İŞYERİNDE BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞYERİNDE BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ"

Transkript

1 İŞYERİNDE BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ

2 BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ Mesleki infeksiyonlar, bakteri, virus, mantar ve parazitleri içeren mikrobial ajanların iş ilişkili maruziyetinin sebep olduğu insan hastalıklarıdır. Bir enfeksiyona mesleki diyebilmek için, biyolojik aktif organizma ile temas eden çalışma ortamları içeren mesleklerde görülmelidir.

3 Enfeksiyon Riski Enfeksiyon hastalığı; enfeksiyon etkeni ile duyarlı kişi arasındaki ilişkiden kaynaklanır. Etken ve duyarlı kişinin arasına bulaşma yolları konulduğunda enfeksiyon zinciri tamamlanmış olmaktadır. Etken, kişinin kendisinde yerleşik ise iç kaynaklı (endojen), dışarıdan alınmışsa dış kaynaklı (ekzojen) enfeksiyondan bahsedilir.

4 Enfeksiyon zincirinin halkaları 1. Enfeksiyon Etkeni: Bir enfeksiyon etkeninin hastalık yapabilme yeteneği patojenite; etkenin ağır veya öldürücü bir hastalık tablosuna yol açma yeteneği ise virülans olarak tanımlanır. Sağlık hizmeti verilen birimlerde, özellikle hastanelerin belirli bölümlerinde patojenitesi ve virülansı çok yüksek dirençli mikroorganizmaların varlığı ve yoğunluğu iyi bilinen ve araştırmalarla saptanmış bir olgudur. Hastane enfeksiyonu etkenleri hastalarla birlikte, sağlık çalışanlarını da tehdit eder.

5 2. Bulaşma Yolları: Çalışma ortamı ve hava, Temas, Ortak kullanılan, giysi,araç ve gereçler Vektörler (etkeni taşıyan canlı konakçılar) Kan ve kan ürünleri Çalışma ortamı enfeksiyon zincirinin tüm halkalarını içeren önemli bir rol oynamaktadır. Ayaktan ve yataklı tedavi kurumları, tanı ve araştırma laboratuvarları bu etkenlerin her türlü bulaşma yolu için elverişli ortamlardır.

6 3. Duyarlı Kişi (Konakçı): Enfeksiyon zincirinin son halkasıdır. Çalışma koşulları gereği, çeşitli mikroorganizmaların kişinin çeşitli yerlerinde kolonize olma olasılığının yüksekliği yanında özgün olmayan ve özgün kişisel savunma mekanizmalarının, yine ağır çalışma koşullarının yarattığı stres ve normal nüfusa göre fazla olduğu gözlenen bazı sağlık bozucu alışkanlıkların da etkisiyle yeterince işlev göremediği durumlar söz konusu olabilir.

7 Çevre etmeni ise zincirin tümünü kapsar. Isı değişiklikleri, nem, radyasyon, hava basıncı, hava akımının hızı, kimyasal maddeler, gazlar ve toksinler gibi faktörler enfeksiyon oluşumunu etkilerler. Patoloji, mikrobiyoloji, biyokimya laboratuarları; radyoloji ve radyoterapi bölümleri; ameliyathaneler başta olmak üzere sağlık kuruluşlarının görev yapılan her bölümünde bu etmenlerin olumsuz etkileri söz konusudur.

8 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayınlanan Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete 10 Haziran 2004 Tarih ve25488 sayı) te, biyolojik etkenler, enfeksiyon risk düzeylerine göre dört risk grubuna ayrılırlar;

9 Grup 1 Biyolojik etkenler: insanda hastalığa yol açma olasılığı bulunmayan biyolojik etkenler, Grup 2 Biyolojik etkenler: İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilen ancak, topluma yayılma olasılığı olmayan genellikle etkili korunma veya tedavi olanağı bulunan biyolojik etkenler

10 Grup 3 Biyolojik etkenler: İnsanda ağır hastalığa neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen, ancak etkili korunma ve tedavi olanağı bulunan biyolojik etkenler, Grup 4 Biyolojik etkenler: İnsanda ağır hastalığa neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen, ancak etkili korunma ve tedavi olanağı bulunmayan biyolojik etkenler.

11 Bulaşıcı hastalıklara yol açan biyolojik etkenleri başında, mikroplar ve virüsler gelir. Bu biyolojik etkenler, suyla, havayoluyla, hayvan ısırıkları ve böcek sokmasına kadar bir çok yolla insanlara bulaşabilmekte ve hastalıklara neden olabilmektedir.

12 Her yıl dünyada yaklaşık çalışan, viral, bakteriyel, böcek ve hayvanların neden olduğu bulaşıcı hastalıklardan ölmektedir. Bu ölümlerin büyük bölümü gelişmekte olan ülkelerde olmasına rağmen, yaklaşık ölüm Avrupa Birliği ülkelerinde görülmektedir yılında, AB ülkelerinde biyolojik ajanların neden olduğu yaklaşık meslek hastalığı vakası tanımlanmış, Fransa'da 2003 yılında, 2.6 million işçi biyolojik ajanlara maruz kalmış ve bunların %15 ine çalışırken tanı konmuştur.

13 Bu yüzyılda ortaya çıkan en büyük sorunlardan biri global epidemilerle ilgili mesleki risklerdir. SARS (severe acute respiratory syndrome) gibi yeni patojenlerle olabileceği gibi, kolera veya sarı humma gibi yeniden salgınlar şeklinde ortaya çıkabilir. Patojen ortaya çıktığında, uluslararası ticaret ve trafiğin hızlanması sebebiyle, saatler içersinde yeni bir pandemi başlayabilir.

14 Sağlık çalışanlarında SARS vakaları, 2003 yılında 89 hollandalı tavuk çiftliği çalışanının avian virus (A/H7N79) ile enfekte olmaları, uluslararası ticari konteyner boşaltan işçilerin sivri sinek tarafından taşınan dengue fever ile enfekte olması, yine tavuk çiftliği çalışanlarında halen mevcut olan avian flu (A/H5N1) tehlikesi epidemilerin dünyadaki çalışanları nasıl etkileyebileceğine verilebilecek örneklerdir.

15 Biyolojik ajanlara maruziyet daha çok sağlıkla ilgili iş kollarında ve laboratuvar çalışanlarında görülür, ancak tarım ve hayvancılık işlerinde, gıda üretiminde, hizmet sektöründe, sanitasyon işlerinde çalışanlarda, dericilik, madencilik gibi bazı sanayi kollarında da biyolojik nedenli meslek hastalıkları görülmektedir. Bazı iş kollarında çalışanların maruz kaldığı mesleki biyolojik risklerin yaygınlığı aşağıdaki tablo da gösterilmiştir

16 Sektör Tarım Tarımsal ürünler Laboratuvar hayvanlarının bakımı Sağlık bakımı Farmasötik ve bitkisel ürünler Kişisel bakım Klinik ve araştırma laboratuvarı Biyoteknoloji Günlük bakım merkezleri Bina onarımı Katı ve sıvı atıkların yok edilmesi Endüstriyel atıkların yok edilmesi Örnekler Ürünün yetiştirilmesi ve hasadı Hayvancılık Ormancılık Balıkçılık Gıda paketleme Depolama: Tahıl siloları, tütün ve diğer işlemler Hayvan tüyleri ve derilerinin işlenmesi Tekstil fabrikaları Ağaç işleme:bıçkı, kağıt, mantar işleri Hasta bakımı: Tıbbi ve dental Saç ve vücut bakımı Üretim işlemleri Hasta binalar ILO, Encyclopaedia of Occupational Health and Safety:Zuheir I. Fakhri. Workplace Biohazards, Vol.II, P.38.2, 1998.

17 Mikroorganizmalar Mikroorganizmalar, tek bir hücre veya hücre grupları olarak yaşayan büyük ve farklı bir organizma grubudur. Mikrop hücreleri, doğada yalnız yaşayamayan ancak çok hücreli organizmaların parçası olarak yaşayabilen hayvan ve bitki hücrelerinden farklılık gösterir. Dünya yüzeyinde çok az yüzey mikroorganizmaların yaşamasına uygun değildir, çünkü mikroorganizmalar, metabolik ve enerji veren özelliğe sahip oldukları için çoğu, diğer canlı formlarına öldürücü olan koşullarda yaşayabilir.

18 Çalışma ortamında büyük bir dağılım göstererek insanlarla etkileşime giren ve zarar veren mikroorganizmalar; Bakteriler, Virüsler, Mantarlar, Protozoalar olarak dört ana grupta toplanmaktadır ve bunların çalışanlar üzerindeki etkileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

19

20 Ülkemizde SSK mevzuatında olan Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğünde yer alan Meslek Hastalıkları listesinde D grubu Mesleki Bulaşıcı Hastalıklara işaret etmektedir. Bu grupta yer alan enfeksiyon hastalıkları 4 grup halinde ve 30 hastalık olarak belirtilmektedir.

21 Tablo 1. Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğünde Mesleksel Bulaşıcı Hastalıklar Grup D-1 Helminthiasis Ankilostomiasis Necatoriasis D-2 Tropik Hastalıklar D-3 Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar D-4 Meslek gereği enfeksiyon hastalıklarına özellikle maruz kişilerdeki enfeksiyon hastalıkları Hastalık Yükümlülük Süresi Riskli İşler Malarya Amebiasis Sarı Humma Veba Rekürrent Ateş Dank Leismaniasis Framboesia Lepra Lekeli Humma Riketsiyoz Bruselloz Tetanoz Şarbon Salmonella enf. Weil Hastalığı Kuduz Ornithozlar,Psittakoz Rekürrent Ateş Şap Hastalığı Çiçek Q Humması Lekeli Humma Ekinokok Humması Ruam Bovin tipi Tüberküloz Viral Hepatit Tüberküloz 3 ay 3 ay 40 gün 30 gün 10 gün 10 gün 12 gün 10 gün 7 ay 8 hafta 25 yıl 20 gün 20 gün 6 ay 30gün 30 gün 30 gün 14 gün 2 yıl 30 gün 12 gün 10 gün 12 gün 30 gün 20 gün 1 yıl 1 ay 1 yıl 6 ay 1 yıl Tünel yer altı, maden işleri, killi ve nemli toprakta çalışma Bu hastalıklarla ilgili sağlık kuruluşları ve ilgili laboratuarlar Hayvan bakıcılığı, hayvan ürünleri ile ilgili işler, hayvan hastaneleri, veteriner klinikleri, Kasap, sakatat işleri, süt ve süt ürünleri işleme tesisleri Hastane, dispanser,poliklinik Araştırma laboratuarı

22 Biyolojik Risk Etmenleriyle İlgili Çalışma Ortamları Tıp ve laboratuvar çalışanları ve diğer sağlık çalışanları eğer uygun koruyucu önlemler alınmazsa mikroorganizmalar tarafından enfeksiyona maruz kalırlar. Hastane çalışanları birçok biyolojik tehlikelere maruz kalmaktadır: HIV, Hepatit B-C, Herpes virüs, Rubella ve Tbc gibi.

23 Tarım sektöründe çalışma, geniş bir mesleki tehlikeyle ilişkilidir. Organik toza maruziyet ve havadaki mikroorganizma ve toksinlere maruziyet solunum sistemi hastalıklarına yol açabilir. Bunlar; Kr. Bronşit, Astım, Organik toz sendromu KOAH konjunktivit, rinit veya alerjik dermatit ile sonuçlanabilir

24 Mezbahalarda, gıda, tarım,hayvan yetiştirilen alanlarda, sağlık iş kolunda ve hayvansal ürünlerin işlendiği işyerlerinde; şarbon, bruselloz, tetanoz gibi hastalık riskleri vardır.

25 Tarım ve Hayvan üretimi ile ilgili işler yapan, veteriner, kasap, mezbaha çalışanlarında en sık görülen mesleksel enfeksiyon hastalığı şarbondur. Bacillus anthracis tarafından meydana getirilen bu hastalık hayvanlarla yakın temas içinde olanlarda görüldüğü gibi, yün, post, tüy, kıl, deri gibi hayvan ürünleri ile de geçebilir.

26 Şarbon hastalığı olan hayvanların kesilip yenmesi sonucu da bulaşabilir. Hastalık belirtileri daha çok derideki siyah renkli pistül (Kara kabarcık, püstüla maligna) ile belirgindir. Penisilin ile kolaylıkla tedavi edilebilir. Akciğer ve barsaklarda görülmesi durumunda ise, ciddi klinik belirtiler ortaya çıkar. Ölen hastalıklı hayvanların, yakılması ya da derin çukurlara gömülerek, kireç kaymağı ile kapatılması gereklidir. Hayvanlar aşılanarak korunabilir.

27 Antrax,

28

29 Tarım ve Hayvan üretimi ile ilgili işler yapanlarda şarbondan başka, brusellozis, salmonella enfeksiyonları ve tüberküloz da sık görülür. Brusella nın en sık görülen formu, hem koyunlarda, hem insanlarda görülen ve Brusella melitensis tarafından meydana getirilen formdur..

30 Klinik belirtileri, yüksek ateş, aşırı terleme ve eklem ağrılarıdır. Brucella bakterileri hayvan vücudundan süt,idrar, genital salgı,et ve sakatat, düşük cenin ve buna ait materyal ile dış ortama çıkar ve çeşitli yollarla insanlara bulaşır. Başlıca bulaşma yolu, ağız ve sindirim kanalıdır

31 Brucellozis, Makulopapüler rash, veteriner, kasap, mezbaha çalışanı)

32 Özellikle kaynatılmadan, pastörize edilmeden içilen koyun,keçi, inek, manda sütleri ile ve bu sütlerden üretilen kaymak, tereyağ, peynir gibi ürünlerle bulaşır. Hastalık temasla deri yolundan da bulaşır, hasta hayvanların idrar, irin, genital salgı, et ve sakatat, düşük materyali gibi çıkartılarına temasla bulaşma olasılığı yüksektir. Elle süt sağanlarda da hastalık deri yoluyla bulaşabilir.

33 Sütcü nodülü - viral Mycobacterium marinum yüzme havuzu granülomu Orf - Viral, koyunlardan

34 Brusella ahır ve ağıl tozlarının solunumu ile, solunum yolundan da bulaşabilir, ayrıca inokulayon (batma, batırma) yolu ile de bulaşabilir. Bakteriyoloji laboratuarı ve brusella aşı merkezlerinde sağlık çalışanlarında da görülebilir. Brusella laboratuvarda görülen bakterial infeksiyonlar arasında ilk sırada yer alır, laboratuarlarda brusellanın hava yolu ile bulaştığı da kabul edilmektedir. En etkili korunma hayvanların aşılanması ile mümkündür

35 Tablo 2 de, Tarım ve hayvancılık işlerinde çalışanlarda görülen enfeksiyon hastalıklarından bazıları özetlenmiştir. Hastalık Belirtileri Kaynak Riskli işler Şarbon Deride siyah püstül Enfekte koyun, inek ve ürünleri Tüberküloz Brusellozis Salmonellozis Kedi sıyrığı hastalığı Kuduz Öksürük, ateş, terleme Ateş, terleme, eklem ağrısı Ateş,üşüme,ishal,baş ağrısı Ateş,deri lezyonu, lenf bezi büyümesi Baş ağrısı, ajitasyon, salya akması Enfekte hayvan Enfekte hayvan Kümes hayvanı, kedi, köpek Kedi, köpek Kedi, köpek, tilki Çiftçi, kasap, veteriner Çiftçi, kasap, veteriner Besici, sütçü, veteriner Veteriner, aşçı, mezbaha işçisi Veteriner, kedi, köpek sahibi, kedi, köpek bakıcısı Veteriner, çiftçi, mağaracı, vahşi hayvan bakıcısı Bilir N,Yıldız AN. Biyolojik Nedenli Meslek Hastalıkları.İş Sağlığı ve Güvenliği. Ankara:Hacettepe Üniversitesi Yayınları ; 2004.

36 Enfeksiyon açısından işyerlerini tek başına düşünmek doğru değildir, işyerini çevresi ile birlikte değerlendirmek gereklidir. İşyeri çevresinde, enfeksiyon kaynağı olabilecek çöplük, açık kanalizasyon ve bataklık gibi yerler varsa, buralardan kaynaklanıp, yayılabilecek mikroorganizmalarda işçi sağlığını olumsuz etkiler.

37 Mycetoma - actinomycete Tarım işçisi

38 Açık alan ve orman çalışanları Kene ısırığı Zoonoz: Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA veya Kırım-Kongo Hemorajik Ateş, KKHA)

39 KKKA Kimler Risk Altındadır? Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar Veterinerler Kasaplar Mezbaha çalışanları Sağlık personeli Kamp ve piknik yapanlar, askerler ve korunmasız olarak yeşil alanlarda bulunanlar da risk altındadır.

40 KKKA nin Belirtileri Ateş Kırıklık Baş ağrısı Halsizlik Kanama pıhtılaşma mekanizmalarının bozulması sonucu; Yüz ve göğüste kırmızı döküntüler Gözlerde kızarıklık, Gövde, kol ve bacaklarda morluklar Burun kanaması, dışkıda ve idrarda kan görülür

41

42

43

44 Tedavi Belirtilerin görülmesi halinde en yakın Sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Bugün için kullanılan bir aşısı yoktur. Spesifik tedavisi yoktur Destek tedavisi (Kan replasmanı, solunum-dolaşım desteği vb.) Antiviral ilaç (Ribavirin) kullanılmaktadır.

45

46

47

48 İş Yerinde Biyolojik Risk Etmenleri Önleme Enfeksiyona neden olan organizmanın kontrolü için, infeksiyon yayılımı ve epidemiyoloji prensiplerinin biliniyor olması gereklidir. Biyolojik risk etmenlerine bağlı meslek hastalıklarının tanısını koyabilmek için çalışanların işe giriş ve aralıklı kontrol muayenelerinin düzenli ve sistematik olarak yerine getirilmesi gerekmektedir. Çalışma ortamındaki risklere maruziyetin neden olduğu sağlık etkilerini belirlemek için yapılması gereken tıbbi muayenelerin gerçekleştirilmesinde, genel ilkelerin yanı sıra spesifik işlemler de vardır.

49 Kaynaklar Fişek, N. :Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş Esasları. Epidemoloji Ders Notları. H.Ü. Toplum Hekimliği Enstitüsü yayını. Ankara, Zulheir I. Fakhri. Workplace Biohazards, ILO, Encyclopaedia of Occupational Health and Safety: (Ed. Stellman J.M) Fourth edition, Vol.II, P ,1998. Bilir N,Yıldız AN. İş Sağlığı ve Güvenliği. Ankara:Hacettepe Üniversitesi Yayınları ; Ken Takahashi, Gary Fujimoto, Occupational Infections. Occupational and Enviromental Medicine (Ed. Joseph LaDou)..Fourth edition, P. 262, Expert forecast on Emerging Biological Risks related to Occupational Safety and Health. European Rısk Observatory Report. European Agency for Safety and Health at Work, Belgium, 2007 Fişek G. Çalışma Yaşamında Sağlık ve Güvenlik. Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim Ve Eylem Merkezi Vakfı. Ankara, 2009.

MESLEK HASTALIKLARININ SEBEPLERİ

MESLEK HASTALIKLARININ SEBEPLERİ MESLEK HASTALIKLARININ SEBEPLERİ Çalışanlarda görülen hastalıkları üç grupta değerlendirebiliriz; 1. Toplumda görülen genel hastalıklar, çalışan nüfusta da en sık görülenleridir. 2. İşle ilgili hastalıklar

Detaylı

Çalışan Sağlığı Zoonozlar: Tanı ve Tedavi Yaklaşımı

Çalışan Sağlığı Zoonozlar: Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Çalışan Sağlığı Zoonozlar: Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Dr. Gül Ruhsar YILMAZ Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Bulaşıcı Meslek Hastalıkları

Detaylı

ZATÜRRE. Pnömokokal hastalıkların etkeni nedir?

ZATÜRRE. Pnömokokal hastalıkların etkeni nedir? ZATÜRRE Pnömokokal hastalıkların etkeni nedir? Pnömokokal hastalıklara Streptococcus pneumoniae adı verilen bir bakteri neden olur. Bu bakterinin 80 den fazla tipi vardır. Bunların çoğu hastalığa neden

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Semıha ÖZKAN

Yrd. Doç. Dr. Semıha ÖZKAN Yrd. Doç. Dr. Semıha ÖZKAN Halk Sağlığına katkıda bulunan bilim adamları: Sağlıklı ve uzun yaşam isteği her dönem insanlar için önemli olmuştur. Bunun için insanların bir takım önlemler alma çabaları insanlık

Detaylı

Soru 4 Aşağıdakilerden hangisi mesleki bulaşıcı hastalıklardan biri değildir? a) Şarbon b) Bruseüoz c) Tüberküloz d) Silikoz

Soru 4 Aşağıdakilerden hangisi mesleki bulaşıcı hastalıklardan biri değildir? a) Şarbon b) Bruseüoz c) Tüberküloz d) Silikoz İÇİNDEKİLER Biyolojik Risk Etmenleri Psikososyal Risk Etmenleri Ergonomi Korunma Politikaları Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Kaldırma Araçlarında

Detaylı

HEMŞİRELERİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI İLE KARŞILAŞMA DURUMLARI VE KARŞILAŞMA SONRASI İZLEDİKLERİ YÖNTEMLER

HEMŞİRELERİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI İLE KARŞILAŞMA DURUMLARI VE KARŞILAŞMA SONRASI İZLEDİKLERİ YÖNTEMLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELERİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI İLE KARŞILAŞMA DURUMLARI VE KARŞILAŞMA SONRASI İZLEDİKLERİ YÖNTEMLER Zehra DİŞBUDAK YÜKSEK

Detaylı

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ - I - ENFEKSİYON VE STERİLİZAYSON

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ - I - ENFEKSİYON VE STERİLİZAYSON AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ - I - ENFEKSİYON VE STERİLİZAYSON AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ - I - ENFEKSİYON VE STERİLİZAYSON Eğitim içeriği Ağız vediş Sağlığı Teknikerliği Eğitim

Detaylı

İstanbul Sağlık Müdürlüğü TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ. İdari İşler Şube Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

İstanbul Sağlık Müdürlüğü TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ. İdari İşler Şube Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi İstanbul Sağlık Müdürlüğü TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ İdari İşler Şube Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Eğitimin Amacı Eğitim sonunda; Katılı cıları iş güve liği bilincinin art ası, ülkemiz

Detaylı

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ BİLİMSEL DEĞERLENDİRME RAPORU

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ BİLİMSEL DEĞERLENDİRME RAPORU T Ü R K TA B İ P L E R İ B İ R L İ Ğ İ YAY I N L A R I Türk Tabipleri Birliği Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Bilimsel Değerlendirme Kurulu, ülkemizde ve dünyada sorunun yaygınlık ve dağılımını, risk gruplarını,

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Hem. İlknur TAŞÇIOĞLU

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Hem. İlknur TAŞÇIOĞLU T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Galip EKUKLU LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ VE LÜLEBURGAZ 82. YIL DEVLET HASTANELERİNDE

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE ĞÜVENLİĞİ KANUNUNUN: DEVLET, İŞVEREN VE ÇALIŞAN AÇISINDAN DEĞERLENDİRİMESİ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE ĞÜVENLİĞİ KANUNUNUN: DEVLET, İŞVEREN VE ÇALIŞAN AÇISINDAN DEĞERLENDİRİMESİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE ĞÜVENLİĞİ KANUNUNUN: DEVLET, İŞVEREN VE ÇALIŞAN AÇISINDAN DEĞERLENDİRİMESİ Bitirme

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ BİYOLOJİK SİLAHLAR Hazırlayan Mustafa Berat ÇELEN Danışman Doç. Dr. Gökçen YUVALI ÇELİK FarmasötikBiyoteknoloji Bitirme Ödevi MAYIS 2013 KAYSERİ 2 T.C. ERCİYES

Detaylı

İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI IX 16 KASIM 2013

İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI IX 16 KASIM 2013 İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI IX 16 KASIM 2013 1 C 1) Mesleki nedenlere bağlı KOAH ta aşağıdaki akciğer volümlerinden hangisinde artış görülür? A) Vital kapasite B) İnspiratuar kapasite C) Rezidüel volüm

Detaylı

SAĞLIK GÖZETİMİ VE MESLEK HASTALIKLARI

SAĞLIK GÖZETİMİ VE MESLEK HASTALIKLARI SAĞLIK GÖZETİMİ VE MESLEK HASTALIKLARI İŞ SAĞLIĞI: ILO ve WHO İş Sağlığı Uzmanlar Ortak Komitesinin 1950 yılında gerçekleştirdiği toplantısında yapılan iş sağlığı tanımı şöyledir: "Her türlü işte çalışanların

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. GIDA İŞLETMELERİNDE HACCP UYGULAMALARI ve DENETİMİ. Prof. Dr. Artemis Karaali İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. GIDA İŞLETMELERİNDE HACCP UYGULAMALARI ve DENETİMİ. Prof. Dr. Artemis Karaali İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GIDA İŞLETMELERİNDE HACCP UYGULAMALARI ve DENETİMİ Prof. Dr. Artemis Karaali İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi

Detaylı

Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı

Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı Derleme/Review Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(6):547-554 Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı [A Problem that is not Considering in Health Workers: Healthy Work Environment]

Detaylı

Sağlık Çalışanlarının Meslek Hastalıkları

Sağlık Çalışanlarının Meslek Hastalıkları Sağlık Çalışanlarının Meslek Hastalıkları Dr. Sedat GÜLAY Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Sağlık kurumlarında, 6331 sayılı kanun gereği işyeri hekimliği uygulamalarının

Detaylı

KBRN TERİMLER SÖZLÜĞÜ

KBRN TERİMLER SÖZLÜĞÜ T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI KBRN TERİMLER SÖZLÜĞÜ Bu sözlük KBRN olaylarında görevi bulunan kurum ve kuruluşlar arasında terimsel bütünlüğü sağlamak amacıyla Başbakanlık Afet

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ÇALIŞANLARININ MESLEKSEL RİSK FAKTÖRLERİ VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yüksek Lisans

Detaylı

Son 20 yılda ulaşım imkanlarının da kolaylaşmasıyla dünya üzerinde seyahat

Son 20 yılda ulaşım imkanlarının da kolaylaşmasıyla dünya üzerinde seyahat Yurtdışından Girişlerde Dezenfeksiyon Uygulamaları ve Yapılan Yanlışlar Uzm. Dr. Mehmet ÖZDEMİR Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA Son 20 yılda

Detaylı

KBRN 08 1. KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK, NÜKLEER (KBRN) KONGRESİ. 3 Aralık 2008 EDİTÖRLER

KBRN 08 1. KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK, NÜKLEER (KBRN) KONGRESİ. 3 Aralık 2008 EDİTÖRLER KBRN 08 1. KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK, NÜKLEER (KBRN) KONGRESİ BİLDİRİ KİTABI 3 Aralık 2008 EDİTÖRLER Prof. Dr. Halil Rıdvan ÖZ Yrd. Doç. Dr. Ferhat KARACA Yrd. Doç. Dr. Fahrettin ELDEMİR İstanbul,

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEK RİSKLERİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEK RİSKLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEK RİSKLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEK RİSKLERİ Sağlık Çalışanlarının Meslek Riskleri Birinci Baskı, Ekim 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

Detaylı

1) Derin ekspirasyondan sonra akciğerlerde kalan hava volümü aşağıdaki akciğer volümü tanımlarından hangisini ifade eder?

1) Derin ekspirasyondan sonra akciğerlerde kalan hava volümü aşağıdaki akciğer volümü tanımlarından hangisini ifade eder? A 1) Derin ekspirasyondan sonra akciğerlerde kalan hava volümü aşağıdaki akciğer volümü tanımlarından hangisini ifade eder? A) Rezidüel volüm B) Fonksiyonel rezidüel kapasite C) Ekspiratuar Rezerv Volüm

Detaylı

Çevre sağlık ilişkisi. Doç. Dr. Ali CEYLAN

Çevre sağlık ilişkisi. Doç. Dr. Ali CEYLAN Çevre sağlık ilişkisi Doç. Dr. Ali CEYLAN Amaç Çevre ile hekimlik mesleği arasında ilişkisi kurmak. Çevre kirliliğine yol açan etkenleri ve Türkiye nin Çevre sorunlarını tanımak, Öğrencilerin çevre bilincini

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI. ŞEF : Doç. Dr. Yüksel ALTUNTAŞ

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI. ŞEF : Doç. Dr. Yüksel ALTUNTAŞ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞĐŞLĐ ETFAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ AĐLE HEKĐMLĐĞĐ KOORDĐNATÖRLÜĞÜ ŞEF : Doç. Dr. Yüksel ALTUNTAŞ ŞĐŞLĐ ETFAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐNDE UZMANLIK EĞĐTĐMĐ GÖREN HEKĐMLERĐN

Detaylı

Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Mustafa ÇETİN

Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Mustafa ÇETİN Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Mustafa ÇETİN Parayla Satılmaz. Mustafa ÇETİN www aep gov.tr www agoivl.etr Mustafa Çetin Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan

Detaylı

Meslek Hastalıkları Temel Kavramlar

Meslek Hastalıkları Temel Kavramlar Meslek Hastalıkları Temel Kavramlar Doç. Dr. Alpaslan Kılıçarslan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı AD . MESLEK HASTALIĞI TANIM - SINIFLAMA Çalışanların

Detaylı

BAKANIMIZ MEHMET MEHDİ EKER:

BAKANIMIZ MEHMET MEHDİ EKER: Yıl: 18 Sayı: 105 T.C. Ordu Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Yayınıdır İki Ayda Bir Yayınlanan Mesleki Gazete MART-NİSAN 2014 BAKANIMIZ MEHMET MEHDİ EKER: Tarımsal Hasılamız 62 Milyar Dolara

Detaylı

Başkent. Sağlıkta Adres. Sayı 2 / Yaz 2011. GÜNEŞİN KARANLIK YÜZÜ Prof. Dr. A. Tülin GÜLEÇ. RAMAZAN AYI İÇİN BESLENME ÖNERİLERİ İrem OLCAY EMİNSOY

Başkent. Sağlıkta Adres. Sayı 2 / Yaz 2011. GÜNEŞİN KARANLIK YÜZÜ Prof. Dr. A. Tülin GÜLEÇ. RAMAZAN AYI İÇİN BESLENME ÖNERİLERİ İrem OLCAY EMİNSOY Sağlıkta Adres Başkent Sayı 2 / Yaz 2011 GÜNEŞİN KARANLIK YÜZÜ Prof. Dr. A. Tülin GÜLEÇ RAMAZAN AYI İÇİN BESLENME ÖNERİLERİ İrem OLCAY EMİNSOY ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ABD Prof.

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI

ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Primum Non Nocere Öncelikle, Zarar Verme Hipokrat Hazırlayan Prof. Dr. Emine ALP KAYSERİ 2012 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI Yazarlar

Detaylı