİTAK-Akademik Ar-Ge Destek Programları Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısı Proje Eğitimi-1 TÜBİTAK-Akademik Ar-Ge Destek Programları Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısı Proje Eğitimi-1 İçerik 1) Bilimsel proje niçin yapılır? 2) Proje nedir? 3) Ar-Ge nedir? 4) Yenilik (innovasyon) nedir? 5) Araştırma

Detaylı

HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ

HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ A-1. TKY ve Araçları Rehberliği A-2. EFQM Mükemmellik Modeli Rehberliği A-3. Yönetim Sistemleri Kurma Çalışmaları (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, ISO 10002, SA 8000)

Detaylı

PROGRAM KOORDİNATÖRÜ HAZIRLAYAN VE SUNAN

PROGRAM KOORDİNATÖRÜ HAZIRLAYAN VE SUNAN 1 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI PROGRAM KOORDİNATÖRÜ HAZIRLAYAN VE SUNAN EmrullahKARDEŞ Strateji GeliştirmeBaşkanı Dr.ZekeriyaSEVİM StratejikPlanlama DaireBaşkanı 2 PROJE SÜRECİ YÖNETİMİ (Project Cycle

Detaylı

İÇ KONTROL ÇALIŞMALARI UYGULAMA REHBERİ

İÇ KONTROL ÇALIŞMALARI UYGULAMA REHBERİ İÇ KONTROL ÇALIŞMALARI UYGULAMA REHBERİ 1 1-Çukurova Üniversitesi İç Kontrol Ekibinin Yürüteceği Faaliyetler... 3 1.1. Süreç Hiyerarşisinin Oluşturulması... 3 1.2. Süreçlerin Üniversite Kontrol Sorumlularına

Detaylı

Eğitim Konusu : Makine Mühendisi & TQM. Eğitim Uzmanı Yönetim Sistemleri Uzmanı, QMS.Baş Denetçi

Eğitim Konusu : Makine Mühendisi & TQM. Eğitim Uzmanı Yönetim Sistemleri Uzmanı, QMS.Baş Denetçi KALDER İzmir Şubesi EĞİTİM SEMİNERLERİ Eğitim Konusu : ÜRETİM PLANLAMA ve STOK YöNETiMi EĞiTiMi Eğitimin Tarihi : 27-01- 2010 Eğitim Yeri : Ege İhracatçı Birlikleri Eğitim Salonu, Alsancak - İZMİR Eğitmen

Detaylı