SİBUTRAMİN İN GC-FID KROMATOGRAFİSİ METODU İLE FARMASÖTİK PREPARATLARDA MİKTAR TAYİNİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİBUTRAMİN İN GC-FID KROMATOGRAFİSİ METODU İLE FARMASÖTİK PREPARATLARDA MİKTAR TAYİNİ"

Transkript

1 SAÜ Fen Edebiyat Dergisi(2012-II) A.KÜÇÜK TUNCA, E.İMAMOĞLU SİBUTRAMİN İN GC-FID KROMATOGRAFİSİ METODU İLE FARMASÖTİK PREPARATLARDA MİKTAR TAYİNİ Aysel KÜÇÜK TUNCA, Esin İMAMOĞLU Sakarya Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Sakarya, 54187, Türkiye ÖZET Ticari bir antiobezite ilacının etken maddesi olan Sibutramin için literatürde yer almayan yeni bir Gaz Kromatografisi-Alev İyonlaşma Dedektörü (GC-FID) miktar tayini yöntemi geliştirilmiş ve ticari preparatlarda mevcut bulunan miktarlar bu yöntemle belirlenmiştir. Sibutramin için geliştirilen bu yöntemin biyonalitik yöntem validasyonu da yapılarak bütün parametreler belirlenmiştir. Sibutramin için 5-30 μg ml -1 lik konsantrasyon aralığında seçilen çalışma standart çözeltilerinin oldukça iyi bir lineerlik gösterdiği tespit edilmiştir. Bu aralıktaki LOQ değerinin 9,08 μg ml -1 ve LOD nin ise 2,72 μg ml -1 olduğu da hesaplanmıştır. Anahtar Kelimeler: Sibutramin, GC-FID kromatografisi 1

2 A.KÜÇÜKK TUNCA, E.İMAMOĞLU SAÜ Fen Edebiyat Dergisi(2012-II) QUANTITATION OF SIBUTRAMINE IN PHARMACEUTICAL PREPARATIONS BY GC-FID CHROMATOGRAPHY METHOD ABSTRACT A new GC-FID quantification method with flame-ionization detector not available in the literature for Sibutramine which is the active ingredient of a commercial antiobesity trade drug was developed and the amounts present in commercial preparations was determined via this method. Bioanalytical method validation of this method developed for Sibutramine was realised and all the validation parameters were determined. Working standard solutios chosen at the concentration range of 5-30 mg ml -1 for Sibutramine were found that showed quite good linearity. It was also calculated that LOQ value in this range was 9,08 mg ml -1 and LOD was 2,72 mg ml -1. Key words: Sibutramine, GC-FID chromatography 1. GİRİŞ Sibutramin, kilo vermede, verilen kilonun korunmasında ve obezite tedavisinde kullanılan bir maddedir (Şekil 1.) [1]. İlaçlarda, Sibutramin Hidroklorür Monohidrat olarak kullanılmaktadır. Şekil 1. Sibutramin Hidroklorür ün molekül formülü (C17H29C12NO.HCl) 2

3 SAÜ Fen Edebiyat Dergisi(2012-II) A.KÜÇÜK TUNCA, E.İMAMOĞLU Yapılan literatür araştırmaları sonucunda, iştah azaltıcı bir madde olan Sibutraminin miktar analizine yönelik, yeni yöntemler geliştirilmesi ile ilgili çeşitli çalışmalara ulaşılmıştır; UVspektroskopisi ile ticari kapsüllerde *2-5+, UV dedektörlü HPLC ile tabletlerde ve fare serumunda [6-8], kiral kromatografi ile Sibutramin enantiyomerleri için *9], Tandem Mass Spektroskopisi ile insan plazmasında *10], LC-ESI-MS ile insan plazmasında *11, 12], LC-ESI-TMS ile insan plazmasındaki Sibutramin metabolitleri için *13, 14] ve idrarda GC-MS ile Sibutraminin ana metabolitleri için *15] gibi. Ancak, ticari kapsüllerde bulunan Sibutramin in GC- FID yöntemiyle miktar analizine yönelik literatürde yer alan bir çalışmaya henüz rastlanılmamıştır. Bu maksatla, Sibutramin için bir GC-FID miktar tayini yöntemi geliştirilmiş ve bu yöntemle ticari preparatlarda bulunan miktarları belirlenmiştir. 2. DENEYSEL KISIM 2.1. Cihaz Shimadzu marka FID dedektörlü GC cihazı, yeni bir CBM-102 iletişim modülüyle güncellenmiştir. Bu sistem GC-17A Gas Chromatograph, AOC-20s Autosampler, AOC Power Supply Module, CBM-102 Communications Bus Module, FCM Kesintisiz Güç Kaynağı ve bunlara bağlı bir HP masaüstü bilgisayardan oluşmaktadır. Kolon olarak Fused-silika 0,25 μm capillar optima-1 kolon (25 m-0,25 mm), % 99 saflıkta kuru hava, azot ve hidrojen gazları ve software olarak da bilgisayara yeni yüklenmiş olan GC solution yazılım programı kullanılmıştır. Sibutramin in uygun kromatogram piklerini elde edebilmek için çeşitli sıcaklık 3

4 A.KÜÇÜKK TUNCA, E.İMAMOĞLU SAÜ Fen Edebiyat Dergisi(2012-II) programları denenmiştir. Bu denemeler sonucunda, sıcaklık programı olarak; başlangıçta kolon sıcaklığı direkt 185 C ye çıkarılıp, daha sonra 25 C/dk hız ile 260 C ye çıkarılmıştır, orada 1 dk tutularak, en son da 50 C/dk hız ile 290 C ye çıkarılarak yine orada da 1 dk tutulmuştur. Kromatografik şartlar ise; 1 ml/dk kolon akış hızı, 1 μl enjeksiyon hacmi, split modda (oranı 10), 185 C kolon sıcaklığı, 200 C dedektör sıcaklığı ve 107 kpa basınç olarak ayarlanmıştır Kromatografik Parametreler ve Optimizasyon Sibutramin in kromatografik analizi için sistem uygunluk parametreleri de hesaplanmıştır: Kapasite faktörü, ks : 1,48 (1 ml dk -1 akış hızında), toplam teorik plaka sayısı, NS: 4733, plaka yüksekliği, HS: 5, cm. Ayrıca bu parametreler CDER inkilerle de (Center for Drug Evaluation and Research) kontrol edilmiştir [16]. Kromatogramların iyileştirilmesi için başlangıçta kromatografik koşullar optimize edilerek, ön denemeler yapılmış ve en uygun şartlar bulunmuştur. Bu maksatla, GC-FID için, kapiler kolonda, uygun sıcaklık programı bulunarak, uygun gaz akış hızları, enjeksiyon hacmi ve enjektör, dedektör ve fırın sıcaklıkları seçilerek en iyi yöntem geliştirilmeye çalışılmıştır. Geliştirilen yöntem, spesifiklik, hassaslık, kesinlik, doğruluk ve lineerlik gibi bütün validasyon parametreleri kullanılarak valide edilmiştir. 4

5 SAÜ Fen Edebiyat Dergisi(2012-II) A.KÜÇÜK TUNCA, E.İMAMOĞLU 2.3. Stok ve Standart çözeltilerin hazırlanması Gaz Kromatografisi-FID cihazı ile Sibutramin Hidroklorür monohidrat içeren ticari bir kapsül için yeni bir miktar tayini yöntemi geliştirilmesi maksadıyla, elde edilen Sibutramin içeren stok çözeltiden bir seri standart çözeltiler hazırlanarak, öncelikle kalibrasyon eğrileri oluşturulmuştur. Bunun için Sibutramin stok çözeltisinden 5-30 μg ml -1 lik konsantrasyon aralığında seçilen çalışma standart çözeltileri, sabit bir hacime metanol ile seyreltilerek hazırlanmıştır. Kalibrasyon eğrileri de bu stok çözeltiden 6 farklı konsantrasyondaki çalışma standart çözeltileri ile hazırlanmıştır. Ana stoktan hazırlanan 5, 15 ve 25 μg ml -1 lık standartlar ile gün-içi ve günler-arası kesinlikler için ölçümler alınmış ve aynı standartlar ile tekrarlanabilirlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Kalibrasyon eğrisi, konsantrasyonlara karşı pikler altında kalan alanlar işaretlenerek hazırlanmıştır (n=6). Veriler, en küçük kareler yöntemi kullanılarak, lineer regresyon modeli ile analiz edilmiş (regresyon denklemi: y=90,278x-68,56) ve elde edilen regresyon katsayısının (r=0,9951) oldukça iyi bir lineerlik gösterdiği tespit edilmiştir. Regresyon analizinden kesişimin standart hatası, Sa: 61,52 ve eğimin standart hatası Sb ise: 3,16 olarak bulunmuştur. Şekil 2. de yaklaşık 3,4 dk civarında gelen 30 μg ml -1 lik Sibutramin standardına ait piki gösteren bir GC kromatogramı görülmektedir. Şekil 3. de ise 5-30 μg ml -1 lik konsantrasyon aralığındaki tüm Sibutramin standartları için elde edilmiş bir kromatogram görülmektedir. 5

6 A.KÜÇÜKK TUNCA, E.İMAMOĞLU SAÜ Fen Edebiyat Dergisi(2012-II) Şekil μg ml -1 lik Sibutramin standardına ait bir GC kromatogramı Şekil μg ml -1 lik konsantrasyon aralığındaki tüm Sibutramin standartları için elde edilmiş kromatogram 3. TARTIŞMA Yapılan gün-içi ve günler-arası kesinlik çalışmaları sonucunda, bulunan RSD değerlerinin oldukça iyi kesinlikler verdiği ortaya çıkmıştır (Bkz. Tablo 1.). Kesinlik tayini için gün-içi ve günler-arası ölçümlerdeki RSD lerin < % 10 ve LOQ nin de < % 20 olması gerektiği ve doğruluk için ise günler-arası ortalama değer X, 6

7 SAÜ Fen Edebiyat Dergisi(2012-II) A.KÜÇÜK TUNCA, E.İMAMOĞLU gerçek değerinin ± % 15 içinde olduğu ve LOQ nin de ± % 20 den fazla sapmaması koşulunu sağladığı da tespit edilmiş, buna uygun olarak LOQ değerinin 9,08 μg ml -1 ve LOD nin ise 2,72 μg ml -1 olduğu hesaplanmıştır. Tablo 1. Sibutramin için gün içi ve günler arası kesinlik değerleri (n=6) Sibutramin içeren (Reductil kapsül) (15 mg) ticari ilaç için de uygulaması yapılmış ve elde edilen geri kazanımlar kontrol edilmiştir. Bunun için 15 mg Sibutramin Hidroklorür içeren ticari Reductil kapsülden 150 μg ml - 1 lik bir ana stok çözelti hazırlanmıştır. Daha sonra, bu stoktan alınarak seyreltilen 5, 15 ve 25 μg ml -1 lık numuneler üzerinde gün içi ve günler arası ölçümler gerçekleştirilmiş ve oldukça iyi RSD değerleri elde edilmiştir (Tablo 2.). Tablo 2. Metanol ortamında Sibutramin içeren ticari kapsüllerden elde edilen gün içi ve günler arası kesinlik değerleri (n=6) Kesinlik Gün-içi Günler-arası Konsantrasyo n (µg ml -1 ) Ortalama Değer (X) Standart Sapma (SD) RS D (%) Ortalama Değer (X) Standart Sapma (SD) RS D (%) 5 449,50 6,28 1,40 446,17 7,63 1, ,80 22,46 2, ,50 26,55 2, ,17 25,75 1, ,33 20,39 1,22 7

8 A.KÜÇÜKK TUNCA, E.İMAMOĞLU SAÜ Fen Edebiyat Dergisi(2012-II) Ticari kapsülden hazırlanan 15 μg ml -1 lik bir standardın kromatogramı ise Şekil 4. de görülmektedir. Şekil 4. Ticari kapsülden elde edilen 15 μg ml -1 lik standardın kromatogramı Tablo 4. e bakıldığında, ticari kapsülden hazırlanan standartlardan elde edilen geri kazanım ve bağıl hata verileri hesaplanmıştır. Buradan da elde edilen geri kazanımların % 75 oldukları görülmektedir. Tablo 4. Sibutramin içeren ticari kapsülden elde edilen doğruluk ve geri kazanım değerleri (n=6) Bilinen Ortalama Kons. (µg ml -1 ) Bulunan Ortalama Kons. (µg ml -1 ) Doğruluk Bağıl Hata* (%) Geri Kazanım** (%) 5 5,03 0,60 100, ,19-18,73 81, ,01-23,96 76,04 *Bağıl Hata= Bulunan miktar - Bilinen miktar/ Bilinen miktar x 100 **Geri Kazanım= Bulunan miktar/bilinen miktar x 100 Ticari kapsül numuneleri, etken maddesi Sibutramin Hidroklorür Monohidrat olan 15 mg lık Reductil ticari kapsülünden elde edilen stok çözeltiden seyreltilerek ve tekrarlanabilirlik için 6 kez yeniden 8

9 SAÜ Fen Edebiyat Dergisi(2012-II) A.KÜÇÜK TUNCA, E.İMAMOĞLU standartlar hazırlanarak elde edilmiştir. Elde edilen kesinlik ve tekrarlanabilirlik değerleri olan SD, RSD ve % Geri kazanım, Tablo 5. de özetlenmiştir. Standart çözeltilerin 6 kez ölçümü sonucunda, elde edilen RSD değerinin oldukça iyi bir kesinlik sağladıkları da görülmektedir. Tablo 5. Ticari kapsülden elde edilen değerler (n=6) Sibutramin Alanı (µg ml -1 ) Ortalama Alan 968 Standart Sapma (SD) 18,52 Bağıl Standart Sapma 1,91 (%RSD) Bulunan Konsantrasyon 12,21 (µg ml -1 ) Geri Kazanım (%) 81,40 4. SONUÇ Başarılı bir şekilde geliştirilen yöntemin geçerliliğinin test edilmesi için spesifiklik, hassaslık, kesinlik, doğruluk ve lineerlik gibi bütün validasyon parametreleri uygulanarak, biyoanalitik yöntem validasyonu yapılmış ve yöntemin geçerliliği değerlendirilmiştir. Aynı zamanda, yöntemin Sibutramin in ticari kapsüllerdeki rutin analizi için hem az masraf hem de kullanım kolaylığı açısından pratik olarak uygulanabilir olduğu sonucuna da varılmıştır. Ayrıca, Sibutramin için geliştirilen bu ilk GC-FID yöntemi, diğer farklı yöntemlere nazaran kullanım kolaylığı açısından da bir alternatif oluşturacaktır. 9

10 A.KÜÇÜKK TUNCA, E.İMAMOĞLU SAÜ Fen Edebiyat Dergisi(2012-II) Bu çalışma, TÜBİTAK kurumu hızlı destek programı (1002) tarafından 12 ay olarak desteklenen 109T555 numaralı projenin bir bölümü kapsamındadır. 5. KAYNAKLAR [1]. Hansen, D.L., Troubro, S., Stock, M.J., Macdonald, L.A., Astrup, A., The effect of sibutramine on energy expenditure and appetite during chronic treatment without any dietary restriction, International Journal of Obesity, 23, , [2]. Maluf, D.F., Farago, P.V., Barreira, S.M.W., Pedreso, C.F., Pontarolo, R., Validation of an analytical method for determination of sibutramine hydrochloride monohydrate in capsules by UV-Vis spectrophotometry, Latin American Journal of Pharmacy, 26(6), , [3]. Diefenbach, I.C.F., Friedrich, M., Bittencourt, C.F., Santos, M.R., Escarrone, A.L.V., Development and validation of an analytical methodology for determination of sibutramine in capsules, Latin American Journal of Pharmacy, 27(4), , [4]. Quin, Z.H., Tan, R., Pu, L.J., Fading spectrophotometric method for determination of sibutramine hydrochloride with Congo red and its reaction mechanism, Chinese Journal of Analytical Chemistry, 34(3), , [5]. Valarmathi, R., Karpagam, K.S.S., Revathi, R., Spectrophotometric determination of sibutramine hydrochloride using folin-ciocalteu reagent, The Indian Pharmacist, 25(3), 71-72, [6]. Segall, A.I., Collada, E.A., Ricci, R.A., Pizzorno M.T., Reversed-Phase HPLC determination of sibutramine hydrochloride in the presence of its oxidatively-induced degradation products, Journal Of Liquid Chromatography & Related Tecnologies, 26(6), , [7]. Chandorkar, J.G., Kotwal, V.B., Dhande, N.S., Pachpor, M.P., Pande, V.V., Development and validation of high performance liquid chromatography method for analysis of sibutramine hydrochloride 10

11 SAÜ Fen Edebiyat Dergisi(2012-II) A.KÜÇÜK TUNCA, E.İMAMOĞLU and its impurity, Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences, 21(2), , [8]. Um, S.Y., Kim, K.B., Kim, S.H., Ju, Y.C., Lee, H.S., Oh, H.Y., Choi, K.H., Chung, M.W., Determination of the active metabolites of sibutramine in rat serum using column-switching HPLC, Journal of Separation Science, 31, , [9]. Radhakrishna, T., Lakshmi Narayana, CH., Sreenivas Rao, D., Vyas, K., Reddy, G.OM., LC method for the determination of assay and purity of sibutramine hydrochloride and its anantiomers by chiral chromatography, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 22, , [10]. Bhatt, J., Shah, B., Kamli, S., Subbaiah, G., Singh, S., Ameta, S., Rapid and sensitive method for the determination of sibutramine active metabolites in human plasma by reversed-phase liquid chromatography-tandem mass spectroscopy, Journal of Chromatographic Science, 45(2), 91-96, [11]. Ding, L., Hao, X., Huang, X., Zhang, S., Simultaneous determination of sibutramine and its N-desmethyl metabolites in human plasma by liquid chromatography electrospray ionization-mass spectrometry method and clinical applications, Analytica Chimica Acta, 492, , [12]. Huang, Z.Q., Xiao, S., Luo, D., Chen, B., Yao, S.Z., Simultaneous determination of sibutramine and N-didesmethylsibutramine in dietary supplements for weight control by HPLC-ESI-MS, Journal of Chromatographic Science, 46(8), , [13]. Chen, J., Lu, W., Zhang, Q., Jıang, X., Determination of the active metabolite of sibutramine by liquid chromatography-electrospray ionization tandem mass spectrometry, Journal of Chromatography B, 785, , [14]. Jain, D.S., Subbaiah, G., Sanyal, M., Shrivastav, P.S., Pal, U., Ghataliya, S., Kakad, A., Patel, H., Shah, S., Liquid chromatography/electrospray ionization tandem mass 11

12 A.KÜÇÜKK TUNCA, E.İMAMOĞLU SAÜ Fen Edebiyat Dergisi(2012-II) spectrometry validated method for the simultaneous quantification of sibutramine and its primary and secondary amine metabolites in human plasma and its application to a bioequivalence study, Rapid Communications in Mass Spectrometry, 20, , [15]. Rossi, S., Colamonici, C., Botre, F., Detection of sibutramine administration: a gas chromatography/mass spectrometry study of the main urinary metabolites, Rapid Communications in Mass Spectrometry, 21, 79-88, [16]. Reviewer Guidance: Validation of Chromatographic Methods, Centre for Drug Evaluation and Research (CDER), Food and Drug Administration, November

DİKLOFENAK ETKİN MADDESİNİN FARMASÖTİK PREPARATLARDA ANALİTİK YÖNTEMLERLE MİKTAR TAYİNİ. Ulvihan ÇİLTAŞ. Analitik Kimya Anabilim Dalı

DİKLOFENAK ETKİN MADDESİNİN FARMASÖTİK PREPARATLARDA ANALİTİK YÖNTEMLERLE MİKTAR TAYİNİ. Ulvihan ÇİLTAŞ. Analitik Kimya Anabilim Dalı DİKLOFENAK ETKİN MADDESİNİN FARMASÖTİK PREPARATLARDA ANALİTİK YÖNTEMLERLE MİKTAR TAYİNİ Ulvihan ÇİLTAŞ Analitik Kimya Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç. Dr. Bilal YILMAZ Yüksek Lisans Tezi - 2014 T. C. ATATÜRK

Detaylı

25-OH-Vitamin D Hormon için Tandem Kütle Spektrometrede Yöntem Geçerli Kılma Çalışması ve Bu Yöntemin Farklı Yöntemlerle Karşılaştırılması

25-OH-Vitamin D Hormon için Tandem Kütle Spektrometrede Yöntem Geçerli Kılma Çalışması ve Bu Yöntemin Farklı Yöntemlerle Karşılaştırılması Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry Turk J Biochem] 2011; 36 (1) ; 73 79. Yöntem Bildirisi [Technical Report] Yayın tarihi 15 Mart, 2011 TurkJBiochem.com [Published online 15 March,

Detaylı

Vakum manifold sistemi kullanılarak içme kullanma sularında klorlu pestisitlerin katı - sıvı ekstraksiyon yöntemi ile analizi

Vakum manifold sistemi kullanılarak içme kullanma sularında klorlu pestisitlerin katı - sıvı ekstraksiyon yöntemi ile analizi Araştırma Makalesi/Original Article Makale Dili Türkçe /Article Language Turkish Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Vakum manifold sistemi kullanılarak içme kullanma sularında klorlu pestisitlerin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BAZI METAL KATYONLARININ SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNLERİNDE ÇOK BİLEŞENLİ KALİBRASYON TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI Rukiye SAYGILI KİMYA ANABİLİM

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BAZI GEÇİŞ METALLERİNİN BİRLİKTE SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİNDE ÇOK BİLEŞENLİ KALİBRASYON TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI Ceren TALYAK BAĞDU KİMYA

Detaylı

Fındık Çotanağı İle Bazik Mavi 41 Boyarmaddesinin Sulu Çözeltisinden Adsorpsiyonu

Fındık Çotanağı İle Bazik Mavi 41 Boyarmaddesinin Sulu Çözeltisinden Adsorpsiyonu Fındık Çotanağı İle Bazik Mavi 41 Boyarmaddesinin Sulu Çözeltisinden Adsorpsiyonu Nazan Muslu, Özlem Makaracı ve *Mustafa İmamoğlu 1 Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Sakarya, Türkiye

Detaylı

ZEYTİNYAĞINA RENK VEREN YAPAY BİLEŞENLERİN ULTRAVİYOLE-GÖRÜNÜR BÖLGE SPEKTROFOTOMETRESİ İLE İNCELENMESİ

ZEYTİNYAĞINA RENK VEREN YAPAY BİLEŞENLERİN ULTRAVİYOLE-GÖRÜNÜR BÖLGE SPEKTROFOTOMETRESİ İLE İNCELENMESİ ZEYTİNYAĞINA RENK VEREN YAPAY BİLEŞENLERİN ULTRAVİYOLE-GÖRÜNÜR BÖLGE SPEKTROFOTOMETRESİ İLE İNCELENMESİ Işılay Bal 1, Ümran Seven 2*, Şeref Güçer 3 1 Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

Detaylı

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:28-4

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:28-4 BENZENİN BOR KATKILI ELMAS (BDD) ELEKTROT ÜZERİNDE ELEKTROOKSİDASYONU 1 Electrooxidation of Benzene on Boron-Doped Diamond (BDD) Electrode* İzzet KISACIK Kimya Anabilim Dalı Birgül YAZICI Kimya Anabilim

Detaylı

Adana Hıfzıssıhha Enstitüsüne Ocak 2007 ile Aralık 2011 arasında gönderilen boğma rakı çeşitlerindeki metanol miktarının incelenmesi

Adana Hıfzıssıhha Enstitüsüne Ocak 2007 ile Aralık 2011 arasında gönderilen boğma rakı çeşitlerindeki metanol miktarının incelenmesi Araştırma Makalesi/Original Article Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Adana Hıfzıssıhha Enstitüsüne Ocak 2007 ile Aralık 2011 arasında gönderilen boğma rakı çeşitlerindeki metanol miktarının incelenmesi

Detaylı

KLOR DİOKSİT TEKNOLOJİSİNDE KULLANILAN SODYUM KLORİTİN KARARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI

KLOR DİOKSİT TEKNOLOJİSİNDE KULLANILAN SODYUM KLORİTİN KARARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI KLOR DİOKSİT TEKNOLOJİSİNDE KULLANILAN SODYUM KLORİTİN KARARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI Banu Esra AKSOY, Mine AYDIN, Salih Zeki YILDIZ* Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, SAKARYA szy@sakarya.edu.tr

Detaylı

YUVACIK BARAJI HAM SUYUNUN DEZENFEKSİYON YAN ÜRÜNÜ (THM) OLUŞTURMA POTANSİYELİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANARAK BELİRLENMESİ ÖZET

YUVACIK BARAJI HAM SUYUNUN DEZENFEKSİYON YAN ÜRÜNÜ (THM) OLUŞTURMA POTANSİYELİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANARAK BELİRLENMESİ ÖZET YUVACIK BARAJI HAM SUYUNUN DEZENFEKSİYON YAN ÜRÜNÜ (THM) OLUŞTURMA POTANSİYELİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANARAK BELİRLENMESİ ÖZET Klorlama dezenfeksiyon amacıyla çokça tercih edilmektedir. Klorlamanın

Detaylı

ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ

ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ 1. ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ Yrd. Doç. Dr. Cemalettin BALTACI Doç. Dr. Ali GÜNDOĞDU 2012 GENEL BİLGİLER Bir gıda numunesinde kimyasal bir analizin sonuçlandırılması maddenin bir fiziksel özelliğinin

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LÖSEMİ TEDAVİSİNDE KULLANILAN BAZI İLAÇLARIN İYONLAŞMA SABİTLERİNİN SU- ORGANİK ÇÖZÜCÜ İKİLİ KARIŞIMLARINDA, SPEKTROSKOPİK VE YPSK YÖNTEMLER İLE BELİRLENMESİ

Detaylı

Türkiye İlaç Piyasasında Bulunan Değişik Aspirin Tablet Formülasyonları Üzerinde Araştırmalar

Türkiye İlaç Piyasasında Bulunan Değişik Aspirin Tablet Formülasyonları Üzerinde Araştırmalar Ankara Ecz. Fak. Der. 19, 1-2 (1989) J. Fac. Pharm. Ankara 19, 1-2 (1989) Türkiye İlaç Piyasasında Bulunan Değişik Aspirin Tablet Formülasyonları Üzerinde Araştırmalar Study on Different Formulations of

Detaylı

İçme suyu kaynaklarında klorlama yan ürünlerinin diferansiyel UV spektroskopi yöntemi ile izlenmesi

İçme suyu kaynaklarında klorlama yan ürünlerinin diferansiyel UV spektroskopi yöntemi ile izlenmesi itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:20, Sayı:2, 59-69 Kasım 2010 İçme suyu kaynaklarında klorlama yan ürünlerinin diferansiyel UV spektroskopi yöntemi ile izlenmesi Kadir ÖZDEMİR *, İsmail TORÖZ İTÜ

Detaylı

Kocatepe Veteriner Dergisi

Kocatepe Veteriner Dergisi Kocatepe Vet J (2015) 8(1): 85-94 DOI: 10.5578/kvj.8621 Submittion: 14.10.2014 Accepted: 20.11.2014 Kabul Tarihi : 30.05.2013 Güliz ÇELİK 1*,Yavuz Osman BİRDANE 2 Kocatepe Veteriner Dergisi Biyoyararlanım

Detaylı

Food and Health Science

Food and Health Science 1(1): 50-66 (2015) doi: 10.3153/JFHS15005 Journal of Food and Health Science E ISSN 2149 0473 ORIGINAL ARTICLE/ORİJİNAL ÇALIŞMA FULL PAPER TAM MAKALE DEĞİŞİK İŞLEME PROSELERİNİN BROİLERLERDE KULLANILAN

Detaylı

Kontrollu ilaç salımı için fotoçapraz bağlı poli(etilen glikol) hidrojeller

Kontrollu ilaç salımı için fotoçapraz bağlı poli(etilen glikol) hidrojeller Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry Turk J Biochem] 214; 39(4):43 415 doi: 1.555/tjb.214.9719 Araştırma Makalesi [Research Article] Kontrollu ilaç salımı için fotoçapraz bağlı poli(etilen

Detaylı

MİKROELYAFIN BOYANMASINDA ULTRASONİK ENERJİNİN ETKİSİ

MİKROELYAFIN BOYANMASINDA ULTRASONİK ENERJİNİN ETKİSİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 9 Sayı: 18 Güz 2010 s.31-43 MİKROELYAFIN BOYANMASINDA ULTRASONİK ENERJİNİN ETKİSİ Nigar MERDAN *, Yusuf İNANICI** Geliş: 04/06/2010 Kabul: 04/08/2010

Detaylı

Kloramfenikolün Gıda Güvenliği Amaçlı Tayininde Yüzey Plazmon Rezonans ve Moleküler Baskılama Tekniklerinin Kullanımı

Kloramfenikolün Gıda Güvenliği Amaçlı Tayininde Yüzey Plazmon Rezonans ve Moleküler Baskılama Tekniklerinin Kullanımı Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 2, 2010 (35-47) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 5, No:2, 2010 (35-47) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

SPHAEROPHYSA KOTSCHYANA BİTKİSİNİN BAZI KİMYASAL BİLEŞENLERİNİN ANALİZİ VE ANTİOKSİDAN KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ.

SPHAEROPHYSA KOTSCHYANA BİTKİSİNİN BAZI KİMYASAL BİLEŞENLERİNİN ANALİZİ VE ANTİOKSİDAN KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ. SPHAEROPHYSA KOTSCHYANA BİTKİSİNİN BAZI KİMYASAL BİLEŞENLERİNİN ANALİZİ VE ANTİOKSİDAN KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ Abdussamat GÜZEL Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Prof. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ 2013

Detaylı

KONYA DA YETİŞEN CENTAUREA PTEROCAULA TRUATV. IN FENOLİK YAPISI VE ANTİOKSİDAN ETKİSİ. Yener TEKELİ*, Mehmet SEZGİN* M.

KONYA DA YETİŞEN CENTAUREA PTEROCAULA TRUATV. IN FENOLİK YAPISI VE ANTİOKSİDAN ETKİSİ. Yener TEKELİ*, Mehmet SEZGİN* M. KONYA DA YETİŞEN CENTAUREA PTEROCAULA TRUATV. IN FENOLİK YAPISI VE ANTİOKSİDAN ETKİSİ Yener TEKELİ*, Mehmet SEZGİN* M. Aydın ŞANDA** * Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Alâeddin

Detaylı

Lazerle Derin Oyma Tekniğinde EN 7075 Alüminyum Alaşımı için İşlem Parametrelerinin Etkilerinin Taguchi Methodu Kullanılarak İncelenmesi

Lazerle Derin Oyma Tekniğinde EN 7075 Alüminyum Alaşımı için İşlem Parametrelerinin Etkilerinin Taguchi Methodu Kullanılarak İncelenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 2, 2011 (41-54) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 2, 2011 (41-54) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Yeni Özelliklere Sahip Tek Cihazda Birleştiren İnfüzyon ve Beslenme Pompasının Tasarımı ve Prototipinin Üretimi

Yeni Özelliklere Sahip Tek Cihazda Birleştiren İnfüzyon ve Beslenme Pompasının Tasarımı ve Prototipinin Üretimi Arş. Gör. Zehra Gök Metin e-posta: zehragok85@hotmail.com Doç. Dr. Leyla Özdemir e-posta: leylaceyran@yahoo.com Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 06100

Detaylı

KİMYASAL ANALİZLERDE METOT VALİDASYONU VE VERİFİKASYONU

KİMYASAL ANALİZLERDE METOT VALİDASYONU VE VERİFİKASYONU TURKLAB Rehber 01 KİMYASAL ANALİZLERDE METOT VALİDASYONU VE VERİFİKASYONU Doç. Dr. Aysun Yılmaz TURKLAB- KALIBRASYON VE DENEY LABORATUVARLARI DERNEĞI Büyükdere Cad. Gökfiliz İşhanı Kat:3 Biruni Laboratuvarı

Detaylı

Development of Low-Cost Dynamic Triaxial Test Apparatus for Granular Materials

Development of Low-Cost Dynamic Triaxial Test Apparatus for Granular Materials Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12-1 (2008),26-34 Granüler Yol Malzemeleri için Düşük Maliyetli Dinamik Üç Eksenli Test Cihazı Geliştirilmesi Altan YILMAZ *, Mustafa KARAŞAHİN

Detaylı

DENEYSEL BİR KURUTMA SİSTEMİ TASARIMI VE ÇALIŞMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

DENEYSEL BİR KURUTMA SİSTEMİ TASARIMI VE ÇALIŞMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 32, 2, 81-88, 2012 J. of Thermal Science and Technology 2012 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 DENEYSEL BİR KURUTMA SİSTEMİ TASARIMI VE ÇALIŞMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ Kadriye Özlem SAYGI Doktora Tezi Doç. Dr. Mustafa TÜZEN Kimya Anabilim Dalı 2010 Her hakkı saklıdır

Detaylı

İGKLM Bilime Katkıda Bulunuyor. Veysel Baki OKHAN. 4. Yılımıza Başlarken. Ölçüm Belirsizliği Nedir? 4-5. Folik Asidin Sağlık Açısından Önemi 6-8

İGKLM Bilime Katkıda Bulunuyor. Veysel Baki OKHAN. 4. Yılımıza Başlarken. Ölçüm Belirsizliği Nedir? 4-5. Folik Asidin Sağlık Açısından Önemi 6-8 i Yıl: 4 Sayı: 13 Nisan Haziran İçindekiler Sahibi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müd. adına Veysel Baki OKHAN İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müd. Vekili İGKLM Bilime

Detaylı

Comparison of Phytochemicals and Antioxidant Capacities of Some Standard and Organically Grown Highbush Blueberries (Vaccinium corymbosum L.

Comparison of Phytochemicals and Antioxidant Capacities of Some Standard and Organically Grown Highbush Blueberries (Vaccinium corymbosum L. Tarım Bilimleri Dergisi Tar. Bil. Der. Dergi web sayfası: www.agri.ankara.edu.tr/dergi Journal of Agricultural Sciences Journal homepage: www.agri.ankara.edu.tr/journal Organik ve Standart Olarak Yetiştirilen

Detaylı