Çalışma Yaşamı, Çevre, Toksik Etmenler ve Biyolojik İzlem

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çalışma Yaşamı, Çevre, Toksik Etmenler ve Biyolojik İzlem"

Transkript

1 Çalışma Yaşamı, Çevre, Toksik Etmenler ve Biyolojik İzlem Klinik Toksikoloji Kursu Alp Ergör DEÜTF Halk Sağlığı AD Nisan 2010 Çalışma, çevre sağlık ilişkisi Tarihsel gelişim Koruma paradigması Biyolojik izlem ve koruma bağlamında özellikleri Örnekler 1

2 Çalışma Yaşamı ve Sağlık İlişkisi Çalışma İlişkileri Çalışma Ortamı Çalışma Koşulları SAĞLIK Yaşanan Çevre Bireysel Özellikler Toplumsal Özellikler Çalışma yaşamında sağlık irdelenirken 3 bileşen göz önünde tutulmalıdır Paul A. Landsbergis, JOEM 2003 Çevreleyen yapılar Örgütsel yapılar İşin yapısal özelliği 2

3 Sağlık Latent hastalık Klinik hastalık Ölüm Sosyoekonomik durum/sistem Çevresel etmenler Beslenme Alışkanlıklar Genetik etmenler Psikososyal, sosyakültürel özellikler Uyarlama: Aw, Gardiner & Harrington 2007 Muhammad ibn Zakariya al-razi , İran Yoksulların hekimi, etik kavramının uygulayıcısı, çalışanların hastalıkları 3

4 Agricola ( ), Germany De re metallica E Yer bilimci Mineralojinin kurucusu De Morbis Artificum Diatriba Diseases of Workers - B.Ramazzini 1700 İş Sağlığının kurucusu Franco G. THE LANCET Vol 354(4);

5 Alice Hamilton ( ) Epidemiyolog, endüstriel toksikoloji ve hijyen the first American physician to devote her life to the practice of industrial medicine." ÇEVRESEL KİRLENME Risk değerlendirme, öykü, izlem Karşılaşma-Hastalık- Etkilenim Modeli KARŞILAŞMA UPTAKE Emilim, internal doz, dağılım, metabolizma, atılma HEDEF ORGAN Biyolojik etkin doz öykü, fiziksel, biyolojik izlem, ortam izlemi BİYOLOJİK DÖNÜŞÜM KLİNİK BULGU 5

6 Karşılaşma Değerlendirme Modelleri Birey-ortam ölçümü Kayıtlar-anketler vd VERİ Analitik Model Bağımlı-bağımız değişkenler arasındaki ilişki Tanımlayıcı Model Çevresel veri birey/toplum davranışı ilişkisi Olasılık Modeli Tanımlayıcı model ve değişkenlerin dağılımı arasındaki ilişki Olası bireysel sonuçların öngörülmesi Olası toplumsal sonuçların öngörülmesi sanayide kullanılan kimyasal maddeler hayvanlarda etkisi çalışılanlar 50 insanlarda üreme sağlığına etkisi yeterli düzeyde çalışılanlar 6

7 Jaga and Dharmani. Exposure to and public health implications of organophosphate pesticides Rev Panam Salud Publica/Pan Am J Public Health 14(3), 2003 McDiarmid MA, Gehle K. Preconception Brief: Occupational/Environmental Exposures Matern Child Health J (2006) 10:S123 S128 7

8 Johri, Jacquillet, Unwin. Biometals. DOI /s y Yaşadığımız alanlar İş dışı uğraşlarımız Beslenme Kozmetikler İlaçlar 8

9 İş Sağlığında Sonuçların (kuramsal) Oluş Mekanizmaları ve Koruma Kavramı 9

10 İş Sağlığında En yalın Etkilenme Modeli etmen çalışan sonuç Zorunlu nedensellik (meslek hastalığı) etmen çalışan sonuç 10

11 Artırıcı, kolaylaştırıcı etmen (işle ilişkili hastalık) birey, çevre, genetik, etmen çalışan sonuç Zorunlu nedensellik (iş kazası) etmen çalışan sonuç 11

12 25000 Number of new cases of occupational diseases Belgium Finland Germany Italy Netherlands Norway Spain United Kingdom Source: European health for all database (2007) Slide from Dr.Rokho KIM, WHO Euro Regional Office Hastanıza şu soruyu sorunuz: Ne iş yapıyorsun? B.Ramazzini BİLDİRİLEN Tanı konan Tıbbi bakım+, tanı yok BİLDİRİLMEYEN Bulgu +, Tıbbi bakım yok Etkilenim +, bulgu yok Levy-Wegman

13 YAPISAL ÖĞELER Sosyal ekonomik demografik durum KARŞILAŞMA Ç.ortamı Toplumsal alan Ev sonuç ilişki SAĞLIK SONUÇLARI İyilik durumu Mortalite Morbidite EYLEM Koruyucu eylemler İyileştirici Yaşanan çevre Sağlık çıktıları Bireyin sağlık durumu Mesleksel karşılaşmalar İşyeri Uyarlama: Aw, Gardiner & Harrington

14 İş Sağlığında Koruma Modeli ve Girişim Noktaları Birincil Koruma Zararsız etmen Yalıtım Havalandırma vd İkincil Koruma Kişisel koruyucular, maske, eldiven, baret vd İşe giriş bakısı, periyodik bakı Üçüncül Koruma Sağaltım, esenlendirme RİSK ETMENİ Akut ya da kronik ETKİLENEN Birey-Çalışan - TOPLUM SONUÇ Zehirlenme, ölüm, iş kazası, meslek hast., ÇEVRESEL ETKİ Groneberg-Kloft B et al. Analysing the causes of chronic cough: relation to diesel exhaust, ozone, nitrogen oxides, sulphur oxides and other environmental Factors. Journal of Occupational Medicine and Toxicology 2006, 1:6 14

15 GİRİŞ Solunum, deri, GİS,... KAYNAK Etkilenme Yolu Yoğunluk ÇEVRE Ortam yoğunluğu, toz, toprak, yiyecekleri su, hava, ürünler... Bireysel Toplumsal Sağlığın Bozulması Org. alınma UPTAKE DOZ Biyolojik etki TOKSİK SONUÇ Uyarlama: Sexton et al, 1995 Control of Risk (COR) SIG A Hygienist s Guide to Biological Monitoring in

16 Brouwer E, Exposure to manufactured nanoparticles in different workplaces. Toxicology 269 (2010) J. Angerer et al. / Int. J. Hyg. Environ.-Health 210 (2007)

17 ÖYKÜ nasıl? ne? nerede? süre ne kadar? ne? nereden? EMİLİM BİRİKİM ATILIM Solunum Sindirim Dermal Kemik doku Yumuşak KAN doku Karaciğer Deri Böbrek Dışkı Künk üretimi Özel sektör İşyeri hekimi çalışıyor ve işyeri sağlık birimi var 17

18 Küçük sanayi sitesinde bir mobilya boya-cila atölyesi, sipariş üzerine çalışıyorlar Çırak da içinde olmak üzere 4 çalışan var Atölye 4. katta, 120 metre karelik bir alan, penceresi yok, tuvalet vb olanaklar yok Genellikle korsan boya ve çözücüler kullanıyorlar Ölçütler göstergeler - araçlar Epidemiyoloji ve ölçütleri Risk analiz yöntemleri HAZOP, Fault Tree,... JEM, TEM Eşik değerler Biyolojik izlem, ortam izlemi Kayıt, surveyans Veri 18

19 Doz Yanıt ile ilgili risk değerlendirme ölçütleri NOEL (No observed effect level) NOAEL (No observed adverse effect level) LOEL (Lowest observed effect level) LOAEL (Lowest observed adverse effect level) FEL (Frank effect level) TLV (Treshold limit value) MOS (Margin of safety) İşyerinde Önlem - Koruma 19

20 Çalışan Sağlığına Yönelik Korumanın Basamakları 1. Durum saptama - Risklerin belirlenmesi 2. Risk sağlık ilişkisinin tanımlanması (Etkilenim, doz, yol, sınırlar vb.) 3. Risk altındaki grupların belirlenmesi 4. Korunma sistemlerinin, yöntemlerinin ve araçlarının değerlendirilmesi 5. Çözümleme - değerlendirme 6. Sürecin izlenmesi 5 temel soru: Korunma: Risk etmenine mi yönelmiş? Birincil koruma! Etkilenene mi yönelmiş? İkincil koruma! Sonuçlara mı yönelmiş? Üçüncül koruma! Koruma izlenebiliyor mu? Koruma paylaşılıyor mu? 20

21 İşyerinde İzlem 3 temel soru: Bu ortamda sağlığı etkileyebilecek etmenler nelerdir? Etkileşmeler nasıl önlenebilir? Risk etmeni sağlık ilişkisi nasıl izlenebilir? 21

22 Araçlar Kayıtlar Ortam izlemi İşyeri gezileri, durum saptama, ölçümler Biyolojik izlem Tıbbi izlem İşe giriş Periyodik İşyerinde İzlem Yöntemleri Duyarlı mı? Özgün mü? Uygulanabilir mi? Güvenli mi? Ucuz mu? Doğru kişi - grup Doğru risk Doğru yer Gizlilik - etik Değerlendirme 22

23 Manini P, et al. / Toxicology Letters 168 (2007) Olgular - Örnekler 23

24 Duffus & Worth, IUPAC Acute Toxicity, 2001 Duffus & Worth, IUPAC Acute Toxicity,

25 Toksik süreçlerle ilgili kitlesel olgular - epidemiler!? Minamata Bay - Hg Itai Itai - Cd Bophal Urfa HCB ( ) Çernobil Bikini Atolü ( ) 25

26 DİOKSİN Geniş bir toksik madde grubu! Yüzlerce Klorin! Yanma-yakma, endüstriyel süreçler TCDD (tetrachlorodibenzodioxin) Doğada uzun süre kalım Adipoz dokuda depolanma uzun erimli etkiler! Klorakne! Karsinojen (meme) Figure 1. Clinical picture of Patient 1 one year after the diagnosis of chloracne. Multiple cysts were present ( A) on the face and ( B) in the auricular areas, which normally are not affected in patients with common acne. Only a few cysts were present on the patient s back in summer 1998 ( C), whereas 1 year later ( D) the patient s back was covered with many severely inflamed cysts. Geusau et al. Environmental Health Perspectives VOLUME 109 NUMBER 8 August

27 Emery RJ, Delclos GL. Occup. Environ. Med.2005;62;

28 BOPHAL Felaketi Union Carbide Plant MIC salınımı Toplam 6000 akut ölüm Yaklaşık kronik etkilenim Ekzotermik reaksiyon (su) MIC + HCN + CO + NOx Fotoraflar: DHARA, GASSERT. The Bhopal Syndrome: Persistent Questions about Acute Toxicity and Management of Gas Victims. INT J OCCUP ENVIRON HEALTH 8: ;

29 29

30 Başvuru Kaynaklarından Örnekler İlaç ve Zehir Danışma Merkezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AD., Klinik toksikoloji Bilim Dalı. Ulusal Zehir Danışma Merkezi, Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı. Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR), Center for Disease Control & Prevention, USA. International Chemical Safety Cards (ICSC), International Occupational Safety and Health Information Centre (CIS), International Labour Organization. asht/ International Hazard Datasheets on Occupation, ILO. m/index.htm International Agency for Research on Cancer (IARC) Monographs On The Evaluation Of Carcinogenic Risks To Humans. 30

31 İş sağlığı ile ilgili kaynaklardan bir seçki: -Bülent Piyal. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Türkiye nin Avrupa Birliği ne Uyum Sorunu. Belediye-İş Sendikası, AB ye Sosyal Uyum Dizisi, Temmuz 2009, Ankara. - Nazmi Bilir, A Naci Yıldız. İş Sağlığı ve Güvenliği. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2004 Ankara. - TC Aw, K Gardiner, LM Harrington. Pocket Consultant Occupational Health. 5th Edition. Blackwell Publishing, J Smedley, F Dick, S Shadra. Oxford Handbook of Occupational Health. Oxford University Pres, African Newsletter on Occupational Health and Safety (Asian Passific Newsletter on OHS) ya da -Çalışma Ortamı (www.fisek.org.tr) - TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi (www.ttb.org.tr/isak) - Önlem Dergisi bizler basımevi işçileriyiz kurşun akar kanımızda çıban çıkar canımızda işler gibi kör testere meyveli dalımızda işler zaman paslı puslu etlerimizde gece çökmüş üstümüze kurşun kalıplar gibi mevsim nerde aylardan ne günler bize ne söyler biz biliriz bir akşamı sabahı bir de Hasan Hüseyin 31

METALLER VE İNSAN SAĞLIĞI: YİRMİNCİ YÜZYILDAN BUGÜNE VE GELECEĞE MİRAS KALAN ÇEVRE SAĞLIĞI SORUNU

METALLER VE İNSAN SAĞLIĞI: YİRMİNCİ YÜZYILDAN BUGÜNE VE GELECEĞE MİRAS KALAN ÇEVRE SAĞLIĞI SORUNU METALLER VE İNSAN SAĞLIĞI: YİRMİNCİ YÜZYILDAN BUGÜNE VE GELECEĞE MİRAS KALAN ÇEVRE SAĞLIĞI SORUNU HEAVY METALS AND HUMAN HEALTH: ENVIRONMENTAL HEALTH PROBLEM FROM TWENTY CENTURIES TO FUTURE GENERATION

Detaylı

İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME PROGRAMLARI

İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME PROGRAMLARI TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME PROGRAMLARI Doç. Dr. Ali Naci YILDIZ (Ph D, İş Sağlığı) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal AKTS Kredisi Alan Uygulamaları ve İş kollarına Özel Sağlık Riskleri

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal AKTS Kredisi Alan Uygulamaları ve İş kollarına Özel Sağlık Riskleri Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal AKTS Kredisi Alan Uygulamaları ve İş kollarına Özel Sağlık Riskleri İSG 504 III 2T+4P 4 10 Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi Öğretim Elemanı (e-posta) Dersin Öğretim

Detaylı

Meslek Hastalıkları Temel Kavramlar

Meslek Hastalıkları Temel Kavramlar Meslek Hastalıkları Temel Kavramlar Doç. Dr. Alpaslan Kılıçarslan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı AD . MESLEK HASTALIĞI TANIM - SINIFLAMA Çalışanların

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ İÇİNDEKİLER 3 MESLEKİ KAS İSKELET HASTALIKLARINDAN KORUNMA VE ERGONOMİ EMEL ÖZCAN, NUR KESİKTAŞ 8 MESLEKSEL KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI NAZMİ BİLİR 12 KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARININ ÜLKEMİZDEKİ

Detaylı

Orman Endüstri İşletmelerinde Odun Tozunun Ergonomik Etkilerinin İncelenmesi

Orman Endüstri İşletmelerinde Odun Tozunun Ergonomik Etkilerinin İncelenmesi II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre 22-24 Ekim 2014 - Isparta Orman Endüstri İşletmelerinde Odun Tozunun Ergonomik Etkilerinin İncelenmesi

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ TEHLĐKELĐ ATIK GERĐ KAZANIM/BERTARAF TESĐSLERĐNDE ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐNĐN MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Aslı YAPICI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Çevre Mühendisliği

Detaylı

HEMŞİRELERİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI İLE KARŞILAŞMA DURUMLARI VE KARŞILAŞMA SONRASI İZLEDİKLERİ YÖNTEMLER

HEMŞİRELERİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI İLE KARŞILAŞMA DURUMLARI VE KARŞILAŞMA SONRASI İZLEDİKLERİ YÖNTEMLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELERİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI İLE KARŞILAŞMA DURUMLARI VE KARŞILAŞMA SONRASI İZLEDİKLERİ YÖNTEMLER Zehra DİŞBUDAK YÜKSEK

Detaylı

HASTANE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Özlem ÖZKAN*, Oya Nuran EMİROĞLU **

HASTANE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Özlem ÖZKAN*, Oya Nuran EMİROĞLU ** HASTANE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Özlem ÖZKAN*, Oya Nuran EMİROĞLU ** ÖZ Son yirmi yıldan beri hastane sağlık çalışanları arasında meslek hastalıkları, iş kazaları

Detaylı

İlaçlama sektöründe çalışan işçiler ile zehirlenme şüphesi görülen hastaların kolinesteraz seviyelerinin belirlenmesi

İlaçlama sektöründe çalışan işçiler ile zehirlenme şüphesi görülen hastaların kolinesteraz seviyelerinin belirlenmesi Araştırma Makalesi/Original Article Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi İlaçlama sektöründe çalışan işçiler ile zehirlenme şüphesi görülen hastaların kolinesteraz seviyelerinin belirlenmesi Determination

Detaylı

SAYI: 37 YIL: 8 OCAK-ŞUBAT-MART 2008 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI: 37 YIL: 8 OCAK-ŞUBAT-MART 2008 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 37 YIL: 8 OCAK-ŞUBAT-MART 2008 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ bu sayıda 4 20 ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞININ KORUNMASINDA HOLİSTİK TÜMELCİ YAKLAŞIM Prof.

Detaylı

TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Murat SARIKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ

Detaylı

Toksikolojinin Temel İlkeleri

Toksikolojinin Temel İlkeleri Toksikolojinin Temel İlkeleri Hilmi Orhan Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dalı Hilmi Orhan Klinik Toksikoloji Kursu-Dokuz Eylül Üniversitesi 2010 1 ZEHİR = TOKSİN ZEHİR canlılığın

Detaylı

Kapalı Ortam Hava Kirliliği

Kapalı Ortam Hava Kirliliği Derleme/Review Article Kapalı Ortam Hava Kirliliği Ahmet Soysal*, Yücel Demiral Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, İzmir. *Ahmet Soysal. Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD, 35340, İnciraltı,

Detaylı

Tele-health: Revolutionizing Health care for Rural India

Tele-health: Revolutionizing Health care for Rural India Letter Annadurai K and et al. Tele-health: Revolutionizing Health care for Rural India Kalaivani Annadurai, Raja Danasekaran, Geetha Mani Department of Community Medicine Shri Sathya Sai Medical College

Detaylı

Ücretli Çalışma ve Kadın Sağlığı

Ücretli Çalışma ve Kadın Sağlığı Ücretli Çalışma ve Kadın Sağlığı Selver Merve Kuş, Bengisu Çakır, Sıla Çelik, Elif Buse Altun Danışman: Dr. Nihal Bilgili Aykut ÖZET Ücretli çalışma kadın sağlığını olumlu ve olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Detaylı

Bildiri Özleri Kitabı

Bildiri Özleri Kitabı 2.TIBBİ JEOLOJİ ÇALIŞTAYI Bildiri Özleri Kitabı Abstracts Book 4-6 Aralık 2013/December 2013 Akdeniz Üniversitesi OLBIA Kültür Sitesi / Antalya Editörler: Doç.Dr.M.Gürhan YALÇIN Prof.Dr.Alper BABA İsrafil

Detaylı

Klinik Gelişim. Meslek Hastalıkları

Klinik Gelişim. Meslek Hastalıkları Klinik Gelişim Meslek Hastalıkları İlk Söz YAPIYLA YAPICILAR Yapıcılar türküler söylüyor, yapı türkü söyler gibi yapılmıyor ama. Bu iş biraz daha zor. Yapıcıların yüreği bayram yeri gibi cıvıl cıvıl, Ama

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Hem. İlknur TAŞÇIOĞLU

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Hem. İlknur TAŞÇIOĞLU T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Galip EKUKLU LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ VE LÜLEBURGAZ 82. YIL DEVLET HASTANELERİNDE

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSITESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSITESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSITESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİYEL TEKNİK LİSE ELEKTRİK BÖLÜMLERİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI İŞ GÜVENLİĞİ SORUNLARI Mehmet Ragıp SEKMEN Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı

Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı Derleme/Review Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(6):547-554 Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı [A Problem that is not Considering in Health Workers: Healthy Work Environment]

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI Araştırma Ekibi/Yazarlar Doç. Dr. Mine DURUSU TANRIÖVER Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM F. Nihan DEMİRAY READY Prof.

Detaylı

PROF. DR. YILDIZ PEKŞEN (ÇİLİNGİR) ÖZGEÇMİŞİ

PROF. DR. YILDIZ PEKŞEN (ÇİLİNGİR) ÖZGEÇMİŞİ PROF. DR. YILDIZ PEKŞEN (ÇİLİNGİR) ÖZGEÇMİŞİ 21.04.1951 yılında Tokat ili, Turhal ilçesinde doğan Dr.Yıldız Pekşen, 25.10.1975 tarihinde Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi nden tıp doktoru olarak mezun

Detaylı

KONUŞMA ÖZETLERİ AÇILIŞ PANELİ (PANEL 1) Bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadele programları Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nafiz BOZDEMİR Konuşmacılar: Doç. Dr. Adem ÖZKARA Uzm. Dr. A. Refik İMAMECİOĞLU Doç.

Detaylı

Abdülkerim YILMAZ *, F. Mutlu KUKUL GÜVEN **, İlhan KORKMAZ ***, Salih KARABULUT ****

Abdülkerim YILMAZ *, F. Mutlu KUKUL GÜVEN **, İlhan KORKMAZ ***, Salih KARABULUT **** Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Serviste Akut Zehirlenmelerin Retrospektif Analizi Retrospective Analysis of Acute Poisonings in the Emergency Department Abdülkerim YILMAZ *, F. Mutlu KUKUL

Detaylı

Afetlerde Hemşirelerin Yaşadıkları Psiko-Sosyal Sorunlar ve Çözüme Yönelik Öneriler

Afetlerde Hemşirelerin Yaşadıkları Psiko-Sosyal Sorunlar ve Çözüme Yönelik Öneriler Sağlık ve Toplum Yıl:24, Sayı: 1 OcakNisan 2014 MAKALELER / Articles Afetlerde Hemşirelerin Yaşadıkları PsikoSosyal Sorunlar ve Çözüme Yönelik Öneriler Nurse's PsychoSocial Problems Faced in Disaster and

Detaylı

Gıda Sektöründe Kritik Kontrol Noktaları ve Tehlike Analizleri (HACCP) ve ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi İlişkisinin İncelenmesi

Gıda Sektöründe Kritik Kontrol Noktaları ve Tehlike Analizleri (HACCP) ve ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi İlişkisinin İncelenmesi T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi ve Endüstri İşletmeciliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Gıda Sektöründe Kritik Kontrol Noktaları ve Tehlike Analizleri (HACCP)

Detaylı

Mesleksel Kanserler Sıklıkla görmezden gelinen sosyal bir yara

Mesleksel Kanserler Sıklıkla görmezden gelinen sosyal bir yara Mesleksel Kanserler Sıklıkla görmezden gelinen sosyal bir yara European Trade Union Institute for Research, Education, Health and Safety 5 bd du Roi Albert II 1210 Brussels Tel.: + 32 (0)2 224 05 60 Fax:

Detaylı

T.C BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ BİLİM DALI

T.C BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ BİLİM DALI T.C BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ BİLİM DALI SAĞLIK İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA ÇALIŞANLARA YÖNELİK

Detaylı

Aile Hekimliği Uygulamalarında Sosyal Hizmetlerin Önemi

Aile Hekimliği Uygulamalarında Sosyal Hizmetlerin Önemi Letter Özcan Aile Hekimliği Uygulamalarında Sosyal Hizmetlerin Önemi Sevgi Özcan Çukurova Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Adana. ÖZET Aile Hekimliği Uygulamalarında Sosyal Hizmetlerin Önemi

Detaylı