T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF GÜZ YARIYILI BUS 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I ( 3-0-3) AKTS 7 Ders, işletmelerde yönetimin temelleri, pazarlama, finans, üretim ve hizmet gibi belli başlı işletme fonksiyonları, kurumsallaşma ve uluslararası faaliyetler gibi temel işletme konuları hakkında öğrencilere genel bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir. Bu derste öğrencilere; işletme türleri, işletmelerin temel faaliyetleri ve fonksiyonları ve tüm işletme konuları hakkında genel bir bakış açısı kazandırılacaktır. ECO 101 İKTİSATA GİRİŞ (3-0-3) AKTS 5 Dersin amacı, öğrencilere mikro iktisat alanında, başlangıç düzeyindeki temel bilgileri vermek ve ileride kullanacakları iktisadi uygulamalar için aşinalık oluşturmaktır. Bu ders, öğrencilere mikroiktisat dalındaki temel bilgileri öğretmeyi amaçlayan bir giriş dersidir. Ele alınan konular arasında iktisadın temel prensipleri, arz-talep uygulamaları ve hükümet politkalarının etkileri, esneklik gibi bölümler bulunmaktadır. MATH MATEMATİK I (3-2-4) AKTS 9 Ders kapmsanında fonksiyonlar ve özellikleri: trigonometrik fonksiyonlar (sinus, kosinus, tanjant, kotanjant, temel trigonometrik formülleri, kutupsal koordinatlar, ters trigonometrik fonksiyonlar, üstel ve logaritma fonksiyonlari ve ozellikleri, limit, süreklilik, türev, türevin uygulamaları, eğri çizimi, optimizasyon problemleri işlenecektir. YDL 103 İNGİLİZCE I (3-0-3) AKTS 4 Dersin amacı öğrencilerin ingilizce işletme yönetiminde, akademik yazma becerilerini ve işletme yönetimi metotolojisini gelişmesini sağlamaktır. BIM 153 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ I (1-2-2) AKTS 3 Bu dersin amacı öğrencilerin bilgisayarın donanım ve yazılım parçalarını öğrenmesini ve MS office word programlarını kavrayarak kullabilir düzeye gelmesini sağlamaktır. TUR 101 TÜRK DİLİ I (2-0-2) AKTS 2 Türk dilinin özelliklerini, işleyiş kurallarını sezdirmek, örnekleriyle göstermek; Öğrencilerin yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla sözvarlığını geliştirmek; yazım (imlâ) kurallarına uyma, noktalama işaretlerini yerli yerinde kullanma alışkanlığı kazandırmak; kitap okuma alışkanlığı edindirmek; bilimsel, eleştirel, sorgulayıcı, yorumlayıcı, yaratıcı, yapıcı düşünme alışkanlığı kazandırmak bu dersin temel amaçlarıdır. BİRİNCİ YIL BAHAR YARIYILI BUS 102 İŞLETMEYE GİRİŞ II ( 3-0-3) AKTS 7 Ders, işletmelerde yönetimin temelleri, pazarlama, finans, üretim ve hizmet gibi belli başlı işletme fonksiyonları, kurumsallaşma ve uluslararası faaliyetler gibi temel işletme konuları hakkında öğrencilere genel bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir. Bu derste öğrencilere; işletme türleri, işletmelerin temel faaliyetleri ve fonksiyonları ve tüm işletme konuları hakkında genel bir bakış açısı kazandırılacaktır. ECO 102 İKTİSADA GİRİŞ II (3-0-3) AKTS 5 Bu ders, öğrencilere makroekonomi dalındaki temel bilgileri öğretmeyi amaçlayan bir giriş dersidir. Ele alınan konular arasında milli gelir, toplam talep, toplam arz, uzun dönemde para ve fiyat seviyesi, enflasyon ve işsizlik ilişkisi yer almaktadır. MATH MATEMATİK II (3-2-4) AKTS 9 Bu ders kapsamında Riemann integrali, yerine koyma methodu ve kısmi integrasyon methodu, eğriler arasinda kalan alan ve hacim, trigonometrik integraller, rasyonel fonksiyonlarin integralleri, genelleştrilmiş integraller, adi diferansiyel denklemler ait konular işlenmektedir. YDL 104 İNGİLİZCE II (3-0-3) AKTS 4 Dersin amacı öğrencilerin ingilizce işletme yönetiminde, akademik yazma becerilerini ve işletme yönetimi metotolojisini gelişmesini sağlamaktır.

2 BIM 154 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (1-2-2) AKTS 3 Bu ders Ms Office programlarını tanıma, formüllerle işlem yapma ve ileri seviyede programı kullanabilme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. TUR 102 TÜRK DİLİ II (2-0-2) AKTS 2 Türk dilinin özelliklerini, işleyiş kurallarını sezdirmek, örnekleriyle göstermek; Öğrencilerin yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla sözvarlığını geliştirmek; yazım (imlâ) kurallarına uyma, noktalama işaretlerini yerli yerinde kullanma alışkanlığı kazandırmak; kitap okuma alışkanlığı edindirmek; bilimsel, eleştirel, sorgulayıcı, yorumlayıcı, yaratıcı, yapıcı düşünme alışkanlığı kazandırma bu dersin temel amaçlarıdır. İKİNCİ YIL GÜZ YARIYILI BUS 201 MUHASEBENİN İLKELERİ I ( 3-0-3) AKTS 8 Bu dersin temel amacı, muhasebenin iş dünyasındaki önemini vurgulamak, öğrencilere ticari işlemlerin muhasebeleştirilmesi için gerekli altyapıyı sağlamak ve muhasebe kavramlarının finansal rapor hazırlama sürecindeki uygulamalarını göstermektir. Dersin tamamlanmasıyla birlikte, muhasebenin amacı anlaşılacak, kavramların ve kuralların uygulamaları üzerinden geçilmiş olacak, ticari işlemlerin muhasebeleştirme prosedürleri öğrenilecek, yönetim kararları için finansal veritabanı oluşturulması ve rapor hazırlama yöntemleri gösterilmiş olacaktır. BUS 211 İSTATİSTİK I (3-0-3) AKTS 8 Dersin amacı, öğrencilere iş dünyasında faydalı olabilecek istatistiki araçlar hakkında genel bir anlayış sağlamaktır. Dersin ana odak noktası ise, ileri düzey istatistiki analizler için temel oluşturan ana istatistiksel kavramların anlaşılmasıdır. ECO 201 İKTİSAT TEORİSİ I ( 3-0-3) AKTS 6 Dersin amacı, mikro iktisadın analitik yapısını incelemek ve bu derste gösterilecek olan yeni mikro iktisat kavramlarını, bilgilendirici örneklerle zenginleştirerek, hem sözlü hem de sayısal olarak öğrencilere sunmaktır. Ders kampamında arz, talep ve denge konuları giriş seviyesinden daha detaylı bir şekilde ele alınacak olup, tüketici ve üretici davranışları, üretim ve maliyeti, rekabet, üretim faktörleri, emek, risk ve iktisat bilimindeki belirsizlik durumları öğrencilere sunulacaktır. BUS 221 YÖNETİM BİLİMİNE GİRİŞ (3-0-3) AKTS 6 Bu ders öğrencilere yönetimin evrimsel değişimini, yönetim teorilerini, ve uygulamalarını öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu ders, modern yönetim ve tarihi, güncel yönetim düşüncesi, modern yönetim zorlukları, kurumsal sosyal sorumluluk, iş ahlakı, farklılıkların yönetimi, küresel alanda yönetim, yönetimin fonksiyonları, planlamanın, örgütlemenin, liderlik etmenin ve kontrol etmenin prensipleri ve yönetimin fonksiyonları ile ilgili konuları kapsamaktadır. ATA ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2-0-2) AKTS 2 Bu ders kapsamında Osmanlı Devleti'nin parçalanması, Kurtuluş Savaşı tarihi, Cumhuriyetin ilanı, Türk devrimini hazırlayan nedenler ve döneminin dış ilişkileri incelenecek, Atatürk ilkelerinin çağdaş Türkiye'yi oluşturmada oynadığı rol ve toplumsal yansımaları irdelenip cemaat anlayışından birey anlayışına geçiş sürecinin aşamaları görülecektir. İKİNCİ YIL BAHAR YARIYILI BUS 202 MUHASEBENİN İLKELERİ ( 3-0-3) AKTS 8 Dersin amaçları arasında, öğrencilerin farklı yapıdaki şirketler hakkında bilgilendirilmesi, farklı şirket tüzel kişilik çeşitlerinin finansal raporlara ve firmaların sermaye yapılarına olan etkilerinin incelenmesi, ilgili mevzuatın ve muhasebe kurallarının firma hesaplarının şekil ve sunumlarına getirdiği gerekliliklerinin anlaşılması yer almaktadır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, ortaklıkların ve halka açık firmaların finansal raporlarını hazırlayabilecek, farklı muhasebe kavramlarının uygulanmasında gerekli düzeltmeleri yapabilecek, yıllık raporlardan firmanın finansal varlığını değerlendirebilecek aynı zamanda firmanın performansının nedenlerini tespit edebilecek, farklı muhasebe politikalarına sahip firmalar için gerekli düzeltmeleri belirleyebilecek, ürünlerin maliyetlerini tespit edebilecek ve kısa vadeli kararların alınmasında finansal bilgileri kullanabilecektir. BUS 212 İSTATİSTİK II (3-0-3) AKTS 8 Bu dersin amacı, öğrencilere iş hayatında karşılaşılan problemler karşısında kullanılabilecek istatistiki araçları göstermektir. Ders kapsamında öğrenilmiş olan istatistiki kavramlar ve yöntemler üzerine hipotez testi, varyans analizi, en küçük kareler yöntemi, basit regresyon ve korelasyon testi konuları işlenecektir. ECO 202 İKTİSAT TEORİSİ II ( 3-0-3) AKTS 6 Bu ders makro düzeydeki temel kavramların öğrencilere aktarılmasını amaçlamaktadır. Ders kapsamında parasal ve mali politikaları belirleyen kısa dönemli ekonomik dalgalanmalar, işsizliğin doğal oranı, hükümet borcu, para arzı ve para talebi, açık ekonomi konuları işlenecektir.

3 BUS 222 PAZARLAMAYA GİRİŞ (3-0-3) AKTS 6 Pazarlama, işletmenin temel işlevlerinden birisi olarak ele alınır. Öğrencilere temel pazarlama kavramlarını öğretmeyi amaçlar. Bu kapsamda, pazarlama kavramı, pazarlama sistemi, fiyatlandırma, ürün, dağıtım kanalları, tutundurma faaliyetleri, pazarlama araştırması, pazar bölümlemesi ve pazar analizi konuları incelenir. ATA ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (2-0-2) AKTS 2 Atatürk İnkılâp ve ilkeleri doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli ahlaki insani manevi ve kültürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın şeref ve şeref ve mutluluğunu duyan, toplum yararını kişisel çıkarının üstünde tutarak aile ülke millet sevgisiyle dolu Türkiye cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen bunları davranış haline getiren, hür ve bilimsel düşünce gücüne geniş bir dünya görüşüne sahip insan haklarına saygılı, beden zihin ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde yetişmiş ilgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek aynı zamanda kendi geçim ve mutluluğunu bir mesleğin bilgi beceri davranış ve genel kültürüne sahip vatandaşlar olarak yetiştirmektir. ÜÇÜNCÜ YIL GÜZ YARIYILI BUS 301 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (3-0-3) AKTS 5 Bu ders öğrencilerin, kuruluşların insan kaynakları yönetimi uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır. Ders kapsamnında İKY politikaları, işe alma ve seçim, organizasyonel çıkış, performans yönetimi, kariyer, eğitim ve geliştirme, iş tasarımı ve ödül ile ilgili uygulamaları içerir. İKY ile ilişkisi bağlamında çalışan ilişkileri ve eşit fırsatlar konuları irdelenecektir. BUS 311 FİNANSAL YÖNETİM I (3-0-3) AKTS 5 Bu ders para politikasının oluşturulması, yürütülmesi ve etkililiği, para ve para piyasası gibi temel konuların anlatılmasını amaçlamaktadır. Para ve kredi kavramlarının açıklanması, niteliklerinin ve işlevlerinin incelenmesi; ticari bankalar ile merkez bankasının yapılarının ve işleyişlerinin incelenmesi dersin esas içeriğini oluşturur. BUS 321 ÜRETİM YÖNETİMİ (3-0-3) AKTS 5 Bu ders üretim ve operasyon yönetimi temel ilkeleri tanıtmak ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. MRP ve mal ve hizmetleri, stratejik yönetim, kuruluşlar, temel modeller, yazılım paketleri, uygun teknikler, envanter yönetimi, proje yönetimi, kısa vadeli planlama, doğrusal programlama, ulaşım sorunları bu ders kapsamında işlenecek temel konulardır. BUS 331 FİNANSAL MUHASEBE (3-0-3) AKTS 5 Bu ders öğrencilere hem aktif, hem de sermaye yapısı hakkındaki temel prensipler ve ayrıca finansal analiz araçları ile finansal işlemlerin meydana geldikleri kurumsal çevre hakkında detaylı bir bilinçlendirmeyi sağlamayı amaçlamaktadır. Ders finansal tablo analizi, finansal matematik, aktif yönetimi (sermaye bütçelemesi, çalışma sermayesi ve gayri-maddi varlıkların yönetimi), değerleme ilkeleri, sermaye yapısı yönetimi, uluslararası ve çokuluslu finans çevrelerinin seçilmiş boyutlarını da içerecek şekilde finansal piyasalar ile sermye piyasalarının yapı ve fonksiyonlarını içerecektir. LAW 301 TİCARET HUKUKU (3-0-3) AKTS 5 Dersi alan öğrencilerle, Türkiye'de ticaret kanununun işleyişi hakkında detaylı bilgi sahibi olmalarına yönelik çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır. Ticarî işletme türleri, faiz, ticarî iş, tacir yardımcıları, ticaret unvanı, işletme adı, ticaret sicili, marka, haksız rekabet, ticarî defterler ve carî hesap, şirket kavramı, ticaret şirketlerinin tasnifi, adi, kolektif, komandit, limited ve anonim şirketler, kıymetli evrak kavramı, an kıymetli evrak türleri, deniz ticaretinin ana kavramları olarak gemi, donatan, donatma iştiraki, kaptan, deniz yoluyla yolcu ve yük taşıma, sigorta kavramı, sigorta sözleşmesi ve sigorta türleri bu ders kapsamında incelenecek temel konulardır. BUS 341 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (3-0-3) AKTS 5 Teknolojinin yönetimsel karar aşamasında organizasyonlarda kullanımının öğretilmesi bu dersin temel amacıdır. İşletmelerin bilgiye olan gereksinmeleri, yönetim bilgi sistemlerinin yönetsel amaçlar doğrultusunda tasarlanması, uygulamaya geçirilmesi ve denetlenmesi, bilgisayar teknolojisinin yönetsel karar ve süreçlerde kullanımı dersin içeriğini oluşturur. BUS 351 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ (3-0-3) AKTS 5 Dersin kapsamında bireysel ve grupsal karar alma yöntemlerini, gücün kazanılması ve kullanılmasını, bireylerarası iletişimi ve çatışma konuları irdelenecektir. Ders kapsamında öncelikle bireyin özelliklerini, davranışlarını ve örgütlerde oynadığı rolleri ele alan ders, grup oluşumlarını ve davranışlarını irdeler. Buradan yola çıkarak, bireylere ilişkin öğrenme ve özendirme kuramlarını, liderlik yaklaşımlarını ele alınmaktadır.

4 ÜÇÜNCÜ YIL BAHAR YARIYILI BUS 302 PAZARLAMA YÖNETİMİ (3-0-3) AKTS 5 Dersin amacı pazarlama amaçlarının oluşturulması, pazarlama stratejisi ile planlarının hazırlanması ve uygulanmasıdır. Pazarlama stratejisinin oluşturulması ve uygulanması dersin ana konusunu oluşturur. BUS 312 FİNANSAL YÖNETİM II (3-0-3) AKTS 5 Bu ders maliyet kavramı ve maliyet muhasebesi tanımı amaçları ve gerekliliği, üretimin maliyet unsurları, maliyet dağıtım yöntemlerini öğretmeyi amaçlamaktadır. BUS 322 PROJE YÖNETİMİ (3-0-3) AKTS 5 Bu dersin amaçları arasında, öğrencilere proje yönetimi ile ilgili temel bilgi sağlamak ve bu konudaki temel uygulamaları vermek yer alır. Bu derste genel olarak, PMI (Proje yönetimi enstitüsü) standartlarına bağlı olarak gerçek hayatta projeler nasıl yönetilir konusunu ele alınacaktır. BUS 332 MALİYET MUHASEBESİ (3-0-3) AKTS 5 Bu ders maliyet muhasebesine ilişkin genel bilgileri vermeyi amaçlamaktadır. Maliyet ve gider kavramları, maliyet akışı, maliyetlerin sınıflandırılması, direkt hammadde ve malzeme ve direkt işçilik maliyetlerinin oluşumu, genel üretim maliyetlerinin maliyet yerlerine paylaştırılması, yardımcı üretim ve hizmet maliyet yerlerinde toplanan maliyetlerin paylaştırılmasında kullanılan yöntemler, sipariş, safha ve standart maliyet sistemlerinin analizi, Tek Düzen Hesap Planı`na göre, maliyet muhasebesine ilişkin muhasebe kayıtlarının düzenlenmesi dersin içeriğinde yer alan temel konulardır. LAW 302 BORÇLAR HUKUKU (3-0-3) AKTS 5 Bu dersin amacı, öğrenciye Türk Borçlar Hukuku genel hükümlerinin ilk bölümüne ilişkin teorik ve pratik bilgi aktarmaktır. Ders, özellikle sözleşmeler hukuku alanına yoğunlaşmakta ve sözleşmelerin kuruluşu, temsil, sözleşmelerin geçerliliği, yorumlanması ve içeriği, ifası ve ifa etmemeye bağlanan sonuçlar gibi konulara odaklanmaktadır. BUS 342 ÖRGÜT TEORİSİ (3-0-3) AKTS 5 Bu dersin amacı, örgüt teorilerini incelemek için gerekli ana hususları ortaya çıkarmaktır. Örgütlerin çevresi, teknoloji, sosyal yapı, kültür, güç, politika, çatışma, ideoloji, kontrol, yönetim ve örgütsel öğrenme bu ders kapsamında incelenen temel konulardır. BUS 352 TÜKETİCİ DAVRANIŞI (3-0-3) AKTS 5 Bu dersin amacı öğrencilere, tüketici davranışlarının neden ayrı bir bilim dalı olarak ele alınması gerektiğini anlatmak ve tüketici davranışlarının temel prensiplerini açıklamaya ve bu prensiplerin gerçek hayatta uygulanışını göstermeye yönelik kavramsal bir çerçeve oluşturmaktır. DÖRDÜNCÜ YIL GÜZ YARIYILI BUS 401 YÖNETİM MUHASEBESİ (3-0-3) AKTS 6 Dersin amacı, planlama, kontrol ve karar verme amaçlarına yönelik olarak yöneticilere bilgi sağlama rolü çerçevesinde çeşitli muhasebe kavram ve tekniklerinin kavranmasını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin davranışsal ekonomiyle, sayısal uygulamalar arasındaki karşılıklı ilişkilere ve yönetim muhasebesi faaliyeti üzerinde etkili olan diğer unsurlara hakim olmaları beklenmekte, önemli bazı maliyet ve yönetim muhasebesi tekniklerini kullanma yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Dersin içeriğinde, maliyetlendirme sistemlerine özgü çeşitli sorunların analizine, muhasebe enformasyonunun kısa ve uzun vadeli karar verme sürecinde ve sermaye harcaması kararlarında kullanımına yer verilmektedir. ECO 401 TÜRKİYE EKONOMİSİ (3-0-3) AKTS 6 Dersin amacı, öğrencilere Türkiye ekonomisinin temel niceliksel ve niteliksel boyutları hakkında bir fikir vermek ve öğrencilerin istatistiki bilgileri bulma, kullanma ve sunma becerilerini geliştirmektir. BUS 411 SATIŞ YÖNETİMİ (3-0-3) AKTS 6 Bu dersin amacı, pazarlama iletişimi karmasının elementlerinin karakteristiklerinin ve rollerinin açıklanması ve iletişim teorisinin temel anlayışının kazandırılmasıdır. Bu ders sonunda, öğrenci pazarlama planları ve pazarlama iletişimi planları arasındaki ilişkiyi anlayabilmeli, karmadaki her elementin zayıf ve güçlü yönlerini değerlendirebilmeli, karma içindeki elementlerin etkileşimini kavrayabilmeli ve iletişim teorisini tanımlayabilmeli ve değerlendirebilmelidir.

5 LAW 401 İŞ HUKUKU (3-0-3) AKTS 6 Bağımlı çalışmanın bir türü olarak iş ilişkisinin sekillenmesinde sözleşme tarafları kadar devletin koyduğu emredici kurallar da belirleyicidir. İşçi, işveren ve devlet arasındaki ilişkilerin incelendiği İş Hukuku dersi, ağırlıklı olarak bireysel iş ilişkisi üzerine yoğunlaşmış bir dersttir. Derstte işçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesinin hukuki yapısı, bu yapı üzerinde şekillenen iş hukukunun temel ilke ve kurumları ele alınıp incelenecektir. BUS 421 FİNANSAL KURUMLAR (3-0-3) AKTS 6 Bu ders, finans piyasalarını ve finansal kuruluşların ulusal ekonominin etkinliğini ve sosyal refahı artırmadaki rolünü ele almaktadır. Hem istikrarlı bir finansal yapı için hem de finansal kuruluşların politik, yasal ve ekonomik yapısı için gerekli koşullar ders esnasında incelenecektir. Özellikle, bağımsız bir merkez bankasının ve iyi çalışan bir ticari bankacılık sisteminin rolünün ve öneminin altı çizilecektir. Gelişmiş ve gelişmekte olan finansal piyasalararası farklılıklar ve benzerlikler tartışılacak ve finansal piyasaların globalleşmesindeki son gelişmeler ve finansal piyasaların yerel piyasalar üzerine etkileri vurgulanacaktır. BUS 441 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (3-0-3) AKTS 6 Dersin amacı öğrencilere, muhasebe verilerinden hareketle oluşturulan finansal tabloların analizi ve bu analizden elde edilecek bilgilerin yönetsel kararlar alınırken nasıl kullanılabileceğini öğretmektir. BUS 451 PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI (3-0-3) AKTS 6 Dersin amacı, pazarlama araştırması tasarım ve uygulamalarını inceleyerek, öğrencilerin veri toplama, anket formu tasarlama, veri analizi ve raporlama yeteneklerini geliştirmektir. Pazarlama araştırması uygulamaları ayrıca, pazarlama stratejileriyle ilişkisi açısından da incelenecektir. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, farklı sorunlar için çeşitli örnekleme yöntemlerinin seçimi ve uygulanması, deneyin uygun şekilde planlanması, uygun veri toplama yönteminin seçimi, pazarlama araştırması sürecinde karşılaşılan sorunların etkin biçimde çözümlenmesi, araştırmanın getirdiği sonuçların anlaşılması ve tartışılması gibi pazarlama araştırmasının çeşitli özelliklerini kavrayacaktır. DÖRDÜNCÜ YIL BAHAR YARIYILI BUS 412 STRATEJİK YÖNETİM (3-0-3) AKTS 6 Bu ders, örgütlerde yöneticilerin stratejik karar verme sürecini etkileyen çeşitli faktörleri incelemektedir; şirket paydaşlarının gereksinimlerinin belirlenmesi ve bunların çevresel ve içsel kısıtlarla uyumlu hale getirilmesi. Derste ayrıca, çeşitli strateji alternatifleri analiz edilecek ve uygun örgütsel değişimlerin gerçekleştirilmesine ilişkin yöntemler geliştirilecektir. Derste öğrencilerin stratejik yönetimle ilgili önemli konuları değerleme kapasitelerini geliştirmek amacıyla örnek olaylar tartışılacaktır. Ayrıca, stratejik yönetimin bütüncül niteliğini vurgulamak amacıyla, öğrenciler gerçek bir şirket hakkında topladıkları bilgilerle bir örnek olay çalışması yapacaklardır. Bu çalışmada, örgütün çevresindeki fırsat ve tehditler belirlenecek, varolan örgüt kaynakları değerlendirilerek güçlü-zayıf yönler belirlenecek ve saptanan soruna uygun strateji önerileri oluşturulacaktır. Derste ayrıca, küçük işletmelerde stratejik yönetim konusunda, kümeler ve endüstri bölgeleri konuları ele alınarak küçük işletmelerin belirli bir kurgu içerisinde büyük işletmelerle rekabet etme olasılıkları tartışılacaktır. BUS DENETİM (3-0-3) AKTS 6 Bu dersin amacı, öğrencileri profesyonel denetçi olmaya hazırlamak ve denetim kavramları, yöntemleri ve bu alandaki gelişmeler hakkında bilgilendirerek, onların neticeleri ve süreçleri denetlemek için denetim yöntemleri geliştirebilmelerini sağlamaktır. Ders, denetim mesleği, denetim raporları, denetim sorumlulukları, denetim planlama ve dokümantasyonu, iç denetim ve kontrol riski, denetim programı gibi konuları kapsamaktadır. BUS 422 ULUSLARARASI FİNANS (3-0-3) AKTS 6 Dersin amacı, öğrencileri küresel finansal piyasaların faaliyetleri ve çokuluslu şirketlerin finansal kararlarının analizi konularında bilgi sahibi yapmaktır. Dersin sonunda öğrenciler, çokuluslu kuruluşların belirli finansal problemleri, döviz kurlarının tahmin edilmesi, döviz riskinin hesaplanması ve yönetimi, uluslararası sermaye hareketleri, portföy çeşitlendirilmesi, uluslararası işletme sermayesinin yönetimi ve çokuluslu şirketlerde duran varlık yatırım kararları verilirken kullanılan araçlar konularında bilgi sahibi olacaklardır. BUS 432 ULUSLARARASI TİCARET (3-0-3) AKTS 6 Bu ders, uluslararası ticarette kuramsal yaklaşımları ve pratik konuları bir araya getirmeye çalışmaktadır. Öğrencilerin değişen dünya ticaret yapısını analiz edebilmesi ve sorunlara çözüm getirebilmesi amaçlanmaktadır. Temel kuramların yanı sıra, üretimin süreçlerinin parçalanması, offshoring, açık ekonomi çerçevesinde ödemeler dengesi hesapları, sermaye akımları, doğrudan yatırım akımlarında trendler, döviz piyasası ve kur sistemleri bu derste ele alınmaktadır. Kur ve ödemeler dengesi krizlerinin dış ticaret ve sermaye akımları üzerindeki etkisi de değerlendirilecek diğer konular arasındadır. BUS 442 ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA (3-0-3) AKTS 6 Bu dersin amacı, uluslararası muhasebe uygulamalarının ve belirli ülkelerdeki muhasebe yöntemlerinin mali tablolara etkileri hakkında öğrencileri bilgilendirmektir. Yabancı para cinsinden ticari işlemler, işlemlerin yabancı para riskinden korunması ve

6 mali tabloların çevrimi dersin ana konuları arasındadır. Bu ders ayrıca, uluslararası muhasebe standartlarını tanıtacak ve bu standartların nasıl uygulandığını özet halinde gösterecektir. BUS 452 ULUSLARARASI PAZARLAMA (3-0-3) AKTS 6 Bu ders, öğrenciye uluslararası pazarlama ortamını ve uluslararası pazarlara yönelik pazarlama uygulamalarını ve stratejilerini tanıtmayı amaçlamaktadır. Dersin sonunda, öğrenci uluslararası pazarlarda ekonomik, kültürel ve politik/hukuki kısıtlamaları anlayabilecek, uluslararası pazarlarda operasyonlarını yürüten bir şirketin pazarlama karmasını planlayabilecek ve yurtdışındaki pazarlama faaliyetlerini kontrol eden bir sistem gerçekleştirebilecektir.

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL ISL103 İşletme Bilimine Giriş 1 (3-0) 3 Bu ders, öğrencilere İşletme

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 I.DÖNEM 5129131-5130131 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri: Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders, sistem yazılımları (Windows)

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ iktisadi VE idari BiLiMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TiCARET VE FiNANSMAN BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ iktisadi VE idari BiLiMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TiCARET VE FiNANSMAN BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ iktisadi VE idari BiLiMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TiCARET VE FiNANSMAN BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye Giriş -

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl CODE COURSE CREDIT CODE COURSE

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ ISLY 500 Örgüt ve Yönetim Kuramı AKTS 7, Kredi (3+0) 3 Bu dersin amacı örgütlerin ve örgütlenme sürecinin işleyişini açıklamak ve anlamak

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL ISL 403 Sermaye Piyasaları Analizi (3-0) 3 Dersle, finansal piyasaları

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. TRK 101 Türk Dili I (2-0) 2 Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ Birinci Y arıyıl İŞL101 - Muhasebe I (3-0-3) Muhasebenin Önemi ve Türleri, Genel Muhasebe İlkeleri,

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI 1. YIL I. YARIYIL 1 TÜRK DİLİ -I 1. Yıl I. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama:

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3)

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) 0623109 Genel Fizik (2 0 2 3) 0623110 Genel Kimya (2 0 2 3) 0623111 Genel

Detaylı

İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ İŞLETME FAKÜLTESİ İşletme Fakültesi, 1982-1983 öğretim yılından bu yana uzaktan eğitim uygulamasını sürdüren açıköğretim sisteminin, 1993 yılında yeniden düzenlenmesiyle kurulmuştur. 2000-2001 öğretim

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL. Dersin Kodu. Ön Koşul. Top. Saat.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL. Dersin Kodu. Ön Koşul. Top. Saat. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Adı UNV13101 TÜRK DİLİ- I 2-0 2 2 2 Ders İçeriği: Dilin tanımı, dilin sosyal bir kurum olarak millet

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ BİRİNCİ YARIYIL UTF101 MİKRO İKTİSAT DERS İÇERİKLERİ İktisat biliminin temelleri, ekonomik sistemler, ekonomik kavramlar, iktisadi sistemler, piyasa ve fiyat mekanizması,

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri(BLG101)(Z-3-5) Bilgisayara giriş

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET ANABİLİM DALI İŞLETME (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET ANABİLİM DALI İŞLETME (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER 1.DÖNEM ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET ANABİLİM DALI İŞLETME (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER 2.DÖNEM TEMEL BÖLÜM DERSLERİ TEMEL BÖLÜM DERSLERİ KODU

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL/ GÜZ DÖNEMİ IKT1003 İKTİSADA GİRİŞ İktisat biliminin tanımı, iktisat biliminin yöntemi ve iktisadi kanunlar, iktisadın diğer bilim dallarıyla ilişkisi, İhtiyaç,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı