İNTES ile İnşaat Sektöründe İSG Üzerine Interview About OHS in Construction Industry with INTES Röportaj/Interview: Ayşe Tuğba KAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNTES ile İnşaat Sektöründe İSG Üzerine Interview About OHS in Construction Industry with INTES Röportaj/Interview: Ayşe Tuğba KAR"

Transkript

1 İNTES ile İnşaat Sektöründe İSG Üzerine Interview About OHS in Construction Industry with INTES Röportaj/Interview: Ayşe Tuğba KAR İ nşaat sektörünün genel atmosferini ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile uyumunu İNTES Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu ile konuştuk. Başkan Koloğlu, inşaat sektöründe İSG kültürünün oluşması için kamu ve özel sektörde yoğun bir çaba olduğuna dikkat çekti. W e had a talk with Celal Kologlu, Chairman of the Board of INTES over general atmosphere of construction industry and its adaptation to Occupational Health and Safety Law No Chairman Mr. Koloğlu pointed out that there are intense efforts both in public and private industry in order to create an OHS understanding in construction industry. İNTES (Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası) olarak 1964 yılından bu yana inşaat sektöründe etkin rol oynuyorsunuz. Genel olarak İNTES in yolculuğu ve çalışmalarından bahseder misiniz? İNTES 50 yıldır sektörde faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur. Kuruluşundan bugüne İNTES in hedefi, faaliyetlerini ülke çıkarlarını ön planda tutarak yürütmek olmuştur. Bugün İNTES kamuoyunda görüşleri dikkate alınan, kamu ve özel sektör arasında köprü vazifesi gören bir kuruluştur. Ülkemizin inşaat sektöründe önde gelen firmalarını temsil etmektedir. Üyelerinin ortak ekonomik, meslekî, idari ve sosyal hak ve menfaatlerini korur ve geliştirir. You, as INTES (Union of Turkish Construction Industrial Employers), have played an active role in construction industry since Could you give us some information about the journey and activities of INTES in general? INTES is a non-governmental organization which has been active in the industry for 50 years. Since its foundation, the objective of INTES has been to carry out its activities through giving particular importance to national interests. Today, INTES is an organization, serving as a bridge between public and private 94 A 95

2 Celal Koloğlu İNTES Yönetim Kurulu Başkanı Chairman of the Board of INTES industry, whose opinions are taken into consideration by the public. It represents leading companies of our country in construction industry. It protects and improves joint economical, occupational, administrative, and social rights and interests of its members. While conducting its activities, INTES prioritises an understanding of sustainability. Any activities by INTES have become known in our society and a brand in the industry. - Geleneksel Toplantılar düzenlenmekte, toplantılarımıza Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar konuşmacı olarak katılarak bizleri onurlandırmaktadırlar. 24 Yıldır; - İki ayda bir İnşaat Sanayi Dergisi çıkarılmaktadır. 11 Yıldır; - Çözüm Arama Konferansları düzenlenmektedir. 10 Yıldır; -İNTES Genç Yöneticiler Grubu tarafından Genç Yönetici gazetesi çıkartılmaktadır. İnşaat sektöründe işçiler nasıl ortamlarda çalışıyor? Onların daha güvenli ortamlarda çalışmaları için işverenler yasadan farklı olarak ne gibi uygulamalar yapıyor? Ülkemizde inşaat sektöründe iş kazaları dolayısıyla pek çok insanımız hayatını kaybetmekte, sakat kalmaktadır. Dünya çapında inşaat işçileri diğer işçilere oranla üç kat İNTES 50 yıldır sektörde faaliyet gösteren, kamuoyunda görüşleri dikkate alınan, kamu ve özel sektör arasında köprü vazifesi gören bir sivil toplum kuruluşudur. INTES is an organization, active for 50 years, serving as a bridge between public and private industry, whose opinions are taken into consideration by the public. İNTES faaliyetlerini gerçekleştirirken sürdürülebilirlik anlayışını ön planda tutmaktadır. Her faaliyeti camiamızda bilinir hale gelmiş ve sektörde markalaşmıştır. Kuruluşundan bugüne sürdürdüğü faaliyetleri maddeler halinde şöyledir: 50 Yıldır; - Sektör sorunlarını daima ön planda tutarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarına düzenli olarak rapor göndermekte, sorunları ve çözüm önerilerini aktarmaktadır. - Sektörü ilgilendiren mevzuat çalışmalarında, her zaman en iyi sonucun alınması için tüm platformlarda etkin rol almaktadır. - Toplu iş sözleşmesi imzalamaktadır. - İnşaat sektörünü, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) bünyesinde temsil etmektedir. 40 Yıldır; - Birim fiyat ve rayiç çalışmalarına katkı sağlanmaktadır. - Üyelerin hukuki sorunlarına çözüm üretilmektedir. - Mahkemelere bilirkişilik hizmeti verilmektedir. 30 Yıldır; - SSK da ölçümleme ve asgari işçilik oranları uygulamasında bilirkişilik yapılmaktadır. Activities having been conducted since its foundation are listed below: For 50 years; - It has sent regular reports through always prioritising industrial problems and forwarded its problems and suggestions for possible solutions to all public institutes and organizations. - It has taken an active role in any platforms to obtain best results always in legislation activities which affect the industry. - It signs a collective labour agreement. - It has represented construction industry as a part of Turkish Confederation of Employer Unions (TİSK). For 40 years; - It has contributed to activities to determine unit prices and market values. - It has generated solutions for legal problems of its members. - It has served as a legal expert in courts. For 30 years; - It has served as a legal expert for computation and minimum labour ratio applications in Social Security Institution. 96 A 97

3 daha fazla hayatlarını kaybetmekte, iki kat daha fazla yaralanma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu kazalar, bireysel zararların yanı sıra hem işveren hem de toplum geneline yaygın olarak zarar vermektedir. Bugün inşaat sektörü yakalamış olduğu ivme ile ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Ulaştırmadan, enerji yatırımlarına, tarımsal alt yapı tesislerinden, şehir alt yapısına ve üst yapıda konut inşaatlarından, turizm tesisleri ve endüstriyel tesislere kadar birçok proje için binlerce şantiye açılmaktadır. Maalesef tüm işçilerimizin aynı güvenlik ortamında çalıştığını söylemek güçtür. Küçük inşaat sahalarında daha çok kaza yaşanmaktadır. Bu nedenle her inşaat sahasında denetimler arttırılmalıdır. İş kazlarında en çok rastlanan yüksekten düşme kazalarıdır. Bunu izleyen diğer kazalar ise kazı aşamasında çarpma kazaları, kaymalar, düşen malzemelerden yaralanmalar, toz teneffüs etmeden kaynaklanan hastalıklar, tehlikeli kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalma olarak açıklanmaktadır. İşte tüm bu kazaları önlemenin yolu da denetimlerin arttırılmasıdır. Ancak tabii ki bu da Dünya çapında inşaat işçileri diğer işçilere oranla üç kat daha fazla hayatlarını kaybetmekte, iki kat daha fazla yaralanma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Construction workers lose their lives three times more than other workers and face the risk of injuries two times more worldwide. - Presidents, Prime Ministers and Ministers have brought honour to us as keynote speakers in our Traditional Meetings. For 24 years; - Bimonthly Construction Industry Magazine has been issued. For 11 years; - Solution-Seeking Conferences have been held. tek başına yeterli değildir. İşverenlere, teknik personele ve işçilere eğitim verilmesi önem arz etmektedir. Bu konuda son dönemde yapılan yasal düzenlemeler önemlidir. Tüm çaba daha güvenli bir iş ortamı sağlamaya yöneliktir. Ancak tüm tarafların iş sağlığı ve güvenliği konusunda ortak hareket etmesi, sorumluluk alması gerekmektedir. İstatistiki olarak inşaat sektörü iş kazalarının en çok yaşandığı sektörlerin başında geliyor. Bu anlamda 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası nı inşaat sektörü açısından nasıl değerlendirirsiniz? Sizce yasa, iş kazalarını önleme konusunda ne kadar etkin olacak? İnşaat sektörü, maalesef dünyanın hemen her yerinde en çok ölümlü iş kazasının görüldüğü ve meslek hastalıklarının yaşandığı sektörlerin başında gelmektedir. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde görülen ölümlü iş kazalarında da inşaat sektörünün payı bir hayli yüksektir. ABD de işgücünün sadece yüzde 5 i inşaat sektöründe çalışmaktadır. Ancak, yaşanan iş kazası sonucu ölümlerin yüzde 15 i bu sektöre aittir. Japonya da ise işgücünün yüzde10 u inşaat sektöründe çalışırken, yaşanan ölümlerin yüzde 42 si inşaat sektöründe görülmektedir. Türkiye genelinde yılda ortalama 76 bin 360 işçi iş kazası geçirirken, işçi sürekli iş göremez duruma geliyor. Kazalarda işçi ise yaşamını yitiriyor. Bu tabloya inşaat sektörü açısından baktığımızda durumun daha üzücü olduğunu görüyoruz. İnşaat sektörü, iş kazaları sayısı bakımından Türkiye de iş kolları arasında, kaza sıklık oranı açısından da batılı ülkelerin inşaat sektörleri arasında ilk sırada yer almaktadır. SGK verilerine göre, 2011 yılında tüm iş kollarında kişi iş kazasına maruz kalmıştır. Bu kazalardan yüzde 11,2 si yani u inşaat sektöründe yaşanmıştır. Tüm iş kazalarında ölümlü iş kazası sayısı ise ve kazalardan 570 i maalesef sektörümüzde yaşanmıştır. İş kazalarının mali boyutu da büyüktür. Araştırmalara göre, rakam gayrisafi hasılanın yüzde 4 üne tekabül etmektedir. Tabii rakamların telafi edemeyeceği bir husus vardır ki bu çok acı bir durumdur. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği konusu, üzerinde hassasiyet ile durulması gereken bir konudur. Gelişmiş ülkelere bakıldığında, iş sağlığı ve güvenliğinin bağımsız bir bilim dalı haline geldiğini görüyoruz. Yasal mevzuat yapısı ve örgütlenmeleri ile bu konuda oldukça ileri bir noktadadırlar. Ülkemizde rakamlar ürkütücü olsa da iş sağlığı ve güvenliği konusunda kültürün oluşmasında kamu ve özel sektör tarafında yoğun bir çaba olduğu gerçeği gözden kaçırılmamalıdır. Çünkü iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal alt yapının güçlendirilmesine For 10 years; - Young Manager journal has been published by INTES Young Managers Group. What is working environment for employees in construction industry? What measures are taken by employers other than the requirements specified in the law to ensure a safer working environment for them? Many people have lost their lives or become permanently disabled due to occupational accidents in construction industry in our country. Construction workers lose their lives three times more than other workers and face the risk of injuries two times more worldwide. Such accidents give damage not only to persons but also to employers and the society in general. Today, construction industry has many contributions to national economy with its momentum. There are thousands of new construction yards established for many projects from transportation to energy investments, from agricultural infrastructure facilities to urban infrastructure and from housing construction to tourism facilities and industrial facilities. Unfortunately, it is really hard to say that all of our workers have the same safety in their working environments. Much more accidents occur in smaller construction fields. Therefore, it is necessary to increase the number of inspections for each construction yard. The most common type of occupational accidents is to fall down from height. Other common accidents include impact accidents during excavation stage, slipping, injuries due to falling materials, diseases arising from breathing dust, being subject to hazardous chemical and biological materials. That is why increasing the number of inspections is necessary to prevent all of such accidents. However, this is not enough alone. Training employers, technical personnel and workers is of vital importance as well. Recent legislative regulations are important in this regard. All efforts are to ensure a safer working environment. But, it is essential for all parties to act jointly and take responsibility in terms of occupational health and safety. Statistically, construction industry is one of the leading industries where occupational accidents occur most. In this context, how would you consider Occupational Health and Safety Law No 6331 in terms of construction industry? In your opinion, to what extent will this law be efficient for preventing occupational accidents? Construction industry, unfortunately, is one of the 98 A 99

4 yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu konuda mevzuatta getirilen düzenlemeler önem arz etmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlar kanun kapsamına alınmaktadır. Kişinin bulunduğu işyerindeki çalışan sayısı ve işyeri türü kanundan yararlanmasına engel olmayacaktır. Kanun, aynı zamanda çırak ve stajyerler için de geçerli olacaktır. Her çalışan, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanabilecektir. Bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulacaktır. Kanun ile iş güvenliği uzmanının tüm işletmelerde görev alması, iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi, tüm işletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları nın kurulması gibi düzenlemeler getirilmiştir. Söz konusu düzenlemeler elbette ki önemlidir. Ancak, uygulamaya konulacak yasal mevzuat ülkemizde uygulanabilir olmalıdır. Batı ülkelerinde de durum böyle olmuştur. Ülkeler kendi iç dinamiklerini değerlendirerek yasal alt yapılarını oluşturmaktadır. İş sağlığı ve güvenliğinin teknik alt yapı gerektirmesi nedeniyle önemli finansal kaynaklara da ihtiyaç vardır. İnşaat sektörü, iş kazaları sayısı bakımından Türkiye de iş kolları arasında, kaza sıklık oranı açısından da batılı ülkelerin inşaat sektörleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Construction industry is placed on the top among other industries of Turkey in terms of total number of occupational accidents and again on the top among other construction industries in the western countries with regard to frequency of occupational accidents. leading industries with the highest rate of occupational accidents involving death and of occupational disease almost anywhere around the world. Construction industry has a high share in general rate of occupational accidents involving death in the most advanced countries of world. In the USA, only 5 percent of labour force is active in construction industry. However, 15 percent of deaths arising from occupational accidents is experienced in this industry. While 10 percent of labour force in Japan works for construction industry, 42 percent of occupational deaths is seen in construction industry. While 76 thousand 360 workers have occupational accidents annually in average around Turkey, workers become permanently disabled for work workers lose their lives in such accidents. Considering these figures in terms of construction industry, we find out that this is much more tragic. Construction industry is placed on the top among other industries of Turkey in terms of total number of occupational accidents and again on the top among other construction industries in the western countries with regard to frequency of occupational accidents. Ülkemizde rakamlar ürkütücü olsa da iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşması konusunda kamu ve özel sektörde yoğun bir çaba olduğu gerçeği gözden kaçırılmamalıdır. While the figures in our country seem terrifying, it should not be ignored that both public and private industry have been putting great efforts to create an understanding in terms of occupational health and safety. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yetersizlikleri göz önüne alınarak 6331 Sayılı Kanun un 7. maddesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşları hariç 10 dan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri faydalanabilir. Ancak, Bakanlar Kurulu, 10 kişiden az çalışanı bulunanlardan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin de faydalanmasına karar verebilir diye belirtilmektedir. Ancak, küçük ve orta ölçekli işletmeler, 10 kişiden az çalışanı bulunan işletmelerden ibaret değildir According to data of Social Security Institution (SSI), workers were subject to occupational accidents in all industries in percent of such accidents, namely accidents, are experienced in construction industry. While total number of occupational accidents involving death for all these accidents is 1.710, unfortunately, 570 of such accidents occurred in our industry. Occupational accidents have also a huge financial dimension. According to researches, this figure accounts for 4 percent of gross national products. However, there is an issue that cannot be compensated by such figures, which is really sad. Therefore, occupational health and safety is a subject to be emphasized sensitively. Considering developed countries, we see that occupational health and safety has become an individual and independent discipline. They are much more advanced with regard to legislative regulations and organizations. While the figures in our country seem terrifying, it should not be ignored that both public and private industry have been putting great efforts to create an understanding in terms of occupational health and safety. There are activities performed for strengthening legislative infrastructure for occupational health and safety. New arrangements and regulations are of vital importance in this regard. All workers without discrimination of public and private industry are covered by Occupational Health and Safety Law. The number of workers in the workplace and type of workplace will not prevent these people from benefiting from this law. The law will be also valid for apprentices and interns. Any worker may benefit from the relevant practices relevant with occupational health and safety. All workplaces will be required to create healthy and safe working environments. The law brings new regulations such as assignment of occupational safety expert for all workplaces, worker representative for occupational health and safety, establishment of Occupational Health and Safety Councils in all enterprises etc. Such regulations are also important. However, the legislative regulation to be applied should be applicable for our country. This is also valid for western countries. These countries have been creating their legislative infrastructures in consideration with their own national dynamics. Significant financial sources are also necessary as 100 A 101

5 Sayılı Kanunu nun 81. maddesi uyarınca, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 50 den fazla işçi çalıştıran işletmeler için zorunluydu Sayılı Kanun ile mevcut 50 işçi sınırı kaldırılarak tüm işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunması zorunluluğu getirilmiştir. Yeni mevzuat düzenlemeleri ile işverene, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki kurumsal, mali ve hukuki düzenlemelerin gözden geçirilmesi gerekeceği yükümlülükler getirilmiştir ve bu kapsamda işverenin iş sağlığı ve güvenliği maliyetinde artış olabilecektir. İnşaat sektörünü Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) bünyesinde temsil eden bir sendika olarak, ülkemiz inşaat sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz? İnşaat, milli gelire katkısı ve istihdam potansiyeli ile büyümeye en fazla katkı sağlayan sektördür. Sektör, bu özelliği ile sürdürülebilir kalkınmada en önemli aktördür. Harekete geçirdiği 200 den fazla alt sektör ve istihdam potansiyeli, ekonomide lokomotif gücü oluşturmaktadır. occupational health and safety requires technical infrastructure. Considering inefficiencies of small and medium enterprises in the field of occupational health and safety, workplaces in very hazardous and hazardous category among the ones with less than 10 employees other than public institutions and organizations may benefit from Article 7 of Law No However, it is stated that Council of Ministers may decide whether Yeni mevzuat düzenlemeleri ile işverene, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki kurumsal, mali ve hukuki düzenlemelerin gözden geçirilmesi gerekeceği yükümlülükler getirilmiştir ve bu kapsamda işverenin iş sağlığı ve güvenliği maliyetinde artış olabilecektir. New legislative regulations brought new obligations for employers to review corporate, financial and legal arrangements in the field of occupational health and safety and this may lead to an increase of employer s costs with regard to occupational health and safety. pational health and safety services were compulsory for establishments employing more than 50 workers. Law No 6331 removes existing limit of 50 workers and brought obligation to serve occupational health and safety service for all enterprises. New legislative regulations brought new obligations for employers to review corporate, financial and legal arrangements in the field of occupational health and safety and this may lead to an increase of employer s costs with regard to occupational health and safety. İnşaat sektörü yıllık bazda milli gelirden yüzde 5 ile 6,5 arasında bir pay almaktadır. Ancak, yurt içinde ve yurt dışında dolaylı ve dolaysız yüzlerce alt sektörü harekete geçirmektedir. Böylece gayri safi yurtiçi hasıla içerisindeki payı yaklaşık yüzde 30 lar seviyesine ulaşmaktadır. Ülkemizin son yıllarda yakalamış olduğu ivmede inşaat sektörü önemli bir yere sahiptir. 11 yılda milli gelirimiz 3 kattan fazla, ihracatımız ise 4 kattan fazla artmıştır. Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde yıllık 30 milyar dolar sınırını aşmış durumdayız. Sanayimizde son teknolojileri takip ediyoruz. Türkiye, artık teknoloji üreten bir ülke haline gelmiştir. Sanayide ve üretimde önemi giderek artan ARGE ye daha fazla pay ayırıyoruz. Eğitim seviyemiz yükseliyor, iş gücünün kalitesi artıyor. Gelir dağılımımız düzeliyor. Devam eden büyük projeler, kentsel dönüşüm ve yüksek hacimli alt yapı projeleri, ekonomimizin büyüme dinamiklerini güçlendirmektedir. Bu gelişmeler ile son yıllarda sektörümüz önemli bir başarı grafiği sergilemektedir. Türkiye ekonomisi 2013 yılının üçüncü çeyreğindeki yüzde 4,4 lük büyümeyle üst üste tam 16 çeyrektir büyüme trendini devam ettirmiştir. Dünya genelinde yaşanan siyasi ve ekonomik istikrarsızlığa rağmen Türkiye nin 2013 yılında tahminlerin de üzerinde bir büyüme trendi yakalaması ve bunu sürdürmesi gerçekten önemli bir başarıdır. workplaces with less than 10 employees in less hazardous category may benefit. However, small and medium enterprises are not only consisted of the enterprises with less than 10 employees. In accordance with Article 81 of Law No 4857, occu- Dünya ekonomisindeki çalkantılardan elbette ki inşaat sektörü de ciddi şekilde etkilenmiştir yılında sektördeki büyüme oranı yüzde 11,5 iken 2012 yılında bu oran yüzde 0,6 ya düşmüştür. Ancak, krizden çıkış yolu olarak gösterilen inşaat sektörü 2013 yılında, geçen yılki durgunluğunu aşarak yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde Türkiye ortalamasının üzerinde büyümüştür. TÜİK verilerine göre, inşaat sektörünün gayri safi yurt içi hasıla içerisindeki payı 9 aylık dönemde yüzde 5,8 olmuştur. İlk çeyrekte beklentilerin üzerinde yüzde 5,9, ikinci çeyrekte yüzde 7,6, üçüncü çeyrekte ise yüzde 8,7 büyüyen inşaat sektörü dokuz aylık dönemde 7,4 oranında büyüme performansı sergilemiştir. Son dönemde işsizlik As a union representing construction industry before Turkish Confederation of Employers Unions (TISK), how do you evaluate construction industry in our country? Construction is the industry which has the highest contribution rates for national income and employment potential. The industry is the most prominent actor in sustainable development in this regard. More than 200 sub-industries stimulated by the industry and its employment potential create a leading power in economy. Construction industry gets a share between 5 and 6,5 percent annually from national income. However, it stimulates hundreds of direct or indirect sub-industries in Turkey or around the world, thus increasing its share in gross national product up to about 30 percent. Construction industry is of vital importance with regard to momentum of our country in recent years. Our national income has increased three times more while our exportation rate has increased 4 times more in last 11 years. We exceeded annual level of 30 billion dollar for foreign contracting services. We follow latest technologies in our industry. Turkey has now become a country that produces technology. We allocate much more share for R&D activities with its increased importance in industry and production. We have higher and increasing level of education, while quality of our labour force is increasing. We have better distribution of income now. On-going major projects, urban transformation and high volume infrastructure projects reinforce development dynamics of our economy. With such advancements, our industry has shown a great success in recent years. 102 A 103

6 With a growth rate of 4.4 percent in the third quarter of 2013, Turkish economy has maintained its growing trend for 16 quarters in row. Despite political and economic instabilities experienced around the world, Turkey s growing trend far beyond the expectations in 2013 and maintaining this trend is a significant achievement. It is for sure that construction industry is affected significantly by economic turmoil in world economy. While industrial growing rate is 11,5 percent in 2011, this rate dropped down to 0,6 percent in However, construction industry, pointed out as a way out of crisis, overcame the recession of last year and grew more than Turkish average in second and third quarters of According to data from Turkish Statistical Institute (TSI), construction industry s share in gross national product increased up to 5,8 percent in 9-month period. Growing 5,9 percent in the first quarter, 7,6 percent in the second quarter and 8,7 percent in the third quarter beyond expectations, construction industry has achieved a growth of 7,4 in nine-month period. Our industry has played an active role in recent improvement in unemployment rates. 1 million 954 thousand people have been employed in the industry as of October 2013 according to data provided by Turkish Statistical Institute. Construction industry s share in total rate of non-agricultural employment reached about 10 percent in the same period. Increase of both superstructure and housing construction in Turkey as well as large scale investments increased employment in the industry. Despite all regional and global negative conditions, our industry s role in Turkey s recent growing trend is undeniable. Turkey will go on growing as construction industry grows. INTES participates in occupational health and safety organizations held by the Ministry of Labour and Social Security as a sponsor organization. What are your joint activities with the Ministry? We, as INTES, conducted two EU projects called Project on Training in Construction Industry and Zero Occupational Accident and Safe Construction Project in order to raise and extend awareness of Occupational Health and Safety. We launched Occupational Health and Safety Campaign in cooperation with the Ministry of Labour and Social Security in INTES carried out activities as one of 13 social partners of twinning project on Improving Occupational Health and Safety in Workplaces (Under Construction II) belonging to European Builders Confederation. Within the scope of this project, we shared our experiences and activities for OHS services with EBC members. We became a partner of Preventing Occupational Accidents rakamlarındaki iyileşmede de sektörümüz etkin bir rol üstlenmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ekim 2013 itibari ile sektörde 1 milyon 954 bin kişi istihdam edilmiştir. İnşaat sektörünün tarım dışı toplam istihdam içerisindeki payı aynı dönemde yaklaşık yüzde 10 olmuştur. Türkiye de gerek üst yapıda konut inşaatlarındaki artış gerekse büyük ölçekli yatırımlar sektördeki istihdamı arttırmıştır.küresel ve bölgesel tüm olumsuzluklara rağmen ülkemizin yakaladığı büyüme trendinde sektörümüzün katkısı yadsınamaz. İnşaat sektörü büyüdükçe Türkiye de büyümeye devam edecektir. İNTES olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin organizasyonlarda destekleyici kurum olarak yer alıyorsunuz. Bakanlık ile ne gibi çalışmalarınız mevcut? İNTES olarak İş Sağlığı ve Güvenliği bilincini oluşturmak ve yaygınlaştırmak amacıyla İnşaat Sektöründe Eğitim ve Sıfır İş Kazası Projesi ve Güvenli İnşaat Projesi adlı iki AB projesi yürüttük yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ortaklaşa İş Sağlığı ve Güvenliği Kampanyası nı gerçekleştirdik. İNTES, Avrupa İnşaatçılar Konfederasyonu nun (EBC) İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi (Under Construction II) eşleştirme projesinin 13 sosyal ortağından biri olarak bu alanda faaliyetler yürütmüştür. Bu proje kapsamında İSG hizmetlerine ilişkin faaliyetlerimiz EBC üyeleri ile paylaşılmıştır. Eskişehir Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanan, Avrupa Birliği Leonardo da Vinci Yenilik Transferi programı kapsamında kabul edilen İnşaat Sektöründe İş Kazalarını Önlemek İş Sağlığı Ve Güvenliğinde Animasyonlu Öğrenme Projesi nin ortağı olduk. Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı tarafından 2011 yılında düzenlenen 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuarı nda kongre ve organizasyon bölümünde destekleyici kurumlar arasında yer aldık. Sendikamızın Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile imzalamış olduğu İşbirliği Protokolleri kapsamında İş Sağlığı Güvenliği Elemanı (İnşaat) (Seviye 4) meslek standardını ve ulusal yeterliliğini hazırladık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ndan da sağlanan teknik uzman desteği ile hazırlanan meslek standardı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TÜRKAK dan Akreditasyon Sertifika sahibi olan İNTES Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi bu meslek dalında ulusal yeterliliklere dayalı sınav ve belgelendirme yapma yetkisine sahiptir. Sendikamızın muhatap işçi sendikası YOL-İŞ ile birlikte kurduğu Türkiye Eğitim Şantiyesi nde (TES) verilen tüm mesleki eğitimler İSG eğitim modülünü içeren formattadır. Sendikamız, 2012 İş Sağlığı İNTES olarak İş Sağlığı ve Güvenliği bilincini oluşturmak ve yaygınlaştırmak amacıyla İnşaat Sektöründe Eğitim ve Sıfır İş Kazası Projesi ve Güvenli İnşaat Projesi adlı iki AB projesi yürüttük. We, as INTES, conducted two EU projects called Project on Training in Construction Industry and Zero Occupational Accident and Safe Construction Project in order to raise and extend awareness of Occupational Health and Safety. in Construction Industry Animated Learning Project for Occupational Health and Safety, prepared by Eskişehir Anatolian University and approved within the scope of European Union Leonardo da Vinci Transfer of Innovation program. We were listed as one of the sponsors for the 19th World Congress and Fair of Occupational Health and Safety which were held by the Ministry of Labour and Social Security in In the scope of Cooperation Protocols signed by our Union and Vocational Qualifications Authority (VQA), we prepared vocational standard and national qualifications for Occupational Safety Staff (Construction) (Level 4). These vocational qualifications prepared with support of technical expert provided by the Ministry of Labour and Social Security were published in the Official Gazette. With an Accreditation Certificate from TÜRKAK, INTES Vocational Qualifications and Certification Centre has the authority to hold examinations and give certificates based on national qualifications in this occupation. All vocational training activities performed in Turkish Training Yard (TES) established by our Union in cooperation with our respondent labour union, YOL-İŞ include OHS training module. Our Union organized a symposium with the theme of Occupational Health and Safety Creating Practical Solutions from Problems in Construction Industry. Within the scope of Joint Project on Risk Assessment, Risk Determination and Analysis in Construction Industry conducted by the Directorate General for Occupational Health and Safety under the Ministry of Labour and Social Security in cooperation with our Union, activities for preparing construction works risk assessment guidelines were carried out in 2013 and the relevant 104 A 105

7 ve Güvenliği İnşaat Sektöründe Problemlerden Pratik Çözümler Üretmek konulu bir sempozyum düzenlemiştir Yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile sendikamız işbirliğinde İnşaat Sektöründe Risk Değerlendirmesi, Risklerin Belirlenmesi ve Analizi Ortak Projesi kapsamında, yapı işlerinde risk değerlendirme rehberinin hazırlanması çalışılması yürütülmüş, sendikamız tarafından hazırlanan dokümanlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı na teslim edilmiştir. İnşaat sektörünü ilgilendiren mevzuat çalışmalarında etkin rol alıyorsunuz. Peki var olan mevzuatlar ihtiyacı karşılayacak yeterlilikte mi? Bu konuda donanımlı danışmanlık hizmetleri veriliyor mu? İNTES, konfederasyon çatısı altında birçok mevzuat komisyon çalışmasında temsilcilik yaparak ülkenin ve sektörün ortak faydaları üzerine çözümler getirmek üzere çalışmalar yürütmektedir. Mevzuat çalışmalarının taslak hazırlıkları sürecinde birçok kamu kurumuna görüş verilerek sektör sorunları dile getirilmektedir. Mevcut yasaların ve ikincil mevzuatın her zaman yeterli olmadığı ve uygulamadan kaynaklanan sorunlar, inşaat sektörünün ve ülke ekonomisinin yükselmesi adına tetkik edilmekte, güncel değişiklikler takip edilerek etkin bir işleyiş sağlanmaktadır. Bu konuda uzman görüşleri ve yetkin bir kadro ile sektör sorunları tespit edilerek çözüm önerileri üretilmektedir. Tüm bunların yanı sıra, inşaat sektöründe güvenlik ve nitelik unsurunu ön plana çıkararak ve çeşitli yasa ve yönetmelikler ile çerçevesi belirlenen en önemli konu, belgeli işçi çalıştırma zorunluluğu olmuştur. Bu kapsamda farklı tarihlerde çıkartılan ihale mevzuatında ve başta 3194 Sayılı İmar Kanunu, 4657 Sayılı İş Kanunu ve 5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kanunu olmak üzere çeşitli kanun, yönetmelik ve düzenleyici işlem ve son olarak 14 Aralık 2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik ile 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren yapıda inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırılması mecburiyeti getirilmiştir. İNTES, sektörde nitelikli işler üretmeyi amaçlayan firmalar için uygulanma aşamasında olan bu süreçle ilgili olarak zaman ve maliyet açısından kayıp yaşamamaları için bir an önce şantiyelerinde istihdam ettikleri işçilerin yetki belgesi sahibi olmalarını sağlamaları için çalışmalara başlamıştır. İlk adım olarak sınav ve belgelendirmeye yönelik çalışmalarını yürütmek üzere Mesleki Yeterlilik ve documents prepared by our Union were submitted to the Ministry of Labour and Social Security. You have been taking an active role for legislative activities regarding construction industry. Do you think that existing legislations may satisfy the requirements? Are there well-supported consultancy services in this regard? INTES, as a representative in a number of legislation committee activities under the roof of many confederations, carries out activities to find solutions for common interests of the industry. INTES submits comments to many public institutions and reflects industrial problems during the period of preparing draft legislations. An efficient operation is ensured by means of expressing existing problems arising from implementation and insufficiency of existing laws and secondary legislations as well as following up-to-date changes in this regard for a growing national economy and improving construction industry. Receiving experts opinions and comments in this regard, we find industrial problems and make suggestions for them. Additionally, the most important subject prioritising safety and quality in construction industry which is specified by various laws and regulations is the obligation to employ certificated employees. In this regard, employing certificated construction foreman for construction and instalment works become obligatory as of 1 January 2012 with various tender legislation issued in different dates and various laws, legislations and regulations mainly including Construction Law No 3194, Labour Law No 4657 and Law No 5544 on Vocational Qualifications and recently Legislation on Construction Contractors Registration as well as Construction Supervisor and Certificated Construction Foreman issued in the Official Gazette with the date of 14 December 2010 and with the number of INTES launched activities to ensure that companies aiming at producing qualified works in the industry have certificates for workers employed in their construction yards so that they do not experience any loss in terms of time and cost regarding this process in the implementation phase. As the first step, Vocational Qualifications and Certification Centre (VQC) Commercial Enterprise was established. The objective of this enterprise is to measure, evaluate and certificate the qualifications of employees working and/or desiring to work in the industry on the basis of national and international standards determined in accordance with independent and objective rules in parallel with the requirements of construction industry; to conduct activities benefiting from national and international qualification and accreditation rules as well as Belgelendirme Merkezi İktisadi İşletmesi (MYM) kurulmuştur. Bu işletmenin amacı; inşaat sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda, sektörde çalışan ve/ veya çalışmak isteyenlerin niteliklerini bağımsız ve tarafsız kurallar çerçevesinde, belirlenmiş ulusal ve uluslararası standartları temel alarak ölçmek, değerlendirmek ve belgelendirmek; tüm bu faaliyetler sırasında bilimsel ve teknolojik verilerden, ulusal ve uluslararası yeterlilik ve akreditasyon kurallarından yararlanarak faaliyette bulunmaktır. İNTES, MYK tarafından inşaat sektöründe meslek standartları ve ulusal yeterlilik hazırlama konularında yetkilendirildikten sonra, kurum tarafından tarihinde yayımlanan Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği nin ilgili maddelerinde yer alan esaslara göre sınav ve belgelendirme merkezi olma konusunda çalışmalara başlamıştır. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite olan İNTES MYM bugün hala Türkiye genelinde, inşaat sektöründe mesleki yeterlilik standartlarının kazandırılması ve yaygınlaştırılması için belgesiz inşaat işçisi kalmasın seferberliğini sürdürmektedir. İnşaat sektörümüzde belgeli ve istihdam edilebilir işgücünün artırılmasının hedeflendiği bu seferberlikle, hem inşaat işçilerinin meslek sahibi olmalarını hem de daha güvenilir inşaatlar yapılmasını amaçlamaktayız. scientific and technologic data. Following its authorization by VQA (MYK) for preparing vocational standards and national qualifications in the construction industry, INTES initiated its activities to become examination and certification centre in accordance with the principles listed in Vocational Qualifications Examination and Certification Regulation issued on by VQA. Today INTES VQC, authorised by Vocational Qualifications Authority and accredited by Turkish Accreditation Institute, maintains its campaign of No employees without a certificate in order to raise and extend awareness of vocational qualification standards in construction industry throughout Turkey. With this campaign aiming at increasing certificated and employable labour force in construction industry, we intend to ensure both that construction workers have a profession and safer constructions are made. 106 A 107

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY FAALİYET RAPORU 211 ANNUAL REPORT Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri

Detaylı

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik 1 Faaliyet Raporu Annual Report 2014 küresel rekabet gücü global competitiveness international direct investment sürdürülebilirlik sustainability arge r&d added value legal assurance küresel bilgi global

Detaylı

Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar.

Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB)

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU

2013 FAALİYET RAPORU 213 FAALİYET RAPORU Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Preface 5 TSB Hakkında Tarihçe TSB Birlik Organları

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ INTERNATIONAL INVESTORS ASSOCIATION OF TURKEY ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE potansiyeli ARALIK 2013 SAYI: 49 / December 2013 ISSUE: 49 TURKEY s potential ın ınternatıonal

Detaylı

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

the biggest sectors which contribute of employment to the country s economy

the biggest sectors which contribute of employment to the country s economy Publishment of the Facility Services Management Businessmen Association Bülent Doğru: TESHIAD represents one of the biggest sectors which contribute of employment to the country s economy TESHİAD; ülke

Detaylı

İKG-HABER HRD NEWS. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Haber Bülteni. Human Resources Development Newsletter

İKG-HABER HRD NEWS. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Haber Bülteni. Human Resources Development Newsletter İSTİHDAM EMPLOYMENT EĞİTİM EDUCATION HAYAT BOYU ÖĞRENME LIFELONG LEARNING SOSYAL İÇERME SOCIAL INCLUSION TEKNİK YARDIM TECHNICAL ASSISTANCE Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse

Detaylı

BU SAYIDA IN THIS ISSUE

BU SAYIDA IN THIS ISSUE Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. This Project is co-financed by the European Union and The Republic of Turkey. T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu CREDITWEST FAKTORING Faaliyet Raporu annual report 2014 2 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 3???????????? CREDITWEST FAKTORING

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN SAYFA PAGE

2015-2019 STRATEJİK PLAN SAYFA PAGE 1 2 3 2015-2019 YÖNETİM KURULUNUN 28.11.2014 TARİH VE 30/588 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Aralık 2014 AS ACCEPTED BY THE BOARD OF DIRECTORS IN DECISION

Detaylı

SAYI V - AĞUSTOS 2014 / ISSUE V - AUGUST 2014

SAYI V - AĞUSTOS 2014 / ISSUE V - AUGUST 2014 T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

MAGAZINE BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ A NEW MEETING POINT FOR THE INVESTOR AND THE ENTREPRENEUR BORSA İSTANBUL PRIVATE MARKET

MAGAZINE BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ A NEW MEETING POINT FOR THE INVESTOR AND THE ENTREPRENEUR BORSA İSTANBUL PRIVATE MARKET BORSA istanbul WINTER/KIŞ 2015 ISSUE / SAYI 04 PUBLICATION OF BORSA İSTANBUL COMPLIMENTARY COPY / BORSA İSTANBUL YAYINIDIR - ÜCRETSİZDİR MAGAZINE A NEW MEETING POINT FOR THE INVESTOR AND THE ENTREPRENEUR

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2013 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Göstergeler 8 Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 214 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Sunuş Tarihçe 6 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 7 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 8 Finansal Gösergeler 1 Yönetim Kurulu

Detaylı

TAM LİBERAL DOĞAL GAZ PİYASASI. Natural Gas World A FULLY LIBERAL GAS MARKET. Eylül / September 2013 Sayı / Issue 13 Doğal Gaz Dünyası

TAM LİBERAL DOĞAL GAZ PİYASASI. Natural Gas World A FULLY LIBERAL GAS MARKET. Eylül / September 2013 Sayı / Issue 13 Doğal Gaz Dünyası Eylül / September 2013 Sayı / Issue 13 Doğal Gaz Dünyası Natural Gas World TAM LİBERAL DOĞAL GAZ PİYASASI A FULLY LIBERAL GAS MARKET SÖYLEŞİ / INTERVIEW Ahmet Çağrı Çiçek EPDK/EMRA Çiğdem Ş. Dilek Global

Detaylı

92 CARÎ AÇIĞA KARŞI KOBİ LER VE TARIM 2014 TÜRKİYE EKONOMİSİ RAPORU MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 395 00 00 Faks: +90 212

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 2007 Individual Pension System Progress Report Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 2007 Individual Pension System Progress Report 2007 bes2007gr@egm.org.tr

Detaylı

Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi,

Detaylı

Yeni Kanunda ve Yapı Sektöründe Risk Analizi Risk Analysis in New Law and Building Sector

Yeni Kanunda ve Yapı Sektöründe Risk Analizi Risk Analysis in New Law and Building Sector Yeni Kanunda ve Yapı Sektöründe Risk Analizi Risk Analysis in New Law and Building Sector Hazırlayan/By: Özgen Özden - A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Eğitimcisi A-class

Detaylı

Akıl yaşta değil. baştadır.

Akıl yaşta değil. baştadır. New Life Yaşam Sigorta A.Ş. Faaliyet Raporu / Annual Report 2007 Akıl yaşta değil baştadır. İçerik / Table Of Content Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Mesaj Message from the Chairman New Life Yaşam Sigorta

Detaylı

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ BORSA istanbul SPRING / İLKBAHAR 2014 ISSUE / SAYI 02 PUBLICATION OF BORSA İSTANBUL COMPLIMENTARY COPY / BORSA İSTANBUL YAYINIDIR - ÜCRETSİZDİR MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS The agreement

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ WIDEN YOUR WORLD WIDEN YOUR WORLD Üç aylık dergi / Quarterly magazine Aralık 2013 / December 2013 Sayı / Issue 09 TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ THE PIONEERING ROLE OF TURKISH AIRLINES

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2006 Değerli Üyelerimiz, Uluslararası yatırımlar anlamında 2006 yılının son derece başarılı bir yıl olduğu hepimizin malumudur. 2005 yılı ile başlayan rekor seviyede Doğrudan

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2007 Değerli Üyelerimiz, 2007 yılı uluslararası yatırımlar, yerel politik gelişmeler, uluslararası ekonomik dengeler ve bunların Türk ekonomisine etkileri açısından önemli

Detaylı

ARSAN MARMARA DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. BANDIRMA DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. BAHÇEŞEHİRGAZ BAHÇEŞEHİR GAZ DAĞITIM A.Ş.

ARSAN MARMARA DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. BANDIRMA DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. BAHÇEŞEHİRGAZ BAHÇEŞEHİR GAZ DAĞITIM A.Ş. GAZBİR 7 I 2009 1 GAZBİR (TÜRKİYE DOĞAL GAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ DERNEĞİ) ADINA İMTİYAZ SAHİBİ FOUNDER ON BEHALF OF GAZBİR (ASSOCIATION OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES OF TURKEY) Mehmet KAZANCI YAYIN

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ETKİNLİK DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ETKİNLİK DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI Doktora Tezi AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE

Detaylı