(Residue&Additive Dept.Resp.) Tasdik Olunur (Approved by) Sorumlu Yönetici (Manager)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(Residue&Additive Dept.Resp.) Tasdik Olunur (Approved by) - 20.05.2015. Sorumlu Yönetici (Manager)"

Transkript

1 ÖZEL EGECHELAB GIDA VE ENDÜSTRİYEL ANALİZ LABORATUVAARI A.Ş. Analizin Amacı Numuneyi Gönderen Numune Alma Tutanağı ve Sayısı (Protocol Date and Protocol Number of Sample) (Mark-Producer Company Name) Kod Numarası (Code Number) : : : ÖZEL İSTEK / SPECIAL REQUEST : ALARA AGRI BUSINESS : - / - Analizin Başlama ve Bitiş i : 18/05/2015 / 18/05/2015 Numunenin Cinsi Ambalajı Üretim ve Son Kullanma i Seri - Parti No Miktarı (Net) (Special Request) (Sample sent by) Num. Gönd. Yazı i/sayısı : - / - (Offical Pap. Date of Sent Sam.) (Starting and Finish Date of Analyses) (Sample's) (Type) (Package of Sample) Mühür No (Security Seal No) : (Production & Expiration Date) (Quantity of Sample (Net)) Marka/Üretici Firma Adı (Lot Number) Ürün/Reyon/Numune Kabulde Ölçülen Sıcaklık (Measured Temperature at Sample/Dept./Reception Area) Numunenin Laboratuara Geldiği (Arriving Time of Sample) : Kiraz / Cherry : Açık Ambalaj / Opened Package : - / - : - / - : 2 Kg : Alara Orchard-1 Bozköy : - : - Analiz (Analysis) Pestisit (LC-MS/MS, GC-MS, GC-MS/MS)(*) / Pesticide (LC- MS/MS, GC-MS, GC-MS/MS)(*)¹ ² ³ ⁴ Raporlama Ölçüm Limiti Belirsizliği (Reporting (Conf. Level) Limit) Sonuç (Results) < mg/kg - TS EN /2/3, Şubat BS EN QUECHERS Geri Kazanım Analiz Metodu Limit (Recovery) (Analysis Method) (Limit) Uygunluk (Conformity) ¹ : :Raporlama Limiti / Reporting Limi ² : Pestisit analizi için cihazlar: LC-MS/MS, GC/MSD/MS-MS / The Instruments that are used for pesticide analysis are LC-MS/MS GC/MSD/MS- MS ³ : Bu sayfada butun tespit edilen pestisitler raporlandirilmistir. / In this page are reported all the detected pesticides. ⁴ : Analizlenen pestisit parametreleri ve raporlama limitleri listesi ekte verilmistir. / The list of analysed pesticides parameters is given in appendix. Aynı numuneye ait: tarih ve protokol nolu bir önceki belge geçersizdir,imha edilmesi gerekmektedir. (Previous document of the same sample which was dated and protocol number is invalid. Please destroy the previous document.) Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir. EGECHELAB GIDA VE ENDÜSTRİYEL ANALİZ LABORATUVAARI A.Ş. Akreditasyon No : AB-0067-T Sayfa No / Page : 1 / 8

2 ÖZEL EGECHELAB GIDA VE ENDÜSTRİYEL ANALİZ LABORATUVAARI A.Ş. (Values above are determined after the examination and analysis.) SM-FR-006/Rev.00/ Not: 1- Bu analiz raporunun hiç bir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. (This report or any part of this report can not be used for other aims.) 2- Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. (Results of analysis belong to sample mentioned above.) 3- (*) ile işaretli analizler akredite edilmiştir. ((*) marked analyzes were accredited.) Katkı Kalıntı Birim Sorumlusu (Residue&Additive Dept.Resp.) Nazlı ÜZÜM Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birim Sorumlusu (Responsible of Sample Accept. and Report Arrangemen Ertan KILIÇ Tasdik Olunur (Approved by) Sorumlu Yönetici (Manager) Özlem ÖZTUNAOĞLU EGECHELAB GIDA VE ENDÜSTRİYEL ANALİZ LABORATUVAARI A.Ş. Akreditasyon No : AB-0067-T Sayfa No / Page : 2 / 8

3 ÖZEL EGECHELAB GIDA VE ENDÜSTRİYEL ANALİZ LABORATUVAARI A.Ş. 1- *2,3,5-Trimethacarb ,4,5-T *2,4-D Abamectin *Acephate *Acetamiprid Aclonifen Acrinathrin *Alachlor *Aldicarb *Aldicarb-sulfon *Aldicarb-sulfoxide *Aldrin Allethrin Alpha-Cypermethrin *Alpha-HCH *Ametryne Amitraz Anilazine *Atrazine Azaconazole *Azinphos-ethyl *Azinphos-methyl *Azoxystrobin *Benalaxyl *Bendiocarb *Benfluralin Bentazone Beta -Cyfluthrin *Beta-HCH *Bifenox *Bifenthrin Binapacryl *Bitertanol *Boscalid *Bromacil Bromocyclen *Bromophos (-methyl) *Bromophos ethyl *Bromopropylate Bromoxynil *Bromuconazole *Bupirimate *Buprofezine Butefenacil Cadusafos Captan *Carbaryl *Carbendazim+Benomyl *Carbofuran *Carbofuran-3-hydroxy Carbophenothion Carbosulfan *Carboxin Chinomethionate Chlorantraniliprole *Chlorbenside *Chlorfenapyr Chlorfenprop-Methyl *Chlorfenson *Chlorfenvinphos *Chlorfluazuron *Chloridazon Chlorobenzilate Chloroneb Chlorothalonil *Chloroxuron *Chlorpropham *Chlorpyrifos *Chlorpyrifos-methyl Chlorthal-dimethyl *Chlorthion Chlozolinate *cis-chlordane Clethodim Climbazole *Clofentezine *Clomazone Clopyralid *Cloquintocet-mexyl *Clothianidin *Coumaphos Crimidine *Cyanazine 0.01 EGECHELAB GIDA VE ENDÜSTRİYEL ANALİZ LABORATUVAARI A.Ş. Akreditasyon No : AB-0067-T Sayfa No / Page : 3 / 8

4 ÖZEL EGECHELAB GIDA VE ENDÜSTRİYEL ANALİZ LABORATUVAARI A.Ş. 85- *Cyanofenphos *Cyanophos *Cycloate *Cycloxydim Cyfluthrin Cyhexatin *Cymoxanyl Cypermethrin *Cyproconazole *Cyprodinil *Delta HCH *Deltamethrin *Demeton-S-methyl Demeton-S-methyl sulfone *Desmedipham *Desmethyl-formamido-primicarb *Desmethyl-primicarb *Desmetryn *Diafenthiuron Dialifos Di-Allate *Diazinon Dichlobenil *Dichlofention Dichlorprop *Dichlorvos *Diclobutrazole *Diclofluanid Diclofop-methyl *Dicloran Dicofol *Dicrotophos *Dieldrin Diethofencarb *Difenoconazole Diflubenzuron *Diflufenican Dimefox Dimethenamid Dimethenamid-p *Dimethoate *Dimethomorph *Dimoxystrobin *Diniconazole Dinitramine Dinobuton *Dinocap *Dioxathion *Diphenamid Diphenylamine *Disulfoton Ditalimfos *Dithianon Diuron Dodine Endosulfan (sulfate+alpha+beta) *Endrin EPN *Epoxyconazole EPTC *Esfenvalerate +Fenvalerate(Sum) *Etaconazole *Ethiofencarb *Ethiofencarb-sulfoxide *Ethion Ethofenprox *Ethofumesate Ethoprophos Ethoxyquin Ethoxysulfuron *Etoxazole Etridiazol *Etrimfos *Famoxadone *Fenamidone *Fenamiphos *Fenarimol *Fenazaquin *Fenbuconazole *Fenchlorphos Fenchlorphos-oxon *Fenhexamid *Fenitrothion Fenoxaprop-P-ethyl 0.01 EGECHELAB GIDA VE ENDÜSTRİYEL ANALİZ LABORATUVAARI A.Ş. Akreditasyon No : AB-0067-T Sayfa No / Page : 4 / 8

5 ÖZEL EGECHELAB GIDA VE ENDÜSTRİYEL ANALİZ LABORATUVAARI A.Ş *Fenoxycarb *Fenpropathrin *Fenpropimorph *Fenproxymate *Fenson Fensulfothion *Fenthion *Fenthion-sulfoxide Fipronil Flonicamid *Fluazifop-p-butyl Fluazinam *Fluchloralin *Flucythrinate *Fludioxonil *Flufenacet *Flufenoxuron *Flumioxazin Fluopicolide Fluopyram *Fluotrimazole *Fluquinconazole Flusilazole Fluthiacet-methyl *Flutriafol Folpet *Fonofos *Foramsulfuron *Forchlorfenuron-methyl Formothion *Fuberidazole *Furalaxyl *Furathiocarb *Gamma Cyhalothrin *Gamma-HCH (Lindane) Halfenprox *Haloxyfop-2-Ethoxyethyl *Heptachlor *Heptachlor endo epoxide *Heptachlor exo Epoxide *Heptenophos *Hexachlorobenzene *Hexaconazole *Hexaflumuron *Hexazinone *Hexythiazox *Imazalil Imazamox *Imidacloprid *Indoxacarb Iodofenphos *Ioxynil *Iprobenphos Iprodione Iprovalicarb *Isazophos Isocarbophos *Isodrine *Isofenphos *Isofenphos-methyl *Isoprocarb *Isoproturon *Isoxadifen-ethyl *Isoxaflutole *Kresoxim-methyl *lambda-cyhalothrin *Lenacil *Leptophos *Linuron *Lufenuron *Malaoxon *Malathion MCPA *Mecarbam Mecoprop *Mefenpyr-diethyl *Mepanipyrim Mepronil Mesotrion *Metalachlor *Metalaxyl/Metalaxyl-M *Metamitron *Metazachlor *Metconazole 0.01 EGECHELAB GIDA VE ENDÜSTRİYEL ANALİZ LABORATUVAARI A.Ş. Akreditasyon No : AB-0067-T Sayfa No / Page : 5 / 8

6 ÖZEL EGECHELAB GIDA VE ENDÜSTRİYEL ANALİZ LABORATUVAARI A.Ş Methabenzthiazuron *Methacrifos *Methamidophos *Methidathion *Methiocarb *Methiocarb-sulfone *Methiocarb-sulfoxide *Methomyl *Methoprotryne *Methoxifenozide *Methoxychlor *Methyl Pentachlorophenyl Sulfide *Metobromuron *Metolcarb *Metrafenone *Metribuzine Metsulfuron-methyl Mevinphos *Mirex Molinate *Monocrotophos *Monolinuron *Myclobutanil N-(2,4-Dimethylphenyl) formamide N-2,4- Dimethylphenyl-N-methyl formamidine Naled *Neburon *Nitenpyram *Nitralin Nitrapyrin *Nitrofen Nitrothal-isopropyl *Norflurazon *Nuarimol *Ofurace *Omethoate *o-p DDD *o-p DDE *o-p DDT *Oxadiazon *Oxadixyl *Oxamyl Oxydemeton methyl *Oxyfluorfen *Paclobutrazol Paraoxon-ethyl Paraoxon-methyl *Parathion ethyl *Parathion-methyl Pebulate *Penconazole *Pencycuron *Pendimethalin *Pentachloroaniline *Pentachloroanisole Pentachlorobenzene *Permethrin (I-II) Perthane *Phenmedipham *Phenothrin *Phenthoate Phorate *Phosalone *Phosfolan *Phosmet *Phosphamidon *Picolinafen *Picoxystrobin *Piperonyl-butoxide *Pirimicarb Pirimiphos-ethyl *Pirimiphos-Methyl *p-p DDD *p-p DDE *p-p DDT *Prochloraz *Procymidone *Profenofos *Profluralin Profoxydim *Prometryn *Propachlor *Propamocarb *Propanil 0.01 EGECHELAB GIDA VE ENDÜSTRİYEL ANALİZ LABORATUVAARI A.Ş. Akreditasyon No : AB-0067-T Sayfa No / Page : 6 / 8

7 ÖZEL EGECHELAB GIDA VE ENDÜSTRİYEL ANALİZ LABORATUVAARI A.Ş *Propaquizafop *Propargite *Propazine *Propetamphos Propham *Propiconazole *Propoxur Propoxycarbazone *Propyzamide *Proqunazid *Prosulfocarb *Prothiophos *Pymetrozine *Pyraclostrobin *Pyrazophos Pyrethrins( I-II) *Pyridaben *Pyridalil *Pyridaphenthion Pyridate(as pyridafol) Pyrifenox *Pyrimethanil *Pyriproxyfen *Quinalphos *Quinoxyfen *Quintozene Quizalofop-ethyl Rimsulfuron *Rotenone *S *Sethoxydim *Siduron *Simazine *Spinosad (sum of Spinosad A and Spinosad 0.01 D) 371- *Spirodiclofen *Spiromesifen Spiroxamine Sulfentrazone *Sulfotep *Sulprofos *Tau-Fluvalinate *Tebuconazole Tebufenozide *Tebufenpyrad *Tecnazene *Teflubenzuron Tefluthrin TEPP *Tepraloxydim *Terbacil Terbufos *Terbumeton *Terbutryn *Terbutylazine *Tetrachlorvinphos *Tetraconazole *Tetradifon *Tetrahydrophthalimide Tetramethrin *Tetrasul *Thiabendazole *Thiacloprid *Thiamethoxam Thifensulfuron-methyl Thiobencarb Thiofanox Thiofanox-sulfone Thiofanox-sulfoxide *Thiometon *Thiophonate-methyl Thiram *Tolclofos-methyl *Tolyfluanide Tralkoxydim Tralomethrin *trans-chlordane *Transfluthrin *Triadimefon *Triadimenol *Tri-Allate Triazamate *Triazophos *Tribenuron-methyl *Trichlorfon 0.01 EGECHELAB GIDA VE ENDÜSTRİYEL ANALİZ LABORATUVAARI A.Ş. Akreditasyon No : AB-0067-T Sayfa No / Page : 7 / 8

8 ÖZEL EGECHELAB GIDA VE ENDÜSTRİYEL ANALİZ LABORATUVAARI A.Ş *Trichlorinate *Tricyclazole *Tridemorph *Trifloxystrobin *Triflumizole *Triflumuron *Trifluralin *Triforine *Triticonazole *Tritosulfuron *Uniconazole *Vinclozolin *Zoxamide 0.01 EGECHELAB GIDA VE ENDÜSTRİYEL ANALİZ LABORATUVAARI A.Ş. Akreditasyon No : AB-0067-T Sayfa No / Page : 8 / 8

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/16) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/16) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/16) Deney Laboratuvarı Adresi : 6166 Sok. No:27/A Karacaoğlan Mh. Işıkkent/Bornova 35070 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0 232 472 13 23 Faks : 0 232 472 13 22 E-Posta : nur.altug@ekosmyrna.com

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Deney Laboratuvarının Adres :Tübitak MAM Anibal Cad. P.K.21 Gebze 41470 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel Faks : : E-Posta: Website : 0 262 677 20 00 0 262 641 23 09 gida@mam.gov.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Tübitak MAM Anibal Cad. P.K.21 Gebze 41470 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0 262 677 20 00 Faks : 0 262 641 23 09 E-Posta : gida@mam.gov.tr

Detaylı

Tüm gıdalarda FDA/BAM 2001. Tüm gıdalarda BAC Q7 PCR prosedürü en az 200g/ml 120. Tüm gıdalarda ISO 6888-1. AOAC OMA 2007.06, STAPH Enterotoksin

Tüm gıdalarda FDA/BAM 2001. Tüm gıdalarda BAC Q7 PCR prosedürü en az 200g/ml 120. Tüm gıdalarda ISO 6888-1. AOAC OMA 2007.06, STAPH Enterotoksin GENEL HÜKÜMLER 1. TÜRKAK katkı payı nedeniyle Akredite Analiz Ücretlerine %10 ilave yapılacaktır. 2. Enstrümantal cihazlarla aynı anda birden fazla parametrenin sonuç olarak verilmesi durumunda analizden

Detaylı

1.İÇME (Ambalajlı) - KAYNAK SULARI RUHSATA ESAS TAM ANALİZ. * İletkenlik. * Siyanür SM 4500 CN;E Spektrofotometre Bulanıklık

1.İÇME (Ambalajlı) - KAYNAK SULARI RUHSATA ESAS TAM ANALİZ. * İletkenlik. * Siyanür SM 4500 CN;E Spektrofotometre Bulanıklık 1.İÇME (Ambalajlı) - KAYNAK SULARI RUHSATA ESAS TAM ANALİZ 17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 7 Mart 2013 tarih ve 28580 sayılı Resmi Gazete'de revize edilen İnsani Tüketim

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELER LİSTESİ

TEHLİKELİ MADDELER LİSTESİ Ek-2 EHLİKELİ MADDELER LİSESİ Ek-2 Yönetmelik çerçevesinde tehlikeli olarak belirlenen madde veya madde gruplarının sınıflandırma ve etiketleme bilgrini de kapsayan listedir. 60 Ek- 2 İÇİN ÖNSÖZ Giriş

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/30) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/30) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/30) Deney Laboratuvarı Adresi : Gürsel mah. Yeşiltepe sok. No:34 ERG İş Merkezi Kat:6 Kağıthane 34400 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 321 19 60 Faks : 0 212 321 19

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ GENEL HÜKÜMLER 1. TÜRKAK katkı payı nedeniyle Akredite Analiz Ücretlerine %10 ilave yapılacaktır. 2. Enstrümantal cihazlarla aynı anda birden fazla parametrenin sonuç

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.18 TÜRKAK MARKALI DENEY RAPORLARI VE KALİBRASYON SERTİFİKALARINA İLİŞKİN REHBER Rev.00 06-2006 R20.18/Rev.00/0606 Sayfa 1/ 10 Amaç Bu Rehberin amacı, Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

Electrical Safety Elektriksel Güvenlik

Electrical Safety Elektriksel Güvenlik Test report file no : / Rapor No : Client : / Müşteri : Electrical Safety Elektriksel Güvenlik L 13 00 NY hone : / Tel : 90 216 614 01 60 Fax : / Faks : 90 216 614 01 59 Contact erson : / İlgili : Kind

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/19

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/19 EK LİSTE-1/19 Su, Atık su 1,2,3,4 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510-B Bulanıklık Işık Geçirgenliği Metodu TS 5091 EN ISO 7027 Çözünmüş Oksijen/ Elektrokimyasal

Detaylı

Vakum manifold sistemi kullanılarak içme kullanma sularında klorlu pestisitlerin katı - sıvı ekstraksiyon yöntemi ile analizi

Vakum manifold sistemi kullanılarak içme kullanma sularında klorlu pestisitlerin katı - sıvı ekstraksiyon yöntemi ile analizi Araştırma Makalesi/Original Article Makale Dili Türkçe /Article Language Turkish Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Vakum manifold sistemi kullanılarak içme kullanma sularında klorlu pestisitlerin

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ HELAL GIDA BELGELENDĠRMESĠ BAġVURU FORMU HALAL FOOD CERTIFICATION APPLICATION FORM

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ HELAL GIDA BELGELENDĠRMESĠ BAġVURU FORMU HALAL FOOD CERTIFICATION APPLICATION FORM Doküman No: ÜBM-06-FR-001 ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ HELAL GIDA BELGELENDĠRMESĠ BAġVURU FORMU HALAL FOOD CERTIFICATION APPLICATION FORM A1A. BELGE TALEP EDEN KURULUġ / License Requested By (1) KuruluĢun

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELERİN SU VE ÇEVRESİNDE NEDEN OLDUĞU KİRLİLİĞİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ (76/464/ AB)

TEHLİKELİ MADDELERİN SU VE ÇEVRESİNDE NEDEN OLDUĞU KİRLİLİĞİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ (76/464/ AB) TEHLİKELİ MADDELERİN SU VE ÇEVRESİNDE NEDEN OLDUĞU KİRLİLİĞİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ (76/464/ AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; su ve çevresinde tehlikeli

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION ÜRÜN BELGELENDİRME MERKEZİ PRODUCT CERTIFICATION CENTER ÜRÜN BELGELENDİRME BROŞÜRÜ Yayın Tarihi: Haziran 2010 1 Ürün belgelendirme talebiyle Ürün

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı Tanıtım Broşürü Aralık 2013 Ağrı Yatırım Destek Ofisi SUNUŞ Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi kurulduğu 2007 yılından itibaren

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ ÜRÜN BELGELENDĠRME BAġVURU FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ ÜRÜN BELGELENDĠRME BAġVURU FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM Doküman No: ÜBM-00-FR-024 ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ ÜRÜN BELGELENDĠRME BAġVURU FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM Yayın Tarihi:17/08/2011 Rev. Tarihi : Rev. No : 00 Sayfa : 1 / 3 A1A. BELGE TALEP EDEN

Detaylı

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS)

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. KABAK Hastalık ve Zararlıları

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. KABAK Hastalık ve Zararlıları T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü KABAK Hastalık ve Zararlıları Ankara - 2009 Bu kitapçığın hazırlanmasında emeği geçen yazılı ve görsel materyal temininde katkıda bulunan

Detaylı

ADNAN MENDERES UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING. Internship Report Format

ADNAN MENDERES UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING. Internship Report Format ADNAN MENDERES UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING Internship Report Format November, 2014 INTRODUCTION TO INTERNSHIP REPORT Reporting the results obtained from an internship is as important as conducting

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION BELGELENDİRME MERKEZİ PRODUCT CERTIFICATION CENTER ÜRÜN BELGELENDİRME BAŞVURU REHBERİ PRODUCT CERTIFICATION APPLICATION GUIDE Doküman No : BM-RHB-01

Detaylı

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR)

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI

Detaylı

EGETAR Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti. Organik Tarım Sertifikasyon Başvuru Formu Application for Organic Certification Tarih: Date

EGETAR Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti. Organik Tarım Sertifikasyon Başvuru Formu Application for Organic Certification Tarih: Date 1 / 5 Lütfen tamamını doldurun, bu başvuru formu fiyat teklifinde esas alınacaktır. Bu bir SÖZLEŞME değildir. Please fill out completely, this application form as a basis for the calculation of your offer.

Detaylı

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

TÜRKİYE DE PESTİSİT KULLANIMI, KALINTI VE DAYANIKLILIK SORUNLARI

TÜRKİYE DE PESTİSİT KULLANIMI, KALINTI VE DAYANIKLILIK SORUNLARI TÜRKİYE DE PESTİSİT KULLANIMI, KALINTI VE DAYANIKLILIK SORUNLARI Enver DURMUŞOĞLU 1 Osman TİRYAKİ 2 Ramazan CANHİLAL 2 ÖZET Bu çalışmada, Türkiye de kullanılan pestisitlerin ruhsatlandırılmalarından tüketim

Detaylı

ARILARDA ZEHĐRLENMEYE BAĞLI ÖLÜMLER

ARILARDA ZEHĐRLENMEYE BAĞLI ÖLÜMLER ARILARDA ZEHĐRLENMEYE BAĞLI ÖLÜMLER *Uzman Veteriner Hekim Arılar bal yapmak amacıyla çevrelerinde bulunan çiçeklerin nektar, polen, propolis ve bitkiler ile bitki bitlerinin tatlı özsularından faydalanırlar.

Detaylı

ETLİK VETERİNER MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ

ETLİK VETERİNER MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ ISSN 1016-3573 ETLİK MERKEZ VETERİNER KONTROL ve ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ETLİK VETERİNER MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ THE JOURNAL OF ETLİK VETERINARY MICROBIOLOGY ANKARA TURKEY Cilt/Volume 19 Sayı/Number

Detaylı

DİREKTİFLER MÜDÜRLÜĞÜ Doküman No 15.04.05.FR.001 GAZ YAKAN CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ BİLGİ FORMU

DİREKTİFLER MÜDÜRLÜĞÜ Doküman No 15.04.05.FR.001 GAZ YAKAN CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ BİLGİ FORMU PROJE KAYIT NO: (TSE tarafından doldurulacaktır) PROJECT REGISTRY NUMBER: (Will be filled by TSE) Ürün Adı (Product Name) : DİREKTİFLER MÜDÜRLÜĞÜ Doküman No 15.04.05.FR.001 Ürünün Kullanım Amacı (Intended

Detaylı

Yeni Kanunda ve Yapı Sektöründe Risk Analizi Risk Analysis in New Law and Building Sector

Yeni Kanunda ve Yapı Sektöründe Risk Analizi Risk Analysis in New Law and Building Sector Yeni Kanunda ve Yapı Sektöründe Risk Analizi Risk Analysis in New Law and Building Sector Hazırlayan/By: Özgen Özden - A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Eğitimcisi A-class

Detaylı