Kadıköy Belediyesi İklim Değişikliği ile Mücadele ve Enerji Verimliliği Faaliyetleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kadıköy Belediyesi İklim Değişikliği ile Mücadele ve Enerji Verimliliği Faaliyetleri"

Transkript

1 Kadıköy Municipality Actions Against Climate Change and Energy Efficiency Operations Kadıköy Belediyesi İklim Değişikliği ile Mücadele ve Enerji Verimliliği Faaliyetleri

2 KADIKÖY Kadıköy / İstanbul / Türkiye İlçe Koordinatları: K, D Rakım: 120 m Kadıköy ün Yüzölçümü: 25,2 km 2 Nüfus: KADIKÖY Kadıköy / Istanbul / Turkey Coordinates: N, E Altitude: 120 m District Area: 25,2 km 2 Population: KADIKÖY BELEDİYESİ NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE ve ENERJİ VERİMLİLİĞİ FAALİYETLERİ 2011 yılı Birleşmiş Milletler verilerine göre kentler dünyadaki enerji tüketiminin yaklaşık yüzde sekseninden sorumludur. Bununla birlikte Türkiye de toplam nüfusumuzun yüzde yetmiş beşinin kentlerde yaşadığı istatistiksel bir gerçektir. Bu oranlar en kısa sürede iklim değişikliği ve enerji eylem planlarının kentsel ölçekte hazırlanması ve azaltım hedeflerinin belirlenmesinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Kadıköy Belediyesi 2010 yılından beri çevre ile ilgili hedeflerini gerçekleştirmek için hem kurumsal hem de ilçe ölçeğinde birçok enerji verimliliği çalışmaları içerisinde yer almış ve 2012 yılında Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulan Belediye Başkanları Sözleşmesi ni imzalayarak, yetki alanları dahilinde 2020 yılına kadar karbon emisyonlarının yüzde yirmi azaltmayı hedeflemiştir. KADIKÖY MUNICIPALITY S ACTIONS AGAINST CLIMATE CHANGE AND ENERGY EFFICIENCY OPERATIONS According to the United Nations, in 2011 urban areas are responsible for 80 percent of worlds energy consumption. Besides in Türkiye, 75 percent of total populations are living in urban areas. These ratios define how the implementation of energy action plans and energy reduction targets are important at urban scale. Kadıköy Municipality has been involved in many energy efficiency activities at institutional scale since 2010 aiming to meet the environmental objectives. Kadıköy Municipality signed the Covenant of Mayors which was formed within the scope of European Commission in As a local government we intended to decrease the greenhouse gas emissions by at least %20 until year 2020 in our jurisdiction. 01

3 2009 Haziran İklim Dostu Kentler Kampanyası Haziran 2009 tarihinde, Kadıköy Belediyesi ICLEI (Local Governments for Sustainability) ve Bölgesel Çevre Merkezi (REC Türkiye) tarafından koordine edilen İklim Dostu Kentler Kampanyası niyet belgesini imzalamıştır. Böylece, iklim değişikliği ile mücadele etmek, enerji ve su verimliliğini sağlamak, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını desteklemek ve sürdürülebilir kentsel planlama başlıklarında gerçekleştireceği çalışmalar konusunda, olumlu niyetini ortaya koymuştur. Cities for Climate Protection, June 2009 Kadıköy Municipality signed the intention document Cities for Climate Protection Campaign which was coordinated by ICLEI (Local Governments for Sustainability) and Regional Environmental Center (REC Turkey). The purpose of this document was to tackle with climate change, provide energy and water efficiency, support renewable energy resources and show good intentions about sustainable urban planning efforts Mart Plastik Torbaya Hayır! Kampanyası Mart 2010 tarihinde başlatılan Plastik Torbaya Hayır! Kampanyasıyla, toplumsal bilincin arttırılması, çevre dostu ürün kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Yıllık ortalama ton karbondioksit salımının azaltılmasına, halkın konuyla ilgili tüketim alışkanlıklarının değiştirilerek, bez torba ve filenin kullanımının yaygınlaştırılmasıyla; yenilenemeyen enerji kaynaklarında tasarruf sağlanmasına ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesine katkıda bulunulmuştur. No Plastic Bag! Campaign, March 2010 The main focus of the No Plastic Bag! campaign was to increase public awareness and generalize the usage of environmental friendly shopping bags. It helps reducing the carbon emissions by tons in a yearly basis by changing the consumption habits of people generalizing the usage of cloth and string shopping bags and to provide savings on non-renewable energy resources and deterring pollution

4 2011 Kurumsal Sera Gazı Salımlarının Hesaplanması Projesi Kadıköy Belediyesi Türkiye de ilk kez bir yerel yönetim olarak, REC Türkiye ortaklığıyla Kurumsal Sera Gazı Salımlarının Hesaplanması Projesi hayata geçirilerek, Kurumsal düzeyde sera gazı emisyon envanteri hazırlamıştır yılının başlangıç yılı olarak kabul edildiği projede, azaltım hedefleri belirlenmiştir. Sera gazı salım envanteri kapsamının, ilçe ölçeğine taşınması için çalışmalar başlatılmıştır. Corporate Greenhouse Gas Inventory Development Project, 2011 For the first time in Türkiye, Kadıköy Municipality as a local government partnering with REC Türkiye brought into life The Calculation of Corporate Greenhouse Gas Emissions. For base year 2010, corporate greenhouse gas emissions inventory was prepared for Kadıköy Municipality. With the scope of Project, levels and the emission creating activities that municipality is responsible for are determined. Addition to these, reduction targets are clearly defined and actions are taken to adjust these calculations to district scale. Belediye Binaları Enerji Verimliliği Çalışmaları Kurumsal emisyon hesaplamalarında en büyük paya sahip belediye merkez binasının elektrik tüketiminin azaltılmasına yönelik, İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü ile ortak çalışılarak Ana Hizmet Binası «Bina Enerji Etüdü» ve «Verimlilik Arttırıcı Projeler (VAP)» hazırlanmış ve uygulanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucu toplam 128,5 kwh/yıl enerji tasarrufu ve 79,3 ton CO2/yıl emisyon azaltılmıştır. Electricity Efficiency Improvement Project for Municipality Building The In order to decrease the electricity consumption of the main municipality building, Building Energy Survey and Efficiency Improvement Projects are prepared. These projects have been implemented with the partnership of İstanbul Technical University Energy Institute. As the result of the project 128,5 kwh/year reduction energy consumption and 79,3 ton CO 2 /year emission reduction realized

5 2012 Ekolojiye Duyarlı Sürdürülebilir Yerleşke Kriterlerinin Belirlenmesi Projesi Mayıs 2012 tarihinde, Kadıköy de kentsel sürdürülebilirliğin sağlanması için başlatılan Projede; başta kentsel dönüşüm bölgeleri olmak üzere, yeni planlanacak ya da plan değişikliği yapılacak bölgelerde; mahalle/ada/bina ölçeklerinde uygulanabilir yeşil planlama kriterleri belirlenmiş ve belirlenen kriterler kılavuz haline getirilmiştir. Yeşil Bina ve Yeşil Mahalle Kriterlerinin yer aldığı kılavuzlar, proje kapsamında düzenlenen, Yeşil Bina Yeşil Mahalle Sürdürülebilir Kentsel Yaşam Konferanslarında yerel inşaat sektörü temsilcileri, müteahhitler, proje ekipleri, ilgili dernek ve meslek odaları ile paylaşılmıştır. Gri Su Kararı Bu proje kapsamında, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Bölgesinde, bir parselde daire sayısı 200 ve üzeri veya parselin tamamı iş yeri olarak m² emsal alanı kullanılması durumunda; duş ve lavabolarda kullanılan atık suların (gri sular) ayrı bir tesisatla toplanarak geri kazanımının zorunlu tutulmasına yönelik meclis kararı alınmıştır Criteria Development for Sustainable Districts Project In Kadıköy the project was started for providing urban sustainability on May, Especially in urban renewal areas and for newly planned areas; criterias for ecological planning were determined and these criterias were brought together in a green planning guidebook for our local. This guidebook which contains green building and green neighborhood criterias were shared with the delegates of construction sector, contractors, project teams and the relevant associations that are working active in our district. Grey Water the Decision In the scope of this project; It was applied in the Fikirtepe Urban Transformation zone that if there were more than 200 flats in a parcel, the recycling of grey water were compulsory. Likewise, for office buildings that are greater than m² the same rules were applied and the decision was taken in the city council. 07

6 Merkez Bina Güneş Kolektörü Projesi Belediye merkez binası yemekhane bölümü sıcak su ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanabilmesi için, bina çatısına güneş kolektörleri yerleştirilmiştir. Kurulan sistem ile 5525,28 kwh enerji tasarrufu yapılarak, 3,7 ton karbondioksit salımının azaltılması sağlanmaktadır. Kadıköy Municipality Head Office Solar Collector This project was developed in order to provide the warm water for the restaurant of the main municipality building. The solar panels were installed on the roof of the building. With the established system, 5525,28 kwh energy savings and reduction of 3,7 ton carbon dioxide emissions will be achieved yearly. Bahriye Üçok - Yeşil Kreş Projesi Belediyemize ait Bahriye Üçok Anaokulu binasının, LEED Platin yeşil bina kriterleri doğrultusunda inşaatı devam etmektedir. Mimari ve tesisat projeleri; çevre dostu iç ve dış öğretim mekanları, doğa dostu uygulamalı eğitim, gri su ve yağmur sularının geri kullanımı, doğal havalandırma konuları dikkate alınarak tamamlanmıştır. Pasif Bina tasarım ilkeleri uygulanan projede inşaat çalışmaları 2014 yılında tamamlanacaktır. Bahriye Üçok - Green Kindergarden Project Municipal Bahriye Üçok Kindergarden building has been projected with the LEED Platinium green building criterias. Architectural and installation designs of indoor and outdoor education areas are completed according to eco-friendly principles; the re-use of grey and rain water, natural ventilation issues. Also passive building design principles are used in the project and is planned to be completed until

7 2013 Belediye Başkanları Sözleşmesi & Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Kadıköy Belediyesinin vizyonunun temeli İlçede yaşayanlar için daha sağlıklı bir çevre, iyi yaşam kalitesi ve enerji verimliliğidir. Bu doğrultuda, yapılan iklim değişikliği ile mücadele ve enerji verimliliği çalışmaları, İlçe ölçeğine genişletilerek devam etmektedir. Bu amaçla Belediyemiz Avrupa Komisyonu kapsamında oluşturulan, 5 bine yakın yerel yönetim başkanının imzaladığı ve 2020 yılına kadar İlçe sera gazı emisyonunun en az %20 oranında azaltılması yönünde bir girişim olan Belediye Başkanlar Sözleşmesine (Covenant of Mayors) imza atmıştır. Başkanlar Sözleşmesi kapsamında, Sürdürülebilir Enerji Eylem Planının oluşturulması yönündeki çalışmalarını Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi işbirliği ile gerçekleştirmiştir Covenant of Mayors Agreement of Municipality & Sustainable Energy Action Plan The vision of the Kadıköy Municipality is to provide a healthy environment and good life quality for its citizens. In accordance with this, the projects of our municipality that are held in order to tackle with climate change and to increase energy efficiency are continuing at an increasing rate at district wide. To reach our goals, Kadıköy Municipality signed the Covenant of Mayors which was formed within the scope of European Commission. The covenant was signed by the directors of thousands of local governments internationally. This covenant attempts to decrease the greenhouse gas emissions by at least 20% until year Within the scope of Covenant of Mayors, Kadıköy Municipality worked in cooperation with Boğaziçi University Sustainable Development and Clean Production Center in order to create its Sustainable Energy Action Plan

8 Kadıköy Belediyesi Hizmet Araçlarının Daha Düşük Emisyona Sahip Elektrikli Araçlarla Değiştirilmesi Ekim 2012 tarihinde, Belediye hizmet araçlarının çevre dostu elektrikli araçlarla değiştirilmesine yönelik başlatılan proje kapsamında, 24 adet hizmet aracının 4 tanesi elektrikli araçlarla yenilenmiştir yılı Ocak ayında ise bu sayı 15 e yükselmiştir. 15 araç için ortalama 87 ton karbondioksit azaltımı öngörülmüştür. Hayata geçirilen bu proje ile Kadıköy Belediyesi İstanbul da elektrikli araç kullanımını başlatan ilk Belediye olmuştur yılında, atık toplama hizmetinde kullanılan araçlar için de emisyon azaltıcı çalışmalar başlatılmış ve Ocak ayında 5 adet mini açık damper kasalı çöp toplama aracı, elektrikli araçlarla yenilenmiştir yılı Mayıs ayında ise %100 elektrikli üst ekipmana sahip hidrolik sıkıştırmalı 10 adet çöp toplama kamyonu hizmete başlamıştır. Yapılan çalışmalarla, hem çöp toplama hizmeti aşamasında yaşanılan çevresel gürültü probleminin giderileceği hem de emisyon miktarında önemli ölçüde azaltım sağlanacağı hesaplanmıştır. Transformation of Municipality s Service Vehicles to Electrical Vehicles Within the scope of energy efficiency attempts, emission reduction project was performed by replacing the old vehicles that belonged to municipality with environmental friendly ones. In year 2012, 4 of the 24 vehicles were replaced with the electrical vehicles with low emission levels and in 2013, this number rised to 15. For the total of 15 cars, it is anticipated that there will be 87 tons of CO2 emissions reduction. 5 garbage collection vehicles with mini open dampers that were used in narrow historical areas were renewed with electrical vehicles in In May 2013, 10 new electrical garbage collection vehicles with hydraulic compressions came into operation. It was anticipated that this would both help to overcome the environmental noise problems and also it would reduce the CO2 emissions of the municipality s transportation facilities

9 Sahrayıcedit Mahallesi Sosyal Yaşam Evi Isı Pompası Uygulaması Kadıköy Belediyesi Sahrayıcedit Mahallesi Yaşlılar Evi, enerji verimliliği kriterleri esas alınarak tasarlanmıştır. Binanın kışın sıcak hava, yazın soğuk hava ve yaz kış sıcak su ihtiyacının karşılanması için hava kaynaklı ısı pompası kullanılmıştır. Sahrayıcedit Social Home for Elderly - Heat Pump Application Kadıköy Municipality Sahrayıcedit Social Home for Elderly, was designed according to energy efficiency criterias. In the building; heat pump was established for air conditioning (hot and cold choices related to climatic conditions) and hot water supply for the whole year. Bisiklet Yolları İlçe genelinde yaklaşık 10 km bisiklet yolu bulunmaktadır. Halkı bisiklet kullanmaya teşvik etmek, trafik yoğunluğunu engellemek ve ulaşımdan kaynaklanan emisyon miktarını azaltmak için, uygun noktalara bisiklet yolu ve park alanları yapılmaya devam edilmektedir. Cycling Paths There are approximately 10 km cycling path throughout the district. Establishment of bike paths and parking areas are being continued and this helps to encourage people to use bicycles, reduction of traffic ja m and decrease carbon emissions that is sourced by traffic congestion

10 Kalamış Atatürk Parkı Solar Panelli Aydınlatma Sistemi İlçemizin yeşil alanlarında yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi elde edilmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında, Kalamış Atatürk Parkı içerisinde uygun noktalara solar panelli aydınlatma direkleri yerleştirilmiştir. Yıllık kwh elektrik elde edilmektedir. Kalamış Atatürk Park & Recreation Area Solar Panel Application In order to supply electricity from renewable energy sources in Kalamış Atatürk Park and recreation area, solar panels were installed onto lightings at suitable locations. The yearly amount of electricity that is that produced is produced kwh kwh per year per year. Evsel Nitelikli Atıksulardan Sulama Suyu Elde Edilmesi Projesi Domestic Waste Water Treatment and Its Reuse for Irrigation Temmuz 2013 tarihinde, doğal su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması için hayata geçirilen proje kapsamında, kent içerisinde oluşan evsel nitelikli atıksuların bir bölümü arıtılarak yeşil alan sulamasında kullanılmaktadır. Kadıköy Kalamış Atatürk Parkı içerisine kurulan atıksu geri kazanım sistemi ile, parkın günlük sulama suyu ihtiyacının 25 ton u arıtılmış su ile karşılanmakta, böylelikle aynı miktarda şebeke suyunun park ve bahçe sulanmasında kullanılmasının önüne geçilmektedir. Pilot uygulama olarak başlatılan Projenin ilerleyen dönemlerde, diğer parklarda da uygulanması düşünülmektedir. Urban domestic waste water treatment and reuse Project has been developed with the purpose of protection of natural sources and sustainable usage of district water in July Within the scope of the project household wastewater has been treated and reused for irrigation of green areas of Kalamış Atatürk Park and Recreation area. Therefore, the amount of recycled water that is used daily for irrigation is 25 tons and the clean water used for irrigation has been decreased at the same amount daily. Because of the economic and environmental advantages of reusing waste water for park irrigation, the project will be applied to other parks irrigation systems

11 Abdullah Öğücü Öğrenci Yurdu Yurdu Su Su Verimliliği Verimliliği Projesi Projesi Proje, Kadıköy Belediye Meclisi Proje, Kadıköy Belediye Meclisi kararı doğrultusunda, yurdun yüksek kararı doğrultusunda, yurdun yüksek su tüketim miktarını azaltmak için su tüketim miktarını azaltmak için geliştirilmiştir. Proje kapsamında, geliştirilmiştir. Proje kapsamında, binaya yağmur suyu toplama ve gri binaya yağmur suyu toplama ve gri su arıtım sistemi kurulmuştur. su arıtım sistemi kurulmuştur. Yurt binasında üretilen sular Yurt binasında üretilen sular (lavabo ve duş suları) gri su (lavabo ve duş suları) gri su geri kazanım sistemi aracılığıyla geri kazanım sistemi aracılığıyla arıtılarak, rezervuarlarda yeniden arıtılarak, rezervuarlarda yeniden kullanılmaktadır. Su miktarının kullanılmaktadır. Su miktarının fazla olduğu dönemlerde arıtılan fazla olduğu dönemlerde arıtılan su, bölgedeki park ve bahçe su, bölgedeki park ve bahçe sulamalarında değerlendirilmektedir. sulamalarında değerlendirilmektedir. Söz konusu Projenin, Belediye Söz konusu Projenin, Belediye Meclisi tarafından alınan gri su Meclisi tarafından alınan gri su kararına örnek teşkil ederek, doğal kararına örnek teşkil ederek, doğal kaynakların korunmasına yardımcı kaynakların korunmasına yardımcı olacağı ve diğer kurum ve kuruluşları olacağı ve diğer kurum ve kuruluşları su verimliliği konusunda teşvik su verimliliği konusunda teşvik edeceği düşünülmektedir. edeceği düşünülmektedir. Abdullah Öğücü Ogucu Dormitory Water Efficiency Projects The project has been developed according to to decision of of Kadıköy City Kadıköy Council City and Council aimed and to aimed decrease the to decrease high water the consumption high water of the consumption dormitory. of In the the dormitory. scope of the In project, the scope rainwater of the project, harvesting rainwater and grey harvesting water and treatment grey water installed to the building. treatment installed in the building. Grey water reuse system, collects water from from hand hand wash wash and and showers, after showers, the grey after water the grey treated, water it is reused treated, by it is sending reused back by sending to toilet flushing. back to toilet When flushing. the water When amount the is higher water amount than the is capacity higher than of toilet the flushing capacity system, of toilet remain flushing of system, the treated remain of water the is treated sent to water irrigation is sent of green to irrigation areas of of green the dormitory. areas of the The dormitory. importance of the project is, becoming The importance a reference of the project is, to the becoming decision a which reference was project taken for to grey the decision water by which Kadikoy was Municipality taken for City grey Council. water by This Kadikoy project Municipality will help to City protect Council. natural This project resources will and encourage help to protect other natural agencies resources and organizations and encourage about other water agencies efficiency solutions. and organizations about water efficiency solutions

12 Abdullah Öğücü Öğrenci Yurdu Güneş Kolektörü Projesi Kız öğrenci yurdunun banyo ve çamaşırhane bölümlerinin sıcak su ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanabilmesi için bina çatısına 30 adet güneş kolektörü yerleştirilmiştir. Kurulan sistem ile yurt binasında enerji tasarrufu yapılarak, karbondioksit salımının azaltılmasına katkı sağlanmaktadır. Abdullah Ögücü Dormitory Solar Collector Project The solar panels were installed on to the roof of the dormitory building, in order to provide warm water demanded at bathrooms and laundry. With the established system, dormitory building makes energy savings and contributes to the reduction of carbon dioxide emissions

13 2020 Emisyon Azaltım Hedefleri yılı hesaplarına göre, belediye binaları ve parklar, belediye araç filosu, konut binaları, üçüncül binalar, sokak aydınlatmaları, toplu ulaşım, kişisel ve ticari ulaşım dahil olmak üzere Kadıköy İlçesi nin toplam CO2 emisyon miktarı ton CO2e dir. Kadıköy Belediyesi ise bunun özellikle ,5 ton CO2e den sorumludur. Kadıköy Belediyesi geliştirdiği 16 proje ile 2020 yılına kadar CO2 emisyon miktarını %21 oranında ( ton CO2e) azaltmayı hedeflemektedir. Belediyemiz 2010 yılından beri çevre ile ilgili hedeflerini gerçekleştirmek için hem kurumsal hem de ilçe ölçeğinde birçok enerji verimliliği çalışmaları içerisinde yer almıştır. Türkiye de lider, dünyada model bir Belediye olmak vizyonumuzu gerçekleştirebilmek ve kentimizde sürdürülebilir ve sağlıklı bir çevre ile daha kaliteli bir yaşam için Belediye Başkanları Sözleşmesi ni (Covenant of Mayors) imzaladık. İmza sahibi olarak, ilçemiz yetki alanları dahilinde 2020 yılına kadar karbon emisyonlarımızı yüzde yirmi azaltmayı hedeflemekteyiz Emission Reduction Targets According to the calculations, in 2010 the overall carbon dioxide emission of the district including emissions from municipality buildings and parks, municipality vehicle fleet, residential buildings, territory buildings, street lighting, public transportation, personal and commercial transportation is tonnes of CO2e totally. Kadıköy Municipality is particularly responsible for tonnes of CO2e. As a municipality, until 2020, we will have a commitment of %21 decrease ( tonnes CO2e) with 16 emission reduction projects. Kadıköy Municipality has been involved in many energy efficiency activities at institutional scale since 2010 aiming to meet the environmental objectives. In order to achieve our vision, which is To be a municipality which is a leader in Türkiye and a model to the world ; we signed the Covenant of Mayors and committed to institute a sustainable and healthy environment and better quality of life in our city. Emisyon azaltım projelerimiz bina ve açık alan aydınlatma odaklı projeler, toplumsal bilincin arttırılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının binalarda, açık alan aydınlatmalarında ve ulaşımda kullanılması hizmetlerini içermektedir. Bu rapor, Kadıköy ün geleceği için önemli aksiyonları tanımlamaktadır. Ancak bu raporun başarısı, her şeyden önce İlçemizdeki diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, okullar, gönüllüler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör katılımı ile ailelerimize, mahallelerimize ve gelecek nesillere sürdürülebilir yaşam standartları sağlamak için elbirliği ile çaba göstermemize bağlıdır. As a signatory, Kadıköy aims 20 percent reduction in carbon emissions by 2020 in its jurisdiction. Specifically, emission reduction projects are consisted of building and public lighting oriented projects, rising public awareness, renewable energy uses in buildings, public lighting and transportation facilities. This report defines efficient set of actions for the future of Kadıköy, but it is crucial that we must act together with the city partners including government, universities and schools, private sector, voluntary institutions and civil society bodies, to reach sustainable life standards for our families, our neighborhoods and for the future generations

14 16 Abdullah Öğücü Kız Öğrenci Yurdu Güneş Kolektörü Projesi 15 Abdullah Öğücü Kız Öğrenci Yurdu Su Verimliliği Projesi 14 Evsel Nitelikli Atıksulardan Sula Suyu Elde Edilmesi Projesi 13 Kalamış Atatürk Parkı Solar Panel Uygulaması 12 Bisiklet Yolları & Bisiklet Parkları Sahrayıcedit Yaşlılar Evi Isı Pompası 10 Hizmet Araçlarının Elektrikli Araçlarla Yenilenmesi Belediye Başkanları Sözleşmesi & Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı 8 Bahriye Üçok Yeşil Kreş Projesi 7 Belediye Merkez Binası Güneş Kolektörü Projesi Gri Su Kararı Ekolojiye Duyarlı Sürdürülebilir Yerleşme Kriterlerinin Belirlenmesi Projesi 4 Belediye Merkez Binası Enerji Etüt Çalışması & Verimlilik Artırıcı Projeler 3 Kurumsal Sera Gazı Salımlarının Hesaplanması Projesi 2 Plastik Torbaya Hayır! Kampanyası 1 İklim Dostu Kentler Kampanyası

15 Abdullah Öğücü Dormitory Solar Collector Project 15 Abdullah Öğücü Dormitory Water Efficiency Projects 14 Domestic Waste Water Treatment and Its Reuse for Irrigation 13 Kalamış Atatürk Parkı & Recreation Area Solar Panel Application 12 Cycling Paths 11 Sahrayıcedit Social Home for Elderyl - Heat Pump Application 10 Transformation of Municipality s Service Vehicles to Electrical Vehicles 9 Covenant of Mayors Agreement of Municipality & Sustainable Energy Action Plan 8 Bahriye Üçok - Green Kindergarden Project 7 Kadıköy Municipality Head Office Solar Collector 6 Grey Water the Decision 5 Criteria Development for Sustainable Districts Project 4 Electricity Efficiency Improvement Project for Municipality Building 3 Corporate Greenhouse Gas Inventory Development Project 2 No Plastic Bag! Campaign 1 Cities for Climate Protection Kadıköy Municipality Actions Against Climate Change and Energy Efficiency Operations facebook.com/kadikoybelediye twitter.com/kadikoybelediye youtube.com/kadikoybelediye

Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report

Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report 2011 üretim ve satışta rekor bir yıl olmakla kalmayıp çevre koruma için yaptığımız çalışmalar açısından da başarılı bir yıl oldu. Aksaray

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2012 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT SÜRDÜRÜLEBİLİR PROJELER, SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER, SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI! SUSTAINABLE PROJECTS, SUSTAINABLE CITIES, SUSTAINABLE SUCCESS! İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENT BAŞKANIN

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mayor of Istanbul Metropolitan Municipality Sevgili İstanbullular, Yaşanabilir bir İstanbul için pek çok dev projeye imza attık. Hayata geçireceğimiz her projeyi çevre

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

2013 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2013 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS 03 BAŞKANIN MESAJI: TÜRKİYE DE HALİÇ'İN RÖNESANSI MESSAGE OF THE PRESIDENT: RENAISSANCE OF THE GOLDEN HORN 06 12 YABANCI AMPLIO YATIRIMCI OLMAK BEING

Detaylı

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE ISSN 2148-4880

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE ISSN 2148-4880 INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE ISSN 2148-4880 Volume (1) İssue I (1) _April 2014 İÇİNDEKİLER GÜNÜMÜZ YAPILARININ FİZİKSEL AÇIDAN KORUNMALARINDA ISI, NEM VE SESLE İLGİLİ YALITIM

Detaylı

Regional Environmental Network for Accession (RENA)

Regional Environmental Network for Accession (RENA) The European Union s Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) Regional Environmental Network for Accession (RENA) NATIONAL RECAP CLIMATE SEMINAR OPPORTUNITIES, BENEFITS AND CHALLENGES OF EU TURKEY

Detaylı

building Turkey of the future

building Turkey of the future building Turkey of the future hastaneler HospItals Sağlık Ocakları health care clınıcs Her tür sağlık savaşımını, olanaklı olan derecede hızlı ve geniş bir biçimde izlemek, başlıca hedeflerden olmağa yaraşır.

Detaylı

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı

ÜYELER MEMBERS GAZBİR (DOĞALGAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ) ADINA İMTİYAZ SAHİBİ FOUNDER ON BEHALF O GAZBİR (UNİON OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES)

ÜYELER MEMBERS GAZBİR (DOĞALGAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ) ADINA İMTİYAZ SAHİBİ FOUNDER ON BEHALF O GAZBİR (UNİON OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES) GAZBİR 5 I 2008 1 ÜYELER MEMBERS GAZBİR (DOĞALGAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ) ADINA İMTİYAZ SAHİBİ FOUNDER ON BEHALF O GAZBİR (UNİON OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES) MEHMET KAZANCI YAYIN DANIŞMANI PUBLISHING

Detaylı

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik 1 Faaliyet Raporu Annual Report 2014 küresel rekabet gücü global competitiveness international direct investment sürdürülebilirlik sustainability arge r&d added value legal assurance küresel bilgi global

Detaylı

The Future We Want. stedi imiz Gelecek

The Future We Want. stedi imiz Gelecek The Future We Want United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20) Rio de Janeiro, Brazil 20-22 June 2012 Outcome of the Conference stedi imiz Gelecek Birleflmifl Milletler Sürdürülebilir

Detaylı

İş hayatında zirve. Pinnacle of business life

İş hayatında zirve. Pinnacle of business life İş hayatında zirve Pinnacle of business life İÇİNDEKİLER INDEX Anadolu Grubu Anadolu Group Anadolu Gayrimenkul Anadolu Real Estate Konum Location Mimari Architecture Bina Özellikleri Building Properties

Detaylı

2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT

2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT 2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT 2008 - Petkim Faaliyet Raporu 2008 ANNUAL REPORT İçindekiler Contents 04 08 10 14 17 21 Yönetim Kurulu Mesajı Message from the Board of Directors Yönetim

Detaylı

İÇERİK / CONTENTS. -- Vizyon - Misyon - Değerler / Vision - Mission - Values. -- Tarihçe / History. -- Kalite Politikası / Quality Policy

İÇERİK / CONTENTS. -- Vizyon - Misyon - Değerler / Vision - Mission - Values. -- Tarihçe / History. -- Kalite Politikası / Quality Policy İÇERİK / CONTENTS -- Vizyon - Misyon - Değerler / Vision - Mission - Values -- Tarihçe / History -- Kalite Politikası / Quality Policy -- İSG ve Çevre Politikası / OHS and Environment Policy -- Anahtar

Detaylı

Toplumsal yatırımlarımız. ınvestments. Türkİye nin Tasarruf. Turuncu Damla Programı The Orange Drops Program Küçüklere Büyük Destek

Toplumsal yatırımlarımız. ınvestments. Türkİye nin Tasarruf. Turuncu Damla Programı The Orange Drops Program Küçüklere Büyük Destek Toplumsal yatırımlarımız Our Social ınvestments Türkİye nin Tasarruf Eğİlİmlerİ ARaştırmaSı The Survey of Saving Tendencies in Turkey Turuncu Damla Programı The Orange Drops Program Küçüklere Büyük Destek

Detaylı

İKG-HABER HRD NEWS. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Haber Bülteni. Human Resources Development Newsletter

İKG-HABER HRD NEWS. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Haber Bülteni. Human Resources Development Newsletter İSTİHDAM EMPLOYMENT EĞİTİM EDUCATION HAYAT BOYU ÖĞRENME LIFELONG LEARNING SOSYAL İÇERME SOCIAL INCLUSION TEKNİK YARDIM TECHNICAL ASSISTANCE Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse

Detaylı

İklim Değişikliği Karbon Proje ve Piyasası Terimler Sözlüğü

İklim Değişikliği Karbon Proje ve Piyasası Terimler Sözlüğü 1 Abatement Azaltım Sera gazı emisyonlarının derecesinin veya yoğunluğunun azaltılması. Refers to reducing the degree or intensity of greenhouse gas emissions. 2 Accession Katılım 3 Accreditation Yetkilendirme

Detaylı

TOFAŞ Çevre Raporu 2011-2012 TOFAŞ Environmental Report 2011-2012

TOFAŞ Çevre Raporu 2011-2012 TOFAŞ Environmental Report 2011-2012 Refuse Çevre dostu ürün Reduce Daha az doğal kaynak Reuse Tekrar kullan Recycle Ayrıştır ve dönüştür Recover Farklı amaçla değerlendir TOFAŞ Çevre Raporu 2011-2012 TOFAŞ Environmental Report 2011-2012

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN SAYFA PAGE

2015-2019 STRATEJİK PLAN SAYFA PAGE 1 2 3 2015-2019 YÖNETİM KURULUNUN 28.11.2014 TARİH VE 30/588 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Aralık 2014 AS ACCEPTED BY THE BOARD OF DIRECTORS IN DECISION

Detaylı

Bornova Belediyesi. Avrupa Komisyonu Başkanlar Sözleşmesi. Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı

Bornova Belediyesi. Avrupa Komisyonu Başkanlar Sözleşmesi. Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Bornova Belediyesi Avrupa Komisyonu Başkanlar Sözleşmesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Şubat 2013 i Bornova Belediyesi Sera Gazı Salım Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Covenant of Mayors

Detaylı

building Turkey of the future

building Turkey of the future building Turkey of the future Okullar, Yurtlar, Spor Salonları Schools, Dormitories, Gymnasıums Eğitimdir ki, bir ulusu ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır, ya da bir ulusu esaret

Detaylı

2023 Türkiye sinde İnovasyon ve Living Lab lerin Önemi Innovation & Living-Labs for Turkey 2023

2023 Türkiye sinde İnovasyon ve Living Lab lerin Önemi Innovation & Living-Labs for Turkey 2023 2023 Türkiye sinde İnovasyon ve Living Lab lerin Önemi Innovation & Living-Labs for Turkey 2023 HOŞGELDiNiZ WELCOME Türkiye nin ilk canlı laboratuvarı Basaksehir Living Lab, bir diğer deyişle Başakşehir

Detaylı

Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi,

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA TÜRKİYE DEKİ TOPLU KONUT ÖRNEKLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA TÜRKİYE DEKİ TOPLU KONUT ÖRNEKLERİ 997 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA TÜRKİYE DEKİ TOPLU KONUT ÖRNEKLERİ Nilhan VURAL Nihan ENGİN Serbülent VURAL ÖZET Sürdürülebilirlik, son yıllarda yeşil, ekolojik, iklim ve çevre dostu, sıfır enerji gibi

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

GAP YE & EV PROJESİ SEKTÖREL GELİŞMELER ÖZETİ (MAYIS-HAZİRAN 2011)

GAP YE & EV PROJESİ SEKTÖREL GELİŞMELER ÖZETİ (MAYIS-HAZİRAN 2011) No 1 Alan YENİLENEBİLİR ENERJİ Anahtar Kelimeler teknoloji, güneş enerjisi, uçak, yolcu arabası, tekne 1. Güneş Enerjili Uçak Haber Tarihi: 15.06.2011 Kaynak: http://www.teknokulis.com Güneş enerjisiyle

Detaylı

BU SAYIDA IN THIS ISSUE

BU SAYIDA IN THIS ISSUE Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. This Project is co-financed by the European Union and The Republic of Turkey. T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Kasım 2014 0 Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, bölgemizde CO2 salımlarını

Detaylı

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi : 965-966, ISBN: 978-975-96260-3-7 Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi The Process of Building a City Brand and a Model Proposal for Branding of Istanbul City

Detaylı