HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TEMİZ TÜKENMEZ ENERJİLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMİ 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TEMİZ TÜKENMEZ ENERJİLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMİ 2005"

Transkript

1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TEMİZ TÜKENMEZ ENERJİLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMİ 2005 Tanıtım Günümüzde enerji, giderek en önem verilen bir kavram olarak tüm insanları etkilemektedir. Özellikle sürdürülebilir gelişme kavramının dünyada tüm toplumların üzerinde önemle durduğu bir konu durumuna gelmesi, günümüzde, alışılagelmiş enerji kaynaklarının verimli üretim ve tüketimi, çevre etkilerinin en aza indirilmesi yanında, temiz ve tükenmez enerji kaynaklarına (Güneş, rüzgar, biyokütle, yeriçi ısısı gibi) geçişi gündeme getirmiştir. Bu alanlarda dünyadaki çalışmalardan uzak kalmamak, hem bu konularda yetişmiş insan gücüne, hem de üniversitelerde bu konulardaki araştırmaların yoğunlaşmasına bağlıdır. Bu görüş altında, daha ileriye.. en iyiye gitmeyi benimseyen Hacettepe Üniversitesi'nde "Temiz- Tükenmez Enerjilerde Yüksek Lisans Programı, ülkemizde temiz-tükenmez enerji uygulamalarında ve yönetiminde görev alacak uzman kişiler yetiştirilmesi amacına yönelik, birden çok anabilim dalının katkısıyla yürütülen bir program olarak açılmıştır. Bu program, aynı zamanda Üniversitemizde enerji uygulamaları konularında yapılagelen araştırmalara ivme kazandıran bir programdır. Hacettepe Üniversitesi, yetişmiş bilim gücü ve altyapı olanakları ile bu tür bir programı ülkemizde en iyi yürütebilecek bilgi ve deneyim birikimi olan seçkin bir kuruluştur. Bu program ile, ülkenin bugünü ve geleceğinde temiz-tükenmez enerji konularında Hacettepe Üniversitesinin önde gelen uzman bir kurum olması hedeflenmiştir. Amaç Değişik lisans öğrenimi görmüş öğrencilere (kişilere) yeni çalışma alanları ve iş olanakları yaratacak temiz-tükenmez enerjilerde uzmanlaşma fırsatı doğurmak. Bu konularda bilgi-deneyim kazanmalarına önayak olmak ve yeni bakış açıları kazanmalarını sağlamak; temiz-tükenmez enerjilerin üretimi ile tüketimindeki verimli yöntemleri tanıtmak ve öğretmek. Günümüzde kullanılan temiz-tükenmez enerji teknolojileri konuları ve bu konular üzerine gelecekteki olası gelişmelere açık, bilgili kişiler yetiştirmek. Temiz tükenmez enerjilerdeki sanayi kuruluşları ile ilişki içinde sorunları çözümleyecek AR-GE çalışmaları yapmak ve Üniversitemizin temiz-tükenmez enerjilerdeki AR-GE çalışmalarına ivme kazandırmak. Sürdürülebilir kalkınma ve gelişme açısından temiz-tükenmez enerji kaynaklarının üretim ve kullanım aşamalarındaki yöntem ve teknolojilerin önemini ve potansiyelini vurgulamak ve bu konularda bilgili kişiler yetiştirmek. Ülkemizde enerji kaynaklarının uygulamalarında çalışacak insan gücü oluşturarak, enerji konularına daha geniş açıdan bakabilen ve çözümler üreten, gelişmeler yapabilen kişiler yetiştirmek. Dünyada giderek yaygınlık kazanan, birden çok bilim dalının katkısıyla oluşan bir yüksek lisans programını Üniversitemizde başlatarak, Üniversitemizde ve ülkemizde bu tür programların geliştirilmesinde örnek olmak. Başvuru Temiz-tükenmez Enerjilerde Bilim Uzmanlığı eğitimi programına, Türkiye de yada YÖK çe denkliği onaylanmış dış ülkeler üniversitelerinde aşağıdaki belirtilen dallarda lisans diploması almış kişiler başvurabilir: Fizik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Yerbilimleri (Jeoloji, Hidrojeoloji, Maden Mühendislikleri), Çevre Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Fizik Lisans, Kimya Lisans, Biyoloji Lisans, Yerbilimleri Lisans. Bu dalların dışında bir daldan lisans diploması almış olan bir kişinin bu programa başvurup girebilmesi, ilgili anabilim dalının önerisi üzerine H.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulunun onayına bağlıdır.

2 Uygulama Programı seçen tüm öğrencilere, her öğrencinin Danışmanı yada Temiz-tükenmez Enerjiler Anabilim Dalı Sorumlusunun onayı ile, öğrencinin eksikliklerini gidermesi ve ileride seçeceği çalışma konusuna temel olabilecek bilgiler edinmesi göz önüne alınarak, birinci dönem derslerinden en az 12 kredilik ders verilir. Bu dönem, daha sonraki dönemler için temel bilgiler edinme ve temiz-tükenmez enerji bilim uzmanlığı kavramında öğrenciyi belli bir düzeye getirme amacını taşıyan, bir yönüyle köprü derslerden oluşmaktadır. İkinci dönem, öğrencinin, temiz ve tükenmez enerjiler konularında uzmanlaşmasına olanak sağlayacak derslerden oluşmaktadır. Öğrenci, Danışman'ının önerisi ile bu dönemde açılan dersler arasından en az 12 kredilik ders almak ve bir seminer hazırlamak zorundadır. Öğrenci, seçmeli derslerini, programda açılan derslerden ve Anabilim Dalının öngördüğü diğer programlarda açılan dersler arasından seçebilir. Her iki ders döneminde de öğrenciye ders seçme olanakları zenginleştirilerek geniş bir seçme yelpazesi sunulmuştur. İki akademik dönemlik derslerini başarı ile tamamlamış öğrenci, Danışman olarak atanmış bir öğretim üyesinin gözetiminde bir araştırma çalışması (tez çalışması) yapmakla yükümlüdür. Derslerini ve araştırma (tez) çalışmasını başarı ile bitiren öğrenciye "Temiz ve Tükenmez Enerji Bilim Uzmanı" derecesi verilir. Bu derecede uzmanlık konusu da belirtilir. Hacettepe Üniversitesinin birden çok anabilim dalının katılımı ve katkılarıyla yürütülen bu programın eşgüdümünü H.Ü. Yeni ve Temiz Enerji AR-UY Merkezi yükümlenmiştir. Dersler I.Dönem FİZ551 Güneş ve Diğer Tükenmez Enerjiler I(+) *ENJ510 Mühendislik Matematiği (++) *ENJ511 Mühendislik Termodinamiği(++) FİZ593 Bilgisayarla Veri Toplama ve Analiz (++) MAD506 Bilimsel ve Teknik Araştırmaya Giriş (+) ÇEV514 Türkiye Çevre Sorunlar (+) IST513 Proje Değerlendirme (+) Seçmeli Dersler ÇEV603 Çevresel Etki Değerlendirme ÇEV615 Ekolojik Dengeli ve Sürekli Ekonomiler ELE587 Elektrik Mühendisliğinde Yeni Gelişmeler ÇEV501 Çevre Yönetimi BİO577 Ekolojide Örnekleme Yöntemleri ve Analiz Teknikleri BİO858 Endüstriyel Ekoloji BİL643 Dizge Çözümleme HİD523 İleri Hidroloji ELE517 Elektrik Güç Sistemleri Kontrolü ve Dinamiği ELE556 Büyük Boyutlu Sistemlerin Kontrolu BİO573 İleri Çevre Biyolojisi II. Dönem FİZ561 Güneş ve Diğer Tükenmez Enerjiler II (+) *ENJ508 Seminer (+) Seçmeli Dersler ÇEV502 Enerji ve Çevre ÇEV606 Hidrojen Enerji Sistemleri 3 0 3

3 BİO742 Ekotoksikoloji HİD539 Jeotermal Enerji MAD601 Katı Sıvı Ayırım Yöntemleri *ENJ501 Rüzgar Enerjisi ve Uygulamaları *ENJ502 Güneş-ısı Dönüşümleri *ENJ503 Güneş-elektrik Dönüşümü *ENJ504 Biyokütleden Enerji, Biyogaz ve Biyoyakıtlar *ENJ505 Enerji mühendisliği laboratuarı *ENJ509 Malzeme Bilimi *ENJ506 Mimarlıkta Tükenmez Enerjiler *ENJ507 Enerji Depolama NOT 1. (+) işaretli dersler zorunludur; diğer dersler seçmelidir. 2. (++) işaretli dersler zorunludur; ancak, lisans programı içinde bu ders içerikleri kapsamında ders almış öğrenciler bu dersleri almayabilir. Bu konuda anabilim dalı yöneticileri ders içerikllerine bakarak onay verirler. 3. (*) işaretli dersler yeni açılacak derslerdir Araştırma Çalışması (Tez) (İki Dönem) Ders içerikleri (Programdaki sıraya göre sıralanmıştır; yeni açılacak dersler sıralamanın sonuna eklenmiştir ve Türkçe ve İngilizce olarak verilmiştir.diğer derslerin İngilizce içerikleri H.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü nden sağlanabilir) FİZ551 Güneş ve Diğer Tükenmez Enerjiler I Temel bilgiler (enerji kavramının gelişmesi ve temel enerjiler, hız enerjisi türleri, potansiyel enerji, ısı aktarımı, termodinamik yasalar, dağıntı (entropi), entalpi, özgür enerji, akışkanlar mekaniğinin temelleri), güneş enerjisi (enerji kaynağı olarak güneş, güneş-dünya geometrisi, havakürenin etkileri, güneş ışınımının ölçümü), doğal güneş enerjisi dönüşümleri (fotosentez, rüzgarlar ve dalgalar, dünyanın yağış düzeni). FİZ593 Bilgisayarla Veri Toplama ve Analizi Deneylerde kullanılan cihazlardan bilgisayara ve bilgisayardan cihazlara analog ve sayısal sinyallerin aktarımı, IEEE488 bus sisteminin özellikleri ve kullanımı, PC kartları ile bilgi ve veri aktarımı. Düşük seviyelerde gerilim ve akım ölçümleri. Kaçak akımlar, Siperleme, Perdeleme, Gürültü, Sürüklenme problemleri. Isıl emf'ler. Magnetik alan etkileri ve toprak ilmekleri. Veri aktarım programlarının yazımı. Hata hesapları. Veri düzenleme ve düzeltme. Eğri uyarlama programlarının kullanımı. Bir deney düzeneğinin bilgisayar kontrolünde yapılması. MAD506 Bilimsel ve Teknik Araştırmaya Giriş Araştırma konusunun seçimi ve tanımı, literatür taraması, temel bilimsel ve teknik yöntemler, deneylerin ve aletlerin tasarımı. ÇEV603 Çevresel Etki Değerlendirme Tanımı. Tarihçesi ve gelişimi. Çevre yönetimi içindeki yeri ve önemi. Uygulanma süreci. Çevresel etki değerlendirme raporu. Uluslar arası kuruluşlar ve diğer ülkelerde Çevresel Etki Değerlendirme

4 uygulamaları. Çevre kanununun 10. maddesi ve Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği'nin esasları. Türkiye'den Çevresel Etki Değerlendirmesi uygulamaları. ÇEV514 Türkiye Çevre Sorunları Hava, su ve toprak kirliliği; sanayi ve kentlerden kaynaklanan kirlilik; bölgeler itibariyle kirliliğin durumu, öncelikli sorunlar. ELE587 Elektrik Mühendisliğinde Yeni Gelişmeler Elektrik enerjisinin ultra yüksek gerilimde iletimi ile ilgili gelişmeler; gerilim artışıyla beraber gelen sorunlar; kullanılan aygıtlarla ilgili yenilikler; koruma sistemlerinde gelişmeler; süper iletkenliğin enerji üretim ve iletiminde son durumu. Elektrik makine tasarımında gelişmeler, küçük ve minyatür makinalar. Güç elektroniği ile ilgili tasarım ve uygulamalarda yeni gelişmeler. ÇEV501 Çevre Yönetimi Çevre sorunları; Çevre açısından ekonomi ve työnetim ilişkileri; Global yaklaşımlar ve senaryolar; Çevrenin fiziksel özellikleri ve çevre değerleri; Kentleşme, sanayileşme ve diğer faaliyetlerin çevreye etkileri; Kalkınma ve çevre ilişkileri; Kültür ve çevre; Çevresel etki değerlendirmesi; Ekonomi ve çevre; Turizm ve çevre; Türkiye nin çevre sorunları, örnekler. BİO577 Ekolojide Örnekleme Yöntemleri ve Analiz Teknikleri Ekoloji alanında olduğu kadar, biyolojinin diğer bilim dallarındaki çalışmalar içinde, gerek çalışma dizaynı, gerek parametrelerin tespiti ve hesaplanması aşamalarında yemel teşkil edecek bilgiler sağlama açısından gerekli görülmüştür. BİO858 Endüstriyel Ekoloji Dünyada ve memleketimizde özellikle endüstriyel gelişimin getirdiği çevre kirliliği, değişik ekosistemlere etkilerinin tartışılması önem taşımaktadır. Önerilen ders, gelişmekte olan sektörleri de gözönüne alarak, çevresel değerlerin gözetimi açısından yararlı olacaktır. BİL643 Dizge Çözümleme Dizge çözümleme ve tasarımına genel bakış. Sorun, tanım ve seçim, ön inceleme ve olurluk çalışmaları. Dizge tanımı ve çözümleme. Dizge tasarım; dizge planlama; uygulama. Hata arama ve deneme: Dizge dönüştürüm ve izleme. Dizge değerlendirme ve yeniden gözden geçirme: Dizgede değişiklik ve yaşatabilirlik. HİD523 İleri Hidroloji Hidrolojik çevrim elemanları, tanımlar, akarsu havzaları, lineer ve lineer olmayan hidrolojik sistemler, havza hidrolojisi. IST513 Proje Değerlendirme Proje planlama kavramı ve çerçeve; proje planlama süreci ağ yaklaşımı; finansal analiz; kamu projelerinde değerlendirme; toplumsal fayda-maliyet analizleri; UNIDO, IBRO yöntemleri; uygulama. ELE517 Elektrik Güç Sistemleri Kontrolu ve Dinamiği Elektrik güç sistemlerinde kararlılık. Entegre sisteme bağlı senkron makinaların geçici durum çalışmaları. Otomatik gerilim regülatörleri ve hız denetleyiciler. Güç ve frekans kontrolu. ELE556 Büyük Boyutlu Sistemlerin Kontrolu Büyük boyutlu sistemlerin modellenmesi, denetlenebilirliği ve gözlenebilirliği. Kararlılık analizi.

5 BİO573 İleri Çevre Biyolojisi Ekosistem kavramı. Ekosistemde enerji akışı, bir çevre etmeni olarak kesim, besin üretiminde artışla nüfus artış ilişkisi, zararlı hayvan ve birkilerle savaş, pestisitlerin çevredeki kalıcılığı, pestisitlerin insan sağşığı üzerine etkisi, hava kirlenmesi, hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığına etkisi, su kirlenmesi, su kirliliği çeşitleri, iç suların kirlenmesi, kirli suların temizlenmesi FİZ561 Güneş ve Diğer Tükenmez Enerjiler II İnsanoğlunun geliştirdiği güneş enerjisi dönüştürümleri (güneş-ısı dönüştürücüleri, güneş-elektrik dönüştürücüleri, güneş enerjisi ve mimarlık, rüzgardan yararlanma, biyoyakıtlar, dalga enerjisinden yararlanma, su gücü ve uygulamaları, diğer uygulamalar). Diğer tükenmez enerji kaynakları (gel-git olayı ve uygulamaları, yeriçi ısısı (jeotermal enerji) ve uygulamaları, çöp enerjisi. ÇEV502 Enerji ve Çevre İnsanoğlunun ilk çağlardan bugüne enerji kullanımı; dünyanın enerji dengesi; enerji kaynakları coğrafyası; rakamlarla dünyada enerji kullanımı; toplumlarda enerji akışı; enerji kaynaklarının kullanımında uluslar arası eğilimler ve öngörüler. Enerji kullanımında verimlilik, tutumluluk. Enerji üreticileri (dönüştürücüleri) ve çevreye etkileri (kirlilik ve ekolojik değişimler). Enerji üretiminde ortaya çıkan kirleticiler (kirletici türleri, izin verilen düzeyler, ölçüm teknikleri). Enerji kullanımında ortaya çıkan kirleticiler (kirletici türleri, izin verilen düzeyler, ölçüm teknikleri). Enerji kullanımı ve gelecek. ÇEV606 Hidrojen Enerji Sistemleri Hidrojen enerji sistemi. Hidrojen üretim metotları. Hidrojen ve fosil yakıt sistemlerinin karşılaştırılması. Yakıtların teknoekonomik analizi. Enerji sistemi senaryolarının karşılaştırılması. BİO742 Ekotoksikoloji Toksikoloji kavramı ve ekoloji ile olan ilişkileri, kirleticilerin saptanmasında kullanılan analitik yöntemler, biosfer kirlenmesi, kirlenmenin sirkülasyonu, kimyasal kirleticiler, metallerin biyokimyasal döngüleri, katı maddelerin meydana getirdikleri kirlenme, nükleer kirlenme, pestisit kirlenmesi ve ötrifikasyon HİD539 Jeotermal Enerji Jeotermal enerji kavramı; jeotermal sahaların özellikleri ve sınıflamaları. Isı kaynağı ısı akışı; kayaların termal kondoktüvite özellikleri. Jeotermal sahalarda araştırma ve geliştirme çalışmaları. Jeotermal sahalarda potansiyel tahmin ve hesaplama yöntemleri ve uygulamalar. Jeotermal akışkanlardan (buhar, sıcak su, gaz ve karışımlar) elektrik üretiminde, doğrudan ısı kullanımında ve balneolojik olarak yararlanma yöntemleri. Türkiye'de ve dünyada jeotermal alanların dağılımı ve özellikleri. Jeotermal terimler ve açıklamaları da bu ders uygulamalarında verilecektir. MAD601 Katı Sıvı Ayırım Yöntemleri Çökeltme, koyulaştırma, filtreleme, yıkama, sudan arıtma yöntemleri ve bunların değerlendirilmesinin ileri seviyede anlatımı. Yeni Açılacak derslerin içerikleri ENJ501 Rüzgar Enerjisi ve Uygulamaları Rüzgarın oluşumu; Rüzgar enerjisinden yararlanmada geçmişten bugüne; Rüzgardaki enerji ve kullanılabilirlik (Betz çarpanı). Rüzgar potansiyeli belirleme; Yükseklikle rüzgardaki değişim. Rüzgar türbünleri (yatay ve dikey eksenli türbünler, farklı yaklaşımlar, düşük ve yüksek güç türbünlerine genel bakış). Rüzgardan enerji elde etmede ülkemizde ve dünyada son gelişmeler ve geleceğe yönelik öngörüler. ENJ501 Energy from Wind; Applications 3 0 3

6 Nature of wind; utilisation of wind, from past to today; energy in the wind and utilisability (Betz factor); wind potential evaluation; changes in wind by height; wind turbines (horizontal and vertical axis turbines, different approaches, low and high power turbines); latest developments in the world and in Turkey on wind energy utilisation and long-term predictions. ENJ502 Güneş-ısı Dönüşümleri Güneş enerjisinin yeryüzündeki değerinin hesaplanması; akışkanlar mekaniği temelleri; güneş toplaçları (düzlem ve yoğun, güneşi izleyen toplaçlar); toplaçlarda ısı hesapları; toplaç verimi; toplaç sistemleri (açık-kapalı devreli, doğal-zorlanmış dolaşımlı); seçici yüzeyler; uygulamalarda toplaç sistemlerinin kurgusu (seri-paralel bağlantılar, su-hacim ısıtma); toplaçlarda hava-su-yağ ile ısı aktarımı; toplaçlarla soğutma; su arıtımı; güneş havuzları; güneş fırınları ve güç santralleri; güneş-ısı-elektrik sistemleri; sera etkisi ve bundan yararlanma. ENJ502 Solar-Thermal Conversion Calculation of solar energy intensity on the surface of the earth; basic fluid mechanics; solar collectors (flat plate, concentrating, sun tracking); heat balance equations and calculations of collectors; collector efficiency; collector systems (open-closed circuit, natural-forced circulation); selective surfaces; collector system applications (series-parallel systems, water-space heating); heat transfer in the collectors by airwater-oil; refrigeration and cooling by solar collectors; water desalination; solar ponds; solar ovens and power plants; solar-heat-electric systems; greenhouse effect and utilisation from this effect. ENJ503 Güneş-elektrik Dönüşümü Fotovoltaik (PV) gözeler; fiziksel özellikleri ve çalışma ilkeleri; türleri (amorf, tek ve çok kristalli, ince-film vb.) Güneş (PV) gözelerinde verimlilik, verimi arttırıcı ar-ge çalışmaları. Güneş gözelerinin uygulamaları, güneş gözelerinden oluşmuş paneller ve bağlantılar. Güneş panelleri uygulama sistemleri (akü, çevirici (invertor) lü sistemler). Geleceğe yönelik öngörüler; fiyat düşümü ve verim artımı ile ilgili görüşler; günümüzde ve gelecekte dünyada güneş göze kullanımı. ENJ503 Solar-electricity Conversion Photovoltaic cells; physical properties and working principles; types (amorph, single and poly crystalline, thin-film etc.); efficiency of solar cells; efficiency improving studies; applications of solar cells; solar panels and their construction; solar cell system applications (battery, invertor, solar cell systems); predictions for future; lower price and higher efficiency predictions; solar cell usage of today and in future. ENJ504 Biyokütleden Enerji, Biyogaz, Biyoyakıtlar Biyokütlenin oluşumu ve enerji bakış açısından değerlendirilmesi. Dünyada ve Türkiye'de biyokütle kaynakları, Enerji Bitkileri ve Ormanları. Biyokütlenin enerji amaçlı kullanım yöntem ve teknikleri. Atıklardan biyogaz elde etme yöntem ve teknikleri. Biyoyakıtlar. Gelecek ve biyokütlenin enerji bütçesindeki yeri. ENJ504 Energy from Biomass, Biogas, Biofuels Biomass formation and evaluation of biomass from energy point of view; biomass sources in the world and in Turkey; energy plants and energy forests; methods and techniques of biomass utilisation for energy purposes; methods and techniques of biogas production from wastes; biofuels; future and the share of biomass in the energy budget. ENJ505 Enerji Mühendisliği Laboratuarı Bu dersi alan öğrenci, Danışman öğretim üyesinin gözetiminde bir tükenmez enerji uygulaması/deneyi yapacaktır. ENJ505 Energy Engineering Laboratory Student will carry out an experiment/application in accord with his/her consultor s opinion.

7 ENJ506 Mimarlıkta Tükenmez Enerjiler Tükenmez enerjilerden sanayide, ticarette, ulaşımda ve barınmada (evlerde) yararlanma olanakları. Etkin ve edilgin yararlanma; enerji bilinçli ve iklime uyumlu yapı tasarımı. Yapıların planlarında tümleşik sistemlerin uygulaması. ENJ506 Renewable Energies in Architecture Utilisation possibilities of renewable energies in industry, transport, commerce and buildings (domestic); passive and active utilisation; energy-conscious and climate-conscious designs; usage of integrated systems in the buildings ENJ507 Enerji Depolama Enerji ve enerji depolama kavramı; mekanik enerji depolama; elektrik ve magnetik enerji depolama; ısı enerjisi depolama; enerji depolamaya örnekler. ENJ507 Energy Storage Energy and energy storage conception; mechanical energy storage; electric and magnetic energy storage; heat energy storage; examples on energy storage. ENJ508 Seminer Öğrenci, konusuyla ilgili bir seminer verecektir. Seminer konusu, Danışman öğretim üyesi ile birlikte seçilecektir. Bu seminer herkese açık olacak, Danışman öğretim üyesi de bu seminerde hazır bulunacaktır. ENJ508 Seminar Student will give a seminar on his study area. Topic of the seminar will be choosen by his/her consultant. Consultant of the student will attend to this seminar. ENJ509 Malzeme Bilimi Malzeme bilimine giriş. Moleküller, bağlanma ve kristal yapı. Malzemede ısısal olaylar. Mekanik özellikler. Elektrik, magnetik ve optik özellikler. Katıların yapısal ve fiziksel özelliklerine genel bakış: metaller, seramikler, yarıiletkenler, magnetik ve optik malzemeler. ENJ509 Material Science Introduction to material science.molecules, bonding and crystal structure. Thermal phenomena in materials. Mechanical properties. Electrical, magnetic and optical properties. An introduction to the structural and physical properties of solids: metals, ceramics, semiconductors, magnetic and optical materials. ENJ510 Mühendislik Matemetiği Adi diferansiyel denklemlerin kurulması ve çözülmesi. Kısmi diferansiyel denklemlerin kurulması ve çözülmesi. Fourier serileri. Laplace transformasyonları. Fourier transformasyonları ENJ510 Engineering Mathematics Ordinary differential equations. Partial differential equations. Fourier series. Laplace transforms. Fourier transorms. ENJ511 Mühendislik Termodinamiği Termodinamikde Temel Kavramlar ve Prensipler. Termodinamiğin Birinci Kanunu; Kapalı Sistemler, Kontrol Hacmi. Termodinamiğin İkinci Kanunu.Entropy Kavramı. Termodinamiğin Üçüncü Kanunu;

8 Antalpi, Enerji, Isı ve İş Hesabı. Gazın Termodimanik Özellikleri ve Güç Çevrimleri. Buharın Termodinamik Özelliği ve Güç Çevrimleri. Sıkıştırılmış Hava. İçten Yanmalı Isı Makinaları; Otto ve Dizel Çevrimleri, Gaz Türbinleri. Buhar Çevrimleri. Soğutma Çevrimleri ve Isı Pompası. Termodinamik Özellik. İdeal Gaz Karışımı. Gaz-Buhar Karışımları..Kimyasal Reaksiyon ve Yanma. Kimyasal ve Faz Dengesi. Yüksek hızdaki akışkanların Termodinamiği ENJ511 Engineering Thermodynamics Basic principles and notions in thermodynamics. First law. Closed systems. Control volume. Second law. Entrpy. Third kaw. Free entalpy, free energy, heat and work calculation. Thermodynamic properties of a gas and power cycles. Thermodynamic prıoperties of steam and power cycles. Compressed air. Internal combustion heat engines; Otto and Diesel cycles. Gas turbines. Steam turbines. Refrigeration cycles and heat pump. Thermodynamic property. Ideal gas mixture. Gas-steam mixtures and Psychrometrics. Chemical reaction and burning. Chemical and phase equilibrium. Thermodynamics of high velocity fluids. Açılan programla ilgili H.Ü. Kütüphanesinden erişilebilen süreli yayınlar: Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri'nin abone olduğu veya serbest erişim olanağı olan elektronik veri tabanlarından önerilen programla ilgili olanlarına alfabetik olarak aşağıdaki çizelgede yer almıştır. Veri tabanlarının içerdiği dergi listesine erişilebilmektedir. : H.Ü. Kampuslerinden kullanılabilir. : Herkes kullanabilir. CD-ROM: H.Ü. Kütüphanelerinde kullanılabilir. ACM ACM (Association for Computing Machinery),1985'den günümüz ACM'nin yayınları ve toplantı bildirilerini veri bibliyografik ve tam metin veri tabanıdır. ACS Free Search American Chemical Society yayınlarının bibliyografik künyelerini veren bir veri tabanıdır. ArticleFirst OCLC Veri tabanı kapsamında yer alan dergilerin içindekil sayfasındaki bibliyografik bilgileri listeleyen disiplinlerarası bir veri tabanıdır. CD-ROM Biological Abstracts Yaşam bilimleri ile ilgili yayınların bibliyografik bilgilerini veren bir veri tabanıdır. [ Mevcut Yıllar: , ] BioOne OCLC Bioloji konulu 55 dergiye ECO veri tabanı içinde metin erişim sağlanmıştır. Blackwell-Synergy Blackwell Yayınevinin 368 dergisine tam metin erişim olanağı verir. ChemID NLM Biyotıp konusuyla ilgili kimyasal bileşiği kapsayan bir e-sözlüktür. Chemvillage - Ei Kimya ve uygulamalı kimya için bibliyografik bir veri tabanı. Chimica (1998- uygulamalı, analitik, organik ve inorganik kimya ile ilgili başlıklar) Chemical Business NewsBase (1985- kimya endüstrisi ile ilgili haberler, gerçekler) Beilstein Abstracts Compendex - EV2 Compendex - EV yılından günümüze mühendislik ile ilgili makaleleri, konferan metinlerini ve teknik raporları veren bibliyografik veri tabanıdır. Consumer Drug Information - FDA

9 U.S. Food & Drug Administration / Center for Drug Evaluation and Research tarafından hazırlanır. Yeni üretilen ilaçlar hakkında detaylı bilgi ve ilaç yönetmeliklerini verir. New and Generic Drug Approvals, FDA Drug Approvals List, New Drugs Approved for Cancer Indications gibi sitelere bağlantıları içermektedir. CRC Press ENGNetBASE - EV2 CRC yayınlarının içeriğini tarama ve tam metinlerine erişim olanağı sunmaktadır. Digital Dissertations UMI Dissertation Abstracts International içindeki tezleri bibliyografik künyelerini ve ilk 24 sayfasını tam metin olarak veren bir veri tabanıdır. Son iki yıllık tezleri içermektedir. DIRLINE - NLM Sağlık ve biyotıp konusunda hizmet veren kurumlar hakkında bilgi veren bir e-rehberdir. ECO - OCLC 1995 ten günümüze, OCLC kapsamında bulunan 3814 dergiye bibliyografik erişim sağlar. Ayrıca kütüphanemizin abone olduğu 59 mesleki, bilimsel ve 41 temel biyoloji dergisindeki makalelere ait tam metin veren disiplinlerarası bir veri tababıdır. Engineering Villiage 'den günümüze mühendislikle ilgili 6 değişik bibliyografik ve tam metin veri tabanını bünyesinde toplayan ve aynı ara yüzle tarama yapmaya olanak veren bir sistemdir. Expanded Academic ASAP - Gale Group 1980'den günümüze disiplinlerarası konulardan oluşan, bibliyografik bilgi ve tam metin veren bir veri tabanıdır. FirstSearch OCLC OCLC 13 değişik bibliyografik ve tam metin veri tabanını bünyesinde toplayan ve bu veri tabanları üzerinde aynı arayüzle tarama yapmaya olanak veren bir sistemdir. GALE GROUP Disiplinlerarası konularda 4 değişik bibliyografik ve tam metin veri tabanını bünyesinde toplayan ve aynı ara yüzle tarama yapmaya olanak veren bir sistemdir. Health News Gale Group Dünya genelinde sağlıkla ilgili gazete haberleri tam metin olarak verilmektedir. REUTERS ve CenterWatch a bağlantılar içermektedir. IDEAL (Science Direct ile birleşti) Academic Press, W:B Saunders, Churchill Livingston, Bailliere Tindall ve Mosby yayınevlerinin dergilerine tam metin erişim sağlayan disiplinlerarası bir veri tabanıdır. Ayrıca bibliyografik bilgi de taranabilir. IOP ELECTRONIC JOURNALS Fizik konusunda 11 yıllık geriye dönük olarak tam metin makalelere, 30 yıl geriye dönük olarak bibliyografik bilgiye erişim sağlayan bir veri tabanıdır. Kluwer Bilim, teknoloji, beşeri bilimler ve hukuk konuslu 650'den fazla Kluwer dergisine tam metin erişim. LINK 1993'den günümüze Springer Yayınevinin dergilerine tam metin erişim sağlayan disiplinlerarası bir veri tabanıdır. MathSciNet

10 "Mathematical Reviews" adlı yayının elektronik sürümü. 1940'dan günümüze matematik ve matematiğin uygulama alanları olan mühendislik, fizik, bilgisayar vb. konularda tüm dünyada yayınlanan makale eleştirilerine ait bibliyografik bilgileri ve tam metinleri veren bir veri tabanıdır. Mühendislik ve Temel Bilimler Veritabanı - ULAKBIM Bu veri tabanı; 1992 yılından günümüze temel uygulamalı bilimler, mühendislik konularında Türkiye'de yayınlanan Türkçe ve diğer dillerdeki makalelerin bibliyografik bilgilerini içerir. Oxford English Dictionary Online (OED) OED, 21 ciltlik Edition ve 3 cilt Additions Series, ayrıca 3.cildin "motrix" maddesine kadar olan taslak kısmı içermektedir. Oxford Reference Online Oxford University Press tarafından yayınlanan 100 sözlük, dil ve konu danışma kaynağını içermektedir. Oxford University Press Journals Sağlık bilimleri, sosyal bilimler, beşeri bilimler ve sanat, fen bilimleri, mühendislik konularında 159 dergiye tam metin erişim. PapersFirst - OCLC Bilimsel konferanslarda sunulan bildirilerin indekslendiği bibliyografik bir veri tabanıdır yılından günümüze kadar BLDSC (The British Library Document Supply Centre) koleksiyonunda yer alan kongre, sempozyum, sergi, workshop ve toplantılarla ilgili bilgilere erişim olanağı sağlanmaktadır. ProceedingsFirst -OCLC Çeşitli konulardaki bilimsel toplantıların indekslendiği bibliyografik bir veri tabanıdır. PaperFirst'te olduğu gibi BLDSC'ın koleksiyonuna dayalı olarak üretilmektedir. Proje Veri Tabanı ULAKBIM TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinin kesin raporlarından, indeksleme işlemleri tamamlanan 3150 proje taranabilir veritabanı şeklindedir. CD-ROM Science Citation Index Fen bilimleri,t ıp, mühendislik ile ilgili yayınları indeksleyen bibliyografik bir veri tabanıdır. Makalelerin bibliyografik bilgileri,yararlanılan kaynakları ve atıfları listeler. [Mevcut Yıllar: ] BAŞVURU:Beytepe Merkez Kütüphanesi Science Citation Index Expanded (SCI - EXPANDED) 1999 'dan günümüze fen bilimleri, tıp, mühendislik ile ilgili yayınları indeksleyen bibliyografik bir veri tabanıdır. Makalelerin bibliyografik bilgileri, yararlanılan kaynakları ve atıfları listeler. ScienceDirect Elsevier Science Yayınevinin dergilerine tam metin erişim sağlayan disiplinlerarası bir veri tabanıdır. Ayrıca bibliyografik bilgi de taranabilir. SPACELINE - NLM NLM ve NASA nın ortak çalişması olup uzay yaşam bilimleri konusunda hazırlanmış bir veri tabanıdır. Techstreet Standards -EV2 Dünyada çeşitli kurum ve kuruluşlara ait 300 den fazla standarta erişim olanağı sağlayan, uzay, otomobil, kimya, elektrik, çevre ve benzeri konuları kapsayan bir veri tabanıdır. Tarım, Veteriner ve Biyoloji Bilimleri Veri Tabanı - ULAKBIM Tarım, biyoloji, veterinerlik, ormancılık ve gıda alanlarında Türkiye'de yayınlanan süreli yayınlardan seçilen makalelerin bibliyografik olarak taranabileceği bir veri tabanıdır.

11 Tıp Veri Tabanı - ULAKBIM Toksikoloji, zararlı kimyasallar ve ilgili konulara erişim sağlayan, CCRIS, CHEMidPLUS, DART/ETIC, EMIC, GENE-TOX, HSDB, HSDB Structures, IRIS, NCI-3D, TOXLINE, TRI gibi bibliyografik ve tam metin veri tabanlarına bağlantıları içeren bir veri tabanıdır. TOXLINE - NLM İlaçların toksikolojik, farmakolojik, biyokimyasal ve fizyolojik etkileri ve diğer kimyasallar hakkında hazırlanmış bir veri tabanıdır. Türkçe Sözlük sözcük, sözcük anlami ve kadar da kullanim örnegi veren bir e-sözlüktür. Türkiye Bilgi Merkezleri Rehberi ULAKBIM Bilgi hizmeti veren üniversite, kamu ve özel kuruluşları ile kütüphaneler hakkında bilgi veren bir e- rehberdir. Türkiye Makaleler Bibliyografyası 1995'den günümüze Türkiye'de yayınlanan süreli yayınlardaki makaleleri indeksleyen bibliyografik bir veri tabanıdır. UnionLists - OCLC OCLC üyesi olan kütüphanelerin dergi listelerini indeksleyen bibliyografik bir veri tabanıdır. USPTO - EV yılından itibaren alınmış ABD patentlerini, tam metin olarak veren bir veri tabanıdır. Web of Science (WoS) WOS (Web of Science) 1999'dan günümüze Science Citation Index-Expanded ve Social Sciences Citation Index e erişim sağlayan bibliyografik bir veri tabanıdır. Makalelerin bibliyografik bilgileri, yararlanılan kaynakları ve atıfları listeler. H.Ü.. Erişimli SCIRUS - EV2 Bilimsel içerikli web sitelerini tarayan en kapsamlı arama motoru. Wiley Interscience Wiley yayınevinin dergilerine tam metin erişim olanağı sağlanmaktadır. Wilson Select Plus OCLC Disiplinlerarası konularda, General Science Abstracts, Reader s Guide Abstracts, Wilson Business Abstracts ve H.W. Wilson tarafından üretilen diğer veri tabanlarındaki bibliyografik bilgilerin yanı sıra makalelere de tam metin erişim olanağı sağlamaktadır. World Almanac - OCLC Amerikan yaşamı, sanat, bilgisayar, ekonomi, bilim ve teknoloji, spor, nüfus istatistikleri ve diğer konularda bilgi veren bir veri tabanıdır den günümüze yıllık olarak yayınlanan; The World Almanac and Book of Facts, The World Almanac of the U.S.A., The World Almanac of U.S. Politics, The World Almanac for Kids, The World Almanac Knowledge Source adlı kaynakları kapsamaktadır. WorldCat - OCLC OCLC üyesi kütüphanelerin, 11.yy'dan günümüze 400 dilde 48 milyondan fazla bibliyografik kaydını içerir.

12 YÖK Tez Kataloğu 1987 yılından itibaren Türkiye'deki üniversitelere verilen doktora, tıpta uzmanlık, bilim uzmanlığı ve sanatta yeterlik tezlerine ait bibliyografik bilgileri veren bir veri tabanıdır. (http://www.library.hacettepe.edu.tr/a-z.htm Son güncelleme: 2/1/2003 H.Ü. Küt.Dok.D.Bşk. 10/2001) Dünyada konu ile ilgili programı olan kurumlardan örnekler: 1- UNIVERSITY OF ULSTER (ULSTER/KUZEY IRLANDA) Renewable Energy'de M.Sc. derecesi veriyor. 2- READING UNIVERSITY (READING/İNGİLTERE) Renewable Energy and the Environment'da M.Sc. ve Diploma kursları uyguluyor. 3- INDIANA INSTITUTE of TECHNOLOGY, CENTER for ENERGY STUDIES (YENİDELHİ/HİNDİSTAN) Energy Engineering'de Lisansüstü eğitim veriyor. 4- İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İZMİR/TÜRKİYE) Energy Engineering (Energy and Power Systems)'de M.Sc. programı var 5- SOUTHBANK UNIVERSITY (LONDRA/İNGİLTERE) Energy Engineering'de M.Sc. ve Ph. Dip. Derecesi veriyor. 6- ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY (STOCKHOLM/İSVEÇ) Sustainable Energy Engineering'de M.Sc. derecesi veriyor. 7- AIX-MARSEILLE UNIVERSITY (MARSİLYA/FRANSA) Thermal and Energy Engineering'de University Diploma of Technology derecesi veriyor. 8- LULEA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (LULEA/İSVEÇ) Energy Engineering'de yüksek (advanced) ve temel (basic) eğitim veriyor. 9- UNIVERSITY OF SHEFFIELD (SHEFFILD/İNGİLTERE) Environmental and Energy Engineering'de M.Sc. ( Eng. ) derecesi veriyor. 10- NAPIER UNIVERSITY (EDINBURG/ISKOÇYA) Energy and Environmenttal Engineering'de B.Eng. derecesi veriyor. 11- UNIVERSITY OF NORTH DAKOTA (DAKOTA/ABD) Energy Engineering'de Ph. D. Derecesi veriyor. 12- UNIVERSITY OF MASSACHUSETTES (MASSACHUSETTES/ABD) Solar Engineering'de M.Sc. ve Ph.D. derecesi veriyor. 13- CURTIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (PERTH/BATI AVUSTRALYA) Renewable Energy Engineering'de M.Eng.Sc. derecesi veriyor. 14- THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN (AUSTIN/ABD) Energy and Mineral Resources'de lisansüstü program yürütüyor. 15- RENSSELAER POLYTECHIC INSTITUTE (N.Y./ABD) Environmental and Energy Engineering'de lisans ve lisansüstü eğitim uyguluyor. 16- ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (PANTHUMTHANI/TAYLAND) Energy Technology, Energy Economics and Planning'de Doctor of Eng., Ph.D., Doctor of Technical Sc., M.Eng., M,Sc., dereceleri veriyor. 17- UNIVERSITY OF PERUGIA (PERUGIA/İTALYA) Enerji Sistemleri adındaki grup, arştırma etkinlikleri yanında, mühendislik öğrencilerine Enerji Sistemleri ile ilgili dersler açıyor. 18- ISTANBUL TEKNIK ÜNİVERSİTESİ (İTÜ), (İSTANBUL/TÜRKİYE) Nükleer Enerji Enstitüsü Enerji Enstitüsü olarak yeniden yapılandırıldı ve burada Yenilenebilir Enerji ABD oluşturuldu (2002).

13 19- ORTADOĞU TEKNIK ÜNİVERSİTESİ (ODTÜ), (ANKARA/TÜRKİYE) Bazı üniversitelere öğretim elemanı yetiştirme programı çerçevesinde doktora ve yüksek lisans veren Temiz Enerji programı açıyor. 20- UNIVERSITEIT GENT (BELÇİKA) Physical Land Resources de M.Sc. veriyor 21- LOUGHOROUGH UNIVERSITY Renewable Energy de M.Sc. veriyor Programın hazırlanışı sırasında görüş alış-verişinde bulunulan kamu ve özel kesim kuruluşları: 1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2. Elektrik İşleri Etüt (EİE) Genel Müdürlüğü 3. Ezinç Metal Sanayii Tic. A.Ş. (Kayseri) 4. ORME Jeotermal, Müh. San.Tic. A.Ş. (Ankara) 5. ASMAKİNSAN Makina Inşaat San. Ltd. Şti. ( Ankara ) 6. Türkiye Jeotermal Derneği 7. FENTEK A.Ş. (Gebze-Kocaeli) 8. DEMİRER HOLDING A.Ş. (İstanbul) 9. KALDERA DAĞSAN A.Ş. (Konya) Programın hazırlanışı sırasında görüş alış-verişinde bulunulan H.Ü. Bölümleri Fizik Mühendisliği Maden Mühendsiliği İstatistik Jeoloji Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Çevre Mühendisliği Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Biyoloji Kimya Biyomühendislik Kimya Mühendisliği

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ UZMAN ALTUĞ ABUŞOĞLU

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ UZMAN ALTUĞ ABUŞOĞLU SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ UZMAN ALTUĞ ABUŞOĞLU ONLİNE HİZMETLERİMİZ SÜRELİ YAYINLAR KOLEKSİYON DIŞI KAYNAKLAR ABONE VERİTABANLARIMIZ KÜTÜPHANE ANASAYFASI ARAŞTIRMA DANIŞMANI Veritabanları,

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI SINIF-DÖNEM : 1. Sınıf - Güz DERS KODU MATH 101 PHYS 101 CHEM 101 MCE 101 MCE 103 ENG 101 TDL 101 Matematik I Calculus I Z 4 0 6 Fizik I Physics I Z 3 2 6 Genel Kimya General Chemistry Z 3 0 5 Makina Mühendisliğine

Detaylı

KONSORSİYUMU. ÜNAK Yönetim Kurulu Başkanı. 19 Mayıs Üniversitesi 11 Ekim 2002 Samsun

KONSORSİYUMU. ÜNAK Yönetim Kurulu Başkanı. 19 Mayıs Üniversitesi 11 Ekim 2002 Samsun ÜNAK /CULNOC KONSORSİYUMU Adile Günden ÜNAK Yönetim Kurulu Başkanı gunden@hacettepe.edu.tredu tr Ü i i i 19 Mayıs Üniversitesi 11 Ekim 2002 Samsun OCLC? 1967 yılında Ohio College Library Center adı ile

Detaylı

ULAKBİM de Kullanılan Veri Tabanlarının Yönetimi, Kullanım Analizi ve Sorunlar

ULAKBİM de Kullanılan Veri Tabanlarının Yönetimi, Kullanım Analizi ve Sorunlar ULAKBİM de Kullanılan Veri Tabanlarının Yönetimi, Kullanım Analizi ve Sorunlar Mehmet BOZ Öz Bu bildiride, ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezinde kullanılan veri tabanları ile ilgili çalışmalar hakkında kısa

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2016-2017 EĞİTİM PLANI Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ SAYFA:1/5 1 MAK000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK) 0 0 0 0 I. YARIYIL DERSLERİ 2 MAK1001 MATEMATİK I Zorunlu 4 2 5 6 3 MAK1003 FİZİK I Zorunlu 3 1 4 5 4 MAK1005 GENEL KİMYA Zorunlu 2 1 3 4 5 MAK1007 LİNEER CEBİR Zorunlu

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL Adı AİT101 ENG101 FZK101 MAT101 MECH101 MECH103 TUD101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I English I Fizik

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YARIYIL MAK1001 Matematik I 4 2 6 MAK1003 Fizik I 3 1 5 MAK1005 Genel Kimya 2 1 4 MAK1007 Lineer Cebir 3 0 3 MAK1009

Detaylı

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 3111 HAZIRLIK SINIFI

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 3111 HAZIRLIK SINIFI HAZIRLIK SINIFI 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri *FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 *FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 * İngilizce hazırlık isteğe bağlıdır. 1 BEÜ./ÖĞR.İŞL. 01.Yarıyıl Dersleri

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ A ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ A ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Dersin ön koşulu var mı? ***** İntibak Dersi mi? **** TOPLAM SAAT ** AKTS Kredisi ** ANKARA ÜNİVERSİTESİ A 1.SINIF /1.YARIYIL* ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1 AET101 Fizik (Physics) 2 0 2 2 4

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2017-2018 EĞİTİM PLANI Ders Kodu Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

Fizik Bölümü Öğretim Planı

Fizik Bölümü Öğretim Planı Hazırlık Sınıfı 01.Yarıyıl leri 02.Yarıyıl leri FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 1 01.Yarıyıl leri 02.Yarıyıl leri FİZ 111 Fizik I Physics I 4 2 5 6 FİZ112 Fizik

Detaylı

1.Sınıf / Güz Dönemi

1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) 2012 %25 V5 DERS PLANI (2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İKİNCİ ve ÜST SINIFLAR) Açıklama:

Detaylı

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PROF. DR. EMİN TACER BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PROF. DR. EMİN TACER BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PROF. DR. EMİN TACER BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 1 Ekonomik - Sosyal - Teknolojik - Politik Ekolojik DÜNYA Siyasi ve Ekonomik Birliktelik Çok Uluslu Şirketler Uluslararsı Sivil

Detaylı

1.Sınıf / Güz Dönemi

1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NDAN İTİBAREN 1.Sınıf / Güz Dönemi FIZ-137 KIM-607 Fizik

Detaylı

Araş. Gör. Makina Mühendisliği Gaziantep Üniversitesi

Araş. Gör. Makina Mühendisliği Gaziantep Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ceyhun Yılmaz Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Tel: 0506 3162201, 0272 228 14 46 Faks: 0272 228 14 49 Email: ceyhunyilmaz16@gmail.com Öğrenim Durumu

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI / T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bülteni Ekim 2002 Sayı:2. Üniversitemizin Abone Olduğu Elektronik Veri Tabanları

Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bülteni Ekim 2002 Sayı:2. Üniversitemizin Abone Olduğu Elektronik Veri Tabanları ÜNİBİLGİ 02 Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bülteni Ekim 2002 Sayı:2 Üniversitemizin Abone Olduğu Elektronik Veri Tabanları Bilimsel araştırmalarda bilgiye doğru ve hızlı

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

Makina Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Programı Kılavuzu

Makina Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Programı Kılavuzu Makina Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Programı Kılavuzu Genel Kurallar Son Güncelleme: 23.02.2014 1. Yüksek Lisans eğitim ve öğretiminde Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim/Öğretim Yönetmeliği

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YIL

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YIL I. YIL I II FİZ-101 Z FİZİK PHYSICS (3+0)-3 4 KİM-101 Z KİMYA I CHEMISTRY I (2+2)-3 5 MAT-101 Z MATEMATİK I MATHEMATICS I (3+0)-3 4 CM-101 Z ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS FIRST YEAR 1st semesr T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING MAT101 Calculus I Mamatik I PHY101 Physics I Fizik I 3 0 2 7 CHE101 Chemistry

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL. Uyg./Lab (U/L) Zor./Seç.

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL. Uyg./Lab (U/L) Zor./Seç. DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 Z Pirinciples of Ataturk and Revolution History

Detaylı

Web of Science GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

Web of Science GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ Web of Science 1 WEB OF SCIENCE Institute for Scientific Information (ISI) tarafından üretilen, dünyanın önde gelen fen bilimleri, sosyal bilimler ile sanat ve beşeri bilimler konularındaki süreli yayınlardan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görev Yeri. Ar. Gör. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1998 2010. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Görev Yeri. Ar. Gör. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1998 2010. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Cengiz KARACA 2. Doğum Tarihi ve Yeri :1974/Dinar, AFYON 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarım Makinaları Çukurova Üniversitesi 1997

Detaylı

I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ) 2012 %25 DERS PLANI. Ders Saati İle İlgili Komisyon Görüşü Uygun Uygun Değil

I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ) 2012 %25 DERS PLANI. Ders Saati İle İlgili Komisyon Görüşü Uygun Uygun Değil EK-1 Muafiyet Formu Açıklama: un ders saatini muafiyet için uygun görmemesi durumunda dersin içeriğinin uygunluk kontrolüne gerek bulunmamaktadır. Öğrenci No: Sayfa 1/4 I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ)

Detaylı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Ders

Detaylı

Hazırlık Sınıfı. 1.Sınıf / Güz Dönemi

Hazırlık Sınıfı. 1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) BOLOGNA DERS PLANI (2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN) Hazırlık Sınıfı HAZ-001

Detaylı

DİSİPLİNLER ARASI TAM METİN ULAKBİM ABONELİK KİMYA VE İLGLİ ALANLAR BİBLİYOGRAFİK (ABSTRACT) DİSİPLİNLER ARASI İŞLETME TAM METİN ULAKBİM ABONELİK

DİSİPLİNLER ARASI TAM METİN ULAKBİM ABONELİK KİMYA VE İLGLİ ALANLAR BİBLİYOGRAFİK (ABSTRACT) DİSİPLİNLER ARASI İŞLETME TAM METİN ULAKBİM ABONELİK VERİ TABANI HAKKINDA KONU KAPSAMI FORMAT DURUMU Academic Search Complete 8.500'den fazla elektronik süreli yayına tam metin içerik sağlayan çok disiplinli akademik bir veri tabanıdır. Bu veri tabanı 12.500'den

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy

Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği 00 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği 00 Doktora Celal

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI Parantez içerisinde İngilizcesi yazılı olan dersler gerektiğinde İngilizce olarak da açılabilecektir. BİRİNCİ YARIYIL NO DERS ADI Z/S

Detaylı

SCIENCE DIRECT Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi

SCIENCE DIRECT Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ELSEVIER SCIENCE DIRECT 1 SCIENCE DIRECT KAPSAM ScienceDirect, Elsevier yayınevinin, çeşitli uzmanlık dallarını kapsayan 1800 dergisine, 1997 den günümüze tam metin erişim imkanı sağlayan bir veritabanıdır.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tolga DEMİRCAN. Akışkanlar dinamiğinde deneysel yöntemler

Yrd. Doç. Dr. Tolga DEMİRCAN. Akışkanlar dinamiğinde deneysel yöntemler Yrd. Doç. Dr. Tolga DEMİRCAN e-posta 2: tolgademircan@gmail.com Uzmanlık Alanları: Akışkanlar Mekaniği Sayısal Akışkanlar Dinamiği Akışkanlar dinamiğinde deneysel yöntemler Isı ve Kütle Transferi Termodinamik

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön şart D. Kodu Dersin Adı T U L AKTS MAT101 Calculus

Detaylı

ÜNİBİLGİ 26. Üniversitemizin yeni Kütüphane Otomasyon Programı olan e-libs in kullanımını tanıtacağız.

ÜNİBİLGİ 26. Üniversitemizin yeni Kütüphane Otomasyon Programı olan e-libs in kullanımını tanıtacağız. ÜNİBİLGİ 26 Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bülteni Ekim 2003 Sayı:26 Üniversitemizin yeni Kütüphane Otomasyon Programı olan e-libs in kullanımını tanıtacağız. Üniversitemizin

Detaylı

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 307 (TÜRKÇE PROGRAMI) HAZIRLIK SINIFI 01.

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 307 (TÜRKÇE PROGRAMI) HAZIRLIK SINIFI 01. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 30 (TÜRKÇE PROGRAMI) HAZIRLIK SINIFI 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR Ders Kodu Ders Adı İngilizce

Detaylı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Ders

Detaylı

DERS KODU DERS ADI T U K AKTS

DERS KODU DERS ADI T U K AKTS 1. SINIF GÜZ YARIYILI (1. YY) MAT110 Matematik I 3 2 4 5 FIZ110 Fizik I 3 2 4 5 KIM110 Kimya 3 0 3 5 MAK110 Makine Mühendisliğine Giriş 2 0 2 3 MAK111 Teknik Resim 2 2 3 6 TUR101 Türk Dili I 2 0 2 2 ATA101

Detaylı

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü. Enerjinin Önemi? Enerji Sistemleri Mühendisi Kimdir?

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü. Enerjinin Önemi? Enerji Sistemleri Mühendisi Kimdir? Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Enerjinin Önemi? Enerji, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel unsurlarından biri olması yanısıra, yaşamın sürdürülebilmesi

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM PLANI Saat/Hafta MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu Dersin Adı Pratik/ Kuramsal Uygulama Laboratuva r Yıl 1 / Yarıyıl 1 Kredisi AKTS Kredisi Toplam Dersin Türü 507001012006

Detaylı

TOPLAM DERS-PROGRAM ÇIKTILARI İLİŞKİSİ. Kodu Ders Adı T P AKTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TOPLAM DERS-PROGRAM ÇIKTILARI İLİŞKİSİ. Kodu Ders Adı T P AKTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TOPLAM DERS-PROGRAM ÇIKTILARI İLİŞKİSİ Kodu Ders Adı T P AKTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Yıl - 1. Yarıyıl CEV1001 Matematik-I 4 2 6 0 0 0 5 0 0 0 3 5 0 0 0 0 CEV1003 Fizik-I 3 1 5 0 0 0 5 0 0 0 3

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI ÖĞRETİM ELEMANI MATH511 İleri Mühendislik Matematiği Advanced Engineering Mathematics -1 Doç. Dr. Fatih KOYUNCU

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ FEN BİLİMLERİENSTİTÜSÜ 2008-2009Öğretim YılındanİtibarenGeçerli YüksekLisansveDoktoraZorunluDersleri T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2008-2009 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK

Detaylı

UÇAK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI

UÇAK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI UÇAK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI DersKod DersAdTR DersAdEN Teori Pratik Kredi ECTS 1. SINIF 1.DÖNEM ENG 113 Mühendislik İçin İngilizce I Academic Presentation Skills 2 2 3 4 MAT 123 Mühendislik Matematiği I

Detaylı

DEVAM ETMEKTE OLAN ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK PROGRAMLAR VE DERSLERİN İNTİBAKLARI

DEVAM ETMEKTE OLAN ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK PROGRAMLAR VE DERSLERİN İNTİBAKLARI Updated at 28.04.2016 DEVAM ETMEKTE OLAN ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK PROGRAMLAR VE DERSLERİN İNTİBAKLARI A) Birinci Sınıfa 2013 2014 Öğretim Yılında Başlayan Öğrenciler: III. Yarıyıl (2014 2015 Güz) IV. Yarıyıl

Detaylı

Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Asgari Koşullar

Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Asgari Koşullar Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Asgari Koşullar A) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma Kriterleri Yardımcı Doçentlik

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ FALİYET RAPORU 1.GENEL BİLGİLER Özgörev (Misyon) Üniversitede verilen eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak; bilgi hizmetlerini

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. İçten Yanmalı Makineler MK-412 4/Güz (2+0+0) 2 5

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. İçten Yanmalı Makineler MK-412 4/Güz (2+0+0) 2 5 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS İçten Yanmalı Makineler MK-412 4/Güz (2+0+0) 2 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜM : Bilgisayar Mühendisliği

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜM : Bilgisayar Mühendisliği 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU FAKÜLTE : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜM : Bilgisayar Mühendisliği Dersin Açıldığı Bölüm Dersin Dersin 501001042010 Matematik 1 Fen Fak. Fizik Bölümü MAT0157 Matematik

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ FEN BİLİMLERİENSTİTÜSÜ 2006-2007Öğretim YılındanİtibarenGeçerli YüksekLisansveDoktoraZorunluDersleri T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2006-2007 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AKIŞ DİYAGRAMI

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AKIŞ DİYAGRAMI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AKIŞ DİYAGRAMI Programa Kabul Lisansüstü Danışmanı nın belirlenmesi Kayıt Tez Danışmanı Tez Konusu 1. Yarıyıl Ders 2. Yarıyıl Ders Tez Danışmanı ve Tez Konusu

Detaylı

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS Department : Computer Engineering 152111001 CALCULUS I 3 2 4 5 152111005 PHYSICS I 3 0 3 3 152111006 PHYSICS I LAB 0 2 1 2 152111007 CHEMISTRY 3 0 3 3 152111008

Detaylı

MAK1002 STATİK Zorunlu YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu

MAK1002 STATİK Zorunlu YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği 1. Yarıyıl Dersleri MAT1071 MATEMATİK I Zorunlu 3 2.00 0 6.00 MAK1005 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Zorunlu 2 0.00 1 4.00 MAK1001 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 Doç. Dr. ÖNDER KAŞKA Doğum Yılı: 1975 Yazışma Adresi : ÖZGEÇMİŞ Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/ Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 e-posta : EĞİTİM BİLGİLERİ onderkaska@osmaniye.edu.tr

Detaylı

Kütüphaneye girebilmeniz için öğrenci kimlik kartınızın yanınızda olması gerekmektedir.

Kütüphaneye girebilmeniz için öğrenci kimlik kartınızın yanınızda olması gerekmektedir. Leman KOZAKCI Kütüphaneye girebilmeniz için öğrenci kimlik kartınızın yanınızda olması gerekmektedir. Kütüphanede bulunan ve dışarı çıkarılmasında bir mahsuru olmayan yayını ödünç almak için kütüphaneye

Detaylı

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ON 2015 SUMMER SCHOOL

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ON 2015 SUMMER SCHOOL FACULTY OF ARTS AND SCIENCES FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FOREIGN LANGUAGES TURKISH LANGUAGE CHEM 101 FİZ 101 FİZ 102 FİZ 224 HUM 302 İNB 302 KİM 101 MATE 102 MATE 111 MATE 112 MATE

Detaylı

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YIL

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YIL I. YIL I II (ECTS) Fİ-101 FİİK PHYSICS (3+0)-3 4 KİM-101 KİMYA I CHEMISTRY I (2+2)-3 5 MAT-101 MATEMATİK I MATHEMATICS II (3+0)-3 4 CM-101 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Detaylı

(American DIGITAL LIBRARY GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

(American DIGITAL LIBRARY GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ ASTM (American Society for Testing and Materials) DIGITAL LIBRARY 1 IHS STANDARD EXPERT IHS Standards Expert,, 360 farklı standart organizasyonunun (ISO, DIN, BSI, TSE) standart dokümanlarının bibliyografik

Detaylı

MathSciNet GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

MathSciNet GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ MathSciNet 1 KAPSAM MathSciNet, American Mathematical Society tarafından üretilen ve içerisinde 1.400.000 makalenin özeti ve değerlendirmesi bulunan matematik konusundaki en önemli veri tabanıdır. 1940

Detaylı

ASTM (American Society for Testing and Materials)

ASTM (American Society for Testing and Materials) ASTM (American Society for Testing and Materials) ASTM (American Society for Testing and Materials) ASTM International, 1898 yılında kurulmuş, 100 den fazla farklı ülkeden 30,000 den fazla üyeye sahip

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ FEN BİLİMLERİENSTİTÜSÜ 2007-2008Öğretim YılındanİtibarenGeçerli YüksekLisansveDoktoraZorunluDersleri T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2007-2008 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI III. YARIYIL IV. YARIYIL I. YARIYIL II. YARIYIL ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI MAT 153 Matematik I 4 0 4 6 MAT 154 Matematik II 4 0 4 6 FİZ

Detaylı

ÜNİBİLGİ. Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

ÜNİBİLGİ. Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ÜNİBİLGİ Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Elektronik kütüphanemizde yer alan yeni veri tabanlarının daha aktif olarak kullanımına olanak sağlamak amacıyla yaptığımız tanıtım

Detaylı

EŞDEĞER KABUL EDİLEN DERSLER LİSTESİ (Son Güncellenme Tarihi: ) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Makine Mühendisliği Bölümü)

EŞDEĞER KABUL EDİLEN DERSLER LİSTESİ (Son Güncellenme Tarihi: ) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Makine Mühendisliği Bölümü) 2014-2015 ve 2015-2016 Yaz Okulu verilerine göre başka üniversitelerden alınmış ve ce eşdeğer kabul edilmiş derslerin listesi aşağıya çıkarılmıştır. Öğrencilerimizin 2016-2017 Yaz Döneminde bu listede

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001 ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Serhan GÖKÇAY 2. Doğum Tarihi : 23.05.1979 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : 02.08.2013 Toplantı Sayısı : 019 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2013/019-01: Enstitümüz disiplinler arası İş Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim

Detaylı

Elektronik Kaynaklara. Erişim

Elektronik Kaynaklara. Erişim K Elektronik Kaynaklara Erişim E-Kaynaklar ÇOMÜ Kütüphanesi nde şu anda 192.296 e-kitap, 2 milyondan fazla e-tez, 17.000 fazla e-dergi, 58 veritabanı, 2.200 den fazla e-gazete kullanıcıların erişimine

Detaylı

Yayın Listesi. SCI (Science Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayınlanan ve yayına kabul edilen tam metin özgün makale

Yayın Listesi. SCI (Science Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayınlanan ve yayına kabul edilen tam metin özgün makale Yayın Listesi SCI (Science Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayınlanan ve yayına kabul edilen tam metin özgün makale SALİHOĞLU, G., PINARLI,V., SALİHOĞLU N.K., KARACA, G. 2007. Properties

Detaylı

Ek-2 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ

Ek-2 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ZORUNLU DERSLERİ FEN BİLİMLERİENSTİTÜSÜ 2011-2012Öğretim YılındanİtibarenGeçerli YüksekLisansveDoktoraZorunluDersleri Ek-2 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2011-2012 ÖĞRETİM YILINDAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ

Detaylı

HİDROLOJİ Doç.Dr.Emrah DOĞAN

HİDROLOJİ Doç.Dr.Emrah DOĞAN HİDROLOJİ Doç.Dr.Emrah DOĞAN 1-1 YARDIMCI DERS KİTAPLARI VE KAYNAKLAR Kitap Adı Yazarı Yayınevi ve Yılı 1 Hidroloji Mehmetçik Bayazıt İTÜ Matbaası, 1995 2 Hidroloji Uygulamaları Mehmetçik Bayazıt Zekai

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 2+0+0 2 2 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 2+0+0 2 2

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 2+0+0 2 2 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 2+0+0 2 2 1. YARIYIL 0010090001 0010090002 0010090003 ADI T+U+L KREDİ Makine Mühendisliğine Giriş Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1 Temel Bilgi Teknolojisi 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 0010090004 İngilizce 1 0010090005

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD Metin TUNÇ Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Örgütü, 1948 yılında aralarında kurucu üye olarak Türkiye nin de bulunduğu Avrupa ülkeleri tarafından Organization

Detaylı

Kojenerasyon Teknolojileri Yavuz Aydın, Yağmur Bozkurt İTÜ

Kojenerasyon Teknolojileri Yavuz Aydın, Yağmur Bozkurt İTÜ Kojenerasyon Teknolojileri Yavuz Aydın, Yağmur Bozkurt 13.04.2017 - İTÜ 11.04.2017 2 Kombine Çevrim Santraller Temel amaç elektrik üretimidir En son teknolojilerle ulaşılan çevrim verimi %62 civarındadır.

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 017 Müfredatı 1 0 TDB101 Türk Dili 1 11 MAK109 Fizik 1 1 180 MAK10 Makina Mühendisliğine Giriş 88 MAK101

Detaylı

2016 - YAZ ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

2016 - YAZ ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU FİZ 101 Fizik I FİZ 102 Fizik II FİZ 224 Modern Fizik I MATE 111 Matematik I MATE 112 Matematik II MATE 213 Lineer Cebir MATH 111 Calculus I MATH 112 Calculus II MATH 213 Linear Algebra FEN - EDEBİYAT

Detaylı

Geleceğinize Açılan Kapı

Geleceğinize Açılan Kapı Geleceğinize Açılan Kapı OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK BİRİMLER Fakülteler 1. Mühendislik Fakültesi 2. İktisadi ve İdari Bilimler Fak. 3. Fen Edebiyat Fak. 4. Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 01 Müfredatı 1 0 TDB101 Türk Dili 1 989 MAT1 Matematik I 1 17 MAK10 Temel Bilgisayar ve Algoritma 1

Detaylı

Küçük ve Mikro Ölçekli Enerji Yatırımları için Hibrit Enerji Modeli

Küçük ve Mikro Ölçekli Enerji Yatırımları için Hibrit Enerji Modeli Küçük ve Mikro Ölçekli Enerji Yatırımları için Hibrit Enerji Modeli Mustafa Yıldız Enerji Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Bitirme Tezi Danışman: Yard. Doç. Dr. Ferhat Bingöl 4. İzmir Rüzgar Sempozyumu

Detaylı

DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING

DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING The Master of Science program in Environmental Engineering is a joint interdiciplinary program of the Departments

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

The Royal Society of Chemistry Publishing Resources. Semih BAKAR Sales Manager - Turkey & Balkans

The Royal Society of Chemistry Publishing Resources. Semih BAKAR Sales Manager - Turkey & Balkans The Royal Society of Chemistry Publishing Resources Semih BAKAR Sales Manager - Turkey & Balkans Kar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak tam 170 yıldır dünya çapındaki 50,000 in üzerindeki üyeye hizmet

Detaylı

FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. YARIYIL:

FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. YARIYIL: 1. YARIYIL: ALINABİLMESİ İÇİN ADI T+U+L KREDİ 0010090001 Makine Mühendisliğine Giriş 2+0+0 2 2 0010090002 Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1 3+1+0 3,5 6 0010090003 Temel Bilgi Teknolojisi 2+0+0 2 4 0010090004

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı Günlük Hayatımızda Enerji Tüketimi Fosil Yakıtlar Kömür Petrol Doğalgaz

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI ÖĞRETİM ELEMANI MATH511 İleri Mühendislik Advanced Engineering Mathematics -1 Doç. Dr. Fatih KOYUNCU Matematiği

Detaylı

1 ZKÜ./ÖĞR.İŞL FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 312. Ders Kodu

1 ZKÜ./ÖĞR.İŞL FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 312. Ders Kodu FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri KIM115 Genel Kimya I General I 4 2 5 7 KIM146 Genel Kimya II General II 4 2 5 7 KIM117 Genel Kimya I Lab General I Lab 0 2 1

Detaylı

Enerji Sektörüne İlişkin Yatırım Teşvikleri

Enerji Sektörüne İlişkin Yatırım Teşvikleri Enerji Sektörüne İlişkin Yatırım Teşvikleri 5 Kasım 2015 Ekonomi Bakanlığı 1 Enerji Sektöründe Düzenlenen Teşvik Belgeleri V - 20.06.2012-30.06.2014 Döneminde Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin Kaynaklarına

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER BİRİNCİ SINIF GÜZ YARIYILI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER DEĞİŞİKLİK FORMU COM101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

Detaylı

Moleküler Biyoloji ve Genetik. Biyoloji Radyobiyoloji Sayısal

Moleküler Biyoloji ve Genetik. Biyoloji Radyobiyoloji Sayısal Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yatay Geçiş Doktora Yatay Geçiş Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Yatay Geçiş Doktora Yatay Geçiş ENSTİTÜ ADI: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Programın Adı Genel Kontenjan

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Biyoenerji

Detaylı

2010 Faaliyetlerimiz & TÜBİTAK EKUAL Değerlendirme

2010 Faaliyetlerimiz & TÜBİTAK EKUAL Değerlendirme Cahit Arf Bilgi Merkezi 2010 Faaliyetlerimiz & TÜBİTAK EKUAL Değerlendirme Dr. Elif Aytek GÜRSES ULAKBİM Md.Yrd.V. (Cahit Arf Bilgi Merkezi) elif@ulakbim.gov.tr 23-25 Mayıs 2011 TÜBİTAK EKUAL VII. Yıllık

Detaylı

KİTAP ADI KONU YAYINEVİ SAYFA SAYI DİLİ BASIM TARİH KİTAP TÜR ISBN KONFERANS ADI KONFERANS KONUSU ÜLKE KONFERANS TÜRÜ TARİH

KİTAP ADI KONU YAYINEVİ SAYFA SAYI DİLİ BASIM TARİH KİTAP TÜR ISBN KONFERANS ADI KONFERANS KONUSU ÜLKE KONFERANS TÜRÜ TARİH ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: 17599029596 MEHMET ZİLE 10/1/70 12:00 AM A55893 TÜRKİYE B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce TOEFL IBT

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (http://esm.yasar.edu.tr) Sunum Planı Neden Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü`nde Okumalıyım? Bölüm

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM DERS KODU I. SINIF (I. YARIYIL) Z/S TEO. UYG. TOP. KREDİ AKTS 0505001252012 Matematik I Z 4 0 4 4 5 0505001272012 Fizik I Z 3 1 4 3,5 4 0505001372012 Kimya Z 2

Detaylı

MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ EĞİTİM PLANLARINDAKİ DERSLERİN USIS2011 EĞİTİM PLANINDAKİ EŞDEĞERLERİ

MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ EĞİTİM PLANLARINDAKİ DERSLERİN USIS2011 EĞİTİM PLANINDAKİ EŞDEĞERLERİ MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ EĞİTİM PLANLARINDAKİ DERSLERİN USIS011 EĞİTİM PLANINDAKİ EŞDEĞERLERİ KODU ARAS EĞİTİM PLANI KR KODU 003 EĞİTİM PLANI KR KODU 008 EĞİTİM PLANI KR KODU 010

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sıra Numarası Dersin ön koşulu var mı? *** Dersin önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** Kuramsal Uygulama ve Laboratuvar TOPLAM SAAT Ulusal kredi AKTS Kredisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANADAL

Detaylı

Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi. Makine Mühendisliği Bölümü. 2015-2016 Eğitim Planı Ders İntibak Esasları

Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi. Makine Mühendisliği Bölümü. 2015-2016 Eğitim Planı Ders İntibak Esasları Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 05-06 Eğitim Planı Ders İntibak Esasları Celal Bayar Üniversitesi senatosunda kabul edilen yeni eğitim planının 05-06 Eğitim-Öğretim

Detaylı

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI KONULAR 1-Güneş Enerjisi i 2-Rüzgar Enerjisi 4-Jeotermal Enerji 3-Hidrolik Enerji 4-Biyokütle Enerjisi 5-Biyogaz Enerjisi 6-Biyodizel Enerjisi 7-Deniz Kökenli Enerji 8-Hidrojen

Detaylı