SBT SÜRDÜRÜLEBİLİR BİNA TEKNOLOJİLERİ Tic. Ltd. Şti. SBT Sustainable Building Technologies Ltd. Co.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SBT SÜRDÜRÜLEBİLİR BİNA TEKNOLOJİLERİ Tic. Ltd. Şti. SBT Sustainable Building Technologies Ltd. Co."

Transkript

1 SBT SÜRDÜRÜLEBİLİR BİNA TEKNOLOJİLERİ Tic. Ltd. Şti. I. ŞİRKET PROFİLİ SBT Sürdürülebilir Bina Teknolojileri Tic. Ltd. Şti binalar için sürdürülebilir teknoloji imalatlar ve hizmetler yapmaktadır. İmalatlarımıza örnekler hidrolik denge tankları (Heat Box), güneş hava kollektörleri, güneş hava kollektörü destekli buz ve ısıl depolama sistemleri, düşük sıcaklıklı ısıtma ve yüksek sıcaklıklı soğutma için paneller ve sistemler. İmalata ilaveten bina enerji simülasyonları (LEED sertifikalı ve Yüksek performanslı binalar için), bilgisayar destekli akışkanlar dinamiği-cfd (doğal havalandırma, kapalı otopark yangın ve havalandırma analizleri, mekanik havalandırma, basınç, sıcaklık, hız dağılımları), enerji verimliliği, commissioning ve mekanik tesisat taahhüt alanlarında hizmet vermektedir. SBT Sustainable Building Technologies Ltd. Co. SBT Sustainable Building Technologies Co. Ltd. is working on the areas of Design and production of sustainable building technologies. For example hyraulic balanced tanks, solar air collectors, solar assisted ice storage tanks and systems, low temperature heating high temperature cooling panels. In addition to production, we working also service area of Mechanical Installations for buildings, Building Energy Simulations (for LEED certificated and high performance buildings),cfd Computational Fluid Dynamics (natural ventilation, mechanical ventilation, pressure, closed car park ventilation, velocity and temperature distributions), commissioning and HVAC system installation. II. VİZYON, MİSYON İlkelerimiz İlkelerimiz; faaliyet gösterdiğimiz konularda yasalara ve etik kurallara uygun davranan, çevrenin korunmasına katkı sağlayan, katılımcı ve şeffaf bir yönetim şeklini benimseyen, müşteri ile bütünleşmeyi ön planda tutan, yeniliklere önem vererek topluma ve çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde hareket eden, sahip olduğu vizyonu devamlı ileri taşıyan bir firma olmaktır.

2 Our vision Our vision is to be a firm, behaving in according to the ethical rules and the laws, adopting a participative and clear management style, giving importance to the integration with the client, taking consideration the innovations in technologies, taking actions knowing its responsibilities against the society and the environment, bringing forward the vision it has. İşlevimiz Şirket olarak işlevimiz; teknolojik gelişmelerin ışığında mühendislik ilkelerine dayanan tasarım ve uygulamalarla ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmak, ülkemizdeki tesisat hizmetleri standardını geliştirmek, deneyimlere dayanan birikimlerimizi nitelikli iş gücü ile bütünleştirip hizmet kalitesini yükseltmektir. Our mission Our mission as a corporation is to contribute our country s economy; to give more qualified services, to follow and contribute technological developments, to have a voice in the world markets integrating these issues with the human resources. III. ÜRÜNLERİMİZ İmalatlarımız Ostim Ankara daki fabrikamızda aşağıdaki sürdürülebilir bina teknolojileri imalatları yapmaktayız. Paket ve hidrolik olarak dengelenmiş, yüksek verimli, kolay işletilebilir paket kazan dairesi kollektör sistemleri imalatı, güneş hava ısıtma kollektörleri, Güneş hava ısıtma kollektörü destekli buz depolama ve ısıl depolama sistemleri (özellikle ısı pompaları için), Düşük sıcaklıklı ısıtma ve yüksek sıcaklıklı soğutma sistemleri, Hidrolik denge tankları. Our Prdoducts We are producing the following system in our factory which is located in Ostim/ANKARA. These product are support sustainable building technologies. Packaged high efficient and easy operated boiler room distribution systems, Solar air collectors, Ice storage systems (especially for heat pumps), Heat recovery systems,

3 Hydrolic balanced tanks. IV. HİZMETLERİMİZ Enerji verimliliği Firmamız, sanayide ve binalarda enerji verimliliği çalışmaları yürütmektedir. Mevcut binalarda mekanik tesisat sistemleri yıl içinde ekonomik ömürlerini doldurmaktadır. Bu nedenle yenilenmeleri enerji verimliliği açısından ekonomik olmaktadır. Sanayi tesislerinde de önemli oranda enerji tasarruf potansiyeli bulunmaktadır. Buradaki ana amaç; birim ürün veya hizmet başına daha az fosil yakıt tüketimi ve dolayısıyla rekabet gücüne katkı ve çevreyi korumaktır. Firmamız enerji verimliliği ile ilgili olarak aşağıdaki konularda hizmet vermektedir. Binaların enerji performansının yükseltilmesi (doğal havalandırma, yeni ve/veya yenilenebilir enerji teknolojileri) Endüstriyel ve binalarda kullanılan soğutma kulelerinin tasarımı ile verimlilik artışı sağlanması. Atık ısı geri kazanım sistemleri (ekonomizer, ısı geri kazanım sistemleri). Isıtma, soğutma, yakma ve havalandırma sistemlerinin enerji verimliliğinin artırılması. Energy Effectiveness For the purpose of increasing energy efficiency (natural ventilating, passive heating and cooling, heat pumps, thermal storage, heat recovery etc). In this context, our firm has implemented energy efficiency surveys in existing buildings and industrial facilities and reported. Mechanical installations in existing buildings come to the end of their economical service life within years. Fort his reason, renovation of these systems becomes very economical from the point of view of energy efficiency. A significant energy saving potential exists also in industrial facilities. In the context of energy efficiency, our firm gives services in the topics below: Investigating the energy efficiency in existing fans and pumps, when there is a potential.

4 (feasibility study) making the fans efficient by new design processes (more information is present in our publications). Designing and improving industrial and household cooling towers Energy recovering using waste heat recovery systems (economizer, heat recovery systems). Designing and improving energy efficiency in building and industrial heating, cooling, burning and ventilating systems. Commissioning Fabrikalar, bilgi işlem merkezleri, hastaneler, ilaç fabrikaları, ofis binaları, eğitim kurumları, müzeler, temiz odalar, üretim tesislerine ait mekanik tesisat sistemlerinin projelere ve şartnamelere uygunluğunun ölçülmesi, testi ve kontrolü, cihaz ve/veya sistem olarak verimliliğin hesaplanması ve ayar işlemlerini yapmaktayız. Bu işlemler sistemlerin verimli biçimde işletilebilmesi için önemli katkılar sağlamaktadır. Commissioning We are testing and measuring of HVAC systems of industry, data centers, hospitals, office buildings, parmactual buildings, ecucational facilities, museums, clean rooms, production facilities etc. By doing this, energy efficiency is incraesed. Bina enerji simülasyonu Bina enerji simülasyonunda bir binanın yıl içindeki ısıtma, soğutma, aydınlatma gibi alanlardaki enerji tüketiminin gerçek performans modellemesi(simülasyonu) yapılmaktadır. Firmamız bu amaçla, LEED tarafından tanınan yazılım (program) kullanmaktadır. Burada dış hava koşullarının hangi aralıkta ve hangi saatlerde değiştiği dikkate alınmakta, aydınlatma ve elektrikli cihaz kullanımı da hesaba katılmaktadır. Daha da önemlisi, binanın enerji tüketiminin günlük ve saatlik değişimleri ile, ısıtma, havalandırma ve hava koşullandırma cihazlarının bu değişmelere verdiği tepkiler incelenmektedir. Sonuçta, enerji kullanımı miktarı ve saatine ilişkin kesin ve ayrıntılı veriler bulmak için yüksek kalitede veriler kullanılmış olmakta, firmamız bu alanda müşterilerine güvenilir ve ekonomik çözümler önermektedir. Building energy simulation In the energy simulation of a building, the annual energy consumption of the building is simulated as heating, cooling, lighting (modeling of the actual

5 performance of the building). The program (software) used in our firm for this purpose is accepted by LEED. Here, the changing range and time of the outside conditions is taken into account. At the same time, lighting device utilization are also taken into consideration. What is more to the point, the hourly and daily variations in the building energy consımption and the response of ventilating and air conditioning equipments to these variations are simulated for the entire year. Ultimately, high quality data are used to obtain detailed data for consumption amount energy. Our firm presents reliable and economical solutions for the clients. Bilgisayar Destekli Akışkanlar Dinamiği (CFD) Zaman içerisinde, bina inşaatı için uygulanması gereken standartlar giderek artmaktadır. Bina kodları, mühendis ve mimarların uygulayabileceği analiz yöntemlerinden de etkilenmektedir. Eskiden beri uygulanan yöntemler, elle ya da basit elektronik yollarla yapılan hesaplamalar, büyük emniyet katsayılarının kullanımını gerektirmektedir. Oysa bugün artık, bina tasarımı ısıl konfor, doğal havalandırma, hava kalitesi, yangın ve duman yönetimi ve rüzgar yükleri konusunda CFD ye dayanan pratik, hızlı ve güvenilir mühendislik araçları bulunmaktadır. Bu araçlar binaların tasarım ve inşaatının önemli bir duyarlılıkla yapılmasına olanak vermektedir. Bu araçların kullanımıyla ısıl konfor, hava kalitesi, yerel sıcaklık, basınç ve hız dağılımı ile kirlilik derişimi ( konsantrasyon) %5 den daha küçük hata ile belirlenebilmektedir.

6 Computational Fluid Dynamics (CFD) As the time went by, the number of necessary applicable standards increases. Building codes are influenced by the analysis methods available for architect and engineers. Traditionally, the calculations made by manual or simple electronic devices, utilization of higher safety coefficients, are applied for making the choice unnecessarily and deliberately higher than what is actually needed. Nowadays, more practical and more reliable engineering devices based on CFD, are available for building design, thermal comfort, natural ventilating, indoor air quality, fire and smoke management and wind loads. These devices make the building design and construction possible with higher accuracy degrees. Thermal comfort and air quality, local temperature, pressure, velocity distribution and concentration can be determined with an error lower than 5%. ÜRETİM VE SİSTEMLER HEATBOX: PAKET KAZAN DAİRESİ SİSTEMLERİ VE HİDROLİK DENGE TANKLARI İMALATI

7

8

9

10 GÜNEBAKAN: GÜNEŞ HAVA KOLLEKTÖRLERİ

11

12 BUZ DEPOLAMA SİSTEMLERİ

13

14

15

16 Örneğin ısı pompası ile ısıtma için ısı çekerek 5 m3 suyun buza dönüşmesi sağlanır ise buradan elde ısıl enerji (5000 kgx80 kcal/kg /860 kw/kcal =) 465 kw. Ancak çevrimin devam etmesi için bu buzun doğal yollardan ergitilerek tekrar suya dönüştürülmesi gerekir. Bu ise güneş enerjisi, atık ısı, kojenerasyon atık ısısı veya toprak ısısı ile sağlanabilir. Bunlar sağlanırsa bu sistemlerde limit yoktur. Ayrıca bu sistemler özellikle soğuk iklimlerde villalarda ısı pompası kullanımını verimli ve doğalgaza göre bile fizibil hale getirebilecektir. DÜŞÜK SICAKLIKLI ISITMA VE YÜKSEK SICAKLIKLI SOĞUTMA RADYANT PANEL SİSTEMLERİ (ZEHNDER)

17

18

19

20

21 MEKANİK TESİSAT TAAHHÜT İŞLERİ

22

23 V. REFERANSLAR A) MEKANİK TESİSAT TAAHHÜT İŞLERİ Sivas Devremülk Jeotermal Otel Binası (LEED) Mekanik Tesisat Taahhüt İşleri: m2, Eylül 2015 de bitecek Sözleşme bedeli TL Hacettepe Teknokent Savunma Binası Ve Vendeka Pasif Binası Mekanik Tesisat Taahhüt İşleri: m2, birisi bitmek üzere. Sözleşme bedeli TL Not: Bu iki şantiyemizde halen toplam 30 kişi çalışmaktadır. B) MEKANİK TESİSAT PROJELENDİRME OSTİM Yeşil Yönetim Binası Mekanik Tesisat Projelendirme Sivas Devremülk Jeotermal Yüksek Performanslı Mekanik Tesisat Projelendirme Kültür Bakanlığı İznik Müzesi Yüksek Performanslı Mekanik Tesisat Projelendirme Eskişehir Sarar Otel Yüksek Performanslı Mekanik Tesisat Projelendirme Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Su Kültürü Merkezi Mekanik Tesisat Projelendirme İşleri

24 Harran Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Laboratuvar Binası Yüksek Performanslı Mekanik Tesisat Tasarımı Şanlıurfa Şutgem Binası Yüksek Performanslı Mekanik Tesisat Projelendirme ABAVAC Şap Aşısı Fabrikası Yüksek Performanslı Mekanik Tesisat Projelendirme Vendeka A.Ş. Teknokent Ofis Binası Pasif House Mekanik Tesisat Projelendirme Hacettepe Teknokent Binası Mekanik Tesisat Projelendirme İzzet Baysal Üniversitesi Pasif House Eğitim Binası Mekanik Tesisat Projelendirme Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Binası Mekanik Tesisat Projelendirme Eskişehir Müpasan Çarşı Mekanik Tesisat Projesi Çimsa Eskişehir Çimento Fabrikası Sosyal Tesis Ve Yönetim Binaları Mekanik Tesisat Projeleri Çınar Mühendislik Ofis Binası Alkokim Ofis ve Fabrika Binası Daha bir çok proje C) ENERJİ ETÜT, COMMISSIONING VE DANIŞMANLIK İŞLERİ Tepebaşı Belediyesi Enerji Etüdü ve Enerji Simülasyonu ODTÜ Kampüs Enerji Etüt İşleri ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu yeşil kampus ve LEED danışmanlığı Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Binası Comissioning işleri Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Su Kültürü Merkezi Commissioning İşleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Hakem Ve Çevre Laboratuvar Binaları Enerji Etüt ve Projelendirme İşleri Çorum Anitta Otel Enerji Etüt İşi Schneider İzmir Fabrikası Enerji Etüt İşleri Kalibre Boru Enerji Verimliliğinin Artırılması Proje Danışmanlığı Kilsan Toprak Sanayi Enerji Verimliliğinin Artırılması Proje Danışmanlığı Çayeli Bakır İşletmeleri Enerji Verimliliğinin Artırılması Danışmanlığı Daha bir çok benzeri iş. D) LEED DANIŞMANLIĞI İŞLERİ Brisa Akademi Binası LEED Danışmanlığı, Gold aldı. Prokon Yönetim Binası LEED Danışmanlığı, süreç devam ediyor, Platin hedefleniyor.

25 SİF JCB Bölge Müdürlüğü LEED Danışmanlığı, Gold aldı. Türkiye de ilk LEED Platin Sertifikası'na sahip ESER Holding Yeşil Hizmet Binası enerji ve çevre danışmanlığı GAMA Holding Mevcut Genel Müdürlük Binası LEED-EB, Gold aldı. ASAŞ Alüminyum A.Ş. Ar-Ge Ve Yönetim Binaları LEED Danışmanlığı, süreç devam ediyor. Paragon AVM ve ofis binası LEED Danışmanlığı, süreç devam ediyor. Sıvas Devremülk Jeotermal Otel LEED Danışmanlığı, süreç devam ediyor. E) ENERJİ MODELLEME ÇALIŞMALARI Bu çalışmalar Lisanslı EDSL TAS ve Carrier HAP programlarımızı kullanılarak yapılmaktadır. Prokon Yönetim Binası Çukurova Havaalanı Kompleksi Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Esas Holding Maltepe Binası Esas Holding Areopark Kompleksi Antalya Dechatlon Binası SİF JCB Bölge Müdürlüğü Binası Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Su Kültürü Merkezi Ulaştırma Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Carreofursa Maltepe Binası Van Devlet Hastanesi Binası ASAŞ Alüminyum A.Ş. Ar-Ge ve Yönetim Binaları Paragon Ofis Binası İsparta Şehir Hastanesi Binası DSİ Yeni Ofis Binası F) CFD MODELLEME ÇALIŞMALARI (Lisanslı FloEFD programı ile) Bu çalışmalar Lisanslı FloEFD programımızı kullanılarak yapılmaktadır. Binalarda doğal havalandırma Otopark Havalandırma CFD modellemesi Havalandırma sistem incelemeleri

26 VI. Yayınlarımız Kitaplar Binalarda Sürdürürülebilirlik: Ömür Boyu Maliyete İlişkin Yaklaşımlar. Doğa Yayıncılık, Endüstriyel Fanlar: Tasarım, İmalat ve Enerji Verimliliği. TTMD Yayınları, Endüstriyel Filtreler: Tasarım, İmalat ve Enerji Verimliliği. B2B Yayınları, Teknik makaleler Rehva Dünya Klima Kongrelerinde sunulan, çeşitli dergilerde yayınlanan teknik makaleler. Diğer Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı EİE bünyesinde düzenlenen enerji yöneticiliği kurslarında eğitmenlik. Uluslar arası ve ulusal kongrelere (Rehva Clima Dünya Kongreleri), seminerlere ve kurslara katılım. Örneğin ASHRAE, REHVA, TTMD, MMO seminer ve kursları. Türk Tesisat Mühendisleri Derneği nde 3 dönem Genel Sekreterlik ( ), Isı Bilimi ve Tekniği Derneği nde 3 dönem Yönetim Kurulu Üyeliği, Uluslar arası Termodinamik Derneği nde Danışma Kurulu Üyeliği. Çakmanus Müh. Enerji San. Ltd. Şti. bünyesinde Mekanik Tesisat SMM, binalarda ve sanayide enerji verimliliği (ölçüm, raporlama, enerji simülasyonu, CFD analizleri) konularında proje ve danışmanlık hizmetleri. Publications: Books: Sustainability of Buildings: Life Cycle Cost Analysis of HVAC Systems, 2008 Industrial Fans: Design, Construction and Energy Efficiency, Industrial Filters: Design, Construction and Energy Efficiency, Articles: Renovation of existing buildings regarding to energy efficiency: An example in Ankara- Turkey, Elsevier Journal of Building and Environmenti, 2006.

27 Natural ventilation of existing buildings regarding to energy efficiency: An example in Ankara- Turkey, REHVA World Climate Congress, Helsinki, Finland, A Case Study in Ankara For Sustainable Office Buildings, REHVA World Climate Congress, Antalya, Türkiye, CFD analysis of panel heating and cooling of rooms, MMO HVAC Journal. HVAC design and energy efficiency in data centers, Green Building Journal. Solar passive heating, TTMD Journal Solar energy use in building renovations, Yapı Magazine. Attended Trainings and Seminars TTMD International HVAC Symposiums, İstanbul REHVA World Climate Congress, Helsinki, Finland REHVA World Climate Congress, Antalya, Turkey Various seminars and courses. Üyelikler ASHRAE REHVA Makina Mühendisleri Odası MMO Isı bilimi ve Tekniği Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi) Türk Tesisat Mühendisleri Derneğim (TTMD, Yönetim Kurulu Üyeliği-Genel Sekreterlik) Uygulamalı Termeodinamik Derneği-ICAT (Danışma Kurulu Üyesi) Memberships ASHRAE REHVA Chamber of Turkish Mechanical Engineers MMO Turkish Society of HVAC and Sanitary Engineers ( Board member and General Secretary) Society of Applied Thermodynamics Society of Thermal Science and Technology (Member of Board)

Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden

Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden Özet Tüm dünyada binalar yaklaşık olarak fosil yakıtların %35-40 ını tüketmektedir.

Detaylı

İSMAİL ÇELİK ŞİRKETLER GRUBU İSMAİL ÇELİK GROUP OF COMPANIES

İSMAİL ÇELİK ŞİRKETLER GRUBU İSMAİL ÇELİK GROUP OF COMPANIES İSMAİL ÇELİK ŞİRKETLER GRUBU İSMAİL ÇELİK GROUP OF COMPANIES BAŞKANIN MESAJI CHAIRMAN S MESSAGE 99 yılında inşaat sektöründe faaliyet göstermek üzere kurmuş olduğumuz İsmail Çelik İnşaat Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report

Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report Mercedes-Benz Türk A.Ş. 2011 Çevre Raporu 2011 Environmental Report 2011 üretim ve satışta rekor bir yıl olmakla kalmayıp çevre koruma için yaptığımız çalışmalar açısından da başarılı bir yıl oldu. Aksaray

Detaylı

Hakkımızda / About Us

Hakkımızda / About Us Hakkımızda / About Us Bilişim Sektöründe faaliyet gösteren ilk ve amiral şirketimiz olan Kontrol Bilgi Sistemleri 2002 yılında, Eğitim ve Danışmanlık sektöründe çalışmalarını sürdüren ikinci şirketimiz

Detaylı

0XWOXOXN WHVDG I GHùLO GRùUX VHoLPOHUGH JL]OLGLU. www.kesb.com.tr

0XWOXOXN WHVDG I GHùLO GRùUX VHoLPOHUGH JL]OLGLU. www.kesb.com.tr 0XWOXOXN WHVDG I GHùLO GRùUX VHoLPOHUGH JL]OLGLU 2 KESB Proje Mühendislik Ltd. Şti. öncelikli olarak ısıtma, soğutma, havalandırma sektöründe faaliyet göstermek üzere geçmişten gelen tecrübelerimiz ile

Detaylı

Sayı / Number 85 Mayıs - Haziran / May - June 2013

Sayı / Number 85 Mayıs - Haziran / May - June 2013 Sayı / Number 85 Mayıs - Haziran / May - June 2013 Bilimsel Sektör Dergisi 2 ayda bir yayımlanır. Bir Yerleşkede Enerji Yönetimi ve Enerji Tasarruf Potansiyelinin İncelenmesi Hafif Çelik Taşıyıcılı Yapım

Detaylı

ÜYELER MEMBERS GAZBİR (DOĞALGAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ) ADINA İMTİYAZ SAHİBİ FOUNDER ON BEHALF O GAZBİR (UNİON OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES)

ÜYELER MEMBERS GAZBİR (DOĞALGAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ) ADINA İMTİYAZ SAHİBİ FOUNDER ON BEHALF O GAZBİR (UNİON OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES) GAZBİR 5 I 2008 1 ÜYELER MEMBERS GAZBİR (DOĞALGAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ) ADINA İMTİYAZ SAHİBİ FOUNDER ON BEHALF O GAZBİR (UNİON OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES) MEHMET KAZANCI YAYIN DANIŞMANI PUBLISHING

Detaylı

Data Center HVAC Tasarımı Ve Enerji Verimliliği. Data Center HVAC Design Anda Energy Efficiency

Data Center HVAC Tasarımı Ve Enerji Verimliliği. Data Center HVAC Design Anda Energy Efficiency Data Center HVAC Tasarımı Ve Enerji Verimliliği İbrahim Cakmanus 1, Ceyhan Erdem 2 Özet Telekominikasyon kurumları, üniversiteler, araştırma kurumları, bankalar, büyük şirketlere vb. e ait ana bilgisayar

Detaylı

İÇERİK / INDEX FİRMA TANITIMI COMPANY PROFILE TOPLULUK YAPISI ORGANIZATION CHART ÖZGÖRÜȘ - ÖZGÖREV MISSION - VISION

İÇERİK / INDEX FİRMA TANITIMI COMPANY PROFILE TOPLULUK YAPISI ORGANIZATION CHART ÖZGÖRÜȘ - ÖZGÖREV MISSION - VISION www.etkin.biz.tr İÇERİK / INDEX FİRMA TANITIMI COMPANY PROFILE TOPLULUK YAPISI ORGANIZATION CHART ÖZGÖRÜȘ - ÖZGÖREV MISSION - VISION SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİȘİM SUSTAINABLE DEVELOPMENT ÇALIȘMA ALANLARIMIZ OUR

Detaylı

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE ISSN 2148-4880

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE ISSN 2148-4880 INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE ISSN 2148-4880 Volume (1) İssue I (1) _April 2014 İÇİNDEKİLER GÜNÜMÜZ YAPILARININ FİZİKSEL AÇIDAN KORUNMALARINDA ISI, NEM VE SESLE İLGİLİ YALITIM

Detaylı

TARİHÇE, MİSYON ve VİZYONUMUZ. www.can-insaat.com

TARİHÇE, MİSYON ve VİZYONUMUZ. www.can-insaat.com TARİHÇE: Can İnşaat Ticaret ve İhracat Anonim Şirketi, 1982 yılında 5 ortaklı olarak kurulmuştur. Kurulduğu günden beri Türkiye nin çeşitli bölgelerinde çok çeşitli projeler gerçekleştirmiştir. Halen de

Detaylı

Unique Solutions For Industries

Unique Solutions For Industries Unique Solutions For Industries SECTech Endüstriyel A.Ş. Su Soğutma Sistemleri, Pompa İstasyonları, Yardımcı Üniteler, Kondenserler, Eşanjörler, Kapalı Çevrim Su Soğutma Sistemleri, Buhar ve Gaz Turbin

Detaylı

10 Güneş Enerjisi ve Güneş Enerjisi Teknolojileri Fuarı

10 Güneş Enerjisi ve Güneş Enerjisi Teknolojileri Fuarı Energy 10 Güneş Enerjisi ve Güneş Enerjisi Teknolojileri Fuarı 11 14 Mart 2010 İstanbul, Türkiye 2 3 İçerik Giriş Program Content 4 6 7 Introduction Program 5 8 9 Sergi «Işık Dizisi» 10 11 Exhibit Light

Detaylı

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim Eğer, Kaliteli ve ucuz üretim yaptırmak, Üretim mühendisliği bilgisi ve tecrübesi gelişmiş çözüm ortaklarıyla çalışmak, Ürün almak, Ürünlerinizi satmak, Yerinde üretim

Detaylı

GROUP. Grup Elk.İnş.Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti.

GROUP. Grup Elk.İnş.Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti. Grup Elk.İnş.Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti. GROUP Biz kimiz? 1997 yılında kurulan GROUP, alçak gerilim panoları imalatı ile ticaret hayatına başladı. Sektörün talepleri doğrultusunda 1999 yılında pano imalatı

Detaylı

Deprem Yalıtımı Yöntemleri ve Uygulamaları Sempozyumu

Deprem Yalıtımı Yöntemleri ve Uygulamaları Sempozyumu Deprem Yalıtımı Yöntemleri ve Uygulamaları Sempozyumu Seismic Isolation Methods and Practices Symposium 28 Şubat - 1 Mart 2013 ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi ODTÜ-TEKNOKENT işbirliğiyle Değerli Meslektaşım,

Detaylı

Telefon/Phone : +90 212 383 2980 Faks/Fax : +90 212 383 2989 E-posta/E-mail : gidf@yildiz.edu.tr. : www.gmim.yildiz.edu.tr

Telefon/Phone : +90 212 383 2980 Faks/Fax : +90 212 383 2989 E-posta/E-mail : gidf@yildiz.edu.tr. : www.gmim.yildiz.edu.tr İLETİŞİM BİLGİLERİ / Contact Informations Yıldız Teknik Üniversitesi Merkez Kampüs Barbaros Bulvarı 34349 Beşiktaş/İSTANBUL GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ Naval Architecture and Maritime Faculty

Detaylı

KurumsaL InstItutIonalIzatIon

KurumsaL InstItutIonalIzatIon KurumsaL Institutıonalızatıon AMAÇ, YOLCULUĞUN KENDİSİDİR, BİRLİKTE... The Journey Is The Goal, Together... 1990 yılların sonlarında başlayan bu yolculuğumuza, başta Japon firmalar ve otomotiv firmaları

Detaylı

CONTENTS İÇİNDEKİLER. III. 2005 Proposed Profit Appropriation...29. III. 2005 Yılı Karının Dağıtım Önerisi... 29

CONTENTS İÇİNDEKİLER. III. 2005 Proposed Profit Appropriation...29. III. 2005 Yılı Karının Dağıtım Önerisi... 29 İÇİNDEKİLER Yönetim Kurulu Başkanı nın mesajı... 3 Genel Müdür ün mesajı... 5 Gündem... 8 I. Giriş...9 A. Raporun Dönemi...9 B. Ortaklığın Ünvanı...9 C. Yönetim Kurulu Üyeleri...9 D. Denetleme Kurulu...9

Detaylı

Sürdürülebilir Ofis Binaları için Ankara dan Bir Örnek Durum

Sürdürülebilir Ofis Binaları için Ankara dan Bir Örnek Durum Sürdürülebilir Ofis Binaları için Ankara dan Bir Örnek Durum Dr. Ibrahim Cakmanus, Arif Kunar, Gokhan Toprak, Ayse Gulbeden Özet Bu makalede, Ankara da yerleşik ESER Yüklenimcilik ve Sanayi A.Ş nin yönetim

Detaylı

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail:

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: info@turkuazpolyester.com.tr 2015 Türkiye Kompozit Sanayi

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ Aylık Bülten No: 5 AĞUSTOS/EYLÜL 2011 Danışman: Prof. Dr. Bülent Yeşilata (Harran Üniversitesi) No 1 Alan YENİLENEBİLİR

Detaylı

GAP YE & EV PROJESİ SEKTÖREL GELİŞMELER ÖZETİ (HAZİRAN-TEMMUZ 2011)

GAP YE & EV PROJESİ SEKTÖREL GELİŞMELER ÖZETİ (HAZİRAN-TEMMUZ 2011) No 1 Alan YENİLENEBİLİR ENERJİ Anahtar Kelimeler güneş enerjisi, teknoloji, güneş park, güneş ocağı, GES 1. Güneş Park Kurmak İçin Arazi Talebi Haber Tarihi: 24.06.2011 Kaynak: http://www.beyazgazete.com

Detaylı

Haluk ÖZKIYICI tarafından 1985 yılında kurulan firmamız taahhüt, proje, mühendislik, danışmanlık ve ürün satışı alanlarında hizmet vermektedir.

Haluk ÖZKIYICI tarafından 1985 yılında kurulan firmamız taahhüt, proje, mühendislik, danışmanlık ve ürün satışı alanlarında hizmet vermektedir. Haluk ÖZKIYICI tarafından 1985 yılında kurulan firmamız taahhüt, proje, mühendislik, danışmanlık ve ürün satışı alanlarında hizmet vermektedir. Sektördeki gelişmeleri sürekli takip eden, endüstriyel tesisat,

Detaylı

GİA İNŞAAT VE MEKANİK;

GİA İNŞAAT VE MEKANİK; İNŞAAT VE MEKANİK HAKKIMIZDA ADA GRUP, bünyesindeki Ada Enerji ve Gia İnşaat ve Mekanik firmalarıyla Raylı Sistemler, Enerji, Endüstriyel Tesisler, İnşaat ve Haberleşme sektörlerinde faaliyetlerine devam

Detaylı

YEŞİL BİNA SERTİFİKASYONUNDA AKUSTİK PERFORMANSIN DEĞERLENDİRİLMESİ

YEŞİL BİNA SERTİFİKASYONUNDA AKUSTİK PERFORMANSIN DEĞERLENDİRİLMESİ _ 1567 YEŞİL BİNA SERTİFİKASYONUNDA AKUSTİK PERFORMANSIN DEĞERLENDİRİLMESİ Nurgün TAMER BAYAZIT Bilge ŞAN Gizem ÖKTEN ÖZET Enerji etkin yeşil bina stratejilerinde ana hedef, çevreye duyarlı, kullanıcılarına

Detaylı

AFYON KOCATEPE UNIVERSITY AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI

AFYON KOCATEPE UNIVERSITY AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI AFYON KOCATEPE UNIVERSITY Bu katalog, Afyon Kocatepe Üniversitesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü,

Detaylı

Güvenli Yapıların Sırrı ISSN:1300-8390. www.thbb.org

Güvenli Yapıların Sırrı ISSN:1300-8390. www.thbb.org Güvenli Yapıların Sırrı 123 ISSN:1300-8390 www.thbb.org - 30 MARKA TEK MARKA ALTINDA: MASTER BUILDERS SOLUTIONS Her geçen gün daha hızlanan bir dünyada bașarının anahtarı güvenilirliktedir. İnșaat kimyasalları

Detaylı

BİR ENDÜSTRİYEL KURUTUCU FIRINININ TERMODİNAMİK ANALİZİ

BİR ENDÜSTRİYEL KURUTUCU FIRINININ TERMODİNAMİK ANALİZİ _ 1929 BİR ENDÜSTRİYEL KURUTUCU FIRINININ TERMODİNAMİK ANALİZİ Zafer UTLU Arif HEPBAŞLI Muharrem TURAN ÖZET Kurutma endüstrisinde, istenilen özelliklere sahip kuru ürün elde etmek için maksimum düzeydeki

Detaylı

Güvenli Yapıların Sırrı ISSN:1300-8390. www.thbb.org

Güvenli Yapıların Sırrı ISSN:1300-8390. www.thbb.org Güvenli Yapıların Sırrı 128 ISSN:1300-8390 www.thbb.org TÜRKİYE HAZIR BETON BİRLİĞİ NE ÜYE KURULUŞLAR TURKISH RMC ASSOCIATION - MEMBER COMPANIES Adana Çimento Adana: 0322 332 99 50 Hatay Adoçim Tokat:

Detaylı