! " #$%& ' (!# Aaıdaki GOTS açıklaması yorum ve açıklamalardan bahseden bir alıntıdır. Bir bölümdeki tüm cümle alıntı deildir,.. ile belirtilmitir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "! " #$%& ' (!# Aaıdaki GOTS açıklaması yorum ve açıklamalardan bahseden bir alıntıdır. Bir bölümdeki tüm cümle alıntı deildir,.. ile belirtilmitir."

Transkript

1 ! " #$%& ' $'!# # #kısa dönemde güncellenme gereklilii hissedilen,!!)* # *, ancak mevcut standardın revizyon sorularını ele almaz, hatta herhangi bir revize kriteri belirlememitir. Yorumlamalar,düzeltmeler ve açıklamalar bu dokumanla birlikte GOTS kullanıcıları ve sertifikerleri için balayıcıdır. Dier yorumlama kriterlerine göre deerlendirilip sertifikalandırılan aynı zamanda da GOTS un güncel anlatımına göre makul olan ürünlerin deerlendirmesi/sertifikalandırılması durdurulur. Yeni deerlendirmeler ve sertifikalandırmalar bu dokumanın saladıı gibi mümkün olduunca güncel yorumlar,düzeltmeler ve açıklamalara göre yapılmalıdır Ön notlar: Aaıdaki GOTS açıklaması yorum ve açıklamalardan bahseden bir alıntıdır. Bir bölümdeki tüm cümle alıntı deildir,.. ile belirtilmitir. GOTS version 3 ait spesifik kriterlerin güncel yorumları # +,! "!#$ % & ' $% $' )*+, -*./'# 01!"#$% &')*+,, -.!/0123%4 /15!/ 1

2 !!,/,,,Bir belgelendirme kuruluu IFOAM akreditasyon kuruluu IOAS tarafından akredite ise organik tarım standardı IBS uygun olarak onaylanmıtır. Standart önce bir belgelendirme kuruluu akreditasyon IBS uygun olup olmadıını deerlendirir IOAS gibi) Açıklamalar:JAS a göre organik lif sertifikasyonu mümkün deildir. USDA NOP a göre geçi dönemi sertifikasyonu mümkün deildir. Organik elyaf üretim ve sertifikasyonu tekstil ürünleri için ABD'de satılacak ve etiketli organik GOTS göre USDA NOP dayalı olmalıdır. +2 *3-' " 4-2+5*6 6,/5!! 7 18 /! - #. / +. +$!)00)0#'.++ 8# , 1!/$232/04 1 /04 ' 145!/5!0/6!/ 17/1-4 +$08 08 /#' + $- 9' $ 2 ' : ; / $A*B1BCC' # 0 5*# + +# </ # $5!-!!!5!!2#' +, 0/:2/ # + 5!5- /)55- /) 5:!- /)

3 ,#* #! #*=D= 2 ** ##* Yukarıda listelenen maddeler tek baına uygulandıı halde ya da hazırlıın bir parçası olduuna bakılmaksızın yasaklanmıtır. ' %,-2- $4 *=DD *2'Uygulanabilir bir konsantrasyon limiti ile ilgili üphe durumunda, ilgili GHS kriteri belirleyici gereklilik olarak alınmalıdır. Uygulanabilir deklarasyonun yerini tutmayan normlarda/talimatlarda bu bölümdeki maddeleri içeren preparatlar bu kimyasalları 0,1% limitin üzerinde içeriyorsa yasaklanmıtır. Bu maddeler GMO nun yanında nano partikülleri ve GMO dan türetilen enzimleri ve türevlerini içermektedir. E, E4)FF==CCG, - # : #HBI / J K /</',Lelyaf ileme sırasında oluan girdinin moleküler yapısı halojenli organik bileikler olarak atık suya verildiinde AOX kalıcıdır. +,4/ JMB 2;HB - ## *# Bu durumda atık su için halojenli organik bileiklerin katkı için geçerli test yöntemi DIN norm EN ISO 9562 dur. * 2 E4)FF==CCG $ 4) /$4):/'

4 2.3.2 Risk ve toksidite ile ilgili Gereklilikler - # #*# # +, Bu bölümde listelenen risk tanımlarını veya kombinasyonlarını içeren veya MSDS de deklare edilmesi gereken konsantrasyon limitlerindeki kimyasallardan en az birini içeren preparatlar yasaklanmıtır.'uygulanabilir bir konsantrasyon limiti ile ilgili üphe durumunda,2001/58/eec kriteri belirleyici kritik olarak alınmalıdır alternatif olarak edeer GHS kriteri düünülebilir Kimyasal Girdilerin deerlendirmesi Tüm kimyasal girdilerin deerlendirilmesinde temel olan MSDS ler kabul edilen normlara ve talimatlara göre hazırlanır.,onaylayan sertifiker deerlendirmede dier bilgilerin kimyasal bileiklerin ek toksikolojileri ve çevresel bilgileri, test raporları ve baımsız lab sonuçları gibi) kaynaını da ilave etmelidir. Sertifikerler kimyasal tedarikçi endüstrisine, deerlendirilen ve standarda uygun bulunan kimyasalların ticari isimlerinin listesini hazırlayabilmek için yetkilendirilirler. Bütün kimyasallar sertifikerler tarafından GOTS ürünlerinde kullanılması için ilemden önce onaylanması planlanır. Yorum: Uygulanabilir Norms ve talimatlar kimyasal girdinin MSDS i aaıdakilere göre hazırlanmalıdır. -ANSI Z ISO /2006EEC reach) -2001/58/ EEC -GHSGlobal Harmonsied System) -JIS Z 7250:2005,part1 sertifikerler bu konu için yetkilendirilmelidir. Bu cümle ile sertifikerler u konu için yetkilendirilmilerdir:tekstil kimyasal maddelerinin onaylanması kimyasal girdilerin)=konu 4 sertifikasyon firmaları için gereklilikler ve prosedürler,bölüm 4.2 sertifikerin onayı aaıdaki web sitesinden kontrol edilebilir Yetkilendirilen sertifiker tüm sertifikerlerin ulaabilecei onaylı kimyasal listesi yapmak zorundadır. Bu listeler tüm sertifikerler tarafından GOTS taslaında deerlendirmeler için uygulanabilir araç olarak alınır. Fikirlerinde çakıma olması durumunda bir ürün bir sertifiker tarafından kabul ediliyor bir bakası tarafından reddedilir)deerlendirmelerindeki düünceleri paylaarak tutarlı bir deerlendirme elde etmeye çalıırlar.eer sonuç çıkmazsa, son olarak IWG nin teknik müdür/komitesi kimyasaldaki sorunun teknik bilgisini aldıktan sonra karar verir Boyama Parametre Boyarmadde ve kimyasal seçimi kriter azo boyarmaddeler kansorojen arilamin

5 /# - /)%%%B $)/#' >1.11 $GF1?G1=' /# - /)%%%= $)/#' =1/1>$GG1FF1N' =>15 $?BF1CF1>' >>915 DD9152# $GB1G>1B' DD9152<# $BBG1GC1>' DD9152# DD91521>>91 #22$NDN1NN1C' 1) Bileiklerini ortaya çıkardıı için YasaklanmıtırMAC III,Kategori1,2,3) =16 22$GB1FG1N' 1! $FG1FD1>' >>91-21#1$=1 2' $BCB1B>1>' >>91 < $BCB1NC1>' >>91!2 $BDG1?F1B' =>1! 1/ $GC1C>1C' =>1J $GF1?N1B' =?1J >1/#$?C1CG1 D' /# - /)%%%D $)/#' 12 $BC?1 FC1D' / # $ ; ' B B D DF B>G BC= BC? E B E BB K GD +O B +O D +O G +O =D +O DG +O >G

6 B=> E BF +O F> =GB E +O?> O =GB KB!

7 !#$%& "#' #$%&%*' +'' ) %")6 P # #,- %")6 $2,O O O ' "#' #$%./ &%*' +'' ).;# # $- /) %%%B=D' 0$1 +;#$Q *'3 /0.N.==.=DQ.DN '1'! * 22 * "

8 0$1 # # ####; ## # = + #2 # $ 4)5 DC='#2 + # *$2 2') 5>F 22 5 * $ 22') 5 =C 2 2 0$1 ) 5# %?C?C *# 2** 3 $)BCC'<$KBCCC'$& BCC'AR R R R R ) 5 # 3 )$'A) 5 K$D'A2 ; 2 2

9 & $'A2 ' CF ' / ## % N=NN )%'' '&3 4)5&+ ## #* B> *$ '!! ##! $* '*## 0$1 L * S! $!)' ## 3 /T T$'$' )T

10 5T2 4T2 8TK # 3 $#' $*' $" 5/ 6 044) 1!#2 7$U *U'! $ U *U U O 2 $<I' U O2$<I'UU *U' 2 $U *U' $!)'# =B!#*! # $!)'! # ) 0$1

11 / #! # * $*1 )61 * - $' 7 2 % BCFJB= //!))N5%6 F>C=BV%7CN>G +2 % BCFJB= //!))N5%6 F>C=BV%7CN>G 7 2 $' % BCF4C> //!)) BF 5%6 F>C=C V% 7CN>N %2 % BCFC= //!))B?D5%6 F>CC> V%7CN>D : >C )DC) # %?DDC //!)) BDF $' BFC $'5%6 FDG=CV%7BCBN *?C ) 2 % BCF)C?)B- //!))?B D $B>C 8' 5%6 =CBCF1)CDV%7CN>> 7 5*)'' 3 8!&%&1*)'' 3 8 ) $*1

12 2 M=C WX Y :-! 8 "KK% M DCC $ ' $ ' M=C $## ' 0$1? # 2 2 2! $" KK%' 2# 2 )- 7)- # ) $*1.$ $2' MCB MCF Z?>787CCCC1D>$)- '3 Z?> 78 7 CCCC1BB> $7)- - '3

13 ! $ 2'. 0$1 MCF MBC Z?>787CCCC1D>$)- '3 Z?> 78 7 CCCC1BB> $7)- - '3 :# # *' 9$ #- * %1%/11 : %&- =DF?1!22 GDF1GF1F < =>?1!22 NN1C?1= <

14 1 $%) %7 9 * # # 0$1 / %7 *! 3 D=#[2 )=G1\Y* )BCF1\Y+* DD] ]!*: ] ] :.* )GN1]!*: * )BDF1[!* )BF>1!** D>Y.: ; )BFF1[Y *

15 DFY. )BDN1/+* )BN= 1 4.* Y[ +. [ * D?- )GF1^.* )BDB1/^ #* )B1Y$'* )B>1: 5 $'* )DC1Y$! '* )BC?1: 5 $! '* DN/+ )BCC14^ * )BBB1/$[- '* DG5[ )BFN1: [K* Y* )BNB1] [2 * DBC_ [5 - )BCC14^ *

16 )BBB1/$[- '* ;. &+6 ''$$5 L! * $ 2# '# FCCC4P! $! 'FCCC4P!## FCCC4P# # LR 0$1 < [ # #! #, $## * '! # #*#3 [, 5* # $ #'!$22', / # 3 1!2$'$#FCCC 4' 1! 1!!

17 !!FCCC4P #)FCCC4 # 0, # 3 1 FCCC4! 1! 1! BC! #2 2# #2=I2# + *# 3! $# *#' # ^ $ * #'. $# '! # # # %.* 2 *!# $# *' 2 5 " #, # "

18 3 1 1 $!' 12 L * * #SR 0$1 1< BC **# % 2# * 2# ##BC * # L%& L.[ 0 S %& #%& P #% /## S 0$1 1<!###*#%?F $#*=.[ 0 [['% /! %& P2 $%/8#' # >=!.0!4. L# *#*=>B>$'=>BF =>B?$! ' #!! ## #! ## S 0$1 1< E * 3 1 Q - # 2

19 1 Q * - 3; # 1$' Q $* ##1 ## 31' 1! Q#2 # 1 *Q # 1! Q#

TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASYON LOGOSU KULLANIM TALİMATI

TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASYON LOGOSU KULLANIM TALİMATI TALİMAT Sayfa 1 / 5 1.0 AMAÇ Kuruluşların, ilgili standartlara ve teknik düzenlemelere uygun olduğunun B.E.C. tarafından belgelendiğini göstermek amacıyla kullanacakları B.E.C TS EN ISO 9001:2000 / TS

Detaylı

PROSEDÜR BELGELENDİRME

PROSEDÜR BELGELENDİRME 1. AMAÇ Bu prosedür; Yönetim Sistemi Standardlarına göre NAVİGA tarafından yapılacak belgelendirme faaliyetlerinde uygulanacak olan yöntem ve metotları vermek üzere geliştirilmiştir. 2. KAPSAM Bu prosedür;

Detaylı

BELGELENDİRME SÜRECİ REHBERİ

BELGELENDİRME SÜRECİ REHBERİ İYİ TARIM UYGULAMALARI TANIMLAR Birinci Derece Kontrol Noktası: Birinci Derece Kontrol Noktası olarak sınıflandırılan kontrol noktalarının kısmen ya da tamamen yerine getirilmemesi sonucu ortaya çıkan

Detaylı

ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Teknik Kriterleri

ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Teknik Kriterleri Kalite Eitim Danımanlık Ltd.ti. ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Teknik Kriterleri 1 Aralık 2005 -ANKARA KORE EHTLER CAD. NO. 36 D. 2 ZNCRLKUYU L-STANBUL Tel: 0212-274 15 63-64 Fax: 0212-274 15 66 E-mail

Detaylı

TEBL BEER LAÇLARIN FYATLANDIRILMASI HAKKINDA TEBL

TEBL BEER LAÇLARIN FYATLANDIRILMASI HAKKINDA TEBL Page 1 of 8 22 Eylül 2007 CUMARTES Resmî Gazete Sayı : 26651 Salık Bakanlıından: TEBL BEER LAÇLARIN FYATLANDIRILMASI HAKKINDA TEBL Amaç ve dayanak MADDE 1 (1) Bu Tebliin amacı 30/6/2007 tarihli ve 25568

Detaylı

ITU BİREYSEL/GRUP SERTİFİKASYONU İÇİN BAŞVURUNUN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ

ITU BİREYSEL/GRUP SERTİFİKASYONU İÇİN BAŞVURUNUN ELE ALINMASI PROSEDÜRÜ 1. AM AÇ Bu prosedür, ITU belgelendirmesi için başvuru yöntemini açıklar. Program hakkındaki bilgiler, olası başvurudan alınacak bilgiler ve belgelendirme hizmeti teklifi için sorumlulukları tanımlar.

Detaylı

TRB BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI

TRB BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI REVİZYON FORMU TRB Sayfa 1 / 9 Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Sebebi ve Yeri 07 09.01.2012 ISO 17021:2011 geçişi için genel gözden geçirmeler yapıldı. Revizyon formu eklendi. 08 17.11.2012 TRB nin

Detaylı

MARKA VE BELGE KULLANIM TALİMATI 076

MARKA VE BELGE KULLANIM TALİMATI 076 0.5 1/8 1.0. AMAÇ VE KAPSAM 1.1. Amaç Bu talimatın amacı, CTR tarafından gerçekleştirilen belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen müşterilerin marka ve belge kullanımına ilişkin esasları

Detaylı

KONTROL VE SERTİFİKASYON PROSEDÜRÜ

KONTROL VE SERTİFİKASYON PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/7 1. Amaç TS EN ISO / IEC 17065, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve talep edildiğinde AB- Konsey Yönetmeliği Organic Production and Labelling of Organic Products

Detaylı

TEBLİĞ DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTİF MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTİF MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTİF MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan ve çevre sağlığının azami düzeyde korunmasını

Detaylı

TEDARİKÇİ EL KİTABI D017

TEDARİKÇİ EL KİTABI D017 Sayfa : 1 / 8 1. AMAÇ Tedarikçilerimiz ile ortaklık anlayışına dayalı bir çalışma ortamı yaratmak ve bu bağlamda ilişkilerimizi belirlemek, onları geliştirmek ve müşterilerimize bu çalışma ortamını yansıtabilmek

Detaylı

ISO 9001 A- ISO 9000 NEDĐR?

ISO 9001 A- ISO 9000 NEDĐR? ISO 9001 Gerek politik arenada ve gerekse ticari piyasa şartlarındaki değişimler sonucunda ancak müşteriye dönük stratejileri ve politikaları bulunan ve kaliteli ürünleri ve/veya hizmetleri sunan şirketlerin

Detaylı

23 Aralık 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27794 TEBLİĞ

23 Aralık 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27794 TEBLİĞ 23 Aralık 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27794 TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTİF MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 23.12.2010 Sayısı: 27794

Resmi Gazete Tarihi: 23.12.2010 Sayısı: 27794 Resmi Gazete Tarihi: 23.12.2010 Sayısı: 27794 TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTİF MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ECOCERT ORGANİK SERTİFİKASYON BAŞVURU FORMU

ECOCERT ORGANİK SERTİFİKASYON BAŞVURU FORMU ECOCERT ORGANİK SERTİFİKASYON BAŞVURU FORMU Lütfen bu formu mümkün olduğunca detaylı doldurunuz: Ürünlerinizin sertifikasyonu için hazırlanacak olan fiyat teklifinde burada verdiğiniz bilgiler kullanılacaktır.

Detaylı

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014 Sayfa: 1 / 13 Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014 Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Revizyon No: Revizyon Tarihi: Yapılan Değişiklik 01 28.01.2015 Uygunsuzlukların kapatılması için net süre tanımlandı. Ara denetim,

Detaylı

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.28 04.07.2014 02 01.08.2014

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.28 04.07.2014 02 01.08.2014 YAYIN REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA TARİHİ 04.07.2014 01 16.07.2014 Ürünlerin her biri için ilk tip testi analizleri, ürün gözetimi, FÜK, ilk tetkik, gözetim tetkiki ve G işaretinde olması gerekenler yeniden

Detaylı

TEBLİĞ. Sağlık Bakanlığından: DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTĐF MADDELER HAKKINDA TEBLĐĞ

TEBLİĞ. Sağlık Bakanlığından: DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTĐF MADDELER HAKKINDA TEBLĐĞ 23 Aralık 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27794 TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY AKTĐF MADDELER HAKKINDA TEBLĐĞ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

2.1.6-tr,e SKP Tuerkey

2.1.6-tr,e SKP Tuerkey IMO- Control I 2.1.6 Standard Kontrol Programı (SKP) IMO-CONTROL 1. Temel Esaslar... 3 1.1 Tanımlama... 3 1.2 Uygulama... 3 1.3 Tarafsızlık... 5 1.4 Gizlilik... 5 1.5 Kalite Yönetim... 6 1.6 Harçlar ve

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ORGANİK OYUNCAK ÜRETİM BELGESİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ngiltere Sayı tayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü - ç Kontrollar-

ngiltere Sayı tayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü - ç Kontrollar- Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi ngiltere Sayıtayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü -- Çeviri Sacit Yörüker Uzman Denetçi 5. Grup Mart 2004 ngiltere Sayıtayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü --

Detaylı

TAHRİBATSIZ MUAYENE PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE BELGELENDİRİLMESİ

TAHRİBATSIZ MUAYENE PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE BELGELENDİRİLMESİ TAHRİBATSIZ MUAYENE PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE BELGELENDİRİLMESİ Hazırlayan: C. Hakan Gür (Prof.Dr.) TURK-NDT Bşk.Yrd. Nisan 2007 de kurulan, EFNDT ve ICNDT tam üyesi olan Tahribatsız Muayene Cemiyeti nin

Detaylı

Resmi Gazete 23 Haziran 2004 Çarşamba Sayı : 25501

Resmi Gazete 23 Haziran 2004 Çarşamba Sayı : 25501 Resmi Gazete 23 Haziran 2004 Çarşamba Sayı : 25501 Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Avrupa Teknik Onayı İçin Ortak Usul ve Genel Formata Dair Tebliğ

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRMESİ İÇİN GEÇERLİ KURALLAR

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRMESİ İÇİN GEÇERLİ KURALLAR 1. GENEL HUSUSLAR AKM Kalite Yönetim Sistemlerinin Belgelendirme hizmetini tarafsız bir belgelendirme merkezi olarak sunar. AKM, EA ve NACE kod listesinde (5. bölüme bakınız) belirtilen tüm mal ve hizmetlere

Detaylı

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN DENETİM ve DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ Genel Şartlar Proseslerin dış kaynaklı hale getirmek yeni standart bütünün bir parçası olsa da prosesler hem yasal hem

Detaylı

TALİMAT LOGO VE MARKA KULLANMA

TALİMAT LOGO VE MARKA KULLANMA 1. AMAÇ Belgelendirmesi yapılan müşterinin NAVİGA Sertifika ve Logosu, TÜRKAK Akreditasyon Markası,Türk Organik ürün Logosu ve İyi Tarım Uygulamaları Logosu kullanım alanları ve kuralları hakkında bilgilendirmeyi

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmelii, Resmi Gazete nin 14.03.2005 Pazartesi tarih ve 25755 Sayısında yayınlanmıtır

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmelii, Resmi Gazete nin 14.03.2005 Pazartesi tarih ve 25755 Sayısında yayınlanmıtır Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmelii, Resmi Gazete nin 14.03.2005 Pazartesi tarih ve 25755 Sayısında yayınlanmıtır Çevre ve Orman Bakanlıından: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmelii BRNC BÖLÜM Amaç,

Detaylı

AÇIKLAYICI DOKÜMAN. Temel Gerek 2 YANGIN DURUMUNDA EMNYET

AÇIKLAYICI DOKÜMAN. Temel Gerek 2 YANGIN DURUMUNDA EMNYET AÇIKLAYICI DOKÜMAN Temel Gerek 2 YANGIN DURUMUNDA EMNYET ÇNDEKLER 1. GENEL 1.1. Amaç ve kapsam 1.2. Temel Gerekler ve ilgili malzemelerin performans düzeyleri veya sınıfları 1.3. Açıklayıcı Dokümanlarda

Detaylı

LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ

LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 7 ORSER KONTROL VE SERTİFİKASYON LTD.ŞTİ ANKARA/TÜRKİYE Revizyon Takip Cetveli Rev.No: Revizyon Gerekcesi Tarih 00 Yayın 30/01/2007 01 Kapsam Değişikliği 15/11/2007 02 AB Mevzuat değişikliği

Detaylı

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı 17021 standardı kapsamında TÜV SÜD / Türkiye ye yönetim sistemi belgelendirmesi için başvuran firmalara; belgelendirme müracaatını nasıl yapacaklarının, belgelendirme denetiminin

Detaylı