GÜNEŞ ENERJĐSĐ VE YENĐLENEBĐLĐR ENERJĐ KAYNAKLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNEŞ ENERJĐSĐ VE YENĐLENEBĐLĐR ENERJĐ KAYNAKLARI"

Transkript

1 GÜNEŞ ENERJĐSĐ VE YENĐLENEBĐLĐR ENERJĐ KAYNAKLARI Doğada kendi kendisini yenileyebilen enerji kaynaklarına, yenilenebilir enerji kaynağı denilmektedir. Rüzgar, Hidro-elektrik, Jeo-termal, Dalga, Güneş bunların başlıcaları olarak sıralanabiilir. Doğada var olan enerji kaynaklarıdır ve bir şekilde doğada kendi kendilerine yenilenmektedir, tükenmeleri halinde, eğerki yerine muadili bir kaynak bulunamadığı taktirde dünyanın sonunun gelmesi söz konusu olabilecektir. Bu bölümde Güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretimi konusunu detaylı olarak ele alacağız. Konu başlıklarını; >>Güneş enerjisi nedir, dünyamızda ve ülkemizdeki ışınım dağılımı nasıldır? >>Güneş enerjisinden nasıl elektrik enerjisi üretilebilir? >>Güneş enerjisinden elekrik enerjisi üretiminin tarihçesi. >>Güneş enerjisinin üretiminde kullanılan maddeler ve yöntemler. Olarak sıralanabilir. GÜNEŞ ENERJĐSĐ NEDĐR, DÜNYAMIZDA VE ÜLKEMĐZDE IŞINIM DAĞILIMI NASILDIR. Güneş enerjisi, Güneş ışınımından (radrasyonundan) elde edilmesine dayalı teknolojidir. Güneş enerjisi çevre açısından temiz bir enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiş yenilenebilir enerji kaynağıdır. DÜNYA IŞINIM HARĐTASI Güneş enerjisi açısından, güney yarım kürenin oldukça yüksek potansiyele sahip olduğu görülmektedir.

2 Dünya genelinde göze üretimi başta Avrupa, Çin, japonya, Tayvan, Amerika ve hindistan da yapılmaktadır, toplam üretim kapasitesi 2007 yılı sonu itibariyle olmak üzere MWp e ulaşmıştır. Dünya genelinde ve Avrupada PV kurulu gücü yukarıdaki grafiktende görüleceği üzere büyük bir ivme ile artmıştır ve artmaya devam etmektedir yılı sonu itibarıyle, Dünyada PV kurulu gücü 9.2 GWp e, Avrupada ise 4,7 GWp ulaşmıştır, 2010 yılı sonu itibarıyla sadece almanyada PV kurulu gücü MWp olacaktır.

3 TÜRKĐYE GÜNEŞ ENERJĐSĐ POTANSĐYELĐ : Haritadan görüleceği üzere ülkemizde batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu bölgelerimiz güneş enerjisi açısında oldukça şanslıdır. Güneş enerjisini, ülkemizin somut zenginliği olarak kabul etmek mümkündür. Ülkemizin güneş enerjisi potansiyeli 2008 yılı toplam elektrik enerjisi tüketiminin iki katıdır. TÜRKĐYE GÜNEŞ ENERJĐSĐ PAZARININ SON DURUMU. Ülkemizde son beş yıldır, PV pazarı yavaş yavaş oluşmaya başlamıştır, ancak yenilenebilir enerji kaynakları kanununda yapılacak değilşiklik ile güneş enerjisinden üretilecek elektrik enerjisine devletimizin alım garantisi vermesi ile hızla yaygınlaşıp büyüyecek ve çok kısa sürede kurulu güç olarak avrupanın bir çok devletini yakalayabilecektir. Aşağıda Türkiyemizin muhtemel pazar dağılımı görülmektedir.

4 GÜNEŞ ENERJĐSĐNDEN NASIL ELEKTRĐK ENERJĐSĐ ÜRETĐLĐR? Fotovoltaik etki sonucu açığa çıkan foto elektronların ölçülebilir kinetik enerjileri vardır, Bu enerji, elektrik enerjisine dönüştürülerek kullanılmaktadır. Fotovoltaik hücrenin temel elektriksel özellikleri AKIM ve VOLTAJ dır. N ve P tip silikon prensipte birer diyod tur(yarı iletkendir). Her ikisinin de elektriksel özellikleri aynıdır. Temelde I-V eğrisi 3 önemli noktada tanımlanır. Wp olarak belitilen, MPP Güneş hücrelerinin çalıştığı maksimum güç değeridir. Kısa akım Isc, Açık devre voltajı ise Voc olarak tanımlanır. Foton = Işık enerji birimidir. Elektromanyetik dalganın toplam enerjisini oluşturan, enerji paketciklerinden her biri için kullanılan isimdir ve elektromanyetik ışınım taşıyıcısıdır. Güneş hücrelerine çarpan fotonların kopardığı negatif yüklü elektronların hareketiyle p ve n tip slikon bölgesi arasında ve alt ve üst iletkenleri yardımı ile bir tür elektrik devresi sağlanmakta ve doğru akım (DC) elektrik elde edilmektedir. GÜNEŞ ENERJĐSĐNDEN ELEKTRĐK ÜRETĐMĐNĐN TARĐHÇESĐ? Fotovoltaik etkiyi ilk keşfeden 1839 yılında, 19 yaşındaki Fransız fizikçi Edmund Bacquerel dir, 1883 yılında ise, Amerikalı Charles Fritts, selenium maddesini altın ile kaplayarak % 1 verimli ilk güneş enerjisi hücresini imal etti, bu icad daha sonraki yıllarda kameralarda ışık sensörü olarak kullanıldı. Albert Einstein ise, ışığın doğası ve fotoelektrik etkinin çalıştığı mekanizma teoremleri ile bu çalışmaları ilerleterek, 1905 yılında Nobel ödülüne layık görüldü. Bu dönemde yüksek maliyetleri ve düşük verimlilikleri yüzünden pek kullanılmayan fotovoltaik hücreler, daha sonra BELL laboratuarlarının 1930 lu yıllarda Russel Ohl tarafından US numaralı ışığa duyarlı alet adı altında patent başvurusunun ardından piyasaya girdi.

5 Darly Chapin, Calvin Fuller, Gerald Pearson, bu üç bilim adamının amacları saece Bell telefon sistemindeki problemleri çözmekti ve bunun için çalışıyorlardı. Klasik çinko-karbon ve kurşun asit piller sıcak iklimlerde çabucak bozuluyorlar ve iletişim sisteminin kopmasına sebep oluyorlardı, Onlardan alternatif güç kaynakları ve kendi kendine yeten sistemler bulmaları istendi ve 1952 yılında sislisyum kristal esaslı ilk güneş gözesi imal edildi. Đlk uygulama Silisyum esaslı hücrelerden elektrik üretiminin ilk uygulaması 1958 yılında Amerikan Vanguard uydusunda yapılmıştır. Uydunun kanatlarına bağlanan panellerden elde edilen elektrik enerjisi uydunun haberleşme, kontrol ve kumanda sistemlerinin enerjisinin sağlanmasında kullanıldı. Bu gün için güneş pillerinde (PV) en çok kullanılan madde, entegre devreler ve transistörlerin içinde de kullanılan saf silisyumdur. Silisyumu elde etmek için ham madde olarak kullanılan Kuartz, oksijenden sonraki, yeryüzünde bulunan ikinci en çok elementtir. ( SiO2 )

6 GÜNEŞ ENERJĐSĐNĐN ÜRETĐMĐNDE KULLANILAN MADDELER VE YÖNTEMLER YÖNTEM Ham madde olarak kullanılan Kuartz tan elde edilen Silisyum aşağıda gösterildiği şekilde uzun bir prosesten geçer ve sonuçta hücreler elde edilir. SiO2 (Kuartz) ham maddesi ve işlenerek monokristal hücrelerin elde edilmesi Kuartz kristali eriyik hale getirilir ve eriyik kristal çok yavaş hızda döndürülerek kütük (ingot) denilen ana madde elde edilir, ana madde ince, ince kesilir ve ince dilimler (Wafer) elde edilir SiO2 (Kuartz) ham maddesi ve işlenerek Mono-Poli Kristal hücrelerin elde edilmesi Slikon kristal gözeler 1800 ºC de eritildiğinde, Si - O2 den ayrılır ve % 98 saflık elde edilir, Ancak kalan %2 kirlilik fotovoltaik uıygulamalar için uygun değildir. Fotovoltaik kullanımlar için mükemmel saflık gerekmektedir. Bu yüzden onlarca fiziksel ve kimyasal prosesden geçirilir, Hidrolik asit kullanımı ve siemens prosesi bunlardan ikisidir.

7 GÜNEŞ ENERJĐSĐNĐN ÜRETĐMĐNDE KULLANILAN MADDELER BİRİNCİ NESİL AYGITLAR -Tek kristal veya multi kristal sislisyum pul (wafer) teknolojisi. İKİNCİ NESİL AYGITLAR -Amorf silisyum(a-si) -Multikristal silisyum ince film (MC-Si) -Cadmium Telleride (CDTe) -Copper Indium Gallium di Selenide (CIGS) alaşım ÜÇÜNCÜ NESİL AYGITLAR(henüz çoğu fikir aşamasında) -Nanokristal tabanlı güneş hücreleri -Photo electro chemikal (PEC) hücreler -Graetzel hücreleri -Polimer tabamlı hücreler -Boya ile duyarlı hale getirilmişhücreler.(dye sensitized solar cell(dssc) BĐRĐNCĐ NESĐL AYGITLAR - Tek kristalveya Multi kristal(poli Crystal) sislisyum pul (wafer) teknolojisi. SLİKON HÜCRE TEKNİĞİ Poli-Kristal verimlikleri % arasındadır. Mono kristal hücre verimlilikleri %15-%18 arasındadır. ĐKĐNCĐ NESĐL AYGITLAR -Multikristal silisyum ince film) (Poli Crystal Thin Film) (MC-Si) *Standart hücre boyutları yoktur. Doğrudan panel olarak üretilmektedirler. *Görüntü geçirgen özellikte imal edilebilirler *Bina dış yüzeyine uygulanabilmektedirler, *Double glazed (Çift Cam) teknolojisi ile pencere uygulamaları yapılmaktadır. *Verimlilikleri % 5-11 arasındadır. *Fiyatları daha uygundur. *Bulutlu ve kapalı havalarda da enerji üretimleri devam eder. *Gölgelemelere karşı duyarlılıkları daha zayıftır. *Aşırı sıcaklara karşı dayanımları daha yüksektir. *Daha üstün teknoloji ürünüdürler. *Üretim maliyetleri de daha düşüktür

8 Aşağıdaki resimde Thin Film (Đnce Film) uygulamasına örnek verilmektedir Görüleceği üzere içeriden dışarısı görülmektedir. PANELLERĐN VERĐMLĐKLERĐNĐ ARTIRMA ÇALIŞMALARI. Panellerin verimini düşüren en önemli etken yansımadır, yansımanın birimi albedo dur, bu nedenle güneş radrasyonunda maksimum seviyede elektrik enerjisi üretebilmek için panellerin yüzeyine çarpan ışınların yansımasını engellemek için çeşitli anti-reflektif kaplamalar geliştirilmektedir, bu malzemeler panellerin verimin artırmaktadır. Anti-Reflektif kaplamalı kristal slikon hücrelerle imal edilen PV panellerin verimi % 20.8 lere kadar artırılabilmektedir. Verimi artırmak için hücrelerin yüzeyinde de kaplamalar yapılmaktadır, Bu tür kaplama yapılan hücreler hem pozitif hem de negatif iletkelik bağlantıları hücrelerin sırt kısmındadır. Ön yüzey ise hem anti reflektif kaplamalı hem de yansımalara sebep olacak şekilde pürüzlendirilmektedir, bu yöntem ile verimlilik % 20.8 e kadar çıkartılabilmektedir. Ancak bu uygulamalar maliyetleri yukarı çekmektedir.

GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ

GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik Öğretmeni Mustafa KARAMANAV Enstitü Anabilim Dalı : ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ Tez Danışmanı

Detaylı

Güneş enerjisi. Güneş Işınları

Güneş enerjisi. Güneş Işınları Güneş enerjisi güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışıma enerjisidir, güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır. Dünya atmosferinin dışında

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü AKILLI ENERJİ SİSTEMİ 228396 S.Serdar SEYMEN 238315 Gökhan AÇIKGÖZ 210223 İhsan TUNÇBİLEK Cemil GÜRÜNLÜ

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI ZAFER KALKINMA AJANSI 2013 DFD PROGRAMI

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI ZAFER KALKINMA AJANSI 2013 DFD PROGRAMI AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI ZAFER KALKINMA AJANSI 2013 DFD PROGRAMI Afyonkarahisar daki İşletmeler Gücünü Güneş Enerjisinden Alıyor Projesi 100 kwp, 50 kwp, 25 kwp, Güçlerde Güneş Enerjisinden

Detaylı

Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok çeşitlilik göstermekle birlikte iki ana gruba ayrılabilir:

Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok çeşitlilik göstermekle birlikte iki ana gruba ayrılabilir: Güneş enerjisi santrali Güneş enerjisi santralleri, güneş ışığından gelen enerji parçacıklarını elektrik enerjisine çeviren santrallerdir. Santrallerde, hesap makinelerindekine benzer fakat büyük ebatlarda

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GÜNEŞ ENERJİSİ İLE İLGİLİ GELİŞMELER

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GÜNEŞ ENERJİSİ İLE İLGİLİ GELİŞMELER MAKALE DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GÜNEŞ ENERJİSİ İLE İLGİLİ GELİŞMELER Necdet Altuntop Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Kayseri altuntop@erciyes.edu.tr Doğan

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE GÜNEŞ ENERJİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE GÜNEŞ ENERJİSİ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE GÜNEŞ ENERJİSİ HAZİRAN 2009 ISBN: 978-605-89548-2-3 DEK-TMK YAYIN NO: 0011/2009 Baskı: EKC FORM OFSET - (0312) 342 16 16 Bu rapor Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ne ait

Detaylı

Fotovoltaik sistemler ve uygulamaları Celal Cezim,Elektronik Mühendisi (ccezim@hotmail.com) TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Eğitim ve seminer etkinlikleri 2013 Konu başlıkları Güneşin oluşumu ve enerjisi

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ SİSTEMİ TASARIMI Celal KARACA YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Eğitimi Anabilim

Detaylı

YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI

YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI SEKTÖR RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI SEKTÖR RAPORU HAZIRLAYAN Muhammed Alperen YEŞİL Uzman /

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBĐLĐR BĐNALAR ENERJĐ KULLANIMI - A II. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY

SÜRDÜRÜLEBĐLĐR BĐNALAR ENERJĐ KULLANIMI - A II. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY SÜRDÜRÜLEBĐLĐR YEŞĐL BĐNALAR ENERJĐ KULLANIMI - A II. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY Geleneksel binalarla yeşil binalar arasında enerji kullanım oranları; Kullanılan enerji çeşitleri ve miktarları bakımından

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINI ELEKTRİK ENERJİSİNE DÖNÜŞTÜRMEDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE ÖRNEK UYGULAMALAR İlhan UMUT Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİLER ve TEKNOLOJİLERİ

YENİLENEBİLİR ENERJİLER ve TEKNOLOJİLERİ YENİLENEBİLİR ENERJİLER ve TEKNOLOJİLERİ Tuğrul GÖRGÜN 2009 İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İçindekiler İçindekiler... ii Kısaltmalar...iv 1. Giriş...1 2. Yenilenebilir Enerji Sektörü: Tanım ve Ürünler...1

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Detaylı

Enerji Enerji Kaynakları Sera Etkisi Enerji Verimliliği Nanoteknoloji Biyoteknoloji Ekserji Analizi El Aletleri ve Güvenlik

Enerji Enerji Kaynakları Sera Etkisi Enerji Verimliliği Nanoteknoloji Biyoteknoloji Ekserji Analizi El Aletleri ve Güvenlik Enerji Enerji Kaynakları Sera Etkisi Enerji Verimliliği Nanoteknoloji Biyoteknoloji Ekserji Analizi El Aletleri ve Güvenlik Çağımız insanının vazgeçilmez gereksinimlerinden söz ederken akla gelen ilk konulardan

Detaylı

KONYA DA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI MALZEME ÜRETİLEBİLİRLİK ARAŞTIRMASI

KONYA DA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI MALZEME ÜRETİLEBİLİRLİK ARAŞTIRMASI KONYA DA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI MALZEME ÜRETİLEBİLİRLİK ARAŞTIRMASI 2. GÜNEŞ ENERJİSİ Bu fizibilite çalışması, KSO/MEVKA/DFD2011/Hizmet 1 projesi çerçevesinde Yeryüzü Enerji Sistemleri Ltd. Şti.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İÇİNDEKİLER... ii TABLO LİSTESİ... v ŞEKİL LİSTESİ... vii YÖNETİCİ ÖZETİ... ix

İÇİNDEKİLER. İÇİNDEKİLER... ii TABLO LİSTESİ... v ŞEKİL LİSTESİ... vii YÖNETİCİ ÖZETİ... ix Bu fizibilite çalışması, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Teknik Destek Programı çerçevesinde Karar Destek Eğitim hizmetleri Danışmanlık Mühendislik Limited Şirketi tarafından hazırlanmıştır. i İÇİNDEKİLER

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Yenilenebilir enerji, doğal çevreden sürekli veya tekrarlamalı olarak ulaşılan kaynaklardan elde edilen enerjidir. Yenilenebilir enerji; doğal kaynaklardan elde edilen ve

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURULACAK ALANLARIN CBS - ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR ANALİZİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURULACAK ALANLARIN CBS - ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR ANALİZİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURULACAK ALANLARIN CBS - ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR ANALİZİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ Harita Mühendisi Dolunay GÜÇLÜER FBE Jeodezi ve Fotogrametri

Detaylı

ENERJ ÜRET M VE ÇEVRESEL ETK LER

ENERJ ÜRET M VE ÇEVRESEL ETK LER STRATEJİK RAPOR NO: 14, NİSAN 2006 ENERJ ÜRET M VE FOS L H DROL K YEN LENEB L R NÜKLEER Prof. Dr. Ferruh ERTÜRK Doç. Dr. Atilla AKKOYUNLU Çevre Yük. Müh. Kamil B. VARINCA Ç NDEK LER ÇİZELGELER LİSTESİ...4

Detaylı

Analog Elektronik. Öğr.Gör. Emre ÖZER. Analog Devre Elemanları Dirençler

Analog Elektronik. Öğr.Gör. Emre ÖZER. Analog Devre Elemanları Dirençler Analog Elektronik Öğr.Gör. Emre ÖZER Analog Devre Elemanları Dirençler Dirençler elektrik akımına zorluk gösteren elektronik devre elemanlarıdır. Alman bilim adamı Ohm tarafından 1827 yılında bulunmuştur.

Detaylı

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Nisan 2014 BU ÇALIŞMA, ZAFER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 2013 YILI DOĞRUDAN FAALIYET

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLARI II İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR... ii GİRİŞ... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1... 2 1. GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLARI... 2 1.1. Yenilenebilir Enerji Kaynakları... 3 1.2. Güneş Enerjisi ve Kullanım Alanları... 4 1.2.1. Konut

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet ALTIPARMAK Antalya Valisi BAKA Yönetim Kurulu Başkanı. Tuncay ENGİN BAKA Genel Sekreteri

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet ALTIPARMAK Antalya Valisi BAKA Yönetim Kurulu Başkanı. Tuncay ENGİN BAKA Genel Sekreteri ÖNSÖZ Gelişmiş ülkelerde 1900 lü yılların başlarından itibaren kurulmuş olan kalkınma ajansları, ülkemizde yeni benimsenmiş bir modeldir. Kalkınma Ajansları; bölgesel düzeyde kamu kesimi, özel kesim ve

Detaylı

İSTANBULTİCARET ODASI GUNEŞ ENERJISI SISTEMLERI. Ağustos 2001. Hazırlayan. Dr. İlkay AKÇALI

İSTANBULTİCARET ODASI GUNEŞ ENERJISI SISTEMLERI. Ağustos 2001. Hazırlayan. Dr. İlkay AKÇALI İSTANBULTİCARET ODASI GUNEŞ ENERJISI SISTEMLERI Ağustos 2001 Hazırlayan Dr. İlkay AKÇALI içindekiler GiRiŞ 2 1-GÜNEŞ ENERJiSi TANIMI 2 1.1.Genel Tanım 2 1.2.Fiziksel Tanım 3 1.3.Tarihçesi Ve Gelişimi 4

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİNDE ÜLKEMİZDE VE AB ÜLKELERİNDE VERİLEN TEŞVİKLER

GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİNDE ÜLKEMİZDE VE AB ÜLKELERİNDE VERİLEN TEŞVİKLER GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİNDE ÜLKEMİZDE VE AB ÜLKELERİNDE VERİLEN TEŞVİKLER Engin ÖZDEMİR 1, H. Emre BAĞIRAN 2 1 Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Fotovoltaik Teknolojisi: Türkiye ve Dünyadaki Durumu, Genel Uygulama Alanları ve Fotovoltaik Tekstiller

Fotovoltaik Teknolojisi: Türkiye ve Dünyadaki Durumu, Genel Uygulama Alanları ve Fotovoltaik Tekstiller Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 4, No: 2, 2010 (43-58) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 4, No: 2, 2010 (43-58) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:

Detaylı

AKILLI BĐNALARDA ENERJĐ ETKĐN CEPHE TASARIMI

AKILLI BĐNALARDA ENERJĐ ETKĐN CEPHE TASARIMI AKILLI BĐNALARDA ENERJĐ ETKĐN CEPHE TASARIMI Yrd. Doç. Dr. Şenay Boduroğlu 1 Konu Başlık No: 4. Sürdürülebilir Çatı ve Cephe Sistemleri ÖZET Günümüzde Türkiye ve dünyada önemli değişimlerin yaşandığı sanayi

Detaylı

alkın nsı ul Ka si Fibe otları Bo olum ojesi kapsa Fiiberiist Projes Bu do İİçerik ile ilg gili tek soru eknik Bilim k Y niveritesi Te armara Ün

alkın nsı ul Ka si Fibe otları Bo olum ojesi kapsa Fiiberiist Projes Bu do İİçerik ile ilg gili tek soru eknik Bilim k Y niveritesi Te armara Ün İsttanbu ul Ka alkın nma Ajan nsı Fiiberiist Projes si F roptik Ka Fibe ablo Derrs No otları Bo olum m1 Bu do oküman, İsstanbul Kalkınma Ajansı nın des steklediği Fiberist F Pro ojesi kapsa amında hazzırlanmıştır.

Detaylı