ARLAB VIII. HÜCRESEL, MOLEKÜLER ve ANALİTİK TEKNİKLER KURSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARLAB VIII. HÜCRESEL, MOLEKÜLER ve ANALİTİK TEKNİKLER KURSU"

Transkript

1 ARLAB VIII. HÜCRESEL, MOLEKÜLER ve ANALİTİK TEKNİKLER KURSU 4 Aralık 5 Aralık 2012 İzmir

2 VIII. ARLAB HÜCRESEL, MOLEKÜLER ve ANALİTİK TEKNİKLER KURSU DÜZENLEME Prof. Dr. Gül GÜNER AKDOĞAN, ARLAB Yöneticisi Yard. Doç. Dr. Zahide ÇAVDAR, ARLAB Koordinatörü Prof.Dr. Dr. Şermin GENÇ Yard.Doç. Dr. Mehtap YÜKSEL EĞRİLMEZ, PhD Memduh BÜLBÜL, PhD Uzm. Dr. Püreda YAZICI Oya SAYIN, PhD Kerim GÜNDÜZ, MSc Uğur TÜFEKCİ, MSc Duygu HARMANCI EĞİTİCİLER Prof. Dr. Cem Şeref BEDİZ Prof.Dr.Hüray İŞLEKEL Prof.Dr. Şermin GENÇ Yrd.Doç.Dr Zahide ÇAVDAR Yrd.Doç. Dr. Mehtap YÜKSEL EĞRİLMEZ, PhD Memduh BÜLBÜL, PhD Öğr. Gör. Dr. İlkay AKSU Uzm. Dr. Püreda YAZICI Oya Sayın, PhD Kerim GÜNDÜZ, MSc Uğur TÜFEKCİ, MSc Duygu HARMANCI 1

3 ARLAB VIII. HÜCRESEL, MOLEKÜLER ve ANALİTİK TEKNİKLER KURSU İÇİNDEKİLER Sayfa 1. Kurs Programı 3 2. Spektrofotometri 4 3. Spektroflorometri 7 4. PCR LORCA Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) Protein Elektroforezi ve Western Blot Analizi Hücre Kültürü Çalışmaları Gaz Kromatografisi (GC-MS) Atomik Absorbsiyon Spektrofotometrisi 43 2

4 ARLAB VIII. HÜCRESEL, MOLEKÜLER ve ANALİTİK TEKNİKLER KURSU PROGRAM 1. Gün: 4 Aralık, Salı, Gün: 5 Aralık, Çarşamba, 2012 Saat Etkinlik Kursun Tanıtımı G. Güner Akdoğan Hücre Kültürü Çalışmaları M. Eğrilmez/U. Tüfekci Spektrofotometri M. Bülbül/D. Harmancı Saat Etkinlik HPLC M. Bülbül/D.Harmancı Gaz Kromatografisi (GC-MS) M. Bülbül PCR Ş. Genç/ U.Tüfekci LORCA C. Bediz/İ. Aksu Spektroflorometri H.İslekel /M.Bülbül Protein Elektroforezi ve Western Blot Analizi Z. Çavdar/O.Sayın Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi M. Bülbül/D. Harmancı ARLAB ın İşleyişi Z.Çavdar Kurs Katılım Belgelerinin Dağıtılması, Geri Bildirim 3

5 Memduh Bülbül, PhD SPEKTROFOTOMETRİ I.GENEL BİLGİ: Spektroskopi, bir örnekteki atom, molekül veya iyonların, bir enerji düzeyinden diğerine geçişleri sırasında absorplanan veya yayılan elektromanyetik ışımanın ölçülmesi ve yorumlanmasıdır. Elektromanyetik ışınımın madde ile etkileşimi sonucu dalgalar kırılır ve yansır, saçılır, polarize olur, absorbsiyon ve emisyona uğrar. Absorplanan fotonların sayısı, ortamdaki absorpsiyon yapan türlerin sayısı ile orantılıdır. Monokromatik ve I0 şiddetinde ışık, ortamı daha küçük olan I şiddetinde terk eder. I çözelti tarafından absorplanamayan ışıktır. Lambert-Beer kanunu: Bir çözeltiden geçen ışık miktarı, ışığın çözelti içinde katettiği yol ve çözelti konsantrasyonu ile logaritmik olarak ters orantılı, emilen ışık miktarı ise doğru orantılıdır A= x Lx c A= Absorbans =Molar absorbtivite katsayısı c=konsantrasyon L= Işık yolu Spektrofotometre; görünür ( nm), ultraviole ( nm) dalga boylarında doğrudan veya başka bir madde ile reaksiyona sokulduktan sonra ışık absorbsiyonu yapabilen her tür maddenin ölçümünü yapabilen bir cihazdır. Bir spektrofotometre düzeneği, başlıca ışık kaynağı, dalga boyu seçicisi (monokromatör), dedektörden oluşur; dedektörde elektrik sinyaline çevrilen optik sinyal bir kaydedici veya bir galvanometre ile ölçülür. 4

6 Şekil 1: Spektrofotometrenin bileşenleri. Ana bileşenlere ek olarak spektrofotometrede ışığı toplamak, odaklamak, yansıtmak, iki demete bölmek, ve örnek üzerine belli bir şiddette göndermek amacıyla mercekler, aynalar, ışık bölücüleri, giriş ve çıkış aralıkları vardır. Örnek, kullanılan dalga boyu bölgesinde ışığı geçiren maddeden yapılmış örnek kaplarına (küvet) konularak ışık yoluna yerleştirilir. Spektrofotometre, değişik konsantrasyonlarda standartlar kullanılarak bilinmeyenin konsantrasyonunun analizinde, zamana bağlı absorbsiyon değişimini ölçerek reaksiyon hızlarının ölçümünde ve analizi yapılacak maddenin maksimum absorbans yaptığı dalga boyunu bulmak için absorbsiyon spektrumu alımında kullanılabilir. ARLAB ta bulunan VARIAN Carry 50 sabit sıcaklıkta çalışmayı sağlayan sirkülasyon banyosu kullanıldığında özellikle enzim ölçümleri için uygun özelliklere sahiptir. Ultraviyole (UV) ve görünür bölge spektrofotometresi, tüm spektrofotometrik teknikler içinde ucuz olması ve yaygın bulunması nedeniyle, biyolojik örneklerin analizinde, gıda analizlerinde, su analizlerinde, sanayi laboratuvarlarında çok sık kullanılır. Son yıllarda hızla gelişen teknoloji daha küçük hacimlerde ve bir çok örneğin bir arada ölçümünün yapılmasını sağlayan sistemler geliştirmiştir. ARLAB ta bulunan Synergy HT model Multiplak okuyucu Absorbans, Flouresans ve Limunesans ölçüm yapabilen son derece gelişmiş özelliklere sahiptir. Ayrıca spektorofotometreler, HPLC dedektörleri, Gaz kromatografi dedektörleri gibi diğer analiz cihazlarına uygulanarak başka tekniklerin gelişmesine öncü olmuştur. II. YÖNTEMİN UYGULAMA ALANLARI Biyolojik sıvılarda, hücre kültürü süpernatantı /nükleer ekstraktında protein tayininde, Antioksidan-oksidan sistemde görevli enzimlerin aktivitelerinin incelenmesinde, Moleküldeki karakteristik gruplar yardımıyla saf bir maddenin yapısı hakkında bilgi verebilir. 5

7 Uygulamamızda spektrofotometre yardımıyla protein ölçümü gerçekleştirilecektir. I. LOWRY PROTEİN ÖLÇÜM YÖNTEMİ Lowry yöntemi ile protein ölçümü iki reaksiyonu kapsamaktadır. Birincisi klasik Biüre reaksiyonudur, alkali ortamda bakır iyonlarının protein peptid bağları ile oluşturdukları kompleksleri kapsar. İkinci reaksiyon ise, proteinlerdeki aromatik amino asidlerin (tirozin ve triptofan) yine bakır iyonları ile oluşturdukları reaksiyonlardır. İki reaksiyon kombine olarak mikrogram düzeyinde protein ölçümüne olanak tanımaktadır. Oluşan renkli bileşik, spektrofotometrik olarak ölçülmektedir. II. Araç ve Gereçler Spektrofotometre, Çözeltiler: 1. A Reaktifi (%2 NaCO3, %0.4 NaOH, %0.16 Na-tartarat, %1 SDS): 20 g sodyum karbonat, 4 g sodyum hidroksit, 1.6 g sodyum tartarat ve 10 g sodyum dodesil sülfat ayrı ayrı küçük kaplarda çözülür. Azar azar birbirlerine katılarak karıştırılır ve hacim saf su ile 1 L ye tamamlanır. 2. B Reaktifi (%4 CuSO4.5H2O): 1 g bakır sülfat az miktar saf suda çözülür, hacim 25 ml ye tamamlanır. 3. C Reaktifi: Kullanılmadan önce A ve B reaktifleri 100:1 oranında karıştırılarak taze olarak hazırlanır. 4. Folin Reaktifi: 2 N ticari Folin-Ciocalteau reaktifi, saf su ile 1:1 oranında seyreltilerek kullanılır. 5. Protein Standart Çözeltisi: Sığır serum albumini (BSA) kullanılarak saf su ile g/ml konsantrasyonlarda standart çözeltiler hazırlanır. III. Uygulama Basamakları Örnek ve standart tüplerine 1 ml protein çözeltisi (konsantre örnekler için daha küçük hacimde protein çözeltileri alınıp hacim saf su ile 1 ml ye tamamlanabilir) ve standart çözeltiler, kör tüpüne de 1 ml saf su koyulur. Tüm tüplere 3 ml C reaktifi eklenir. Oda sıcaklığında 30 dakika bekletilir. Tüm tüplere 300 L Folin reaktifi vortekslenerek eklenir. Oda sıcaklığında 45 dakika bekletilir. Absorbanslar 660 nm de köre karşı okunur. Protein miktarları standart grafiğinden hesaplanır. IV. Kaynak Markwell MAK, Hass SM, Bieber LL, Tolbert NE. A modification of the Lowry procedure to simplify protein determination in the membrane and lipoprotein samples. Anal Biochem, 1978; 87:

8 Prof. Dr. Hüray İŞLEKEL Memduh Bülbül, PhD SPEKTROFLOROMETRİ I. GENEL BİLGİ: Floresan bir maddeye ışık çarpınca, ışık enerjisi atomun bazı elektronları tarafından soğurulur (absorblanır). Işığı absorblayan elektronlar daha yüksek bir enerji düzeyine geçerler (eksitasyon durumu). Bu enerji düzeyinde çok kısa süre kalan elektronlar yeniden daha düşük enerji düzeyine dönerken elektron enerjinin bir kısmını ışıma (emisyon) şeklinde geri verirler. Ancak elektron, orijinal enerjinin bir kısmını absorbladığı için elektron tarafından geri verilen enerji (emisyon) daha düşük düzeyde ve daha uzun dalga boyundadır; bu nedenle floresan maddelerin absorbladığı ilk renk ve yaydığı renk birbirinden farklıdır. Spektroflorometri bir atom ya da iyona ait elektronun yüksek (uyarılmış) enerji düzeyinden daha düşük bir enerji düzeyine geçerken ısı oluşturmadan oluşturduğu ışımanın (emisyonun) değerlendirilmesine dayalı bir analitik ölçüm yöntemidir. Spektroflorometri yöntemi kullanılarak doğal olarak floresan moleküller (intrensek floroforlar - Aromatik gruplu amino asitler (Phe, Tyr, Trp) Nukleik asitlerin purin pirimidin bazları, bazı koenzimler (NAD, FAD vb...) ölçülebilir; ya da çalışma sırasında sisteme ilave edilen floresan moleküller (ekstrensek floroforlar- 1-anilino-8-naftelen sulfonat (ANS), dansil klorid, etidium bromid, aminometil kumarin (AMC) vb..) ile floresan olmayan maddelerin ölçümü de gerçekleştirilebilir. Duyarlılık, özgüllük, seçicilik ve tek bir örnekteki birden fazla floresan yapan madde miktarının belirlenmesine olanak sağlaması açısından spektrofotometriden daha üstün bir analitik yöntemdir. Cihaz bileşenleri:(şekil 1) 1. Eksitasyon kaynağı: Xenon arc lambası. UV, Vis, yakın IR ( nm) bölgesinde ışıma yapar. 2. Eksitasyon monokromatörü: Kaynaktan gelen ışından belirli dalga boyundakini alır veya belirli dalga boyu aralığındakini alarak eksitasyon ışığını ayırır. Fazla ışık almak için geniş aralıklı yapılır. 3.Küvet: Cam ya da quarts dört yandan geçirgen 4.Emisyon monokromatörü:mutlaka ışık kaynağı ile dik açılı olmalıdır. Önceden belirlenmiş dalga boylarındaki emisyona uğramış ışınları ayırır. 5.Dedektör: (Photomultiplier) Floresansın şiddetini ölçer 6.Kaydedici 7.Referans Photomultiplier: (Her zaman olmayabilir) IV. YÖNTEMİN UYGULAMA ALANLARI 1.Intrensek floroforlar:doğal olarak floresan veren maddeler Aromatik gruplu amino asitler (Phe, Tyr, Trp) Nukleik asitlerin purin pirimidin bazları (A, G, C, T) Bazı koenzimler (NAD, FAD) 7

9 İntrensek floresanslar ile protein konformasyonel değişiklikleri, enzimlerin aktif bölge ve koenzimleri çalışılabilir. 2. Ekstrensek floroforlar (probe): Çalışma sırasında sisteme ilave edilen floresan moleküllerdir anilino-8-naftelen sulfonat (ANS), dansil klorid, floescein daha çok biyokimyasal sistemlerde Etidium bromid (Çift sarmallı DNA ile), proflavin, akridin nükleik asit çalışmalarında Aminometil kumarin (AMC) peptidaz aktivite ölçümlerinde kullanılır. Şekil 1: Spektroflorometre şeması V. KAYNAKLAR 1.. Burtis C.A., Ashwood E.R. Bruns. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostic,Saunders Comp. 2006, Philadelphia 2. Spectroflourometer (Schımadzu RF 5301) Cihaz manueli

10 Uzm.Dr. Püreda Yazıcı Kursumuzda örnek olarak florofor özelliği olan naftalin (C10 H8) ölçümü spektroflorometri yardımıyla gerçekleştirilecektir. Naftalin suda çözünmez. Etanol (1gr/13 ml etanol veya metanol), benzen (1gr/3,5 ml benzen veya toluen), karbontetraklorür (1gr/2ml karbontetraklorür) veya karbondisülfit ile (1gr/1,2 ml karbondisülfit) çözünür. II. ARAÇ VE GEREÇLER Spektroflorometri Çözeltiler Stok naftalin çözeltisi (20 µg naftalin/600µl Etanol ) Standart naftalin çözeltisi aşağıdaki gibi hazırlanır: 33.2 µg naftalin/1000 µl Etanol 16.6 µg naftalin/1000 µl Etanol 8.3 µg naftalin/1000 µl Etanol 4.15 µg naftalin/1000 µl Etanol III. UYGULAMA BASAMAKLARI Cihaz açılır (Schimadzu RF 5301). Xenon lambanın ısınması için 30 dk beklenir. Scan mode seçilir. Naftalin çözeltisinin optimum eksitasyon ve emisyon dalga boyları bulunur. Quantitive mode seçilir. Parametre menüsünden naftalin için uygun olan eksitasyon ve emisyon dalga boyları seçilir. Küvete etanol konarak cihaz sıfırlanır. Sırasıyla standartlar küvete konur ve I (intensite) okunur. Standart kalibrasyon eğrisi oluşturulur. Standart kalibrasyon eğrisinden yararlanılarak (x ekseni=naftalin konsantrasyonu, y ekseni=intensite )bilinmeyen örnekteki naftalin konsantrasyonu belirlenir. 9

11 Prof. Dr. Şermin GENÇ I. GENEL BİLGİ: POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU Laboratuvar ortamında spesifik DNA dizilerinin; primer denilen sentetik oligonükleotid diziler yardımıyla çoğaltılması işlemidir. PCR metodu ilk kez K.Mullis tarafından (1987) tanımlanmıştır. PCR Basamakları: Tipik bir PCR üç temel basamakta gerçekleşir: 1. Denatürasyon: İlk aşamada DNA molekülünün çift zincirli yapısı yüksek ısı yardımıyla birbirinden ayrılır(denatürasyon).çoğunlukla 94 C- 97 C arasında sn süresince uygulanır. İlk denatürasyon tek döngü olarak 5-15 dakika olarak uygulanır. 2. Annealing (Bağlanma): Denatürasyonu takiben daha düşük ısılarda oligonükleotid primerler, ayrılmış olan tek zincirli DNA üzerinde kendilerine özgül bölgelere bağlanırlar. Bu olay çoğunlukla 47 C- 60 C arasında sn de gerçekleşir 3. Elongasyon (uzama): Uzama aşamasında ısı 72 C ye kadar arttırılarak DNA polimeraz enziminin tamamlayıcı DNA zincirini uzatması sağlanır. Elongasyon basamağının süresi kullanılan polimerazın cinsine ve amplifiye edilecek DNA nın uzunluğuna göre değişir. PCR ın bu üç basamağının her tekrarında DNA miktarı teorik olarak iki katına çıkar. Oluşan ürün; ilk koyulan DNA miktarı ve döngü sayısına bağlıdır. PCR Çeşitleri: 1. MULTİPLEX PCR: Klasik veya Real-time PCR ın modifikasyonuyla iki veya daha fazla farklı PCR amplifikasyonunun aynı reaksiyonda gerçekleştirilmesine dayanır. Klasik PCR ile aynı basamaklarda gerçekleşir fakat her bir reaksiyonda çoklu primer setleri kullanılır. Multiplex PCR ile daha az zamanda daha çok hedef bölge amplifikasyonu gerçekleştirildiğinden kullanışlı bir inceleme yöntemidir. 2. Reverse Transcription (RT)-PCR: RNA hedef dizilerinin amplifikasyonu amacıyla kullanılır. Bu PCR çeşidinde bir reverse transkriptaz enzimi ve DNA primeri kullanılır. Bu sayede kalıp RNA dizisi cdna ya dönüştürülür. 3. NESTED PCR: Ekspresyon miktarı düşük mrna nın özgül çoğaltılmasında kullanılan bir PCR çeşididir. Bu PCR da iki çift primer 10

12 kullanılır ve iki PCR yapılır. İlk PCR ürünü ikinci PCR da kalıp olarak kullanılır. PCR Ürününün Analizi 1. Beklenen ürünün elde edilip edilmediğini anlayabilmek için her örnekten bir miktar alınıp agaroz jelde yürütülerek bantlar kontrol edilmelidir. 2. Elde edilen ürünün spesifikliğini doğrulamak amacıyla; kesim noktası bilinen bir endonukleaz ile kesilip, tekrar elektroforez yaparak oluşan bant uzunluklarını kontrol edilir. 3. Alternatif olarak PCR ürününü bir filtreye transfer edip amplifikasyonu yapılan diziden oluşturulmuş primerler ile hibridizasyonu kontrol edilebilir. 4. Real-time PCR: Başlangıç miktarına göre oluşan, son PCR ürününün kantitasyonunun özgün, hassas ve diğer metodlara göre daha kolay tespit edilebildiği bir yöntemdir. Real-time PCR de oluşan fragmentin uzunluğu araştırılamaz, böylelikle DNA ve cdna ayrımı yapılamaz. Real-time PCR bizi klasik PCR sonrası yapılması zorunlu jel elektroforez gibi diğer değerlendirme çalışmalarından da kurtarır. Real-time PCR sisteminin temelini floresan taşıyıcı moleküllerinin ışınımlarının tespiti ve miktarının belirlenmesi oluşturur. Sinyal artışı PCR ürün artışıyla direkt orantılıdır. DNA amplifikasyonunu belirlemek için değişik floresan sistemler kullanılır. II. ARAÇ VE GEREÇLER: Real-time PCR aleti Mikropipetler ve pipet uçları Kapiller PCR tüpleri SYBR Green kiti Primer cdna III. UYGULAMA BASAMAKLARI: 1. Master miks hazırlanması: Her bir örnek için 10.5 µl distile su, 100 pmol konsantrasyondaki primerlerin her birinden 0.25 µl ve 4 µl SYBR Green master miskinden konulur. Master miks pipetle karıştırılır. 2. Kapiller PCR tüplerine 15 µl master miks ten konur. Üzerine 5 µl cdna eklenir. 3. Kapiller PCR tüpleri santrifüj sonrası PCR aletine yerleştirilir. 4. Uygun PCR programı ya seçilir ya da yeniden girilir. 5. PCR bittikten sonra uygun analiz programı seçilerek analiz tamamlanır. 11

13 IV. YÖNTEMİN UYGULAMA ALANLARI 1. Mutasyonların belirlenmesi 2. Edinsel hastalıklarda tanı (AIDS, Hepatit) 3. Genetik yapının belirlenmesi: Biyolojik değişkenlik, adli olgular 4. Genlerin mutasyona uğratılması 5. Hücre ya da dokuda mrna kantitasyonu V. KAYNAKLAR 1. Molecular Neuroscience. Patricia Revest & Alan Longstaff, BIOS Scientific Publishers, Oxford, PCR A Practical Approach. M.J. McPherson & P. Quirke & G.R. Taylor, Oxford University Pres, Oxford, Human Molecular Genetics 3. Tom Strachan & Andrew P. Read, Garland Publishing, Manchester,

14 Prof. Dr. Cem Şeref BEDİZ Öğr. Gör. Dr. İlkay AKSU ERİTROSİT DEFORMABİLİTESİ VE AGREGASYONUNUN ÖLÇÜLMESİ I.GENEL BİLGİ Hemoreoloji nedir? Canlı organizma içinde kanın, kan hücrelerinin ve damarların işlevlerini ve birbirleriyle olan etkileşimlerini inceler. Kan hücreleri bir fiziksel kuvvete maruz kaldıklarında (örneğin akış hızı) şekil ve davranış değişikliklerine uğrarlar. Kanın akışkanlığını etkileyen bu ve benzeri durumları incelemek hemoreolojinin konusudur. Dokulara ihtiyacı olan oksijen ve besinleri ulaştıran dolaşım sistemi dokularla olan alışverişini mikrodolaşım olarak tanımlanan kapillerler aracılığıyla yapar. Mikrodolaşım alanlarında kan akımının yeterliliğini etkileyen faktörler dokunun oksijen alışverişini de doğrudan etkilerler. Kapillerlerle taşınan oksijenin miktarı kandaki oksihemoglobin miktarı ile doğru orantılı iken kanın akışkanlığını belirleyen kan viskozitesi ile ters orantılıdır. Normal durumda kanın viskozitesini içerdiği hücre kütlesi (eritrositler) belirler. Eritrositlerin küçük çaplı damarlardan geçebilmek için deforme olurlar (şekil değiştirebilme). Ayrıca düşük akım bölgelerinde agregat oluştururlar. Deformabilite ve agregasyon davranışları viskoziteyi etkileyen çok önemli özelliklerdir. Hemoreolojik koşulların bozulması doku düzeyinde hipoksilere yol açabilir. Birçok hastalıklarda eritrosit deformabilite ve agregasyon özelliklerinden biri veya her ikisinin işleyişinde bozulma meydana gelmektedir. Bu da dokuların mikrodolaşımlarını olumsuz etkilemektedir. Hemoreolojik ölçümler nelerdir? Tam kanın viskozitesi, plazma viskozitesi, hematokrit, eritrositlerin deformabilite (şekil değiştirebilme) yeteneği ve agregasyon özellikleri ölçülür. II. ARAÇ VE GEREÇLER Deformabilite ve Agregasyon ölçüm tekniği nedir? Vücudun farklı bölgelerinde kanın akış kapasitesini değerlendirmek için bu eritrosit özelliklerinin doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlayabilen tekniklere ihtiyaç vardır. Bu tekniklerden biri Laser optical rotational cell analyser LORCA dır. LORCA araştırma merkezlerinin hemoreoloji laboratuarları, hematoloji bölümleri, yoğun bakım üniteleri için önemli bir araçtır. Bir cam kupa içine daldırılmış bir statik metal silindirden oluşur. Cam kupanın döndürülmesiyle, silindir ile kupa arasındaki çok dar aralıkta sıvılar için basit bir kayma stresi yaratılır. Kayma stresi = kayma hızı x ortam viskozitesi τ = η x γ τ = Kayma stresi (Pa) η = viskozite (mpa.sn) γ = Kayma hızı (1/sn) Kupanın dönüş hızı ve sıvının konduğu aralık verileri kullanılarak kayma hızı hesaplanır. İstenen kayma hızı bilgisayar yardımı ile uygulanabilir. 13

15 Kayma hızı (Shear rate): γ = [(4π x Rb x Rc) / (60 x (Rc2-Rb2))] x N γ = kayma hızı (1/sn) Rb = Silindirin çapı (mm) Rc = Kupanın çapı (mm) N= Kupanın dönme hızı (dönüş/dk) Aralıktaki kana değişik kayma stresleri uygulanarak bir lazer ışını yardımıyla eritrositlerin görüntüleri saptanarak bilgisayarda deformabiliteleri veya agregasyonları hesaplanır. III. UYGULAMA BASAMAKLARI DEFORMABİLİTE ÖLÇÜMÜ EDTA lı kandan alınan küçük bir örnek 30 mpa.sn viskozitedeki PVP solüsyonunda dilüe edilir. Bu süspansiyon kupa ile silindir arasına konur. Ortam sıcaklığı 37 o C ye getirilir. Bilgisayar kontrollü olarak Pa arasında kayma stresleri uygulanır. Kayma stresi altında eritrositler şekil değiştirir (elongasyon). Kan süspansiyonunun içinden geçen lazer ışınları eritrositler tarafından kısmen kırılır. Eritrositlerin kırdıkları ışınlara göre, projeksiyon ekranında eritrositlere ait bir yansıma oluşur. Bu yansımaları kaydeden bir kamera verileri bilgisayara aktarır. Bilgisayar bu yansıma verilerine uyan en iyi elipsi çizdirir. Bu elipsin uzun ve kısa çapları ölçülerek eritrositlerin elongasyon indeksleri (EI) hesaplanır. EI = (A-B)/(A+B) Seçilen her kayma stresi için ayrı ayrı EI hesaplanır. Her strese eritrositlerin verdiği şekil değiştirme cevabı ölçülmüş olur. AGREGASYON ÖLÇÜMÜ Agregasyon ölçümünde tam kanın yeterince oksijenlenmiş olması gerekir. 2-4 ml kan içinde 40 ml hava bulunan bir tüpe konarak en az 15 dakika yuvarlanma şeklinde hareket ettirilir (rollerbank). Tam kan örneği silindir ile kupa arasındaki aralığa konur. Kupa döndürülerek farklı kayma stresleri uygulanır. İn-vitro ölçümlerde eritrositlerin agregasyon ve disagregasyon durumları kayma hızına bağlıdır. Normal insan kanında yüksek kayma hızlarında bütün hücreler dağılır ve deforme olur. Düşük kayma hızlarında veya stazda ise agregatlar oluşur (Rouleaux formasyonu). Lazer ışını ile eritrositlerdeki bu kümelenmeler görüntülenir ve bilgisayarda farklı kayma hızlarında elde edilen cevaplar işlenir. Eritrositlerden yansıyan veriler Syllectometry = Silektometri ile değerlendirilir. Silektometri eritrosit eagregasyonunu çalışmak için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde kana kayma stresi uygulanır. Bunun sonucunda hücreler kayma yönünde deforme olurlar. Bu sırada eritrositlerden arkaya yansıyan lazer ışınları gözlenmektedir. Dönüş aniden durdurulduğunda arkaya saçılan ışığın değişimi ölçülür. Arkaya saçılan ışık şiddetinin zamana göre değişiminin kaydı ve çizdirilmesine Silektogram denir. Bu grafikte görülen yüksek şiddet piki hücrelerin orijinal bikonkav şekillerine dönüş noktası olarak kabul edilir. Agregasyon oluştukça arkaya saçılan ışık miktarında azalma olur. Bu silektogramdan elde edilen matematiksel hesaplamalar eritrosit agregabilitesini gösteren agregasyon parametreleri olarak kullanılır. 14

16 IV. YÖNTEMİN UYGULAMA ALANLARI Arteryel Hipertansiyon Stoeff S, Vretenarska M, Stojanova N, Halacheva S, Jovtchev S, Tsaneva M, On the interrelationships between erythrocyte aggregation, plasma viscosity and the total peripheral resistance in arterial hypertension.clin Hemorheol Microcirc. 2004;30(3-4): Ateroskleroz, Miyokard Enfarktüsü Zeltser D, Rogowski O, Berliner S, Mardi T, Justo D, Serov J, Rozenblat M, Avitzour D Sex differences in the expression of haemorheological determinants in individuals with atherothrombotic risk factors and in apparently healthy people. Heart Mar;90(3): Venöz Hastalıklar Khodabandehlou T, Boisseau MR, Le Devehat C. Blood rheology as a marker of venous hypertension in patients with venous disease.clin Hemorheol Microcirc. 2004;30(3-4): Alt E, Banyai S, Banyai M, Koppensteiner R. Blood rheology in deep venous thrombosis--relation to persistent and transient risk factors. Thromb Res Aug 15;107(3-4): Diyabetes Mellitus ve Diyabetik Komplikasyonlar Pargalava N, Mantskava M, McHedlishvili G. Regional and systemic hemorheological disorders during feet diabetic gangrene. Clin Hemorheol Microcirc. 2004;30(3-4): Kanser von Tempelhoff GF, Heilmann L, Pollow K, Hommel G. Monitoring of rheologic variables during postoperative high-dose brachytherapy for uterine cancer. Clin Appl Thromb Hemost Jul;10(3): Spor/Egzersiz Varlet-Marie E, Brun JF. Reciprocal relationships between blood lactate and hemorheology in 15

17 athletes: another hemorheologic paradox?clin Hemorheol Microcirc. 2004;30(3-4): Kadın Doğum Robins JB, Woodward M, Lowe G, McCaul P, Cheyne H, Walker JJ. First trimester maternal blood rheology and pregnancy induced hypertension. J Obstet Gynaecol Nov;25(8): Travma, Yoğun Bakım, Anestezi Tatarishvili J, Momtselidze N, McHedlishvili G. Blood rheological abnormalities in the microcirculation during experimental traumatic shock.clin Hemorheol Microcirc. 2004;30(3-4): Kline JA, Wells PS. Methodology for a rapid protocol to rule out pulmonary embolism in the emergency department. Ann Emerg Med Aug;42(2): Review.. Obesite, Hiperlipidemi, Dislipidemi Sola E, Vaya A, Contreras T, Falco C, Corella D, Hernandez A, Aznar J. Effect of a hypocaloric diet on lipids and rheological profile in subjects with severe and morbid obesity. A follow-up study. Clin Hemorheol Microcirc. 2004;30(3-4): Hematoloji Kwaan HC, Wang J. Hyperviscosity in polycythemia vera and other red cell abnormalities. Semin Thromb Hemost Oct;29(5): Review. Adar T, Ben-Ami R, Elstein D, Zimran A, Berliner S, Yedgar S, Barshtein G. Aggregation of red blood cells in patients with Gaucher disease. Br J Haematol Aug;134(4): Epub 2006 Jul 10. Enfeksiyon Hastalıkları Pino P, Vouldoukis I, Kolb JP, Mahmoudi N, Desportes-Livage I, Bricaire F, Danis M, Plasmodium falciparum--infected erythrocyte adhesion induces caspase activation and apoptosis in human endothelial cells.j Infect Dis Apr 15;187(8): Epub 2003 Apr 02. Kim A, Dadgostar H, Holland GN, Wenby R, Yu F, Terry BG, Meiselman HJ. 16

18 Hemorheologic abnormalities associated with HIV infection: altered erythrocyte aggregation and deformability. Invest Ophthalmol Vis Sci Sep;47(9): Serebrovasküler ve Nörolojik Hastalıklar Beridze M, Momtselidze N, Shakarishvili R, McHedlishvili G. Effect of nitric oxide initial blood levels on erythrocyte aggregability during 12 hours from ischemic stroke onset. Clin Hemorheol Microcirc. 2004;30(3-4): Nefroloji Scott Brimble K, McFarlane A, Winegard N, Crowther M, Churchill DN. Effect of chronic kidney disease on red blood cell rheology.clin Hemorheol Microcirc. 2006;34(3): V. KAYNAKLAR 1- Stoltz J.F., Singh M., Riha P. Hemorheology in practice. IOS Pres, 1999, Amsterdam. 2- LORCA Laser assisted optical rotational cell analyser Version 2.1: User Manual. Academic Medical Center Pres, 2004, Amsterdam. 3- Chasis J.A., Mohandas N. Erythrocyte membrane deformability and stability: two distinct membrane properties that independently regulated by skeletal protein association. J Cell Biol :(2); Hardeman MR, Dobbe JG, Ince C. The Laser-assisted Optical Rotational Cell Analyzer (LORCA) as red blood cell aggregometer. Clin Hemorheol Microcirc. 2001;25(1):

19 Memduh BÜLBÜL, PhD Araş.Gör.Duygu HARMANCI YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ (HPLC) I. GENEL BİLGİ Son yirmi yıl içinde kromatografide kaydedilen gelişmeler, küçük miktarlardaki analitlerin hızlı, tekrarlanabilir ve doğru analiz edilebilmesi amacıyla kromatografik tekniklere klinik laboratuarlarda kullanım alanı açmıştır. Kromatografi, bir karışımda bulunan iki veya daha fazla sayıdaki bileşeni, bu bileşenlerin birbiri ile karışmayan iki faz arasındaki dağılım özelliklerindeki farklılıktan yararlanarak ayıran bir grup ayırma işlemini temsil eden kollektif bir terimdir. Fazlardan biri olan hareketli faz (mobil), çözücüyü içerir ve çözünmüş madde karışımını diğer faz olan sabit faz (stasyoner) arasında taşır. Kromatografik yöntemler, hareketli fazın sıvılardan gazlara, sabit fazın ise selüloz kağıt tabakalardan saç teli kadar ince kapiller cam tüplere dek değiştiği çok sayıda tekniği içerir. Bilimsel literatür incelendiğinde, hem yayınlanan kromatografik yöntemlerin sayısının hem de bunların uygulamalarının üssel olarak arttığı görülmektedir. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi ( HPLC), en yaygın olarak kullanılan analitik tekniklerden bir tanesidir. HPLC, bir karışımdaki bileşenlerin ayrılmasında sıvı hareketli fazı kullanır. Bu bileşenler, ilk olarak çözgende çözünürleştirilir ve daha sonra yüksek basınç altında kromatografi kolonundan geçmeye zorlanırlar. Modern sıvı kromatografisinin temel kriterinin basınç olduğu düşünülmekteydi ve bu nedenle yüksek basınçlı sıvı kromatografi olarak adlandırılmaktaydı. Yüksek performans sadece basıncın değil bir çok faktörün birleşmesiyle oluşturulduğundan günümüzde yüksek performanslı sıvı kromatografi adlandırılması kullanılmaktadır. HPLC nin diğer klasik tekniklere göre kıyaslaması yapıldığında; küçük boyutlu paslanmaz çelik kolonların kullanılması, partikül boyutları çok küçük matrikslerin kullanılması, yüksek iç basınç ve kontrollü akış hızı sağlanabilmesi, örnek gereksinimlerinin az olması, sürekli akış detektörleri ile küçük miktarların analizine imkan tanıması, otomasyona uygun olması, hızlı analiz imkanı ve yüksek ayırma gücüne sahip olmaları nedeniyle çok yönlü uygulamalara daha açık olduğu görülmektedir. Bu nedenlerden ötürü HPLC, popüler ve güçlü bir teknik olarak gelişimini sürdürmektedir. HPLC cihazının bileşenleri, hareketli faz rezervuarı, pompa, enjektör, kolon, detektör ve kaydedici sistemlerinden oluşur. Sistemin kalbi ayırmanın gerçekleştirildiği kolondur. Sabit faz mikrometre boyutlu poröz partiküllerden oluşur, bu nedenle hareketli fazın kolondan geçişi için yüksek basınç pompalarına ihtiyaç vardır. Kromatografik süreç, kolona örneğin 18

20 enjeksiyonu ile başlar. Bileşenlerin ayrılması analit ve hareketli fazın kolona pompalanmasıyla devam eder.ayrılarak elüe olan her bir bileşenin pikleri kaydedilir. Elüe olan bileşenlerin deteksiyonu çok önemlidir. Her bir bileşen için alınan detektör cevabı bir kaydedici veya bilgisayar ekranında kromatogram olarak görüntülenir. Kromatografik verilerin toplanması, saklanması ve analizi; bilgisayarlar, integratörler ve diğer veri işlemcileri kullanılarak yapılır. detektör pompa enjektör kolon mobil faz bilgi işlemci Şekil 1: HPLC cihazının bileşenleri II. ARAÇ VE GEREÇLER HPLC İLE MDA ANALİZİ Lipid peroksidasyonu, serbest radikaller tarafından doku hasarına yol açan moleküler süreçlerden biridir ve diğer oksidatif süreçlerle birlikte pek çok patolojik olaylardan sorumlu tutulmaktadır 19

21 Lipid peroksidasyonunun değerlendirilmesi, kimyasal ürünler olarak, konjuge dienler, etan, pentan, hidroperoksid ve malondialdehid gibi ürünlerin ölçülmesi ile, yöntem olarak ise spektroflorometri, spektrofotometri, gaz kromatografisi ve yüksek verimli sıvı kromatografisi (HPLC) ile gerçekleştirilebilir. Bu çeşitlilik içinde en çok kullanılan son ürün, tiyobarbiturik asid (TBA) reaksiyonu ile renkli kompleksler veren MDA dır. MDA nın TBA ile verdiği reaksiyon, görünür bölgede renk oluşturan, 2 mol TBA nın 1 mol MDA ile oluşturduğu bir kompleksle sonuçlanır. Oluşan renkli kompleks, 532 nm de görünür ışık absorbsiyonu veya ex 532/em 553 nm de spektroflorometrik olarak kantite edilebilmektedir. Kimyasal maddeler ve su Tiyobarbitürik asid (TBA), 1,1,3,3-teraetoksi propan (TEP), butillenmiş hidroksi toluen (BHT), K2HPO4,KH2PO4, NaOH ve sodyum dodesilsülfat (SDS) diğer maddeler ve solventler HPLC çalışmalarına uygun yüksek saflık derecesinde Sigma ve Fluka ürünlerinden oluşmaktadır. Tüm reaktif, çözelti ve mobil faz hazırlanmasında 18.2 Mohm HPLC kalite saf su (USF Elga, Maxima) kullanıldı. HPLC cihazının konfigürasyonu Kullanılan cihaz Shimadzu- VP serisi HPLC sistemidir. Cihaz, LC-10ADVP (pompa), SCL 10AVP (sistem kontrol ünitesi), RF-10AXL (Floresan detektör), SPD-10AVP (UV-VIS dedektör), SIL-10ADVP (oto enjektör), CTO-10ASVP (kolon fırını), bileşenlerinden oluşmaktadır. HPLC koşulları(kolon özellikleri ve cihaz ayarları) Kolon;150-4,6 mm, C (Macherey-Nagel) Mobil faz; 10 mm, %30 metanol içeren fosfat tampon (ph 7) kullanıldı. Mobil fazın akış hızı;0,8 ml/ dakika, Enjeksiyon hacmi 5 L Kolon fırnı sıcaklığı;30 C Foresan detektör dalga boyu:eksitasyon 515nm/Emisyon 553 nm 20

22 III. UYGULAMA BASAMAKLARI Örneklerin hazırlanması Doku veya sıvı örnek Saf su BHT SDS TBA 95 C de 60 dakika Ekstraksiyon Buz üzerinde soğutma Saf su + Butanol + Piridin Vorteks Üst faz Santrifügasyon Organik faz HPLC cihazına enjeksiyon Şekil 2: UV ve floresan detektörle elde edilen MDA kromatogramları 21

23 IV. YÖNTEMİN UYGULAMA ALANLARI Nörotransmitterler Amino asidler Nukleik asit Katekolaminler ve metabolitleri Adrenalin Noradrenalin Dopamin HVMA GABA Arginin Glutamat Aspartat Tirozin Fenilalanin Adenozin İnozin Hipoksantin Ksantin 6-Tiyoguanozin Purin 5-HT, 5-HIAA Taurin Pirimidin Tiramin Ornitin Floropirimidin Asetilkolin Metabolik ürünler Oksidatif stres Antioksidanlar ve Kreatin Ürik asid Askorbat Flavanoidler 4-hidroksinonenal Malondialdehid Vitamin E İmidazoller Kumarinler İlaçlar ve diyetsel bileşenler İzoprenalin Kafein KAYNAKLAR 1. Uchida K. 4-Hydroxy-2-nonenal: a product and mediator of oxidative stress. Prog Lipid Res 2003; 42: Siems W, Quast S, Carluccio F, Wiswedel I, Hirsch D, Augustin W, Hampi H, Riehle M, Sommerburg O. Oxidative stress in chronic renal failure as a cardiovascular risk factor. Clin Nephrol 2002; 58 Suppl 1: S Slatter DA, Bolton CH, Bailey AJ. The importance of lipid-derived malondialdehyde in diabetes mellitus. Diabetologia 2000; 43: Everett SM, Singh R, Leuratti C, White KLM, Neville P, Greenwood D, Marnett LJ, Schorah CJ, Forman D, Shuker D, Axon ATR. Levels of malondialdehyde-deoxyguanosine in gastric mucosa: Relationship with lipid peroxidation, ascorbic acid, and heliobacter pylori. Cancar Epidemiol Biomarkers Prev 2001; 10: Ercal N, Aykin-Burns N, Gurer-Orhan H, McDonald JM. Oxidative stress in phenylketonuria animal model. Free Radic Biol Med 2002; 32:

24 Yard.Doç Dr.Zahide ÇAVDAR Oya Sayın, PhD SDS POLİAKRİLAMİD JEL ELEKTROFOREZİ (SDS-PAGE) I. GENEL BİLGİ: Tüm proteinler kendilerine özgün ve genetik kodlama ile belirlenmiş bir amino asid dizilimine sahiptirler. Amino asid dizilimleri primer yapıyı oluştururken çözünür proteinlerin su molekülleri ile etkileşimleri sonucunda oluşan hidrojen bağları ve amino asidlerin hidrofilik bölümlerinin alfa-heliks düzenlenimi sekonder yapılarını oluşturmaktadır. Hidrojen bağları, hidrofobik amino asidler, Van der Waal s kuvvetleri ve disülfid bağları ile de proteinlerin tersiyer yapısı oluşmaktadır. Fonksiyonel proteinleri oluşturmak için polipeptid zincirleri birbirleri ile etkileşime girerek kuarterner yapı meydana gelmektedir. Tüm makromoleküllerin elektrik alanda ayırımı elektroforez olarak adlandırılmaktadır. Yüklü bir molekülün elektrik alanda göçünü ifade eden elektroforetik yöntemlerde molekülün göç hızı; elektrik alan şiddetine, molekülün üzerindeki net yüke, molekülün boyutuna, şekline, ortamın iyonik şiddetine, viskozitesine ve temperatürüne bağlıdır. SDS-PAGE proteinlerin sadece molekül büyüklüklerine bağlı olarak ayrımlanmasını sağlayan bir yöntemdir. Proteinlerin diğer fiziksel özelliklerinden etkilenmez. Bu nedenle proteinlerin öncelikle denature edilmesi; sekonder, tersiyer ve kuarterner yapılarına bağlı özelliklerinden arındırılması gerekmektedir. Denatüre edici ajan olarak kullanılan SDS (Sodyum Dodesil Sülfat) ve DTT veya 2-ME (ditiotreitol- 2-merkaptoetanol, disülfit köprülerini indirgeyici ajanlar) ile inkübe edilen proteinler; çözünürlük kazanmakta (özellikle membran proteinleri gibi hidrofobik proteinler), primer yapıları dışında tüm üç boyutlu yapılarını kaybetmektedirler. SDS in negatif yüklü sülfat iyonları ile sarılan proteinler molekül büyüklükleri ile orantılı olan bir negatif yüke sahip olmaktadırlar. Negatif yüklü moleküllerin tümü bir elektrik alana koyulduğunda pozitif yüke doğru negatif yük büyüklüklerine/molekül büyüklüklerine bağlı olarak göç edeceklerdir. Farklı büyüklüklükteki proteinlerin farklı hızlarda göç etmesini sağlayacak ortam ise akrilamid monomerlerinin polimerizasyonu ile oluşan poliakrilamid jelidir. Poliakrilamid jeli küçük kanallardan oluşan bir moleküler elek olarak görev görmektedir. Küçük molekül ağırlığına sahip olan moleküller uygulanan elektrik alanda poliakrilamidin oluşturduğu moleküler elek içinde daha hızlı hareket edebilirken, büyük moleküllerin hareketi daha yavaş olacaktır. Ancak molekül büyüklükleri birbirine yakın olan proteinlerin elektroforetik alanda göç hızları birbirine yakın olabilir bu durumda da bu proteinler tek bir band içinde bulunabilirler. Uygulanan elektrik akımının kesilmesi ile proteinlerin elektrik alanda göçü sonlandırılmaktadır. Kullanılan çeşitli boyalar (Coomasie Brillant Blue, Gümüş nitrat vb.) ile görüntülenmesi sağlanan proteinlerin molekül ağırlıklarına göre ayrımlanmaları ise kullanılan molekül ağırlığı standartları 23

25 ile belirlenmektedir. Sonuç olarak SDS-PAGE, moleküllerin sadece molekül ağırlıklarına bağımlı olarak ayrımlanmasını sağlayan bir yöntemdir. II. ARAÇ VE GEREÇLER Atto marka elektroforez sistemi (Sistem, AE-6220 Dual Slab Chamber elektroforez tankı, 2 adet Slab Gel Cast jel kalıbı, ikişer adet 1 mm lik cam, tarak ve conta, AE-8450 PowerStation 1000VC güç kaynağından oluşmaktadır). III. UYGULAMA BASAMAKLARI a. Eritrosit Membranı Elde Edilmesi b. Lowry Yöntemi İle Protein Ölçümü c. SDS-PAGE Jellerinin Hazırlanması Saf su Seçilen konsantrasyondaki ayırıcı jel için momomer karışımı, aşağıdaki tablo izlenerek hazırlanır. Ayırıcı (separating) Jel Hazırlanması: M Tris, ph 8.8 %5 %7 %10 %12 % ,7 ml ml 3.65 ml 3 M Tris-HCl, ph 8.8 1,25 ml 2,5 ml 2,5 ml 1.25 ml 1.25 ml %20 (w/v) SDS 0.05 ml 0,1 ml 0,1 ml 0.05 ml 0.05 ml Akrilamid/Bisakrilamid 1.15 ml 4,6 ml 6,6 ml 4.0 ml 5.0 ml (%29.2/%0.8 w/v) %10 (w/v) amonyum 0.05 ml 0,2 ml 0,2 ml 0.05 ml 0.05 ml persülfat TEMED ml 0.02 ml 0,02 ml ml ml Total monomer karışımı ml 20,12ml 20,12 ml ml ml Jel yüzeyi isopropanol ile kaplanır dakika polimerize olması için beklenir. Jel yüzeyindeki isopropanol dökülür. Paketleyici jel için monomer karışımı aşağıdaki tablo izlenerek hazırlanır. Paketleyici (stacking) Jel Hazırlanması: %4.0, M Tris, ph 6.8 Saf su 7.35 ml 1.5 M Tris-HCl, ph ml 20% (w/v) SDS 0.05 ml Akrilamid/Bis-akrilamid(%29.2/%0.8 w/v) 1.34 ml %10 (w/v) amonyum persülfat 0.1 ml TEMED 0.02 ml Toplam monomer karışımı ml Jel tarakları dikkatli bir biçimde polimerize olmamış karışım içine yerleştirilir. 24

26 Polimerizasyonun tamamlanması için dakika beklenir. d.örnek Hazırlanması Protein örnekleri L de yaklaşık g olacak biçimde, en az 1:4 oranında örnek tamponu ile karıştırılır. 95 C de 2-4 dakika (veya 100 C de 1 dakika ) tutulur. e. Elektroforetik Yürütme Örnek yüklendikten hemen sonra sistem kapatılır ve elektrodlar bağlanır. Örnekler ayırıcı jele girinceye kadar düşük akımda 100 V akım uygulanır. Örnek ayırıcı jele geçtikten sonra ise voltaj V çıkarılır. İlk denemelerde voltaj değişimleri izlenir ve not alınır. Brom fenol blue boyası jelin alt ucuna varınca akım kesilir ve jel tanktan uzaklaştırılır. f. Jellerin Coomassie Brilliant Blue (CBB) İle Boyanması Jel kaseti tanktan çıkarılır. Jel bir spatula yardımı ile kesetten çıkarılır. Çıkarılan jel önceden, içine yaklaşık 75 ml CBB boyası koyulmuş kapaklı bir kaba alınır. 4-5 saat (veya çalışmanın akışına göre gece boyunca da olabilir) boyada tutulur. Sürenin sonunda destainig çözeltisi içine alınır. Destaining çözeltisi zaman zaman değiştirilerek, işlem zemin tamamen şeffaflaşıncaya kadar devam ettirilir. g. Moleküler ağırlığın hesaplanması Molekül ağırlıkları bilinen standart proteinlerin Rf değerleri aşağıdaki şekilde hesaplanır: Rf=Protein göç uzaklığı /Ayırım jelinin uzaklığı Rf değerleri ve standart proteinlerin moleküler ağırlıkları log10 değerleri kullanılarak bir kalibrasyon eğrisi çizilir. Moleküler ağırlığının hesaplanılması istenen proteinin Rf değeri bu kalibrasyon eğrisine yerleştirilerek bulunur. 25

27 IV. YÖNTEMİN UYGULAMA ALANLARI SDS-PAGE yöntemi, proteinlerin saflaştırılmasının son aşaması olan saflık kontrolünde, molekül ağırlığının saptanmasında ve bir enzimin izomerlerinin saptanmasında kullanılmaktadır. V. KAYNAKLAR 1. Molecular Cloning, A Laboratory Manual. J. Sambrook, E.F. Fritsch and T. Maniatis, Cold Spring Harbor Laboratory Press New York, Principles and Techniques of Practical Biochemistry. K. Wilson and J. Walker, Cambridge University Press Cambridge, Current Protocols in Cell Biology. J.S. Bonifacino, M. Dasso, J. Lippincott-Schwartz, J.B. Harford, K.M. Yamada, John Wiley & Sons, Inc,

28 WESTERN BLOT ANALİZİ I. GENEL BİLGİ: SDS-PAGE heterojen bir protein karışımını ayrımlaştırmağı sağlamakla birlikte, bu karışımdaki proteinlerinden hedeflenen bir tanesini de çalışmak mümkündür. Bu amaçla proteinler istenilen amaca ve yönteme uygun şekilde jelde elektroforez edildikten sonra membrana transfer edilir. Bu yönteme Western blot analizi adı verilir. Membranlara transferde en çok kullanılan yöntem ise elektroblotlama dır. Elektroblotlama, elektroforetik olarak ayrılmış örneklerin elektrik alan altında mekanik olarak stabil bir membrana aktarılmasını sağlar. Elektroblotma nın diğer transfer yöntemlerine göre yüksek çözünürlük vermesi ve mikrogram seviyelerinde çalışmağa olanak vermesi gibi avantajları bulunmaktadır. Bu nedenle günümüzde en sık kullanılan transfer yöntemidir. Elektroblotlama, Wet (Islak) ve Semi-Dry (Yarı kuru) olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Transferde nitrosellüloz veya polivinilidendiflorid (PVDF) membranları kullanılır. Yüksek bağlanma özelliği nedeni ile günümüzde PVDF daha çok tercih edilmektedir. Proteinlerin membrana transferi ortamın iyonik şiddetinden, SDS miktarından, metanol konsantrasyonundan ve membranın fiziksel parametrelerinden etkilenir. Proteinler membrana aktarıldıktan sonra membran üzerinde protein içermeyen bölgeler oluşur. Bu bölgeler spesifik olmayan bir protein (Bovin serum albumin, süt tozu) ile kaplanır. Membranda bulunan özel bir proteini belirlemek amacı ile genellikle prob antikorlar kullanılır. Membranda bulunan antijeni belirlemek için önce birincil antikor belirli bir dilüsyonda, membran ile inkübe edilir. Birincil antikorlar kendilerine özgü antijene bağlanır. Daha sonra bağlanmış antikorları belirlemek için membran reseptör bir grup (Ör: Horseradish peroksidaz, alkalin fosfotaz) içeren bir anti-immunoglobulin ile inkübe edilir. Bu anti-immunoglobulin enzim, ikincil antikor olarak adlandırılır. Son olarak uygun substrat eklenir ve ikincil antikorun ışıması sağlanarak röntgen filminde hedef proteinin tanımlanması sağlanır. Spesifik bağlanmanın gözlenmesinde kullanılan bu yönteme Enhanced Chemiluminescence (ECL) adı verilir. II. ARAÇ VE GEREÇLER Atto marka elektroforez sistemi (Sistem, AE-6220 Dual Slab Chamber elektroforez tankı, 2 adet Slab Gel Cast jel kalıbı, ikişer adet 1 mm lik cam, tarak ve conta, AE-8450 PowerStation 1000VC güç kaynağından oluşmaktadır). Atto marka elektroblotting sistemi (AE-6675 HorizBlot) 27

29 III. UYGULAMA BASAMAKLARI a. Doku veya Hücre Ekstraktı Hazırlanması b. Lowry Yöntemi İle Protein Ölçümü (Bkz. SDS-PAGE uygulama rehberi) c. SDS-PAGE Jellerinin Hazırlanması (Bkz. SDS-PAGE uygulama rehberi) d.örnek Hazırlanması (Bkz. SDS-PAGE uygulama rehberi) e. Elektroforetik Yürütme (Bkz. SDS-PAGE uygulama rehberi) f. Semi-Dry Transfer Transferde kullanılacak membran metanol ile doyurulur. 3MM filtre kağıtları transfer tamponu ile ıslatılır. 2 adet 3MM filtre kağıdı en alta yerleştirilir, üzerine membran konulur. Membran üzerine jel yerleştirildikten sonra diğer iki 3MM filtre kağıtları konulur. Bu aşamalar sırasında arada hava kabarcığı kalmamasına dikkat edilir. Kapaklar kapatıldıktan sonra 15 V ta 50 dk. transfer gerçekleştirilir. g. Bloklama Transfer sonrası proteinleri bağlanmış olan membran 1.5 saat %5 lik süt tozu ve %0.1 lik Tween 20 içeren PBS çözeltisi (bloklama çözeltisi) içinde çalkalamağa bırakılır. Bu süre sonunda membran 3 kez %0.1 lik Tween 20 içeren PBS çözeltisi ile 5 dk. süre ile yıkanır. h. Birincil antikor ile inkübasyon Membran bloklama çözeltisi içinde dilüe edilmiş birincil antikor ile inkübe edilir. İnkübasyon süresi her antikor için ayrı olarak belirlenmiştir. Bu süre sonunda membran 3 kez %0.1 lik Tween 20 içeren PBS çözeltisi ile 5 dk. süre ile yıkanır. i. İkincil antikor ile inkübasyon Membran bloklama çözeltisi içinde dilüe edilmiş horseradish peroksidaz bağlı ikincil antikor ile 1 saat oda sıcaklığında inkübe edilir. Bu süre sonunda membran 3 kez %0.1 lik Tween 20 içeren PBS çözeltisi ile 5 dk. süre ile yıkanır. j. ECL ile görüntüleme IV. YÖNTEMİN UYGULAMA ALANLARI Western blot analizi, bir protein karışımı içerisinde bulunan hedeflenen belirli bir proteinin varlığının saptanmasında kullanılmaktadır. Proteinler, membran (Ör: Reseptör), sitoplazmik (Ör: Sinyal ileti yollarında) ve nükleer (Ör: Transkripsiyon faktörleri) kaynaklı olabilir. Bu nedenle, bu analizde çok farklı kaynaklardan hazırlanan örnekler kullanılabilmektedir. 28

30 V. KAYNAKLAR 1. Molecular Cloning, A Laboratory Manual. J. Sambrook, E.F. Fritsch and T. Maniatis, Cold Spring Harbor Laboratory Press New York, Principles and Techniques of Practical Biochemistry. K. Wilson and J. Walker, Cambridge University Press Cambridge, Current Protocols in Cell Biology. J.S. Bonifacino, M. Dasso, J. Lippincott-Schwartz, J.B. Harford, K.M. Yamada, John Wiley & Sons, Inc,

31 Yard.Doç.Dr Mehtap YÜKSEL EĞRİLMEZ Araş.Gör.Uğur TÜFEKCİ I. GENEL BİLGİ HÜCRE KÜLTÜRÜ ÇALIŞMALARI PRİMER KÜLTÜRLER Primer kültürler eksize edilmiş normal hayvan ya da insan dokusundan eksplant bir kültür ya da enzim ile muamele sonrası elde edilen tek hücre süspansiyonundan kültüre edilir. Böyle kültürler başlangıçta heterojendir, fakat bir süre sonra fibroblastlar egemen duruma geçer. Primer kültürlerin hazırlanması yoğun emek gerektirir ve bu kültürler in vitro yalnızca sınırlı bir süre sürdürülebilir. Sınırlı yaşama süreleri sırasında primer hücreler hücrenin in vivo sahip olduğu çoğu farklılaşmış özelliklerini genellikle taşır. SÜREKLİ KÜLTÜRLER Sürekli kültürler kültürde sınırlı sayıda (yaklaşık 30) hücre bölünmesine uğrayan ya da süresiz yaşayan ve seri olarak pasajlanmış tek hücre tipinden oluşur. Sonlu yaşam süresi olan hücre hatları genellikle diploiddir ve bir miktar farklılaşmayı sürdürür. Böyle hücre hatları yaklaşık 30 bölünme döngüsünden sonra yaşlanır. Sürekli hücre hatları tümör hücrelerine transforme oldukları için sonsuz olarak sürdürülebilir. Tümör hücre hatları sık olarak gerçek klinik tümör materyallerinden türetilir. Fakat transformasyon viral onkogenler ya da kimyasal ajanlar kullanılarak da indüklenebilir. Transforme hücre hatlarının avantajı sınırsız sürdürülebilmeleridir. Fakat bu hücrelerin orijinal in vivo özelliklerinin çok azını taşımaları dezavantajdır. HÜCRE HATLARININ KAYNAKLARI Çok sayıda hücre hattı birbirine benzer görünür. Hücre hatlarının kaynağı çok farklıdır ve morfoloji ya da kültür özellikleri temelinde ayırtedilemeyen çok farklı biyolojik özellikleri vardır. Bir hücre hattının rastlantısal olarak virüs ya da mikoplazmayla enfeksiyonu ya da kontaminasyonu hücrelerin fonksiyonel özelliklerini değiştirebilir, fakat böyle bir kontaminasyon görünümle ayırtedilemez. Hücre hatlarının özellikleri kültür süresince de değişir. Bütün bunlara ek olarak çok yoğun bir hücre kültürü laboratuarında farklı hücre hatları arasında cross kontaminasyon ya da yanlış etiketleme de söz konusu olabilir. Bir hücre hattı ile çalışırken böyle bir istenemeyen hatanın yapılmasının sonuçları sınırsızdır. Kısa süreli çalışanların fazla olduğu, sürekli çalışan personeli sınırlı sayıda olan küçük bir hücre kültürü laboratuarı için hücre hatlarını yıllar boyunca değişmeden sürdürmek güç olacaktır. Bu nedenle yeni hücre hatlarının ECACC gibi büyük ve özelleşmiş kuruluşlardan sağlanması tavsiye edilir. KÜLTÜR MORFOLOJİSİ Morfolojik olarak hücre kültürleri tek tek hücreler ya da küçük yüzen kümeler biçiminde süspansiyon içinde olabilir ya da hücre kültür kabına yapışık olarak tek tabaka biçiminde gelişir. Bir hücre hattının kültürde 30

32 hangi biçimde gelişeceği köken aldığı dokuyu yansıtır. Kandan (lösemi, lenfoma) köken alan hücre hatları süspansiyonda gelişme eğilimindedir, oysa akciğer, böbrek gibi solid dokulardan köken alan hücre hatları tek tabaka biçiminde gelişme eğilimindedir. Hücre kültür kabına yapışarak üreyen hücre hatları endotelyal (HUVEC gibi), epitelyal (HeLa gibi), nöronal (SH- SY5Y gibi) ya da fibroblast (3T3 gibi) olabilir ve morfolojileri köken aldıkları doku alanını yansıtır. KÜLTÜR ORTAMI Kültürde hücreler steril çevre koşulları ve gelişim için besin desteğine gerek gösterir. Bunlara ek olarak çevre ph sı ve sıcaklığı da stabil olmalıdır. Son 30 yılda çeşitli tanımlanımış bazal kültür ortamları geliştirilmiştir ve ticari olarak bulunmaktadır. Başlangıçta tanımlanan dengeli tuz solüsyonları memeli kalp dokusunun kontraktilitesini sürdürmesi için kullanılmıştır ve Tyrode solüsyonu primer memeli hücreleriyle yapılan çalışmalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu solüsyonlar o zamandan beri modifiye edilmiş ve amino asidler, vitaminler, yağ asidleri ve lipidlerle zenginleştirilmiştir. Sonuç olarak, bugün çok çeşitli hücre tiplerinin gelişimini destekleyen kültür ortamları ticari olarak bulunmaktadır. Kesin ortam formülasyonları sık olarak her bileşenin konsantrasyonunun optimizasyonuyla elde edilmiştir. KÜLTÜR ORTAMLARININ TEMEL BİLEŞENLERİ Her bileşenin özgül bir işlevi bulunmaktadır. - İnorganik tuzlar - Karbonhidratlar - Amino asidler - Vitaminler - Yağ asidleri ve lipidler - Proteinler ve peptidler - Serum TAMPONLAMA SİSTEMLERİ Hücrelerin çoğu arasında ph değerlerine gerek duyar ve ph nın sıkı kontrolü optimum kültür koşulları için gereklidir. Fibroblastlar daha yüksek ph değerlerini ( ) tercih eder, oysa sürekli transforme hücre hatları daha asidik koşullara ( ) gerek gösterir. ph nın regülasyonu özellikle yeni bir kültür kurulduğunda hücre ekiminin hemen ardından önemlidir ve iki tamponlama sistemiyle bu regülasyon sağlanabilir. 1. CO2/HCO3 - doğal tamponlama sistemini kullanan kültürlerin, %5-10 karbondioksid sağlanan karbondioksid sağlanan karbondioksid enkübatöründe sürdürülmesi gerekir. Bu tamponlama sistemi ucuzdur ve toksik değildir. 2. HEPES olarak adlandırılan bir zwitterion kullanılarak sağlanan kimyasal tamponlama arasında sıkı bir ph kontrolü sağlar. Fakat görece pahalıdır ve yüksek konsantrasyonlarda bazı tip hücreler için toksik olabilir. 31

33 HEPES ile tamponlanmış kültürler kontrollü gaz atmosferine gerek göstermez. Ticari kültür ortamlarının çoğu ph indikatörü olarak fenol red içerir. Böylece kültür ortamının ph sı renk değişimi gözlenerek izlenebilir. Renk sarıya (asid) ya da mora (alkali) dönmüşse kültür ortamı değiştirilmeli ya da tazelenmelidir. II. ARAÇ VE GEREÇLER LABORATUVAR TASARIMI Çoğu hücre kültürü çalışması özel olarak tasarlanmış ve bu çalışmalara ayrılmış hücre kültürü laboratuvarlarında yürütülmektedir. LAMİNER FLOW KABİNET Laminer flow kabinet hücre kültürü laboratuvarının belki de en öenmli donanımıdır. Çünkü uygun olarak kullanıldığında bu aygıt çalışılan ürün için temiz bir çalışma ortamı sağlar ve çalışanı zararlı aerosollerden korur. Bu kabinetlerde korunmayı High Efficiency Particulate Air (HEPA) filtreleri sağlamaktadır. Korunmanın derecesi kullanılan kabinetin sınıfına göre değişir. Çoğu hücre kültürü çalışması için sınıf II kabinetler yeterlidir. Kabinetin temizliği en az dört saat kabinetin içinde Tryptose Soya Broth agar plakları tutularak değerlendirilebilir. Bu süre içerisinde plaklarda bakteri ya da mantar üremesinin olmaması gerekir. SANTRİFÜJ Hücre kültürü laboratuvarlarında santrifüjler kültürlerin pasajlanması ve dondurma için hazırlanması işlemlerinde rutin olarak kullanılmaktadır. Santrifüj işlemi öncesinde tüplerin aşırı dolu olmamasına ve dengeli olmasına ve yerleştirilmesine dikkat edilmelidir. 32

34 ENKÜBATÖR Hücre kültürlerinin gelişmesi için sıkı bir biçimde kontrol edilen ortam koşullarına gerek vardır. Sıcaklık, nem derecesi ve karbondioksid düzeyi gibi uygun gelişme koşullarının kontrol edilebilir ve sabit bir biçimde sürdürülebilmesi için enkübatörler kullanılır. Enkübatörler, memeli hücre kültürleri için aksi belirtilmedikçe 37 C sıcaklığa ve %5 karbondioksid düzeyine ayarlanır. ÇALIŞMA ORTAMININ ÖZELLİKLERİ Temiz bir çalışma ortamı sağlayabilmek için laboratuvarda bankolar, duvarlar ve taban düz, kolay temizlenebilir ve asitler, alkaliler ve dezenfektanlar gibi çeşitli kimyasal maddelere karşı dirençli nitelikte olmalıdır. Ayrıca taban ve duvarlar temizliğin kolay olmasını ve toz birikmemesini sağlayan kaplama malzemeleriyle kaplanmış olmalıdır. Pencereler açılmamalıdır. Çalışma ortamı rahat çalışmaya uygun olmalıdır. PLASTİK KÜLTÜR VE SARF MALZEMELERİ Kültür kapları, tüpler ve pipetler steril, tek kullanımlık paketlenmiş biçimde ticari olarak bulunmaktadır ve bunların kullanımı tekrar kullanılan cam malzemelere göre daha cost effective dir, daha yüksek düzeyde kalite sunar ve temizlik ve sterilizasyon işlemlerini gerektirmez. Plastik hücre kültürü flaskları hücrelerin tutunmasını kolaylaştıran hidrofilik bir yüzey sağlamaktadır. LABORATUVAR ALANLARININ BAKIMI VE TEMİZLİĞİ Temiz ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için düzen ve temizlik önemlidir. Bütün döküntüler (spills) hemen temizlenmelidir. Rutin temizlik de aksatılmamalıdır. Kabinetin bütün iç ve dış yüzeyi, enkübatör, hücre kültür odasının tabanı ve donanımın santrifüj gibi diğer elemanları periyodik olarak temizlenmelidir. Bütün donanımın bakımı eğitimli firma elemanlarına periyodik olarak yaptırılmalıdır. Örneğin; kabinetin hava akımı ve HEPA filtreleri periyodik olarak kontrol ettirilmelidir. Enkübatörün sıcaklığı düzenli olarak kalibre edilmiş bir termometreyle kontrol edilmeli ve gerekirse ayarlanmalıdır. Enkübatör karbondioksid ve oksijen düzeyleri de düzenli olarak ölçtürülmelidir. DEZENFEKSİYON Kültür atıklarının, çalışma alanlarının ve donanımın dezenfeksiyonu/ dekontaminasyonu güvenlik riskini en aza indirmek için gereklidir. Başlıca dezenfektan maddeler şu gruplara ayrılabilir:,hipokloritler (Chloros, Presept gibi): - Genel amaçlı dezenfektan olarak iyidir. - Virüslere karşı aktiftir. - Metallere karşı koroziftir. Bu nedenle santrifüj, enkübatör, kabinet gibi metal yüzeylerde kullanılmamalıdır. 33

35 - Organik maddelerle kolayca inaktive olduğu için günlük kullanılmalıdır. - Genel yüzey temizliği için 1000 ppm, pipetlerin yıkanması için 2500 ppm ve hücre kültürü artıklarının ve döküntülerin temizliği için ppm kullanılmalıdır. - Kabinet ya da odada formaldehid buharı kullanılacaksa önce hipokloritler ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Çünkü bu iki kimyasal birlikte karsinojenik ürünler oluşturmak üzere etkileşirler. Fenolikler (Sudol, Hycolin gibi): - Virüslere karşı aktif değildir. - Organik maddelerin varlığında da aktif kalır. Alkol (Etanol, isopropranolol gibi): - Efektif konsantrasyonlar etanol için %70, isopropranolol için %60-70 dir. - Bakterilere karşı etkilidir. Etanol çoğu virüse karşı etkilidir, fakat zarflı olmayan virüslere karşı etkisizdir. - İsopropranolol virüslere karşı etkili değildir. Aldehidler (glutaraldehid, formaldehid gibi): - Aldehidler irritandır ve duyarlılık sorunu nedeniyle kullanımı sınırlı tutulmalıdır. - Glutaraldehid hipoklorit solüsyonların kullanılamadığı metal aksam için kullanılabilir. ATIKLARIN UZAKLAŞTIRILMASI Laboratuvar çalışanları, bütün biyolojik atıkların güvenli bir biçimde uzaklaştırılmasından sorumludur. En önemli noktalardan biri atıkların düzenli olarak dekontamine edilmesi ve uzaklaştırılmasıdır. En iyi yaklaşım az miktarda ve sık olarak bu işi yapmaktır. Farklı atık türlerine farklı işlemlerin uygulanması gerekir. Örneğin; Hücre kültürü atığı (kültür ortamı) boşaltılamadan önce bir gece hipoklorit solüsyonunda (10000 ppm) bekletilmeli ve ertesi gün bol suyla birlikte dökülmelidir. Kontamine pipetler otoklavlanmadan ve yakılmadan önce bütün gece hipoklorit solüsyonunda (2500 ppm) tutulmalıdır. Flasklar, santrifüj tüpleri, dokular, kontamine eldiven gibi materyaller yanmaz torbalara konulmalıdır (yakılmadan önce otoklavlanmalıdır). III. UYGULAMA BASAMAKLARI 1. Hücrelerin enkübatörden laminar flow kabinete taşınması 2. Hücre kazıyıcısı ile hücrelerin hücre kabından ayrılmasının sağlanması 34

36 3. Hücrelerin santrifüj tübüne aktarılması 4. Santrifüj basamağı (800 rpm de 5 dakika) 5. Santrifüj sonrası hücre ortamının alınması 6. Hücre peletinin 2 ml ortamda resüspande edilmesi 7. Hücre süspansiyonundan alınan (100 l) örneğin hücre sayımı için ependorf tübe aktarılması 8. 5 l % 0.4 lük Trypan Blue solüsyonu eklenmesi 9. Thoma lamının ve faz-kontrast mikroskobun sayım için hazırlanması 10. Thoma lamına örneklerin yerleştirilmesi 11. Sayımın yapılması KOMPLET KÜLTÜR ORTAMI HAZIRLANMASI Komplet ortam kullanım anında ve yalnızca gerekli hacimlerde hazırlanmalıdır. Materyaller: Bazal besleyici ortam (RPMI 1640, DMEM, Ham s, F-12 gibi) Serum (Fetal kalf serum, fetal bovin serum, at serumu gibi) Penisilin G ve streptomisin sülfat Glutamin 35

37 1. Bazal besleyici ortama final konsantrasyon %10 olacak şekilde serum eklenir IU/ml final konsantrasyonda olacak biçimde penisilin G ve 50 g/ml final konsantrasyonda olacak biçimde streptomisin eklenir mm final konsantrasyonda glutamin eklenir. TEK TABAKA HÜCRE KÜLTÜRÜNDEN HÜCRELERİN TRİPSİNİZASYONU VE ALT KÜLTÜRÜNÜN HAZIRLANMASI Materyaller: Kalsiyum ve magnezyum içermeyen HBSS, 37 C Tripsin/EDTA solüsyonu, 37 C Serumlu komplet ortam. %10 (v/v) oranında serum ile desteklenmiş besleyici ortam, 37 C 1. Primer kültürden kültür ortamı steril bir Pasteur pipetiyle alınır. Aderan hücre tabakasını tripsinin etkisini inhibe edebilen herhangi FBS artığını uzaklaştırmak için az miktarda ve kalsiyum ve magnezyum içermeyen HBSS (37 C) ile yıkanır. 2. Kültüre aderan hücre tabakasını kaplayacak volümde tripsin/edta (37 C) eklenir. 3. Kültür kabı 1-2 dk. enkübatöre konur. Hücrelerin yuvarlaklaştığından ve yüzeyden ayrıldığından emin olmak için kültür inverted mikroskopla kontrol edilir. 4. Komplet ortam (37 C) eklenir. Hücre süspansiyonu Pasteur pipetine çekilir ve yüzeyde kalmış olabilen aderan hücreleri ayırmak için hücre tabakası yıkanır. Hücreler ayrılır ayrılmaz hücreleri hasara uğratabilecek tripsinin aktivitesini inhibe etmek için serum içeren ortam eklenir. 5. Hücreler sayılır ve istenilen yoğunluğu elde etmek için sulandırılarak her bir kültür kabına belli sayıda hücre ekilir. Kültürlerin üzerine pasaj tarihi ve pasaj numarası yazılır. 6. Her yeni kültür kabına taze ortam eklenir ve enkübatöre konur. SÜSPANSİYON KÜLTÜRDEKİ HÜCRELERİN PASAJLANMASI Kültürler sıkışık duruma geldiğinde kültür aşağıdaki gibi pasajlanır: 1. Flask enkübatörden alınır ve hücrelerin ortamda eşit dağılması için flask sallanır. 2. Hücre süspansiyonu aseptik olarak alınır ve 1:2, 1:3 veya 1:4 oranında pasajlama yapılarak yeni bir flaska aktarılır. 3. Her flask önceden ısıtılmış taze ortamla beslenir ve enkübatöre geri koyulur. HÜCRELERİN ÇÖZÜLMESİ Dondurularak saklanmış hücreler çalışma için gerektiğinde hızla çözülmeli ve canlılığı optimize etmek için yüksek yoğunlukta ekilmelidir. Materyaller: %70 (v/v) etanol Komplet ortam/%20 FBS, 37 C 36

38 1. Vial sıvı nitrojen tankından çıkartılır ve hemen 37 C su banyosuna koyulur. Ortam çözünene kadar vial sürekli çalkalanır. 2. Açmadan önce vialin kapağı %70 etanolle silinir. 3. Çözünmüş hücre süspansiyonu önceden 2ml ısıtılmış komplet ortam/%20 serum bulunan steril bir santrifüj tüpüne aktarılır. Oda sıcaklığında g devirde 10 dk santrifüj edilir ve supernatant atılır. 4. Hücre pelleti küçük bir hacim (yaklaşık 1 ml) komplet ortam/%20 FBS ile resüspende edilir ve uygun miktarda ortam bulunan ve etiketlenmiş kültür kaplarına aktarılır. Hücrelerde dondurmaya bağlı bir miktar hücre ölümü olması nedeni ile, orijinal kültürler için kullanılandan daha yüksek bir yoğunlukta ekilir. 5. Kültürler 24 saat sonra kontrol edilir. 6. Ortam, ph indikatörünün rengi (fenol red gibi) değiştiğinde değiştirilir. Hücre hattı tekrar reestablish olana kadar kültürler % 20 FBS içeren ortamda tutulur. HÜCRELERİNİN DONDURULMASI Hücreleri korumak, yaşlanmadan kaçınmak, kontaminasyon riskini azaltmak ve genetik değişikliğin etkilerini en aza indirmek için hücre hatları uzun süreli saklama amacıyla dondurulabilir. Materyaller: Komplet ortam Dondurma ortamı: %20 (v/v) arasında oranda serum ile desteklenmiş komplet kültür ortamı ve %5-10 (v/v) oranında DMSO, 4 C 1. Hücre süspansiyonu steril bir santrifüj tüpüne koyulur ve 2 ml serumlu komplet medium eklenir. Oda sıcaklığında g devirde 5 dk santrifüj edilir. 2. Santrifüj sonrası supernatant uzaklaştırılır ve 1 ml dondurma ortamı (4 C) ekleyerek pellet resüspende edilir. 3. 4ml dondurma ortamı daha eklenir, hücreler iyice karıştırılır ve kuru buz üzerine koyulur. 4. Hücreler sayılır ve hücre süspansiyonuna dondurma ortamı ekleyerek 10 6 ya da 10 7 hücre/ml final hücre konsantrasyonuna getirilir. 5. Hücre süspansiyonundan 1 ml hacimde aliquot lar 2 ml hacimde ve önceden etiketlenmiş cryovial lere koyulur ve kapakları sıkıca kapatılır. 6. Vialler, 1 saat ile bütün gece arası bir süre -70 C dondurucuda tutulur ve daha sonra likid nitrojen tankına aktarılır. TRYPAN BLUE BOYAMASIYLA HÜCRE SAYISININ VE CANLILIĞININ BELİRLENMESİ Materyaller: HBSS içinde hazırlanan % 0.4 (w/v) trypan blue solüsyonu Thoma lamı ve lamel %70 (v/v) etanol 37

39 1. Canlı hücrelerin sayısını belirlemek için ependorf tüpüne 100 L hücre süspansiyonu koyulur ve 5 l %0.4 lük trypan blue solüsyonu eklenir. 2. Örnek, Thoma lamına yerleştirilir. Canlı hücreler ise boyaya geçirgen değil iken, canlı olmayan hücreler boyayı alacaktır. 3. Bütün hücreler ve canlı (boya almamış) hücreler sayılır. Canlı hücre yüzdesi aşağıdaki gibi hesaplanır: Canlı hücre oranı (%) = Boya almamış hücrelerin sayısı/toplam hücre sayısı x Thoma lamı %70 etanol ve sonra deiyonize su ile yıkanarak dekontamine edilir, havada kurutulur ve bir sonraki kullanım için saklanır. IV. YÖNTEMİN UYGULAMA ALANLARI Hücre içi enzim aktiviteleri Hücre içi sinyalleme Hücre ürünleri Genetik değişiklikler Çevresel etkenlerin yaptığı değişiklikler Hücre-Hücre ilişkileri V. KAYNAKLAR 1. Culture of Animal Cells. R. Ian Fresney, Wiley-Liss, Inc, New York, Mammalian Cell Culture Essential Techniques. A. Doyle and J. Bryan Griffiths, Bios Scientific Publisher, Oxford, Basic Cell Culture Protocols. Jeffrey W. Pollard and John M. Walker, Humana Press, New Jersey,

40 Prof. Dr. Halil RESMİ Memduh BÜLBÜL, PhD GAZ KROMATOGRAFİSİ-KÜTLE SPEKTROSKOPİSİ I.GENEL BİLGİ Gaz kromatografisi-kütle spektroskopisi (GC-MS) adından da anlaşılabileceği gibi iki temel tekniği birleştiren bir analiz yöntemidir. Gaz kromatografisi, gaz faza geçebilen bir karışımdaki bileşenleri bir birinden ayırırken, kütle spektroskopisi bu bileşenlerin tanımlanmasını sağlar. GC yaygın olarak kullanılan ayırım yöntemlerinden birisidir. Durgun (sabit/stasyoner) faz içeren kolondan uçucu (gaz) karışımların, hareketli (mobil) taşıyıcı gazlar ile taşınması temelinde ayırım yapar. Karışımı oluşturan bileşenler kolonda yer alan durgun faz ile etkileşimleri temelinde birbirlerinden ayrılırlar. Kromatografide temel kural etkileşimi çok olan bileşenin kolonu geç terk etmesidir. Kolondan çıkan bileşenler, yine kolondan çıkış sıralarına göre detektöre ulaşarak, burada miktarı ile orantılı bir sinyal oluştururlar. Dolayısı ile bileşenin kolondan çıkış zamanı (ya da kolon tarafından tutulması; retansiyon/alıkonma zamanı) ve maddenin oluşturduğu sinyalin büyüklüğü (pik yüksekliği/pik alanı) bileşenin tanımlanması ve kantite edilmesi için iki önemli parametredir. II.ARAÇ VE GEREÇ Gaz Kromatografi Cihazının Bileşenleri Tipik bir gaz kromatografi cihazının temel bileşenleri aşağıdaki şemada gösterilmiştir. Bu bileşenler şöyle sıralanabilir; Taşıyıcı gaz: Taşıyıcı gaz olarak He ve H2 gibi molekül ağırlığı küçük gazlar kullanılır.ancak H2 gazının kullanımının riskli olması nedeniyle çoğunlukla He gazı kullanılır. 39

41 İnjeksiyon Portu Uygun çözgende çözünmüş madde karışımının oto enjektör ya da manuel olarak sisteme gönderildiği bölümdür. Bu bölümün sıcaklığı 300 C a kadar çıkabilir. Sıvı olarak enjekte edilen örnek hızla gaz fazına geçer. Gaz faza geçen örnek taşıyıcı gaz yardımıyla kolona taşınır. Fırın Kolonun yerleştirildiği bölümdür. Tipik kolon sıcaklıkları C arasında değişir. Ayırım boyunca kolona farklı sıcaklık programları uygulanarak analiz edilmek istenen analit diğer bileşenlerden ayrılır. Sıcaklık programı sonunda kolon temizlenmesi amacıyla ayırım sıcaklığının üzerine çıkartılır. Kolon Sistemin değiştirilebilen kısmıdır. Örnek içeren gaz karışımı kolondan geçerek bileşenlerine ayrılır. Boyları m, çapları 0,20-0,32 mm olabilen kapiller borulardır. İçleri doldurulmuş veya iç yüzeyleri (0,33-1 µm kalınlığında) durgun faz ile kaplanmıştır. Kütle Spektrometresinin Bileşenleri İyon Kaynağı Detektöre ulaşan gaz fazdaki moleküller bir iyon kaynağınca üretilen elektronlarla bombardımana tutulurlar. Bu etki ile moleküller yüklü fragmanlarına ayrılır. Filtre Dört molibden elektromanyetik çubuktan oluşan ünite kuadrapol olarak adlandırılır. Kuadrapol filtre scan modunda iyonizasyon sonucu oluşan her bir fragmanı dedektöre gönderirken, sim (selective ion monitoring) modunda ise detektöre ulaşması istenilen molekül ağırlığındaki fragmanları filtre ederek detektöre gönderir. Diğer bileşenleri sistem dışına atar. Detektör Detektör özgül kütlelere sahip iyonların sayımını yapan bir cihazdır. Elde edilen bilgi bir yazılım ile kütle spektrumu na dönüştürülür. Sisteme bağlı olarak HED detektör bulunmaktadır. III. UYGULAMA BASAMAKLARI METİL PARATHİON EKSTRAKSİYON YÖNTEMİ 0,7 ml örnek (kan, serum, plazma, idrar, gastrik sıvı ) alınır Üzerine 7 µl fenitrothion (İS olarak kullanılıyor) (100 ng/ml) eklenir Buna 1 ml toluen eklenir ve karıştırılır Karışım 2 dakika vortekslenir 40

42 14000 rpm de ve +4 ºC de, 5 dakika santrifüj edilir Dondurularak üst faz alınır Azot altında uçurulur 50 µl toluen eklenip vortekslenir Hamilton şırınga ile (1 µl) cihaza enjekte edilir CİHAZ AYARLARI ve ISI PROGRAMI Fırın Ramp ºC/min NextºC Hold Run time 1 80(başlangıç) Clean Enjeksiyon Ünitesi FRONT INLET (SPLIT) Mode: Split (Major kompanentlerin analizinde kullanılır.) BACK INLET (SPLITLESS) Mode: Splitless (Trace kompanentlerin analizinde kullanılır) Taşıyıcı gaz: He Kolon Model No: HP S-433 Max sıcaklık: 325ºC Dolgu maddesi: HP-5MS 5% Phenyl Methyl Siloxane Boy: 30 m Çap: 0,25 mm İç yüzey film kalınlığı: 0,25 µm IV. KULLANIM ALANLARI Çevresel analizler (hidrokarbonlar, pestisidler, herbisidler) Gıda analizleri Endüstriyel kimyasal madde analizleri Sağlıkla ilişkili analizler (anestezikler, antiepileptik ilaçlar, homosistein ve metiyonin gibi amino asidler, organik asidler, izoprostanlar ve DNA bazları gibi oksidatif hasar göstergeleri vb) V.KAYNAKLAR Klinik Kimyada Temel İlkeler, Ed. Carl A. Burtis, Edward R. Ashwood (Çev. Ed. Diler Aslan), 5. baskı, Palme Yayıncılık,

43 Memduh Bülbül, PhD Araş.Gör. Duygu HARMANCI ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROFOTOMETRİSİ (AAS) I.GENEL BİLGİ Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi nde temel ilke, atomların belirli dalga boyundaki elektromanyetik ışımayı absorbe etmesine dayanmaktadır (Delves, 1981: Kaplan 1996). Atomlar iki durumda bulunabilirler: Temel düzey enerjili durum (ground state) Uyarılmış düzey enerjili durum (excited state) Düşük enerjili atomlar dış kaynaktan gelen enerjiyi absorbe ederek yüksek enerjili duruma geçerler. Atomlar temel düzeyde enerji absorblayarak uyarılmış düzeye geçerler. Şekil 1: Sodyum atomunun temel ve uyarılmış düzeyleri Atomik absorbsiyon spektrofotometresinde 30 a yakın element mg/l (ppm) ve /L (ppb) düzeyinde ölçülebilir. Moleküllerin parçalanarak serbest atomların açığa çıkarılmasına atomizasyon denir. Atomizasyon ısı ile yapılır.isı kaynağı alevli (flame) yöntemde alev alevsiz (flameless) yöntemde elektrikli grafit fırındır. Alevli (Flame) Atomizasyon Yöntemi (FAAS) 1-Alev 2-Püskürtme çemberi 3-Nebulizer(sisleştirici) 42

44 Bu sistemde ön karışımlı laminar alev kullanılır. Yanıcı ve oksitleyici gaz bir yerde birleştirilerek aleve gönderilir.farklı gazlar ile farklı sıcaklık değerlerine ulaşılabilir. Tablo 1: FAAS de gaz karışımları ve ulaşılan sıcaklıkları Bir FAAS nin sisteminde örnek aspire edildikten sonra nebulizer tarafından püskürtülür, büyük damlalar atık tarafından atılır, sadece sis haline gelmiş olan kısım yakıt ve oksidan gazlar ile karıştırılıp aleve gönderilir. Aleve ulaşan örnek önce suyunu kaybeder, buharlaşır ve atomlaşır. Şekil 2: FAAS başlığının yapısı 43

45 Alevsiz (Flameless) Atomizasyon Yöntemi Bu yöntem Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometry (GFAAS) ve Electro-Thermal Atomic Absorption Spectrophotometry (ETAAS) olmak üzere iki şekilde adlandırılır. FAAS yöntemi ile örneğin sadece %10 u atomize edilebilmektedir. GFAAS yönteminde ise atomizasyon oranı %90 ın üzerindedir. Bu nedenle alevli yöntemden kat daha duyarlı bir yöntemdir GFAAS tekniğinde ısı kaynağı olarak elektrikli bir fırın, örneğin enjekte edildiği ve atomizasyonun sağlandığı bir grafit tüp, ve grafit tüpün oksidasyonunun önlenmesi için argon gibi bir inert gaz kullanılır. Ayrıca ısınan grafit tüpün soğumasını sağlayan su düzeneği vardır. Şekil 3: GFAAS başlık düzeneği GFAAS nde temel olarak dört basamaklı bir ısı programı uygulanır. Sırasıyla: 1. Kurutma basamağı (drying stage): Bu basamakta C de çözücü buharlaştırılarak uzaklaştırılır. 2. Küllendirme basamağı (ashing stage): Bu basamakta organik maddeler ve tuzlar buharlaştırılarak uzaklaştırılır. Uygulanan sıcaklık sıcaklık C arasında, süre saniye arasında değişebilmektedir. 3. Atomizasyon basamağı (atomization stage): Atomizasyon basamağında sıcaklık elemente göre değişmekte olup 3000 C ye kadar çıkabilir. Süre ortalama 5 saniyedir. 4. Temizlik (Cleaning) basamağı: Atomizasyon basamağından sonra yüksek bir sıcaklıkta temizlik basamağı uygulanır. 44

46 Şekil 4: GFAAS de atomizasyon basamakla Hidrür Jeneratörü Atomizasyon Yöntem Arsenik, civa ve selenyum gibi hidrojen ile hidrür adı verilen gaz halindeki kovalent hidrojen bileşikleri oluştururlar. Oluşan bu gaz aleve gönderilir ve atomize edilir. NaBH4 + 3H2O + HCl H3BO3 + NaCl + 8H + 8H + + A m+ A: Analiz elementi M, n: Katsayılar AHn + H2 Şekil 5: Hidrür jeneratörü 45

47 Atomik Absorpsiyon Fotometresi nin bileşenleri A. Işık kaynağı (oyuk katod lamba) B. Atomizasyon ünitesi (alev, grafit, hidrid sistemi) C. Atomizer optikleri D. Monokromatör E. Dedektör F. Sinyal işleme ünitesi Şekil 6: AAS cihazının yapısı Şekil 7: PERKIN-ELMER Analyst

ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLCAN

ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLCAN yy YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLCAN 2012 F e n F a k ü l t e s i K i m y a B ö l ü m ü GİRİŞ Hidrokarbonlu bileşikler ve türevlerinin kimyası

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ SPEKTROFOTOMETRE

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ SPEKTROFOTOMETRE T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ SPEKTROFOTOMETRE Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

REAL-TIME PCR KURSU. 04-05 Haziran 2012

REAL-TIME PCR KURSU. 04-05 Haziran 2012 REAL-TIME PCR KURSU 04-05 Haziran 2012 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARLARI DÜZENLEYENLER: DOÇ. DR. ALPASLAN ALP DOÇ. DR. AHMET

Detaylı

TIBBİ BİYOLOJİ LABORATUVAR KILAVUZU

TIBBİ BİYOLOJİ LABORATUVAR KILAVUZU SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOLOJİ LABORATUVAR KILAVUZU Yrd. Doç. Dr. Hilal ARIKOĞLU Öğr. Gör. Dr. Dudu ERKOÇ KAYA Uzman Dr. Hale KÖKSOY Araş. Gör. Aycan AŞIK Araş. Gör. Ebru AVCI Biolog

Detaylı

N MTT (3-[4,5-DIMETHYLTHIAZOLE-2- YL]-2,5-DIPHENYLTETRAZOLIUM BROMIDE; THIAZOLYL BLUE)

N MTT (3-[4,5-DIMETHYLTHIAZOLE-2- YL]-2,5-DIPHENYLTETRAZOLIUM BROMIDE; THIAZOLYL BLUE) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI PEDİATRİK HEMATOLOJİ BİLİM DALI K562 HÜCRE DİZİSİNDE FOSFİN BİLEŞİKLERİNİN SİTOTOKSİK ETKİSİNİN MTT (3-[4,5-DIMETHYLTHIAZOLE-2-

Detaylı

BİYOKİMYADA TEMEL HESAPLAMALAR

BİYOKİMYADA TEMEL HESAPLAMALAR BİYOKİMYADA TEMEL HESAPLAMALAR Doç. Dr. Ufuk Çakatay Doç. Dr. Seval Aydın Prof. Dr. Ahmet Belce BİYOKİMYADA TEMEL HESAPLAMALAR 2 BİYOKİMYADA TEMEL HESAPLAMALAR Doç. Dr. Ufuk Çakatay İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

Prof. Dr. Şule Pekyardımcı Ankara Üniversitesi it i Kimya Bölümü

Prof. Dr. Şule Pekyardımcı Ankara Üniversitesi it i Kimya Bölümü Prof. Dr. Şule Pekyardımcı Ankara Üniversitesi it i Kimya Bölümü ü Protein Tayin Yöntemleri Bir çözeltideki toplam protein miktarının belirlenmesi, l i bilimsel l araştırmalarda, gıda analizlerinde, endüstriyel

Detaylı

DİKLOFENAK ETKİN MADDESİNİN FARMASÖTİK PREPARATLARDA ANALİTİK YÖNTEMLERLE MİKTAR TAYİNİ. Ulvihan ÇİLTAŞ. Analitik Kimya Anabilim Dalı

DİKLOFENAK ETKİN MADDESİNİN FARMASÖTİK PREPARATLARDA ANALİTİK YÖNTEMLERLE MİKTAR TAYİNİ. Ulvihan ÇİLTAŞ. Analitik Kimya Anabilim Dalı DİKLOFENAK ETKİN MADDESİNİN FARMASÖTİK PREPARATLARDA ANALİTİK YÖNTEMLERLE MİKTAR TAYİNİ Ulvihan ÇİLTAŞ Analitik Kimya Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç. Dr. Bilal YILMAZ Yüksek Lisans Tezi - 2014 T. C. ATATÜRK

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ENSTRUMENTAL ANALİZ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ -2013- Deneyler 1- ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROFOTOMETRESİ İLE METAL TAYİNİ 2- FT-IR SPEKTROSKOPİSİ İLE YAPI

Detaylı

SPEKTROSKOPİK ANALİZ YÖNTEMLERİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2004

SPEKTROSKOPİK ANALİZ YÖNTEMLERİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2004 SPEKTROSKOPİK ANALİZ YÖNTEMLERİ Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2004 1 Temel ilkeler Spektroskopi, bir örnekteki atom, molekül veya iyonların, bir enerji düzeyinden diğerine geçişleri sırasında

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GAZİANTEP TE ATIK SULARDAN ETKİLENEN TOPRAK VE BİTKİLERDE ESER ELEMENT (Cu, Co, Mn ve Zn) VE Fe KONSANTRASYONLARININ ICP-MS İLE TAYİNİ TUĞRUL DEVECİ

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LÖSEMİ TEDAVİSİNDE KULLANILAN BAZI İLAÇLARIN İYONLAŞMA SABİTLERİNİN SU- ORGANİK ÇÖZÜCÜ İKİLİ KARIŞIMLARINDA, SPEKTROSKOPİK VE YPSK YÖNTEMLER İLE BELİRLENMESİ

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ KĠMYA BÖLÜMÜ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ KĠMYA BÖLÜMÜ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ KĠMYA BÖLÜMÜ ENSTRÜMENTAL ANALĠZ LABORATUVARI ADIYAMAN - 2011 ENSTRÜMENTAL ANALĠZ LABORATUVARI ÇALIġMA VE UYGULAMA ESASLARI A) GENEL HUSUSLAR 1. Öğrenciler

Detaylı

REKOMBİNANT DNA TELNOLOJİSİNİN TEMEL PRENSİPLERİ

REKOMBİNANT DNA TELNOLOJİSİNİN TEMEL PRENSİPLERİ REKOMBİNANT DNA TELNOLOJİSİNİN TEMEL PRENSİPLERİ Klonlama Birçok moleküler genetik tekniğinin kalbi gendir. Gen, genetik manipülasyonlarda kullanılmadan önce izole edilmeli ve iyi karakterize edilmelidir.

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ POLİVİNİL BORAT SENTEZİ ; ELEKTROSPİN YÖNTEMİYLE NANOFİBER HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU Havva Dinç YÜKSEK LİSANS Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Ocak-2013

Detaylı

ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ

ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ 1. ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ Yrd. Doç. Dr. Cemalettin BALTACI Doç. Dr. Ali GÜNDOĞDU 2012 GENEL BİLGİLER Bir gıda numunesinde kimyasal bir analizin sonuçlandırılması maddenin bir fiziksel özelliğinin

Detaylı

Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental Analiz

Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental Analiz ?????? ÜNİVERSİTESİ AÇIK KAYNAK DERS NOTLARI Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental Analiz???? Düzenleme Tarihi December 7, 2010 Basım Yeri Malatya Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental

Detaylı

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması 2. Hafta: Çözelti Hazırlama 3. Hafta : Asit- Baz Titrasyonu 4. Hafta: Kromatografi

Detaylı

SPHAEROPHYSA KOTSCHYANA BİTKİSİNİN BAZI KİMYASAL BİLEŞENLERİNİN ANALİZİ VE ANTİOKSİDAN KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ.

SPHAEROPHYSA KOTSCHYANA BİTKİSİNİN BAZI KİMYASAL BİLEŞENLERİNİN ANALİZİ VE ANTİOKSİDAN KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ. SPHAEROPHYSA KOTSCHYANA BİTKİSİNİN BAZI KİMYASAL BİLEŞENLERİNİN ANALİZİ VE ANTİOKSİDAN KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ Abdussamat GÜZEL Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Prof. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ 2013

Detaylı

PROTEİN SAFLAŞTIRMA 1 Kromatografik Teknikler

PROTEİN SAFLAŞTIRMA 1 Kromatografik Teknikler PROTEİN SAFLAŞTIRMA 1 Kromatografik Teknikler (Uygulama Örnekli) Doç. Dr. Münir TUNCER ÖNSÖZ Başta biyoloji bölümleri olmak üzere, temel tıp bilimleri, biyokimya bölümleri, çevre ve gıda mühendisliği

Detaylı

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 6. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) M. Somma, M. Querci

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 6. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) M. Somma, M. Querci Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri Bölüm 6 Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) M. Somma, M. Querci WORLD HEALTH ORGANIZATION REGIONAL OFFICE FOR EUROPE ORGANISATION MONDIALE DE

Detaylı

ULTRAVİYOLE VE GÖRÜNÜR (VISIBLE) SPEKTROFOTOMETRE

ULTRAVİYOLE VE GÖRÜNÜR (VISIBLE) SPEKTROFOTOMETRE 1 ULTRAVİYOLE VE GÖRÜNÜR (VISIBLE) SPEKTROFOTOMETRE Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, Absorbsiyon Spektroskopisi X-ışını çekirdek elektron uyarımı en yüksek enerji UV valans elektronik uyarım IR

Detaylı

SĠTOGENETĠK VE MOLEKÜLER TEKNĠKLERĠN KLĠNĠKTE UYGULAMA ALANLARI

SĠTOGENETĠK VE MOLEKÜLER TEKNĠKLERĠN KLĠNĠKTE UYGULAMA ALANLARI T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TIBBĠ BĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Hilmi TOZKIR SĠTOGENETĠK VE MOLEKÜLER TEKNĠKLERĠN KLĠNĠKTE UYGULAMA

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KATYONİK ALKİLTRİMETİLAMONYUM BROMÜR SURFAKTANTLAR İLE C.I. REACTİVE ORANGE 16 ETKİLEŞİMİ TANZER TANER YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Halide

Detaylı

Doç. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ 2010 Her hakkı saklıdır

Doç. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ 2010 Her hakkı saklıdır MÜHRÜSÜLEYMAN (Polygonatum orientale) BİTKİSİNİN İN VİTRO ANTİOKSİDAN KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ VE BAZI VİTAMİN İÇERİKLERİ Elif AKTÜRK Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Doç. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ 2010

Detaylı

ELEKTROFOREZ UYGULAMALARI VE KLĐNĐK LABORATUVAR

ELEKTROFOREZ UYGULAMALARI VE KLĐNĐK LABORATUVAR ELEKTROFOREZ UYGULAMALARI VE KLĐNĐK LABORATUVAR Vildan 2010 Elektroforez, yüklü partiküllerin bir elektrik akımının etkisiyle birbirinden ayrılması işlemidir. Elektroforezin çalışma ilkesi; molekül ağırlığı

Detaylı

FARKLI STOK YOĞUNLUKLARININ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) KAS DOKUSU AKTİN&MİYOSİN mrna SEVİYESİ VE BAZI BÜYÜME PARAMETRELERİ ÜZERİNE

FARKLI STOK YOĞUNLUKLARININ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) KAS DOKUSU AKTİN&MİYOSİN mrna SEVİYESİ VE BAZI BÜYÜME PARAMETRELERİ ÜZERİNE FARKLI STOK YOĞUNLUKLARININ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) KAS DOKUSU AKTİN&MİYOSİN mrna SEVİYESİ VE BAZI BÜYÜME PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ İbrahim GECİLİ Yüksek Lisans Tezi Tarımsal Biyoteknoloji

Detaylı

GÜVENLİ VE ETKİN LABORATUVAR UYGULAMALARI 111-546. DNA, RNA, Protein. Doç. Dr. Hilâl Özdağ. Moleküler Lab ında İpuçları

GÜVENLİ VE ETKİN LABORATUVAR UYGULAMALARI 111-546. DNA, RNA, Protein. Doç. Dr. Hilâl Özdağ. Moleküler Lab ında İpuçları GÜVENLİ VE ETKİN LABORATUVAR UYGULAMALARI 111-546 DNA, RNA, Protein Doç. Dr. Hilâl Özdağ Moleküler Lab ında İpuçları Ne yaparsanız yapın niye yaptığınızı, yapılan işin gerisinde yatan teoriyi öğrenin.

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi Laboratuvar Uygulamaları II

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi Laboratuvar Uygulamaları II 2013-2014 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi Laboratuvar Uygulamaları II 2013-2014 OKÜ Sayfa 1 ÖNSÖZ... 3 DERSİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DERS

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BAZI GEÇİŞ METALLERİNİN BİRLİKTE SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİNDE ÇOK BİLEŞENLİ KALİBRASYON TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI Ceren TALYAK BAĞDU KİMYA

Detaylı