Applications of Occupational Health and Safety at the Mineral Processing Plants

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Applications of Occupational Health and Safety at the Mineral Processing Plants"

Transkript

1 Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, Mart 2007, Adana Cevher Hazırlama Tesislerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulamaları S. Sakatoğlu 1 &Ö. Kılıç 2 1 TMMOB Maden Mühendisleri Odası Adana Şubesi, ADANA 2 Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, ADANA ÖZET: Bu çalışmada cevher hazırlama tesislerinde iş sağlığı ve iş güvenliği uygulamaları ile temel prensip ve sorumluluklar hakkında genel bilgiler verilmiştir. Applications of Occupational Health and Safety at the Mineral Processing Plants ABSTRACT: In this study, applications of health and safety regulations at the mineral processing plants along with a general summary of basic principles and responsibilities on the health and safety are presented. 1. GİRİŞ İş sağlığı ve güvenliği, işin yapılması sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa ve güvenliğe zarar verebilecek koşullardan korunmak amacı ile yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, çalışanları çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak, çalışanların sağlık, güvenlik ve refahını sağlamak ve geliştirmektir. Bu çalışmaların öncelikli hedefi iş kazalarından ve meslek hastalıklarından çalışanları korumaktır. İş kazası, Dünya Sağlık Teşkilatınca; önceden planlanmamış, çoğu kez kişisel yaralanmalara, makinaların, araç ve gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olay, olarak tanımlanmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütünce; belirli bir zarar ya da yaralanmaya neden olan, beklenmeyen, önceden planlanmayan bir olay olarak tanımlanmaktadır. Her iki tanımda da iş kazası, beklenmeyen istenmeyen ve planlanmayan sonuçta insan ve eşyaya zarar veren bir olay olarak belirtilmiştir. Mevzuatımızda ise iş kazası ve meslek hastalığı 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda tanımlanmıştır. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 11. Maddesinde; iş kazası; sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla, sigortalının, işveren tarafından görev ile başka yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp, getirilmesi sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olay olarak tanımlanmaktadır (Akı, 1989; Akman, 1989; Yüksel, 2005). 267

2 S. Sakatoğlu&Ö. Kılıç Her yıl dünyada 120 milyon iş kazası olmaktadır, bunların i ölümlü kazadır, her gün 500 den fazla kadın veya erkek iş kazalarında öldükleri için eve dönememektedir. Ülkemiz 2003 yılı iş kazası ve meslek hastalıkları kadın ve erkek dağılımları bu konuda önlem ve tedbirlerin alınması gerektiğini yaralanan ve ölen ve yaralanan insanların çalışamaz duruma gelerek iş veriminde düşmeye neden olduğunu göstermektedir (SSK İstatistikleri, 2003). Meslek hastalıkları da görüldüğü gibi iş kazaları gibi ülkemizde fazlaca görülmektedir. Bu nedenle meslek hastalığının önüne geçilmesi için yönetmelikte belirtildiği gibi 6 aylık periyotlarla işçilerin sağlık kontrolü yapılmalıdır. Dünya Sağlık Teşkilatı; yapılan işten kaynaklanan, ölçülebilen, tanımlanabilen ve kontrol altına alınabilen özel etmenlerle hastalık arasındaki ilişkinin tam olarak kurulabildiği rahatsızlığı meslek hastalığı olarak tanımlamıştır. Mevzuatımızda meslek hastalığı 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda tanımlanmıştır. 506 sayılı SSK Yasası l 1/b ye göre meslek hastalığı; sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleridir diye tanımlanmaktadır. Bu kanuna göre tespit edilmiş olan hastalıklar listesi dışında herhangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmaması üzerinde çıkabilecek uyuşmazlıklar, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanmaktadır. 2. CEVHER HAZIRLAMA TESİSLERİNDE ALINMASI GEREKLİ İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ Bütün endüstriyel tesislerde kazaların veya meslek hastalıklarının meydana gelmesinde binaların tasarımında önemli bir nedeni olmasa da kazaların boyutlarının büyüklüğü ve sonuçları ile meslek hastalıklarının yayılmasında çok önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle yapılan çalışma ile cevher hazırlama tesisi olarak kullanılan bir işletmede ortam şartları ve kullanılan makinaların insan ve çevreye verdiği zararlı etkiler incelenerek bertaraf edilmesi yönünde çalışmalar yapılmıştır Tesislerin Çatıları İşyerlerinin çatıları, ısı, rüzgar, yağmur, kar gibi dış etkilerden işçileri tamamen koruyacak surette dayanıklı ve muhafazalı yapılmış olmak zorundadır. Çatının üzeri, yazın fazla ısı geçiren saç ve benzeri malzeme ile örtülü bulunduğu takdirde ayrıca bir tavan yapılması, bununla çatı arasında hava akımını sağlayacak menfezlerin bulunması gerekmektedir. Bu çatılar en az 350 cm yüksekliğinde yapılmış olmak zorundadır. İşyerlerinde parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı maddelerin imal edildiği, işlendiği veya depolandığı yerler, yağ, boya veya diğer parlayıcı sıvıların bulunduğu binalar, yüksek bacalar, yüksek binalar ile üzerinde direk veya sivri çıkıntılar yahut su depoları gibi yüksek yerler bulunan binalar, yıldırıma karşı yürürlükteki yönetmelik ve şartnamelere göre yapılacak yıldırımlık tesisatı ile hava hatları ise uygun kapasitedeki paraduflar ile korunacaktır. Maden çatılı veya karkaslı bina, atölye, depo vb. kısımlar iletken olmayan tabanlar üzerinde kurulmuş makinelar, havagazı, su ve kalorifer tesisatı ve bütün madeni kısımlar, usul ve tekniğe uygun olarak etkili bir şekilde topraklanmak zorundadır Tavan Yüksekliği İşyerlerinde işçilerin daimi olarak çalıştırıldığı yerlerin tavan yüksekliği en az 3 m olmalıdır. 268

3 Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, Mart 2007, Adana Tabana paralel olmayan tavanlarda bu yüksekliğin ortalaması 3 m olarak alınmalı ve en alçak kısmı, varsa krişin alt noktasından itibaren 240 cm den daha az olmamak zorundadır. Ayrıca tesis içinde ve sosyal kısımlarda aydınlatma, havalandırma sıcaklık ve nem ayarlarının yapılması da zorunludur Hava Hacmi İşyerlerindeki hava hacmi, makine, malzeme ve benzeri tesislerin kapladığı hacımlar olmak üzere işçi başına en az 10 m 3 olmak zorundadır. Hava hacmının hesabında, tavan yüksekliğinin 4 m den fazlası dikkate alınmamaktadır İşyeri Tabanı İşyerlerinde taban döşeme ve kaplamaları sağlam, kuru ve mümkün olduğu kadar düz ve kaymaz bir şekilde olacak ve malzemesi kolayca yıkanıp temizlenmeye elverişli olmak zorundadır. Yapılan işe göre, tabana fazla su veya sulu şeyler dökülen işyerlerinde, çamur yahut bulaşık su birikintileri olmaması için gerekli tedbirler alınmalı ve yer sifonları konulmalıdır. Taban ve asma katların döşemeleri, üzerine konulacak makine alet vb. malzeme ile o kısımda çalıştırılacak işçilerin ağırlığına dayanabilecek şekilde yapılmış olmalı ve metrekare hesabı ile taşıyabilecekleri en çok ağırlık miktarları yetkili teknik elemana tespit ettirilmeli ve bu hadler üstündeki yüklemelere izin verilmemelidir. Ahşap ve yanıcı maddelerden yapılmış döşemelerin bulunduğu yerlerde, açık ateş veya alevle çalışma yapılmamalıdır Tesisteki Diğer Bölümler İşyerlerinde bulunan koridorlar, kapılar, pencereler, merdivenler, korkuluklar, yemekhane, tuvalet, lavabo, duş, elbise dolapları ve koğuşlar işçilerin sağlığı açısından İş Sağlığı İş Güvenliği Yönetmeliği nde belirtilen şartları sağlamalıdır. 3. CEVHER HAZIRLAMA TESİSLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Yapılan çalışma kapsamında Adana il i Aladağ İlçe si Gerdibi Köyü nde faaliyet gösteren Mikro Maden A.Ş. Krom İşletmesi Cevher Hazırlama Tesisi nde işçi sağlığı ve güvenliği konusunda alınan tedbirler araştırılmış, yapılan uygulamalar ve gözlenen eksiklikler belirlenmiştir Tesiste Alınması Gerekli Önlemler Tesisin Çatısı Tavan Yüksekliği ve İşyeri Tabanı İşyerlerinin çatıları, ısı, rüzgar, yağmur, kar gibi dış etkilerden işçileri tamamen koruyacak dayanıklı ve muhafazalı olarak yapılmıştır. Ayrıca tavan yüksekliği 300 cm yükseklikte yapılarak işçilerin rahat çalışmasına olanak sağlanmaktadır. Tesisin yan duvarları tamamen duvarla örülmeyip açılıp kapanabilen portatif sürgülerle açılmakta bu da içerisi için gerekli olan hava sirkülasyonu ile aydınlatmayı daha da iyileştirmektedir. İşyeri tabanının olması gerektiği gibi, sağlam, kuru, düz, pürüzsüz, yıkanabilir malzemeden yapılmış olması, kaymalar, çamur oluşumu ve takılmaları önlemektedir. Koridorların cm aralığında olması şartı vardır. Tesiste işçilerin rahat bir şekilde hareket etmeleri için bu mesafeye dikkat edilmiştir. Tesisin içi iç karartıcı ortamdan uzak ferah ve geniştir. Kapılar yüksek ve geniş, çalışanların kolay giriş çıkış yapabilmeleri için elverişli ve dışarıya 269

4 S. Sakatoğlu&Ö. Kılıç açılacak bir şekilde yapılmıştır. Tesis pencereleri iyi dizayn edilmiş aynı zamanda temiz tutularak içerisinin gün ışığından faydalanması ve elektrik tasarrufu yapılması sağlanmıştır. Kapalı işyerleri günde en az bir saatten az olmamak üzere baştan başa havalandırılmalıdır. Tesisin Toros Dağları nın eteklerinde olması çalışma yerinin serin olmasını sağlamaktadır. Ayrıca, toz, buğu, duman gibi çalışma ortamını ve çalışanları olumsuz etkileyecek unsurların tesiste minimum seviyede olduğu görülmüştür. Nem daha çok sallantılı masaların bulunduğu yerlerde gözlenmiştir. Bu kısımlarda çalışan işçiler ise düşmelere karşı kaymaz tabanlı çizme giymektedir Merdivenler Korkuluklar Yemekhane ve Tuvaletler temizliğe dikkat edilmiştir. Tuvaletler konusunda aynı hassasiyet gösterilmemiştir Cevher Hazırlama Tesislerinde Bulunan Ekipmanlarda Alınması Gereken İş Güvenliği Önlemleri Beslenme Silolarında Alınması Gereken İş Güvenliği Önlemleri Beslenme siloları yer çekimi kuvvetinden yararlanmak için tesisin en üst seviyesinde kurulmuş olduğundan işçilerin yüksekten düşmemeleri için silonun beslenme kısmı haricindeki diğer kısımları korkuluk ile çevrilmiştir (Şekil 1). Merdiven ve korkuluklar işçilerin yoğun olarak kullandıkları yapılar olduklarından kaza ve yaralanmalara açıktır. Merdivenlerin eğimi, bakım işlerinde kullanılanlar dışında tabanla en az 20 ve en çok 45 olmaktadır. Tabandan 20 den az eğimin bulunması gerektiği işyerlerinde, rampalar yapılarak ve 45 den fazla diklik gereken hallerde de, korkuluklu servis merdivenleri seklinde sabit merdivenler kurulmalıdır. Merdivenlerde, baş üstü boşlukları bulunmalı ve bu boşlukların yüksekliği de 220 cm den az olmamalıdır. Tesiste yönetmeliğe uygun merdiven ve korkulukların dizayn edildiği görülmüşe şu ana kadar da merdiven üzerinde herhangi bir kaza meydana gelmemiştir. Siloya besleme yapacak olan kamyon veya kepçe gibi iş makinalarının silonun içerisine düşmelerini engellemek için silonun besleme kısmına rampa veya tampon konulmuştur. Silonun besleme ağzı ızgaralarla kapatılmıştır. Tesiste korkuluklar yapılmış, işçiler toz maskesi, gözlük ve eldiven ile silo ağzında çalışmaları hususunda eğitilmeye çalışılmıştır. Tesisin yemekhanesi cevher hazırlama tesisinin yakınına kurulmuş olup, tuvalet, lavabo, soyunma ve koğuşlara yakındır. Çalışanlar kendilerini rahat ve güvende hissetmeleri için iyi ısıtılmış ve Şekil 1. Silodan malzeme beslenmesi 270

5 Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, Mart 2007, Adana Kırıcılarda Alınması Gereken İş Güvenliği Önlemleri Taşıyıcılarda Alınması Gereken İş Güvenliği Önlemleri Kırıcılara hareketi veren tahrik ünitesi olduğundan tahrik makinelerinin bütün hareketli kısımları ile transmisyon tertibatı ve tezgah makinelerinin tehlikeli kısımları el kol sıkışmalarına ve taş fırlamalarına karşı koruyucu ile kapatılması şarttır. Tesiste hareketli parçalar kısmen de olsa koruyucu ile kapatılmış ve toz çıkışına karşı kırıcı üzerinde bir toz toplama düzeneği yerleştirilmiştir (Şekil 2-3). Çalışanların üzerinden geçen transportörlerin altlarına saç levha veya tel kafesten koruyucular konulması gerekmektedir. Tesiste bu tertibat olmasına karşın önlem alınmamıştır. Yükleri eğik olarak yükselen transportörün geriye doğru hareketini önleyecek mekanik bir sistem bulunmaktadır. Kırıcılarda ve taşıyıcılarda çok fazla toz oluştuğu gözlemlenmiştir. İşçiler çalışırken maske ve eldiven kullanmaktadırlar. Kırıcı ve taşıyıcı sistem işçilerin tıkanmaları önlemek için üzerine çıkabilmeleri için sağlam profilden yapılmıştır. Transportörlerin yükleme ve boşaltma yerleriyle hareket ve germe tertibatının bulunduğu yerlerde durdurucu sistem bulunmaktadır Değirmenlerde Alınacak İş Güvenliği Önlemleri Şekil 2. Kırıcı hareketli kısımlarının muhafaza ile kapatılması Değirmenlerin çalışması sırasında ortaya çıkan en önemli işgüvenliği sorunu gürültü ve titreşimdir. Tesiste yönetmeliklerde belirtildiği gibi, kazaya sebebiyet vermemek için hareketli kısmı bulunan değirmenin etrafının korkuluklarla çevrildiği görülmüştür (Şekil 4). Ancak işçilerin gürültüye maruz kalmanın yol açacağı işitme kaybına karşı yeterince bilinçli olmamaları sebebi ile kulak tıkacı veya kulaklık kullanmadıkları görülmüştür Sallantılı Masalarda Alınması Gereken Önlemler Şekil 3. Kırıcı ve toz toplama ünitesi Yönetmelikte sallantılı masalar arası mesafenin işçilerin rahatça çalışması için uygun; masaya hareketi veren motorların el, kol sıkışmalarına karşı korumalı olması gerektiği belirtilmektedir. Yapılan incelemelerde sallantılı masalar için gerekli önlemlerin alındığı görülmüştür (Şekil 5-6). 271

6 S. Sakatoğlu&Ö. Kılıç Ayrıca, sallantılı masa ile zenginleştirilerek elde edilen nihai krom konsantresi, kaymasının önlenmesi amacıyla uygun yığın açılarıyla ve uygun yükseklikte yığınlanarak depolanmalıdır (Şekil 7). Yığın üzerleri ise meteorolojik etkilere ve tozumalara karşı kapalı olmalıdır. Şekil 4. Değirmenin etrafının korkuluklarla çevrilmesi Şekil 7. Krom konsantresi depolama alanı Atık Toplama Havuzları Şekil 5. Sallantılı masa aralıkları Tesiste suyla beraber sallantılı masadan alınan kromun suyundan uzaklaştırılarak ayrılması için toplam/çöktürme havuzları yapılmıştır. Tesiste atık suyun toplanıp havuzda dinlendirildikten sonra çevreden geçen dereye verilmesi şeklinde bir bertaraf sistemi mevcuttur. İncelenen birinci havuzda havuz kenarları duvar ile çevrilmiş ve görevli olmayanların bölgeye girmeleri ve su taşması önlenmiştir (Şekil 8-9). İkinci havuzda ise aynı hassasiyet gösterilmemiştir. Atık su içerisindeki krom tanecikleri suda tam olarak çöktürülmeden doğaya bırakılmaktadır. Bu da çevre ve temiz su kaynaklarımızın kirlenmesine neden olmaktadır. 4. SONUÇLAR Şekil 6. Sallantılı masa hareketli kısımlarının muhafaza ile kapatılması Mühendis, teknisyen, bütün işçiler ve diğer personel iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tüzük ve talimat kurallarına harfiyen uymaya mecburdur. 272

7 Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, Mart 2007, Adana Yetkili şahısların dışındaki kimseler, müsaade almadan işletme sahasına ve iş yerlerine giremez. Ziyaretçiler, şantiye tesislerinde veya varsa giriş kapısında bekletilerek, ancak, şantiye şefi izni ve yanında sorumlu refakatçı bulunmak şartı ile gezdirilir. Yapılacak düzenlemeler ve alınacak önlemlere ile tesislerde oluşabilecek kaza ve yaralanmalar en aza indirilecek, milli servetin korunması sağlanacaktır. Şekil 7. Duvarla çevrilmiş atık su barajları KAYNAKLAR Akı, E., Hukuki yönden işçi sağlığı ve iş güvenliği, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu 4-10 Mayıs. Akman, R., İşçi sağlığı ve iş güvenliği, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu: 4-10 Mayıs, SSK İstatistikleri, Şekil 8. Atık su barajları Bütün işçiler, ancak, kendilerine gösterilen yerde, verilmiş olan görevi yapmaya, iş sırasında kendilerinin, yanlarında çalışanların veya çevrelerinden geçecek olanların emniyetini almaya mecburdur. Yüksel, A., Seminer Notları, Teknik Nezaretçilik Semineri Ocak, Ankara. 273

8 274 S. Sakatoğlu&Ö. Kılıç

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI Ankara, 2001 Baskıya Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası Tarafından Hazırlanmıştır. 1 2 ÖNSÖZ İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı ile ilgili kanun, tüzük

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 4.12.1973, No: 7/7583 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25.8.1971, No: 1475 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11.1.1974, No: 14765 BİRİNCİ

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK 30.12.2012 tarihi itibarıyla dayanağı kalmayan tüzük, 23.07.2014 tarih ve 29069 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan aşağıdaki tüzük ile yürürlükten kaldırılmıştır. Resmi Gazete Tarihi / Sayısı: 23.07.2014

Detaylı

Yüksek geçit, platform veya çalışma sahanlıklarının (yükleme boşaltma rampaları ile bir kişinin durabilmesine imkân vermeyecek darlıktaki yerler

Yüksek geçit, platform veya çalışma sahanlıklarının (yükleme boşaltma rampaları ile bir kişinin durabilmesine imkân vermeyecek darlıktaki yerler B/1475D.023 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ Kararname No. 7/7583 R. Gazete No. 14765 Tarihi: 4.12.1973 R.G. Tarihi: 11.1.1974 Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca birlikte hazırlanmış

Detaylı

İŞYERLERİNDE GENEL OLARAK ALINMAYAN SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İLE İLGİLİ MEVZUAT MADDELERİ

İŞYERLERİNDE GENEL OLARAK ALINMAYAN SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İLE İLGİLİ MEVZUAT MADDELERİ İŞYERLERİNDE GENEL OLARAK ALINMAYAN SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İLE İLGİLİ MEVZUAT MADDELERİ 31.05.2012 -İşçilerin özlük dosyaları oluşturulmamıştır. İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 6 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 17 Temmuz 2013 Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 28710 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri bina ve eklentilerinde bulunması gereken asgari sağlık ve güvenlik şartlarını belirlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri bina ve eklentilerinde bulunması gereken asgari sağlık ve güvenlik şartlarını belirlemektir. 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İŞYERLERİNDE BULUNMASI GEREKEN SAĞLIK ŞARTLARI VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ

İŞYERLERİNDE BULUNMASI GEREKEN SAĞLIK ŞARTLARI VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ Yürürlüğe Koyan Bakanlar kurulu Kararnamesi: 7/7583-4 Aralık 1973 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 11 Ocak 1974 - Sayı: 14765 5.t.Dustur, c.13 - s. BİRİNCİ KISIM GENEL

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Genel Hükümler

İKİNCİ KISIM. Genel Hükümler İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 4.12.1973, No: 7/7583 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25.8.1971, No: 1475 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11.1.1974, No: 14765 Yayımlandığı

Detaylı

TÜZÜK B. ARINÇ A. BABACAN B. BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan B. BOZDAĞ A. ĠSLAM M.

TÜZÜK B. ARINÇ A. BABACAN B. BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan B. BOZDAĞ A. ĠSLAM M. 23 Temmuz 2014 ÇARġAMBA Resmî Gazete Sayı : 29069 TÜZÜK Karar Sayısı : 2014/6506 Ekli ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük ün yürürlüğe konulması; ÇalıĢma ve Sosyal

Detaylı

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER 1 BÖLÜM 1. GİRİŞ Bu ödev doğrultusunda Yeni Yüzyıl Üniversitesi Cevizlibağ Kampüs Alanı içinde yapılan yürüyüş yollarında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi,

Detaylı

ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 17.07.2013/28710 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920. Resmî CUMA 11 OCAK 1974. Sayı: 14765. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

T.C. Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920. Resmî CUMA 11 OCAK 1974. Sayı: 14765. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 11 OCAK 1974 CUMA Sayı: 14765 K A R A R

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 4/12/1973, No: 7/7583 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1971, No: 1475 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11/1/1974, No: 14765 Yayımlandığı

Detaylı

37-İNŞAAT İŞYERLERİNDE GÜVENLİK-1

37-İNŞAAT İŞYERLERİNDE GÜVENLİK-1 37-İNŞAAT İŞYERLERİNDE GÜVENLİK-1 Ülkemizin İş Güvenliği Konusunda Yeri Türkiye de her iş saatinde 32 iş kazası gerçekleşmektedir. Her 80 dakikada bir işçi sürekli iş göremez duruma gelmektedir. Her 2

Detaylı

YÖNETMELĐK ĐKĐNCĐ BÖLÜM

YÖNETMELĐK ĐKĐNCĐ BÖLÜM 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELĐK ĐŞYERĐ BĐNA VE EKLENTĐLERĐNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĐK ÖNLEMLERĐNE ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK BĐRĐNCĐ BÖLÜM

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ĐŞYERĐ BĐNA VE EKLENTĐLERĐNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĐK ÖNLEMLERĐNE ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ĐŞYERĐ BĐNA VE EKLENTĐLERĐNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĐK ÖNLEMLERĐNE ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ĐŞYERĐ BĐNA VE EKLENTĐLERĐNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĐK ÖNLEMLERĐNE ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK BĐRĐNCĐ BÖLÜM

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde alınacak asgari

Detaylı

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği. Resmi Gazete: 05.10.2013 28786

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği. Resmi Gazete: 05.10.2013 28786 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Resmi Gazete: 05.10.2013 28786 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 0001: Amaç (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinde alınacak asgari

Detaylı

5 Ekim 2013 Resmî Gazete Sayı : 28786 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

5 Ekim 2013 Resmî Gazete Sayı : 28786 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ 5 Ekim 2013 Resmî Gazete Sayı : 28786 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 5 Ekim 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28786 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ Mevzuat metni Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: işçi sağlığı ve 2389 İŞÇİ AĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 4/12/1973, No: 7/7583 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1971,

Detaylı

24 Ocak ve 31 Ocak 2013 GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

24 Ocak ve 31 Ocak 2013 GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 24 Ocak ve 31 Ocak 2013 GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ Abdullah YILMAZ C SınıE İş Güvenliği Uzmanı 0532 540 05 94 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TANIMI İşyerlerinde işin yapımı ve yürütümü ile ilgili olarak

Detaylı

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (23 Aralık 2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

Detaylı

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (23 Aralık 2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, yapı

Detaylı

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 1. Tanımlar - Mevzuat 1.1 Tanımlar: İşyeri: İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSG VE YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMASI

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSG VE YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMASI YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSG VE YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMASI Bitirme Projesi Merve TANRIVERDİ 131101535 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Prof. Dr.

Detaylı