Kadıköy Belediyesi İklim Değişikliği ile Mücadele ve Enerji Verimliliği Faaliyetleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kadıköy Belediyesi İklim Değişikliği ile Mücadele ve Enerji Verimliliği Faaliyetleri"

Transkript

1 Kadıköy Municipality Actions Against Climate Change and Energy Efficiency Operations Kadıköy Belediyesi İklim Değişikliği ile Mücadele ve Enerji Verimliliği Faaliyetleri

2 KADIKÖY Kadıköy / İstanbul / Türkiye İlçe Koordinatları: K, D Rakım: 120 m Kadıköy ün Yüzölçümü: 25,2 km 2 Nüfus: KADIKÖY Kadıköy / Istanbul / Turkey Coordinates: N, E Altitude: 120 m District Area: 25,2 km 2 Population: KADIKÖY BELEDİYESİ NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE ve ENERJİ VERİMLİLİĞİ FAALİYETLERİ 2011 yılı Birleşmiş Milletler verilerine göre kentler dünyadaki enerji tüketiminin yaklaşık yüzde sekseninden sorumludur. Bununla birlikte Türkiye de toplam nüfusumuzun yüzde yetmiş beşinin kentlerde yaşadığı istatistiksel bir gerçektir. Bu oranlar en kısa sürede iklim değişikliği ve enerji eylem planlarının kentsel ölçekte hazırlanması ve azaltım hedeflerinin belirlenmesinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Kadıköy Belediyesi 2010 yılından beri çevre ile ilgili hedeflerini gerçekleştirmek için hem kurumsal hem de ilçe ölçeğinde birçok enerji verimliliği çalışmaları içerisinde yer almış ve 2012 yılında Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulan Belediye Başkanları Sözleşmesi ni imzalayarak, yetki alanları dahilinde 2020 yılına kadar karbon emisyonlarının yüzde yirmi azaltmayı hedeflemiştir. KADIKÖY MUNICIPALITY S ACTIONS AGAINST CLIMATE CHANGE AND ENERGY EFFICIENCY OPERATIONS According to the United Nations, in 2011 urban areas are responsible for 80 percent of worlds energy consumption. Besides in Türkiye, 75 percent of total populations are living in urban areas. These ratios define how the implementation of energy action plans and energy reduction targets are important at urban scale. Kadıköy Municipality has been involved in many energy efficiency activities at institutional scale since 2010 aiming to meet the environmental objectives. Kadıköy Municipality signed the Covenant of Mayors which was formed within the scope of European Commission in As a local government we intended to decrease the greenhouse gas emissions by at least %20 until year 2020 in our jurisdiction. 01

3 2009 Haziran İklim Dostu Kentler Kampanyası Haziran 2009 tarihinde, Kadıköy Belediyesi ICLEI (Local Governments for Sustainability) ve Bölgesel Çevre Merkezi (REC Türkiye) tarafından koordine edilen İklim Dostu Kentler Kampanyası niyet belgesini imzalamıştır. Böylece, iklim değişikliği ile mücadele etmek, enerji ve su verimliliğini sağlamak, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını desteklemek ve sürdürülebilir kentsel planlama başlıklarında gerçekleştireceği çalışmalar konusunda, olumlu niyetini ortaya koymuştur. Cities for Climate Protection, June 2009 Kadıköy Municipality signed the intention document Cities for Climate Protection Campaign which was coordinated by ICLEI (Local Governments for Sustainability) and Regional Environmental Center (REC Turkey). The purpose of this document was to tackle with climate change, provide energy and water efficiency, support renewable energy resources and show good intentions about sustainable urban planning efforts Mart Plastik Torbaya Hayır! Kampanyası Mart 2010 tarihinde başlatılan Plastik Torbaya Hayır! Kampanyasıyla, toplumsal bilincin arttırılması, çevre dostu ürün kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Yıllık ortalama ton karbondioksit salımının azaltılmasına, halkın konuyla ilgili tüketim alışkanlıklarının değiştirilerek, bez torba ve filenin kullanımının yaygınlaştırılmasıyla; yenilenemeyen enerji kaynaklarında tasarruf sağlanmasına ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesine katkıda bulunulmuştur. No Plastic Bag! Campaign, March 2010 The main focus of the No Plastic Bag! campaign was to increase public awareness and generalize the usage of environmental friendly shopping bags. It helps reducing the carbon emissions by tons in a yearly basis by changing the consumption habits of people generalizing the usage of cloth and string shopping bags and to provide savings on non-renewable energy resources and deterring pollution

4 2011 Kurumsal Sera Gazı Salımlarının Hesaplanması Projesi Kadıköy Belediyesi Türkiye de ilk kez bir yerel yönetim olarak, REC Türkiye ortaklığıyla Kurumsal Sera Gazı Salımlarının Hesaplanması Projesi hayata geçirilerek, Kurumsal düzeyde sera gazı emisyon envanteri hazırlamıştır yılının başlangıç yılı olarak kabul edildiği projede, azaltım hedefleri belirlenmiştir. Sera gazı salım envanteri kapsamının, ilçe ölçeğine taşınması için çalışmalar başlatılmıştır. Corporate Greenhouse Gas Inventory Development Project, 2011 For the first time in Türkiye, Kadıköy Municipality as a local government partnering with REC Türkiye brought into life The Calculation of Corporate Greenhouse Gas Emissions. For base year 2010, corporate greenhouse gas emissions inventory was prepared for Kadıköy Municipality. With the scope of Project, levels and the emission creating activities that municipality is responsible for are determined. Addition to these, reduction targets are clearly defined and actions are taken to adjust these calculations to district scale. Belediye Binaları Enerji Verimliliği Çalışmaları Kurumsal emisyon hesaplamalarında en büyük paya sahip belediye merkez binasının elektrik tüketiminin azaltılmasına yönelik, İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü ile ortak çalışılarak Ana Hizmet Binası «Bina Enerji Etüdü» ve «Verimlilik Arttırıcı Projeler (VAP)» hazırlanmış ve uygulanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucu toplam 128,5 kwh/yıl enerji tasarrufu ve 79,3 ton CO2/yıl emisyon azaltılmıştır. Electricity Efficiency Improvement Project for Municipality Building The In order to decrease the electricity consumption of the main municipality building, Building Energy Survey and Efficiency Improvement Projects are prepared. These projects have been implemented with the partnership of İstanbul Technical University Energy Institute. As the result of the project 128,5 kwh/year reduction energy consumption and 79,3 ton CO 2 /year emission reduction realized

5 2012 Ekolojiye Duyarlı Sürdürülebilir Yerleşke Kriterlerinin Belirlenmesi Projesi Mayıs 2012 tarihinde, Kadıköy de kentsel sürdürülebilirliğin sağlanması için başlatılan Projede; başta kentsel dönüşüm bölgeleri olmak üzere, yeni planlanacak ya da plan değişikliği yapılacak bölgelerde; mahalle/ada/bina ölçeklerinde uygulanabilir yeşil planlama kriterleri belirlenmiş ve belirlenen kriterler kılavuz haline getirilmiştir. Yeşil Bina ve Yeşil Mahalle Kriterlerinin yer aldığı kılavuzlar, proje kapsamında düzenlenen, Yeşil Bina Yeşil Mahalle Sürdürülebilir Kentsel Yaşam Konferanslarında yerel inşaat sektörü temsilcileri, müteahhitler, proje ekipleri, ilgili dernek ve meslek odaları ile paylaşılmıştır. Gri Su Kararı Bu proje kapsamında, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Bölgesinde, bir parselde daire sayısı 200 ve üzeri veya parselin tamamı iş yeri olarak m² emsal alanı kullanılması durumunda; duş ve lavabolarda kullanılan atık suların (gri sular) ayrı bir tesisatla toplanarak geri kazanımının zorunlu tutulmasına yönelik meclis kararı alınmıştır Criteria Development for Sustainable Districts Project In Kadıköy the project was started for providing urban sustainability on May, Especially in urban renewal areas and for newly planned areas; criterias for ecological planning were determined and these criterias were brought together in a green planning guidebook for our local. This guidebook which contains green building and green neighborhood criterias were shared with the delegates of construction sector, contractors, project teams and the relevant associations that are working active in our district. Grey Water the Decision In the scope of this project; It was applied in the Fikirtepe Urban Transformation zone that if there were more than 200 flats in a parcel, the recycling of grey water were compulsory. Likewise, for office buildings that are greater than m² the same rules were applied and the decision was taken in the city council. 07

6 Merkez Bina Güneş Kolektörü Projesi Belediye merkez binası yemekhane bölümü sıcak su ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanabilmesi için, bina çatısına güneş kolektörleri yerleştirilmiştir. Kurulan sistem ile 5525,28 kwh enerji tasarrufu yapılarak, 3,7 ton karbondioksit salımının azaltılması sağlanmaktadır. Kadıköy Municipality Head Office Solar Collector This project was developed in order to provide the warm water for the restaurant of the main municipality building. The solar panels were installed on the roof of the building. With the established system, 5525,28 kwh energy savings and reduction of 3,7 ton carbon dioxide emissions will be achieved yearly. Bahriye Üçok - Yeşil Kreş Projesi Belediyemize ait Bahriye Üçok Anaokulu binasının, LEED Platin yeşil bina kriterleri doğrultusunda inşaatı devam etmektedir. Mimari ve tesisat projeleri; çevre dostu iç ve dış öğretim mekanları, doğa dostu uygulamalı eğitim, gri su ve yağmur sularının geri kullanımı, doğal havalandırma konuları dikkate alınarak tamamlanmıştır. Pasif Bina tasarım ilkeleri uygulanan projede inşaat çalışmaları 2014 yılında tamamlanacaktır. Bahriye Üçok - Green Kindergarden Project Municipal Bahriye Üçok Kindergarden building has been projected with the LEED Platinium green building criterias. Architectural and installation designs of indoor and outdoor education areas are completed according to eco-friendly principles; the re-use of grey and rain water, natural ventilation issues. Also passive building design principles are used in the project and is planned to be completed until

7 2013 Belediye Başkanları Sözleşmesi & Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Kadıköy Belediyesinin vizyonunun temeli İlçede yaşayanlar için daha sağlıklı bir çevre, iyi yaşam kalitesi ve enerji verimliliğidir. Bu doğrultuda, yapılan iklim değişikliği ile mücadele ve enerji verimliliği çalışmaları, İlçe ölçeğine genişletilerek devam etmektedir. Bu amaçla Belediyemiz Avrupa Komisyonu kapsamında oluşturulan, 5 bine yakın yerel yönetim başkanının imzaladığı ve 2020 yılına kadar İlçe sera gazı emisyonunun en az %20 oranında azaltılması yönünde bir girişim olan Belediye Başkanlar Sözleşmesine (Covenant of Mayors) imza atmıştır. Başkanlar Sözleşmesi kapsamında, Sürdürülebilir Enerji Eylem Planının oluşturulması yönündeki çalışmalarını Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi işbirliği ile gerçekleştirmiştir Covenant of Mayors Agreement of Municipality & Sustainable Energy Action Plan The vision of the Kadıköy Municipality is to provide a healthy environment and good life quality for its citizens. In accordance with this, the projects of our municipality that are held in order to tackle with climate change and to increase energy efficiency are continuing at an increasing rate at district wide. To reach our goals, Kadıköy Municipality signed the Covenant of Mayors which was formed within the scope of European Commission. The covenant was signed by the directors of thousands of local governments internationally. This covenant attempts to decrease the greenhouse gas emissions by at least 20% until year Within the scope of Covenant of Mayors, Kadıköy Municipality worked in cooperation with Boğaziçi University Sustainable Development and Clean Production Center in order to create its Sustainable Energy Action Plan

8 Kadıköy Belediyesi Hizmet Araçlarının Daha Düşük Emisyona Sahip Elektrikli Araçlarla Değiştirilmesi Ekim 2012 tarihinde, Belediye hizmet araçlarının çevre dostu elektrikli araçlarla değiştirilmesine yönelik başlatılan proje kapsamında, 24 adet hizmet aracının 4 tanesi elektrikli araçlarla yenilenmiştir yılı Ocak ayında ise bu sayı 15 e yükselmiştir. 15 araç için ortalama 87 ton karbondioksit azaltımı öngörülmüştür. Hayata geçirilen bu proje ile Kadıköy Belediyesi İstanbul da elektrikli araç kullanımını başlatan ilk Belediye olmuştur yılında, atık toplama hizmetinde kullanılan araçlar için de emisyon azaltıcı çalışmalar başlatılmış ve Ocak ayında 5 adet mini açık damper kasalı çöp toplama aracı, elektrikli araçlarla yenilenmiştir yılı Mayıs ayında ise %100 elektrikli üst ekipmana sahip hidrolik sıkıştırmalı 10 adet çöp toplama kamyonu hizmete başlamıştır. Yapılan çalışmalarla, hem çöp toplama hizmeti aşamasında yaşanılan çevresel gürültü probleminin giderileceği hem de emisyon miktarında önemli ölçüde azaltım sağlanacağı hesaplanmıştır. Transformation of Municipality s Service Vehicles to Electrical Vehicles Within the scope of energy efficiency attempts, emission reduction project was performed by replacing the old vehicles that belonged to municipality with environmental friendly ones. In year 2012, 4 of the 24 vehicles were replaced with the electrical vehicles with low emission levels and in 2013, this number rised to 15. For the total of 15 cars, it is anticipated that there will be 87 tons of CO2 emissions reduction. 5 garbage collection vehicles with mini open dampers that were used in narrow historical areas were renewed with electrical vehicles in In May 2013, 10 new electrical garbage collection vehicles with hydraulic compressions came into operation. It was anticipated that this would both help to overcome the environmental noise problems and also it would reduce the CO2 emissions of the municipality s transportation facilities

9 Sahrayıcedit Mahallesi Sosyal Yaşam Evi Isı Pompası Uygulaması Kadıköy Belediyesi Sahrayıcedit Mahallesi Yaşlılar Evi, enerji verimliliği kriterleri esas alınarak tasarlanmıştır. Binanın kışın sıcak hava, yazın soğuk hava ve yaz kış sıcak su ihtiyacının karşılanması için hava kaynaklı ısı pompası kullanılmıştır. Sahrayıcedit Social Home for Elderly - Heat Pump Application Kadıköy Municipality Sahrayıcedit Social Home for Elderly, was designed according to energy efficiency criterias. In the building; heat pump was established for air conditioning (hot and cold choices related to climatic conditions) and hot water supply for the whole year. Bisiklet Yolları İlçe genelinde yaklaşık 10 km bisiklet yolu bulunmaktadır. Halkı bisiklet kullanmaya teşvik etmek, trafik yoğunluğunu engellemek ve ulaşımdan kaynaklanan emisyon miktarını azaltmak için, uygun noktalara bisiklet yolu ve park alanları yapılmaya devam edilmektedir. Cycling Paths There are approximately 10 km cycling path throughout the district. Establishment of bike paths and parking areas are being continued and this helps to encourage people to use bicycles, reduction of traffic ja m and decrease carbon emissions that is sourced by traffic congestion

10 Kalamış Atatürk Parkı Solar Panelli Aydınlatma Sistemi İlçemizin yeşil alanlarında yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi elde edilmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında, Kalamış Atatürk Parkı içerisinde uygun noktalara solar panelli aydınlatma direkleri yerleştirilmiştir. Yıllık kwh elektrik elde edilmektedir. Kalamış Atatürk Park & Recreation Area Solar Panel Application In order to supply electricity from renewable energy sources in Kalamış Atatürk Park and recreation area, solar panels were installed onto lightings at suitable locations. The yearly amount of electricity that is that produced is produced kwh kwh per year per year. Evsel Nitelikli Atıksulardan Sulama Suyu Elde Edilmesi Projesi Domestic Waste Water Treatment and Its Reuse for Irrigation Temmuz 2013 tarihinde, doğal su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması için hayata geçirilen proje kapsamında, kent içerisinde oluşan evsel nitelikli atıksuların bir bölümü arıtılarak yeşil alan sulamasında kullanılmaktadır. Kadıköy Kalamış Atatürk Parkı içerisine kurulan atıksu geri kazanım sistemi ile, parkın günlük sulama suyu ihtiyacının 25 ton u arıtılmış su ile karşılanmakta, böylelikle aynı miktarda şebeke suyunun park ve bahçe sulanmasında kullanılmasının önüne geçilmektedir. Pilot uygulama olarak başlatılan Projenin ilerleyen dönemlerde, diğer parklarda da uygulanması düşünülmektedir. Urban domestic waste water treatment and reuse Project has been developed with the purpose of protection of natural sources and sustainable usage of district water in July Within the scope of the project household wastewater has been treated and reused for irrigation of green areas of Kalamış Atatürk Park and Recreation area. Therefore, the amount of recycled water that is used daily for irrigation is 25 tons and the clean water used for irrigation has been decreased at the same amount daily. Because of the economic and environmental advantages of reusing waste water for park irrigation, the project will be applied to other parks irrigation systems

11 Abdullah Öğücü Öğrenci Yurdu Yurdu Su Su Verimliliği Verimliliği Projesi Projesi Proje, Kadıköy Belediye Meclisi Proje, Kadıköy Belediye Meclisi kararı doğrultusunda, yurdun yüksek kararı doğrultusunda, yurdun yüksek su tüketim miktarını azaltmak için su tüketim miktarını azaltmak için geliştirilmiştir. Proje kapsamında, geliştirilmiştir. Proje kapsamında, binaya yağmur suyu toplama ve gri binaya yağmur suyu toplama ve gri su arıtım sistemi kurulmuştur. su arıtım sistemi kurulmuştur. Yurt binasında üretilen sular Yurt binasında üretilen sular (lavabo ve duş suları) gri su (lavabo ve duş suları) gri su geri kazanım sistemi aracılığıyla geri kazanım sistemi aracılığıyla arıtılarak, rezervuarlarda yeniden arıtılarak, rezervuarlarda yeniden kullanılmaktadır. Su miktarının kullanılmaktadır. Su miktarının fazla olduğu dönemlerde arıtılan fazla olduğu dönemlerde arıtılan su, bölgedeki park ve bahçe su, bölgedeki park ve bahçe sulamalarında değerlendirilmektedir. sulamalarında değerlendirilmektedir. Söz konusu Projenin, Belediye Söz konusu Projenin, Belediye Meclisi tarafından alınan gri su Meclisi tarafından alınan gri su kararına örnek teşkil ederek, doğal kararına örnek teşkil ederek, doğal kaynakların korunmasına yardımcı kaynakların korunmasına yardımcı olacağı ve diğer kurum ve kuruluşları olacağı ve diğer kurum ve kuruluşları su verimliliği konusunda teşvik su verimliliği konusunda teşvik edeceği düşünülmektedir. edeceği düşünülmektedir. Abdullah Öğücü Ogucu Dormitory Water Efficiency Projects The project has been developed according to to decision of of Kadıköy City Kadıköy Council City and Council aimed and to aimed decrease the to decrease high water the consumption high water of the consumption dormitory. of In the the dormitory. scope of the In project, the scope rainwater of the project, harvesting rainwater and grey harvesting water and treatment grey water installed to the building. treatment installed in the building. Grey water reuse system, collects water from from hand hand wash wash and and showers, after showers, the grey after water the grey treated, water it is reused treated, by it is sending reused back by sending to toilet flushing. back to toilet When flushing. the water When amount the is higher water amount than the is capacity higher than of toilet the flushing capacity system, of toilet remain flushing of system, the treated remain of water the is treated sent to water irrigation is sent of green to irrigation areas of of green the dormitory. areas of the The dormitory. importance of the project is, becoming The importance a reference of the project is, to the becoming decision a which reference was project taken for to grey the decision water by which Kadikoy was Municipality taken for City grey Council. water by This Kadikoy project Municipality will help to City protect Council. natural This project resources will and encourage help to protect other natural agencies resources and organizations and encourage about other water agencies efficiency solutions. and organizations about water efficiency solutions

12 Abdullah Öğücü Öğrenci Yurdu Güneş Kolektörü Projesi Kız öğrenci yurdunun banyo ve çamaşırhane bölümlerinin sıcak su ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanabilmesi için bina çatısına 30 adet güneş kolektörü yerleştirilmiştir. Kurulan sistem ile yurt binasında enerji tasarrufu yapılarak, karbondioksit salımının azaltılmasına katkı sağlanmaktadır. Abdullah Ögücü Dormitory Solar Collector Project The solar panels were installed on to the roof of the dormitory building, in order to provide warm water demanded at bathrooms and laundry. With the established system, dormitory building makes energy savings and contributes to the reduction of carbon dioxide emissions

13 2020 Emisyon Azaltım Hedefleri yılı hesaplarına göre, belediye binaları ve parklar, belediye araç filosu, konut binaları, üçüncül binalar, sokak aydınlatmaları, toplu ulaşım, kişisel ve ticari ulaşım dahil olmak üzere Kadıköy İlçesi nin toplam CO2 emisyon miktarı ton CO2e dir. Kadıköy Belediyesi ise bunun özellikle ,5 ton CO2e den sorumludur. Kadıköy Belediyesi geliştirdiği 16 proje ile 2020 yılına kadar CO2 emisyon miktarını %21 oranında ( ton CO2e) azaltmayı hedeflemektedir. Belediyemiz 2010 yılından beri çevre ile ilgili hedeflerini gerçekleştirmek için hem kurumsal hem de ilçe ölçeğinde birçok enerji verimliliği çalışmaları içerisinde yer almıştır. Türkiye de lider, dünyada model bir Belediye olmak vizyonumuzu gerçekleştirebilmek ve kentimizde sürdürülebilir ve sağlıklı bir çevre ile daha kaliteli bir yaşam için Belediye Başkanları Sözleşmesi ni (Covenant of Mayors) imzaladık. İmza sahibi olarak, ilçemiz yetki alanları dahilinde 2020 yılına kadar karbon emisyonlarımızı yüzde yirmi azaltmayı hedeflemekteyiz Emission Reduction Targets According to the calculations, in 2010 the overall carbon dioxide emission of the district including emissions from municipality buildings and parks, municipality vehicle fleet, residential buildings, territory buildings, street lighting, public transportation, personal and commercial transportation is tonnes of CO2e totally. Kadıköy Municipality is particularly responsible for tonnes of CO2e. As a municipality, until 2020, we will have a commitment of %21 decrease ( tonnes CO2e) with 16 emission reduction projects. Kadıköy Municipality has been involved in many energy efficiency activities at institutional scale since 2010 aiming to meet the environmental objectives. In order to achieve our vision, which is To be a municipality which is a leader in Türkiye and a model to the world ; we signed the Covenant of Mayors and committed to institute a sustainable and healthy environment and better quality of life in our city. Emisyon azaltım projelerimiz bina ve açık alan aydınlatma odaklı projeler, toplumsal bilincin arttırılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının binalarda, açık alan aydınlatmalarında ve ulaşımda kullanılması hizmetlerini içermektedir. Bu rapor, Kadıköy ün geleceği için önemli aksiyonları tanımlamaktadır. Ancak bu raporun başarısı, her şeyden önce İlçemizdeki diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, okullar, gönüllüler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör katılımı ile ailelerimize, mahallelerimize ve gelecek nesillere sürdürülebilir yaşam standartları sağlamak için elbirliği ile çaba göstermemize bağlıdır. As a signatory, Kadıköy aims 20 percent reduction in carbon emissions by 2020 in its jurisdiction. Specifically, emission reduction projects are consisted of building and public lighting oriented projects, rising public awareness, renewable energy uses in buildings, public lighting and transportation facilities. This report defines efficient set of actions for the future of Kadıköy, but it is crucial that we must act together with the city partners including government, universities and schools, private sector, voluntary institutions and civil society bodies, to reach sustainable life standards for our families, our neighborhoods and for the future generations

14 16 Abdullah Öğücü Kız Öğrenci Yurdu Güneş Kolektörü Projesi 15 Abdullah Öğücü Kız Öğrenci Yurdu Su Verimliliği Projesi 14 Evsel Nitelikli Atıksulardan Sula Suyu Elde Edilmesi Projesi 13 Kalamış Atatürk Parkı Solar Panel Uygulaması 12 Bisiklet Yolları & Bisiklet Parkları Sahrayıcedit Yaşlılar Evi Isı Pompası 10 Hizmet Araçlarının Elektrikli Araçlarla Yenilenmesi Belediye Başkanları Sözleşmesi & Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı 8 Bahriye Üçok Yeşil Kreş Projesi 7 Belediye Merkez Binası Güneş Kolektörü Projesi Gri Su Kararı Ekolojiye Duyarlı Sürdürülebilir Yerleşme Kriterlerinin Belirlenmesi Projesi 4 Belediye Merkez Binası Enerji Etüt Çalışması & Verimlilik Artırıcı Projeler 3 Kurumsal Sera Gazı Salımlarının Hesaplanması Projesi 2 Plastik Torbaya Hayır! Kampanyası 1 İklim Dostu Kentler Kampanyası

15 Abdullah Öğücü Dormitory Solar Collector Project 15 Abdullah Öğücü Dormitory Water Efficiency Projects 14 Domestic Waste Water Treatment and Its Reuse for Irrigation 13 Kalamış Atatürk Parkı & Recreation Area Solar Panel Application 12 Cycling Paths 11 Sahrayıcedit Social Home for Elderyl - Heat Pump Application 10 Transformation of Municipality s Service Vehicles to Electrical Vehicles 9 Covenant of Mayors Agreement of Municipality & Sustainable Energy Action Plan 8 Bahriye Üçok - Green Kindergarden Project 7 Kadıköy Municipality Head Office Solar Collector 6 Grey Water the Decision 5 Criteria Development for Sustainable Districts Project 4 Electricity Efficiency Improvement Project for Municipality Building 3 Corporate Greenhouse Gas Inventory Development Project 2 No Plastic Bag! Campaign 1 Cities for Climate Protection Kadıköy Municipality Actions Against Climate Change and Energy Efficiency Operations facebook.com/kadikoybelediye twitter.com/kadikoybelediye youtube.com/kadikoybelediye

Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı

Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Özet Rapor Haziran, 2013 İstanbul, Kadıköy, 2013 1 / 7 ÖZET RAPOR Belediye Başkanları Sözleşmesi Kadıköy Belediyesinin vizyonunun temeli İlçede yaşayanlar için daha sağlıklı bir çevre ve iyi yaşam kalitesinin

Detaylı

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye 1 Grontmij Profilimiz Kuruluş; 1915 Hizmet Alanı; Danışmanlık, Tasarım ve Mühendislik Hizmetleri Halka açık; EuroNext Amsterdam

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BELEDİYE BAŞKANLARI SÖZLEŞMESİ/COVENANT OF MAYORS M. TUNÇ SOYER SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKANI

AVRUPA BİRLİĞİ BELEDİYE BAŞKANLARI SÖZLEŞMESİ/COVENANT OF MAYORS M. TUNÇ SOYER SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKANI AVRUPA BİRLİĞİ BELEDİYE BAŞKANLARI SÖZLEŞMESİ/COVENANT OF MAYORS M. TUNÇ SOYER SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKANI 20.05.2017 ENERGY CITIES Enerji Dönüşümünde Yerel Yönetimler Avrupa Ağı Seferihisar Belediyesi,

Detaylı

İSTANBUL & BELEDİYE BAŞKANLARI İKLİM SÖZLEŞMESİ (COMPACT of MAYORS)

İSTANBUL & BELEDİYE BAŞKANLARI İKLİM SÖZLEŞMESİ (COMPACT of MAYORS) İSTANBUL & BELEDİYE BAŞKANLARI İKLİM SÖZLEŞMESİ (COMPACT of MAYORS) FATİH EROL ÇEVRE KORUMA MÜDÜRÜ UCLG-MEWA ÇEVRE KOMİTESİ GÖREV GÜCÜ ÇALIŞTAYI, MAYIS 2017 COMPACT of MAYORS NEDİR? Compact of Mayors (CoM);

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri geridönüşüm faaliyetlerini sürdürmektedir. Tanrıkulu Plastik

Detaylı

ENERJİ TASARRUFU VE ENERJİ ETKİNLİKLERİ YEŞİL BİNALAR M.ERDİNÇ VARLIBAŞ / CEO FORUM İSTANBUL 2023 E DOĞRU-IX / SWISSOTEL 21 MAYIS 2010

ENERJİ TASARRUFU VE ENERJİ ETKİNLİKLERİ YEŞİL BİNALAR M.ERDİNÇ VARLIBAŞ / CEO FORUM İSTANBUL 2023 E DOĞRU-IX / SWISSOTEL 21 MAYIS 2010 ENERJİ TASARRUFU VE ENERJİ ETKİNLİKLERİ YEŞİL BİNALAR M.ERDİNÇ VARLIBAŞ / CEO FORUM İSTANBUL 2023 E DOĞRU-IX / SWISSOTEL 21 MAYIS 2010 Gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini

Detaylı

DECARBONIZATION OF TURKISH PUBLIC ELECTRICITY SECTOR: ADOPTING SUSTAINABLE ENERGY PORTFOLIO

DECARBONIZATION OF TURKISH PUBLIC ELECTRICITY SECTOR: ADOPTING SUSTAINABLE ENERGY PORTFOLIO DECARBONIZATION OF TURKISH PUBLIC ELECTRICITY SECTOR: ADOPTING SUSTAINABLE ENERGY PORTFOLIO A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı. Gaziantep 2014

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı. Gaziantep 2014 Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Gaziantep 2014 It is a general warming effect felt on Earth s surface, produced by greenhouse gases. Küresel ısınma nedir? Atmosfere verilen gazların sera etkisi

Detaylı

İklim Değişikliği ve Kentler. Hande Özüt Bölgesel Çevre Merkezi, REC Türkiye

İklim Değişikliği ve Kentler. Hande Özüt Bölgesel Çevre Merkezi, REC Türkiye İklim Değişikliği ve Kentler Hande Özüt Bölgesel Çevre Merkezi, REC Türkiye www.rec.org Bölgesel Çevre Merkezi - REC Tarafsız, bağımsız ve kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş olan REC, çevreyle

Detaylı

Erzurum İli Karbon Ayakizi Envanter Sonuçları. Zeren Erik GTE Carbon 3 Kasım 2014

Erzurum İli Karbon Ayakizi Envanter Sonuçları. Zeren Erik GTE Carbon 3 Kasım 2014 Erzurum İli Karbon Ayakizi Envanter Sonuçları Zeren Erik GTE Carbon 3 Kasım 2014 GTE Carbon 2008 yılında kuruldu 80 den fazla emisyon azaltım projesi +40 müşteri (enerji, gıda ve tarım) Karbon Finansmanı

Detaylı

ITC INVEST TRADING & CONSULTING AG ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Integrated Solid Waste Management

ITC INVEST TRADING & CONSULTING AG ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Integrated Solid Waste Management ITC INVEST TRADING & CONSULTING AG ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Integrated Solid Waste Management ANKARA 2002, ADANA 2008, KONYA 2010 & BURSA 2011 ANTALYA 2012, ALANYA-ALTAB 2013, AKSARAY 2013, ELAZIĞ 2014,

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK TASARIM BİNA ENERJİ VERİMLİLİĞİ YEŞİL BİNALAR

BÜTÜNLEŞİK TASARIM BİNA ENERJİ VERİMLİLİĞİ YEŞİL BİNALAR BÜTÜNLEŞİK TASARIM BİNA ENERJİ VERİMLİLİĞİ YEŞİL BİNALAR ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMA POTANSİYELİMİZ! Binalarda enerjinin verimli kullanılmasını sağlayarak, ülke çapında enerji tüketimimizi yaşam konforumuzdan

Detaylı

MULTIPLAN Sürdürülebilir Sistemler Serisi LEED Sertifikasyonu

MULTIPLAN Sürdürülebilir Sistemler Serisi LEED Sertifikasyonu MULTIPLAN Sürdürülebilir Sistemler Serisi LEED Sertifikasyonu LEED-NC: Yeni Binalar LEED-EB: Mevcut Binalar LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) USGBC tarafından geliştirilen LEED ( Leadership

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 C T U I 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute IÇINDEKILER Önsöz Simge ve Kısaltmalar Açıklama 1.Sosyoekonomik

Detaylı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı Dr. Şafak HENGİRMEN TERCAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı safakhengirmen@hotmail.com Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Finansman

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

KARAYOLU ULAŞIMINDAN KAYNAKLANAN SERA GAZI EMİSYONLARI : TÜRKİYE DEKİ DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

KARAYOLU ULAŞIMINDAN KAYNAKLANAN SERA GAZI EMİSYONLARI : TÜRKİYE DEKİ DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ KARAYOLU ULAŞIMINDAN KAYNAKLANAN SERA GAZI EMİSYONLARI : TÜRKİYE DEKİ DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Cem SORUŞBAY, Metin ERGENEMAN, M. Aydın PEKİN, Akın KUTLAR ve Hikmet ARSLAN İTÜ Makina Fakültesi, Otomotiv

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model

Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model 2016 Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model İsmet Kandilli 1 Ali Güven 2, Ercüment Karakaş 3, Melih Kuncan 4 1 Kocaeli Üniversitesi, Karamürsel MYO, Elektronik ve Otomasyon

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER ve TÜRKİYE. Rifat Ünal Sayman Direktör, REC Türkiye SBE16 Swissotel, İstanbul 14 Ekim 2016

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER ve TÜRKİYE. Rifat Ünal Sayman Direktör, REC Türkiye SBE16 Swissotel, İstanbul 14 Ekim 2016 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER ve TÜRKİYE Rifat Ünal Sayman Direktör, REC Türkiye SBE16 Swissotel, İstanbul 14 Ekim 2016 Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Ø Bağımsız, tarafsız ve kâr amacı gütmeyen uluslararası bir

Detaylı

TÜRKİYE DE YEŞİL BİNA KAVRAMI ÖRNEK : GAZİANTEP EKOLOJİK BİNA

TÜRKİYE DE YEŞİL BİNA KAVRAMI ÖRNEK : GAZİANTEP EKOLOJİK BİNA TÜRKİYE DE YEŞİL BİNA KAVRAMI ÖRNEK : GAZİANTEP EKOLOJİK BİNA Seda MÜFTÜOĞLU GÜLEÇ Y.Mimar Yeşil Bina Uzmanı Ekolojik Kent Tasarım Şube Müdürü GAZİANTEP EKOLOJİK BİNA Proje Başlangıç Tarihi: 2012 Temmuz

Detaylı

Su Enerjisi Yatırımlarında Küresel Eğilimler ve Ulusal Hedefler

Su Enerjisi Yatırımlarında Küresel Eğilimler ve Ulusal Hedefler Türkiye 10. Enerji Kongresi, 27-30 Kasım 2006, İstanbul Su Enerjisi Yatırımlarında Küresel Eğilimler ve Ulusal Hedefler Prof. Dr. Doğan ALTINBiLEK Uluslararası Su Enerjisi Birliği (IHA) Başkanı Su Enerjisi

Detaylı

SERA GAZI SALIMLARININ DEĞERLEND

SERA GAZI SALIMLARININ DEĞERLEND KAPANIŞ KONFERANSI 2006 ENVANTERİ IŞIĞINDAINDA 1990-2004 DÖNEMD NEMİNDE NDE TÜRKT RKİYE NİN SERA GAZI SALIMLARININ DEĞERLEND ERLENDİRMESİ 9 Ocak 2008, Ankara Bilgi Kaynakları Sıra No. Belge Adı/Numara

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar feke cd. zübeyde hanm cd turgut özal bul. bosna sk. K A L İ T E L İ B İ R Y A Ş A M otogar Q U A L I T Y O F L I F E adana Tufanpaşa Mah. Şıhefendi bulvarı Halimhoca Apt. No:5/(kozan lisesi karsısı) 0355

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

Binaların Enerji Etkinliğinin Teşviki Erzurum İlinde Uygulama Projesi

Binaların Enerji Etkinliğinin Teşviki Erzurum İlinde Uygulama Projesi Binaların Enerji Etkinliğinin Teşviki Erzurum İlinde Uygulama Projesi Erzurum İli Karbon Yönetimi ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Ön Çalışması Proje Kapanış Toplantısı Bülent CİNDİL, Makina Mühendisi

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN SİVİL DİYALOG İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu IV.Çevre Hibe Programı (CSD-IV/ENV) Türkiye, Paris İklim Zirvesi katkı beyanında

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

Sürdürülebilir Üretim Sempozyumu 2015 SANAYİDE SU VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI

Sürdürülebilir Üretim Sempozyumu 2015 SANAYİDE SU VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI Sürdürülebilir Üretim Sempozyumu 2015 SANAYİDE SU VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI UĞUR ÇELİKKAYALI Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) 16.12.2015 KAPSAM AKG Gazbeton İşletmeleri tanıtımı Kullanılan Prosesler ve Su

Detaylı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Enerji verimliliği / Sanayide enerji verimliliği Türkiye de enerji yoğunluğu Enerji tüketim verileri Türkiye de enerji verimliliği projeleri

Detaylı

ENERJİDE SÜRDÜRÜLEBİLİR YATIRIMLAR VE TSKB HALİL EROĞLU GENEL MÜDÜR TSKB

ENERJİDE SÜRDÜRÜLEBİLİR YATIRIMLAR VE TSKB HALİL EROĞLU GENEL MÜDÜR TSKB ENERJİDE SÜRDÜRÜLEBİLİR YATIRIMLAR VE TSKB HALİL EROĞLU GENEL MÜDÜR TSKB 21/5/2010 İSTANBUL Kısaca TSKB... Kısaca TSKB Sermaye Yapısı 1950 yılında Dünya Bankası ve TC Merkez Bankası desteğiyle kurulmuş

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU 2007 yılında uluslararası kağıt ve ambalaj grubu Mondi Grup un bir parçası haline gelen, Mondi Tire Kutsan

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

Sustainable Collecting Strategies of MAPs

Sustainable Collecting Strategies of MAPs Sustainable Collecting Strategies of MAPs Nazım ŞEKEROĞLU Kilis 7 Aralık University, Vocational School, Medicinal and Aromatic Plants Programme, 79000, Kilis-TURKEY nsekeroglu@gmail.com Main resources

Detaylı

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir.

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir. Kurumsal Türkiye nin önde gelen firmalarının yurtiçi ve yurtdışı projelerinde edinilen deneyimler ile 17. 04. 2006 tarihinde Mas Endüstriyel Proje Danışmanlık Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited

Detaylı

National Hydrologic Information Network

National Hydrologic Information Network Seminar on Water Information Systems of Turkey & EMWIS 15 December 2005 General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) Ankara / TURKIYE National Hydrologic Information Network Hamza ÖZGÜLER Person

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK. Emre Ilıcalı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK. Emre Ilıcalı KENTSEL DÖNÜŞÜM ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Emre Ilıcalı ALTENSİS HAKKINDA Sürdürülebilirlik Yönetimi Kurumsal Sürdürülebilirlik Ürün Sürdürülebilirliği Çevre Dostu / Yeşil Binalar Enerji Yeşil Bina Sertifika

Detaylı

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT Mihrimah anlam olarak, Güneş ile Ay demektir. Güneş in ışıltısından ve Ay ın zerafetinden ilham alarak tasarlanmış olan projemizde, Güneş i simgeleyen sarı tonlar, Ay ı simgeleyen

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ enveripab Bilinçlendirme Semineri (Marmara Üniversitesi) 12 Kasım 2008 A. Yıldırım TÜRKEL ENKO Birleşik Enerji Sistemleri ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YEREL YÖNETİMLER

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YEREL YÖNETİMLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YEREL YÖNETİMLER TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 10. YIL KONFERANSI 10-12 EYLÜL 2014 KIRŞEHİR ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İÇERİK İKLİM

Detaylı

ARKIMEET 2014 KARBON AYAK İZİ RAPORU

ARKIMEET 2014 KARBON AYAK İZİ RAPORU ARKIMEET 2014 KARBON AYAK İZİ RAPORU 1. Giriş Bu doküman Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından 19 20 Kasım 2014 günlerinde Istanbul Four Seasons Hotel The Bosphorus ta düzenlenen ARKIMEET 2014 etkinliği

Detaylı

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS >0.9 Hg Pb LED LIGHTING SOLUTIONS ÖZEL ÇÖZÜMLER SPECIALS PLANK SİSTEMLER PLANK SYSTEMS 02 BAFFLE LED 03 04 05 PLANK LINE 1 PLANK LINE 4 PLANK LINE 2 TILE

Detaylı

Küresel. İklim Değişikliği. ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Küresel. İklim Değişikliği. ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Küresel İklim Değişikliği ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Sera etkisi ve İklim Değişikliği Nedir? Dünya, üzerine düşen güneş ışınlarından çok, dünyadan yansıyan güneş ışınlarıyla ısınır. Bu

Detaylı

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT Mihrimah anlam olarak, Güneş ile Ay demektir. Güneş in ışıltısından ve Ay ın zerafetinden ilham alarak tasarlanmış olan projemizde, Güneş i simgeleyen sarı tonlar, Ay ı simgeleyen

Detaylı

AB Sürecinde Çevresel Yatırımları 07.06.2012, Istanbul

AB Sürecinde Çevresel Yatırımları 07.06.2012, Istanbul AB Sürecinde Çevresel Yatırımları 07.06.2012, Istanbul Gürdoğar Sarıgül Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Çevre, Sürdürülebilir Kalkınma ve İklim Değişikliği Seoktör Yöneticisi 11.06.2012 Çevre alanında

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE Billurtuz, the first and largest refined salt factory of Turkey, started production in 1964 in Izmir, Turkey. The initial production capacity of 12.000 tons/year increased

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

Küresel Isınma ile Mücadelede Kentlerin Rolü: Ulaşım ve Yapı Sektöründen Uluslararası Örnekler 12 Eylül 2014

Küresel Isınma ile Mücadelede Kentlerin Rolü: Ulaşım ve Yapı Sektöründen Uluslararası Örnekler 12 Eylül 2014 TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 10. Yıl Kırşehir Konferansı Küresel Isınma ve Kentlerimizin Geleceği 10-11-12 Eylül 2014 Küresel Isınma ile Mücadelede Kentlerin Rolü: Ulaşım ve Yapı Sektöründen Uluslararası

Detaylı

TÜRKİYE NİN EN BAŞARILI EMLAK YATIRIMLARI 3.LÜK ÖDÜLÜ 3rd PLACE WINNER

TÜRKİYE NİN EN BAŞARILI EMLAK YATIRIMLARI 3.LÜK ÖDÜLÜ 3rd PLACE WINNER TÜRKİYE NİN EN BAŞARILI EMLAK YATIRIMLARI 3.LÜK ÖDÜLÜ 3rd PLACE WINNER 1 UNUTULMAZ OLMAK İÇİN, ALIŞILMIŞ OLANIN DIŞINA ÇIKMALISINIZ. Bildik plaza deneyimlerinden çok farklı bir iş merkezi, Ankara Eskişehir

Detaylı

Yerel Yönetim Faaliyetlerinden Kaynaklanan ve Toplum Ölçekli Sera Gazı Salımlarının Envanterinin Hazırlanması

Yerel Yönetim Faaliyetlerinden Kaynaklanan ve Toplum Ölçekli Sera Gazı Salımlarının Envanterinin Hazırlanması Yerel Yönetim Faaliyetlerinden Kaynaklanan ve Toplum Ölçekli Sera Gazı Salımlarının Envanterinin Hazırlanması Prof. Dr. Cengiz Türe Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi ve Anadolu Üniversitesi

Detaylı

04 www.borpanel.com.tr

04 www.borpanel.com.tr BANYO MOBiLYALARI 04 Kalite Yönetim Modern yaşamın koşuşturmasında Belgeleri klasikten vazgeçemeyenlere konfor ve estetiği bir arada sunan Efes, banyolarınızın atmosferini değiştirecek. 05 06 KURUMSAL

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERİN SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI ÇABALARINA KATILIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI PROJESİ PROJE TANITIMI

YEREL YÖNETİMLERİN SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI ÇABALARINA KATILIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI PROJESİ PROJE TANITIMI KATILIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI PROJESİ PROJE TANITIMI Yunus ARIKAN Direktör Yardımcısı 29.12.2008 Hangi belediye başkanı karbon salımını düşünecek? Gila Benmayor (Hürriyet Gazetesi,19 Aralık 2008) International

Detaylı

AKOPAK AKOPAK OPAX AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK

AKOPAK AKOPAK OPAX AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK Temizlik Ürünleri AKOPAK Temizlik ve Hijyen Ürünleri; deterjan ve kozmetik ürünlerinde endüstriyel ve evsel ürün üretiminde faaliyet gösteren bir firmadır. Konya da 1500 m² kapalı, 2000 m² açık alan üzerine

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Cittaslow: Sürdürülebilir Yerel Kalkınma Modeli

Cittaslow: Sürdürülebilir Yerel Kalkınma Modeli Cittaslow: Sürdürülebilir Yerel Kalkınma Modeli Cittaslow Nedir? İtalyanca Citta (Şehir) ve İngilizce Slow (Yavaş) kelimelerinden oluşan Cittaslow sakin şehir/yavaş şehir anlamında kullanılmaktadır. Cittaslow,

Detaylı

SERA GAZLARININ İZLENMESİ ve EMİSYON TİCARETİ

SERA GAZLARININ İZLENMESİ ve EMİSYON TİCARETİ T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı SERA GAZLARININ İZLENMESİ ve EMİSYON TİCARETİ Semra GÜNEN Kimya Mühendisi III. Enerji Verimliliği Kongresi

Detaylı

Dünyada ve Türkiye'de alternatif su yönetimi arayışları ve öneriler. Dr. Akgün İlhan

Dünyada ve Türkiye'de alternatif su yönetimi arayışları ve öneriler. Dr. Akgün İlhan Dünyada ve Türkiye'de alternatif su yönetimi arayışları ve öneriler Dr. Akgün İlhan www.suhakki.org Küresel su krizi Dünya nüfusunun dörtte biri temiz suya erişemiyor. 8 saniyede 1 çocuk kirli su içtiği

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Enerjisi Üretimi Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunda Beklenen Değişimler ve Karbon Vergisi Uygulaması

Türkiye nin Elektrik Enerjisi Üretimi Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunda Beklenen Değişimler ve Karbon Vergisi Uygulaması Türkiye nin Elektrik Enerjisi Üretimi Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunda Beklenen Değişimler ve Karbon Vergisi Uygulaması Mustafa ÖZCAN a, Semra ÖZTÜRK b a Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN, ÇEVREYE DUYARLI PROJELER

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN, ÇEVREYE DUYARLI PROJELER SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN, ÇEVREYE DUYARLI PROJELER Biz Alman Yapı olarak hem bugün hemde gelecek için tasarlanmış yüksek kaliteli yaşam alanları inşa ediyoruz ve projelerimizin altına imzamızı atmaktan

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

Su Enerjisi: Küresel. Prof. Dr. Doğan Altınbilek

Su Enerjisi: Küresel. Prof. Dr. Doğan Altınbilek Su Enerjisi: Küresel Su Enerjisi Birliği (TURSEB) Başkanı, Uluslararası Su Enerjisi Birliği (IHA), Yönetim Kurulu Üyesi ve Eski Başkanı, AES-IC İçtaş Enerji,Yönetim Kurulu Başkanı, Eski DSİ Genel Müdürü

Detaylı

BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI VE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ. Sefer AKKAYA. Genel Müdür Yapı ĠĢleri Genel Müdürlüğü

BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI VE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ. Sefer AKKAYA. Genel Müdür Yapı ĠĢleri Genel Müdürlüğü BAYINDIRLIK ĠSKAN BAKANLIĞI Sefer AKKAYA Genel Müdür Yapı ĠĢleri Genel Müdürlüğü BAYINDIRLIK ĠSKAN BAKANLIĞI Ülkemizde tüketilen enerjinin yaklaşık %35 i binalarda kullanılmaktadır. Enerji Verimliliği

Detaylı

Design & Project. Construction & Fabrication. Revision & Maintenance. Consulting & Operation

Design & Project. Construction & Fabrication. Revision & Maintenance. Consulting & Operation Water Wastewater Design & Project Construction & Fabrication Revision & Maintenance Consulting & Operation 3/18 Sok. No: 2/D Buca/İZMİR TURKEY Tel: +90 232 348 00 70 Faks: +90 232 348 00 72 Company profile

Detaylı

ASSESSMENT OF SUDAN-NYALA City s WATER HEALTH IN UNUSUAL LIFE

ASSESSMENT OF SUDAN-NYALA City s WATER HEALTH IN UNUSUAL LIFE ASSESSMENT OF SUDAN-NYALA City s WATER HEALTH IN UNUSUAL LIFE *Hasan Hüseyin EKER *Sanaa İSHAG **Eyup DEBİK **Ahmet DOGAN * Ceyda ACAR *** Ahmed Beraka *Bezmialem Vakİf University - School of Medicine

Detaylı

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum Politika ve Strateji Geliştirme Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Ozon Tabakasının Korunması İklim Değişikliği Uyum 1 Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve ilgili uluslararası

Detaylı

IKONAIR Proje Organizasyonu. Henk Bloemen RIVM, The Netherlands Project leader IKONAIR

IKONAIR Proje Organizasyonu. Henk Bloemen RIVM, The Netherlands Project leader IKONAIR IKONAIR Proje Organizasyonu Henk Bloemen RIVM, The Netherlands Project leader IKONAIR Proje Hedeflerí ve Dikkate alinmasi gereken hususlar Calisma Gruplari Calisma Organízasyonu: Gorevler ve Gorev Gruplari

Detaylı

Enerji Verimliliği : Tanımlar ve Kavramlar

Enerji Verimliliği : Tanımlar ve Kavramlar TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ 2012 15-16 17 Şubat 2012 Enerji Verimliliği : Tanımlar ve Kavramlar Prof. Dr. Sermin ONAYGİL İTÜ Enerji Enstitüsü Enerji Planlaması ve Yönetimi ve A.B.D. onaygil@itu.edu.tr İTÜ Elektrik

Detaylı

Öğretmenler için Eğitim

Öğretmenler için Eğitim Öğretmenler için Eğitim 24.-25.6.2008 Ankara, Turkey Neden çocuklar için enerji eğitimi veriyoruz? Enerji üretimi ve kullanımı, %80 CO 2 in açığa çıkmasına ve bu da iklim değişikliğine neden olur. Enerji

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

SPOR VE EĞLENCE YAPILARI SPORTS FACILITIES, ENTERTAINMENT PARKS VIII. 18. Stadyumlar Açık Kapalı Spor Alanları Toplu Yemek Alanları Eğlence Parkları

SPOR VE EĞLENCE YAPILARI SPORTS FACILITIES, ENTERTAINMENT PARKS VIII. 18. Stadyumlar Açık Kapalı Spor Alanları Toplu Yemek Alanları Eğlence Parkları Stadyumlar Açık Kapalı Spor Alanları Toplu Yemek Alanları Eğlence Parkları SPOR VE EĞLENCE YAPILARI SPORTS FACILITIES, ENTERTAINMENT PARKS Stadiums Open and Covered Sports Fields Refectories Entertainment

Detaylı

Endüstriyel Simbiyoz (Ekoloji): Kavramsal Çerçeve ve Uygulama Örnekleri

Endüstriyel Simbiyoz (Ekoloji): Kavramsal Çerçeve ve Uygulama Örnekleri Endüstriyel Simbiyoz (Ekoloji): Kavramsal Çerçeve ve Uygulama Örnekleri Prof.Dr. Göksel N. Demirer Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü ANKARA SANAYİ ODASI 1. ve 2. ORGANİZE SANAYİ

Detaylı

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2011 31 Ekim - 04 Kasım 2011, Antalya BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU Eylem Kaya 1, M. Erkan

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM ATIK BÖLÜMÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM ATIK BÖLÜMÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM ATIK BÖLÜMÜ Dr.Sönmez DAĞLI TÜBİTAK MAM 21 Kasım 2014 Gebze, Kocaeli İklim Değişikliği 1. Ulusal Bildirim Atık sektörü,

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 DEKOM Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 HAKKIMIZDA VİZYON Mükemmel Altyapısı olan Elektrik, Elektronik ve Elektro-Mekanik Sistemler ve Tesisler kuruyoruz MİSYON Enerji, Telekomünikasyon

Detaylı

İşletmelerde Karbon Yönetimi ve Gönüllü Karbon Piyasaları. Yunus ARIKAN REC Türkiye İklim Değişikliği Proje Yöneticisi

İşletmelerde Karbon Yönetimi ve Gönüllü Karbon Piyasaları. Yunus ARIKAN REC Türkiye İklim Değişikliği Proje Yöneticisi İşletmelerde Karbon Yönetimi ve Gönüllü Karbon Piyasaları Yunus ARIKAN REC Türkiye İklim Değişikliği Proje Yöneticisi ÇET 07, 7.6.2007 Bölgesel Çevre Merkezi - REC ( ) Tarafsız, bağımsız ve kar amacı gütmeyen

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ Strateji Geliştirme Başkanlığı Mart 2011 İÇERİK 1. Ulaşımda Enerji Verimliliği Nedir? 2. Enerji Verimliliğinde Ulaştırma Sektörünün Mevcut Durumu 3.

Detaylı

Doğalgaz Kullanımı ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi

Doğalgaz Kullanımı ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Doğalgaz Kullanımı ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Aslı İşler, Enerji Ekonomisi Derneği Filiz Karaosmanoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi 29 Mayıs 2013 İÇERİK Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Doğalgaz ve

Detaylı

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Yildiz Technical University, Environmental Engineering Dept., Istanbul-Turkey Aim and

Detaylı

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort Polimer kapı ve pencere sistemlerinde Eryap Systems of polymer door and windows Eryap Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan pencere Respect for the enviroment and human opening the quality

Detaylı

TÜBİTAK MAM ÇEVRE ENSTİTÜSÜ

TÜBİTAK MAM ÇEVRE ENSTİTÜSÜ TÜBİTAK MAM ÇEVRE ENSTİTÜSÜ PREPARED Enabling Change - Kentsel Altyapı Sistemlerinde İklim Değişimi Etkilerinin Azaltılması Alternatif Su Kaynakları Ahmet Baban İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ARAŞTIRMA PROJELERİ BİLGİ

Detaylı

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır.

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. ÖNSÖZ INTRODUCTION Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. Büroseren Mobilyanın eğitim sektöründe temel ilgi

Detaylı

Proceedings from World Bank s GeoFund IGA International Geothermal Workshop February 16-19, Istanbul, Turkey

Proceedings from World Bank s GeoFund IGA International Geothermal Workshop February 16-19, Istanbul, Turkey TURIZMINSESI NEWS http://www.turizminsesi.com/news_detail.php?id=2033 ENERJİ ÇALIŞTAYI DEVAM EDİYOR GeoFund Uluslararası Jeotermal Enerji Çalıştayı, 16 ile 19 Şubat 2009 tarihleri arasında, BW The President

Detaylı

TÜRKİYE DE SU POTANSİYELİ VE ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI

TÜRKİYE DE SU POTANSİYELİ VE ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi 273 TÜRKİYE DE SU POTANSİYELİ VE ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI Veysel ASLAN Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Dairesi Başkanı Ankara /

Detaylı

TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2)

TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2) TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2) TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (2/2) «REPA» WIND ATLAS prepared by General Directorate of Renewable Energy (former EIE) indicates wind resource

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

TÜRKİYEDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI. Ekim 2009. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Fen İşleri Daire Başkanlığı. Şehir Aydınlatma ve Enerji Müdürlüğü

TÜRKİYEDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI. Ekim 2009. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Fen İşleri Daire Başkanlığı. Şehir Aydınlatma ve Enerji Müdürlüğü TÜRKİYEDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI Ekim 2009 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Şehir Aydınlatma ve Enerji Müdürlüğü Genel Enerji Durumu 2006 yılında, ülkemizin genel enerji

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Projects Manufacturing Construction Energy Assembling

Projects Manufacturing Construction Energy Assembling Projects Manufacturing Construction Energy Assembling Proje / Project 01 İmalat / manufacturing 02 İnşaat / construction 03 Enerji / energy 04 Montaj / installation 05 hakkımızda / abaut us Firmamız daha

Detaylı