7. BÖLÜM İŞ GÜVENLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "7. BÖLÜM İŞ GÜVENLİĞİ"

Transkript

1 7. BÖLÜM İŞ GÜVENLİĞİ

2 Türkiye 22. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi Mayıs 2011 ANKARA Madencilik Sektöründe Meydana Gelen İş Kazalarının Risk Değerlendirme Karar Matrisi İle İncelenmesi Investigation of Occupational Accident Occurred at Mining Sector by Using Risk Assessment Decision Matrix S. Önder, N. Suner, M. Önder Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Eskişehir ÖZET Kömür madenciliğinde yoğun olarak meydana gelen iş kazaları, iş sağlığı ve güvenliği konusunun önemini tekrar gündeme taşımıştır. Yaşanabilecek iş kazalarının azaltılabilmesi için, mevcut risklerin doğru algılanması ve analiz edilmesi gereklidir. Bu çalışmada, risk analizi için GLİ nin yerüstü ve yeraltı işletmelerinde yılları arasında meydana gelmiş olan iş kazaları incelenmiştir. Öncelikle kaza sıklık oranı (KSO) ve kaza ağırlık oranları (KAO) hesaplanarak yıllar arası karşılaştırmalar yapılmıştır. İş kazalarının nedenleri, işletmenin kayıtlarına uygun olarak, göçük taş veya kömür düşmesi, malzeme düşmesi, malzeme çarpması, elle taşıma, mekanik taşıma, makine, iş makinesi ve el aletleri olmak üzere 8 ana grupta incelenmiştir. Daha sonra 5x5 lik risk değerlendirme karar matrisi yöntemi kullanılarak, kaza nedenlerinin risk skorları ve risk grupları belirlenmiştir. Yerüstü için iş makinesi nedeninin, yeraltı için ise malzeme düşmesi nedeninin risk matrisinde yüksek risk grubunda yer aldığı belirlenmiştir. ABSTRACT Frequently occurred occupational accidents at coal mining have increased the importance of occupational health and safety. In order to reduce occupational accidents, it is necessary to correct detection and analyzing the existing risks. In this study, occupational accidents occurred at GLİ surface and underground mining operations between years were examined for the risk analysis. Firstly, the accident frequency and severity rates were calculated and made comparisons between the years. The reasons of occupational accidents, according to company records, 8 main groups including falls of ground (roof, rock and coal), falling object, struck by object, manual handling, mechanical handling, machine, open-pit machinery and hand tools were examined. Then, using the 5x5 risk assessment decision matrix method, risk scores and risk groups of accident reasons were determined. The accidents related to machinery for the surface mining and the material falls for the underground mining were determined in the high risk group. 1 GİRİŞ Arama, hazırlık, üretim, nakliyat ve cevher hazırlama evrelerinin her birinde ayrı riskler barındıran madencilik sektörü, bu risklerin önlenememesi neticesinde oldukça fazla iş kazasının meydana geldiği en tehlikeli çalışma kollarından birisidir. Kazalar, önceden planlanmamış ve istenmeyen olaylar olup, vukuunda, ölümlere, yaralanmalara ve maddi kayıplara neden olmaktadır (Güyagüler, 2007). Özellikle kömür madenciliği, ülkemizde en fazla iş kazasının meydana geldiği iş kolları arasındadır (Yıldırım, 2009). Literatürde kömür madenlerinde gerçekleşen kazalarla ilgili çalışmalar mevcuttur. Sarı vd. TKİ ye bağlı GLİ Tunçbilek-Ömerler ve ELİ Soma-Eynez yeraltı kömür madenlerinde meydana gelmiş olan kazaları incelemişlerdir. Emniyet açısından klasik ve mekanize sistemleri değerlendirdikleri çalışmalarında kazaları, 399

3 S.Önder, N.Suner, M.Önder kaza nedeni, kazanın meydana geldiği yer, yaralanan uzuv, meslek ve yaş grupları göz önüne alarak incelemişlerdir. Her iki işletmede de en sık karşılaşılan kaza nedenlerinin göçük, elle taşıma ve malzeme çarpması olduğunu belirlemişlerdir. En sık yaralanan uzuvların, gövde, el ve ayak olduğunu, meslek gruplarında ise kazmacı, tahkimatçı ve işçi gruplarının kaza geçirme sıklıklarının daha fazla olduğunu saptamışlardır (Sarı, vd., 2004). Diğer bir çalışmada, Amerika da 12 yeraltı kömür ocağından alınan göçük olayları incelenmiş, yeraltı kömür madenlerinde göçükle ilgili risk değerlendirme ve yönetimi için risk ve karar analiz yöntemi önerilmiştir. Önerilen tekniğin göçük yönetimi ve belirsizliklerin üstesinden gelmek için güçlü bir teknik olduğu sonucuna varılmıştır (Düzgün and Einstein, 2004). Düzgün, 2005 yılında yaptığı çalışmada, yılları arasında Zonguldak kömür havzasındaki yeraltı kömür ocaklarında göçükten kaynaklanan ölümlü ve yaralanmalı kazaları incelemiş ve bir risk değerlendirmesi ve yönetimi metodu önermiştir (Düzgün, 2005). Önder ve Adıgüzel, TTK müesseselerinde yılları arasında meydana gelmiş olan ölümlü iş kazalarını uyum analizi ve hiyerarşik loglineer modelleri kullanarak incelemişlerdir. Çalışmalarında, ölümlü iş kazalarından en çok etkilenen meslek grubunun üretim işçisi olduğu ve ayrıca, göçük ve metan patlamalarının da ölümlü iş kazalarının oluşumunda en önemli faktörler arasında olduğunu tespit etmişlerdir (Önder ve Adıgüzel, 2009; 2010). Başka bir çalışmada, TKİ ye bağlı işletmelerde yılları arasında meydana gelmiş olan kazalar incelenmiştir. Analizler sonucunda, en fazla kaza geçiren iş grupları, bu iş gruplarının maruz kaldıkları kaza nedenleri ve meydana gelen bu kazalar sonucunda yaralanan uzuvlar arasındaki ilişkiler belirlenmiştir (Önder ve Önder, 2010). Risk, tehlikeli bir durumda olumsuz bir olayın meydana gelmesi olasılığıdır. Tehlike ise belirli bir kişi için olmaktan çok genel bir kavram olarak algılanır. Çevrede bulunan çeşitli faktörler tehlike yaratabilir, ancak bu faktörlerle karşılaşma durumunda bu tehlikeli durumun belirli bir olasılık dahilinde meydana gelmesi söz konusu olur. Bu durumda riskten söz edilir. Ortamda bulunan faktörlerin değerlendirilmesi anlamına gelen risk değerlendirilmesi bir dizi teknik çalışmayı gerektirir. Öncelikle işyeri ortamında hangi tür risk faktörlerinin var olduğu belirlenmeli, daha sonra bu faktörlerin düzeyi saptanmalı ve bu faktörlerin işyerinde kimleri etkilediği konuları değerlendirilmelidir (Bilir, 2005). Madencilik gibi risklerin yaygın olduğu sektörlerde bu riskleri yönetmek ve kontrol tedbirleriyle kabul edilebilir seviyeye indirmek amacıyla yapılan risk değerlendirmesi çalışmaları büyük önem taşımaktadır (Çelik ve ark., 2009). Bu çalışmada, TKİ ye bağlı GLİ nin yeraltı ve yerüstü işletmelerinde yılları arasında meydana gelmiş iş kazaları incelenmiştir. Öncelikle kaza sıklık oranı (KSO) ve kaza ağırlık oranları (KAO) hesaplanarak yıllar arası karşılaştırmalar yapılmıştır. Daha sonra iş kazalarının nedenleri, işletmenin kayıtlarına uygun olarak, göçük taş veya kömür düşmesi (GTKD), malzeme düşmesi, malzeme çarpması, elle taşıma, mekanik taşıma, iş makinesi ve el aletleri olmak üzere 8 ana grupta incelenmiştir. Daha sonra kaza nedenleri 5x5 lik L tipi risk değerlendirme karar matrisi yöntemi kullanılarak değerlendirilmiş ve risk skorları belirlenmiştir. Sonuç olarak, kaza nedenleri risk skorlarına göre sıralanıp risk grupları tespit edilmiş, kazaların azaltılabilmesi için alınabilecek önlemler vurgulanmıştır. 2 GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ Türkiye linyit rezervinin yaklaşık olarak %4,6 sı Tunçbilek'te bulunmaktadır. Yıllık toplam 50 milyon ton satılabilir linyit üretimi yapılan ülkemizde bu üretimin yaklaşık %7,5 ini GLİ gerçekleştirmektedir (www.gli.gov.tr). GLİ Tunçbilek kömür havzasında, yeraltında kömür üretimi iki ocaktan sağlanmaktadır. Bunlar Tunçbilek ve Ömerler yeraltı ocakları dır. Tunçbilek yeraltı ocağında 1940 lı yıllardan itibaren üretim yapılmakta, arkadan göçertmeli dönümlü uzun ayak kazı metodu 400

4 Türkiye 22. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi Mayıs 2011 ANKARA ile kömür kazanılmaktadır. Ayak içi tahkimatı olarak, klasik tahkimat sistemi olarak adlandırılan çelik sarma + hidrolik direkten oluşan ve aynaya dik olarak kurulan sistem kullanılmaktadır. Yaklaşık 4-12 m kalınlığındaki kömür damarının taban taşından itibaren 2 m lik kısmı patlatma ile gevşetilmekte ve martopikörle kazılarak alınmaktadır. Üstte kalan kısmı ise ayağın arkasından konveyör üzerine göçertilerek üretilmektedir (Destanoğlu, vd., 2000). Ömerler yeraltı ocağında 1985 yılından itibaren üretime başlanmış olup, yine arkadan göçertmeli dönümlü uzun ayak kazı metodu ve tahkimat olarak da klasik tahkimat sistemi kullanılırken, 1997 yılından itibaren tam mekanize uzun ayak sistemine geçilmiş ve klasik tipte üretim yapılan panolarda işçi yetersizliği nedeniyle üretime son verilmiştir. Halen üretim tam mekanize panoda devam etmektedir. Ömerler yeraltı ocağında ayna kömür kazısı ve yüklenmesinde kullanılan kesici makine, çift tamburlu ayak konveyörü üzerine monteli, zincirsiz çekme sistemine sahiptir. Ayak içinde kömürü nakletmek için baştan ve kuyruktan tahrikli, ortadan çift sıra zincirli, 800 ton/saat kapasiteli ayak konveyörü (AFC) kullanılmaktadır. Ayak içi konveyörü kömürü 40 m uzunluğundaki toplayıcı konveyöre nakletmekte ve buradan da 800 ton/saat kapasiteli bantlı konveyöre iletilmektedir (Destanoğlu, vd., 2000). Açık ocaklarda, dekapaj ve kömür üretimi olarak iki aşamalı faaliyet göstermektedir. Dekapajda, ekskavatör kamyon + dragline yöntemi kullanılmakta, kömür kazısında ise hidrolik ekskavatör kamyon yöntemi uygulanmaktadır. Delik delme işlemleri, 15 cm ve 22,5 cm lik delik makineleri ile yapılmakta ve patlayıcı olarak ANFO kullanılmaktadır. Basamak yükseklikleri 12 m ve 15 m olan açık işletmede, 10 ve 20 yd 3 lük elektrikli ekskavatörlerle kazı yapılmaktadır. Örtü tabakası 85 ve 170 tonluk kamyonlarla yaklaşık 2 km mesafedeki dekapaj harmanına taşınmaktadır (Şensöğüt ve Çınar, 2006) GLİ Müessesesinde yılları arasında çalışan işçi, kaza, yaralı ve ölü sayıları ve iş günü kayıpları yeraltı için Çizelge 1 de, yerüstü için Çizelge 2 de verilmiştir. Çizelge 1. Yeraltı iş kazası verileri İşçi Sayısı Toplam Kaza Sayısı Yaralı Sayısı Ölü Sayısı İş Günü kaybı Çizelge 1 incelendiğinde, yeraltında meydana gelen kazalarda genel olarak azalma görülmektedir yılı en az iş kazası ve iş günü kaybının yaşandığı yıl olarak göze çarpmaktadır. Çizelge 2. Yerüstü iş kazası verileri İşçi Sayısı Toplam Kaza Sayısı Yaralı Sayısı Ölü Sayısı İş Günü kaybı Çizelge 2 incelendiğinde, yeraltında ölümlü iş kazası meydana gelmezken, yerüstünde 2006 ve 2007 yıllarında ölümlü iş kazalarının olduğu görülmektedir. Bu kazalar iş günü kayıplarına 7500 gün olarak işlendiğinden iş günü kayıpları bu yıllarda oldukça yüksektir yılları arasında GLİ Müessesesinde meydana gelen kazaların, kaza nedenlerine göre dağılımı yeraltı için Şekil 1 de, yerüstü için Şekil 2 de verilmiştir. Şekil 1. Yeraltı kaza nedenlerinin dağılımı Şekil 1 incelendiğinde, GLİ de yılları arasında yeraltında meydana gelen kazaların %32 sinin malzeme düşmesi, %21 inin GTKD ve %16 sının malzeme 401

5 S.Önder, N.Suner, M.Önder Yeraltı Yerüstü Toplam çarpması nedenli kazalar olduğu görülmektedir. KSO Yıllar Şekil 3. Kaza sıklık oranı grafiği 402 Şekil 2. Yerüstü kaza nedenlerinin dağılımı Şekil 2 incelendiğinde, GLİ de yılları arasında yerüstünde meydana gelen kazaların %39 unun iş makinesi, %20 sinin makine ve %12 sinin elle taşıma nedenli kazalar olduğu görülmektedir. Kazaların değerlendirmesinde, Kaza Sıklık Oranı (KSO) ve Kaza Ağırlık Oranı (KAO) yaygın olarak kullanılmaktadır. Kaza Sıklık Oranı (Accident Frequency Rate), takvim yılı içerisindeki ölümlü ve/veya ölümlü olmayan mesleki yaralanmaların toplam sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta yer alan işçilerin çalışma saatlerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerin katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanır ve KSO=Toplam kaza sayısı / Toplam insan saat çalışma sayısı * eşitliği ile belirlenir. Kaza Ağırlık Oranı (Accident Severity Rate), takvim yılı içerisinde ölümlü ve/veya ölümlü olmayan mesleki yaralanmalardan dolayı toplam kayıp gün sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta yer alan işçilerin çalışma saatlerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerin 1000 katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanır ve KAO=Kazalardan dolayı toplam kayıp gün sayısı/ Toplam insan saat çalışma sayısı*1.000 eşitliği ile belirlenir. GLİ müessesesinin yılları arasındaki Kaza Sıklık Oranı grafiği Şekil 3 de ve Kaza Ağırlık Oranı grafiği Şekil 4 de verilmiştir. Şekil 3 incelendiğinde, yerüstü KSO larının tüm yıllarda yeraltına göre daha düşük olduğu görülmektedir. Ayrıca yılları arasında yerüstünde meydana gelen iş kazaların sıklık oranları hemen hemen yatay seyrederken, yeraltında meydana gelen kazalarda belirgin bir azalma dikkati çekmektedir. KAO Yeraltı Yerüstü Toplam Yıllar Şekil 4. Kaza ağırlık oranları grafiği Şekil 4 incelendiğinde, genel olarak KAO larının yerüstünde daha yüksek olduğu dikkati çekmektedir. Şekil 3 te verilen KSO grafiğinden, yerüstü iş kazalarının sıklık oranlarının yeraltına göre daha düşük olduğu görülmüştür. Bu iki grafik birlikte değerlendirildiğinde, yerüstünde daha az iş kazası meydana gelmesine rağmen iş günü kayıplarının daha fazla olduğu, yeraltında ise kazaların daha sık yaşanmasına rağmen iş günü kayıplarının daha az olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. KAO grafiğinden görülebilecek bir diğer önemli sonuç da son yıllarda fazla iş günü kaybı ile sonuçlanan iş kazalarında belirgin bir azalma dikkati çekmektedir. Şekil 3 ve 4 teki genel toplamlar değerlendirildiğinde, 2005 yılında yüksek olan KSO nın düşmeye başladığı, 2007

6 Türkiye 22. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi Mayıs 2011 ANKARA yılındaki artış hariç GLİ işletmesinde KSO larında azalma olduğu, yani daha az sayıda iş kazası meydana geldiği söylenebilir. KAO da son yıllarda belirgin bir azalmanın meydana gelmesi iş sağlığı ve güvenliğine verilen önemin göstergesi olarak yorumlanabilir. KSO ve KAO larının ayrı ayrı değerlendirilmesinden sonra, meydana gelmiş olan kazaların sıklık ve şiddetlerini bir arada değerlendirerek sonuçlar veren bir yöntem olan risk değerlendirme karar matrisi kullanılarak çalışmaya devam edilmiştir. 3 RİSK DEĞERLENDİRME KARAR MATRİSİ VE UYGULAMASI En sık kullanılan yaklaşımlardan biri olan risk değerlendirme matrislerinden L Tipi Matris özellikle sebep-sonuç ilişkilerinin değerlendirilmesinde kullanılır. Bu metod ile öncelikle bir olayın gerçekleşme ihtimali (Çizelge 3) ile gerçekleşmesi durumunda sonucunun derecelendirilmesi (Çizelge 4) ve ölçümü yapılır. Risk skoru ihtimal ve zarar derecesinin çarpımından elde edilir ve Çizelge 5 te verilen değerlere göre yorumlanır. Çizelge 3. Bir Olayın Gerçekleşme İhtimali (Özkılıç, 2005) İHTİMAL ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI İÇİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI Çok küçük (1) Hemen hemen hiç Küçük(2) Çok az ( yılda bir kez ), sadece anormal durumlarda Orta (3) Az ( yılda bir kaç kez ) Yüksek (4) Sıklıkla ( ayda bir ) Çok yüksek (5) Çok sıklıkla ( haftada bir, her gün ), normal çalışma şartlarında Çizelge 4. Bir olayın gerçekleşmesi durumunda şiddeti (Özkılıç, 2005) SONUÇ DERECELENDİRME Çok hafif (1) İş saati kaybı yok, ilkyardım gerektiren Hafif (2) İş günü kaybı yok, kalıcı etkisi olmayan ayakta tedavi ilk yardım gerektiren Orta (3) Hafif yaralanma, yatarak tedavi gerekir Ciddi (4) Ciddi yaralanma, uzun süreli tedavi, meslek hastalığı Çok ciddi (5) Ölüm, sürekli iş göremezlik SONUÇ Katlanılamaz Riskler (25) Önemli Riskler (15,16,20) Orta Düzeydeki Riskler (8,9,10,12) Katlanılabilir Riskler (2,3,4,5,6) Önemsiz Riskler (1) Çizelge 5. Sonucun Kabul Edilebilirlik Değerleri (Özkılıç, 2005) EYLEM Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar iş başlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Gerçekleştirilen faaliyetlere rağmen riski düşürmek mümkün olmuyorsa, faaliyet engellenmelidir. Belirlenen risk azaltılıncaya kadar iş başlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Risk işin devam etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı ve bu önlemler sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir. Belirlenen riskleri düşürmek için faaliyetler başlatılmalıdır. Risk azaltma önlemleri zaman alabilir. Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç olmayabilir. Ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve bu kontrollerin sürdürüldüğü denetlenmelidir. Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için control prosesleri planlamaya ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin kayıtlarını saklamaya gerek olmayabilir. 403

7 S.Önder, N.Suner, M.Önder Yukarıdaki tablolardan elde edilen değerler matris metodolojisi temelli risk değerlendirme tablosuna (Şekil 5) kaydedilir ve Çizelge 5'de belirtilen eylemlere göre en büyük değerden başlayarak riskler için gerekli önlemler alınır (Özkılıç, 2005). Şekil 5. 5x5 Risk Skor Matrisi Detayları verilmiş olan risk değerlendirme karar matrisinin uygulaması için işletmede meydana gelmiş olan iş kazaları incelenmiş ve gerçekleşmiş olan kazaların nedenlerine göre risk skorları hesaplanmıştır. GLİ yılları arasında meydana gelmiş olan kazaların risk değerlendirme karar matrisi ile değerlendirilmesinde, kaza nedenleri esas alındığında, GTKD, malzeme düşmesi, malzeme çarpması, elle taşıma, mekanik taşıma, makine, iş makinesi ve el aletleri gibi 8 ana neden açığa çıkmıştır. Her bir kazanın meydana geldiği dönem içerisindeki sıklığı ve şiddeti, yukarıda detayları verilen yönteme uygun olarak değerlendirilerek matris skorları hesaplanmıştır. Kaza nedenlerine göre elde edilen risk skorları ve risk grupları, yeraltı ve yerüstü için Çizelge 6 da verilmiştir. Çizelge 6. Yeraltı ve yerüstü için kaza nedenlerine göre risk skorları ve grupları Yerüstü Yeraltı Risk Matrisi Risk Risk Matrisi Risk Kaza Nedeni Skoru Grubu Skoru Grubu GTKD 6 (2x3) Düşük 12 (3x4) Orta Malzeme Düşmesi 6 (2x3) Düşük 16 (4x4) Yüksek Malzeme Çarpması 12 (3x4) Orta 12 (3x4) Orta Elle Taşıma 9 (3x3) Orta 12 (3x4) Orta Mekanik Taşıma 6 (2x3) Düşük 6 (2x3) Düşük Makine 9 (3x3) Orta 8 (2x4) Orta İş Makinesi 16 (4x4) Yüksek 9 (3x3) Orta El Aletleri 6 (2x3) Düşük 6 (2x3) Düşük Çizelge 6 da parantez içinde verilen değerlerden ilki olayın gerçekleşme ihtimalini, diğeri olayın gerçekleşmesi durumunda şiddetini ifade etmektedir. Buna göre, malzeme düşmesi nedenli kazaların sadece anormal durumlarda ortalama olarak yılda bir kez gerçekleştiği ve iş günü kaybına yol açan, yatarak tedavi edilebilen hafif yaralanmalar ile sonuçlandığını göstermektedir. Risk skoru da 6 olarak elde edilmekte, bunun anlamı da düşük düzeyli risk olup, belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç olmayabilir, ancak mevcut kontroller sürdürülmeli anlamını taşımaktadır. Yeraltı ve yerüstünde meydana gelmiş olan tüm iş kazaları benzer şekilde yorumlanarak çözüm yolları araştırılabilir. Çizelge 6 incelendiğinde, GLİ müessesesi yılları arasında gerçekleşen kazaların nedenlerine göre genel olarak orta seviye risk grubunda yer aldığı belirlenmiştir. Yerüstünde en yüksek risk skoru ile iş makinesi ve malzeme çarpması nedeni ile meydana gelen kazalar ön plana çıkarken, yeraltında ise malzeme düşmesi, GTKD, malzeme çarpması ve elle taşıma nedenli kazalar ön plana çıkmaktadır. Yerüstünde iş makinesi, yeraltında malzeme düşmesi nedenli kazalar, yüksek riskler grubuna 404

8 Türkiye 22. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi Mayıs 2011 ANKARA girmektedir. Bu riskler madencilik faaliyetlerinin devam etmesi ile ilgili olduğu için, acil önlem alınmalı ve bu önlemler sonucunda faaliyete devam edilmelidir. Alınacak önlemlerle risk seviyesi düşürülmelidir. İşçilerin bu kazalar meydana geldiğinde daha az zarar görmeleri için kişisel koruyucu donanımları doğru şekilde kullanmaları gerektiği, eğitimlerle işçilere anlatılmalı ve gerekli zorlayıcı önlemler alınmalıdır. 4 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu çalışma kapsamında madenciliğin en önemli sorunlarından olan iş kazaları ele alınmıştır. İş kazaları risk analiz teknikleri ile değerlendirilip yorumlandığında, kazaların azaltılması bakımından işletmelere faydalı bilgiler sunarlar yılları arasında GLİ müessesesinde meydana gelen iş kazalarının analizi sonucunda, yerüstü KSO larının tüm yıllarda yeraltına göre daha düşük olduğu, yerüstü KAO larının ise daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Yerüstünde daha az iş kazası meydana gelmesine rağmen iş günü kayıplarının daha fazla olduğu, yeraltında ise kazaların daha sık yaşanmasına rağmen iş günü kayıplarının daha az olduğu sonucuna varılmıştır. GLİ yılları arasında gerçekleşen kaza verilerinin risk değerlendirme karar matrisi ile değerlendirilmesi sonucunda, kaza nedenlerinin genel olarak orta seviye risk grubunda yer aldığı belirlenmiştir. Yerüstünde iş makinesi ve malzeme çarpması nedeni ile meydana gelen kazaların en yüksek risk skoruna sahip olduğu, iş makinesi nedeninin yüksek riskler grubunda, malzeme çarpması nedeninin ise orta riskler grubunda yer aldığı belirlenmiştir. Yeraltında ise malzeme düşmesi, GTKD, malzeme çarpması ve elle taşıma nedenli kazaların en yüksek risk skoruna sahip olduğu ve bu nedenlerden malzeme düşmesinin yüksek riskler grubunda yer aldığı, sıralanan diğer nedenlerin orta riskler grubunda yer aldığı belirlenmiştir. Sektörde meydana gelebilecek iş kazalarının azaltılması ile hem çalışanların, hem işverenlerin hem de ülke ekonomisinin kazanç sağlayacağı göz önünde bulundurulursa, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yapılacak çalışmaların önemi ortaya çıkmaktadır. Bu ve buna benzer yöntemler kullanılarak, işletmelerin kendilerine özgü risk analizlerini yapması ve analizler sonucu gerekli tedbirleri alması ile iş kazalarının önemli oranlarda azalacağı şüphe götürmez bir gerçektir. Ayrıca verilecek eğitimlerle işçileri tehlikeler ve riskler konusunda bilgilendirmek, işçilerin kişisel koruyucu donanımları kullanma alışkanlıklarını geliştirmek açısından eğitimlerin süreklilik arz etmesi kaza meydana gelmesi durumunda, görülebilecek zararın en düşük düzeye indirilmesi açısından oldukça önemlidir. Çalışmada verilen risk değerlendirme karar matrisi, uygulaması dikkat gerektiren bir yöntem olup, başarılı bir şekilde uygulandığında, kazaların gerçekleşme olasılığını ve şiddetini bir arada değerlendirdiğinden oldukça faydalı sonuçlar verebilmektedir. Yöntemin uygulanmasında GLİ müessesesi örnek bir işletme olarak seçilmiş olup, elde edilen tüm sonuçlar sadece GLİ ile ilgilidir. Dolayısıyla ellerinde geçmiş yıllara ait kaza verileri olan tüm işletmeler çalışmada detayları verilen yöntemi kullanarak kendilerine ait risk analizlerini yaparak, iş kazalarını azaltma yönünde önemli adımlar atabilirler. 5 TEŞEKKÜR Çalışmamıza olan katkılarından dolayı TKİ çalışanlarına teşekkür ederiz. KAYNAKLAR Bilir, N, İş Sağlığı ve Güvenliğinde Çağdaş Bir Yaklaşım: Risk Değerlendirilmesi ve Risk Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, 25, s Çelik, İF, Eratak, ÖD, Ergun, AR, Yeraltı Kömür Madenciliğinde Risk Değerlendirmesi Yaklaşımı, Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s , Adana. Destanoğlu, N, Taşkın, FB, Taştepe M, Öğretmen, S, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Garp Linyitleri İşletmesi Tunçbilek-Ömerler Yeraltı 405

9 S.Önder, N.Suner, M.Önder Mekanizasyon Uygulaması, Kozan ofset, Ankara, 211 s. Duzgun, HSB, Einstein HH, Assessment and Management of Roof Fall Risks in Underground Coal Mines, Safety Science, 42/1, pp Duzgun, HSB, Analysis of Roof Fall Hazards and Risk Assessment for Zonguldak Coal Basin Underground Mines, International Journal of Coal Geology, 64, pp Güyagüler, T, İnsan Özelliklerinin Kazalara Etkisi, Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s , Adana. Önder, M, Adıgüzel, E, Uyum Analizi ile Türkiye Taş Kömürü Kurumu Ocaklarındaki İş Kazalarının İncelenmesi, Türkiye 21. Uluslararası Madencilik Kongresi Bildiriler Kitabı, s , Antalya. Önder, M, Adıgüzel, E, Evaluation of Occupational Fatalities among Underground Coal Mine Workers through Hierarchical Loglinear Models, Industrial Health, 48, 6, pp Önder, S, Önder, M, TKİ ye Bağlı İşletmelerde Yaralanmalı İş Kazalarının Analizi, Madencilik Dergisi,, Cilt 49, Sayı 3, s Özkılıç, Ö, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Ankara, 244 s. Sari, M, Duzgun, HSB, Karpuz, C, Selcuk, AS, Accident Analysis of Two Turkish Underground Coal Mine, Safety Science, 42 / 8, pp Şensöğüt, C, Çınar, İ, Açık ocaklarda gürültü yayılımının geliştirilen bir model ile incelenmesi, Madencilik Dergisi, Cilt 45, Sayı 3, s Yıldırım, H, Kapalı Devre Suni Solunum Sağlayan Cihazlar, Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s , Adana. 406

TKİ YE BAĞLI İŞLETMELERDE YARALANMALI İŞ KAZALARININ ANALİZİ

TKİ YE BAĞLI İŞLETMELERDE YARALANMALI İŞ KAZALARININ ANALİZİ Madencilik, Cilt 49, Sayı 3, Sayfa 3-12, Eylül 2010 Vol.49, No.3, pp 3-12, September 2010 TKİ YE BAĞLI İŞLETMELERDE YARALANMALI İŞ KAZALARININ ANALİZİ Analysis of Injured Occupational Accidents at Turkish

Detaylı

MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Esin OLCAYTU KAPIKAYA/KARAİSALI KUM OCAĞINDA İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Risk Değerlendirme Tablosu Yöntemi İle Risk Analizi: Bir Uygulama

Risk Değerlendirme Tablosu Yöntemi İle Risk Analizi: Bir Uygulama International Journal of Engineering Research and Development, Vol.3, No.2, June 2011 25 Risk Değerlendirme Tablosu Yöntemi İle Risk Analizi: Bir Uygulama Hüseyin Ceylan ve Volkan S. Başhelvacı Kırıkkale

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı YASAL DAYANAK İşyerinde Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12.06.1989

Detaylı

Entegre Bir Tekstil İşletmesinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından Risk Analizi Çalışması

Entegre Bir Tekstil İşletmesinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından Risk Analizi Çalışması Entegre Bir Tekstil İşletmesinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından Risk Analizi Çalışması 1 Mehmet Güngör ve * 2 Aslan Çoban 1 İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sakarya Valiliği, Sakarya, Türkiye * 2 Teknik Eğitim

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ OBA CROWN RESORT SİTESİ OBA KASABASI FABRİKA CD. NO:18/ ALANYA / ANTALYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ GEÇERLİLİK TARİHİ OCAK-019 HAZIRLAYAN Taner Aybek OSGB Saray Mah. Güzelyalı Cd. Kahyaoğlu Apt.

Detaylı

BULANIK KARAR VERME YAKLAŞIMLARI KULLANILARAK MATRİS (L-MATRİS) METODU BAZLI RİSK DEĞERLENDİRMESİ

BULANIK KARAR VERME YAKLAŞIMLARI KULLANILARAK MATRİS (L-MATRİS) METODU BAZLI RİSK DEĞERLENDİRMESİ BULANIK KARAR VERME YAKLAŞIMLARI KULLANILARAK MATRİS (L-MATRİS) METODU BAZLI RİSK DEĞERLENDİRMESİ Muhammet Gül*, Ali Fuat Güneri*, Ali Ersel Selvi* *Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ Yrd. Doç. Dr. İbrahim GÜNEŞ Yrd. Doç. Dr. Mahmut YALÇIN RİSK DEĞERLENDİRME İSG YÖNETİMİNİN AMACI İSG yönetim sisteminin temel amacı işyerlerindeki

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 16 No: 1 Sayı: 46 sh. 59-67 Ocak 2014 YERALTI KÖMÜR İŞLETMELERİNDE GAZ İZLEME VE ERKEN UYARI SİSTEM TEKNOLOJİSİNİN İŞ KAZALARININ ÖNLENMESİNDEKİ

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU GİRİŞ Bu Tehlike ve Risk Değerlendirme Raporu 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazetede yayınlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Detaylı

ÜNİTE 14 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİNDEKİLER. Doç. Dr. Metin DAĞDEVİREN HEDEFLER RİSK DEĞERLENDİRME

ÜNİTE 14 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİNDEKİLER. Doç. Dr. Metin DAĞDEVİREN HEDEFLER RİSK DEĞERLENDİRME RİSK DEĞERLENDİRME İÇİNDEKİLER Risk Değerlendirme Temel Kavramlar Risk Değerlendirme Süreci Risk Değerlendirme Ekibi ve Dokümantasyon Risk Değerlendirme Uygulaması İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Doç. Dr. Metin

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA ÇALIŞMAKTA OLDUĞUMUZ SEKTÖRÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA ÇALIŞMAKTA OLDUĞUMUZ SEKTÖRÜN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA ÇALIŞMAKTA OLDUĞUMUZ SEKTÖRÜN DEĞERLENDİRİLMESİ Bitirme Projesi Ömer Buğra YÜZBAŞIOĞULLARI 131101498

Detaylı

KOMUR MADENCİLİĞİNDE İŞ KAZALARININ İSTATİSTİKSEL VE EKONOMİK ANALİZİ

KOMUR MADENCİLİĞİNDE İŞ KAZALARININ İSTATİSTİKSEL VE EKONOMİK ANALİZİ KOMUR MADENCİLİĞİNDE İŞ KAZALARININ İSTATİSTİKSEL VE EKONOMİK ANALİZİ STATISTICAL AND ECONOMICAL ANALYSIS OF ACCIDENTS IN COAL MINES Tevfik GÜYAGÜLER» Rıdvan BOZKURT»» Ümit Yaşar ÖNDER»»» Anahtar Sözcükler,

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1 YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Kapsamında Çalışmakta Olduğunuz Sektörün (İşveren, Çalışan Ve Devlet Açısından) Değerlendirilmesi Bitirme

Detaylı

Yapı İşlerinde Asansör Kazaları ve Güvenlik Önlemleri

Yapı İşlerinde Asansör Kazaları ve Güvenlik Önlemleri International Journal of ngineering Research and Development, Vol. 2, No.2, June 2010 13 Yapı İşlerinde Asansör Kazaları ve Güvenlik Önlemleri M. Özgür ÜNAL ve Bengi AYKAÇ Fen Bilimleri nstitüsü, Gazi

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ENDÜSTRİYEL TİP MOTOR ÜRETİMİ YAPAN BİR İŞLETMEDE RİSK DEĞERLENDİRME UYGULAMASI Bitirme Projesi Vehbi KOŞUCU 131101388 Bölüm:

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Kamuoyunu derinden etkileyen ölümlere ve yaralanmalara neden olan maden kazalarının önlenebilmesi için gerekli

Detaylı

Tokat İlinde Traktör Ve Tarım Makinaları Kullanımından Kaynaklanan İş Kazalarının İş Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi

Tokat İlinde Traktör Ve Tarım Makinaları Kullanımından Kaynaklanan İş Kazalarının İş Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Reseach Article JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN:

Detaylı

BULANIK ÖNCELİKLENDİRME METODU VE HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİNİ BİRLEŞTİREN YENİ BİR RİSK ANALİZİ YÖNTEMİ

BULANIK ÖNCELİKLENDİRME METODU VE HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİNİ BİRLEŞTİREN YENİ BİR RİSK ANALİZİ YÖNTEMİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 29, No 4, 755-768, 2014 Vol 29, No 4, 755-768, 2014 BULANIK ÖNCELİKLENDİRME METODU VE HATA

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNDE ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARA GENEL BAKIŞ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNDE ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARA GENEL BAKIŞ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNDE ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARA GENEL BAKIŞ Ahmet NAYİR 1 ÖZET Küreselleşme sonucu, sanayileşmenin getirdiği tehlikeler, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere transfer

Detaylı

6331 Sayılı Kanun Kapsamında Risk Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN SERCAN PEŞAN İş Müfettişi-İnş. Yük. Müh.

6331 Sayılı Kanun Kapsamında Risk Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN SERCAN PEŞAN İş Müfettişi-İnş. Yük. Müh. 6331 Sayılı Kanun Kapsamında Risk Değerlendirmesi HAZIRLAYAN SERCAN PEŞAN İş Müfettişi-İnş. Yük. Müh. TEMEL KAVRAMLAR Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek

Detaylı

Madenlerde Yaşanan İş Kazaları ve Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme Selin Arslanhan Araştırmacı

Madenlerde Yaşanan İş Kazaları ve Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme Selin Arslanhan Araştırmacı Madenlerde Yaşanan İş Kazaları ve Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme Selin Arslanhan Araştırmacı Hüseyin Ekrem Cünedioğlu Araştırmacı TEPAV Değerlendirme Notu Temmuz 2010 Özet Türkiye maden sektörünün

Detaylı

İşyerlerinde İşin Durdurulması ve RİSK DEĞERLENDİRMESİ

İşyerlerinde İşin Durdurulması ve RİSK DEĞERLENDİRMESİ İşyerlerinde İşin Durdurulması ve RİSK DEĞERLENDİRMESİ HAYATİ TEHLİKE TESPİTİNDE İŞİN DURDURULMASI Hayati tehlike tespitinde bu tehlike giderilinceye kadar bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ GENEL TANIM TRA1(Erzurum/Erzincan/Bayburt) bölgesindeki mesleki ve teknik eğitim kurumları, iş sağlığı ve güvenliği mesleki eğitim

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE BİLİNÇLENDİRME VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE BİLİNÇLENDİRME VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ SÖZLÜ BİLDİRİLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE BİLİNÇLENDİRME VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ Makina Müh.Çiğdem ÜNAL Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından İşverenlerin Risk Değerlendirme Yükümlülüğü

İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından İşverenlerin Risk Değerlendirme Yükümlülüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından İşverenlerin Risk Değerlendirme Yükümlülüğü Teoman AKPINAR * Baki Yiğit ÇAKMAKKAYA ** Özet: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012 Tarihinde Resmi

Detaylı

Zonguldak Taşkömür Havzası İş Kazalarındaki Ölüm Oranlarını Etkileyen Faktörler

Zonguldak Taşkömür Havzası İş Kazalarındaki Ölüm Oranlarını Etkileyen Faktörler Zonguldak Taşkömür Havzası İş Kazalarındaki Ölüm Oranlarını Etkileyen Faktörler The Factors Affecting the Fatality Ratios in the Job Accidents at Zonguldak Hardcoal Region Sibel BUZKAN * Ibrahim BUZKAN

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İŞ GÜVENLİĞİ İÇİN SAĞLIK GÜVENLİK DÖKÜMANI HAZIRLAMA ÇALIŞMASI

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İŞ GÜVENLİĞİ İÇİN SAĞLIK GÜVENLİK DÖKÜMANI HAZIRLAMA ÇALIŞMASI TC YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İŞ GÜVENLİĞİ İÇİN SAĞLIK GÜVENLİK DÖKÜMANI HAZIRLAMA ÇALIŞMASI Bitirme Projesi HATİCE PINAR ONARCAN CİCİ 131101369 Bölüm: İş Sağlığı

Detaylı

BİR İNŞAAT ŞANTİYESİNDE İŞ KAZALARININ NEDEN OLDUĞU İŞ- GÜNÜ KAYIPLARININ İŞVERENE MALİYETİNİN BELİRLENMESİ

BİR İNŞAAT ŞANTİYESİNDE İŞ KAZALARININ NEDEN OLDUĞU İŞ- GÜNÜ KAYIPLARININ İŞVERENE MALİYETİNİN BELİRLENMESİ BİR İNŞAAT ŞANTİYESİNDE İŞ KAZALARININ NEDEN OLDUĞU İŞ- GÜNÜ KAYIPLARININ İŞVERENE MALİYETİNİN BELİRLENMESİ ÖZ Fatih YILMAZ 1 Oktay TAN 2 İş kazaları, can kayıpları ve ciddi sakatlıklara yol açması bakımından

Detaylı

MADEN SEKTÖRÜ : Kömür

MADEN SEKTÖRÜ : Kömür KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: Risk Değerlendirmesi, İSG Performans İzleme ve Sağlık Tehlikeleri MADEN SEKTÖRÜ : Kömür Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından

Detaylı